The Times from London,  on January 16, 1857 · Page 1
Get access to this page with a Free Trial

The Times from London, · Page 1

Publication:
Location:
London, England
Issue Date:
Friday, January 16, 1857
Page:
Page 1
Start Free Trial
Cancel

IS 22,ftm LONDON, FRIDAY, JANUARY 10, 1857. PRICE 4d. .UllTHrV hir W totlrk tot M tklra W.ITk la"1 ' oi KHT Htomlnit, th (, flXWf hrmit - rnrr - w ....... u. missmi . .1 twM Hit (liMMTtvKn " m - p r wu fi - i n m . Mrwi Mrlvif Milk, itM'iiMiL,. uumm JAGHK.. HARMON.'. MOOIKTr. - NtH.f - Th. httBlUal M Wr IVM AM MtiMr - rxf fruaaekat kAl. BkllaAaAAL la tha kma - heM KleWkaxI ImkkiarfUt. UnU.riIUirrkWlkVkNla X a - erter Mm ' ?t2C?tf Ik HnrWtt tr. raataeteny Ml that M Mm tatl ii I. Chare. Mmaowd, Ik. Mwwl IkH t - a - ) TXA.M to DUKKIItK, LUI., Mid Parli. - T - i Baa a - lpaial Wwin inn - ui Mat an mwaa - - O, Ike lex n., lWi. Un Yiaarel J, ,w th 1 - ethhni )a.lH MAKUt ACES. IV let ,!V - viim? rr.HtaM. Rao of tax, aVJe - . e - v a. Marf . aid ( the tale l - ve tV. "!! atat M. NV.d lYiare. w,V4.bx. hf th. Re. J, J Jftli v. lewtkoa Od - aa. " e.era. 1, of ttJTw - J rwa.ad, of tTLa ii a! "a. M k rryiraeV. Chairr. TJI - !SL TITr al iV. - Mir - .e, to t - i - tneU. aflh 'TTv..,, 4tk InM.. at M AMrr - V IWS. Vt. ti .4 U ra - .a,llkaV M KWUaOk. R. k r IV'aiiltifJk, T. V Tv JLV KSaiV H - W a,kfc , ( Ma IWua, iLWlsauirtl" raT. Sau.U. h, Ika H. a4 Xn. a,IafM.al. " ' LOHT.tht MINlATUHKot an rl.l.tlr IIKNTCk: MAN kaftif antwaiwaitUBt. Vrika.m alii laU I'm aana w Mt. MalMn, K Ikmihawpav - m. llM41viaanw ahall f 1 1 , riVBRHILUKCM KKWAHH , I Osf, lUtl.n WAtl'il. on TunafaT, thTith 1 I i katawaa Wnav Oa - aSwIl aM aa etit : aiii.r a tuaia . aaiam inovn. imi nirnm vui latim Viaa? a - raai who I " raf U aa v r IWa.hj, li K.4bnllaMatv.l lallat n. IUff. n 1'nva.liilr, ir tn tha .rinlik, tllllUI JCH AIM tnA ( H"tVrt KT, with l AJk.ai( At.ta, altarbal - mIId,I", aan", an. a amal rjatlaaa Wb - wtar aUI hlntlkpai l i A. r.AX, ClaaliuttWort, at atU U kaoj - araJ RR AKPI (1U1NKAN UkWAUlV. Tiixt, kTonriha A1 li - lxHur o( In 5 n'okirk Irmln ! IKa IVirfl lln. .WI im'w UVallAMHM I'lX.Klm artnhilaf aha. aim a iiaaitvr t atawaalt Arrlfal W1l,i fanmafa laa. . lha lavanL rlnaata W iaA aiU ilw tMnaiai4 uOmUi faawa HAXDKL Mtmii'At VrKTlVAUaikkM atralvanwtaa UwOitUl ralam la laa awl aafafaO aaiti1 tarkaaWa nf LklQ I rU aarikailan wttt kaaWpli(Klaaiian ThatkaaalMaa ara rw rrarafaa to liaaiTa prnaa of I I it nnam araataar ataaiaaaaa riff a taaUtal ka kaaw aA.lm 1 1 la tha HawM wtirJ Unamiuaa. i iaa aakaa i4 tha kaaul Itaftaraita araatl. Wo. a RlaW - kaU. HaLaa. Tka ataaitaatina i4 ika aaHua oCata of valui alraadr fa1a tafad vtU ha aiaBjaanaad la tha anaula vatt. Ha IniilM aatf Im ltaUalaavlMaWaMiraatfa4 aftar that iartt vtU I Uaaita4 Vv aalaaitMataf nay ajaUI almtaaUacaa. - 4, KiaM kail, Jaa. It. ir.f. SAUKKU 1IAKMIJNHJ BlIUIKl'V, Kltter - hklL OaMlwarw. Mr. UMTA. Tha QasmltWa kan iaa Uaaania Va aBoeaiMia. ikai. Is anaibliaaaa wttk lha SBaalaaaa4i imaiil aaalaa Ml IUi lha Tt c4 anaraBamUUn' lha larn auaiW 4 aatanut aa - 4 fcirmrura uclrta ri an nvur, II ka taaai arraaaa Ibtl I'RTITION rKRfilRMANCEal MCNUILiMiiilMMLiBUiHXNa na4af ,TaT U, MaaaM - I IWIaf, Jai.KI ainilii, EuSl, JML B. I KcraW. I Wvlaadaa. Jaa II It 1,1, hi. Krai at Maf firoaiDaallrt i - lafam, Itc I ka la'aa, ta, Ullar Raloai ao4 IraValaal rail. IK I akaai aad aanuj tU - rail. 11a. t raMa aod IKW - alaai ml, K ani Hal - aaj aa4 lr. aaa tuVpt. ha aahtk aa4 aai tali. . ISaaaa baa4 kf W. U. Uaraf kM ant, M. raari iaaa I ia; M aaa t'tHtwatxawoa. aaav . MtrfexaS iarra. ntt.'. Yi ta T - ah IWi m I .w - waa at iaa en la - TVjUTjOMUAY dlrtjct - Ttaa tuDarb Aratriian clip. 17 fat MART RUBlXallX. I4U. LM am t. CRUURRK, Ooaa Mfn. vtil raaatat rooU h iba KartTa - Ua Ihak ai tU lha lutk kaa., b - rl aot IMar, ta tka aoatliatr aruaiada aaa aatl dir. Thit haaar ttTal aaaatl atari Iba kaat opporkaallf It thlpuara, aa4 kai alaaial tiaiaaaiiiiiawrti lor n,m, AHI Bara tuaaia aaaiA, rk Ofaal Hi. MataaX 10 R UOMUAY dlract, nn4tr tDKavnocnt to U " Boa. KaatUttla Otxapaar Ibr Iba ataiaajaw' 'Mhaa rata, tarawrl aad Haw fooaa. a atll aaarlaal't aa lha auth a.., laa mmg - Mara RilaaklaUt aHppar amis RRiriail EairiRK. k,ri v4 Kaaar, a M. UAKVCY, Onamanrlar I kayiluf la Iba TlaVa - k ha. Tkki tovarfml taaai M ttotU4 u Malt aa tttrMtilhurf ill ti - b tVaaaaf. u iba will ha Aa - aauhaa la kallaal anab lha haawaaffn aiWaalra lKiraTaarW la Matara. laaaaa. arr im, aaa wiu aa mana aa asjaaaapwaiaraa wJaTrraDaa nw aad waaiiw, who, wiib blppan, ara Intw1 lalwiwrtBar, alikfet aaaanaayylf hat. Haraa aoj l.aa. Ownbill. lIn kKN ItllMis UkSvakH will So trkli in V traxnarnfa HI.AOK U'.ATIIKn IRAVIl.t.INd AaH. Ml audMllZAkrikEOUlKMrbaUUhaiilaaaan VouUr aaitlhalaiii Janaarr. Tanallaia - MaAaava UaraHafa Mia. lV.lar. Mr, atou, Kama, an4 Mr. Tliotaai I ailk Uiaharin o( prrl.aan. TWiala 3l. &a. aod im. a.L, ar raaaoa MiwriBUaMT caia, lav, or Ihraa SiIm at, at l).a hMh oOoa, io, t, la Riatrr haU Maa - laaaohn'l thalia ana Itaalal'i Mahal Mahrr aUI ta rarkawl ob m4ajr. til ta a Maura cab. ahh - h, an miar tha H In I t. k irtttlaraao r . T 1 . J . pauaaaao. ynaa . aaaa aooa I , j rachaa - haUdlna. arainata Ilia HrtlV TTarrfl - orti, M..n1. HVikw.l4 V.V..i - ..TTi - r - .ia;. - . I 'aTrVvrifV HltltlPtia Vna IIIIMItAY dlraft. ur. ill An 1 in mialu m r.n iir.iJtniiH wa 1 vv . ...:r. - v aaatnat. LUST (ON K (II HK - MAKTIN'iIIALL. n.IJAII kilnala Juun JrtUN HULLAII I'rWpal Voo.ll T, O.IJAII. Wadnaai Mlia Dalba. Maa faliuar, Mr. Hi ax Rraaaa, Mr. ihni (JaJUa, Mr, M KN HKLHSOHN't II. anrlr lha dlmtlm oT If t. haa - MM Hanla, kfaa KpDIar, Y7mirffrIIfiH. - yor KUMUAY direct, onacr IU' I' taaiiart U tba Boa. taat tall Onaihatif. tha 3bjo4l4 CiauEnii ahla BAM it of K.IOLAJiD. A I LI lam. TM a an Mlalar. waUAM MAXTOX Oataaawoar) tflag ta Iba Loaaaa ana aapanoi aaaaraaanaajua lur aaa. kBplr ralUlfpr, bhaw, aad Laa - tcalaa tuvtti until tha Blh taat. lrjolr In M ana biiub.u, buui Vinwr, Hart.. M r. ' ""Z.j rWinrvn aaa I llarhar hirrara, Uiia t t f. I A aaro.t4 a.tviaf tba lata fkoo - . aajj tra - aw u.. tax. J l g v V w PKATHS. rt tw 14 at N. - aa - wr. v l - t aaJ 4Vt4. c4 trtbai u - TliU a .u. M fnj iVtlMA katal, a U ZZZ JL Mia. laaw . Oraf.al alb MawbaJI iMAata. aaat (kj thr M aat at Ikxlavi Aaa Orahaal. ratk.4 d Jofca KkllttVl, kj, 4 1m Km . aa ai. it. tht ?la bw. at Rataaaa Itaaav aal X, Oarktu MaWCIa. .vlVlTJfcMi'Mapv haanl lwafam. ki aa4 raurM(hlar IMK. M. limvWat Omv.. Harrttt laa, IVai.aO. w a tab laav at la.Uv 'arraoa IV'HA la lb Tltk w nf l2 JTtiarlt' 1 K - it rt - T KavM. K.N . thir4 tuaul U kav tat Maa Uaata Rtraf. IWV OalMftb lata., al ka aoaf. KartVll tMtu T.a0taa. lb lUr. J , rmwtvt t - r. 1artI t. 4 attJa. Kaa.nal. aavl a yanat . p - ratr larahKait I V - aawa aai.lf , ami ti. Itata lllh taat ay ilanav Ra) . i S. 10, CWVai VUlaa, aUUtaa t4a Itf U a taafcaS !. ta lU lid taat at tnkat f. Har - ir Marvn Rala, of Ifca Hal& aaartt Mar. I'vUua. a.ai t iaatad ,autf Uaiaar, and ImVi '.t - l. i U e..lr K,Lr lj tba lAk taat . at Ut mi.Viaca. U. It1ara - atraat, LfWattit afaara. Hi Wiuata raata aral t! (te tr. IWi h - i, tJ Dt Irk t.W. Nrawtla arv - Traa. aarM S JaaaOtl D llt,Hitta.Ta,tBiK liar aWatb at aaach and KaMn aaain.M V a Var rarrlt 01 altitaj and trtana. la ahoaa ah, ra, nWd 1 1 rs kul aud ntamaaabr'alUjaa. Oa Toatdai. 