The Times from London,  on April 7, 1853 · Page 12
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Times from London, · Page 12

Publication:
Location:
London, England
Issue Date:
Thursday, April 7, 1853
Page:
Page 12
Cancel
Start Free Trial

Page 12 article text (OCR)

12 SUPPLEMENT TO THE TIMES, THURSDAY, APRIL 7, 1853. OOAUl) Mi l IIKSIHENCE iny l - obtain - l in Aj khVy eehl.kao.ut MknU HM TheearVltll ittntK - ., aanl - ee - ar. BOARD and RESIDENCE, A mrfiT pbyaT - r. real teg Reatn.,wielaat.iR.CRIVBeLADV lew ava aaal?, TmtWMw l(n.4wiri)h Nmln m;IiJi.,4 Mr.leareblll, Mil kl aal'al 1 1. rni rMM Maaa TJOaW) and KKSi!)KNCK; - - !iJirM4 gent. - ' I ) . t avkrvat Mat 4elrie af Redea, kMaleal pa lilka WluMI akhtt kg nfllH bi U t R B - aaheup VjOARD and nCSIDk.KCK. - VACANL'HW for X) I aa - nad , liMiMnilmu,lM4 fcm - 'f rt Ma al aeaela - haaeal. alar. Ik aeM - aril 4 abaaall eaal baaa tlltl B.4yl aaa IM k I 'VaA, rV - feliaaa aaa.ad. Aeaa - er f.. U,' wltM,llMrllW BOARD a HVH)KN("K. 14, lUf.r - l rl.r - , l4mM B,Wi.Vi hi4.i Wh MilIMW lliwr,, aaaaa haw MrWw aul mm u ttiu kfce A lAIlTM2NTO. - (Winircnwi. To U LET. V. Peraaad. vmhim DRAWie'iJ iukim ki tku bri iuman. leaai.eeiiMk'eru a, mi tWaa t ai. private revidence, in tit miw aiy rmHMf intiH balgai aktidmk Atpl, la 4 PARTMENTd, at a pr J. Vhnert, r4 Waalaaa. brta. - Rve.iad hat R,.ak. M i4br V Mr 4!. ttakrr, li rarrrt. Dw tww. A PA HTM HNT8, Kurnuliel r OFFERED Al trial kahili . kl br Pathaa. b f t'ea.ee or ledf ,w or aaa. Partial h.rd. R ilbrf W. IHavibaaa pea lag laa the air. Ah4 parji,, M l bMM tu , U.VMUftiivM, 1'AUTMKNTH. handaoiu.v!v urnUtu, two ariuUBai WlH Akd t - laelfca) Baa. - aia p.aaaa'.a a - V brlkall abng l - e - el. Mil!) Muf UKMlDKNCK (I'r7il if le - iulied). iiMiW, !. iippiarii. ith. rW4, - 4 k IIM baf, Maaltee t Bala rVaa "M A W Bed llkarkl kMMi he avi mi eaa - a araai. i era. aa imipn a. r" i,lmri. U ' B(iAlU) ami Kkll)KSCK may T - s IiTaXh mmu ebageerat tk1wri'i'r,l aaaa, UtknMt 14 af a areata, ,. larferar''. Iwt, M wlai m i4 nnii i w Wrikbi half an Inn Aria r4 lb eaal red. 4Mr let". Ml ll.Ilearla. lawa IT BOAUl) KKHlDKNCK (or Trtitl)iinT .M.I..4. kwtllU " Mn - i Milk ! 1. .4 k.i. U .J Mfllnll.wt.M TWMlManlllull lllW t !. Trt. tnUmt. iVfU M ..Mil1' H K M'xi BOARD, c . lUlwtr't, lrtmn - iur. two v C4ici nii r"' - " i , b. TW km mmi'MiUirmirli.u4ik tnui T" AHU. or Kiuettion, tan W ott4Uni in a f ' - 'nrtrt, Um R"l IVlol ,udrM. jOAKU md i KKSIDKNCK. A UdT, ochijii. inlrl tinft, "f ly, hn nil4 tsMfMkrr rt. r n'.l. p - t ri." Mr. Hit). 4. Wnwt. rrw It m4 - 1i BOARD aid LOlXiINO, ia th aouth of IVtod. A tMUu U4f. tfc claa - t MxCnl ltynMi. rMtiu kilM w1.'tS !.. la Ihimlt ml !. V'Oital kW r T1l Trwrfk, U WiMnt HRCKI T IM4 awt hhdH ink rartifl 'mfvftM4rmiih. TrrflH kxWrkU. Ar r V - T Z. p - x V.t.ikKI. pr.. BOAUD'and RESIDENCE. A pri - tr UmiTy, l tlirlMr.f'"t l a tkrfr thkk thrr r - rk. k'xBt)r fwtahM. tm (hr plswti rr . Hn"Ml , tiM kr kr n kl tbr nrrlk w rtr INM.TKK. k maanwd kaiphv. r,IA w04 kff 4 ilH - ki nrirr kl'kkUto. R inMHikkH rnrcm 4 kMnxkrplib' J. H. Mr LiiraV. t, lUtl kk, Ki'kakivo. OARD and RKSIDENCJC A ldj, rtxidiiR ia k (kibiarkhik k,R 4 RricTitnn. (kl I '.vi I. B lw trjlu Wv'karilvk U4t.iv k lkrtf kk4 krr thtr. m twiliri A lber kvukWr kjnth tmsi wrmWI tw frmStkiorkk k wrk kkch In i iklrkkA. tilmt !. krr4rk( t. vhkt toa'r4. Tbrir Hill armk! alit Ww&n4l'kl tf rrrtTr4. kt bk!f - k - tfliik k k fkli l i kSi tlmcM vmsI4 V tivk k1 tm)iv4. Aodr1! to . il IV. K - tiiw nnrr7 niwwi rim. ii"ipvi. BOARD and LODfllNO .WANTED, fur a Udy k4 hmt Okkcblrr. la k rTrth faklir. wtwfk Ikrfr kw tw kkuMra itbr hnkirk. m " - arkr i.ikka m"H ifk. , t4 f?rr arHI. Hrf kk! Ul r. - nil kill V rvqkirrJ. kk4 tbr Irrmi m ak n Wrkt, k tM ru4rfi ntf b tmunrnt. Aprlr tr taur. Krt il.kn R,tl. Kk(i - rd'sbukar. ), VMS Atbr - nn - kt. Ck 14 k 4 krr. BOARD aul RESIDENCE WANTED, a)ioat kr atiVk Imm i ril'k. "a tkk Korrrt (.!. f k fWtVniM k4 aw vikk, taTkvoLiMrva kk4r Iti kr - f k.kn4 k karvwkhl brt tkr krr k dlkir Srtm. . taktntlrMrra.ifTknk. Ak A plkia 4krtkrr Ut ba rrqktrM.ko4: tbk rJkTrka 41a. ia la DARTIAL BOARD and RESIDENCE WANT - a KCiaBrua .txkkiawiaViia. ltrrVUk44iml CTh l. rs - o V r - kki k - 1 fkrkw. l Mkrf lkD TVaRTIAL ltOAKi) and "RESI DENCa". A 1 krlaaUtWank.MMiklB!kli(t.,H4rroknrBKCIIVI'U natUaMirLIMK!. Aprtr Mr.Oaw'k. llarulAU, lit. iaikx kk car of altiffw mkf hr ff4nia4. J kinWlf.aK llliM'1 Ak, Ik4f K mIKm i ki.4 t m a 4aiktka nkairao, vi4 aaa la a444, TbloAl Immm t m4 ra.4 Akrl, kf ta w A, a Vluk ka4 ikki'yMHai kk. n4'iif i PAltTMilNrH, KuniiaUl. in tu TtoiiAkToTa J r4'k M,, alHk kkkrf kk b IMMi W ikkai 4auMkM4a v aaaf fc4 k4 aiwin xaw aiaii iaakant, Via II. f at al i, ant lakl MMHk aHa aa u) ant'Mj r.., art, ana tkb Wk Alkl II, lk.akkkiH fmA, ., I i llal 4 I'AHTMKNTrf ui 1 LET, l lariii - . aaar IUwhi KkUaaf aaxkai 1 1.,, . mi .4 ,ii.h la itita ll aiMi aiMM, raa. w kM' n taa,a4Mi an , ka4 lUkHkl . ai kMtiika. Ak, taai m ak4 al , I'ltilniH if 44nal.i It. Ilatllka, 11 k ., IU... k.W - ii4. M.lkkt, A I'AKTkntNTit To 1 LKt, al UritU - ti, a J rt)HIMItl kilTTIXll aMRIM k - t lllll IKMiM. ta k am - 4fi I tk. vtlh iknha lark k - 4 f.l. WMbia ak aaa; awl ,kMi4 at I 4 Ik lVat4 falka fair alkaj fnaa Ik ant ak I 4, W Bktaal lhr ra linialkaaaa aff kaiakWa. Trttta kvafc - taar A MM, kl l. M kMaw.t Brut.,. A rAUTMENrS, rurniahT, UrumpUD, ia U . I - k'rf k.M - km ui Tmnl k - k rTi ieK Wa. . vbrrk fail a"klkf, alkkallk - a kk4 all Iv ranirta ( k kalaai kiln maf ralkM r. II ktua B r.n aan kkl. IBAMk i i4ItI H Jk - l.hrar,. Ilrtan'kiamk, Nm 4 l'AUTM ENTti to ba LET. uufuiDi.bd. wiiliin V. a f - a oak of Wrarbnarkk - larra, Ur4 pari, eiaialatinf kf 4 I'ARTMENTS, Furnuhtxi, far a iiiikIa geiitlc - V th a lau ntoMaK la Ik aaa f la laiuajkai. FaitUJ hia4 II nkir' ialkktv, l.wri4. Uhafink. Tbrir aauaat Ikqaiit i api'lf al 3a, TlUat 4 l'AHTMENTS, or Hoard aud Lolgm?, ou r a tuodvrata taraaa, ta k nm - lkat iniaa ia 1 pprr uaaar afraat. mmkuu kk4 r.a.TKi ni - k - li - aiaU, aa - flai. i tea 'T'T I . 5: . : to Mr. AkkCa Wllbtk. IT rslin: Mr. Bkrrw. b.Ui. ak t.ikT - 't1 Unwif VrARIMKNlS 10 be I AT, Fuiniahed, urar IWn ik irr - jarl, l.iat - . m abtikl f a lkrdikatr Mw, ta.. - trWUMl lavt fauna, aa4 a Urga taav - aVaal mi. Tbr a dVairakr f ima oa!4 aaR tao laaik - nwai k aaaall taitf ar - lc a (xf rallbw. Iliaal mi( klnl kll4aiD - . Tim. ka f I lata, iaav,k4 k r"4 alalia If iiair4, TiTkia fnaa a raiaaa taa. p.t Aldraar K. a, M'. !.'. raraffa - Ta U, tXlk aarraar. FINKIlURV - CIIHCUK. To U LET, th UI'I'CK ifABT ,4 a HllUaK. la (ka abak kMalill. AltJl k Mr. T, Mk4aiat. It, faaamaat, fwakar,. . ITkIj iTUHJMM, in l,li inii. - - T.. f LET, TT) lj a TIIBta ai W'nH, ailb vatrf ckaaU urn iba laiiM - fC. Apwli ai N.'. . A ltED ROOM Ut Im LET. wiiii um of lilting 1 V man In ImlU al U par a.ri, I alalia al 11, IIJ4 - ajura, Aut - U - arM4, PwaCmtllU, Ul'KIUOIl mifiirniibwi "i 1'AUTMKNTH, 1U; aator, aaiaMini f Ian 4iaiaa nam, iai auk Maiaf aVam, aa4 llpai 14 naa, tltaUa, aa4 4lnr aaa Apai, alt. Ikjaaal Irrtaaa, 41, kPw.rkliara klaaa. ktai Kakalaal'ai f tlaVaa. lilAUM.IIOUHK Al'AHTMKNTM to U f.KI'. U faaW4 Kitl'M ka4 ! axaa B4 K - .wn, aillna 14 ailoaka' a.l, .4,U Kvaal rUal'na iba 4ia4 NiatkMa tAka. UMa. hklar, u.aki Ptria 4lriiiai', raai tuni AlUIATK. Tu I.Kr. yHuf.HUtlr Kar. Btabiat. la Iba baallLI4 aail.TWII Hill kJlMaaa4 Si fTI Mil biii fauna, auk af wilaiiaa, m, pai kt, A44i - Ml, Oil, lajhla, MoitU "1AUT f a KAltM IIoVhK, wiiIi two Trimi latdalllrl llkkalklt4 8T. JA.iKH'.. - Ur,f,r.,I.F1l MirrJNa Anl llKI) IMial. rb nWaalarl. tha ana. I H f . aHtrilak a Ural ratlrinaa, ailh altawiam - 1 al'a bi lb kail. H.t4 mxaVraU Abs rara'alal. a rt.Hjhl'al iia nan, aaaa tift, aial rll'4lrj lk rata. r. akirrai kail, a awn, IlkM, IM. naawillf . lIOdAl)IClA' anI (jUEfc.ARf(. - - to"T k. LT, aafaifclabnl, ikr VPPBB PAMT f a Mnall rUal lii'l'na,aaifank a antaia ar prnrt.aial hil.1f a, i m rkkaiT4, ral al III A. r ara lllla. Haw prcra - a lut l.u a aril raraabd Hnaa) la tt,kW b' Ihaftalk. H.a.aJ. GENTLEMAN can T, A GENTLEMAN can tw awmmla. - l witb rV APARTMRNT. i Partial Bnr4. ia a initll t - rl.a'r fan, ill. irri PM K 3kb Ifc. par TYm biaair kbaMaallf a'bukt. kkl trttmibaaa .aalba A - t In Ih - ntf ao4 ( a4. t. UilMrra tbrr balarra. - 4 klka, arnir Kraatntbi Hiarali. WALTON - I'LACIC, K)on.itf. To be LET, qalml Appir al Mam. aU - a ka,i HaltV llrHI - b llbrara.M. ncaauaralrarl, ITiarlM cnaja ; , la Mr, t I, kie kMkliaal. . 4 WIDOW LADY, rrtidioB nrar the Ere Arm. 7V. JkVa.J, alla LET PART .f Uf IIOVRB raraiaaiai. u - a uii kk4 fvlH - tnaa. 1 1 Ian taaUfrnra rn la(lb4ar. Tmua uwui, AaJrraa l A. aaf" uf M kddl'lkk. Ilklt'tiaM, P rttukk - akra. OHEA1' KURNlHlIED A l'A RT MEN TO. A KJ wabiB la.t, aiabra In LIT, TWII larao r I1KD R'XIMi, la - rur avpaiaK'r, ailh Ui k if a hkiia m parkair. 6a. t aarl. If InrWlnr. ku kl' ma Bill b lna4 Partial b,r4 If rxqalrn). ' R. II. Ka F UKN1SI1ED A l'A KTMENTS. W A NTKD, lr aa - iUaaian. a ODI'PLK .4 ROOM. atUiln a 10 i f Baataa - aiar. Trnial frera at. U aa. par wa, k. A4. .anrBv Prtkbam - y. UllNlSHED Al'AKTMENTd two Pajlaum, T3UJKN I1 b - fij. kl Iwinaa .4 qai lOHAMItSRS, in l'all mall. To Lu LET, ONE J i.f T;UAMBtR. It t,alat fraat ra - ai. aitti hklnif, lJ aNa.4nw: aad aa'rrelarl, all ! lhkattwA r. Arplf al tbaaitraa J lin AN flrKAUt bUlTEcf CHaMBKIW to be LET, oaar. i.b4. aalubl la boblan a4 tfOtWitw - 0. Tbrfafi f I V Ixi LET, Kur - fkhd, from th firt weak in JL J'", aa aifbWaaaa - 4 llouag, attk la lb bH pail '4 I - lai. Ril kwrtaakl bikaaiail fkiuilf aUbiail aalktraa. f aarda 1 1 a. MH4 Mwm Parkl - aaai, aUlmaM, II nS 1wt. Paakkaaa. 