Logansport Pharos-Tribune from Logansport, Indiana on July 6, 1957 · Page 12
Get access to this page with a Free Trial

Logansport Pharos-Tribune from Logansport, Indiana · Page 12

Publication:
Location:
Logansport, Indiana
Issue Date:
Saturday, July 6, 1957
Page:
Page 12
Start Free Trial
Cancel

Twelve Logansport, Indiana, Pharos-Tribune Longfellow Holds Lead In Reading Logansport Public Librarian Miss Mary Holmes stated that 2368 boys and girls of Loganspprt are now enrolled in the Logansport Public Library Summer Reading Club. There is still ample time for readers to complete the required number of books to earn a diploma and a point for a chosen school. To date, 651 have earned a diploma, to be awarded in the fall—191 boys, 348 girls and 112 adults. 183 readers have won gold stars by completing the second group of books and 40 have won blue stars by completing the third group of books. Longfellow continues in the lead with 169 points. Three schools. St. Vincent-, Tipton and Washington are tied for fourth place with 65 points each. The schools and their points are as follows: Longfellow—169; Daniel Webster—135; Jefferson — 97; St. VinventMis; Tipton—65; Washington—65; St. Joseph—61; Franklin—56; St. Bridget-33; Columbia —33; McKinley—21; Senior High— AfJTICK TCI M>.\.ltK-SIUK.Vrs~ XO. 333CiV THE STATE OF INDIAN A,) iSS: CASH OOCNTY, ) CASK OIKCI.'IT COb'P.T tjf J.V- IiIAXA, Al'lill* TKK.M. 1957 KATHKYN W. i)l.;<;.K. KT Af- v«. BK.S'JAJU.V Sl'AljKK. ICT AL CU.M- I'J.AI.VT TO ijUIKT TITUJ Til RKAI. KSTATK HE IT KNOWN, that on thin Stli day nt July In tin.- year I'jtil, th« ahovi; nam.:'! ylalntlffn \t-j their Attorney* rll'id In Ihu offliji; or. thi CK-rk of inn canii (,'lreult ('ourt th'Mr complaint aKalnuL tin; defendant* In tn<: ahovi: i-ntltlnd cauiK:, loKtttifr with ;tn affidavit of u f:oinp':l':nt oi;rxon that tin; d'lfcndatitii hijri'Jnurii;r naini:d aru 7H,t r<3«lil';nl.» of Hi'; Btatu of Indiana, to-vvlt: llcnjaiiiln K|,adi;r, Kiizah';th Kna'l'-r. William Henry Kloan, Kllzabnth Kloun. VVlllliim Jl. ritnu.li, Carollii'! J'. UiWnjr, Henry U. LicWoir. KllzuliKlh 1.10'liln, An- dr'rv.' liodOii, Ann M. rhannnlow, •William I-' <:haj>l";lovi, W. K. Cliap- jmlow, i;iilv:rnallKt l.'onvnnlloii of Ji.'JIaiia, Anna Maria l.'hiii.ni'low, Jolin A. l.lttl';, l!!ail':h': M. Uttl';, CarrK; .M. linWiilt, Ira Unddi!, yra.lir.i-.r, lloil'lit, Killm M<:Ktlili".y, Carrie run. Inuai: Yoiil. VVllli.nl ii'jiiiln, fjoldln boild*, Ilif/iry l.iod')n, SJary I. liod'Ia, rhml';« A. Kliiiff, iiaiid .«. Hliaff. Karah !•;. Jjnil.Jn, .M:trKHr.-i Unnd. lioh"rl. Until, .Mln- Ill'l I'ortirr, John |o,r!.i-r, .lo);':phllll; I'orl';r, Jlarlny Jou'liir. liciijiiniln H. Iio'ldi!. Houiila A. l<oilil;j. i:liarl<:« J.oil'lH, I'.rui'i', K. .'•.Vv/nr, l.onln M. Nnv/i-r. llohiirt M. Tlnimutm. Mailili: Karl .lohn;;on, TrniiM- TV. Kris.l I'l-.rry, Kloimli, Jlllrtu- liranill, Arthur llll'lnhranilt. HIHIn Monll'omnrv, Ollhnrt II. MoiKK'nri- i;ry, l.ali"/ wjlklniion, r;uy ('.. Wll- k'.niron. f.onlni: .Miiri|i.i:h, William Murilo'-k, J''ran''.'ii Irwln, Klh':i't Ir- vln, lloh"rt Tlin/non;i mnl .John Til, r.'anlliry. Tin; l.'nkno wn IUIH- harid* i,r v/lvnii, ivl.lov/u or wlil'iw- »:r«, Hlirvlvlni: n[»oui'':i!. linlrj;., Rf^at"<;il. dnvh.'M'i'., Ihllllrnil. l|l'HI.'llII- —14; Riley Junior High—9; Lincoln Junior High—6. Total points—834. The following readers have completed their books this week: Columbia—Kathy Holmes, Myra McMahan, Robert Moore, Steven Moore, Billy Sims, Gregory Sims, Sandra Smith, Carol Ann Vesh, •Darlene Malott, "John Malott, "Linda Shields, Mrs. George Sims. Daniel Webster — Elaine Acton, Elaine Baber, Ann Eargerhuff, James Brown, Carol Ann Cassidy, Brad Denham, Paul Elmore, Janice English, Barbara Fawcett, Barbara Foglesong, Diannc Greensfelder, Janie Gustin, Jo Ann Gustin. Jenny Beth Hanna, Sandra Hicks, Karron