Naugatuck Daily News from Naugatuck, Connecticut on December 16, 1949 · Page 11
Get access to this page with a Free Trial

Naugatuck Daily News from Naugatuck, Connecticut · Page 11

Publication:
Location:
Naugatuck, Connecticut
Issue Date:
Friday, December 16, 1949
Page:
Page 11
Start Free Trial
Cancel

Employment Help Wanted—Male WANTKt) -.Young limn with Nlilwllir Mini parkin* *M»>rl(-nr>. Hi-ply Dm ••11". o-o NBWM. ! For Sale For Sale HOUMM For Sale NBW MOMUS DRA8TIPA1.I.Y HeiH'CKn SCKX1C LOCATION I Mll/K VTCOM CKNTKH l>F WATKII'I'OWN PI-KINK WTN. w. KOK Al'i'oi MKST 3 HiiiiNc* Fur 8»lo KOM SA Mv—.Snuill village linim-. II rooms, lutth. air comlHii'tmil. l.cmill- fully locnfil. lili>:il lor liimlmw or ri-slik'iK'i', $10.000. MAIIOHNO UKAI.TV <>Nfin-ti • - Tel. UltS'I K^ynmiir KOII SAM-:— I ritiiin ItiiiiMf In KII i-niilllllim. I^ll'K*-' (iKx-l 1 . tit llulll lit J'ctf.r I'lUll C<l. HKNKV M. MIUU'IIY Ili-nl IStttuIr uml Aiit>™J»iln -' lluy or Nell n minimum JONKI'II HAMT.IUN, llrokvr ItiniiruniM', liirtu, lli'nt t'Mnti- 80 K. Mllln' Ml. Til. 4.»KS1 «!!>>. WII.MAM M. CIUTTIONIMRN limurnnop — Hunt Knlutt> 180 Church _ at rhnno Z440 For Sale For Halo FOlt ,H,\ I-.I-;—U'» KI KUli!, ,-i-rrmMi 1-liiin lly linunc, nnlunil llht liiilhroom. HAST #li>K~ O-nniiii. 1-ln.mlly nu'iiw. AH HHuiit'Ml on KOIH! loi'iitHinH. AH iinmuOUtlf ur«M!iifini:y. I'ATMV IiiitllllOI.A Id'.tl IS^tuli; AKUMi i'luniu NHUK. 34&D or WtKv. r.-MM WALTlfiH A, NOnWASJI, Aity. INSURANCE mqAl^TOII 209 Chiin-h 8t. Phone 47fi« N-i« I <IK NAM', — : llni' lotNillon Anlhonv riir iliKiUy tliiuiiti with I ltotir v itnix) I'otitlill ttMMl ri'iifloiuiHIy. i.' 42.11). MOUIVB; JU'iiJ IC^tlltt» — Anprftl Phono Sfif.K !i>r Hpl«i:lort K. A. JiHAZICKl — lion'. ISHtatu -17.) I'UDHI'KCT KT, J'llONK HTUNP. IMMKUIATK (ICXM'I'ANOV ln-ut. fti'4'ulfi*:". Cjulclt «iLl M. I'i'iMl Liiiniwrt. lliuil Knlalo, IIVIUH.I.VS 48 S|irln« Si. To!, VVnli'i'liury. Conn. i««. Innumnne Phono 4-3101 Wtby. Root Htkltnr* 174 Or«nJ Ht. Llnl Your rroii.rly lor Quick BaJ». The A. H. Mnrtlno Co. RonJ KMtute Anil At>|irul«Kl> l'hon« 1-3286 Wtby. 1 FAJHII/V—« rrmmM on IllKltinnil' Av«. 't>). H031 JOHN 1IKAI.V. 11H Cliurn). fit JIOIHCUN 4 • JtOOM UUNUAI.OtV- JO.MOI). MOIXiHN * • IIOO.U IIOMK on wciut »ldi>. llrnnlni'o. oil himl. ItKACON FAI,I.H—-l-rooms. 