15 - tu" V.rCVaa. Maanhrad. Harki Jaax Uaanta, ) . afa ta. t.wmarir f Riivud Ualca. Ltiktrte. Oc tiat Uab bart. at rraaKarr patk Ubrta.t. vavanak, tba at'a pf i J.cat.'mJba aTttr a pU.iU aod b mur Ulaaaa. ti TaaaUr, Itw IM ttat.. Uxuaa. aift at Andrrw BoaXj. ot Maw vaahA aad rasrt daufvr ot tat lata W. iian, aurcaoB, ut Hactst. (Xlbr lk W. atU 18 - aa.Taiwa. Aiwa barah, afadlAtba Uard aaaihaaral Jaataa rsxea. Ea). Oa tbt Ittb tan. at JV INataDplaoa, Bajawalar. Mrt, Dlr bttr ravw. ta th Hvh tar t bt ara. Oa IL laib tnaL. at I'AlaU. faiaai. ad X. Bha SooU. oUj aw lfrs oaafbtn ot U Krt. 1. (4rathU. tnraaubml. a. ta lath aa - at rkaaawtatb llouaa. m lb aoamtf of rkaaFt. la - iM ratr of rai a, Wiamal bl aat Vr blana, lv. a w 1 oa, ratctaaart - piaoa, xtai LIT. M AllTIH'a.ll AT.T. - Tn n...rrr.ar l.,.l. lt)M, cm the altar - I o kcilbth .k.. h. mUi La Kai an .l. I M.d uimiiiij tt t .t,in it,. K,.tif,il iT? 1 ' 7" v. . &. Wurtlar. Thnaaa. aaa rminaraiaa. Ma n. Hxxtt Taddar, I drfT (Ta uodar 1 kat roota far a aaa ail uuctltt 1 tiiM laaaaiua - "S iar, "Vii Ff". r1"1 RlltHa. Oak, kv - trr. HaaHoa. til ,.t and UaalHr. ZadTiaSrld wtS MmvUTMU n 'li 00 lha JLtlTaU or rt. WlKar a a llu Um 11 finhaak. VWId, Mr. TkMi OUlina. IVtravAl ; rratrd. la. ; ttaUt, SSu aat akaaaja ata iZSdWdv mriT Apill M ituiaa auaaia. will raorlta th abnra n - avnltUa i.i.l l j uta u u L - ua u ... I PP aa aaaaaaa aaaa attajaa ia . jtw a raaail Hlark IValvW franrb ltirTa - .Uaa. In rrittf at trltat laM ava. Tba ahtt rrvar I will ht patd ou la bnln tanuakl la th lMaaatfrr, l.a. 1 aaorttoau luwi. ri'WO UlTi N KAS llKVATtT. X tKvaa of a tdncaiUr. tha I ttrar4 and t'pnf tWrkaWr - ttriprt, 1 lllMll - Ml taru. alth arr to th aartr of ftatknr War bvrtaVrtalr.. Pw . ria furtoar adtvaiiaaraiajt will aar; NK 1H1?NI KKWAKU. l.t)T, on Ttir.y avanl ( thaU'ii Inal.. Wtaraai 1 Itrtutdtrrat and riitalairt. atiaara, HLACK KirTlOl'LK KAll. a taiiilna tu ourwa aial a ear I raj, tada raanab 4 Irra, 1 10. la i!d. and a la1 i la ttltrr. aad aaaa lata whtrh ar of no at ti aiiv laaa IkiI th iianrr. aba la a aanaaV hurt a ill hrtiai Hi anara.aa'ai'd haj wits lU .tt,kl to ao. ahaartaa, Towt tuauu raaa, win raorir in ar tttwi IK MAHttAltKT Illl.U.riirnirrly of Uiirfn utrtft. kola AtlVASTAlia. 1IUM, a HANK NOTK, In the iimHrr mora if ly Iba lalbSa T.tarn. rouriUlti - natrl. atrai i. ft alll I raaVwad ta aha owatr cat a attwfaol.wa daanii'iiai brtaf ami to Mf. Nlcbulaiai, at u aaaiataJtii tatrrn. Vt)TICB. If Mr. MOUUIS. Ut cf IVrtlirnon - 1 ahaaahra. LatMm. an.1 nf M. AlSauV d aw i4 rrTVII AWAY rrnm Holwiaa ar.dLVi.'r. lUkadlrJl rt, hit IMI ARrtl.V. Mt Tbomar. air. II. Ban.br. Tulata, U, v d. ! itls V . or aiblaat MdOa,!. AaakMtptarit aawaat tuna ror taa arrtta at mgw aaarw. aaaur. jua. , iauawaa. laa nhaaibtu anil ha antitard to Iwo tltra Ucki - t far thM rrr'nraii W. A. Iindaar AD HAS. - FlntHhin. Tha Flt)UH. A t tOreart. JOHI ' a aaw f art U!Ua as la IM ta. Vu.aahva rw - ki aal will aad aoallrtalr oa Moadar MIL - Ktaanba. "V'ECKOroUS. - WOKISO CEMETERY. The Cwxracl aal a tnAal ilirt. runaraa af jraaad. farK - a IB9FS4 tfaal Coastar aaaf atoad lb aanb; diaS'layiat a faarral r'ESEllAL VEMETEKY KST AliLlSHMESTS. - VI " hTia."K CU. and IO., udnukm a 4 futml earnaa uaVt,.Laa.t)4atanT. IrfI C3 - Ui.'f - lrTOB, TaddlnajVa. . ajjL .. Iiaa4ial.ral. taaar to Nrwvavl ht. I'aiawaa. Tba obiavt rf llaa aataa'al ra ta. ! b CucTbUj oaa.aar with ftabuitr, Uaaaaattwriaaaaia' utirafrl on aura a toil a tball fall anthia !) er.aaaa.i ra r aar tDaindual. raarraat at ataaad cbariraa. fhr nar rawa a I TlK'fiftnti.N - ViSEhAWeoBBiriij by 8HIL 1) l.tf Li. - t Ir - TltUllMOT. ata - dttrard to Lxt - i hi rail aad naarfclad at au if Itt opaatrmt for AAaltra to lb in. - nml hank - aim. OkoliaLL ItnaLtOD 1 and (JtU - tuad. Mar rin - kwaaara, I iWa kvataaaai tiinaaaL, w Kb baart and f ,arr. twu at a Qaari. i 1 1 ftn rt aad toll naitaaata, lUanaavaa.. AVt : ttaitantt ratrrti, baana. aad coach (pairt. At aa. . arkaau'i, atufl r aad tat. avtnt aaal Baa? y kua ta ha raitad. wltbla armi dajt ma tbla da', January It, iai.i n tia na raik.u w pat au titawa. n imw ann i.i. 1 KAY7i"o?s I CAM K ASTit A Y. to SU. Evuw't, 1 Howard Ana Tatrrn. AraraUlatrr. nuanH. An If ta a!. - nTEkrpp llt.AlK 1MMJ ciirf ASTHAY ihrr rrk 1 a.v 11 not owaaa 10 roitraanaiu iw anut to paf eitaHttra. Arrtr at la. York hiuHhita. Ka naai. "l AMES T SWAlSLASn. Er.i, firtn - rly of I Kaaala and Erttb. KpLi. ta roaal - d h rMRW IRI hU PBK - I i(T APDRRW to ta frm - da. or anr fa'lr ah' V' tit lurh Infor - BiatUai will traaCj ol lt - Addrraa O. A. 1' aai of Mrara. aak kil Ttartao. ttttlfiau 5atU'fraaT. HANK of KNOIaANl). Unclaimnl Stork. AppU - tatwa. hatlxi bran Bind Id th Ooarrniwa of i - v I' - aak of Ctia - lad In dlraat lb r tranafar fVora th UtTia.la - tiair f.w th R4ix - U of Iba Xatkwitl IMd t lha asm of tin Nw X3 far fwot. AnsBttka, nrrrWur atandtnf hi Iba nan of Char' rrrdrrlek Saa. of tb Towrr, ratiflran. ana whwrt wi trantrrrr4 to th CIiiiib aaarg to oawqnnra of tb ditUlati.li trH - arurj BM karti f UT. MAHTIN i HALL. PltOOUAMMK o IS. HKVKNTIt riCRrtlRMANCR tai th KKW OKI I AH huHl f.w WtIM ualhalral M Mr. IIKHrir wn.I.la, T.miT"w, Janatrf IT. at la'olack erartajr. Ikrnnlai. Mr. KKA. rrrlut and ruiaa la Caiimir MatHtFlaaotia l Flo I NiktoiH of Oiartrl la (1 trtuxw tairir , Air, aim Taraara iaaa - - uin ; rniana and ruftai la Bralraw J.a rVarki Or an Hnuata, No, MuKlabadia i Aadaut HOaart ; kitm, aaai tn u ikwuxiran ; mam ' Aaiaa Lharu - 4a'. TVarta and umaTaaiBw l at Ht MaritaVkalL If. aai ad - - - . ad. rtJWW. 1. 1 ana, ad. aJT. AlAKTIN i - HAIiU HINOINO nC IIUOL I aanmiarai lau, - mractnr, air. Jt'tia iuiluall, Barnatitarf Claaara, Ka la IbrfadWa. Ihi M.hUi tanlnr. at ML Ma, lit, fotOvnlaaaam. On Morula! ruiat, l tit. Taa for a nf to aaa a a, lkv. ISH 1. HOUTOSn'Ol'ULAU KNTKHTAlH - BrtT Itiafl.tl fa rtln1r.ll.a. It tf. . ... ,a W . krjf.1) data Mlta f. Uortoa) lira khatr ILLt'HTRATIOXS, liar to Unit Da. ItARL OF IIARIJ - CaatladU lhakr. larl piaaaiitarl U !jr1aartA. Aaalj to Miaafc Drladlaf and Co., a .Ua hUl ta I, Rr, MarVpltoa, ObarUal - onai 1 of r.laraaa aad 0a, If, Oura hUL iXJH OALCUTI A dlract, with ImmaJuU dr.pUh, THiiMAt W. hi A HA MU TLVjUoa ' tha taa faataalHiul 1 raaflaan aMB faaak Untd a tl kma nsrtat - r. JUrifcril E. JllXaVhUti bhH a lb Utadaa Dtata, Hat toad anaaaodatMai l.w paawntart. yarhaUM or Baaaar apnt la mlUppr, khaw, and LowVhar, 1, Rural MHarA AUHTUALIAN MXIUIT LINK, rat MKLt'MILtM ARJOAX, UaaA altMUtT, M ka 'rYDXaTMARTIRII)ralCa. LafA nrXM, Ma) laat "rkj kLltMrruabx A. OatA OJ. IJU Ka. lakH to aai La) raaf atil Tha ahtrta wa all araWlaaa aUtr aWaa, ai - t aU aaaatat Ukrt adiailtaa aaaa Afpt ta aaaa. lapaa, waai aaaa, UajtVanl a In Joaa Ttay. Jaa., If, Oraaathalua all al. taaaaat. A UKlUJaUWCLtl'PILINR - rwMrtiMy. - 'rha f kiOaaravt aaraarlta ansra IHir via aa amraajTaal ft riDrTIT alraaV with aaaaaaallaf . at ha haUa - . atkla, ktwtaaw IMBkaar - : :: ::l hx I at aaaat ha aalaadld aabtB a KVh.aapaa?TaL aad'al'll m!"l S5 rbamaataa J.a Tkaaa aarina Jaa.ll, I Mar. U. UN BY d trwet, (to aatl abont tha 23th of J tan lb faataalllataniB aaadart trtM at Y1)NKY. Th. OARbtAIA A U I raaf. A L0CKK. IWaaaadar. la lb M. Katba. aiba Doafta. Bat lataaBM aranBiaawiatami aw a a anaan U 30 rmttaaaa. Uolaia, Raatl. and 1W kaltawatl ( or to Kaaoatha. Batban,aa Oa, K.I (alt - aaUUcX dipper barqa taoylatlnBj pw a rw Br a ilaa aaa. lataa, 101, laraVaa - Maa - daar WhJaJn aouajiaoda - kat tor Baaaaaaara. I W. IA T ta I llaa apart, OanMO. iH)K BYDlTKY direct, hat room for meajQrrra.nt WaO - tJowa ABtrnaaa hum aiipraw ama jijh w n.tai vnadloa aa tna Laaalaa Doc. IU ta klah - alaa rd anippaaa. aaa aaa aanBTmar aaaa aaaa; ta i laataTnlntiMUafca rrpBAiiTi XT kaaM ahia Waallta a tha atka, laa laa aaal Bad a a ad aaaa XJ KOXAXA. A L, bM laaa. baa aaaaa iat I law hati af aakd ff ar. waaak aaat ha ka taa Ualaa paau Bad aararad aa a aaaa. la UUkaiaRialata.ira1aalh waaiattr l itira. EOR BWA5 ama. il MMtr m U rth kaUtba raraaar MaTurAXOUa;aMlkBia.rUJl IWX.CaBli7aaTaaakbw. K.ia., Doaaa. TVaaara, haa arr tataaior aaaaaBBtakaiaaaaaraaMaaaaBa, IVaTftaJtaf aaai - aal . ' ' " kV JtfiAlAb. - fkkCaklCla YOUJti ami a had ht tba kaat hdak0aaa rut taa ark aad iat aaalki ttaa i aw ai'tf atwraa'aCTatiaial jajatBa.aa!aal SaTaUa?Zaaal rvmuin mm liw n - TiuvTit, m Tw vm fV CI laaalll KW 2ULAifLv - VVlLLW aivi Co.'t LlNfc o N1 LiV)h SYtHBY, K.