'MO Ire LET, with immmluln tKiaaaMlou, No. M, JL aTuhara - plaav Raaaatlaaaara. II at llhl. alrf. a.U dral 4 k4 taaUIWal, a ad In par bail rapall. Tbkillara laalu al w uaa ral. A ppif m Ib4 pfnilawa, at bi IT. Ribr4k. K HadkMata - ikr. f yj lie LET, Kuriiintl, vn vrtj nvaUrate terms JL I. . r llBKUa.aR(l'rlaahibkflaial),ruH'k, ikMawwl, raralalHai aaa raaiaia ana raari liaalkra aaa aar4 Ui rtaa appl, bi Mr, II. Ilaa4, k - 'aaa al'iti, t, U,par iiakar rfaf avf .ia pari, i . rno'l - LIT, a KIIKK AI.K and HToUtll70HK, JL la a lat 4,llif ah'aaih4 i Um trifrlri. r ta iaa i Uara.ai k b.a Mkaa Lialk,. bi alidad b, la lkakll. fcVai It l laar. T.l l UI a lawiala. Aatlf kl , Markalpiaaa, II aril . .,all,H, atrMt, l amlaiavll, IV) U LET. with ,inniali iMMkmhtiiMi, a rliittL'a. fiMkUalHlloV k) .4kprtla - a,.IUn4lkwiH kill M kkl labf 5ll)l baaikae, Ml tliakka II a,'aMi pwa'iaa kM kb !'. - (. a4 aai a ! aai I lb Hi r"f " kk),,krl, laaa.iaalM, Mvj br.t. MiMk.U..i. l ib - M ' ti uT.Uf wtt arvuriMifiiiKD .JL wnii1i a - a)alal - f l. .arinvia, aVaakM r. antra, tllWa, aa'ai 1 '4, l. A aAMfal raaa - iall faajU, A amal I F'r, and rntfrfni upon ImmmliAlf'lT, a LI, KT AR LR. anb rral. aabawikllaL IUM kMl 4r, raritafat WaTab'ika. kraail a bt aaia ata aamrl 1lb third I r at:ini. II aalnlal4 I k priab - r, aa. Appi, al II, DHaaarabrart, a a' t IlotelET. a mafilfoTjSiTa in tbe . aararal llaa. ailh t.. karlnara aad akrd. tn k wi.rkika kaiahrmar. a!, a,4( k raal baaiMaa, aad a t,M4 blk bir ina. Kaet 17 par laar I Batata. thn,iBf - la AIL Ak aid - ,a "Bld lod Uia lla a barrala. laaa'a f A. A . . PrabaHatrra l, Pkkbwjalll. f T0 lie LET, (12 10. per wrek,) with immdiate rwo JL ira DKNt'K, of a mall fkiu lt : illoal Btaar th biaa of (1Biaf.4. aad kVkt 10 ailka'aa' walk nf tb raavar uu a. A aarvaul will baUn. Appl, kf MM, pra - pakl, Mra. Ilotlan, R,aC4taa. 41ilaaaf., tt. fllO tm LET (lUjnwaterX the whole or part of a X. rURIMIIfD HOUkt. II auataiaa far ara oh f Idioa dour krralM ka 41klnd riaan. 4rkkbi4 Pajen. tbrra) kr Bar baa nvajia, auiall rH4il. kitba, aaatMry. ka4 UN aarfaba,. Tbab4 (tkai a, t, I lit. If UlHl for a larlaaiii.illla. - - 4J. U , Mr. r,ikf a, atauaar, ldkary rtaid. lata b"kraa - Taa. nl Olf - rd ativri. Il auatalna tbraa laib aaUr arta. aad baa a auaai, Oi',rd - A DELPHI. CHAMIJElvS, compn.ii.ic two tmi roaaa, tx aitUnf rraaaa ba V bt aaaara, or a 10 br HI kit - enra.aio ra LKT, raruMti, aatil ibk rail or uctibar A,w f I V) be LET, on moderate term, for a year or a JL bf k,rL wall riaaJIIIK1 arairaVHtrbad VILLA. plaaaakUr ailaata tan aallia wat C tllf - rd aura. II raal4'i4l akal flt laal I'M, aitb two lab vabarb a, fai lard' - a. Appl, to Mr. Hrkljaa, K UM Wkrlaa) aw. 'I 0 be LET. delightfully fituate at Dcbiien - Kreen, JL taaubtaa. II tail frwB Uad", THRIK u4Wal FAMILY Hilda. IA ltbj44a,aa.aurilinl. hnn lard. A. fn raal aalar. Saaraod klubaa ranlroa. ka4 Ik kana 4 aiaa4 laad W aaob ba. Appl, ua lb prriaiaak, Dabdraaraan, Ibra nulti br,4 w.aairaa. ffl'J U LET, L0S11F0RD U0USE, three mile. from OatMr,ti, a - 1 a IBUca mm a anair n raaaaai. vnr aatnuxa? hk.L dtatkf aan. draatud rnran iaia ialia raab - ,, aaraa bad ruxna, 4 a' I laa B - aaJ vIBaaa ; rielBt plaaaar iroaoda aod irkpif,, bod rMal kiuban taroVa, b - bmn, taotall taM. irmau a r"m i - a. - r. kad 10 kcraa nr kraw aaa na a,vw iua For pkriHialk - t kPl - l, vnW.WIIIiaaaana and a,,ci.apb. JalaaaraOalUf Jd klit. knd wail farnlabad. aaltaMafa a alnaU ualr ar laa' a,4qail karat, ta aaqakra. kl a b u,ti"B - o,akra. Kaal Au k aar. or a a ar - k A. IL, al rfcilipa a, Bswa kavsc, aUca. li, mnra - aarvat, IV 1 Hwri as ara. PUllS 1SII ED Al'ARTMENTS - adrawiug room, wMbl r f - m a - ij intmg. Trm o Teli m. IV. . Utrft dfMtlfmax lsi. p - r wnrk. f..l attrotlnraii m1 l ritni inrltiiSfsl. 1. rntNat - H t., l pm. KtU br tu If rrq tM. It, lJ - rl - 't K lot' !. UitNItiUEU APAtiTMttaNtS'uay'Ui bu in a p4w - 4bMjt Md lvrhii niArtlvt Um. 2t mile ttvm L mfitm, rtMPj wrjt mmivwnw.t nlUM(H or tu m t vub - rn - v, r F URN ISSUED APARTMENTS to be LET ft familiar Mfc. b4 fl - bflk, laVMt ltAvl, W llhtA, fS BlBttt4' VtV. I Of CaVlftltb InUHMSQED APART MKNTS aud IIOAllD are Ol fSRED. hf npAH tr - tmu. f th Imn of 199. f r ffV MOaUttt I fiH - vl fafatritf air - W t - rMI - t Ti UIU tVO J1J ft ufatUNil tkavmita - taj Itdbtii faff lit ft d ibt tfrUiy of ivti3r. Tin ltt laa kf) fctf. IB 4V U'avtlaaf UaTl NM ht at44r tTiBAtMir. (qattutl. Ad PUIUUSUEI) APAUTMKNTS WANTKI), by rA4 to km on um k - tvnrs fl.Htr. tritb tl dAvnei. A b - 4 it. - vcb wi!4 b gin. kT,4 II vomkl ir.rvrai fb. fur ft pruu.37t; tr .O0MP0RTABI.E ROaRD and LPJIXlIMi are ZZi:,TTL; " twu. ".i iVaiT i (irrKKKn. ia klrat. - .pr - labl fkr).B. Ha lbawtt of I af Ua.U laa Atar. pt aaid. to F. Il - aVloai ri - laaa. For fanbar par - COMMEKCIAL tJKNTLlCMEN auJ oihin yaaaaaad la Ibaatlfaikf awt aitb alaalbail A(VOMlllIATI, ra Ui ai'ktarat laraia, ia III baait f Ibr atlf, Wl farawl.ai md rawaa. aitb ibaail atntai raa, fr - aa ka I, p.. pat arta, App 1 1. Mr. M 'a, 4 k'4 i F.alar lyi. Voaaida. YMV iupery.rltl)ARD, wi'Jj goA 1W Room kkd prta .ka Ir.ai I H. - ..nrriItl. b, a ai4 . a. ..a - ladi alktalriN. b a.a. Haaili bal arr, "lm ao.tr Trraaa CVkaaaakkai Rrb r. tax a airbaad F aiVlraw kppt, ba Maaara, alaaad Ba. aart - aaa l4 - a Hrraipva). fV) " HA0ifKla)K8 in SEARClf of kTytJlET ,L HOMI ketlar4PKK4KrtaT.fr.4Blb. I - 4T1 la. .rwrrk. kt a baflil, raaraajla aabaaa. ia P4rf - pikar. lakabkttJk, aba k at klia Taraa art aaarl I - tarr aaa, P larda i4 .klr - kf! r. Laaar aialaaa - f II. tlrrat P.Ua4tra,. 4HiS'ilLof GENTLEMAN, lio lua hu buainrai J. tatbafit,. ai - V - f - Ik 1 4 K II and UllxllaO la k raarM. kaia - lf , ta bs aaf aita uf tbr Parka. A d'aaiaf a V bad r. a rraair,. aVaaarkknrl A4 raa kn X X. aar 'f taa iKaurkaapar, 1. II .t4 kanhPraTa FarrbaTrb - atr al N tlw IkrUDKRiTof i)KV0N. - - A nerToU.or f aaaaa laaalid. art' ar taatwiiaa bvta, aa b raarlaad a. feOARIllR ra k kli iralaal lat Ir ah bair tba aaa af - Tarn. - navtrrato. ard ?.iak,,a rlakariad. Addt' - aa, frr. to II. U. Urlaarw. HM knaa l - i Nr. ftlHERE are a few VACANCIES in DEVOlf - JL "HIRtC ll'llTKa. M rwa.a.biraalrrat, p,.rtlat .la. lb aTBfB a la irftba labra ar' ra - aa. I Sara', bad laa ratara aknM ana4aal aaaai tba priar jl af a priaala raUaaao'i far,, I,, Kab - raaara alrbaa4. VWI IX) W LA D V, liariui; a klfa.it,j room to ataiia, aiav ranrtar a laaMlalia paalb ka k larUal ka HllARIIla. T' a a 'ia.Fii( a..ali I wrhl baa, ant a tal, b I FUltNISIlED AI'ARTME.NTK, iu llurtun I'll a..t - - k Aral kfal aarad B - air. aaaiaUlt f rtatila drkatri r ai and Oaa lad hana - ,allaila M a raukU rWiitill m Ibraa rn t:ja. Tbaraarr aaabiMrka ar iilar laa - ktaa. If taia fa ta r U r aaualba 'ara. t an taluraa pal aa, t. App., b' A B, M. Ibjrbar - I aat, IWai aatrk - aaaki. f" ni'RNlMiED APARTMENTS to be 1 JST.In k iriaat boaai. J14, Kafratatrr,t, appalta tba K aal p. If laubala, aaaiau,, af kaa.baa 4rkwto4 raa aitb tair - it bair lad r - . aa. Piai liara, aa4 kllaialkaa lne.a.d, tariia bar laiarti par aak. 5. faluU, aUar - bilfaa la ta ba.r La.tria 1 1 br l - li il. kariaarrm, tariiaai - pikj - lUKNLStlED Al'ARTMHNI.s to l LEI, laa aaK f Uavba. Haatbaa taw 11 4.w rarra U raiaataa kVL ri ai, kkd aba b II aiaaat waa. la B 'rllabiral altaa - la. arBl Md irf, A rliaiiata garaaa. anb Ura arid iki, ak kr. fl a. I lard, a, Ar Tan r lbr.a laj r - - ns .m 4lktad r. - a. aa4 a aliuaj r - ata a aa , faraiaadr.. - aar,Bni al, taaiarakb. KaallHlrra. Hai'aba - Hi la. la - tlra. ilal a 4 br' 4aa.l 'ar. r laa ta'rri, ! Ia4l kial raAbmak. Taraia arn wJrkt, a lb a lai ia ir!.. I ami Maaialr Ibaa iraiaa, rktaa. Al aB ba,a aa, la. tall alara,a if ra,ail.l All aiflxalHai. la t u'r .. II n.t M,ta4aoa, Rataaa.krt Park, llaaiaa'ralultb, Ta'klikai ltaa( Inilnda. UNKURN1SHED. To U LEF, the Ul'l'EU PART f k Hliril. la n.a..rt.r.t la.k.nMt (fa lartU. a 1. ta f.ad a b kta rkla. - 4V W jtH4 ' arrrrt, t . aar iiaft a ' V Y.uiir Tit jr "w i.l.ra f..r lUJATlD "and LODG I bp. Ik m irwabla fa - i.il. 1 1 raa - taal aeald kaaiabrr - d, k4 abaa a. a ail4 kta al.n lll aatata A rr air, fad I, aa W - i4 ba, IkdtapaaaW, Bl4 Urn. raxat, rki. Miuaiia, taadaa.f Katab b aa,.bl. Paiaa. Adlna Mr. Ap4aa,,4, llarpai .traat, t Uaaiva. ATlOME ia oKKKREI) to "aiTy gitlinAu, of J. aabd akd la - lad baVta. 