2 mill'i- , ((In Imtli. "II lieut. A Klinil'M.h.'r. o 2'taa or r.M4. W»nt«il to Buy WANTKI»—(l<«>ii •!. Inuiily hvjiiHu. r> or it roonm on «iui'li door |ir»-[«rr«(!, I hd.*'.- n ctmh (MiMtonM-r wiiUlnit tor iiufli n IIIONJtV M. MI'lll'IIY lini) AplU'lllnnln Tolnphonn 3-4032 Wnturbiiry Lu.mr for Hulo CT— H\immll Jill. A lilol iitiiltilnK nb'Mll (in («'rr>, .MonU iiH vli'W. I'rU'o low lo NU1IN ft-NIJIIN UKAT.TollH & INflllllANCl-; Ml linnU HI. Tnl. 4-i! ItXMIIMN ll<>llt — N<'W ll<ni«<i Ir.illcr. :i liutti, li'lKldulro, hot wutor. lo city w«t«r »nd H"\VIM'. l.owlM .St. )' r or hirltn'r Inlornmlion cull f>722. 11 Announcements and Found I.OKT—llnnk Honk N'o. 40,1(12 on the Niiuitiitwk HjivlnKH Hunk, (iwni'r ii<'ri'liy iipiill^H lor a n<?w hook. IMiud nl NuiiKntiK'k Nov. IK, I!M!>, J.OI1IH I l.o.HT—Hunk Hook N». 4R.OS4 i>» tin; NlillKJHIic'h HiivliiKH Dunk. Uwnm- llori'by :i)ipll"» lor a m-w liooll. PiiU-rt ill NllllKIltll.lk Nov. IK, IIHU. .IANIO r. IIOMAN, l>H,in« 4Ht' „„„„. •>»•> Atturuiwiit lion* riniHuimblu. Phnne 6841. Urn. McOulru, 47 filiiKlmm Bt TI»U Our Hnrtn l-Viintiiln Dnon 7 (i. m. I." n I", at. .Km:Di>t £ ANDY'S CAMPUS — Clmrth Hlro.t IIHIHTOI/— <ivi'rli«ftU nu Cull llowiird Touni'iy \Vnlri-lniry. iiK') doom. at 4-0211, l» Notlcrn Vnnr l''nll O>ulH ) AND HIOMODIfll.Kn lli'Nt ' Nanwntiirlt Knrrliir. U<j>i»>niHiI« l'rl«i>. < •»Iu.<l I'm 1 uml liiillvurvd, A. HTI'lltNIIHIWI, Tol. 7fi'IS IS Special Notice* Fit/patrick-Romano l)O(IKKHi:rlNf) SVNTKMN— Anitlli'- |i'ud<!i'«l and Stud' TII.XIIM. On'i'n II • D n. in, dally, lloiwion IJIuck (Itooin :)), Tol. VI. II, or r,lil)7. MIHINT.MAH TKKKN AH Hlxe«, Jl.fiO to (4.0(1 I. OHM Ml,' II I'lcltnd U|i TltAA<jUII.I,rrV KAIIM MA I.KHHOOM Houtn flA, Mlildli-lniry, Conn. Jii)llvorlt<M On Tvii'M, iiiitl Thui-H. TKY 1JAII-Y NEWS WANT AIM AI>VH I''OH 1'OK QUIOK IllCHULTH « < JOKPHIMf NIU4>Tf WORKED Ml U* UNTIL A MONTM A&O! *Ht MDPENLX RESIGNED... KFORE I COOLD PIRE SUE W» ON A COMMITTEE TO WING ONE OF THOSE FORA / 01UDJUN? IACTURE! "REP" 9UUDJUN I WUO'S- COULP fROWPLY TELL YOU ANOTHER CHARACTER WHO T3 SELL OUR COUNTRY DOWN THE »VgR! »R6P" JOSEPHINE ARE MNP OP PAU.V! THANK* 1 . YOU'VE BEEN A &R6AT HELP! 6AWBR- ANV IDEA WHERE tf NOW* X SWOW!! SMIF! WE HAIN'T I OINS-NISH WORE OUT <v\V LONGS, GRUNTIN' ' SNORTIN' €UER TIME THBT IOOK60 INTH' CAR-UH OHOH- VOIDER COM6S SH6R' PF THAT'S TH LftST TIME I'LL EUER RlOE TO