Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas on December 8, 1927 · Page 7
Get access to this page with a Free Trial

Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas · Page 7

Publication:
Location:
Iola, Kansas
Issue Date:
Thursday, December 8, 1927
Page:
Page 7
Start Free Trial
Cancel

'Beactioii Cori|;inues Wall Street - Today York. Doi-. ^. (API—Tin- ri'-f BCtiiili III stock prici's •OIII.'IJT lUed to<iay de^pito repealo<l ffurts of:operators lor the advaiiee in re- ifijafiJ;' c<uitrol of'the price imire- |ment. PolitH-:il uiicerlaiiili»;fi <rca- tiil iby the^ dcfinitL' withdrawul MT Preaidoiit Conlidge. fears nf hishor litpi-t.Vl rnlts aVoiiTed. by llie I MK I I- cr coupon OH tile u.eu irrasiiry fi- naucin'g aiid the disuiipoihtin;; stt;el trade reports -were the jirinciiml! reaaoiis assignee! fori I lie xelfiii:; ; : iiiovenieiit.. "Ilear" traders aliacU-' AMONG r ^EATURED PROGRAMS Friday, Dee. » 7.00-^ritJM Service nrchMtra-CnvJJJcrj—WEAP, 16 station.'. 7:0'l—Itetold Talcs—WJ2. 3 stiitlor.i. T:2rt—Koval StetioBr.iJilurji—WJZ, 7 st.Tllnns. • ' S;cW—Whittall .\nj!lo-P<:rtii:iH!'—Wl!AI*. l.S station*. g:0'i—Iioecc I3«>I>emlal>Ie Hour—\Vf>K, U slalinn.s.j «:r.n— 1.3. Franco OrelU'-ilr;i—WK.M-'. 12 staliuii*. i ;y:riO—I'alniolive llnur—WKAK. 'Jify -stations. ?:'.")—Cati'n 7CM(f.i Jliio'-ni:..or.-i —%Vi iK; 11 ljt.^tl•.^^i!. •.i:3(t—IK.l .Nkh'Os- SllnI. iit lian.l—WOI'.. II .xtaK-ijli. Jft.'iO—lleriii*:* <lr.>i.stili —WKAK. h rtnUnun. 11:00—Memory Lanc-i-KKJ KiiO KiUA KHQ K<;\V. FRItOAY, DECEMBER 9 Vri^•.•r^.l.u^•i'u^ '•••Ti'iil .St.:; inl.i nl Ml tie-.'/ i'-- M MPl-SH f.t'.i. rwisc itl- .;; -fi 'l. ^^••Iv. t,...—r.-i ij>r! '<'f r.ill a wille viiricty of !; SIK'S . siinie j wliic-li d<''Iinod siillicieiitly fii , Weakened iiiarKiiial ii'f-- 4 (IfslodRO eiMiat.«. 7;Vn U..v:.l S en . SjiIllC' -VVBAL BalUnrnrc—lODO oft ' ' . rorii .I'rlres llrii|i. «*liuvi«i'>. Dee. S ;i,\l'1Viiirii ,jirici;H broke sharply 'joday .-nut - i.'ariied ilown v.heyt O.ilues and ojils jrrJ weil.j .\-heai;x!i <nii.'^Irin> ' "l/on wa.s id:li-(.-d 'iii niOiiihly iiii-1 official , crop; rt-iKirt.s. iis^ lo corn : a|thoiigh they SIKI'WCJ . an v( r.it;.>' emitratcd vjeid "f '•ss<\:<.i^m.wn\ ' btlstielH' ,('0 ^11 inarliet weaknesHi - ^ya!^, alW) In -the fare of thi- fan • 'tlial corn. .siiijpli"s in all pdsilioii^ 1 for .;);u Heasijn w-vr ••stinmu il a: \ i.'TO.OOO.i 1)0 6uvliehi'a>ain'^l ->i OOft.tiOO b^Hliej.s last y.ar. , 7-nn -• ; -A -n I Kiiii-iii^ ('ily Hiij. > KansasI.Ciiv. IK-f. > '.\I'K 'Klichaiige^l; i!eceipt« 71 car,". S'e'i' -Truill'r.s s W.W. < In-lli - tr.l Sf.f—WEEI B- tnn—-"r^ •< "ii J. ~ rvt. I- " nr\- It. I * ir t'. r-*-i'.ts <S1 3—V/NAC Di3«on—6iD %Iri-.;i-il rr'>'T:irii tv '.r.l SC?>>—WCB Ejffarn—yO fiO . ciii.-! iJi rvlr.- nri-Iii •'li.i 1 ,0 . \., •'..-ii 'i r Kill" -M r. l-*<;.f." r>r,t!. »!r.. 0 f -I '.f ! T 'v -1:1.! Ml ri5.i—v/iii/" K Eiiff.iio 5-0 V"- n IM.i-.'iri. llav tr'iir -• ' .^Tiel'i't >. 1:..! I r3-.4-V/TlC H.-:rlfrrr!- Kaii«i!i'« I ity I'ntiliiie. . Ivan.sa.x City. .\li>.. Dec. >>. i.M'i Product. isiiciuinL- il. 7 .f.O V- MM' • \:- H .Mil ••OS 1 :l • »1U K. ». llhiy Ily I. Iiansas.l t 'iiv. \)<< It. M \-r.w .S. I.), thangj Kaijs!i» (ilj I.iievtiuk. Kiir.sas ,fl' S. D( Hc?s,' .'i.O tirade. :;iMi V' I . '. i\:<\' :,r3: tr !.,-.-:.e -.1 \'- I'll-, li' •<tri WGN-WLtB CliicaBO—720 . .7;nn, .^•.•rv|.>» Orflieslra s-.ftiv-Ani,-lo-lVr>iiaii!< / '.':fin Aniliijin Niplils i;nli;r(:i_inmcnt 344.fr—V.'LS Ctileaao-i-870 ^ - f >0. -SilV'-rlen*' C^tic^-rt o -hn— M, •rnpMlil.TM - flinlr _I,IitJ.' Pynielinny I'lp t'onccrt 1.1 :iiiv- WI.S s;ic«v('<>at 'V 11 I'" --feiHilnr rr«'cr.im« WfilAQWQJ ChicaflO—«70 T.iin . irii.-lii" i:onrt frncnitn s 1.11 -••..lu.^t.la Chain I'mKnim (2 , !