Chicago Tribune from Chicago, Illinois on April 1, 1984 · 76
Get access to this page with a Free Trial

A Publisher Extra Newspaper

Chicago Tribune from Chicago, Illinois · 76

Publication:
Location:
Chicago, Illinois
Issue Date:
Sunday, April 1, 1984
Page:
76
Start Free Trial
Cancel

10 . Soctioi) 7 Chicago Tribune. Sunday, April 1, 1904 W uJ Var ta W Kj? LJ V Lai iy Csa & Li J Continued from page 8 Awwh D 1J Aiu Utf 15 ft AH N Aih JS All R Aim 40 Ail ft AM 4i AH R A(M 45 ft AH Aih All B Aim ft Alt ft Aw Jl All K Jul 40 All ft Jul 40 All ft Jul 4 AH ft Jul 4!ft All M Jul SO Atl R Jul SO ft AH Oft 40 AH ft 0(1 4 Atl ft Oct 44 ft All R CKt SO All 8 Oct SO Aufl Aw Aoii Aw 70 ft Avt-fl Api 7S Avon Api IS ft Avon Apr ,10 Avun Jul 70 Afrjd Jul JO 9 Awn Jul 25 'AVDfl Jul Sri i Aruft Jul 30 A1. Jul JO ft Avon Del TV Avon Ocl 34 ft Av-w Oit 71 Avon Oct Ji ft Avim Otl BinAm aw 1 B-r-tAm Aw TO b nitAin Aw JO 9 But Am Api 75 B'-kAm Jul lift tJ-nAm jut BiAm Jul Mft ti-i.Am Jul 25 (l.tAm Q1 JO (UiiiAm Of! 70 ft BiAm Oct 75 bftiftAm CCI 75 9 (UHcl Mdf IS Bniiei iVa 15 9 Bier Vv 20 tairi am X) ft Bfl'in Ma 25 go.iei Ati IS Biri Au IS tia.iei Ay JO B-niM Au 70 9 t)ilei Aim 25 Biltr Nov IS RsHtf f4u 15ft Bailer Nov JO fta.tei Nov JO $ BMc-r Nov 75 Utrlf. s API 20 i Apt 2) I Aoi 9 API JO Jul 70 H ih & Jul 9 U m & Jul bHhJjul 2S in Op. Wert Nft (Unl Int. Htyh Low ClOMtlvf 14 l 1 'u 1 4 II II 15 14 5 It , 4 120 17' I?'. IV.7 J' J0 0bJ 44 H 7H 2JY) 131 1 1" J-414 Itl 5K1 fl 3; 16 7H Md IJU4 u v 31 3 i- Mi 23 34 2'i 14 H iA7 1,14 114 114 .. . 1 5W I 7 7Vj Vk 1 4 7U 14A) pV 41-! BIS 164 VVl V- S t 4?f S 34 M 104 J IT ItnO 2V40 U60 f 7V4 III l' J l' I1- ' 'J 'It'S 5"i J'l- ll u J.I 1,'16-J 14 7 J 7 540 lU 11 lU J4W 46 Jt. Hi J4 v;j is;i 116 141 4IS0 II It 'A m 7" 07 H U lll i 40 1)1 I'l 4 Ul 114 IH s 1 l l!i I'l M II I0'4 III 70 It i "I IH lit v T14 4H-UII4 Hi "- J 44 1 I I it i? Uix9 1 1111 W4 Icit H vt 5.11 JI lU 114 lf!4 II li Vl l14 1 7r'0IUl ll'U l)l-l Ml 7l' . t 4i 71 J'llV 7t '4i im mi ) n It IJ 47 lit HI 14 ) 1401 I II ll ) 11 4H 411 . Vi 111 lll I'J- V4 4H H I'.i '41'1 I'll Uiih i B:1H ! d ih S ) . ). tll ill 4V 3 lit I'l 10 17 tH V V, 7191 JM7 1 1111 , 14, li4 t'7 yt 1 1U l lil 70'f ' 11 lll-ll 114 MO 4 1. - '4 Itl III H '' 171 MM 1H ll'l 11,'U-l 144 )( 1 1 m mi .i 71..,... Si !? Hi 1 7 f I 411 3liljll.ll IM 1H H 14 14.D li li li. t US 1417 11 I II ll I It7 7H 7( 714- H I 74 III 11 1 lllie J1 I JVI 4' J't Jt t IMh & Jul 10 r III I ih iki n B-ih S Ckl b 14 Vt? 70 B'k D Vv 70 m Dl Wt 11 Bii W V. 7i i t i i vi n t L " 70 B'l Dl An ) li I 04 At ii 'I Dl ) 3d . t Moy fi bii ti B Jim ., I) e..or in is B -Tit V 40 B n ICO 40 At 41 Vnr S ' v SO 4 so : A.t ii " 1 B ' A.i 40 ir Aj 4b A.j 41 Au 11 "4 A. SO Nil 31 1 31 ii Nov 40 .t h.Kt 40 i Ng 41 , V.i 35 . Va JS A'J. 40 iV n 4S . V.4I 41 , Vir 41 ii A. il A jt 4t . Ajt 4J ; Au( 10 , Not 4i i,i' Jun IS Bil,M Jyh 31 t Bi'i'rtv Jun 40 B,?vi jmi 40 '-.Wlf Jl" 41 Bi'l'I JlM 41 Ii Bi.t'.i- Jun o t " Jun St) B M. Sep 31 B'.lMf S- l 1S 6 M S- 40 B .41 S-e 40 ii S 41 t' V tsot t 40 BiivMi Utl 41 B B B ii C B.i ll I ' B i B i t til S'l l H - it 261 IJ4 lll 44 ISI I Mil It ll H 111 41 4 ). 4 1- 761 7M1IS 14 Ii IH it 1 1J7 4'i 4t 4'1 Vl 14 1-7 H it It 11 16'S V 111 1 - ' II J J IV I'l 1H H 13 1341 llt 1lt lll 11 1 4) S 4 1- H 11 Jl I'll lll lit-11l 11 10 lit lli ii 15 l it 11 'i-ll 13 11 1. Ii lit- it 1 31 lll ll.it- i 1490 1417 41 JH li. l UV 1(7 14 ll llt 1311 14 4V1I ll.l 44 lit 7.1 tit IM 4'i lit HlI IllIt iro tin i i 4 I 117 7jS 11 11 WO 1S4 16! 1044 7V liVI 141 70 4VS 7S' 21 lit 17 ll 117 147 ISO 30 1J7 I 4 t-1 t SI SI 11 111 44 SfJ 144 3 48 S47 i li I 4S 137 II 14 ll'l M '1 ) lll . 1. S 3-. ! I 't 'l t I t IM 1' 1'. ' li 11 I II II If. ' lit j. m i i-i' 1H IS 14 4 II Jl I'l- lit ' 11 It i i Hi 11 711 11 i 1 . 