The Times from London,  on May 30, 1917 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Times from London, · Page 2

Publication:
Location:
London, England
Issue Date:
Wednesday, May 30, 1917
Page:
Page 2
Cancel
Start Free Trial

Page 2 article text (OCR)

THE TIMES WEDNESDAY MAY 30 1917. BOLL OF HONOUR. 100 CASUALTIES OFFICE RS. TO REPORTED DEAD. The fo W r Office Anon tee. Ml . Or ' jum dea. U. X. tort and OO.B. 1 I' E- S. Db nt and LM E. A. L. If are reed by the Fm' U. . wkif LI O HG Ma WLU1 Ct B. Brrrnoioa. Me IX J IA. E. Cad. A. B. I . Uou MAT Ctm K. ea. Se. IA Iieree K. JU uu SeaiuttF s. R Burn--- tea to& B \ U. O E 6a IA. IL K. L tnol K. J. m. S U. K L P l K U. Bee. IL. V II. T flef U. A U. RFA Mrrcank U. J ft. R-fl A I 0 Kw. U. " IL. > . V. rUKFJa. Rmmw. MaL W. F. L . 4 t. b K C U. hirter Eat. 1 Locdon B. UD OF WOCKDS. I I Froua. ; IL . w. A. and a. Hum - t rc. tAin4nanMeUAbed1l. eD. om O. 4- B . tilK B. Fr A tae O CMCRJ A Bee. lAJ G. 11 ii. Foe. IX C. . Sac. . B. j. el TfalL w. LDe Wn Rj Dun. . li. E. E. Black 14. 1 1 WMth 11. MalC O. rcmaec1Arj loa See IAC W-It.lantR. T 6KLaIL 1 U- Alt AjSiorUll X aad LPL. 1 IT. Sec1IAfliiIL . U. rr. See. ll K X. woK. . ODd AdTL T IL RTORK U Bee. LL D 1' B JarKrt. U. . \ 8. V _ B. au. 8 x- R. 1an9 r R-e U. J T RF . Kuirnnt. fee. IA. A. T Jl. LLT Cap A. OonL ITlca. Lora. U. B. S M fl C. T Ml. tr apt. W. , 00- _ U ' A. B Bail. IX Bee. U i. . D. o V ell. It. . IA. if. r. _ B. B. KM. U. A. P . Sertk d ' . E 7 / . Oar U. I. Black WM _ IA. E. B. B- . It. . Roe. U I Qua. BI olB. ! . U. r il. T. LW. nt B error w U. P. T. LILt. W.oo. Bee. IA. B. T. Ku. Brlc. won of 11. . I ol B. au. E. - B. X flee. . J. : ortok _ JVa-i * 01. rTomtW' ae roil. _ I . . < Cap& A E Soft R i Putn-nn. 1 U. II. ft. < Cart. O fl Nort. Port B. IL rcaoa. : B w. Beet B. i ms Enea-ejMRJt. fat I. tf. MC I GA tee. TA. . T4 PC. . B. att. LP4. B" Sc U. T. J. L7. Tmrel. Ii V. erka LJ. _ UM _ read 9 Wn-DK. U W. feat- 14. att. Terta. . INDIAN PQRCES. . Ca H. O. Sec. x. w. B LA. Bat. _ _ _ . G.'B. C Inf. I Sat f . 3. Bag . . Ck . Sec. U. K WOC3IDBD tnt T T. HL I. It. DSO ID Car. . York add Lane. Kuun Bueju eae u ii. Car SJUTT Br Jtaater . tut 6ubad r. Lid. J AUSTRALiAN POflC BUN fee. it li Ba-ara Cad. 1 C. Hit 1 P110. Fer 11. G. Infl. T [ B. O. Inft luau . U. J WJ . be- U. e. B Inf THmniT U. D- lId. J . U. \ ILCL 1 ectLrBlBl raenit Cape. Lx. . rIo Cant. H. A kt. oow tt B. V lal Ybo U. II. J tnl _ gm. LO. A. III Wt NEWFOUNDLAND REGIMENT. Sec. - J. 1 i d Beet 114. Z3C NEW ZEALAND FORCE. Bee. eat. J Sew _ MartCT The > nor K t f ha the receipt o 5. B 01 ltd tai. LOSSES IN THE RANKS. LIST OP DEAD. aW are U j except where othenrls hown. Ttw town ehuwe against each soldier njune. u the homo of his next kin except when followed by the j-bbrMnmUon EiJtV when it la hirpUce of toiLet- rjaeat- s 4M Set. oiHnmlrT Chaffer 4I90 OUT Taf-.tna W 4 AH. bet. o Tjcweatott U 1S30 It/ B P 1011 roa4. bL Jlar-h. 16 3 rt H BlacttHjni Wll ItOOMt-aT&B U4I1IldJ W alker 6180 Our A. G TiiiintABj L R fjL AwtTaon 97544 ct F. t nn Tra AWTT 10611 w Wortwrtp Rune Be 4 r I. W rt Nor- vj Balk 1 W Cpl F C. tLIlfldfl . ft I tt 2i 7 V ft. lOard fi Bfltu. un GLU T. tfiroxtotil BeBDlKa. 1101. lOll. F AbCTT lwU Pl1I6II1. 99321 jnr A IGcIec7 4401. 1 m. teJ 8 T IRMtuUt. Bn. nt 776XM I B irtefi Tt-rpH. 111158 Car T Knaobam utlont 01114. v nr A S x 15565 74. P SI1 kIgIll O 4j4i i BC J R 4lr4ewniil. Cw i 4 47 Act. 1141. J. B iU-chl ryN CorWn 6W Our A tfiinvtea. t bIllet 10 O 4 Cur A 111910. CroTta ft"1 uur b E. Pt nod cO11mI. WyWGor A W Ua tnfj N E n ClIlIT l T ii UL-JP O T 984419 Gel. T. J orwtrbl tw tan Ui lQt UIlIlI 748 Art IdI. A iHy l omla.- 7 64 nr 1 11114181 Duo t l4- Gnr TWA WIll SlOIWOOd. Fl , 13 t.j SId. ' tKMiiwI rrfr-n N J. F on Til iGor R UI r 3Wt .d.I. 4S ir , ont rr flf Set. HnJlTOintrtam Gf ftt rpl 455515 nr J Minburcti GouUtote. 194501 or F II tMtk . . 1J 11 Hi A 841. A OWhavral Grant 1 S G. W V. nale P5IMI Im I- Komford HJ tdav 45T 4 Cur oa. IN . Hill. 31 4 irw Mr tdinbonthj lioIth9m. i a or T G iUr- ker. rport HiJ r 8654 I TT J OUalpM rwo. 64711 Gar P UacJewtxnl 411991. 42 58 GOT L. H rourabru RIm u 40412 B A. B. E Bor 45559 iHollo 405593 541 yoo SS S KM BoT It. 1119 Oncr Ut. 73927 lu Ut-UebOTOOfb Ix lrj 5 Gar G w , tawboettu U HWU JUT T. L. IMerthI Naucntoa. 4039 l ri T . Vicaal J-fTiDe 155111 01. W A ria-bHT PlelIt 44207 Gar H U iliiaai 8 H J Prtoe. R GoriT it siwiifortn 7 i F nrte Sw w ttjSMI j H l l-1iir i S at Warier. . I L-K-.J- 1 1 T H Ubntftwuwl T mrr 51949 Artc Bd borouibl WudluuKll7iO llb bmili . 1403a71nr G Ukarborouchl WYIbOIllIl. 44036 nr tx roucb Wiflen81sBS Fir. 1 Irirarboroiwh EGA. BumMldKSJGnr W rmM Bumn. 28072 411. L. rCUral Dnwwm. 112447 Gar A. 541111 Unr 54099 1. U thrIll LigbI4oot. 911771 Gel. 1. Gotyp04de _ 64 j 5. A. . danlcrburrl 15686141. 1 J4 unr U 0 UUiLCOI. Halo rb1or. 11541 Gee. H Uhdn K i. Aimla. 94114 899. J li irwirh Baker 14015 For A. IClYce I Olok. 101914 tIPY. . 4 IGbnIceehJ Crum ll 4 pr FTiork IK dv 14EWSpr J A Glinlx nl. Dowo HtWK L. A T. D t ia YlIrIl. 114 13 l nr T. ICottorr CladwIUlOlWOSrir XG llford oatrer IM4 0 pr J Trau l imbel HIS. 144111 891. 9 1 U1lea B W BopUa. 474406 Kpr R 15914444 L91k1911I 446414 Art. 54 ClL I R. Port SooltetlI telll. 45I4 1491. 91. IMarT- bill Vunn. Ill Jtrt 1. 1- w B. lSpondott OG nnao S 17 tot. T. KIOOUOMI frond. UOO 8pr C. B Bnrbu , r n k 6464 Act. OA 5. rt Klrbr SmIQI. B4 M w. OxJdenbavil Trt aiS 8 I rr F strike nr wfxid. 53169 FI. I I91olboeutm hit 19S 3 Pp Hndport lltamrf _ Act. CpL IL J l K d U Noik Uraonlnn OPL F. Urdwlckl Bndler a M4 It. U RobueI StYlIlUIl 4371 A. 41555 C tKDrintinc Bruea 1l Born Brown. 1943) fl I T. I. LIt& 9131. 14519 Art vll. 75333 U RillnhurTh Cap uck. Biwwn llx d 19 bet. J tf vnirk. 10056 T. Patr. 484181110 1490. 34164 It. Marjr- A Nottmchaoi Cordon. 18 O J 4 G. IAlv. Cow. MM U IGI xiib 45943 5. mum Iton tTrilckatiaak. 175 7 til IIl86Il9. 84952 VV l Baiurfordt U Jr 43658 I. 9410499 14149. 51012 T Dundee - 40490 J Ifl41nrd Demt H r. S 40j T Tpl IGIu Falmte 47466 Set A. wltKiTTtl a4ida 1 MS L.- J Ho FIY11130. 43954 5 ht. 9041' 4369 G. d. F mt r rt yn wr a 440 A. 4113001 M 1' 174171 Act. Gait. 90604 litaioor bnriital ti. Cut. F. V4rn435 \ LennoTtownt 43590 J iNewmllM 00793 T Dundee MATA B. IBIY4 Uanler. 47452 LW 1 P. . 1191. 43 OS R. 15104 1 Bo"- I,7 R " e nock Jk1 43 5 A Boanr m _ 50060 T. K5IYII oh.eVec. 4534 SB A T MotberweUI La rnn. 43452 rpL W. O HamllWo I1mDtce. I. 93 Art. 01. I tFd1be0h sheOddi Th0d3IIl. 43604 . P411. rrt. Honstoo 56411 T Ktlh-i-- fl J umh ButctieMB 81797 London. 57454 V Wllbi n I MrTahe 3536 T KdlnhuiTb MrCade. 15264 i n MDu54. 5. kJlnuIDnrk Mr uiT iarneF. 4054 V dremock JUnhQll McDonald. 141D- Mt. A 55360 P. ' ; 51543 5. rcenock II" irtor 41279 1 t tcckl Pl1Wel36' 811861. 433 a \ .In- 50109 R Lo w MeKennie " o eenne 20 WK04i 5173 J liana TMcLarw t4I4n. I405O A. I" MrM ml. IW11 I Madden 605 8060 hunrn McK Oi Mai E R411eh41 14620 640OIIMb t 131. I 5993 J lliS ' MrNtO 1 3 W. i S4 J BriUe ol kaWh. 40450 C. UU I2U . < rxererf th 19 1 J ldslmet Miller 914 A. KI1kIl1W60 T 13981 G Ciixe arliea 1l Miller 1 f J 541901061 1104111. 10586 3. . Ldinhurpb Mormon. 22711 V. cla7 Mnrdoch. 07965 A. 11711 Mumbr 5451 S 3. 0 U W el W rr S7 i A term 7111111. 55406 \1' 4104186041191 Von 7 06. t ' e. 7 I. IhellIed Orlrtt. I'm O. Dundee Pout. 34055 3. 1656091111 Palfer 7l3 Art. ( G lodo Reid. 84352 D. 04. mwrabebank 9861. m. 20206 05. 2. tlI11dv. 90511 Rnbernon. 43M2L. Sit. . Perth PcbolCeU. 51041 So , him. III" . ItceSm tnith R. Stork port r 0009. 04010 C Allan grow 3195 1. Sut 47444 LCPL A. 8199111 TJman. 47564 < 3 kin . 19674. T. rEdtnbur ti Todd. 1147 5 , del - A Fwnbb Crnubart. I 7 4 Pet D tTalnI Talenitoe 31454 J IT. WerKfw. 43417 Rdrflhuntbl Wntta. 34344 G. rMarnrrrr Whitttaw. SKI T r TIJ0Y145 Vdaon. S3 T1 J tBI0441 WcoJudU08S cum 92905 . l _ 51054 0. U04b4J _ 1304111 . _ . .Ft".I' Ptnadnnc. UH& { 104441041 WoJker. 27324 Hhvoa. rTWTHr Ffs Fonrter. 8- l B rWhrUey rla l 190341 R. teabory WateTwnrth. 24469 W. I. IBdtrd JLWia R Cooper 31 5 A 1 Btrntochaml 1414 I. R. UTinKVtlel 419103. 2003- LCol A. V. Bun pe91l. 7 W. O e ShIIcIORJ SoottIlIg. 101921 \ ItOZW3tflA5 i . rf IBM _ 22290 22291 2331 234 Z3 S 584 3570 22602 22606 Z92 2. 2279 819 22881 J288J 25904 22917 27929 22959 27970 23113 23113 23121 23130 23442 33143 23461 23332 23323 23353 25403 23410 23617 23838 33639 42 23666 23981 23708 23714 :3723 3739 33757 23308 2381J 23861 23874 23894 23889 23907 23908 3958 3973 23977 23378 24001 24016 24024 34023 24035 20040 24444 24056 4056 24083 24055 2407 24097 24108 24431 24154 24170 24LS8 :4190' 24191 24193 24494 24208 2424 24237 24239 24481 24514 2 7 7 24781' 5404 24831 24833 2486. 24868 25063 26231 26353 55254 25368 25313 25407 29409 29461 29485 25487 25469 36498 25553 35600 258 25575 25642 665 55675 258 S 25098 25733 28738 48 67 5778 25777 25781 25784 liiSll S5910 5970 25921 5925 2946 25345 25992 :6040 28073 26116 26130 28173 76481 28191 6213 28244 28388 8398 28481 28499 35514 6584 28811 28620 28630 26662 26689 28707 29774 28985 28970 :6984 26991 7 08 27044 27047 37070 27118 7137 27179 S71S9 7190 27225 27342 27302 391 :7471 27474 7484 481 :7487 27493 493 27547 27689 553 27756 27732 27768 814 27823 7846 27878 7991 28035 281129 28035 20040 8042 28064 29006 :8104 :8312 :8349 8383 23387 :8458 29455 26488 :8489 8607 8788 8799 8 2 28827 29632 3890 28865 29218 29231' 9234 2K 4 :9368 9373 29393 < 30018 30033 30033 90041 30078 80079 30095 30098 50270 3031 30358 30335 31455. 343445 30602 30522 30610 30620 30635 30642 35799 30820 30853 30888 31081 31063 31407 31163 :11193 11195 31242 31269 31493 34531 31535 31620 31696 8 31729 31731 34804 34814 31858 35903 32121 32135 li 28 3287 32337 52334 32373' 33428 S11 8401 28421 :8538 38572 28583 28787 :8810 28811 29060 29118 9139 :9308 S-311 29331 29473 29550 29905 47 30052 30063 30501 30150 30550 30356 30419 30423 30540 30550 30807 30701 30725 30751 30901 309\3 50056 31170 31172 31196 31323 31449 55464 31641 31642 3I 50 51764 11788 31792 31910 34921 32069 329 32307 3232 32439 32445 32453 44080 4439 M41 44209 44 3 44278 44115 44325 44340 KO 44373 44379 44375 44594 44398 44542 4522 44570 4587 44964 4510 44701 44793 84745 44803 44908 46831 44861 44583 4915 4952 443156 44974 45041 45042 45119 46111 46830 45133 45458 45191 45194 45373 5438 10475 45484 4548 45491 468 45512 45515 15656 45523 45583 45912 45917 4583 45701 5109 60721 45733 45811 8830 4595 45898 5903 45908 U053 48974 48015 49023 49071 089 49091 49094 4931 49183 46334 48392 I 39I 48418 49431 46438 48471 49474 4947 Mil 4 u 49945 49948 46989 49702 497 I . \ si AaJ- 41305 iJ- 540110. U 1' _ B. Alder 43570 It. A. rwm1 Beajamtn Ra tlrl _ aradtjirtl 904049. 24451 III. ! e 0440 E. I 34191. 24441 W J Stall L Lee i 8686461. 5 85 04. I J 40 A. - tm 83011 4317) II. , aal e f CT I or 11311017 U. il 51410 555038 _ 048. 45407 41. 516401 aue- i. 4 J f . wl. r anoa. 17397 K0019190100994 PWsrnoe 7141 B round 14 rpL 31031 OH K 8 B- iUi 041411 5045911. 4IO I De. borTl rfrdkarUv 45106 6 t- J ItMihetoa 091191014. 4-0 7 B. 1 li ffirldl 3. 0091. 2L iuaiazer 43235 U IL irucU tan 11491 VOW r _ O T. 0 ni el. 447 J It. ralfonll 4i- n. i SOI54 T. U HI 06. I. UrlatTTtif 2444419 J MHO W R. innfurdj 180743. 34189 U- I. R. _ yna . 905410 . 18124915017 . Cxtaa E. _ S t 8 B. 719110915 _ 54671 V G. tBridfordi. KO or BOKD AOra. 19058 E. OUT Kir i Lynch. 40644 U ' LeId D P. Ten SJEJ Brown. iBelftw hr 10194 T. Jua g0' A T. lilbaoU/Ctbwe. 444 J Beifartt Ml 5 L0wtoG4rrry\ UooU 41UIB iHaromerimiithr. UcOormaek. 45307 II. I Harrow McGburn. . T KUwiow Madden 2VU 3 F 260110665 Mann. S 233 5. Br' 1W IT 45063 J J. 531146611. Jji.X-.Jf I 14051 W ono I Modce M' CpL J Exeter ILL H ixwlie 1 J1J W lalinctoo- J. II 5fllf4 W m.I _ W77t \ WMler 30 H O. .vWjt riUe I or Lt. K. ABertno. 1 77 T. fl Rludtfla.- BeaJer 4 A lTodcedgi Jfean. Xa 8 11. LHaltfut 016441. l4Ofl C. 81050141 4049. 91990 3. 00401 Jackjaa. KM 9 A. TIll. _ a I. 44016 Aj 0686 ale SrtwoeM. I. C 06. bradlor- ticoSr. 3S30 F U. IIrAroId Thewlis 515311 ft. A UT r edae Turner 17833 . U t Urs-t 51444 X tKeWiJeT Boar. B _ 0957 S. : tLedoe < x R. AmoM. 301053 A. Brixfatmt Sno 5 C IBoctvv th46n. 8-4 B CUdt04 28049 bit. 54 IL. tAonJll be. 2n6S6& P J Sronlnrdftta 1119101. 3011117 A H tBnah- trwmaa. 340946 J HMsbaaif 80146861. 260090 R- P Ururbton huttalL ' CU. E. York .hot- 3161130 H iWortWntl SlmflKHjcti loOtn 81. HCX idow. J 102915 E. tp-KeJa 8 LlI0. : JUundeO. 24S J thaleyl 4 7351 X Prt o L Ajmacfa Ihtk 14 Alt. Cp I GU nn l MO U Urdwiekj. H U. 3W G. 40601121 WI. BLACK Vi en Adam. 51455 A- fCarfwnstley. _ " 5. X. rl7 041130400. 56458 A. kinihm--iJ. Oawu 5635 L.-CpL A. MuirHircfa T 7 U OU1I06IP Cnvi. a. V. M01lb0t1Y 111104. I" 4 I. rOarLWet IleiIOI0Y. 11 . T tii nuavll 5555 J ii GUwoa. 9554 A WeIbPthj l lUua. 105411 L CpL A lthhlB29e3l1 0105030. 4225 R. terwclI I " 071 ibrmKcfcr. Bar 7019 J tEdlIlbIllIhI llold86o. fll ( l II. tl-HU-oeei 213' H reeoocki Jwhwtooe I. A. Uotlierwelif. Lw. I l n G ( 1 ( IA. 15066 I. 6134041 Lo- J317OJL l niHlf UdiUe 9795 J < le Mi anebton. M 4 1. Palmer 7771 Co. Set. MaJ 19. Inrerrwai a. 44 4 . OpY 46415051 Speed. 1 4 t 4 Ailkirnoo l 4ifl . Airdne winter 03100 II. _ Kir-14517 O ICmlllld4e j. V Mfmaa 50460 CpL A. A. tHendonJ. TI R ar t r 5447 W. 5. rT rit ton. J S 481011044 B..to. 4870 B. _ 71. 43401. Puk. E BS H lEavtbounie A 11. brmdMtalnl. Harrta. l E 1. J K O Yow. LI fialmon 45 H P. Turft lD. SHB ni. LJ AJJai n. 00684 J 183005911) A tln. 4611 To 5. - P04. 1 1 O w A WIIIICI1OIIb KppJ 30710 T MaolstMBtofat 17167 5. UTa9t.nr " . 21344 T. 1301101. 0411115. R. OUjrw 41430 06. TMstam Oatv1 5033 5. 5308686 t tw 005134 A W86d91. N WjJ 011869 50584 VV A. LUJUIV-CUI rtoaV CroQcaer. l 7t A. l in GH fOranthanu 110310. jnB 4 O 4504144 nt-nj n Jft5 l U U BTd nh m. SJi riowirate 1 r3 L 4 L A T. Ret inn U 0 C. B 0861 I 7BOP W t. wrl. fterleT. 91 t rt A It. 71031101111 TVbbutt. 1700 ItI. P W KeU- ra TlbbenhftBL 4689 E P Horn Ere T allar on. 134836 W LUfretABt TuRnlrJIflV 851 F G 41 k r Cpion. 9935 5. 06. Jarrow Half en. 748 L-Ct , II. T UlUnieo NW. 06110011. ML F 0. 410405 : JLCM rrtx 1LF . CUn 5701 bet. A. I 1404415054. O . 400 LANca B. Barrett 889 W Boe1vl Gn a Z301S G JiorJ faa HrweUltMSll4. J wrwoud Jobana 29 K. UmoutJu MoIIo. 12141 B 85685114 16411100191. 11003 W B Wltnrd. 3401100. 4507 L B. tV-Thiiit 50447. 5065 CpL 06. 3090414 th 1 < G. 00. 40041055 060401. te j ir r B T f4- nln-l 1 itrt-C ft. O TMuc TJrrJutotan.jan3 Prt B. Dtr. 10501 14 99CRhOf e Feathervtone637WL.Cpl " Q-ewra..tle FnnlM429M O fCbenerfleldi Colooo1o1. 10145 J IB-:11 n. 1004 C T I ton Hi Slite 9) EalL 45011 J \ . imtkaumei rHarwood. , . 51. J 918011 6161004 Bind 50139. 12984 N p.m. 110800101. 76464 655. . 064686- lU < 59914 Ct L U. Newr I Vartta. 1 U1 ( 5. 310141111 344104. 43197 N Y14004 Motrford. 40063 C 1111 0911387. Oil L-Cpt. T. iQwebee { 11. WY00b Hros.rt.T fWIaJ r U W4143054. 16113 H We. poet. WllKnaaa. 14866 J 406100103. B" . I _ 51430 G CXdJabiATfn . sel PEA fiilvM ; 1ST t4pI. 06. tGloec& Cmmphen S l P 411036013 Chaplin T. tTaumwl C H- l i F fL nbeth E I E Tlt n 13 G 6141001 rid. nn. 9074 06. 9110 Dobbte. 74H I 5054. 111400. a 7323 W R 153033 T nnn 144 I CM A ti Ka 13906 A rUniUhft-irw P1110011. 4121 a J btomawar P0611. 25913 . UrrimBtbt. P30911. 1005 U 4110310. l _ 18421 ft. act 1311100. 5114 1 > G 74410480 110117. 10497 Sf 3080033 Heart SW ( K ( on True t U 1105 A Bo' . n. SS Ct G R. Gray 1 JefTrtr 1339 06. SIIoboh41 8711. 15651 J Kfljnfci-iKKkt. Lhxll t.--r 51356 G 3060111118 t31tOII. 146711 A nw1cb. SJt Opl F 411191090 MrLeaa 122L. 1 Apr MiJ . ftlMAec S 13. J A3) 74 J. 8101150303 T herann 6505 Vt Invemem Mara. 759 . Prt G T _ VaiweU. 7426 L - a. 4704063014. An Miller 9587 . A , MorrWin. 19 A 100 Nottl1. 14679 5. 83057 Napier 3913 J B 11104 Wfort 13307 L- X R. 744010 Simpam 10177 O BetJMaj F Klrb 11004. Rm0vt Blndair 15504 U Errt an 800440031. W Latbennl 8068014114. 10493 J 0101014 VUron 51511 J anefaanerVoodUS3 WGlaafo \ ontun. 15527 B. Lou FlrOi 041. BOTJU Araott. 49446 V. 501030 1 Brnce 63798 S6OZWZGIAN JiX LOJJ e we conOmrJX 48711 48737 40735 6812 48869 46812 48894 68908 48913 48915 46018 46956 46985 47129 47135 47136 47451 47507 47250 47268 47302 7329 47333 47346 47363 47380 7404 47426' 47438 47593 4" 4J 47672 47706 47817 47820 47849 47855 47881 47911 48033 8044. 