<i s I ••-'•• c,-i.i\. - WOI ^'rin'.' Oi:arl»t 1 t • (lit- .'I.: -• III.?. I c iri'h^*:«lr.i .iZ llVF > 423.5—WUW Cincinnati—700 7.^'" - .*.!ttnltf^ Kr-iture ]:-.<,i\ IMvjiJ .«tfi)f>i.'r.iph"r« ' > •'O Il.>iiry Ttil'M* Orntie-ilrn 361.2—WSAI Cincinnati—8:0 r:..n—M;.;,l« .,f .M.loil- Till -Citifs Sirvii-p C'lnrort 1- ITiln;f.ll\.» n..T!r SO^.S-^WTAM Cleveland—750 -•r .n._i -\<\i.^ S". rvi.-.- r)ii.li.;ira s . li _ \r; -'o r.rfiaii'; s - I.MFr:i'ifr> dr. !>o«fr.i :• f .n^—r.alrnnliv.^ I|..tir E45.1—WFAA Dallat—iBO ;, -.H. inilicrt Clioral Cluh 374.S—V/OC Davenport—300 7-f!.'- fi'i< <: .Cry:f.> Orolicstra f no— .\II :^^^.TV.!•^i.^n«^ V \i\ — ?,n l.''r.'in**e ra • ;. :i.n_ S.ini.- .-..s WTWI" S13.4—WHO Des .'Seines—SCO ^:'".o_T.aI'f.'ir»r'* Or.-li.*sira ' "111 —P.-i'mn)i\(- llniir r -iii,.-.! linii.^. v.lt Orili.«!ra r m ~THB-TOLA li>AILy REGISTER. TTIURST!)AY EVENING, PEG^MBW 8,19g7. \ r PAGE sm POP. POP. IF YOU DCSrr S/^V ) OUPFAVTHPOL . SOJAETHlk^ TO BILL ABClT \ SPOpTiNQ AGAIM — THE VJ.V< HE ACTS A??COND j JUST VHEN I T HE HOUSE I 'M GCI.MG / PLAM ON sPENDiNta TO TAKE THE JOB /" A GJUIET-EVENING AT HOME YOO GO Ol^ATAlATKON'v- BY TAYLOR ViEll..V0O C /:j4 SET >fOOR S W EE T"* UFE I'LL NOT PUT UP WITH TKAT VOUMG SCAMPS ACTlOfiS AN.V _ LONGER - JUST \v/A\T TvLV. HE J COMES Mvi - BEUEMS ME. X'LL ?0TH1^A VM H\9 PLACE ^—^ j VETe'-s 9AV;E.CAI>\ > \ OONM - HERE HE cqrAEs NOW AinroivioTn E Aiii'^niolille" For jiali- : O. K. rsi:-) CARS - 1321 Ford roadster: mc; 4 Ford touring: 1!)2:! Ford roa.lste;-: Iff^U J'ord to.ipe; IU21 Dl'l(l.^i»• f ii ;ir::f4: IH-l. i)odKe road-. >ler: Vsl'i Chovri>lt't uVurins: Chevrolet sedan: i'X^l Chevrolet, totiriiip:: 1921 Ciieirolet ton truck Willi .cr.iiti boiiy l!i21 Overland i ton.-iT)!:: I'M'J Oakiaijd toliring: ; neariv now Internationa! grain i )i )dy fc.r Inic'i. Shelli- .Motor Co.. r.': W'i-:-r .lackson. . I'iioiie .<">ii; •OAKLAND - _ jjVfERCH ANPTSg;^iggi GOOD USED KORDSON;—S , Racine separator: jjimall siia* ols i- Shephcnl separ»toi^^tai„ !-h.ipe: two other sepiart.tor8ffc . AT shape. AlcCarthy Motdr i RURAL TEL,EPHOr*ES watches, guitars, nknleles^ ai ordir}ns. smokir.g stan^, -rj^rij ware, virtrolas anc! radl<ia,<lttt™5 AH make nJci Clu*M Dealer.'P'rONTIAC Cikiand i-oacli. lige new; '21 Oakla::fl sjiorl foi'rrinjj. like new; '-''> I'.rutiae iiiacli; ."2."). Huick light .•••'\ iimriti;;. fine shaij": '2."> Kord cciiin..-: Kiir.l fordor xfdati. e.xcel- leii! vhape. cheap: Fm-d roadster, fill rear: "2" Clievfidet rottpe; I '2."i Chi vrolet. KmriiiK; '24 nodge | i liiiirini. '•..-icd. Several ,)ther i _<?/''"r G:;SO. ' il!(;.i!'r ii^.'i! .aIS. Cash, terms'" .ci;- iiade. llnl'art. M(><(ir. Co. ;J!':'I lil'ICK IJti.VDSTKit -Chrysler '••',11" iiinp'-; rV.iiity .K'inl fridor ,'s.''d,jii: i;tj,'. Kuril cii.ipe: Chry.sJer ••r,n" .,(•,!.trt: i;':.'r, Ford road.sfer: I!i2'; Kc'il- >^,.<laii .Ml-are in good .-•l;a,i- U'e trail'-.; Rns/ .Ariaukle's (;:!r:iif. C'ny.-ler i;ealt:rs. Plio. ai!. III-'." FUIID Cori'K f^xfra S'lod, !ialri>:i S:'2'. Will sell on li 'iM- or fiaile liir'ainlhiriK.' Jloyer ' MnL.r S. .leff. I'hone. 2:!. l:c'.-; T O CRLM : "'lliis isan: 'iiti. ! real .<;i-ii il on a Koml K'ird t..!.:-iii;. iiiilv \y.- tiny, ^el!^ . i.ir trad-. • .Me^aina-r Ant" Sales-.t '. SiiJ.Tily »•.).. 2":'. S. War.h. rtlii. :'SS. .f2r> to $100. T "ilT:.^ mas pre.senis. Chimney ( S M^ P Phone Sp;?. ' '^f':'•': srKCt.\ljS—On axes, axe iai cro.i^ cut saws, ^ circular/ Alleti C\>itnt>- l;giilement_CQj Barter and Exchange S! I (m; r.\—Remington an»p 12 saii.nc, good as new,; to for Winchester pmn7>. Phone B^|sl^e^.s ana OBiee Eqnlpme,i|if?fc^ tig m TYPFJWRITICRS —For sale, rent; o* trade. William.s Typewrltcr''=Cb^ F IIP L Feed. FirfiUzerB } J fift HKirjUT KAFIR P'ODDER—Iciiaii-; die., free from burrs. Roy C. Bd- Wards. 