1 14 14 I 1- IM 11 1 i lit It ! Ii H I'- ii 1 1 I'l 7 1117 11 J-t ! it H- i ' !' 4. !' 4t I'll 11 11 lit I I'.i I'l il itm l m mi 1 it i,it 13 IJl I4SS Si7 4 levl Jl 1J14 I'l ll J 13 in it 11 ll lit !. I'l l IM-1II it l it 4 J t 14 II 4 II' lit l N t 't it t'4 f '41 f'4 7't ll 'l '1... . 5 J't 41 I'l lit 17. It 7l,l! it 1. It i. 411 it 1't 1 l'- lit it it it- It t 4. lit BrliMy D 45 BniMy Dm SO BillMf U-( SO B'uro Jun 70 Bum Jim 70 n Biuiii Jun 7S Bwnt Jun 7S n Blunt Juh 30 B"ht Jun SOI Biins Jufi 3S Biuni Jun 17'! Bium Jun 1711 Biuni Jun 7V Bium 5 p IS Biunt irf li t Bium S"P 30 Bium 5cp 30 B'um S,p 3S B'uin D IS B'um Die IS I B.o.i, Df( 30 Bull N Apr 40 Bull N Api 40 Bull N API 41 Burl N Apf 41 1 Bull N API SO Bull N API SO I Bull N API SS Bull N API 41'1 Bull N API 43' 1 P Bull N API 4?' Bull N Jul 40p Bull N Jul 45 Bull N Jul 4S p bull N Jul SO Butt N Jul 4?'l Bull N Jul 41 t bull N Jul 4'l Bull H Ckl 45 Bull N p:US Bull N Ocl SO lull H Ocl 4'i D 1 fl!4V til li StlflOll. WttlllV N? Ill (iMliJini. MMili Low Clowclnrt CI 51 55 I'l lit I'.- H Hit M 17 3 . 1 . 3'4 lit tH II I 4 4 4- ' 4.1 10 101 lit I M 1'4 li t 7 It ' Hllt j' I 14 til 1 It 3'. -t l ll'l 11 317 lll it it H I'M 704 b3 I it 1111 I lf'1 1 34 4V 4W 4'1 1't lS ' '.t It- V 7'. 4 4JJ 10"4 10'.. It' I '4 int I Itl 1. ) I'l 1't I 1 4ii I'll 10 1 1'4 I'.i !"4-l l't 11 17 4'1 lit 4. 1 f i 11 47 Hi ill Hi- it 7'i 54 MH3 16 I't l'i It 1'H 7 11 344 I'l 1H-I ll 10 130 H it 1 )."! 1 II 4'1 4't 4't H j' I 4 I'l I'l I'l i'.i 9 11 1') 71 II 11 7115 Hi 1't 161 411 ' lll I7J SI'O 1't ll 61 411 I'l I'i 3l 7470 It 11 IS 74 I'i S'i 11 4(fl7 ll 1,1 53 3"'l IH 1't 1101 3') 4 731 31 'I it Jl Ul I't I 10 S'J It I'l 31 421 i. lit Svl til l i ll'i S 14 41 3l II 40 lit I'. 30 14(5 lit 17 5.13 41 3ii oO I'i 1'1 Vl I' l 411 H 44 it 11411 444 il 11 44H 1(4- I 44l '11,14 4... St 44H 114 44it J't I 44 y 314 44A4 I'll lll ll 411 I ' 441 l't 144 1 "i IH41IJ I4HJ ltH3 14 H 444 4 41 V 44 . 44 4 4 44 1 I- t 4i 44 b 5 -4v 45 9 24 B I M4v 0 HQ B S V.iv tO 9 441 i I v.iy n M B 5 V4f 5 9 46 B S V 10 1)1 B iv.iy IS 7i B & Aug 65 p 707 B $ AusS Hi 473 B S Ay 0 im B 5 A.i '5 3IS 10 B $ wow 60 B $ Nov 40 9 I S Nov 0 B $ Nov 70 9 B S not 75 tXit W.t 170 CipCH Va IO Ci it (Vsr no CK)l Var 1 'to p CpC It M8 1 40 C.K It Mv u tiil-i It AAav ISO CfltK'. it At lp C.i ix. lt A -s 0 Cip It A I J0 (diXIt A 19 10 OK ll Auj 40 p CaK it Aus I(k0 OXH Nov 140 Caifllt Nf ItO Ctian Jitn 6S CtUn Jun 65 Cp b Jun 70 Crin Jun 70 9 Ccian Jun 75 Ct ib Jun 75 Ccun Jun 80 Ceiun Sep 65 Cf iift Sup 7Q CtUn 7S Cf Mn Oct 70 p Cmn Vjv 70 Cciift May 70 9 Cell U Mv 7S Ctiin War Cviin A ti CclHi Au X) Ceii i Au 25 Crini No JS ChjiMfl Jun ?0 CrtrFln Jgn 75 CnfT!ift Jun 75 CfminlB Jun 10 Ciinmlfi fp JS Clunlr Si-p 15 Ctwmin StP 30 C '.am il Oix 70 9 Chsmln Oct 75 Cfwrnin Oe )0 ChiNw AM 'Mi 9 CmNw aw AS CinN A J5 9 Cli'N AM 40 C'"N Apt 40 9 Ch N Ap 45 CruN Jul P Cf. f' Jul 15 Cr-Nw Jul 35 Cr-Sw Jut 40 "' Jul 40 Ch'N Oct K 9 ON Oct 40 t K.KA AW JS CibNA Apt 40 C I Ci N A AW 40 p CIGNA Api 45 ClC'NA Ant 45 ClGNA Aw 50 Cigna Jul js CIGNA Jul 40 C IGNA Jul 40 9 C i G H A Jul 45 CtGNA Jul 50 Cigna a.i 40 (.'. A CXI 40 9 IGNA tXt 45 itKP AH 25 i(.P Aw 10 itKP Aw 10 9 t:(P AiW 15 HKP AW 15 ft iliip AW 40 ilKp AH 40 ft 7 134 41 10 10 1 515 504 4 4 10 11 30 13! 771 135 713 11 1 H 49 IH 1I0J IS 4 I 15 l?S 57 1075 1714 I3U 411 It 111 ll I'l I'l- 1H 441 414 It I'l '1 '4 7H 7VJ 7ii I'l 74l Ul 7lit tiS it ,lt ii- it 7141 114 14 1. 11 1 7Hl 11 1 lit I't- 11 711 1614 17,16 '1 (71 VI 714 H J'l S'.t 5',i- lit )l 1111 it S'lt ii 1 111 Jl llt I'l 1 it- it 111 161 1 14,111.16-11. II 71 , til J'l 5 5'4 it Hit 11 ll J'l J't it 711 It J't J J 4 t 711 17 11 11 II- H jn, IS 1 14 I't 1'- 11 111 171 I lit 4 I 111 II 5 5 5 Hi 4"! 