Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas on December 7, 1927 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial

Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas · Page 5

Publication:
Location:
Iola, Kansas
Issue Date:
Wednesday, December 7, 1927
Page:
Page 5
Start Free Trial
Cancel

THURSDAY. DECEMBER 8 ilBv The Astociatrd Pris ^l : " Tiri^nnis in f'cnlral StandArd time. ; tU time is P.-M. unlens olh«rwiF« in- Ueated. 'Wav^'lpiicths ^on Wt-of CH H J Bttfr*--^ ki!rj( y(*lpff on richt." J/2.6—WPG Atlantje City—1100 «:Wt—Hotpl Snioniiirn'' Orchestral jt:(il—MuHical Program n:«o —.silv .r Slipper Orohestra : •fWSAL Baltimore—)050 7:1)0—Ptrinc Quartet -iin—'Maxwfll Hour 9 :"0—Ba;ik1lf Hour 365.*—WEEI ^Boston—820 « 30 _<-oTii'ariI Comfort 11o«r 7 :31'—Hoover Sf-nliiril>- >;0(i—riiftqtiol Clul> l•:^kim<l8 t*:t»<i - fimlUi J'.r^'.t.U'-vs •MI.S -^wKlAC Boston—^50 T .OO— n-pvr.i It.-m:iiiaiis ! - 7 30— Mt-tr.>nol *;in Tlitatre J'ropraia y :in -KIK< H<if. 1 <1nh-slr.t 332.B-^WGB Buffalo—WO "7 ••fiO—Creat r'oinpopt-rs _v:ii(i—riiraiiof i"lnt> .'.•skinjnjr ^1 :f ,it —Sniitli lirrdhrjs •s::o—Siailir's JVnt.i^ylvaiiians ' .. S45.)—WMAK Buffalo—550 -[•lit —Tiniplr Mu.-^i" Mnkfra . i •:;o—.In.kson <ilf <"liili ' »* • <t(i.*-<'arlt'iruncluni llari"! fu «''••• r. S .T S . !.• \i.rtlian Or.Jm'tra 535.44WTIC Hartford—5«0 r,;?.iiJ-Ui<>rt T'.'.nrtTrit • i; - 'nw.ard i'«.iiiri'fl H'jur ^ ::tii— r -apiiiil Tl!.;<i-r I'r <st -iilii»tnM :• :00 - siiiiV IS I'-iiii^vU-anlnnii 482.3— WOR N -ewnrk—710 ' .r oil - .lai-.iiV simi-.ti i:if<>iiii.v i 5" S', v. - flimia !rn ..iii.- C -l,^ S^-.'iO - Mruaw K<i< tn! ti«" :• 49t.5-iWE/lF New York—610 '-01' \Val>l'iif-A«If.ri:i ( II. "-Tr.! - '•'(.wapl (•'•rrjfdir l|..iir T:i)"i- C;i>.ii <'(.!T(t)''»/rv 7 ::lo -t .|-Ti(o\nr S 'lnKu*-!:- son -rii '.'tpiuM .('III!. • 1: I • • •< II" • S:iiil fi ltr..t M'': .^'fiit :. I |-.:'» .• .'•rrfiyi ^v «54.e—WJZ Nrw Ytirk—660 -on .\; Prl-iliii .'in 'v i ;• • TM I. II.. (' \t 'ttv f: I i^il 7 ltd - Tu.. Wanil .i'Ti ;t ir ^fr. ! ». .,(f -M i\u..l! • I i. •.! *• Ol. - I Ml' ai-T. ' 'P' T . r. " r .i in I .1 'l*^' T *' iij ^^luMifx^r .Mir ••- *05.'2—^.FI-WLIT Phil.idelphi.i—740 7 .if(i-.: fit"'-:;! f*..tii|.I."." • • .*"7":;0 n-.'TVFR .^'••ii'ili. N « •••,.1, I li,.,^,!..! l;:kiii:.>i > ;-.0- sih'k-r'> I'. !v iiiian* 315.6—KOKA flttiburgh—050 ^ffwi—i;iul*',Svinvli*^.Tiv '»r»lii*"tra 7 ;iiON"iii.! .M.-1..<1>- M.i?'l<rs V;i.O-'MaK«. 11 Hour 1 »;Oii - I'.alkir.- llom ; ••Tanii'.i.iiut-r"' ' 483.6— WJAR f»rovidence—620 * 4c—rMu*nr»l I'oTTiff.rf ili-ur S O'l—dl.'i I <li:li IMtitiins 277.6—WHA."' Rochester—1060 S. 1,'. —Pliil I:via:tii.. s- lip h. •-n u 7 ;;ii—ilriar l*iali:st< :^ • «'M'—M;;\\\-H Hour : 9 ,V(i _i •••(\.'uiiliai;>''I S79.0-f -WGV Schenectady-790 7:;:.''—nJK.v.-r iiiiii. ^-nit_:.(4,'lul» i:;:kiril <.M ff.im—ciVlM .riinilTiii) l ;;in .l 14 til. _l .,ni • "• 333.^—WB2 Sprircrield— 500 T Nin* .M-lo.IM Ma.-111 .i Sinn—.\tx\w."ll IJoiiw <v;nii-- l>.l(lkit.- Hour iO:pO —V |.-tor IJ-'ori1iiie <•>.• .-li. s'ra 356.9— CKCL Toronto—840 «:P «.-^k :irmonirn I 'rnL 'ram . j«;3n— 'siiii .fi H .iir lloiM- . 1 468.5— WRC Washington—640 7:011—<:^.-:ir (•fimpo.-^ts i '..-.r" —li....\.r S.ntini i-i j l-lii'tU..! I.Tul. INkilN .'S • 5:0 (1—Sniitli Hrt'tii* rs ; 5ta.9— WT A 6 Worpester—520; " t::)0-r-roniii<l f:,mrn:',! 11..in 52e .KYW Chleago -^STO 7:fi0— .><luilio Procrara H-_pf, —Maxwell Hour i«):nft—Thicaco r'lvlr: Opera J0:3<>—Haniii'f .Serpnadfra 365.6-T WEBH.WJJD Chicago—«20 r.-.Ofi—Piilmfr Tlou.iie Orchestra T:<"i—KilE<wai»-r Bearh Orchestra V:Oft—Thililrcn's Procram. Mooiehtart «:ft(i—Smith P.rothCTB ;':.-.0— riiir'aKn Oir<:ra 416.4— WGN -WLia Chicago—720 • T-.r.'i —Same .-is WK.VP S;fin—fliiijuf.t Club ICKklmoa j'i:(in—rivic Optra, "Tannhauser"' |TI :Oi.i—Yhe Hooilhims 344.6—WLS Chicago—870 (\.)n—foDec.- Inn Orrhe.itra 7:::'i—Sui" rto!-,.. Ilnjr 447.S— WMAO-WQJ Chicago—670 S-i-'—r", I >, l'.;iVaf-k' I'rocram •t ;f(rt—r'hi.';ic'> r'fvie- Ope^-a |iiM ;nn_The H:imitfi>i1lan!' ll :''0 —Stevitis Hrfte) Orchestra hr5 ) . 428.3— WLW Cincinnati—700 7:ft0 —I 'rnsirv Onvwaeks • !t;;Oi"i- jr.iVHy^lI lf..':r !i:0ii -Malklf- Hour: '•Tarii''nn«»i*' ' 361.2— WSAI Cincinr-it;-830' 7rftn-)7.-.ir lli.iir %Vllh i:r«-at Com: poser*; 7:';0--lli»over .S.!:tinel>( • '•:0ft --.smiih nrothir." Prnirrsm lO:'" - riorip.e ami .\f i >";iiiiT i Ix'Inn«T 399.8—WfTAM Cleveland-750 .