The Times from London,  on May 1, 1879 · Page 12
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Times from London, · Page 12

Publication:
Location:
London, England
Issue Date:
Thursday, May 1, 1879
Page:
Page 12
Cancel
Start Free Trial

Page 12 article text (OCR)

19 THE TIMES, THURSDAY, MAY I, 1879. r nKKMAN HOSPITAL, D1ttoo. - Th THIUTY VJ tlimp AKMV iTWIart. Hh HtilHWh" - " ZxlTl K ll, (U nMM X lb 1 1 a pi tat. s iii.l.uit . fib IliKl . M Wli.tii K - . 4 tU - HUI. tHUHw "wAM4lfM (M'i Met, lir - Vm AVM'Al, HMO 41, IMlfcMi J ! lU (Ms Mi llMlwtt II V. lb t'l;i; . . i,lTVfn.i''N lliifl'ltAli U lllKAl!tWbf I i IbSCIIMt kll, fcais . ' V nMee' H M. llHk t I'M! At'tlllT, rfll lb A.bSI fctWAIlV f.Mlll AL Bail mi - ii it kbt) Ctnboti - ' tt til 3 k . M i tt Leu l, . In th f it J " t"tntjt brf M m wttly t - ld 1 Meet lb mf til l.l el U ''flSvkimwalVr Ifnea'ly hr ti la) tlttrital with thai ai It tw M Mtt tk IJntrra f I lilro 1 of tr ftrapl'al nlMtantxi. rr,MIK4 il,litVil, Tr - r lrV,4 Hwrlfu WlLUkM JOIM, awtfeUrt. Hl IWaI lhiiiw Vf I'r mr f WALKS, K.li., 41 VntMln, it I l.tTlV Al. MNWMt m ill rl , - m IO.lV"l lb OAHfiklVk'llaj' HKNtVtiU.NT AHrar - 'IATIO.V. lkiMl H'litta lb. kln - tfrt. JltA. Miat.Ly IV ArHt.Ufk4 V(4k j Tl.e larl of hbflllrt, K.ll, M4 hi irtiv T i Haka'U I iriautl mi .M.!., K T. I . 1MU - f n.it.l Ill lK.r ..I lUlttt k l Tm Mmt K I , i i.Mi ...M4tftk.r - 1 twl lrw..M 1 is. 1 ' - ft I IrliMM - t j . . n. , .,f .i,arf o. K T, 1 i. - t.lMHI T of K li ill . I 1.1. JfUli 7.. - .( lwiol MfltlUi ll Mfl f MliVll It I il t li.,B M I IK mtl I tttiK I 1 l V, .!. ift4rT l 1 1 MmI( - 1jiIi 4 l J. IWMt.l t4Ml Ui4a,i 1IIH 1M kt.Mtlf . ;1Im Im - I I Kftnn . 1 im Iw4' lmrr T lx'l .thtr - 1 11 lPt l llH'Un lfcl Ivil t:utitrtt TI; Kt tholxirt rir.l.'i I hr 11 nlfiuirroUii rt l'f l Hititirf Tb )iiffll'l Tb ljrJ aitiirj J . USXUI 'HILWAHIM i. t;otiU) . - Tt lloo. Mr. jan tc&nui Juan jrunitraii. li.trj W UU,I.()(P. . rr lio. r tiiut, luj M.1". iJowi J m. xu f ' j Vimol KiiUrn. M.P, i lruU - t'oL J. ". Ktwvtt" t:lauu Kj - t. Li, 3LF. Wt Kio. i ' " !;.. r vs iI:m r.winj Itr i Juuuwl i iUoi .rioi. M.r. Kijtht Hon. W. K tur. M.P. mr Jut ui '.tiUn.:il, Hrt . M l'. Milium Ounlcm, r . 1 P. )! KictucJ t.tceu ir, M.P. Arthur K. Uurat, Kw.. ' l". Uaickru, Mtfin;iof K&iuiltoa. H P. Ixt J l'iul J. HamilbHi, M.P. .Iota !LTi;rMM. fci. I : Cut. tCis 11. .a. E. U. Klnt lliT - miii, M P. C1 Sir lInaiu) HeDdrma, K.C.U. J. Sn"w Ion llrnrr, F.j. Tti Hon. pMnrj iUrlicrt. M.P. II. Krrmoar llmrr. Yi. . ... .1 . iTllltlt . . . . .;....'....i.V - . CAlilJKiVfciyj' liK.KlllKM A;i;iAiiu - . US!' of SrtVVAKUS lajntmaeJI: - ' KirJuntl McGairll - llOfg. lurt, ! Mlir - Snerl Pitma MP. ,J.Hl'.H.t.M.P. . Kr Hrorr IWUttl lUrt.. M.P. l:iSit Hun. Sir 11. PuUSmnri t'Luln H"PwS. El M C. MT. H u. W. II. R rurta.ni. M.P. iBTt - rurx i The llw. T Ajitr - Kobtru IU S:r t 1U tT lolrrli. J'irt - Huutcr - lUcJirll, tj., y.U, rot .J Aitl.it 1 f t'k ALwtc. Iji . M P. U. tour AfWl lll Kfc L Artutbnot. )q touHl MjoliO AjIt. rt - .M.r A C t - ucUj. rl . M P. I Iwriui. r. JAn lUrrtu. W. M P. l:ri ( Ifaicbv. M P. UJ Ch' - irlorJ, Si r. llanllu7. t'AI - . M - '" - - Wiiirr AtUw lUituut, li. All i t llr . Ilrtirjr A trr. M.P. CuUITr IvniMN r - t . M.P. r4rl ISirWitl. tl .Mr.MrUr Hart l.Vnr 4iliB, KJ, M.P. MlttUw I - t'.lm. th Vcji i nn c t 0ui.f tav, M.p. x - Jiili t. Crr. 11.. M.P. hir Vlscet CVt, lurt. J oil Uarlrtt. t.. MT Tta. 0 a. l - 1 . M T. Mi. Adcna:i tVtt - m. M P. Tb Hon Hrnrj Oowr. M.P. Or - n. Sir A. Kf iul.l, k.U 31 tirnl Ui Url MaiV krrr.Cn. Mr. AUrrniin L rrnrr. Tb Hon. Henri 1t JoCo luuk;u Lrc, K . hir CJjfctlt Lfjiri. litrV. M.P. lrJ Hrtirj Irnuo. SL1 . Tbi V7 Kf . U.1 lo of Un - ; Jotn Mi. Km. Kir WkEUm Pj. rT.C:IJ. AKrrd da KothocliUi. El. J. Ilurbam nit..rj, r( , F.C.l ltvr4'4 Aufiutuii l - Vi. Cicor;ri twUmiii Kkj. r.jtr U. SL Lictirc Simmons. Gtiwrar S;r J Hrlnrjr Romrrvt. M.P. Itotuu MrU.ht, Ex. : Mjk J Siw.rt. Lkj.. M.P. i - Ailnuril sir.): AVi Tirletgp MJor Uk'h Ttiuribr Jaiui - h T.nikici u, "llnij Sir llenrr lurtou. lurt Crlo Vrui. K.N. Hunt Hot V. P. VlUlnra. M.P. Mvr - Urn. liciucliMay ikct, lilt. OvL.Ihe Hoa Arthur Wilih.M.P, Jitnrt Wti.rj, !.., LP. Ine Vrj llet. the lt - iii of ATest - mfrutrr. Wum June Ley J. Ei. C H Mr Iuibton Lorilne, U..V. lord Jhn Mrn - r. M.P. j Yior - Cnn.U et r 1 HCi&i JUrl of Mrcu. M P. K Majuricu. li ! lKiiiaii M!'n Ej , M 1). tor Onarlw Mull. lirt.. M.P. . li. i: na. U linrt. - Col A. K. Nthvn, M,T. . hit Jc.hu mid. lUrt. II..M "W TL1'. 1. M. lulrlr - ')irn Urirl llwlrr Palidrr. li. Th lUnd ( lh' dldtmun linrJt (Couductor Mr. PreJeiick God" Dltiurr l I itit Uci) . TicirU nur rt - li. tsij tie hI it the oOcci of tie Aiaocli lion. IS. aiuofrpi!!!. W. ; . O BTtlRMON'T MUnPlCY. Hon. 80., ROYAL INSTITUTION of (2UHAT HIIITAIN, AlWintillri - rl - ircwlUlT. W. - TUb ANNUAL M 1 - KTlMl el i.. Mu.ur au. liioa THIS IAV ( 1 liiirlj I. J1 1, t 2 o'fi.. NATIONAL TKMri:UAN(5G LI'AiJUU. . Trie AN MAI, MCIUNi. mil 1 Mini I'.ioi.t 1..1I, il MoihUjt, M. ill., : - HAMULI. ItoWl.V Ki, Pnildiit ( tbi Isaga ar.l lakr Ika nl.alf . iu. llii. li.ratlu will J.a a idnoan I V ilia Vaf 1W H. lain Hii,ur , Iiimi A It aik'l, " i W j 1.: i. .nf i ., Ir'l . Ii M luw.L. - ii; jw. M .1. M . I'm li - l J W i' r.iH i'l tin i J Iii(4i Al4ank.4t . A4IW flM - TUkfU (. Mnd IMH, U iwn, w iiltA.Mi I'AM'V IIA.AAII, ttmlfr llin IdMur nl fli,.,.,.,ni.a( ,n.i,,u 4,f ti ll tlrtllM4i;.HA.MS Will I - IrH I ttl .111 f"" fl'l, l,fl JW'.I.,I?VI hi.liw ph.'M ki'iir(. lit AIM nl ll. 1'iiV Al,.A1lil,1 Ali iliwrll A'. H'Sl'1 iSlMlllS. a liiita .( aiiWirif U'iMilllN' IHfll il - "'MI'P, Jlttii l'(i"l Htral ) Uf. Iitttaiil, llliff 'l, lid I'ltiM (v - ."'" k if fll la tlUnVfli'll - l - W! - H'f H'l lildr lli li ait - i ) i'e - '!if. nit r.riiMi m.inaii. u.iriu tnn. rHtdm, A M. Crtiilrira a ill lm ilatilwl iirditii In till lain A' p'.li ll aiM i) !''(' 1 l(HM'1 ills. ROVA,AI,lll;ltMIAl,L - A(MtANI)MlIiirAHY . ABAI l.r t MMH Hid uyMMAMit' i!'l,A V U1 lata ia.r In the af tiai"' tli I'lll.im Mmrlir flmiri. M If, at J u rkick. t.u.Ur Ilia diilx !( "f '1l)r UIMaa, llil - ct't i f llf.iilial. Aldrt Ihirtl, altli an lu uin - iiUI tiwirtt r? tit lnmU nl tin tliatda, ir Ilia l.nlil ul Ilia ai'l.iaiainl M liai l,raill l j Un Zulu at. under lk w - Jl i at m" nl llirir llnul IIJxhnici ilia Plhi and Ititt - vaa f W lb lluki and lluenrMnf r.dmliiirsMl. I'uka and Jljitiii - al l iinln ilil, and Hi lluki nl 1 aiiil.tl.tia. 'li . - Atrin (a lr li nl lJli'i'7l. 'a1 H . itti'iiHlivatrr. IM., Manny, tint iu I anKtfl Si, i., inlii ria. int., iitcliriu.i, 2a. tutu I Mm At ll M , ll - r, la, f nkiU ul th utual aicbta, and ltUo llojai AUaltliall K11VAL AL'lirur IIAI.U fciiilliitiun of fr.Uririu Ulbtinf A filial u ThadnuuHl atin.miuiJ link, i'n'roiiiiitiin lb Hi! !' tut Ir ritraj h l.l,llirr,tl Iii arraJiial alt l.X II ItiriU - t llll'l.lilll(Ml A IT A U AH ' H. t lilt It: ta Ul 111 - MlUfalKil ill 111. I4ailiil nf II It II 1 1.0 I'MlH'. f II tllu (n)l All'tt hall, "it .WadiwaaUr' ti - tili.4. Man Itli. at H W .railarf, atiifi a latur - iiri 11 iniriai iiirt'v.. ami iwiimiaw"M, 111 tv 17111 t;r 11 II riae, ri A ' liiiiaaii.il - tila, M , i - aiik'ti aii.i.i.ii.ii IM kail, rpKNNKHHEUHTATK HO.NDS, HoMiro(Jl Uoi X eaa railrn paatdai Intarwl ta la Hat tnhA IM)tl laMrftiM navlali; ltal rWannoai a M k laaal ia4 RrMoauU rnpooat. Mlil UainW lmr.w, H.JWtftJpUa.l i hta. IJ H A. . laMIVI'TlAft HKVIJ.N lt VrlXT, UNiriKU I'J aTlW V.Jla I. t..r.ki Vt.. llilU..!..,. .Il...i,l. JVaU luftdtiu .ill Urj;i.lVkll PAVMEXir.uiiaa.l altar i ha I HI, M'i JBUlMirtLaailaa (II l, i0!, I)UUU IJi, IJf ftff M II - MhI. Mt Plltla IVMI.U Ml I Mtf (t larl W'tal tat Ml ftif 4lfl ff; MVH'h ra - n IIIV I'TIA N JOVIIMKM llST U A N nf lKnl - .Tr. - IV IHtljpilfiM - ttl H Hf A - tit, l I k PAIII 11 IW rtMH - l M , ktiil'tii M It, Aattibl - U'. Ilni l'fn4: Mffcl. it H.wUi IN i'll .( Mlf, Itll fB Ittf .MatliUli lol, h i 'it itaflB UU.nr and litl.ii iru i.f 1 Ua) a ll.il.lt ttlll f' - ll.).! ui lli.al i.f ll.h)llli,U'i.r.ln l.llfia ljchtlii. aill. tin. luai lillma inl llirir tM.tilrtl.ilt 111 lita.a in rsmuiaiM'tt am 1 in.1.1 111 111 anna ti 111 nan, ait am t li iti. Mblih tl lira Wild MlilrtUyntaulltif, IPUl Nt 1 rilli: A IM WAIL. Unii.iUita., Itork - 'n lnfl, n.l 1 ..1I.I VV.f - KI'Ml f.f lit IIM.M;K .( Iha WHmiMi ml l.ul'IIANH .1 111 trflkvra au - l iu Iwliaia' tK li Hi! U'Kwi'i Iruona wit, l.lt laj'ltl ali.i Uia; l fall d llll. till W af, 1 liiMMH ll llfrrl Kir llantlnti IKitI. t'.il.M.id 0 M'd. CMtott : ' IJ - ut.H :iiloMl H "Ild - AUItra l.l - ul I ..l.Kirl tit Maj - w HtrratMld t ait am ll'trullilo I'afla'n tl Mahvur l'a Uin tai.lfa (U'tam Will I ' I II. Ilroutickrr, 11: Wllliiri Irrrarv. Krriilniton. B.W frimi ali.i.n 1' t'if. irmm ilm'ii uaii Im 'ii)iiiiimtT Rnburirti.ini aill ! rrr - l'! Li Meaara. ' md t:o..0rlg'!ourt. B V ; Ma r. t W. Ilidt and ... 