The Times from London,  on October 3, 1916 · Page 13
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Times from London, · Page 13

Publication:
Location:
London, England
Issue Date:
Tuesday, October 3, 1916
Page:
Page 13
Cancel
Start Free Trial

Page 13 article text (OCR)

I m. I is so 1' 7fci 161721 I 94171 22924 WI. fr viik LTIOK. rfr' barej I YORK STOCK EXCHANGE. LESS AWE AND WEAKER. ftO OC FOASCUt COMBWOKSWt. V YORK OCT. 2. for the first tittle for nearly three w ek trading Stork Exeh ng failed to teach the a for the lull days M ion the to 992000 harts. The tome is the ratty p rt of the day. was lea bullub. and with rvalisinx hirfy declines predominated t the tutee. er or buying order alW or at were being Id at tl Ytln and firm. . & wen Uoaet OD and trnent . la o Later In a food demand praD up lot 8-of iac by report ttr other tkaa WM ratQi1 Thar wa N geonel tpeculailr demand sad UM Td relop t an undecided tondvaey. which. iwM rlquent and ll kt fioeUiaUoo rMBMed t mtf downward moTtoMot. ProaVtaUn attack & p cialiU a whkk rabe la view or tk laBinRvII i from outdd peculator i prtYUm continued to the alt Petroleum brine a west feature owing to wmble advkt. from Mexico where a revival t\ on the part of . Villa WM reported luently became quieter without UT j kture. but to UM last hour proteational ; ai " Equipment and Railroad stocks tk latter L. kid IT Norfolk canted a rewrtry. and the firm. Norfolk ' J CrucibU Steel U. JMli rrrlrrreda l Canadian II. and Chieaco WfItm and Itcdix Firrt " I. The urMcd IS in . Motor IIMthIeheaa Electnca. and 1 Mexican Iota. posit n ICwta 2l in . 40 4if Im . . nto 476 it 475 t 4 4 Kit ' ' irmm. I ri u 4 . T/ tr rrtoH.T-da.J 111 11064 :104'41100 120" 115 I r f D . P r . trn _ . Or CM - trap. I. Lt. tiller a 4 XirkTfflt A . 1 1 tnI _ U Nut IT to II I . fit tomnrvtat liu innate. U. 1. 794 176 J2i lS 6914 1004 1J5H 159741 66 H 129 41 151 2& 125 IS 881 139 it 156' ol 24oJ 44 1064 5 84 4 llP ISO 124 61 1174 47 4 109's 1599 ffl sa ioiru CM . . Ter hao I MI Xiuac 10 149 U 52 64 jiivHiT 1221 1161 112 114 155 hSSSaff I JJ 188V 6 U 119 159 41 10t OOi 115 85 17814 290 10 96 128 1524 40 lf9 4 H 49 14 68 2614 641 1JJ4 I50 J I m to 85 1091 16 115 & I8d i if 10 150 51 VWf tISH Iff" 115 1534 rnt 127 116 614 720 107 80 112 Iff 127 4 97 60 ISO 1811 150 9514 nut 117 120 . v rnoditKRia hue UI1IMd In tk Money _ of the bunnem in un loan being I JJ r cent ith 7 pet teat. accented la : uthnre WM fteady and uchDled bat „ f al . r llatbei roaUnlMd Mad. * com- tf unrhantrd at t Psrhuice rat ha been told lot 970000. I toy WI. Wedneadty. ad T , ndfd Jun Umou tVutml. . iner J7 1111000 I total - un lu imniaa 91941000. tI" monlk d A. . MilMxu M. and It. Plat TOM laertM 9 000. inet Orntnl IloSDa WM otn whU aorta trregtdarity but on th wbol Ann with root advsnets Wan decline 7 000. 1 CrtnJUk fatr dM. oLD fi tndo T Ml 98 d r. 9-4 931 rHI4 84-4 105' 1061 934 V 9114 81" I 87 9S 4 Sl 6i- ! 861 70 . 69" 92 92 6 4 9514 7 M ) 67 67 ' M M. O 4 76l 761 S K2Tr - B M. to- arrrtott te S Ll i M 5iM tie fc222V--- AMERICAN COMMERCIAL MARKETS. BUREAU COTTON REPORT. Tl ft ft. - ITS tl sm IS MI . i nt IIIMM 0 . 44 \ MM in. 211 l rrt MIT 4UI MTT. 1 Knww tm Itn . MT . lot. low. WdoDo t IT M' . . _ nd . 11. . kM U MTk . wdU U. bb MkM ft he KlMMIMM HflMk. Yarrprrl lade. 5 r tm f . else 1 Lt to-1 tT9lM k oMn ara s . M 4liMAt Me to U e. _ at . to trc. at - rno. ar at It 71700 lets . T MtM. tui tottouwrm W k r Uo mntuTw vodltIta 5l7 idtI EI t7cMrlb. rtojKnaai J aovn kr v drvjth U. MtoitoB tortnla Ore . t I to Qua . latdxr . OMtoa to Llf tlool rraourj - . U lite _ ! 775. wools errs. ali MM. l n. boa. u. J. CbTTMi On. O d far vramM tXrnrr Mid u U tofeu MSS rtMi VM Mim wMh btd rir wlruMd U rotou. rvbra . be. ran wit" nmtmt tmahbmmm ru d ty w _ _ G Tri rat _ _ tb ' en . w MrrMth tutu tvara. Trittltir _ nh lid rJrtr . Md it to to bl hr. . c. stn rrl o lost. tll 161. oJ. 141 pact 11110. lur. 1070. Ti arcrrni VM at to 47& A xxixu. Skis fc Tvkmrrem 4547 at 4V e. I g j. . t. than rovrteloZ . bitter. MAf. Ilk. IHxhrt S BNEi OU . wrhllrf1. t Wiut wm l ror U TJ f I to Je. . to nbTnonM _ t ' . . m Mw te Oet . . OcC NS wtrr IV _ u 11 prmowi dr ad Kfc t KOTtbmj MT pit 2 Xortkrm. m j i 4r It S 2 Kartbrra. 