(t:ni) -Miislonl I'mcniiM r:7'i--Hori\. r f-""ntin..|« < S:fii1 -•^^•^Ii.•lrl^ <':i\.-ili' rs ' . 545.1— WFAA Dallas—550 ' 7 r oil.. I; f. ;i f l\,nifio..*r V '"" 7 •":('•-Hoi.V. i: iil^ioN , ''~ •.l.l'i - Miel.ni;/ i:-0|l, P.erllal ; . ' 374.8: woe Davenport—800 7 • "ft - 1T.v.'\' r S. !ilini!s <-.;<.i' M.Avv. II II..11' •'•f.M- Sie.I". II'..111. 'T':::i' CI';.-;.:'. I'i'.-if f»p. ra 535 .4—V/HO De» Moines—9B# 11,.. M.. "•Ml .o 'e • ."-•M.'ir' ' " n A-'O.i wr.x ' niil:ir.« [ •'.iJTi Dctioi;- «80 |. I • -III-; S-xt..I . n't? 7 V. I i- .1 .•-•'ll-' I . !l II '.ii i|,. r.lr • ' ' •'•: r.,ii I 'l .I;. m WW J petroit-850 '11 .! l.i-.:'!! I '|.. i -.i •liil'i •I; i '-l:ii 'i Prices';Drop in Virtually! AM Issues DurinK The Day J .\f\v Yiirii;. Ili'i;, 7. <<\l,'i I'lo- iiOiiMiril ri';ii-liiin ;"iry icii(i.'i'irli'.< i|i- vilojiMl ill Kiilay.'s '-imK iiiarKi-r. In , I iiiiiliii.'--'ioii linil:-!' < iriji 's, lliirf- ii li|^!"in V ill attriliiili'' till- ^ilillL' •« l'!i.---l! 'Jlt fnoliiJi.-'.-i ' - • ' \ : !' •;iii.iii .ir !h<- y<:ito |iii 'ii; tiiiii lii' u':i- mil .[ r;jiiil:ilai<- I'm- r .-ili 'i-tidii. i In t.'io s|iai|> .'•.il/iiiff 111;' ill .-led I orinliiilinn imniili. ainl ilii' fur-' :lii 1- (liM :!iii' in ilie lir .l wi 't-k ol i ii mill r. iiiii in iKiiikiiii; (iiiiird'rs ; liii- vi'.'w \v'a> <'.\|iri-.'--a.-il iliai Ijio 111.irk' 1 was I 'lililli'il III j'l-aiiinii mi, t-I !'iiii-al iiriiiiiiiU alii'i' iri''n iiiii J11< '^-'rcV •-|i ::i ;i'il ailvaiiie; Karlv ilccliiH-.^ ,lilil ;i .v. ran limii '• to 12 (iiiiul- ii; .- ili)e <iri''l o! I ill- liiuli iiriii il is-<in-.». I REAI^ ESTATE FOR gALE Don't forget a return address —and a Christmas Seal. • ^ ANNOUNCEMENTS Srriijfd, I.o>i. Kniinil l'i;i.L Kriin';.' Iii-i V i-'ii! l-Ii. I . ill, . I '.iilii.inw Worth- cOO •7:30-'-S (anilanlvii.- St (inB I i si I_};:i10 —<^li.'.|iiot ciul, liskini'.s V QO —.Vinitli Ilr.'fli'is hi.: I. SOUThiERN 1 -296.9—WWNC Achcvo'lc- TO 10 •4:00 —Kpiiieer 1 >r.(i' I'.1 •7 00— tAlva I..ou*e :iia! \.j.-r»i JC 00— I 'laz.-! Tll .al. 1 I..,,: 475.9—WSB- Atljint.-—fi'-O : »:O0—Vi.tor I'lioiioLi.i.'i !• .nTiii t:00—lliirlio .SerV:. 11,.- I' !'. "; 7 :'Jl^.^lloo\i»r Setitn! B'.Oli—Maxwell ll'.i". '• il 384.4—;KTHS Hr,t Spring': 780 . <;4ias.'l lor nil. I U'I- in'i ' t-.00-*-I)aii. •• J-t"!. ' 334.9—WJA.X J-.rk -.onvill«— 890 t:((il-:Ueeli:il • »:on—Maxw. II ll'.n »;00—Oan^l-• ik' h- -:r.i ^ ! 322.4-|-WHAS Louisvillt-930 ; ".^in —Tlie Hii'.\,,- ntiii- 1 .H I H :00—Maxw.'ll VI. i.i , ' •' 516.9—WMC Mcmphif—580 1 7:30—I1ir.o\<-r S-Mii;. U • ; t'.MfM.ixv.. M l!...ir • ' 340.7—W,SM Nashville—880 7 :30— HiH.v. r, ."^-lu iie is -8:0<i—Max^^''l H'lii —Stuilii. rj..i-...'.ij •322.4—WSMB rrw Orleans—930 .|:itt —Ham e .M .- • : i.l ilciilal i Jl<>iJrh; 25i|.1—WRVA Richinond-1180 «-03—VirKiiii..!!.. 1. -:ia 7 :00 .\lt"l|. ijlll S'TRR.I; IVJaitt-t *:(>l>— .MiiNU. ,1 II;. .11 499.7—WB.<P Fmt R .f..-- -M.!-,.. >ri .i.f <: M.i -.M .^I l|..i M ."i' I'.(iii..:)i \i'i.!. '••;.<.->:...-ir iO:r. Sini S. 1.0-'-'. I»aril "rie 370.2—WDAFK.nnsas City—810 7 ::'ii—II""V '-r S'nfiiiils ^ ii.l-Max'.vil! M.'U:'•:Oi'._v,,,,:(|, liL-'ii-r-! I•iiii-;!jrt, Opom . •105.2— WCCO Minneapolii.St. Paul-740 (;,''llft— ll'.I-! I...\VIV llrill .sll.l. 7;::..- II ....1. r S. nrin. !s ;.'• III._ Sftittli l:f..lli'i-- , I ;'':;:ii- I' I I L-. K:.. I'j^i.. • »;ient • 508.2—WOV/ Omaha—590 7 •?Ti«„. i;r.-'(f I'..I'lp..-. ! < ,' ' * 7 : .:'i --n.,w \i ir S. lilji*. IS s :''.| -!\l;.vvv. 11 II..Ill!>::;ii— riii.-.i::.. i-i,i.- I ip. ra 499.7— WO A'I San Antonio—GCO :"ii--K K iM :i'or II. .ur ^ 545.1—(<SD St. Louis—550 7:00 — I :ii ';K I S-lLpo.^. ! s . . 7 :"ii -•lli'o\. r .s:. rilif'.' is 1 ••:.:il M :lM '..ll J lour i . '.;.».!Snnl h l:r ..Tli. I'; — '.ir .i—i hii -a;;" i ijieni • T:in!ihau«»r" : 348.6—KVOO Tulsa—SCO <;,j('ii- C.rii. V rit.-eii'-.^t.i.ino, s.,nc« 7 -l...!- -H .•o^ I'liliels • > M'..\u.;i I !..ni- :*-••'. i:.'.' riii-i'.- r.'iw.iiti.^, t.uor 344.S—WCED Zion—870 V .1,11 _•(-,,],; , riitia WESTERN 468.5—KFI Los Angeles—640 •>;Ofi—Cuiv. y. fallfornla I'ropram II :00— .Mi .l' 111 .Musi. : .V. i:. «.•. I'ro- 12:00— lull-' II .M .iy .-r, violin 336.9—KNX Los Angeles—890 •1ft;nii—<-;iliji.,ii I.ulinvisl:!, violin l'.>.|in _|;i|(,:,,.r.- Hoitl Oriliesira I:.jO.'i— I* .iiiut iiii'\e (irrlitsira C54..1—;<G0 Oakland.--780 •.; ..