17. WhltliaU - llaea. fi, W : Mr r. Miirew. Itrt.. and t o.. Cfaarlritrrrt, rit. JtnrV - .iur ; Mr FA. Ixin uwb. IWt.. and Co.. U. CuUa' Ctecn, IJutllu ; aud I jr any metulfr at tii Cnmtnttte. ! lllXKKSI'KAlCK .lKl02nAL. - SlT.SCinrTIONS am lirJI'lItLll. hnishtliv Ulnar) and llcturo liaUrrj and rmiVt ti.. ItnBilitig acoir.iln, - tufb nriglnal digo. ' - Aiuon the rum rwiea u - uniix tne rirtai ar irom : . .. t. 1 I . VI. l'... .H.....lr i1 k.U M.H l.tirtai llroatl or(al Kti haa If rillra.K.Cll. l4KLitirtai 11 MtHani lrWl Mkr iSatlrtal ltnal 1 Mr'l Marj.bi - nmi t.il.Mil Tl arm l ama u l.lMva. Hin. Fe.. &, a ad 3 Mr. WiiL Crcawick' Mn C. MaraliilllHi iwilircted in ibil - ' Jiu. - m Mr. Alfred Pitlii 13 OS i;,rl lv 1 lVrr llucaniuat i'rl r 'annoutb Mr. lUriT tiuilitan .. ln llria'r. l'hlld . 1 - A " .. 3 OC pii: itart.culira n Hi d:i.n and oti.ct nf tbe - Mtrriorill ire Riven lulhr liit.rr. ruiM.anel y t'm - U ana t.. iriw it., ahlchcan I e . b ilnr.1 R,r - u;h a.l Imoklrrn, ft direct Ir.un - tlie ScrrUry on roorii t of '.i.j. ruhncri Ui liiuuld 1 ariit V tbe Uh rutin. 1.1. i:. l.wwer. Ijij.. tr to tLe Stcrttirj'. L"ud, Ha.;., suktfi.rd on - A'"" " Gy,.t. 3 1 I'ALiaS' 'I'tll'Jt, viitiiis Turiot;i;'rioa, T 11a. Veidi. Milan, Plinnr, nd Koine. aUrtlnt May 21, T.r.m taaud all iircetiuj trurl kol .bowl tiimnnw, cynil Jiinm' KaaiataiMv, carr.a. drite.,' t keurtlvbo. entrauee la. it; (lum J9 tiuraa Sui j - .M,i.ttjr I roiii uta ft.r tlntlnj Na,lM.: I'linifelt. ill Verut:a. - Prtirular t free of II. Uz md Son. IS, tUaiid. I (VAL'OLLK(;Kof .SIMIOKOXS in 1KKLANI). IV Tfce Hoard of Ktamlnr In IVntal !itrerT win m - t oi Mon - uav 9M of Jutw nett, to KXAMlNli OANUIUAIM for tbe l.t.''TALIn'UlMAuf lbeO.: ... Inteudiij; andiw:ie aiert'nWd ti iraVe direct irwictln on - r i'l - rj2jily tte itthof May. fr fnrtna of 11l!etiil and for intmatim Kirblini U.c iauimail.i ti, the ljiirar or, tlie tXd - Iri aboaiuue La Lu tuUolucl by llwduutil to trauact lutb tjT ft) ordt r. . A??!. UTi J""N WKKJINBX Btfitw C'T: TiioJIAS'SliOSl'lTAL MEIMCAL.SOJIOOL, h'Afctt awaniat. Sr. - Tbe SfMMEP. hK.4SUX will I iiMMKNff; n lb - iraur. May lit. Studer.U enur ft for this rtataiao ; r iiribi V cmijirUi fnr tbe tntrano dtnoe rkJiolarLlj t ii i t ill.i rrirH;trl). awarded :u HU.Ir, 1 he 1 tl lm!S It at i Prrl.!in:ar) rWeBttfi Ki - mln - U.! rf U f, nl.emtjr uf IakxUh. rem.a. nor ijmlbi tbrtloo. 1 or.jpn:t' Jar - tt.Ur. i it ' . II.. stt'. Ir. Uiilae. t lb H!IUl. O w .vei - ti. .hi:mmi:u af - SM.OX wUl WMMKNCK M.y . i - l .a... i. - .. .11. lurt.. M.P . will l.CM.U at tbe 1trti,iti,n .f iMin - a at i in on that day. Tr wo.jrt4 and JiUl ln, - at:! imiU Uiwl on abdication to tr iiu,.bi m una - il; .(Uat.iKl.eni Pt lalu.um. lo ecboUrrbra ar, .treu. m . UiwWr vt tl. i.u id XijO and .12$. , e.wi XlUAlYvTCi )LLKi;K, London. - l)ij.lomi?n Artr - the ui'. MtU:c KAM1. - ATI0X for tb lhil.nna of Amh . . . ." ... . . , ..ll.l.l.ltfJ. Ih.. fH. he d J . i f... i?to. '.Mb. lS'i Part.culara.niay be had id V V w. lf:uliy OolWe. Wejltputbljeet, Y, - abtre ao tte aat nu.iuUuu i - airt inar be obtained, Iflce li.bd. tb a - t. - - XT KW ZKAI.AN 1)7 '"CITY of" AUCKLAND SIX i iwWr. WATr - nWiillKsl LOAN cf ;:uC.flC. - Tbe Natioaal it.'ja a .V .int iUni.ll wiil pAY'lb HALr" - t.AU INTEKrSr lt Ui May, 1J79 . ouli.ia u.iut b Mft aith tbe I'aok for three clear iljn. nd Jkbe aconaar f tMiut cn be b - l ou a((,lU.tlun. . W. J STECLn. MBier. JVa. J7, Lortkard atrerl. I - r.dm. 33th April; 1J78. , J . fini X tn'I'e IS VrfMKNTi in ihlr rVU ani - a4lUAP.TKP. PK - litMl lil, hTltVK. At,JJviuooa to ra niade to Meaara. , Bo - liury and rcna, liartiKd Mr lane, kViglmi. ot arbotu. a alio of Jaiuea liulhn. K - i . tieciriary to U a xxunuaalonrra, Nawcaxtic - ou - Tyc, fall lot.: malum tnay lvluie'l. ' R KVVULIC vt CliSTA IMCA, frdhoi.lfr. of the Ma and Keren irt't. loan are riratl in a tirh lhlr lui anJ auouuu ' IwHdiut. aiUout delai, to a MKMOKl Al. In lb ITrijd'it of tie lU - puU.c. tw 1tu; fur luualm at tbt otlirei uf the CoomvHtrr iiooanoiaera i mi ovrta tr v.tnt, Liou: urwi nil law, .m - " - thaiadar. Ht IHil.r iHMk.Klt : fl't'trnl1rrt rniHll lH IHrta ill;, (initial, 1 "'i1 Mltai .M, IfcuMUl, ,.i MiJ, lint tni y ilUy, I rhmai.i a rMi.a inai.tMi fl.lltf tall I bad , II luat ..tl , laWn - aM 11 la 1 o idiirl. flt'liUKu ind.lUHCII fcX, Ati. Itl In. tfth AII,1I7T .!0lilVlAN LilAN of Isfl - .Sutitwtttllmtlhu.iIirfi. I :.. tl.Vjaiai ,.( 1 l.'mnil ilt - e nl liullitan lul.ibv4d I ji. Initmetaxl t ataU lliai eailnant ronnat hire ltiel inAI". I r. M, ham II f.i,l lr.' - IJI'tN u! Mr. Jn.tlca ItyU tbeaetivn of V it m I imfc'.. I'ri tbat lite At - aHV'vnt hal ithi leite to Uw 4aitittiT. aA rHrt - ill:i tbe lwm.lti.il lr, to enter ia i ptll at iirtea, Iwl tv aril u dlc ' I moduli ti retrain tlie Truattai flou inii. ailii mi hI:. u ot tb f tu - t m U). llaua 'I l.flaud - Mery lief I tln4 takra t ftna Coiuratite Tor tL j rutactloo of thlnUmt(4 tbi l.tdboiJeii A. W KAY Ubi nnan ff th OomnJtUre ol nolliian ImUVtliukiKa. Kt, IT, MimrfBtMlteet, th April, XV ., ' LSlUAI.lA. - M.W Mill I'll WAl.Kb HuVKU. 2Y. MK.M MiAN ufi,.'l&it, Iu4ifiw - ut iiiilfa; a iliiif liMtLy lb t'.iliiiual I'ailwwwil undif tbi AtU it lit.ru N.. l, MrciUil lu ab Jau,uil U Vtl4i4 N" - U, ajUd Vi 'Jd Au.Uat, a.ia. 1 Vt - M.i S aaMtilol tu ,ili Jlf, liil, Im i 4,i..r. iiuit id .t i'd i4' l - idi!, i4H alrt'Bi)' alvt.iiBil,nt,i.B.l (.iit . t'iBIMi4. H"''" r ki. "l',f ' l It. mid ,N. VH.ti, Vlilaa, Ml'al.Ut A.aaH.M l. Ih'trlH btaai il fJ'fil It .Ik , b twab IHWHld lu t,l(HIt lit Mid' tVUH"" I I" itaU - l'W. t.f .IM M "1 fW " lavaiiHi lileleal.Bl I t fnl !r"H let iluly,lrllM Ih i"i'f i td , ,. i. air ) aalnt ml In 111 JImhiM ilr I III J.lir i M iHM.'ii ll It 'ilf Hi Jl"lir "f Ut tdlloa wl III i,tikl. AHiU u IrBidxtb llWtdi.tlliiil.if III Ii. J W. lb I tibeill ltl tyaH .. . . Ai 'l.i'V ll Jft'llly. Al.a - Ai.iAAl m lit. Jmy. la. ti fctea nf lb A ta. a ill. the .ituililait'i aud eoupotil, fan Hen ik lh llav.ik "I wml!i Wall - . tenders in Ih Imm ainn - le.1 lirb tl, it th Hank bt Mr ft i itb M aim. No. (I, Mid Unavt attFrt,' kill 1 uclurk on I riday, lb Id LiotlliM', ahetf and aln ll V"'Blil 1 i tll lu .Ua tirDi ol lb A j' tit ht tbe tlutttuuHtit ami ot lucli d the lirnutt a buy at telt'l. T.,e Heeentufea wiU l alkfltl t - i ti.e I Uhrtl Uddera. Iit t0 trndcii "lii I sori ll at ItM tl.aa .T7 ..r e.trry jC'.tM indrlieutuiea. 1', laden it a trice ibciti'diug i travliunol b .iiihUk. oit.ir tliaii it r4r aill not l iielrreiitialir'aoc'rl. Uuiult the a - iulrairnt v - udvta eict - cl tbe d, W - uturti to t adMlted,' a u - ro raU dUulbutluo ul 1 inae. lUjuat - l of rvliei'.tnm alii be rojulred ii fulloi, TU.; Xi jer ernt on ijiji iinii - m ' ' . A further aiuu on aliouutot; to reduce tb amount unpaid to ZJ per rent.' .'. Aii jr cent, on tbe.tth Joly neit. AS Jr rent, on th otb AuUal twrit. ! JL rr ceul. im tbe 3010 elteulilrr neit. Payment lu full ca.i be o.ade ou the bth July or Eth Angtiit the day. U.aovnd aud IMrd iiiAtaaiaeiita becuxne due under diaooutit kl the tat ot 2 i - r ceut. ,r anua' - t AUitruenU will be irprrantd by Scrip to Hearer, whlojj will be ekcbaiiiexLtor'tb Iwheiuurra w en traaluataluenU are paid. "Tie nnaucul aUteuieut ol' the Uou..urUe the Treaaurer.madi In In'llie lxrgialat:te AaM.uai.iy, rydiat - y. onri, ltb r'ebruary Lu. ahowa tt.e KeTenue f)r.lt7io bare Wen 1 he railaaya return a net rttenue of 4't r ceut. on the capital eiKOdnl lu their conatruc - Uon. ' ... I'ormi ot tender can he obtafnrd at tie Bank of New Stuth M'alea. lUnliof - ew Souih Walea, Lomlpn, 5tb April,.1373. Form of Tender. Th Bank of N'ewhouth Wale", London. Gentlemen, i hereby lender for A ll. hentt.re of the New tkjuth it alei Cotrenunent acourdiug to the anneil nutaoe of the lb. Apitl, 1E7J. on which - , encloae the tojuired drpnail of - , and undertake to pay for ercry JE3f la lei;ijlura,. and to accept ; the aani or any leu amount that may bi allotte.1 to , and to pay the. balance in conformity with the lern i ot the aaid notice. Xati.e . .............. auuicm i... If... IBTO 1 .1W ,lJ, Id.,. DOMINION of CA A 1 A. C1T a of JIOMHtAli LOAN, 1S74. Notice ii hereby prcn that, in cohfonuity with the .tipulation cnutaihed in the llond uf thil tAau, the under - inciiUutied liuN L1 were thu ;Uy UKAIVN.wiUi the Usual forroabtiei, at U.e omcc ol the lujik l " Montreal, No. 9, liirchiu - Unc, in th.a City, iu the priBcnee of Caidell Ah wth. Manager of tald ltauk. aud of Mr. William Webb Venn. Junior, Notary Public, hich Itonda are to t lald oil at par on tbe lt May nul l aro the mUrtat thereon illcie. L'ilUAlW of liitNilS 1IUAIVN'. londa. 1 Sot. 3666 C23 447S 46S7 473S 4?53 73 4j iUl M84 blii 6S13 7101 713S 7i37 - - 7al VSai 'or A1JJ .Krliug each X 1.703 4 Noa. Ilia ti - 'l 8jJ1 6M or XsOOiWrURseach i. 2.0M " 21 Bonda, amciuntinj torther to the nun i of ... .. .. A3.70O lionda, aiuuiicliui to Aii.JUU, were purchased durlr tbe year lili' on account ol the Annual S.ckiug Pund.aame lilu oLtainAl.le ait par. " C. A. - 4ltnl;rll. Mauacct. CounterignedW. W, Venn, Jan., Notary Public, 2, 1'opo'i rlead - aliey,tJonilull. K.O. London. lhpnVlS73. UAlT. luS of CANADA. - I'KOVi - NCE of yt'KHlAl LOANfi. 