The Times from London,  on November 16, 1865 · Page 20
Get access to this page with a Free Trial

The Times from London, · Page 20

Publication:
Location:
London, England
Issue Date:
Thursday, November 16, 1865
Page:
Page 20
Start Free Trial
Cancel

( I III It Mi sLl - ..IBB TfHIS, .OTOIUJIJIM , IIUrirHLfW PrfpH liliMwS wSWJWR RowJiMK mSBStBWSmSi ass ifekski fn!fn I Miki im!i el KribmI ffwm MlaliM(iiiWiraUS,lAraO!l'Kra ju.inJiniii h lS"Kc.K;rB5bP.5".nj N Kiiirs ytsiifB,S2 apftp .. ; , , " - " - - " RE wmwrnssaaewwi v&mvmwwmTS wmbsmmimmfflammMm ffilSMfi HfiffiBMB" i4itid, UUItm.mM8U..40f.UUL 181. llf !"1Di'r,.V'P,1 '!" Uftxpetiie, tJooa ia - jv i r Ml II Hd lBBffF ftfiJF till6a WB B IM GiBtRS ft H fflrHMFKlj It (HI HH Mil HH Rli Hid Iff lJifcHfrhigiti isJas uuUiiilifli nil follfitii ihJ i iia wdf Bang lalhbHii d 11 UkH Id HI t fell 1H di U fta !3 11 little (J til tkil IR 'dfififcl. Ihii th. hnlticUort in th kiUMiy tli( uh it fcmhefor'l hit ippforaJt b bidre1 fconildeftUi than the tmbiie imagine Stance Ettiniatel for the M llniltet'l owndenartmeit trill probably be frtm 8,000,000, to adxLttJoL instead of .lW.(W0f. el ttatod on iotmtt rxtou, and on tht entire lludget to ba laid before the legislative Chamber to fAOUlQOOf, u mr with the lut, The whoiao WriWailt war' rwHlr ibWand agreed fc MM Whtfh Hf fl W VftiuiMlljr lto hour, M, Y4 went to QfflMM m Mh Iw, to wibrafl hi, finwi - Raj JWWrt to the Kfl'WWF, Mil If M), hM iWmill" twutkl the Imri wh - Iwb it will b bhWhrm iBlhlrVteilFfllF, An mum dimf. Li Hifri. lim mmi nix, : - ::..". v. ' i .f. i . - . ""i ..''jr'"" r - IIHIIIH 1MB rwittrtimti pwwmwiUM fcaftridlrtf IB Wit Mi With th Wirt M fcirlf fftll, Ihtl MftleH 1 Mli WtWB tt( WilfVB HtlJKFMl - , i ttii iHfdFHitkml Bifi JWK - HlljF WHHh H UiI jhUHlFJF trf th 1 HI it Hi MHIhl bilUlttjH hf t - lcil faith .fciH fMtliltlU bf itt Ih4 hsitht bf lletulit - ttMif till M IUbbhwL M hit tha thh hdmnUof tifetudliH and toHt trf Voltlur trill eotulii ol thhra balUllonl b if bt corapMlr ch( tad ttra MtUlion of that bf fcndrtnerjrwill hT bulerea comiMiniti. Thret eoinpaniM of cwh of tbt 100 teifiroeuli lornunf tnt munirjr oi me line will be naaMd. In tht caralrr the two rwnimnU of the Oarmbl Men rill U comoliJated iritb tbt two regimontt of VHirauim oi tht uuara, an 4 aacb, of (ha SO fpf t - aeq of M,o la (tht f WP PiralHRper fajpanM nq Dfta4 pf i, n4 Mt?rtr7 WH Ua 41 1i WiWmSJSfOMRpHIBltMfl WHIM BUfllllpHtrt - IH Ra.HSBKrt - KSffil. JTJ"W"g7 w "f t nvn W I"""? ftrft' f " """ 'w "" OUi, Midi OfW. 'ft W W"IW U"fW "" - dW '.?. K?jir?if!r5rPaPii?,,.,,,.K ??. PrtW bMU shot n rac larHrwfflr e'jerflsm, tv,j? bl nun Oxuti Hiiliu kll. a.n rt - .' - I ii I ' T"n . . - . r , ui - mw , gaa win r AriiSjKrrdQjarHdrifa r a j?b'?.5j r.r: BMIK, ft WM Mill, I fcftftily ramamlup wki ihem, tRit "thew h!i nmr k iBrthini li i wf huwiw tin ibi mm m i wen w.H , miAtmr theuiht hiu hib WHltBfef IHlimltt ltil.pF9lfWI WF iwf w imiBtiu KBT, II B?Jl 8F. gtottn.ie4i 'n lh,M J10 Catholio eoanWai, n ii ma at a tnora mmtj KnooU MT poaii and in MM IW w4 i 1 WTnw in PPVBiPwm niraboan wiawii IngmMi. o liriRg IdrHmi n4 pnUanitiaa no to 1 ?P ,Ti,, m Wwp flfitmiiitr initHtwni Jb PiilRWHinngMnntnMiBHt nmpt wi.aranpnthn Hiinngwn El & 1 MJ?JWnj Mi W A WMtfj Hon tWn EfnW Int jittiihnm ef bwhI tirni bhIwi it U jmj en Heme ighiiHg el t J . i wovfcMteN mmMUWtffliiiMMxk KmBMhmJLr,t' MiSvsMmhfm mMs&Wffm MMiilmwmimm msm mmmmwmmi mmMmwm IwwwX Wmwllthlmw &MSiM&Mh: a mtu'Basa ta:iMmEmhY4zziSE Hmb fnji;ruw .finWfcHV'xn kfflti ftamilaM it lhM fall loW - H tbt toilet cl IeUrt MfrtWti I1PlMkUnlrlMtlr - .rk mammsm. MtikH tU WlHlfeltbdi bh 81 bflfii Wiifii ibu hiliH, E8b EHhaflUtfclf faff. KfcHoliJ. tha fen HHtfl IbH t - iM ifl tthlcH , 4kil lHtaUJMiPI Kfflrfl II IdtdiW.tfU WiWd bjr hoDcei M UmUlid thdaa fthdin thejr kfak In.) BtrmHted thent.td hitd look it fna letoea bl the dat ttifodgh iba trlnddiri bf iht ofllct, ao fir ai ihfa could ba accompllahod oter tha ahoolderi bf the rigantie bollctmen Wbd crowded round ft, The room In VMch. the Inrrttlgation. U held wa4 crowded br ba brafdei(ona! gentlernto, officiali, the ponatablai, an4hertporttrt,tnd.thafaw iP:ttari whq M it - ..i.:. r; it i - r:,"":,r - .f. " - ....,.. - ... wn iuw it ii iv en (jifl8 igniiflg er HiiKinui WlWfi , Jt8i IM t!lB Fflig Bill MM Of IBS FC WM1 M till FiimilliB lHHU hv iMfl hilhurtrt I iid liifJI - Ay what the jtw it tHB )fnt diy Wiy W miW lUWWet) UHi fyF pwetlril hUHlblW, IHW.ftiltl llHbIl. ihii lridlflWt'HtilW bhili hift bf the thlhklHrf I - UUmI. KHti IHtri utifefel lHHhtU tloH uh the hart bf the tt btuiMi who would imm nn Wm HHMflH IH tBI IBfMH wm mm in tk HnjFFi tie mm, to licHt - RMtluBMl. tfl l HiJt4i M ftlrfVlftiffti'W? iW aittottl.aHil m Ih - ytBillHt 111' IWOBtl iKHfet HffiH, "Rb BHBilF 8l,tifflHF 6f tk kftljlBFJ', ltB Ijf IktUBtlt!! 6F if HlMi,lHil will W 4arted bHhllHiCiSjIrt liHdf lfcM(.l, Al HJiB WirM U tKlUiliH IH till HHI attfVied 1 M hfHV .ta.l fbf thl fefaMFHfllceH ilAc4 tW JtUf.MJr, IH 6Ftlef td iniklUbfof tbeloii rntaUeTbV thell withdrawal t rott krflt itrtlee. Th jtihbri ba ha hot it - utnea yie aft lor retirement wui Ue rabk lit thelf reapectlta arm aecoruinj U tectneie occur, but witu ba lefltlmau brotnoUon bf ngfipeeta4 lalatL ndfdi of iWwiUt Ih thi tiB, uhlck ii.UeHfliBy, mF mm iwib tin lifeirt, rm&h en Mirtt ecuun ine ertnii Hni hii imh iiiutii. uiiviit iuihi. IhfW U1 hMf be lrfeetlfmdH' lit thd ,IiUhI tUi the HUlfatUelhli kite hMtUii lUndtmUit . itu,.ii ., ft i.. . i .n :rai . - ri".T,ir ire muiM or tai im i wnien the tottf of the Mlobe I ,,u,l " ,no J'"" ol ,n" T I'eii wno wnuio wa Brat keodtoblUhed, lUly aud HtaiH ha BeeH, toWy IM Up, BVervthlhrf aoohetf than tbelF berbaiia, tnide tod rnueh of, and the hare Ixrcn too ,lolid eoiitlctlon of the fbcotntwUHlUy bt the taar - aoen and too inwnalderateljr detpalrtd of. The tra - 1 9 tlB wilh the etetcUu of the CbrUllan bilnlitry, talnlr at the bottom of moat duordera in Ohurch and Stats in all Roman Oatholie communities Trulr the cante of religiotit toleration hat, theo - reilcAU. iiif ground ji BV"t Tha Queen, haa boeu, public ye,t i;iut, coinpoM o btHP h BBof 7 4r er i tht moult are a tluna of the W (not (W ba iimpi) i Uhurph l'Funerty hM Iteen Vfrwnw "HPHUn.wV'i hi P"nlPila4 fw thasuu'iiwncntj HthiFiHi wognitwRfrf th Mimi aiiijeiHHl PJH1B fl Wniitfi uniiF If Ik yllBRll (HVCflllll!l ditioua of (rloriout