&W, A. H.M. oodaT cacafnoriit to Qaat iklKdB da M rbran J abtt aaa taat aalhnai tata - swilk abU lUXXrORMRIaVK. tm tnaajarryaaa. aaa.tad Bad anwr fattaaad. WlLUAal rKUtt.a Bllaau.i, i laawaanar ; iyw la tbaVtotarU Uoaka. Thai laa ahla kaaaiada loata of taa tut aal ana aaaa afanaaplanad h anf taaraU and at vaU aorthf tka aUaaaoa gf aW Is btbi at aaaaaa asvcf to JiAa Uoaaa. lauaa, aad IK, li, Oaaaita atrial ALLOTAH for bYDNBt. Notlct to Bhlpper, TOi raaal hVat Ulai ap, aad ablreart ara arnaalli rMaael Uoa plata abrtt atataaiara I. aaabl tb. andarttoad aadaarahh tbaahl with auiaotnailtr. Uaa raaa for aaararaaai,! nraa calr. A law naaaaaiark aaa ha kakaa. Applj to FnUf aod A It man, U. alark - laaa. Ih Uaidna DncAx For aartlaaiao of trtlt anatr aad Ita . A rillliaaa a laaia TDOH'MELlloUHNTd UaiLWaV WHAkfc (W VTKVT ZRAULHD - WILLIS and Co.UwBot! XI fACKXTa. iMaMlakiitklUa - Tha ink tblat lar kha aatkta. AUCKLAJTD tad JTXW IXTMOtTTl la H&tKAWAT. At It taaraTIr tana a - a - kbaa. P. W. ITXrilOa, LYiaaai fit, tat RBUUSIdliaat.kfcaioURAXDn aaaandar, to tail aaaa IkolHi rhraarw. Tkaaa krat - raat tradaw. iwtnl 1 hf ktwarlka akakafBa. wO ka) hahaaajia,kaalllaa tar It t mm aad anod k) tha arranl nkUi ilktod. aad Uar wU aarrr aaaat anaa aad trahl wU I anb. Torjiana tad failraw laaa. had Os.. I Ouahfaiaara, VTKW'ZjOlNDr ahlBpiaf aar th Jaaaanl, lb taaaTtlnoaal Xtw Tort aflpfwa. uuana, aaia 4. A Murnlnr Frrfurwiaaea (rarr kL. la. ; alalia, ta.. Mat ha aat ad al CVaatar, Baala, and Oa.'i, l lFoK CA LC UTTA Tha An Cu.nbrrland buUt ahlp It wmw atiuih A t It - - - larl I I tat BTITRHj IWi.Mi.adar !la( hi lb M. Ka4bar1n !, will had - aaichad tmictaallf ea Iba ahiaak. Ilaa tonaa to a aaaaU nuaatlt ot aaaauitiutlil nod, and aancrlsr aaaTiataaiilillna fat labia auaratan a U dlaaiatad. AtplT la mtiarlaod Maiauo, I, Oaawh lar. or to ELLU. Soa, hod lW Mat. Ut Laaanhall - a - wai. - - - - - AM If Macilr l kadlBf U lb Jtr, Loodoa Dock. Baanara an rwiaa lal to taaaaat tola iaa raaaL at an la on of tn faaaat adoat ! ha I fall aaaalWk aaanmaaadaatOB for a Uaulal Buakharaf aahla KltiT ao, rtnoaatrrt: or to IfcrtcAkla. MaMa, aad rtowta, 1 lltdlaiabaabart. LaQanbaJ - atraa. UU f. and at Ouaa, laaia, axi Oa.'k. Ri, Ramittrark. rYm)KETt)NltALL. frjTnrton. - UndoobtJd tie - aratof Mr.an.IMia. UEXKI DRAYTtiX bi klttar NEW MUSI i KNTERTAIXMEXT. la lb l of drll ruaa cneraa. al lb ahoaa halt, which will b rrcatad Tn - atorrow. tba 171b. with a rhfi - fT i ' Admaakai U. ; o - ntra, ta. ; rial. 3a. Drain ana at naif part f . To oneumriie at 1. Tb Btta - i of tb fliat pari r J. r. Dunaa : thai of tb aaooud t E. J. lrodar. Cbraluctut and a. uarr Koaaaar. I40U CALCUTTA, with quick dntwtch, th An J taat aalllnl kaak inllt thr HIM tflfy't 1 - " . U raartTjTn. DAXTuX, Onca aaadar s ttn ta iba lata) India Duck. Hat (loaUanl aonnramnrltllnn lot naaaaoieii and iinaiua a ftTombl mrlRatuatkr to ahtpvar. ret fratthl ot aaaaa aa apply wi Mr. Klwarl UaUall;. wtlb Maaan. Uanoan Dan bar and rjoaat, M, Fora - uaai Tlail Ml kha awaat ar to W. tt Yoanf. u - auorl.ani - kin. rnitun Btdta aaaa ctbaar claimant ahail aaonar appaar and maAa out bii rlalai Ibrnln. MISSINO KKIENDSin AUSTKALIA. the United Baala. Calif arala. ranala. IVrolh Africa, and 5w Zaalaod TitriMraart. 1. Adaia and roivio fro a Flrtt CVxxa - rto for elrotir - ar, Mr. Para. J. hlrjoal Na IV., HrrthoTn. 4. Omor - rV Oirr li ra. Ian th Vat - hj kfmnllfhl, Hchlndalail - r. &. Knman', rwaonobllri. Mr, uanDorv w nun - fa. a. ficb - nn. MMlaummar Nlfhti Iirram, Mnolatonii. r. tanattor - i or onia. HcU cHrladrn. A. Orartara, BotaapatrTB. LitoLff. Doun op art to OBD9fio al 1. Arlmlaatiaa la AKYKTAL l'A L ACK. FltKE S PACK In the H US. j SELLIKO.DIVIIIOX. - Tba Dtraetot. nrlna daainaoa of a. nr - arlx i tb axhlbllionof lb htebaroLtaiof mawifaolvraa. ha - a da Irrnilnad on oncurintnt lha praaanl araaom of dorotiiu a laria BartHm ar u tmiioiiMi to tnia pnrprwn, at a aoniinai rant, fix, on tninaa f XALCU1TA direct, with tramedikte deipatch, th i rW - akr - d Wadrr J AXE LEEC11. A 1 for 13 raan. lit toot ret - v tar, BXXBY RlCtLAROHUX, Oraauaandt : to load in tb Loadtat Doeka. TUa ablp atari bar laat raaaatr oal from Ii - rpnoI to Calcutta lnM dart, beattnf all lha Entlak aad Aaarlran cbapari whlebTaB - turad to ntptU with bar. Hb baa a Larta rroportam of bar earvoao - aarad and inuaiBta aa r - rtutul7 to ibLopan of ana rdi whara dapakeh ta an cdrtaot whlri hi aui to ba attainad b aaj ulnar naaal Bnw rmillrt fr Baa ha a fall boob, with drat dtaaoauaa aaoaatioa ror aaom paattinat. awiwiaiim,aiiaiaa - a.i MinrihTTtT - ; to Mtamra. Lawch, ilarrtaia. and rurwwd. Urai - fool ; or ta Alth or winia, uana, ana Uk, a, Uruaor - aganra. a - oasao. aaob tar - any, fmm tb rv - an.1 tun. to Iba 30th of April, lis. Tba ml I purely nominal, lnaunnch aa .ha payrnml of II entitle tb athUdtot to kdmlaalnD to Iba Palao on aa ordinary onrtatona durltt lb prriod of k - ttancr. VTEXT of KIN. Heir. .t - Law. Ic - HKIilaTElUS JZTZLZ?TL TZZZS 1 of ADTERtMr.yK.VTM fnr r - ra a lrtard f.w .1.0 - . 1W .TlnTrrl rSw w XTOTICE to SHIPPERS for CALCUTTA direct. 1.1 Tba)XrTAjrrlA. nndantaaantto tba lino. India atilmLa Loa. AbbIi to Maran. W. 8. Lindaar aad Co. I. Aaatla - tnarl : or to DontUa aod Milla, 13, BUmc - eirt. nar raat, rra - lalrnal U - ta rf Bank and oarrr itrtcx, ara kepi t OBtBT CHAMBERS. Oannll - r of Hiarnhm' nxaaatry Heln. ll Ilr - a.a a - rraca, BcTrafard - a nam re .1 ill. and prditwaa I OOKT. TEST1MON I AL FUN Ii. - Thi. it to eutlon J auracnS - Tt NOT to PAY - IU EST RUT HOT to any raw - on rrpra - BL.U1.. hiLsaairaa tha avai or kia uummiti - ). or nr Mr. uwv na a - rlri,aai ar raraUr onlr to lb banker. Air John W. Lnhbink. Barl : anota - w ra - raju a aulborued hireoal - a rnoney. Th arrtaj - a of th o4 - ur. Mr. Bohrrt Marka, of taonrnabury - blarn, Brlfbtou, hare bran dbarakinaad aino tba X3d Orinth lard. lttf - - i al 'n - aaed kn Mr. Ciort. li. UroliirJrw4 - rmoa. OgpanbatTra - atraat, lalluiton, will ba artatalaa I I Of In lSlao. rVraraj wiablnf to aihihat are i - utara4 - d to arpty I ,7 I tha bupcm.Undsil ot tba Eihibiturt' La - partment fur tormiot apt! '& I aaaoa. vkloh mart ba (.Qed ap and rraoraed on or haf or tb lit c I Pbroarr next. Tb Director! natn to thamarlrra a rtaht of bbLm KAhT INDIA Hol'S. Janaarr 11 1U7. rpitE Oirt of Dlrrrton ot the Eat India Company JL flo b rvr; r DOXie, tna uarr aara rao - iren rnan tnetr uuvani' rural al Madrai tr ttrtdrointkitM - l bi n E.I1L Lnlt, tit. Pobritary next. Tb Director, iratn to thamarlrra a right of anWo - ktoa la rarxnx" ot looai lor wtuoa ipbo may o aHatea rnr. Byrarirr. ii. uaiTr. nerweiary. Oyalal Palaoa, Jan. 1. 1SS7. li. ALltERT SMITH'. MONT HLANC, Uaden, U lb Rhine, and Parit, U HOW OPEN erery r renin tairapl naai a a u cue.. Daan. aa, : area. aa. . aan - Tr. la naau. ran ta (Ktrredal.be boiofOor, IVyptlan - hail. Plooaullr, erery daybrtwara U and 1 a Ithont any axtr ooarra. The Morn In. RrranlaUnra taki plana arary niaaniy ana nairtrnaf, at a oaoc x. MR. W. 8. VYOODIN. OLIO of ODDITIES, with new aainiiiM and Tartooa rrnealtita. enoal and nharartliTiai err rrexun i - aturoay asaiiiiHU. aaa aornin raTiw - nanoa ri HaUirday, al L IT rata box at and etali mar la ae - nrad, witboui anau. V EH LAND to INDIA and AUSTRALIA. - Trtrat.Boirhk. - Tb Aaa an Uoydaotoaaa Xa - intioa Oap - lam t.aialrh ii..i.inriar Iian Tnaate. tor ALIUUka UIM A. t - . - and Onealal Oorapaoy't ataarart tor Isn't aod China, aad a Xuroreen and Aaaliillaii Ooapan - ! rarnra fur Mai bourn and Had aay. rater Drt prooaenini by kha roato can hare tbrrr hapac :.ippad al rkiotnaaipton. Par farther partton an anHy al 117, Laal Bttball akraU, London ; ar Orttalal - Blaoa. rVarthampton. FOR 81NUAPORB direct, the beautiful nw clipper nil UNA. lid too. recleter, L. BCUUTKIJf, ttommaiier. ilD t a a cm - rat cvoorviniw iu anipvwn c. Brora o( daanalca. rtaa aaprrVw aenaivriania h hi or pa.att appiy ao at frettbt