-lii_ .Tl;.. Cil-JliOi^ II;'iii—\'. I:. I*. .Mii-i'-al I 'roKrittn i:::"U - ll'i'-l SI. l -'r ;iiiii.s i irtlieslra 508.2—KLX Oakland—590 «:no — liinm r iN.ni'ri ^ 10 :00 —Va'ri. i • Hour ^ V. 491.5—KCW Portland—610 ' ' in :nn—Ma \\vi 11 Hour ;i;fiH—>: I; I*, rrot:rani i:;'iiii--Miilinoiii .i |i Hoi'1 Orehesfra fZ ; |..'-i 454.3—KFRC San Francisco-600 n :(iii—Til" <;• :ili .iiiH Iiiiijd—.•\Iona .MoU .r. .M"rrymnker» i :;:i 'n — iJaiiie oi .l.. ^tr.i • \ ; 422.3—KPO San . Francisco—710 in:.in_cii!(k'riu^- H..^r ll:oo_N. 11. c riuvnim . '^ ]-:oft.^staUs Ite^iauraut Or<:he«tra\ 447.5— KF 6A Seattle—670 i .R:?.n —HuUiiworih i "on.;ert Orelustra II J lour I', i'rocram ' . . 370(.2—KHQ Spokane—810 M>"^': .<,.:a \. 'iliMilii '.;; Kdii.sa.s Ciiy. .Mn..! I>i<-. T. i.M'i I'i'iiili.ii I' uiichaiim'd. lp|i :i 1 ill'! In- i liiir :!|ii|l:'\ i:. .iiilx • a - li piiHc J'!:i'l.. I '•I 111 hiiiisi- (i(y llsij. Kansas Cily. .Mo.. l)i-<-. 7. Il:iy iMirliaiiticil. I !''<'i'i|ilN :', I.K.VTIIKU TO) cfl -J.i..i. .„ni; iiV 'ill ^il.vcr Ki'v.:ir i Il liirii III K"'.;isti.,-. (.\l 'i > i:irs. AUCTIONS •^.ijilii 1ljirJ.i'» l> I'll, , CliiiNi'jii. Il.c 7, i.M'i Willi :i liii; 'oli /.7 .:iifl imrllivvi'sl ami \v>si riiriailiirj ^iioviiiHMil m' siaiii. aii .:>l!-:iriiiiiiil :i|iiiirii tool; plaii' tmlay )iii ,-l !i(? valiif ot' wlicai. in'.ii an:l iia'is. Till- aiiv.imi- v.:is in liic ja," nlillio I 'aii ih ;:I cxpiiit iii'ili:iml lit<l:i[v lor uiii'ar I'rniii .Vnrlli .\iit<-rii-.i \\:h i;iil«il .slow, ami lii'siiilc kiiowl- iilUi' t!Ml snow ulio-ll fi'II o.ViT ill.' ^'i -o .-iic'r pari ol Kaii.-a.-: will Iiialily hi iii'fil n iiitiT wlii-at. .\'i'w- pnitis lak.n^ I'aili'd to .slop llic iipwaril 1 1; I 'liil <>i . "rii. Wlioat I Josi ^il iiiisillli'd. al a sJiailr M .•"•s <;i>iii fi'^t Kiiiii. corn ', 1(1 7. 1 ,l'i ;,p .(i.'.ls slinwiill.; -'s .(11' lo I '.'iii iii.lvaiiic, ami. lU 'Dvisidiis ,11!,! li ;:jii ;i':l 111 Jt'J. I 1 nis 'down , Kiin-^ii*. .t'llj (Jniiii. 'Kansas f'il.i. Die; 7. |\Vli"ai: |{i I ti)il.s 7ii (ills : iimhaiic-' 10 lial'i.i.i! iVi-i ^. $!••_>:,. ^ Wifl sell on linie nr tradO I 'or aiiylliiiiK. Hnycr .Villi..;• fii.. -J:!:;' S. ,I «.)'I. Plmni- !!•:;:; niKri Toritlxcr This is" an- (ii!)i'i- vf.il special on a Koiiil Kurd ii:iirinK, on!'. <1 1.".. We hny, s.cl! I.i'. iriiili-. .\h'.\iiiii'ir -.XnUi Sales Siijirily I'll.. :.^i'! s. Wi'sii. I'lio. ";.».>, Aiito AcM 'fKsurles. Tires I'lirts 13 '/I .-^Kl' I'.\i !'r -S All kili.l.s. tins, hi!., s. Iiiilli-rii's. starlrrs. lola .Viilo U i'( .l.iiii: r'o. I'liiiiii- 7.''i-. Av;-: \!!K wirKCKi.vf. A -21 K OI-.I : .-':i'.Jii 111 -I'll III'- p'iiils. \Vi- ar.' iiiSc.Iliiii.' a 'iinilerii liiitli!-.\; rliarv:- II. .Ilaliiries liiJI'il lor..Mill (!!•- iiV' !«•('. SinHli> Caiiii;!-, IL'l .Vmlll sllii-l. ^ .• BUSINESS SERVICE |tri"»o<niiklti!: iiiiil .MillhiiT.v ; t !l 51; Kiiriii>» Laud F«r Saje • S5 «()«i «l, I .VATf VK U "M Ml-JiJ- .Most ly" o.tk,! < )SE OF Tl IK' IJKST - "1 aVriroVeil any ilinip 'isicii^ - i^i'i- I'aiil Atkiii- ill Owl ("rock .S'ru -K" Farm. .'. miles ' Avcsr lliMiiholill (ir call I!ii;l -Wliiif} .Motor I'll., pitoiii' I,s(!. lola .Kiins.' 'O.VK 'WIDK fntK UAC .li .N" Oiif ivi.>:i wliPi'l v.a '.Miii. one sit li ;ir- iK 'ss. .1. c. Mntclu'i;. liiuxi, THi J-:i 'l !l ).\K>< . Ccild Wiihlies. 'Jiiilars. iikiili-lcs. iiaiijos. iiccorilioits, sniokii.:; .lai'ds. silvir- 'Vifri'. vii .liii 'as jiitil liidin.s. from •'-.". to .*I "ii .\ll niiii.i' nil-.: Ch:'T I- jiLSs pri .-•'•Ills. Cliimiici .Sv.'i;), I 'llCtllo '.til'.. , • ^ SI'KCI.VJ.S On :i.\'s. aSe iiiiiiilles I'antis ill .Midi (oiiiity; liii a(rf--> ail.io'iiiiii;.; an im-.-rpdriitcit town; iMIii!-::! .^;is-ami <-lcit 1 ii-if'y; n</ niortKam'. Wii: take .•aii.ill .stiinir- hiiir pnipci'Iy . oi'iw-slf'ri! uln;if tail'! in p:t'ri • p:iyiTii'iil. Terms on piit't if dosi.'cd. Sp( |ii- wiii'e .1. ',J. Kolicrls. l.iilhirpc. Kiiiis. \VK|.I. I.MPKdVK!; sii ACUKS.- .Viid Weil .'^(.'I'lli.-li-'ii filiili'.; .sla tiiiii 111! main tr:ifi 1 oilli and soiilii. IVii-i- ,si;.i;(Mi for li'itli. .M. .\. Hililii k.' i-- LEGATE • (liiii'>i-s Kor Sale iiiiiy ip;iy llie•jsccrctary • noj to ex- cecil .•»l"ii.iiii pff aiiiinm^for his sieiv vil•l•^l ill iscepiii;: lite recoini.s. sJ ^U- iiiS the. lots .'aiid (iiliei diilies devolving uiMin him in tiiat <iffic(l.;; .•seciion :;. ^aid Director!! .sUall, liiild oftice. two for <UM' year, two -tor t'vvo years iiiid liiree for tlii 'tio yi-;irs from ll|i' lir.sl day o!" l'>bril-: ;iry . loiitiwiiiu tln-ir appoliitmfiit. itiid aniHialiy ihirciifier Ihe n )!