8048 48054 48080 48500 48108 48410 8118 4 I73 48189 48199 49222 48333 48258 49336 68337 48391 48397 46412 49144 48441 4869 48484 898 48508 48524 48525 48594 48631 48836 48845 49657 48673 8891 48893 48708 48715 48735 48748 48766 45774 48 7 48813' 48848 48871 48899 48986 48925' 48993 49000' 49013 49038 49192 49139 49575 49335 49348 49352 49353 49394 49390 49397 49403 49408 49410 49445 49481 49483 49871 4983 49586 49592 49 45 49684 49700 49754 49745 49763 49788 49793 93 49798 49846 49842 49883' 49891 49899 49902 49944 9957 49987 9988 60509 50043 50018 80043 80044 50078 60005 50091 50111 60115 6013 50139 60168 60176 50479 50304 50205 50242 60261 50204 60566 8090 60291 60340 60353 6033 604:13' 60434 50437 60443 60458 5089 50503 50503 601\38 50543 50658 60561 60559 60583 504190 60605 50613 50639 _ 50876 60885 60813 50708 60734 50785 50786 60 91 60303 50303 60819 60866 60913 60956 60964 60978 60984 60996 64000 61083 61070 61033 64051 6111 61179 61216 51218 61224 61237 6124 61- 97 61309 61343 61350 51366 61343 61409 51412 51421 61415 84464 61468 64463 61478 61624 61549 61552 61579 7 61624 61633 616o 64660 61684 61704 61708 61709 61734 51743 61784 61790 84827 61927 61992 51999 52137 62139 53140 83182 62194 185 52206 62211 52342 52313 83327 62330 62339 55240 62393 62429 62436 52639 52566 62678 62579 52625 62631 62702 6 722 62738 52771 6279 6279 6 tS3 5:969 83986 63003 53008 63045 63010 63082 63070 61033 53103 63113 63118 63139 53247 63372 63388 63389 63453 83431 51436 53474 63457 8341 63484 53478 53481 53482. 63485 63491 63549 63630 63680 63737 63760 6353 63785 53795 9 63885 63893 63894 63981 6399 54040 54074 64229 64238. 6421 54355 54583 64569 64570 64532 54585 54518 64644 54649 64867 8477 64682 64776 64796 64980 6 08I 55140 65144 66145 65204 65208- 65230 65266 66283 85302 66423 65639 5510 65718 5577 55643 66564 55888 65907 65919 58007 66010 58063 56079 58075 66169 56209 66344 66312 56320 68389 66393 66396 66397 66398 8404 68474 58570 98629 6842 66699 6623 88773 66819 68855 68859 88659 68871 851147 67007 67009 67030 670 3 57070 67447 57133 67153 57188 57196 67202 87222 57349 67315 67361 57371 67377 6-381 67435 67469 57557 5756S 67571 67070 67592 57597 67605 8 57723 67740 57779 67788 67846 87871 67878 67908 57915 67913 1962etlfr 6OOOO.tr 100000 UKFA" IMBAT of Fr-A"K"fS and CTSTOlfS of the ROYAL O ' IAN ( VUi-MULM CUriaUanu. 100 _ 1917 153117191 1130 tolioaim 9071156 Data- to tb _ ba bee. IT14IZID Car b = . _ via. Lift A for 260. Vr. 285 330. 367. 435 651 678 801. 1052. 1054-10581060-1061. 1123. 1251135. 11371146 1162 1415. 4157. 1801162 2048 3207 680" 1:14.500 LrtL. B tor 100 Sr. 458. 697. 60 1027. 15891153. 1200. 1212. 1340. 1450 14521453. 1624. 3270 2273. 2822291. 5331-2332 5363. 23 6 3647. 37593719. 3735. 3816 44 at 4401 LiIL O I. 50. yr 17 11 373. 340. 375. 177 179 886. 389. 428 459 469632 879 899 723. 729 731 738. 778. 780. 784 1864. 53405241. 433. 1904. 16081608 16505618. 23. 1-281733. 1742. 1749. 3602361. 3112. 3144. 150 31601161 31653164. 3179. 3253. 32713372. 8294. 3557. 8013 3631. 3707. 3716 3748. 17103721. 81383141. 3743. 8145. 375. 3983. e018. 4391. 99 Tba followlnc BOB- are Drawn " neat bet not boBOomL. Tia One on 15 8 1909 LiftC 6049 15. 1 1950 C 6042. i IS 8 1944 A 12221310 15 S C 2962. 8 1956 A 318. IS S B 1676. 8 C 611 2881. 2981. 158 1918 A 432. 1214. 1245. 6 B 2562. 2384. 1569 1764. 16 I O. 73 2920. 6508 6305. 489 678 ttotm. to Sr 17 ooiiWriTEB r UM cm ca. ic IP Cos1 R. Imam ' Self aim 11. _ Fn oa. 51141 Am. 431 - T i Bin- O lA ton 515914 J 314191681 . Han T. II. B rTBOftdfctT S t P-ij 63114000. ft" 135 E. A. Tikeley ' w NFjtooeT 88000 T 663061 101. t G Waddool E \ C rworti 4003 N. Or diide 0411086. Mi P > K ale. 45850 F four R 51457 J I Lw. Bwo. E loots' I U 8631. 310! D T.tleT 5634 5 7. Yom , 828 D How LJ Robert I5M11 1513 CTcLec Co n.-- eHM . 1424. . 1920F I i DIED OF TmaoavLf _ I. i HOKAJTET BeU. I1W97 T f BOf A. rth. 4 Gnr Cw 11 11. 1104861 04591. U4 taw M D r 1' 0601001 I R- 178034 DTT If. 1111101 L I wion. B7 M Dvt. o H. WoW RF A. Aafaworta. U4M r 13535 Gm. E. 1060313410111 I wr NJ 1611160. 690370 liOiSO J iM. Lake BC nMl loA-H WJt1101. rBoJt l' 1111100. 501434 Duadecj. 514411. 431 G A. 01100 lo- MWft BDJJL r1 I Art- w II tortot 1 men K W ) Doric. 11711 Art. r 114948 Om. 91. nlrerpoo1. Folkeci. Wl. 7003. WPM Gar R. r tl Btr 06. PiiBdertaodl Ha 7f 8064 1101. 75190 GUTH. . 580143031. In Gnr. A. G _ E Hot rleaoLSBJOMI.22 5 Cm . C Alt. Bdr F 8 140490114 Kit - iL 2657 G. R _ W K. 641 M fT tt 128575 JAt 03304 I rr F ht 0604 Robert Wl [ F 51046111 fwtilaip KJ. 5 f mVEL B. ton trcet. Tool UHU Hook. S014SV I T A In A. ! Ret. 76355 24BWftruS C F PlIce- ton S WJ Jordan 11101 791132 DTT f 80404311 Markhato. 46907 At 9156. F BirmtT. WM . 50798 600. i Gm. 5. OT 314486411. 84 2020 I BH . 86. A. I 70311101. let Stone P1044 0601113 35663 ct A7fi 4 Gut. W J tW etui HJLC DmieJJ. 7410 S. C E. Artlna. B Ptv. 3. 5. W. lFoknbo34 _ CpL r heJkirk eabit 53095 Td018rnth tohauQ. 66264 L. SJl18rpUW l tthi. . . 550-R. T E FinUv 205410 jr lCVvr-iton vtm 44ft E Caraforthv roolu St Frs fimatjivnt 41 V. O. 14861114 St UlSO . 8075 Uwto Ttll00. 42445 T H U. F t Ham E. :156110. 7 T TOur.iI.T-rt. renrwick. . P 140861011011. R Faiinrton. B. ' R L. 19Wl M J TUboryt Nooor ft.- Wirkt 212401 G us R AtkiiHton V035 < . . A. 1 W. \0" R. ' a Low 769-- C. rOieft E oiun B Brova. 12 113010 R. . SI I ilMTjl Vniuw R- . S WE < B. J rtJe R 27878 5010114 E- fowAJ 210001 Sit It i 1 A n fw Oudwiek. 41803 L w ] 1. 8 i. 3104415 tVnU. 17810 A Htethl _ r Iorth r rUn 31091. rt5Ari M r 01 j R men Fes For 10424 S41 8 U th. 13001 0611. 1 9 713 Rj Raaataut 7 1 R BotiiweJli HalL 4105 C. GI d. 10 W. I B. IwwiFiaijrr--i . Morrli lon5 . t iHolrwtx d Wonrnvmt K Orfler 540042 . 86111411861 Paraom Stxfc Roper. 1860 P U 91111 E. tivm R T IS J R . m--fo m . Far S47MJ J19 TpL . . ' n Wnsa- R BrrMon 617 7 A 58110 R R. rTrehe--rieTt 913116. ' w ow 1. . 40445 D. T OiroaD 410 H' , I I ThJt x R Aldjidjja 3 038 O J N6 Loop K tilUr nrnr mttprr . R. OionalL 520 srij P. impthfin vm I I W 14154 5. 1' 1 S LI M n 15194 I. K R R r noodwin 90111 06 TorM je Tarrnr 340 G IL MAwrnBrtrti. R Artrnflale 375 98611118601 Co-art 34405 A Slid 811910. 152 001. II. Worc tw Tlmpfrler 10" Wtnfldd till W H MutchcBte Tube 37527 P. o portl' Bat 74 4 . ( T 8 8911086306 5113833 Gn. \ TUrei 3116 556 W _ C tBtoaitB Meatier. 103861 Gar E. P. tw ov tF00lce91. < Carter tn. 79645 Get. R t wporU. D-ck. 48191 7 G IL tMaic 900469 T 04431 Mxtdletoa. 50403. 54528 ltd. TiST 01. 41. tE-rtlXHin. I l WQMm. 81641 5153. C. . J 06104 . P41186S11 P Bradford fie KiiSR.-i sc G. t3441od Ha en WQnio- . ft..18. 9019 7 5. sf iiriST. _ 151045 1 00. 51922 J 1 J iMrntanU. etewart. T. II. r' T i. B tlth13ll11d ( l 1. XId1ce1e486 rt-- ml Ktf-i Valnml PurarTi Kg. 1:000 W. MH J ICnIneI. U 237115 J 34. O Rrini. 8447 J Roll8ez l8enham. l I Tt rpl O IPnrUr IV IT inlltael Brawn. J R. Bti 14658 T. Hvlow Bauer. 40810 RAG 51711914) 1 11. 7. 58661. ntwirk 1 d U" Tt T 031910. N F- Welch. 34083 111118. 8301. 43715 . 5031 4 7 11 WI fearana. f" P C. 1344113. 1341 Smith. 377709 r 51. rte. CpL T. Faaus or TO rcirs 1110211253. In _ t ' tnnJIUan. rt forth hi the Indenture 004113103114 CERTIFICATES 000043. to on 1865 f , hundred 9031111. wen tilt 1107 DRAWS For RFDEMPTIOS oa the lot JulT 1917 410. 1131001 thereof will 110311. In the ore of Mr Baldwin 4131001 R. of " Lombard 00115. the duly 008011314 40006 of the Trus ea. and Mr 486 14444 to. 14 the 534 of Uodoo. oUrr 4 500 1 452 474 669 73 792 798 811 845 913 983 1034 1194' 5329 1343' 4477 1564 1599 5640 1653 5899 1714 1820 1837 1818 1917 595 1968 2113 :265 :284 5317 :372 2421 262" 2 8 2733 2777 :834 2558 2978 2988 3008 3067 3585 3348 3392 3545 3568 3580 384 36 3841 3741 3753 79 391 3797 3973 3644 3880 3923' 3998 4240 4523 4584 4830 4638 47:5 4766 69 5474 5597 8351 6420 5496 5546 5642. 5837 8699 6887 5689 5899. 6900 596 6023 6133 6090 6150 612 6554 8311 62 1 6262 6385 8280 8374 8390 6415 64 a 6516 6544 6553 6571 8877 6891 6895 8036 702 7033 7558 7198 7215 7249 7500 580 7593 7831 8017 8099 8118 9597 8207' 8307 8325 8357 8424 9640 8475 9582 8683 8715 892 8937 8988 9015 9549 9140 9330 9533 9575 9632 9641 9650 9753 9833 9949 50003 10022 50039 1047 54404 40141 45 10745 89 50035 40962 30889 10945 10912 10967 11464 14589 15237 51244 21392 15347 11351 41615 11639 116 9 11667 \1737 15780 14805 41014 \1847 14913 12104 15183 12195 22254 12303 12397 1:377 13383 12462 12449 52339 52345 1281 12592 13644 17671 12781 12954 42957 12974 179831 13027 13089 1323 13737 13284 43307 13355 13427 13595 13649 1370 43759 13813 13851 43489 139 0 14013 14001 14137 14197 14234 44300 14380 14436 14440 54500 14555 1464. 14551 14592 5469 54744 14784 44864 15035 15051 15115 16196 15227 1544 55399 15814 15735 55778 16837' 65844 15855 56924 18004 16745 16:83 16283 16320 16336 16433 16174 4 4 16971 47084 17283 47239 17357 17422 17635 17804 57837 17733 57757 193 17903 47923 17970' 18009 18030 16048 58049 18074 18081 18094) 18097. 18562 10191 19217 182181 58204 18284 18290 56326 14330 18344 450 58743 18903. 19073 59551 19520 19167 19515. 19293 4935 19374 19519 1955 19564 19666 19753 98 58001 19873 199 0 19933 19956 20032j20094 2019 20227 20343 20353 30462 686 20897 20755 20759 70974 20647 30985' 21539 21500 25123 21420 24235 21317 21414 21533 241540- 21599 21616 25783 25657 31922 21977 25987 32018 25019 22093 25133 22551. 23192 22271 22302 2346 22350 2233 22817 2281 32819 72852 23063 23244 :33 6 23404 2344 9 23511 5352 23674 23768 23937 24040 24067 24112 24164 26309 24350 25450 24464 4402 24 OS 34516 54566 546-49 24708 24920 3929 4 35117 2519 25203 25329 25323 2- 367 25428 25554 2 615 25629 25846 256 f2 26020 26675 26203 26250 25402 24422 26497 2678 26961 27050 27053 27054 27097 27144 91014 II F PIEVTV dl 110071 F T totarr I ilito. t Ono D 1. > . FC. t N B The Ortiotmw- 0401 be 110114 94 parraeDt IL UM DtTidend Par Ufflce Bank 1 Lasted 05 raurt be It thrre dear do. for . I I of t . and 2016 Mar 1417. DIRECTORSHIPS AND PARTNERSHIPS EVtNTFRS 018 CA1 TAL tta- 104 P RTNLR- \ and n-mT.nE 041101111 80314 fur get _ msr OI4OO , 51111091 > 1560617 R ri P130. CIII lb. 46. WaJtne-Mrecw London. . > j 10411 VO1IlIO. Eatabij bgd 60 yraff M u LMlnwrun and I. w-alUir 000401401 W0311 Le DL FU&AX . 10 r Ito Ii. 12100 91004 up Tkluahi connexion end excellent 9111143 11441 1001144 0634 or 01100. 0118 ecfiDwnf 86130. 604186 00103101. and eterr 933175031191 ruralabed Bos Tne uoaa. Loo. . INVESTMENTS AND LOANS. I- rVFRAI I VTESIO A8 Y o4 I.TCOM1AX\ Ltd < led L1S f 010 ( RE PtilCEA ED LOA a ON Kit LA p 1 UNs Apply to UM ry ft fiUI mall S u j EOANd ranted at 1305110 151001 la wiia Lile 140030. wiui 9110111 87 t 581 REVERSIONS and LIVC IVTFBF TS In landed or funded Pr- my prKCHA--FD or loan- 5100544 _ by the 11044004 Re In- _ Uraludl. 10 Lancatter plaee. btn td. IA LJl Capital Ipart np 14411. to B- can of 8175 004 Co. SOIIctIDn l u- t. 6W. . 211016. K 3 A 06. r-forwirtl 040010. S40 W loatertiead . Jn. 45510 C. Kfanlbaial Polark. L. 606116061. Z1. TboB 7. 37710 G. A. 1. i Piiauim j COM f liifrafafll Aim Li BMnm 41K3 C. rd Fraelll- 41114 90 A I e 15133 tiXam ci. 4. 5. ItlaWowl MaboaliKHJ 5600913 .Meet- 5 W. r 31111. 59551 Sot. J 4141086916) 7 A. J 505901 111400. 14 E. U Graineer l loc ton . Barter e 6lPartrkl e- ptll. 10593 T V. i _ :0. BE. 60044 161" t 1330111051 Martay. 240154 T. T Label ' ' S T . Idle tow en. 11. A. iL I 0681517. 001424 B. Go i Hume Olbaonr 003433 T Jl e eoflO G. el Rd MM 1. t101th Lobrew. ' IJPKertMd lESSld. t llt U V. IMoi u MeLellaa. D L.-CW. A. l ttc UetcaU . = A. . Hmna tik. 70 L.-CpL IX ltd Aaanr. n PcrwD BjoHaft Oso SJ SJV fHo-aeer ' J T. 170545 J P- y < 13107 T. lClarowl 00125 . MbenU 4. - BJJ. It 455063 411863 VOdlf E. tShlpleyl. frttauSl rat. _ _ repel ma r a A. T _ TOXlL-CpLC. . D. Xaaatae tt CP A W ar- A. OB 41S- Fm. A. 06860400. 611. JLJB. eaaar. 11 8pr A. 5901886311. xxsm . Terry 142100 A. J jBrMofl. PJlJo . _ . B. Wa-OL Gray. 18041 Co PJlJocnryl. . R > ISO'S ( B. 4701411 050010. . d. 300004 D. n. I rr A 3541111. 10006 J fl Ceeear S DIED. I Blake. 166525 N T ( w a tuna Meek. ; 06. 1667105 . f44U S. K R. W a K. Taylor. 241403 Yoao . Kamden. I. 6 t e . unaao. U J K. Oanoa. 15434 2. S. Mnaloe. SK1 V . B Srrtej 01 6 I Li Eh 75-7 ft K AneeD AdO A I < 16:2.1 A 059071 BUH 50004411 Lo B. . 051943 A. : R. I. 141186. c Del gP 01. that tfc ' NG of tin CoBpanr 10 I Room of tho PubIc 410060. J tap EX" I PB 064401107. UM djUi InjWwdance with UM 54091317. A Book. 1 . Kittiiien win be ( Mar to 6th u 191- both dayi IoIIvo Br ortrr of the Board. ED J3OI sTtAD and to _ 29114 May 1917 H Leadeoball fimt. MPANY F-1EETTNQ NOTICES. 110 ECBBEK ESTATES El PCEtS1 Mst RLBBER STi. LimJ1 AL MtFTCJr of this Ccmp-aBr'wfD b l of the Rohl. Cn 4000450. . Wedo04oy. the 8111 day of Iaae r-ortan with the Oonpuir rrralftlna.1 UH 100. 0114 81100 0111101013 . U be d _ SlAy to 18 June- Vl both den j Itr ordpr of 1511 443001. } B ISTKA1 and OlIlt Mar 1017. 1 Li Ix F C1 71 hereby r 10. UJ TNHY E tUATRIC A" uialtx4- D be ta omr r 341103. No l l bdnn---- i. lo ntrof Umiji-n. on ftdinM- Lb day 0. 5300. " i at 12 0 dork 10300. to UK T tbs 111401 of the 411319 1104 the 1 t 6111310113 to be tben rPWu-CtM I to ri M nd 4041111 0114 lo 010000 the itbw .141.1111(1 603331 of UM T miwi7 the U 100 tu--J i at Mar to nth 2003. 101 both dar. tDdualTe. Uii 1510 dr of HarlHl Br r F HUNTS. Sl86r i bicidin.-- 861. Loed. > OS. of . n arraota 0111911 to Ti ta a rcnvri Bold. 110044 Jbe tul oia ru the hheoe anti otho 1. the Coni aar on or before 1 tit June. 1917 i Ta PTBC 110540 1 SCELLANEOUS FlNANCfAU 5107111 RF1IE7IIPTIONB. TRISIPU LAKE f VN 104403. 7315611 0401415150115 D BONDS I . fur ft for 100 u the e of baraber of the abr BOM S Uo 554 pplT to the t..JT of the Ortt r.pU-\ Bi tt t QA lekr WE . 117 ft ui. HOL1 feRH O THE OUlTAS M Sort.- iCNa FIX MOPT AGK OLD 1515 M PACIISO bTE\ ISlirP CC PA to. 6 tby 80.0 he tb e l i. i i _ to . 01 417 off 1 tf it _ 41001. 16. on tho 4 Ur 4 Auntst 1917 on d art p . aie there 3114 brnrna ue 1104 ptr bia 04130 m h. of 186 br tjj pr to 04 ol lb. 9 or t 00531 of the Cutnp ny In La 3414 150 vr5186 uftuti bond 9 r l-.bl B to i i dote of uf t nee 450610 18000 i n s end C T 11 City SO. 506. or to the 44 Co. Ltd. 144. l jil l- OOB. t 864. et the 086 of Iv per com. o III par 05 U toceuu-r " .1 030001 044 onpad 0401011. Of M.l hood. UV DOCinnl t 1100911 . n 10 . 11111 of the nid ptoi- a on the 0110 d y of 91 01. WlLV ly 4 U W 011 a t. Lr i .11117 : of 150 _ of Dtncton. PoRAt IB MATTER Or 5117 TftA-OlMj I WITH F FSKMY OMENIME7T lil tTlU tU 40701. TfcM EIW r the lllA E Of UM WHOUI or ur t-AJO1 of HAH t t of i 14. fully t- j L ID 1133148743 14 and COM1A LimitM. 30134 to lam at r 110 003. nuule by the lk rd of Trada ID 0 Section 4 of the Trdrn wiih 150 boom I Act. 1916 04 dated 010 4400313. 1010. 1 ura rapitu o tl f 414040 - at LQ 000 up lo La the ill Tt1331 wlwTmu. b Ilri" ' reqtnrwl to 13110 a i tai 00 to 014 freedom from - om34 . ft . ' from the office. of tin Pubbc TruiiM. eri will 86 tm required to nUafj UM uaVM to 15013 5000114 1104 .U tb2t on iata - 05 145 - itiy II 4 ieaUr ore or 0156701. II 063 o. of 156 rt own tb . 0711311091 001 556. x by toe xnp.uir ID .1 11 15 nT Taudiora tU Mr-- Prki \1' ' i- .14 lit. m. TelOl0O3. ion-A.-- ted 4 tOiw txnt cut be X ul-J t-t 0. r i _ With 01000 01 UMupuyt iv ounL t bLte iTLHt A u. will be required to . the QbUo 10103 wtucli 11. nutr . fit lo ia-fw- pjoi d 1105 309016 or 00041114 will be cit Uw p y ti nJd 001147 to lb. > Truttc1 04 t to do to. I ' b 4110031. 001111. to the PnblW Tm n or before n. the 1411 d , of noon 4115 563. 011 prer u ly dT on 114 iuuk d Ob . " 510100 i doe 006 Mod hhu rtf I f and rearm lo 6411014 41 ru U _ ea. to _ 501. ttH Hatith J ? of FetraaiT 1917 j .HT IOLIIC T. lor Lnginad ireiope. INSURANCE COMPANIES. SELL YOtit 017005. LOj at nnr to 8. PE1DENTI1L ii W. I' 1104040 ban. Or to 1107 rf 0. 4111310 COAL. COKE AC I f HOTJEEnOLD TB 558. Met O Co. dell hi SULLoedna mod wiLfem thre tr Rlm40 . Cote. Li- en. ft 1OUE Ui al . d per II Trt.lji .W 014 Km rei. B EJA 1 DECLARATION OF DIVIDENDS AND COUPONS PAYABLE ST 11319 TTEMI a l T 4 PROPERTY CO. ron.- na.sr MORTGGE t 4' R. per CENT. The shove. Bond U due . B on JOB lot . and 104. . with the 1001141 _ 00 hat date 1110 PC vceomol lo mm. Seiicmao BRNbea lot i 7il w uotItri E . MarSSth lOIS. rpHB iSTFRS-.TtOTAL 1 CO MM STOCK j Ftort 6. bWd e d this do PAYABUETae t 1017. to 50011910. 