7t . t dar. L 7 : _ 4 r. . . Ot t UT ' _ wMi 610. M t to . kHMT. . . rat uxi { kris wen . - . Mti . - umntitjSt mut - Pries KJHIIM ta . - i . IMMMI . _ NMU-HMU UM Mmfta d aOn l ur hi . in K wmMnl gr IUM. bM tt wa. KOI rtn WM IWUMT paM era UDM. i Ama- . iUr x tf I. IMT. kUr. Ittfc. Barb le. 6416 to 4k n b U40W MoIoeIo _ tM Mk. & Doe. tM _ 4 . LM to tb _ PM' al tk rto best . a _ . I tk. f ar U. . far IC . _ . to. _ . . I w 46111 l n radr UnhfiMirf t a . d In. to \ H 1140. Mhx 1 . th Mm . I Y otkU dw A roIIF . - I a Mi irt 4 pairs _ IKt U JSf Ina. ll J7I JU 1I. 71J. UJ Jsa12At. K DCt Ji7t c 40. junitf IM . _ r U g Yd riiij i to d . tM itmirtt al fnta _ sod tN cia . nip WIllI the. tart 17 * pr town. rll . post tour 71. fmi. el lu SH. aonoib. 7T7 OWIb. M B l4 gon 54 i wtttMfI010000 twdmbl. M l tTiiiOOalb & MtX AM ! sane pork- kmnM wt' Rant _ I w U . w. Boo 1 Wvna OS rrtt MMT l. oIoa 11 ZMZSjOOUIb. 4 II U U lionrn W A UfIUO . frrr F P355T. ti to 128 541041 MU10M Wtrtm tnjua I cow MOW UJUO 65555 SO 140to U 57 U AMERICAN COTTON CROP. TfTW TQEKOOI t ' ssoqt W lost Rams d aw n.t.- CUMIHI a d iHMr to J t dr kov . tM iwauir vt IM t mini ro tlnriil t ewielr 12 VM alaoet l w LUauO bb man tMs OoMd u tM tMt _ Md d 00 _ at . orouas rturkk. a. Yowls T . h ti vat 7MOC UM An MI U7on OkJUnra. UIOOO I 14 VbltkiM kUUIMbuV IbMkM imrt sues To. d U t w I nMrlr 1101. bm . . SIUUI . kMUUkitk. aTM la Pant _ \4.4 . 100 I NI W . MIMI 1 w a i no _ . . o 100 sour rW . . Ii bad a 4r I . HlUkMlr t tMMltkMM a \ t AarmJtvd l iiu kn ImMr . i iu fMdltloi MK . . 4 k W . MOMk I w14 lb. of w puwa0Ne I rMl. tk dm. tl tamntot- Th. dttorknitaa to Mnnrton vkk to . Sod M 4 . 55 tw cove ILCU Ott ULM. no kfMMMTL It tm T i. a to 1106. t hi looktoM. tm rto ' r V T M. C U M. en dl lUMUuuu t UMMd - tact I M. ITorVlv r r tk llt mUnM a Ttklwrvft OmH. r Tm rMfrl w got to Ufnr CTO tkM mr fcrfar Cktor n . tk aorta aonik 1tM. is Up 55.7. no vMtkrr b mMntT pmrvtw ft . c 15 CMDUM - pr Ma lk . to . . - vtUto I ' tirrrn MM k Sank - If . solar ' rill IMrtr. . torn. . . hi tk _ t UM . - . 1 . MM Ik wMm _ to tali . U TIM . . . hi Ik Wwt II IT II as. tY. 1 IN l tenet. MUMn l hi Ml _ mm 4 rtor . T 1 f . . tk n t i i M v. ti4. . I MUr . Mr Ik I iitUIr . nWM l . . M CASUALTY REPORTS. narU Mmnd Md MjrfnM krbMi MH HMwdtc vnpt. bV MJIMMM to MTtJ" totokPJ . _ to 4M4& So1 4 WtM lim t _ . llM . ft - to 'I'M TiuihrnHi mHt _ 144 tatnwi for . TMT mud Jew Ml 1111 a tfc H4 d I MT per . . Us. fcWpvtWcMl . . bf UM mmmrt will U M a k a . LwMmiK a. lilt. . Ilaak Kc fatvkl. 47. XCL 'I'M paiUrtM MM between He. 1. B. William and . tl R. U slams tk atrU at . . . Ok. hftrfcur . by B Ttr j of 710. thty k y oaTvrted tkaJbaahuM A rT Ey Mr./ 725 . Mr. ft. La sad Mr. C W. llvHt\ at HOME COMMERCIAL MARKETS LIVERPOOL GRAIN STOCKS. tb . ton UlMrouU X. ur.- rM cola. m. mm tad rf t4M tr . w _ M to IN fMrw fad tta ioftowtdtwv o. < T. . 47 lint rum Total 4017 KTXT UXEXT. A5 fTTX Oft. 1 . vs. t . itKrlKpftr r nnM W toad SXMMriMM a IMM tto. Ii frukhacditto 4 Tt 4 fif nri" CM fast dlMpc Mk * d. u 14 . . . vlatori de Ira f T MM . 4 Mr. to ML r _ OB Ik . M tta . to 44 MT K Bt Wrlu OOTTOX. 2. Quit. brt a vi _ - . rrt71 . pond 1 lalin Nis _ to Ajerir vttk mded I lure. r41415r 4 d. BruilMk dun tt 1414. CUM wt . prr apMd 4J to 7 . . utloYlsd tor rfiaabl sop 1135. wbIIIo In mU nl t5 W Aawrlru ti MimuM vs. a. - ranker . _ MMTU I uddt w 711 to pdr am. 1 w . . frur or It to U tattft VMJHtlfUrii am _ r _ _ ud rood . nJr . errs _ of 15525423 ISIS. IQM LS04JJUO bUMkM fry . . brtlMM' . w . 01118111 _ dkn rdvX sad . a M MJ. Tb AM dots/ Mrukd7ti to 4 . Mivttk Oet. Mil mm KTt iM taton . M . HO _ Kcr Uw. TN la . _ d 41300 b b rjweutUtak kd . Mrt Poerlptte. . . _ - lrr . _ t4M tot mo tuu mo j - u too . 1 thlv rU M 34000 1000 U . _ 4400 . OB boo SUM - titan Too I rrtoM r. . 616 rt tt t 14 11211 / uii . i i . M 127 T ' W 4i 4 4 friii an . 4 / . 144 4V . to ITS ' 14 et I M 4 4l tM I t-ltH tri tit W. lit 9111 J71 110 ton tit i all 174 ttt HO tOt OB au 167 1 ErtrMD. tit mnnM . . of SdaM 61 foDo d tb utW fit tho - h . M KHMlltto X M. bm mtb Is Ld are 11 M n' 44 META REAUZIm IS TIN. IX OH. OMTm. , . . to M tor ' W4134 4 IMfTlu4 Ik V M vmimmmt lZ . Trvir cV . pre . f 125 10 TM. . tk IMI rto tkM MM taratoM HU Ml Tm ' - _ 4 to l 4 . AM fc nr tk- d U IT to " lo7 jj TV KnpMiw fcnT j- ' tat I 1. rd. WM. lVr. vVMM Cast 4145 Morton both Ian. - sad Mk ttOitmmli rt n MOrtoib vlM nlkll f to. err. nrrmtS nS.