|yor_ ! siiall. on oi- lii'lorc ilie. lirst day of ! Keiiriiiirv of w.i'li vciir. appointi C II T ! Ki l.\J,> (III :i.\'s. afve iliiliilles I'os- cut >:iv .f,; I irrJiiar s::'.>' 111-;: ('oliIil\- lli.pleni'hi, Co For .Ml TVI'KW Un'KK.^ tfiKi.'. Williiiiii- Tvpifwriter Co.. • un '\Vo~i \i:.;ii .si ,n. .lIorSK Ii room modcrir .>'iit'i ciisli. ^ Icil.iiiii- i.rnii-. .lai ;..-i)!i ;l!e:(lty ('11 . OV.'f r(( lor.-io.lak i,' d K M- '1 ir!iii!: direetiir.s. wli lie. rent 111 - • - • Fti,('l. Kei'd, K<>rinizor «i i'i,.\i.\ .s ;i-:\vi.\-(; lai W--- v.'iililed. . Anil I 'lumi- I omior l::l::^\V. SI'JWl.VC .\!ii! fiiiiiriKi'l.'ry wanted. .Mrs i :i .i..-.ii 1. (liisiniit. I'.UKill'i' KAFII! FOhitKi; 1,- iinii- dle. free rroiM Imrr- .'Ko.v (' lal- .«;i:ds. J ii!i!"s i::si I„i|larii.- oil ci'IL'-lll l.llilli. Hro.vn '.s Ic-ii'i: Slot LEGALS l.Ptral Nil! IPOS til. mil ..1. :'':liv t( nil .of iilace of the' rep .1 sll III 11'I years and liieir siicie.-sjor .s ai.- ajipoint- 'i'ln- mayor* may. Iiy ;ind'with; ri'iii-e>:; of tile !;overiiit ;s IJoTly,- TH K -OK .\KI'OINTMi:>r. • Adiii.iiiNtraliir. - iite of l'::/i!-;is. .\!lrii (roiniy. tPilttl r of :ili' e~:;ilie of, in.', jiiie of .AUeii fiuiniy. II-.- .Muiiiic. TxiicCiiiir. StoraiH' • i.i i ;(K <d Things to Kiit .-.7 l'i;c ,\.\S S. Il (•' s. ,,ii|,| : liiii^ Ok'lalliit.'l;; II' r;il |s. .'.'.i ler' J.OMIK J. I 'll, ho liny. le k. is. 'Id till. 'd III '.' iH 'iil iiii'.jij'r; .Vo. :.' iliirk_ Ic.in!. numijialiv .vi .:!ii'-'(( i .liii; No. :•, jiij'i/'i.ii;: ".No.':; hard. ?l.i.'>'ii l.JV; .\ii. :;, ?l .:;7 'i.''(/l .i2: No, 12 r.'il. .^I.IK" 1.4 (i; .Vo. 2 hard -fi.L'S 111.';; .\o, ::. .•l .-.'7 'j';/l.!.'; .\"<!. 2 r.'ji. 311,^1 I-: .No ;:. i.oiiiina.iy .<l.:!t; .'I-'II l.il. (J 'il.si ; 1),. .-mil. r Jl ^-l',-; .M;iy-. .<1.?.'S'> i 2 (•i !iii: Iteieijif.v isi i-.n>; 1 to l'^ 1'til- "'.linher: Nil l win:., v ^'i:: .\o. :;.M '•j'ii ^J '-j ; >i>. 2 y. Ii'iw .si; 'K S'l-'i(•: .Nil. ::. >:!'ii .N'."IC: .N H. L' mix',\ si'<i<\^-jr: .No. ;;. |-|i.s, ; lie. I'lnh. r <:!'-s; -Vlay. ;'i|''s .111 I v. ;i.':i4. ((ill-: IJ.i 'eipiJ li liirs; iim-iiiiilK- eil III ';;i liii,'lii r: .\'i>. 2 wi;i ;e noun- nans .".!!!•/."ii!'.I-: .\'ii. ;;. niinnn.il.v .-.•r!'".^.,,:,.-,«...:. .Mill! iiiiiize:. H.'•'<'> ''I 1 . K.ifir: 1 K .ve; .ylenli l.itl. i l.'illles : 7!i.'5l .^lH:, >• Anrtlniis ,C(»M MI'MTV SA1.;-;I .\! l .:il ' .'siitnrday. 1 i -'i iinli.-: In li \i' liiiiii i!:a <-liii :i ry. ii.iii.-l 'linld ^ (•:.. 'i*v. " ii-i'iini M i.iai .itii!-' .nine !i. V flit Iiitiirc. l .isi _ J-'li :Ill» Wilson. I III:.!;! ''.\lli tiolll e! . i I 'ritl.iC ALCTIli.V I 'lihlii! aui iiijii every .VuHirday at I :iMi o 'clink n: .' Kisliop's .S:;l.-.s- I'aviliiitl. i'Fni.lf M'tTl'o.N . [ will soil llllll'.ii ;ni(l!01! iit lilsllop'.s S..li I'.ivilii'Ii. S::t!Ii .liiy. I lec. le. al ii'. .'i.t 1.'. T (K-ad <•!' !:(ir .-i-s; .s mi cd '.vs: lots of hoi!s; i-liii -kei)( fiiiiii nii 'iliiiii 'i y : ' v, ;iL'iiiis :. ii. liess; ( a !iiiili!i .f III-' ; il I 11 nt in; iiiei-i -haiidi—' iiicliidin^ liliinUe lieiidlMt;. ini '!iill-: dji -s KOO Is ; Will Id of 11..w iiiid , ;i|i Ii.-'ii lii)ii ~i hold fiiriiilnr" iin-lii'lili;.; In ro;>iii siiiie.-:. Ijvin- n.i.iii siiii. iliiiiliL'. I HI n.snile^. 'I.'-:!:; nus, v Imlii. iii-'.\ (liiii:- iiuil new rini ^o. (' .s". l;:slio |i. \ii (_liiiiiei AUTOMOTIVE Atiliiniolilli* Afencip-t CAI.I. Iii:\.\ TKA.VSKKK I'liim- ."•S'. will mnVi' Mill liv hum or i iiit- tral. uith ••x^ii.rii.need men. V\^ENVOtJ^fi|vK-:Or store ^ai^: -Sj^J^^^^^ goods ciill Corif's Tj-ansfer. Om^e nil. re.sid'pnce MU, FINANCIAL .Moiic} to I.dan- Morlcacrs 111 .F\i; M \.\l) ICITY l.OA.NS riile I.II l';in :|s. ."i- . < ;ly i'-^ ^!ll..rt or lime. lUise Ii > . I..011K 1;. (•iiniiin^liatp. FA!;\I I.IIA.Vr;-Quirk servi. e and; n:- ''iiiild.'; ,iii|i .\. li. lliiw-' iliiiiie. r.' . \\';--i M.-! ii^i.ii.- IS A A I'SKO CAK— l.s us iH'pi'*iiUaiile 'a--* Ihe deall'r who itells it — UtidBe .Salen ami Sorvlcp. TI K ? best jilace; to buy good, depr-mlable IIHPI I carS; At jiresent We liii\.. a coi:i;)leie UiK' (if liiilh open iiiid cloned mnd- P I H, f /ri .'crt tu hfll, KlliH .Mo ;or Co. I'll N'orth \V:i.siiin;:ton ill H WIIITK AKri'iiU CII. IlKil-oii- Kss -e>. dr:i!i I s. I ;vi-iy I l;iii-.' in iiiji'.