Jackson, Susan Jackson, Ronald Nelson, Donald Smith, James Stewart, Annette Stonerock, Paulette Stonerock, Melodie Wygant, "Vivian Hopper, •Sheryl McClain, "Melissa Morris, •Steven Parker, 'Marsha Suddeth, """Marsha Huffman, ""Marsha Lee Mason, Mrs. Betty Edgerly, Miss Kristin Johnson, Miss Jean Justice, Mr. Howard Smith, Miss Vora Smith, Mrs. Marjorie Watson, Mrs. Elaine Wilkinson, "Mrs. Robert Bulmer, "Mrs. Donald Douglass, ""Mrs. Ben Hankee. Franklin—Marcia Black, Beverly Carson, Joyce Ann Deianey, Lynn Hershberger, Philip Hcrshbergrer, Marcia Huntsinger, Sue Martin, Nancy Belh Meyer, Lincoln Osborn, Linda Thias, Nancy White, 'Beverly Azbell, "Marilyn Briggs, "Sharon Sue Harvey, "'Karen Ashby, "Nancy Smith, Mrs. Geraldine Hershberger, Mrs. Geneva Kleinman. Jefferson—Barbara Azbell, Susan Becker, Patty Brown, Charles Cook, Linda Lou Culp, Mary Kay Culp, Marsha Frick, Diana Hardy, Christine Kline, Kevin Brad Kline, Michael Lybrook, Brenda Merrill, Connie Nacke, Patty Rehwald, Glenda Lou Sherman, Thomas Spangler, Kathleen Stepp, Marjorie Vernon, Joy Len Wade, Jimmy White, 'Marilyn Bcall, 'Marilyn Jean Camp, "Diana Lynn Hardy, 'Gloria Jean Hardy, "Sherry Suzanne Jones, "Joyce Pu«ey, "Barbara Sefchek, '"Patricit Bockover, Mr. Raymond Bockover, Mrs. Raymond Bockover, Mrs, Mary Myers, Mrs. Charlotte Vernon, "Mrs. Frank Fcllij,', "Mrs. Verne Jones *"Mni. Lucille Dean. Lincoln Junior High—Diane Car. ruUiurs, Priscilla Hcndrickaon, Vir- Ijinia Hendrickson. Lonfjfcllow—Bonnie Jean Anderson, Terry Anderson, Byron Baker, Bonnie Bannister, Diana Crouse, Larry Dunn, Paul Martin Gerni, Billy JiiKram, Keith Keiiier, David Little, Nancy Morton, Dcbra Ann Kegan, Beverly Jane Titun, Chrisline A. Todd, Marie Todd, Jay We- ali'iv naini-.il, all or wliorii ai': unknown lo ulalntlrrn. All u'iritoiiH, ii .*;ioi-).i.t IOIMI, i,aiMi"in, triinl'•';!'., ail- *i3',lll-., r'TJil'''1':llla M VI:!;, Ii U':':nM«orii, r-or;;ol ;i.llo.i;» or i-!;i Ifiianl i: who an- t-..-ri. or in;iy or nili;lii. aamirt any IHI'i to, i:l;il/n Uiion ur Inli'ii-nl. In tin: !':al i:-,'t:i1': iji:i'.i'rllii:il In [ilal/f or all of whom am unknown Lo JI;M| '•lalioaiitK y/h:t fnoii vi;r,'a inl im ut£i*.\n*.t. Hi'; worl'l in inn] Lo Ih" (ollowliiK il"T:ill.i'il fill Kiilali. liJI.ual". In th" CNii.nfy of t'miH, Htal.n tif I n'liana, n.-v/H: I'll i I of tli"; JIV/ of rrantlonnl xi.i'Mon Ko. II T SB H, It I !•;. •Hat,a, ifioi" cl'-arly il'iiri:rlli'-il an follows, lo-v.'ll: liiEKlniiliiK .''I a jiolnl ou ll.« IL 'lii'il;ini:" of liaj.r, fi-i'l. v/"iU of Ilin KVV I'orniir of tlin HKVt n' Itfori^alil f.a'lloual fii-i'llon No, II, 'nlonjc Ihn ''';nl"r!lii" of Hliiln l'.o;i(l lii'i'n''n' H *;i ili-.l-.n—.:: if Ii a i!!«- taiii-n lit lli'iT, fi:'rl, lli«!ll':ii UK I.V I-',, on ;'lnl aloiiK a fiinc'i III *-:int ii. ir.^lan'rn of I'l fi;'-l'; Ihnn H I HI-.KI-I-.I: I.V K. on i.ii'l iiloiiK rnn'-n II nn. a illnl.iln:" of :i 13.5 fni-l I,, Ihn lnl'>r»""llon wllll lint K-II- li-rllnii of nn "(in! anil w:-)t liulilt'' ron'l; tli"li''n wi-;;t, on ii'nl nloim Din i-niiK-illiin of thn i;:ilil "iiiil linil V":H| Ollllllc I'llil'l, II llllllil-lll'l' of •f.a'.l '4 ti-.i-l 10 Illn (il»"ii of l.nnltl- dliiK, 'odtalnliiu riii.lu ani-pii, morn Carl of Ihn winiih half of frii''- llolial cf.'lliui ,'io, .11. 'I' ''•'• N', I' I K. VV.tithliiKloii Tvili . ''"«» I'ouii- ly, Inillana, morn '-Iniuly ilnimi'llinil »,^ follov/u, to-wll . lluKlniiliiK "I Hi" I!W 'lornnr of Ihn fill'A of lirol'M-alil frii' Hi,mil HI" lillll .'.'o. II, Ili-lllf 111 III" I'l'lll'T- IJnn of nn i-'ii-l Jifil v.'i',-l jiuhlli; r',111 Ilinni'i' vji-Kl, on iiii'l iilon;^ tlin i ; nn'"rlln'- of Hi" MI Id i-,'ifl mill v/i-f.t. IHlhlli: loii'l li-iilil^ road hi'lliK rnirtliiliiil ni'i'llon i!o III 11 'll«- l:in''n of I \'.l't..'