Naugatuck Daily News from Naugatuck, Connecticut on December 21, 1949 · Page 11
Get access to this page with a Free Trial

Naugatuck Daily News from Naugatuck, Connecticut · Page 11

Publication:
Location:
Naugatuck, Connecticut
Issue Date:
Wednesday, December 21, 1949
Page:
Page 11
Start Free Trial
Cancel

Frank J. Balinsky, Veteran Chemical Co. Employe Feted Frank J. Bnlln.iky. a vclfruti of nnirly -tr> yearn vcrvlci- with tint NmiK^lxirk ChcmirrU *'n. \VIIP fot- p<i ri-contly at n testimonial dinner At the White Eaul" Reiit.'iurnnt. He -will retire Saturday after huv- ln« t>p«n pniplos'cil nt the plnnl sinco May 1, 1905. 1'lant Fire Chief Kclward J. Wcnvlnjt wa.s master <if ceremonies. FBANK .1. BALINSKY lie iirrncnlcd Mr, Bnllnsky with n pur»e and bitlfoki. Amnni; the Npenkerjt. w>io recalled »<»nxe uf !he curly dnyti of the plnut wen- \V. i'. Cunhmnn. chief (Ie5i»;ner; Andrew Walker and John Sh«*n. retired employes, and I'hlllp K. Rleo. factory innniiKer. Mr Hier pal.] high trtlmtn to Mr. Bnllnsky for hiie lonp period of loynl service. r>urinK* thn enU-rtalnn^ent pro- Krarii. MmK* wen- rerulcred by An- thcny Mfirplll and Teddy Kwlder- »kl Tho«e who nttcndod were: F.v.-ild JohnRiin. Jn.«i.ph Arrndd. John K. Knarnall. Kil I^nv-Tin, John J McCiulhy. )iri»il» Xinypwnkl, William Srheithe. Jr.. Charles D. Vni:l. Victor Aiid.-rrmn. Miittlu-w J, r><iyl<-. Andrew Mrl >Rrnio< t. Arthur CnrrinKt'Ti, Jurk .Synnott, fleoi>;-< Hul.itrunk. Jack Sjchniltz. Jnnies C. Morrissey. I^twri'nee Volpn. .lark Hrn/.<iril. f leoi'^e \Voolry. l ; ',d 1 hifspp, Antimln Hrodi-'.ir. l^en Curroll, W. J. Miillin.", I.-; Uiidrlel. I.,. Naplelln. Frank Mannamo, ICd Burl rand, Olnf Larson, UoorK*' ntivonncrofl, Cluy- ton Houseknocht, John Shea nnd Andrew Walker. AlHo K. 8. BarrowH, Hr., Thoin- nfi C. Bccbe, Frank Bunlakl, Ed- wnrd J, Weaving, Edward A. Clark, Fred Taff, Howard Hubbell, Wm. P. Cuahman, Joaquirn FrnnclHCo, Walter S. T'tirkuHkl. Orndy T. Carpenter. Ted Swhlorskl, Krnost Ty- ern. nnllaw Farmer, ClmrleB Kovlt, Kclwnrd Rellly. Frank IJolnn, F«- lix Ijunptsrl, Goiti Uoulu, Htanloy Mnznnwkl, Jack Kelly, Norman J. Henson, Howard Olson, W. T. Scho- fleld, Hryan Hiimmell, W. K. Bradford, J. J, RnylUwlch, TliomiiH P. JjimcM. K. D. Snbln, Chnrleo LoBul- bo. Jose Ramos and GuBtav Ber- telnon. Al»o Raymond Flnmil, John Ifinit- miill, Tony Morclli, Axel Snnd- blom. James Schumacher, K. D. Nilnon, K. Pedcrwen, Adolph Mlk- • li nun. Churlcu JDlerllMK, Jonepli J. Mamlirino, John W. Zona.H, Put McBrecn, Lloyd