-. i ^liis- ;i .. iurU.' Villi \»ill find w;i:il yi.ii wjiiit .1;. r. . ' Ml iriccd wditji liie iiiiiii'-;.. W" M'iidv or I'lii'-iil II rm- :\\' ^. Wiisji iil-.;loii. I'liolic F^.l: I :\.\ii CITV l,ti\.\?; \i .11:-; r. ill jiili- i'.iiii-iMl te;>)i.-- l '':i ;>.-;i; : .s' . ii. Viii;r l.iisiii.ss appreciat- Ci'll 0:1 Th- .\ l.'ll C'.l'ilily (r.. :im. :il Ci . K. Ii. y Mi.t. 1 Hiiu.. I'i 1. iCiills;..- .M»»M':\' Td l.'iW (ill tiiriii.s <ir lilv p;ii::orl'.. I.ii'.-. .s: ride. Sl<'v.aiT .>.- Funk. ' -MO.VF.V Tn l.li.v.N" On reill tstiif^.' repi.yalde in ^•llill! nifiiitlil.v iia;- iipiiis. Tl .i I'.li .i .iis never CI.me due lie!!.'! 1,1 liil'-i" clleapi-l- Jllld niiTe co::'.i iiii'iir. S.-itiii'y I'.iilldiiiK .<: Ijii.ii \s-n.. IM .Villi. Ikiiik Klilu'. C.I.dSI.VC OFT \i iiist. n(-w li.iit- iiiiT sKivis ami rezii ..:s. only 1 l'e« left .Msi. i:irr.<. :i full, liii- of i^eils :!iid ni.itti I s-OS. all Kind(if Iioiiso!i(dd lioiid- kiiid iisi-d. F.r>-on Fiirr.iniro St.' Fr!:.\:ri-iM: --V<".' .. i .-r/-:':'i hand. lis K'ii-I .l;n ksoii. I'liiale .Mel U' Fiille;-. M:ini.?er. CAS J:\ N !;FS N. W O.';. S. I O-A- )irici s. f;i|;i: iiiitei-d •lines. II. n- iirti .i ;-'i -'s l -':i ;-i !iiii !.-Sl 'i :e. lis "W.s,. M.idis.m. > ,. ^iWW. UKAI.'K.MtliAlN'S .New .ua;? ri.nc,.-. ! lim:.er. new coal }!e;il'-. I'i ini-li. .yi."' new trunk.-, i;;i'. iiev, fiiriiiiiU' iii Kieallv; Kei!:ii I'd pric-s. C.iij aiid s.-i.. Hiy-op Fiiiniliire Sioi-c. ISKIi C().\l. ilK.VIKitS l.ar-jr- siz.^ :"I7..'.". mediiiiii size.-$Io; ;;.ioil c'.inilitloti. Hi liiiini-'ei's Fur nitii'e Stor.-. W(.-t .\ladison. In liii .lo'.m ci, Kan-as". i - . >(>TI( K OK AHI'OI .XtMKVr .Ni.iii.' 's Jiereliy .iiiveii. iliiH (in "III- ii:h diiy of D.ceiiili':•. A i>, \'yi~.. ;!l' uniii rsimii'd w;is -liy lie I'l'oliiii.^ C.iiir: of ,\iI'H (-i iiiniy. Kansas, iiiiiy :i.;ip.)iiitid iillil; (llliili- ii.-d iis ailiiiiiiirsrriiior •>f tie-'esrat;- of .I'lhii Ci-iiiii^. kit.' of 1 Alien (•"Uii \. ii;-^-e:isedi lel'i -I - .! ill' s;,:if^ , I!'.: :i *• i: !!•[ Z iV'^: :! : .;:(!iiii;iv, I S. I.. VK A IK. I ii'i-7-i !-:;i. XiiTK K OK KI>A!. SKITIKHKNT T'le Siali- u:' K:!ii-;!S. AlliifC iitn- • y. ss ? In ill- I'r.il.u* s.;ii' e '.iiniv. In ."•le M:I!!., : -M.iiy I). •Ui.iiiii- Cidlitors ami iiitoies'i d ill lilt .\\\ .p.iriji s in- •siate wui take i!ii:iisei \ivs K\e«'iit0r. • Cimi-;. ip. i.;;iil for - ' :.' • of (.':,- <--r.'i!o of II. lii'ii ased,; a 1^ other juTKons . afiire.--aiil ,e:^tate noiit"ie(i lhai I .shall , ri ney iiii.v diieci'ir. for niiKCOii- - —-I dm •'or neglect of duly. VacancfeH Hl:ifi'!iie. lioiird <it Ilireciors oci'Jks- - "iioiieil 'liy removal, o-esissnalion or I .itlii rwise. .s-liiill II.-- filled in lik*."^ iiisiiii.-r iis oriuiiui; airpoiiltmejlts.- , I 'l'' mil xpired leriii-. .s.i lion 1. .S.-i id • I lii ectors ^hi^lL . iimmedi.iinly alter tliiir appoint- 'meiil. tiioe- iind.orfiaiiiz.' Iiy these- i il I tiiiii 111 one citj their nnmlicr as- I prcsiiieiii. and fli.<.ciecriiin of such ; (itii.-r ofiii -t -rs as tli»-y may de^tn ' nil .-ssiiry. and wlio shad hold Of; l!(-i for one year. They slialJ maKo I .mil ;iiii)[iT sinii liy-Iaws. rules anil '\ re^iilailolls for their own .miidance ,..a.l fur liie ri",;iilaiii>n anil Rtrvern- ni.-!!.; of 111.' lily cemelerlis a.s 1^^ey ;II .l.^ i.. > 111 I .xp.'iiieii; ami not incrtn-' j.-'.s'eni Willi ihe siiii'- law or-w'tlir ;•!'.• i.rdiJiiiiiie. cr.'.ilinK sjiiil rjijyri'l. Tliey siiall Inive ( hiiri^e of and-s'it- :ii rvisi.ii; .iver ilu- rily eenietpries, w i:li e.viasive power lo expMid- .•inificiy 'iiiiils 'ill maintaining. i .:rinEr f'"' i'li'l inii>rovini; .said . 1 ••mei.'ri'-. Seci'nii I I s!ia;!; I K- Ihe duty '..if iho Hireciurs of said Hoaril ap- poiiifei; li.'ji!.-..- \\w priivi.sion..; of tiiis oriiiiiaine 1.. i -rict ;i I'reii.mirer of .^iii-h Hoard wiio shall hold aij-. fice lor :i term of rwo year;* and .itiiil !i:> saiTcs-or i^ elci tedj aiiil trive iHiiid. llN, Hoard Inia; , are Inn Iiy a!'.!>iy III liie i':ii!iale ('oiirr in and i qualified, and -li.ill Mi.r -aid eiiuniy. siMJiii; ill i!i«s coiirl.>• m !i iiinoiiiii as ih< Hoard Imay^ '•|!i.i|s.i in loiii. C.jiiiiiy of ;.\lleii.' .nreci. I D ill-jipjirovi-d hy Ihe U<i)ard,[. ._| .Sliite'... K'iinsi!.«, on tiie "ni fl:iy of i for llic .safe keepimr :iiid the'. (iiii «i: , .laiiiiar.v. .\. 1).- l!i2S for ii fu']! anil, dislnirsenienT of iil; fiiiids thaljniay; : fiii.il sitilcnieti; of liiiid. es:t.