.i f'"'l. lo Illl' Iflli'l" M.i'llon of Ih" I'l'lili-rlllin of lilnl" liooil 211; lh"IH'« N It. iliiKI-Ki-n »»' M, on IUI'1 aliiJIK Illn r"lit i;|-||lin of r,;i|il HUH" II;.ml 211. I. llalliin'ii of 47''I'!, on i'ii'1 iil'ini'. iin nMliilillMhi:'! linn fnlii'n nnil UK .u I'Union, Ii AIJVKHTIHKMK.V,. F "on |V|I»M " Hnalnil uropiinuln win (,„ riiculvml at Ih.i offli'n i,f tho l.'l<;rl!.Trm,.,,ijr. nr of III., Ully , jt l,,, K aii.i|iorl, lu- iia, liy Ihn r.oarii ,,f I'uhlli! irl'.n nnil Hafnly of thii f.'lly of vaiinnnrl, Indiana, null „„„. ililrty i, uluftli ii.in,, '.'I'liiral HI.IUI- ilnrd limn, on Ihn 71.li day i;C Au- nilin, lllf.7, in wlilith hour Dm hldii will Im j,ulilli:iy onnniul and rnml ali.ud for lln, rolluwlliK il'ip-i'l'llinil i:oiml.ru':llon iuil.nrln K lulu an liu- liriiv.imnnl of, mnl iiddltlonn In, l.hii KiiiinraMiiK million i,f thn I'lli',.. MM: 1.11,-ht Iliiparlmnnl. of Ihn (Jliy f l.nKuiinoiiri, Inilliinii. :OXTI:AIJ'I' NK, z;i..Hnaion wirinit lor Adillllnti of 'Iniiitrnlor N 1. Thn rurnlnhlni; nt nil In hor, niini'lrlnil malni'lRlB, n.|i|im nlii«, i'Xi.iiii(lii.hln luiiU iinil i 'Mi III in n n l. ami all utlinr nni vli:i.;l rni|IJlri:i| for Lhn nil' iilnnMlon nt a ''iimiilnln nvi I.IK anil ol.hi'|. wlrlriK, ,'ind'|lni linrfiirmanrn of iiilni:i.llanni,ii« n|i;i:l.rli; witrll for, In linil II- hoill !hi, unin-ral I.IK ntli'.l'ill nf Ihn Klni'lrln I.IKIU l.ni.ai ImniU of ilm i.'uy nt LoKnnnuuri, In- 'llnnii. All ii[iini.rai un miuliimniil, ma nl'lalu inn] worll Mhlill In- In ai; which arn on flln al lln, offli:n of Ihn itlnrli.Trnanilrnr of l.hn l.'ll'/ o,' I."i;ani'|iorl., Inillann, Ihn offli-n of Ihn Mlnln Iliinrd nt AiK'niliiln, lnil)iiiin,|ii,llii, fnrllana, n.ml Illn or- fli-n of Kninry, Miirlinr it '!ann.- hi-ll, I'JiiKllinni'M, HOU Thn Tolniln Tl'linl llilllill'iK, Tol'iilo, llhlo, whnl'n Ilinnn ilin;uinnnl.ll lilli.v lln nx- lilillnuil, I'roiiiiniilH nluill hn |iro|ii;rly nml iriiin|ili,l"ly nxiuiii I »-,il on I hn iirnuon- !lil fol in |,r"|iiii'nil hy Ihn I'JiiKllnn'rn, in iii'c'irilti ni:n with I'Viciu Illl III-K. •ni'l'llinil l,v Ih" tlli.l.n lli.nnl nf Ai- iii.'lliln of In'llniia, iiiiiiiplnln wllll lih" noii.i:ollunlon nfri'lnvll n"|'ilrnil gert, "Mickey Cox, "Connie Drake, "William Johnson, "Donald Kuns, "David Osenbaugh, "David Patty, "Tonya Regan, "Donald Rife, "Linda Sailors, "Beverly Titus, "Rebecca Ann Titus, "Linda Wegert, "Linda Ann Wilsey, ""Gary Baker, '"Alice Cheesman, ""Mary Gerni, ""James Titus, Mrs. Don Bashore, Mrs. Dale C. Beatty, Mrs. Virginia Murdock, "Miss Agda Rafter. McKinley—Timothy Noakes, Debra Ann Schmidt, Janice Elaine Schmidt, Sandy Strahle, "Miss Nancy Ross. Riley Junior High—"Sharon Petrocchi, "Barbara Ani\ Spencer. St. Bridget — Tommy Coleman, Mercedes Dwyer, David Foley, Monica Foley, Judy Gilsinger, Jack Gray, Pat Herron, Mike Holton, Michael Kiesling, Stephen Kiesling, Alana Underwood, "Ann Kiesling, "'Janet Newton, "Rebecca Timmons, Miss Catherine Huff, St. Joseph—Ka'thy Alberts, Ann Clark, Gene Day, Lynne Fettig, Robert Hilbert, Connie Pearson, Patty Peppercorn, Frank Travnicek, "Michael Alberts, "Marie Spitznogle, "Irene Travnicek', "John P. Antonelli, Miss Anna Marie Laing, Mrs. Patricia Loner, 'Mrs. Marilyn Bowman, "Mr, James G. Frushour, "Mrs. James G. Frushour, "Mrs. Marjorie lialir St. Vincent — Jodeane Bisacchi, Kenneth Bisacchi, Judy Cain, Kathleen Dunn, Jo Ann Firmani, Louise Oilman, 'Mary Carol Pancini, Barbara Sundy, Tom West, "Suzanne FeUig, 'Colleen Malady, "Susan Moore, "Diane Morrow, "Thomas Rogers, "Kathryn Stoli- grosz, "Margaret Stoligrosz, 'Terry Thrall, Mrs, Lenora Ford, Mrs. John Gilman. Senior High School—Carol Hardt, Pam Wilson, "Mary Brown, '*Mary Ann Heniirickson. Tipton—Barbara Brandt, Debra Callaway, Barbara Fellers, George Fellers, Wanda Flowers, Markay Loser, Patricia Pownall, Judith Shanks, Kathy Sweet, Dennis Turnpaugh, "Larry Bcchdcil, *Eddie Cy Burkhart, Merrie Joe Burkhart, •Dickie