4"i 4'1 711 15 If U't I. 3i 1 3 111 4. ' H- '.111 1711 11'i ll'l ll'l .... IK HI J't I'i I'l It 1 31 10'! lit 4'1 44t 4.IU 31 I 1't 4W- lllJJJ 1ISI I'i l'4 IH- 'AIM 135 11 1 1- 11)1 ' IS 1S'4 IS'! 151 V1J 1(0 S'. I'i J'.-t IJJJ 100 t'l ll ' t'i 111 lit II l-t 11- 41131 I I 1 l l IJJJ II 111 U't 114-1 131 14 t'l 1 ll- H1JI 41 '! 7'l I'l I 71 U t 1 1 1 71 lit 4'. 11 11- I'l 11 111 71 li li 1 71 IIS J't II 11 it 71 14 4 . t't 4 11 71 11 HI t. it lt-1. II 71 I 1't I't 11 71 4 SH 51! 51 V, 11 TO 1 l"l in- v 11 10 4 4 4 II 131 1 V) St 1 l 3.1 11 II 11-1 It IVW 1 Ml ll ! 4V I't '. 4 .- it If III 111 1,11 lll It J 1 1 1- 1 It 70 lit I't 11 H It 111 1 i! 1 1 If SI l t'l Mi S i! It 71 i I 4 1 111 I04S It Hi 11- 1 1" 175 1 1 1 It lit 740 1 1 1-11 111. 1(41 J't I'l l'i-7l 111 lis 11 1't ii- it in 111 1 1 it Ill 15 il 1 v, j'l, II J'l J'l J'l M 15 I'i Hi It- 1 1st! 606 1 ll 1 13 47 J'l I't 111 3 543 1 lit lit- 1 It lit 1 ' 1 It 1 40 1't 1't 71 14 lit l it 1,1 l it ... It 5 It 11 11 1 1 11 11 1 . 11 It I li !.. In- 1 It K I, t 1- 1 J H I't It !' 11 It 70 I't I I-') 14 I'l 7'! 71 1 1 70 ft 71 f 1 4)4 1WS 41 1 J't ltl 4i t 1)3 it 1,1 1 1 43 4 10i 71 1.1 I'l 43't ISO 11 11 11- lit 41 . I 41 I'll 1,1 llt 411 1 I'l II 11 Jl 43'. 4't 1 1 41 43 t 41 I't V 1-1 4) i 1700 11 lll 11 ll'l 4) t 104 it 1 14 1 1 43 t 4 S't J't S'. J't 4)4 14 I'l t'l i'i- 1 4j. It 11 11 7 . II 43 . 51 ti ti 11 1 14 HI St 31 51 4 1 14 )'44 1 I lll 1 J4 It I't '-I 1 1 14 14 3,jl II 1 11 11 14 IJil 1,1 1,1 1 II It 115 i't 5 I'.I 1 11 Cltltp API 45 Cm p API 41 1 Cili'P 3ul 71 9 CilkP Jul C'l.'.P Jul 10 P Oli P Jul JS (nitt Jul is O'l'P Jul 40 Cii'.p Jul 40 p oil p Oil 10 Olicp 0,1 30 p CmcpOcI 3S C'lupOtlSSp ' Cilkp OH 40 ( illcc Oil 40 P toll 4lai 41 Cult Mai 41 p Cu.c Ml SO Cui-f Mil SO p Com- SS Cm Mil SS p Cuie Vji 40 COM' Mil 60 p Cule Ai 10 Cute Auu SO P Cu.e Aut SS Cu.i Au SS p Cult Auu 60 Cule Nui SO Ct'le Nov SO p CAl' Nov SS Cute Nuv SS p Cule Nuv 60 Cultil Mil 30 CcIyiI Mai 70 P Cul'.sl Mai IS CulMl Mil 7S P CcMtt Aut 70 Ccljtl A.t 70 p Culual Au 2S Culgal Nuv 70 Cu'-nal No. 70 p Col. a! Nuv 75 Cm I 0 Mil 70 Cm fcfl Mtv 70 p Cmw Ed Mai 35 Cm Id Mil IS p Cm td Au 30 Cm I d Aut 70 p Cf td Aug 75 Cm Cd Aug 7S p C ill d Nuv 70 Cm I d Nov 70 p Cm IC Nov 35 Cn Id Nov 75 p CouiuSc Jun IS Co'-uSc Jun IS p Conu.Sc Jun 30 Cuiuw Jun TO P CoTUri Stp IS Coi"i.x St p 70 Coo,, ic Dec 15 CucoSc Dot IS P Corpse Dvt 343 Cum Mi IS Clllll Mtv IS p CKIilMailO Clllll Vtv TOP Clllll Way IS Clllll Aug 15 (Hill Aug IS p Clllll Aug 70 Ctlili Aug 30 p C'i'M Ag 3S f Mill 7.u. 15 Clllll Nu 30 C'lHi Njv X' p C'lill Nuv 2S C Di't I'll C D.'it Vi 30 P C t'alt iav 3S Dill V4I 3S p D.'lt Mai 40 Dal Vai 40 p 014 M il 45 D.'la Mai 43 p Oil Mai SO D.I! Mai SS Dtl Aug 30 p Dal! Aug 33 O'l Aug 33 p Da It Aug 40 Bait Aug 40 p alt Aug tS Oil! Aug 45 p Oil Aug SO Dsn Aug SO p t . a hui A p t Oil! Nui JS C Dal! Nov 31 p C Dal! Nov 40 Coioial Mav AO Coif31 Vav 0 p Coiflil Mai 45 Cdioiil TVtl AS p Coim.l Mji 70 Coiiuil Mti 75 Coit'ivl Aug 40 CoioOl A.4 &0 p Coii'OI Aut IS Ct'K.1 Aug &S p Coin,1 Aug 70 Coiiu.,1 Aug 70 p Ccioul Aug S Coiodl Nuv 60 p Cei -ti Nu 6S Co'l Nov 70 Cui'in Ap. 30 Colon Ap. 30 p Cu.un Api 3S Cuiitn Am 3SP Cuii'n Api to Cui'in Jul Colon Jul JO I Colon Jul JS Co. r, Jul 3SP Daitp! Vti 70 Dalapl Vai 70 P Da'apl Mai 75 Dal. p! Mai 71 P Di'apl Vai 30 Da'iPl W.i 30 p pLW Aug 70 to,'ilH A, 75 (ja'iul Aug X Dsiatl Nuv 70 p Dai.pt No, 7) SalniOP. tVtttly Nl hdillnl. Nigh i.o ChutUigt lit) I'll I II 1 ll TOO I 10'. 10 1 10 . 4 J 11 lit 3 II 3,1 1 II 111 101 17?7 ll 4'a 41- 1 111 i'i 11,11 I'll llltlll 1V1 S1IS 71 l 1 11-1,1 5s4 104J 21 I'l 513 lavl tlt 1 31 14 7 II 124 111 4'1 51 HI l 1 Hi S 717 J'l 1't 0 514 1 1't 42 U't 11 IS.lt 1511 7 I.' S'I i'l S'i- 1 70 731 10 . 10 101 1 so svi i ii ii in lot lJ'1 i S't 51 H tt 1411 ',. 