\ ym m m TggJgtL P i'-i wi MU v. MVIB'- vJlt iB Lbiri fil 641 k5sSl. m ZrttS M SSSStimi WID7Y. Or Ornt 0- ria Wttnii MUrir toWM th/pn ulirrr KMiauurhM . rSerT II u.i. mamli tk1 . ead6ebY IMM I " dm. Rmt1a sod kkiklnl 116155 _ UM VM . 16. - Himmuutl Mir. f _ _ Oirr Mrtia v r I r tk r at HJMI lot Bo Ur. - rbrb35 Mmbrd . turn 455 tot err WOOL. r TWM hi rr IRIS 115555 U wart hi - . . a rit egniwnd v U a nltiok ri , with sot un. DM OIl tb 9lu / ar ro iiU iMd. but . t T ' Itu MV lwsr V l fv f top . _ .au. a mr mf _ nM d rnm4 vori. tor IMF an . . to & rtoM l r will b to KMM M to - low 11155414 br U F OunrU vltk Amr mttract MM IMr hi ul Ill. Mrrtu ud AM cMMind ton rt. try ran. an ot 444 OOLOKIAI. ANT yORHlQX PRODUCE. 5746 ttmmmltme mil ktLmmmmaiJm m toVwT4Tto III. tUvMarSiTMm iTV G t DM t 4 _ JM. M tTil 14. M n W O. . . 1 L 4 OM. fll um- irai to 50 35115 lm atmarUirrmnatmntanm Cgrrtm. AlrtimmMrrjiah thtontM. . fa jc rMM ir M . al 4iIt t man. 17 to IT td. Mar Kn IW km auaww. ud farmrd. a to Da It IS Mr Yr n JmrHMO no k viMt. 17 to IT . mar wt . . Ttmet tMriMltrilttotomtfeMrtMvarlnM tuMKarmf r Ira . vr Oc p44 U. 7 tdT5e d tl Ite. adbwvni and f t-ir. tl IT " n r tow. _ M. locrvr . tr i CTTTM 111 to. to til It . Mar_ rr Raaow Bun _ . au . . to I'M 12 to 671. n Ate ftvuTtcrAmaru tdti .5..d I T tOlft. CIA fAbb v4JkfM. LiWaW O" WtV WT O IrTtM to 44l t to t a Mrr K. Otttrm W bclMirrtMd. TT tto. Oorvunrr 11. rpiinl . 414 to U MT to e OartMlyi . oi. 14 i 4 p rTkn OatnM PotMUt On. . vlU Ot . i d bi M law Oun nmir roM i . W Br4 tie . Un . taros On . . . E I7d. Mrcvl. M nlk . A OM B to I. ECU Oct. t 2 On. In. 101 . u. to id > ra - PROVTSIOXSt BUTTER AND EGOS DEARER. 1 MO ' kffllM I JXnmo tor k Yd aato aM = took. MO to - larvMr _ _ " Irtob rM tnei I0 to t rn te TlMMi - im to I1TL. ud nod lid t trim M. to sM llydfa v atotTTote. to lit . AJMrlcu. OMiriu rose sex a l il 1 ii I . - obm0e4 ed now tt to. ML. kM box 15111 CM. to . vklto Ixurh n u eoMlx. to _ UM M . 9 . loot II. kf in U lit . . 116 . a 1 to 10 both _ U MN cot. _ i M tte. to . IOUs bat haw - Irii tb " icmlc u l ltill M U sees Ua Md Uirnont " to bibifMr Nrw . Mi. 54. M to 7O trWk . . a bed ABCDCM ntoMtkik trtllo MHiMd . d. haiw. 854 - MM I . tollr tkUfar _ _ . to 1- ud i iini ltf tola rrexk. . . i td. to nmtAtr tn nil d 1754. to 4& tar . 04 to Site . & T . IU to lib Irbtj - 45110 in U tMM. ud IK to sea mUvid. : MM Cu dr la 1 ltd ArrntiM IMM biMkt 55 I W . - 4. ! Aarlw OTMIMIT I Mt l UM. to to a _ vWrh . rtwb r i TMl rubM Mi Iv ttoo kl kj 1 J Woes J3 ewer a _ _ wt tn. td. to ta Mr UB IMBto _ n td. to _ td. CkMdIM iXu . Oct. . rUoyx . . MsUiv . n to noordik . AJMrlaa . ' _ . krld . It by . war un wrlnl. . . Im4mkrnr Qbn M . Ik urkM naaJ. . wtUo Cntarlud rat d U. ft - kicker & ud DuUi . ' & - . nodvkMlr ud mini vu In but tJai5ad. Mdr ud vMltmi. ( al . 5' wIIIt _ C HlM. UK towkM _ ITS. md 1 ft . dvw _ r. MM Mkkvx Brrra IA toM 1105 lor DW k. in. 515. Rtrsu ire. fvwi A rood bvteM TO _ 1. & toornlM . NOT. . - lr ' trwlr - l A d at\.or rfUM . U. - 4 M lr d. to4 i. tovMoo Ma5n. U tk . Ik . . 4U . Mrttr Yd 755 tk d . \ TivJ m4 14. to ' tovw am _ K rd U tea 4J 4. Znuunv _ or I UTVBH c. D limnoo- jBrH101tAM. - . HUM _ niban . cmMrM lent PhaukknibanM BMUr Urm I. MCMCMtOM n. oo ig 44315 667 110670 7 UM . Orl. . TviUf Vr U MM MiMt d tMM d 44 kMdcnuiMml vttk MavKr bm. bat Id 645 la Sad MHMd . bMM. vd nM MtV V m i OATTLBt uURR SUPPLY. tk MMi r ntmm l Mr. 1..pl far . _ utr Me tote isle. 10 fm . d MM. r 0555. . ud MMjk _ K M - 51 51. taterU. K r47 v. to ltd. I . T ltd. j IwroM. 7 W . uJ. touTilrimUTL 314 V TdTbr t1 T td. to T t L I . r . fl. td- . . Tbr i _ f L rl to e. MMbi l 6052 . b Mb Mil L yT . wi M tr ux r hr th C 54 110 . druclM ea MT u vUbttM k ur _ Mdkl ntM. MMmTtotorlor. T . to. - to. . Mnvtf _ U tmt " dtdlM to T MI loses. rw T MM . to. inu. M to tot. . t IL to topn M. to. id. to to. Itii . . 1M toTfc 104. ; IN. _ . to r 4Jj to . TM bumk t lad. 4raT tM. & ' rtttto. to. ltd. to tllfM m mmmmtM - fv jM . UtAna. at C to mfoKMr MM. MISCBuiBOtiS a bt d. sJl toKldU7K tJ . 