Callaway, 'Jimmy Callaway, '.Mary Davis, "Michael E, McMinn, "Palty McPhcrson, "Tom- mle McPherson, "Patricia Murphy, 'Harold Eugene Somers, *Brenda Turnpaufjh, Mrs. Richard David, Mrs, Julia Fetlig, Mrs. F. L. Finnell, Mrs. Edith Shanks. Washington—Barbara Best, John flcsl, Dennis Michael Cntncr, Mury Davis, Mary Lou Enguihrecht, Patricia Fisher, Terewi Giljbn, Barbara Jean JOIIOK, Teddy Jones, David Klinck, Hubert LaHow, Beverly D. HiKHlc, Terry WaKnur. Ruth WilllamHon, "ftobert Hardt, 'Sue Ellen Layman, "Torn Lynnn, Wayne Spciiuur, "*An(?cla 1'etroc- chi, Mrs. Frances Burnett, Mr. C. G. Smith, "Mr. Cecil Layman, *Mr«. Cecil Laymon. ' Gold Star, " Gold Ik Blue Star. National League Pittsburgh 010 021 101— 6 12 3 Yesterday's Results New York 000 227 OOx—11 10 2 Trimble, Arroyo (6), Swanson (7), R. Smith 18) and Foiles. Antonelli, Grissom (7) and Westrum. Winner—Antonelli (7-7). Loser — Trimble (0-1). HH>-Thomas (8ltO, Rhodes (4th), Harris («h),- Bressoud (1st), Thomson (7th), Mazeroski (7th). Philadlphia 000 300 101— 562 Brooklyn 300 000 03x— 663 Roberts (6-11) and Lonnett, McDevitt, Labine'(7), Craig (B), Podres (9) and Campanula. Winner —Craig (3-5). HR — Campanella (12th). (11 Innings) 100 000 020 00— 393 St. Louis 010 200 000 01— 4 !> 0 Nuxhall, Acker (0), Gross (9) and Bailey. Mizell (2-6) and H. Smith. Loser—Gross (4-5). Cirord Asks Court To Overrule Status Of Forces Agreement Toll of Hurricane Audrey Reaches 305 .LAKE" CHARLES, La. <UPI— ,The toll of known dead from WASHINGTON (UP)-Attorneys, Hurricane Audrey reached 305 to- for GJ William S. Girard have! day and authorities said 85 persons asked the Supreme Court to take| s tui are known to be missing. the far-reaching step of overturning this country's status of forces agreements with Allied nations. The attorneys argue the. agreements — which allow foreign governments, to try U.S. servicemen for certain off-duty crimes committed in their countries — are both unconstitutional and "morally wrong." To nullify ,the U.S. - Japanese agreement also would overturn similar U.S. agreements with European allies. Administration leaders, have-said this would endanger America's overseas base« program. The government contends that foreign nations would not allow American troops on their soil if they had no jurisdiction over such crimes as rape, robbery and murder. Business Soft Spots i3o~o2o 010- 7 12 o! Regarded as Seasonal BLOOMINGTON' (TJP)-lndiana University business experts predicted today that home building, automobile and steel production will remain as "soft spots" in the 000 021 001— 4 9 1 Indiana business picture for at Chicago Milwaukee Elston, Lown (9) and Neeman. Buhl, Trowbridge . (2), Jolly (6), Johnson (9) and Rice, Crandall (B). Winner — Elston (2-0). Loser —Buhl (9-4), HR — Kindall (1st), Logan (4th), Aaron (27lh). American League (JO InnlngH) New York 000 000 030 2— 5 81 Washingtn 000 200 001 0-3 13 0 slumpHn ""which .... „,.,„,„„„ Sturdivant, Byrne (B), Ditmar ; economy h now caught "need nol least the next several months. But Ihe university's business research bureau, in" a summary of conditions in Us monthly Indiana Business Review, said (9) and Berra. Ramos, Clevenger (8), Byerly (10) and Courtney. Winner—Ditmar (4-1), Loser—Byerly (2-4). Baltimore Boston 000 400 001— 5 t» 1 200 103 lOx— 7 12 3 cause alarm since the summer months arc typically months of sluggish business activity." The report said this may be the first year since io<itt that the home building industry will turn out Tewer .than a million now homes, Lues, Ceccarclli (II) and Trian-m said nuto sales are running dos. Fornieles, Delock (7) ondi about four per cent boliind last While. Winner — Fornieles (5-11)..' year. Loser—Loos (9-4). HR — Klaus, (flth), Triandos 2, (Oth & 7lh). Cleveland Chicago 000 110 110— 490 30<l 040 03x—14 14 I Pitula, Tomunel: Mcblsh (fi) and Nixon. Wilson (9-5) and Moss, Losor—Pilula (1-1). HR — TorKcson (2nd), Coluvito (13th), Rivera (7th), Moss (2nd), Kan.tas City 000 210 001— 4 B 1 Detroit 012 <m llx— II )l> I. G-orman, Trucks (4), Cox (I!) and Thompson. Smith (5). Bun- nlng (10-2) and House. Loser — Trucks (7-2). HR— Muxwell (17th), Ulna U2t'h), Lopo/, (7th), 5!er- nlal (Ulth), Thompson Clrd). President Enjoys Golf and Bridge GETTYSBURG, 1'n. (UP) President illiicnliowcr r^luxud Clerk's Office Robbed Of $800'Over Holiday Now Cu.itlu, Ind. (Hi')—AuLhor- Itleii today were Heeklnj; a lliiefj n!K . who apparently hid in u vault ij!" !l , ,, room until closing tlmu and then " I!IV "" W! robbed tins office <>!' tin; Henry County clurk of .^MX) over the July 4 holiday. Police Ihwirted the thief stayed !*"''« |l ' 1l ' lll " y w , }><i " ['""• , Alfrc<i In Uiu vault until th« do»« nl liiwl-i Oruwitlior anil II, H. Alton Ji in,™ Wudnciiday ami Ita look hlH," 11 ' 1 ,. 11 ";,' 1 ' wlwi;l « ri ' lv «'l f" r time robblnK an unliiiiiaUid sul'ii In the vnult rwiin. Tlierii wcro*n» dlBim to lmllcn.lt' Dial miy of tile Kill* II Cows BELLEFONTAINE, Ohio (UP) —A bolt of liRhtniii({ coursed down n tree on the Joe Buck farm ncm 1 here Frldny nnd struck n herd of 20 registered Hoistoln cows, klll- Jng II of them, An eyewitness .sold the entire liord was knocked flnt by lliu bull. COUNTY Oil- CAHH NO NI>TII;M im' AIMII^LSTIIAT Nnl.li'ii In hnrnliy iclvi-n lhn.1 Thn Twnlvn Mlln Hlllln llmilt, 'I'wiilv ilhli. wan, nn IMjil itn,y KitlaUi ttl Wlllluni W. Hii Mlln, 1 .In II n. thn h. d All inirnnliH having nllllliln l^iiliiiil, nnlil nnlii.l.11, whnlhiH' ON nil now dun, irniHl; riln l.hn miiini i lirl. wllliln nl,\ fll) innnlli f I'D in llni nnl.lnn nr l.hl ] will Iin I'nrn The death list was expected to grow with a systematic search of tnarroned vehicles in the hurricane-hit coast near Cameron. Pontooned helicopters teamed with air-powereij marsh bugges to check the many cars strewn beside roads and through th marshy areas. It was feared, many Cam- Saturday Evening. July 8. I95T. State Traffic Toll Is Nine By UNITED PRESS Indiana's traffic death toll for the Fourth of July holiday period was hiked to nine Friday with fatalities c o u n t e d "in four accidents. Two children were among the latest victims, Nine-year-old Cheryl Kallas of Gary was injured fatally when her crete brYge railing near Fort Branch. Four other persons were killed in accidents on the holiday and holiday eve. eron Parish residents werejbicycle was hit by a truck near trapped in their cars and drowned her home. while fleeing the storm. | Five-months - old Vickie Lynn Meanwhile, r efu gee s seeped j Weaver of Geneva (Adams Co.) 142 New Polio Cases WASHINGTON (UP)—The U.S. Public Health Service said today that ( l42 new cases of poliomyelitis were reported during Uic last week of June. In Memory oC Arvil Hincs who passed away July 7, 1956. Sadly missed by —Mrs. Arvil nines. back to Cameron and other towns and villages along the southwestern Louisiana coast. Bomb Blasts, Fires Reported in Havana HAVANA (UP) — Two bombs exploded in Oricnte Province and two fires destroyed public buildings and warehouses in widely- separated sections of Cuba Friday. A powerful bomb exploded in the city of Manzanillo, causing considerable damage but no casualties. A second bomb, also without casualties, exploded at Victoria de Las Tunas. Authorities suspecting sabotage snid fire destroyed railway warehouses j:i the town of Remedies, Las Villas Province. Another fire destroyed a public school building was killed when an automobile driven by her 17-year-old mother left Ind. 116 and skidded crazily along the highway berm. The mother, Mrs. Vickie Weaver, was injured and taken lo a Portland hospital. Earlier in the day, Sid Latham, 58, and James Sawyer, 17, Pembroke, Ky., were killed and three