1,1 3, II llt tto i:t i'i ri 11 1 J4I I'l 14 741 IHJ4 t14 I'll 75 113 5'. 5i 11 1 1-11 4'a- 1 51- it 1 ... .. li ii li -ii li- s sm 4t 215 IS 14 10' 1344 1 11 el li HH II 1 I'l 0 11 14 41 u t'l 51-1 I, I 4S1 14 37 144 17 I-1 1111- 7'!. Ill- I- Vt it-ii : k''5 it ii S47 I74 ll Jll 3 2VI Jl! 1 J2S li", 11,11 I'll 101 i' J J'l IO 7txi 4 1 I IS 1 t it 5 ll -lll I'l 5.11 1111 1 11 1 1031 1463 11 Jl 11 II SO '.! '.1 1.. 77 1211 II 11,1 111 n J. 1't 7 I'l 1 1,11 114 tl'O ll ll ll 11 43 HA I'l 11,1 11 1 11 3 1 J't J't J't- It 41 Ilt ll H 1. 1 1114 M7 1111 till tll-ll 1)1 3 71 3 410 111 1 S 1 1 44 1 14 I'l 70 5 4 51 51 II 11 It S37 7,1 131 3121 11 30 Su 31 V 31 10 1 57 17 11 11 1 11 34 34 101 I'l 131 tal 73 5111 127 1115 101 5 It 1.1 I. I 1. 2i 1 I'i i il 1 . it tl 11 11 J Vt 1 11 1 11 1 ' 111 11 . 1. 1- 1 111 Jill I I ll 11 12 I 111 1 561 J035 H'l 10 717 21 177 1711 lit It IV I'i 270 tut IS 44 7'u 4 M 1 IS 10 lt 531 14 I'.O tit 3m 740 111! SY7 5 1 5. t Sal 5.1 5. t It S. . II ii t i 5.1 J- 4Jt It V 7. '4 V 2, 7'i- v ih- V Jt'-i Ti 4 1'.. 121 11 1.1 11 21 24 141 141 141 111 111 141 l44a 141 141 I'l 111 171 171 171 11 1 ... It- Si- 11 11 H 1- t H-J.l 11,1 111 ft 1 5 11 II li Jl H 1 15 II 11 1 1- it J. I l.lll ft ft 1 1 11 II 11 1 1 1-1 1 1 51 HI 1 II t 41 11 in 457 13 75 10 4 1, 24 14 2 105 139 Kin llt 1,1 S. 11 1 33 1 7 1- lit 5311 lilt lt 1,11 tlvt 11 11 ll IBS 4 1 I 11 I'l 11 It 7 J't 1 'a JJt 7 i 5 It l l 1,11 I 13 I 13 131 11 111 55 11 il I . 1 31 1 4211514 2)S I'l IMS 11 110 '.i 5 1 11- 1 11 1 ) ) - I'l 13 It 11 i 1 1 146 31 1, It 451 II 111 1 71 It 1 i 11 I't 1- 1 11 1 f l i II 1- it 11 I'l 11-111 1 it 1 11 11 1-11 41 II iii. ii ii i it ii ii i i 5 1 l: l:l V: i i-i i ii ii it- in 1 2S4 1.1 I I 1.1-1I : II 11 lit I 4 tOlt If 117 7S7 last 71 fit Trt 71 40 33 II 103 13 73 41 IH If, It 4 II 177 J 1.6 71 114 it II 1 11 11 1 1. I 1 f i:-r-: 1 1 i 44 . I t 14-tJ'U t 3 1 V. t'ii 3 14 ('4114 1- 4 14 .. . S4- V S - H i 4i ii 1-114 V,4 Vt DM pt Nri, ht-Hp AW 10 If Wit Aoi JO ft p-llfl Ant J5 (). Ayi J5ft J-. Ha Apr 40 (Mta API 40 p Di 1 1 .a A in 45 Drllft Apt 45 ft P n Apt Sfj ft (J'-U Jul 3 Dtlt Jul ,10 ft Dull Jul 15 :kl Jul iSft J !t4 Jul 40 Xlii Jul 40 ft Xltl Jul 4S Jtilo 0)1 JS on O'.i Dtlll 0(1 40 p.-1 la Ot-I 40 ft Dun Oil 45 Difl iO My 45 D;u HI 6 ft Di. t u Vay e Dirl.irj Vai t0 p i- l,iO V-tji 75 jiU.iii Miv 75 ft jiU'.e vn 0 .t i-m its Mrl -a Ajfc 45 ft ; , a-jv 76 .i t;d A!i 7S '-V t. Q Apt 90 '.nq Ft Jul VO :.isiiifv Api 60 iisntv API 65 jimwr Qd 60 )ii Cti Jun JS )tj Ch Jun 75 ft ju Ch Jun 30 h Ch Jun 30 ft Jw Ch Jur. JJ fm Ch Jui 40 . ( h Si p JO u C h S ft JG ft ).7(ll S-P Ji i Ch Del 7S ft Ch Uot 30 Ch t X ft Dv Ch Drt 35 Hu Pnt Jul SO it Kt) Api 60 t Kd Aiii 60 ft Lai k3 Apt 65 tit Kt) Aw 65 ft f SI Kil AW 70 i ii K 0 Aw 70 ft lit K0 Aui 7S h Kd API T-Sft t Kfl Aw 40 lt AW K ft tt Kt) Jul 60 f 41 Kd Jul 60 ft t.t f.d Jul 45 tal Kd Jul ft ft e ! c.d jui n lai Kd Jul ft Uv 0 Jul En Kd Jut 75 El Ka Jul 80 tisi Kd Jul 40 ft t-ti Kd CXI 60 Its K(t Ott 60 ft E KdOct 45 En Kd CKt 65 ft En Kd On 0 li Kd Cm it Kd CKt 75 tal Kd Oct 75 Eai Kd Oct 10 Eand Aw 75 E.iud Aw 75 ft ;. td Aw 30 Euud Jul 75 tiiud Jul JO EilMd Jul ft Efcud Oct JO Eat rd O.t ?5 E n-fl O.I 30 EiA'di iVftr IS EdJi iVsi 15 ft it 'til iVav to f y.v 70 ft !tidi V IS E JtV'd vi 15 ft E'JiJ V E J Ji V IS E J-ifli Aj 70 E Jk'JI A,H ft t 3n A. 75 E .hudi Aj JO E lt.'31 IS E J'1 hot 70 E Jia Nuv 75 EJtf ili Hi 75 ft E injr.h Api 30 Eng.. in Aw 30 ft E X)i ih Aw JS Eniirlt. Jut JO E!Hi II' Jul Its 9 E'-vtih Jul 35 Euvuh Jul 40 E'viiiif, CKt JO EriUh Cki IS Eiei' Jun 35 ft Ermjih Jun 40 Elf-ill Jufi 40 ft E Juft 5 E lia't Jun SO I rt irHSft Eir-sil S,p40 tit'' 5; p 40 ft Erjn KPy Ekr-Jili tt-p5 ft iftl 5, p Eiridifc I;( 40 ltiT.7,1. (f 44 I I ton Aw JO nun Aw JS E-.on Aw 34 ft E i ton Aw 40 !itai Aw 40 ft nun Aw 45 ton Jill JS ioa Jul IS ft E ion Jul 40 Ei'ti Jul 40 ft E "o Jul 45 P lion Ocl IS E..