44. i L I tdti tar. lo. f tb . . B ar tLMUtoMM Uto. to . I rtttfcmK4dtoMM. JrtMT44dtoto4H. tovlMu4 Lu4 454 bass tMib. CViVrw rW to. tdTtoto I iT VVri It n fn f Jtok T to t 4di _ BtLLmMixr Pita . v r . U . rd d w. OMrvkM Bvtrtn ids rsr. pp. to la. . . UJ4. to Udi udw M. to. td. I to U. 4- r iut torM M to 7lhlbM toll t4 Mr IMl kjMM 11 . ; L to T t . to. to to. W hk 7 to IM. Mr sl MOT MM. tat to sea MT trndt OM TIM WrrtM tarn to Mkl 110. P51554. oZ . bra ; uilrMi MiwoTtm. . 7- WV tent t to kivjipu. td. to U. Mr tkl t 4 4511. 4 to to. w W _ Uj mMr or . to t MT 10 ere _ to. Mr MARINE INSURANCE MARKET. d U . front ToloUma dated day Mate that U. 1.- tm Br B. i bon a 5115555. farad . i aw a total wreck. ' to UM Nippon Yam VUha aak of the & and older . JU at : bi IMI I apparently Rot lesalsd bi UM mart Finy per Dent WM TMterday qoe41d tb Japaata . TAKX MASV. o/ IM ton which Ms sot bee reported aloe. U loll I for Japra bat II . a veto et coal. . . Iwia Sw . , iitilttd tk UM . tatted iats ttMraei aaaloUlloM. 'I'M rrirt" . aaxxmacni et ta Forbel sal Ca. kara a tram Mean Btwf rortx C aara iwUidy amalomtled . - rill K. Mt sad Oa. LbntUd d wWlll _ paay Mr r . aadMr. B. X4K aT MeTKa V. d WMMMW. wa w aartafv T ForbM . Co. ka MUUIift MaiaeaT . - a-.e. broker . UM . U BHMI . Ox rFRMAX STEAM. iffi RBWCRAKCK XATML COMPANY liSBTING. . lift X. SOPS ' : Mrr. A. Mterca . tad ttoaatfeo tnomi c te mxliic and tat ' Tb CRATaxsa iilamml that R wt MlarftrHrai last Tsar la U peck and to tk letter wlteb WM putittrtta oa the occaaioa of tk Uat leave UM w1 dof l xu vt . had been Mated. U IIotII tale aad vreM the ' avtfanat W bees . ic dd. ted b trotted that when they H Best year k milt have an equII nUataetorr . to 35761161 Tb profit far UM yvar under ' slowed to 152155 wlloiela wa arrived at after proyWm. a tabetntla amooat to tetprt d UM krry under th Munition del led dwty which tk . teighL b eall5d upon to , y. XltTOvTAXT f fV aAVi Cf Ob It m. The tarnorer for last year amounted to 1356412 which Mo. tk & Iacreu upon UM com- panyVoutptJt whkk WM rendered . by UM enc ol tb new factory. The amount available WM 48114 which UM director ' thouU b d..1 with . follow Writ oft busses of forma lion ex.-- 3 a balance 01 patent 1M7 I UMwhe4MtkoodwiUamoiwUBcto LISTfe and to pet a tIMaIeD4 t 1 Td. ttVtb pound far of tax. on UM capital abawrbfog pSfl fearing 46127 to b carried forward. Tk payment 01 tb teal dlTI- tIeDtI of la 7d. e& WM approximately equal with UM laam diridcod of ti per sat tent already. and from which tax WM deducted to diTidd of 10 per neat set for UM roar free 01 tax. 8om of th & might think that UM on might bar been Uaed IN paying a. larger din. dend than 11 oar tint which JO per cent tre or tax WM Seqaal to hat R wu tk w B- eonaf red view of UM hoard that. shun all. they mitt twi4oBdate th finance of tk company. If tb thartkolder adopted tk report UM podtka would b that tk company WM not encumbered with oath Mete. a goodwill preliminary efDeneSe and . forth. The net book ralu of UM . ex < goodwill and preUmlnary expenMm. amounted at July U last to no Yes than . 4 During & year their factory kid been very ooeddenblT ex tended udthe numbly et etBPIo1- had been tncreaaed. to that to-day they. . approximately 2000 directly engaged to ptodtlttmR mllntlbN and tb good. required in th COWte , the company ordinary buiDftl Under UM able direction of their managing director std work manager tWa lucre of output had been rendered pornvbl with practically no friction or untoward dreumtitaae During tk year th company had introduced upon tk market a - pulsa UIbanttor. It kad been fully dernonatrated that with UM Mnctane et th rtebulettor vehicle could NtPUft quit titp tactarity upon 10 per teat . tad to pat cent of petrol without any dtedTlDtala hitherto elated with tb u of patytelL Tb earbarettor wa purely automatic and towt b td to any motor sad WM without complication. Order. had keen re- tlelnd amonnt other tom time firm who were among UM lertat importer of American commercial tad motor vehicle Considertng that th Intend Uon of thla mentlon would MT eat sees In th use of tact eonaamnUon upward of 50 per cent th tutor 61116 of th urbaretWt baud b . RefIId the Inerard demand for tk company pro- dOtUoa1 in monitions of wet proper there lad been a continued InueUl7lc demand from UM meat and other ource for aeroplane acceaaoric and all tort of motor . for tk Oorern- moot and pritata eats Th total vale. of order in head at UM prevent Urn largely exceeded UM wool of UM output