HOOT1W HOUER WtF CflRlOAO O' HWWQS'.! (J'UjCATCH THAT PHATTt0 UPtTAUT, OH WHtN rtf 6TEAL5 OUR AMMU NITION TWIN, I'M A B(?AINIE$5 BOOJY, AM 1 f RUT WHSM ME STEAL* OH, WA THIS 15 HOW YOU'RE OP!N COUNTRY WITH STANDING ON TMC VES.SIB. WON CAMPUS "coNre*»r HSSG siw CHK'6 Pfsmrry A« A PICTUKB ANO we-rae Miewry PROUD Of HOKJ! MIQKTV pfiOUD* V GKNIJRAL, HOW ABE RSADV pora 'nnsr CDMMAMONG HERE MV NAME IS RHAU.V WILMA WfUETT,*- I CHANOBO IT TO VDU'BB iMOLO DAI3UNK3 If WeCE.HoWD YOU GET MAVE YOU BEEN DREW YOUR GRANDAWTHER A V-ARTMUR AT CANASTA! PLAYIMG ICE HOCKEY ? /.-CERTAINLY YOUR SHINS ALU BATTERED ) C.OT 1MAT '\ SKG.ETER? t| * UP LIKE THIS ? AT THE PARTY LAST WIOHT "TWO PRISMS, OHE REFLECTING " I RECEIVED A VIOLENT SHOCK FCOM A CERTAIN AN&LE... HEAT... AND THE OTMER,COLO... ST6UU PLUMB I FOUND THE PIT WAS LINED WITH FROrA ANOTHER WITHELECTRI- AMOTHEK REFLECTED A a.|ND WERE ON OPPOSITE SIDES CAL ENEfcSY." 73 PRISMS OP VARYING POVMER ** INTENSITIES." Announcements Special (JJIItlMTNAN TIlKEH-r Ju»t riikuniiK' with ft liti'nd miwily nl ChrlHtiiiiif IrouH. Mjiko your Kolfirtlon oMrly. II. 10. .UolittllTH K07 MuriOon ltd. '1'el. 4-IIOK7 Wdi.v. Automotive Auto* For Bate IflND OF THM yiUAII nl,OH10-OUTH hi (IUUI) TIIAN»TOKTAT1O,V n( "HKll.'1'V MAGBB" MOTOll HALES i»l)i) Chevnilet Z Joor H«J»n 111-10 Kuril Tuilnr BmUin. il*l I»S» PorU Conv. Couiio I Ml 'llulck BlilMllnl Ktadnn, B*H UI8H HIM ItlHIi 10:17 i Mr, HUB IMH man in-i: OlilHinolHlu B nyl. Hortm U*H (Itobullt Motor) . OldNmoulU'. II oyl. Huilttn ol(lninolili« 8 uyl. Wnflutt. fUtll, Mpcolnl •••• ChdVl'nlul Bugliui, Jv«ll Oh«vr»l«l a rtoor Buihtii OldmnoWIe Ohib C<«iu« DoH'it" Stnliin, niw«il«l V," in i Htiflan. UAH. m"" Irtiim fti>a looks HMO N V'on.t Hutinr Dvtuxo 2 M , ,-JlJTB $ 11B iu'i flW), Muinlw-r ol KVKNINOH >! Cftr PeftlofM 1 AH»n. lino I'lytuuulli ill-I a Knwl Tnilof (Wxlfa Mien) 1047 I'orrt 'I'uilul' t'.l'IH NllMll tiudiLII !!1IV Kul»or H'Hlull — Numornua otlicrit at luv (irlc.im — THIS NAUOATIJCK IfDRL CO. »V tlhurvti Ht. WM"" W»«i*ln«* KOK m«ijhiuil«ttlly uxcullont. very ti i cum. Packard Waterbury, Inc. Packard »»!«» * Service MMMUUR OF WAMA Winter AocBBHorroii -UALDW1N BT, aULP STATION Jos. Clriollo, Prop, Tol. a-»84i Wtby. or 4t>80 NnuK. HOTCHKISS BT. QARAGJB DODGE Phone 5727 I'oll HAI.W — 19:17 UeH<n»; 11*11. ttood ciinilllliiii — 4 nuw llruu, i'himn 0«I3 nr S740. 