Naugatuck Daily News from Naugatuck, Connecticut on December 24, 1949 · Page 13
Get access to this page with a Free Trial

Naugatuck Daily News from Naugatuck, Connecticut · Page 13

Publication:
Location:
Naugatuck, Connecticut
Issue Date:
Saturday, December 24, 1949
Page:
Page 13
Start Free Trial
Cancel

For_Sa_Ic llou.r* For Hulo I- OH NAI.K — •, rix.m lir>(i«« on I.ortlMt Ht . I IH..II Cily. )|,,, ,„,. h,,,,|, ,, |U .,, wo-iil 11'ifjin. Htnrm wItiilnWM jfe «"r.-.-n., I (,,„«., I,, ,. x ,.,.|lr,,| ,.,,ni!lll..n. tt< .-II try n|i|,.,lntlMITti| only, I'. A JliCA/M'KI rufNK rein SAI.I-. -u...,,v i t 'IKiVii III. « ri»,ntM. ;, ri,,n|,l4{nd, I'll,.. Mr>l.h.Ml. All I,,,,,) w.,,,1 li;,,,,» ,"„ kn.-n.-i, »,,,i imii,,..,,,,, i ..... ,.„, „,,' „'„',„ '•'"'""•" »"<>H HAI.f, — I iiiiftlly hiiuno with 4 .V'"'"" "V, "«'" <"">'•- Kooil common »"«>•' S.t I, »;_4 ''" " '' Jli.ul ICn „„„ I,,,,,.,, IIK.MIV M. MCICI'KV K...I r.,,1,11., „,„! Ani.mli.iil I'h.iiin .1-10.12 Wiiliirlnily ii viioi.i. VH iir.Ai H|.i Ins Hi Wiit.-rbtiry, < i;NT.\r7: .„. "" M- M«ln Ht. Root *J>d Soya, inc. "»•''"••", „ Inniiriino* I7« 0r »"J_Ht. IMIHM 4- me, I Wlby. LUl Vour 1'rriirart/ for (Jiuc* g»l«. Th» A. ft. Mnrtlno Co. Ami ApprM»i>l. s-»m wtby. you H.u.r.-w. MI nhio, r,-r.,,, m i.|«i~. lly In, imp. imluinl llln Iwitln i-uni. KANT HI 1)14-6 -room. I -lEmllv lli.'lf'n. AH aiiunlnd MM K...IO li.rntloni), AM Imrnc'llal" f,ft mittttfv r.VTNV I.. \IIHKII. A lt.'..l Knllllo AUulll rhong N»UK. SiOH or Wlliv. li-23411 I A. NOIIWAHH, A .t mBA 10» Church m. Fhont 47«4 J AMISS MOOHR llcnl IvMnfo _ Ai>nrnl/)»r i'-na 8r.ni |,, r H«lc.oi,<,f| Homo* .y—« rrwmx or. HIaliiitnd Avn. T«l. 80JI JOIISf IJKALV, 11* Churnl. - III'.AI.TV Oxlui-fl _ -|>|. >«•! Country Jiomr-. * For Sale Sill.. IN/MI Af.OtV- MOKKK.V 4 - 1100.11 lU.Mlll. MOIII-:UN II . IIUOM IIOMK on w Ilillll, ll|-|.|.lll|.|., !,)! Ill-Ill. III'.ACO.N I.-A 1,1 S -I .m.unn I! unll iBlind. !II<1 I, Hill, oil hiijtl. A KHIOl'l.ia riiunn ;:i;i;t or \,\\\. 174 IA Mt 1'-. A. -iI'mcT (IT'. rii<>Nj'; r,,|; Wanted to Kuy KIIMIm-d y, liiinlly IKHIM... r, ,,<• ronliin ml "Mill lli.ii.i pi.-l.,, M.,| I i,i, u i'nnli ciiMtoiiMir witllliiK lor mnMi llnllni! JIKNItV M. IMimi'llV !!"»