1k k aaaad kaa,a a aaat aalubl - fkl ia4 baU) MNia, am .M aa al Ira 4. altl tba aa of arav.Ma. a4 aak.ia. baar a n ai aval i . aaJ abanb. aad abarr tba iai 4ha .alan laMMV kriaar, laUri , C B , at M. Lrr'a. If rrrtaM - V'N eligible OlrlORTL'NlTY preaenia to a la - ljr aabV - , at.bht f tHRI kad UIIHll.MI. la a bukl, ra. atartaaa faaiilf. la tba aaaNr 4 r - i.alch aad B aflb - aU. kad wnbia a frw atiaawa' at'i t,f Um ra,if atu. T raa uaatrrau A4ra. r - at tald. W K. 4 . aara ,4 Mr. (Ia aj, Mka afar, Kaka bl Draaat. Oni'ERIOR HOARD and RESIDENCE. A AJ ada lad,, raid t( la k laa kad but:, firanbad baa, aiUlta balf a ouaaV - a aa I of Hi 4 pari and roaiaf l. - a; Araa. la aaarnaa'4 BaarU ( alOi a raMkk bad bia wifa, . I a lad . r raotla Bja. to J aa IWl aval. Raf - raavt - trbaatad. Appla b, bvr ! to A. af. , 4idr - ' Matt, I. rta'bant atlat, H,dtairk aarrl. nr. TfrO PRIVATE FaMILII - X A young 0imn JL (aallaoaa. rf.arr'4biar FIQfiaUl (VIA Rfl knd RRI - I - !4CE.lBk pnaatr b - ra ibr ai aa "ib - t taardm. and M d - Mluaa of llf lra.. ID tbr pao - .rir darrar Ibr aaiafl kod aaratuc b - nra a aaairaiaot fra - ti rikL Habrat rrVf - ! giara bad rrqutrad. A 4'ria U A . t - t i4Ba 4". Prah - rcrv - tar.1, KESIDENCE with IiOAKD. Hyde - paik. Tba atd - a 4a pr a. - ai ruka.r. .hi at a Una a b miaata' ara kof KaaalkfVrvrkrclatia. ba at praaol TWO TaCANCICt: aa MISS NEWrJON (late of the All. - mirle, Ilrigh - t - aH. lafakftat Taj ka frayt. aod ladwa aad . - - t'.aaa - a I mat RriaUai, Vuat aba t - MOPEMiKU a BDbRDlNU B1T4 - KLUBMRMTkl twaiaabirv Uoaa. NawBUiaa, MkrllaT parada, ard kb traat ibat tba a, at ai alia baa ti kad aorraafaT paraa - d at tbr Alaaiarb - wlll iwara brtaabkra . ,f tbalT patrnoafr aod - pai. Tanoa raratara'r Tbr af - ahliOiaia'it ernumaad. a aal a.ra, Genteel FAMILY, whom recent ci,cumUocea h4adL baI4 Balo L.' Weil farailbad baar, la ,r 4 laa prabaabi rlaat, a 11 rbaitbamMoa. kad wuab aa b tircatta i la baa raodard t. larr' tl tlat panifio k - ft a' k aua. krr daairra ba add b tb rxn.l't airaV tbra or frair BHAKDKR4. Tba koonrum'rlalra ia of lb fir t aod a liharal Uararh k rl'ra - aarkattabK anil ba kajt. a - d tha aaat aorto - ptbaikMa trI.Trora - a Itaae aad laialrat Adlraa. K. 7. . P. - I - T w, - tbaoiof ai. HYDROPATHY. Dun - tahle, Baofoniahire. Dr. LACRISaaHissr - ta RT.. RIVKJt PATIR!m. Haaiaf beqairad a baxakar 4 Ua tr.a - m 'nt frai, Prtaatu, at Urtfaa - bT,kBd kl ! b4n - rktkiiat4bl: Lma.ta at b.ira aad ahr,4. ka baa raoliad It wU aa f. (rara. Ir. Laarar rak, ba araaaa - 'tad al 12, Arrllatrrat. K. at - traat, ra, - ry aatarda,, frcui 1 to o - d'ck - . HYDROPATHY. Rt de, lale of Wight. Dr. WCKDina airN ta RKCKIVR PATIKNTH In kla baaaa, a tick M aitaaU attbl larar aattjavaV walk - 4 tu rar . ia a'troda tbaaktbbaa - aaabr'iiaaa. Alltna - i am 4 tba ,aar tbc ialaad la raoa fka'ajrabla fa tb tralm - tit. laaaltda. aad partbjaUirl baai .au. aiaialirl iitatwarUNiwjiaat witboat la by - 4iaaalbi tratniaat. . rpO PARENTS acd GUARDIANS. A married I ai alii aiaa rarta I oa tb,aitb at of K - laad. abi. baa baa o KrucalimallnUal.tal laaailda. baa AOOOM MOOATIO f. tan PATIKNTH. Appl, b? Ular to X. Y.kt K - aUU'a barar,, 54. larralraat, 4alaraaka, fftO INVALIDS. A medical gantleman, married, aL aa n.idlaf laa liaJtkj localllr. ia . 4 tVo - pJ aade antKa, aba Va raoaiaa a aal - 'Ot ka INIIATC. loolalak tana U0 par anaam. Addnaa L, Madv akd Boa'a, rutbai - ra, U, Oor aU jarart, Barmartat. frVO INVALIDS. A medic al man, w ho reaidei at X. tba aaa ada, vA RI'.T.ITtl PATIEMTB ioU bta b"a - r, haa at paaalBt a aacaar,. ' II will b la bwa aawi fa a fw da,a All par lioa'ara Bulb nkl'4 b, addnaa1 - ! Madlca a, Maan, Bopar kad ., rkla - ajajaa - a, e r TIVJ INVAL'DS. A married M.D., expetienaal Iklarnu aaa. ath tl raoHarkn - TLMAN tou li farull,, t" aaa ran aaia aad at'oalkm a .il br kaiddia bla aaibat. Tba taaa aa baanfUf al'aa - la na oak rriaada, a ab - l dnra Tr.au H,4aavt. Taiua - i aakla. Addna a . rld - - rark. . D, J, Watbiarapiia., A MARRIED PilYHICIAN, rti4iu in a cathe - dialiaaa. woall RKi.'dVK ,.,w bl. k,M aa I H VALIU aofa - la fra aaalaJ diaikm a aailiaaaa ill baltk, IH.I, aaa faual waald ba rar laad Ikwnaik alarala proata. Taal laaarllr. Aaay, ba atur b, K. . K , aara of Mr. . Wila - a, palauaar, Kofbl l JMItECILK YOUTH. A marriid tn - alical man, paaaliaf latbaiaiT tal kad .a' aa'anaiaaaaal ba a lai IU'lia, Hoaa b laMa aa a l.riir0 HlbTLRMKV latabaibira - a, TVy a ill a,i imj, iba kladaa IraUaal, aal Itaaa aaaaa adl baa.a4 ab'ab baa baa f a) aaararra la a',a ai baa blatd faaalaa wbaiar i4 blr r af ralat. A 4 Ira. M 14 0.11, r, Ifcaaalira aaadaal rakilaar, 44, frlkaia .irat. a, 4a flYi PARENTS and GUAlUIIANS. Amotg the abaaai kl b tba lal abba MM, a baa. barb.a bf Jkdlavaal id aaad aad bat,, tba t"a at ikkaraal knpht ba aa aad. Ta aaab pa I hull lb kd rartaar daagaa bar aapaakvl I4iii1lr raoiaaaadjal Bar aynaa at uaaliai ay. ar atitiMlut af aar ini4aa, ablcb bi atiaaV la baaiiuaa oa k - a wi aaar auuwap, Af J w erardVaa Mi 'a . i .KlIV'JAW ' anili - WfBall - - 4l UNKl'R.MMIED APARTMENTS, nr l'pir I'aitof a Haaa A UJ, aaa t RaflAliR ibr al. ia I r a aaalaor . - a, la ta B'ttlaaaat of L.4abaa, - b aaamt ,f tat ft aar taau ta., Mtbai kkd I - bad r..ii ailh k aiaa, all.n. aad priakii olraaan. t arlia ptba,al4 ralararaa liaaa Bal raajlid. Addrt. M. M . car. of Maara. Wikkt kad Uilt - Oi, taadjk'llara, M. Paki'l I .arr4.tkr4. j IE V P PKK I 'A RT of a n.nini.klioua iroTsk, ban - f Haai'rrrt, i - la. LKT. faraiat.,,1 . r aa - aaiMlfi. Aplk4 milK" UPPr JL i lb bar p faraiabad. artb kil - baa aad .?aa i:i fV I LET, a a rrld ikv, at a tinarru ieiit. JL tin I PPRR pa itT i - r ai "llama rHiviait to tbai.u i fV la LET, at No. .V, laiuverie - ttrta - t (imr JL UwTaniplH.onlbri'at fl - 4, ba APAIlf K Ktr.oa .lal'ai t ani naaiai - an. howi a4 lr fti) Ik LET, Furnished, Ujijr (Irote - une, JL Oaiar.. avbul. na..i ta.. la'ia kli, Bill H'l 1M aid a.lll - ai ri.m.. aitk Ikr ka r aa lartaoraa wri - tta - r kcara r ablairaa. Appl, k, KU Ua.taatrararll. ' riV 'e LET, Fiirni.itird, in a commandin; tituv M tirra, bral riaMr,aiaar, ar, and iiaa.a BKU anb aa ,t 'rra ait'.ii rrau. kl ba. prr al, Atbaai a a 'ffri ro.ui, 4. i.aarcJ p.aaa, C,tj - r,al, tfr.i kc"i tut lal laar paaatiavra. rpo SINGLE GENTLEMEN Engaged in the JL OlT a t9 BKt RO()Mi caa la - kkd, rarai - bad, la a rn. '. T, - iaitalila h - iaa. aiarirfraka KroBiaiba tala. Tu to tad rranmOlb par aak. Partial taa,rd If rrjuirad. For for liar pal tka - lar aula, pra - pald, la J. r . Jrraaalui Bafcaa. taibul KUar, N. B ad - atraar, (I1IJ ' kfnl and ALBANY, Piccaililiy. Partly Formatted i furrvi.l3aJ. - To br Larr,' a BET ofCHAMRRRH. hall r Ull - aiMl I J la tba maniM). annipnaiofl a ka'daaua draatoc r wn Ai fart bj Tk bat. dlniBf rna, la - l rkma, kleallaot d - U - a krujafia. arifl c - - aaQtanor b a auiall aUbltaliaakW Pi fartlar partlca'ara kpplf kt tbarrta - a' oflta, I, ia tka OHirt - ,kr4, brtwai - tl tbr niiarai.f I aod I ; ia ba Mr M - 'rrla. aaa aaol. rart - atrat, lar.aaonr aara. FURNISHED CU AM HERS. A raoft oViirable latrairtloltr rff n ta tbnra tiTii ri nitrnia abaara ra In mi 4aal, a lb prvaal oaraobT af TWO RiaiaH, ban - , Load., aba t . LRrtbaoa b ail roTitSs and wnakl k b.w tba aa af kia Nrartarata ao latlatnan, with aalrrraetnrr rra - nBa, aba wnald lrrr .iralVlkB. 'i0 be LEr, in a healthy mtuation, about two JL niila fmaa tha Hih - a nutioa, N.a - lb Kaat Rallaaj. aod Bra ibcbatar, a eaairxirat iiut riK; i u!nmg aiaieg arm draw - i ana. braatfkat lavbiar, tbra Drat tal roam. tw ataaa. llbrlro. awb braaa. aad raal Orlla.. a lib ikrdaa. a aok boaa. aad thrar - aUllad ataM. Baot m.lVratr. Appl, bl A. M Pirrpblll. Mar balrl, Kaat. OFFICES. TWO auperior OFFICES, mar OniMbklbi LRT : kla"lb - oalratl'k - ka, aitb a Ooant . Arptr ti Mr. mcha.l rvd. ikra. - aia' M. ly - iamar - a - raa. ear. TO be LKT, Forniihtd, a pretty COTTAGE RRMIDENCR, kilkptad l - r a ,mkll firailr. ailaiU la a baatlbr aa - l abaaaot aillar tart in mil fnta Raadlng and ibWU.a . f tba, (traat Watara aod - an k - Kantrra A - ulaara. n.fita.aa draainf. dtkiag, aod at bad napnia, kiLclana. aod - rBtfa . with oo booa aful aUIWa, laao aod nWa. la. ad ftaUiug kaar. Addraa A.U, U, UobadlllUtraat, Plaila fiyO be LET, unfurniihed, a nuperior RES I JL DINCK fir a famllr nf raaprruhtlltr. a'taata II luilaa aat af I ,a 4. a. aod aaar a railak, atataaa. Tba roaaaaa aoataiu tba aaaal racaidaa roocak. Hi bat laid ruoraa. all Mrraota nana. aad all l r aan dotnaatr ofQja; ataMlag. raabuaa. A. Ta baauttfall, tlraaarad anaaada ar watrrad bf a tniat atraarn. rrotn 10 to at arraa i.f laad ma, a bad. T'f partlalara aat aa - dabillVa appl,bi Mrara. Or - a, (HI aviafratraat; oa to Mr. II. Ma baa. baaapa, Ulbridia. kFFlCES to lie LET, No. , Pudding - Un city; - iflrwiu.iir ruiun, run rhaar. koa k rirkianaa It .rta to a laquira a.tk - a. FFlUKSti F - omiu.Mi LRT. laquira a,u OFFICER to be LET, in the new building at the Jaaotn - a ,4 (IraahkM - atraat aad Klni - atraat oapiaiu (laildhall. Appl,alkrraiia - ; - rat Mr. Hahr.a, ti. (Md J a art. OFFICES to lie LET, with exoll.nt light three, atUrKM ar a - t - rata No. 1. Littla Towrr - atraat .an. rara orar Mrkdkl Un. FFICKS to"be LET, two door out of Fleet vr fria tra.t. Ikqairr.4lkab.4akara - r. KF1CES or CllAMUKRS. in 1 .ll - iualL To l t LRT. OMR RiHIkf. with lb l.4i,t ua - latUl kk.4brr laanal ,1 a kr d ruaa,, a - t fra b tail i rait kl il I. Bad. Rrkl 43i par ana am A liar w itta ktirl, ka. rm tualk C1HAIUN(1CU().SS. - - JFF1CES to la I.ET, on J lb arat a la iba tat part .4 lUt - ahU tb - rcmbfarr. Ap k I. 4 80pFICKS. - fIiT - LET, a 8E(X,NTrFI()M, iV.ll lbaairra . f Na It i4,r aUa - f kil PW iat aatia - a tr ai lb f tar, llal l,ia, Arp r ita Iba ptraiiaa. riAPITAL light OFFICES t le LET, near the lb al Riabkaan, aaa,lla .4 Ikra, - ataab aj raa, Ik r bat Ofib. Partanlaraof t. Wllk'aaai. T. P ajllr,. ( i HOUND FLOOR OFFICES to U IXV, nW V 'br Hank kid Kfkl RlrbMigr ; r, r, r ,11,1a, rri, tbrifutaa. Ii,aa. f - a - ata'i - kg'ata . tiMarbakU ra'iknl - g a tmpl a,al. Apptv b - Mr. l kar.Ho, 4. (larl.dK - f.m, Vlaaai Ob aal Mr. Marrall, rUaiiilllil. 