beat, and almott tinmatehed namrai aaraniagea, nare a welled the heart of both nation with an ortrwhelmlnsr eonoelL vhteb nn achool of mlreTaity could aober downt aad In which thejr ba.re toq nften been countenanced b more waloiuj UM dwcrnet wU - wiihera, On th other rw?t wirop4tRi p pfertangmne nniantiro - Wlll not InUriere .lboee whoreraaln. A fw wprU with rr4 io tht wri from Pa raduetiona, Tbt par W H f Mt mpwet ft.ftWf.i ftllawanfat In HpUin, 0,0007. i of a litutaunt am mh liWfi, Thl MifMoR. pI larm dtp tit Mallm IbtpHm Mrwf.pf W.10, p? 9i jWiiiiiiiM, l.t'iO.uiJU. - t.Hal rwm thi In If1f7ili,tWli ..T1WB nW 4, Tllf R?lylltW Of lh tt talidBi afld KFflpiBlM ftl l"lJfiKP" flHirfiifl ppiliMi ,i. iiriflg el l.WWAtf,, M) IBd klloVkRM lRllaiH I U(j that el ,W) MmhahlM el iufaHtf ef thl llHI. HffiMH I all toHlbfiefd, Iwhi V0,0Ut,00(M, Id 81,0X1,0001, I UHflrf b the ftiHtlfihi Ih tha aavilae ni Ht M leal enhiidefahlB, khd thit bf thl Aftdlef trill Tbe total utla in the Army Kitlmktel klcmi U atltnated kt hear 6(1 LOOO.OOOf., bf 1,(10,000 iter - ling. MThote whd (how abjrthln bf the tne - ehiaUm of the array, H obaerrei the PaA on tkla aubjKt M Will btrdlf twtiirt that tbate eaoraom Mrlafi eaa be nualiaUr rtttiuJ, and la4 bt fJJp pf tt aa Ve al at P Urje torn. Wtl hM re - datrloai rt iM, rp arM ltrM (a bt aare4 farblallOaT.rBiq.oMfnomtirttfk PTf, 4 WI Ibt iaprW Q.,f fnffitaf 4 po tbt p H rflifipr4j Th, MwtHMlh! fMrtiw nf tbt eieffipieB IN rcHrH hHwirrtciwrhr!wjlh h ivtlt im mmm Uf um tfi8f tktKfiKf kiihreesFtFyriBk, tlifiwill m MlfffiMlllHpeMWWHBfWMlSi 8F fUJ fFflffl Ihl He - ltt i MI (Hf BUJHlll - fin WflliSHI tfl FRKiff (til Ml ef tktif Fiski l) HHfin will, fur Ibi pfm - bI, U - hfjiWf 88 thf fc!8, 1 lif bWKt - f 6f B8Bi lij FlhllB fl iHH tt iktiieti 14 J irS bl irflfid fifl tht MMd wutui. &th!iyiihitf,lt ii fcleif thit thl 6dttFfa,efal eH lHMJljf taUH bB this bi'h bf KwbBW. Delerfalei frohi thl fcrojiHetore bf jhBrafdi throttlboul Fraha hiri agreed td meet IH Paria bb the 18th bf belt month to dlscuta Vanoul ruettlom relllB to the wlufl trade ai Ohe of thl moat im mrtaat bruichet of French induitrr tt it uid that the radway corapanlea will facilitate the tnore - inent br reducing tha fr nf fl. it.txt.. coralnj to Tana. Jfo apprehenaiun la enturtalned that the Oorernmcnt will offer any obstacle to the rneetinj, aa it lift Iwen frwjuently aawirted in ita name that it dealred to tee the French ieoj.le occupy them1re with thoir own prirate, though not jmblic, affair. It hw been further remarked that the FYnneh people are gierally lvflciiit in Initlathe and parorerauee, and in that rpin Inferior to the KiujIUh, The Oavmunent Iiueiltibited Mr. UuMn m model for th - lr mil. Utlun, by plin hi ttii in tha Muteum at 'r. Ulllo. No dttulit the Mntttiplfttl meeting will hum, pmiraieil, Inanmurli m it olijpet li liioffpimva. It liropiart to find ft rciutr - l fof the tlttllettUfrHi in which the win grower lire blacecl, and whote Jtrletanw Were lately declared by the ilinUWr of Commerce and Agriculture to be real. One of the flnt queition to be brought before the meeting I the mode in which the octroi duty U levied on wine at the gatea of Park The inluitice of the exiitln? lyttem b admitted, and a Bill to modify it l at thl moment before the Council of HUte, It it aald to be tbe retult of a report by ii, Vultry on the local tatea leried on article of cotuumiition In tha varioua fiUte of nurop. n, d vueie, when Minuter of Finftuce, ddclared he wa pontiPC4 bf tha neoeaajty of iwpnmiig tha nrenua by raducing tha tmei on ftrtifle of f i io., fta Jorm bk ft 1824 lie i4 in tha Chamber f UejmtiM that nothing uppatred to him mora fsdiiftl to jniblla f& vnf tliiH tit ney8tn on pfnviiiw e ntr. iiigitiwB, bf kirn mthiiig li mora prejti'lliiil to IIm tftfunifr, itnd eiif juetitly to proliietlon uml t7'fi r" jw'tH"' pj HTPr - taugmne nnnnnr - nbTP bpn too nsadriy wpfii pt bfirt4i - IppoiRlmoBl 1 top. h,tty ponppr)ihVa bPR 4WWTI i"tmi bhH nrpnewati ainenmeR mhr hM b - BR of Ur iilfflt biirich oiiily pnmfFit ItrtfiE In pUtiiiW mi4 thi wrfM h ftjll h( Ihl NPItl ItBPJ f SlWB il thl Wy llf gBBBFll Iffl: WritMniHli hi lie IViimdw, iniijHet (w tin iMtthfci wittimei ib meh i)itteFBt tieiuitutlM, ifidBt hfttuht by viFieui ewMte thi MWMihti ef ftfestratiHB aH.l iinmt, &w h beth whihitiiia lmbblral ef MWiklBlHM kltallty I tily 1F8 HH1I,3 td mlki UB IdF Idit tiBiO. td brerUkl 'ibaM belpl H wnP " eireaur aq lar aneaa in tni raeit FdF tflutBbtteerhl Italy, Kbtmt krlHti hi brodeht tlutt country; tod eohifaleUodtfy before the totldi butBnaifl haibaaUenMbiraUre nvnHnnkiwt kitd neglected, and it U bill lately thit A eerUIlt interwt ha W a certain ourioalty to make out what real ground (hart may be for tha report of tha forward tnoromant of aountrr which M Jtlmot bn itruclt out pf tha roll pf airilirpom' munlUee, t Jnqnmta ef WiRturfc fc'W innii nnt ba In. iHlHtod bpob man polttlfil 4ra, Wf.nitaBi U Fttl lAwih fw i nl(an lyRonynwu with n4f gHrPffilHPHh HaJ, II H KW PfWR Hll meftn hi jTBlehl MHon wortl eat lalf - dmtrartfnn. What pmw Bet hiii I both h (hi ftaJiafli nd tiyihfiF leBdl eft tM ittftfBRtaRt hi that umintrv nf an in UWBdeRt ftfltl HRIIati i Ufainaaf Vet iia that the faiiea ef W milliejii ef m iRte est Beeeli naf tni mm firtniHbii leuiUda m thi itdflun ibiI YBfiltlaB flBeltiabJ iflkf be laldbj hmdofttf U lileljFtddo ahf befttinehl (fddd fdf Italy, HJttaal khl bbtalBJ ill Ittifak I jctdf erir hlFielf II V Juibby eabfiM bf fn&t and thl KebtUl bf nf lUteameh Ml Icbtllred, W my tttntdfctly aehlttB, btef mntna wu ine I 7pe, tfut t procaml ltttUo KatlUb nl lhmiir4 UtchtriathtMMbiiilM'loiUtathm. aj i tt tU. afur t got litiutto t foLUr la the IruA Fttptt ttwiptptr - oflltt, Mr dety kai to fold aat rack p pP" for tht tootur aU, wbUa I wit U Um la lw.fl, TVU wi mcm ti la Mmh, IM4. t l well .ttlati witb, tk fnna$ la tbt jruk ft oet - ptfwr, JtrtmUk Q'tViaarta u tbt mHr I Ubtvt hij4ltqa pf fiowa to hi rat Ui hoiu j Jaba iriarr wMfiitorrnm t . n'xzn iff k jzynm.mm s w tcs .ii Srr s k. c WIHMJH1 WBHldjwWlifHlJB thl WpW, H SOThw ilW UWra wfbwI Ihl enfy irh of bium rB8Bg Ih6 FfBiijt & IS htif if aiiiM 8M eftM t P'r"fal"i",iV1"t " ""ri '"I "Diini iwsnii an i rHfHM II MBbI Uh hB IRHh M U I1H rA I HftlFBF ft g lit bMWBMUHIF. fUHIHif FflllHH (HI bak thi m tun neatii t ta ihihi atin ihh i Hrf etitimir M4iii. hi. a it wura. rwinunpil thi mtPF VfFy Mid wiii nr it yiifRil ihvcfiihi!iI, itleiRiit! w mm in win etiF iiimll .fbit - K to ()i view ef i HHtHlllFffllFm Hid IMR8 liflBltt IFU SfBll it thi hid ef the mdryRiBiib , lint ill nieh mm. iufi mutt hiciu ratin - ieF ih siihih, m iiii? tin m tRI UllB Uh 1 BtfileM bf the idUntli I IHit btf.tllwiU,l lierilila to MM treU thl moil haulHj thought td thd.lttbjeet, Ut thl FellcU bt thl 6duHl?y be U t U, Or let inn mm Biin inn ftn pnttrtir nunii llibwIBa'ikBFy Vddd dlfebbbieHt bf thl IHlellwla! SitldhloMl faeUltlrt, "flfWHeM" Iielli; rW4Fkitwy it&i Till eye ah) ItbitU, lively, khd restlea. 