! IH-ilnli- iincl Aniu-iiliiiiln ' ' Announcements MVI',<n,AM«i;n l.uni Moniliiy niKli Inil'li i-lm, ituii''ion ImillKM' miin NMII j^.r virlnliy. Til. r.-.|r,!i;i. Wiiii.rlun v. 13 HII-.IIII.HX Aii HOMJHYI TitiiunTvi ~~" Hliip At Tin, fTHAl'FHVIl.t.K HI'A nnw llitvnn Itimd l'<iun» INC DHEHHMAKINti nun AUrriitloim donn rnnnunnliln. JMiiiim null, Mr«. l.oiiliu, WoUiilre. 47 lllrwliitm Ht Vlhll Our Hoilit Vuuniiiln ft ' '"• ( " " I'- '"• Kxi-niil. Hiindnv H - C'liiu-nh Kt u ("II llnwHril Tiinintiy u{ «IFT l> A C K A U KN III l'.illl-c- tn Nivi'MPM. I'mtniiirk mill !• fnfiinil nt ir. f ul,l nrli,. Miilll .Inn, |, Ci.nliH'i III«»|IIII,|M liiinil llurnui, !li!f, |I|I| B |,|« ->».. M t*ll fltlllfl. FKI'K'H XMAH 'rilKKN-TKvnrKrnfMii HIirnyN, wi-ontlm, roplnK. l!i-iiN,m,.U prlf-.tin. l,'. ( -nt.ni] In Hi" bonrt ol II •-'••• (mirk"! off Mtmilnw Hi. Announcements III Sprrlnl WII.I./AAIM, InHiirnnuu 180 Chut'Kli Ht. J'hono ll(IOIUtl':i:i'I.Ml HVH'I'UMH- AnilllH Kudo] ill mill Illliln 'I'|IK''H. Unnll it'll 11. Ill illlll.v. H'MiHnii Illoi-li (Kunlil ,1). Ti'l. 71 -lt> in- ril)(l7. Automotive Auto* l r or lli'i'i'V Our ClirMimiH Tiirki'V l-'iir Vmi W<- IHIVI- in, .ixi- In idlnil, TIHIM wn ml,-i you ihiii ii yi'Hi 1,1,1,1 i,|,-,i, VV«|K)I)II<I :> I Inindri-il iiiiunilii no- I.-MH I him ;.- |',i,i |i(ilind. (!oiii|ili>in tvllli lour iiiniily drum- Btl.-ltH. (lyllllll'l 'PI |l>Hlhl>|-H Ill'll II Illl mill,-il. Inn hc-'ii nllll nllvn nnil kli-IOm:. I'li'l linn K I vli.lon In I,"Hi ny.vi CUMI. lulu-. II limn" Ini Minium, TI.II inn- |ii.,i will! jiml ii I,'iv iiiiiniimH ihln Mi,I will »'.,, M Minn vviiy <MI vt'iy IllUn Hi'i'vy, IIMIH oliliiniiililli- only «inn, full iii'li'f <llll,-I h'.'Mlily 1,111,,1) |ll|-ll..y» liliimll.lj In,in mi, wriu-Urr m-ti 1111 lol'lown HHil Nitnli Hi.ibin - . t ;ii',n III ill) l.lni-oln Hcdlln . '.,'.'... f 1MI IIDIK iinli-li rioiiv.M'lllil f :'-•,» iii:ni i iiiidin'il'lli- Mni'liin 'f inn inav I'oiiiliii- iii'diui * i;.|, IDS7 Ih'Molo HIM lit n (till. I'-MIHT jr.n iii-for,' jlir.il IHI.VH It.) liiav linl.-ii "i'i,i,v.'"i".,i(,ir ' , ' " ' t '.'•'''' uniiii i,ATMII MniiKi.H IIMN liiildi diii-i |»| i(.-ii. Kftill ? II in HUH I 'liKvndi'l J! ,|o..r . . , If it, H'lH A. , •!. ,l,,,,r . . . . ' T ;.|f, I ii in i >,,ii|i, t :\ ,],,,,,. f,,, ---, KUY Mini.;.. Hi-linn ...'