1S74 arut 187o. No: ice ii beret glteu tuai tb dll"ON3 ftir - IN 1'EhEST on Iknd of theaNiteLo.ni. due lit May. IS (9. wia be PAD at tbe eOioe'td thia Uui. V, Kircbin - lauie London, un ami after that date, l rorldl the Ooupjdi 1 left three ckar dayi for eiauniiatlou. i'or tbe ltauk of Montreal, . Loodon. IStn Ai'ru. 1U73. V. A. - ill.ft itrtril. Mauaier. DOMINION of CANADA. COlU'O RATION of the I'ltV of .MO.Mitt.AL LUAN. lit, 4. - Notice li hereby gitcc, that the CrttiNrt for l.NTr.Kh.Vl on lbnui. of the aiore ljuaivdu let May, Hill, will bo l'AIU at thai omcd of ' thu liac k". No. - J, ItiXthiu - iaue, LOuUuu, on and afirr that date, provided the Couin'iaa be'left three c.ear Uaj. lor ciauiiuatiuji. - - tor the imt - k ol Montreal, Ixindon. 19lh Arrlt 1!79. C. AS It II lilt 1 II, Manager. CM'. rLTKIUiUUUU "llUSaSIA'N CON SOLID AT KD' kJ KA1LWAY tiLl.lliAT10N, KOUIt - aud a HALP r CKN'T. rlHH r.MISSIll.V - Iba Coiuiulnal hi lu.iriale "d Ainortlaw lumt lioUAiia ti the pub.ic. tnat on the 'Mh Ma.xh. ItTJ. tbe liraw - lug of tbo Obliatiuiii waa erlectaa acouruli.g to the Tableau d Aufi - tuallau pruilea Uacicuu. Tub folionug .Mjallililu mtfa DliAlVN . Noi . I, JE UfiiWaU - rllug. UiW 0Cj:i4 WJ37J UV - iil ojWi JLVJ ibefiing.. OuuOil ojuvl - 0037J1 &14574 i - 1 iBjOlf - tr IWiMl ftlrtl) IS ta. t'Mia mm WltiM PtHlJ 1 i - ia - l lofrfcn (lu0 l?5 MR ittm "u(jsi u - ii, jtiini ov,il iAiik lA - iyi IMiterlini. PJ,'4 ' V'ti biiU itnh Ui)4t (k,ji lsM4 W.MIJ 0 - UI U - fis? total In all (w tM W.4) f.'IJ tAAMf! C613S3 IBM i VWJ.ill l'M4iH lB84M WMl lOtbJd lXibJl OfeiJ 111 ftdtlfi Klj n;hl tIM. Mm ti ma tn.l.ji - 1 in mm l4fWJ M7i7 cos&ai mm U.fiW OSrill tfvl? Mm ldrJ W!if MM 058 - I1 OMJVt uoiuti f tSoAli (W1 tl1'Jl W. - 41 ltf3tl.!i llliHilJ. &t ulattih.. Cr8H4 Wo. - M 0BSJ51 vmtii WlaN WSIll 1U3U3 lAl'J llfij) V194.1 ilU4 VWill l i b.O 1611 mm "W39J93 wm Oelllt 08841' lUbttaf lowji iajitti Wli trliti P38333 bhi i IBdliit tWili. WtJ j'Jotai & tll.ll..li..tJ..f Xl.0C. nall t A'5.000 ILI'I Hjilioiu ol AjW, - ual l,i JLb,6iiu - 1'Mlbligatioiiiof Xldti; b.(uI to Ai.MJ I V UbUaatit'Ua uf Aio, eu.iul to Al. WJ ll.S iihllaalinni fiirmtne the lum r.f X22.'433 lierllni. Ii, .i,.(i,rn,il Bllli ll.a lu.iarial Ldlltof tun. Jill Match. 1175. the nominal lapdai id acti t.l...u..i af.l r. Itiumi .t all Umulln alter tu iiraaii,, a tiiiiitrit iii. It, batt of f.t Ii i,lultion ill Uilid'.u. lj Mea.tA'N Al U.tliliUld'aUd IUllll ll auriui(;in 1'iria, I I Mnaaii ill IMbaClilId, lL.a, lit Iraima, at a ll.m ij (..UU.a 11 li. hi U. 1 1 al hi, I et ll urg, Ml kin lUli'tuo tl I Mat, I 'I rouble , it ,111.111111, 111 IIHI It.'llll. , at.H - OM, I" Mini.. i. ill" v.ii.jihp, i.y ll, lukef iaiuau - i ii t.ulr. u.1. , at rrnk.irt .ur la n, by Meaaia , A it KiHiiaKlilld el I IK III luaflli d I, 1 inrllv , in h a. ,tnr IMaliaa at in ti.ira in rfiiian.a in ihp nay. iai; - ii?iri, - i. 1 lie Uripiiin im afiin.lliit l I in Im Hi pariiMtl id ll linntinl laiiltal lituel l.HliVd n.lli Hi (.l laiotn . IM Hi e - .ilati rta. Ihii mil oI'IIia Uiiiait.i ttatittjig aiii lHi imliwiud lium tl.e tai iul lull, lilii,l.ur.l 8AHH1NIAN KIVK'irrr CKNT. LOAN i.f luM. - Nrtk - p U .tub' ' ,l,,i. 1,1 t't'b('tilu"y itlt th lettnittil lb ..u'lael of llir 4b it l - uli, tl Mi litiilrtti.etillmiid rtl'MUAL ni,Ni!l. .. filler (nf lb nun ril itl.ill itutling. liar l,m.ii llilnliy liACkl.l,Kll, and di1Uil tb kite I auk ol I.Ual in.l, by lliuli.irlil' ti.Util. Atta.Jw lo the liii aiiy . f Ilia Ma;ly ll nuWil. klu. vf Italy, al the t.VUrt nf tV .lam.'l, all I M.'lr. U J. liaail l.i and Hnu, In the preieiid uf Mr. Jimea IViillaiu Coiurrfotd, Notary Public Utur A, 115 241 . JJ1 m l 4JU f .lmudarit iCtOCOctKh. . r Ja tttr I. 747 743 9J H?5 i:83 ' 1313 - 1347 1715 174j. la 16 Wfl - 121J . 1413 .. 725 U7 iii2 ZJ6 and 2'M 20GS 37t"S 4iil fc451, 7J77 l!02 60j7 eJCi Eb35 ifttl KtJJ lliJ llfiiS U47 aud 1MC9 liSU ' 14:67 - ' la - 163io 173.6 1739 . 176j4 1W35 1SS72 :7i9 is'a 20341 211:4 21Ss4 2.6i7 22M 275' 2JjJ4 - 2i 3 il.'SJ ..ts i64l S 26.21 2:sl ibjvl 27ilJ 2 27722 2C17 2.vi 2S112 2&ti ' ,2MJl 2St4l 2S.43 29K4 2MI 2sjt, 2s 7 2SS 3J1UI 3o;ss Xli4 - 3C43 337S7 3.2J K4i .34265 24jo . 35449" 35S5 372D6 2755 3747 ; 5613 f 6M ; 7j4 ; 73.. - J : tHj H12 ! mi ' J.'2S ; . na , 11W7 ; i:s : U.41 - 12513 li 137W 14J78 1565 "16523 17433 1744J 176tr5 H533. iscej ' 16S47 IMi 20&5 il - 63 223j0 asai 226r6 2.U59 2 - . - Co7 ' 2.0 - 3 2iA.l 14722 ' 24861 2i66 ' 25.7SJ 2tl2 261 - 3 ibo3 : 27319. 27S3S 277.4 2it41 2S6'7 2J4 2632 2iS2 2Si(46 29954 262 - ' 2S9V0 2S373 29086 3::jj 3J2W 34361 3uiS. 31163 32133 326.1 33o6i 342D2 34673 3i - 4a0 369S9 J7.C3 2037 3'4l &ri3 sl - 7t4S 73bS Uii fni 9066 S765 10753. Ui3 1129 . 12479 13 . Honda of $30 each. letter t;. 2217 4.26 e3o9 7C44 7t87 7i3 mi H3i 9 - t6 9322 10952 117U3 12271 123J 3213 . 42J4 . b)6 73?2 77H iOnO'' . 63.2 85W 875 . 9a73 lion 11723 12JJ 12131 113 Dondiof ilJOeach.. l - tu - r l. ' - 33.79 44u3 6026 7134 . 7757 K17 - .bsa 777 S461 lWr UU62 1175S" 12474 12432 A . II 19 C 113 U 4W 622 12:51 - U612 12613 12175 13406 13 - .1 13UiJ 134.4 1323 13924 H334 14127 . 14039 16125 15462 li!J 15t9 1W0 15bti . Ij343 16 - 74. 17549 17037. 17333 17431 17413 17434 174i6 17445 17446 17J37 176(12 17361 172 17333 1S219 - 183.17 13333 16J41 15342 1542 1J743 18744 U745 U333 159ia 19u59. 1T.33 : I9S2T 1S9.1 - 19S4J ' - 19944 20596 2L652 26 21015 21tP4 21507 21839 - ' 21851 2. - J. - 1 22oc6 22587 2563 225i3 2Z616 22617 .2261. 2iiJ 22739 12904 l.uli 229f0 12961 22962 221t3 22 - 6S i 29 i 0 22S7 1 - 12372 23118 23122 23li5 2325t 2JJ02 2i.7 2ii39 3J 2i?i20 2409 24321 24. - J 242.S 24296'' 2442J 24425 24826' 24863 24664 26b5 2483a 25333 25565 25583 2ii7. 25688 25089 2534 257V9. 258(0 26044 25061 26155 26:61 26182 26183. 2S.94 26384 26385 - 26336 HW5 26723 2b39 26fc47, 27320 27339 27397 2774 27:o6 . 27556 279 2 - 694 277i4 27751 27819 " iBJ laJti - 28106 28151 2r42 1&73 2i77S 178316 23937 2S3 19299 293S 363 2VU 28J28 hiil 298 - 8 29833 2835 293j6 293J7 29J43 25814 29iv4j - 243 2S&47 19. - rf3. 2 - .949 29953 29455 2A5S 299a7 2V95S SS9&3 29964. 2V5 299Mi .2S9.1 29972 29S73 2V674 2579 29983 2S - .41 13jS3 iVS7 29,.S 235J3 299f0 . 33123 3C161 3.IE2 3C1U 3 - 1.38 X189 33193 '30151 301! MlVi 36133 3H93 3300 33313 3X11 . 30312 3C378 30329 30366 30387 30769 . 30793 33751 .30792 31154 ,31171 31172 31575 32411 32573 32609 32613 316JS 3. - 637 32633 32S26 33502 33643 JJoAl 3357 34293 34311 34312 3431 J 34733 34333 35306 35311 3561 3455 3t4S3 354M 3t23 36083 36106 "36109 37219 37J2S 37363 and ' .4g Jtoula of 1.40 each. Recapitulation.. Bind of XL0u rath .. , Boodiof J3Jacb .. ... lion.ll of A100 each lioci - U of X40 " 3457 . 4l4l t33i . "2C9 .' 5S!3 Klil 6343 t33 9tl5 11501 1U13 145 12433 13:93 .13435 1416o I54o4 16C2a 17339 17437 17603 13313 18343 18754 13300 2i047 2IC17 . 1CS2 22583. 22619 221 - 56 229tj4 ;3 2J257 2ii41 ' 241C7 21525. 24:66 , 14093 23785 n6ou2,' ItioA 23i7 . 272u4 27475 27700 175SO 2s433 23'Al l - 93(.4 29829 2:8J .2943 29951 25959 29967 29975 29963 2. - Sl 20184 3C1J2 3J227 39353 30651 303. 3l5o5 32617 32S31 i39t4 "343:4 3u4t 35565 365J7 3734J 2573 4;42 4412 7235" 79)3 6OJ6 ' 6350 tSo4 9533 . 10123 ' 11537 11814 124.6 12.U 1329 - 1 13129 1163 15t5. Io043 vri 17433 17655 IS33I 18531 151c3 15301 2jy8 21063 21653 2203. 22iilfl, 223i 22965 22354 - 132; 8 23o3 14 IH 2t4s 24682 115W 257t7 26133 .20166 26363 27232 2.4.6 27713 27J.6 264 j4 23c4 29365 23830 29643 29i44 19952 a - 3969 299&3 276 29534 29 - J92 33185 30193 30.40 3 - '35S 3,2 31 U9 31586 31619 3232 34103 34351 35447 35632 36371 No, 73. Old Bread - aUatt. 3Ctll AnO. 1573, JH.030 ' - f 11.30a ," J9.443 44.240 TIIET1MM VUlVUVOt ' NEW HO(lKH n.l N RW B D I T I ON 8. ,, Tt aotaaut U rwitrUti In Rrtki f thi I ait thru miatU. aSAMPHON. LOW, MAHSTON, ru Ca, . 1 M V. ,1 I ,i, ,iU J . " SAJ Z ' ' a J "a " kp - j.rau.i I. a .; - aa la ' ' ' ti w - V. i'iia pat) faadl, Hui - - wf (r, 1 1 in , uaii - A ) - f f," rtun.y, ictiUaJ HUMJAIilA, Ily .Witnni.(Jn.rikl At i At rrial liikawia Af l4 ttMt ffi IUI ?: V VAi.timiiK MH.rk..lAliA' al kiaia. tUatu ailla lia I JliAl 1 1 A AnllLi; - ;iUi,iAN n II A I Hi l'f.4 1 .. .! a.lil'H hi m Al - i' - i IkHHIl 0 Hlllt I: RMrlM I k 1 ah tt I iflatfirat ii...H ti MHl , 111 lb llaiaff i l H tiUH'M. 11 ball - u,. (l ttwu,bH4 Awl ll'iMlMfUnf Imi Utei ha,J Tan I i.tHlty Vfe4trllL, kl i KtMtkidfl htif. le. it M Mi lilHkUlW; llBy It , etrih, 11e i J(J h - Bily i ... s f,!w lB - lt, antan ie . lift! eJfS. tHr'5r. jV tH i'IPt. - l Hi J E II Uttlll.l.1, B IMimnl al ih It ul Imiiluiiau uf umk ItriUln. llii. tfatt - ii Najrlul kluodeuk Ilia. Mr1 k - iiVrr " tyY. CAT n.i IIATILKDOIIE, ami. t.tiier X Biorfn.. Mr ilOMlRH .1 HALZA't.' ltanaltel Into Kni - luu ty l lilLIP IU. 1'. IIA.. Trmltr Co legr. t intbrklge, lunuver of the Inner lup e. J tola eitnto itn . tlo.u, 3U tL i lOVEHT - SlDH SKLICIII j ThtHiijhUnn Hunting. J ana .nil.rmii l arki a' d lu ciHerent tououi., HyJ Nt.VIU. iTrr til II. it.lhetvui4.ug Uaalkc, Uleof Ui. 1 leldl Iruvuttu., cloth eitta.ia artit edition ."oa rr.iy. 4o, in (a,p.'r. price la. 64., No XLt , Vol. f . vl AIKN W MA UK lr .MAY, coi,tiut(lii ' Tnre rry 1 1 Una, ir - i,i.t Oahlii! 