&t JJp E.ion Oil 40 E.-snOtl 46 ftUtiP AW 15 Wtentf N?f ItiX. Miw'i tOW tloitdrv Cl liJ'al In). 30 n r. r . i1, j-. ii.-fi 1414 7 Sit, 44 1 l 4 l I 1.14 114-114 Vh iHSi AUi 3 l' 7 W it 1..6 J 'l ltlft S l4 Jft-i i'.t 4v.v4 S l4 3 14 'ii -114 3f - (44. Wa6 4 3 . J I4 U 9 5H7 '14 114 114 .... :u 10 IS I j ii too 4 t i u, - n( j,., 7 F H 4 4. m 3 70 72 V? .,(! 100 ?7 4'i 3!ii iu Hi V5 w4 '- I '4i r- H v 411 I4B7 i l I' t- Ui iV'i 4 5''. 4 4 4'u 4 j- H Vst, 2'4 i -0 13.14 n!4 U. I4 f V E- 65 3f 5 4'r I...... Jtti 7 ji I IV- V. 66 4 u 1 a j 33 117 4 4 4 4J- Vi ik'.4 JJ 371 m t IV,.-- v Jn 76 75 V.? 4 5 7 6b 4 25 141 1'. 1' . 6ti 43 l!) 7 k 3 t 4.' 4 37 1v6 4'4 J 3w-l 4t t I 3fl H 4, 4 7 tjt 7 7 7H" 6 1 S'U 3 it i4 3.143 14 it 7M 314 '4 3 14 i' 14 3 i t 7U 3 4 ft 1 10 4 4'. 4 Vi 4; . 3 4 I t h J . It'S 4S7 4 5- 4- 4i Ji ta, 25 IC r'7 4 4 iS HV5 4 J 10$ I t t , IS U.J 5 1 75 40 I'll in mm i ti- 415 14)7 H i-J 411 fl A d4 ' J 10 fel U . xi.i 4 ICi) - 7 3' 1 4 rt 3 tl (.11 1 ll-. Ill .'1 -i 1 I 1 5 Jt VI '1 VI J 10 4 31 411 14 .1 1'j 111 twj 2.4 t'.H locu Hulls It 3 i 61 S't HI 11 li 153 .'a i, St'S f I'l S, - lof 1,1 JlaV I... 11 I'l 5 1 AQl 1..4 ll. 1 taut to 11 111 U 710 7.t 1145 111 let 1:11 317 1! I Ul SSI I'O l l 7il 111 Sot 117 Iff 1 315 5 II 144 li 111 I II II lit 64 11 K'2 a mo i;s 137 I 14 52 240 7t 1'4 11,1 1)vl 1 11 13 N 4 I 14 11 IS 14 4t I 71 1 4 1 u X 4 111 1 14 J IS 11 1 llvl 3t0 16) 11 4 1 to I 41- 1 47 Ii-,1 17 111 I t t7 ll 47 1 t 111 1 11 in I 14 ,,. 4, it 13,115,11 JI1 1 I! 1 1 0.4.1,1a 11 1 1 1 ll H '. .Hill, II ll'lt U II 11 It IS 1 VI 4 11 41 14. 11 1 Jl it, 11115 lt l, Jn II 1't 41 1 11 4- Vj tit 1. 14 llt I 4)1 1 1 1,14 t'l 1 411 114 Vl it 41 it t'l I'll t.1 in- it in l it . . ti UM tta 4... 'l 41 t .... 41 . I lll )1 1- H t'l 11- 1 4'1 1.-5 II I, . l H tit 1-11 t'l 111 II 4)1 1 14 . . 411 141 l' 4)1 I 4)1 ,11 4)1 41- 1 6 J.I II .- . )1 1 1-114 4)1 1 1 il ll JJl ) 111 1)1 1- 1 )1 1- It lit 1 il 1.1 I'l 1.1 11 1 In 1- Vt l.-l Si- 1 !'! .... 141 ii 1 in ii-iii in ii i iti 1 Jilt 70-t 111 . 1- St "! 11 Jilt 7 '4 11 II v,l 7114 77. 1 !V!7 Stl It U'l I IJt 4 fJ 7.0 llt 1 i t ivf I ll l.al It II l l al ll'. 11' it 1,11 il 1 Kit 11 11.11 1 il i'l 7 I 111 1 IHl n ii i i in ii 51 51 1.1 20 -a I I Ml 1 11 fit ii i li 4- 1 IS. It -I, II 211 4 I-1 20.. 11 ' 2C-4 R ii Vl 4 21 .3 t. iii IM 1 14 .. .. gti I- vt Si Vl- 1 Jl 103 all SUt II 31 31 11 I'l 41 t J'l 5 II J t 31 11 3t I ! , 4; - WJ 114 'I4 tl4... 1 4t 17 71 tU I 4 Vl 35 Jiil 4 2l ITiM tV'14 119 )l 7H 317 4 ) 3 14 ii it i; . , t a. l I. Utt 1 13 14-314 U in 4 4 t 7 - H .... , 1 V I W 47- I I- lj 4M X. at ; .a. 14 14 t 14 41 ) 4 1 4 t '4 4jh 3H i it- H u l i.1-, 7 4i 41 , . . 4,k f t'l, IS '.t J 4 114 ... 4 li 17 tv.4 f 14 i3i jr. 7 S 1'3 474f 104J1 ,4, J' . 3 A 116 4 4 i -t .1 - A ft lit t. lit bia. lta, 11 14 Itt41fi4 Vik I'i W tl 14 Ml 34 31 vi IS4 FMI P Aw 35 ft l?t 4 iVf.i! AW 4tl lt.'J l,V triii .pAw 40ft 147 7.17 ( i;.. Aii 4i 46 7iJ0 i .l nr Am 4S 2 6 KtVI lip AP! a) J jj?;! f . ji .p Api j.' -j 77W futJl ( Aw -U t P 74 76S hHl iF fiJf'i 44JI BUS t-e : up Aiii Jt1 i ft 47 Ji. f cif It AW 4J , J 1 T '! ajj AH 4 ft 4 t) t nil .p Jul tO 7S2 Ji l-.-nt P Jul W ft 1U1J t--;tt Kf Jul IS 714 Fffit up Jul JSft VI I't ill PJ0140 4 fiLir o Jul 40 ft tJi I i P Jul 45 l Fr.'i ip Jul 4$ ft J I '-'i i.p Jul sO V Fi-ol Oct 30 j E t .t 0:1 K ft ll F t.it .pftvl 0 4Ji Ft.) I u. Ocl Ji 4 E.