i other, persons injured when their I automobile smashed inlo a con-1 at Consolacion, Province. Plnar del Rio Woman Files $16,100 Accident Injury Suit BROOKVI'LLE, Ind. (UP) —Mrs. Doru Coiling, Brookvillc, laic Friduy filed a suit for $1B,100 in Franklin Circuit Court here for injuries .she claimed she received in an auto accident on Ind. 1 north of here in Sept. 1956. Mrs. Cotlong was a passenger In n car driven by Mrs. Charlotte Sl.aHte-r, Brookvillc, which collided with a car Soliumndicr, driven by Robert also of Brookvillc, the defendant in the case. Card of Thanks To our many friends who sent Kifts, ciii'd.s and flowers on our golden wedding anniversary which we celebrated lu«t Sunday. Mr. and Mrs. C, II. Messorly (Uior« or lockn had been forced tu linn of iil'ir»»iil"l rriirlloii.il <• lion No. I I ; lh.;ii''" noulli, on imd (ilo.lK Ihn nnlnhllnlii'il irlinl Illl" of rnn'Unnal iii'i'llnn .•<'" II. ii illn- ti.ni'n of 1732 fi-i-l to ilm tnlnrw.- linn nt llii: '-niili'l linn uf :i n nail nnfl w«»l 'iiiil.lli' ri.nil liv.ttil pi,Inl l.i-lNK Ihn "nllih!lnh"1 UK <:oi nnr thnfir,. wnnl, on ali'l HloiiK III'* ,,.Him Illl,, of Ihn afoii'iiiilil r.nnl linil wnnl uuhlli. roinl n illnlannn Uf V.;i17.Sl| f;i'l. 111 Ihn |ill"'i of ho- I'lnnllill, ''onlallilnK I:'. I ::u ii>:i>,», Illliri, or ln»o, nilhli'i I ^lil llni ll.fi.l'n- nf-wnvl KXltl'ir'J 1 I'ni'l of Ilm 'il'/, ill rrii<:tlnni<l i""'ll"n Nn. II, 'I' 2'l K. U I I 1 ;, U'liKhlimion Twii., <!ann Coillily, liMlliinii, iniirn , Iniulv il''"' nl'lhnil an foilown. lo-wll: ll«|rln- nliiK nt. it iiolnl on Ihn I'IMIHM linn of Ml itl n HI,nil No. i!!i. u illnliill"n of 11:12 r, f»"> W'iil of III- IIW Corniir nf Ih" ^I'i'/t of iifoffnnM fi'iii'll'inal ii'-'-non . t> .'o, II; Ihnnii- N Iti 'l"i'.rnnii R'A' I-:, on ,ind iilont; Ihn I'nnl iirllin' nf main llon'l Hi,, 2li. n il|9|iui.'« tif 1211.HI fi'nl; Ihnn.'n ,N l!!i dm'.rnnn •IT K a illnlaiK'n of I Il7r. fi'nl : thniii-ii HO r/r I';, 1,11 nml iilolilt H fnurn llhn, a dlniiiin'i, i.r 31!l.r. fnnl; Ihnni'n nail K dlnl., n-i. of IH fi-nl; llinni'ii II I ilniiri-" Hi!' K, "ii mnl lllonH a fnlli'n iln<;, n illMnni'n of d33.f, rnnl In III" lnliM»ni;lliin wllli Ihn rnnirrllni, i,r "ii mini anil vvniil lihhlli: load; Ihnliin v/i-nl, oil IHI'I Hloill! Ihn rnnlrrlllin of Illn mllll Mini, rtllll Wfiil utlhlli: roiid, II *1|H- tnii':i' of a'fir.i H fnnl I" Ihn uhii'" of hnlflnillnK, I'OlllulnllilJ liH,Hli Hulil di'fninlitnln urn Ilinrnfol'n lii'i-nhy nolirini) of Ihn nlliiK "lid |,nnrtn|ify of nal'l ."11111.1111111. annlil«l Ihnni, n ml Una unlnnn limy .iiipnnr mid uiiHwr'r or 'l.'i.inr ilnni'io, ai tlin .'ItlllllK Of Mlll'l ''11111111 III tlin I'ollll Holinn lu Ihn f'ity of l.inJnnn- ri"tl, III I'nm iVilinly, III lint Hlliln of Inrttnllii, oil Ihn IHIl liny or Hi-fi- l.nr, l'i.-,V, mid n.ill I'oniplalnl lull inll'il (in iii!i:l)lunn iilnd hy n (iro- linrly nm.inlnil "lllitndnril (JU"«- llonniilrnti mid Klniuiitlal Hl.alniiinnt ,'or Illilili'i-n," rloni.|'iM Korni No. ll'l-n, lii'i'iiiirllind hy lln, Hill I n Iliuilil of l\i'i-n until of Illilliinn, Kl.'-h hi'] nlllill hn liir''i'IIIIililllnd hy a hoinl nmti'iilnd hy Ihn hlildiT und n. nlirnly porilliany, whfrli Mlrn- ty ifiinlniuy nlmll hn Ilirnnnnil in .1" liiinliinnii In Ihn Hlllln nf Ili'll- iinn., In tin ainiinnl nol Innn Ihi.n | Inn fill) Ji'-r loinl nt Illn ,Mi/rnj/H !n ;>.nir.iinl of Ilin filrl or jiniiinmii; or Ihn lihUlnr niny nuhlnll with Ihn hid, In II.HI ul nlli-li I,on I, n 1'iiril- fli-il ' -hn'-li on a nolvi<nl hiinli, oriiwn |.ii,vnh|n lo Ihn lllni'Ic'i'rnn. Hilmr or Ihn illty of l,oi!iinii|iui'l, ImlliiMii, In n n nnioiinl. ni|iinl u, Unld liond or i'iirllrin.1 i-lincli In i'n-' 'lutrn'l an a i/,uii rilnl i-n Ilia! iiltnlil'l ilm Mniiril of I'lihll.: Wurhn nnil Knfnly, lln, l,til<l»r will. Ultlliin I"" Mill lii'/n from Ihn llni" in, oh/ill lliivil hnnn nollflKll of III" ll"'<n[ll- IIIK;" of Ihn tiiiin.., nnlnr Inlo noll- li'in-l wllll lilt t'Aty nt l,oKli.nn|iul'l, loilllinn, for Ihn Uliiniril Mil,, nr|lllll- In'illl, nialnrlllln nil') f/orll hl'l ll|'"ll nncl Klvn mi llnfii'-liiry liond In Ihn full nnioiinl of Ihn .