.' .' .', 5iT;,,', IfHV ' 'll'-ITill..! /(<.ll«ll , , . , t I I li(l HI II i':i,nun, Hxiliui ... * n it, I ill I Knr.l Con,,,. " ' J i',;, t Hi-I I i il.lMoiiililli. Mi-dun . . f VM) I in i lhnl, .,,, i -in,, . -IMIII.. . . ( :i; ii f IM J NMM|I Hi'dliM 7 -I'l/i HI'IA MICK MdTUU HAI.IOH .\U-mlH-v i,| I'Ki-il.riir Di'iilpi-K' Anun HITS Tliolniiiiliin A l'«., Wlliy. Ti-l r>-III ill) Hi'H Hi-.) Motor Niili'M 107K Tholn.-int.ii, Av..., Wntorvllln Wn ill'.' nllll lniyliiK Itonil i-.lnni] I In,-d f'urn anil Ti'u'-k'i I'd. r,-li|ii:i Wntfil'hui'y Automotive M AultiH for Sale A-i iiHi'M) CAR HAIUUINH" \:i.".li HI Him I!M7 Kiilliiji- H< ill, II I. 'I -I!) l'lii>vi-ol>.| III, rl( II! l,,o| Hl/lll., lioily Nlllnnl dim olhl<IM III. IMW Ill'Uilvl - Tlll'i NAIiriATIM'-K )«'(!WIj CO. K7 Cliui-rll III. njii'ii |,',v,,| I-'OII MA 1,1''. -Cliiwroli-l II--I Inn KI-III-II JMIII-I liiic'h, l':*i"'l|i-ul I'liiMllUoii, only unco. Ti'i. r.nr.4. I'Olt MA 1,1-:— III 10 ly hinrli n, .', limn, nlly -lill. nmlnii. KM lk,nl. vnry 11,-nil. Packard Watcrbtiry, inc. I'lii-kiu-il Hiil'm A Hnrvlnn '-A Hnln I'larn to Illiv" 4H2 Wntnrlowii Av.i., Wlliy Dliil 4-010(1 MKiMHWII nli' WAMA Wlnlnr A.-I-MHROIIOR IIAI.HWIN (IT, lllll.ll' (ITATfON .Inn. CllluUo, I'l'iili. '('..I. II-II!M« WO ur 4IHH) NllllK. l!l'kl 1'iu'ltiliil ClliifliM' I!HV Miiili...n '.'. il'i'H' ll.i.liiH HUH Kiilnni- K.iliin I!, in ('huiniilon -I ilr. H«iliin MI'I<:ilAM»"N HI'K<!IAf. Ill37 Tcrrn|ilnn« II fit ICIIM'KHON MOTOIIK ll'.ll llnlili.'i- AT". riiono 4!W llluilnlMik'-i ('HTM ft Tru'-li^ -• HOTC11KIHH ST. OAHAGK F»rkr^r i i7' - 7 " 1 ' n«tnd UUuli^ TrllU k. !'|IOH« f,737 KXI'KHT—(JnMjurW.or flllrt Rmiflrttlor n*irvlc^. t'linnk nnw Ini- wlntnr. A A It AUTO IHOIlVlf'lu IIU lliiuk HI, •I'ol, I 1 , 1323 Wlliy HiibliKll'n Hi'i'rliiii Hlitllnii IftA Ifnliti.'!' At^, Plii.nfi 4V47 CAMH «!(>. nr/rrr, 11 TUB HAHMATUOK 13 Audi I'll r In Axnl iind li'i-nmn H.irvlun—V „ Ax.tl I'lilnllnit . OilllMloii llnnilll'H KHNIWIt AUTO ,H<UJV WOJUfH Wntnrtdwn Avn. I'll,mi, a-ftai 1 wtby. Automotive 15 Auto I'nrtn W« curry • hill lint, ol llurtlnrA Bjzvt*. Autollt* * Arnutron* lUtlerlnn. JOBTB THUS HHOP M1_No. Main Ht Taj. 1-1414 Wlby 1,111-1411 iiiilantrun ni N«W mid ltfii«d~ Anlo f'jii'lM, itlM