'n..t giaiti, ifaMialiy lalen frura l. ty i, - a. - d Mti.iaaldL II tu I amk only, ul l. LUaflna llactl I lu.1. L ll kiurjaoii. Ilia ul lion. Lurd .luatiin Jau.ai laiuluu Lu, Ai.ialn. ha.!, a'.d Hllia,t.u, CrB - - u4dhig, a. I., ai.iii.i " - li.' - ' "'! M ""ll UNI.IM A NH '."' CO;' liifil' t - ' ""7 Si - i'LU.SA'l I l(Al. UKi.HitON,.. ( Wiilni - KtlitiiiK, tr - .HMU.lblf fvI'MVl, lllll jl.i l"i4" BH.I WatlliilMl4, J f u lA, Ll.l;Ati ltiiL lly .lAMUS AK'bllONV Ck li'H lil; M A. I.itueily Iim" "f Lkeiff toilet;", Utlrf - i. It nh.l'.,lliail .,f I .ar ali i a i(i. it$.. it. - lOlMt lihCl'l Ulil till fiOAifc iii'uCilM oMIIS' I I'ltV. .Iili.tn - l in Tiy Oalheiltal lly I he ,Vry Uet. CIIAI.LM lKnlVAL, IM' a - n ol l.iy. t lnn N .. - I fPALHfl Irom KUnU'llllai: li.iugcuiA, Altrtl, JL llm - Hhi. II .t. Vfc.1.. lit VlSl'fcSr KINil I.1NIPEK. M.A , late IMiolar of iratioe t'ollea. tttford. rep to., It - 61 ; ii. hi. ou An i n u iAL M a. C itiis : tnVir ChemU V cal Belattr)ti an I Hcienuue Apphcatloui to Agritiilt ir!. Itina - lated and edilel Oy IMbblAJ LK .rOh.lvi, Plis, V.P.C S. Ivik, 1'UUk 21a. ' "" ClflL sfeliVIcK KXAViiS'ATION'S. , ' MIK ART 'of JIHHMTINO and TahULATINO T ACCOUNTS and KKTUKNH. for the Uaeot Cltd ri - mci Can - d.uale. lly IIMNHV WlH31 HlLI. of tbe riutiat.cal liranih. Aru,y Medical ltep.rlu.eut, II ar UUice l.luatnictor of Candidate lor the C'ltd acrrice. 8to .5a - Liindnn. Longmani md Co. G AAlimiDUK rncss new LMVHItSlTY PUBLICATIONS ;V New rditlou. VcL I.. Part I., ilemy 8o.. cloth, price !., ' flllKATista cit NA'l'UUAL rillLO.OlHY. By X Sir WILLIAM THOMSON. LL.IA. 1 t .L:, P.H.S.. Profeaeor of N atural Philosophy lu lh t blteraityo,' liUago. I'ellow of S'. Peter lollrre, Caiubn.ne. and PKTKlt tiinilitli; T.A.1T, M.A. Pro - feM,ii uf Natural l'udoaunny lu lue Uuirrraity of Kdiobur.. tonnerly Pellow of'bt. lVir Colirgt.;, Cai - Jldce. - ijeound edition. PartL, retia.raith rorloua Indit aJ led, Uexy Eto, c ii Ail, (ice 9a, ELEMENTS .of NATUKAL 1'IIILOSOl'HY. Jij the a. uie Autbora., " ClOTT'KItPOlNT. - A l'riictual Coarse of - Stud, by Prof'fVaor U. A. MACFALtltLN, - M.A.. 3Iua, iHic Deuiy quarto, cloth, 7a. 6d. '' ti EL'KCl'ED'TTT - L'iis frmu the DIGEST, afuiouted O by U. MAl.lvE.t, M.A, LUO. Parti. Mandati Tel Contra LhgrilinCl. Price.:. London, t. atuOri lie Warehouae, 17. Pate rn outer - row. ICIIAUD DENT LEV. and IVoltKS: SON'S NEW At a 1 ItookirUerl", price la., GLADSTONE'S ADltltESS on Dean HOOK, delitered at Ilawarden. Tbiril edition, at all Uailieller.' IU in 2 tola, demy tro.. 33a.. I IKE and LK 11 Tills of Kcitn HOOK, lly the Jler. I J W. It W. SrtPHUNK. Pi - cbendary .f ObtcbeaUr. and Author, ol " Tbe U(e o( St. Johu ChryMMtoiu,"" Ac. IVitu two fortraita PANNY KtilBLL"a KLMlNlsCKNCLS. - Third "edition, at aU Ijootneilcra', 3 o.a, 3ia," 6J., RECORDS ot a ClnLllOOD. By F1UNCES A.NNKtMllLrl ; Madame LE KKUN'd MriAlolKa. - At aU UookaeUera, Is 2 tola ctowU ro 21a.. OUVENIUS of iilaiUmo VIGEE LE BRUN. OUVENIRS i Tv. At ail llookel.eni". in croau Eto.. Crice 3. 61L. IIE ODhS of. iltltACK. liamlitted into English erae. Iy J. J. LwNsUALE, Judge ot County Court. Xc I ii at fliaik. , . i. t. ti. - ' ... a - ., ic. v a.. aw"iv.w, m. uwu, v - v.. . v, A MEMOIR of the: itti. JOHN RUSSELL, of f Tordou7 North Drien. Py the Author of " Dartoioor Ilaya," " u7( liuatiug lu liiittany." Vilh lilu.trallona. lUruaiu lut.e au.l bolt. New liurliHgtou - atrect. Publiiben la Ordl - arr to lla'r Majeiity tae Wueeu. .... lUKKlUS r - ul SON'S LIST : Now ready, VoL t (a douh.e Toluuiei, ouinpletlug the work, cloth, price ISl, or the a, of li tola, piic hf (ulueaa net, 'ftolXKY 'CqiCREalVNDENCE of SAMUEL J i fJi'Yt - An eutir.e y uw tr.nacripl Iro n b:a M.S. cypher iu l.,t; i'no.uu Ubrary by tim iter. 31Y.Noit. - i l:UItlllT, JLA. with a' diiteind Nuia - afby ItlLIIAIili, liorl lit'.A YliUtionl - i, and trUb nuuiejruua ioriraitA, prlutai ui lieru:iint Wciodhury lyt"&; J Now realty, uiadiuiu 6to.,hif liobtirgh.'13a. 6l., - , rpiIE rYilloUSE l'AI'f.US: Corif.irondeiico ttovr i nral publ iiedciunrnii'g m Cif I IV ar, th 1 o.l.u t'iot, and' a touteateil Mucll.ili 1U I6uj. 1 utiat rined" f niui M.io. lu th iucllou i - I V. If', lieuuelt - nuiiftjrd, l.aiM Mitwl, and with an lutiialuc - ttoit ol 3ip., by - tM - IAil AN - ir, l 4iA V - '' I'ticati icttrra vuuutiu lu aefer.ioa - ea Boat aaa lielur uu kidoi)AV - Albeu4uui7 . Niw odiiiuu, rnyal 8u., clu b, Z a. 1(vll,N CLAUIilVs I.Mnv) CuMl'LK'flt CO.V - V OitltHtXCL, MUAk.P7AUK. Ilmiig Vb ul to all m ('aaaagcl in li.a uiu.lic Wi.lk. ol ll.d J'otl. uJ t o. Na e - lilinil. inil'trul M' .. i - 1"ii klegai.t, latlntir rack, t rna IH. uuu uKiauiouN, i.irKiii:niMUiuiiH ti. rr - iiio li iim.,i PMllllii if H.u Itr.N AlnA.M'i. j,. I ltluHlM - ,llliMlili4 H4 4iAJ A I ll,H'Alt ill Ali. H;l.k I A t - ti MtiliOiiY MilaHftfiA 'dt tfc iril('iinli.. iMtlMH tut ta a.liiiiiiii!iitt kt tit I t follow i'ii Ibil Ikil - iiiic, Ik fib .nVlmMHtLll!i.'tta,ilt ami liliftltii f I Mm UHEATE4T of U T JllAtVOFORTIeS, t WW liTWWAV iATiOFviftTW, Seinw. Il41t 4 - ?! !". .i A I! - "!. , flMti HTKIHWAY IM 4HnPl)ItTK - Qiwrrf, J 1 iVfc t! rPt , 'iinirTiji'irRrAC'v t if. f4TKiSwAV I'lAses J hlttfMlHflt, - 44lll. IVl Tf4r4 - lfBlW f!Hft M Bit Etl'tafMtkM la afbl U 1 feet lMl tl Ho a)aa - l rfl4 he IHBB.UI duai.ai.uj, lit 1 hfcn aTTiH 1 IH HtlbbtMl ftinetil - r,tttl - iHlHittill' Ibtmgh tl dillsJl. . STEIN WAV ii In (he Jilnhut Wfiii Htrt.UrifiM"i le v kh tWitiltA rlfH jijta - rdnl . ' - IM1M rtlHIN W AY ITANUrOHFW. U yn M - hoerrrf, tihinttoril Ih.l tb S'l'iilat lnteaMBi and tat hroBthta .tteoalilia thruuahanit all ti, tiia nf ka lualraiaatk. Lit t - ) indnitcly tbhincetl tta mtiilt - Bi raplbtlllifi a ill reantrre. U Ui leriiUr It tnip iibl! for aay'i - , aivj baa cut br I rtTklN A At I I AfOtfOttf r, bt furm u ale - i'iata eorictptl.jo Qf the pctfectioa to wtuca tbe niodam piaB dnrta baa no eitajixt - . J IpfJLjl U A i'l'H Eff ATI ON. H ' f pUK al KIN WAY PIANoroRl'EH tnf.r by far X - U Utrt uuulaai.if any piaaofivrt hi'th nrij f I ill t STEIN WA Y IrrANuFi)RT. - Dirif li. X CArALOtlL lA itb Prieaaj will be forwatddt so af pliaation, rpllK STEINWAV lMAKuH4irto - Lor4on . J., . ' Brtarh, ... S'TKTnWaY ttmi .SoSn, TAHdnwuy - 'HitV iLtiHion), Luair rajbuitir - atra., PitiHtau - iuaiJ laitidatiJAr pliA.LiV TUA,V?ilAHi;NT POAl' - I'm, pAU.V.S TUANhl'AHI.HT hOAi' - ragrdniT" 1JAU Hf HAKUlW pI.AU.Vr, tnANaiAHCXr oAl. Fur wiUt. p E A 1 ifffi I'll SPATt IT TTiii'iitf. VniTLTrs RTK ami T'oilTOtXToS afBfTten tpulleil t,y tb a of . - attunf alanine or lunr I'Hlet - ml, lot it ud petiod "I ill ll lue aklu an Atuaitli. MoUifri' and nur.w abo tiu th - ha,lh ud iauty of Ih chiidrin' ab.mll at fur, I t.AlWM ri.ANPAUKNT hOAP. Ourin - iI rrletly V"t. .It I ttrotigly iftrotuiueiiiiit hy all the lea line eulbonU on the aklu taeil iu toe Hot! nuraerei an I old etery wb r. . l R. l.RAs'.MUS WILSON, F.R.S., irit(in the AlX Journal ol CuUiieo.ul Msii lueL, PLAUVrf rRAN'SPAKENT sti.il' ti uf the nica - at aud n. - m careful manufacture, and - tu moat rcireafilug aud agrreaiil nf t a mi tnr th akin. mjself and recoinrnen - Ito my patients 1 OH.V GOS.VELL url Co.'i VIOLET aa4 MILLE - WW rUuR POWUER I b tha incut iquiiibflr i - errnmad and Mn TOILET bad S attiC&r KiWUKft UuM S4 be Brad GBHTIflOATE wiuf ,rery ACKKT,,, Jtw U, )37i, AMaiytuial UWaT, Isv4u xv Wall iftkaar Uui. - 1 baf utBlaUt auaiiaaJ aud aaf aubiaol! aa l&.cr - lu lllnu.a u,a k 1 - 41 14 Miaiaaaar f - ti4 14' 4 Jobjif frtu - Hk - dlibiai lift." Huti - iea ttig ta a sb4itaa4 froiB lb Giaaiar 4aiB Jliatl. .a I ii (m mwig tuu (Juafim 1 .lletau, fafi( hI 14) kUia 4? M U fl ffu, ! HauaUH Wt, r Wft - f " lli'f . br I muat'f 0114.4 v ill IrTUr' U.J lht,bd t - f W(t44 tt,'Vi Tb a 4 wMr4 44 14 4 H - f l4 - 'Mf 4tfB :..Mte4 HfHIi l wllt W - W: MH Bliat Uf,a Wra - H aj.MI, wiif rat tMl 11'4 (u t tweak 4t - 1 11 b4 W - tftsA tt - t 4 f b r - twl IffPlKk flfrlf W anlOfta, laeiH "waj, P,H 19 - 1 tW tt Atlljat l r4afr - i CS!tr ll f?!!r, beV " s AM VLh TACKET - tir U DKLlVRatiU " URAria for .NonilANO "iTUAMa Tor to FOliWARDS UOSNELL bfKl Co., Laondoa, Encland, 1 A ' - ....." niOrt, ASIA, AFRICA, AMLlilUA, ntl "aTSTjialasia, VVlI, f pUE bon - u'! rm and nl.treai of athemlit or X ilUr la 1 erfiioiiry wk daai uot keep ' lOltjrUO.SNELLbnol tV VHkLKT ariH MILLKr t w TojLP.r it. I ,ML'BliltY.Ptwn:i ifiTKJoK. AHIHjTT, tw4 ANDKWO.V. i n pr.itinurrr " m Avrmvmnkira 1 pAfMrrK, . v'O. 37, QPKKN V I CTU U I A8T n V, ET, "E.C. t n 11 r, Ll. VK A NT II'LU VI USI, y Atunrnooi' huit, por, ALti CLIM.VTK.Hr cnwptl.lng iOATTT. - lsTng, atutIut. ' , rilllESUIT 'i Tim com flbt irwEiaur Prtr30e. IThlvji AKtii'LU vim c IT ounces. i Always uae it I LAlu - i.i TKAN'Ml'A KENT SOAP lu preference to ant nther.aa temg more free from eara - ai of alkaii aodottier i apuntiea prju 'icial to lb akui. - lb lauj' euiineut aur.eoiu Mr. Jauca tjtatua. Sold ererywher. ijEAlts'S X TRANSPARENT SOA, lor navin. 1KA1WS TRANSKb - UENT SOAlV for the skin and . tb Complex ion. FEVUS'S TRANSPARENT SOAf, UseU by the ' Loyal fatuily. IJEARS'S TRANSPARENT . SOAF. JisUbliabetl near.y luo jrara. 15 RAUG'S t'HAUCUAL. RAGG'S A"Ki;ETARLE CHARCOAL is one of JLj the beat known preteuUtea agalcat all kliula of Infection! die - raei ; It abeorb ad itiii unt'.r in the atoojach and bow. la, thereby ia.partiug a Tigoroua, and healthy tou to th wcole ayateut. bold by aU Ci.eiuiata. - . .iu UHt , . 