--'l .p 6-,t 40 3i! feu i-p O-t 40 ft 1! li'Ut Od 45 181 r -lit fcpOtt 50 4 I t! ! Jur 35 I ti it Jun J5 ft r H:;,t Jut, 4fi i Fti it iun4ijft 2; i tr'u jtin 45 I H it j.p JS FiiutS-PlSft t i"lt p4lj F It 'll Sp40ft t B M S P4S t h,.st S. p i0 t ti tl D 45 Est!, a, Am 2S Fir ni Aft 75 ft Fu tH Jul f fi hi Jul 75 FiK ni Jul 75 ft f ,KRi 0;l 75 ft F iwQi Ai ii boi Aw 70 F Iuji Aw 70 ft F u-ul Aw J5 I ivui Aw 25 ft f luoi Jut tS FliaCi Jul 70 t-h .i Jut 70 ft l iwt Jul J5 F uoi Jul 75 ft f .nOf Oct IS F ii7U( Oct 70 F luoi Oil TP ft F luoi Oit 25 FioiOctJSft F yd 0 Jun 0 F cd 0 Jun 50 Fed 0 Jun Fold ft Jun it -9 F 0'd 6 Jun 4) ! Foid e Jun 4tv ft Fc-'d 0 Jun 4p Foid jun Ju Fo(d Jun JO ft Fi.MtJ Jun JS FtrnJ Jun 35 ft Ftftd Jun 40 Fotd Jun 40 ft FuiO Jun 45 F Offl Jun 4S ft Fcm) Jun Fori Jbii SO ft Fo'd S.-P Fo-o W p Fo'fl iff 15 Fod itp 35 ft Foid IkP 40 Fj'd Sp 40 ft Fed ii p45 Fo-o i'-P 4S ft Fcii 5,-p SO fed Sp SCft F aid Dih )S FuiO OtK 35 ft fClfl Daft 40 Feud Cte( 40 ft f t.td Dc( 4i FfiV Vjv 74 FpiVi Vi, 75 ft Fl-M O 30 Fp! "At Wit IS F P' Mir 70 Fp'vV iVuj? 70 ft Fpiw , jt 75 fn'M V-si 75 ft Ftv1 Vt- JO F o' 'Ac Avj J0 Fpu.v Afc 70 ft fviK Av( 75 F p M A j 75 ft Ft! 'Ac A,t Fp'.ic K;iv f (n.Sr Ni. ijs Fpi', Nt-t Ji Of Orn 40 Of LFn Ai 40 ft Gn Di-fi V-st 45 fi Do 45 ft SO WfcmV N't Ht)ti 1.041 U(M(1M IUJ T "41 3 ft; 77 i V. II 11 1 : s u lit 1it ; III 1 i -1 it : 1 15 ii : 11 115,11 11 l 3 , - 71 11-3 II 1 1 1 1 71 1 '1 it,H llvil CoS 31 '0 3f IViSl 101 71 Z2f St 41 Ml It It 11,14 H2 Ii 71 121 111 II I 4-1 l'Stll14 ll ll 11- 1 J011 Kl.'i 21 111 LpH tr V-ii S Gf- pt,V.4, SO ft I VJi Si b'. p-B SS ft Gn D-n Mat 0 Gr. D-n Vat 45 G'. Din A -v 40 Gl Cf A 40 ft On Din Ai4 45 (ii. Difl Aj 4,5 ft Gr, D-n A.ii SO Gr tm Av-t SO ft Oft Din Aut il 6fi Otrt Atrtt 55 ft Gn Un As.e m En Oft A tSJ n D.I. Ni.i 40 Gn Dtft Ncv 40 ft On Dtn Nav 4S G.i Dffl N 45 ft Of. Dtfi N5 SO On Lfit Nst 50 ft Gn Dtft Ncn SS G(fi Ll Jus 45 Get FI U 45 ft Orfl El Jivf SO Or E I Ji: SO ft Gci-i El J' 55 i Gtrflfct JufiUft Sl S 14 3,14 5,14 4114 ' 3 7 3 .71114 1e 444 4 i 3 Vt 4 t 151 J SUt 1)16 W H - W : J;4 I1S47 J 14 I 7' 4 IS 14 : !4I )'I7 J 1 14 IH I I Gen I Jtm 60 Gift. F I Jim m ft ten tl Vi 4'. ft Grfi I SiP Vl G, n t l S- p 50 ft Gen FI S. p SS Gm El S'- Si ft Gil. El S.-ii 60 fui H i p 60 ft Grr. E i Im SO Grn F I !.-( SO ft Gt h E't i 55 G.ri ft (( SS ft Gfti I'llm 60 Gin f d 'at- 45 Grl. Fd Vj 45 Geo f d .4jv SO Gin F A May SO ft Gt-H t d fViv SS Fd A.; SO trfi I d Au SO 9 Gen Fd A., Si Gi n f il Ni.. 4 Gtn ( tl Nov 45 ft r. t-o Nuv Ml M Jun 60 V Jun W) ft W Jun 6S Jun 65 ft M Jun 0 M Jut. 0 ft M Jun 75 V. Jun fS ft M Jun t0 M Jun m ft M Jnf, Is W Jun US ft M Si ftO V St p 60 ft V. Sep 65 W bt-p ii ft W Stp o V St p 70 ft W Up S St p '5 ft W ttp SO M Sep OS W D 60 V 60 ft V l 5 W Dm 65 ft W Dei 0 M I)K fi t Apr 20 I Wnl Aw 70 ft I Wl Apf 75 V. st Jul IS ft t Vi tt Jul 70 i vur ju to I Al Jul 75 Gl A -.t 0(1 30 Gl l CM 70 ft Gt Wst Oct Gl) Wn Jun 70 Gl' Wn Jun 75 Git Wfi Jim 7S ft Git An Jun JO Gl wn Jun X'ft Git Wn Jun JJ Gn v-n Jun Ji ft Git Wn V- 75 GH Wn Srp)6 Git Wn P JO ft Gil Wnit P JS Gft Wn Drt 25 ft Git Wn ( 30 Gn Wn t 30 ft GH W n D 35 Hs-'Mn Aw 10 Hflin Aw IS He'tiin Aw Jl ft Hs iJin Aw 40 hi'i.iB Aw 40 ft Hi 'tin Apt 45 H'Mn Api 45 ft Hi Co Aw 50 Jui 10 Hnitiin Jul JS Hailin Jul 35 ft HiWti Jul 40 hfiiOlfl Jul 40 ft Haitiin Jul 45 Hoibin Jul 45 ft H4ii.ii.0O 15 HiMi.CHI 35ft Huotti 0(1 40 Kin0vl40ft Hi'KnCKI 45 hirtu W-iv TS HSirli M JO HliHl Af 30 ft HaM il v.41- 15 Minn Vji 15 ft Hntt (Vj 40 hiifH iV-Ji 45 Filttti Aut 75 Hifi Aj 75 ft Kuril Ajh 30 H4'tii A'4 JO ft H4(itt Au 35 HsHii Au S5 ft Hmt Au 40 ft Hiini Njy JS Hum Nov 75 ft Nw 30 hi"ii Um )0 ft Hini Km 3S H"il Ntv 4 Hfi?l JO Hen ri iV4 30 ft Mf.ift Ms IS Hr!rt W 15 ft Hr.tt Mji 40 HfWift tVji 40 ft Hfwirl N"-if 45 Hfetfl 45 ft hr.!pl Vjh SO Mrirt Wjt SO ft HTiel i.u J'i Hcitt iV' J" Kfwiel iV-4 42'- Hfs.lt ( rVykv 4,"4 HftKipt Autj 10 Hp t Autj JO ft Hr-ipl Am IS Hrtwiet Aut 15 ft Hrttift A.. 40 Hft-ift A;( 40 ft Hi-xift Au 45 Ht-toirl A. SO Hti?t NCjv JO HflH Nuv 30 ft fifitt. Wlf KIV Nft i. f 70 7 1 10 it U7 11 7 57 H 1 ;5 1 SII1S lll ii 1 11)4 il 11 I'l 41 40 Sol ' 314 JXiS SI 67 17 411 I 127 17 11 72f it 1 H 541, 1 5-1 SU,' i't lll --1 I 5''., 5 a 11 II i. '. II 1 t M ii 71 lil ll 21 ll .ll? 41 41 41 . HS 4H1 1147 7 41? 