for last yes and U1enY5d demand veer being mad. upon th company from all tide NUl for munition sad for other ooda Pjoroaxp Itc XAi T to coxrRTa Curtu To pmride for this increased munitions output and to b able to cope a soon . hottiliUea wen over with th rrowimr demand for tb company tpecialiUe all orr tk world. Important addition veer about to b made to on of their taelorie. at e t of tpprotimafa1y 40000. In order to rid tb < lords for carrying out tki pro- JInIISIMo k would art tk thareholdert to : an . of 100000 11 tlisre maklnt th capital 300000. There wen no debenture. and no prefer. enc lib. and _ oald b sued without UM tharebolder unctbrl In to5dderlnR UM brIt method of ' tk capital ! of th company It had been deemed In tk beat tnteraru of th pbhbolden to lam 100000 Ordinary than OondlUaedlT on th preaent lhaeabalden utnc tk right to beeriM for o 118 in ) aert et Neb two aha. now held. Arrangement had been filtered Into With a financial IIOUM under which th latter would pnrehaao the whole Dkxk or 100000 nhare to b imd. The thorn to due mane would b offered to the prenent JJarehcfen who would r T priority In allotment to which he had referred. The char would be offered at a mbotanUal premium. H ntluded proooain a resolution declaring a dtridend at th rte of la. Td. per star red adopting th rep " and bl ivre- heet. The MAHAOCia DnmrrOB Mr. A. Gordon Smltk treoDded the motion which WM carried uolmomIn rid revolution were peswrd re-electing th retiring . XI' Samuel Smith and Mr. R W. hon. rid tvappoinUng th auditor fever. WUtoo. Wrtcht. and Co. An KxTKAOBnuiAKT Otxaut Xntrxo WM held UT at which a reaoraUon WM pad In- rreulnf th capital of th xmipany U mentioned by tk chairman. AUSTRALIAN WHEAT SHIPMENTa Oct. t Up to flepiambM- II 1171000 ka 0 wheat Ld Dees tkipptd by tk Wheat Board. OtrtleY and local MIee d 41JJ7JOOO. 5 r. SWEDISH EXPORT PROHIBITION on. foltowtnz It hale been added to UM Uat of rood which are now prohibited for export from Bwcidea to all countri and . la tuodt through Sweden r Copper are nickel or alder wood not maamlkctorvd. aaimal chareoai. . . tad shItbusta hat ad cap , boo black. wax. coleus . enacts umhes8i corm ia- broidery. SHIFPING mv Ji-iUtg . fi i i lilt ti tt.j- y v r fata a Uh TWa ktaC WB tj BtMBptW jDwaWtrV M ia i lM1 1 _ a Wito. 4 r Dnea i r r T Tl i An Vrl Ti T r Jf inlliii rK iMtora. im TJT ktin ltti7 ti 1. r ti wiSLrSkiVTiT vSMlUat H ii If I HE fs OUTWARD lhox OCTOUB 111 TO n IYtTem11 rooj. IA-- . . wTtavltiTltMl. Gkft tiB4itaV. t r lwkflBaW . \ taT kMtV iBAravaBMb. l Mvajaaaaj WAUVUI MJJtTo mj f nftSr' LATEST tIPPLIra NEWS. tTROY UOTTTU P051 I& tad. LaniM. TV V tMt rrf 7 Ml ltnMlTM lor BMCMK The SUodaH Bank of Us lib by . M kfmcjr at Hermann rotor . Lm tl Cape ' THIS is the package that should be supplied when you order HtmiCKS MALTED Mill Seethatyougetit. REFUSE UBSTITUTEOfl IMtTATiOMC The . Aha fat fnitjt NO ADVANCE IN MM t . CO THE' TDI 1vmdAY ooroBBB 3 1111. J EW a TaOf Qt- ' t. arb- wwutradmc r Estbange III k l r tel . : amounting part of. d& AI d lines at ' ' 1wr w 1M GPftIIIC. d td1 ft wtt1t mat atocb m1llUoa. miD JphDC .wuulaWd toetgu p Ift 4toftIopod mad tJ I 4 ca1II aAdllcht A I to k etft jss & \.be fA JIrLuIlt f all ft I rUet OU IWO = the I < I I. 11 wt 11. ad : I adinl UlrtU t1d s 411. II ni THq. 1. I' zs. aI& 4731111 4. 1 I ft 76' IJoD 4711a 711a a. IohiolliJlo. 4711 47511 u. 4744 4744 sbadtiall I 7011 3' seS s 110"- l0. 10e. h1aL Top aa4. lit I I'M"- 1004 LiM 12OUtIiS IMM 9S1t 188It 110. I'M. 76 76 JLarI4 t9 M odk 186 1794 J" 4 i ' W L I tl IS . tWL 1I61a 31 pt PAIl. lOO1t. U Me JW' tMa. 32.1 1IoioII 1 dir. 147" Ule I SJt Do. n 34. I 5' 11 lilt 4t 591 IIa rid 12 11 914 II 94 Juwnuon 471t1 1114 1 1 Mrop. 18lt 171 17. n \ 2614 25 lItc. 88Jt W4 & j 1. 139ftc 1" USJt' Ut04 1504 Uro 1251a i u4Tna 5 Sid 4 M IOI. 10 11. II . It 4. 244' U. I ill \ S T CII f ' 264 264 . 146 1159 0 rldlol. 11 91t 1144 11 5 11' 81. 1114 1124 I I. J 4714 j 4 lie 48Ut 464 46 In b. 0. 19Ui ' I . I I 20' 18 2 254 I 110. 71" 68 roftllo 1 101" IOIIe I 1 < 10's I t. (131's 149" 871tc 82" . . iZSW jll . N > 6Lt. . 11811 1121. jJO. . J II Irhmc. 1171 112 686. 6Stt 65 IJo mi. 119 A..T 159 1 A. 42074 964 tea IB2st 5 5 560 . 13671 X130 all. If. 07'- I J ra „ \ II 72 72 f Sew T8ft 1t 1581. wt 99. 