or paiaara apple to UnTlaay, t, Xw Eaat India rwienlloried BI nKDULKK ft. : I .! ... .all,. I Ulna riilraTarJiUli.il kf Ilia TTini.i.i at.. I L albadaaf allanaiaof aaiory, IotIa ted othrrao.,rttlr raoflrad I fliiiltM a'at, Tb ball ba haaa Etlr - Jy ra - da.aated. M0.N CM ENTAL DllASSES, aoilaalMdcaL cor. aarata, aad al aaahv Ska. aad dixdoaaa pataaa, la Maatlaea aaa rraie - a air .Sa aharra fur a - ncUr - l tor ama. Hk - vn, la.M.; Ir aaaaa, av IV - at anxrae - 4 oa nn - aeaia ka. fcv - T. MURIXO, kf a I I HieMa aaaer, . Hark larjlaw - i. W n M" ON I'M ESTA L PLATES. Ortidal K. kit. Dira, Ac, LnoJ'.'t ' ll - taMM - urnor - Arm. a't.t - d aial 'inarler - d. y . fiwaarri ai.ial.. K H.. nr ettaiia. raat iai aaala i nnn, aa.; . - n.l.aU.a olata, kit. Tha atadl oa - a Ira 19 to t dally. II, HIT aaal Tanwtile. UadaV4Ba. V mow mix wanted, with rly r - - JCMion - tj a frai. f Vi tr. A I. ur lar.. rUai I erf erred. F. pn - .:. X I i, tlrva' . p. rtlual - atfa - t. 4 DVoWMlS. ANTl - h. to PITUCHASE an AI'VOWraiN with Va l.ait i D Hlluateai uiat la U. - tLy. tat 1 lar, - . ffllatlrViw ten (tarcbee tHd ohlerk - d to I B - . .rt. Intel .. ial..iv IMnoliaauJy auar addraat 1 - r - tne. C V r.alor.0, amiMv 'ALI Alii K I Hl UlSl PHK.KVUV KNT. For .J'iX. ? P;"V.?'T S f,,J'T PUiRI - NTATloV io I UT 111 rd 1BK ikl. iKi. - .aii.t Cornwall id I a t. . r iaa d - 1 i 1. 1 ai,i ua umumU m u la hu lUI l.r TUW r.ui.iw M re.id ld, rr.ualiL Ua rai - vwi, . . .i al. . re.i. aid fri i4aaH. 1 ail V..rU.t.a ta al" Ina. Jndau. .i a,. . w,fc,.. Mxara. Uatdwf and ItlaiaM, kt,lVs (JLH'aului he tha AdmtnletraArw.) - Brrl on aoaatnl of eaeh aatak remain In ander ba Carce. hawther with lha payawnu aad Ibeeeoirt and the b:are. r - iaed up to Lha Julb Jala. 1IM, uraWaeeV XXaiY.of Art VI1L of IA4A, . . I. N - hedukt f I all aamlnitrann - a wnaranf ine raai rauara - aM - erarat arnouivi ta; aara fa half rear of lkfA Aa.1 khal tba aald Honed ule. ar onra at toll How - In lha lnartloa of the ptihiie. jtnmi. ar.Liiuu - aariry. ANK of ENtSLAND. Umlaimrd Stock. A I. ra - heaule 1 1 ail aaminiawanraa wnarnaa ilia r.n reaanr - all totb reraa - t antnled to ta tar.v, ixasAflltal th aa Wanrra, and lb . raaa to wr - nm tawt. rreparal f r l' a JWbJ.t. Iiy, ui.Wttari XXXIV of id VIII. of IM TvkTolYFhonio KNTKRTAINMKNTH, I J My. U1VK will appear Til Ik EVEXIWQ (Pralay). Jaa. It, i a ara I Jaa. 19. at lalanlrai UauaM ; Jan JO, at rhvkltitbaa ; Jai It. at Berthraapataaf ! Jaa. K. at rwUhhai Jan. M. al UaaUna Wanted, la lb tarllbr - jurbond of Rtf aiittreai. a Urta Roorn. oapala ot Wnf DUed sp aa areolar hall - l, Ahfettarrao.. 8L PaWs lalini - eon,. I I nUnn h.rtn. tee - Biad la kha tlc - - - r - i nf the llMk if rVi I Malanaa, Krary eeenln. faxrerr Kernrnar) at 1 IV - ala 3a, ta, la. Iri r tract lite ra.iranrrr toan.ina marirui rwrra in ua ne - i aar oa eauiui a at a iwaieu . atr - ra, nrj - ary, aa, ua la.iu axi., j aaxy t aiiwtiianoa on aatiirnay, Btiovoo. "TtULKS OEIIAUd; th French Lion ttunter. - l OORKOX OI'MMINII trill rle a NPKfTIAt. M'tRXtXU RR. dilettanti th National Held nf lb Mini nf XIHI w X3 tt cant Antiultiea. h - eriof.ee atanditi In th Hit nf WiUUta 0.111. nf l'UavlVraiUdlrt. While ll.rtyani, Keaninran, nurrey. Hah. CVJU SINGAPORE direct Notice to Shipper, I" The atJandld all raat bnflt harrona OWAUOR. A I. tOt torn mia, aa, xmnaa wa, - tOLOMUO dtrwCt, - Notira to tpperk - The A b andar, ta faat renpletln ha loadln. In th WM ladia DocxA and all avtl la a fww day A batinf oaty runat for Ufht aataarraenl aaala, Uaa aaae aiaaata a nenmaaTl.Mraa to laaaaiaal two BahlM la Ik. prop aakrirrdlarinad. For rtaa w apply to W. J. kad E. Tindall u d Co.. 4, U.eaaiil'aian aad for traiehi or faatac apply to W. A. Wlnkley, ll. Blrahin - lana, QprnklU. X)R UONUK0NU tad WHAMPOA, th fin fatttalllat, mtiaa - wn tiwiifii 1 1 y ix, i ii ye too. aatrBT too. a.ia - U. a rEXTREATU. CWnmanr; ki. h. (he tialra fkaaka. ktiraa4nr " - l.il. - . fa, a aaenairt. ror DUkl or itraaa apply a n.u, I vena. Uwai a - nor th 10th octrdar. 113) . Notioa la brrr br (irrn, that, ira Ua ctfiraMnn nf U rre tnnntra rmm imi ante. in tata miwk wiu re. Tlnvannm ii and the Ihri.ln.cla thirrnn tahl kn WILLIAM oDELtaBbu halard the tame, ni.tea uaia other oUlouLt khall araa rr ai - feer ard mat nut ha claim tUervto. Ytir M. THACKERAY. - UKPKTITIOM of the I I Ltxm UfSt on the II UK (UJittUlJt, at lha Marylalarna Inatltiilion leawv II., Tnmorr.. Jan. ii ; tteeri III , aaturaay Jaa II , llenrea IV., batnalay Jan. 31 ; ai,eniein4nf h rrauluf al V Bay la ulaalned in ui lilary lif tie lijtilnti.m, if, talward atteal. piatiaana - ittaie, rut anuMi rally apl lKaiLai wui la Draa flMIK OUDKllof UI - HaKAHK. Tim relrlirkt.rj orl - nr. iiaravvriiiitf r ki - rvrvLri 1. 11 irVT w I i . I . t!,al 3 o'clock. In AH of lb. Pand ntinf raiaed In meet th tieaey UEOULAR LINE of PACKET SHIP. - Toakil on lb. loth of 'rhruerT, tart ihlpptnt diy Iba ftk - rnr IEcaWO dlaartar lhal hat befallen hi brathar irpnrkauiari nf r'rane. Htalli I for ippuaatlon II raqraratod , 3. 1 itaaiad aaaa. 3a. t area. la. ua. nenaaiiiy. tiiXOandCANTIlX. khetpiaonld Araartcaa ahlp JOHX WAD 15, ii tnea iaw rulKL'ta hV WEIllL Oncnrnaulrr : lytnt la lb. Irak lajckA Tkl. taauUfa) ablp al wall kanw la lb Chlaatrada, GENERAL TOM TnUMU, U. Rejtrnt ttreet. a a lynaarant. lllKr..nr.i aai ua I x I . ai 1 1, a, ann j o alrav A RCniTECTURAL KXHIIIITION. Huifoik iknai, l - all - niaUaaet. ThaHaaaiUa aiaadlntly tenet that aiarlrml attack of lllaaaa will Nahul lb Rt.lJhia ftaia - ll deli.ar. Ir kll Uature on TuaaUr atauln., lull Uia Her TIKI. HUdOhil kindly amaeaked hi LMTl'HK Inataad, and anai th aam. aul.l. - l, 1U api'lieainai in lauaata areuitaatare an tatu ana xaanawkl rur - na. Adxauvain U I aaaaa Uekata, liif a - eei.w.i. klnilllm to a' lb laotuM atal al all imi. IMaaj freaa I ill) diaV n4 mi larmr tranlafiMI. ."" ErR,y!5ri'iir "AA, 1 jaa wa ana ryini.i, jiw , and hat mpartor lawimaiodalioo fur paaaanaer. Fiaj frwtht or laaaay annl to Phllllnrja. khaw. and Lawther. L Ratal LtcbnhuU.Uni, OR UATAVIA and SOUUAHAYA, to foUow th Ktkdala. win meet with Immedttta denataJx. lha flna IkaVaaillril Utck teaaaTjoU AM X EM ALU tUTUM, a Via . Al. d toai ldn, . U LOXI1T, Cnmnianil. I loadlaTa lb ak Kathaiiu'. ibaki. torwi of frrAfkl ry raaaar kndl.to Mk ".b - . 'Vlaa. rt, Mlnnrtei or K. had. Xrorad. i OUraaaal alaua. Uaahard - at. toftth0AI'lToT000D HOPE, wilt tAUlmrM. tZMm.lto aal. tiihai a ra.. par retlaU lyia lal. Ladia U.m - H. C Qrmm, Uaa - atreet, iTJCOtninb oaph of noon hopr m4in uia. 8 TEAM to AUSTRALIA undtr 60 daya. Th Urenrinl aad Aaatnltaa Xarlarat'oa Oura pajyreiehr. kad akranj S&AY. ta appoLntad to laU fnra larerpool for. MaXJJfitfExTdSr IHh rabraary. ran. It to tn fin aaa, in atrf. aaa aorxuaooioua aata arata to aalnoa maa.aan ta tba aawly - autaU Bated aad pa ttoiM troop, ar. ttatd with trai puaalbU auaraiJanoa, whll th arcoea - toodalloiiln her aeha weaa deakj ta apaiaalatd Apply to Cdnha. Btlakki and Oa, araaka, L, Xertk Jalip - atreet. Unpad S er la aaja. f AR3HALL aod KDRIDUE. LINE of AUS - haliairiral rkrah WIWJOXH1X, l.XM toa. haiita. Chpt fatXITT, ELECT RA. U00 toa. aeadaaToanV WIQMABT. K aniaailld ahlaa baa ailk itla araTaarnridaaVwt ArrxOy toalJlaalaBdlVdTlca,ld. faakuck akrr4. ARSHALL and EDRIDOE'. LINE of AUS - TT"'""' rACturx aain tsroBT Adelaide rLmtt, I f tataxa I XAYAIUXO, 700 tone, Chrpkala RlrPOX. na.adetdUrJlkat.bVfaU .rearararalifinri. Aenl to btaaahan aad Kdrt.ee. 34. Ftaakuitk taiaal, KSHHM. MONEY W1URAM and SONb' rACER lain a) AlrinaALiA. - rcr auautua, ran Ck db - aet. to Uar tb Eaat Iadl latU oa lb M Marab. atlin at inrmonth. iba akanxSesst new Jlopr ahlp BORPOLK. A 1. LIU kona OBORaal CULEMATf pat of tb Kant, Ooa Blander. Thai haaxntifui saw rhla. baJtt and dtted lim mly for Iba Aaatnllaa paarrrat taad. ogrianlTailaa aiMania.niion tor xaaa. xi ll 11 1 lUtt i i at tl hi lit i"i rat, aral carrla. an