N«w iinrt t)w«d Tlrc Kverynnifrft VH«<I c«rn uml I'urw B!l» No. TlivorHlilo St. T«il. 0-049' Open fluhcltty M(irnln»n y<»B NBW—Uwsfl A' r«imnp«4**7lir*jr iilno odd «m1 hurd-tO'iet *l»«»—vlnl «AI»B'8 U^itlTKI) 'fVrtH HAI/ES r;mr rr. H, Rm/HI Tlr« (IMrlbntor I). II, Hiililmr <,n. nmploynN iHc.ioun iwrtltlOMlnii lor tlr»«, huniirnd li«iro «« .laHBrmM) Ht.. Wtby. I'liulHt H-II4I Completo l,ln« Ol Hn«l Covar» Joe's Service Station 17« rtrl<J«« «. Phono 4»7l HKK MOOXiHV JMAII,I!I( <J()ACf| IM»IMKI4~(Joiii|iUil4i with tmlhreniniw »ihi>wtir», tulm, JTumouM I<tl)iii'ty Trull «r ConnliAn nuw »v»IUil<l(> nn B y«ur !:"/,, llniuiun |il/in litluif wi.ll liniiWi ii)lik«» llk« Viifitttoml. Tr»l,wwKt AmorloUti, N»t!,miil »li<1 I'rnlrlt Buhofther on rennmmble tefmn, Op«i R n. m. to 5 p. in. dully. Jtyflnr Trnllor <'»., Punt Iloiiil. MlllnrO, Conn, (I inllo nun) lit Mill,u,1 dnnlfti') Mllliml 2 »l)8» 17 Mutr>r<3ycl«n—ttlcycled (IM.HMIIIA lll< VCI,K>< - 211 ho mill Ktrtn', t',\iin\nn fitit nt, | Id'KnlUf fill), I Inly i, [ t , w |«||., llni unit navi. 1 mifiicv. «<!ON(tMV HIU Wi'Ht Miiln Kt.. Contractors Mill MIKIU'C'nruHiil.itr. No Joli - in- aniiill. jKoHMtinnble •in . j . I'rock, Pnnrl Kond, Tel. 78M, nulldtuc Tim Wtby. It«»4y-Mlx<xl Conarntii Co. 114 nnneiilot Mt T«l, 1-4183 Wlbv. " lil» l-'llll H\1iK— 2 twin nml nnll(|iiu BiLIE.VE IT OR NQTT, HAVEN'T PE6N «OUTH &IMCE 1 -TURNED JOIM THE F.B.I. AND SEE TME H?OZEN NOR7M! PREEZE XOUR NOSE TOE* IN THE WHAT COOKS, CMUM FRlENP? JOE, WE'VE 601 TO FINP A 600D-LOOKIKI& BUONOE/ \ JOE FLORIDA 1 ~vi, TO set YOU, FELLA! MOM ARE THING* IN ORLANDO? ' BODY'S ' IT SftRVES RIGHT TELL VARMINTS IS JES' AS GOOD CHICKEN THIEF ewNveoov eise V. SHIF'LESS L SKONKS!! DID ENNVTHINQ HAPP6W IN 7H' HOIUR WHILST I WUZ 60WG OFF. UUGHftlO? THEV FLUNG VORE PAPPV IN TH JWL.HOUSE AG'IM-- NO -GOOD CHICKEN THIEF UPJ Mi, »u2-PO WB HAVE IVTRYTHINfi WC MEED FOR SLOWING UFA PRlPSl! CAPI5, WIRE,M PR11L6 T.N.T. YE5, I THINK WF PO, PANCHO. THEN LOAD'CMt "\ ALL AVOARD! Of IN ) THI SATES! "iX NOW TO CRMH THE REIEL UNI! TMATS AM IDEA - Bt-T WMKQEL'LL. I pur irrno ri-iir/'LL WANT t UM TO PHONE HOME .' V" W V '*&,'' ' <• ...V\OU..D XXI PLEASE STOP RATTLING \OUf5 NAUOATUCK 86 Ho, MSIH St LOHOON. V«<IB6O TOBY HIS .S AREOVEC. SET vTe