Chapman, Edward S. AnderHon, Tod Hubbell, l,oc; Haun, An^olo Cannparl,, John Ifi. Calln- hun. Jaiiiuo Jlok. John J. Ulckiir- dike, Howard Brcnnan. Charles Mesnner, Marty O'Brien, Alfred Vattnlnl, William link, Anthony Ulic/, ICuKt'tio Liinllcrl, Will lam Hayes, Flavo Marlncllo, Fred Gal- luccl, Lou Dohcrty and Pnl KinK- Freshman Class Assembly Held An imiiemby Cm' memheni (if the fri*»hman clann, npnnHoretl by 'the Social Httidlmt I>oparl muni, wan held ycRlerdny in the Naugntuck Hli:h school auditorium, it wnn an- nntinc-ed by Minn Florence A. An- demon, guidance niipnrvlnor. Mrti. Anna Gltibutl wan In clmrxe. Richard Brown conducte.il (he procram, leading tho citiHn In thn invocdlton following a «aluti) to thr» flftK- '''no entire clUBij HdnK America and a brauR quartet, conflicting of ttiree Htvidentn, nnd Htewart. VVel»H, n Mtudent at Honton Unlv«r v - »IIy, and Milton Horhowlt^, iinn'.itt nnl intiKlc miparvtaor, plnyed three, niimbern. Tho frenhman choir, a\i«- mented by iipperclitr.mno.n,. Hanif Hev- oral curolii to brlnx Ihii pro^i'nni \.» n clone. BLOODHOUNDS AID SEARCH FOR GIRL HAMPERED BY SIEET AND SNOW, more thnn 500 ncnrchcri! arc combing the woodlands near KoJso, WiishlnRton, In nn cftort to locale 10-ycnr-old Girl Scout Ruth Abcrlc (right), who dir.npponrccl while on a Chrlstmn» tree hunt with other 'U-cn-nm-n;, At left, n nirmbor of the ncarchlnn pnrty (jives u bluoillmuml a ticcnt ol lUith's clothliiK. (International) Reminders Issued On Christmas Seals Hi'ttirnn from llif» OirlMtrnrtn Sniil Mailing Imvn rrn.'hi'd npproxlmnlo-. Iv 7fi pci- i-piit df Nmi);nhirk Honcim Knlln' $M,f>r/^ ()IIM|/I, MCM, Clmi'lnn Aunllti. loriil Mpnl HJI|I> (.'liiili'innii, rpvonlcd loilny. A prupdrt liinntp ?ih;ir<> of Ihln mnncy will hn Hpi-ril tidilfiUdii, i-nrr, niul pri'vi'iilldii nf llm-lnt; I hi' liuil fp\v iliivn ri-mlnil or ruriln hitvn limm npnl. In ||IHMI-| wild, In HIM Chrltil imm ruiili, hnvn Cnrccitti'M iilinul. I heir < 'hrlnl tnmi HciilM. Anycini' rc>n.|vlni: n ri'rnlmliM 1 whrjMn rrliim WIIM iiimli. prlur In Ilwii. 10 111 unliitd I" riinlncl Mm. Aimtln liy 1'nllltiK '('1\IZ. J.nciil Vdluti- l.pprs ftrn niiikhm pvm-y pfrni-t Id rpcrinl nil i-nltirnH Innnnlliil nly nr- l«r riiRi'lpt. liiil. Hum inmtl. Im iil- lowpd tor iiriicitniiliiu'. UKII c:i<;i,l,H IIOMINATK Her! celbi 111 I he human blood ntreani oiitniimli/ir while colln In /i ratio of 700 to J.. Wilmot Elected To Phi Lambda Upsilon At n recent nme.tlnK' of tho n«mn- nelaer chapter of Phi Lambda Up- Mllon. u