2a.. - 4a, 'aud 6a. each, eyo.m Manufactvuer, J. L. 1'r.tC. 14, Wlgui,iraatieet, Catendiah - aouare, V. UAGli'S CH.RCOAL BISC CITS. Worms in chlldrru aire ai - eediix eradicated by the uaa of tbeae biacuiu. bold in Una, la, 2a, .. aud 6a. each. " ' RAGli'S CHARCOAL LoZKNGLS. Sold in tins B1 li la. IKd eicn. i'Lu rreiAaXtioDa mjm to b3 obtained of mlT CUeoii!. ttirtjuthuat tho war lit. cutioa. - t - TL.e above r J. 1. Br - vat'k Qulf eiiJkriaU t reiiraU4u o tbe M.nufctarcr. 2, Vv imore - itxcet, C fQ4iiik.i - aJiui. Ivopilitu ; .wti't.m Vy Cttetu i cTry wtifc. BKAUU'ri llt oiv illaUUllb. iiold.m uxik i' - t, Ul eh. Tbene biscuit - - ue injMie from the whole Mhe.t. vbicl. King tfrounvi bcoomei sr4ijui4li. nl act tuottt ucftciaUlf on tbe B IRAGG'S Ul. RAGG S ERYALKNT RlSCUFFS. Sold by all Cbetuiata, In tini. la. and 2 ea,:n. . l'URK FLOUR of EGYPTIAN tN' 1 U.S. This driirioua food ll cow offered in toe public al an article coLtaltuLg more uulritit propeitiea tnah any other kind oa cereal. Pure t - .)Iitlu. imili.l contain 93 l - r cent, of aoli - t eeaetabl matter ; it la preired by carelul pioee, tie.uif bake - l la pata - nt hot - aaicr orena, rxuifieiiueutly it la siuci. iiuprora lu Uatour, and much tint bt T.i in preparing it. To the tuaalid and persona a'uiferina fiOJi weak liigeatiuu it la Liraluaole . it a, eeuuieileea dyapepiia. indigeition.. couaiipatlon. acta gently on tun liter, and Ita eonataut ua iaip.ru a nealt&y and figoroua tone to the whole ly.tena. bold, in tin, hy ail Cbeniiiu, ana by J. - L. liiagg. In tu a. 1. 6d - . 5. bd.. and 21a ' ' : i llRCULAU CAiE an.niOOD, 21s. C1 yj LSTER, 2 - is. XNTLE. - jo. . - . T HEGHTEsTYklTFQiD JA'EjTrADE - legant. durabTer - - a ND CHEAP! - will go iitcraiiy i RDINAKY ' COAT POCKET. u1 a.O TUURIST of either iei O Il6ULlTUVITiroUTIT: dlaaatiou: UlltatBauh baldtaai nm - ii - a.. . ' W UI.IL. , - vi"fi rf wa. Mpr4M m M Man, flylkaa, iT bt - - . r - ytfv r - relu - . J .tutla ,uVj.P tuwaiW at4M aall, aaad tb flfffiab atat auttai kua ZL i...rT""4 taaa, f ematttai f trbe, 4 tbt ltHt at kvli af i La 5 yert' IbntllW Heee i(a iu r imwai UfatHa. 10, W tt a - 4 ua.ltW bi - . 11 tettalfc f.f l.anaa m iBaeiT fci, Mt - HH.attf tMifikufal a) nebk, ll it tJkM Ha tZZJTl I l b tf tialkwiat iklaak ' - fal!f.a. W altfe - i all IMaaiUu 111 i.Malk,a la tVaaklB. Beltlti. KMajM hM lui be, en, ktea f e - 1 o Ibil I l ml.e tbrlt MW tuae n lf aall a. and I he mo I trrtletl .f a mnd ail Mghk tAliragk. j Mi'oHTAN'r t Al 10Nr - JOar' iiel!atl.re4ria X 'erH - .bl rernbttto. 1V BAlfHr - tbll hnmituZ laaen bi rt p a.1 lui ot ebe fotnU Ha,.rr t. H. P tLmtZ Phyalckaa ta lb aA aarttaa ILtual lot Wmnea and Laiidrm lJI.w. ,7 aiaciarv . " Aiwoa4 tbe. f agviabip litaUai Lh. Harryi ttaiiienu Aiabiea la th teat, cualelaiug ail the eli mil cf ut.il," aa.t t.li ' a adtt rj infltuiw u,aay wwawa aa4 etuidnq aactal itk tueoaa aad aiaraauaubaiiit bar tuVlf teeuiarjil" t - HiUJaia a, tautaue, tale avugeua of the a nil aria trlkoaaaa aiiay. snaaa - 1. dyaentery. typa id. inill agua. It, Harry y - .l u a rib iu acigti kuld, aud.'fi iMiuaval eiiawiobM. t aonllaiiib aa ua Um,Zi rn tulo caai witlwat IL law Laut, Page kA Food rtitort - a Mrieit d. lMa.1 la. e. auun. i.nga a4 iltir, tfrabliig - (, aiauiauii ao. Lu J lauud. to IB u.t aiaunlarad Of Bufaatdaal. it I t Wlaitaba rn .i ,iu - H aud y - uu j,uuu aauuai ufa. Dr liAltHV's FOOD, foiUB.li tu a f.w eh. ;t tlrt fttiBa k - ' - i (Ufa of to - .tlt.aia klt, ii faaMait V MMI lf.lHiMl, tilt e!piwrl Im fNk lal a iir tat k 14 ll a 4 l l4ut.H it, ilJi.4 - .lia, Vavps f UC llAItU ; . 'n FOt'U - ' lu.inl auliertnl fruu'tri.t4 IM M IM r4 t - H - blba, H) H - tfa - bg a hl - , t. ilil at,Hg ift - i ikibikijr b. lake autseiful !, a. i r tai. Iaa.4 'at - a b taoiat k.ta Vi.t, taap.i lit . fio - ly aMtai. - ! ag .la . 4Hlt - l - f - bMbg rMtd. Bird tA - nltkt i I Itad - iat ami .d ltj - venlilaittHi tbi abut yiaat raeurrred V , bftur! ma il a Wlab aol la..., dHUI lo6l al Mivw dtlt4 lt IU ta - ' nii7a tae ffota giatitiai lo nl Bjy Inbut ml peaiae ka Ita titt. IBM. eu.w in aouai ana to lb aytteaa. I ba.e auif takaai M a lot - igfeL ai d ana brnlty aad ltlok.a. - a. d ray. 14 u Uktag a tihltBBty amount - 1 ir - a I aai..d yeaterday fwut or Ate .! w taiitixtiaraU!M , h,y .rpattte aul k.inu are gu - al. aad IB fa.1 a m a ell a a iiam bean I it year aak - VOurt, aa, P VlaaeaW M.KA irtit.l). bury III. faliaand kv .loe. 2ad, II7A" DL RAKRY'i FOOD lia cured tne oTnTjcltly aweatlua. ternbe lmtattoa - if tne itoajtaxb, aial bad dia - eiMMa utcn U't - l is yaaa - J, Uouiart, larlaa Ptt, St. KUaaia u - Ue, Ptauca. ' DL RARRV'a FllOU. lJjapersia. Nenrou7ua, Itebiiiiy. - " N'axina Vicar ag. asar V aiOiaua - crvaa, li.r a BJ; a bat la - en eurt - r.ng at le.t artea yeaBaAuja pmaie.bf ..J. front thalulaoaiug Oouipianta. iu. inUiaaytaairertouaaea, i - ta la, ha. Inffamuiaitott atul'tatuenngA lew ipuna.'genra. oelik.lty, - T' an ivaa. - au'd ueiuaHiua . aa. uuriua all wtl uiur 1 hat ivulre - i avert )ar aoiauaj. laldical attotuiaurB Uukt 1 & bea. tlnnai - , rmaeq i doctora btia. stuc 1 bate taaeu your eaiuaU. tlcaltivraatoriBg i Ood. 1 any iy good ulgi.ua. "bett.r Ipinu, aud Lav uo uu gaUeruVii or luaauim ittcaa. kij kireuka ha ot coura rewrurd. an - t i La.e not teen dJAroed by any nrrtou fanoe. No. Mr. it la - eaay ar tail you ad to aod your itaaaUa - ratuciiuf Food ha Ova mm, hui tg 1 not u eay tu'eapiaa alt the gratuu.1 a teelba'tb duxer cf tOA - h a ivai bieaaiBg to. d J. your numtae and etcr grateful "aartaav Kiiaatartb Jaoutav." - from all Can be obtained EADING DRAPERS, ManUe Hptises, ic, in We Lj 111 OSIERS, XX JJNITED KTlNGDOMa NDERSON7TABBOTTi and - ANTJERSON," J7, (iUEEN VlCTORlA - STKEET. IIItTBB and SON, J QHUBB and IIUBBin"d Patent Lockmakera. SON, Patent Safemaken. ScTXM.uterrohVQa lliUKR and SON, Makers to the BanJc of England. 128, Queen aiUBB'S CITY. VAREHOUSE. Victoria - lira l. ilC L. BRAGG, 'Sole Manufacturer, . 14, AVi'Tiiore - . atrtet, W. ; VroTICHr - SPOONS and FORKS In SILVER and J3I iu MibTCTRO PLATii - kLKINGTOjl atd Co.. aa th remit ol iinDuitant iuitirofeuiriiia in tbe anote anauufacturea, ate abl to ott cr turir gurautrd qualituaa at aucr. pncea aa, wbn fully mailVc ta.uing their ac.no.ed;ed aui - riotity, puce them witnia the rea - :a of all claaaea. l.eiiae.1 lliuauateil Price List free ty. tost on application. Purebaiwts ol Surer Mi - ootia aud k orka obtain the a.irantage ot any fluctuation. In the a.lter market. Addtiaa Klkuigloo aDd Co - No. 22, Kegeut - atreet. Lon.ion , or ii. Mixirg.te - atteet. Cite. VV VV W T ILLS' Til KE It. CASTLiES. 1U - S' THRhE CASTLES TOBACCO. MLLS loz. TllllEr. CASJXKS TOBACCO, loz.. and 4oz., pacaeta, iiued with tlnfoiL ,Vi ItBlfi lHl, 'lt luMlllilLI, U 1,1 if lb lll - ,NAIA,Htr II, PAl'.l. IAIIIOIX TI4I, Bh.Ulillel'KllIi)!) If "Mil Ail in Hi kil .i Aia. iiit n at tl ii 11 ... y . - I. . I a ; ; a. . I lclttl Itul Holt, I, b ItMle ltf, JVUi fjjUOrtltV LOVKWoOI) oiid - IUI8 LlT i - '' lewly, tfvt'b 8o' Staf f,p . " ftli" 4ltJT7JftuJrirni. l, Ootll tlaiViMF 7d ), f IMIK STLMiHNTSslU - TMKHJIv uf liLKUTIttOltY. X Hy llnilll M. NOAH, Pit. IL, P Uri. A.itiu rof " A Manual oi liltitnaty," d. A In, tilitiiiti, caiBiulij ittn. - l, wltll au Intro iitu - liiiii - ltd Add tu.nal. rhiii - teti by .VV II. PlthKCfi, tLI - U.K., Vlie - I'ieaiuriit ot Hi cocit It ole,lrgrai b l.iigtuem, Ao. Just puMni.i - ,1, .i - i. ii.re.lliii.it rmaii tro ,6... clot Ii (iiwlagi 1.I I, riE. l 'ROOK ou ItiB hi I.Ai.l EiSGlNll. lly T. .kl. X liOOI'KVt; M.A , - luiti.itr u'.Uw, Author.. of " l.b I'rm - eipira ol Minliaiin, ho, V. 1 1 it pwimroua liniatiatiuiia. "A liea - liaii tamth Hill Uai nomi aiuoo null aii)ll log l,lltu by lluiUytur MalIL" J - .ii.iiiir. - . MiW VUl, V Ml - , of WKAl.K'K lirUIMK.VTAUV HWUIJi - .W' rl, U.Mir, blMli til'dll, 2 bd, . (laiaugvi il l, SAN1TAKV WOKh in .llm f4.,lALLI.It TOW.S'H u i Iti VII.I,Aii Xt ii - l d lu .k f..r Men, beta of 11 lat.. aim lltttal "aidl - ao Atllholll, llfallit llrli.,., t,a,lli,l., tiilivifiili. and itllV.ii. II) I'll A lii, I H M,, Mill, A I t' K WKAI.kl'M lit'ilMI.M'Ali.Y HklilLn - J,.at ..,t3!d.,t, I2nui,witl. ' 1lliiaiiinii., limp il4ii, ja, , el. .lu tntitida, 3a, b i lt'la l I, I III U.MOl l VI. I.NiilNJl.l I HI lll.illi.M'AitV I J Till, A J 1 f I . i ui. I. tun inning it ll.atiihtal ' kett li .il,. iMirip liliurtb liinlloll r llglll - 7 lly II O. 1M 1'Mt. t' li Mint - Ad iltnitia 'tiBHiig uf the .alnd'tti lAKoni'jti'e, l.y 1 MNNKaU I LA Ilk, M.I.UU. ', . .Nhr VoLUMIi' - f M'K la I i 'e5 "OTA f lit.) . L ft lii 1 1 hn. No w rei y, Winn., i loth, 1a.'IhI. (tUg il.J, DMOSTllEaNi;s i tin - ORATION on tlicCROWN ahd tlis I'lilLII'I'lL OltAIHIN.H Mith lutr lluctl .ti, ,v. .lj..., and Ai (e, I. Ipl.iliat - fy ail I Critical lly' tlie llt - t T It. U 1.17 A it V, IMMi.. ii - rmt riy ra - liurar I rarrinaa t wli ge, tulorit Tl.lt d i). ai - iou.i edition, crown oio . .a., ii .Ih lj. wUg! l I. 1U 1'A I Ull, - ) i Uoit tti liroir niid hlnitr llicnii .A 