2 mile.s ea.st I^u-iIIarpe-6h! | cnient road. - • •_ Good ThlnRii to Eat I 67 • ri:CA.\S—Select second pickihg ] (rklahoma pecanw, 2.',c-; per ponnjiL Phone lli)9. i Honsehold Goods i; F()i:i) cm -PK - S'.jtiV. AVe im.v. Ici.osi.vc our—At cost. newLiieat -.•li traile. '.Mi'vlander .\iito S:!">- .V Siu.'ply ''>••• -'i'-! S., \yash- NEOSKO (C. I,. VALI.KV City, Dee. (Al'i — pt. ' I 'f -Vii! icillllirel.-, 10; fairly active, mostly < - „f V.MM.i-r-A- "- .n - I- lO-i-liiKhel than Wediit sdav's aver- ^ , ;|jie: Ffoelt pli;.';.2:'c Iiuv.r; packer-':' ^Kipper top fS.fir. on 22."i to 2i;ii lbs.; ; bulk desihible mO lb.<. iiii $.S.4."i'ri j S.fi.i; IJO TO l.Sit l!;s. S-~.}^7,':ui>.M>: • piicking* showij ?G:7^fi T.V.'i; sioci:: .pigs JT.'T.'ilff s.2."i. ' Cattle. 1..S0U; caives tiito:' beef stwri! fairly . active, ntfj^ly to .sfroiig; ot^iei-killi^n > lasse.s .scarce, i iS'teady; blockers';ntl tiedors UUT clian.seij: j good Jnedinni weight; ' r=tfc'er.s 014^110: isnmerDim load-; .•Jliort ', ' yeds 0r2.<|ii(!7 ri.iMi: fe'.v down to I on.OO and ?)..'Iow; v<al top J12.iio..i • Sheep.-' 2.."ii"): haiihs .-^IroijiL:'' to i . 10<; hishei : sli'i eji .stearly; ,>><i 1!.. fed j lambs $i:>.6(i:_i_>lh .-rt.Vi; some' •late arrivals'held l'i;;licr: yi'iirliim Wfdiie'rs : Sin.2.^f( 17.".; I2r, Ib. .r.ed' eu-i's .*i;.2."). . • r K:ni><a-i Cily (iraiii. j Kansas <".ity. ili" . :• .(.Vl'i ' \Vl)eat-.jieceipis 7;t cats: i;i'i b.i!^*: I ed'lo ceiil loi'.er: .\'i> 2 'l.;ik )iard.Jll4<>i.^/f/Ijls'..; •; .il.' •-No. 2 hani •? 1.27'1 •:'•"•>:. ••<" • ' Ji.2r.-'.j'r/1.27: .Vo. 2 r-i! ^i. .;i:'i;i!l'. ^I.b"'.'S 1.41; .V... ••: .?l.l" ( Close. IJ-c. $1.;' ;', • V::v Sl.JT' , • Corn. _ reieipi.-^ P.'". i.e.: 'j i .i 1' J i-iMil• lovycr; .V i uinii- inally S2iK/i. SP • : \ • ! V1i'.,c.' Xo.;2 yctlnvv .".r.!, •.-:'. v.. •; i^'Sk-: .Vol 2 n'i4x. li "^'r-; •; .N<i. :•. Wiffi Sl'-jc. i cioK^ l)<-f'.. M • : '^-Ki • . .Inly :ac. j i - Oats, i-ei eipl; i ii biwer: 2 vhir..; I ;n.iinrs •to I. r r. ."..•{•\(.fr "iBc; No. an.-: • f • .1 , '• Jlilo maize ii;;:i. Kafir $I .;!2.r> 1.:!. ! .IJarley jtSlS SOr. .1 e.nl K'^'iiiuilly !!i>tii.'.'::i !!v .•>:tffi —Tejerihone your Classified Ad's to 18. ' N-w York—6 "0 rri r.-y.-r: • iN^" ,v'.n T,-;l-\-,;t>.'. ii.^>-h.-?'ra I';iI :T '..:i\-.> M'.lir li.;'iri-.-lti.n ir. r;:.-'-: fr.ii. "ir.i iZA.Z—WJZ New York—660 r.o< ..: ..i-.^...ll:ill'.- On-le't'i i;:.'..- Cjirt 1 C.i Ills .1 Ii:- 7 :".'i. Sf.'i Ti'**'' ••:•"''. .17, y .i -ef' ';a. 40';.2—WFI-WUT ,Phi!.-!!JflDhi.-l—• r. .•.•;fi—lri!i.a \v;-:sii.-r;ns dr''.sira S13.6—KDKA Plttsfaurah—553 7:no^Ii,|..M T..;.-~ ' P:W.._|;..yTi,. r,« i:. V. V: Tr.o <S3.C—V.'JAR Providence—523 <;;di.._ *,ii!-! .-r. rs':':!-; S:"ii —!';'ilr.' '.Jivi- 11 -ur . 277.C—V/HAM Ro:hest»- -10=0 5-|r. — (•.l-iil.-i.-li 17 ••.Tilr.ilif Cii :-•- trti —•I:.:i.|,>. (.•irly f.-_• 1 •iirl -iM, I '^tls" • ;l'--l..v M.-ir " 37?"= -V/&Y 5c'-.sne--ti'ly—751. .... I'r . Il,';i•• •-. V.-l.,.:-. : .1,.:, • ',• . l:. 2-,''.1 —".vr. 7 rrir:nrfir!rl—"M l._ .;, , .1 y. ; ,ur.,. ': , . 1- i: . 'M. M- 1 • i r < n • Il .' A',3 .'j —V/P.C W.ishinriton- '.'.J ... .(•.' s-?••. ' i: .-h. '', r.i r-.i!ii..|(v'' l|.,.ir '.~\V..ri|i.i:Mi I'.ii;; II. •• I ' n.li. ti.i Lifi.g—WTAd y/orccstcr—'.n : 1- T- 1! . v .-.i i..-iTi ;•:• :, II.t'!' : «:<•••• A -eji .-r. 1 •• r.. .!.,•• i:- ?;ui; —.^:ii-i. \\ ::.M' SOU^THERN r96.»—V./WNC JXshcvilK--' l .T C :fln—N.'nilv.orlii i ir. li' > • i..- - 475.0—WSB Atlant.i-i,:^ .Xri '.M - \Vl,iir(.-s' P .-o:;raiii :.:..„_I%,!:,.,,;jv.. I':- •.. • 384.4-1KT HS Hot Spr.njs '77/ 'r ;(ii._..^l|i.)l,.f..|l nti'i. V:i;t :> .•'11— V. 1 lliVuy ••..ip-iTl 'i 335;9—'.".' JA;* j3c_|:3on->.i|e— S^^JI: 7:...) -n.'i-.-ii s."!'—r>;:i.'<'- i:; ii..ii:>. 322.4— WHAS Louisville- 7 —Tnii- I .'