3)i ' 2'S 7 14 t, I 11 l! ll ll 7 41 4 1 I'l 11 It 11 11 ll JS I It 21 7 v 11)1 IWS til Svll 11 11 1 13 11 106)1 111 l ll'l tOX 4? lit 5') to 20 lOol tt 113 1 413 107 115 114 111 I'l in 41 14 1 St 4 11 40 77 40 Jill IS 13C3 25 31 f 81 10 111 111 141 '61 IK'S 341 M J ni 105 to) 36 7 tilt 121 137 I llt 211 I'i 2-1 I'l 4va 114 IW2 I'S 2tl SV I 1IVS III, 14 1V7 Hi, lliil 1 4V4 lll 2; $ 110 I'l ivl S't 40 4'. 1.17 II 5i 1 51 5. II tl I'l 11 I'l 111 1 Hi ft 21 I li 11 5 1 .- 1 45 Si 1 S llt llt 61 10- 1 IS 1 43 11 m is I'll s 111 lit 15 i ii. Hi 1,4 1't 1711 111 111 II 4S . Vt S I'll t.lt ll I. "HI '1 10) 1 Vt tsa i'i ii ten li 1,1 ii I't 11 I 11 J 1 111 tl 1 I'l v: 71 li I 1 S till 41 11 41 1 IS 14 1,4 VI 11 4 1761 7. tt1' 1144 10 151 54 221 14.1 3i 4 I1JI II' 11 3. Ill I 1 II 1 . 1 li 71 41 1 it i ... in 7i )0. ll 71 , 1 1 ll II 71 II 1-1 1 11 151 17l l 111 it ilt 51 lll 111 4 1 VI J't 111 f ll I 4 17 1114 2 il II it 3VI 31 12 IM 1 414 112 lit 17 11 I 10 14 117 10 560 4oi 71 13 117 13t I IH 111 4 114 1 I'll 5 It II I 11 111 1 II 'a- 1 I, 1 . II 1 II 11 I'l S i ll 3 i i, II I I. II 1 5 It ,3 i : 177 1014 ll I 147 71 10 51 H II lli 11 II 1? 1 24t HH 717 I'l 2J 1107 IISI 1 14 41 II- 11 1 il - 1 1 I S'l 11 lt lit a. lia 11 1 1 1 I. II 21 tt tl I Itl 41 54 J 114 It'll J3'l 71 317 3644 7 14 JS I 541 11 3444 tut 15.11 it 4 13. tS j 4'J 31 '3 4101 23 JI7 I'l MM 114 4 4- . ii ji ii j i- ii i in I i i- lit 31 lit Hit it 31 , 7 1 11 31 ' 1 1-5 14 31 . II 41 1 jl 11 H ,.1 Ik ll , 41 1 11 t tlS 440 140 15 1441 P 111 I 14 10 1 11 441 P 3,143 30 SI HI 1.4 If 145 TS' IH . A ii i'ji in i .! mi in 7d 1117 111 151 15 1 J IS It 11 II It 1,-1 It Jli II ... 1 1 111: I w aia a. V . II T'l. II- 1 , 21 If11 J3 lt4S.lt i . 'I 1 lllt I'l I II 5 ll I II Ii 23 I 1 I II . li vajuiiiiiicu tin iviiutviii(i; fiiii ! ""ir i n 4--- - ysTT, IX r tlairii-a.r.--"-'"' fiTftf f - ) !' , t I i i - M ..it nil .M 'f VeJ titJU III 4t. caa.. - a U U m A U U U nun nn$pnr L W-aatT y WtttllillW'tW MLWaliWJ 1 "4 ra r 1 r r.-Ti f SI ss rt; ti k tttwa-W-ait H.. rf ar Xkr Pat) tH Hl , a- g ...... -CTr . ft J af, ra ( MfI J (WW Craphlct bniird ndl2BKof KAM wllh packagoi 41, 2, 3.4 Conlexl MHA" with 2 I CPM-80" wllh Vldeograph" lid ""I; Crnphwrltnr t wllh 4 3 Crnphl'lnn" with f 1 mi AUTOCAU" with 4 fZZi NECB023Ad(it . ninlrlx printer Willi' 2 Sctpiti Shoolfir" outfit Including Polaroid camera wllh 4 3 MS"-DOS, Word hi nr. MULTII'LAN clHAHK II-wllh is I. 2, 3. 4. (Alto Includi'd free wllh the purchase of any montichrorno Al'C at the n-g-uUr price of S274B or color Al'Cat$41HB.) At C" Mono-chrome niodrl, with alngle ditk drive tliown. Second dink drive required for Graphic:! Package 3, Nothing bPHtg graphics for aisfilylns diitn. prcsfinllng nnw concepts of crnntliiR designs. And NEC's Ad-vonend i'nrsonol Computnr hits you do more kinds of graphics than any other I'C. II will also give you all tills graphics power for a lot lens during our special promotion. Imagine whol one of these graphics inckages ench ono worth $2000 could do for your luslnnss. You can choose 1, 2 or 4 when you buy a monochrome Al'C with one diuk drive and graphics option for only $3500: or any one with a color APC with extra dink and graphics option for only $5H)0. Hut that's not all. With either system, we'll also give you $1(100 worth of popular biminess software Iree. The total value of the monochrome package Is over $01100, the color Is over $71)00. For the complete picture, see your participating NKC dealer. Hut do It soon before this extraordinary offer disappears, aT IBaVtuivta 1 1 Tin Analyst Ideal for turning spreadsheet data Into custom graphics. Includes: C1VM-80, GraphPlan, graphics board, Nl'.C 0023A dot mutrix pifcitnT, additional 12BK of RAM. tniXJlZX 1 Tfio Exoctitve Translate complex business dala Inn. prnphlc format. Includes: Context MBA, graphics board. Bddhlonal of RAM, NEC 0023A dot matrix printer. 