'he tembeHmeHt U evidently ungulhe and bef - Vdtli. IhdicatlHrf blekbet of berctbtiott, ebergy, and determination, lla ftpcahe fluently and correctly, with a alight Yankee accent lila manner ire gentlemanly, aftving a certain abrupt net and impatience, lie wat however, apparently very much at eat during the day, not at all like a pri - aoner charged with a great crime, but rather (ike an attorney watcmug a cue. with ft full contctout - iie of hi own rnr ability and the troodne of hi cauw, with it orerugu putampl for " the other da," Boaln. on the atbee band, it ulf.tlHtrf t tka mere fact of bef geographical poaitlotu A U but aeldom that the baa been: deprived of tha moat eom - elite materr orerhtr own deatinlaaj yetherannai for the at ftalf century ftra only weary record of chroulo, inaoropltt. nd reutfi rerolHtion, i won pueriF W.WWI for Rf long BAplft7 M1. fiWllon ?wr M ihRll thM iM porI4 greHy bef fer herWf trn Phhnopna Nlp perwpi erwa eren her rooit aaniutna mtrioti to attain tba ia :vMi.iL..i"z,.sivr,i "i """'? ".'"" ervaj HMir trtat F H w Pf npftFMJ W IFI" lit Hid Italy, IjjlliKt.th I IBd hllf - e1 iHlti(f that " ut tn reiicinti b( thl bdUHtty bit ft It U, bf lei therd be hohe." aeebi td be the eftn ihd tba i.U. Ilcltrl who could eli deal With inert tplritual dlteue U Utterly helplee abd hbpelcu when eon - fronted by blank ipiritua! deaths Tha Spaniard, howerer, re ft mora earrteit, pontemplaMre people than either tha rolatila French or the aww - euniaf Italian, an4 it i poibl that fMl for the publia weaj my Induce tnia pfttnnU to turn their tntion to thl. moat eaaenHul bwl of the whoa 08ij editic, For my own prt, there U no brineftof Ih inhieet I hire In hand, (her U no topi apuneated with tha aliened forward marth of in 6rf:L - i"" fi - A. "'": " .. tni mmiiKn iiuhmh, wititfi Mil ibwi Heepiy engftgi fiyiltnlonthftR thli iinn nierimiBt totiHn IgHBP Fultgioill IBd HIAFftl - ltftlldftFri IBd HOthlilg WdUld HilSl FBI RApniff thlil tfl FWiflU pF0F wcra i at iuy. tiBti ta rail iu titn in uniBMiakiuu inn, Mri KieVhtm U rpiile it pontrt to Jfr Bpheni, H!iermn, witn enj?5Bnefi t?mw. H't lieilt ifitPl II w '& rflll ut tha MUlbukltoF ii thl hahlt bf WdtklHi ill falghti lie I ft niHch to tnmf ompei!i iwwili itnd faint eeoiiliipii for bjf die w mw n w It milled bi enntNFiii with (hi Hi e witH. ii tHF iniiiFFanJ, in ii in mt It lt ImU (iktl II 6l ifil Mnklt. InMAliX ih HI I AWribrRt, Thi iHt f&l8 M I Fftll'el lit84lhg IH flSbtlH. tl It ftltifW)ttu II tM IwaM ef I rHHJ ftbeM btmt I tW kt.kei litbti UtVkbefi dt Obtbtliei tTMlbea . Duties tb taeetla DceU UoUn Ualetht tm leel, Utthi, UtMibefi ft 1 tMbvliei IT M boor ptttfoL Vntihi tb Ineetlai Dcett Lhlni Mnleihr in, tbd b bj lottt hrittU eeaVtrMUati with Stephtat la reotn a thtt la Whieh tht teMtine Kl L Lab had tenemce itb Uphf B abnat monrr tat otbr taatler thit beadiac at tht tDtaiaf awiart fa Obrk. OorstUiH Oiltboorlwliwiialba haaM la Phibdnroefli la whlek tht meetlne took plw. The uwUag took plaaa la Ma - notj mu at wat b h tt tbl matting Oorntlio 11. ,1 Brantwlck itrtiL I Kaat. and Ihtre wtra tbrte ether ptrtoo at tba mtttine whe wtrt itrojer to ma. Lub? lot I mttt tUj that ihoulil tat aUphtai that nifbt la Ureat Brnoiwiok ttraet. Supbte eamt laba tht ten a porpon ol tbt I ulragl el Inai limcaav. pteipaptr oract aitpatai wr htaJerlUt Wlthrtftrtsceta Brwht i & .iu J! tvtrtM hint - 1 iia hjoi frMantf la tb trWefoj? ffiea. Do to4 Ibow tht prbontr EJetrl tH4t - I do) I M kin trplllt in Ut Irui wT ffloa j ha t latt m kirn be hj - l kit UtvT kiak - Wbtn dij m J bim there t - 7 O Dooovaa Utlrartinf him Saw ta mk rilt ttrtrUM. Paf ()i4 ja tvt m I.or4 CUri4 la U l,a ftnpU - omM I ' kfr. ftirrr Mr PaTr, a ! tea win M w eppwtnailj of !, hiai aj aettMaae oa kiaaia. (f. W)Uaa.l - ,rt t hu fa Iht b f faiwi)ag M,ikl,I N fclin j WM la t hbi pf MatMfUiftf ftvt hf J nilri foua Ihl ai.a. ..kiAMwMnkilif kt wiib! fW rim NihIm - Ikt hf wttrng kHf nid lMtef HwK FfWMltlli kl - iihHll ft M IM liMI " u lb W "HlUtfi im t MR I M HjF thit h lnf ti dltM Hi rtM W Ittl8it Ml th tHflilnl C efthJ IH IktKith'M IM HtttH Wtle Iff. Ike Wt 4 MHVfHUrta hMM it t4 aHkllr let fnf Klckhtnt r bet; Mf LU en t, ifF H?svy.rHinnFi whithBiw the tot that hit t very iImm. i lid elftlFUffllju Bdiieittfi J. gtB(e IfldtFUtliful, jit BftiF It' lie ib4 t chafgl bfthl Fettlattli ilia; ymitH, tutut he l Htililllrttl Utlrty II I dtllnttd - ldb il IFjbeifftHcd bf ft rpom, which w i portion pf thi tb rt - lr in tbt IruX I'topU Hit Puwlitf eat, aid tbt pthtr Piani wtat prlfftt) r" 'Hpewf bedrpomL a4 b.l prf HH1 llFIti. ii Ifl, l4.t HI With , WTRHi h wm w t ft4 6 M4 Ri H fr 8B P VM i mini wr w to Klf tbt runuRi il iWlW 18 FHF PFWRi telllt jdHf" J.W HHPt, Ifl,! H E4I m 18 MtH8EfRiM MWBblRl the M5ttF?i ft4 I WMtft if ike fnflit fhm a out k IkwRiimt tilthbtt la m hlffl bijfuiM umt m it Miltf, li iFWHIfwd mthf IHHtFhtHIHH h tHlil hU fa VihhH ,bJ IM (HI IHlrlHUHilH lalfufetoh Ibd tell blfn pui JblHjt ti Dranhy, il A healthy looking young hoatt, bf W - ipocUbl abhtUdei Very like What b ptofetae to be, a Unlldeh Like Mer Stephen Ihd Klckmani ha wa dreased in fine black broadcloth, Stephen teem to pay particular attention mi um. n tinret w maintain in pnaracier pf man pf high cultivation and elegant tate. tie B8FHllFBOgeBr nVBMT.WF inftl0lll9B Of ft ilFRMiim. ftnd the nnfnn wf tha who a lunintula b ,v - - - - t' ;" 'v "" "" '"u HeftfliiintieB ef roFiBgfti hew li. aa I hava Mid mi a ncnetnui oscutan. lilffl ft IhlBg M IbIb, IB 1 llfth ft lillhtf IM fbIi' tin, itwg - ft, If yeiijititthi ibbfhI jd ih thi HBW iBirh With thrtl Wd.1 hrtFswl, Hilt UliilkBly (hi un.arn aown nac w III inr ft time IHdtB ftUlrltf With thl FMt i but il will Hdt greatly bKHlHbUto td thi lbed bf thl Wrfiit!, reH if It dd Hdt act ai Icldjf upon iu