•ai-.-\"iIIf' l'i"i:-...ii \l-,li_.Si;.lfi;,V .S.-i 1 I...;- p :(it. — l'.,ir ;H .Ii\.' li .Mir ' 51G9—WMC McmaJlJs—133 7;r.ill..;, fi.^Vi... .J^ !',.n' r .-iiifn .'iv.* IL.iir 3«.7—WSM Nashv.l'.e—SCO S :0 r';i;!iifi!lv'- !'n -^-ii:i i '249.9—'WCOA Pcns.-icola i;03 « :.>i>_riu|t!..>-. Fla . rnv.:r.i'n lu ;iMi —.\nii iTiU.y. iiiiraa 254.1—WRVA Richmend—:130 n :ftii_n.i-i •ni.-i.-r>i.it..i < .-t:.. 7; 4.'—ftiiv. ..( \'ivi;'iii.i l.^i: (>('—l>r. ^.•>;ra 440.9—WC^-V/JB Detroit-680 r -.lo—r;..;,)!.-..!!. -.a nr.Ii-stra 7:.i(i_T:.f.il.l TaI<-« 7 -r.,^—n-ival St..nosi-ai>liPr!« : :'iii—Tii.'.M. dilerr:in»atis 352.7—WW J Detroit—850 7; fill—("ifIff: P.-rviri' Orehestr.i srr.ri—.\ni;ln-lVrv;ian!s '.1—T.a Franco nrrli.>s(rn ;.•,(,—nan ItH.-x^n's OK'li'-sfra 423.7—WBAP Fort Wortti—€00 "i—.\nir:o-Pir.'iian.') ' »;:"ii—Mii«'eal I'ro^r.am 1., i.i, -\-. t-shf Trarfifit^ Co. : 1 : II- Ma\ K; Phiupi^e. .t;rnnr .. I t'liapil iin 111- <<.::;: ; cciplii r ! 1. at 1" a l.y till- iia>t.,;-. I;. V. ; 11 a. r.i. < 'i; i:^!:ii'.i .<riii'i.| : I ;i; Pr. 361.2—WOS; Jefferson City—810 '40 7 :^.1' 7:(iii—X'rnprani i,i 1.^ ariniiniicoil 370.2—WDAF Kans.-!s City—810 -7:iin—rili.-..! S.rvi .-e Orl-h. stra .i;—.\nBl.)-P. r.-iian"! S-;.i—fji Fraii '-e firc'if-ytr.-i ... :ii.i—I'a\m..'ivv llnir 405.2—WCCO Minncijolis-St. Paul—' i; ;iin:_.t;t. f'..iil .\s.«'>c!:il.iii» 7:i.f,—r-ilifs S.'.-virr. fjrclu.«!ra V ;>,(.—.\rirl..-pi-rs!-ins ^ ;i i'lil—IlamHii'' t.-nUvr;;it5r Il.nir- 50S.2.—WOW Omafta—590 s I 'O—.\ii'..-l..i-l'.rMaTi» v.-'I'i — r.'i Krari''** Orehf'.iitr.a .. .11. — Mn-.j.'al .MiTiinturi s '.I- -.-aiii.- :ir; WIOAK • . • - i •-lOD.?—WOAl San-Antonio-(JOO •-" 111 --.M-i'i'.il I'riciam 515.I4 KSD St. Louis—550 : I • ti. • S.r\i.->- < >rrln hlra ^ , \.-!.i-ri i.i.iali- . •..'1 I. i P'j a : MI- I IT ciii"«trrt , iiii M'li l.-.ii Minlatiiri's '...••.'I S..!i ;~ nf Uii- i.'ily. . 243.€—KVOO Tulsa—8M r 111 IV CI,-.- Mlr'..'-riii.'.f. i-.iiiralto 7 .11 ("i'i-s r^ic'-- i.irrh.-.->lr.i. , - • 1- \...-at Miii-ic" :• I |-.iiM ..Mi.>- Jl-'iir 3?-..9— K '0A'Denver—920 7 I'.r.iv.n Pala.i* Hot I. "iTlfMr.-i .--•iMi'lay Ii'.i.l I .I ji'if.n •" "'I -i'r.jii .ii.^ \V..iii.-ji-; .Mlijiii-iif Pni- i-i.iin (- lirs. > ... >i 1 r. lli^' I-^allr'">in Orchestra WESTERN .•K3.-_KFI Los Angele»--640 I- i; .l.ir'!'>n: fcTior: .i-ibii.'-ia ' i'. :.^< .M.vii.iiiifr; li ani.sl If.. II;- ia .M. iTior.y ' p. ni. Piay.j- i:.- - tint; • ii W iday <-vi !;Ti!-4 • ;.c!i i'-\. The i-<^;^iilai-•i..<nil!il;. :..\.-i tn«'-ii!i'- .•^al-'!-! V. ; !a^l Week t(i T!!'] ' week. ; • 'The e.\(r-;:i- t'lr'.- \Viill|r-.|:iV li brjk'-- I. II i::'.- j.-md lo.-id W(irl< :i- iiK- ridi;'-. . J.ik- the j. ni:'M!r--iv >••. ; •. • i! i ; il'.i- lii'iii;.' ititle. !.. able '.\c;!!lici iiii;.. .si-li il l!> »!.i-.i4l • V- till- aiii-'il'.i'i If I , er rip'-ji .-n ij- I'll old lillK 1 Il.f l-;i;' !.:i- •^.ilejll, . 1> - i-hii.i; •!•• ri. .It 7 '. illlO. ti'tuiry • i-iii'.'i! tlli-' :!il..-i set • .f l:i:;ii ' - pie.,-. II I" V-: ; %• ;-. - :i-ii:i- it >•;,»». • .\! I ( b;-nilit- •Iiu !ivi-lyy pace. so A- !i .;. ! :-iiiv...i nliti'i llii- Daw- a.i iiefiur lliey liav.- tii.'<• •• I. ilh - llii- ll.-;ivy bhists . 111! a iiiii\i:m >iie!l. : .•:„,! r. I.-e Alc.ore. ; >J^ • 11. .111 i-vpi-'s.sive Miib-i 111 T ..11" early I .T>t wi ek. in- [ ; II - !!!:r. We w.-re the llr.-^l I .1.'! !tii;-ii .\'ii 1 II, receivi- ' ^.^iii.,!- 1 .ickai^e. , :-'ihi (•"! -aver . and -Miss ; •i--.- -.v. ;•.• iiniteil ill mar-j i! •• i.iiii;-.- of the bridi-, at 1-.:: :~i:;day. .\(iveml)er 27., • . r !iai| been working in '• i:!i;e tn.iii half a y.ar. i ; 1 *uare now at the '.• I'le;r."-r'h parents. .Mr. c", Cb-av-r. and the ' < .-111.. • w:!! • lik-p- • . . ill il.:-. Uii-.