95 = 17ilt 1811a 121 117 J 644 61" 11 5la 0 33 11 110- 111' 72 6ilt 70 : 1112. 1084 631 804 . . II 71a 11 2 tf.- tI25ullf 27 111 121 It 1" 19" 9414 9Slt I. OIIC 10 1I IOQIt 1004 oft \ > 44Ioi 1 ulU" 11214 jl20 Aatc t h III. I b NlDditi the to. t ba I lllIr CfIl\ with II > W I I1r dr I ft Jfart I II. I I. OtJ Wed 1. I ru I' lho > 1 SO . 0001 Ia- 1167635 W1 1. 1- 000. I" moal ItC > til . - 11I- 1 1"- Uooo Yn rstraJ PI . 2541000 I tI7ocooo. or tnI era- . hmlIUIl IMiJ 27toOOQ. Ir . en- 1000 S IIIIQ. . ill" onwwbst ku tet1m u4 01 IftINIArtt a the itll4ft d iWlt 14 I I u.1 rw 11"- I d. . M I\ t" 974 I yR 8 844. IIU II 10 1 I loft OAf. . . I 13 934 111.1 0. 9SS. 91" II LMU1j MY 9l1st 187" 121 ILL It 9 9 111. 1. au 110 n' FA 6941 8 1. r. 1 TSSia W. - 'PI".I" 13. 966 9ZO' : ftLlltu u. I 911e 1" 100 I' I" n' 13. ' I. I rAj7O 67 .1- 13. 1 MO 1&e 1- U. i 8014 611- to. 1'- i N 711. 99U 9 9 I 1 11I. 1001. 9 9511 ! 1 13. IAI 945. j 945. I 11M 13. 4 404 It 11M I 13. 971st 9l" I 9Zt. . SA. . I' 7 U. 8711 $ . 111I. X 92' 92 1 1. I" FA 81 m T l4 1 AA 99' H 94w9 I . 9711t. 95 2' a. 1047 QF. 9 661t 661. I. I Sill' 13 02 I 98 98e 1e1. 13 I 96 Sit Ift rL. 671 6 65 19411M0. 821 79 ne po' . 1",1 13. tot. 904 II ID 8911 837 154 to. II 92 ' . lau 10. 1t 1054 1 t. Jte A 7 714 714 ti t. 1"1'.3' 189. Mc 847. r U. lo 121" il a. llZT 13. 7 1" 7 h xu. 1064 I 0.1t- it L I 11'.3. I 113' III > 1 rA llta II 5 h. : AA 1I0lt l10lt I. , IU" 106Ie 06 MIA . P AnISB URsE. l p . . . Qt" 5 ti' h tr. Wi \ t. : = I. I I 11 v. . - fM6C t tI CI I : Ji I > It. a Co ° r . 654 6641 011 1 1.1 1 ' ill' 1J1. tl tOI 100l 1 n 117 ; 4 47M t UIlI4 411 a \ = - n ' XARKETS 8 i 1 : I u I Ea. tl 1 a. aJ i - t llLw1 e 9IatiI . to . It > 1. tIIn 1" a. t ru r. 1.\- I.m.- . ii u. to rJ : = = : 1. II . rr w.-- 17. s wWIr . IIJI. I nunOa SO I x- 1nII 111. t eAtUtI le I m m : JfffE I It. = It 1-- t It..t u St 7251 1. p a IA. wl 1436 . I lit 9 .lJ.II. AM It U t 11 T. 1.-1 : Mr a.- T. lit 7. 7. eo. ltwte UoII II l- IIe loot IAI u.aa = Mr. .11II4 1I. J.--bIc -.a&M . l to 04 15 UI b 4111 f HllanlUS 11 Ul1 J Rrdt4. r X t Jilt. to..U. 117.. k . tta wttt-- N It alerts/ 100. et 151 oiht arlF Ia' F 11000 bw VlI.- toe a.- aIie h ft II. 144 1'- OosW7 a1Oc4 7111 . It. a- tNc . fie. Ma. IF U. . as 1. 1. Xn.u.a.LPPa/ , wt Io tor DI. 10 : 1f1Mc. II e 1& . To eo.- < 04 raTIIa opaI04 lens I417e. I I. U-.II. . ad. U aa. lass. : u 1101 ; . . : lilt o ' : t. . . II' a ft. I. I. 1t6 n Jt K Site ore r. D. r T UJ\f4 Wuu .1'.II Dr. UlA. I I I1r. OJ\1.I. ' 1.- IT. 10 2' . lI : h wnl OM. II I DiSUP L on. I'- T . Vie. . 1. lea. I foo. 1ha. Iee ok. ab 1aft .t I- a A ol 4naIWnL W boar : M" II. 0. 1. I. 101 U6' Wt. : ft dot/ t. isa W pt. 1C. : rJ' : r UI 75 1Ia est. tew a Oat WU no sM It. Wc MIPIM taU . all 1pU Ml 11. 4 Ia & & I r.- C. a Ma r . M If oIM4 141 Rnlyd baIIiIa tat lost . . I. Ma At. Or. i lee 1IIu. 7611 hotter' 1 011001 fke an. M ce Dee. afSce. 1IIar. tl. Jan L elk. 10. law Vi a F. wA 14' 0 liI rile. I. 1111 PO- 11 lit . W . La' I I 1171 LUM J. 110 U Do. UIO. t nT ; t ap uo. : 7r. aIIfJO . I 6110O I III a . 1.- Blow \ F. 1 IS- f U prldrl It joa. 1106000 \ UM1. lost IM. . . IIMrIL . IIIoor1 nha. LMttt. : . IUI 1 I II 11 JfI30llQ wo to 1061 tlO r. 616 TO OaL no repoft" ao4 M1O"- 1t1I. II W. au. Ts. 7101I. . 1 . u. OI" 1. ciaoO . w periqoi rM roar 554 & W l Ie aN . I. ca& nw IkUo & 01 -.us Itloe Mol. : I.u. 1I1s . . Is : all I : A A"-- Mow \ 8ooolii- IC. a.- 1351 a v > WlU oIIIIaI tJ---- W Is BRAZIU.\ KARXETS. Rio nKI1UIIIO. I. bar. a to -'IM . no Ilea. 7 old lit 5161. I1f1OO no 711. S1III OA. ; I no tM II" OOIL A' & It t M7 a IMO I. wt1II at . ftoo to I. U. OA" no woes 9. PC " cwt now- ' flays FREIGHT MARKETS- 01 1I0IUe It. F lor 7 sad 1Itr7. . lor 1tftnM. 1M allM aa. ) U. II1M. 1IL 111 1M iN w tor Cl" 0.- at I. lW. we a II- IIMI ca : 1I I ctrl 0- 1-0 L-i Tlt8bu' " QW. . toe 1 lt . -.I" tIC. 7. wtaXL ° the tb. . r W lit : . IlL I. II 11 AL f ! . ta tM 0. 14. 1 M . M J'- No Ototf5 . . . 79. Ill. a ani . IlL tits I. . at : . : Niil tw 1osIoL r . . . LuooIIL. tics I-.1 lie. I : ; : V too t No { ao4 SiiC70. t4 I - c" ; I- Qt ; : . twt1 N.- AaI9U 1 1 I I I..U ; I'- .1 LI . Ore. 71. 514. 04 0. N Ill. aP. 1 ' Io 1 c ldwOw. uc. . at 571. ud lane. If. I a.- IF : ; I. Y . 