wneei'i ine quettmn i not td what ei - K - ni opaui ana itaiy their more fortunate t bi referred to Ktilattd a an iiamtilebf a foiinlry fliidyytjf great lWiierit', and wWh Wbiild not talent! o - frei dutlei. Thli refnfm, of which tha principle Wtf hdmlHed by M, Vitele ill 1834, and aulrfequehlly by M. Uhabrol in lM0,lm ftlwayi been ttrMtbtioeilbyamnetthtowftrd event. It will be difficult any longer to elude It, how that the protective lyttem la given tip. Tliere ihould be tbe aame liberty at the Ciea of a town aa there la at a aeaport liberty for cittnena to brin; the produce of th fielda into the town a there i for a merchant to import foreign produce. The inhabitant of tome of the most commercial town in France are to convinced of tha neneMity of reform in thi retpect that they are calling oat for a Parliamentary inquiry, of which England Jo tet the example when aha withe to remove a grievance. The Cbwrncr dt iIar$eilU$ aay, 14 At last wt eaa aoooonot with certalaty that tbt cholera bat eoapletelr diaappeartd from tblt eitjr aol itt eavirooa. Tbt aaalUryiUU ii fwrftct, tad tbe aaeibaref daatht tlov tbe onliaarjr avtfaea. TravtUtn art rctaralegto e. YnterJtr't tnlst bcoofbt a gnat namber of ttraDgan, tiueBj EafUah, on tbttr waj to tb tbermtl ttattoea ef tbe aoeth. aad whe will be ladaoad to nmaia totna d7 with u by ream ef tht flat weather." The Three per Cent, doted jttterday at C8f.32c for tbe end of tba month, and the Four - and - a - KiH per Ceota. at OCT. 60c. X Orleana Baflwar i bare. 820f.i Great Northern. 1.008F. 75c t Pane and 8traaboarr. 51GF. 25c. j Pari to Lrona and tha under the com puliion of the moat dire neceaattr. Mediterranean, 827f. COc, J Westers of Franco, Idlcneaa la rooted in every nun' heart, and conati - mar be dHrfW alnnrf with jneir more toriunate neighbour, but whether they have attained, or will ever attain, atich a momentum of their own ai will enablu them to add to the onward motion nf the vttem. It I no leu with a view to aoek for ft aolution to inch nnettion than for the mere nurnma of watah. Ing and reporting poulbla event that I have taken up my quarter in thi oountry, Mlnlitorial erie, military pronunciamientoe, courtly intrigue, are mere cnmmonpltce oeoiirrenoe in Spain, Tha world ba heard of iiiph pAttroi.lie till it U heartily tick of them, and it hardly look upon thimi a trw to lmw which way the wind blow. . Tlwre I liar lly ny goo I roaaoii to believe that itieh ehang eneroln any gtvat inHiieneeovr that material. InUlUetiiaf. and mural aiUaiiiwiniii.t aliout whlehthe worbl'i lntereit ha bnen ftwikened. im real tfreat lath for Spain, a well aa for the kilter Penltituta, ii td cotiqiir heraelf to win back her toll flnt, then to retpberate her people. Where Ood' Inunty had createl a garden, matt' Improvidence haa made a wiblerneu. A Italy baa to drab her marine, to hu Spain to re - fertiliae her burnt up plain t both have to re - plant their foreiU, to temfwr the Inclemenclo of their Impaired oil - matet, to regubtto tbe courte of their water, to break the violence of their wind, Knort are made, wa are told, toward the com traction of canal, toward the exteminn nf a ivitem of Irrigation in8pain, Theae work, like th railway nn4 other mean of communication, ere completely in the band, of foreigner!, ftnd w the remit of foreign papltal the pountry will not the lei ruftp all the buneftt of them, nd the only nueation will l to what eitent melt undertuklnn mny beerried, nd what reineat the people erine) to make the nihil i of them, lUilwayi, whieh ftra ftlvansiiig no Mpldly (tin line between Madrid ami Uonlora wM wiebed thrwighoul the ether day), ire uld to be eveiywhew a btiln ijwiilition, Jtut, baw ever eetBfely fofelgn wiitwetof tnfty bum their Hbjrer, however heavily the llfiatwei of the State may be burdened itt iubldUlnt( the virion oom nanie, the eouhtry at large would be the gainer in the end, it either the Government, er the province, otbrivai enterprise Were to feed the main line with those carriage road whieh ought, indeed, to hare breceded the iron tracks. To thi almuat total absence of country road the railway com paniea at - inouie tne universal laiiure ol their enterprise in an economical point of view, N ere the neat ceaeral imnrovementt of locomn. t ion and irrigation to bo Duthed on uoon a tufbcientlv i - - . . .. i . . . large tcaie, mora u no uoubt but ftgnciiltural ana mineral induitry would advance witli gijantic atepa in thi country. Vhatver may be aaid of the other claate of hia countrymen, there it no doubt but tbe Spanish peasant u a hard - working being, and auffiaentlr utellnsent to accommodata him. aelf toauch innovations aa would tend to lighten his labour and increase hi profit, ataton'al well - being might be brought about in Spain if sufficient inducement were held out to the labourer to exert himself. The only question it to what extent in - tellectnal and moral improvement would keep pace with this physical progress, or rather ta what ex. tent mental advancement would not be in the war of material prosperity. There seem to be in theae Sonthcrn countnea a reluctance to work, except iHiptoiflii What I, iiti, hoftiviF, itFuityly mu VIHHKl bf U IHftf, wHIMvkf Wy bl AtilHiiried IH thit dlraetlbH by Hpahlth pfleil bf IttytHaB, ild furelMeF, Ifld Mbbclally Hd PfotelilBt Hiiiildtilfy, 14 heed abbly, ' - - a A letter from itome lit the ttmpi ecmtalnl tbe inbjolned M Yt MO hot IsilrlDi tb to ef tb fraath oLlltri at lavui tki place. TW l"b bd ling n wtb itrsbfatt (a tb itrttt, tad wbllt I ws laUl pJoi with a fritnd ear tbt Strsd fincia, wt mtt a bH of At or si, a HtUi mmj ffn drlek, wbe wUb4 b rnibrt u, It I rt - rented tht th ffoah pffleiri wb art ImtU bin pot pM4rmtf 4i tfltki "8Blfll Milvy wMwiwV. A wWr BRibF ef pWwfi I?pppf4 tbt Ik fppe wfiM tfl m thrm l Mr Wpf? bwWf Thii wn, hnwtTiF, fiottfRe, h Ifii tfnlfrifM Plptreteal Bfl efh deaffft fowl iHMi'FMRl) ffRIWFHieffl?Fihll, dUfiRf thf ItttflW d)i pf lhif idr km, iltol thi Pepe rr hti puiw In ui hf i iHil MHHiPf Thi tomtei ef ilFbfi Ml Hid W - fHfW thf Jt)iJ IdF !HllHF I BHfflMFBf dt FHIfldl tdf l8tl8UB6el, I 8Fift - b iMftU, hith bffibtH IBd Ibldltrl With W fff iiii lth thlfii td thlif fiHilllHt lUll6l bf thl tJUdihbl hit! alei bbBleB J8 llFi (jtiifttl - ties. It II skd Uld thit I ijHtclllJf bf trWM bf tb OrtieF bf fiHI hd bthef rShllkeal dcUftlebl WlU bl dlltHbHUdi bat