-iijty- :i\im=. '-. \ •• til.' - ' llf lllIS- n.ASSIFIEII RVTRS II Assn-"ii:n i.iii- per lijie Si>L .ja*.^ Tilt l.iv .-j .Dill- .1 :i> ... 7.tli .i :i;iii:l .-ii.!-!:!*. J \liniMi !;;:i ;:i-l.'. "."•• t'..i:>t Ir^-- \v...l-.:-- t ri. \.-i ;.<ji"i::i • • •.v.^Ml at:. ;-T:-- :: il,-^^ v.<u h II ••• <••• . Si....-ial :-:it- -- I. P.. MTJ C'h.-i rf,-? Cnsli i>i.-5!-;..vV \v:!ii I. I Ai: if iI.'-. Is : 1. .\.| T.-k-i r.-.l. iti i.;-. I'lir.-.l ..1 til- \;i;'..iii V. ;. i t til.' ST.- )!• .• - • 1 liV -st. .'K.' !• Kralii'-r. 'riciii fat |ai;cowiii o; L.I \ iKill;.- jii'i i; ; fiiri- • liii V. ;,; ,\;r. Fw-i .'1 '1 ea Pi. 1 '.;ii ^! 1 x!i •I' li; •• .'1 i'l . •Ill II. .Ml. I .' i /. illI.lM -. lie - s-.-li- •v n.;: i;i' eii.i 1 : |i:lt i. J.... 11 1 ! :-nil 1' ;:;. .a i I .i • 11 111!..! II i- Ml I'' les—890 .•' .\<l.ii:i.-<.n I'binrr M -I i;.r!in'--tie- Ii''-.N"u j '--r-.iitiiiir- Il'ti.-l O ' iir\ lint . ill.-. K rainir i VI.|I ||1C1| ; l...rbe,i,il poiiily I ,MlIl|.i I: ; 111 ••ll.-ll • Cliaili lllie I cii-:iiit!i•. V.i.'li I -I Fi e.'il il V. n.l;..| . bin; , I lli'.-e M iin; III a II ' (I'ii'.nili-Mi villi il II' lakillf Tile ,ille|.-!.i/|i i. 1 i;rHid a- i'liili! I"- • |i i i • ;erin*.; lb" f n-i thai. lii iither eliletiaiiilMetil-- •;( Mil- priiun'ia .-mil (ai-^^ in (b-mand - of . vpi (laiiiv present IJolIiii P.'.i; i. r iiiaib' a 11 ip i I-' Kaiis;--'. (•f'y.r,-'.-lil':.- ;u!i! llllW tl.i re IllV-' !1 -iC 11 '.'.!• I'll. : I 'I\,i ii I • (1. ' •v.- irle-. .--.nd •I U...- full bv -tlM.-i- r- IV. 11 -IIHI.-- l-.l 'II- 11 • ' ' V ll.'' 'II M 11 I'­ ' Ml' ll. 1- • ii.'.r Vv'.' fi­ I : Iri.i i,. r-. b> Ibe use ,. •.' . :.;ri'il.ii:-. .i mile of a i.il • :' y 'blini .nind this T . • ivil i.- iak"ti from I • .11. :.!>• Hli.-s's farm. It I', i • .'.III .-. -• till- .-ii'l. con: •. ••••k |.li.-i-ti siipi 7|.v ' . :• i^, .('•!• pri.ce; s. •• i', . • '• . . . ; V r.n, n- ar .v. W ll;:,;': f. \-.-r. blM i! " ' RII-.V tliai li : -.1. I. 'I li.ii;>| •'111. (• ': • !••' .le'l .\lr^;. .\'i.!!i . • . •.' i:-,"'. Ill I'i'a. I'i'oti! ;•); II : :'v;;l.'y iil lail Wi . k. ..f... ,. - 'l 111 r;iMl' b'lllie llruve .•i '1 . ' M;-' liiiliH ,,f Ml-. ;i . /• • y -}:-i'!/.. ••i'.'.i\ Mv . <•. W. Ciivntll iiulU . till ir .-II. .\Ir. II ii.-y I'-.- jrii.I laiiiily, in .|-:iia .'^iKi- ANNOUNCE.^.fKNTf! • I * Sfriiyed. I .IK), K 'MHI I ll'Cil If) j.K.vnii-:!: il'^ .v'Ni.no nfiirti til P ill sil K ••.-ist. 1.1. -; I'l.i; AUCTIONS Aurlinii'4 > \i..-; CDM.MIMT -i ;-i.;liiri!ay. D- : a;'.- tai'iM t:;.-.'.'iii;'"y. Ji- l-!c. Tv .ii •i'..lil .• .)i>ie ii. .'.' f'li i: l ''l.ltlk "i .ibNil. ,\l|etifi!ie. 1. pcnf.ic .wrrins every Saliiril.iy .ii 111. hr,, PiildiO .'imrti'in j ;i'ii o'cloi^k .•;'! P.I I) V. IIITI-: .\U)T(>K CO. HfD.-^O.N KS.SKX DRALBRS— P.riCKi i;t2} Tonrin.Ar." P.rilK. P.<2:'. ViH'll TpCPJ.XG. rn;;-. P-J'J KDAD-STKR. ! '!!;v--"!.i-:;;. PUT ciH'pi-:. iiiiiK.i;. 11122 iii'Ai)S'ri-:R. • IIIJ!><:K. P'-'.'I U(iAr).STi::R. ' I)(Ii:>2'; corpi-:. i-;>r-KX. i;'2T A'i!.\Cl!;' i:--s:-;.N:. pij-i co.\r-HKS. F.'JP.D. 2 1!.21 TOriUNC.S. ^ . F 'I::D. 1:22 S!:DAX. .^ilKAP. . '•::>, lus: i:';.\!)^TKR. - i F'li:!). i;e'; -nr-AI^TKK. F (i::i). v .i -y, CDCPK. - . ]•->';'!). Pij:: corPK. •. i"i.7 TurUi.Mi. I.'cr .--l;i.-i'!.-ird i-'e'i.ift. II'.'D.SD.V. i.;i2T COACM. JKWKTT, i;i2t' Touring. OVKPI.\.\!). 1:12-. roACIl. nVK'M.A.VI). PCI TOfPI.VC. I).KiM-.vNi). 1:1.::. c(*rpi-:. :ST!f)!-;:P..\KE::. lri24 Ught six 'riiiir-ii;;. -.' - in.tj stoves and ri^nors, only' a few left. -\lso carry a fullHne of beds and mattresses, all k^nds of honsehold .qoods. new and TJSCid Rry.soi: Furniture Stcre. ,• ; j Pri:.\"irURl': —.New and Seconal i band. IIS Ea.st Jackson. Plionei . ;!.•?. .