•onli'arl prlcn I'onlnii'l', A ''"rllrlfil I'lnu'lj iii'i'oIHIIIIIIvlnlc I lln liriilniMiiJ of n tilli'i'nrtnfill lli'hlnl' Will lln I'nliirilliil III Illlll llflnr pro- pi'l- i'>n''lllhil| |,r Illn rllllll'ln'l null lln- imrriii inn ui'i. lioinl ror fiainn. rnrllflnd ,'hn.!l!n ,if lllinililMintirill hlddi'l'n will I," rnliirnnif In Ihmll Inilili'illillnlv llfli'i' MWItr'1 of rnll- No hid inny I,., wll hd7'.'i.wn for n linrlon or ihlrly rillli ilnyn from Ihn n.'hnilnln rl'irlllK Illll'l Mr rn'l'ilv- Illl-' hliln. Tli" llonrrt nr I'nhlli' VVnilin mifl y rnnnl'Vno Illl, , nl Ih ll illnllii-d nnil iilli'Kfil," will Im hniil'l mid .Inlnriillnixl In Ihnlr 111.* WITNIWH Ihn Clni'lt mnl Hnnl nf diilil f.'nlirl, IhU I'll, day of .Inly, (MKAM II IIIIIKKK MANNA A MM A I.I, Alloi'liny lor I'lulniur. -lKlll 'fjn. hllln. o 'f. . wnlvn miy Inrot'inulH V In Illn l.l'l- illliK, In Inilun Ihn nliMr.UM"! mill Miirrl''l"iify of Hit ii|i|iiintl n;t, n. lllfininlil ml.) nut Inrlu In tilTni'i'il l.y III., l.lll'lnrn, mnl In JlllKn <l>n It- I'llllv or uny hltlilnr lo nxnouln Ihn worlf I'n u iii'oiiiir inminnr, I'oliUtft or l.lin citlilrattt nni'll. IH..OIW, liicliiniiiK InroriMiuInn imil IIIMI rni'llniiAt to lil'lilnrn, llniinrnl iriini'iri.'iiilonn'iitirt i!'initlll"ii», li"II. 1 1 ml Miini'irii'iiiloiin, l'rnii.n<iil (••iiriiin, Arri'lnvli, iiiintl ifiirmn mid I'liiliu iniiv Im olilulnnrt nl lln, nl, IlilllfUntt, l.ol^miniinrf, Inillmui, or nl lln. .icrii'ii of Kmnrv, .Vliirliitr * I'mtinhnll, HII8 Thn Tolnfln Tninl llnll'llliK, Tnl"1o, llhlo, ininii (In lionlt or Tnll llnllnrH (till.Illl) till' rnilllntl Illl.Ill I'nllll'll ' P r Illn ('011- irtl'.l lloCIIIIIKIllH III tfnild I'lllKllllllll, wlihin ihlriv (,1U) duyn uflnr iim olmnlnur or hliln, ('My of l«oKiinif|inrl, In'llmin llv mid thronuh fin llnlll'il ill I'uhll'i Woi'lfK Mnl Hiirmy AIUMI : im.llili 'I. Hmllli f'Inrlt-TrMiMtlrnr i,f (lin City itt botfiiimjiuri., IridlitnM. Haiti (intrunco, County (JlBi'k K Michigan on vucntlon. llnrvey \n In Both jmnufl were llla'ly to bul on Ihu aj?i;nda ludny, Ju.it aH they j •lunuK, « Cities Service Oil Co., '. arrived in time lo tof), off for a Into nfl.crnvon round of! K»lf wltii tile I'riiHid'i-'iil nnil two (iutlyHliiirx iielHhbyi'K, (iwiri/.n H, I Allen and Ocn. Artliur S. Nuvlim. - KEEP COOL- Aluminum Awnings At low cu $5,00 p«r mo Ross Reid's Roofing Co. onth PUBLIC SALE OF HOUSEHOLD GOODS Dun to Ihu meant dunlli of my liiuiliiind I am KolriK lo liiT.ak up liiiuniikunplriK uiul will null lit I'uhlli: Kiilu ul. iny niNltlvncu, 'J,\'.'> S. Sycuinuri! St., Kloi'H 'StiiUi knnil 75) 1111 WEDNESDAY, JULY 10, 1957 Comrncnclnf! lit 12:1X1 o'cluck IIIIIIHI), lliu folluwliiK pniiXirly, l.o-wlt: llOUSMMOl/U (if)OJJS—CiiiiHlntlliK iif I MiiKli) (Jlinf Imltloil KIIH ic; I J'hllco refi'lHcnitoi 1 wltli I'riiii/.liiK ciji'iipiiruriiiiil; I Idl.dinn Hi.'; I oiilt liroiikfiuit mil, like iiiiw; I Ini-jfo iilm Holloi'H kllchun (.•nlilricl; I iilcu (,'liinii cldiiBt; I dining rooin iiiiltu, ciuminLlnij of liiil'fot, Liililij uiul (I c'liali'ii; I Uvo-pli!(.'