8404111011100 at reoant OS lb 9049 3 tiBCM M y 14. 1052. JAMEajvI& EL T. 1411313547 KLCTBld TJtACnoS" Ld P 000 to rTft ed to .d tiw PAY. LATIVE AlTIClPATlN0 PRKFJiRF NC3 fft-cK and a rid. U Ute bins rate . be Tear a 3 p , cent- 0191 0611 I ntork 033159 _ 97 ilW TA BRrCL EUXTbI ITO MPAXY . CLOSING OF TRANSFER BOOKS. BENGAL 541712. 54120645. OOXFA3TT 14861031. I Sotme to hereby . that the PS of PTOCKHOLDtE-i nO this Ctoo Prbento-m and Ordntam will bt l t ho. 756 to Kith Jit--- 7 . . 143010. or a of 10. UT for the IT Toe i amatti wtU 1 txj t d la dm c fl Order of the r T R- WYXN EL 132. 50404. Fooae OK d V Ui 3 h May IOU. ' BIUTIKB ELECTRIC TB COSD-AVf fotJ. to bnvhr reel that 1131 TRAUSFXK BOOK S and 149110 of r of 55. Vwni-aitir' 1111. pt Cent CumotftCln farUctpM nc 9006000. 5046 04 0560. Stout will be H from UM 4ti Jtnw so 1114 DC June. < do. J- h iT TUOHAdBOViR Li IT London W C- 7010 Ma" 1917. rriHE CY . irt tSTHiST THC3T e. I. ht 83. that the 754997514. BOOK3 of the Tnl aa t Deferred tax of 1416. 5935007 19 ' e lm 100. r rv r June i to _ Joe 14 aezt. both . . luduaive. R. MO REE Hi 295 May rpHH ElNIcort TON C NIGERIA Ltd I. Nock 0. 0411 p-'Cn 0601 the 15341363585 06 1143 Compo. 511 be CLO- D tom the IA to June. 191 r By RESIDENCE AND APARTMENTS. LONDQN. BRITISH EMPIRE HOTEL- Suxl30 115. YFRE5ARDENS. KI KrNr la 110101 ut Een aTABtua 11100111. b tw ca Of 13111 beautiful Tiotns Ujt f Lrfrwii g are BOW . j 4 ilnefe to. at s-j 4 an. 4t in T 4 lv n flr.rne double room at 7 cool 9 NO raf renni 11810.111 tl t 111400 l at&A Liolt. an 1 iii Ob 6411 T 5800 V to 0011 R r WJIF TEA D BB n ENGLISH'S UI SXS. a ML 33. uxH-om- .EDE " A WELL KIDCXTl U. : Albert Hill Keiwinft a Xutieuji. T " e lys en ins 5304 Ton. daily ea Deaaua. fir n vntiarit boo 100301 30014. . wul e _ run. The food t 11004301. 04 t ea to oomr rt lj.l- Jj rf cow . tpecnd 0300 to 0" Fwul * ma 141114004 L i rooms fitted n-itii rat" bato THE MANSION HOTELS LTD. MA OR PRIVATE HOTEL. 82. 34. e 4R.W4E 4 14 M Craven rotVL OTCT j j Led 1110100 uennwenl cot 04 8631 T to earn bed room. fl m-eplwa 30108 I tram 11065141. 42. 4' LOKH tt BJ ird five rec-i Uua 1333011 OT .in P rt 10 I 1161 44 Ckn H ax 045. Wt. From s-aas. Alo. jj and R fu ril l---l t one of the 6011 on 5109 Lon \1' rrom S. A IX rZVTTtMHN 10110 50 Loadne 86014 iu rty V f HHrRLANI HOTEU Norfolk- BUT lipS P rir i . 11111800. 143111170534 of UM boot _ a. pow 11011 4011 7S fl nxHTM art AJ 10164404 Hot. riit.Tt TnrTfcantrm. BETWl- S WT HOT U. U U airy bed . oat dining drawutj- . utd Kn rat 110501 4-11 jn Owl rTic- ttrt . Ova S- oritCmirt UoteiJork BROOKLYN Pf HOTEL. EARLS SQCARK .v _ 686 0010 i UUe Stnclly . 86 o--npfi-fi.i-i fM se e B uMiB. i We eni 544. M.Y rXT-----OaTiiloi-.ihle and 3444 BOARD- j EEfeJDE CE 110016 OVERSEA CASUALTIES AUSTRALIAN FORCE. AU an pint. except where othorwIoe S . ' Inw. 4 50 . . " 6610 5. Tl rvSth SUM G J. A. CuroO. 14 L. Uwanto 4477 610610100 TUTBT Baker" 4433 C w. Inieii Broctlabaat r5 VSf-'i , x.- HOBaffX. M Ml < Wet. Brr S XT IX. rtJB. 184 P. R. wUrtaVwMlVt Q 441 BTO keI U. 907 pi . A. J 33094. tiS L 1 4 ; 6- . I Continued in p 4 5 t foot of colnma t. BEAUTIFULLY COOL AND SWEET SMOKING" PLAYERS NAVY CUT TOBACCO C Id l af NaYy Cut I Medium Na f Ctat---- Q- Player' Tawny' Nvy Cut Players White Label" Navy Cut. 8 Ala. Player Navy Cwt de . dvIopmeot of Player. NYY Call packed in 2 o 555 ex. Airtight Tint at and tspetivsI PLAYERS NAVY CUT CIGARETTES H T world wide rpt Tier , sad. from h. r Vjrgini Tobacco sod sold is two etrength- Mild and Me ila-i MILD Gold Lean MEDIUM 100 for 4110 SO for 5 100 for fl.- 90 for Zl- S ar4e Pfcimf lit erep rfi e r ' IN PACimS AND TPSFZO ALL TOBACCONISTS AND STOtES - Oiaraltaa 04 Tborei ere aloe eeeflrad et OUT Ire. 5300 fee 18. p0Ip00 1 iraretteae iIiolribeJi. to wmao4 Seldjen . SaOori la Kaepttal. r m W aertuWer- 991613111 re JOHN PLAYER SONS. NOTTINGHAM. Tobacco Co oZ Gr-atBntain UndLtd. LEGAL NOTICES. ASTHOVT 1151361403113 B ULET 4w 4 5690 betrbr 9100 1116 after tt oopmooo o dtt B will b mode to tt J' 1159 Pi ol tfa Will at Anti 130004 Uta of HJ M wr 407. I I uten al 60 538110317 of Trt.ni in the or of 11000 Root voM 1111 Ht Bnteooie D tr . Court toe 3ilB U 8746484113 GI..S 1 Co. St 1 _ . 010504 04 . _ 05 the ft . ISAKLK 60011142. St- t 3 and 3 wicton C i to rurttvr 111110 th LAW of Pro , to B Notice Iwrebr 870. 506 all C outer prr-niH. bemg any debt umi at 4 j tiW ' ofCTwl 140401. fnnneily f _ Lon but Lat of 510143 to the tomb _ _ on Ole 0010 daf of Jw , , and 4. WHOM . tAt L . of 40400086100 were 101 to 40136 4186491. of I tiy n- e. 1 4811 to w I _ retired IHUor by be _ _ the rvbate I roe of III. } LV , 11811 171015 . _ 00 < 5610 Jar of Mar 1917) are be . to . pammLarwi so 0111900 of 1011 014. rttt a or 40001164 to v 10. ii.Tne t the otkitOf for be wd Momltnto oa or fore tb IWt A o J- 1417. A I Sots- is lcrb 1100. tlj at 19. . J . of that 400. 060 utl Admin ttuta , will 13014 to 4868019 th et of too 6444 Iot86. o9114 lb. tI 00135031 to. ttarbix s T Uj to tfc 5fbv 8011 a bar 110434 and that he will DO 10 liable tc the Amt or eel part . duti to any 591340 ox person. of wno-w 4045. 010431. or d 6. 181 c I 1103 b T 601 06470 falarm iLur- for d TN . 1 1 INTK I id ? , of the t-jmi- and 40 lb. at 4 f the 1"V..T"Ii 114 LAND " RS\ Jk F IC LJm tMl 04 045031 To a rf 1I Ten lh t the 041. f the Blob Court n IHMiUoa d i 18. t Vo 47 of M 058616 10. 01015011 nf 1h pipit.- of ttbetb T . 6007 4010 II t t2 3. BM lb. p4010 tjLppn . hi i 356031 obtT U. UM. . niAl Of . t tap U p " . 901004 . 86 UT4 tQD by 1011 89101111 Id Jorr t Sb I T. lar 4 MAT 1 17 And ( trtlirt ke D tut the 1511000. if to the ort MI 644010 t Ti 4 pit the a ln trwnt 16 . > ut 5001011 ; x I 1151011 b K fviJ. r SW 13. u-r 1430111 and 2o IM 080301 E" rl Of 140 6911111 3501101 46 93471. lt dirKiM into 11 1.0 52 006007 14 AW 8300 t 10 It At i O 190 TVbJMf u B 4 134 mi ' 1011 fl UB he tW T A. > O 1159111 aMi i wsl L l ha teen sr-i M to b L M I to' Md tb . 00 - If ill 0011 taw net iTiMfuel 104 nOtltlu lu 860 " be de-am to b 0014 up 110000. eil tb 515 dr of War 117 T t A. 6115071 CO nt Art. UTE iAtal 1901 d-at d th S tb 400 of June 60110 I 6itt rtion 1 the La n H 1) and 12 of 110 Tp--4i- Ait it K v 644111. w > C 91. pXMnt i oetnlIer I. contiTiJta atap toe 7013730 011 of the order and 511 004 WI UC up of the J f end the K U wn E. Peat iuvi 034. ptht5o0 to 183 771.10 under 8301103 I Su A-- to tot 114. ii Me ow of 3364. T iw 010113 th E on VT ter tV- of JUD 1 7 UWT will 4 Ill c 0 T * b pr ' am to item t be i t100 0113 e lit- ar p o who 50109086 Wd iW d tm tr obj rt to the 3 311140. belnr . d is before . Mid :11 i-f JfT 1 > 7 41114 to ti e B-- rd of Trmd 55. TL. S W 1 0334 fat 1064100 1 bl nbj & to be i n t-J Cod on whi h he t xe hi _ By the B rd 00 Ite-g yJ W. i- P474511 LF40 tt e i- l The Prrw-j to be the IU-IP l of war rf 8914. Hotobll. Pulloo . B. in toe louatJ th iif of J lomb.- 1411100 the ftwjJM of the 0105 mUT Leach on th 1118 w2l ' to ti. iJ ted this Swth d T nf May 1917 Tr Ho t/ ' rwie l- 1l rt 16011111 1131004 1. erar iw h Mi 111100. of 310 Into Jthe 00101000001 tb Tl ft the w before e to r of Jaw d 5500130 wul pro al l SJMF-l Bfc.Sr- nwV7r i S p w Ha . ARTIFICIAL TEETH- BOUGHT 2 I' TH I. I 1 RotL QFHON U1t 001 clsuAt ITIE i F IC R 321 R pqRTED DE4D. I I foU1wing. ti ted. bttbe War Oft < : \1' 100r4II ntto . oQ" r JLl - IA. If 1t1I. tt td.\ f DaI L..I un tt i. L > 0. : R L' R. I I. 1LtUL n.- W 011 ILr 1 ; ? > 1ILCL Wf. < j 11nn II. RVA Li. R WLp1UJ. i u-\fi I. r. 1. U C P. Bc . < . .w. Jr < J:1)or..OOtD Am . RF L' I IPuCLa Oo JL cLIi DnD. i. II rotC ia U. V. . t i A r. T 3- 1f1 ul : PLII 1 R. 11. 111 ; I 3. T. lISA JI . t i. ft- fn IL xac 1rIroIuouI. ; GCII OoMOCII atA ' c1 11. U. . RA < wJLAA ttC L II. u1IIJIo nnuoloOUEDof1folL 11 5. 1. 1 I LDoI CELooa1I. Well. I' IA. u1Lt W.L.PdlfW.n..ltf P. If LVA , ; OonftUlBW c. , 1. i tLI IL U. q. 11 II 11. X 5. 800. I.B 1ftJ 1xmIu.r pL tLBUOJl Kle 1 B P4 Go 1 I orth. us Ii JtGt B 6o tu rJIII 1WB t. 1IU It1LE i JL WOoD A. < KJBSLG I' . kIJral3. k L' i . I ai E. Noif J Pw" E 1'' N. . I' Itj W. 1'- 1 G. D L1r1LC1 U.'R. r1Uo. U ! : U - OlIaFCttON YodoL r W .LIooLp.\ T I \ ILIa. ' r I K < 1111. B. > z. . r 'I'DIXD. Cat taIa IL Tn. ; C3D am 1. U j I < , < lcaah Y I.of lIuu ilco" 5. I' . UST LIAN .FORCEj- 1. 1 wot ED. . P1L .c..j" IA 1111 > itr.J ' II. v. 1. 11 . JlIIt LLII. 1 UIIlnI wLOIB1Dt. iE NEWfOU1fD AND. d. ENT. JlLAaAUIoc B. . w ZE 1AND FORcE. I wo zn. J w5eopeat. 1 e hbclru " pt 0\ 14- of I D WlN S OF BONDS. VE LLF fiOAN of 1898. ' tio:6 DIU .d. tlt ODd . UU 1 lJIIlJl1. & > 2 110 I 23 237 246 317 1 us 329 338 34:1 3 9 363 U9 1 3 456 485 I 491 f:9 515 631 638 i ml m 1 91 1000 i 10:1 10:7 1183 1173 1315 1246 1263.1 129 1243 1300 1870 572 2033 :036 34 208 083 2117 118 2133 3140 3177 1 6' 288 2220 2259 2297 232S I 3339 23U :370 2396 2476 no :564 I 2561 63 2587' 2696 3615 2617 364" :657 36U. 664 :691 :735 :7" 1743 :784 1773 2784 2786 :793 :805 331 2936 3837 :839 1857 20 2867 283 284 3907 3909 2919 293 :936 94 2957 1 un . :1010 301 3015 3031' 3051 3088 3059 1095 3103 3146 13159 317:1 3203 32041 325 3581 3295 320 3333 3333 3 8. 5470 3477 34 8 3511 3518 3654 3706 766 3979 3911 4106 uu 4185 42 4293 4306 4310 4314 4343 53 4466 4518 4579. 456 4701 4887 4900 49U' 4941 4981 9 498 4996 O 3 188 6188 6191 6205 8220 63 9 6317 398 Mo 6662 6677 3599 5619 8tM' 8790 5194 8815 8871 8917 6944 699 D)4 6030 606' 6030 9040 8010 8175 8176 . m j m m 6579 6599 6600 8603 6619 8634 6637 t im m m m m 7560 71707171 7176 7181 7228 7230 136 7547 7255 725 7268 0 7380 7290 7398 7304 7318 7482 7U9' 7504 7521 75397540 7660 7633 7680 7694 7710 7754 776 7785 n99 7815 857 r I m m m 8163 1171 8188 8190 8211 8224 8230 S275 8m 8388 8431 8458 8468 6494 8548 a60' i 8591 91108 9008 8831 8644 . m 9967 880 i an3 8917 8911 8935 6652 m m m 9334 9337 9346 93 9403 9424 9631 m i i 1 I Im I 10189 10363 1041 10443 10444 1O4e3 3 111489 105113 0 34 10 d. 10381 40090 1 1701 10749 10734 0727 10 1 1780 109 I' 11 11031 14049 1061 1199 11088 1114\ 11464 11183 11171 1172 1117 11329 11238 11446 11417 11418 4424 1143 11444 11449 11454 41451 11476 1I 2 1141 14502 11663 1I 99 11613 LS2 II 117U 11724 41729 11763 14779 11889 II 11907 11911 11917 11923 11948 1:023.121128 12109 42175 \2183 3207 123 1:239 13280 82313 12339 12344 2343 13351 13370 12373 1:442 12452 \2481 2493 1 < 1163 1:638 1644 13:44 13247 13 13557 13280 43367 13314 4330 13383 34:9 3433 85442 13465 13534 g m n W n 14268 44271 1336 14340' H3U 14345 \4385 401 14439 4444 1461' uon 14593 14710 14743 Uos 3 14 14837 14840 14 4I 14863 14853 83 4087 14003 14920 14356 14948 14344 4995 4980 43005 85101 55142 Ul 16178 5189 1823t523715231 4823 1 311 15309 3500 15537 IM3015637 15539 1 815 5891 673 159011646 1691 1 9\3 18 111001 6105 16182 16174 18279 16283 18296 16312 163 18331 18335 U337 16404 46405 46444 648 16472 16675 56565 56603 16625 16725 67 46737 1870 1703 5606 56773 j0778 711 17096 17096 17108 17363 17274 47285 732. 47336 17337 3770 1749 1785 1767 77 47790 l 13776 17847 179os 87949 17976 799 180:7 46056 1022 56240 46241 83U 823. 56264 1880 18293 8310 1844\ t. 854 I S1418 18627 4631 48643 J46 8813 18960 4863 1884 4881 18998 I 9223 19231 19234-18:41 49245 19249 19268 1343 19377 19401 19495 18174 19071 19643' MI 19846 194719801 19803 9871 987 19947 49969 2048 20119 30437 tolSl 0487 20194 20233 20253 20308 20 :0347 0348 20335 203 3 2392 2050 10401 304& 20489 20489 20519 2" 59 :0670 :0894 20696 21312 30319 7L311075 20790 :0805 20830 30 20 42 6 20868 20901 20968 2016 24 20 00 13. 2095 2090 2097 16 20987' 0994 201 210 3101 2110 21 2101 flo" 310. 21409 21125214 2123 3l24 314 3U3 2138 21468 3 8 218 214t 2UO :1 368 21649 310 5465 2158 2168 :123 24613 21St 310. 2101 212 21730 3178 14895 21901 2193 21" 211& 24924 3131 15029 328 :207 m r" 1' TE ANKS.'I L T OFDEAp. A prh. op h olr he T tw. ho a eb sl. fo i hI De 11 UoO OD tb i I b1p 0 ut I I. J 100" t 1 fi j / - "G 1. I j B. 1 In.'a. t' RP 7 S. eu I 10. D on R. 1 Ul' B10" rc l. WI lr E f 1. o B B' F. Col 3 n A. 1. 8. T. II"UI B. 71. v c G. T. to f rdol o' CI. 1. R. 1 A J O'1 1 n G Ii A r I r i 1 G. 91479 T. A. o tI F. K. F. 1 RM It t' O 1. k JG r r 1 b U4 G" I. I" iI I ld A. 011 CL W. IWa' 1. 1J. 11. G. ft. 1 c BU 11" N IEbhl I 1" Ii H J Ci l. Sr. N. RJ loW1. 1. 0 1 UK Bi. 1 t' I 0' T i erl 8. n Kf. :1 W. A. m i' I G I 9 C. d dbh Sfnh F. i t i" J 1 t 5. w. 1' 7J t J T. I 5 CD. W. P Br. 3 0. L 11. D. In7 I I. w. rI coL 13 c. g" 1 Gn. t. I 1 f Uo. o. 1.1- W. 1. 0. 11 Lnw 0193 S IG. IOW4 P F. ok SprJ G. D 0 I. P. 11 I" I. GIIU 10U9S/ G. II Go" 514470 g IE Jg a nrtiI t I I. ncIU 901 hU N. II' 1. S. I"I OG 17 I I 0 8. C I 11" d 1 c U F\\ tm :3. w I..I. ov I. E Indpl wm A U J. Bo 1 p W./o. ' m\ i U 0. nh Bl' 1' I. 5. I 1' RI"1 w. lb nn. 3:1 G. Ik dJ B I LL F."t' Bl Jl R. I. J 1 B. 19 Ar. 2. 11 C. W.'F."hl k t otter 71. bill au. 4 W. A. 0' < 58550 I. Dr IG'.i ; mIi nm 0 T. 1. I t g. I . 1' J9111I < ftrl ' h : 8 Ufo lm m f' : \ Whf = : 11. Hm I. u 4" I. 11. I. t B O 7. I. Ed' Butcb :01 R. ki J. 45905 m. J. . ' .A . 1. IEdi. . 115101 JSllnbt35 104 W. I. 5. 1 8\1 4 iI : t l n1 11 Ibu I IUI MeP. 1' rTiJ. w Iry < Dm )s. WI r I 1. j. KD Co. If. 31 lMOII M I. i di i 5. rxth I. 18 1" c. 2. Edm I' 9 MAI onm' \ OI u. I N. R14. Pl wrt. ' tbOtJ I h I c. Tai. 1 17 I. I. t 11harL 1. j Ii' d fiI Wk ' . II. ' Li WI . 50430 > 1. G. . J R 0' T. In I' 7rlD t n1r i1JL ' i I R l n Pa 11 WN lo. BIlf7L 119S1 :2369 < :3411' :421 2254 2358 23 32026 :2864 m igmu m 33323' 2380833815238811 231731 : g i 86 24787 3 > 357 3 281125910 921 20396 26998' 27008 272 37613 26390 2R4 5' 28772 29564 7 21105029905 303 I : m : g g 3 853 m m m m m m m m m m m mm i 6.11931 9 3212132135 3 8 3230733338 32450 33459 > 323:2 3253332548 32555 32556 3303 32845 3765k 52720 52735 32743 33749 32759 32769 52774 33817 32825 33828 32829 32834 33847 33866 338693287 < 32917 33944 32990 32 3914 33030 33047 33089. 53445 33469 3 327733312 53327 33334 33340 33467 33498 ; 33552 83504 13782 33704 33711 33732 3775 33778 33809 33843 33848 33854 338 8 3878 3887 33911 339281' 33900 33 52 33985. 3988 33985 34007 34014 34510 344342 34054 4066 34069 34080 34101 34437 341 82. 4173 4\ 85 34312 34236 34245 3434134493 34583 593 34589 34778 i 34781 34831 34855 34947 4918 34978 35002 35056 35034 35079 35090 5098' 35176 35322 : m m m g i gg 35953 3918 35945 35993 36064 j 36008 86089 36112 38118 8460 352133529 56294 36313 36325 38364 6368' 36451 364671 38343 4 38578 36686 50757 36774 06784 3 783 8785 9681536833 38865 36869 3887 68ft8 3911 36950 m m i 37637' 37677 37679 3768 7708 37712 37865 38024 35030 8187J 38301 38324 38228 382843828738303 8307138333 38339 :1 m ml m 38725 38738 38763 38778 6793 38n7 38853 m m I um 39384 3939ft 39480 3951\ 9819i 39589 30911 39809 :0817 39652 39894 9598 39741 39769 39769 39S 311804391143 39908 3 J7 3991940189 40346 0308 40344 60378 4041 40436 i043i' 4047 0493 40586 40651 0661. 4066340713 40730 4075-4 40753 40769 088 1' 60892. 4M9S 4 > 40938 4093141048. 1095 4110041115 4177141312 41317 41350139 41402 44415 41442 41499 4151& 41588 41803 4161241030 41 41861' 41717 41749 41761 41S33 41811 4 42128 42137 42195 42244 42276 42378 43313 42335' 4:383' 42400 42428 42436 42488 43474 43476 42530 .33..42733142793 43801 4211314:044 4295142963 43390 63101 43555' 43639 43870 43707 43710 43734 3707 43771 43777 3807 4382 3821 43857 :1'182 43872 43860 43937 43943 m i m mm m 087 4 8 1 1847345484 4958345613 6585345101. 4 ft95 4 5015 9 16391' 4843348438 71 6645. 416. 86 4. 070 I. I I 111. 41J01L 11 55357 . 141124 It. w. . : B 40. 0 W. J. \\1 JaIiIu 472515. 11' : I Jt = a f . A. a..1. nod uw. ID 4. < bdaI > > < C E. B" AJnao4u. I IE. If" T. bl. e. 11.1 J Br. . 10132 0" 2 1IJt 1caoIooi ldh L ) I K. n.--- O 954 3- G. HC D J71Tm 1l738RamcU jJri mII7 po W J g j f8 ld t. 3ll1lrllanlo 10914 f 7. ii ft II f J :0' 06. 11. l1\ 56650 a J1Anl Joy Jt1i w2f it 3111 1 < C. < 23" 1. I r ruw. 1 . . I. I I R.- 8. 11.-.01 < ! s.= : ii im 11. 5. I p. ual R Irl kt H , i B. I. lUo.deIL 4" l I I : I tG 9ww 11. I. I IH 1' 7I It. , M" ( Ib" w. an T. urJ i tl S 1 70' J. 1I01d 78' I I. J W. k Jo" U.'I. O. T9lly915391 > m\ kID 4 C oIJ& c.\- TlJ > Joo' 311 O. 0043041. : : Y. J i L' i WJI I. 5. CA. 1. B tj . 8. I 11 T 1 J. B. 1 Ii fif JlFof 'I IR" i 34010 81. RbJI1. WII" 36' f ; W01014 55447 I. II 11. 