mitlorm! honorary notslet.y for chiiiuiidii anil chemical mitfi- ivi. n miinlt /.'ivnifi of ii(i|inr clttHit- len including Ocorgo Vt. Wllmol, n of Mr. and Mrs. L. Howard Wll- ol, Oxford roud, WIIM ele.cled Into K.pyH nnd Hhlni;|pH WPrfl ^Ivon tho croup n(. n IntiM- InltlnMon CPrn- id"n>'. On HIP lahor frunl, nnmo 700 orn- lilci.vM df Hio Hlltonilcy Alrr.riirt. .llvliilc.ii of Unllnil Alrrnifl. <.:nr|iiirn- llnii hnvn ipculvtul u flvij roiilH hdiirly WIIKI? Incrnnan. Thn C-I-O Ihillnd Auln Worlicm n nd l.ho HrldK"|Mirl tMimpiuiy MlRnml a new fiiiilrnol which nlnd 1'filln (or inldl- tldiinl Inmiriiru'i) buncflln. SO MlNi;-|'l': SDHMKKHION WhfilnM f.nn rmnalij,nutiiiiDi'H'iil fur poflixln up) In 30 mlnutoB. N THE AIR TODAYI f-iao-.-WATIt-NAUOATIJOIC NIOWH ^tecK, wi"' iim r. :<r.-WHIty—(.'url MHHNII.V 'I'liini W'I'IC—ii'riint I'uKn l''iu-i'i)H WA'I'll— Altiirniiuii CiMinrH (l:«ll--WllltV—K. Olirlflty n;,.|, (1: in- WIIKV-' 1 •l"!tli7r«"u) M Hnnl« WTII!—Htrlnlly HiHirlN WW(!t>—HiHirlMi'u|in WATIi—Himrtfl «:SO-.WHUV—HlifinldllK ol Hlwirl.'l WTIO—WrlKlilvllln |i'"lk WATIt-Vim Ti.hnl—MiiHlo WWCO—Wlm'n '.1'iilkliw 0:45—wnilV-r.ow.ill Tliiiinna WTI('-;i Him- lOxIm WA'I'lt—Cliiv Linnlinrilii 7:i>»~lVWlV—Wtliy, Jr. Hym|ih..iiy Ol'Hll. WTI('~t>l(tlil. til) Tlmo WA'J'lt-lli-nillliii, Plilllluii WWC'i • li'iiltnn I,,.win 7:15 -WBKV-.'I',, Tim O.iinlv fiirini.!' WTIC—NCWM WATH-I'liniip Yniir AiiMwir WWno-.'rwIlllclll Hpnrliil 7;:il) WIIHV-,<!liili Hi WI'IC-.I'diil Wontriii <:!oin1ni'l.i WWW >—('inline.!' llMitli'i' WATIt—Niuu-y nullrt 7 M5—WMUS'_..|i;i1wnrrt u. Murrmv WTK '-• ll<Ti> M tn Vnlnnntn WWCO -I l,ov.. n MVHtiiry K:00-HUV-Mr. Cliiinifl.H.n WTIC-TlilR Ta Your I,lie WATll-Ilr. I. q. WWri)-.|i r . Kllrtnn, 8:30~WllliV.-iir, chriHlliiii W'rin.-(!r..|i( (Jlldi'i-wliKiVd WATIl—HherloKk MulmuH WWCO—On thp Orenn H: lr,—wwr'fi—Hiiiitllrht !i:(IO~WMIiy (iv.,'ii,.|,,, Miirx WI'IH - n run It Hi,, tin iik WATIt.-I.IUX7. A.illii,ii]'n Piitvriiniii WW»l().-vlr. Fwitlmrs n:no—wnnv—.niiiK (-'rti'div 1 fi: i r, It): 3 0 I n : 1 r, I1 oo 11 :15 lui-Hs «ml AIL',, WTir'—rilK Hlfir.v X£™ l ~£ h " I ' ( ' "'"' H l»"'ni Show .mX,^~ N " WM f '"miniTilMt,,,. --Wwro... .NMWMI'OI.I -WlillY- hum 'n Aliniu- Wrir—Oiirfiiin Tlnir. WATIl-On TrtaI WWOO—Mnrvon Miller -WWrn-.. M |,,,|,, YOU Wiml All Kt.illniiM-N.iwM •«'U||Y...-NHr, HhKI WTIiV.MIhrty C'lir.-Vmi WW( 'n-T'lV Tnrtnv WATn-Klinrln ' -WTTO—Pnnrn Orrh, 12:00.-All TKI.KVINION II :!>»-- 7 7 ..Up- V;<fi- K:OII (»:00 n :.!(!10:00- I I iOll "r ,!?