(! living rnoin Hiillc; I-;I«M| limiu nickor; LfililoH; Htiiiidiij, nil klndn of liini|in; I Itit nf pIctili'CH; I. Atwutur-KoiiL rndlo; I cxtr/j Kmxl dunk; tiuini! wall mirrors; I liuminck; I HI>OI| Jlnrn- lltoti plnyor pliinii, wll.li riilln; nauilc cnhiniil; l Ilkii-miw. Hiruu-plDuu liixlruuin iiultci I Himil i.'lii/in nuil.l.ri:«« /.mil «prlnKn; V. (»!iln, ii|)rliiHH mid IrincniprliiK imitU'wi/i; I lilrdnuyi: niiiplii viiiilty; 1 druiumr i.'lii'Ht <>! i'ii; I Kliui'ry client; I wnliiut cliBDl; I. (lyprunii uliiml., nil lin'Ko \ (Iriip-li.ul tahli-; I kitchen bible; I )mrci!!ii!ti-l.iip Inblr; I Sonui'n iiiimlc-bcix nnil rncordii; one ll-;ixll! nif;, Ilko imw, with pud; HMO IWI2 rue,; I CuiiKoliiiwi niK; riDverul tlirnw ruK«; Kiiod niK nitjil; wlmt-iiiilJi; wtill |>liii|iieii; rocking elinlni; I .Sotli 'riioiiinn iriniille eluelt; I. (i. I 1 !, electric mixer; I Klcd.rolux Hwewiier wllli ;il,l.n«liiri(!iil/( mill ctirpuL \i»V,', 1 Mnytuii wniilicr, '1. yenrn olil; 1 drop-lull) 1 KltiKur /lewliiK iiiiicliliiu; 'i Ki'timi ruiW; pllluwii; Z fimUiiM' Ucltii niul I fnullnir iniiUi'i.mn; InmliiK lioiini; cili'lnlii Hli'uti.'liei'ii; Hiniill newliiK rocker; nil klnd/i of oxtl'ii ^noil livildliix, cnimliitlnii nl HOIHC new lilniikoln, coiiifftrterii nnil (|iil)U; :( iintl<|iii! covorlldii; nlieelii, pillow <!«nen; l/iV«n iidnortinoii!, of lionutl- fill dlnliBN, miU'liin, cryiitnl mid clilnn; nllvei'w/inr, lioiiuUI'ill Iliiniw; new hnili tiiwuln, utc,; Ini'nu mmuini. or nil kltidn »f cimklin; uLiiimlln, In vxciillunL ulinpu; enmieni niul cooltei'ii; liBnullfiil VUKUH nf nil klriilii; lurKe niiiiiii'tnieiil. of imlied pliinln nnd wlinl-nolH mid other iii'lloluii too nuinitniliN to inuiitliin. 'I'l'iKMH OK'NAMI-Tortim will ho .cuiili. No prnpurty tn liu t'«- moved nulil Niitlluincnt In iniulit wltli thu ulork. Nol riwipon/ilblo for ueiildiinlii, MRS. MEDFORD FLORA Jililpli Itliicliiirl. ft KUDU, Aiicllimeurii, Klwrn I'lioiw II, (ilnn Klkonlxii'i'y, Clnrlt. > J17-JI9 Slli 51. Plmn. Cilltnutni Frit* 33118 Roy L. Crume GENERAL AUCTIONEER • Farm Satoi • Hou»holcl Goodi • Roal Eitata 1735 South Dixon Road Kokomo, Indiana PHONE COLLECT: GJ. 26619 Kokomo, Indiana NOTICE To All Members of Barber Local 48 . SPECIAL MKKTING Monday Night, AFL 7:30 P. M. GEORGE BUBEL, Sec'y. PLEASE NOTICE BISHOP'S BARBER SHOP WILL BE CLOSED July 8th, thru July 17th For VACATION IT'S A REAL BARGAIN SAVE MONEY SAVE WORRY You can do both by lotllno un fill your bin now with comfort-packed, low-ash coal, You can forgot th» wlnfor'n blaidi, and you can pockel thw lavlngi you got now bocauso summer prlcoi are lowor. ANNOUNCING SMITTY'S BARBER SHOP NOW OPEN NEW LOCATION 921 NORTH THIRD STREET Off Stroot Parking Lot In Rear TWO BARBERS Joseph Leroy Sn.ith Donald Raymer WE'VE MOVED... Now located at 121 S. 6th St. Same Phone Number 2463 Largur Focilitixi To Glv» You Better S«rvlc» GRANDSTAFF HEATING SPECIAL for SAT. and SUN. MBH-DEL ICE C«EAM WATERMELON SHERBET ORANGE PINEAPPLE FUDGE RIPPLE MIK-DHI KONOMV LQf </i OAUONO7C riAiric EBERTS' DRUG STORE TB30 Eat'r Broadway Phon* 3BS4 Chronicle Printing Co. 15 NCJT LKPFNSIVK » Phone 4362 OUR SPECIALS FRESH PEACH OR Pint PEPPERMINT STICK 30c Quort 59c % Gai. 89c PHOTO FINISHING by 6 p. m. same day. Film brought in before 10 a. m. wook dayt — ready BURK'S Sroro Houn: Sun., 8 a.m. to 12:30 noon—5 p.m. to 10'30 p.m.—Week Days: 7:30 a.m. to 10:30 p.m. New Phone 5966 THIRTEENTH i. BROADWAY YOU'LL LIKE IT! You'll liko all of tho advantages you got from ordering your Fuul EAR'LY. You'll like our liigliost quality Fuol and Ihu way it itoros porfoctly in /our bin or tank. You'll liko our ccirofjl courtoout dalivoryman. Thoy do tho job lo your liking. You'll liko tho gonuino &atl&faclion of having next wintor'i fuol supply in. So-call ui-TODAYI ALDER COAL & OIL CO. 1409 Woodlawn Phono 4422 GRAND-OPENING SHANK'S ROOT BEER STAND Vi Mllo North on Stale Road 17 SPECIAL Buy 1 Roof Beer... 2nd Root Beer FREE! DELICIOUS HOT DOGS... 1 Oc each BUY COAL NOW AND SAVE per ton WHIN BUYING 3 TON OflMORE Cool pi'lcnn, arn low rlglvl nowl That'i. wliy II pay» lo fill your bin now nnd pockol iavlng« oplnniyl You can i(5r«ad lint coul Ililn ovor many monllu by utlng our budgo! plan. ALL COALS WILL BE SCREENED IF SO DCSFRED WOLF COAL & SUPPLY CO. Phon. 3WO 3M Hwoth ft,

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free