^b'| W. Fuller. Manager: :. ! ;GA,S RA.N'C.ES—-New ones.j l.o^ •prices. .s?naranteed stoves. '3Kn4 niu.?er's Furniture Store, llSWi^tj Madison. ' : rSKD COAL HEATERS—lArgei i-izt: ?17.5U; medium size,; |10; ,:.'0od condition. nenninger'a|?:I|^irr ' Tiiture Store. West Aladiaon. i.J jt Wanted— T D Bnj- WA.VTED TO BUY—All kinlds.61' i cattle and hog.i J. C. Butcher^J Fi.;;; . HF;;-:ti REAL ESTATE FORji RtaJI^ Apartments and Fl»iig_j | IIKXT CHEAP Nicely furniahed • fi'.e room modern home, conf^nH J.'^'L' -_S'J 'j^ ^-JR-— Phone 554. f : ' Ilusinrss riaces For Rent !; 78 XKW STORF. BL'ILbUN'O—For renK" iiHiuire Ottens Bakery. 211 North .leffer -on. ' 'I Houses For Rent i HOl.'SF>^ Seven room :nodei;n, garrt I age for two,ears, close itf.l ; Reuilier. .foBh] I PU -;AS A.\'T IlOi SF.--.'"i.:roon!i^ : I 'rn. doni^le garagn.- rent reaSMJ-'j I able. .".1.". .North street. Key ddicif i I soiith. Ca: h. Term!" or-Trado. 2i:' WASH : REAL^ESTATE FOR SAJJ^] • Farm-* and Land Fo^Satej 8*; 111! . alt -1 1! S!:r.'l;i\ PMI !. tii-".^ Reynolds. .1 I; •d :ii par p.mil lie and till- boilie of iits. Mr. aiid Ci rwv, re.qrain •hi-ylrii —780 bine :-ni;i.' 'iliiioi'.- lai:-.;!'.' ;iie. Voiiii'-ri.'ic 1.11- ar. 1. 3S4.4—KGO Oakland 1 —l<i;0 I'lnyirF .'—H..ijr.-in Memr.ry I-an,• ' —IJ'.te! riaklnn(rorrlii>.stra 111 if !:.' I:;.;- • liiiU. ••s:li-. • (if li:-- Ml if I IMP tl a Ion •llLll: i linle CENTRAL For Sale iWbcre Be iter YAiJB ICCORP.Brookly. N.X 526 KVW ChicaGS—r.TO 7 III-. - J: '.,M -CII . .i 7 l:-.>.,l SI,li. ."• ii.ii .s.,ir„. ... W.I/. lo::!ii - IJ.,iii;. s S-:. IM.I- IS 1 • 365.6-WEBH^VyjJD ChicaDi-823 i: iiii_.i'a!!.i.T; ll'.-i .. I 'li :a >:;.. 7. "ii --K .|-.;,-.\3t. 1 I!., nil tiriii-.-;r.i S.iii,.- I •|Ti ;,ir ,iirs l-i.i:ra;ii: .M.-. . iirarf 11 :1.11 r.ilr.-i' Ji..:;.i(. I'v.j;;-.. u RISINCjl STAR t.Mrs. Howard Hardy.) . December :t.—l/ortn Snyder, who .is atteuilliit; school .at (;iiiilicolMe. 1 .\Io.. returned there Saturday after siieiiding hi,-' Thanksgiving v'aca-1 : tion with hi.-< parents I \ AIlss Elminla Dangheriy of lola,' ^pent S^mda.v' with her pdreu?8. ,. Waller Vouiig, who iinderwenl i ail. operatloti at '.St. .bilin'.s hos- • ' jriial on-W( dm .sd.iy ef list w.ek.' was able to be brought to 'lii-i' inioJiur's honie Tuesday, i .Mr. and -Mr'. R. naiig.'i-rty and' _ diiugb.lor.^. Vi rgie and y\x>.- .Mva I Flack. Mr and Mrs. Howard Mar- 503.2—KLX O.lkland—590 • Pinn.^r <"oiic«rf '' I — Vaiiely Himr —.\i),ja>- \. IT.. 0,-<-h»-«r,i 491.5—KCW Portland—610, ; • .1 .1 Maiiii- Tli.^ater Party 1 I :-ri.» - M'.lir In .Mt-mor.v I„-ine l: ::'(j--l<ii\V Hoot Ov!]fi (I'j lirs,) 4';.».3—KFRC San Francisco—600 • iio_.T;ie r.',-ili;t!i.-- 1 1 —.Slall Serenadir.s I J .Ml —:p;inro Orclirslra 422.3~l<PO San Francisco—710 '- '.li—S. fc \V. CinrcKt Orrbestra .. i-.il|.i t- Orilii'sira ' ' - .M ..IS Strins Qu.-.rtiif -!47.v—KFOA Seattle,—670 ' '.1 '..I I'l.-.-- . •:! O'lJ Tlm'-Trjo I '.'11 H ,11:- in .M-iiiory 1-in; -. ".1- n..iir I>H i.i, 370.2—KHQ Spokane—310 * "I I MM iii..>it Uiii.l Orclie.-<lrft : . '1 -.s ir;!a iClaus Talk.-i l..'i irr.'rjn Meimiry Ijni» .. !i lim'e ^bv ilie Vnr !.;;!id li< itiKii'.;; < al than b"' aire wii.Mf i tup tie-*l ; season. ' A familv l"i"i'i .Sirawi;.. tl-ar tliej Itl .-.bie "ci l.yob c'lilMly l:ar jil.--t jbiiti ed inli. il'.e liiiiis.' a' !'i>f^iii>rl!i ii(ii-i 'r.'il:;'ri. r.lio wa.^^ fur .i liiii" in I li.i'-Ke nf I 111- ski ;:i:r'ii! Ill-- .\i!-!!i:;'! army- ba.-, •.•i\ :• ::::'iiii:!:; syft'ni of his la-! iias a sflnaii at Kitzbubel. • '.:•• I'lri.Us are _ coacln d i: tile liii.-s; laid down in Ill's al Ki''zlMiii-'l li'es at an aln- iif -el we. II 2.i|i>o and •'S.iM'n .\ii-tri;in Tyrol. , I a.-t -.novel vi-.'t corn''; Tb.e X-"-l; ilii; lip 111 ; iii'>nt. Flovd I.'ir I Va!l (••irii Piitl-r I V M 'b'.V)! .:i'f; in; Mil!. till!:' '.' "a; 'tl '11- . MIslioiis Sales Pad'i'.ri. .'PI"P.'