476 a Sil & Ode rs. UI ate Mom 1 I. it UI hW IITln IUID lUll T 111. t7m UIIM 41 . ilia CftIa tabs. . . At lt1" I" I Ita. - u j U4dOadlu LTdarit L7 U I 1. tI14 . : 718 . Malt/ w/6m . JIor. tAM 24599 I" 11111. t 1. 7111 20.71 154145 I ldr en II. IItoOI j 101. 1 0 It. 11 716. u : Uft LUI u U7I J : m. IDTIIQ AJfD snMihr" 1.; I. 7 Ie . Is 11II4 . Ia & 411 10 4661 el 10 ; rlrq0d lob. to to aa4' w a a .101.1&10:1 : I I ' < I uTx . Or& tea opal r-- J = . wor . no I 61t w . M we ti L At. A ilia. f Ma . ; > > te 554 II all 00. . > ICH J. 3155 Mar. 1101 lieF d . . 1re fif 1I : . .M.- 110 is 2515 toO' A II 1M Total ' 10'- IIIJOG 11 . filiai i. U W. t1PJJ. : " . 611 11 5. SN Cs III 1NlJooc. 117 17. Ul la fIU 17 Ie Rw to at1. IS I . 1 1.71 1. t. 11 I. 611. AJorQMaF 117 llaFJ Lea add'/ 111. JrrlJ7 j I. ' I. st Ao8rM. 1 1 11 :0 M 01 UiulMa 0. En lot baser telbwd . & - 11Io Ie. . 54155/ art . 11551 Ie" Jrtauc r raU. .a. tal T . roX . 18. . aMM SIFT . . 11II G.- a. be U ODd no a ' far : WIlL ML 17. , . L 11Io T. ttoo. I. WrWoy. do. I tot IW 10. M IIIG. TnI.-'nIa an 1171. II" 10. . . tt-1IIo = tin. Jalln r IfIL [ H 1171 x71 l. aot.- un I& 3577 11 1A 117. : Ia.. : q. . . Ones-- I L . II. a 11. 116 .1 IU tI I m 141 171 m N al" 5/ 11 11. 111 n I' n. u. . 11I.- It 110 Ie.- It Ira.- 1.- 61 a XIDD1 Bmur. . TM a..a..4 a- ' . r inm : Ior LO L IL 1IIor4F' tov. / ear Ns h7 .Ilia. ttoo r r IN w lor t " osIF . 16 i a OOLO UL D I IA too I" L I 71. . I fi Lrto Ua. 11.1 la 7111L JIoLI I. n. 41. 65555 416 1. at .r. UriI n Goo. J at . to . . L. 60041 fta 1 DoIhw- i lilt. lea 1516 Ins ISIS. 4111 7411 . 1JIet tI 1" il. JL LMe. liatl lIm TDIIIIt.- ILl. 17 ; hail 1M 172 II-- \ stn W- 17'- 1M we 1 a..a. J = ' a W I = : 1' ; = 11 I" a. t d .1- Ill i t ; . : CGl. : iL = : . It 1a : re tJ : < I'- Wr. I.u r I I --.1':1: .E - d J. X ; R' : ii1 : c : : : i a. : a. : T U : r : : 1 19. 4 ; 3. lor. : a. kft tI-noc. I 1". I 0.- 1Ih l iPS Z i YUI = Ul. 14. Ion .at II ; . ac 1 kn4M 000& u II. t4. 1 d1a1o. M. ; a t It its Jo 4 411 I a US . , tho A ad. : iltL oiPoe Ml = 400. I.-a, . N. > J . I 0 . I. 11s. : = 61JOL W t I. 114' Lia. lad = It lid : Ita. tax Ie : . C j I a 0 1' . I tat tai - . - 1. 0 II. 1:10& 9. 04 . NIl. Ik DM..ha..II' 175. 04. III.Go.- II7n. 11& : Jfr ttirA -n: h n' Qmuw . F 414 MR. LnI , - i . J . Oa.- 116" UI 0., I It . no AI us Ie" hi n 154 1 JIa9. AI to 4. 1:10& eo DJ F. foal Del to lea ' Is .II. F. . -L- 10 ILI4. IS. 74. . \ OttDe I7L . haFJ' . ftUII0II. < i knllaa. ilL :2 11 14. O&a. I PROVl8tO S. BCTT R D . no II tll0DG. & 119. .1 II try 1 11:0. 7-- 1- II r . : aN lIWJ s4 lei took A 4012 0. a M Uoo ON roe. l 1&- . t1uJF rpwI4 r W tot 1 1 Ja . Ia 554. : cIl4 Bona \ alae It 10 U . - l1 11. . 11II4 n. 110. :1 : I : 1. 4155 1 a- rM JoI red . tea \ solve IooIfta . L. De. I I' eo 134. 14. W 1- 10 17. t.-llADml- 1 w 3 scot. lIMIt . tel ad 04 I : J : WF I. 1cII4 r 14. 10 d 111 11ooi 1M. t a ilea JII. d - : a! I 11:1I1oM.111. I i n 1St L7. LI. U n MU w 11 1IUtMI 10. 161 1. Irma 11171 I I 111 wlbe iJ LoN 1"- W 1'-- i. 7lb uMI Cia" : I . 104 UTt 1"-1 UI JlttBCTOf t.- .11 a. . : 11III tsI w : 70. 1-- s. 6 155. 7. 7 1. 7. . . Yo. a eI Lr. AI M lid M4 tsI 11II4 1104 . at 7. : a 711 I i R No eo 7. 70. 61' to 155 nRUD I4. i 425701 . it a 06. I. tII towIoF we A 1104 1701 . 4. T 4 N I' N Ie. R I& I& : 1 A > Ie 1& 4. ii 14. 1Gd. ; wJadl k . I& J . t4. a 1 B . . Is. Ist I. et : j : A I. . I& 10. . I ft noa.-- 556 tftw too. . . toLl . 175. 11- I 10 IOL Ida I& N 7. to. 14. 70. I. Ii . I S 1. ICIT 1 II. 1 4155 Ie lf. I. R YA/ ta to t3aamYa ) - 1' . . tatM . v. of -a I 5. 1 a Bambwc" J Go sod I a& U. az. ' daM 11 ; i WTteb4 a& Cape. IiIa4a- . sad UM waved . . . & 1. Mea X- tIV . ! sad & xr. e. .aL. t I 1M. OR& G- Y a L' . - 1--- a.- Jar 1.- .a- 1 GC I. t to " J a KOCT8L c: : COKPANYJ4BBTING. ACC dJKtr J MmU' I L8BMt Pnlltri b. D O IHr t Molls 056 . Sma. 1M ( r. . Ibd p/5ko Y W 11M. ns etl to 1M. to rlb W ped14111111 ldd . tile r1Y hi. oceuIoaCCSui 7 Made. d 0 : eeed be reef lie TIle. a..I cC' linT tile au tile 1IdIM be per. W the psn1 thej oacC the n be Welt 0110 p1J11 J 11H7 UM whole of the lOochriD. amouUBc to . of I. tree be the at Dae17 T t a WU the Jail" Jt UI ' Ctftt M. the wd- i eM the the tile the po . be the COIII T b . lue e bu. et. linlDbeoI & ID the the pea" the the aatro aeerl the tall the r aati lilT a the UN 0 a. The w. 17 be aa . amoa Ute IDYeG OII the f ' f t. the ta ' the be the lPO er rcee uro laDe the I1W t The ed 7. the . goods. PO Wcastu . . at. be U the " the a1IUM the. be one OOR ly Did. tb41I lie the LUM m the car ltal aeoooonwn n 14 be OD. ena the the pall th. the the p the ndtt1o 1TD1reftI ho the tter be be t01ned p" halooe R. e br proooeiDc aUoa the 1. tbfo W.