1 1 10 CH YM 1STS atidT)ROG(lists. - - TV ANTED, I. a PrRi'HAkR, a tratrla - KKTAIL and rlaPR.faNl FAMILY HUdlKRivt, ratarab.g 4LC" n. far aaaani rtl - aaura - n ablrb mat brar tba atrial - at lar.ijttl..a. Addraa pra - a.l, 1 II . Jl. a - araarr Irad. Wrat a latnl aa - arrad. fV GROCERS and JL lanutaa aaUbliabad Bt'llNKaH la th kW I. a, al,aa tbr tl.r - ri. VV AN tlXT), aaraa aa giard, ilaata. aad ml anialt. Ik a baaltbf aad lnipr.,lag aahlaaarh - al, aod I, n.iaa .faa - aaa laainaa ibarkatar, ka.ni a, ar. ir dauiatai aakbart. Ma, app , a! I, IVi .n.aralal ,la, labtaika - r al. mo LA 2 JL "Jl ra. a lilll'K,a lltabia rnO LANDLORDS, Hoium. Agenta, Kuildem, am ra. araaTBia, i - ttaar MiiliHikl , i kl llaa Ball qaaitar, K, aajtaikba B,4 Inaa (ban a aa aar rlaht r - na. Wl b aia. aaa aa4ak;.t kl tbr lal la Iba araata,! af a il - Via. and taut Miraar - v. uai lai.i.ai ai - a, llaclk - t "4l, " rat rnl "' laadon iratar i. a4,iira, a. Ik (all panaaltra I, la raal. I aaalur, A, bi 4. R (I. Mr. A a', Mk'larr 41, laiabaarrr.la. Klag'aaoaa, TO SINGLE GENTLEMEN. To be LET, Fur - tabal. a IITTI NO and BCD ROOM, la a ickUaxnan. laa toaaatlrnt la Ua bat part of Ht.JubnVwo.aL App', r ad. airarb x. n. M. iz, w a i - rv, yiaoi - , kfrar ua aire Area iiiaD. S - otbar batara. , NEW BOND - STREET. To be LET, on LEASE, capital and lonir PRRMIiRM, aitb luUHbaa - a plat - .lv - fruotrklakUal far kil rraaioaaa ra - iutnai ab'w kad poblicltr. witb rl - al - nt prlrkta dwklling. Tb wool la kbaaat;kl aod ,rkau - tkl frpair. inqai a kt va .a - ar frk l - ar - rl V MEDICAL MAN, reaming in a large honae ft w Billaa fr.u tnwfi.fcnd Wltbia lw Biiklba'wa'k of thr rblla a,. I d iroaanf LKTTIKH PA ItT of it, faruabad - ir atfurawbed, a aa iktalid raot rai.fca a - oid ta rcrtr,d. kafrraoca i:aa aod raukirad. Andraaua M. li.. Maaara. Ika - - a aad Hun. 74. (iln.valr, - t, nr. HANDSOMELY FURNISHED DINING BikOM knd DRAWINO ROOM, ai h Bal no - tiia. ta ha LRT, aitoar ba - r - tbar or apart to a irabal i rlgbta - arb - iud at iba wcatand. To a partr 4 qaact babtU raidiag pannacallf in Ibaa kt - artoa - rita tu rent aul b. londrra'r, and ar. - r, atu - tti.o wij ba girio to ibrir ea.f.a - t, Apol, kt 4i. Vol I atraL Knml - iaiaai, FIRST or SECOND FLOOR, with Kitchen, tala - LKT, toiatbar or arpara, ahra no ahlllran - ir iU.r .alaara air kapt. Tbc r.a.Dxa are lkrga aad a'!,, aod tba aitnatbia ia ar, liaklth,, Trrma naab - r .t. Raapaclahla I, frrrorr - g.aaa aod ra oairad. A - p!, at Mr. TrkJe'a, fl, arata - iilVatrai - 1. Vak, - aarr, bt BROOK - STREET, (Jroavenor - i'iaare. To LET. bkodaimrl, Pimuahad. lo a atrtct!, Dtivata biajaa. a DBAWI.K1 ROOM FLOOR ; on - Kloj A diaaiag romi, ta - d f. - m aod df rail g r.aau, witb acanmiiMa4ali, for aimU If Baaaaarr. Ad - dieaa F. Mr. JkaalcM B'a, ebjmijt. 111, Da alaa traat, Br rlna,. aiuar. If tkkaa by tba ,aar t - nur aora ra. - darkU. tVjUSSEX - SQUARK, Hyde - twrk - gardeni. Un - O faraiabr. APABTMRX TH t., ba LKT, attaat In a atm - t laadirg uat of lb ab ; laaatlrg kf tao tiaiidaoniad - aaipc rn.a aiib Mu - Ir.f d. - ora. two pnactpal aod two aaotaaary had cbaoitaa, kncbai, baiara paatrr, kad itta warn uliajian. A lr to Mr. Raid, objailal, I, Ratkarat atrat, Hada - park I rd,t - a. fllO HOUSE A(1E.NT8. - - WANTEI, to IIIRF:, JL b iin. aa akfarab4 - 4 HOIMR, ailb r.. rardaa aad I t and, at laar K - larr Uriitkl. a tvrtar Tb bnaa ma - 4 iilil Ibraa itiing ra.ia aod an laa riaama, ailb tl,a malaiia m aa aa - w raki - a - i rarai b,ara, ir ia g - aai rapa. r, bihiUI a a t.a!. - t l. Tbr raa.1 a,aat baaaabaialr, A I pi, W W. A .. II, Ik fa'a.a, Hlakbaklh. Kaail. fj Yl)r PAUk - WANTED, in or at.mt TTyde 11 aikaiia', a I d FAMILY IIUI. - IK. ailh b - 4 laa tba Ibraa lall bad r. - .aaa kad a draaatag r - aaa in lb aiamd fliair. At! - ilaal.. A. Mr. . - ajar. - '. 14. ('arara - aia rlraat, ll.va pvkainala ROUSE, WANTED, within 12 mile, of iin - d.aa. a aar all bat ar.'ti - M), RRftllJRNCP., kaar a rail war Pull partkalara. w.tb a ka - lrkof tk baaa. t - la ad ft aad I.. T. H. OREM1SES WANTED, where a liibt engineer JL lag bliiaaaa mar ba eo - iaalaatlr arriaj . with or wttboal fail, p - arr. iMraa, pial paid, bl X. Y. Z, Mr. W. - ddara - a.a - l'a, II knd IT, Pnrtaialat - 4, Llooi4ka - lBn. Small TiOTSETor the Lower Palt of a Uouaej farxlaHrd if, afarnir'r4. In tba d.atrlct north - waat nf Rlra - aara - r avl, - r ia Rrnorn , WANTRll, imnir llaial,, br k raadtcal kak Arklrraa, aits partiealar - a. U Mrdaaa. in, Nra llt',a l atraal. AptARCASSES WANTED thrre or lour third or V f - anb rlt - rltbrr b p"rrbaa Ir t. in tba t rlghhnarbml of laaio - a Maa. lluinaii. i . igl,n. AKI - a - a, will lall pan - calara, t A K at Mr llifl a - d a, 14. Vnib - il.nd t - al, Miditlaai II ..pllj 1AN0NBURY - PARK, or iti Neighbourhoo - l. J WAMTRD. n t I. f ra Mal - amaxr dar a - mall IIOLMC - r (iirrAiiR. n ir rrrrrrra - l I. 11 - M . Mr (lall,, bakar. S. Trtn tr a - atraat. laliagb - a. iiOUNTKY COT TAO K cr FAKaM HOlJa - K V7 WANTK trft miiiMwbti ttMimfnr hr eWv itl:a , hi ouU ..f Ontdmn. Tb itit.'o mm - b4rjr. land wtiaiD t m W Ad - irraba, ,Ut fui. pALiU - nUt, ! B. C,3 Riiritt - t crt, VWi - mr9t, InURNISUED HOUSE WANTED, WANTED, bj tU avmtb, la tlra nlliSnarbaal of IUchmoo.1. Kra, or Mart Ir - with I tl, H aitb Aa.lb - 1 Mr - art. HOUSE WANTED, detached or emi - leUchel, U, RENT or I'URnriAIR, In thaalhh,rb - 4orRaraak - r or rl. Joba aw,a - d ; oontAlalng a ar - rMivrata I xr1 diking roua loot tat ibr baaniantl, a largadraamg ria - aa.arlwoiu allvr witb folding d - aira. i - or oar ra - artaaua, wiu tor uaaal otDoaa. ADPIicaU al lo A. li uirragri iiarar - ,iariiaa urraoa, tja - n rari. Hatawatar. aaVvSUlUNAiiLtt L()aN1X)N NTKD. t. BUY ' UIRK. In Xhm r'imrt.m, tVrmtU itcait - . rar m7 u) - r ivoMoavw .ri ui u aiwiapiiiM. ot forth rU'MB of ft fatuajt mho wlil nri ciapa.QT.ft4M ia!r . revtirti nr. Fall i4rtaCilar to tt iaJdrrraakrI ii U. (1 Uftttr cnwri4 Mr, Atrri WwAi - tror "mot, u, ! tbx - nri. ra TjIROM 10 to 20 MILES from LONDON, and JL. krar a EailaTHkti - ,a. - WANTED, to REST or PUPCR AKB. aaktaaan UUUBK, OKUtaiaiBglwuor Ibraaittaaiaad 11 badr - KMBa. aitb k lkrga gkrUaa bad nah. If anb a oudl raid. - ok prrfrrrrd La - vra. alating rail paiticalara, bi ta kddrraa - a), B - a - paHl. toU. f, piaaataaa. Hiik - cr - ar. Ti - ttaahaoi. 4 NY GENTLEMAN engaged in town dun ng J:.Ui da,, aa1 of aarr qalrt kad rrglar lblu, oan baa a grntral aaa n - rf air, BED ROOM, la th baa of a lall aod iroUrtnao. a Uarr iv - rr ara a.' otbar UBikta, ailaata kbnal ba:fk riilb - fr. - ra KrB' aUirt.og.ta. Trnoi la. pit at Adraaa R. aV, , MalnTo - a - itlara, P.rUaDal - plar - c north, v1kpbkni ruad. Rafiraaeai - lrra and raqairad. I LniELD WANTED. Any farmer or graa Und i JL? huldr baring a raUrad laU l,lni oonb aklarf Loodoa. wkioh i ami un bi a I ad la laatiiatloB I - r a Irrmkatu - knd ai - abar, groaad, iltiilitairly bj araet aa ABarl:aa bant boo, mky rao - lv a g - a - d raal iirlhaawr. Addraa A. IL C Mr. (ilkiabar'a, bakMlar. 40, lea Tj) AYSWATER. AputmenU JLJ) al'aa of a pro frai. aial r Board, The aantW - oiiB. wltbiait cbiUraa, iwjckpilcg daairaM bick'lt, a4Dg tuiniadikUl, o ra lada - park aid ttianrrat wa - cro tabkaii. li oa - 'rva or a DKAWINU ROOM, aitb a Brd Riami, luitall - or a (rullbaan paaa tor ki - aaa. Adlraaa to Z. Y - I, Cbrl alow - aa, viattaMiba - groaa, taaiaa airr. raorJrm V.U 1 EAR PORTMAN - tSQUAnE. In a auperior raiaata raidrnoa. larra DRA W1NO ROOM and two I4t BID M. Fkralaaad. aad drcirktad aitb Uia graatrat U.h kad air gaura, Tba aitb ar, a ara leaaa, laitad III aaikll faajl!, rf Cia - taurtma, aad b I LRT lor k paa - aaat'c, i - B ba - alarat tanna Oal karaiaa ,4 Plata, abiaa. A., haaa aad aUaadkbca. apat W Mr, al k,, aQ,(rribrd - alra. P.artiiiaraara. fllO PROFESSIONAL GENTLEMEN, MilliDTrt. riraaaii.kkrra, Jra.llara, ka. J7, Old B. - a4,trrat Tba UPPRR PART f tbutrr, raiakxl lliil:tt, I.411U aitk krluua kad all.lkta, b. br LET, alia lanuarliaU p, anaalia - i. Illaajka kadar g..lki - agb rriavr and la - awlf)lag, acd atadaptad for a prlialr ra, aklaaaa , ak, lr - 1 ilaaa baalkaaa, lb ItaaU - ai kr lag Ik auaat drallab. 