.Hi .MiTlU.X .', .M pnii'lii- aiie: i .tii : 111 P ivilb -1. Safi':: 1- . ii'i I'll-!;. 7 bill'! le. I ii.v--; bit- ("if in; la; III lii;'ili:ie-rv: iie!.s; 1 iiiilDinidiiii niejcbafa.'isf. iiu bediiiti:;. ove:aiU; wiirbl of new ;. Iioiisehobi fnriiiiiiiI rnnni siiii'-.-i. iivlp diiiini; rofirii s;ii - . Iri'la. ii-w eb.ii-.- "PilOXE ISO-'^'l-:''-'-'' FARMXBARUAl>'S[7f^5 'I acres improveif. 1 mile to }^^h .'. All! s- II ;•• P.!.-!;.,.,.'.-. Sal- 1 11 . . 1''. .11 ••il'- liiir>i - ; ;- lui'i. u- ; I "lii II:'; ..i.i^i'i:-: bar: .1 bil .llf- lie.v ii!:-..: hl.iiiiieis. .h-:-.-.s -ii'vls: a. M'.i lip-tii-iiale i ill. liiili'-'o; bed-, n-.i;;! .-.li-i •. 'i\ I;; r:i;;s.,. ie- ; -il t:i-w r-.'S Ant" Acec-ories. 'Itre.s I'arl.t 1.1 , .school .•'iid (own; 2)0 acres ,8j — . farm, improved, price $17.50 ... lo • . u ; ^Wll f- ipM SIWUTF!;;-: An/i ? .iieralors \ ; nr .-"i;f • iiailerie.-:' Inla .\iito i Wi 'i kill-., ('". .Phone 'y.J. BUSINESS SKRVICE^ Hasitie-is Ser»ree.< iliTered IS Hil..\ Pl.AXI.VC Mlhl, '•}( made totfc; at I im- .-iire; S>< acres improvetl,-Mt lanit. ?.a'i(' cash will, handle; acre stock fanii. improved, ?27..'o per acre; .SO • acres, . : proved. miles county Hiftl i town, at JiTi per acre; 160 abrei^ ;'improved, fine land, only j|37iS0;' per acre. These are bargaiQi^'; J-ib'.-ra! term.'; <:aii be artjangect:. Why rem? Other good,.sn3p4..':CJalL Pisbi'i. ',11. i iiiiii-r. •- \va.s lar •b-i-. t is riisii'ni; lii-:shi;i. ls!ii; liaseb-ill l!:e ••'lit,-. btisin\"'.s" that it is Wlieii .liibii T. I.lrush in that s:. Ill e>"' ill ibt pur-haFe ..'i iilavi.is i"r till- Cincinnati 1..' was ai I :i— d of Iryin.? If. N,i.i"e..il I.';iv:e.e chainpion- from-!A rSKD CAR AUTOMOTIVEr \, AnJoniobile Asenripi^ .\ Is a-^ iU-;'.i ".idiii (tv, a • i.f ..vniiit we ,-ii,il, 1 it;".' (let your; on The .Mien County Jnveitn&ttt II.-ir'adoUrV il )v.. f^iiick sei_vice. ' Co.. Kelb-y Hotel Bldg' lola. Ka^« DresMiiakin- and -Milliiirrr 2); WELL IMPROVED SO, ACRSSS^I - : j - - • : And well eslabli.shed ^filling sia^f .-•>:U'(.\V; And /-.iibroiilery wanted.: tion on main trail iiortlj.and:s6jiit|fc1 Mi-.-. P-iii: b.:l:. 2'il X.r Chestn«t._ _ prire .?r>.cno.for both. M. A. gchlicjf.^ l-t-.il^ tlie rtrab-r who .-.ii- Sales and Service. Tlfv be:-t '^ola tc !mv ;;fiii..!. .li-iieli lable liseii-/-:ir.- ..\' pr'-s.-iif v.i- ic.ii- :• .iiiiijiier.- I.ili- <if both i>:i-.-n ami. i !.»>•.! aiii'li-l-. priced I.I s.-ll. KUis Mclur Cn.. I'll .\i»rtb M'asbii)"Ct"ii. .ilon'iftr. Triiekiiiif. •*»forago .-•"> .so .ACRE.S—Cloae to Colony^ blacfe r.T7~"T,7.V V T-i, , v^i.-^u-ir phnnni '""''Stohv soil. Want a city ^or f A .1. r)l-.AX TRA-YI'KK - Phone. ^,„,„^han., I.i,«e Lineback. Morarf will tiiovi-you b.v hiini or con-' ^ . . . trn r. "irh !»vpirieiiced ni'^n. i^j^Mii^ lIoHsps For Sale V V - YALE RADIO BATTERIES f itOR SALE BY dy. and children, aliil .Mrs. .\nna Hardy attended liie fiinerof .Mi's. Cbarbiiti- Stainbrook at Fairvb-w Thursday. .MrsS. Stainbrook was an old .setiler i-asl of U;iyard.- but iiir I he lasi four .vears ban inaile; ln-r .honi" with hvr daughter In Oklaljoma. where her death occurred. '' . • MiTS.Viiib-i Dean of Mildred, spent tin*.Week-end wish Christine Han!-.-. ^ iiin Ibiiiia of. Ciildwell. Kunsiis. -pi-iii Wu'.'nc.-iiaV afiermtou <if l.-iti w." K <vi h hi.-- aiiiii. .Mrs. Snyiler. and f.im ly '< Mr. and .Mrs tiene Kmillr sprni St!!! i.'.y :it R.iy .s-"tiring.itoji^s. • . Tii .'M- sp'ii.Piig "Thank.-.?;ivi'ig .i- Ra.» S.'iriticston's were: .Ml. and j Mrs Searcy. Ress;,.. i Kn;h _a:ii! :lam»s. Moyd l!yb«'e. Mis. KJmer ^ .font/? Mr and .Mrs.. If. 1,. Sny<Ier and .family and Mr. Clair Wilson. Mr.fand ..Mrs, Roy Sprin.g.^ton fpent Th»- eveuins there, i .Mr_and .Mr.s. Ixigaii Fr.