WILL B6 Alt EftBS ABOUT THE 'feXE 1 TILL HE KNOWS A MOST INTEB6STINS AND TJ2ANGE REPORT, BWCK/ MERE'S SOMETHING FOR A JOB WELL DONE ... ALSO A CABLEGRAM THAT ARRWED Trucking— Mover* WKJBKl.t TRIPS to NM» Tort. New ilolillliird Vmi UIMIH. Wtby.'n-Sflilll. M Fnltillni MARIANO BROS. ., P«)«rlwii«in« _ lom.i-ior * Intnrlor. full liimir*n«* Covtru*. Ill-IHT IVVKH7MHNT IN lo imlnt your r»ro|»«r(y. Cull 4071 lor fro, n»tl iiKilim. W, r, Coin, Ir^Houth vi.w I NT Kit I ott ftklWVtftU A»l) PAI'MlUIANUtNO I'norio .lonniih Hun Anuolo — '*•» 1'imllry luirt Kgglt~ «»01 7ITO Ti;il«KVH~AIIV« or <lr«H*tw|. Itotull All alxt'tt. MfH, n. SolilldKon. lOnal Wntorburjr- ltd., NmiKutm*. Tnl, Niui«. ,i K i, 4. ""GIEI&WK FARM - 1, ft'" 11 I'rBiU irmw N, Solfl who e or bull. -Ji NIIIIK. 41104. w. H, Clark, McrchanditM) 87« Olflco and Other Equipment (Ti7< »MyST7ari~r~Airoi,7w'o^rir^ Mt'frliiiiitllHH, Htoni-wldu ul'iitrniii'iu, 'ri-ornniidouN I'miuritlnnn on nil inor.' uhnndlMa. Molomon'H Hftlo K. Horvlao, !I7 Cooko HI. llouiKiliolfl AHIoliM a in Tnl. I,,,,|H HAI.IJ N A', i ijy' 1 ' v tltTY TKIi, »4»l v •'!•"»» BllnSU™ <c7iitmiMu|u'~' Hllu Covnm, Mad* to Orijitr. II OUT ON MTOItM 4 I'lKtlK-Hnllrt Y..rm,mt miipli. Iwil- room HittUi. IIIH.ftO, iinkvllln inn-nl- l ,','.'" *'"" '"* M«ln Ht,. oukvlil,,. T,.|, Win, 224. Watnrlmry Hnuioh, TMO liny WANTKI) TO JIUY-OM r»««, mrn nlnvtiN, AIM,i m*ru|i Iron. I^nr iiulok «iii'v|yn illnl 4411. ArtlrU«M I''I HI nun! Will, i ''«'" "A r, J^biiiimbhr'hloyoio I'OH HA liK—KIIHV wnnlmr, Hollult v [•"""'. «oo.l nonrtUlon. I'li.,, m a-11(110, Wnl.irlnii-y, "">«. I'HIUI* . „ VliiKV lUBAHUNAUMi) IOAHV 'I'MltMM ynii urn ' ' ' will ha mtulfi' l/i linld II in. w , niilnd, II'DI- tnl/H'trMili.n ulnii'Kn until wtnil n.,.1 .1 t II -..*".» . , ,,, liti.ll Itutitl'!, otid noliillB phoBB Wntorbury 4-SHI. A-I,- -.||-|ij—IJ-T-^'H Mnln Htoro Witlni'linrv ^litm ItnrUoi'd, Now rinvan, Mnrlrtnn l>r»|n.i-lnH, ui-finn ilnodB *, Hllii C.'ov.ii n I,. A C, KAIIItin r-BNTWII (icniiil Ht, O|>|). flurtliiyfl, Tnl. 4-11077 TMW IIAHNBMH «H()T» l"iir llii.'d A lliic-knl<ln Ulov.ni «, Mllluliii 70 Ormid HI. rMionl) 4-73(111 Wll,y, ;-••• —•- -i'P, Riind.wlr.li 'i'unflt- ni'M, D(;rm<iyi.ir MIxnrM, Hiinlwuiit Miit- no, Tel. 4-II3II8 ^I Mcrchnndinc