1 II. tola. raa, Appl, Wi Mrara PnWall. l)ls mi I .a lau.laa. f IV) GENTLEMEN, MemUrt of CluU, do. - A I lad, aa4 ftaalaaaa, bartal a tartar piawa Ibaa Iba, na'', ilaal la aah of lk bat aa at Ibl akt pad, ailb 1 laa Btlkkta' kik4la.baark, wtabMLRr agakf naa, rilKMUIIKIi IIKII aad KlTtlbli KlMlM I a arklra. dlklbg fruai bum bbaat kb 'aatklaklna - i i f taklHtaaaa, Unabilkfra. Aaliaa4 , aar. af a R. WlU - a, Ra - u Faranal'i laa, lld - b - AFIRHTFLX)Rii I - LET, with a front Iti Rata if aaAaad In a taai lakal auflif. - rUlkV .f la. latl bkktba.Ba I, far aaa 1. At ba. wall,, Tb naliajta aa at l4 llai, Tba adntakr, MHgar,higaif 'katart, arm Id be lappa la laatrart a lad, wboa daalbai ka aan kaaaa aa nplbAat, iiulai vaaaaaba - i bi a lad, wboa b aha a 4 I BaraaL BtaalWaa ia, krt, .a ia,.,.! BBrari gardaaa. Wall adaptad Aar ka bmiat ladf i4 I raa Uaaiia. ibi iiajk) rraaa laar, bkad ktlakUua. A lad, ) aar ar aat aaaab Aaiirad. Rjfknaan aigbaagi d. AAdraa U at. at, . Mktar, larrbra, Calngaa Hirna, Biibi atrnl, twalaii. ttT. JolIN'i - WooD. WANTED, furnished or O aiiraraiabad, a RRSIDK5CK. fire to mat rooroi, aad aacaaarT roptba - i nun : a gardaa wirajd br diaurkbl. Rrat aul ai naab aa old at aa a dalrkblr - aa4a. Appl, to A, K Buoui aad TlndaH'a, M. J - ibnVw.aal kkctlna aad rttta ..fhi - r - a, tl and 18, Pniaia - larraoa, ani ail paa, aaar laa puna rai. A HOUSE WANTED, either to Rent or Purchase, JTV within 10 Blnula' walk of D,da - pk. It Baaa4 aaatala dinteg. oraaiag. aoa araaarai roouia, av laK Lau rouaai, ra Ida arraau aaa, gnod baaatant offioaa. with ItkLla and onach boare. Ia rt - lr lat full particular. If iba fnrnltara war aaarlr nw. tharr aoold b ao abUotaaa lo oambaaa Iba wb - .k - or nan. Kant ataaat ati oa aaoain. Adaraa J. I. Bar or Mr. rrr - arb. H, H - aikl Klabaof kOOUNTRY HOUSE. WANTED, on the South V Wrabara or Bi - atb Kal'ara IUUakra. a FURNIKIIED REHI DEM'R. b - r tba aaa. or aalatit ba ukra In tba laar. alLbla U ruila i.f toao, (D.aklng piafrrd) ; b; an talk I fl 11) bad cbautbara, tbra raaaptluo r - aiaaa, fool arrkota i - otaa, - ak'alkg, aad a bra karaa 4 Uad. Addraa, wl'h parttialan, to R. IL, aar af Maaua. C. aad R. nail b, wt, la4M.la4ral. ApOUNTRY SKAT WANTED, with Rifibt of V J Rk.aAiBg aaa l.owu kis 4 aat,aral wvbaoinipari ar part ara I kod. Tl. a laaitbai romua mat In afai. - ua. aad tb alwpiai rtaaii baaiikrltorwiakll, lb" diatiial Mibg blaai lb a - - a lb - Watara. iiraal Waab - ra. aa H.artb - Waataia laaa la Maka rd. IH4iob 11 bar at aaa tba tatal la lalat, Ibaaub fcl la bapal aalaa, Addral C. I ll E - l. fi'i f Mr, A If 1 ad Ci, ai, Naa Itaa - iral. 10UNTHY H0UHE. - A gai,vlrtiinwi.hr' to n ri'HniiiiKii niai la - a. lb boaaa M.ta - 4 aoataia lb haa War I kO. - lnia.alatl br a fard ati - lariiBI, h l ai aag af land atlaabad, 1 al aaiaVaa and ba - aaiM iriamd aitb a raw ana, 11 ana 1014181. uaa rmr a rati aw. llrraraa, - ra - aara. flyrflka w A. OAKLEY Invites thoaa in erch of Li JL P ROPE RT T.i - f rraalriag Traaau or Parahaan far Rai4aaaaa, a - l kkaaa - a aaa raa araaufcaaa. faaHara. Al . 10 aaar fialt I Hin L Eva ak atari biaaada Maara ft, Mo. kipaaaa lanrad aabaai atrial, aalaaad. Baaa la laaaiua - ti ear HO STATION KRH. To be DISPOSED OF, a JL a.a ntlba fl"E11 I'ba aa llaa. la raa r,f lb largat tb - rawgkfara lai U id.a. A pair 4 I, H aV - para'aataat. MKItCHANTS. KxteaitTa CEL - bAm tba baaaaa Ra. H, ft. aaal H, 84. Jkraa'1 . a amaliaa b - ara aad rjiba a aaaiaaiai illiahal. Appl, bi Mr. Ilaia. ft. at. aaraa a Aral. rpO SMALL CAPITALISTS. - A raloahla 1 IE VIIIIilLDiab BOLD. A ALA bapradaa lUaaraaaaa a.f in I a Ikaa li aalbi. Appl, W A. K. A . at. ArkWa ardfaa Bra, ranaia fV) W1NM " A LARAOR, aaaV f rat, la laa LRT i a 4 )0 BOOT and SHOE MAKERS, To U DI8 - . rtllRDfir, TIIRRRIiaVaata RUilRRaaiRJ, taa ibaaaia raaala barial. Tba anaaibturr ratirlag IV aa lb liailnaa 4p Aa awiaalai a Mr Ukiau. il a.aakwaa. fV) b DISPOSED or fu tlm ooantrr, II milw S .al M.k'kla bMaaa, k II Haaa. B)4 a ( lal Rata Far ba'baa - ara 1411 W A, Ha Mr, Uraati's laaa aaa, ,. HUltUO ttMI'AHllLToTrTla tU A UaOnWI' riyrrltafUV aaa barldlk aaMaba 4 kk laa rrTKyll aWaaH akd UakakValraaal. rapaiM tVaMlaiL Appl, aB IM praaaa at bi Ia,ka, a,! IJ. ftyi 1 - HOLD, twit or Vhrw COTlkH, In 1. gamat pari - f ( Waraal ) aaaplaj bf aaiaMa baawbs kl ia par aaawmakalil bai l Ar a arm at II parl a 4 k - 1 lawal rL ritainia k. Ibraaia Mr. H.laaiharwall A - baawaaa. f V) f - Dl8l08Kl) 0P;Tn tenleiTand rapidl JJL lirnraaa'ag k - lbVaatkJ, 1 Dlkll (lS7rCET Uaa, witb baa, a - t. ami li'a fllO CONTRACTORS, Boilenuakeri, 1 JL ta - tng Cr.7lBl.tr. Balldar. Ao. - T ba LRT. Wll iir KM la Uaa IIRRR4 - irra Aptrlf a4 Llark b - r raa, T" ri.arl. bara - a,araia ta ll.aa I ka. flVJT - WsiK)8E& 0F. a TictlWARDfNiT. A. tlnCAC Is th brat part af Rriaipbav tba gran al paoprlat t latirg at kaanank "f ill baa.Ua Fa partiaaari aad aardl kaaaa aaa y al tha ratal ka. booa agrai, i - flai, T, tarolta lka, Oaaa laa, Rnoiakoa. Mannfais ha an. with ba afiaga.dwaUlrgb.iaaa, rUMmg. aad draw 4 - ajt. Batld ag laad la ran a ia, to ba at. Moaa, adaaaaaa if raqwira. Arl'7 Mr. Va. Draw, to Witeb. Boat vliaaawasev Raal. t fY) StfROEONS.ChymiiitA, and Druggiat - .r'Vr JL DIRPialAL, anb BknaJata pm. .a. agiaal opaaiag m tb aaibarkwal I lb Htraad. w tk a aa I, lacraanag bain a a allaaka rraoiaaa aad rral van aaoaia rartaar pan aaiarior Mr. w . ar Moan.ll. rbaafjrv laiUiaaja, ntraad. rno HATrERS. To be DISIVSED OFr in a JL Ptmloa t - ra aar L - o - lo, k aacruj rtl.T41NE0l. aakiy aara aatalablaL aad kl tba praaaal Haw ru - ld.a a f - - I lacarra. aaUa'b - ba, r. ba - .raa glaaa aa b tba rltaat kad lalaaaf tba trad. Appl, la Mr. tarati, aaaam - anr, ai.ia. a 1 a arraa, laaaua 1JL1 10 GROCERS and DRAPERS. Ta be D1S PTMRIl OF. in U wat .f Roglaad. aa aligtb' aadnlda - ftYi MILLERS and other. To be LET. JL HTRM tXlRR MILL. koaUiaio Aair pain nf Praectl ar.aa. rllaiblf aiiuk.oa tkabaabaaf tka Thaaa. w thia law BMaai4Maak - laaa. F - a parlaralara kppr, to Mr, laar.a Wallbia - t. 4lalkiw.lt. iraiaaraaa. uaaabrva,aaaaarl. rilO DRAPERS, UaberdAAhen, c. To be D13 - JL Pt atRD OF. wrtb laroaallat ana al ak. a ana I rakda - ayatai BLITIam, ikiair . I tba priaaipal tariniagbfaraa af tba aaatara part or isaaonii. T.,t part iiaiar app:, bj latter obi, b A, I. Bauaraici rluaa. IHalrt.a. mo be LET. Furnuhed, for anr leniith of time A that ma, ba aaa'aad, that auuiiuodaau HOUHR. IB Ika farra of ikniart, la iicgara, anarat a nnw rmaa laa tan a 1 a rar garry ; trtlai i4 parlaar. bad paaa. load lib, aa raaliaol htteh. - aa. acta' lata. As. Tb (llargnw aUanara paa atbia a law tnilm af tba alio at daur, aad tba aitaatiiaa m ar lb niai oa aural and MM ia tba Hiibakd ftiar la a bnal ob L"ob Uarri at tba aa. ro of an, g. - Bllrtuka raiding IB tba boa a, bar B.hlllg. Aral to Mr. Ktanaa, Lawa ncbaju, tit lulrrt. - TI 1 or o capuia 1 araa, of pra Kdtakaarb Catl. TO ba IJCT, 'WOODBURY HALL, in the Pknabi4(aamllaik,, ta tba ut, ,4 Caniktrlga alt uat tbra mdra fr - aa tba Puda Ptalbn rn tba Uraat N albrro R,ulr. wblcb ia I hoar U mmaiM fn - m laaad - aa. Tbaball aaitaiaa dioiag. drawing. aniUola aad bwiim cbaa, kkd nfttwa , th lb MaM if daira.1. Abai ta right ,.f ab,a4iki aaar k fkrakof fr ai pal aad Aa aara. Tba aitaalbaa la kb - aatad. dr,, aad baaltbl ; a gaal apatltig aaalalr,, aad artb la aa., dkaaaaia f Ik niali id lb CkiuKrlda - lurr, laakir,, aoo nuajiiiaui ra - aooa. rr rani aaa pa'iica ara appl, l Mr. o. R WUklaaar, 4,ib. aM, Uaa, VCHY MISTS Q,t SU1U1E0.NS. To be DI8 - , piaaill nr. aa .14 alabftaliad PRRIIIK(J and ia kalllli TKAU.l'h ra - k.alattartHn. K, rk lad k plf ah.) aaal' - t caiwikkd (raal. rtrraai.aa rival M frailrd. dr. - Al ba, J,, p.atlaml - plia, ta.aar rratd. Iallaba 4 ira Ad F) be DISPOSKD OF, a WHOLESALE and RRrAII, HAHtiWARR kimiNEHal. with Tlaaaaa'i bla - p fV) pin RliialM Ttiabaa aad gtlara to I taAan. A wad va4 aaaaa aaaaib Hralb - w. All raiairvd b. ba latao wHl a.t nrad AIM. Tu paiO walkriapplr bi W. ata raar.k.laa airal, Hadfia - d. V) STATION EltS, ;ewiinen, tto. To bo DIS - wmior, lb. LEAME and flooliWILL . f in old aUhliaba.1 atari, 4aag a graat - trada. piotaar palaiai U rraaa ia g. ,a iwpalr. Imaaarliala t aa - aakai. Oaalkg la f, - ba a. faalwllt, baar and armaAilaraa, ril, 14 - irT ba tb aaki.Qnt of tha raaL Applfb' IV) GROCERS. To be LET. a bargain, in one of tba Kal Btratl la Wnolaleh. laiw - atr0 a l.w rrkl - H IIOL'IR kad RIIOP, with kw 4ata glkaj flat, klai lltaia and atrB - I waul lata. Applrko Mr. raa, atailaaar, T. Uoagai hill, eft, t ,.r Ir. Ba rd, taar. ITa lligbalrat,Mhkdall. wan wUI kbnw lb pra - BU1LDERS and CARPENTERS. For im - m - diata RALE. XINE rlabt r,auad CARCAkMBl ra Iba Baaia rrai BV tbrrtutbr. at a aaabarkla go aod raal. Prtea Oat ALaO. F ar partKalkra apply b Mr. atavraa, ratal M.t, Waalatrrwl, B10loia4 tb Hdk - paad atattoa, Baaraopda,. T O GROCERS and other. To br LET, with BE LOR AVE - SQUARE. Meaara, C. aa. Aaailk ara aoar.aral with laatarptlaa tf.aT rrlah,4 w family au.Daaca. y. at tba - kBktli B, awvvvkaa, ratal idBaa, a). Haanab Haaaa. lyTAYrAlIL Miraart. a and K. Bmito aJJ la Iba aaaa ada4r4 baaalilf. a IrriaVi aaaoaaaal, railkkTlSt aailUiaua. aaltakka m afaa.il, a aaaaa taT - aT - aT? aaa aa4 a a par, aa ia aaanaa, tarvavtaa, kad aula Ibl. Raa at Mraal. lAVKNOiail - rKjOAK - (B - .iy - YTT.Ttr VV ban bdat rar aafaralak ig. a aaaraaia FAMILY RlklnrarV aaaanaaaaj I b - 4 raaaaa, ka paa ai la aaaaia Aaar, aaw r - " iaa laa r. a4 Aaar. Ibraa aaiaaa naktlag ba ghl lai u aiaadiag f ibraa awriagaa. F 4 ay4a la. iia aa I, bl rli a, ii aod R aM4h'g ., aarvaaag, aa4 laaa oat i. 4. " w aaraal. ' - - I V a baWaaad br LIT, Fafllaat, aaa aWiaki, aaaT l'4kl I.ia laa) kaaithf Bad aaaiak.aalii.laal laaalM, Hi. ai kad,. aa4 I pal aad - U - aa, lal bar4 baa Irl kala. t aaia bi gpai, alia aib aad art Va, i i, RZ. B - fucirtw.rwjUAitK. s: araalarf a taT kWauva FAMILY RRItDRRraa adaJj I raaaapaaa, aal eal aaaaiag. Fa pa. iaahw , al ara , a Mr. A 1 bar, baaa aa, ,aaas I, Atrial rVtai, - a - ra ,) HVl)i. 1'AliR.rMJliArtr. jrlr. AiUr la tsT atraaaal bi tT. rraMid, ar tba aa. a aar a. aal daapaM MtlVRM la la la wtaillai Tl ara to law Zd vaniaalara kaalr ba Mr. Arbar, kojaa.aaa laaa agaaa. L M - atraat, Brrtalra aara. TfATON - SgUARE. Mr. Aiber I inatrortad Z M - M ui. air iaa waaan, akpnu riiiki tlllllirm. aaaw rati roaiav It ba aad draaiag aaiMimaat .nW laandrr. aadatanliMla tarrar. F laaa Bad p. a aaal, laa? Arbar. ky a aaaarcv aalaa, L Moaaatra. BJaarha an,aara HYDE - PARK. Mr. Aiber U m.trtjaiai "T LRT. a wan Ft'RRIAUKrt llnCH. a ArwAaa frawa Park, laaa, a'kir a Ua aaa, ar