-»i:ie spent I Sundav evening at Howard Har- , d.v'.-s. !Mr. and .Mrs; ,Take M.vers'and East .Vonroe and Elm Sts.! d.-iiightors Marguerite a.nd Ger-, lOL.L. KANSAS ,1 trade wcie callers Siinday after-! nr .. -ir i» -.M ' •'' ^' .Snyder's. I We Want Your PouHryj Eggs .-^Ir and .Mrs. i.Howard Hardv and Hides. ' ; AJiD OCR PHOKE TtrXBEB IS SiC Jti^"* iPradaee Honiiie Slaee lOS Dorsctt Produce Co. I 1203 EaKt Street, Inis Thone I Cash for Ponltrr and Eggs ffe, iTfil come after poultry. Call tis sur tIniA. - GRENNAN'S MARKET Comer VOO •otALES, 1 WAMTA WEJIG-H SOU CroiM' our. I JKMOw VAJHAT SOU W4'. G H\£0 WcM VOO C OMte. »Ni »T LOOKe^P»€>HUS SEARCi-l*^ ^(OUfir pvvM PELA'TTorsi'b iNj ^TORE.' iri;. -. .'ll!> drose to Humboldt Thursday, eve^ nln^ to attend th.c L O. O. F. meeting. • .1. IUoyd'B:r>>e« spent Sunday.morq-. WIIEX vol' .MOVE—On store year , gt>oiii?;cail Corrs Trauster. Offf.e i|oi-5[.-_fi room nto<lern. $400 caa^' J ir-. rc.-;idr_r.cp^ Ifi:. i;^ b-ab.mce terms. .lackson Rcal^-;, " EMPLOYMENT . Sh^'i^2^ -J- Ultip Wanted-^Male Iss],,^^^-. LEGALS !K.\' V.i-iit-! wii'i'-ears to call • :;-i(.!it i;.i'"i» vii.-!i,;ii.-rs. Steady Legal Notices ! pay til iji'l: '.vbo ( .:11 aft r 7 p. i:i.. (First Published in The lola Daflr^ can Ueijistpr .Vov.-imber 10, 1927:) -1" SHKIMFPS SALEi . .Stat' JLVANCIAI. ...... of Kiinsas. ,\llen County, ii&f_ In tiie District tl'oiirt. Fourth JNfi' dieial District.' Sitting iu and- fof* yU:v.:-\ to f.o.-in norlKtites iti( And-rson Count v. State Qf :^an#sl; • 1— Warren .Mortgage ComDany,-' a; F.\f;M A.\V> frrv 1,,OA.V.'J--Ra".'«e;ei,rponition. Plaintiff.- vs.! R. ra'i: < ii.f:;r-;!-. 3',. ciiy i\ .. I.,ong ; .lones and ('lara E. .lones. his vrife;; ".>r ^lI.lrt liine. 11. .M. Ciitiiiiiighain.' Mary F., -TJjerke atul Mflt0a'-"A^ '• -----I 'RierKe Iter hii'.-));:nd: Wiliiam'li- FAUd l.DAXS-Qiiick-; service ani:,rij, ami Mrs. William ;•-•.a. r:,:-: A. 1).. Haw-;j„.f. ,„|a„ts. , : '.^\>..-i .•.l,i..n^^on. Ry virlde of an Order Of Salc''|8|'^ \\'i t''TV I (ri.vs:-Tt cur- i'"' f'lpfk'of the Pourtfc: .:f^V l"i'..rai:err!is. Prompt "Ir"'''"' CO'Tt.-ln and fo^ .; .. U,.'.v b=: i-t./;-- appreciai.: ^'^^'T-^on County. State of .Kn^ <• a!. .1. T!!'. Alb'n Countv-i"' ='''"^f ''"''"f^ i: i, X -1- II. tel ItldLi' '"'•eeted an.-l de!lvered.::;;r-tfiftl I , ..... i. , ,y .1 , II . "I'lhi^,„, „f December. A-!;|^ . P'27. a! 2 o'clock p. n>. oLsaid.'dilf XF.y T'l- l.'.'.A.V ftn fann."- or -south door of the] cohrti •- ::-o;art:-. !,u'.v-sr; rate. Stewart 'i''""'' i" <l'."'- <'Ry of tola. Alt^i .'••i::.,'.-^ . .' • : County. Stiite. of Ki^n.tas. offer ifor' - —- sale end hpU to the hlghcst'Wdid^? .\F.V TO J.OAX- Oil reab e.^taP?.; for cash in hand, the following • :iyal-!e ifi s:n;i!l nionfhly pay-, st-ribe<l real.ealato. to-wit:,' T! ' e l,,;;iiK i.e-.er comedne • . • Ls*- I 'liif 1 .1 i;a;!-e cli'.-ap! r and incre . n"v* i i'-;.--. S'Ciritv Ritib'.iug, .t > •i l^t Xatii Rank Bld.g. i •V.'/n-. .MONf-'V 'To loan on. :! 1^ ia:e See .''.Ir.p. Fred Priddy. il; rpt. Kans._ ' •' '' LIVE STOCK .—• llnr^es. Cattle. Ychicles 48 . (;rKR.VSK.y BULI^V^ good one. ve.ir o/d. Rf bort L. AVorks. Hum- iioldt. Ka<;. Humfboldt Pho. 3351!*^- A SEARCH iHOLifeTEIX COWS Good ones, i fresh now; several^ood heifers; alst> fine glioata. :^zer.. The West half o: the .>»brth--VB easrvt^artor anil the EJUiCie^PvrjH of the Xorthwest Qnarterlf^J" Section Xiricteen. 'Township^:'- Twenty-ihree South. Rangfe .i^ Efpthteen. East of Sth P. ilT, Allen Count.vi Kansas. Said, lands and tenenieits; be-sold without appraisement f®| satisfy said Order-of Sale. ' ' " H. D. i95 Sheriff of Allen Cit>.,| Byi Ed J. IJunfee, Under She Sherlfrs Office, -IoIa.»~ NoTenfljer 10. 1927. HUMBERT K13

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free