thl U bhlr ft fatntmh tb threlmebt IH th ell ef ttom khd th PohUBai bratlheal htl bo Htchtd thl humbfr of 1,900 hun." Ahother letter from Itome In the MwajH dd iWitayjJ - " Bomt rrtneh Journal bsvt lUtad tbt Bttmbir ef tbt oUitn in tht rWIBoal army to bt 9,000, wbloh it ta tisftirttioa, Tht tompositloa of tht fpreti with tht esme of tht tommsndliif otBetn li follow I A rtftmta! of th blot, fm intd of two bstUllont of ill oinpniettah (l,&no min) (talon! Asmr) and biqUnnt - Oooqtli Qlorfto and Mpantiant a battalion pf Cbawenrt (000 mn), Utntonnt.QpoR fagllawhl a fervlfn batulioe ef Cr, bineere (700 men), Lloutonant Oclontl Jrinntril a rrtfi. mint ef Artillery (VW mu), Cultiatl Jllmn4l)tl a ualren ef ttllv Drajnuv (140 mB), Qipule Onwtt a iiuadren ef funlitn I luaiioni (I JO imu), UapUia d Mn tUM a llea ef (Irudanne ,mn),Mourt, aad a batullon uf local trtmp (tmo me). Tb l'.mllrtl inn; at th brmat memBt, therefore, NBtltU ef 0,670 1 men ctn." HELM1UM, On th 14th but, the Uelilan Senate ooehed the Htfuion 1805 - Cd. In thi Brat littino', which th Duke of tlrabant attended, the Atsembly brooeeded to tne formation oi it uommittee. The Prince de Ligne u elected President and M. d'HaUoy Viee - Pretident, M. Teach, MinUtar of Juatlce, ha reaignod. and ( replaced by H.Julea Para, ft member of the tViwrr Uoiiar, j ai4 to be ii goo.1 cholftr, uftJnte4 with moilem languagei, and to hare been a nrinta tutor in two er lhna jaghly rr ,J?0Lbt fm)lia. in thli foqntry, rnwim wnin eiri H.fry tWHHfW JMr' m I importftnt, liying t thi ?bf7 mU nf plFWy. It ftllSIUhpliftRIIplWllrlori of Ibiw with whieh thi dfImbifi hiri btjen tni iiFietnmi witn wniert thi dfuomh inn wen kept frern wiHmiiHiwtlina with, eiw iiwthsF, 0n ef thl doeiiniltiti liFiwiicml. if r hritt W awrilnil .. Jt. II.... M...IJ. - T. - - I.r - lf'"V - il 'i "I w me ueai unitrei reveaien tn itaftitHg iat hi .tint Bflank thi delBHett ef thi UFiwuen th ui Bd IH thit HI Uilt WHHetjiJ w th thi iriik PitfU, IBd iHibldyed totitifldtiet their emu ittnrhey hawed Mm, ineadeutueht, WhidHhU hd lujiUtUrl, Itate l - 'W.Mltlied)feUH beofiiM ha bfotniiil kl ffhlWal Mlhtd h eeald giv hi iharg eftall lM, abd tklt iftef alntlattttll bttetta him Ni) tht faHanPati. attlu nr both ef a (th Writs and Mh dabman ralht Hpraatni him la tha priaon, Both Ouaheua fimt - U attd la rood Mth. tad aaad Nota ai tbt oalr mani it ehtib wt toald totnaiaalaaM wltb th priaonan, which w fait to bt or doty andir tht timmiUaatt, i4 f thltk It toe had that ear wiU eteatt tfforti to (trvi tbt eritoatr, and to bt a nadium pf eomiuaoleaUoa wtlt thii friiad pattldt, tboaU bt tarn late fault.1 in PrrWner ftftrmg (tnif er4 w iner rtftmea, . "FiPffl?nm, - iwpr aqMnaiBpon anypr flltMII ineaMmMtem Mflf IH thl R$e bf th d tht - MibekFL 1 ltrUV. thi Hl HHW Itt,1 Hmiibad I f dH teach. aanM tftth mtt to th Rfc Hii?id'iti3tih! HH rf!'f t"'!! tl'l I bn8 8tlM W mateii ipuiat ia m n klel hU .btulh t hint hi bhllMHi li th Intthtlnl ft rrtfttl h rttt)fromtlottiii..tid I, but him In th Mt hleiMbar - efflM. ad ha bill Mt that thin total en llaek I Clonnifi 1 thi ha.1 refrreeee b dniml of th ftniaa Brothithoaii la Clnaimt t th hist it inr Rieantm t eeti ..,.., 8itb9therHiL - I thlhki Slfi h hit Mid U t. Wtat t ft i that It U hi thartctfr bfor th y,U u eant td defn 1 1 jilnlt eettaiasdetattaht thargHlaai ktti n w.t iln kim. tr Ifathaaiel ItUVrt dpnr. t!itt thrfHmrPWTA, twitett the booM knows ai Fair.! I, Xaabriilfa iWh Saadjmoeat. front him a ilfirt time prtvivatlj J4I laat, nadar tha tame of Hrrbe rt. Stephen. Thta I hare heen there abnat foar aMaiktr Tea. StephiBt. I with that tabs knova tit Ik aLa - tation of the ilrtfctirei. (lanh. Mr. Daay. - DUha atvt aty nferetttf Tit ktlu. penie, a tailor it South Aaat itratt. Tbt witoiaatbia iltntifiai t nawbtr ol ibiaaaMatiw btiaf ia ththaoilvntingpf SUpbiaa. ijitiiotuc in 1 , rprtai niitaii aa tnt aoa pf k Uf Sr Herbtrtl VJ inch thia Sttpbaa. hi tM lm tralilhtcapiiatpftatbilatr! prill. Uuhii.l . hichaTl"JFir wtiw b bca nl mh iM htata hana haan aiaau about tha bun.111 uf iLa.r...! p0'l8!fl - pftflMHliit wp, ( Bm f auJlVtM 18tt - ll - BMIFBFl.eiftWM H I nittF8ftrtkH rMFrlHRlRlMtwtgsbab.far'H - , iff! i"FR?ithit ftil leifFti faft ifl ll.Ur smmi 188. ftlrkrtatHj Bet fxf thHkbf Wf, He'rti trfliit' thii tliff U HH Heh blht aM8 I tet - , . MF UelMjBfrl IBbllAltV Hf tFdHjt Id lh J klekhltn. 18 IlhhjfrtiM hint ih tt th tfVhH la 16a 1 iff t"1 ftot be giteH 18 ) lahe r'" klm. klrre until bit mm M th MMte II attlhtt kt , Bubh - ttl then .!HI Klfkham td toiil.lf tk tbh afai Hftrrtd to a inearth; hiikotiM,aad kiiatnit net atUmlad wa tt tht lolfine ef as aarnai l,m UaflsUla - atrMt. Btaphtp, Powar, n4 1 wtrt aly mta MMtnt. Pawir rtmaiitd about ta mlaatat uf a laanar Pf ai, panr wjia Biepnitt la aa inner room, aaif haq BUpbaai aaaa out (halt priraU Utarvit v with kim. (t laid to mt,' aatd pot Ml voo what jvn kaewyeMrHtf tad kt teld mt te n the da sta ta OaBaaaL aai ba l.. i - ( l..c . .. i - ... i. i;:..iii .: Lit mjwiw r, wdi" wa f par tea m pjj hphi a w 17 . Clr .Ml ai. I ItMir fWHtW(.hiBTa tha mao faP(liaal,wMcl R WM w ttafi fvrill iMH't lit th reflttfl rwbulirr fi'i mm HRlllfllr Pevai mdl had Mai rfrlBk apeatbtr. tat Binds MRU HM&mH drink hf wt b0hft in h w8 Ih tMfiiii thi dthcti n nn ne awoae 1 inwit tJiejftifr Mim n I8ffrmfippa pf lpfW.f8 mffPFBR I VltR IR llffll llf 58 IWjlM iia btva taiPBi aa whith uriaaaara RIB hf9lllt Wl'ffl fflli xmt la naJ tham in Your ;. - v ri." "...."" t r"7.'T".1''.. "" ",rl" ! mi hhm rtfweiFHi Hfii wtHtflflBr wilt m nveB irmimmi n ma enartfi ihii 11 fill m f H w ifl hi IHF rkaritacH rMdpRttc fthiWIlBW. Jlffl.B8Wlb88tle..F4tRffl In r ffRW HlttliHli RHt H8lF WltR HbttHH U thl Hftl blil8WHr I IHII.HH, HB 1 18 JIH FlffFtHel bl IBtltilBI thl FHO tHljlHdl Id IH IB IHfijfnililiiBI I iff ihdttt bj feadi KlrM Ih! WIIHlHI IHd h eH ihir tHHI th rik lfii ihafltthftk fhbfilWBMtphlWooTJ It Idit tdtf WftlH II Wl!llltfhplhjWftdf , , , ' , Uh 8tren. - tbt elbbet bl daha. tttr If bthH Tba Hinf Klekhm. - f wilhtdbllk i Nffltik that if Invthlnaihrtttllnieapeni. Will it be allowed te gd anet - btalned and annnetradietad t t think 1 evght to be alloetd to let th doeement. Mr. fUrooreCtrtalntv. Mr. llarrj. - I wu about to tall roar attention to th faet that bt li vtrr deaf, and it will bt not only neeeaeary to adopt manure that he may bear what traniplna, bet I propose