aatll Fvaraara, lAM t ba Vajd araUaag 10 Ibaraar. Fur particalari aad to na aval, a. Mr. Ajba .aa aad W4a aaa , .Baa. L Mal atrrat, ta - ala,arara. RUTLAND G ATK. - M - . Arber ia lnrtrrted'bT Iba liaaarar a (aalaraaa b.LRT. for a Krva H ha aar - i ap - a, a aaU FURS tan RD B0U1R havtag ma .lira bH a.aTTr - it ba.ka labi pnrvr rkrraaa al tba bark, aaal ka fTtbfia b - ara. F aMalrrrlr kkd Mrn kpilf ! Mr. Ahrr. k"aa laraa Maa I. M at ar - at, H - rt - 4aaaaaar. MAY FAIR. Mr. Arber U inirtroetavf toTjCTT a - tha aaaaaa, aa vgaaU, Fl'RVIMHRn BOIHE. Aw a ni .lrrala fmUr. r.a - rl.a4lagtor aanbaa at CW - ararll baa, aad kaatagivar, CTVaarOT,arafkavl, alraal, t J aaad ta raa aal trrma appl, ba Mr. A rtar, baaa aaa r, idTloaa, t. M jBat aUaat, Irrba Ir, aqaaa. G1R0SVEN0R PLACE. Mr. ArheTiotiTict(I biLRTawabUril, FUR5MHED noirsR, la tkd1aa ar - aaiaa, with aUMi itr Imbaa aad aVajhl ptaek baa ra raa rar. laavd. tnva, aad pariMalar al, ba Mr. ATtar. toaaa MaaaotBjaa. L M aat - agraat, fWkar,auara. NEAR BElTKELEY - SQUARIi. Mr. Arber u laatrartad lo LRT. - r (ba aaaaa. a aap tat FAMILY RBn. bEti;R, havtaf a go. 4 b - d riaai iwtb drkwiag van pat, aod apital ata Ni 1 f waa a. aaa ra Ibr rrar. For ward t raw m4 tarwi appl, Va Mr. Arhrr, hoaaa agaaar aaaora, VMnat atrrat, lr - ka brf aqaara. at IVib - ,, which ha baacarrmlaa lor oikav ,arara b, tba lata ira pr.abar, kol now Oiarat ( ia ana - - - laaaoaof aia araua. ran par - it ar. TPia rrtO MEMBERS of PARLIAMENT and other, . JL . Tuba LRT. ftSaaaaaa. lb pranator Wiog alaaad Vr,n With, a eiptial A I'ARTM R5T. r,a tao a kola appar put ;l a tra. laa rakb - ooa, a faw dor frora ParkUo ; eaaati ig of tbra aoMa drawtag raaia ra an Itr, ta - i hal lr - 1 r,aam, lai drvai g rvtaua. alta ba aad a 'Id bun. fair aao adur, VI aVuuVri, an rSraa t r aaa - vaaba: aaof alargrd. lag paan a!rr I aauxr. at ahicahoartaa aal, ' a at pa I a pr - Caioaal ratlaaki), Ura baa '! day. Il a baodaioriy aid awly drwjratd. fa parA - at - lar. and a hi nam aal will ba left. F.a aaraa ba nrw aad, aarticalara kplf ta Mr. ArVt. agrBt, 1, M - aiBtamai. nariarv - aqaarv. . Daaa a not I ara. Brian. ItOaUra ootatnali TO MILLLNERS, Die and Straw Bonnet - aiakrra. - T. baDISPaHRIOF.aar laalaal BDil N EW, nvs, Jran ataoladivd, la a faakiiaaaol park of tba aavara Tba praaiia ara wall ada .la I and praiaa aaar, iaraiita. Raat Aa par aaaam, TraiU raonpta AalC - p - r koaaui C - OM - .g ia 4T!u - Appl, H Mr. PkJ - mrr, 4T, Oapar Ma - yU - haaa alrvt. Fitr',v - aqaara. Ci II ESTER - PLACE, Regrnf. p.rk. Mr. J. PalWta lr - tnart.l la StLt, i,r Li - t ..a Laa. nnorkiJ4.aa laanat RRMIDRaCR.lttaalaw.lbla tba nark aallbiaallioa. njrlraia of oaa. raaaniaa aaa ba bad at Laarl.f. Eaat aa. AWI) par aaaaat. Fnr panaa kri apply br Mr. J, F : IaSaa, 111. Alknaaalraat. Raat - aart. ff0 be SOLD, an ESTATE of 23 acres, in a moat A taturrar,a aoJ baallhy .oaiity, to par 4 par raal. It bob am ..I witter rraktraca, aaw turn Baaauaa. aad bair aaibaaraa kf the Bvnat inajaotlra araMa kad paatwr bud. Is Ua a - aaty of bal. Tbr altaataa eaaaad ba aarpaard. Appl bo Maaara Uo.k. laad Mania, Oaebatar. BRIGHTON. To be LET, Furaiihed, a fl OUS RL UaVOaub Ir alao. aal a ! a no,! al. a aatalai a aaa graad bal rorrtn and draaiag Paulal Aar r. - orrr ka rtaaa a, aad tha ' anal oo - aaatu omon: na - tnra math, par H laiaaaa. ABarv ka Maara. SbawaodlVa. IT. M aTtiaat at aa. Car. art! k aqaara ; pg ba Mr. ntawat. I rarer! trrra - ai. Mania rar a. la RrtaMr - a. rV)beSU A tr. kiTdadaetkiaa. I V) be SOLD by Tendr, by tbe Goldnmithi' Com - III FARM aaal of cam aalaMa fjg avar, akaar or aod brad oa Kad la LraadkMbarr. pralaaloa B rmtaJof apaarda,fLaalaara aaa. Taorbara la nr 4lrarad tao Iba lata May. LrAL. F.w part.aaUr. aad aradlu aa appl, al tha Ork'l aOVa, tj laaaHUar - haiL Fl War laaa. Uadoa. f'tvo tailors and outfitters. to be ms - 1 PtHED OF.ka .IJaaMUbaJ BCSI.fm ia tba aaal of Bag - lkaL marking ah ml X4.IMU a ,aar, aad Brraantiaa; aa opp - alaolty R.alia. Barka. flV) SURGEONS and CHY MISTS. To be DISA FiatBD OF, ta tba Brighbiauhoial af a aaa pat baa, M.a - avoatbabb. aaaall bat lBaratag haaiaaa, briaatag Ma AIM a ka aaaa. TkaaiaaaaiallaBk i - ralDg t a aarfa - a amaaai Ka no. ,, mq.u - al tea. II. aa ra4 nualL Addriai T, Farriarloa, p,aml, Biworart, M.WJBaaatba' ira, f l 0 ClIEEEiiONOEIlS, Grocer, and othr. JL T - . ba LRT. ta Cbarau atrrat. Backpay . aarr aUalbll aataaw Aar laa aaa, a UoUAR aad illoP, la wklob a raal ibaraBwaaM, bad baa raaa aartad m pa - a,aa, yaar. riitara aau aua.ua w. aaaa aad tain aaw. Appli to Mr, Laaklag, L Bfjokalrj'aaajk. krar i ITa fiU JK.VELLERS and GOLDSMITHS. To 19 A DMPOrllD 0F. aa oidr4'4l - bal BIHIMEHM. TkaabaA I a bieh ia of tba rat aad rbrkwkkal doainpiaual lo b lat - a al a valaatmn, Piroiaa a I at la in aaalr i.f tbaBwalfaaakikkhl Iowb ib Raalaad. I arraa I, aadkaavi EAR OAMBKKWKLLOATtC Oeair Uy aitaaba rbaa - fnii. arrarrM. kad wrll PTfSfaillED mr. BOOMED BEHlDE.ajE. airt i.Baa.baba LRT, aita tromadlata ' a. .aa awiuB, at AO oiaea par aaaam. Ttiu 1T1 ti i ffn i m M ail aaa tagaaa acalfortabb - and cari)ie.k faail, rafdaa, Oakalbuaa ka kawa aaary tan nuautaa, Appl la ar, urag. W. orchard r - raat, Portaiaa - rBa - a, KILBURN. To oe LET or SOLD, fit for un. BMdlaU rjauaaatlaa. aaaarkl aal - databal YILLAS aad !Hlira aa to ralaay bayifa, aaar EHrmrB - fBla. Oaiiuaia lo aJ para of Laaaba aaarr Arw atlaata br abaap - far oraalbaaa aad nCwigr Irkraa. Partla fa want af boaaaa la a haaattful Bad Baailh, atkauoa kra rank a. il la vtw tha loaaitt. Raau fmaa AM aa ATI par aaaaa aawwra, rnada, aod par ad faotpaih aakBlvbad. AWKUURST, Kent To be LET, Foniuhed. nrirabaraf.br ba ba BuU. a riihtrai r KKKIIOLU EEI1 - K.kaduaraaaLw1Ubaraairi.flaaa1. Ikbakaadaona Miraara - hail. iirwary, grawiai. alatag. and mrararag r.ana, ana It r f .Ural cttambara, draaiag rtaiaaa, aad weia anaaiaddaniMMoaagl larpa iraaakour ailad aitb ataula guata. rit' - t r "irl. i - ak bnaa. alakln. garJaaara aratagn. pUaaal a gpoai da onaoaaala) wita . tha Aaaal Anariaaa aad atbar abiata. valiaar kiicbra raraV - a fail abwkrl. A, plr ba Mr. ao Roalnaa. aartaa ar. n; fPrl Bad awi. GOTH ERI NGTON, nearCbelunharn. - IreatrabU rralvat E.UU fur Ua. - A pjral d. ara Ma R4TATR. ailuaa a lb baaiat or lanrkartaraa. la tba parkb i4 Bak'.'a rbaa, aa I r aaaa a, a - atarngpa nal laUaa gravvaji, riVTrnnaTtaTand OitOCERS. To be LET, a E alliiP ia tb ata. aa ha, ntaaii la aa liiiprnviag krtabr.ai.k al Will wnb, tb aritiao taf an, pra aknllrg kaurB ia tb ah'a Ua - U. T praa - al pmprlrbir tballalai tbr laknura fr"tn III brkltb. ipaia aal, irvaiia ana. Apt1! Ml. u A, irarura, n, ibrgr,' fllO Ta DISPOSED OF, an old eaUbtulied (XJN - FEtTIONARY lll alREal. la a I i awl aaaMlaaa th.oah fata, ailaata fcrartna Rt,bai kadl'aatla, M.wtngl.ai, wbar kiaral ba - aliaaa la d.a, an I eapkhla ,,f graaU rllarWaa. Will ba 4lpad ,.f a graal lavgala. aa tlar kr ol p - aa - .r a atarat b glal IP t.,araa Apvlfb' Mr, I'aala In, llairaM larraa ra' - ajaglarr, Krnalkivrwi, fV) I - SOLD, to DAy 7 per Cent, TWO. goo,. )L IHH'IRi a lal AIIIIPM. b4b w.ll lal kad brld 4l - at f laaa lb llalxf Bad kad H W ! in. (lataaat la a aaaith. I la 4brr laaaat a allrg apbnlai.rar, Tba fc,aiaa irtara a irltaaian ,f All a. pn nnaai. Part 4th parchaa mar baka - anavdaba. Apptitoa. Itkrr, Imllda, Hid ai. raarraariat No agaat aaal apply. filb PharmacrUtical cUymists". To u AV DiartMRD OF, k aakll raltrllaala, aad aUMIrl.ad Bl'SI - II rat. la .aaa of tb aldat kad raat ibarra f Uad - ai. raiUi aly I BllBiL Partacklk aapar. 11. Rkaall Itraat. Oar.at - gbaB. TO U DISPOSED OF, a good ol.I etUbliahed COACIIM AKINO BUlIMRH, ia aa impraviag aiglir.arbraal. 0 WINK MERCHANTS and other, To las DUPfWKD OF. a barntn. k rralr - naarr BrslNESS l.bcX - aala aod atail). in iba Wtaa aad Hotnl Trvlr. al lb wat ant U - trvat, Braaaairbainkt. ri V) HYMISTS, DentikU.rtc To be DISPOSED aL, OF. la ft &K - 1 - rtaavHftM bf t tt.t rrtiriaf lnt priTftt. prrti IVivmrnlir ft ttvlvfth,. dmi - ftit i ftDil tkti - t b - iDt. Fn' - o titTtfmftitwH t N riplftlMd ft ravwat uHUaVaM rrjfatirt.Ditr fur ft avotiM ftErti capt - r to 'ftitiAt. turn - If, ladtot ftml Uifti md br ti. grtU - niiao r - - fr - i, 5 ratativii i r.. AddIi bf Hr - m t. t - t dauL to Mt - diew. an uf Mr. Uruv da.!tt, SI 4, Ttrtaw - o.At.iu - c mrt rilO CHYMISTS. To be DISTOSKD 0Ft a JL niHPINKISO ftarl RBTAIL DRtTU BrtllNCM. iifafttk in th - w - at - fif ft Urt4Ltr in th wrt ' - r KotUrrd, fiHonitnt Vtwt - An 109 piJMl HV 1 - ttC - O.I TD m'P " Lrt - tH bRU)tfifTJj( - l' fllti - tl. Mf r brvt pb nbrvaafifgibit term. Tb - ttwat prTwriaair to rr - Unnf fnra laaUiiiMi id ca - wvir - Da?) f th darttti i f ftr barwi)d. Gxl f tj - fonw ftftd farttaavr iLfajariaAtiHi sat b rkbatUriatMi by k - ttrr. pijfttptviil. lai. J. iHiatrTM. i aV Htnmi - inTr, i'TrmT. 0 MILLlNERdS. Drwwmilcerfl, tc. Mwrf. OmB ftfd 4MftH - r - lotrRaCtrd tn DIMPOAK Of m e iiirJ, M twUblWrW nmiNBt In th fthoT.mtftfttiaeMif tN" mt twrattaftKl TftaiiBf - vlAvt1. Tb. rMit li nHrWaVt - - auvl ivrf rrl bl 1V tlnr. Tb n - tftr. Utf, ftml ber aa ArspU? im6a. Tt U cfe. ftitwAW, ftlK rOrtUltat l J laa lAV.I kndrild frVO BUILDERS and other. Hamputead. M. Brlara pari arta'a. Tn ba LET. la plot. 14 Bolkl.ng Laaar, tor kla rr K - 1TATR, a'taata la th Ultat ptctoraqa apr.t paar Lr ndoa, apppaichad frota tba Fiocblav - Dad, aaar too swba Cottage, and