eij SONS' VsSTtM MONEY WIliRAM nrrtT .HITS w Ar - HTkLAIJA Pay MELBOUUX E PbCEp, dlrtot, to ran boat tba Eaat India Dial on th kh Of rraar7rratralal nytoowtb. khaplendld faetakllinarJxipTRUR BE1TUX, ATToSo ton, E. A. BXYXELL, OaaaiincW ; rytraf to kt Eaalladla Dock. Ihtateeoatrtta ahlp ha tjetraat a.aaiaal. au. laa akLef. t.aiait aad tktrd al.a. naaaial at vdaarrla aa tiparleaoad witiaw. For fratakt arraeaaa Krolylo MaLaod. AJlport. and ktanaa. wtkk Maaaa.Maa Wramaedatjrar, Ud.l,ailillBkiBtl MELDOURNE LINK ot PACKKTS Kor cTrolixe : fH 1 l.t.ie ti I aae 1 1 B - xkrltlah aflaa. M1DULETUX. ALUHkai riater. MICHAEL QLUXaUXD, Qentnaanitot la tapaalaUr ttkad for tMenaea aaa xaaooa uoaaa m idblkdajtakBhawlarei I aa record; ha leak nrttt fron fiwmud a H day. Ha aaaa i ffiaa Lltetaol to Uobart Tswb wa uaifuraiBl ta H day. Ha. aaaa aewry at aalla wiU par copper, and II U aot aoabked bat thai the wUI fatly ratal. Bar eUfaaaaw tor .autuiw ptwnoueir aatai, appv e Hirdark aad Ob ar to 0. U. Banhaaa. ILOornhlO, TTrVTrrnTHUO S to MELBOURNE dLrct.' Sf kt oTtn. tMn'rt. to mbrk intain.ui 10th er Marrn. ta aniaoeni .raiejaai aaaaaa rlimr ralrfraJIU PHIUP, Ul looa rtUar, IJOOIra. kwarwa . lolnaa alB Jttr, ta lb. Vktraia (LrridVal Docka. Tkl lolendlj mjI II fnatly aaabrated for kat reraartably taiveailln. rraallwe. while aaixlnyed la lb arr - rto of tna aiuaa uutwtiaatit. aw lasted In pariora Lb raaaal oat U fO dank. Taaanar aodallon lot able! aaUn taaa.irl M Ined to a Boat aurrrkw manner with retry rt(ard to aocaforv aod kat wtaaaallr lofty twtex. daaki teaeenl aa lejerartatxitr araaarpaaaan u aaaaw aota pat Htaira. Rateaof p aaaaaa artner - afv taenyi. froat M awlnaat aaoh ami aahln iiaaan.aa taraa 1ft to Id aalana aaah. Pn raaal n rreiihv plana of tahio, and liill tartttnlar applf to Uw Ooapanyt BarxneM ijOUt'tHlLtlP tiirat - Lait Shippinf Darjt.t i InatanV - Tae taa, tWteallin., Itrlllah halll .sib gifRtof OF Mil ERA. At. of a!9 hat, aa. a auxaularaMe part of her aarai an allrpln ta lb Hi. Ktlkarln Dock, rauliaten to ahippara aa aarlf iwriortuaii, uun. an mm aaima aomaai. ttiM I aara I - I I XYV.tir AllVV iLlL'ailliaill luutt I I uvtlktir I a WVyM?l. I .TniiitV t ni. m m i Vii in ii it iV. uiiil l hi IVlltt - UNlOUHUNh; PJan V .,1 ..AIM M aZI WSaS lXZ.&r - ta - JF k.f - laL heef .'. ' , Wltma .1 ii . - . re - riirw - o.rk - .ei - e,M I t WIU UinrtJj tlBIK. Tb Paunraairel of Ri. rvtrrebur aiai ll tlOPIhrld C A LUUTT A tha In la.1 aalllb. IwlUabrerlllll rtk.i IIO' tllVI'mll'llVIU To I,. ail if Yr - ra HluM. r llt thai! tanla ,. - .. rtarraa. Alp. rMaala uan. aUnibaauu U to Mob. Ofeej from It ILU ITAVrljfIrA 5a ft rl ttfAu , M.rV . Uttle O - .llXVai I 1 " r"wT'B "''IlMIT.1' a - !E VIM UIllliAlULX oHlUSStA, Orrkl (llnlre, In tjfc - 'SV.ri MULIN and TV.NUR, maiat - l .sry,iUkri,,s w.U, V JllFrT A ParOrlte SSS - A utul IIAV dWrt OOVHttNESS 1 lulkiwlxu IJVOIIT PHILLIP dlrwct, with lram.dlat. dwiUh, la tna eery faeVeallla. HrlteaVhallt aal WAT A A I la) haa mlikat, jurm LUUAA iBawaooar lyia ut taa wewa xeaaa. Hh tWf MMk. eaajianUUia jaantwt. rurfreklkl a Baa. M.BPW toll tad A. Ile - rtn. and (S, U, UU awtaki ttraat M to Ike Iat aadJIUM, M, jail aWA W&fti teaea. I . aiaxaJXJ, imaaw, I aaain at tee leu, aeeeeai iren II. faU NBra, with taper!. auaraatt.a. I.w paaata BHarant ratal. Fuf iMfat at taaBa. hktrtf to FuW Mai Alll 'a, Mark lana, IOH POUT PHILLIP dlr - ct - UWULAll LINU 1 t( PAOXETti taiUaa M lb. Ivtb af aaah awalk, bad la ka 'J Cttatatjlnrk 1 1 .mm MVni.H ! 1Hh lift fpWirtrWte VloniKs. tifaard. cf Kmi jeart ioTH A ar. Aihetrt ar.'l . I'arardiyll'i. u, kn reeerratl a. in a niahorary d . .. tea. riled o 'i l .te. late the rr,Ttr of a dereaaal ami. t - ' it ' t la - iLXl I AOt. To le tem at X MirrnlnfVa. ere. .1.1 1 1.WELLEKY Itr SALE kurl Trichino" - iip I "i... ! 1air.. W.J. MalWaa - era. ntn a oanpH - te Nuitr of Hee.1 ral rra.arkal..f r.iax. I "no - Vwrlle, kututuraa. Aptly to Owai, I. a and O, . T'atH Ian. li.Jr.ea B" P.UNSWICK HOTEL, jVrajrntreet, LondonT Paralaaei ano.eaaen.leUm f.w fannla. and lentieman, alaeoond - aaarraaa. IVwet,. Mr Ht'llM E.4. I P.I(aiTON. The OCKKN'. HOTEL. KmTli - . J M and .l - TT - i. arr. traprwtf uL'y iLfermtd tl at. dixrtnf th el .,u r av: epn u. r.'.j, tlM - y are i lAUllLU un ntuet rualnrak. - and ao k. .iJ ten: "VKLSIJN . PORTLAND HOTF.L, iint PoruixiT. 11 wt IilUtt lha K'Klkl ant I1EU K.aikt. en i.iita 7a : i - d r - x U.44.S. fc'.V..orliUi,L.fa,liandlnuert.x,.M.; axtanraiaa la. j. Ur raml'tr aenUraaui laanted Iry in wieik. 'awarder - - atTtlaatuai. Allrharrnt f.w aanaha rLranUnrad. I, ArnKR - HALL HOTKIa. StrmiKL Vi.ltor. M A ariaaiaxe rlawla wholly nnriralled In thr wrwkt. lertiirea ar dr llr - o - t It, l, 4, rand half - raid T, by Pr. Vttiu. P.H.Q.A : and t tree true v, Aal teeerl In UT. KBhB .1 a uaarw - r - lnaa a 11. m. BiaitBlf. AdmladrtV u Onermtryekreet, ttreeae - a.iian OaUlortaa, ar talnln. lereiaMa, dajrerad by Cf. Kahn. rrat'a. IVKNIlo PARTIES. The nol.ility and Rcntrr k J ueairnil nXa - or thrlr fnen.lt a Brk - oliria eiitertatlimenl are I i llcited la.e Baaf. tbir arranrament. tn ltieiH t the r.rletr, ddlli. (if " u, mi JTmf Tletra, f antncirlut nffaral by t'RKM Jr.. - 10 llr(e - .traak Weatminier. f n1ertlan,ot fmm lit. I laVENIMi iTilflKS. E.U.ilihr.l 1S43. The I J WTriM of lie ajaet lend) ermtlnura In diHy al'endanoe at II. N'.VIIA's l yjaeajnt, KeeenWIiael. In rerHr KMI A K I MINT fr - .ni It. lint lily aad ymtry in tnwn aid enni.try, f.w Ida limy eiaare rr - wi.i.rnn,i, v.1l 1 aecnanioai tri. Iba Ikaonba, I IHoramla Tntir of Kwrora. ralnkeil h I MarahaH. rnrnnrwi. 49 T.Ueaut of the Mindral (MUat of tarn. lb Ikaonba. Bhina. Medilerrtnran. (kexatanUnorjIa. th irimea. a.. at 11 oowjck aiKi nau - paet n oioca. .anrnxaainn an in wrwe, la. akltaly taOl tba I KOVAL COLdaSEUM7iiecrntri park and Albany treei, under lb. aianaawtriatil ia? Dr. fUehraifrrier, P.dfl., Uatdon IXKkv by lb 1Mb Irak , .4 S. p. cay. Ilmnetl and Atpinw.U. 77, Ournhl.L A LOOA HAY. Th favourite clipper liarnue einally .t WANtED. a l'ooi .womt - hand ,'mOtil'K. I.y I'rarll Ilea, o, hiuiih, k - , 1 IWk. Auyntw rraara alal lowrat prm IlexretiVat.M - t, MH'ROSCOPK. MlrU'imkil'K. I. 1 1 aiirh an inat run ent mat later 'dap irfiriawr. by ..Hit - parll - . adlr.ad tu J. n. Ml. Klly a, I Vlio - atrerl, Dj er. Qindnctor and mriaiaal dlncaor, Uarr Mant.a. rrnrraname I lltertnre flarblar da fVrllLa.' BraelDL 1. Walt. " Tha War.. derrr A Manna. I FkoteaU fiw VI. Jin. Kali km lYkdln. Mr. VI alarm I t. noena ann Ana, "now nito iira - t rio xser tieiMUni. Kaneaetitnlal. Roalnl (Mia IHrrl. 5. Onadrlll " Auld lama Mma A Manna (VarlaUntil f.w tluta. Piaonln, Ul.a, aartoek. and Comet, Iw Meaara. Mrettciaen. iiarunann, ue mnx ranfl. ae.i aii'eri a. liter lure. Jeaawda. hlarrr. I. Btho for nut, fae - bra irinle. kf. H.trtl. ami. t. INdka, "OWneai. A Mania. 11 Eurluh HaHal "Or. Yuur rui.tiluy," (Wiu variational ittiaj iryer). iu. wnMinf Harm. MideiaibB. (Vucaaal lanorania uf lamdia by Day and MfhM'reiid Inorarnacrf LUhnn. DlawHiint Vlewaof A tx.tr .1 a and In Ihrfti ra. r, BlaJarUt latam, ixaiarrrairerea, neia i - n. araa ana noenrry AlrmatalB.. Torrenta. ana laxeoayir, naaaar, whole, la. ; oMiilren ana arnooia htai - rrtoa. do. Ailrnlaaion to IL. a at nei'kraulnwa at teem de are oeaac IIHTEL i laarta - ar fiu bed raana, with bnaieerait ai.tea of prirate axartmenv. - r - ea. av : arawin rn tnaaniia war llklria. w nuie. la. ; tavaktaawi. la. ad. , rllMrera, la. I anaatrat reaa laa lews aided In the hotel. rPHE LONDON COFFEEHOUSE, LudtehTiL A LaaVn - BaLEKT 4. LARK E. IVarlei.. The oaialrilitiea . t kM kijoe. brAel la nt nf epar and aro an nxirUtlon. aa well a tl al'aiitaaet ta lean n erwtral for niersaiitil m.a(rnei.U. bar lara jrar awl aneeaaated f.w Bar than a a - ntiwy. IU P.E 1JIIEAD. The PATENT FLOI R MIL.1I A - at. jrnndx at, 1 driea.a al aama time, la new aaed in handr - laTf la a rartaralart aait 're rreril4 id one atamp. Patent one.,, f i? "L" - raaehinaa. V. , n.aiarV, a . knil. Itaner,' a A. TWAU.INU..wiiJarrTll7.lli.b.naaatew1lhin. VF.W MILK WANTED, I.t a Undon dklryntari: l ASdraa ly Y P, care of Mrt. WUt. new.tender. ,.,!. i . t .la t ma" atatiuf pnea. quantity ttat can be " an: ; eoreort - Heay. Ielrllrip.rcua. - r. TO ANOLERS. CHARLES FAKLOW, TitT a ,Sum,t,T' ' autwrvw null I XO BO ltd and TACK LE, TEAM ENHINES ami IIOILERS for SALE, "aid ' '"f Jw 41ery - fn brwlBjcitel. Ik b.p nn difo. 6 h r. ; aaa. 