that lie be funiehad with tht written information!, ta mat na may reed tneni q tba or Unary way, Mr. Hironga, WpuM It mil bit parpoaa If be I far. nUhe.1 with tha printed information, and let him refer ta Hum aa I read them f fa there any objection to thtt f Mr, Harry, I have aa objection, Kikhem. - Whtf ' Hteihne,f ypa bad tb vuiw pf Jupiter, b would Rat hear ffi'u Mr,riiniHir - TneBi wrniyea wnuM tipialateblmthil 1 am tHil it read the laf.f mtMi, MHihen hr 44a. aa aaMrHiiihet to Ih left ear ef KltlihaHi, tmt Ih a loe I vole said, " Al the Uifiridaliia( iiwiHigituaw m atom rMiiB are la Mint, ymi will lute ii OHjlllfl8,!Ht Ri ai ens a nrtieer ttm te we iitfuitm witHBlftiap TH liter Bp ib4 m u m urn It it dibs,), lit eth el IJblmhF Ibib thli tNieertiHM.Idek bliM WlUltirJ,h Btfibf SebUmhi 1Mb J Ibd m th, IteHd ftftfr, the iitft bf fUbteinbeF, t Wehl tri iflxHlHal aa I ai Iha l.llt tt ;. . .i '.. ir: v .r :. r :. :. v. - . - - . at - . . !?." .wr rim oi tnt ui .iBere, 1 B tnrttj all rranltti 4 k the WtH 111 relUbl Oil th rr.eUv foflal, tetmttofoUlaitadt BUnhte ee tk rrid elchl folleaini allooiis UIlB(, I U.BtUletmt. Ilollhlfd weal 1 Had usee, aad b attd I eeeht td hate itafed ionier la OtontooL Vame OConnor earn laid tk room tt Ik tint, aid told him of th eeltnr ef the Proplt atwrptpor. Stepbeel told me 1 wa le ge Ut Ctotmel again, aad iivt me bL f tbU wu ahoal 10 e'atnek, al about It ira1eak 1 waa armUd ia nama - ttrttt. Stepbeoi said, wbta O Connor toU him tbt paper m laiaad, that ha tspott. It, bat tht matter, meaatna Fenlanma, wpql. to on aa oanal. I m iMaaiated with Sltpbepw baiwrlMaf Tb W'r F - ferro r, wpicr i i from reyir, attpbipj, I rtmamher, wkan f an VW Bieiljsw - praoe aa ipWer, 1 HV I WM aait if oM ttflF, WhR llteft H PlFFirt - PR 1tf, UEt n4a pat at the iWlpaWF BFflPf. I HW I MFWR.WHJrTWi Wfrifft iflfli FWFMfli'jriJPt ft fHI Rlllr PF ! FIR , tPWl m WHi W HMI Ht ft" iftHfflJM ftfH'JIiflHflMWIIRIRapR: WtflBllnaPHIBIraiiHR fif th DeWtr.HlHlM riRltR ftjttllfHHHi iHIIIIirRi4llfl(MIiRBifHiliHHf IBM It IH UlriBWM IBd IU firllhbHHFhddtl . I IB4W tBI Hft - .1 IdfJ'lJF IFI td 8MF UtFHW 111 HfitllS IJHflf HHinHI li IBd W WHIfltl tFrfiBifFHffl Ik Nftlith tlmea. ano to Barry out tna ettjaeti mane ma M Ktiy HHUlBi tnmpannqt rarurni parts e niSfldi wtta rm Id BtBIti plkrtt HSe, tad irtf tni lit attNtioHl ef fiet. . Wlekham. Mtit bm9i tri Wynitiaillklltateeliikga abartet, or ehtttrrr tod tall them, I tad aay thai they a tareiytnfoaaleL 5r. narre. n t win aew prave ta imu f neaheat r WillUmt, the chief clerk, then read tk, latVew - pf A'tia) iBipattor ilabet, tn tbt iffeet that be est mi lhpaHyel tht Dublin pollealoro aader tht temnaalj itiptalnr Ityta, who, pp the martin tf the lllkef J ymiwr lata., proaseueti m te pauae ppuaq rtirehf - aa, bridn arcnac, Sandyaipaat, If wial te the back aw ifld kiMird bwdlr. It w lla ahmi f a'eJpsk. at u tflird kgocfcipafB tamp totktdaaadaakHf tk n Ifllftt rrHMFCfiel44MWl MHBtflaJM aai ? Mcpmiapopa MMtFtyi Wlffialt Ifld lb M 1HMeWMlMeai I If B fM hHtvMM en wu jlHnVeMj thai be a4. Mr wml. aai tha HwcsilN dim t IMF H (elHHl ftdH Waflli III WM - fl iBtW ke ft a Is hit IHtri ayHHaj Hpi Half Wit Fee) Re ItrVtMflsWlHaiN Uf Be.'fW MiMM IfH. TB rfil HMeb) afiRes, Md ! VIM Tbtr weetttt la led, etc li tel cal.1 IIU kites ft wriietc thea M titetke HMHlWfl MM ekiHkrihliaii IflMlB'rtiaj Ri eilHHl ft flii , 1 he ft a ia f l Id ft back rwifh RUptitbl.HldtMAh !idta, aa I that hll htm l Hrrhefi , Yfllnec the nf fbipeeter t)a., wbdi HmtHlm kim, at an M by fttme, alBi M Heal an too, fttephea rbtl Mreplitd, " TTbd M detll are vr U km Puiiee - aoatUble Utesoe, Bhrnfteol the said." be d d r Wllaaai tbaa inl I ImUi lfa.t La m J priatatr, and that b trrtittdt him on thej chart ef kit treason, Stephen thea Madia eteited, tad wilataa tail blm te bt nnlet. Bteehtnl thanitrkl that If be kaded bin eatakl bt would not bavt arrettol him m tasily. Wa - paa law GUdord eaarobine Slcuheaa'a alatkaa. Tna atW eriaantr ear Ukca out IU put beat at) the tana t r hi Wlfet Ji X. Otewa, ,c mf, - tnmswiH, pwppaa.i. - in yo" Wl PToptlf HMI i I aay aneatioat t - I Ih. jpot t sib ' ' ram, p.aqrH w,i, Acup ipctpt petettjr flecart. mtaMcMted to tht MWf Jfl'Ym, wkufc, w real i tlu tbt ipornip pf 1 1 11th l. aumuUi t buim 9 wnTpSiUtniiXm lllfH eta - tflff ft lU R IIP ! H Ifl HflHTt , eHIIW' WlFBd, ' Il ihH FFlj1ff Burt FBPllS, Wi FdlHlHt Ml rt9l ft ll - rH - m Mtdft lMi I'IMi " TM tM ddlfl till t IMF BHh" ill fcJl it Itt M BHiirttMup aid 1 M I Ih WHntt Iri bM 1 h dddr wu tad. M ilfilHlliBH)HKddft Htbf K8VHIIV ftttbdbi Which I Sltphrtl, Whd fcaVl nl hll Id t aaHcl t bjr hynejl, SHtts, I'M teiltabl f ojli roflethdodfrdl tmerjea.ia, 1 Hnn dnlred el td brin HI Mtrl.etheH nir Whd hid thli bUlHIrt enj ni84 f I let d rue th j Mi nall aM.f I Li wd htm laid lb bedwel, Iti rH M hUP - nMl, ln.1 a al,t 1 1 Ihd leVeril thdttitadi Hf th Brotherhood fro ft Amr c,l. 1 Ild(h4deilreitBitd brinBM liari. Uiewn Mil, "! eld lib dltthtrt! officer nl filler frrmt tb (faited I r rooti, Stephen V Stephen Fhlll7" Wkd th 41 State ef America, in the tilhtxwrlvd ef Cldamel ther 1 ar od r Uoii replied aa 1 told hint kd b . MijM wer at one time enrolled memheM ef tht tneietr td tht earn - ' ld td Stepbtai, " Ted ire mr pricaetr." I tMrthed ke bet of 8111 men. Mr. Orort Areh leaatm.formerlenf .lileena. tlothet tod fuund a bockltbonk tad Bmnet nf dacuMaT itrttt, Urerpool.anJ ao of U.tillngtno ilreeL Urirpnui.wu I which t prodaoe, and Bote to th tnoonl ( Saf. thegfnttawhnrafwvljlntcnle.ifortherenUtflratChJeafd I SUphen. That U a mutake. wart trancmiltaiL Imvletpcortu ef thea taae myself. I TbtlBfnrmatloewtateB, AadttoltHUpkeeitwtapli Homtof tbe rnoili tonciite pf bnf eak oraamentt, taorla, to keep thli. I aJ found ia eat pf tht Irooem waked t aad plkea 0 W an I M, In be tnlt at the fair for the pur. 1 benth nf ktrs, aad asked wbsl they opened, tad he renfiel poat of tht Orotherboo.1. He waa aireat for tba IruK Pup! ,h,r epent theaa Ipoiatitg to tht wilnbt aad aiaa in Liverpool, and l para mri nim Afl topia a weak for tlr - H""'.i rnaraai iney werreeai eulatlon. The orgtnlwtlon of tht totlety ia foilowi 1 - I " tbe tlothet faand ia the ,Iwaaiatbaartafkaai - aahipal, tndka aaMst There it td one preaent h the peram, lminicUrinf tad I wata.apaJrof blaakllolblrmiert,whie) I baa - lad kitvad I m - . a iwi r4i ) 1 reai, win, wni'n P H notice