frnoa tba Hampakaad road tbroach tba wallkaowa aaaaa of atatarr alma. aod barod4 tba oonb by h - raiaalana. Tb kitoatbaj ka witttoat aaaal ar laa iractwaB or gettlrvaaaa vlllaa. Rnada aad mala awata will be I rual tbnajgh tba rrtarr at th rtoaaw uf thr prnprirkr. ao.1 a ikraaaBBTWB laaraaaiao na r radio la uia oeatra or tor wopart Rabarda 43. ansklbat tw kr lrrot,4 a toe oaatr of tb rarapaaia, intnndated with ra - Wa - v. Appl, tn Mr. C. J, aad aaraya, J, Kaptad atrrat, Haaall aqaarr. f 10 ENGINEERS, Iron ahipbuaden, Ac. To be A LR r. f. k I arm of vrar. with powwr to parohaa If datrtd, aa &nta In laHSU an I A BL.IS u a rarnllv Larva.! and dcasdedlv Ik lha nawt advantageiiaa Mealioa ta the ITnttrat Kiagdim fjr roarroa aod imo - ablp buibliog, aaar. baiag nvaUrila aa4 a - ala chaap. Tbaa a tbe laoMadlatiriftiait,, iuaOkfacaribg every daacrlpLoo of ecgia 'iaa, aa. ranbrr particalari will 8. Loagrldga, 4. Ma - aua boua - taaa, M.aal.. Aa - giags bualcr pla'i. bar aod holt tr.aa, ba g veo apcbcaU - a t - Mr. W. a. I placti. Lad.;aod Mr. Willteai Kirk.lt. Pri TO be peremptorily SOLD by AUCTION, par aaal lo a Ikareial Ordrr of tae H lab Oiart of Utaacary, mad. bi a ua af " Wood v, Ordiae, with tba ariraobathai ofj - aaa Rl lal RlanL. Ban. na 4 Lba M aal an ,,1 tka aid ll.art a IK. IT .... I . n Baptoa. ia tb canty f Drarb,, aa Wnlarada,, lb lltb da, of Mm, aad UiaUly Inipraraal FRRRUoLb EITATEH. Uu tk prarar - , .f iaa. raaraao. a, aia aaia, uaa aaaMaaaTaaaail Vlaaa, IB llaa laanaoa i llbg U d I tba tw. kbakabaar laa a aWiftkbla kluil, Raadaaa kad Alulr, bvalb ik imaaa, ia u viuig oi a pt - a laad aa rar kl ia.a of rar, aaaal, lal Laad ar Iharabi, a ,k talk tag IT aatpa, of IbM ! i lugaikaf nuwarr - aa naranvap.ai.iiai, aa rnua nana um willlaiba Brail itba Waaa) tlraark af tba MkllaBal Kal war. kid abjajl fb till 41a. i ana ir - ari waaaaarriaga. tb prupan, ma, a a ia .a. iaa apt brail, ai litb frapaMiv tatianll, PartaNhva aad e4llrM Pf laa n,a, h HaUIBad Igratlal 1a Liaadial, at Ik MMl UvUft khkaahata Aral. kmpafa - rauoiaga. i anoarpiaaa ay ktnpvavotikiab. ra. II, ( rr - kaa I. I to. kluaanaraUrllaga, (aMarla I f f. It lllll, Er , wdkrlbif, raath' apvaaaaiaian.ra.aa, toararrr - aai ri Mkaarf. aaal aad Mail 4Mba, U, aaaUaiiara balldtira, LravVa i f Mavvra. Aaal i lilt, aolialb, 4, Akfaakd aallaleva, OraVi laa I of Mrara. H Iba. Biriira. aad llaabla. a tatvira. Raw Ibaoallaaan. ran aaraa i i t Majwv.Ubnia aed aarvar,kMIlrakarrajritrl 'f Maarl Wraaaaaad L,ia. aNrttaV rrarli of Joha Iaaak4if. Ekl, as J Maaaa Powrr kad niacin. nlH aa, AtbaaXa kkd klea l tb arlMBal taai la parbr, AAarrr - aararaaaa, aad ferlraapcvrrawt I aad kl tbi ptaea of aaia. tO CHYMISTS. Surgeoni. Ac A tamul REA TAIL aa I DI4PE1MHU (5llTMIriB0HIEaJ ff BALE, Biaar. Rrw - riad : rtaad.lall, BkudarkU. Apply to ti. W. Jrjaa, bB a k Itraat. Aria aaraa fad. ..Aa.fArn - riV) GROCERS and ITALIAN WARKUOUSE - A MR - Mr. Abm. Bi.aa la baatraotad bi DiaPtMR Of a faaativ raablaahad A I'll HE at. la a lam kad taaraaaal laiikVaik b.aal. wb.ra tlra ara but fee abopa - A akplal 4araa4 LtOl ar IM aiU la ii i nry. Appl, to Mr. Abrabeia Iba.ia. a acta, a, aaa kata - , I, Canbarbul YOlaa, taa - daa - rad, appiaba Lb BValal f 1)0 be SOLD, a bt - mt - deuched COTTAtl K REsl - Ba.lk - Ara.1, lattaib a. aar Aaarttl - anaaaat l lat ba aa old baaaat al ajA aad bald pr abual wi ,aan b - oraa aa (a gruoaai real, rrat AUao, Lisa - ,i ab.ua a.u ire bad al a pa aaa. ir raqaifai, rapaikaa ay tiaaWw. Appl, la Mr. baialak, Waflaater aa;, t, kvaaA.rt balldiaga, iKread, IVO BOTTLED BEER MERCHANTS and the A TRADE. T beDIBFtatlDor. aa aatahllab (JlXCERJf. i.Lk g.aal baaiaiai, aud wajkl aa aawadarabl, latprevad ilbntailna. "ba Jtatloa ladaaraba. La.a al tba a aad uf Laaadaa - ktaal aaw laraia, Rtar, alkaby raaa a 111 ba np.a.aarl, aad ka natnalae la w iba 4HII4, w.aieui, IMraa, ataeaia, aa, at a aaaiaal aaa. aval m nri.leol oibv1tba oatbaal. Fkrila - r aarikailariah - tkiaad aa apt Jan. i. J, Urapa, aaataavaar, A.,W. aaiairrr. rno IriSllMONGElCS, IWurcm, Deal.ri In no FlSll.M A Oania.Al - T 'rSrRBaiui tbaat. ka DtlPfMRO OP. a IMrataaa - aawaib Fl AtRRai la tbaahuTi Ilea, ailanl la la grraraat IkraraMbfaa aa4 Aral nt tela, aad ' aa kf lb priMtpal gilaa ia tb anaaary, and na a llir'iil rail, wb1;kcrakABdaaippliaafpaa Lcawaaa aad other paita la Ibraa boala. Jt.aa bat laaaja aaaiukodlug a r - si akjalal Brad appl,. Xeaaaatl aaal app.,. Apply, prraoaelll, U Ml. J, Tabaraaal. U, laaga'l Bill. LONG - ACRE. To be LET, a HOUSE, (Wo. 41, tla4ithtAl ffca' - uftiag. ua 11m iriiatt. ftrb - ftwl r; cm ua) oodaapg. VRff. tj rvm 9mmumimig bf ft.Mia ) ; tb tVvi p - Ur U'tf, t" rMaAj) , ftaJ rm thm pit wb K4!baJ. Ut - xl oaWlaftran. F"T fevrr Mfi.Un it twa M BlitJj). Mrveitir. 1UL, AkWimt tUawi. c.t i or il - Miri. TratWaa tad ritVONbHIKK. To be LET. furnuhed or un Aa Nrviktlvtwi. tUm CXiTrAQK. itdAaji la ft KmAtii Uwm. vlth rrR)aOi7wa, n4 trail gnlij. Thm uolkmi im br. la 'b - bulV1d 4 if CtftAtf. C'B.UlOdltatf WltnU, ft d4 tjW,fbtJtVl ? - . ittu of dunttf, drftVaiif, ftdad brMftfavAt raiiAAV iabr bt - rt btwl raitM, ah 4vra4iU' ao4 avU iabtivra4aai7 iCtM. Aptii0aiy4rt.a kiKt. WlI4Bt riIlARTEHH0D5E - SQUAKK. To be LET on J LEASE. Toff AlllUEaJaiadltUf FREM Idafi. kaVwiaaaf ftlUaJa. MAa - Am. ftcvd wrll ftblAtrVd f - 4 a vtyaia - W wnlnm r Dtiblia ijiRnrira. vita pewwr fteo...,4n kbtaUl.B for ft rt'trrtftbla tWaitif. jRrit ft? dodi. Ta tvraiuiAM ftre iq mod rtatMir. rr nrbt DaiAniea.ra aad j to Hr. r, ftiit - aot Avtd aftrrtftrf. h t - r air. j - n - n, jBatDhfw jiao fVl lLIVIIllaIasUndoD,nar the UraiiaJLUAr School. Af A - To be LET. a tVlubiafui VILLA. ftaQi - aMb bvaeturlu arifffatftWDuikCwp - a rtuti - wt(Jjj)tit4.a - tOm all Uwi few , t a - . mo md rf aod fttt c. vltA huyaii aUii tUU - Wltm, d' - Cka - clVrta, ftftd tTatUkU. r. v.trb pltajr) inMiadkt, arrafckafjjAB - . aod Dwactire tutrbtta ftvda. 34 ftora af It - a f. iu - auiU0 avad faifavd at ttAAaia ai,m. App - f W mr. W, r. - .10, r - dn , Orml MarlUaroajjjifrtatn TedT tlNT. A well FUaRdkllflHED VILLA RE3I - lVDCICI ti b - LIT. t.r i r two iim, vrff aWfwajjUlf ftttaaU. at Ifutttiuu. rtapaT tVT5Txavka. ftad kaowa Ay(iMbmrT: iMMtauadRaii diftlaa and diawiac rw miii At, hbtvy. lad' rmm. twd Imxh tu. aod aY.Bnir - at k.tAoba mod ntfa t aat - brhga' md attatabi?. 4ta. ar - lotjrtld b la adji - iaf rjtrk - lik ialuck aad alaauttHaaj, witb Vwlf - ntiidcw. r paOaUabT at.a tara w rirfw ftfp. u Mr. iiNka,ii ffwot, M4adwUFa. XT KN8LSGT0N - GATE, Hyde - pai:k fwuth ide IV Etnne koJ comm. al.noa FAMILY RRtlDENCEli ba Lac. ia thla - ava lahlcciahle baUtv. low aa. at baa.U.r la Lk raa bit, f Lr - od o, within la aUaata' walk of Eaaiait aaardraa, kod aa W tb ana . f th pf.pjaral Katioaal OaUrrT. Th b - aaa kra taakafal deauratel. aal Atted wtth raeiy avrorace. Oaaalbaaa G0DALM1NG. To be LET, furaiihed or an - rirnialwn, an eirrllrkt FAMILY REHIDEMCE. aitkia a faartar t a bii - r raa ran a ay eretaov aaniaaandiag itae;v i ha rwatdaoca at ia gnrid Mbataatial aad OTBamaolal repair. Bad pnai ealraoo ball, diking - room, drawing r.iai v.lk bnw wladowa, batar'a puatry. aar in bed ruoma. water etoat, kbchaa, koaUary, gwal arUarkga; large prodoali walad gardaa kod plraaaaat ku aa uia r - bnaaa, acb - booa, and two - atallal itaba. Fur partailUn apalf to W. WlUiaina. aad Hnoa. Biaolaaaraia, laalldlnrd. BROMPTON. To be LET, Furnuhed, for 12 auatha. al a aoaVraU raat, la aaaa".!. aw of th raiully Irarm arr ua aarouaaaa. a waaajnaaie aaiua.ai;a, aim rrit aad Back f anbo. well calenlkted for tha haiiaaJtata rvaroiara of a aaaall aan aa aHefkimly dairoaaof a braJtky aal iir - t fraWiad boaa. itbia aa , dlataaoa f Uaa nt,, ntkiain arveral bad abambarl. drlg kod aiaingpaxnaiad d 'Baatlgaaara, hartagkll tbr alraotkgai.rkauaurr, rraajroe. C - aa bi tar rarka and weat rod. Appl, b partiialara la Mr. Uaiaa. kktwna - rr, travri.aelrial wvat, Raloarauaare. BUTLERVGREEN, Cuck field, Sauez, near the Hklwad'ahaatb Btlioa. nn la1, arul 0..l.t..n D .1... Ti'bvLRr.aDoiaiabkli Faraiabr l a dainiiLa IIVILV naaitnakir'v aaUwaui f ar aitikg rn. ua, are bat tut rorjaw. aad Aaa atvaat' laad ruoma, ailh tha aitaMa donaau .(Baa : oaao - b.aa. abbaa. Aa. . aaathabnouutvrI,oUua4rr4 adkiag tba kraraa, iaulair'a grkra u - acl fxiaia liararrahraUi auwiia kiaal Ave ailaata' driv. fmaa Leaid.41 ia hoar, aad traw ar.gbtua ill Bilaabe. laiialrla bag ba "fa ",t".Y'TiU, BUt"' " adraaalb.A.Z, fa4oor, Uucklaid, aaaag. BED FO R D - II I LL, CTapham. To U DISPOSED OF, la LEAAR kf aa il.al aa.1 dalraba VILLA REN I. uun aitbaaab hiaa.iiabl. iara, aad I n ' - imtni Itag. aualalaarailbaiaaukl Aa ! Iarpl ran ,4 i - r - 4 4lraaT aad aa tba ! af ab lv arutaipal had raaaoa, ith I - , laarf Mat aad bur NaaaWy bad reaia, aad twa draaaag awu ia iba baaiM - al ut b.aa4pa'a raaMoa, kiiaaaa. kad all rauaaa la udtaa. IHOMriiai raaiaal a kl. F - ar baraa bad parbnlara applf bp Ir, Ftkaaa, I, B.a AVawll anara, LiaaMk aiaa. TvTEAR 8TREATHAM. 