1'ralK.iI liuide t - tbeCuUhatiuu aud tiviietal Trvatiurnt if tu: Potato, lly JAMt - 1 1'l.iK. . " Crosby liockwiaul and Co , 7, .stalitiiers' - hill - cnurt. Londpn. f.C. TIlKl - .K CAS1LK TOBACCO. - Tbcre'i noiaa.lcr tol - aooo cotnei froni Vu.iuia. an 1 no tH - tler brand tbau lie Ir.ree Caatlr. - mo lb irginiana. klutr tu icgvta'aaad eigan - tleaT - prutaot.1 I yta not., aud tra - i Biarl. f lLLS, W, if aod II, 0, " IN AliANS LU Ti UhK7 Kl N A 1 1 A N 'tiU h W ill ri KY71;Hr - T7iuMi4 niiiiuv, fliiiuiimi, god iumi nb.nu.uiQi. i,iiiiiaii ri.H' lui If (I, olaaiun ' In i - fvaut l - f u l.l) M hnk.i t ' INAIIA.N'rt 1,1, WHIMKY, ir. IU.I1 ) i X "boll bill t.itu, ptiiis i kt.alnfa.1, bd el f l tt - illil H'tanif . h IN A ll A.N 'M" LL WlilNK V. Ilt.l.l Mias.UI. Pdfl ia r.llill.iU.ui, l'M''llti lilhlttitloH, 1645, lh U - l - IMeilat - flit kf9, IMP Itti - ltflllil lltaal, ttH ltltl, yiLl.lA.M 'l;ARN bhil I'tb - A.SiLh DF.PAhOIKNl'; jON a BT lJEl'Alt T.M KNT." I ViT5TU3riS riTIIUTtTiklEkS lV ol HSlKlJ DEPARTMENT? ; " y ui'Fi rTllsiT DBUARTjfRK'ir - . - - ' - i - - - 1 i flMIEijOODS are manufactured on thi itreruliei.undfr X lha aupartUloii of IhofiuighlyiualiBad itauitaqia, P.lperUneed diaamkra aud lilleil la III "allaiulaiiv, and ei.itTaiiiii.t kdl'al nttlu routita' iritfl'lej.' Onien lu aus eataut arrtl 'out witra roiui(iit'eowl.iiM bUIi li.od.ial ei.aig - WILMAM TAILS audi!.., Nait.gkou tiia.wa Altd New KaiiUnait, Loudon, H.kl UHNUUUE, ClHUBB'S WEST - END BRANCH, 63, St, JameiV itreekSVj - QREATFIRE in yrATLING - STREETElc: " : b2 EVERETFST'TorcilCBB'S SAFE." Fnday - :tj street, London. 15tS Jinuary. 15757 :ctimn.W hate p eaiure in informing yoa tbat at our recent fire to Watling - itrwH awl Pndai - vtreet. one vf your afe. bougat yean ago. thoroughly aithrUKKl al; damage from heat and fire, ant on orening the aame (eieryttiuig. iucludtnat - all our rc iritia. aal found irr go.id order. m are, - OauUeuen, youra favthfully, Crocker, bona, and .Co. .1'enars. chubb aud non." ; . HIT UBS DU BAitRa'a k OOl)." Your JTooa a perfluiy cured lue of 20 year' liyiuenaia, Ovp easaoiu aaa flabilre. as - w rpie.eoted my dieaauia or tuureaa.atf naiMUV or aatiig u the lA.htotrttuit. Muia. kortM. naa CaTrWcetti. Angavq - . DL BAltUX a XOOL IiAS lacUd Monuerluiiy'oauif; my itiengta ll Cvtni.tg back, and a hew Ue. hie ttat - n uuula. ainiiitta - a toe. My a. - petita. wtuca for eral years aaa qu.le mximl baa O..U1 Back wooderluiir . and th preeeure asd araiaiu4 aaaa isy mjr head, which, duruig 4 - J jeaia hadr boui chronic, bat leu u. ua. tiieiy. Out hi KiilT. I - ando a nar, i arr. "ra eiy " DU BARRY'S - 1'Oua - ConstiiniUon, aiartjua, cramp, kidney and bladder aiaorda.a. Lii. Wuii.r'. Taa. uaoutal boon. July 13. 1852. ltti bairy Pood la on of ta swat euolieot. tkOulUrung. and raatoratit abaorbenta, an, auper.Mlea.Ha uianj caea. aa aiuataoc iueuicu.ea. aa i parucuuuiy aacctit la ur CUat - ou Idyapepua), a con Quad cebit of body, a. j. tadtankoaa. t - oiii eotapiaait. iudamuiatoTy lmtauon. aua cramp of to uraUua. th kidnoi ana bU - ldcr. land hjemorrhoiua. - lar. iatad. Wunrr. fio. faa - ur of Mrdictna and pTactfcai 1. 0." OU BARRY'S FOOD. Constipation, aithirta, 4e Cure Na 1 9,332 ot 50 yeari indaaciioaoia (onyfruui dyapiaa. nertonaneaa, aathma, cougn. coaatipauoo. ,cattueucj, apana, au:k - beaa. and tiimiuag by Lru rtajTy'a o,at. Mar.a Joliy. DU JiAKttY'a HHJU. - Cure jif bi onctiiai ,liorurs aol catarrn. duaiuaaa ta th bead, and oppresaioa of the caa - t, a.cu had rvai - ui alan.ocine for u,auy jawk - liura kosuei; Uruaaarde.n. Hungary. , . DL BAKU i FOOU. LdTer coiuplamt and diarrbiea. Irom whicu 1 bad lUiTeied Ieaxtu.1. tor tan f aara. u.piteti.c teaa uaMical Ueatmeut. hate tickled tu.il 13 bAAJtk'4 excaulect rool). - W. tdi, AUjor, n.M.a. tiB.tlaopeu. U'BARIU o FOOD nrstoml Ib. of (rood riinicli" SAFE byURULAliS. rniiG Juiie. T tack ed Earl cf LTJCAN, U.CJ3., writes - " 30th , 13,1 iienlUimen, - ! bare to inform you that tb HAPE rur baiKul ul y - ru J )cra aro iaa oeea uueucvcwluaij attcv p'ta ft burgiara at m, reai.Unje la ireian - L Ihoy had aoueaa to it f..r ., ral i ,M,ra , ami, thouah Bdgea aud alatgafiamn;arB ware ruved. thty f.Ue - 1 tu t in the life. I am, Gebtleuto, your faithful Sexraut. Luau. Meaara t.huiib aud bou." i - sTRuenvK Jjl - STRUCllVE FIRE in I JUNHlLL - ttOW, London." I ON H),. 2.14 Sepuinber. 1875, 1J tan Ulttlli plaaam lu loioru.iug 0 1 tbat tu H," I oi 4lntleran. - Yt li.iuii li - ro. im 1 - ft n mit . iki wb tl. a.k uruukii mm a trad in lo lar.a AyM M yuot luala . Una uf in aala. a a,aiaiia l.i a luliat .. I.t, lot tt tt - il a aaialilarVlai dSl,tb mi.i'lua Ll (.( m Uj fij and att.l liter Ikti U - ta l,.ti f l.ili e4 "! uukcr . fgiM ),a,l lldU - ll ba l b - V utllio atUllfl llt.i BbaH lb 141 a l a,.f, dt 111!, IM Mt (.nl. ,fa iu,i. Iriiatl, ilOti.l.h ItaflltiJ lri I IM IHtA4 ba.l III w li - l Iai.il.t .l l.t It I'tma wt ii .taf Ml bail Hture 1 - vtltlli.li.g I i - a.l i f ha al - flMl "i fautalih um lia n( am tmipt. l.na u, i..hIi il - dy, HtHil ah4 ind aum ial ll?. IbiHblll fata, fl I. I iHH - M III I' Mil set RUI. - NtiLCCESriFl'L ATl'UiU'T I i:U'l;l, X HA Via. llatl nf lltJCTIYK rriMl - .,fnr7ir4f ot Vom - aiitiiil Jtilt 17th. 184 Mrurl l.'lll" Mil mil - llanllaman. the ft.ri; I mr. 'ia. I of ima eklrh was in Ibe ttiMetroui hr loat tt - e'irr". it tlie t'anteetihleon tail Pibrusty, and was t'Bly tllscoterel luJuly, hai Iwii liMinl lu auelt b latiafat't - ity itaie, lba altbodgb fnau tne fa.1 that ti er Baa iioUilng dtilaii la It tee !t eouid not be lo.utleta, I siu aallat).l il wihiM hail a'lordad proper ircurlly, Nnteltliiliu'lmg tint the I re a or waa mrl.eil. inu the laf hail lallni a ttiuiidciable dlatant bn bl aunt bard autitnr,IU cou,lltinu. waa all Hut mold da.treal, preaanllug re.uarlab, ennltait tu .iUi. r aaf a ibal hai been fuund. 1 aw, llenllaueu, youri f.iy lailh - fully, ikikl'tdi Heve: , JJANK TREASURE PRKSKRVED In i CllUnU'.'i FIUIMIESIKTINO MAPI! V ."t'r.enftl Hani Ooipiranon, Lointon, Airil 21th, Hil, Kir, lEORGE ROUTLKDGU aDd SONlS' NEW - HOOKS: The NK tv KtjoK ta v HIsY: - Iti jio.t 8t j., cloth, rrtee 3a. 64. by rpiIE ART of lMlACl'lCAL W;niST. By Colonel JL DHAVsON. ILA. Ded.CAte - 1 by epeclai peruiiiuion to ILlLll.the I luko of afinou;bt..K.ti . . . - ' Tbo IVtltilli d ard 116A5 UULS ACT. In fop. Sro.. boards, price a K. by pott la 2d. rpiIE WEIGHTS .im.i MPUSURES ACT, 1873. X By IV,. A. - HoLttsWOUrH. hj.'. of Oray'a - inn, liarrlater - at - L.a. The New Act which cajue Into tiiieratiou January; 1879, it of the utmost luiportauce to tbe tra ling community. ' The NLW UAIIDLNINO PouK. - Iu - roan Bra, cloth, cllt, price . 3. 6.L, ty jJit 3. 3iL. GARDEN TNG at a GLANCE, being practical lirectioua. tu the - Amtui - for etery uioitli lu the year. Hy Gr.OKOfc. trLKNNY, Kditor of "tiienoy a Gardia Almauacx.'with many lllutrat oua and a Coloure,! Frontiapirce. - . CtJUTLika' - 'i riiXTr7NAY "NciVElJi, NLIV VOLUME. - ln demy 8 - vo.. faucy corers, - 6L, - by iioat 1 atam; - , OORY OJ - MORK BSAMUEL L - OVEK. Author's IV Idlitlori. P.OL'TLElXlE'S RAILWAY". LIHUAHY. NEW"VilLUMES - Ia croau Bro , lancy corera, 2a. each, by post 2a. 4d., V ERE of OCRS. By .i A.MES GRANTj Autlior of " Tbe i - oitaoce i f War." . JEWEL of a GIRL. By the Author of "My XjL . Lore She a but a Luaie." Londou, liroadtray, Lu.lgato - hiU. R EMINGTO.VS NEW NOVELS, at all, Ubrane :DEAD LILIRS. By CECIL UASELWOOD. tellted by Mrs. HENKY KlNGrUj.EV - atuls.,?:. " IiATTY'S. DREAM. By D'AUBIGNE WrHITE. . Author of "The.ArtiaaaoNUmea 3 tols.L3U ii. A SON of 'SWEDEN. Froiu the German. .By Mri. TYKKKLL, Trau7ator of "4uccev aud How He Won IV - t. nder a Charm." Ac. 2 tola., 21s. ' MACUPELAfrTor, Lest Lives. By. A. G. W 2 tola. 21s. - . . WITH SEVEN SEALS. From the Ity Mis. W HITE. 2 ila,.2Ia. STANLEY'S WIFE. By .Major - a.MlTll. vols,, L'ls. J Iteu.ngtou and dJo., 5. AruudeiiUaet, Mraad. T.C. riHE BOOK. X Herman of CARL'AOALBKrtr. "IIIATTO and W'INDUS'S NEW BOOKS: NtWNOVtL. by the AuClror of " by Proxy." 