'H'i i ' t' antlne, areteaS4and, 5 h.p. ; .e t - wlah iflivltr3 IONTllLAN( - V a lor, am Tour .! art ill t lnal the laanllfnl ( H.I.fJTllfkl rrl MTmWrt'k I IMC lull iii.iat .naia. m I itKAV and Mr. kvlla. a mt luana. I IjimMiiil. an, whh h hate Irreex an hiflity a1a..rtd attlie tnlrOej of Ui .tri.B an. mrier aciriilin - tna..uua. tt IVa - IIHr. taiwtim. yNol'YHlOIIT and TWO MKTS "of hTBBKtl V PLATE ft II pweal blWrltlLlliif an I n.len.. A etandarl 1 aSt II k. nr SclK.'ar'. Aeletal.t. r.H.liin.i.r . 1,.. Aeu.tltt rd vaef ' li.fiwrt atlon than any alnilUr w.k. A".'y to "4imn. ! and .watineea. telnw - rt' k'tcllnma rt II, iSlah.annt allhnaV, lrATKR COLOUR DRAWINGS h fVctr - tH - ard l - alutrea In WeUw oieeir.. al Sr h I U' rta. Art c. WtortrnaT 1 al ene. - eier.a Y rnerohrrr) 0 and Picture rrtxt. Eatatrlahmei.t. No. 1. Illtaeeeirt i J.,"f"T,i I th llanneie - ai - ara Rontra on Wadrealay. January 31 Ynnaberi near rtrrr - tiwirrua, liraelnc. carelullr rnmiMen.,,a1 ,11 V" .Ta may b. oldaned of Mr, wa rlrweotly and aprentrnately frameil. 1'irrrlnrial tVulera aa trcaxaa iiuare ; Mrt. lata, AM, Kr wlUirreatllta ra'.iiy. Ih - awinit. lent Vo cony. I ntlMtreet, OkfordatieeA. A C K K R M A N N'. SUPEKK.I, W ATER. 4V ttiUilT - S mannractored by BlUMiLril .afKF - RM4.XV. TafOST I M PoYtTANT DISCO VKht in PHO lit nail ILf. "3RAPUY. - Me . Mill'LK ami IIKYTnX be. to the P1ll4ir that tbey will nnetl In tale t III 1T1 ar: WHIO Pt K. ' T. aaveal - liarML romfi4 - akn maMHI I .1.1. . 1 out rUejIaa flee bull, rmd band, t h p. Mar la era. Mecaeia. ixnpa ironwork!, tviuUlwark - bndyi - t an( .' HtJltaaVjii in W to Cl, AeteerL Irnrxloa. CTEAM ENfilNES, Ac. for SALE An h or 1U LlkrT'?.' '"'nTABLE EXOIXE, on aheela. fw HALE rw i ' . '! drmkiy tcluea, .at one and three braa - power, by f - 7 - , t - terl totl aiary rufir. from I to 40 bore. pnwr e J? itV" - atlf - aelnt latl. 4anlo aol dnliin rr.at I - iliet ii'V' 'wl puaip by Oaynne. paiar euttlr, wachit Vew ENtilNEEKINO lOOLS for SALF,"ajTI ' 1 Oeliee - , I rileerxal ahapinr mart. Inc. Uree alritilnf SZTTlTZ!'. tnchtiai and .hearlnaT aaerhinr. to rait and punch ' IrT, ,f'' "'rt and amall CrtUIn aad lawinf uachlnea. It. 10. l - i - T it . if" tt - bea tn eentr of epiurlla. aalf acUn acrew cittlu L7 rl iVT? - 5ea. had l f - et Vai. ditto I Inch ar - tre. lad t feet TKA1TH al nlaht. by lorant id" new cl,yn 1c adar .a. whlcb doe notice wl 1 1 jlmn. 119. rjirann, Jan. : I iCROSC01'K - S. - J. AMADIOa T:itMI' MIl'ROK'klPKH, lacked In tr.ah.wany rate, eiu .11 lVT pntaVnarr, Pinceet, and two klldea, wjl abr - w the kI.in.r,Tx' Price lSa. id. A.kl a Joarii An. a. IK 7, Ttj - nn,r'' l.raa r ere - trnent of arorDatiC rr.lcr'ian.ea. ' X) SltlRTSMEN. To be DlSl'itsKiT u'Ji 1 nahoxa ninra - r XIV A I k tear, tk BTAXILAXD. lommanderl la now faat loadlni In Iba lanudon tka:., and wiU la piiMtaally dea - paAahed. Oanwa and Ux. U, Mark - lane; tcnxuh. HrvUiark, aod Co., li. iiu. a reek. Mirarhaatiw. and O, raaknhaai, LiaeUJU. Imil A LOOA BAY, ( new tra.lcr.) the beautiful 1 rlTar - bailt .Urrrer bcuj JULIA A I U rr, SSO tnua . xa, W too. rrwiekar. J. SOU IT. Onmiaandar ; wUI b la lha Iaadua Ik ck Ut a law day. ready to load. Hhlppar and Tee en ara ara tallied to ta - eot Ihli iptrndld teearL, Oataiy bolll al ChkLhaia with all a on era Lra - reorrnnti.l wkloh, to tpaad and .trenfth, a unaurp.in I. - tloiixa. KnrMM, and llotmaa. Itrj, laalaoriau aireet. ,XjR ALOOA DAY direct, k reirular trader, with ira - nadUto daaiakch, unnolo. prtt - eiai a, arreieeo uir anip rrlMill A 1 i L ea aeeleLer. J. DEXXlMIX. Coumiauder : kadliii tn Iba Luuibm lack. Tku tpleudal teMel ha jual arrlrad. aad will returs tmna - IUWly Ilaa aiper iw arwan3i.alaU.a f. pa. ratit - ra. Fu.(raKhl or p - aat. apply to Ueaneii and Aapiawaai:;. IttrahilL FTMTEzWLoTriCAL HOCIKTY". HARDENS, In 10KT ATAL direct. - N A ""n - '. I mlyH, .jaiU knd eVaied la til la - dun IV. t hy UrJ - l IneUnl. Ilaa lUU rontu lor tnia aua pra - tra, aprnii.ei4ia.iaw, 1 VI, l - ar - ahall el fee. A FRICA. MAIL STKASIKIW from Liren - ool to V MADEIRA Tanarllt. andlh Wi - tlaaaf Afrtca. Tha AJfloaa hteaniablp OrmpaBy't powerful and flriclaei torew itoao - blf rear L'.rrvool on Uia RIUi uf rry Bvailh, mharklir th Rol tad pr - aataren al Li err pool oa lb lttb. Thee ateanarrt ouotey enrrd. and i.r - i'iifl to lb. tutdraientjrjnd rawt. Madeira. TAfTe, ria, vaxa i.aat .aaweL Aerea, on and Fernando Po, Tl. CAM DACE. Captali Til AWKESLEY. willbtlh Wearer, of tha - Ah January. rallnr bil and all further Infiwroa - rwi m ay w harl on ap - pllcau im, IB on.KX, an araa ra. lajurrr.ara . ann iu.a.inTaaenii, fny burahetreet : iu fly mouth, to Mr. H. J. Waring. Octaaron ; and n - irarprae. to WUUaBl Laura ana u o, - X, tjaeuwexreel. ADEIRA REOULAR PACKETS. The OUMET. CiAtn PARTR1D3P. win tail froai xrndnrx. tba Slat of January - lael ahlpran. day, lb jOlh. The ECLlPtE. Capt - ia DAVIS. wiU aau ra n In March, rare, locltillnf wotBkat Irraldln.. linen, Ac, 30 : arrt, 10. Tbeaa tna packet, f.rfra a r - rular Bne, monthly, to and from Iba laland, and ara I 'lei ireejy to atlt lb conjort and coneanwot of laeabda and other p - aei f - r. For tnuhl r paaaat apply to Bard - aad Raid. 13. Km wajii,a - ea. Imi 1 tery eeenin., xr it Prlday. from ml a. TAVERN ISAM - Mr. OAKDNKK, T ON DON 1J prof. r r - rnliaf. FrK 1. . of dalirln. Yiwkatrewa Walworth, he to aanreino that lb AXXUAI. tULL win late place in in tana amn on aon - 'TTTllIW. rrn. a. ireniieuiaiB .e. - v w . ire.r .. ea ra.; uuu ft. fal.' Iatr - , at, ad, to ta naa at in nma. Bcnurj'l SELECT 8URSCRIITI0N HALLH. Ml.. EHNTER insuu Bx,r i Awr.ti h win txte place al TZtTmZfJSrT - l,u, - d " - ai tap bada. A 10. It It and l jvAr; iTr.'.T - rk " v LraW. ' - - ia.. .ei - ia, auaa SlLHEi.T OLAHVor IVrttori.. and a.riSlTS "f - f eil - fbto. wUr - rrwa. raabox, Ac, a - aurr - V? - u"c4 - and clear. rVddlr, tb. caaa! "t m L VlT. f b ta 44 bf 10, at I4A. tba rnuara fun, rUm JTt Tl ,''" - lt U aak - EDWARD llKIVE - , aii.r, M, l - at FaBh..h r - raal. Ttfmtmmk. rivi 1 At tea - . I ADT Jlf KHMIW. VHTTKIl a aa raaia.aai M laa rJatlfaTrr M Ut rtwitwtrUttUf ailh al - .. f r' - r h - r - l tr, 1. T 1 h a brea antlrelr eialena - td dnrlne the mt atrrk. I'rloe C3&. Apply to Mr. Talhaiu, rruimakrr. ; f raat 8, coireDe at 9. AdmUaion la. I rarati ovni(.t ; aj ao a pa crrae . celt to the Adiui ralty. I EN JAM IN EDfSINCTON. 