KAUOATtlOK W15WN, (CONN.). HATtTfinAV. DISC. 14. IMI »ll MWI'.KT t;ri»i-.it i»~i~»,wmT(ir^vrii»i^ nwM. (lot th« linMt nt Suhllilitiin'ti Cid«r Mill, Now Huvnn lid. SOil Good To Knt «OI NOHTl( IMA1N HT. ItAllmi-AitiofiCiin mid Frenoh t-tuiirr In nil Now KngtuMt, Al«o Bon- monl, Oeldtl mid 10 orenm. iDvery- tHln« muiln on uromlun*. Hiwi<liil »(,- iBiitloii Klv.;n to wwddlnic Purlloi*. «>'jr Dries* >r.) tb* lowoot, but our mer- atrandlie doflnlloly the beKt. W« deliver iinrt Rblt) .inywtiorB In llm t:. ». T«l. WitnrlHiry II-ZH7. lioii " HAl.K- l'rHf'llcnlly rinw Pun nimt. Hill. .I'hono IK>4I. »4 I>OK«, CM* anil cnltirrt. lilunl limn iilllii, Uiiiii i,nli>i.il Mlniini wiimiWy pi-lnud, Al«o liiiunu, N *! I lit), (lio (iimlly, (inrnmii Hlinplinrd nml Blilldl rtiicFinliuiMln, Until l,i.,iiil|,,n, \' m Vi»ic«l, Cull Moyntotir »H7a, Uurimr MnndoW'A Nlcliolfi HI, ana Anr iiii.nl »M MAT'l'ltKHN r.nmilo |nt M ln«»r»iDrlil« HIIUK| tv JSKW In I IMf M»H TAKJEK | or " Mllp Cov Br « 8i>ri.nilH. Mittnrl ,, , ii lttr ** tf <>r All Hurry <!hiir<!lil|t, IIOM-AND J-OnNAClD CO. ,., _ Hot Air Vurnttu«ti, 74« m. Mala fit. Tel, 4-1008 Wtb> ... j??/fS i. A Jlii y>tg " ". . JOHN OOOM I'liDim 9-oa«7, wthv iri Auto lt«|i»lr & Motor Tunil'-lj w u *f* ")<* ni"iop IH I'lubbwr A"v«"' r KI ""!ph.infj' > S7l ', . A. l^nmpitra In, n MRP! Tni-ini-it. 1'liiMin 203(1. ' fnllnr-Mnrtn HklrtH nn »nlo . 7 u d' 1 ,"'^, '-'I"""'"* Hnrvliiii [_«•_ Mn In HI. J'boiio w 1 mii 1 ,,u W. ni«JIIAIll)H-l«H Hniith Mnlu 81. ~ ^!L"""'" C| ' ~ " |H ' * <( " lluni«r'* AiHiuuian 1-ow oo -toi .5 A YMELBOURN_E m«nHliiMi>. te j| w h }- Wiiliii'bury 4-4!iOtt. KAI.AMA/OO "Hie" ttml fU.rvloo 8t ' f»l, 4-dBJII Wtb, . J8£ 1|MM " Wl «<lo'» CI*»nln« C f ClUton A»». ,v Phon* t-tmt Ct«Brt«il, inntilliifl Anything, Anywhcri., I'romptU HCOTT SANITATION Hl"l"vi<JK *"*' **** .* «. . •• »7 Cliilrdli H(. Phono T'limihli)K-ll<mlln«.OII niirnn" Snrvltii J. * M, rauiim-moAti WOHKH .. ^ Mo«w* Wlrlii* mid Hniwlr 17 B«rnum Court Pltonn* XltH-tl»lt mirvloii. l.u«m CIQMI'TiMTM 0vor>r««HN, lr«* . . *n««d m«n. fully tnxni'nil, A I no 4rlv»- WWII, J, DollnHI T«l. 5H4II. Hft CnnnntiiR itnd |}y»liiK l)nt|>oN Covnl-N r KIEVMAN CLEANERS' 7H Chiiruh Ht, Plinn* l»>f ., HI, I I'C IN|). NI'.W (tllKTOM MAIIK I,>l IIOOM I'll UN ITII UK. (Ulll'KTINU WTIIY, TMY NKWS WANT Al»H FOB B.158T RKNI7I.TH For Sale, Rent or 1'i,iiiin in,, font, of ||oi,,' NIUIIH-, JIulMliiK on Onmtl Ml, nonr Cnntvi' ol WaLorliury. 