3 toll, crowa Sto., at erery library. UNDER ONE ROOF. Bv JAMES PAYN, Author of ' By Proxy. - "Lea Kadi ttaa we're Painted," " PaUea Fortuoei.''c ' Ctowo ttoTT cloth extra ta. PRIMITIVE' .MANNERS and CUSTOMS. By JAMES A. PARKER. The Seeenth edittou cf Vol. I.' and I ..121 eaeh. AHISTORY of OUR OWN TIMES. By JUSTIN McCARniY. Uriticiiiu Is disarmed before a competition BHieb Piorokea little but approtab This ia a really good boot on a really Interesting aubject . . . Very few ot iu readers will cloa tb tolumet without looking forward with interest to the two that are to follo w." Saturday Renew. ; NEW VOLlfMK cf the MAY'PAIR LIBHARY. PoAt 8to., cloth llmjs 2a 6d.. a NEW au.l CHEAPER KUlTloN of fTUIE NEW REPUBLIC. By W. H. ALLOCK. X Uniform with " Tte New Paul and Virginia." " Jaihii Jjatid - aoo," " by Stream and rw - - Ihoreiu. - " taaauonomy aa a Pin An." Ac T. - .,SrcaUIto la; cloth limp. It. 6d.. HE HYGIENE' of the SKIN : a Concise Set of Roles for the Management of the Skis ; with D.rectioni for Iitrt. L'leof Wives, koap. Hatha, 4c, By J. Ia MILTUN, tsiaior aurgeoa to 3t - Jorm a lloapitaj fcr liiaeaaei of th Stln. i Lonioo, Chatto and Wlaiua, I - locadlUs. . A N'. Unnifiise ttaadiitlatro nf lilidin - Uu KUHM - i V Tl; 1(17. u.auiif t.ile,l at4.iy for tl.a llul.i du Maud - tili.. igil.iif - 111, I li. all f I'tti,. ia, o.lng t,i lb luaiiiiiiy ' ui til - (I .ilintila W tally out ll.aif eohlfaet llh tit luab'tft!turia, Ihloau ui - .li lb luaiket, lud tutial ! Mlt.ll al a anal dw l oukl from tb til lull f .ir.iiil ira tfuu,.i.a all lb n - (.ii.it.'a for hoten or aupdlor priiat i.o.i.k, Ae.. eoiupiei dibiugim aiillea lit. solid .lli.it, and alt d .rail tna'alre and u "t eieginlly tleaigni l (lining to ui ciiam. svi Id walnut, uphn itrit iu fat iiiutiMti i tlrimiig mum ayitti In et.iuy and (oidi wnuul totarnl id fl It ttpealrlea and silk telret,'iia afyiea wf ituetb Abne aud Louis tgultiae ; 11 room auitea. With large wiiofnua and ducbeaae totiei nblea ainl waab - ttiidi vt the. beat tjtialitf and irk - ina ahlp aud tbe mint admired and fa - bionab, itylea. In Hue ltaliau aud solid Amencau waluut, ' birch, ' aulid aib, Ac, a.tlllically ileAlgnM, well toad, and adapt 1 to ery c,a - a tu i ii.t o,er. jHiiuiiieuciita trntu .5a.uli.eai lb .iute. original prite As guinea i 53 tr.'U and liUaa Ixsittea - ia aud beiiJirg of tii Inoat I ini - ri'itu cDaracter , Aubn.ou. lip.Laii, ml other carpata of cin.lce le - a.;ili tiou in t arioua at)Ie racit la'ing com pie te aivt w..tett.llirotighotit ia oiie piec luitab.e lor auy rmiui. na au eiaii.ple of the eitraordb nary re - iuctioo - Hiuo, there are 22 lied - rowm auitaa in aal&ut.nd AUiericau i,iridi, cu.uipriiug a wariiroi.e itir lar.e liaaa diaor.f uil - aie i chest drawer, ducbeaee table with jewel driwert .u.i glais tuin - l - leie.Uoiiti; wasuiianil wi".n uiarule top and ery nan iaoma td lac, to vi bora - , and tore chairs, ail of uniipie deaigej wuk - Ii areoltcrrit - at 3H9, original prica being A5. 1 nest luay be taieu as au ei ample ot t'te realucliun which his ieen made rateauijr throu;hout th wuie of - Hits t aiuable and apecial furniture. Tie goiaa,amfiuuting iu taine to I aertrai ti,ouaanda tl yoiiLua. are arranged iu a eei.er.te anoa rtiotu. i distinct from the genrral flock, eaCb'euit or aiticle being tuarkel id plain lit urn si the reduced atl Invert caah price, and - uoai.l i iu - s: - :toa at once by etery on about to f.irnlsl, a; thin imiiortact and genuiue aal can be coutinued for a umi.ed ptrual only. Ou tie at i.i,lN Cl.AnCUI..K - aud Co. s. - 11 to 71 brouiptn - rol. S.VY w ui lb l - ii t.i rti a i tr arts Hunt our kingapiif matiaier i letiir, ilaletl ! JU'cli la t, liatiug rliio ki lb eoifiiiiuo ra H.b hl'MAH, a.alouud I'lef HiFvbl Ml. Vouf ubellbl aey ta, W nk.euf. Obi - f Alrtgf, Mr John i.'kubk "l' day fli lb fir lnnl Ihwagf md hul Ih lai - r Iglin la our Dw - ..ain a al.au ta a&a l.u.h.1 l.i lu. lu iMtrfauk eua..iitla,. tl,u ata,.a J ! ,,u batlbg liiu.ii.tblf bn.ayia. It, Ni. tiifl. b4 iMjif ) t in ttialilitt il.r ha I big dirlU - ulty lu opeulug Ihe.douflvf a urn aaa. - iiy anal wi" uf". . I UR0LAK.plto0F HAFK In " ' ' 9 GAItKlftON ATmsipriiii. "CIIUIICH vyOOLWICH "4X'"flCA'CT from a'MijltjflNG PiVFEITof January 'IT '18th. 1577 . - " il l,erie Uarriaon Pttureh. at nmlalch. wii ika.re - 1 by Uietei nn. riuuday night, - or early on Monday motnlng. 1 he entrance aa effeieil by cutting th lra!eu'frei and reuiou,g a liuuii er uf pane tl glaaa - Irom tbe wiudow factog ibe Army erlo V"tn lt.uia.ka, cn if the u.t rotiapirtiotii ia the i.u'bi.t.g. aii - 1 the i d y wiiHin lu the tin rcn wturh la utit i:hiliii ul naiDil gliu . 1 tit liitetirs mat procrnled w lrw oea tb a ui lyin aud toao - ttfact th - ir cviiteuir, - which. honer. were rtry LttiiJ aa toe bnx bid retvntly leu eu.pt ed by the tecnury , they ti.eD entered the ti - atry aud attempted to btak np - n oue of CHUIIB1 d A I" 1 - 1 ; but, aUuou.n tbey aaccenlcl in areuciung oft a portion of the lock, fie kale was proof agiitutthem.' "HUBB'S ILLLSTR.TED PRICE LISTS, Sent - pt rre. in 60 uaa. to a leoi.eu.an fiotu laofer. 24. wuoieauuuafb , auai aereea bad been ruined by luteuae study, uaj hut body reducaai W a inure eaeitoo,wun neepixn am qeouity a ot tua ofct a. kb UAKKl'o hjOU bma cured The Duar ' J Countaaa ot .Caa - la - dtuai t. after ail mediclu had faded, of uv - iii. ration, bile, great nertouaneaa, aud nyirena. wulcb tor una yean bad tenaid Mr phncaiiy aua mantaily bli.laa . Du ilAlOCY'a FOOD has cured me of nine years' cooatipiuiou. declaued bcyoaa euve by tM best pbyaiaba, aad ai.aatuar new ui. rira.th. .tuul uappiueaa. A. padaro, Marcbaat, Antujalrta. Egypt. ' . . . . ' - . D b liAKllt S FOOL! has - perfectly ;cured m - ay year.' tearful i - auvi m in alouiawli ana U.wauuaa. aud. aaM v4u.Ba aaerplagMueaa wila oeuakautnarrou utttaotiltra forvhiett Dix if bad au .iBttaal la tain to taaduiai traatpetat. y.Moy aao, i - .in. lb iJA7Al.k'2 POOD Las cured m ot kidney di - SJ eaa. irutia wtvcb I bat suffered feartiul tor isau yer aud ua - h bag rawiaiit tu tuo.t cratul meuuaai treatuient. auu now. aa Lue age uf Ski, 1 aun peitecuy be li uin iilaae Cure iaruy. Urraux. bra - ace Apiii it. IjiX ' . I iC BARUY'S FOOD has cured my wile of 10 j ears' XJ u I laBfiui'iitaariiig ITum nartuua nai btiioua ilia, l a. palpi tauoa of lue ucatl. aud .Belluig alioftr. siceylaaiteas. aua " - ''" jjC - AuAuaAaola barueta. Uayuraajalrapaai, gieify. j UL iSAttiiV'S VoOD bag cured me oifM yeara aattauia, w iua obitgad uie to - gnl up lot vt ar liiaae aiary I. vil kl Ilka,, ku) llia.t tliMa - a vraaiu. auuils tbraaaua 1 "1 i Uau. - tioatWt, patau Pftaal, IkctalaftU, kfauja. - U BAUHV'a FooD i a ternary which t coutd J alluoat twv, lUftn. Ik ha plfavtly u4 uiy uf SiaUfTJ tula, o. .uury.afa' ai4iiata ia I - Iaa4,ai,iuwiaudaf .rue.aguiar.aiau alt br aUl Bttiaaiul fast. - MuuMU.f, 'a(U4 priuat, Vaiguf.a klgua I ti iLritHV'ii FOOlTini Mfv4 iiiraliikiihiir 0 J gllfll tl' - d'tlf 1 Hlfuu IfplalVllly, iaMaaiaa, ,ui 4 LAa ,ltH.H - H, ii"4 (lien fc.f MaJtb, fp,t4 IfBtfeMi, Wilta bt4 - U.Haau.il,aafliH - ll, l 44umWvi, I'lf, . itJ iirtitkiVa VtOD.lulrib. - .t7urtjTi0Ii: - 1 lamb i'f Vt be M l ! yun if lltebl ttleb is ) wd Mtaf h,l .IU, - I kl b UttAuil Ml U of k Mail IhleUg Bil tafMagui iltaialw, It bad HA.I th U.1 aaV - igittuHI aVIailbiakahAl Wbtui. lie atoel tmibiik wwlim 'I", bitlbg MtabltiiMyitr utrUf id IM! m uubl bok bt hiAHf tliyi laui 1 l,ltl,d lita llai l !. Ill libtitlll tlffMi yl tbi tin. II5M Ittoai lbcfdibre 1 Ik UMlrlal ime all.t , ntiias weiatd ay to ya waa vl tee diaeaau, and t Ml aiaaa lime Ibe patient abl tu inuut hi Uat'rl a bn heaika eat a lettlf rwiotfd. HtsaAu.i3i - .ludtrietlater b Lauaiuetk, ttv., D rtj' lJAltltYfS T0uD7 - C"ur ITo. Kols. - '4 aMlny yran bat uigatno.i, dk - eaae ol kb heart, tmuaya. sa l biao, ai, - aa an tout trtttaaiuti aud ni.gnch,.i,.ba d.aafpeai d aiiuar taa baft y lontaaiww ol your ait tu Kt.luta. "Im 11 lies Baa uaitat al Lbiia.i.ti. Haute k Ian, tfaiifa, gtU Ml, ilia DL BAlkKl ra 1 "F Dull. - atitLippy to U .ailiil laaiate you tbat Ibeae leak two lean, line 1 Im barry 1 a Uuiabl touiiVt bate Sot fail U fight M luf Miari, bty Ha bate actpurett luiugtb aud blaibiibeaa, rny 1 gbl lu usprutea aa mucb aa tu ul.pue. llu ttiaclatlea. my etomacb f emtuaa tu at 111 I waa at u a. vl gu, w auott t .t .myaeii qui.e yuuag aat laartj , I p.aa!n. a tud cuufagiuuaaafiail Ui .1111, I tubal Lag Journal! aa and aON. Wen - end Jamea'i - atroet. 3.H'. Branch, tit. J AMU EL BROTHEItS. 67. Ludgate - hid, E.C, .ml. S. Sydenhaiu - lioase, t and JHI;U ilHUBB CiilLBR and SON. Chief Warehouse, 128, Queen I Victoria - street. E.U. M P0 RT ANT REDUCTION in PRICET JMtELt AR'S LINOLEUM. " ' OU fc'J, LUDGATEHILL. Tliit - Hwig 'Contains a full and detailed account of all the De - partinebt ot to Ealablbuxiuenv aa.vi.43 fjigrifiug executed by a bigR - cass artiat, illuitnitiiig the most fiimouahie ind becoming ilyles of costumes for geutiemen, yuutbs, and bcya tiding ha tut.. yuaeta. aua.uiatera aur lauiea, aua .r.eiie tor sertantA. rrce.bd.. leatlrae, ilcaiucted fronr a purcbaae; PatWrLsjaud gu.de t saii - niaiureinent post free. joYs' sUlTS.The - Wear ltesiitii r jyfiYS' SUITS Fabrics (.red.) harti Joi'S' S L' ITS sained renown tor . rOi'S'. SUITS extreme aurability,! li Oio' aL'lTS and form a very jtjtUla' aCl'iS lmporiant feature j.Ois' SUITS in ins uiaauiacturtr i O YS S U 1 TS - of SAM U EL BROTHERS. OYS' SUHS. These material .will OYs' SUITS resut hard OYS' SUITa wear to an extent jjOYS' SUl'lS, whicii ulumateiy JOYS' SUlTS - rcsolvei itself into li li Q'YS" SUITS an important economy GYS' SUITS ia domestic expenditure. JO YS' SUITS. Suit for a Boy, 3fti 8m. In heisht. B OYS' SU1TS. - C Class, To. ; D Clasi, 31a. afjO - OPERATIVE STORE QUESTION. SAMUEL BROTHERS write :." Fair Play' Kivei' taluabl adnoa to tailors in urging them to ' mark the price ot etery garment on each roll of cloth. This bis beta ocr in t triable pracl.ee. and a, are eonbdeot that large ou tutting and 'tailoring bruit, who, like ourliaa, trade toieiy upou cash tertua, bare onttilng to fear from the corsieut.oa of oo - opcrattf e or other aaeociatlons. lu all manufacturiiig trades succeaa mainly drpeods upon the rkil!. taste, and judgmaot ot the manaticturer ; prttate firm nut therefore, always jiosseai Immense ad antage oter amateur companies. If that Eortiou ot the public who baa hitherto supportetl high - priced credit ouses will txanxfer their orders to the caah tailoring nrm they win meet a mora aali - tactory exaou:y than bydcalagwiu co - operatit ot other ta.ocitiont." - Daily lejeiaph. Jin. 31. 