to late up lrm 1 that they th Parana taking th aata. (I wat la tuUMnce M fulhipc That It), pertoo taking it chmiM b ready at a MApical'a lrecaa.1. He fa Ih preeeaM Mf Pwc 1 will give eu a opf." tub PAsuronr byhtbm y oimmany, (Frem fleVi eTi7fMi I DHRHDRrf, Hor, (4, A triftty wa eonebtded on tbe 7th ef Febrmry lut between the (JeveniitiiuU ef rUiony, Ikviria. Ilannrer. ml Wiirtombertf fur tiliplii tba liriiu ffeiiey of the pMiport lyitem within their rsipeetlve limit. Ah fifder haa iiitt 1ih HnWiili.i f, tha fjaiofl MltiUtry thit thli treaty ih&ll eotse into oiairaiion in naiony upon tne ut bf January bell, IU i principal claue tnay be briefly lummariaed ft follow l - 'Traveller! tftUrini er leaf In the allied MiaUc are re llered from the bosecaity of ethlbi'.luj a paaapori rery trareller, howerer, batlte of f oreten. li bono J nnon tba dealr of tht aothoritiei td gir aatbifaetory atpUnatiopl U to hia peraopaiity, earning piece, and tht peowniary meant h poMwaaea for lupport, to far as rwiulaite aeeordin to tbt object and extent of bit Journey, Xatire of tht allied States may lab oat paesDorU for raadier tegltimatioo, sod uch paatporta iball be eqoally ralid la each Stat. Tht peceeelty or hariug a r (art attached to peaaport k abolished, ear In tb ease of hawkers sod similar elaeees named. Tra - Tcllert unable to tatabliah their identity or to oomply with bollilng, by net hesrlti them. Kldkhtw.Oh, lull hnw Mr HlntHta, Ypa. and alt Klekliaiii.AiHl alad aay paper that buy be put la agtlnit me Mr. Btronge Ye. A printed oopy of lb Information wu thea handed to Klekbam. Mr. Harry. Thli Information of Nag will ba re - aorn la th pretence of th priaoeers. Tha wltneaa Naile waa thtn brought ta. Rtepbem then Informed Klekbam, that Nigl wa th wltneaa. Hen Kagt wa iwora, aad bt laformatlea r4 over a followt "Tbt infonnatloa f Rr KagU, laUof lChap!. lap. PherW ttreet, takaa before me, on pf b mantraUt i tee upna noiisp piatnal, iBorinaai, en duly Dublin noli dillriaL - I. InFunniat. hia Hnl iwora.depiM lad say, - Jiat a aitiv pf HaTlrhn, pr fiosr P. Jwf,dfltolbytkrrdef National K - UaatU, laSOtlll frptfmlifF, JlkU, letflt bl APHfj to a liralibwd, I rtterefd te tbl (euatryft th lib ef laetryi iflo. .th rpRin Hf wnjjatttnia la tmeflea lbR. I Int toHaii m - i'MIhW Till lb rnita niHoriarpiflra. and llial Ihav ahouU liberty. Th fifing it all f reeulliMt wpit enmiii am ma pt were wm whieh fnan ermil. Aavivrtnn amnti lb mmhefi whe eernllxl Rtet ma wt mU a tt, itriipUi. TkpninlnehtM A.m wmiiiei. watdiretll Under th enetrol nf Hlehheiil. Tha A ha.! amtii.id bib II i, Tb hiy er Mies mb w the eummaad f A a IflteHited td be OW. ta torn Intltase tbey wre tntr aumemua. ami ia ether lacunar ant te aamermi. tlefore the ecUMIchmeel nf th trUS VyV mopey aaed te bt eotleeted aa I rtmlltwl by th IU to th At I abml th time of th eatabtithmtnt of the IruK Prtp't toil practice eeaaed, a th tlpente were defrayxl by money reeeired la Amerit I hesrd thst th latentioa of th American! wat to aeod 3,000 or S,OU men, aa.1 Utterly 1 bear! that 10.000 Feniaaa war to lan.l from America, an t that torn pf them were to com to thie country a pretended emigraaU. I remain ter bearing that tb plan to b adopted wis to ri ia the cmntry, and wbo th troop war cenlte th coca try to take lmbin I knew maa a ana, I tYtnrj, whe ia a whe wit mainly tatploved aadaaia aoldicn front their tileeiaaa. t aa ieraUnd ha hae eosricta., p, aeniM 14 peflaJ earvitad. UIP map parcTl per IP euaiaiir. 1.1 up iwini Mlnelr "l"""i " wniam Mrawer a a pae, ai i aw w b auMUrc af Imh a lake frm II IP'ther a btlUla. I hlanlifr Ik ! ef It. Any pertoa m lafnaa - lla lb eriadaerMtep Hept'i Uiii. Thiewff taiiue - l tiMilL W i in bm p"aceniea eoiiupai ef tare . eete m u af umaL.al liilutu If. ftoUa. I par seen u'Lry caiMig niii of tUtptol frt to be naa, (a tht riling, He wm ia Ih btbit ef ulaepln: la Ih In PtnftfHm. I ay, frem mr kpewledr pf Ike reia Natfitty, laat Niphat ft Hw h.J f tt, kaaw tyfvr la ba a ntrntwi af lb Mtietr. and fftluaaeaafhUaul m rfflbiHy, and fffaapvta( if fcflh J f H jffth 0 0yilef at katw let Ol Uahaa. af ii. FHwemaaHa (flpBHiei ee er lee mealht Mm tytytTl'fUim".P,,ty'A baefwfja IB , M'MiflHi faftrfsl Ih lieMia, A maa amt Hyafl. lew rfe I k Vi Wea fi Ne Terk.e'ehM irkftkeay M - i me eatml, iheekKpeF la (Jieamel, 8rt Md m ef it, II I if I eer chert of may ae tan.li; in Unrk to ge t t Mr, tola ma ib onjen w in Kwety wa Id mail a Itehttbli It Itelafti, I ker wt iwefa in, ttt any hlclce Id tlvatj, wbd died cue alef. .Sou liail ifter Huns death football BBbtr fof FcbtaH imrpotea, 1 Uectlng Wtf held ta tb te ffl' altettdeii thee trittliBga, lxf th twrsobl prtteBt WeT Bade th lmbfrtainft that 1 ftp a FaBlaiU Tb leadlh a,a ameog them wa Denla Dowling Mnjcahy, who Waa formerly reader, aad latterlr th aab - diiof of tb KM PmpU Pcwrpaper 1 bat wbd ru then living with bi father, told M the object ef tb letr td make, a Uermhll la oaatiF, Sou tt bald la tb id ttlteliBgs, I npretainft that 1 waa Denla De ; latterlr th l bat wbd wu lived at Ho. 3, Merrion terraoe, Mernon, eeuaty of Dahlia ! I attended a aneeilae at bta fathar'c lunu CIobbmI, la September, 1903, before I want to America ther wu preeeut at thia meeting a man whe west by th name of Power aad Kelly, tod who I labatqneatly learnt wu Jamea Stephana ! be wu known al tha meetlnra u tk. head of ail th Fenians, asd wa called eaptai I heard that be bad been inrolrad ia tb rialng or 1843. Ther ware also preaeat at Una meeting CTSeil Tnrrtr a n named CharUa DicVaon, and Maicaby'k father. Denla Mai' 'at farmer at Redtonodjtowa, tear Ing i Cfon mat, who laielr UMFV. I th. reaolatiopi of tb pruent try trillb. trtaUd I LoorJ - A JllZZZZFjPt??' took M i . - .u. i i - int a... - 1. ' uiTt. .r r. !B Pr?e'ln' - Stepbee sa that matUn were very '" " - . - . ta wawa aoy sasy aappea to be. Kegalatiooa for the laparriaion of fomgpen al their place of raaideace, where pot already exiating, will b iaaoad by tbt reapectire (OTeroment. Each allied Stat reeerree ta itaelf th right of r - eatabliabitg tbt paatport cyttem within Its Urritoriea in time of war, tantdt, or when th pablie safety Is ia aay wty endangered. Saeh eoatraoUng party is at liberty to withdraw from tbe treaty al a rara notion. Any Stat of tbe German! OoofederatioB it at ibarty to Join th aOiane." CaraTAL PitACX. Oxa SHrxxnra Dat. Wednes day, No. 15. AJmttcioo oo payaMok. 