11141 rncknril Cllpiwr IH •!? HudHnii a-door Sudan l!M>t KiitHiir Sodnii 11M8 uiudabnkiir Comrtr, 4-dr, BcOnn. MKOMASIC'H Sl'KCIAJ, 19:17 Torriiplnnn ' »I"V I-:IU(,.'KHON MOTOUH I2!l Itulilinr Avu. I'hono 4S39 — Ht.ti<t«buk»'r CurH & TrnukH — Rua Uo« Motor 8ul«H 1078 riionuiHtuii Avo., Wnt«rvll!e W» are Hill) buylnK Ifooo Rlenn n»«c1 C»r» und TruckM Tol. fi-Olfll) Wfttarbury KXI'Kll'l'—Cnrlmrotor nnfl «oiMir»lor Biirvlcu. Cfmok now lor wlntur. A * B AUTO sranvicia 014 Bank St. Tel. »-132» Wtliy Hnrvle* Hlatlim 101 Itulilmr Am. I'huun 1114! —folUliUut— "TfAFCO- J1KTTKH W8KI> «AK« TUB NAIJOATVtIK PVKli <JO. Ut« T ran en si.:i-: MOUKHM THAII.KK COACH llOMltH—Complot* with hatbroomH, nhoworH, liiliH. Jl'nmoiiH I<ll)ui'ty Triill. nr ConohOM now ttvullnble on 6 yonr B% llnnncn plnn- Other woll kiuiwn inaknH Ilka Viurnbond, Trrrtvcood, Atnorliuui, Niili.jmil «nd Frnlrlo Kohoonnr on ronuoimhlo t»rn)i». Op«n H n. m. to » ». in. dully, Hyder Tniilur Co., Post RoniJ, Mlllonl, Cnnn; <1 mllo on«t ol Mlllord Cwnlor) MlUord !• ZttOB. Auto tnn» Bear. Wliool Allitnmarit Axol ivnd Frnmo (Un-vlun—Wnldlnn Ax«d Pfllnllnir — Colllnlon Menalrx , KKNlrTH AUTO 11OOY WO KMI ' 1S8 Wntortown Av», Phone 3-8241 Wthy. We curry « lull Inn ol lAc. Autollt* * Armstrong i»«. JOW» TIHES SHOP 1(1 No. Mttln 8t TeL 1-1414 Wtby, l.nric* fl«l«ott-n "I Nnw mid pnffl Aulo T'nrtu, iilnn Now nnd VJNOrt Tlrt>» Krrrjtii"!;'* rn«d Car* unit Fnrt* 930 No. HIvorKliln St. TM, 8-0402 Opon fiundny Moi-nlnfM FOB NKW~0»(«4I * ftlHo odd »nd hiin1-to-*«t »t«w»—vlult OAIIK'H WNITK1* TTBT. HAM5S, vour 13. 8. rtoyn) Tire dlHlrlbwtor. b. B. Rubbnr Co. employoH dlncount o»rtlllc»tpr» for tlr««, honored n«rn, 36 .Tederwon Bt. wthy. Phon« »-U4t, Coraplote IJne Ol B«nt Co»«ri» Joe's Service Station 178 Brld«« St PtmiM 4070 Contractors IB IM;ir,IIKH~Citri>Dnt«r. No )ot> '<•" lai'Kn or Hiniill. Jl»iiBomil)l« niton ftoliort I'ronk, t'uiirl Uuad, Tol. 72lil. 2O Building MntorlBl» The Wtby. Rewly-Mixo* Con.ir»te Co. Henmllct St. T»l. 8-41IIH W«bv Trucltinf—Mover* WEKKl.T TRIP* to N*w Tort, New ,Urx«V tnil N*W WnWwiA T. W, VIM r..fn««, WttS. n FnlnUnc BROS. Painting, PuprhnimWl — ffixturlor * Interior. Full rn»ur*na* Cov«r»«», T*lephon« JS81 III5HT INVKH'J«KNT In to paint your proiiorty; Call 4071 lor iree e»O- mfttoD. W. V. Coin. ID RAYMOND J. HUO1IIOH i*«lntlni| — X*»pcrli*ni|lnii ' Vl»« 8t Khoiw J»01 . •RAtttrritta AH it T*Ai'i«iiiiAVomo Phono JoNoph Ban Angolo — 71TO Kloctrlcul Omtractlng KI,K4:TltlC W1HINU —Ol III! Ultnlu. Huuulajtv In xroiUI !