-.te, ;iii(l | co.ne inm liis hand;- as sm-h treHsr' for .11. Older fiii'lintf and iidjifileiii^f-l iirer. - . i wild ai'- liie !:iirs devi-e. ; and i Seciion Ii • Sa.id IttKird .shall hav<' 1 I'lnvATi-; re,.I .-.-'lilt. Li.lliirii. , .MO.NKV Sei M: Ki!!ls. •i'l. -'. F; liirill d I 'lld LIVESTOCK lliirsi's. r;i(llc. V«*)ilplfs 4>- AiMdmolilIes'Kor Sale 1 11 ;liii— ^ri.l\\^ JlrlKl-Ni J!. halloas (ItJ l.iic Kaii.-^iis Cily. .Mo.. Iiei, •A iri :0O -..M.il\wrll Hour I—.S.ll!. c, I'ro;; 1I ;iHi ]:';('i.i ^rain Mdirieks (in In ."ti-a. C liour»» ( CARLYLE ; (Weudcll -Mrlvin.) ..Dec: l.-Will Medley and . liil- dr.'ii "sp,-nl Tli;iiiksi;ivinK in lolii »i|ji All. iiild .Xhs. Polls. .Ur. ;iml -Mr.s. Warren and ciiil- dreii and .\liss Sinlla Koheils of, Kansas City.i^iadileiied ih". home «ij C. \.. Kolierts Willi lin-ir'lionie-l .•.iinitii; liisi Tlimsd.iy. •• .Air. anil .Mrs. Cerliii,:; ,ind Iiiiliy speijil the diiy" receii^lly with ; .Mr. iinii .;Mr.s. .liinies Powell .iiid eliiJ- dteii. The. women cnoki d wilile ill'- nieti cut Wo: .:. The yoiiiiii [iieop!.- enjuyil a lileasanl ' evi niiiii ii; Ciiri.i - hisi KfidilY. Tin' John Carli-r famffy w.r-^ jiin'stH of .Martin. Ham: on • and family -Novenih.T -4. l.o'rraitiii Wiimler wiis <• t;it<>i of tii .'i; sisier. Mrs. Carl 1 idei of l.d^.. 1 .Mr.-i. Loomis andichildre sp.-nt the- day with iirs, Momi.-5's ] rents, . .Mr, and Mf.s, lledenhender, • i ueva. " ; Oa.s rify will put on their play' at. Cariyie next Tuesday nighl. Hv^ rylibiiy liik-- notice and comi« 111 a fine eniertiiinmeiit. .- -Mrs,. Ivoomis ytteiided niiititer's ciiiivi tition at a iKist- (.'liiinute 'I'liesday iifi.'moon. .Mr: iiiid .Xlr.-^.'T. .M. Vezii^ vi.-iited wuh Ilie |Wni Vi /il- fiitnily' i.ist -Uvlliie.sdiiy. Tile niiin.v..friends of the .N. 1,. Vezie iied Curt to I.: liimilies >yni- paihi/e \vi;li ilii-m- in ilii-ir (-x- liii-k. 7. lAPi iV. (lep. of .Vuriciiltiiri" lioiis. 7 .(111": mil vi-n; .-arly inide mosily .".1 III lac l:ii;her ilian Tuesday's iiveiai;e; nov, slow, liidMinj.' aroiinil ^sieady; siock pi.^s sleiidy;' early iliip .'<,>>.liii on Ul" to I'.'ii Ills.: Iiiiik . (l./sir:illle pill Ills, lip.' .•!i,s .:;-T '(i s..'i'i. 11" lo'Ks" ills., ?C.7i'i'(i .>>.:'.i>; pa.kini: .sows. .>i!..,".|i'?r7.iiii: lew ai .•»7.7."i: istlfck plus S .S '.llOj^S.:"ill. Cattle 7."('il: ciilves 1:!"": Iie.f sie.rs sli'iid.v III S I KIIIM : she slock j;:eneni|ly sie;ldy: .short led' heifers slow: niitive hulls l.-n- to-:.'.'ic lii::her: vealeis stead.v to siro.tiu: isiiK-kiis and feeders sc;iri-;: 11;.- ;chiin;;ed; ;;(Mid lieav.v steers !.:!•">: ilililk short red offeriiiKs jill.mi'i/ o. I-:. r<!:i| C..\i;S IH-Jl Ford mai:- sti r. P'L'I Ford m ;rii;>;. IliL-:: '••ord ii'iidst.i: I'-'iM coiiiie.: ' "iid'je l.iii! inu PCI liiiilue ro;i(!- sti-r- Pc''. Che. rol-' II' II IIII-J: Pii''! (••levmiel s. 'liill' (.'• i.ie: ioiiiin'4: ^pc'l cliivroli I loll 1: ii. i-; with ;;r.i'ii boi'V I !ij I < Iv.: laiid iD'i: ill'.:: P.il:i liiiMaiid loiirini:: iij':ij''rv :," iv I i.i'" n:ii iona: u-iiiin i"|id.> ior 111;.'i. -Si.i lly .Ni.ilin • o.. li*^ W"-|. .Iiii-I:siin. Phone o". ,1' " CDWS le :t;i mili; .o«t.': :; -ler- .-e.'-s. Ve;,r-old. fivill".' Irolll I'i; lii'llciiis 1.1 '.' uiilloils mili-; poi- day. uill 1. .s|i...| ill .la::ii:ir.v : 1 .ler- ^.'\s, I aniy.'i x";:!s old nii.- om.*-, • v.illi h.ili r liilvi -s. ;;iviiii; I i:;il Ions milU P'r diiv; :.' Ilo'vleins. I'liiF ! years old >;i\itii: ;;iilIons mil'i per diiv. will Ireslnn 111 V(-\— riiai,\; .'' ,ler-'e.\s, will he fi;i'sli in vw'i.k: '! i;;i'insi ys. \vi|| freshen riuhi iiwi,.\. will ^-iv.' from I to .". t4;».'f(ins p"r d:i.v wli'ii Ir'sii;;.". red Diirhiitps ;,ii,i L' roaii Dni'lmilis, •\vill frifslii'ii soon, will niv.- ,". .nid 'i :;alions pi-:' i'.i\ w|i, 11 fresh; Z led Poll low-', w ill lie fresh in .1 fe-.v, days: :; llolsi.in heifers: "> .Musical .MerrliandNf . ((K(;A,V In sxiK .d rase. hiiiiire '.l-l .Ni.rlli sll'.^t. Wanted-To Hiiy VV.X.NTFfi TO i:l"V All kinds 'of liilll'- and lio'_'s. .1. C. Hiiicli.'r.; REAL ESTATE FOR RENT Apiirtnients iind Flals lt;-:.NT CIIFAP .Nicely fi'. e riiiiin modern l\iiii il MI. close in. I'lliill'- .'..' .\K\V STOKK Itlil.Dl.NC F.n n-nl. l;o|!iii' Oite.h's p .iiiieiy. _'1I .No: -li'tTi rson. _•;•!: .--^ iif siiid d.i.-ased. AlOUTO.N Itoni.NSON, .•Xdminislralor of the Ksia'. onditioii.. wainnt .' ^'•"•-^' .l-'oiinisiin. d.ieas-d. \ Waliiii- l'-c( »''« r -J. A. I).. PC7. . j ; • I i:;i -7 -i I-:;I-:;N. .; ! iFir.