1 wark. MAB0U1 - Tint. Fl - i. atal El kUh ul. - ZT tUBER. Tet - porai ry rooo 1 . of any dunenairaj. fr la!la, diaaw ta COUtiiWAKK LITEHAKY - SOCIKTY. - Privata IO Suba - .TlHi00 Aa?mUl. - iMaTOimh Ttafi R R Tb ITVtoafd friVrdfi 0 ihe In - tttt - oi ur twirhy innirl that tb FIRST oi' Itm AM'AL 8EBUS ot PiCR MONTHLY X.iHKMBLIEa will . - - A iaa Ki Imtm AtnhlT Riuxi. Hnt - tu Ti"ni, Keni irjrt ivri - rk. on 11 ed - iy rii - - c. i - f 7th inrX. Tictrto (vucb n kml&H to b ob - TiMJBTLANi) HOO.MS, Fo.ey rtrejt PortlAnd pUce 1 W. M (1 rRVRIC VWl If! tri - r - m la n,arI . and e kia rTTTJUDREsa BALL wiU WU dImo THIS KVtlMM: ,i Uat uu - hl mxtm vrwr - Icrr - ijr, WidMajjAj, Frtiia. dttriu tt wb - rocu IVkHa v 6d. ch. Mr. Fnvt or - Dtinu - 1 - ! fire e - ta In t - ii fr DFw ana iNuoaaw oMacrm m - ny ekmit ounurr t aay. ARi;YLL ROOMS. - Laurent. Carina, Oreat WiTvlm Uetrert, Hi, Jamet'i. Tb ahnr el - rant rorap. are NOW OPEX eeery rte - lnf f.w tb winter ttaar - i. with La - rmt't cele - xrrati ad otxbratra. Prlnclp t enrol 4 - a - pauaa. M. HnuJoiurt. Tb ev raietor ban to tnfwta th puUic that th.a faabkinaNe nlw of rea - t rai neea u txrely rrrlerurated dnnnf th ikkl Dcxw. opo al half - M T3EOULAR LINE of PACKET 8HI1' AV BYDXEY, with daar - kch. tb apbaaUi , Dukt - trret,J arlkb con try ax.ee and attrrn i ian to any dljruv.. lie irl , DATENT TERKA - COTTA. - TRACERY" 1 PAKAPETS an - t TKUKACBt. mulUiaa. ilnocle. a - . brarka, aU of arm. rroaaea, lalal rnra - dlrra, friere. ti - ae. oo rare, ball Ii ra, oaittall and laaa of eolnn nA latin., fa In. r u other rrUa aiannfartnred by J. M. BLAKIIFI Itriaruhala Terreata at MlIlwalL lxla of Hoax, and told al T Wharf . l - i - adewartl 'addinx - m laan. a ARTESIAN WELLS, ltetlnir for Water, 8xnkfc bart,A. - Tb. nobllllr. an - 7. atar aarnpaulr., tuna, ba. urewtra, and r - anraaar of 1A(JIC and ' - ENTRILOgUISM. Ill LCWIS brtra to unounce thaA haruif )nt re Profeaaor lernr a.1 fmen P n. be ATT F.N Del rallRHFK In tows or enuntry, with hi inlaltabl xixk. itLiu 1 - ai.v e. i x.r. lxl.lMt.1 1 , a. lerronnarl try him on Iwo orxeetoa. before Her Majeaty and uite. Qnadtille band, pro i faj IN ETY N EW MOVEABLE PUZZLES, f or imoK. X" rnect and batnxr - on, pria la., capable nf eadlrea tran - frwi - - on. Xifbt' F - ttartalnrnenta, , PRIVATE THEATRICALS and FANCY DRESS BALL - - No4wa. - J0UX UMMONkf PORTABLE DRAWIXO 3M THEATRE (to ha kad oa HIRE) U tba only one aa - triaoked a an and iriuW utaKd to lw da iallna.it, ml - rraj., j. JUIVATK INOUiRY (imi'K, KWorn - hnw kua ut. iid ra wMAHiifrytr - ;, for kir 11 IKI Jfjrt'ailir (a aorol, ta aj - draaa. - 1 tAafaBBak - eAieat, Cutwaiaadaa usly. tSe - M " '' snBO.fZEH. - Mmn, JLJPtJl faaiB t ! lllr?yt - T .,, Ma ti, rfwi i ffP i IM, t Book of I Baa - a r LLWIAID WALTER. 1 T Franc - Lk - Td 1C7) ka raaiatar. AMES MALOX Y. Oraa1r : Inn. hi Ike Eaat India Docka. Tha a eyeta,, ahlp ha a ruper.ee aow tuiaaia linn for flrat and arouud oahia taaar aren. For tretrnt or paa( apply kn tie Cran - e, onboard ; F. Green and On, H. Oom hill ; o to PtnUlppa, nhaw, and Lowtbar, t Boyal Err t - rio din, AUSTRALIA. - BLACK BALLLINE - BRmSH aod AU - rLX EX ROYAL MAIL PACKET : - j Batratrt. j C - t - nn. TuSalL x - t - lnt - f.. .. lorninf Uiory .. War opTril McrnUnor cy .. The alaj.a Hra a k, Ik. - n - rl haaa heaei Wtk b kha B ak e l.atal hO - Of tb. day, t n - n - g McKay, of Beaton, and ara - tied with frral xrodocr fur tbe eonte - ane of pianit at. A tb Uo - tpany ara andar ena - aa. aaal to drrpaai U - cr lion tb anoea del a. iaantaa aaa ta oo board two dayi rarioaa with tb wbol ot trir - . Apply ta Jotn Jasray and and Do, r. I raa Inn. brrrdee. In tail IMh AprU. A ply to M anhall aiai .lrt.lA 34, Faaab - wli rttaaa. TNDIAS HUNTER, for PORT PHILLtP. - ThU I Baaiaat tUirper raan tti - reorlt aenrrt,l tond. at lb Jttty, Urn - on Doclt, whMh araat ba art duwi i al one, at ah la rapidly - Bis. ap. Ilea aaeenatnrlalron lor raa or leu mun rabta V - - a t - ra. - Joha ldcayett and rtaa, i. rainier tareey riMIAMKS LINE of AUSTRALIAN PACKETS I tor PORT PHILLIP. - - Pa. PORT PU1LUP dirart (will h f.dluwad by th 1 at new all peer. OarraalB Byfrex, aa I0U April, tel a nreVcUaa eilppar ahlp on 30th Mayl. to aul pr - ttlraly loih 1 .1 r fun nr aok tun tm wklah aa a - H - tite trill ha dranL daieerlei al. al Oeloc. - wl Tit AMKM, A I 11 yaara, W7 !. Ira. bardea, MACKE fXZIE LDCKIE. (Vanaaeder : lltn r . 1,L. Ihak Btrw - l cabin, aad a I United Bnnbt a ra i d Ja aaaa. aaet will ba taken la tha rupertr ahln, whloh ta: e - raa aeeri aomfun and a - xnainrUtlo - . with aaparlrw aa - te. rmalilaa. For trrtthl ny raaaaar at ply to rhalaau. Bet an aral Tarr. 1 Ja.T a - aiuaram. jaaryaia .or jono xarnwew - .a - a iiinara - a a. XT.THITE HORSE LINE of AUSTRALIAN V PACKET" For PORT PHI LLIP,h. tall thaaxWW a f March, tl . aV.l - Lll.1 .all known llrr ahla BLAXCHE MOoRE. 3 000 tora. ihklif by tbe a - ebraked Ua - Od MrKay. nf IkaVta. ha klar of tbe Llthtnl - t. Jtmaai laainra. c, ail - iaa a. a, .a - ameo - a., e. kd la iaa Eaat India i lhaka. Tba aeao - taealalinr. of lha BUM. Mleetit total areaf laa taral rajaat aaeertpUrai i tb wea data ar ten hfty, and will la tiled aod rail a tad ap - ax tra anal awratwd t rtsctcaav and lb mml arrraaaa - at f.w Iba nafirt aad aaea. kietie of i.aatnai wUI ba uf IhM anpertrw order wturh ka (alae ... .1 . ... - - .. - a. kaataf aay - let ) araal a prefi reeea. Bha oarr - a a rally ua - llnad air .a 11 a ira aawiey - ahatf labia. 30 raieeaa : aeomd eakan. R) aad U rtxir. atat kk UKX - Fa. - TtliCr - - anV - . l - ftU, A L kaat, J. LRWUf. Da BBl kh. Bk. Kj - baataa Char - aArjat t - a PACKET I a.ppar ahla LORD HARD - ft, a, em a eeea aaaaa a a. ilia aa. I a amayaaei aw iaa . nam aaa ( bbjuib a yaai iBBatBaa AraaYto Ark - ar WL - , - aaa. aad Oa A Ctmki nuata. Jtafiina - tnia, aatd - u - ttrilaa, 11 BLACK BA XT - a tata) Twum toaaB iaa aay - aal a? Baaart aey - P - raa. tokaadln to aaUtraH tw. tat thai ITtorea aaa abrai af - t Baa. aaaady to a htoal.l kwtkrtt taaa, alaadntif. and nttd taariBA waa - t kae.aT kaaa anaaad ay aa itf fa Ilk weeii They kar aba ennteyad Bar Baaaaaaai t m&l to had t a tb A - Htiata irln.li. iaa an aahay aa kh kl - adraa. Th ffklavt. aaaaka, Bad - taayMtaanaa - k r,Faaa.tok.lra. aaU - . (t - - - Cmt. Iraatltna, flU - kfl. f."r.diaic.Bsr'tes B - a - erre. hail 1. Iladiaa Pui rtaaa of pet r paaaew eal ka. HalaaX Laalaa a to r aaaaaa raeotytojaba J - TM taad Oa - tt. Taj KYT XOKKe TVv err ratr - la Uamt XW mm IOSDOM aad TOBl i ist - ar.l2t - STaCAJxl tO a - MJ - UCtAe Thai UTf - perl mi - - k atlah't kin 1". Oiata ay - TV aa - ja f . Oaatii at vmJSttlaSZnS iBaeiUlF wXXWtQXX. and FBL - A - U LPHlAr ITltta ik tot to th aaaa. ii ill Bib aitoaak atBterrl, kaaakar - Ja. ax. Pat - , Pkrla; otto Mt I, i i 1 1 i Till - takMaany. 11 Kkay WUfla illak Uait a ktkla. NITSU 8TATa MAIL - fTKAMERS for a." T TNITSU . i ki T - - T i I ' ' T kat. D - a are aa auauin,!. lata wartt BA.LTIO. Lapaaaa tXI - UrroCSl ATL - jrTW. Ckaaa kat. OL1TJ a wr r.wlT - 1 - , a ,, laill. tot BWtal at ,uTuiawtod, Bl at Of aake 4kla f akl K a a., a a d aa a M fal tra aadtn BrcMaato,. B berth wad - tta. l - aBt mmm at d. Aja a ner - o - arl at - aa a ataattiil to aaak bbLb. irT - tt - aaa Farfraaftrt ar faaaar atrrT latoMka Kaaaaad al fa ITAaetJa. 1 Ala. WlaWrkmatta.ia.ina aaeei h - r. Lrjra:B.U. Wrawrkrtkt - aartt Oa, Parti reaJ - adjit - - aja, a WlWlirl.F. t - kTa - Tw - - tka - - fiTTsird tdklil AUnl6JJl koVsA, J3 MAIL IT - AM BBITtLttt taiti I by kh A haaalky hTtweaa UTERroULaad BEW YORK raak, tklBam - PiaiL aad BUarTUX. tka Bra - a tte ard ile a and Urn M. I aal it aaalla. laa tuftalkkl kW BUar) rtaaaal in araoryadto bmi umyi igj - . A F R lUA for X W ToVk - aaat,' - at a kat, Jaa. R X "out lor antTToif. ta - ar. JaaTel. - V - - a a k fi BBBhT la J. B. lraad. RL CU rita. Mttay xaweaai i k v . nanii - - a iai F. Canard. Xew Tort! IAC - rrte, t - trra. aall7, BoaaeaseaiB ran.; U - ad J. a - a - ak, B lull till I, 9 - 1 FcatthlbfthTaB - Ja - a Ad aar toa aaa . par a l7.aoaa.eMd dealkillaaa, Oliaaiw ay IX aaat C. , k rBk, a - ak - t, m Saw Ttwla - Va. IkKOULAR LINE of PAUKKTM ta BllA - lLSr IV Fat BIO J AXEIRft, the WABBIOB UCEEX. A 1 1 to tod M fJr.wy. Fay VlBXAJdRUOU. laa MARTjU MIL - d, A ll to tot 3Mk Jaetary. laia - iaf ra iaa Ae - ru v - ab apiay a aaaaa aaa Hart, A !K - erWer - rrV Mlnaae - laaa, - DkCiULAlt LI?Fo7 paoKIHS. to th. Wi - T IV OIIAJrTaf SOUTH AMERIQA - frw UMA d - aat rkaeto a JkUci Al.taftnaa, A, Y CtK CtoaaaaW I .k - ad - t. at aW IW tilUUU Link o packsTb w th. w. tw TTRiiULAR L IV af OLiTH AMIRIOA - Wm bar - . R ll!telAYtaDa k a. ref - te. aaadta to ka lata - . - pnakA .Tata aaraet, haa - A Ita - Bkh kkaBaaaakkTalax.Bj tltf fuy tkraaartei Mrf. Fut torta af IVartil ar aaaa. atif to eiaaai, raaBak, aad Oa, It, Oiankarrk mi it. raTaiyDHNIAIfLIMHWACKKf tilllK - Tv k it. M, AoOA Oa. a.af