10ntrnni;6 Irom Hotitli Alnlii HI. nlHO. «dn t(y or lloli ill Mnil l|,i- M.il.ur Mlilim.' HI'IH 'I'll,HI,- iiHton Av«,, Wiituriiiiry. J'Dunn fi-UJIIII. ... . . I imantria Huniirfl 111) 1 up, ' "°"' Watts Electric mraltMjrurnnlka *•(. 8-4MO wtby, I Floor Hninpln IQMy Wiinlinr „ CO. I'liono 27)1 coo i,7'.it IT*ij ^""i'^" »••••'•'•'"• *f .... ».»y <jot,j|.ir, l*i~> UK HIM nolow no»t, comiilnld with unit, prlgliml cost 1 yenr »«•».» 'Wlill, Uteri- lino, urine 1388. Tol. 7 *»fl ~ Full «ock. UttU THE TPYHOUSE l,'»mi>l»t<i Unit H! 1'lwnuDl ^vn. Tut* '''I'M. JftVSI • I'Kr'IAIi on «|i(in raynn fidn 11 varrt Cult Mrn, lluth PIlMkln at tl*l)lt. g lluwl, «« , HINKK Co»l _ .., -^. 1110 1 > I, II K H t'ADH— ninliroMery, trim. IV ,?".'. "''tl'""*' I'truoul lii xUte HolUblo Factcry, »T Soovlll Ht. Wlby, Courteous, efficient girl wanted for combination office switchboard, filing:, proof-readily pofci- tlon. High School graduate. Apply ift handwriting, to Box A. Oare of Naugatuok Nowa. SECURITY tlvn Ml*. 4ti«t« frr/tootlon Mlmj/r ' Dtf YOU IIAVK »TT BM» NAUOATDOK INBURANOE AQENOY ' " ' PHONE 2080 . r., yr. Currier Electric Co. THE CHINA INN 11 llftrrlnon A»n. Witl«irbur> Olmied All Day Monday* TuoMlfty thru Prlday OjHsn 10 A. M. to 10 P. M. Nftturfoy 11 A. M. to It Mldnlfht l» Noon to ia Midnight For Xinm. Gift*—"V" N<it Hhon At [EMBRUSKI ^ finrih Main Ht. Union City OVKtt NKHITH Tit, XMAS Nt>w » H«mmitltl»n«<i Motor* FOltU * MKlUtlJHV llii<JK"t l-lun AvKllwhln The NAUQATUOK FUEL GO nicAi.icn i-i,» n « MSI »n<l . 4I»4 »K»T A OtTTAWAY *«»» THAT . _»1«*TAJ»T UTBWTI w» OM rH IMBIMBO'9 *• HMra If If* Anything tor Tour Ftom ARK*AY FLOOR OOVKHIHO8 W tMMIIMHd lit, T«l. •!• LEWIS CARROLL Tfc« I)MI*r OB tk« ' «q*»r<i OBNTKII IK1OAKK - OOKKKB psoxpBoii'Ti tnrioK BTRKKTR R*r«i» rn« Hn« r i onrmi* TrM »«o» f run** Hunk * •«»« tor RAMOS IRON WORKS «M . M*l«l ol All w.Mk,, .. Cthkln JIHTK, lioulil* llur Ht.70 Pnmom. RIVOI.INII Illfrvtrt.K » • Hu»««l. nonlil* llnml . Mmki- I'linip uml Tiniln im.T Id'M. tlllMO MOBHIH' IIICVr)1,K MIIOI' 470 Him I Ii Mil In Nt.. WntfrhBry