8un.r. - To U LET en akj - ' - JAAR. t - f a b4 4 ilawt lam, k laga k4 ai.uMadk.ai FAMILY MA lain U naat wg nlka fr - anlb Mt rk4.u4 aara waaiaiaaarv m ia vwk i - a go aara la Mk - kt. kraabaa ftuag J al TV ana, laaa Uft aaaaia arakibaiaral laaraaaa, bad aovbaa a Ml, 4akkt haaa, ktaaVM drawiaf aad raaplaa roaaa, I i bal raa aaa naa, aeni rauaaaa aau. arraaH' rra, I llalawa kad a aaraa, II kJiapvaaaiiirl lhr.a4H baodaan laaa bt a apaa a. arrag 4r1ta. Iraaa. aa4 rlawaaL'r laid awt aitb a aar baa an tha aaaaaa, aafai. Tbry vuapra IHaoaa tardea af kearl, law aaa, larw gar - Aaaa, mkartakrraa, lawa, arahard, bad hvreoow laad, Aa i - waraaa - tal ,! wktar. a qaartarof aaad bag, kbaadaatlf aka4 with Aaa, ftwtna a av aatrartl faalar la Uaa Ilk In a. Tb larmaaa - lat lat, U aaaaraiadawal aa laa aa Barr.,. Rail A31A aa af H'rrf''4 - Tkikaaar A. Appl, Aa aaraa t l ew, A. I DE.WB. Matiag af aaralrl.girieiaraaa. anttagia, kod gardna, aataraa, bat aai,aiiiaiui or auilloa, n Ml, n I , llkl dlaaaaadt.f b grlrata a - atraat. Tba a - at Il waU Kkl r, aad lb land ara efgia liat'ty and aaaai at 1T waaiad vllh vkla. The aitaalbaj. witbia Aau ailarf Cbeiiaahaa kod TawiabarT. wit lallaM n a' raek way. aaaraa a alaraieae n'tke raalal. gad mala ike eetele a lanj aad riaallrat ta aliar Fiw hkrlbrr pkrta - alaa.nrfcrarivaialrra'r.appl, lo Mr, Jamr Wa - traa LLVaaoVa ata f, Car.aauaVaiaara, Irad - ar. SOUTH of DEVON. - Mount PlrajiAntV ntwr lal.'b,aTa ba LET. raral.bad, aa alallral COTTAOB. atlk larie Oar tana aad Paddaatl a4wlaiaa. Tb biaa aallia a dranea ao n bal bf IA. dlaiag rtarta 1 bat by II, i wo kiuaVaaa, dairy, ikraer. and iJTtaa., r.a Ike groaad loray l bar bra baa) aaa. draaa4 ', and aalait.!, ,a Uaa Arat Aa,r, aad tbra bad rnaaaawval era a aoaaa - kaaaa. etabla. aad aavkraar detachad. Aalrtwaal aaad la la aatgbualrbaaal aa, kr l.lalal ad. Tba aaatrr. aad are attaka' a I uaUai fruld Kleb - r. la Iroa RAaaaalh. na fr - ai Daeliah. TLar i a ataU aa 4 Ua Aoala) Dana Ralwag aa laaliaa. app, ranaar partiaauara b Maara, rura, aoUaaiiriaakl prtaviara, TA, wlaarabay. Blear, nOLDU AM - HALL. Suffolk. To U LKT, for a J larrn f ,ara, aad aalcraj aa laaaadiauli, tka aaatul MAJT - aiT.i.iiUaAi,f6.Ukaat kaU.aaar Bar, Ha, aVInaasa ea.gl.e - l Fara naked, ailb aa b - n i aa rgawUaai atakHag. aaaal at reoeaaui aaaaa inaaa, kad baa raaaktl, baaa pea paif aaal repair, aad Peru, aaal, yeraiaead. A llaa it ba tb bwaaak Matalaulita gardaa, ana kaaaaii mawrvakar, aad a - 4biaaa a t raaaa, laa. ball at ria aal anal fraai Bar, aa, Kjmaada aad tht kg. Far farhbaf Arrtvalare aal, b Maaara, Baraa ha Ibttaa, aWkVtaa i aad aa Maaara. Ottawa, ar k. Mr. Arraa. ka aak M aal atraet or br Mr. Alfrai La raa - , Beagrar - , Bear Bar, at. TpLKSTONK, Traalingtoa, Umldington, Paffliog EJ va, (Ibaavrabira. FTTU R Via daarrabla FRRRHOLD rvrATM A RALR. be man - C'Wtraa. Al Kbawa A aa ibairahla aad Imbnararae batakn, ritwaAe al ElleVea, la Ik aauvtf ol Um ida r, aaaaii Ma Billee frai CTniltaakam aad 4naa4ar, ia tk taraptle mad) bn CWaarAer t aaaiaaang a bar aad valaatJe tmaaa nataialp im aaraa, ta a aura at a t,r aaiuakiioa, la taa r aaaaa Faoa of Mr. w. reiater: aed aualbw Mrm, aalaialog ITT aaa, uaa a a' I kf Mra. Cnppa, Pairlag with avvaral aaifal atta - a. ' A. Tbj eMai be ia a rt aaia. aad ta lataattad with eg eallaat read bad Rig la rod market. Al Trad! ag ). - A email bat alalia aVtavv attaat at Tredlagtoa, ta kba naaaif wTOlua aw. f, a abort raliiia AXW Tae kra tar, aranorialng twa eary aafraae fa - iia, la tua ' aapafaaa fat Mr. ra ,aa aaa Mr. Vkbora. a kiaiai - g k r"tavr apial m aa'i a. Al naldiribaa - A Asa kad an valeable utbefrre Farm, eallad Baaare (katrt Fano. BMaav bataaia UWa airr and Cbaitaakaaa, irejtaaUBt aoaii na aaraa, wita a apaaai aarrroraa aaa eeeeeaa bat ru aa, at the taapatloa a Mr. H. ArkeU. Tka laad ara larwaad ta A var, aaaa - Ba naaaaar. Tka baildntg arw good aad ra eieMieM ragagr. aad aa - U applied witb eater, aad tha thm M ippr ahd be ra road. Al Paaungt. A vary aaarabla Rate. atlaala kl raat agaaa, ia tb a - ant J of Utaoater.aed wvlbra half B anila of tbe A.Sokeroh BralKai af tk Btiatol aad Blraiagtiaan Radeay. enatalaing lid aara, drndadMio three anavaaiarillf arraagad aaal vrrleauaaaed larraa. ia tk aaeaal oaaapalfcaaof Maara, W. Jaakaa, T. tkaoaarae, anal W. Traider; baaa Ua - r e lb arml aAlacra, A. Wita Ib akaptaa ol two aVaJa, Oa rar lira ai a nag araaa. aaaf ia apprukabai kad iatra - tad kf gnraf. la. Tbaahaea eatataar be aalate lelai. aad ail! babamd race! eligible aad aafa iavaattneat. To traat aad for fan bay partaaaiari ae Varcbl'uUL m' atraet. Cairadaa ataaiealaaiaiaa. TVTOUNTa BAY, Cornwall. Acton Cairtle, late LYJL tha RrJrori4 Yara - Admlr; rraad. ditwii L wtth Uarra ?a,JaTS2" WILLIAM RICUARD9 wiU AAXL bf AUCTION, kt Bain I'Bbi Il.itar, PrTljXOH. M Thwadar. tkeSta d,nf April it. at! o'clock ta tn aferaooa. the faa aininUy aad ia hantkBoeof aad ieall thai Maaaa call I ACTOX CASTLE, w.tb the atahlaa, karbban, ard etber baildinga aad otter aaaj, attatad tn a antleinaia'l raaidaarai aitaat la tka gaanak ra Prrra Batba.. la tka aaaal, af Cn - awalL Aad kla of aad ia tk Miaaagr. Farni La - ld. aad Trieiueatt , - a( ,at guoa ha toe QM I. a aaaliaJ of arable and paatara laod. anetaiaiaf 51 aaraa, aod wkiah baa baa irnprovea aaa eaiuvataa gadar tka mperlnfeTJdV'uoa i4 to draaad owser. Thrr la a farapdloear. aa rieelleat kara aaal latkrka, aa a a una euaaagara aaar Ol eaiaia. Bit B aMU B aBb aad aeer, rrojaita aaianieeaa for faru parr, ere, pjeladji a powerfal taraaaiaaj Mkolilae. Tka prcaetf will kr a.ld w A aaal - y nearvatloa. aad will tveiade the aadarrnnlBd protlu of Ua wbova of oa part, natelal' f Ilk. pr. Tip. aad s axiartf at aaetker part, anataialag Ua. Ir. Ap. of tba r - tat. tk latter of ebleb pan - kaad abjact Va tbi rkeerrkuoa, LodVa of itlrir, Irad. aad aopprr ar ksnwn to if iwt Umagbait Ike preprrtf, rv pealed appaBktloai karaag baaa mad ba tbe late Admlrkl Praed fr - ra the m.e agrat k T graata Va ak tha aaoia. Alar, tbe Far Biaapi. of kad la Owe Undivided Eighth Part at the aeeeral rialrla f.emtn part af tha Tanwmant 4 Reaadgaoa all Radgka. tha wb.4 aataiaiag 19 aarea. retire eg kaav ataate la tbe pariah of Ft, Hilary, b get bar wita a right of eemmoa ia Baaadgaoa Doarar. Thar ara as mloaral right la thbt prartlcn af the G party. Acbaa Ckatla I ataate oa aa em'benoa, w.maiaad - a abarara pnaped .of Xranat'a Bay. over tbe whet of whteh It Inoka, and anaiprahand a moat yaetarkaqae vw ai C MickaH Maaq keweU a tae ekoe cxtrat of the eatern .bora ta tBkakgrnaad. The aaatla at wrtlua half a mOe of lb great rwra kike road be Fa'aa - mtb aad rraranor, frran tbe latur of aLeta r1 it UdiaUat kloal ail aule. aad al a detaooa of fnag mOm A - taa tb eaarj tha aaai mad paaa tb Marailoa ntatis a of tk Wrat (jpraraU Railway, wkiek ta bow opaa to Pkuaaae aod Trara, oaTrrtag atun&iw - akaatioaitotaatkBd wat a art Uaa a daf. A railway aa aar la. prrajra.1 of fonnatuei betveeo Traro aod r - .yanv.h, whiab wiUomb plata tbeaair.raaaicUt,a ba Lraad.et. Tk abaaaa prarrtf will keaaf a aa eatiret,, ant Mhleot to lach caiaditia aa will be aaudai 4 kg tbe ill. Tb prcpt - rty luay ba aaa al ay Una brtaaa tbi aad tbe aia, aad farther partkialara obtalaad of tb lartW. Mr. W. Rackkma. rwaaaaea : r at tk stRix of Beam v. BixM. Darke, kad Ciwaaab, rdicttork. Panzaaea, "VALUABLE PROPERTIES, in and near to Y Uae aapital market b.waof adSiiT.llaff. - l. - Tik.AOLD bf AUT10.aJ. bf JOHN BAYlLLat th Raa aad Oroaa Iaa.!ba4bary. oa Taeadey. the 114 k day af Aavd aeir, at 1 e'a at, by irabv iJU - Errcabea f lb lata MJ - Meeerel AdduaiB. ilii i ataail ta lata. C1IILTOX UiMK. a ear, lea - eal raaijaaa,a ua araiaar'kUf bext. aad Itted ap alth vrf aaa ra aaaa lot a faaailg of Iraa - raa ra.ark - aMut, :w:tb atahlaa aad aaon - b - aa; attaa - aadoort f kiwal three aaa ; laa - efall, laid wat, aad kald kf p 'aatatlae af If aai n rrraaria. with aa aperiaak to tb buaar, f.aa lb big aad. kf a aariiega drive. Tea view, rnau u are aaiaaeir aad d.lg fuJ. laeladlag tka a rig hie river Buaw. wit It wiabig Uroagfc nab aad A - rtile aaadow lad etkar aarary, wkaa re - iairaa bi ba aaai b b daly aepralatrd. Pmniauna .4 IMa lot aa, be bad aa eaaoaUtbig l be paraaaa. Tao larf ak - atal Milllaga, krwa. belli aad alaled, af aaarteri a, alaMble kilaa, mlakaa Bail Bad bar aaaiabara, exkaaui' , email a baaa. kakalkg, aad ortaar aaavaal am; Vigihw attka nabial raaauaaa lta aed. rvdr kadefall, laid eat, aad Ulali aarly kaaaal at lb aaaaal rail AM Tae BMitiag ar lat . ol wkhak 'a kf lea boaa Aaa, al ra1: at Ua 14 ptreUya of la - a, all Uaet waarbaa llaa Bad a FtaU. a.klklaeM Baraa. a UMraakala aaa aaeaiai a, a - Ja. 1 .a i.. W f at af Ua tew iaat dariaa ptwaataaa, aad akaeki aaU aa' aa I lea aoaaala bah ar paw - 1, ka lha laakaikea of a iMlf t aaaal. "ibaan, wall ka tali Mad ba kb rasa ray aratt aa tiiililM ga anaai , tb Benawpieaaaked pr up, ra a are effkf IvArtar "! ."'' 'beb - ea aad rallair aauoa. Aar kU tbkl aaaraa,. paaa ef AraM. Laad, la Ike rear vf LU.loa Udaaa, amlaiaiag II av, tr - aa(a, la Uaieaapaikai af a yea I, baaa I ibM Aaaa) wUI ka dlvblal kkl Ibia e Aiailra a aaia. Two IMA rirUaaa a Ik AlVef AVau Ballgakaea, bap tb aaaraa aa ta Budiary aaaiigaaaraia aaaf Balllkia, A 14 rear Mora ataea, b"W B,tad AU pal ikar Awt aaaaa albar, Oa Uaapaay, aw paiag A par gaaX I 4 aaaaa, ta Fnaraua.4, aoTbry. aa raaa ba Jar. aa, I 14 yaara oxa Uaa aVA af laaaar, Uai. at laa aaaaal iu, lavraiara, wiia riarftaMiaa pa Baa odllbi f tmr. leraed wdail tarb ba Ba aala. aadnaf U.kadaf Jab aey, R,aaib. L lenAa - tare. UrarVlaa. I aal 'V a4baa Xa kad Crnara, RadWr! Aegrl Llt ' - " I Vail Bart, BuaAiai ;at4rUri Hubr taaMW.RIkUBalllarkla. .satSaix: -

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page