19141914 0 :7' 3 PI 14. I" 101' TW . UUl. or TIIoiIooI 1. I iif3. IT I 1IRC. = LC. I 06101. 31064 r. 11 c. P. Ltoo < 1 WI 5103111811 7br : : ' LiIeli i. T1 JJj " : P. W. Woorji \ II . N. fiIi fJI1I. W WBi : I"4' v J i \ KL6C. 11 1LFC. 1a. 31 < zJ m. . \.I rir We R Cp > W. C. T. Dr. L1A36491. 431136 8CB. 0101 II e hg rr- tI t \1hW.'i- RI J k 1 14508 5. 111. Pth 93790 LoC . N. Ci 5. 0. GOW 5. . B. n. c. 5. 61111 1. . 9. 4 74. o I. 1I14d M . 45611 :11. i:1I"'ord. C. Icfl > ir w fBMtJo 11. 430 G. : B" 15T iI I 011. . I . I riJ I 1 rsti i 1 u- bmr i I - 4 i t-Q I. a. B. 01 6. STnr I' l1i. 1" 5. IG. J. dlbi i. : fFI iiJ ; fi 1.\ 11. Lcpl A. b fl Il . m . a I n li rt \\.1383. W G Con B1Lu F w I 100 1 JiI LOA Id cann 407 5 489584891O 4750m6& 7 48573 483948397 4 508. 4 25 4813548748 48771411777 4913949223 41 49410' 49645 60125' 60 00' 13 5091 5080850819 86 8011. 51218' 612 51297 51413514215145 51868 62183 6321102312 628230333 52723 I 52853 0 63 170 m m m m m m 53464' 5373763750 54 17. 54 70 8081 55140' 85 5573 058436li8U 58063M07 5656956299 6838988393 67973 6716667196 8738167435 6755751582 6757157 78 879/3" 1965 11. fro 600.110- tr PP1ITIIm 1U. 113 740EW5541A. tOVlI 1" O be < 99 FNC6ROLM > . < 100 Do 1110 . bo. L Li 2B5 MI. 1154 204 204S. tlOO. I 602. 1340..1450. 3365. 381 3816 4hL t4400 J:5Q. 373 :179. 404. 638 4. 832. 87181989972072379.731736 780..784 1693. 15081510 .1717-1723.1738173 1743 23tJ 3150. 3184 37 37 i' I3hL. 0 : IJ Pa I : 0 zu 598 1223. 1310. 8 31 ft Iil. 2881. ms 108 IIf i 38813784. fl. 16/1 8781 ijef - Go rPororIIoo41 I. 11. 1009830011 lIJu.-Bu . 1655 I 1aJu1W' 9144 450035 5. > 1..1 8 . : 7. 103 I. a. l I' I I . T. a. 3 HIIeI I orwIdIl JI' 7401336 Pt:1 R.-504. 1. I N. a- : 3. I tice. 'ID J oonll.frGowoa20 LA. L Wlf144J. 10.1- II . tow . I. 7. Dt nms. lmnJin- wd I a" T. 8. 68472 Yr. 1. III. WW T fJi h W > 10. 111 iJ B. lh l I ' > 3016 O. < Bo . I lid. I. N ft. T. NW Do ld. T. < F I' OMt F. 1 1100. . V. 06434 R G 8. O IT. :8 [ a. B. I E. Bl7. \ ia1. C. F. < J J : SJ. 3162041. tW : i ; = i 1st P. e : 1 E.G. 11 Cm. G. < W I"I"'If 1 O i ifs UjIlR' 4. W \ 1IG. 125163 FdJJ 49386 ' 71010. P. J. 03 t . < 14 a. E. , 009. I. IF obbI. All. Sir. \ S ot. 320b3t ont 64091 5Ji IS P. I'm 11.-- 78 GJeecnb. 010 'F"S I 8. . 60641 5 118380 890. 801 Deamo' B. Da > 40158 H. 7 OU tf.f\ J . 11 Jt 11 > VI. 1048 CEd" 1. < FIn. 3 \1' 11311013001 ac. lT iI JT = < EICamollhl P. SrrOd I. 1. < IQ. 886435530 ffi"-dwlkel' 5 i 5fTh t 5. 06044 I \1:1 ed nnLJO 1\-.0. 0:11IoI. : B. n03. B < o801' 3".1"4 06. < Iotfjj n8 A. E. \0' R.-B" 211 8. Irlaushl. L. 11.- II' A. U86ceM 1602J. 0641. n A. 28638 . on..I. < ' 3. 1' 1 I L T. G. :41."ro' ir 1725 R. Mt6J 14.: > W. A R. w. Pp& 1. If. W. 11Ia. B. I. . i : G I" G 1 0753 7. ( < C. R. < 004- ) 015. { JP 111. P. 037 RIG. ; 011. J. W. R.- III1J. IX > R.-.2 B co WJl b . r3 JJA : I nfI. 117010 l. b. B. 7 A. 16 1 < Do R. LoC . Ul" 1110111 1111. n noD 12190 06. hec33 H. 1' 5 m. t 0. On L1.Chi0 F. 3. n R.-A..I < 5:0 8 B" II. Porkl L. S. L. R.- bI" 3. tInUno' 1:21 a 1..1. f m" < ML I. 04104 nI. 1111. ; : jr 10 G. Le 100" NoLI M. R.- I II p I. W. ItI. 181 T-CPI. . it. Oh 01' R. j La. 31. 7. f8044156111 P1. Sh. 71 r. f.w 6" 2 BI g" MaDCh rltifH < yOTlc:1z CERTtFlCAXBDOLDI S. ofMQ f nthlnuI'- 1 dmTrcAt i ; bR7 Mil , rmr l Jot I. h p-.noo' . l b tTIJmo hbbe 24 100 316 569 731 3317' 278 3645. 6 4 06' 859 6O 3 154 822:1 6470 8 44 IlL 88S5' 88 J 80 loi4IlI0743 1135111610 15625 11780' 13195' 1344813639 mgg m g g. 13519' 53960 1401314087 1423414309' 1 36 i :1g t 158 5 16 IBI 5 i 18:13018344 m mi m m g m i 1971319753119716 19920 30053 3009420179 3022720343 2 20981 2039121100 311021235 i 2159921618 219n21987 138 2381732818 230i3232H :3401. 23446. 2376. 24040240621341122164 4O :44 3 :24.08 2' 179 352 2 2387 254383556 5 280226075 1 2G7 i 414 Cntilol hoo eachtH400. rdl j E. DhIJ crz 1910861150341. . 1 d. to I Esu I I II v boo or or 11. S..L 0. EC j EsLFRSb CliTAL 1 PARTeS. R Ihnon bIow 1' uk . Woo. 1 II f nnJJ r. DilI U = no 0" :7'T' J1 RY I T G CU"X. Ltd. ETh . , ; L t X I L O : thoJ ad 8034418 . W. 0810. 83. L b1. Lou > Id HE O W J IJlJ' : b < il fxo 1 owe 2000 w. e uo 119110006 of od d ; 10 < > v. u t1 . y" Inn . T(1. : ci : CN 7 ta re 6 " fi oJd 8 .i.- > > [ B. 1011 I W . M w. I IA. IY ml I 40474 ; h. J ' T. D. 30 T. 20' ' oo rll IPi I1PPt ma' If" 1. < Mcl. , 5579 1. < IhiIIIO 11I n 1 < 175979 06. 064 I . 13IO\ . 11' G. 06. < 1' 06. I. JIcI .J.I : MOU110e. 06. woI 7 Jt ltt1OI. 11I. fi lm - II saSI : I L044 T/010055 P. 71100086.- 1 C . 13919 4. CW"- . ' Ll. a. ILJL421 8t la 1 1 IF 1 IF " . < cI I A. S. WH v J Jr G T. 1. G ' R. D 5. v aM IIotcI 18 4. I 1.3 JWr-- T. 1586 ] ui.- 106135 I'.D--I 111 I ( 811:8 n.15OU4 k.J-- I ft IIIb1IIamaNW 11 Bb R. 87000. 661357 06. . k . M 3 y 11.- ken Fca.- I. 06. Et D. 07 W. B op. 4. 1. to D. RIU z.mo. L 06. 4.918. A. E. > 90011. A. IIJ.-- - G. W II. a MEETING NOTICES. O. EsTATF- hrPby tho 1A. < AL > G C" 1d > : C thI m the R. < Ioi 70r' EDBmTLAD . r J.l .l-.Dhalj PtX t. > d. tho. EnTB AL l m hill Ronm Uo. P. 851. Ibth J. fu. - . . to 7. d. 7 . 5011478417 lo. brl. ur ; ktLndF ' fGl lt. IDEW " 1508 t l1dJ iCtTI W. da lib tbo. r I A r. bni T' 5014. of lb. m rum J. \ da l8686 IJa \ h i" n p fWas. dIJu wnlL Ci I' o . lo' be 2nd 4411 J" 110. D RFDE JOS FEW 51116. PH CJ " r tUl rGAG1I ROMo In 58 1 u > gl B tlf Ep 1I0LlIi OF 14711. 511145 T ORToJAG WLD' OSD ov THr AT1 C. : EJeIL 1d1t 1.,0 oII" I' d. 44 I ouch. ; Ic : : cut * J I nd ii" da i 151 131 05 Vi. R. G. Co. 1Wtu. I t. I I' of he I .U"'d. Ho d" f d day r 11. 2. P. RAe L 11 M1J h1 t : 1 T1 C LRUII T51JIEJI4 I PAJT \1 L J l \ U \.T : 1. > 1 310000 ho I 18. T. to. U 0. be oIno b Oith 1 111000. . Ib" = i 1 th A wcwn UO i 570004 hrcII Ioln 1. : 11 tJro Pow. we do : I ' OR. .r- ( PO aod neb. 10. > do FtI01T I. I 4. be ; W. I I YO RY LOA to AI. 41441543155. 34PY. . on 91 o : mn. 05 IU. E for ItOW RIO b. Ae S. 0nI000 to 8' 1 r I ANDCOUPON T. Tnlo\m.u < TJTt on4 S 1110. PERIY lLY > 7. I OLD 1"'Dr roll 1 = fr : Fc ! Ith. 11. TI& ctL Co. UL 1J VI"WE"v. A DIVJDy' J" 83.5005 uno the 00mtnI f = 2 | Jl FJtI Soattror7' 9111117. 1017. f Tiu TlllJrtQ COMPANY The Dt 800- I , v.- ifri1t ' IY } i1rHjf g aod. pry t Tore II 4XIIPAVY14. TIIoM < RO"- R. I TO A iwwAT ; R1GtST1 f o thtit I I. 10 WI > 3068 J. The 0rtI1DM7 j U' od B. pJ tW h . C7RAm N . ' d Ia 0. iIJ :7 d B of the In 75103164 1100. ER. 1 1. - WC THE KWY INYEIDl I TIU BOO" of. 114 Do' > I I' > JelaL 7 yonJs. 7471 11010. otm < i T I G 50025. 1TIjJ. 11014513 t 145 ortJ. of ho PI. 3. 00rnhfIL EC II I. BARROW. S E : hWa Hall. t f 7. n/ Lk . TR. I Ph i 5" LUB. E. ESCiGro ELL . 1EEI > IDI Tut t om T" 1 T : I to m1. t Fm 1 : f JJm I1Ir. ; d iii m- re I. u vt .U..2. r GnI d uUUvuJP II" it . 41500) Xf LllNrlj a I 11M EnaboTmm 11. u AEJlkmifhiaJN K i"- ; bp. Dc 1c6u .I. m f \ H' > Jf. 108 47000 Hotel. york. 4. It. BRO KLYX i w I Soml1 001 R. w il . 1illD1. d. ; IrDE1Ao . Xod . ci" ci F Jl \ II. . ci AIV101 e. n.. . CIltIerd WJL Ii. Da lJi . P IGarDIIIt GorlIlIil Gnrc1 IL I . E. :4.1.1 7537 Goor. 66. J. 1' Gor. 11. tii . 8. 811117. W 401 11. nO A..lu.-- < T. uooD I. I < 5. 5. : eo B. 9040806077260. I..B. 30. JIL 100501. 11. II 1 3S . v. GII : i J L- 6 w. R. 1 P. ro4ia. it 6333 I. I. It. J. GIa1i" ml PwtI U G. 5".G. 461. L : i < . boy. 5553 B. A. 10 1Id oils L . 5314. svu111I nswcT ri1r. . J ' 77 . J. OIl 0. Lie : ff B t-lh.II. Ji1 \ iL i-a.J. B. > DI a lpt rBB W . t I 3734 . 11.0 = oft.--- 4437 1. 183C. aG 111. I J or. LcoL 11. iL 6. I. ifJIocIAi LoCpI JI . 4111930501 B. wT ; L l Ci . 1 B. 11. ant : P. O ; rtrn'\- i ii. t B. D. 11. . L r. T" < iJl J. S . B I" LsnwJ GIL tllUl1I1 5. . 4. 11'- me. L i W 8139 T. DIm OP 060731116. Bo 1411 > 7. J.P. i1II IIt B. G. : 5. i3 irT an ; 6.3- I paiD 5. at 1. i I poi rlae ftnqtk nit 309 I Player. Gold Lear Cut. J P. I Playsli C1d. I 9" I. I" 8" I PI. lt a ia Z-oa.-oa. Tillll 8.111 8. ISI1 r f i t CI G RETT ES' H. world oaTty ar. Toh. t7DstuHlld. 041. LuOMEDIUM 1. l O or 5 4 tu . 1 t ci. M.-iw Der7' t t i SIdbeIied & lor1a I T.- p .nlie.- P5 S. it Bllloeh oCth. To ooC Gr IrdaodLtd A b C : d. < I. of 11611 toorI of J. the w : I B I' 55. bJDa. 6 till 115 day 01 Morb 19164045 \\10. CBARL" < 'Fi < o.\lcIonal. ruJ oud- T c i 7031031 110310031114.001004 I I" D t 11010 8811 he 44 AI Ib do < 101101 > roIir.-d'NIor. I' BIe.- JooII Ifthla 0110 1 bIL : :1.1 110100 and of 84. 15004 A" 11. IO on of 1547. tiO1IoItIo. l t d 01. IS I. fnaM J SC8E1nL11 S < SJ RIa1. t. 141131 7131110 " 7 siN. 10 tal at" ; Arti 1 I ri 1 1. . 1 1 < 1 f t" f t r1r i krr. f f mi' : . t pcJdJd I . W 4if f aNi- ' m i Ji7roi i I < EcC. 1 IS the la. f the Td Ib IC I..d I. It" 0'- 7r il. d II -at \.thc. J Ij 04 Mddl 58.04 1. It. 100 06 11. C d 1jf ' b ; ofu. et. da ibJ p : be. tohI r In < : d a. : . : 114076 the on b 10. ad bb 640 ofIadJ A. PS --It JLt 7latZJ Su. Ji .t T ; I0. Iff lOre : , UlJ r1Ok a. 4131170 = \.1. RIO MIRS EILY DOE WOEntlER A. . . D1. r . : Hi 1 < bCoutII7. tOO I'M" DI..lof 8' 111 of" on tIle Oiled 04 Iv 7 Ulr . e . rri td : . . . ofx. d 186 b. 10040 to. he 11 dot. b. 0. 1840 14 L OrIO n f Dalediff llt tFW .11- \.u. he . ; 7HEK" FR ORW1W' .1 w tll b. > k. ; ARTmCIALrEETROLD BROJru lL1i1IW mad. ( or. uL 190 II- 1 THETIMESWEDNESDAYMAY3O11917. H'1 I 9FFICER& j fo1hwbig c tie ro VrOco | . H. JTAm. 0. P. ILt k IftLILILLLpolL J. L LIOI K. t4 . t. o U 1- 14. I B- A. o S fC M. IL I I T4 Am E A- 0. AT t. MC Lm& lc. Wo L I. FI 44 Fpa D. pL LP. ML lr. 7. J1fl. ti7r. 21A. Fn. Th1 LVC 5. I uK U. 7. _ UK At5. 1OVDYD. Au. _ C Ll L I. P. 1111. 1. tt5. 3. P. r. RFC ARTMlI i4. 1. W t. 4 111. 5. _ UG C. . HbOCWXRFL LI wy _ K. _ L ow. C pl 5 Oo Rj cur C.Z..L n1I. S. : L 11. I R l t 5 3W. 0. ni1. 14 m R _ J. R1 s. Yo6cIWlI1E. 4. LPOI . U. : Mb . S. V. Y flKPeoLHLlItIt 1I. 11o. A A. NothI lIOI. Rd 1. < U. S. LW. | pe 14 5. Wor11F4DAYD S Il f. d A4E. t Bm. M. ' 1 ' 4Dt T. Wu T W Wa5.L LOL W. TJ y. _ d II. E I. ptEDO WIt. G1 C. 1. Liux 5cU. Z D jfl. CI t. I 5 It. . Wu. XA.-cd. 5. 1. v. I wOcDED. ii. V. G 4. _ ' B. 1. J. I Rr'w. 5. f. e. I,4. A. E 1If Noon. A 1. pI- I D I J WTI1. U. 3 E . LDGLUWLC.I14 4 t. r W0C11D5D. K. II. chlIIIor 1. EICheqT1 eknawIedg o I I DRW1Nj I NORWEcIAX3LOANof 115 ' 11. . 1517. 1 2 1315 33 3t 2g 443 41 752 154 66 3 795 820 865 let 911 913 921 933 975 988 1263 32034204t2078 2I4 7232523392356 2460 2587 I 1644 1664 1733 74 786 s6o 536 942 S 3012 3159 3l7 3320 3458 3460 1766 414 4245' 4453 451 4583 4934 I 6062 I I8 5191K5205 p396 I 5d 097 6026 6179 8161 6185 6212 6244 6459 647 6479 649 8522 6538 6629 8351 6562 6638 6644 j 6798 C789 6960 6873 8690 6895 6895 8937 11856 71t2 1126 Z117 7070 II 36 = 280 7304 7499 5539 7540 694 799 7561 7317 7953 791 7982 7990 7993 8073 8082 1 soti 8097 6127 8153 l61 s5 9 8550 1 8657 80617 860 8892 8709 8715 8736 8740 8791 9785 8799 6790 8805 8859 70 1 8103 9160 9I4 9194 9193 9501 I Ills 9220 9233 95t3 9555 8329 9333 93f6 9469 9478 9494 8545 9567 9954 0634 969 9713 9739 9766 9734 6777 0612 9124 9827 0844 9845 9876 9883 p935 9978 915 0O02 100Q3 10090 16121 10465 0405 194S 0334 405714 i0777 10951 11004 I 1l43g 1320 1I52I 11599 1685 11691411712 1866 1194 1 14936 1944 I 43 44 = I 13537 43542 146 3595 13594 161O 13640 13935 13060 4146 4487 44234 14240 437 434014341 I 451414567 4413 = I44l 15453 3223 5227 15231 55799 3504 13330 13557 65413 15913 45394 6O0I 652P2 673S 1475 d776 7M7 770 173 7075 1824 85 UI6 8547 374 48906 19234 i941 936 39645 965 4945 98 0183 13286 20334 70563 04d 1 211553 20594 0907 : 0723 0756 2f30 30842 063 20876 2A4 30914 0809 1034 20935 20957 20978 21414 0O 21000 24001 2-1009 241111 21014 lOlI 1104 21123 21141 I 5I2l3 21328 21848 4434. 21436 8I68 2446 21491 21900 I3O fl536 fl367 24565 21816 1023 21634 24684 4 24703 54734 1760 24903 4 I1HI0 51946 1839 22076 22007 4 22153 22424 2127 4216 22139 22327 22264 1 L1 lIrlvaL. Th kifl 34J h1s4 LW.L3IdJe 54195 It. Ijfl 46ll G. T.e 1t K. 8. h I B. Wdlft. 140099 U. I Wekel 111. G. 4i-.e.te.I RV.t.-A..I.tce oe 6e. 4 It. s r W4 : lISPS l 55647 Ctl I1L 4k lEe. IAIIlITOIeIIJII I thIl. I 847413 Id IMorIt I idptm : 74Ill IlnI. A. Il. IdoIlI ; Cob l. I ohL 145 1141. 4. 564. 42247 SI. UKIIIIIlY NJ thlb tI. 959 A. 8b. CIdt 1171114 A. c11. 5. eIlodI 94063 Gr A. I' 1hte7. TI. 5LIpl DT. 4. I lI39I C. IL. hills 1. 2I lI1IlIl49111 Alt. 04. IL UMob : 45749 A. Bye 7Il54 jIll. 1. ; II1IlIl. II 11. 1015 1tt. 9. ItlIcelilIlIl. SIWJ 711:3 Gn. O KIlI1re4. AEJ P56id. 12142 e1. eImyddl I FIIltheYllI9 1 I. 414104 1 FOI1II 91044 hIll. A. Uth.I1b1 I FI11bIl. 84789 GIlI. V. F. 1 P11111. 0I9 MI 9IIIIIIIlbI4 : GLcJ. 111. 5. I 1111. 7. MII94 1 lIlCIdiIl 19791 I 4505 WIoIhI I F. I 1111141 45743 dree I 15 53514 2. 4619 IIlIf SIllIl I Up1" 1:04. j. I It. I 5. 11. I Il9. let. LHOIIrnI. 7411 738136 II. ld1W64 W. I 1C065 4 591911 456l : DI. f. : I ECI I B. IIIIThIlI8WJ 74556 thr. A. 1W86Il hntte a Gr F. III 1thc1btol I Rr 9984 GI FI1IIdd1IlbIOUtbl I 7756 tel. H186Ieh19rt I SI9bYnI. Cr4. 91. H. 5. 54911171 1 Iw1 4pI. W. : TUIlIl lIdr I Wldhh 75501 Sb. IW9K5h44IlI : 140367 104. I. GIll. 5. 86togbl I Wifle. 9156 t. T. B..e. 111909 6ev. 1 I ll1. 76456 5. I 91454Il I 91 J H. I. L1AcUe. G41b : W. 5 569 SPY. I01kI Iedd 44189 A. 6d06 LCV5. 11o14gtoe I 544713 FIll. ooy I GIIlOIIJ 101380801. 4. I Or 7. Tcepl9mbe4 W. 3. I 11 h. 01. 4flj I 11175 It. I OG910Il. 24017 1 _ 5. 8040411 ceeMl. WYt I 84634 LIo 5614119 1 TI. 95658 Dv. P. OIlY I WOlt. 1. I Whlt. 10163 pI. 8. Wl19m 45796ALCpl3LJ1Ue1Ito41 1 48611 SpY. V. HI9y 5. S 01 566 11. 19p8635ut S 30117 2. II. lTnlt I AullYleIl. 1463 gt. I. Wt LIIL0e5 I 1tI1em. 426 1) 1 Bck. 19148 L04t. ft. MI1I 8048. 47054 Ebtet1 I 37144 1G1ce I 044eod. 50853 AJ 43710 1 1 BYIlIIe 43051 L041IW4) 19754 IltolfOel 1 CIdI4I. W. 1041) 5 10994 1 341 47415 - : CIlecnti. 30764 I g01 1 RmIim I 17597 1. I W. I IMI : I S DItelotIl 59405 5c1. II 341eM1300117 I YIlIlldL I5M2 L4F1. IP4 914494 1 : I 18656 F. tlt13p30t 51711. I FIIll. 50440 3 45I1oI. 47356 ticedl I _ fl 1 I. 43754 It. o8o86Id. 8. 1 00YI. 1 fl1lI4n. : 49795 I I : 5. : 43603 1 76A3 I 1 _ fl41pIgl I A. 8. 45630 II. Wlb0. I Khltt00066. 29660 8. 41160611 1 L0I A ZdIlllOO I LWI04 01. I I 1.I.y. 30751 dG4o I 7) W. I J. A. 4Ghec I 1Vd0l31I1h 1 MCF14fll. 41450 : 0kFr91. 43520 rflh140l1tPY4 I MIIIIYIII. II. I 45570 900191 5 MI$4..7. 8. 4I916I1 et-34. 312731. ; A. 5445k : 1. GIIlIIlI 393140 I I 50640 2. tge1) b08. tBoIoyt 1621 1 XeMth. 19201 I C01W176914 I SF294 : I 1eIt : 4045111de9 I 5Les- 1799 A. I 711918. to04I 1 I : 7166 76 I I 45012 tgt. 5. I I I 77006 : I rm. Gloec' l0. : : ItA404Ilh : I t-,541It. 7344 5. I G. 1j : 50131 T1 I 33671 5. I :80.41.14. ioooe 3' 5.5 51346 L0t. IL 340331 4. I 81. roI I Rod. I . Ft1 57621 833 1 I IL 54136111. 363160 A. I 3111611 I 9mo86 I 3277 I 1. W. 523TA 1 22419 22839 529422863 2311323551 23815 25682 2099057004 7242 2322129234 308701 3417031172 34650 35526 32532 32646 37600 32873 32994 = 3277 33312 33858 33928 33953 34162 4185 54344 34403 3524. 35363 35395 499 555 36537 55850 35677 35684 35683 35704 2733 33767 35005 3961 35987 36213 35279 36467 663 35795 36734 3782 36615 3422 56060 6988j 36056 36968 34996 37003 7025 37024 37278 37294 37322 37337 37344 7387 37399 37256 37860 3006 8197 36286 38587 38302 8307 38323 34412 38427 3430 35430 8445 39500 47 30557 38563 39071 34610 0657387l6 38749 30479 39196 3920029204 8238139251 30314 4020 40654 40661 40t85 40S92409d 4093I4104SElO95 41103 41115 41277 41312 = 4238341400 4358147039 4437644373 6690845893 6089 46692 4 688 40722 s 5 514043. 1. ' 5sMtee 04148601 6. W1. Ltr1. LA186. 8. ' 54285 74ce911kI I 15060 l8ollthI I 45091dI I 06J. CIII. : \ P451911. - 06. I 130610191. II. I 14583 51. W. 41989 J. 1101040 1 865. J. 1 47967 b3IdI. L441A911. Fll4k14tIlIl LI919180041 I thtIlo455IS4 L4WIh00 308601. MI4d1I4O. Ikob4oI1I W. : ; 0.4J914494 245618 PeIbSIll. L-Iko. _ ; t5r 1idlff 4 GK11004004. BonAfl0. IAte1486. CZecIt140. 676211506. ; I 3104 I C Moe I Cootoo. 15971 T. 186I3I1Mce10 I l04tV. 26701 5. IRo8650eI I P3083. 4. 14011191. I 4119015. J. 511t 4103. 9218 589 410 11. ; 118656 I 119673 F. 1 21233 8105 34611. 11841 P. it6oogo PoiSon. 20405 34. 94l90l P0019. SOlo 5. 44915 I 011th. 55113 5 p. G4U0I. I I : _ A. I 18. 10724 I 17 1 4 J0k 10169 3. A b9I 80111041 cuUt 155300 I A. LIredoll I 8AL1I7 R. tt 1. 101 604 I 500454 C. Beo I It. I c391911. I P. 5. 1 A. 5. ; BOIh01I : I 240644 It. C. I 0 03104011 I 449 U. C. 1103. L llhi J. lgt04e1. LAIbl 2614 79l. 5. I Mow. 50010 H. 1 W24. 