<>!»> lor thu lioll- ilu.VH—Prdmntly taken oiiro ol. JAMK1! A. NIIEVPAKO «M Hcnlt Ht., >'«uir. Tnl. 1074 Poultry unil KKO/KN CHICKKN - Ronntoru and cut-uu lowl«. Iloiidy lo cook. GREAT OAK FARM gliomi 11041) FOII »AI,K — Hr.,(id lirniiHtcit l)i-nn/.i TrilKK VH, floltl Wholn or bull. Cull NllUK. 4C04. W. 3, Clark TRY I1AILY NBWS WANT ADS FOB QUICK HKttULTtt Contractors NAUOATIICK NICVVS (C;ONN.), I'lllUAY. «, lltl»— I'AGK II IT* OHtuc * Other K<|Ul|Mnwtt nv>rt«l». ;i'hl« W(o)t only. With •rilor • JPH1U1S VAluabla »Ui KllKl'J yni) yciir KltJii'J uarryiox < KIttflJS homt- tyilMAc cpun >7 Cook* i Merchandise Volt. MAliK— C'olcman BPIMJO ' Now -inodul 444. Ifixc«ll«nt uoii |86. j«. I'tiiil'M aiivll WHllloll. To). 4K7'J. AJjK— Ouk l»nK room net. BX- collBiit colidltlun, Table, lam» find iU«hoi«, (china) a»verw»ro. Tel, il4*)f. alUM- 8 p, m. FOH HA1/IC— llouHDliiild li'urn.. 2 bwdroutn Hal, oil pump, Cull 5108 ultor f> |5. h>. clo. FOH Tui. 4 —1841 Frlgtd»U-« VHK'U JUSKlUUKllAi'OllM Jf4>U HAM; _ »:M AMU ui- V*n»t.Un Blind* <Cu«tom-M»i>»). •lip Cov*r«, H»d» to Order. Free E»tlmftU« - (Htana MM. BOSTON 8TOHB I I'tKCE—Solid Vorinont ronpla bocl- rgiDii xiiltii. $11)4.50. OHkvlllii li'urnl- tnru Co.. 104 Mnln St., Uitkvlll». 'IVI Wtli. Ii24. WiUurhury Urktiuli. A<tC it»lilwln HI, Tol, S-2822, UMO our "l-ny-Awiiy Pliui," MteT^ CluttUng ~ 11*1 • A r'OIi HAI. H—NuilHon «i»al cout, % UiiiKtl), 'ixitiillvnl cfiliilition, JIUl). Onll BSD 7. To Buy WAJSTKJ* 'J'O IIUV—Old rn«H, cnni Mtnvitd. A|MO ttcru)) Iron, For dial 4411. ZOn ArOcttm tor Sftta MJiNUIN.ti UU1KNTAI, tti;«—IIXK, rtiii.'ionuhlo. Croeliotml dollx V InrlicH, |l — Aitt. 10. inr Hunk St., Wiuy. — 4-8i:iI) or 4-2JI14, r'OH HA I.K—Lionel Bloc.tvlc Tr«ln Svl With Mwlt<:ln.)M & trunBforn>ct'. phum 3781. KLKOTRICJAL orn, 0orm«y«r MIx^rH, Kui)b«am Mlx- RICCAHDO FUHN1TUR13 CO. 4«7 WuMt Main Ml. Tol. 4-02«2 Wlbv^ HAI.B In. lilit . JSdWft lletttutuf, n»n«h H»w, !