I aajaaa kk ahla biria. tarra rart l Bay mrm f - tar - t, will avert wtlk rtart iMieli - , Par nrkllaea af B - ll bb fit a. Jaaera Tbren aa lad (a, t, k tay - aratow. TTS ITTf PACKtrrTfor twVrf COAaf J Li NiUTH AMERICA Tba anila - nnttnaBt im ratal akBaay VfiwtEtA tr anw kadlraj f . . . .. . . . for T AIAkAIw) d - arrAkfa AXXE LOtlAJf, Alt rear, J0B - C Li" AX, ranla ; hi th LreeVa Dneta. Fiw UkiA dwaet, kk BBITltrt M KJU7II A JTT, AIM paaf, Q. ait ITT. Ooaaaala I a th ta. ar - aarua laea. Port rfrwajBt - ri apviy h Rank aad Oa.eury, lT.OiiiiBkai k TEAM to tlv BRAZILS. Th Union Ht - a - n Ship kj Otaxrreany - i Mnelhly Ua af .ra Alt - karr aarww raa rauaaaatAaTto FE - JfAMLBUOIA Bakla, and R - tarraaea, taklaa A, for ci purl. Fraa - ta, A3 Wa. : apeate. ao pa aaa. 30 ma aal Toar - p araa,aa aat - a. aa. aaaiy ta EM af Jaoaary. ka. Daa. rahia .taarra TWena H - L rh7il - - - iptoa. Oa tba 8 TEA Mtoth BRAZILS Th foxkrtrtnw xr - krni - aaiaalBrrawrfula..wa,.a aMya wtlt ka ai - Te - arl beat Bakl - t.Adxrrn,FJtf aaUln. at laeana ) r KTROPtiUA 1 700 ItM, KkVa a y . tSbrnarw M. T El, TO XI A. A - JV laaa, jnaaejaj. power, jtaraa la. AUSTKALIAN PACKETA - Frw MEL - UI - RXE. Pnri phlllla. toaall aaily a. r - ary. batlnf twarly lb wh4 of bar raw ena 1 lha mi ami a. I Y.A7HITE HORSE LINE of T T ora, em lance of ram n.i ll will he of that auper d rlpalai f which ll.il i Ii1 intillilial and faeouTW Un a an aaWbraard. Chief aMr. 30 r&lnea ; aatrnd aahtn Ut Qmlted aaa ihae re - yi, al a - iiiie a. O Tl I a airrrco. Apply to Pry and Dat - on. 10. Fan h ecbekrea - w HITE HORSE LINE of AUSTRALIAN PACK VTA Th AXXB kTLEAX. A L 110 ton. ra. f har a a a - ee rawtxra I of ba rear.o rxaed.wt ra rnxkly HI a ha. nrat au parlor aooo - iyylra) for a - miked B - arew of pa arsaen at 33 fiiniii each. Appty to Fry and Daruut, to, yrochrcv ADELAIDE direct. Th. fin fii - t - daa. hlp BriASElWTETX. 3 - ila, a.ual to A 1. id? kona lrke ir - vcu at lb Jaliy, Lo - rtrax Drak. ; ha freak part of her caeervra fa ard. and a - irTA and tna am tor - y. Her i iratroienc - Ayaly to Jo Ll - rreU and and a. hatn. tt al U with try ("1 EELONU direct, laat khippinjf day 5th Fetuarr. T lb taa and remart - - T fatl aaili. autp - r LORD PALM EK. - 1UX. J - VU, na - l to A L 473 too. erf - Urt ; lualln al the Jelly, Ii tjdon Dock - . I ran ttitii a a a to i Rai oca a Ibi. ara. a. and a a am iat. i and rira, 1. BUil - l attaat. t.) Ecrtl kth Feb. L117 ' H dda UtbFeb. Lt3l B - wrn MMr - 751 Ktidl 11UI Mat - ). noted of th Urreak. the lneet. r.d frkrwt aLln .aVOooV .Ue!.. - lane, ywt r reel. AU8TRALIA. WHITE STAR LINE cl A BRITUH and ACaT - ALIAaT EX - ROYAX MAIL FaCKKT - , and, aor - aa ta aatt aaaat - k - f al aaaa n lha JCU d ETtk at aa - k muo - nw rritate xnaairv - .il. aaa wkiek kat a rt ad a and aaa i ' ta any aaed routn. Tb. DublUty and fee try ar reu - tataj to Aana R - rdaa .. Fa ., IIH EW toxk Jaa. Jar U aot - tn, Ua t - dreaa - lrt - cy aatuaea ware - onta 4. Ann - yai ,. J " M Irl 17 - 1 Jaa. XreeA Oiiaea unly. TUa aaat e - aa - t nl. - la of .. at ttB - i - ie . A - d IM 1 Pt Faa, K - naa M U - or ra ilea i kir. Om.akn t - tn raw - T ' " - ""TTTl - ..n - - .. - a - - fpEELONO WHARF dirart, to aail with dewpatct. VA hatln a anrf pan e. aar aar anei, in a.io a I axret CIXDOLA. A L 430 too eerier; katdiac la th Londua D.Aa. Tha laa - Ufal aal ka bran lasently lahad by M - ara. ; li.lt ad Co, Baark - . and kat - f bulk apoa kha aral ape rd j lia, BMr - Cja - p.etida - .Bl per aaa of the faaaaet eaaak adoal. I I Laa Boat axpa nur aaaaa rarriaAtoa far a law ehtr f eaVw ua fii i. 1 Frw ken at e beXfAA ta, apai. to Heary RoTa - laa. U. BiaaHa - t : j eel tnalD.rla.lfa - ad att. TORTLAND BAT direct, to aail In a few daT - X 1 ka a naadarUa - a k ahta FA TXY MITCH Eii)X. A L 3 t j kun raaiaarr. loadaaf at the Jaaty.l d a Ike - . a - ee. th only opprw - tauty toatipaan to thla park, aad take anodi law Waraaaxhaul aad pun FhJT lenud. a eel ha aaal down al aac to et earl MupaetaA IAtily I J - ha Lalrett and - on. A BUbtetrea. 1) ICHARD WEBB and Co. TA8MANIAN LINE ; IV of PACKET - - Fv HOBABT TUWN d - aM. wrU qaat kat aewreaapraed kariaa RJfFt - UOB. i I. Ill Vaa aeikaaai. H. A. TOPHO. tXataipdar I - - at toa J - Wy, laatna Dual a , a , urrteatt. B.and aa aaaa of a - t - a at any tot adtoto atall - a. hW r Ua atral rival aiallaal af aoaxai.nlWna kalaaaa E - raaa aad ar - !V tnl ttaa, - Bad A I to fV - aia. irat - alaaa, CM tad Q. . to ISta - toha - a, .ataiaav 4 aad 34 ; to Lwaaaa, krataM. tkl aad 47. A Ra - tod aaatW af Ihlrd In iiia.ia lar ta braaulaa wet Ul h kua a. 14 alaea aaaa, mi ia patrBliaa, .ad to Lab - at Aaar raxaaa tk. Madam, t - ewaak rtaaa af ktkl, froat M.aakata. akraaetaaa. aad Laarhia haea haaa tltlll k ll fr.it a awyalaa t aa aM.a Apary to to. ataaial aaea to, Ceael aadOB - Bxattkaaptxak, aad It. Una i kankatmt, - aadaa ar mat. ay tad un, a at, aarueaa, unart STEAM fron LIVERPOOL, to COS STAN Tie XOPtE aad RjfYR - fA rnOat a - U - to aad athe Barak, by Irav - Ue (TEAM BHIPa. A - XDCH, fcw ktAXIA, BTaaO - aati.Mantl and - ayraa. ar Jrk Fraaikt aa ainii i al t - ada, , par tna. aad W par atari. Bit. aajA For ftaa - l or aaaea aawly tn atare aad Mallear. 1. Waaar - atreei. Utarp - oiT O. aad J. Br - raa,. tall. Ill IBJIll, fill jt i . to J. B. F - woa lad to - U ea.aALea - oa. tJTEAM from Ixdoa to CO N 8TAI1TI5 O FLE aod tO oDErtaA taaat A M1 - Tb I p ILA. 7kt toaa, - ape , BL O. II A MM ILL, Cwax. To h LlaaaiA, aa the totb kat, hw kha FBeada. Uta toa - , . a, po .at, O, Q. Baa - t, rt - kiaiadar. Botk i tai'. ka aaex - Baa - al - B far ut For hearhttotaaiia apply to A tt. fiaCa. 8k. lraaatat BBtaaa Ihtpta - to. at. Mirk taa. ; a. H aaatk. aaadlaa, aad Ca, Tt, Oa - hlU. OlEAM to OPORTO - I - anperioc ll FLORA. E. DIXU3T. Oaaaaiilay. ta III I III ta H eealydawa ca Bala lay, tba 17th tot. For terra laaa nf xTetrh. ana pa a apyry ak ate at. feaata iii aina atnj excea. aa. i ktoa. A. Ol B - y - CaTBOM. ROTTERDAM Th GeoerU Stemm Srxailoa . OBaxja - ry - k a - ada. aYAkdHLW - aw a. K - Ut - ttoa .Wat, lar XTTL.D - J. Werlnee - ay aad aa - atly. a U aaea, i - xiena. tl Ik; f - r. 17a Id. J a aad knajaata. t I, ar fllkld. Leaaha ter - eeraa. A - U ; Mara, gj at. j T.X)R ANTWERP. Th fin icrww tttaotr TELEe A CRAPIL riptala QRgaa. - lanikria. - iuj bjiiLb!! bi apaelo a and aaxfaa. acaoaaaaaa ur froa, on Ir tin wkatf. aa Baaarday aart amy toPkiliiytl, t - rak aadPh - flpp. 4 STM - LRP. Bra - Mi. Coloroa. Ck Laaa - , Pi in i in. ka. Baa F - at.i Ptt ktaaaa aan - ar. baaa. lha M. FMkarto wktef. Tto. it nr at U taaa. iiBtramt baaa laltai ry Wda - a - ay a ,aia. at LL. Take tedeet aaa peuaaed a aaaaaad feaa Aalia to Cr - ornta, ttfka. B - i - a.Lalte - t. Pi 1 1 i. a, wah toa akawt aa paaaaa af tree kaaM a - y. A - ii al - ail aa tW kka aaxapaaaat ef aaat ak kwaaaaa to aha Ua - oa aa - rta. M i h Lay - kiy ad taa at. IL F I I i I. - ate. a wafl to at kha Baalakataa. &4a. t - a - Beaaaexaa, kayak, at 2r - 3 rit5r A, MARION M4 Ota, aaainaaal lUlntiLual, auaa, J Met at. tM .tlk Ml af. aria W ap af Wl)iim, aau lie! a iha mim raai eT - tia, tyv - iati rw waxf. m I ill "mea.,, a - 7 La ya - kSkjl inltiaa twitaiint ut. F - r hatl I ay taaa. kpyly f teat to a. kaa t - aad Oa. A wTi ball In ttl '' J J I I J . . - a - a - a - a - 7 ra, IMtmM IMIUJMTIUX U TeVHMAN IA. - 1 - WBtY 4 ke, to para rai ffmmm mm1 .MtiAT .MF. nig HFr'i2 - edS BBUaaELS, O - Umsa aa4 th. BaIb, Vt U Royal - dReaka. XROYAL MAIL aBAklaC - aaaa U.Vata ta. LUTXXD etary aiakd ktaaapk ia tyl at li - 4 aak, aad IraTT.h to DnVHA aal 1 1 Ilia taat al 1B B - B. aay to t - taaat r - FW - a - A Uta. aaaaad MataT - k, katiatta ai ak aad aalaaa. a at, aad aayajaal U. wrtk kh aaa - i to yA Bar - a) la a - aaaaaa ji - a. Uaaallla1 IM Ukt ra tad mmmmti tr ill ', - 1 kV -

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,600+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free