• li iOII. r.:3ll 0:30 7:iio, 7: If. 7:ail 7M5- m" k '"' '''''"" nncl Hfuiwrnnm Vliin.iil I.OIIM Arllnir iloilfm.v Dimnlni.ni- MMIW Innliln UBA iliixliiH -W|-tin|)l,| A . .,. „ .-.Tnrt Hb'Mln Th«i Chunk WnKfin ,lldh tliiwnrd Hliow -HlHi!llv KOI- I,ii,i K l -I'.iiil Ariiiilil Hluiw .(:ilH TV Nnwn -AI; Iliimo Mhow K :l)0 — Arlliiir rioiWrny nod His ' II ;00 IP :;io 1 I :iin I I ;B(i r. M. li : in 11:30 I) : 00 II:!IO 0:55 7 :0fl. 7 •,:ill V:4H 8 :flfl H:sn t) :00 I IP on in III) 1 HllllllliM"! 1 Rlluw HuxliiK IliiniH TH«llm1» ol '4B Noworcfil \VMIT Cliunnt'l 4 liiily H|iliil<ip'M lloivily 1'iinMlv Ctilldrotl H Thniiter Kuny |)n«» It WoiiUiPr Kiililn, Vrnn ft. -Ollln Mnrtim I'liiwimy — NUWH Cai'uvaii — C'rlHlM Thn Clmtk — TiilovlMltin Thontur I:, !•!,]( iii t . Hunk in'.-j'lnlih In Ai'tlnn liliiiinr DeMolay Rifle Team Practice Precedes Rehearsal Tonight Office™ nnd procoptorw of tho Arthur F. I>PW!B Chnplor, Order of DeMolay, will meet at 8 o'clock tonight In Marfnnic Temple to rc- honrMo (.lie Initiatory deKi'oii, It wan immmricnd today by Maeilnr Councilor Curl K. Bovfiy. The rchoru'ual will lie In chn.rKO of Warren IS, Wlnlerhitlder, Hplrlttliil ndvlnor for l-hn nhuplnr. ICarllp.r this evening-, from 0 to 7 o'clock, members of tho chapter rlflu letini will iiinet, for ranKe firae- Ui:«. l''Jrlft(f will ho MtiiHirvistHl by Jjocm Campbell, Icum coach. WHY, BANTAM! Mania Onus m/iy ool nhow up for work today ut n Hiirlford «loro. Pollco a/ild that daytlmo Santa '['hoinitM O. McHweeney rttolo an luitoinohllo In NnsvliiKl.uri, Aceord- IIHJ lo luithoi'llleH, the 2.'l-y«ur-olil mtin admitted taking the ctir. +rf*f+**^rf** ^v+jHr+v^^rff^fff^ THE CHINA INN 11 IlnrrlKnn \vn. Wnterbury Olnrnxl Ail Day Monday* Tuiwduy thru Trlilny Opnn 10 A. M. to 10 1>, M. ISntiirduy U A. M, to 1Z Midnight Bunday 12 Noon to 12 Midnight "\» ]y,,t Hhop At EMBRUSKI Ni.ilh M»h. Nt. i;,,,,,,, OI'KN NHillTM Til, NAUGATUCK NKWS (CONN.), WKDNKKUAV, Hf.<:. 21, )ni!»—VAfiK j1 AltC.illKH 1'USIl, Wt.1, Dotrolt. - Th« ihniHl. of nn architectural arch is the pressure it ex- orlft from nldo to nlde; tho weight In. thti jiriiHWiit'w It. r.Hcrto Uiiwnwnrd. I'T.U' /\l--lllC/\fi NI'XiKOI- ft JMlllluli'lphjii j| him l.nnt , ' r . 0( . milled Hint k-.:,! t.hnn '.'.<! PIT ,.,. nt " r .' t nil Anvri.-nii Xo i: i r,p« ;ir«- ,,f „....' ATI i.-Hi) .("'ici-lil. ' Ni<w A Itecondlllon.'.! MoltirH FOIII) A MICHCUIIY BuillCrt. 