-^: iuiidi.-iieil in; liie lola Diiily ; l:. u'i'ti r. iii.' offici.ii piipi r of tin ' Ciiv ol fo .'ii. Kiln-:;-:. De. i-inh"-r 7.' '•'-•'• , i (iKNKtfAi. (M?i>i\A\(K \o: Ki;:' .\n iii'-iliniini..- reijiiiii-- ;.> j'eme- leili-'ia I in- City .'.''if Ii.!:i. Kiinxa-', • prir.idiiis; f'lr .ijijwiiii! in. nr of a; P.i'iird of ili:e(-:iii - 'Aitli powc-r io : ii'iik. iilid eiifiirei- rules ;iji,| Eegii- i.ii'iiis. i.'efiiiini; ilic dnii'-- of ill'.' liiiiini. pi'iividiiiL' for comii-i.iis-jtiiou "^t it II ... 'ii.- -'•(•reiii.i'y'i.i; -.n-or. i/inv.'iin.i; !;i.. . iiiiiiinei' 1.' iihandi'iiiiiLiS -.sncii :th'rt'jiiii:^. -Ill Ii ••••"in - I'i-iis. iiiid reii .iinpi;- all ordiniince.- (,2: «fi sexton. fll Ili-.o 'I . eoiiven- I. . Bli^iiipss I'liicps Kor Kent 7.'» or U (Hrsp« Kor Ketil lllllSK • S. ii-n ; ill,''- ;i 'r i"o 1:1! l."«-iii|ii r. i inod.-i'ii. ".;:ir- i.-i in. .loiji 11 KI.A.NI) . Dii.Iev., PONTIAI' :N CakliMi' eiiii. '! lik!- Il.'w; "I'l iKia: d s .ioii fiinriii',;. like new: Pciiliai loiiifi; "!'< Pnick li;;!'( ik iiiiii'iii'.:. fine siiapc Foil ire.iil.' s(-)i-i ' .Mamiiie 'Ai,-l\iii niiiht in .lo who sT.ivs . AI. J. " I Iil Willi a! }(iiv [aldw.'-il has JDorsett Produce Co. IM^ East SIreet, lolK Phone 70S '<i ,'8t >ii C<ii: ioii^XtjKai Egga We will come after ponltrr. Cull any'tfiB «L to ride VsiiaiiV'.s horses' ;is his ciir lia:^ ' iiu: iiii'ii r '^p.tind siiii-e r-i.- .icci- . d.-iii. . Air. A V C I 'I.T h?;:an hiiyini; <'orn Alomia.v. Kd. CIianilK.Ts is slim kiiie Itoy Ciirver's lOi 11. Chas. Melvin sawed wood for .lini Po«el! S:itnr(iay. I lleiiiMn jiJohojlH liiis added iwo 1 more piips' lo iiis (lo^ kf^iiiiels. vjtfili liiaiiiard, jr., pave ;iii infer- csriii;: talk Wednesday nioruiiig iihoiii a visit ill soiii,. dairy farms. Air. and All s T. AI. A'ezie spent Tliiirsilav Willi the L. Vezio 11.':.."."; TexiiN iirassers ?;ii.ii<i''(( !i.S-'>: , , 'priiclical vcil'lop .fll'im;' ii few M'-ni rnesday jl,,.,-„ - .' ' .Miss Alia Umus --,,^.1, - „„„ |st«.idy: sheep st<-„jy; 'top f.-d I.ainlis adiv.' :Mid Iambs, i?l-'?.:"i<t: with S-". and !il'-ili. iiveaiies at the inice; others now •>i:'. I.'.". ('P!. I"; 77-Ui. ( !,i|ipet - .^1::: .odd lots fat .'WCs downward from .•-C.-.n. - ! • ((line: l''o!d foriior si dan, .\cel- l.'fi! shape, cliciip: Ford roini-iir. \ on rear; 'S' Cln". i.'lel .oiipe: . Clieviol.i tiiiiriiiL': '.'l Iio'ltr.- iiJnriii:;. •.;iioil ver.i! .iCn-r clii-iip. r ii--.ll 1 ill -. Ciisli. lerms oi' ira.le. Ilol'iirl Motor Co. P.cM HIHK KUMi.-^TFK Cln vsl.-r ••liii" i.iiip": I'loiiiy I-'ord tiidor s'.liili: I'l'-'". i'oi! I'.ipe; Ih'y ler' •iiii" siiini; ll'J'ii Ford loa.Nier: I ICC For.! seiliii. \li i:ie ti: .ici.iid .'hiipe trade. IJijss AiUinKI.'. II' a '.v for .1 (Hi -Vir IIOI fre al- il lein cinys. will fn sJK^ii r^oo'i; S lo-th.iriis' will freshi'ti ri;;lu Will sill 1,11 t.ini" or trade Iher •,-ati!e, leirs .es or mule's, llni'Ife:-. ;\SFV IlFI.I. \ iro'iil oii.-. iihl. IJi !;-:ri I. Works Humt. Kits'. Il'nmiiiliii I'lio. .•!:!-"iF:;. E TKl.N COWS CiMii! ones, • r now: ,s <'ver:il -'nod Inijci -N; ' fine -liiiais ' Miilzer. A; 11, tnllll Mo ."III ('iir:iu.', .C'liysler I - Ph.. vol r.yy i.iiil K 'l; cow Fo: ' sale. Piio. li",",. FRECKLES AND HIS FRIENDS r 1 PEEL AL /AOSr SOG&7AATSOM&- BOD7 sroue UMDV." :;5s.Sr)FAAiyBoDy STOLE AJM VM6 see A;M ^A6A)/0 • Clear" I'll a Ijlntrerlmr <"ouBli. • liiiijeritii; irrllahlo coiiph is noi. to jrood, Ji ri'VeaI,-i a wronr condition. Uiii that, wror-;- 1 ::iii,(ion ^vlll quickly yield to liie ;>••- c'lllar hc'alinj; (|ii.a lilies- <ir KoI'-yV :! ny and Tar Compound, a true (oiiKh remedy of proten piedic^iiml value. From ('.r.! K. 46lh SU,' Chicago: "A .slublKirn, Hnxerlni^ cough We Want Your Poultry, Eggs worried me, kept me awa\e, tired " andvHIdeS. I | tne (mt, bur U qnickly vlel,le(l to ; ..v.... •iirii'vi' vrvnru l« n -ft .*'"">• Kood Foipy s Monev and Tar inii.'^ utMianetf Hnn<A Sl 'nre 1911. ' m'e it woiilif .VIL^IV-S- de |i«>udatile. ' '^GEENNAN'S MARKET r«rner • K4*'< -Minnie iiiid Elm S (s - |0L .W KAXSA.S IbljiN Pro«iice Hfjns? S • 'C. 0. t'OGHILL, Xakiager. me il wonld" .Mways ni-o^-n Diitig Store. i. DOAiT<cRy so- REAL ESTATE FOR SALE r. ; Karni* and Land Kor Sale Si! SPKCI AL FAKM acres- iiiijirovd. ("f»W Ciiii b. Co . i;ii 'Co /id jelscy ;;ivi)i;: : s.-on in ti.tt II. Shelly ll'v W.