753 1 ditto) br Muoe tickets, 1,085 j total visitors. L79Q. v.., rt i n i ' t - .:.i . - - : . . wt RHiwini ih iHionin, or wonia to tnai enacs. lal meettpg ooeorrad at the breakiaat table, aad wu merely eonrana - tionaL I know of my asm knowUdp that Stephen slept ia Mskahy'i bonaa uvrral oighta tt that time. I went te America some time after that, and got employment ia Xew York la th eatabltshmvat of Taylor asd Son. Before leav - int Irelaa.1 1 got from Stephens a letter of introduction to Jobs O Mahoor. who keep an oOca for Fenian par. pace tt 0, Centre - efreet, Nw Tork, tod who b th Head Centre of th FenUi Sneictr ia America. I caw a lrk ia the office naaaed Karanash. to whoea I baadad the letter, aad b tnok It Into aa inner office, from which a maa presently cam oat aad said, I am Mr. 0Xabflsy, and be told aae that wu a bad plaee for ptUag etaploymeet. Itwu some Urn tteewvds that I got emeloymaat at Taylor aad Son'. X wm la tb habit of Them UUrkB bah 1 1 hw Jehji OyUi at mi ef lk rflaflifll. 1 IM "). 0 1,'alUthiB, ef, (Mraeeb aad Mipueg in von t t le t ffralf . albt taU hint wka t td that I wu ibott ( etetna l IkeH tar Jne tb totft ef W, Thef Wer thfe Me llh Bt" I aa Uoabffe tl lb efllc ef Ih IUjA Pttplt If wa pfeaeftl ai tk KietiB - Witb Slehbeh en the Bight nf the arrtei. Ate ertiral the meatoeti kf tht teniae oett ni kai writing letter, tapeeially throagh tb pott, d when It we pmicary to writ letten tbey ede reared U make them enm - atiBg. I rwollect taking a letter ta tha said O CaUaghaa Is Henry. straeC It directed him Id attend a Fenian ejecting aear the buck VBttrcn. - Mr. Stroer (to Xagteb - Tbla bformatioe bat beea twora ar Doyoa I tee Jamea supbraa. ue yott are any othr peraoa in the Information' Te s I tea Charlea Kickham. Mr. Barrr. Oe trery other nceasicm ueaaeaaed Hiephani tall h w1thl to aak aiieill" f ih wit - , Hew mch mmtey dU vmt ftt lath pnklhtk fi D - i roe iwear Ihalj - Ye. Dt yea ut rt - i peael (wkemf - Ve. Ted IIV ym nfne. lbaltf lae booktaMla thitiltt piflof f - MH. Di - j yea M ut doepBtenUlnllf - ldldbot teveh Ik. Dll ve 84 money la It f - t did ftal - rb It. Am 1 tl flberiy I a4 who eearebeit It 1 MrTBtronie. Certainly, Hlapben (td witneat). De yoa kaew wb searaked 11 F" Actlai lupettor Dawson turthel il la my prime. " Mr. Harry Mlt b now prnpoaed In read th ilataimtl which ha.1 been found la Stephen t't boat. Tk lrt wW Mtltt pfplTiccT who htv resi red funic ciu their se rirsl here, with th amount a - lvaoead, ami paid ta !kj al th ether ai.U prevprat to their nttMrMtiaa. I est colum wer the aame ef JL ersona tb pttJat tiaUd their rank U e - dpal,uuteoait - 4.al, i thaa ther wer tolama fa wbiah aame, varying frem IA f tl u meey a irpa4 bar, ed lhe maacy lf al r.N., 4V 37, 10,, . - ( a pp. Oae wat marked " M blllpwa fn.aar" tkra Wer mfkt MNetkiagr te bad rwair! mm af 7'., ae - i thr r re rieui ether mm rtflgiti fww w, to f I apattoriNlflmfl wa MTim ef etifia" al hfe ktf a - fd, , iwh, , , i'(d, ."ami afi & I the eooUnt tru 'They ar, yoar werahip. aav peteoa her referred to la it! I do, i Supivraa. De yott se aay othr peraoa named - vn CTerr ouver xoo iMtcrwlntmu were represented by pewfeanoaal mee. by enamel and attor - bUaot thai tlr. we whieh e;Mrdta4Miriii '"Wt kerehf W Hliaritrpvre'rdkfk fell! Utateet V le K ti rat IhdHleef ney, and u'la tbe preeeet ipataaee Ia tham anpeider whether woald now propnea that they ihoaJd eooatder the informa - 10 utr tiooaraad they wih to aak aay questions In reaped of these Inf orms - 1 win also lorpHa mem wtui a oey of tba ctat. aSactlag tbaaaealru partiaolarly, whiah the antoeee tiooa. meats, affactiag faraUMd oraHv. Mr. Strooge. Ptrbaps, it is better to mad tb other ia - formation it, tbe Int inataaos, aad thea tbey eaaconeidcr them both. Mr. Barry ft witness). How long have yoe. known Mr. Kickham! Sine soma tint ta ifct. Did mmiM bim ia the eoemty of rrpperary ? I did. Sir. trher ? At a mertiaa at Slieywaamoa. Did he take aay part at that meetinef He aaied aa ehairman, Da yaw iweoQeet wkl day itwu! Tha 15th of Aorut, 18CX Tar yow at that time eonnestcd with the Fenian ! I wu sauriaf with tkaca, bat wu pot in eocanrwaUaiioe with Iheas. De yew kaew a man named Joha HalloraaT I ka wher hi aoos fa, aad I know Jeha HaUorap, Whan i pas kwaaa! Ia Bar. e eap - f , M - erditg to ftflk. II ,PaUt..ba ky rhet1 L hat Htitiury me m' eer iheutt be mM al Ih M le the fjBiUtt "Wt" Tb dnwmfBl thea art l b Ht ut btf fs Men trails, ah.1 waita.1 aa will. D iMetalty, Aav, M. O." On the other tide ef tb ptf tb fotlowip f - w" Odf alleeliaa wu direeted WeUilfm eaMtimbWeyWwtwlalmtlt, If II toprwredekmriy that Captaia Byrt atlewtol thi lateaded awetl thall itos bit pay. if wa fnrniil it. W an aarrri ywer nrden sheet lewtfag th efe. The pet I doaemeal wa a Utter from Paris, signed " D. U." the lattiala beta .1... mm tv.u ntt & hbLI. i . t .t.fL - an aeeoen ef the misery thst he sad other were catferiaf for waat af aaeewy, and rfitieatiBg a snpplr. Th sett lett wu staved "PrKearpey.piviajan aiooaat thewk loae, erMeatly by a bUcksmlth who had mad 3 U The writer wtat ea to aay. - 1 har got T B. M Ca - aa - l about 400 raak aad 111 3 rerolren. tt rtflea. and 30 ptkra,"Caaet then proceeded. - This is s doeaaMnl wt - at addreaa aad wltkoal aifaater, bait it eonUat wJ apeak for themaalyes : toIbanthalaocaof the prlaooera are dltocesre W d zreatly aaoored si what they eat! my interference wiik Xr - Lawleea, which kae either arisen from prneeial dielik la cm (wkkh X aanawt erdit, r froen my havia; bee reprwaeaUd to them bf lawlea. I par airrady otata asciaeisarium af th rwwit of my taterviewa with Ltl' sa I need not repeat, bat I may add Me. Leslie s?1 m oa my Ural ami laat rials. tM paa yoaco for ta eorrrn - aa af my repnrt. InBderttasid pnmeaf the prh - e are Badipffaalt with m far twvthipnwhioh I did m - ftratly. t tr ssymt tha the BOul, paid by th kaah aai, toUag Mr. aLearr. Tki I dideay to - Lsaleas. wkep bowmtplaipad that Mr. (TLeary Jud made a ttra " maodnpoo him to haadortrth mooey, and I sdat Bl wu ladUeraet. Vat tf It - wu tree I cense why U I tsatM PSsaacnifyrtrataptriaHa. woootEy.Iaeaaeeweedef rwe - aseada( Mr. Kolaa, a aWic - , to Meawe. Uay. lUtas. a4 HsUbmewbeet tl e appear Mr. Laby (the tdy e "

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,600+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free