COMBINATION ALUMINUM KTOttM WlNDOWfl * DOORfl HKW ENGLAND BALES CO ALBOO M* Bunk St., Wntorbury I'linn* 4-HZItt HI-WAV 001 Hour* Main Ht. n«ril»r I)»lly ninnnr BOc np OATRniNO iron WRDOINOO SHOWERS, STAG PAnTTER, Ktr U«nqn«t Iltiom. ConltUII t,nun«» Piill Visit Our TOYLAND OALLAQHEtt'B HARDWARE I7H MA PUB 8TBKRT Fr««j Delivery Trinphoim 11044 ANNOCNOIDMKNT MID-WINTER TERM POST JUNIOR COLLEGE M Oontfitl Av«. I'hont. 4-ims \V'at<irl>ury »KOINH JAN. »«, tnno MAKK VODIl HHtt Hawley Hardware 120 Church Btrert Christmas as ELEOTRIOAL APPLIANOK* TOASTERS, MIXER8, Etc. alio SLEDS -- TOYS SHOE SKATES PYHJ5XWARE, Etc. Phone 4086 We Deliver B U T K U S itUntic Service Station Fern *nd Chnntnut Bte. NOW OPKNS I AUknllr Top Or*4* OM CJIItlNTMAM COOMIKM MINOR Mid rUMTKIN Nlollxn Cnttn* CITY BAKERY MAl'f.K MT. TBf. Opw> Dally 6:»» A. M. to • r. TED'S AUTO BODY •T 1IOTOIIKM8 ST TEL. «IW — Oolllrion liiwdBlte — llotllm _ AiiUi Towing 8ervlo« SAM'S SERVICE STATIC* tod OARAOB B A» fc ,^4 „„ — Front End Work — KK THK SYLVANIA TELEVISION Gerald's Appliance ._ 1*1 Arm NO «T. UNION nrrr Mftl «•!«• Mtd SWAN'S Ontraaton Klnon Ittt CBDAH BT. TBt. OT7t MMAltT M*k« BMAIIT UIFTM ^ »« NO. MAIN HT. COMMEIICIAI, Mid OOMfCHTIO ItRfRinKRATtOM WALTERS RKFRIQERATIO* Mkln Ht.. ItfiMton Full* Ttit t«M KMKHOKNC'V CIIAINH CHOHH UNKH— MIINKr.V I.INHN WEISS fRANKLIlf STOEB Mr. NAITOATIJCX A Naugatuok NEWS Want-Ad Does It Again ! On Friday, Dect-mlicr 1«fh, ftlt'w. L<-<i Kvuim of i-iiinc into tin; NICWM office nnil |.lnc-c(| Hi, . f OE BENT-—New HOUHO traUfr, 3 rooffli, bath, frigidaire, hot Water. Connected to city water and sewer. Located On Lewi* St. For further information call 5722. Well, liy J'Vidny cvt-iiiiiif MI-H. KVIIIIM liml tenimts but only ONJfi {rallcr! Thin IN mi i'xnni|i!t' ol' only < of il,r ,,,nnv rr-»ii)t» by oiir iiilvt-PtiwrH Iht'on^h imc ,,r th,H nf Thr; N"iiiixfil,iic,k Dnily N'KWS. Yoi) too, no doubt;, bavc ?<oinoiliinK \-oii wanf to uell or r«nt. Wby not, benefit, bv imiiij; ihr- wolt- f'Ol/HMNS of tlio NKWKf Tbcy HM- find FIN convt'iiii'Mf, KM your fclfiiibotiir, Mini today find) bring your wnnln to fno rondinc

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 9,400+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free