-si -liickson. Mjinted —Mocli !t.\i{(;Ai .Ns I .mill; 10 !ii !;!i si -l'.o'il i 'Ud To^v'i; J ill 111-, s st 'ic'; fill 111. . imtirnved pri e -^K.."." \<:-/ iii-if. .S" a,-Ves improved. I 'll tine liind.' $.-.'te cash '.\:11 haii'Me; P >i iicri- st,„i; farm. iiirn-iA-ed. at '-*-7.">" p( r aer.-; Mi iicies. im- piined. I mil 's i.iiiiiiy .s. a; lo'.xn. ill >!•• p. r iiiic; li '.ii iier.-, iiiiiiioveii. line l.i.n.i. only s;;7.,".ii per • iicfc. These iiie har:;ai-;i'. l.ilier;',: leiii 's can b. airan^i .-d. Wiiv lent ' Other ^-ood siiiips. Call on Tl:" All( n Comity investineRi ' Co., K.'lley llor.-l pld::, lola. Kits. , i:?^»j and on oil I inner ":', . "!• piiris •' here-.vith Me il On:; , C.iiiimissione! Killisa- '• S. I t'ien I , ic.\r.-.i and 1 lif lolii. Kaii- C. iiii:i ry ii<!i| or I 'III' i--rii •r .,1 iinii'cd !iM-ci:i 'I il' liliaiic.--: Ill i.ij iiii Po: ; pim'er lo iippoini a -ili;.iib!e Hid III : 5 ssiiry assistant.*, and if i 'heir compensation. :ind shall also ;h.ive ilie power to. run five such ap- ' I P')ii !te< s. and in Kemriil carry om' tli( -.-ipirit of tills ordinance iir iii:iiniaiiiiJ!i.' lin^ ceijlK -rp.rii'.^s in; I :i )per iiiid siiiialile condilioii. S I (-•'•on 7 Siiid Hoard of Direc- f,ors -hall, (ill .or before tiie l.iLli " . i;ay of ,liiiinary of eiiciryear. make .ill iiiuiiii repoV; (I) Ilie said city -ilitliiiK Ihe (Oiiditiotis of the trui^t on the :'.I-i day of Dice'mber pre-- _ i ;i-(liii«. tl!.e vanillin-suuis of inoney ; rec: i '.ed from the ceiiierei v TillKt and ot.'nr sources, 'and how .s -iieh jiiuiK y hiis blip e .viJ.'niK'd; aTid iicn oiiier inl'obiialioii and • ;i:,'s;e~iion.- as iln-y may d .epm of: Kinr.il inieresf. sudi W pori .shall bo vi 'tifiei! b.\ • iiffidavtt of the presidi ill and si'cretar.v'. liiriict I S'i-:!nti' " Thai s:^!(! city may j ili.iiiiiion Ibis nil thud of Kovernitii; ; ird iifi.iiie: (eiii.;. i'ii-s and :iJiolisti_ the • • !(i;a,'•(' irii'le: y; bnaril liv ^najoritv- of ll el. I nil . (r.Iil .FM- d elel tors .if ..s'aid cit.v. Tiia: til. .•.•iii'iiVii'i I i'i i'":'- r< j;n ;;j r 1 !ii : inn or at a spe- iiriolied by III" X'ity 1 eial eleitiuii i-:!i;,.|j that- piir- :s. known sis :i:e-;|ol.i j por . and sin ji election WhalP be Hii-'iiland C I iiie'.-ry. i ciiUid only nimn tin- presentation i •rhai niiiy III >• siiid cit.v. Ill !e!IliUler lien-aft-.'if a petiiiiin tn iiie Koverniinr liody siiall be I "f siCd I ity.isiKiK.,] |,y not b-ss fhan ; i'esiiriiiit-l I'or leiitiof till- iinaiifidl voriers j of siiid i-itvi'iirayins; for such eJec-" .11; 111: •I'.. lis TUHI Oli-rt- is Jioreby tii'^T.ry P .oari!' • com-in' li i7i dire 'tois wlio ! no ':m li opi rate, iiiatijraiil ' nnlil 'wo ,sei-.-;'>:, e-roateil .ii 1-1 posed of s.'v sliyl! tiiaiiii'i. .nil! inlpriiV" i!:i i-etiielcries. <iv»Ti"d !'ri'aiion of TTrlil I 'mini. by <li' Ci:y of lola. Kansas. iirnh;it • Si-ition !•. Tiia; al! niii.v 111- her-iif-.-r a-giiin-d owned li.v said ci'y,. such Dili shall be iippoini. 'i. In- tin ' and ; '"' parrs ,t(irs ; eiit -Aith of said, city bv and with s. tit of the Koveriiiiis^ lioil.v. frnin ] tak" rln'- residenrs i.;' the cit.v at li'tiKfJ • '.'l I- .\Riyor j ar(- ]i(-reby ropeali\L the con-1 Si -(-tiiiii P'. This o (|^i stioii :., 1... siihuiitted • iiii! form: provnled. ithat election shiill be eallpd.... or more year.s "afrer th<;T=- '• -•' • rdiiiaiicci;' iii'*'oii.~i-st-: hi-rewilh ordinance shall iffert ;i;:d be in tone friitn •'iftT diiy.-' from i;.s -{n .-y- Kivid.-d T'la^ no p.-rsoii holdiiiK j line, iippriiva! and imlilii ation |i|n •|,i-: aitle. rpe. M' .VCKKS Well imp: main !n«liw,iy, s.-.i. i W.iiii/-.i Ph. Ill" i!n all kinds lola. or 7:;'; Ii!rii:."ii' rciil ..-iiiip for loiii-li silie aii.v official position nnder said, city • -ho offii iii! pap.-r of said cily. -;iiail be ai.pdin-KPii director while! Pa-s <if :ii;i' iijiproved t.'iis (ith di iioldini; suc'i office. Tiie l)ir(>e- .of Die. miir Pc'T. Hawthorn. P'lolle 1'7 We-t .Aiadi.soii. Il r- s !;-ii! ri^(•'•iv.'Mio <-iinipen.-ation for sinli. st-rviees: provided, 'how-; ev. 1-; iliiit tile p.oai-d of Dirpctors' A ;T^'.-! : W. H()F!.\RT, .Mavifir.- •P.. I. Alc.Ni,.!. City Clerk. MOAATS TA'S. 80V3? HOI»E RENEWED. BY BLOSSEE -•^iDy OUR. SAETLANiD J v^p,y x siVj ;ijM i PO/siY !S eOM ' EvjSiEyvjoAeRe FOR Ai!M' VOU TTl'OUSAr AS vwAs' S7oue /oi •1 J

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free