1'lwi Available T)«e NAUOAT17OK FUEL CO. FOItl> OKAIJUU I'lionei M.'ll OIIT4WAV Kl»U THAT raPOHTAHT KVKNTI Cm fll nim* Tim Nto IMBIMBO'S *«'»•«" *B It Unlen Nt., or HntBll rh»«» I-H(I( If H'» Anything lor Your Call ARRAY FLOOR COVEKINOS Id Olitruiind HL Ta|. LEWIS CARROLL Tti« Ilioinr in tkii H<i»r« . - I'HOKI'KCT ft ni»IO» HTKKP.TN llnrrlr, THi. n,mr« fhramt Trim Ilnor rr.ni. . Wlndnw IU.li * rrmm.i I'.lnl. Kl,,,,r MXIIOIT. tor M«ri TKI.Ki'llOMt l«Ht Everybody's Santa Glaus" 'WATERBURY'S FRIENDLY DEPARTMENT XTORi" OPEN EVERY EVENING 'TIL 845 OPEN SATURDAY EVENING 'TIL 5.45 The Only Pajamas With Tho Flex-Appeal Band .... The Waistband That Breathes With You "HOLLIDAY" PAJAMAS SIZES 32 to 40 Hplliday pajamas are cut to dress-size fit, with no-ride crotch for new sleeping- comfort . . . and one look will tell you that Holliday pajamas have true man-tailoring, because they're made with custom-care by masters. Featured is "Tailor-Boy" in fine quality fabric with contrast piping- trim Little Boy Blue, Pink, White 'and Maize. Sizes 32 to 40. Other Holliduy Pajamas $5.98 pr. KKCOND KLOOU InHpirod By "Tho Arabian Nights!" NIGHTINGALE NIGHTGOWN By Scumprufe Out of the Arabian Nights to flatter you every night comes this Harem gown with winged cap sleeves and bodice of finest Alcncon type lace. Floor length with front Dullness, luxurious in quality . . . Fashioned of Bur-Mil multi-filament rayon crepe in Alabaster White and Bagdad Blue. Sizes ttZ to -Jo. HICCONII J I.OOIl They're Wonderful And Alwayo Weluomo Chinese Hand Made LINEN HANDKERCHIEFS 59c each Jix*,nwiJ.« girt lirinkiVN, imntJ innrlo in China of Hliiwr IriHli linen. WispH of nrtful JVmininity in 'I'^'iiH of ,) ( ,||.,. P iis tiHiiiK HpokinK. filirin, H(-c<l H lU-hniK, ".'roll Hhmlou' ,,n<l A t i<;ml t.y ]w cmliroi. <Mry. t MrniH Imiui rolled inul |,nn,| Hc.n.lloiwl Ilic.y •!•« liaiKlknTliiclH I.,, K i v(! will, p,.| ( | ( . llt (JlriHt.lll«IH . . . KO C.OIIK! il) »)),] ,,, n ) U! y 0| ,,. K <,l DOW Wlllll! HNSOrllML'lll. JH COIII|ll(>|,(>, OTHER CHINESE HANKIES 39c to $3.00 each. Over 50 different 4 comer designs from which to choose. T rr.oon Nylon And Acetate Rayon CLASSIC SHIRT Sizes 32 to :J8 Beautifully tailored classic shirt, that will jit into every girl's wardrobe. Smartly fashioned of Nylon and Acetate Rayon, 'guaranteed washable and last color . . . dries quickly is r? n j£" wearing - Lo "tt' sleev c Htyle with French Cuffs fastened with pearl studs, tucked shoulder front and tailored collar. Colors of (Irey White, Dark Crccn, Pink and Vanilla. Sizes <>£i CO >l8. HPORTSWKAR SKOONII KIX10R

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free