-Z MlKtilly un<'U. An<UTHon. JQd ll.l' G A N. C R L 1* A T 1 O N $ J.1MO BTVUCH 11)41) STYU38 I-'UHNITUHIS, RBFIIKIIOIIATOKS C'OMIJINAI'ION KANUKH 11HAND NKW - JCAHV TlfiltMB I'ltlClSH HO l^OW, AWVtOHT O1V1C AWAYB Tliln lot nl lurjmuro im-iinli-H 3 A, 4 KOHUl OUIIItH, Cli]lHlKtll|« 111 Hi'llronBIM, l.lvhiH luiomn, UlnutUlH, "WnHl.lnn- hon««" & "l*)(ll<!o" iwuoLrlo lt«lrlK«i'- i»t<jr», "Uongiil" 4 "Columbia" C(^m- WllHtloli ItanKDH. FruQ manga "n any ItiMn. unlll wAntod. ThlM ini«rclmn<})M<j whiAWn l>y uppoJntmtmt only. Phono WuWrlmry 4-3144, ji»k (or Mr. Albert. 2«(!-tS H,J. Mnlii Bt., WMiirlniry Ontm I'luii'M. tii. Hut, lt)v«M Till XiniiK Di-urii'liuH llarllord, Now Hitven ami Mcrldon VOH 'HAI<K—1042 Knuy Wnxhor. Biiln- ilvy mddvl. fi II. roll-rim Ixithtub, roil rlin «liik, Phbne 8-11)80 Wulorbur.v. FOH (*A J,K—I/<(iilhur currliiKO, UHijil vnry 1,'tllo. Jflim lioiulltlun. I'honi' a«f.7. FOlt NAM',—QltnwcKMI aotttlilnHtlmt wliivo, Wtilto piiruotaln llnl«h, nlila. KOJl HA! K~U ploi!» niulioKiuiy TOPHI wot. Oixnl oondltlon. 'l.'»l, d'.nlim 1 Kloot Humplo ISawy WiiMhor $1211.110 NAUOATIJCK FUHNITUKIS co, UK Ho. Mull) Ht Vhmiu 27)1 XMAS ItUQ 8PBC1AL* i FT.x« FT—Ivliiiltm) [iuiintlly (,i« |M). flniil Nnln only (0.1)1) xiiuli. I.AU Knlirln Cunlor -IS Omul fit, l-»«77 <)|>l>n»lt« llmJIoy'o Kurjilluro Co., Wtby THE TOY HOUSE Ol'ISN OAU..Y TO CimiSTM.lS FltOM 10 A M. TO U P. f,). (!oni|>t»t« l.ln« ol ToyH 4(! I'lt-KKUlil AVtt. Tol. Sfl' Tlllfl IIAJINlBBft HIIOP Mun'M l> 1 tilillnK t!mbrn)lfkH 7 0 Oriiml Bt, _ Tul. 4-M83 Wrtri . BAKU AI'NN— UnuA XOIontrto Itunitun tlO and up, U|HO, iimid W«Hlilnic MauhlnuH, II 0 mid up. Watts Electric BtratU TurnplkB Tol. 8-4670 Wtby, \IHK i> wicyii uiuo i~ COOJ.K H - M liiuio count i) r typo rtry ooolor. To l>» MO|<| billow «o»t, complele with unit. original cont 1 year ngo 'IGSC. Snvrl- ilr,. nrlco »sar,. Mnln m., Uonvon Falln. Tel. 7IDO FI7HH — Pult »tock. Ulttl« lum, none liner. Walllnclord. 2?11-M. PVB FARM. HPKC1AI* on HtHin niyon GOc it yard. Cull Mr». Ruth FIlMltln at GK9&. TIIACY BfjrAlNlyJfiSa HTIOICI. HINK8 Double Bowl, tifl Inch, Dulow Codt TOWER AEPLIANCIS 2R« No. Mttln St. l?hflni> 4-12114 Wtby. »NOI.ria>KHr I'\l>»-Blwl>rolil»ry. trim- Mn«*. Buttoim. I/arR*»< In ntntu RolluUu ITuctary, S7 Buovll! 