51885 5 10039 5. b04h 610 Wo50Adn. SL3IISY07 I I . _ 06. I 1 00564 I 11866 5. 45 A. I LCVI 6. I L41I191I08LHO I TIl. I I 12546 I 4606 I 13170 ft. 41300460 5. I MC7030400n. I 5048 ft. DtlOYmIthl I 0ll. 507 6. 43191tlII I 340486. 0563 84. 1) lcM05InnI I 20686e. GIoO33 2504 5. 146864 I 8gtMJ. I 4484 1. 1. 544 L 1945e 9l04. I 8191101. p.- L4h86tr. 36lngtec. N. 34977 b. eooi 1. 104dmo. 34093 W. 01g. 0001 6. I l130 IlIIQOI SOMWkIS Po1l 06. B4dI011I 9410Y. 50664544 8oecec. 0554. P06. 8d1ooIo. 83 86oI. 55744 IL 480444O104 I ii. G0I401Il4 11421 C. S00l5I011. - 74. R. 45304 xo LT1401Imn. 11. T0301000. 811030. L1A1I1II. 5. A86n. 349118611 I 43585 1Cpl. A. I G. T. W911t1teJ 06. R43653. l1116In1 T. 1 8u. 8. A. 310644 KKR the. 5. . 5060. ho. 4814 7174 WI 103100. 9074 5. hl910610e. W 19075 P0413. 5041 1 D5ckoreoe. 57605 0. 30. 00111 P1914 10601 i064nhom. 885 1 II 12259 L4pl. A. 1 4660 1 001 700 4115. A. P. 11g. Tth86- 900. P. { : Tol1040n. 06. AIf34Olb 1 F. 1118631 1 7482. 191. T. I 3It3 RJCG7Ol. 1. 10. LB.ce11 06. 0. Rothto90 I 111Nt10. 81140 5. 0729 1 51. : W. 1 1. 530A86101I ; 12358 I _ . 111386 : 8341391. 6. 91111416104 ; 9150. 21213 P. 8760101 950011111 40058064. 8111W ; Bekook 43678 C. 10111 blofl I. ITIgV 056 41. 1140 QP CI6. 54473 C. 50011 4111810341 l0TIIIOO. 105 C. 1110404o. I lelk. 38756 4. H. 8031 11111. ft I I 11164141. R41500 : P3081040110. 31 I F11304 42983 I Beth 04510491eI I 1148 : I : pl. ; 14. M0I10. I P. _ 41010 815. T. IWI01IIY I 1We6 5. 5. 441106031. I E3e30B301. 7117 I 0594 P. 1074 1 t. 3400 7. 111hIth. b11401. 504 5. : l104. I 74 0 1) 507351 V. 1 11mm. 1151. 800 A. 842158 41 1810003011 5. 4 5. I 8117 I Is. I I 1331411. A. 7911916 4 t. 030011 1. 18111190. 1 A. 8Kl Kl9 4444 L4pl. P. 172 LCp 13. 1 140111100. 9168 433. 8. 5. I 9401LOII. 7435 1- 34eolhIoo. 06. 1om 1 540 110119186 1 r. : Ott. I 4. : 5. LCI I thmI31l. 11 rh- I K133J1 I 6964 P. 3. 1 1. 140dl1t0U : WOOd 1563 I flI01A91ott. 2 4726647302 489544100 48777 4998349891 8104161070 5142 6170961734 639 6423651273 6884258699 6 PLA 65 4 BOItlI 50504414 aty. 886 3i.7- 145tAforfSS 68 1. LitLBfortIOO. 2282-221 Lit5010r250. I 439. 469. 731. 784.- 236 356 3746 8983.6015 0r10t to 118 1. „ 13- CIOSI. 0. I16 I 131/ _ 11167 " 03 13 0 „ 1l 14866761 p0495869Mey 3917. 034343 zrEE of : _ 8d f664 1 O5. 5383 1 P43011. 7329 P. 5410861851. E1411L50061. 51 510068614 _ tG1o06 I 51 5. I 18 yrIC0114330. T. G166i. 8 O 153021 J. 65I90P1I1 041011. I 341011. 561308 W. 1o01418. 103. 1 5414411301. 1413574 41. I Ill 1 5101641. 391444 L. l. a. 111030390 340041. 3430106 A p4. 11. 44e1O40030 I 16 0. 391986 10t. A. 441411804 100011. 17143 5. 471.018111 3015001. 03617 FTt00Ol00 91l. 3553 8. 1411890. 1030. L14031S 451363 4. I 1 085 P 45023041. 81101111. 604364 2. I 910. 661916 4. 2. 01 7474 V01. 86mede7. bL4 I 060154. C. 5304 8011013 7 _ I 1004 1 673110 71166804ed 1154. Woeo 00 9014. I Wfl313e301111 37 5. 04.3441,4 3 86913. Ye030v 13344. WeMd o. 00. r664L Kd. 0e 17064. 4d. 391 d. Z48d. n48eIdl. R. 006. Looo. Ft 3760 455010086 ; 06. 34441041. Lj50861t1Ie. 6 5. 4 G911. IC DtJ04 ftIdd. 26643 It3086. Do. 24 64bJ. LJ. 1314. 6133 4 CM _ 1111101915. RbtcT6. Ttlo000lI91t01I. 91 501Th31. I 5020. 531 06. 1 0043 1 : 04e. : tl40I33. 06. ; T01mlo67656D50. : : Wil865 NW. BMdkk 325753 861. HfP 55 14157 dr. A. 5. C8L. 1861 I 1154. 243901 h0191. 031068 54 1. 4864186 6 183090 L : 84 386453. 9002 11n. 5. 45o5d.V: 64. 541. ; _ / I 178079 06l I 0. W91 14 914 08614. 991339 All. I 1101 7669 1156. 81. 1 Gas. 2. P0115064 ; 142I I C El : rI4 86tMo. e86318B. Jot.-25556 5. 0l041691. SW. 450401111191. 8. 1 5. 4 4WO0510r441 06. : 11IootI. 7. 8348604641341441991. b 5. 1 83703 I11Y. 85. l00o. I 98134 : 5. 41. 8868686m _ 45 . 09293 86. 6. C. 734i Ve0o 711551 W5lklloo. 64135 11111. B. It 0030 I 0611 Bs9018 060045. 531325 1 0641107. 117864003. Kb03l. I I. LGACot9. 511 14 1 110115. 0604104 : CY. : J0 6483 S ; 548106 501. I _ 1o1110 193560 8. 57904 W. 06106 I I Coll4I tSt0t0 l31. 5. ; 35911005010 I E. 34048603 84979 . 41445 p B. PoI9 _ B0II910411I11 060. 4 18144ol1 I PI. 7. 75l I 31. lG1cel I 3. LI. 1. P4186th 1 73238 563. I Woi 050617T. I 1115111868 P1186. 11583 : 17756 6. 1. 51008001 ILLI2OI6B F86 T. 7. 1olom5977 W. I 51483 I 714 Et1141110111104. 41152 : 46307 I II. 10809140404586391. 0. 11. I4C85dmo 16. W01. B. 4900 A. II91440t006. 14990 4. 2 R. 05 490486. 110t4156 23083 711. I Joy. 1714 too. 040611 I _ 18021 5. 10404190 0704111. p. Yne 8. 5O8086IOI 1- 71lrMJ8 I LICD4. IA. F. 5d411mmil0. 60.86 fT0ti0s186 I Eoe. 9077 PVlt01811. 12518 : 1665 Let Ant. I I 71111. 1 I 900048624558 13 18. I 34O CIIOI11. 800066031. 772lI III1OOI I G1. 040097 flEL91qC .41 306Wuce10685 1. SltCl5I0I7W0046 _ : Wo. o rTh1104kI I _ : SI pI. I 6 _ 1101175513401061. GI30H0YIl9103H i1 11g. n W1wce356 2. _ l- = 1104110113 90041. 5201 1. 04mbr. 11. S. LoOrl R. 506 1431. 6 1110055 s 04100. 902843 F. 0603n51110I 0741k. 5. I 9c806I& J. 06. 34 bt41 R8010Il. 01737 870611101. | I 1111086 410 81470 Wop. B. 11103 111e041041 : 11ce1. I 34 1411w011 I m oIh- flrr. 54309 636F- R. 41. I 1. B. 73 B05t It. 4. 0. ; YP- Bt4 0404 10031. 000 5. 9. I Ao6o11. 1. 1 431155. I AOl Dl. 4344868611 4110.11.1,11. 437'S I 5711493 41041 I I : 5. lMoo04e. 0t5 yor crcr KCTPTA9 O0V1R7X6747 0. 15510433013 T5167 CyJITfl1C4115. o Idt86mndltlo86 0891031491400. of 786 cod 4. t1. Of the 90tI830I 1134130 3 f 1Il 806 169 fo1 110 to 0 17. 18 II TnE. . 3551 I 721975007180759' 911 1 < 10912309117 12851. 1519615227 57979148509 tS264i39290 10703 19798 2009 420170202' 7 7211792520' 25995 1- 45 4 C zti6efr of 100 U 1400. l P. 71 9111410. 57. C0mtt10. Th. Pt 156 0011104. 1411 4 311740LD 111 c. tOND0N Put3003. 1. EOtobl5ld 1001100100 5117011111 Copit01. 86 116400. npp3 01 to- 519 051. 71 1141. 10. 13Iflm913176. 141113 LNSENIIFRB IART 4 89100110 Wo1J rR010e3I. bC 04e86ohed 70. LTALF6R.RE 4. 05. Mtw 1 L 14. 4J og 110000. olthr 1100 Tho4on. l 04ot11L. I mw34 ; y t4l0131Oed500 8473. 4018474. I 0i 5434. 61116460. PLJRCBA5ED. L0L3S 118914.4- P50NSA5PI1 toil. 0Wl. 1 144 11031109 L1 241 03 11Il Jm14qoo. 41447 l. 1156501606 8091 . 117073131. 11 iRSIO710 1rl104114 0 F111len7 0 I91 111011034860319 410 1111 161 7910334p930 61014. WC5. 110 6684 1035. 68) 60Ifl0. 42. 6 WTED to 00111110 86loIIltioe 05 00 11 J O0 110bi033. 0 P860t191 06 9100. 001511104 _ 18004111 0 061 I 1910401 686000. 0111. 9v1Og5oo B 331j Sot. 111080 elcet. 3ro. 666693 8- L9 11611 155107 L4564. W. 4769104 1 286115. 1 55 I 06. 1Yo34 I LO 0102 00' 4. 410408) 34le441o. 5. 06 P60 06514001 1 140515 604 511. 5. 4oooet 1613560901. 40693 44111066. 1 310341. 5056 5. 0464 35379 41861393 4 5. 1 1111300. 453455. P410931181 1 Rotd. 39044 8. 131861 - 66604 4. 801d I Th391. 25195 P. D0004104I 04803. 6601 0601419 4197 5. 5. ntrl 6036033 E11191B011etd90. 490164163 Ii 5315 A. 4F41190T1I 00 275t 1. 4 06. C. 1G100093 I 5114410. 44554 91179 06. Te64 I 7960 11 P0313116 1 800811. W 0686 _ I _ R S 394000 I Il3ll 5. Pet,1804 I 291186 810008639141 ti001.5011- 114247 a. 4L4411 Ha341Th348. 541111043. 20452 5. 161103186. 0011140 00 W0000.C808 PnoW : I 1411186. 11514 G04V31l 5111016. 5017 4534483 : IA4e0. P. . I . 17044 711. 1 04141311 _ 5. 11ec11W00 I 103454 LP86304 I _ 3414 Aol. 695. A. U 3. B 100. Pt3140501. 1900 1. 19001111. 107730 L-Bok.s 411149 1. 5. 410710. 81. 86 0 5. 11. 16686 I3 41061k 0. 3004001 I. 4910884. 7. LA.M.C.-K.dd. I E. Y11ohlo. NJ. 96.34 C. 0711. 3. _ _ 210088LC54A9We704003. RYk-AI1por 5. V11. 11234 80 Gl700 kT9077. B. I 1 1J 1. 55. Loo LK.I1 12615 P. f5986e11. 1L331601111e4. 110113ed040d. Wreedd00d 38686. 004. D86W. 317I 2310601dI01. 4040 13. 0044191500161. AcISDTSFI1LLY 34111531. F3 13006 1137. A. 600005 Ibe1t1111 ce06M. OeOmM00166. _ _ EJAB1ke. e 318670 1103. : _ 503. 8. LB04 1 150334 GO A. F. 56IlC114 R. 1 00S. 94131. _ 5578z81. F. Em L-CL.p. 248001 LC C. AbJeed1. WoeE T7t0I 2. B. B-06. IL 10304. 14. Fr50el01gtdIl. 3414s 1400100 RC13100. 0011347031 41011191700 M00e 79310 34. C. 47100lbIectl. 060410000110 A. 6876 86) W _ 301967 CIyd00bl. L1ESh. L.-C lL016. 06130 13406 5. 060409. 4. _ H3O111456001. B. b. PtI-O086I 1649 06. 1141014 k0I30 3069 A. 1F30kJ. 700400611. rEc CS N I. 8031 motMlth IA03171L 4167. Al. 5I1141776o 15. 1114 1811 I 0114 4308614100. 114. 1 t41p 56 do 1 Jo00. IT. 1 1249 fl 10 104001. 0001414001 Te. n1 R,44. W _ 40 5 31740 86561110 B I BOUoTLID IO7I7. I8 Ioe64. 71 906 I. . r11t1e A9N1AT. 411191 o 03010117 0104 be I 10. 0604 R 06 St. 06 8101' dO 5. 5917. 1 p.m. I 10 164401 5 50001 tle 14 Sb loll. 046 I ND. 041044. 1101 490. 10043680141 1. 104 FCT I :11 0 10111 060 71T711T8FY171 G4NEPJI. MEETISIl o5 50 844 he 615013031 71 o. 1. boildId In 0 CobS 101143110110601000 431. 1 06 1917. reWi 4 1010. 01 103 0539 15603 01 : 4ther 11037 311t5o1y. I 11onfl _ 11J I 3017. 1 0405 1107. B F. I I do' 1044015413. 110 5110010 0040 114 C 0 0101130 devto41 56 911tote5 11105007 O 0 b8311' 1811 I 1 1 7175. 114711337 4. box C53r. 110 tpey k h ' 0 1616 p. Bond. 3086 obve 807106. 41119. 00 U 00011 114 3131003. 65. 11 31140310010. k12. I41Fooe No. 6130 5630. 01401. 13) 7 11 U1Rs 14' I 14071114 OPPOSE 6 71. 44 813414711119 COMPANY. 8. the o04e-86m4 , 0 I < . 0lrt 5Iotn4r 05 15171 ntlhA 69110100 1014 the . 04 b 11080 e11 n1. > he nI 0 Cnpooy 6110 1 707560 U pn 1111 10090 304 eo11nod 0045 I1114300 Pymt U be 1049 1630 861 404. I It 0 7. 113300050030. 5' I CII o 0311005 4000 8oth I043l0hI31o60 1411100. 1- 0 10 ho 1005386113418 1 uopo o5 to 401. 41 I4 047. _ 6086 o86 0 418415. II TRjRtili A6T. I I6. 5ng4 1. 1JAE 0 I 196 06o71U 15 held. 1144111 C0MPLN. 0. 3501o4 11 50414 plum. ot Alor14 The 07 111 01 10. 4 bm 6. Solo I20 410130. 000. be 86 111 0 141 01 mm 1. 4. d TIe Soe1. 301lt0 3 1. 0 101474104 10 04 804ny 0. ho e. 410000 1. A 8. 11 . e 100 C y. 141 64 1611t0Y86 161. 4 II So. 4 I 114 the 11 141111115 1014. _ I Slot Leom04. 141. 01 304391 51110011. th Sc 55601t0. 3100130 0611. lli . 117 I Io 510010 Ole _ 0 I 0066 I 100 11 111131001. 611 40116 to . 5 06. pony 5054 00 00 II 4 1 n be Po Kog 91 40. 7 004 p000037 05. 15. 0 4 86885 0 Te4 81101. 511. P14115. - 64 p4 O ng1164 I. L18 sos LL. 8634j83490dW0101. I INSURANCECOMPANIES r4O74 LOAN. LJ W86 00459 cl41MPASY. B33 0 01 1 ti 0 hetEKIIOLD 5:1/0 t. d11l 16. Loedo 0110 06 edS . 06616. _ 041103.5634- 57T. TERMINAl. LIS I6ALP MORTGAGEGJLD I o. i 030 lth be Mom Boee11o 000043111 116 10. o- of etbogo 05 11e 4. 10. FC Mop Y12EKNX1bNI1761CE1. 4. 3826571 111531377113 p 005j431 60. bee deo3086 P458511 J. oU lb. 03 0130 SIty I 5414115 1. A471ET. 181101070470110191 rIIlt 5. 141. 291t31. ho 431111104 to 40 I. 6586 th 615701 thn tll11l6N1oo to. 0511 yoC1NT. Cr34113- PAOTTCIPATIN PR14FE58741135 STOCK Sat r wit. p. 81-0 t5750t. 81814131lICTIIArIION B WKR. Aotlng 11. ma XPANY. 1. 18 0 heCLO35L Jp. 1t7 both f3 1011001 54 r _ So. 056o btoo the 1601 411341104. Ovd 50rd. 71 Moooc11x 10404. ITo' 6452. Ml617. ELF413r11C 96686 . P1 050 11 do 8604 Oe1011 1804 r 11 34Y NAVIfl09157341717 B50 to 1111107. 150. oetbOIhd3oeU41lo0. MOR5SI6. 18311101. 77 70ce 5564401 LAS. 1137. Co. T 710111111 eo lI 1917. Ol311 97031 60031311. 33. Corehfll. SC 44 53. 5Tc80706m. w. 4 59141056. 86300 k0104 546 . A1It 5 t0o56 p- 0. 4. 1104 301. I _ 11 1. N 14oom. Tpm Iloolo. 340111182. 4 0. 31300051 8 4oos4104. 9411 43toCce. :14311(3h111n 8 od 44k T4 34. OARDENS. L034001. WI thE7iTI4L Mo 04 110 . 551. o14. Vo. 41 3101 1 _ 1059 6060o4n. It. rAIOR fl437 171. 03ooo. 10. oa4. 1l pmmo1 04 5 ton 5' 747414071 41. L0oto6ooBfl.4 3. iaS tpUvo 4 000100411311 PaZt I. It I 4 04o64o11qnond 104. I. o : 000170 9300313. 3104740111. . 030030. t3V4TISRTABLE BOAEIS-0I11WZNCE 15. 40. tt 70404660. WCI I 0461 90m 001011 5100001I1111306t305Z5JL oe40 Li Nollo5ps 56016. " 14 31. 041. 7. 5 75 00 I 0000008 40 Peo04nTIme 1ETW14E76REGE7CrSPARKO114875R2105573. 1) 14e047otond 54717048 130112. : 0400. t 90091. de 80.- okg 70:0110 ocelot tow. 2Lja. Y86p5. 8o50to1. OKNPRITi TA31LS : tA 00. led 90040 I0000efrl0B004B. SpWmm I T0AIIL714YrRTbort.h1o FI 5155357151. 0561040 04 A. Poor 1130001. I I T VIlE PARL- 6. oel II. 1LCATE8T6Z11T. II 0011 11111 I. 51180 _ 91104 _ KndenO I OVERSEACASUALTIV re 9176140. 1031 001K691111. 1667 . 686. si Dce0775ICg3. D00S2eA08etw. P. B. J. Dt. 433 Act. cit. 9' 0I t 1620 1. 6. 1. 3486. 945 W. I 411019110403 425 fl U4 104 Gom . 6. _ B. , st. 21714 91' 4. LI 5700Jd97440464J. G. 818e9. ISle 4101. 4. 5. 1.:0isisio. Wce2tI786 he. 4130311405 341000000410. 1324 61 AooT4444 T170XTPT41A4II4. 5. 34. 510313 50140. 164 WJ 5it. ; Sce45Ba1IL. 513. I 4254 1. 4. t534m. . 5. t bb&0451 1156. 6. _ 4913 6. rt 0770. 13755. coos 4708 P. 51 505643. 1546 11. 8-1 l011PP. li101o0b1635L U04iioC14. 4544 0. J04e. 4040 6 5. 30101. 1150 Id 40344708 6401011.411359 J0e4SIWV. L _ 06. 41. 1 L03. I01LcL ib 1. ; MDe5. 9804 6. 1061. 1374 06. : 16300. 17162- 04 51545. LI 11m40 900k 4055 4. 1 0eook. 555 04. 4. 6. 1 986. 3ltOe 011. 1.- o- 500 554. T. L soo 7I0EP. LI 6186. J. 9o04y 51 w.5 1764LCotAHs WeII34433D34. 2e. 8. _ 03 5. CA J talw0 P1053oo0. 5 6. A1391W51 . 4103 7 29e1105443AAIGlS 466CXPhec50. 042 - 4007 34780605 4. 1 F P1100055 01144. W01Id. 8631. 46t 01 0 PbooM eed WMofeM X86104. Aoooow m1107 466 7. 1 l7 4 4 0066 11-04 004. 31o50. 00. p04. XId Co 500400. 4. Lo30T.56e . 06111 800451006346. I 1I47 7 3436 : GlosS. 0730 54. P. 84. 1574 P. II 5 7. 3914. 7 5114. 5. I 3440400. 34 C. I 31o. v 34 S 5. Stc. 4732 74. Soo1. 110 5. 1. Po oo kt 98015 631 06. 3. : _ 5451 41. 2. 1 SmIlk. 133 P. . 5405 06. 164 1 gin 0644 1177111 Ho.-8.18,86. _ 7. - I 50186500 5. _ ; . 0. 3. 7001591. 4911 641 E1O6610q Tt134G. eoiu 0 01 I I I. 30371. dm191. 5 otcetk 111. S Penn. Navy Cat - op. 0 . NivyCut 206. 5 uI. sedSj V I I a a VzrgsntTobacce 2/ Ip44il06 P0O00t4UIdS p1866 111 i Ia 701 . P6. f the Isopei GretB taln e4. LEGALNOTICES TflNY 4ooocd. I. t1 the 053561 3170 be I lb _ 2910107 1143 he _ 05 10. 54. I 53. M14640 117019104 5104 140104y. 807000. I1. _ 100 dO 191. tbL31OI1. C doo4. Pom6 40 40 0tlote 113 \ Ictoomtbw9033 80014 43 I 4149. 9 186 1. 04pnt. e040 end 41940. 041. 1 11410010 4143 58004 11105. 4134 tote 14 50000. 3444 031 101111 0 . 5010. 01863 fl86nop. CO. 14 l04m 11 111 MO86Y. 4 11 Ml 113614 101131 11 01. 13001 185018314111400010 0 50fo the 611 00404 345 1000 5400031141 183 4034. omd 1. 18. 481. . 4411040104 3 ; 36 004864144 11091 0070 1304 0005 1 37 Moy 11 14437. . 4910. the 004 Nltndm6110or I U. i9itiTh1Mfr IinhIeoifl 4. n46051 It 44 I 1631 4 RlI4Y 11034114715 740. 01 30575 3 1111061 000 1804 tb 443103 Chonom 4001 56 40 heo Ill nhtM14toI 86050700013 6565144. 1477064. 9 4 oppoo86 U. 410359 48 31300 9 103101 th 119191011 04 0003105. 506314. 11 010116 00016 00 105910044 0 i411k 1091300 00100 346- ISO 4 107. tole bo o1 31001. 04 I 41010l 01 10000104 8- 513oe < 110011063111 0 42770047 3050011 251111 16 0 111014 1111514 1. 7000 s4 310 8th0 0405 90031130181. 01lO _ 11 341 27803. 5. 86 111 861111035 hotooe4 lotrlo015791 od be 251114 16 IcrA 1e913 610 1 0 03 6. 11564 386 4. 8- 50116 191530840 1 110410. 14 40103400 105 0 TN 10 31011011L T86g 3138 I ot th 5IO11I of TO 6681 451. 4541011 theoo. b oo 00111 Id 60 04111 31 414 tho 1019 1114 ood 01403164 A11l861430 2' 0. A 1316. 6110 104 eqm86 hen 4. 6301910 031104 18 II lll t114 5504 8 the 040030141 55 60451060. 41 404 04. 060500. 1503. Mld51eo 6044 _ 10 64 34 Soot I I. 1111110100511 301834 " 11110411104 . 16' 3101100 114 005 .1 WIS. 63301091 05 151 10 4I tO11391 0 90om5o. 101111100. 1110 5l 0190 01401 0 th lb 1101 5017 IA 1101.410 00 ll434 130 eld 111 obJ311l0Il 31114. o be p3010 5. 7791111e I. 03300911119 04 011100010" 00 1300 4ot 3186 06031 tI1103 104 g301t04 4 56 414 411 6 4-1557 10 1 Ill 0411 0571040 9bI00005I 10043. 3061 0. 11. nb441. 343100' 0. o86mtt of 11004. 1076 1. I _ 0100945. B S 3. T)11 k86. I 6 46 10l1M100 84011 051 1440 1 05 16. 5111 4 J4o 110 6310 01 lIe 18. 0eo00 I 3 0000114 tO 0104 906006 6 1801 040 tcfn 3140 S 107 01 Jo' 1617 10 14 YOEA' 6J4004 I 4 910011. OO1" 13 moot 11 18 l. of 71110017 4otomel. 60 dool oo 150 1910 4005 16n4. 16. 1111033 1.'II 110. 93010 I 4140 P11111111 001 01 06pe47o 1160 1091 11 007 1917 7 41114 505k A 1oobonb 0 the Se01 1568IG0OI40000cr 25014111 bettOr 000131 l' IS 503400413. 0 11 13 110 183 186 50 51118- l10 414 007 1917. 413. 0 474 040 to 18003 105 15 she _ _ 10644 4 643341 91111 to . 413300 004 1 60 11o57 403 hO. 041 ' I 004811 401 the 004. the 063 0P10' thce01. to dI000too 0 00 901330 0. pOIt11 019013 03 64000409. ho lIoll loot 1810 810 1414 61660 516Th0003 i A 6034 01000014 44 3101 64 nk16 0601. 