1379. SAMUEL BROTHERS', Syd"enham - I.0U3e, Co arid 67.17idxt - hila tT pRELOAR and SONS" C5. Ludaau - liill, Floor X D - coratora atvl - Ma: Makers, beg to announce in important hcLtLt - TloN tutu PRICE of LI. OLE lj 34. which they are enabiol ito otler ia couse - .uc&cc'.f the Increasing demand for th a retoatkatle io,aclotn. aiial in txTnaiale allolt of promtit caaa aymot. fMUC'iOAR'S LINOLEUM REDUCED inPRICE X ta. l. Dd is. od. per siiuire yard. 1 1 MtELOAR'S LINOLEUM. Patterns by "poet on I - - - aipUcataoo. rjllfclTOAU'S LINOLEUM, fitted "in t70wn cr7ountry. 1 'RELOAR'a LINOLEUM FLOOECTOTH. - . . t - . C3, Ludgatthill, E.C; X J - RELOAR rjHEBEST and SONS, FLOOR COVERINGS. flMlELOAK ant sO.S. - , tJr, Ludiiatc - hill, are Con X tr.etott to 'Her Jlije'ty Otl.ee nf Woika. the War Offlca, the iAumiraity. iho rioutn ' Kenauigtou Muaetuu, tne ttoyal Albert - hall, the souUi - Weatcru ua.iw.y, aud many other puhue oouapanle. They import t r mufacture etery description of. PLOOK COVlJIUNli, fri - ib. tne oId - faanioiM matting - uiao uf rif he to the fiaaxt Lieocan carpet, and has obtained pnie xredala - at ertry iutemataonal es - lub.tuin tmce ifTSi. uie'ioar atvi rou supputd tlie floor corering'al the ExBlbition of lil. U6i,ln London.ut 1555. IJjT.and 1373 ba PaiL, 'and 1. - 65 in Lrubun. d"ney aeep in atcg a we!l - aa:irted selection of 'Jul. fortl.n fl ior coieho.a. Tur.ey carjen and ruga of natite tlesiga - anddye. Prrs an and indlau rugs. Ac Alt tb floorcloth. Lino - le ..an. at.ourrea uj tuna ia u - u. ruga; wl. aeasoned. Bug wuthero - I re wear we.l. A cafaloanie, with foil rarticular. will M forwarded. iree. - iiu - m aryia - awu w iici.ar auq nim. ru. Jjtugate - fllU. JxtA. tUiSLOAK and 3U.a upnly SHIPPERS. MAr3,Mttting. LinoLuut. T mRELOAR and SONS mipply SHIPPERS. X TCKKET CARPETS led P.LT.a. fJMlELOAK and SONS gWe ESTIiLATES for aU the beat PLOOn WYERINUS. flMlELOARand SONS, 65, Ludgate - hilL Londoa i : - rpRELOAR'S LINOLEUM. Is well geasoned. rpP.ELOAR'S MATS have pained seven priie medals. TRELOA RS MATTING has been used at every , ExhlbiUon ilnos 1I5L - flMtELOAU'S CRIMSON COCOA NUT FIBRE X MATTING u laid at Royal Albert - hall. rriRELOAR'S CRIMSON COCOA NUT FIBRE jX MATTIXQ. - RELOAR jid SONS. EsUblished 1X32. T rpRELOAR and SONS, 63, Lute - hilL London,E.a TRELOAR'3 LIST of FLOOR COVERINGS tree. Apply 63. iola - tIla, loot, Uig fca - al a Claat a aal big laaeuaulf lrUliaibd. lu kua larail Of o.bbt luOaicis I autuuriig Ihs puinaAUoU U y llpiilaiug ull 4 bnAMut uur adilui lutat - Abuvi t'lr tea. id, li4.lui tat llol.y .bd rrisat u PrublW, Mutadott," ' DL BARUVrt FoOJi." Curt of Iaier Corailklni l aillu. abl Vao.ll.ag - - Mr, d aua. Lar. 6uUt uf a laatiiU uM tuaupte bl; wa - l - h, uuruig 11 Jfafi, bad fbdl4 kbt bf b Uutuau tu ou tutaiUug .11 to ti tlaua a uat. aaua Ua tbf anflajlBg lfvbivt.iiukllllwa. Ibbutbbt bed an ttwr attt It, lint; led - .Im wii aa ..iafseMBut nt ui ua.ik lu utatb raw alt taatitai !(. kuaul bad prut a - t uhataiilbg. I beaat luaipl are b Umg la lb tajer . lutut bf p.rlul balu. 4 kua titcbai, kaububfgia lltapaA I'afA at aluaa, Ufa, -L ikiRY!S' a - ooik. - ". Fevers, Dyientiry, tl JL M,a.ka ,ia, - Taay A Sm. - Uaaiaag a Wag v a, ju. la aal, a. , - L it'i dairy's taiusui lUtifiita I out baa beau m lu tnaleat aelt o to US iu keeping Ul tree flt - ua Iba tlailui tnaoidrti rrtul - iag livba lb ptolongaxl uaa ol fa.1 uiaal, pvaa, aut team. laMauittta.il' alitr. L DeKiucl. J. ka.iery, k. cauty, U. Lourdon, t, Tbir. - J. Mandot. nouiriuu. tldlcwr.ou lAiarrt tt J.au bait, t.f tbi PrwaaA' tioieiuautut Mrik.( lo tne roa - l m liytre." . U L liAlllbl S Putil. 1 Lite defiveiX muth. . beneni from a furtn.gbt'g u cf yonr lUfi .nia rt d. uit - ' Wo. ng au baUtual cobatipattou aud ueodity. w.tu atCUca leal I Uiibui tot j'aaxa - aJaiuaa Pucll. Cvfigietou . i I kU BARRY'S FOUD. Uebiliiv anil Low SViritg. VJ " I hai lu beau laaing jfoox liaiartbta Atabica rood fur. luTce tnctaUia. aud it laaoiweting jbat aa you said, 4 aua wouueftuur tatter, feci uuite anutiier perii.ii a.t - gu.ir - lours truly, A. Hurt toil. Hiaropatbie Lataoliaulueut. ilai.,, .atb Aug A - t. ts 1 ilf BAltllY a FO(D - Cure No. !!,( liie. J' bencQkl hate derireal llaoiu jour aaiuao. 'ura.uta Anuca t ouai 1 utule wotulcrtua. ltuctufa hat luog uaed bbou ay caa a b - peaeaa. OU. I tuliia lu tlu.e, uuuer lavd baaatabg. youf aSava wu quits reiwre me. - iSsuta) A. Haywood. Xa;tu.a 1UCIC.J. oiar Vrorceatcr. Aug. X lail. - - g - - DU BARRY'S FOOD. - Consumption, Liver Com - pla nl. " I uivenKfcrwl tuaate aj jo - r. cotiturtialiy from uia - t - a.d luugs. .pilling of bluoai. liter .el.nu.tut. tie - tiica. abgiug la th ear. ouabpatUH.. uaoihty. ehotiucaaoi tvieatn. aua eougb . aud aiuug ttat ptrl Uita . tuucu tuaUiciucthaalcauaalety a.y teas 1 Uai out uVwafUaatol a tuouaalal pouUOa "a. tna tsaalall' aual ducUr . , loueed. 1 waaiuuuer dtai - air. aua net. i; expected to get jitel it,liea 1 waa aortciaate enough to becvui aCit.a.titnl. with ltu LiS a IW1, Btich, It eaten be pxwuad. r.atored lue to a state pt heaith atucn I long aiuca ilea pair eU ot atlaiuiag. Jy luug. uter. atoiLa. b. bad.Aad i ear are all runt, uiy Ceanug pert ecu au - t uij recovery u a iai - i.to ail my acig - uaiutaacaai. - Jau., - a Roberta. Tuubar. Mtrcuant. .. XIT llAItltY'si I - 'tj6U. lii - oi - iy. ' l amtxpiifto AJ be able toiuortu jcutat tie pertou. lor alxni Ua Laiij aiaod via procured ha utrited tery gieat beucst from iu Use ; diat - oaaoig s, tu v toiua of dropsy uf long ending hate been re mot ed.aiui b reaung ot restored heaitn tnxuccti. ilatu.g iliieee tae'biBehailtgu hi the abo.e - meutiuuad aa I can aiu. cuaaudauce leuuauuuHia iVaja abala hare mucn paeaaur lu so doing aheuafer aa , ppa - rtuuitj " - tXly Jamea araorlaivO late surgwa SmbluaW jiatr,lec.i. DU BARRY'S FOOD. - Sea - sicixne - s and Exhausj tiou. laa hapty to forward y ,i aa ad.iioai crBi.ei of - theethcacy of itu Karry'a sTood ia to pretenuuu ul aa , au.ai.cta - Jams uurll.Jataurge'ia 9oUi Regiruebt." iNFANTS' D lis Oi tv ERS. D'U BARRY'S yOOD. lniania' - rrosirrity aa 1 deep. Lonlau. iec. 9. 137i - 7e aurfe 1 leU septby oa Du barri Retaituta, rood heuefkJjs! - u.riuj. be.ng aa suoog aa aiiut Ot lw.ee hi ago.. He skeps iUaJ - y aujniih!. froiu 8 p.m. to b am, wit - out ozpe waamg. auiLTVa cries during the uay. He tf ea on this locd aim ily buiol ta ler 4P aait, and iiaes it warm or oubl e - jua - iy wea, - Rose beealey. ; N'ANTaT - D U BAliiiY'S FOOD. Dr. F. beneke." ProfetAor of Meditsiie la Oniiniry to tee Cal reea.tr. aiiteaiutoePetlinUiiiical Vteealiy. ArU 6, 13i2: i snail efr forget that 1 owe tte prcaere at oa of one o( ttf caildrea to the Rat leuta Arauiea. Ite ctuid loot tour luuLtha ctdTi guffeied from ." pleta euaaClation. wlu t - QU.l.n. .romiiuiut. waMua.raate.caa at cal said. aal etaa ta greaxeat car of t.e wet Dura, a 1 - 1154 V barry s Retalcuta with th tuuat. aauiuialoBg fcacceaa. Tt foiuuas MMti imiaeallwlj, and. after liting ou thi kouu lor aii aval, u baby a reauured to us ttaoat fiourihuig health. Eiaalujiiecea fiat atutfted ad my experiments a luce wita this Pood." - DU BARRY'S FOOD (suitably lacked for all d? t UMI at Us ; la tin, gross weight, ',1b.. is. ; lib.. 3s. 64, . aj aa. , 5tl., 14a. , 12.1b. 32a. ; lAib. 60a. Tha 60s. Uns. are aeut free carriage in t - na land op receipt of poat - offioa taMers. I U BAlUtYJ REVALENTaV CHOCOLAT J rOW lli - Jlta Ua canlatrrv for 12 cup, aa 2s. . 24 eup.3s. t: aa etip. 6a. ; .83 cut, 34a ; 57b cups. 4a. ; betsg about lAieff Tbe cr,. - t - i.s Tree &icamaaa ta Englanu on reOBipt of put - ariirw oro. DU BAlil'.Y'S REVALI - iNTA BISCUITS inpW - the appeUta. aaawt d gatia - a, ku - cxu aouad, rafreahuvg MaSV ua avr,mote nigiily noorlahi - ng kn - i aaatalutxig than ctvd aaeat. Tb - J tetuote the fetertsh and bitter tgj)oua waging, ft eaaerd byoauO. garlic. u - l aeu the anU of tobacco or dnuk. liiur u - abetic aBsis liieaa order peclally witaout sugar. lnun, groaa walaaht, l,b..jao77 21b.. 6a. ; 121b.. 32a. ; 2tlK. 60. Tbe tfi. ba fgwa ot carnage ia X7nglat en receipt of post - office ndcr. : . U BARKY and Co. t Limited). No. 77. Kejent" , street. London. W.; aame hocuve. 8. Rue - Caatlglian. t art. . tjaaueSB m. , - a l.lwtagt - lr - witiiB ; ; 5.' Great Mauiboraub - afreet ; II Vlgit - juwa ; ttS - .10. U. CharUrhouaaaouar : 127. 227. and 252. OHora anta .uj TowenhaaaroiirVTOaJ : 7. Ttciiborai. atrt ; UX D No. IS. Baa Moatagae d la Ceor, brtunls : al 1st L.dou, sd Maaoo. 132. PtocBdilly ; 54. Upper Rcr - atreat ; 90. kl i, street ; tuao at 127. High Hoi bora ;,cneapta ; 44. Bbdtovscab : tu Crooars aod (.Taemlita - la erery Wwtv

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page