0t, Wtby, .10 Mlnccllannou* HWI'.KT <U1>KH IH « mUHt Inr Cliriiu- rniiM. Got U»« lmnt (it Bulilldgen'H CiUur Mill, Now Hnven Rrt, m>d To r --_ r ~ I'AHTHT B«l r HC(Ra'H MAIN.flT, Kln*it Itnllmtr-Amorlcan nhtl Krtmr.l! I'uKtry In nil Nuw liftucluriri, Alno Him- muni, tlvlnttj Mill 10 uT«J<r». Mvnry- thlnf mnil» on nr«m(««H. H|)«»'lul «t . tentlon Klven to wedding Purlieu, o->r prlccH Art) the lowest, but ovir mt>r> ohnmllBn rtpdnltely tlm bent. Wo rtollvcr and Hhlii anywhere In Hi* L'. B. T«l. Wntorbury 0-2117, Afunlca! POIl HAliK—I'rnclloftlly nuw I'nn Ainarloun truwtMt. »6l). Plionn 0541. Bug*, Cut* iiml f OANAKIKM—All I'litni'H, Iileul aii'^l ni«H Klllw. Oimrnntodrt Hlngdi'M, U«n m/nnbly prluud. Ainu I'»K"M. NUIIKIIUI.:'K 2130. (Vi:l,<:|( TKUUII'iltN ~ AiK.C, UDKIH- tui'Kil. ClilUIV l(l<«iil Chrlntiiutn |i i|i. AitdM 2 imm. ami 4 moR, Mioiio .i-72'l!> Wulorbury. Dr. S. M, HtotaiUo. THY N1HV8 WANT AIJM FOB BEST BKHIJM8 FlUOO'S MI-WAV CM South Main 8t ilnlly Illniifir (XH 1 np • OATKBINO VOB 1VBDDINOO 8HOWKBS, STAG PABT1E8, «t< Boom, Coektftll Full Uqnor Merchandise lUHl Services «0 iH or the I'limlly. ftiinnnn Sln'iili^rd .»'iO einutll daolinlmmtn. Itcul lM-iuiu.-n V >/. Vti|jc), Cull Hcyinnur 3N7U, Corner Meadow It Nlchnlu HI. aa* *»r youd out MATTUHH» r»nm«* MI lnii«r«nrlH «giMl to JSKW hi I tMiprrlor MMIrfiim, Mattresses Remade 4 D»y Heivlco— Worji au*r»nt«»4 •.Unl«y'« Mittrex* Hcrvle* Phon» Services 37 Biulncm B«nd«r<<<! OUKtllH TAKK.N |,,r Hllii Cav«m. Uru|W>ri>, HVIV»I\H. Mul'irlnl »unii,l><>) ithown. Tnl. I0vi-lyn Momlli-n, •inK".. OUI lIurnui'M <*'lwiui«a H*«| Uif|mli'«Ml I'll i In Kur All M«k«« "I llnrn<.r» Iliirrr < (in i r hill. t,n pruniii'Fi m.. •l'>-'' HOLLAND rUltNACB CO. Hot Air Vurnjio**. 746 B. Main Bt. T»i. 4-1003 Wtby. pointed and repaired In •xp»rt. All lynw nl rmuion w»rk. JOHN OI>OM I'liono «-A2«7, Wtbv. Delfd, Homy uml Autullte H«rvlue B*l)0l't Auto JU'liBlr A Motor Tun«-Up M«« u)«k )llnl«v Wfcltmi Vntlory * KUelrte Co. « Kuljbur Av«. i'tlonu U733 UUlilWMAKI.NO, UOWMH. MATKH1- AJL»—MlMH A. I^nmpurollu, }j Maiuo Terrftoo. I'liono Mill). OAHMKHtt CllNTOM TAll.Olt Tnllor-Mado HklMH on nulo H.'jj 3-I^ny Clonnini; Sorvlco 147 S. Mnln HI. J'lionn 2017 HpMl«l l>rl<um On All M«ni»rluln H. lUCHAHItH—MO Kouth Main Si. THuummcli - ]»nl 84N7 llut»r'» O«nblMlltt» «,,rm Window. IlMteltol, MovflBf, KMIni* l.OC BKKXI.ER CO. Wtby, f.f«»l RAY MELBOURNE " KI »«w«r Wi«rp«BUf A «M <JI)AHAJVTIiKI> ItKl'AlllH-All nmkc niacblnon, vuciiumH. Umid mn.?litiiir<i boiiRlit. BlnKur HuwliiK Machinu Co, Walerbury 4-4305, KAJLAMAIOO ?!