610 30 41 104 peOSl0. DpI. 4300100 OLD M007 b 00 . 4140 10 . 1406. 786 , , , . . , . . ! : " . . . * . , . . _ - . . . - . . . . . : . . . . \ . . . . - . - , ! ! , . . . . > - - - * . . . . . . . . . , . ' . . _ . . > . * - ( - . . , . , - > . . . . . - - - ! ) . . - - . . * . . - . < ! . . . . . . . . . . . . , . . . . _ . . - . . . . * - . . . . - - . > . . - . . - . . . . . . . . _ . . . . . . . . - - . - , . _ . . . . - " * . . _ _ . - . . . . . - , . . . . _ * . . . . . _ * . < . . . . . „ . . _ . . - . . - - - . - . . - . . . . . - - . - . . . . - . . . . - - - . . . - _ _ . . . . . . . ! ? - . . . . . . . . . . * . . . . . . . - . - . - . . - - . ( - . . . . . . . . . . - . . . . . ! . . - . . . . - . . - . . . . - . . . . . . * * . . _ . . . > _ . . - . . . . . . - ( . . . . - . . . . . . - - . . . . . . - . . . . ( ' - ' . - . - . . _ , , - . - . . . . . _ . . ' . | . . , , . - - . * , . . . - - , ( . . . . , . . . . . . . . . . . . . - - . - . . _ . . ( ) - . - . . . . . . . . - - . . . . , _ . . . . . . . ' . . . , . - . . - - . . . . , . - - . . - . . . . . . - . - . . . . - . - . * . . < ! . ' - , . , . . . . - . . - . . . . . - . . . _ . _ . . | . ( . . . . . . . . . - . - . . . . - , . ' . . - > - - . . . - - - , . . . ; . - . , , > . ' - - - - . . . - . . . . . > [ , . . " * - - - , * ' . - * * , . . . . - - ; , . } . < - . . \ > , # . . , - . - \ " / ( - . . , , - . ( } | - & . . - , - > - . * - - . < ) . - - < . ( > ' " - . . . ' . . . - . ( , . . ( . . ) . ) ] ( . . . - , . < . * - . & - . * * - ' ( - - . & ? ) - , * + > - . . > > * . . - , | , . ! . ) . - - . ( > | . > . . - " * . ( * ) , * ! ( > - " . ) - * . * , ( \ , . - - + . . . - . , _ < . - * . - * - . * * * . ) . * , . _ - . - . * . , ) . - < . . - . * - . . . < ; , ( - . - ' . . ' ) . . * > ( * ( ) . & . * > , - ' . * { . . . - < ) . . , < . , > - - * ( - * . > - ) | . * - - - > ) - . ' ( ) . ( . . > ) > . . . - . " * * * . - - . ! . " ( * , . * . . \ > ( - ) . - , * > - . * - . ) . . > - & . - , , ) . . . - - . * - - " . - ' . . - . . - - - - - - , < _ _ , - - - * ! * . - . - . * > | . . * . . < * > > . . , _ . . . ( . . ) . . ( , . , . < ( . > > < . ) . * . ; ( - - . . } . > . . . . > > ) . ) < > . . < - > < > > } . . ( ) . ( . ( ( > - . , . * . | . - ) - , ) . . ( , . - . & . > . > . > ( . . . , < > . * . < ) . ( . : < > > > . . ) > \ ( ) , . - ) . . ) . . . - . ) . . . . . > < . . , . . ( . . . . . ( ) . - - " ) - - * ) " " . . , . . . . - ( . . . ) * - * * . ( ( ) . . . . - ( . . . - , * ) . . . / - . . . " ( . ) . . ) ( ) . > . * . < . - . . . { - ) > ( , . - " . " * * . ' " ' . * { - , . * ) . * ' ' . . . . . . . ( , < > , ) , . . ) . . > ) . ) . , . > } . . > ( . . - , < . - . - ( - ) - - . , " " ) . - ( . ( , - - . , . . - . - , ' . . \ < < > > ( ) . ) ( , . . . \ ( ) . ( . - . - . , ) . " . . ( > . . ( < > > . , , . . . ) ( . - ) , . * ) > . \ > = . . ( ; . . ( ) . * , ) . * - > < . ( ( ) . . ) . . - * * ( . ° - . ( . ) . ( < ( , . . ) , > - - } > , ? . - ) . . , . ( ) . . ( . > > . . ) . . ( * ) . . . ( ! . . ) . . ( > - " ' ( , . > , ) , , - - . . . . > . . ( . \ ( ) . . * ( ) . , ( ) . . ( , ( . . . ) . ) . ) . . . . . > ) . ( ) * . ) . ' . ) . . * < ' - . ) ' . ° . ( ) . . ( . . . - & . . & . ( . - > . . } > ' - ( * - : > . ' ! " ! ! " = ' * . , & " - - " - ( * " " - - - - " " - " ) - - - * * * ° : - - * - * * * $ $ * * = - . - ' ' - - * ' , * * , * , * ( * * - - . - ) , . * * . - - ) : , * < ! ( - . . . - . . - - . . * . ( ( - . | ! - * - - ; . . > > - . < - . . . , . - ) - - & - . - , - ( . ' . - . . . - & - ) . . - - - * > > ' ! - . . ! , < - . * - . - - , . - - . . , : . . . ( ) . . - . . ' - - - . - ( ) . . _ . . _ . . . ' . . „ . . . - - ) . * * * . / , . . ( ' , - * { \ . . . . . - - - ) . . - ) . - . . < ' " - - _ . . . . . - . - - . & , ' ( ) ( - . . " ( ) . - . ) . . , < . . - . * . . ) > . . . { - . , - , ' . - - . : ( - , " ) . ( ) . . . - > . , . * , \ ) ( . , - ) , . * . ( , . . ( ) , . * - - - . , - - . - ) . . . . * . ) - - . . . ( ) . ( > - ' < . > & . . , - . & ( . . . - _ ( - . . . . . . - - . , ) - * . - . . } ) . , * - . . . . , . . . . - - * . , - ) . . . , ) ! . - - < } . . ) ( - . - . . . < - . ) . . - . ( . . - , ( . - ] > . . { - - . . . ) . - , - . - ( . . . - ( . * - - ) ( - - - ) , . . . . . . . ! . . - ) . . . , . . - - . . . - < > , * > , . * . . . > . & , ) . . ( > , . < } . ( . / . . . ( ) , - . - . . ) . . * - - . , . ( . . ( - . ) , - < . . . . - , - < * . " " } . ( - . > ( . ) . ' ( . . > < * & - * . . ) . ( . . . . ) . > . , . ' ( - . . . - . > - ( , . . & . * . - . > , * . * . . ( ) . . . ( ) ( . . . . - , . > . . > * . . ( ) - - ( < - . , > . > ( / ) - . ( - - ( - . . . ( . ( - ) , ( - < . ) . > * * . > > . { ) . . . > ( . - . ( > . , - . ' . . ( - ) . , - ( ) - - , ( > - - . . . . > < \ - ) , - . ( - . " ( - , . , * ( . . ( . , - * ( . . . , - . * > ! - - . - . - . - . * , ( . ) . . ? - * . ( . < , . . . > - . . > . . . . . - . - - . < ) - ) " \ . . < * - > ) . , ) . & - < - - - . ) - , * . . > . ( . > . . , < ( ( , . ( - - - , , - . . . > ) . ( . * * - . . ) - / . . . . ) ; . " * - ) ( , * ( , . . " - - . - ± . * - , * < - ) { - . . ( ) . . ) > ( ) . . ) . > . , . - - . - . - . - ) * * ( ) , . * . * ( . - , & - - ) , - . ( ( . - - ) " - - , , - - . ( ( - . . - - * - - < & . ! . - - . ) . * . , . - , ) . ( > > ( ) _ > ( ) . * ) " < < ? > ( . . < . . - . . ) * ( ) . - ( ) . . - ) . ( ) . - . ( ) . . ( ) . > ) . ( - . ) . . , ( . . . ( ) . . . . . * ( ( * " ! ] * ( " * , - ] * - _ ) . ! ] - > / . } " . * - ] - * * * * ' - - - " - . . . - . . . . " . ' - * " " & - . . " " ' ' ' - - . * > ! * . . . , . . , . . - - . ( . - - . - . . - . . . - - . . . , - , - - . . - . ! , . ( - . . . - - . . * . - . - . - . . . - . . . - , . . . . . . - . - . . - - . . . - - . - . . - - . . - . - ' . . - - . - . . - . - . - . - . - . . . - . - . . . . . , . * . . - . - . - . . . . - - . . _ - , * - - . , * . . . „ „ . _ . „ „ . „ „ . „ . „ / „ , . . , . „ . , _ . „ / „ . . . _ , . , ( . . ( , * . - . - . - - . . ! . . < . - . . . - - * * - * * , . ( - - > - * * , _ _ . ( , - . , " * . . ( , . : . * . * ( - ) , , ) . , - . - . - - - - - . . - . ' ? - - - - . - . , . . $ - . . * - - > . . - - . & ; . > - . . - - . - ' ( . : ! - & , - . * ( , - . . . ( . . . . - < . . - * - ' < . . . > * . - ( . - ' . " - . . ' , . - - ) . - . * . . - . . - . ' * . * * - - - . . . > . - . . . . - . , , * . . . . - - , . { \ . . . _ . ) . - . . ( > - . . > . - < * . * . ' , . _ _ ' * > . \ - * - . ( . . . > * ( . . " - - * . * . . . . * . ) . ) . . . < . . ) . . * „ . . . , . . ] . ( ! , ) . , . . . . ! . . . . - „ " _ ) . . ( ) . , ( . - . - . . * ' , . - - . - * - ) ( - - ' > , * . , * . ( ( . . ) - . | * . . - . . - ( . . . , . ) ( . - . - . * , * . . - - - - - - - . ' ' , - - ' > . . . . ( - - „ " . . " / - . . > - , - . > > . ] . . ( , . , ( - * ! ! . ; - . - . - - . , _ . . ° < - - . , . , ( ! . , - . , . . - * - ) . ( . ) . . - - . ( ; - . . ; - - - ' ! ( . _ - ( - . , - - > - - | - > < . ( > - ' , * - , = - - - - * \ . , * - , \ ! ] , - - . - - - " - " - , > . * . . " . - . . - . ' ) " * * * , , < * . - - - ' * * * { * . . . . ( - , & # & ) . . > * . { * . - . . > . , > - . - . . ( . . - . - . - & . * - . * ) , . . , , . . - ( ) ! . * - - . - * ) . * - . . . ' . . . . ) ' " . - . - ! ) > ( - - . - ( , , ' . : - . . " > . - . . _ > . , . . > . * ) . . . ) . . . . . . ' ) > , . - ) . . > - . . > ? . > ' . . - - . . ' & ® . * . * _ . _ _ „ . _ _ * ! - . . - < * ! - - - ? . . > . . > ! ! ? * - * * . , ! - * - ! . - " - ' > - > [ * " ? " " ) * * * ' - - ' < > " ' * * - * " * - " - - ' * - | - * > " " . . * " > " > * ' " - > > < * * * " - - \ - . * . [ - . - - . _ . . - , , , - . * * . . . [ - > - ! * . ) - . . . - - \ ] - - - - | . & > " " " ) . \ . ) . ? * . - . - ' . . . . < - ; - > _ \ . . . - ] ) \ > - ' . ( * - - - - - . , . . > . . - . ! - . - - . . . - , - - . * ) . . * ) . . , . . . . . . . ' . - ' . . . , - - ? - . - , , - . , * . , - - - . . . . _ . - - . ( - ) . - * ! * - ) . . - ( - - - . ( . - . . ( - . - - - ! - > . . . - - . ) > . } . . - - . . * < * ) - . . , . . > . - - - - , . - . ( ) . > ( . * - . > * - . . < * > . - . . . . - * - . - . - . . ! > * * " - - ; - . - . < - - > . . * . * ( & . - - . . . * . - . . . . . . / * > . - - - . - . . ( ) : - . - ! , - * * > _ _ . - . - , - . . . . \ . * . ( . . . ( . . - . - , ' . . - . . - . , > - . - - - - " - - - . * - , > ; . - - . - - . . - . - - - . . - . . . . . - . . - . < > - . . . . . , ! ! ? . . - . & . * - - . - > . . . . . . . - ) . : ' . : . _ " . * & . - - ' - , - - . . . . . _ - . * , . - . - . - - . , - ' " . _ ; - > * - . _ - - . . - . . . ' . - - . * . . . ! * . - ! - - - ] . - . > > - " * # ! \ > * \ . . - - . - > , . - < * . . - . - - . . . - . - - - - - - . . - . ! - . , - - ? - - - . - - * < & - - < * . . ) . , * . " ' ' - - . < ! . * - . - - * . - . , . - > ) - - " - - . - - - - - - - * > - - " . _ _ * - . ) \ - . - , - . - > - - > , . . - . - - : . . , . * - * \ - . ( , , - - . . ? . : - . > _ - < , \ > - - - * * - - . . - - * . - < * > - < . - - ( * . * - - . > . . - - . . - * . - - - - > * * . - - . - - . . . - - . . . - . - . , . : . - - . < , . - . - . ] - . . . , - . . - ? . - - - - . > < , . * _ _ - . > > - - . - < ! . ) > \ . - ( - - , > . . . , : * . - - . . . - _ . . . * * - - - - - . , . . . > . . ! . * * - . - - - . . * - . & . . . . - . . * * - . - . . ' - . * . . - - , . , . - - . * . - - - . . - . - - . . - . ( . - - > - - - - - - - . * * * * . . . - . ' ( , ? . . ! * - . . . * * . . - . - , . . . . * * * . * * - . , * . - . - . " " ' . . ! - " . . . , . / - * - - - - - - . - / . . . - * . - . . - . * [ & - * - - . - . - - . . ! . , , / - * > - - - . < . - * . - - . . - . . * * ] - * . ( . - . , ! . _ - * - ? * * . ' " _ - . * . . . - . > \ . > . - > . " - - . . - * < - . . ! & > . ! * , " < _ . ' * < - - - - > - * . - - \ - . ( . - - - - * . , * - ( * . , \ > . . . . - . - - { - > - > - - - , . - . | > * . - - - - . . \ - . . . - - < . - - - , . * - - - - - ( - ' " - - - - " > . * ! ! . . - > - . . . ' . . - - . . . > * > ! ( * . . - - . - - - > - - - . ) < * . - . < . . . : _ . , . „ " & * ( . * - ' - . . - - . . , * - * ( . . - ) . ? } - . . . ! - * * < - . * - * > * - , > & . . - ' - - - - . - . ? \ * . - - \ [ < - * . - - ' * . . - - ; - , . . . . & . . . . . . - * . . * - - . - . . - , = - . " \ > - - . - . - . * * , * - - - < - . - . * - , . _ - - " _ , . > . . - * - . . . - - . - , - . . - . . - - - - . : . . , . . ' , * * * * * , . . - * < . " - . ] . - . _ . . * - * * " * - < - - * * - ' , . _ , . _ - _ - - . - , > . > > . > - * ] ; * , ' - * > - . - - ( * " * - - - - * . . - . - . . " , - - - - - . . - - . . - . - - - . , - . - - - \ _ ; . . . ' . ) - . - . . # , > * . - - - - . - - . - - _ . . _ _ _ * ' - . > - - - - - - . . - , , . , . ] „ , _ " " ' " - - . - _ - . - - . . ; - * , . . . - " " . . . . ! " . , * - " ' " _ ? _ - - ? - . " - . - - , , - _ . - . . . . ( . - ] . * * . . . . . * ? * < - > . . - - - - - . - . . - - . - - . - ( . . ) " ' . . - - - ) ' . * - . - . . - > * - ' . - . . - . . . ' " " - - * . - ( ' * . - . ! / ! ! ; ' § ' , . - * , - < ( / / / - / . * / * . , ( ) . . . > - > . . . ( - ? - - ) . . > . * ! - ) < . < > , ? - . . . - * . ' - - - - . * > * - - > > \ . . * - # < . - . - . . " . _ * < _ , - < - - ± . - * * . - ) . * - . * . - _ _ - . - - . - - . - - . - * - - - - > < . - - - - - * - * . - ) - - - - * - * . - * . . . - * - . * . . . - - - - . - - * ( - - * - * - * > - * . * * - > * . * . * . > < - . ± * - - - - * . - * - * * * * * . * - . . - . - - - - ? - ' - ! - - * * - - - * > . ' - . . > \ > * - , * - - ? ! - - < ( - * - & - * . - , . > * * * - . _ . - * * - . ! . . * - - . - & * - . - - * . . . . - . < < > ( . . - / - * . < * . ] * & - , * - - - * * - - - > - - - . . " - . - - ) > " * " * ( - * > - . . * * - ' - - " * * - - - - * * < . - * < _ . - * - < ? - - . - * - * * - - - - . * * . . - * ! - - ' . . . * * - * * ! . . * . . * - > > - . \ \ - _ - - * > . - - ) - - - * . - , , , . . . * | < * < < . . . - . : - - - . . - - " - . - - . - - - . * - * ) * * - * ! - - - - * - . * - - * - . . * - ' - . > . - * - . - - . . - * . - - > * - - - - _ _ „ - . - ! - * - - - * ! § - - * . . - - . , . - - [ . " * - * * _ - - - \ - - - - * * - . . . - - > * - > . . . * - - * ) - * . . - - . . ! / * * - * ] . . . * . . - * - - - - - - - . * - * - - - . - - - - > * - . ? . - . . , - . " - - & . - . ' . ) . . . . ' . . , ; ! . ) . . ' . . . . . : . . ' - ' , . ' . . . . . ' . = . . . . ; ' . , ! . . . ' , - . ' . ) . . ; . . . . . . . . . , . ? ' : : . . . . . . . . : . \ ; . ! . . . . ' . . . . . . ' . - . . _ , . ' . : ' ' , . ; . _ . . . : . . . " . . ' . . . " - . . . . " ! . . . . , . _ . , . ; : \ ) ' " . . . . . . < . . _ ' . . . : , . . . - ' . ' < " . . , . . ' , ' : ) . . . . . . . . . . . ' . ' : . . . . . . . . . . = . . _ . " . , - . ' _ ' . , . . . . . - ? _ . . . . . , " . . , . . . . : . ; ; = . . ; ; ; : . . . . _ . _ _ ' . _ & ' . . . . ' . ' . . . ' . . ' . . , _ . . . . . : . . . , . ; . . . . . _ , . . _ . . _ - _ " ' ' . ' . . . - . - , ' . : . . ' . . . ; _ . . : . . . ; . ' ; . ' . : [ ; . . ; . . . . . : . . . . . . ' . _ . . . . . ' " . _ . . . . . . . . . : . . . . . ' . " . . . . ' . . . ' . , _ . _ _ ' \ ' . . . . . , . . . . . . . . . ' . . . . ' _ ' . ' , ' " . . . . . . . , . " . _ _ . . . " . _ ; ' . . . " . . ' . . < . . . . . . . . . ' : . . . . . . . " . . " . . . . ' . ( . . , \ ' . . . . . _ " . . . . . ! , . . . . " . . . . ' . . . . ' ' . ; . , . , . " " . ! , . . . ' . ' . . . . . : , . . . . < . . . ; . . \ - , . > . . , \ _ . . _ . ' . . . . " , _ , . ' . . . . ; , . : . . . . ' . ' . . . ' . , . , . . : ' , " . . . . . . . " , : . . . . . . . < " ! " " . , ' . ' . _ + . - . . = . . . . . , . ' . . ' ' . . . . . : = ; \ : : , . . . . . . . . . . . " ' , . . . . . . : . . . . . . ; : , . ' . . . . . . . . . , . , . ' = . . . \ . . . ' ; . . . " _ ; \ . ' _ ' . . ! . " . . . . . . . . . ' ; . . \ " , . . . : . . ? . : : _ . . ' . : ; : ; . ; : : : . : : . , : ' . ' : : : : \ ' " : , . ' : : : " % . : : : : : . : . & . ' : . : " : : - . . : ! . ! ' " . - ' . ' ' ! , . ' & . ' . ) % ' & : ; : ; : : . : : ' : ' ; : ; . ' . / ' / ' . ; : , ' , ! " ; ' ; . , . : ' . . : : \ : : ; : : ; : . , = : . : : : : : : : ; : : : : : ; : ; ; : ; : : : ; ; = : : ; . . . $ . < ' , . < ' _ \ " ' . . & & & & ' : ; ' ' ] : . : \ : % : . . , : . . ' ! \ : % ± : : & . : ' / : : : : : : : ; ' \ \ ' . " ' \ . ' . \ ' . ' ' ' . & \ _ ; . ; & . * & & ; ; . . & - \ : : . . . . % ( \ . " , . _ " ' ' _ - : : . ! ' . . _ ' $ : . : > " . , & ! ? $ " . : : ' : : . , " * " . . : " ' " _ . , " . . ' ' . * : . . : & . " " & : " ' " ' ' ' " ' " ' ' " ' ' . . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . . . . . . . < . . " ' . . . . . \ . . . . . _ . - . " . : . . " " . . . . ; . . . " ' . " : - " . ! ' ' . . . . . . . . ' \ . . . . & . . . . . . . ' . . . - . . . . _ . . . . . . . . : . . . . " . . \ . . . . . _ . : " : . . " . . > " ' . . . . . ; . " . < . , ; . . " " . . ' " . " " : ' ' ' ' . . . ' _ . . ' " . . ' ( ' . " , < , . ' . ' . . " . _ " . . . . . . ' , . . . . . . . . . . . ' , _ . . . , . . . . . . : . ( ' . . . . . ' . . " ! . . . . " . . " ! . . . . . . . , , , ' . " " " . , : " . : ' . : : ' . . & " . " . " : & ' ' . . ? ' . ' . , . . ' . . . . ( . . . . . . " : . . . " . . . . . . . . . . " . , ' . ! . . , , . , . . . . . . ' ' ' ; & = ' * : . . : . ' . ' ' ' " : , : . " . " ( . " . . . . " ' ' . " . . , , . . " . , . . . . " . , . . ' . . . . . . " . ' . " . " , . . . , . . . . . " . . & . . . . " : . . " . : ' , , . : . . . . " . . . < . . . . . . : ! : " ' . ' . . ' . < . . . - . , , . ' ' . . . . . " " . . . _ . . . ' . . ' ' [ . . . " ; . . . ' " . " . " " ! " " . . . . ' ' - . " . ' ; ' " " . , . _ ' : . . " . . . . . , " . " ! ' . . , . ' ; ; . . . . . . . . . - _ . . ' . . . . " . . . . . . - ' . . . . . . " . . . . " ' " " . . . ( . , " : . . . . . ' : , : , . ; . - . . . ' . . . . . . . , . ! . . . . . " ' . . ' , , . \ . . . " ' . ' . . \ ' - " . . . . , . . . . . . . " , . . - . " " ' . . . . . . / " . ! . " , . " " ' . , . = " . . , . . . " ' . . ' . . " ' ' . . . . ' " ' . . ' . . . . . . . " , ' . . . . ' . . . " " : & = : : , \ . \ . _ . . . . . . " _ _ ' . . . ' " . . . ; ' . ) . ' " ' , . . . . . . . ' , . . / . , . . . ' " \ : . : : . & \ ' . : ! , . . " . . " " , . ' . ' " . . . " ' ' ; " , , . , . ' _ " . ' . : . . , . ( " . . , ; ' = . . ' . . . " ' . . " . . " ' ' . . . . . . " " . . . , : . . . . " , . " . . ! . . . < , . . ! . . " : , . . " . . _ . . < _ . , . . " " . ; . . : ' ' . . ' ' . ' : ' . , . , . . . . " . . . ' . . . - . < : . . ; ; ' : . ; . . ' . " , . ' . . ' ; = = : . . : . " . ! . < . . ' . . . . . . ' . . . = . ; : : [ . ' , , ' ( : . , ' " . . . . . . " , ' : ; . : . ' . : ' , . ' . . . . _ . . " . . . . . . . . ) _ " " . . . ' . . . . . " ' " . _ . . . . _ _ . . . . " " ' ' \ _ . ' _ ) " _ " ' : . . : . . . . . . . . , . . \ , . . . : . = \ = . , . . , . . . . " . _ ' . , . . _ , ' . . . . . . ' . . . . . ; . _ \ . ! ' , , , . : " " . . : . . " " ; ) ' . > : . . " ; " . . . . . . . . " . ; . " . " ' _ . . , . . . . . ' . ' . . ! " ' . ' . . . " " " ) - . \ ! . . . . ' . : . . . . ' . } : " ( . . _ . . . . . " ' ' . , . - . . . . : ! . " " < : . . ( . . . . . ' . . . . , ) . " " . . . < . . ( ' , . " " . . ' . " " . ; , . . , . " . . ( . . , . " ' , . " _ " ; . . . . , . . . . . , , . , ! , . . ' . _ ( ' ' . , . , . : . . = : ' ; . ' . . . ; ' ) ' . . ' . ! . ' ' ' . . . . . . " . . . " : . " . . : . ! . . . . . ' ! . ! " . . . . ' . " . , . . . . . . , . . . . . . . ' , . . . . ( ' ; . . " . . . . , , , , " ' > . " . . , ' ' . . ' " _ . . . , . . . ' . . ' . , . . . . . : . ¶ _ . . . . , " . . . . . : : ; . : ! : , : : ' . : = . , , : . . , . . . . ; . . . . . . . . ( . . _ : , . . . , " . . , . . . . . ' ' , , ; . ' . , . ' . " . ' . ' . ' ' . ) . . \ . . . ' , ' : ; . : ; _ " ' . ! ! ' . . ( . ' ' : : ' : $ . ' " . ' . _ : ; : : ; ; ; . ; : ; ' . : % . . . % ; = : : ; ; : ; : ' . ' : ' . ' . . . & > ; . . % . . : ' : ' ' ' : . ' : : ' , % % : ' : ' . : & . : : : : : ! ! < : . ' ' : : % : ' ' : : : . . : ; ; . \ ; . : ' ; : : : ; : ; : : : ; . \ . , = " . . ' - : . . & ; ' " . : _ . ' ' ' , ' . . . \ , . ! ' . . : : : : : , ' . ; , & ' . . . . ' . , . . " ! . = ; ; ; ; ; : ' , : : . : ; = : : : : ; : ; : : . ; : : : ; : \ ' , : : ' , ; ; . . . _ \ ' . . . . . , ' . . . % . . ' & . ' . . ' : ' . . . . . . : ' . . . ) . : ' ; . : ; : : : : : : ; : : . : : ' < & " . ' . : . . ' ' . . . . , . ' ' . ' . - , " " . . ' . . . , . % % . % : . . . , . " . . - " ' _ _ . , " . ; . " . . ' , ' " . . " . _ \ . . . \ ' ; . _ . . . , . > . ' , > _ _ " . " . . , , ' . . " ' - : . . . , . . , " , ' ' . ' ' , . . . " " . " " . " " ' , ? . . ' , ) . . " . . ! . . - , ' . . ; \ . ' . , . . . . . . . . " . { : : . , = ; : . . . ; . . . , - . . . . " . . _ ' . . . , . " " . . " , , . , . . . . . . . ' ' . . ; . . ' . _ _ . ' , " : . " . , . , . . " , . . . . . . . , " . " . . . . . " . , . . . . ' . ' . ' . . , ; " ' . , _ . , . , . . . . . . . . . . - . ' . " , , : : . . . . ' _ " " . . . ' . , . : . & . : ) . . . ? , . . . . . . . . " ' . > . - - , " . . . & " " . , . , _ . " . . , . ( " . - . . , ' . . ! ' . , " ' ' _ ? ' : . : . : , : : : : , . " " ' ' . " . . . . . . " , : . ; . . ' ; \ . ' . ; , . ! . ) . . . . . . . . . : ; ' ' . , . . . _ . . \ . . ; . . " " " . . . . . : . : ; . : : . . . ; " . \ . . _ . . . , \ : , " " . , . ! : . . . - " , . . . " . . . - . . ' : ( . : ' : , ' : . . " " . , . ' ' . ' . . . . . ' . , " ' ' ' ( ' . . " . " . . . . ' : : ; ' , [ : . . . . , , . - . > ' . . . " . . . \ . ' " . , . . . " " . > , . - . . ' ' . - ' : < ' . ' . , . . . . " " ' ' . _ - . . , , " , ; . ' . ' . ' . . . . . ' , " . " ; . . " . ' " ' . . . . . : = ! : . : " . . ' . " , . , . . ; " ' ' . , _ ' ; . ' . . . . , ; > . ' ' . _ ' ' ' . ' ' . . ' ' ' . . . . . } , . . . " ' ' . , . . . . ' . ' . . , \ : ' . : . \ = . ' . . ' ' ' . ' . . , . _ . " ' _ . . . . < _ . . . . . . ; \ . " . . ' ' . . : _ . ' < " _ ; . . . . , . . . > . . . = : . . = . . . " " . " . , . - . . , . . ; " ' ' , . \ , ' ' . , " . . . . ' . - . . . . , ' . _ , " . . ; ' ' ' _ " " . . . - . . . " - ' , ) _ ' . ' . < . . , _ , , : . . > , . , . . ' . . . . . . . . . . , = ] ' . : . . . . ' . . . - _ ' . . . . ' . . . . ; . . . " . . - . . . . : , , . . . ) : ' . ; . , ; , : . ' \ . : ' . . ; : " . . . , ' . . . . , : . { . : ' ; ; . . . . ; . . ! . . . = : , . . ' . . < . ' . . ' . : : : ; \ . " : . , ' ) " . , _ ; @ " . _ . . . . ( . , . . . . , . . . . . . - - ' ' " . ' . ' . < = . : = . : \ . . - : . . . ; : = . _ . _ . " . . . _ , . . . ( . . ' , ; " < . , . . . . . . . : . , _ . . . . . , , . ; . . . . " . . ' . > & . . & . ' ' . . . . _ . . . . . . . . . " . " . ' . . ' . . , , . . " ' " . . : . " : ' . . . ' . . . . . ' ' . . . . , . . . . , : = : ) ; " . . ' . . . . . ' . . . . . : . - , . . . . . < " ; ; . . ; . \ ' . ( ; = ; : . : ' . } : " , . ; } = , ; : . . . ; : . . ' ' ' . . _ ) " _ . . . ' ' ' ; , . . . ' ' ' ' . . . ' ' ' . . . . . : . . . . . . . . ' " . . . " " . . . . : . . . , , . . ( } : . . ; . . " ' " . . : = . : < , , } : . , : \ . . : . . " \ . . ; ' . . _ , , , . . . . = _ . . ) . . ' . . > ' ; . . . . . . , : . ; ; = ' , . . . : \ ; : : . , , = . " : \ : . . . " . _ \ . . _ " _ : ' ' , ; ' ; . : . : . , " < ' . ' ' ' . , _ . . ' ! ! & . : . . ' . ' ; , . . ' ' . . " ' . . . . . ' . & ' ' ' ! . . > ' . . . & > . ' . . & ' . : ' ' . . ' : ' ' . \ ; ' _ . ' > < . ; < . & ' : . % . ; / " & . . : . . & ; : < < : : : : : : : : : ' . ; . > < . . . . " . . . ' = ' . , ' : ' . - . > . & ' . ; ' . . ' / " . . . ; . " . . . " ! " . = & ' ' } < . " ' . ' _ . ' ' ' . , ' . . " . ; ' . , . , . . , . . . . - . - - . . - . . ' , - . . - ' - . . : - , , " . . . . . : . . . . - . - ' . - . . . ' . , . - % - - . - - , ' , . . . _ . , . : . . . . ' . - : . . - . - . . . . - , . - . : , - - . ; . . - - " . - . ' - . . . . . . - . < . - . . : - . . . . . - . ' . - . : . . . . , . : : : : : . = . , . . . . ' . . . - - , . / : : : : : . ! ' , . . . . . . . / . , , . . . , _ . " . . _ . . , . . - > < . . . . ' . , . . . , , . _ . " , . . . _ : . . . , . ) . . . , ' . ( . . - . . ' , . ; . ; ; . ; . = . . . " . - ' ' . ' ' : . . ' : . " " . . ' " - " . " . _ . . - . - . . . . . . . - . " ' " . . - . , . . _ : \ . . . . . , . \ . - ) . . . " - " " . ' ! . , . . . . . . - _ . ( < , . . . . . . = . . . _ _ , _ . - . . , . . ; / . . . . " . . . " _ : . . . . ( . ' . . . < . . . : , . . . . . . . . . . : _ , . . _ _ . . . . . . _ " . ' . . . : . . . _ . . ; . ; . , , : ) . , . : . . . ' . . _ ; . . . . . . , ( . . , . . . . ( ' . . . . : _ . . . : . ; . . . " ' . . " . ' , " . . . . " . . . . . . . . , . . . . . . - . : ; , ( : . ' . . : , : . _ . . . . : . . : . : " . . , _ . . ! . . < _ _ ; . . ' . . , ; . , . , \ ' . . ' ' . : : ; ; ' . ( . . . < _ . , _ . ( : _ " ' . . . " . ' . . / . , . " . . , . , , . . . ) . . . . . . _ , . - , . , . . . . , ) . ' ; . , _ / ; ' < . ; : . . : . ) ' _ < . ' . ' . . . . . . . - " , . , . ' . . , ' : _ . " . . . ' " _ ; . . < ' ' . . . : . " . . . . ' ) . . . - . . " . ' ' . ' [ , . ; , \ ; : ' ; : = . < . . , . . ' . . < . . . . . . . - . . . . . " . ? : : , ' : ' " . ! ' . , . . . . . . " > , . . . - ! _ . . ' . . , . , . : . - . - ' ; . ( . . - . . . . ( > : _ ; " . . ' . ' - : . - . . . . ' . , _ , ; : . : . , . , . \ " . . . . . , . " . : . . . . " ' > . . ' . . \ ' . - , . ' . . ' . . ' . , . - ' ' . . . ' ' . " , \ . . . . , . . . . _ , . " . . . - . . . . ' ; . . _ . . _ . . < ' . , . . ' . . . : . ' ( ' ' ' . . ' ' . ' - ' . ' . . . . . . . . . . . . . - . . , _ . . . . . , . . . . . - . ' ' . . / ' _ . , . . . . . . . , " ( . . ' . : \ ' . : ; . , : ! . . ' . . ' . ' ' . . - ) . . . _ " , , . . . . ' . . . - . ! ' - . . _ . . . . . . . . ( ' _ , : _ . . . . . _ . ! ! : . . . , . , . . . . ' . . . . . . . . , . . ' ; _ . . . . . . . : ' . _ . ' . . . . " . . . . . - ' . . . . . . - . . . . . . , ; ; : ! ; . ' ! ' ; . \ . ' . . . ; ; ; ; , ? , . > ' . > . . , . . . . . . ' . . . . . . - . . " . . . ' \ . , , . . . . _ . : . . ' , . . . ' . . , . . . . - _ " . , ' . . ' . _ . , ( . . . ' ' . ' . , ; . . . . _ , . ' < . . ' ' ( . . . . , . " . . - , . . . " . . . . . . . . - . > . ' . . . . , . ' . . . . . . . . , . . , . - , . : ' . ! ' . ' . ' . . . , : . ' . ) ! . ' . . " . . \ ' . . . - " . " " . . " . . " . . - . ' , . , . . . . . . . . . < . . ' . ' . . . ; . . . " . . , . " . . " . . . - . . . . . . . ' . ( " ' . _ \ . . . , . . : . . . . ; " . . . _ . . , ' . , ' . ( . . ) . . . . . . . . . . " " . . . . . . . . . . . " ' . ' . . . . \ ; : . " . . . ' . . ! ; , . . . - ' - : ; , " : . ; - _ ' : = = ' = ' . ' . . : [ ; ' ; : . ' , . " . ' . " - . ' . . . . . . ' . . ' . ' . . . . , . . . . . ; ; . : . " ' . ; . . . . & , - _ ' . : . : ' : " . : ; ' . . . _ ' : . . " . : ; . . & : . ' ; ' , ' ' . . ; . . . . ' ; : ; . ; \ ' . \ < ' . : ' , . ' : , : : : . ' . . ' ' . < ' . : ; : : : : : : : : : : : : : ' : " : ' . ' } . . : _ : : : : : ] : ] : . . . . ' < . ' - ' . . : - ' . ; . , . ' . . . . ; . ! : > , : . . . . . . ' . . . ' . . . . . ' . . ; : : ; . . . : > ; ' . , ; \ : < . ' : : , , . ; ! . , . . _ . . , . . , . . , ' . . - \ . . . < . " . . " : . ' . . . . . . . . . . . . ' . , . . " , . > : . . . ' " . , . , . " . . . . - \ " = ; ' & . . . . . . ' ' " ( ' ( . . ' ; ; . . . . . . . . - ' . . . " . . . . . . . " ' . . . . ' . . ' . > . ' . > . . . _ . . . . . ( . . . . , . . . . . . " . : . ' , . ' ' - ; - = ; ; : . : ; . ' " _ . . ' ' > . . . < . " ' " . : . , . . . . ' . . . . . . . ' , . : : : . ' : = : . . . , ' . ' . . . : - . , " " . . - . , . . " ' " . ' ' . ' . . . ? \ ; : , " : . : . . . ' . . . . " . . ' _ . . . . . - . . . _ _ . . _ . . ! . . . . . . . . ' = : , " . . . . - , : . . ; : ; : : . . " : . ' : . : : , ( . . . " . " . . . _ . . . . . . . , : : ; ; { ; . , . . . ; : , : = , . . , . . . _ . : ' . ' - ' : . . = ; ! } . ; ' & . . . . . . . . _ ) . ' . ' . _ ; . ' ' ' ' ' : > : . . : . . ; . _ . . ' . . ' : - _ . , ; . , . . , ' : . : . ? . " , > , . . ' ' ' . ' . ' . . > " ' " . : ' ' ' . " . " . " . : : ' = = ' . . < . ( ' ' " " . _ " - ; , < - ' _ " ; . . ' . , . . . . . . . . ! . . - \ . . . . : ' . = ' . , . . . . , : . \ . _ ' . . . . - . : . " . . , . > . , . . . . ' _ " . . . . " ' . ; , ; . ; . ! - . - . : : _ . , . - : . . . _ . - . . < . . - , . . . < . . . _ ! . . . . . . . . . ' . . ' , . ' . . . * . . _ ! . . . . . . . " . ' . ' ' . . . ; . - . " . . . . . , _ . . : ; . , ' . . . . . . " ' . ; . = " " - . . . . > . . " ' . . . . . - - _ . - > : . _ . . . ' : " . . . . . . : . ' . ' ! - . ! . _ . : ' " ' . _ - _ . . ' ] ; < . . " . . , : ' : . ' " . \ . - . . . . . . - _ . . . ; . . . . ' . , . . - . ' ' . . " ' . . - . . . . ' . ' . . . . . . . . , , . . . . < : . & : ! . - , _ ; . , . . ' . : ' ' ' . . . . . . = , . , ' " : ' . ; . : . . ' . & . . . . . . . . . ' . " : ' ; = ; ' ' ' ' . ' . . . . . , ; . . - . ' . . , . . . < . ' " . . , . , . . . ' . : . ' ( ' , , . _ , . . " " . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? ; ' ' . . . . . . . . . . . ; . . " . . . ' . . . . . . ' . ' . . , . , , . ' . . _ . : : ' , , . , ' . . , : " ' ' ? . . : " ' : . ' " - " , . : : ; ; ( . : , . . " . . , , . . . . . . = : = : : : , : = ' ' . . " . \ , . , : _ . ' " . , . . . " " . ' . . . ' . , ' : ' ' ' , . . . . . . . ' _ . . . . . " ( " ' = . ; : : : : , , " . , . " . . . . . " . > . . : " ' ! ' . . , . . > . , < . - . ; ' . _ ' ' - _ ' . : . : : . . ! : ' . = ' : ; ' ; ' , ' ' . . - " " . , " . . . ; ' " ' ' ' - " ; . ; . ' } ' : . , " : : . > ; . . . : ' : . ' . . . . , ' ' ' _ " , . . . . . . . . . . ? . " " . _ . . . . . _ . ' . : : . = : : , . . . " . . . . . . ' . . , ' , . . . . : " : : ! . . . . . . . . . ' : ' = ; _ , . . . . . . . . . . ' . _ " . . . . . ' . . . " , . . . . . ' - , , , . . " > _ & . < ' , \ : ' " < : . ; , . . . . . . ' . < " ' ' : : ) : ' " . ; . . . . . . ' . . , . . " . , . . " ' . ; . _ ' " . . . , " ' . . . . . " , . . . . . . . ' , . , ' . . _ _ : . . ' . ' . . . . , , . _ , . " . . , ' . . > . . . . . , . \ : . . . , _ . " " , . ; : . . . . . ! ' " . ) . . . ' . . ' . _ ! . : ; . " . . , . > . ' ' . . ' . . . . ' . : " ' " . . , ' . ' . : . , . . . - ' : . " ' , . - . , . _ . . . . . . . [ . , - ' . . . . ' . . . . , . . . : . ' . . , ; ; . ' ' . . . . . . . , . . ' . ( . . : " . . ' " " " . ' ' . , . . . . . , & . . : ; & . . ' ' & - ' > . . . . . . . . . . , . . < . ; . . , . . " . . > > . ' . . . . . , . . . . . \ . . ' < . ' . ' . ( \ * " . ' - . . ; " ' > . . - . . . . - , . _ . . . : . : : * . . . . . . , : . " . ' ' " ' < : " , ) > ( " " . . ' ( " ' ' . , ' . : : ? = . . ' ' . ' . . . : : , : < . , . _ . , , _ _ _ . " " . . . . . \ . , . . ; : \ ; ; " ; . { , . . > . . , . , . , _ . , . , . . . . . ( . . . . . . , . . . , ' : , ' \ ' ! ' ' . ' ' . - > . " . . . : . . ; : . " . . _ , ' . , ' " : , . ' . . . ' . . . " ' . . . . . . " ' . . . . ' = , . . , . , ' . ' . , . ; . " . . . . ' " . . . , . . . . . " . ? . . . . . . . . . . : . . : . . ' ' , ' - . . ; ? " . . ! . . . ' . . . " " " . . . . . ' . . . . . . ' " . . . ' . ; , . ( " . " . . ; " ; : . " : ' . . ' . . , . , " . . . . " . . . . . . . . . : ' - ' . ; . ? : : = . : . " ; , - . ' ; ; . ; . . ? ; . . _ ' - . . " . . . . ! - . . ' . , ; ' : . . . . ' _ . , . = . . ' " < . . , . . . ; ; . / ; ; . . " . . ' , . " , \ . . _ . _ , ' _ ' - ; . . , . ' . : ; [ " " ; . ' - \ \ . ; . . . ' , ! < > - : : . " ' . . " . . " . . " . . _ . " ; = ' \ : : . . . : . . . . . ! _ . . . , . ' . . ' . . . . . . ; ; : : \ . " . . ; . . . . . . . " ' ' , . . . . . > . . ' : \ . : . : . . ' ' . . . . . . " ' . . . ' . . . _ . ' . . ; " . . " . . . _ " _ . . . , - . ; ' ' . ; , ; . : . . . . . , . . . . = . . ; - " : = . : . . . . . . ' . ' : { " : ; = ; = - . . , } ' ' ' , . ' ' . . . " . . . . _ . . . ; . . . . : . . . . . ; . _ ' , _ - . . ' . . . < . . ' . \ - ' ' ' - ( . . . . ] ' , . . . . . . ; . " . , . ; . " . . . . . _ . _ . = . . - . = . _ . . " ' . = . . - . ' ' . : " ' ' . _ , . . . . . . . " . . - - . . " . - " ' . . . . - . ' ' ' . . . . - . . . . _ . . . : ' . . _ . . , _ . . . ' . . . . ; " . . ' . , . . ; . . . . . . . . . . , - ' : _ . . < ' . : . . . : - . . . . . . . : ; . . . . : _ ' . < - . - . , . , . - ' . . . . - . . . : ; . . . " . . . . ] . . . . . . . . ) . . . . , _ . _ . . , . . . ; # . . . ; . . . . ; , : . . ; . : " _ ' . . . , . ' . _ " . ; . . - _ . . ' . . ; ' . : : " ' : . . ' \ . . . . . . . - " . . . : ! . _ . . , . ( . . ; . . . . ; _ " : . . . ' > ; , . . ; . . , ' ' . \ : ; ' . ' . " . ' ; : . . ' . : ' " . . . . ' . < ; . ' . . ' ; _ . . _ . . . . ; . . - _ . . . . . > . . . ' . _ . . ' _ . . . : . . . . . ; " . , " . - : = = . . - , ; , . = = . . _ - . ; . ; . ; - : . = . _ . . , ' " . ' : = , . : : . : ; , . . . . ; ' = : ' ; ; \ . . . . : . . . . : . ' , . . . . " : : ' = , . \ : . " ; . " . ; ; " " . . . ' ' . . . " . . . . . . . . . ' . _ . " . . . . . . ' . . _ _ . ; : ' . _ _ , . . . _ < : . ' . ' . ; . . . ' . ; . , . . : . , - ' : ' . . . . . . , ' " ' . ' ' . . . . , ) ' - . : . ! ' " . . . . . . " . : . . . . . . . ' . . . . . . , . " . . . . . \ . < ' , . ? ' , ; . . . - " . . " . & . . . . . . ' . ; . < . " , " . . - . . " _ . . - , . . , . ' . . - . . - . - " _ . ; < . . , _ ! ' _ . ! . . _ . . & . - . . _ * . . ' ' . . . , " - . . . . ' . . . _ _ . . . - - . . . - . - - . , . . , ' . . ( . . - . = . . . . . . . . ' . . . ' ' . . . . = ' . , . ( ' _ . . . " , . . . . ' . . , . . . ' . ' . < . . ' ] ! , . . . . ; . " . , . . . ' . . . , " : . . ; . . . . . . . . , . . . . . - , _ . . " . . . , ( . , ( . . , . . . . , . . . . ' . . ( ' . . . . , . ' . . " . ' . . . . . , ' . . . , . " , . . . . . , . . . , . . " . . . . . . . . . . . . ( . . . , . . : ' . . . , . . . . . _ ' . . ' . . , , . ' . . . . . . . " " . . . , . : = ; . ; = ' ' ' . . . . . " . . . ' . . . . . . . ; : , . = : : . ; . : . . . . . " ( _ ' . . . . . . . ' . . , . _ . . = : = . , > , , . ' ' . . . < . . . . . , . . ; ) . , . . . , . , . " ' . " " . . . ' . . " . " . , ' " . , . ' ' " , . " ; ' ( " ' . . . ' . . . ' . . . " . . ' ( . , _ , . . . " ' " ' , " . . ; . = : - ' ; , . _ . . . " . . " . . . , ' - . . . . , , . . " . " " ' . _ . ' " . . , . < . . . . . . . " . " . . . _ " , . . " . , " . . , , . . . . . . . . . . . , : : . ' : . ; ; = ; ' : . . . : . ? ; " = . { . . . . . . . " . . , . , . . _ , . . . . . , . . ' - ' ' ' - , . ' " : " : > : : : : : . . . ; . = . . ' . . ' . , , < < : : . . . . - . : " : : . ' - : : . . , , . : ' " . ' . . ' . . . . . , . . . . . _ ' . " ; . . . . . . . ' . > > " ' - ' . . . , ( , : : : : : : = . : : " : : . : : \ . . : = ; { . , : . ' . . " . . , . , _ . . ' . " . . . . . . . . . . . . . _ . ' . , " . , " , , . , . " , . . . . . . . . ' . . ' , ! ' : . : : = = . ; : ; : : ; . , . . . ' . . " . . . , ' " : . = : . , . . _ . . . . ' . . . . . ; . . ? . . - . . , " , " " . . . . . . . . , . . . . . . . . : ; . . . . < . . . . ' . . . . . . ' _ . ? ' : . ' . . ; : ; : : . ' ; . ' : . . . . . . . . , . ; : : : : . : . ; . : ; ; . . ! : < ' ; . ; " . . . ' ' . . . \ " . . ' . ' . , , . , " ' : : . . . ; . . ; : ; . - ; " . . . , . . " . . . . . - . . . = ' , : ; ; " : . ' " . . . ' _ " . ' ( ' . " " > ' " . . " _ ; : : . : . : ; . : : ; " : , ' ; : : . : : : _ ; : : . : : : , " . . . . , - . . : , . . . . . , , . . . . . ' . . . . . : . . " . . . . " " . _ . . . = : \ ; " . . : ' : . . . . . \ . . . . , . , _ : , ' . " . . . . \ " ' " " ' ' ' . ' ' > ' ' - . - . - = ' " . ; . . . ' \ ' - . ' ' ( ) . . . . : : . . . - . - - - ' & + ? % & - . . , . . . , . . ? . . . . . . . _ - - ! . . . . $ , , . . ' . . . . - _ _ . . * . . - , . _ , _ ; ) _ . _ ; . & - , - - . . ' . . . . & . . . . : _ ( . . . . . . ( . . . . . . . . & . , . . } . , . _ . ? , _ _ . & . . . . * . - . . . . . . . . , . . . * _ . . . , : ( . . . - ( . * . . . . . . . . . . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . - . , . . . , . . . , . . . . . . . - . . . & . . . . . . . . . . . . . . , . . . . * . . . . ' ' . . . , . . . . $ , + . . . . . & . . . . . ' . . . . $ . . . . . . * . . . . . . . * . . . , . ' . ! . $ ' . . ? _ . . . . . . . ; . & . . . . . . . . . . . . . : . . . . ( . . . . . . - . . $ * . . . . $ - . . - . . . . . . . . . , . . * . ? . , . . - . . . . . . . . & . . . - . . ! . . . . . . . . . . . . , ' , . . . . . . . . . . . & . . . . . . . . . . . . . . . ' . . ! . . . . . . , & . , . . . ( - . . . . ' . , - . . $ . ( ( . , . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . , * . . . . . . . . & . ! & . . ! . _ % . ? . . . : . . . . . $ : . * . . . . - ! * _ : ; ! * . . ! * ! ! ! ! . . _ ! ? $ . . * ! * . . - * * . ' $ , - ( * . . ! ; . - . . * * * . , , * $ % * ! ; * ? * * * * * ( * . * - . * * * * * * * ( * - % ( ) * , * * * $ * * . * * * * - - - - - - . . . . . . . ; . . . . , . . ; ( . . ) . . . . . . . . * . . ! . . . . . . ( . - . . ) . . . . . . - . * . . . . . . , . . . . ( . , . ) . . ' ' ' . . - ; . . . . . . . , * . ( ( . , . , ( . . ( , : . , , ( . . , . . . ; , . ( . ( . . . - . . . ' . . ' . . , . . . . . . ? . . . . . . - . . . . . ) ; . ) : . . : . * . . . . . [ , - . . . , ( . . . . - , ) , , . . . . , . $ ( . . . . , . . . . ( . . . - . , . . , . ' . . . . . . . ( . . " . . : . . ( & * . . . . . . . . ( . . . ( . , , . . , . . , . , ( ( - . ? . . ' . ; . _ , ? , . , . . . ; . . . . . : . " ) . * . . . . , , . . , . . . ; . . . . ( . . . . . . . ( * : . . } . . , ? . . . . . . . ( . . , . * . * $ . \ . . ( . . . - . . . . . . . , ( . ( . . . , . . . . . , ' . . . , . . . . . . . . - - . . . ? . . ( _ . & , ) , . ; _ . - . - . . ( ( . . . . . . , . . . . ; . . . . _ - . * . . . . . ( $ , ) . ? . . . . . . ' . . * , . , * . . . . ( ? . ( . . . . . . . ( . ' ( ( . - - - . . ) . . , . , ) . $ . ( . ( . ) ( . - . . ( ) . ) , . , , , - . , . , ( . . . . . ( . . & , * ( . * . . . . . ) ( , . . . , ( . , . ) ) & ) . . . , ( . , ( . ( . ' * . . . ( ? , . . ( . . ( . . . . ) . ( . . . ! ' * . , ) - . . - . . . . , . . ( , . ; . . . . . . ) . . , . . ) - . . . ( ? . ( , . ) . ) . , . . . ( ( ' . . . * , . . . - ( ' ( . . ) . . , ( . . . . ( . - . , . , , - . . ' . . * . . ( , * ( - . . . . . , ) . . ( . ) ' . . . . . , ( ( , & ( . . . ) . , . ( . , . . , . . . . . , , . * . . . . . " : . ' $ . , , . . ( . . . . . ( . , . . . ( ; . ' . . . . $ . . . : . . . . . ' , . . . . . . * . ( . . - ) . . . : * . ! ! ( ( ( . . . ' ' . . . , . - . . ( ( ( - ' . . ' . , . . , ( , , , . . , ) . , . . , , . * . . ( , . . . , , . . . . . . . , . . . . . . . . $ . . ' . . . * . . . . . . , . . ( . _ ( . , - ( ' . - , . ) . . . . . . , ( _ ( . . . . , . . , : . . ' - . . ( * , ( . , . , . ( ' . ? . . . . . . . . . . . . . . ( ( ( , ' - . , . . . . . . . . , . . . - * . . . , , . . ( . . . * . . } ( . . * . . * * - . * ! * * * . . . . . . . * * * . * . $ . ( . : * * * * * * * - . . . - ! . * * - * * * . * * * - * - . $ . . - . . , * . ! ( . . - . . . . . , . . . ( . - . . . . . ' . * & ) . . ) . . ( . . , ( ( . . . . ; , . , , . - . . ( . , . . . . . . ( ' . . ( . . ( . . . ) % ( . ( ( ° ( . . - . . . ( . . . . ( ( . . ( , . _ . . . . . . , . . . . . ( . . . . . . . ? ) ( . . . - . ? . . . . ? . , . - . . . . . . ( ( . . . . . . . , . ) . . . . . . . . ' . * . ( * . ( . . , , . . . . . . . ( . . . . ( . ) , . . ( ; . . . ! . . . . . . . . . . . . . . * . . ! . . , , . . . ? ? . . . . . , . . ( . . . ( . . . ( . $ _ . . ' ' , ? . . . . . ( . . . . . . . . - , . . . . . . , . , . . . ( . . . . ( $ . . . . . . ( . . . . , ( - ( . ? - . . . . ( . . . ) . . ? . . _ . . ; . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . ( ( . , . . , . ' . ) , . . . . . . , ( ' , ; , . . , . ? . . , . ( . ( ( . . . . . . . , ; , . ' . . . , , , ( ( ( . . . . , . . . . - . . ( & . . . . . . . . ( ) . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . ( , . . - . - , . - , . . ( . . , . . . . . . . : . . ( . . . - } . ! . . . , . ? . . ( ; . . ( . . . . . . . . . . ( . . . . . . ( . . . ( . . . . . . . ) . . ( . . - , - . . , . . . . * . . ( ( , . ? . . , . . , , . . ' . . ; . * . . . . . - . . . ( . . . . . . . ( ' ( . . . , ( ( . . ( , . : ( . ( . . ( . , . . ; . . . : . , . . . - . . . . ' . . . . , . . . , . , . ( ( . . . . . . . . . . - . . . . . , , . . . ( , . . . . . . , . . . . . . . . . ) . . } ( . . . . . ? . - . * . . - . . , . . . . . , . . . ( . . . . . , ) . . , . * . . ( . & . . . ( ) ( ( . . ( , . . , , . . ) , . . . ( . ( . . ( ? . . ) ; ' . * . . ( * ( ( . . ' . ( . ( . . ' ( . . . ( . . . . . . ( ( . . ) _ . . . . . . ) - ! * . & . , . ( . . . : . . ( . ( $ . & , - ? & ? . . . . . . ; . . . . , . . . . . - - - - - . . . . . . ' . & . . ( . . ° . * . ( & . : . . . . . . ' . * , . < . * . . * . . . $ . . . . . , . . : , . . . , . . - ( - . . . ) ) , , . - . ( , . . . ( , . ) . . . . ( . $ , . . . ( - . . . - , . ( . . . ' . . . . . . . . . . - . . - . . , , , ( . ' . * . ( ( . . * . . - . , . . ' . . . < , . . . . , . . . . . ( ' . . . . ' . . . . . - ( * . . . . ! . < ) . * . . * . . . * . * - . . * * * ! * . . . . * ! ' - . ! ! . * . . . * . . * ( . ( ' ( ) % ! . . . . . . . . . . - . . * , - ! ! . . . . . . . ! - . . . . . . . . ' . . * ! - < ! - - . . . . - . . . ? . . , . . . . . . . - . . . . , . , . ' / - . . . * ! . . . . $ . , . . . ( . . ( . . - . . . . * . . . ( . . , . . ' . & , . , . - . . , ( - - < . ( . . . . ' - , , . - . . . . . . . ( . , . , , . . ( , . . . . ( - . . . ' . ? . ) . . , . ? . ( . * . . . . . $ ( , . - . ( . . , . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . , ) . . . . , , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . ( . . . . , . . ' * . . . , . . - . . ( . . ' " , ! . . ? . . . . . . * . . . , . . . . . . . . * . . . . . , . . . , . , , . . ? . ( . . ( . - . . . . . . - . . ( . . - . . . - _ _ . . ( ' . . . . ' - ' . - & , ( . . ( , ( . , . < ( ' . * ' . . . , . ' , ) , . . , . . ( ) . . . . . . * . - ( . . . . * ( . . : ( . ? . [ . . . . . , . . . ( . . . . . , . . . . . . . ) . . ( . ) ( * . . . . . , . . . . , . . . . . . . . . ( . * . - . , , , . ! ( - . . . . . . . ) . . . . . . ! ( . , . . , . . ( . * ) , ' . . , . , . ( * . . . * . ' . . . . . . . . . $ , . $ ( , . ( . . ( - . . ( . < ; . . . . ' . ( $ . . : ( . , ( : . . . . . * , . . - . . - . $ . . . ( ? . ! ! . . . ( > * , , . . ( * . . , , , . . . . - , . , . . . ( < . - - . . . - . . . . ) . . . , . . . . , . ' , . ( , . . ) . . ; , , , , , ( . ( . _ . . . . . . . . , ) - - - . . . . ) ( . ( ( . . ? , * . . . . . ( . ) & ( . : * . . . ; , , . . ' . . ( . ? ( * * . , . . . . * . ( . . . ( . - ( , . . * ) ( ( . . . : . . . ( . . . . , . - . . . . . * . . . - , . ( & . . . . ( . , . ( . , ? , . , * . ( : . . ' - . , ( . ( ( - . . . ( . . . . . ( . . . . < . - . . * . * * ( . . * . . $ ( & . , ( ? ( . . < . * . ' & - , . . - . . , & . . < . . . . . . < , . , , . - , . , * . , . . , . . ( ( . . . , ( , , , . , , . ; , , - . . . . . , . . . . - , . . . . . , - ( , , , ( . . ( , . . . ( . ( ' . . . $ , . . . . . . . . . . , . . , . , . , . . ' * ' , , , , . . - . . . - " * . . , . . , . ( ( , , & ; , ; - - , . - . , . . ! _ . ( ) , , . . . . ( - ( . * , ( . . . . . , . . . . ( . ( . . ( . . , ! - . ( . . , ( . . ( , , , , . , ( , ( . ( . . ( - ! : ' . . ! ' . . . . . ' . : - . . . , . . * ( , . . , , . . , . ( < . * , , . . , . . , . , , . . , . . ( . . * ' , . - , ( , . . . ? . ( , , , . . . . - . ( . . . - ( $ _ ! . * . ( . . . . . ' . * * . ) ( < - . . ( . * . . - . . ) * . . - . . * . ' _ . ( * , ! * - - ' . . * . . - < . . ) ; . ( . . . * . , . , . . - . . . . , , . , . . . , . . , . . - . . . . ! ; . ' ( . - * . . ' . , . . - , , . ( . . . , , , - , , . . . ( . . , . . ' & . ' . . ( < . . , . ( . . . . . < . . . . . . . * . . , . . - . ( . - . . , . . ( . & < , . . , . . . . , . , . , . . , , , , ( . , . ? ( . . , . . . . , . . , , , , . . . . - , . . , , . & ' - } ' . . . . - . . . . - . . ( . . . ( . ( . . - . , . . , . . . . . . , . , . . . . $ . * , . . , . ' . . . ? . ' . , , ? ( - < . ( . , . , . . . , . . . - _ & ( . . ) ( , , . . ( ? . . ? ( . . - , , . . , , . . . . . , ? . . . : . . . . . . . * . ' * . ) . . # . . . - ( ( . . , * ' . . ) ( ' . . ( . ' ( ? ( . . ( ; . . . , . . . * . . . . . . ) ( . . ( . . ( . . . . ( * , . , . ( . * . . . ( . . ( - ' . - . . . , . . - ? ? ( . ? . ( . . ( . . ( . ) - . ! . * . - . . . . < . < . . , , . . : ( ' * : . . . . . ( . : . . . . . . , . . , . - ( . . . ? - : . . . . . - . . : . . . . . ' ? . . . . . . ( ' . . ( , . . ? ) ( . . . . . . . . , . . . . , . . * . . - . . . . . . ! : , * * . ( . * ( . . . . . . . . . . ( . . . . , . / . . . - . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . , . . . . - . . . . - - ' . ( . . . - . . , * , . . . . . . , . - . _ . - ? . . . . - . , . ( . , . . . ' ( ? , . . . ( . . . . . . . . . . . . . . . . - _ _ , . _ . . . . . . - ' . < . - . & . - . . . . . . . . ' . . , . ' . ( ' . ( , ( ? . . ( ) . - . - . . * ( . * . . ( . ' . - , . . . $ . . ( ' . - . . . ( - - . ' . ( . . , - , ( ) . ( , . . , ) . . - . . . . . , . . ( - - ) . . . - ( . . . ( . . - $ . . . - _ . - : . . . . # , . . . . . . . - * . . . ) . ( ? . - . . . . . . - ( ' ( , . - . . : ! : . . ) . . ' ? . ) , . ' . ( . . . . , . . , . . . . . . . , . , . . . . . . . . ( . . . . . , . , , . . . , . . . , . , . . , . . , . . ) . - ' , . ; . : , . . , - ; ; ; ; : ; ( . . @ . . , . . , . . . . ' ( . , . . . . . . . . . . , . . . , . , , , , . , , . . . , . . ( . . . . . . . . . - . ° . . . _ ' : , ( . ( . ' . . , . ( . } . . . . . . ( . . . . . . . ( . . ( , . . , , . . . , . ( . . . . , . . , , . % . . . . ) . . , , . . ( . , . . ' * ) . . - . , . . . . . . , ' . . . . . . ( ) . . , . ( ) , , . . . . . . . . ? _ ' . . . & . . . . . ( . . . . . . . . - . . . . ( . ¶ . . . , . . . ( ? . . . , . ) . - , . , , , , . . . . . , . . . . . . . . . ' ) < ) ( ' * ' - ) ( . . ( . . ( . . . . . , , - . , . . . ) . , ) . - . , . , , , . . . , - . . , . , * , . . . . . . < , . , . . . . . . . . , , . . . . * . ' ° , . . ( ( ( . . , . . . . . , . - , . , . . $ ( . . . , . . . . ( , . . , . . . . . ! - . - . ; . ' , . . ' . . . . . . . . . . . - , ) . . . . . , . ( . . ( ( , . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . < . . , . . . . . . ( ( . , . , , . . . < , . ( , , . . . . , , . . . . , . . , ( , * . . . . . ( . . , . , . . < . . , . . . . ' , - . < ( < , . . . . ( ( . . . . . ) & . . . . . . . . _ ) * , , . ' . . . . . . . . . . , . . . . . - . ( ( , . . . . , , ( ? . . , . - - - - - . . . - . , . . . . . . . . , , . , , . . ' ( , . , - . . . , , , , . . . . . ( , . . . $ . . . , . - . . . - . . ) . . . . . . , _ . . . . . , . . ' , . . & , . - _ . _ ( ( . . . ' ( . . ( . ( . . , . ( _ ) . . - . . ( ) . . . : * . ? . * . . , , , , . . . . . . ( ( ( . . ? . ( . . , ' . , . , . . % , . . ( . ( , . . . - . - ' . , . . . , . _ . . . . . ( ) . ( . - * . . . . . , . . . . , . . . ( . . . . . . . * < . - . . . . . . . . . - ? . & . . . . , . - . * . . . . ) . , , ( ' . , ( . - - , . . . . ( . . . . . , , . . ) - - , ( . ' , . ' . , < - - . ! . ( ( . . . . . . , . . . . . < , . . . , . , ' . . . ( . , . . . , . . , , . . , , , . , . . . ' . . ( . ' . . ' ) . . . . . . . , . . . ( . . . ( . ' . . . , . . . . . . , ( . . ( , . , . - . . . . , ( * . , . * . . , . . . , . . . , . . . ' . . . , . . . . ( , . . ( . . . . - . , . . , - - . . . . , . . , . ( . . . , . . - ( . . . . ! ; . ? . . . . . . . ( . . . ( . . ' ; ' . ( , , . . . . . - _ - - . : - . . ( . . . . . . ( . . ( , , , , , . ( , , . . . , . . . . - . . . . - . , . , , , ) _ ( . , , . ) . - . , . . , . . , . . & . . - . , . . , . . : ! ( - . . . , . . } . . - . . . . - . , . - . . . , . - . . . - . . . . , . ( . . . . ( . * . ! . - } . ( ( . . . ' . , , . . . . . . . , . - , . - - , - ' . . . . . . . . , , . . ( - . . . . ' ) . . , . . . - . . - - . . ' . ( , . . , . - . , . . , ' * , . ) , . . - . , . . . . . . ) . * - . - , _ _ _ _ _ _ _ ( . - $ . . . . . . . . , , , _ . . . . . . , . , . . ( ( . * , , , . , . . , . . . . . . . . . % ( . . , , . . . # . . , . ) , ' . - ' ) . . ( . . , . . - . ) , . . . . . , . _ _ . . . , . , , . . . , , . - ' . . . ? . , . . . , - . . , . ) . - ( & , . . , _ ( . . . . - . . . . - & . . " ' ! . . . ( ? . , . . . , . . . . . . . - _ * & . . . . . . ! ! . _ . . - . . . . . . . . . . . . ; . . . . ' . _ . . . : . . . . . . ' , . , . ( _ . . . . # ? . ' . . . . . . . . . . . . . * . - . . . . , . - , . . ( , . . . . . . . : . , . . . , ( . . . - . . . . , & . , . . . . . . . . . - ( . . . . . * . . ; ' . . . . . , . ; . . . . . . ' . . . * * . . - - . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . - ( . . . . . . . . . . $ . . . . . . . . . ' . . . . . * . . . ( , , ( . - . . * . , $ ' * . . . - - - . . . . ' . . . . . . & ? . . ( . . . . . - . . - . . . . _ = : ? - , . . . . . . . , , ( . - . . . , . . , . - * , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * ( . . . , . . $ . . . , . . . : - . . . , . . . - _ - . * , ' . * . . . . , - . , . $ ( . ' . . - . ) . ( . ( . . . ( . . . . . . , . , . $ * . - . . - $ . * . . . , . . . * . , . . . - . ' . ' & ) - , , ' . . . . ) . . . . * . . . ' . - - - . . - - . . - . - . - . ) ' . - . . . . . , . . - ( . * . . . . . . . . , , , . , . . . . - _ . . . . . . . , $ . . _ - . _ . : ( . . , . . . , . - . , . . , . * , . . . , . ? . . . , . - * * - . * ? . ' . . * . . * ? , . . . ( . * , . , . . , . . . . . * . ) , . . . . . . . * . . . . . ' < . . ( , . . . < ( . . . ( , . ? * ( , , * . . . . . , . ( . . . ' . . ' . ? . , ' , . . ? . ) . . . , . , ) . . ( ( , ' . * - , . . , . , , , , - . . , . . * . , . ) . . . - , . , , . . . , . . ( . . . . ( . . . . . . . ' . . . . . . , . . ± ' ' . ) . . . . , . ( . . ' ' . . . , , . ' . , - . . . ( $ * . . < . . . . . . . , ( ( . , , ' . * ? . . . . ! . , . , ( . . . , . ( . . . - . . . , . . , . , . ' . ! ( * ( . , . . . , ) . . . , . ' . . . . - , , , . . , . ° . . , ) , . , . ( . ( ' * . ( . ( . ) ! . - . , , ) - . ( . ( . . . ( . ' . . ( , , . ' ' . , ' . . . . , * ' . . . ( . - . ( . . ( % ° - ( . . - * ° , . ) . . ( ) , . ? , , , . . , , . . . < . ' , . * , , . . , - ( . * . . . , . . . . . . ( . . ( . . . . , - * * ( ( . . . ' ' _ . , . . * ) , . ' , . . . - . . , . , . . . . , . - . * , . . . . _ ' . , ( . . . , . . ( . ? ( ? . . - , . . ( . , , . . , . ' * . . . . " . - . ° " - . , , , . . . . * ; * . . , , . ' - - , . . , * . . ' ' . . - . . . - - . . ' & - ) . _ } ( , . . . * . . , . . . ' . , . . . , . . ) , , . . ' , ( , . . ' , . . ' ) . . " . , - , * . . , - . . ? . . . . . . . . ( . . . ) ' . ' . , * ( . . , * . . . ' . * . ' , , ' . , : ' - . , . * . , _ . . . ( . . . , & . ' . . . . . . ' . . * $ ? . , . ? = . ( * . * - ' - . ? . . . . - - . " * . .

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page