3 The Pr.ii.nn.nr Produce professional graphics In over 20 formats. Includes: Graphwrlter, Vldeogriiph, graphics board, additional 12DK of RAM, Screen Shooter outfit. (Requires 2 disk drives.) FZ.ZilS.Zi 4 TlioDesKner Cnmte sophisticated architectural and engineering designs and drawings, Includes: CPM-IIO. AUTOCAU, graphics board, BIIIIIIIOIIIII l-:ilN Ol KAM. A Ilea : Conine! yoif APC distributor, Nntionnl Corrif Syrvlicnto, Inc., nt (31?) 200-1400. It tho nwro o( tG donltif nrnrtyou. for BdUiliorml cjiutnl.7Uks and dunlors in your ar(ja, call Ni C Ihttrfrnntion SytitorTisat 1-0U0-343-4419. ,., MT. to ft tndtwtarfc of NKC rrpmtlon. W'tr.'Uir t a wftUtnrri Irwt4iitiprli ul MlrnifHTt lntprniitltu.it Corp. &m It f(1nmriV nt Athlon Tut CVfM M ! ft trptpmr Af Plult-a! Hwarr'h. tit ratn HIhhMiw ll ft ImdernarP nf Nl'(i, VtidKiprPph ( Irfttiwntirii ( Xliitilai AIIT(H All t iritlttmafk ol Autft IJeifc, lr' s?h aiiirt Mn lllp Inn drr trsiiiPitMirkp itl MlrmwiD l.nrp. (rfmtts,( MMA ll a trwmarli tl 4 t(n(t Mn)imiiTii bypiftmi, ino. iltffiwTHmr b lraimprk of (ifpitlitr (-nmmimlnailln, Uw (iriiTliMipn ( a riipmri il (,iTtij Ijibp, Inn, tVi1 C tnhvnmi n Pyntpntt, Inc. ll.) ' U Lai 4, J tar ' H.i o y i - if 11 mil r if w l' 64 K of memory expandable to 25CK on the system board andfrom256Ktof10Kby adding memory feature cards Sine 320Kb disk drive Easy-to-use keybaird with 83 full-function keys Five exDiinsion slots let you add on memory, a display, a printer plus communica- . tions and game adapters Monochrome display with llVz-ia diagonail measure screen and adapter card - Vj Reguhr scprate ' prices total $2,778.98, s Now $2,473 -J Offer ends April 7. 1931,, Ssvo 'ICO ontho C'ddzia V2A prf.nicr. Compiitible with most person;il computers. Prints up to HtO cluiracters per second in two directions. I Kindles 4-part forms and paper up to 9'a!-in. wide. Kegulir $593.99, Check out Uie Okidata 82A printer, too! lYints up to 120 ckiracters per second. Kegular low price $318.99. "TOilt. t a -3. A tM 4 34 P.A-jf 3(5 in. wide, oak-grain laminate work surface. Kegular $319, Sa.'J $1 92A printer and table sale ends April 14, 1981 , ears 4w m m&mm- jjfsU- 4Jm. . J iut-fs g.Jf iJSL VIII rrtn Courtyard Shnriplnit Cnlf, JOO 7 I Himvtill Roa. (317) S.U flHJO Arllnritm H.lf-rvttu Arlln Ooll Sliorrilii"! Cntr. B tntl Coll tlirrii.a, (312) 2-'H 6.1 HI PMtrlaldi tlirrbrmiti Mall, ll.U S. tVmiiiUKiin Hoad, (JU) 2tX 0530 Hour: Mon,, lunt., Wad.: 10 0, Ihura.i jM1-; W.! 10 8; Sm.! 10 6; &un.: Cloud. C Vmi. Hna-biii k ami Co , l"4 31 II 3-i--. I t- I'l S4. il t'l in 5- I V ! 1 I't I 54'i' 1 5t'.' 41 11 S.oi- 3 II S' 1'1 1 Sc. 1- 11 46 t. 1 1 461 114-514 4', i 11 Vl 461 ' 114 1 41 ' I'l 114 44'', a it w .oil. 1 4 ll 4o't VI 4 t, 45 41 i 1 61 is 61 . vt ts , 1 tl VI IS 1 il IS , ts ts vt ts , VI IS 1 ts ll s 5,11111 1(1 ll Vl IH 114 1-l 1 114 H i 11- vt 11 1 vt in It . o) i,. llt 4. a 1 Hi, 1 II, 1 1 tl i 11- lit 4, . 1 It ... . 4 11 1 41 i. . l l I 4. - tt I. i l 4, , itit a III - 41 4. . . f in 1. 1 4, v lit 4. , 4. t 71 II 3,1 1 I-. I'll t Jl ll,l t I- tt P. II 1 IH 1 lli 3-151 In 1 11 1 1-21 1 H lll if 1 .,, 3 ... y -. , 3; I 1 Itt

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 19,500+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Publisher Extra Newspapers

  • Exclusive licensed content from premium publishers like the Chicago Tribune
  • Archives through last month
  • Continually updated

Try it free