«• •"* Bervlo* m. Tel. 4-«r)JJ Wtb» .. It "Inflow Cl«»nln« Co. I . t CIIHon Av«. PhMM *-47«l . nterbur- CK«SI'<IOI,R-SB1'TIC TANK* li'iinort, liiHlKlliKl — llrulnn t;u|ilnicK>..| Anytlitnir. Anywhnrit, I>ninintlt BCOTT tJANri'ATIOCi SI'.HVIC); Dtal ««C» ,„ „. Jl. II. TI^KT 00. 07 Cliuroh HI, I'hono S710 I'tuinblnc- Healing- Oil Biirnnr Servl(,n J. * M. 1CLKCTUICAL WORKS House Wlrlnjr »nd Ropiilr IT Burnum Court. Thonea 3294-CJI3* OOMP1KTK l»rn<io«iMi ««rvl««. J^»w> »v«rtr«.*n», tree romoval. B«p*rl •need men. Fully lamirvd. Al»o drl»«- wnvii, 3. B»I1MH lt»L MI48. mid Dyeing RuitH, Drgpej » m i BI)I> o.>vi>ri. J»««utll(illy Clc.iinert I><ipitndiil>la nollvtiry l^«rvloo l^rae. KIEVMAN CLEANERS KKO, Il»«. KKW OIWTOII • , ORJITBII »T. TTAIIO. 4«lt *T»T. 4 Mczzio'g Off CM:— MEZZIO'S HBIVB, i.um> H.C.A. — Admiral and S«rvlo» SWAN'S Bl«ctrlr«l C*otracton Hint* IMf »S CKHAtt KXJ'KBT BOnV WORK CompMo I'Blnllnc |T>clHtlt« H'rcclK-r and Towln* 8«rvlo0 KoUmate* Purnldbad Bu<lff«t Plan AvitllaM* The Naugatuck Fuel Co. FORD DKALEB I>tene MM Chriatmw Oifti for the Home Water Heaters Kitchen Sinks How About Your POWDER ROOM? G«o. Wiggfesworth & Son, Inc. Maple St. T*L 6263 24 Hour Service Just Beceived a Carload of Christmas Trees 50cup O|«)ii Nleht, And Kund*y Dick Cocney and BUI Jepson .ir.i-HON LOT «t con. of CIIKIUIY HT. & RUBBER AVB. Church 8t. SECURITY KiMiirtincn give i«d»yr YOC HAVK ITT Boo NAUOATUOK INSURANCE AGENCY INC. ntifl<lt»ir cuiU «r* PHONE 2080 I'. W. BATON, Mrr. FREE Ladies Nylon Hosiery 01 Gauge to With <.<wh fa.on worth of Till* Offer Good Unlit JMI. 10 Cafcli mid O»rr> Mi'd'n Hull* vuluc $1.00— .' Coiiln villtir l.tR— I 0;> I'linlH villlli- .ft«— .40 IliTieniMi voluo 1.0O-- .7 Tailor-Mado SkirU (all wool) $4.95 CARMEN'S 147 South Mllln St. T..I. »M7 A Carload of Choice CANADIAN CHRISTMAS TREES All Sizes Parking Lot at Corner of Church St. & Rubber Ave. Open Daily, Evenings and Sunday JOE'S GULF STATION 178 Bridge St. Union City JUST ARRIVED A Carload of Canadian Spruce CHRISTMAS TREES Come early for choice selection We also have Table Size Trees (NOTICE) For any Charitable non-profit cause Free'Christmas Trees Phone 4970 Houses Wanted Large and Small $5,000 to $15,000 and upwards Clients Waiting — ALL CASH $$f $ I have buyers for houses in all sections of town— FREE APPRAISAL Phone Waterbury 4-3289 . John H.Evron Real Estate

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free