-.IIeet. .In."a rdOft ea 1ffJnc the ft rtnc rur lb. O muL 1uea 1. If the the the I up bap cC the 117273000 w b an tal \ - 8 NEW& AI 0 1 8A1fAJl . U. : : S JIae : at 1 r' a& . m k Iii i. : I r 1. f I r u' II' : A. II \ r t I. I I : ; II' utw VA r a k : # . aIr . I Pt < A U-v. ft. 1 . 1 I. 1 tav ftTa: . 1 1 YIII O I , A t. YIa i I Do. 1 \ Do. T a i IS. 1255 w. .IF t J C ! - : 1 uJWU Ia rt i iii 8TRt 8UUNG8. TbIowing wtnc fiat d patoapu 1I11d Irma the & omen ftlll At' . Yaw ID- hlaI. . & P. 0. r II r oft rYa = I . I : = II- 1. YL I GtAN . r I I roL' > PaOL JPU - WaUDa c. . WI ; a. . Ant ' or & . ) w Onus 716 w . Luca I.- EaIua4. Tat : 1iIIIJto. a a All& . Jto a-- 0. I lor. 7 And. & ri01aA LAS. a CARGO AND OlBJIB VRIfIM. CJItn. ouu T 1 4 \.A. tlD : w LC.J: e. on- ti u.\ \ IuwrI . II&-&I-II' w UI' L- A : . Iti. IM D 1OtL 1. osn I or R arJ.1f 1brWr JIM. . LL \.I. PillIuUuu O Pula . Do < DT l . mmt 418 tor U llltrDOR ' DAY. 14ftor BOU AatTAJJI rt6 JI ' y - lJ A-Q\.A" amall rut I toft W s n . LICKS See that you getJt. REFUuST T I L N AU. ifMK AN n Ia UJlMdW1l M4. . 1 . TJaeT. P 61 1 . DV N o ua a J Ii. ' .c.eo.lIIUIU K r v5. 4. taa dah. A w. A t'I' C atf 1 r ettrwt A lit Ea 3p l0 7k Ger. Tel p S1rxr L 41wt a lt4ta1 t a 21 at. 5altda 500AW l4r r. Ib17A' Dwnw. t 41lC 2629 bw N 0 d rSd14 tl. e a d Mr Y r sL fu w. t I YM RArn a rtit 5717 2 35r1Ndl wr r wr IL' W e5. 14 7 w n e o5. 10- W ATItK at 00 I4 Ie is S Y 5M w Dew Pt. tray YI I. I v Iur' 1R114 iflAV VMMTJen a 7ete 11 4 WEAKER loll Cola otDtatl. wek 1t25flt or lem mark seuioll b d Re s C l Xft apnDer oMasacame4trd 1id tsoDpj11g mridetatd . . ru sad jn tme t a Uom Ittler ttaa : t e 1me1nR ctb so wY l in decd d tla t oe rci _ ad Utbt aurtas0004r5pa td 1 1 RalFtsttnRs e lN jpolped bests ataetr o speddit4r os t l t e demtad Yuen g vypnt YKr Fe rokva 1 rota d Wrr. wbKqueaUy dpr' :1e , ortolt/ neo erT d 1 sY Tf II. 1f a11yletn andItedint F t P drl5w f Idc Ekrt . | All Tt245 . d7r' r 1u 75U 11 yiwlisStr1 4471i . 447it p. D4r , 7d ar. 6055 I..x . I pfd. 40p1t11 mi7 l/ 7 n _ Ss3' 555221. hrr4W l. psr _ 50PT2mu. WP. bs Jo7P7A44t4 . 4 u. rf4 3w4115 sue titrd 6 nrhl Tat e9kt ruPdk 3O4 ld 1 o i 6914 62O 9o 6 660 rrd taw 7I 7 . 3 3611 61 O . - tit 96 ArrYSdbrtlra 1324 111 tsaa _ ileIo yaw . Is 147 pr a 4 3 3 R I4 . 41I ' 564111 54' S4 . 1w r 12517 1194 l ka7lnaMSUfS i. 471 4471 454 . nN 054 lliMMS Isea. 5 2Si' 464 4Y5d.rait s. 1 9 I4 t3s 13SI s' arrUer4 156741170 - 5a t S 41' iOI It t trfd I 24 8. 11Sbt VSaa4d tit 27 iit ie es4 Sere I 146 1erw1tale 1194 PsatlbIar 88e ti9 44 . adrL I rtLYehdMod a usaawt4ttsMS. - 261. 25" :17064 1014 1014 7sasdren4. 0 IePM. s S2i 5811' Le1tl . ia1 5 1 Nei llZli 11544 5 1 us t1ti. :11174 1121' 112 6S sWC. 5i t 1334 Jkr A 1555 . arr. Tr. 193i two w 3s Tat r 1Sau 724 14S x :384 d U iit 2884991171. 1rn Mre4d 1214 to awl. J 1614 O1 Rmn Dale Waran 1IS . 110's 1370 11 1LSS 754 SM. t0rot 0 IA 1171 11 f 7. 11 tt. t9 Ir1t1 419. l 5954 R rnare 10su 1214 320s t12g1rt41L I one 1h11K b i. _ @ wwhlli at f 1n { f i1 b iSS1Um. . 743aw th ear I 1' 7 r ! at 7O 1tednadt Fulrr0I. Ire w 30.- L61000i n lire. u11Si Lea 1 Augat.- tlrly to 31mO . 3. anal leer. tr f 3 10 atom t ice. t. I1n1 a4lxtra Jmo . 38Jwa 7tldnJ t 5r 910 o. anted j4104000. S.1 1 bow t'.t 4. sly day 4y. w 91. \ toss A O x41 1 . 081 1 7 A 1 554 pb 3 5 Su llr' a I a t' 1 95t 55 871 810 95' 9Ss tCa iSI3. 8Ss 110 M _ Aa. sal u iss JJ2. 96 910' 910 Ira Id 4t7 L1bb 5lal4 7J. 954 9Ay 9884 A hr i kiw LA. 70' 671 156 w J r. 804 7' 64. I Ts 1. bra 09uIp , 97 s Ise. 4itW J. 19941 It7. i' e r 35iai 3 424 404 r 97 41 92 35 921 . 254 H1 e3 es d' . 4,4 2534 Due IL j e1Mdy 9774 7x4 1' n its LA 9 u 19 994' 4 7J. 914 98ss 15 . ISIS 4 444 1 ra61 W La 79 I. r 1 1141 9 5 IN1 k 924 sets e I011k. 1052 t l 1451 A 51 75 . M 5 4 1552. JJ. 89755 1 Iwt 1074 35-2 19114 i 91' 94' sInv. 1167 j O1''SQlt Qlt 1 oral' j tJi t16i tL iiuSSS 1LR11111106 306' IAItIS I30UIlSL a PA31ta 35 I. 144 tM 1. tI9675 1T lu 19 l 09690711 b l } a Ix5G1 111IBM. 6yp yp4101I t' W 10i' w 1ppp 77 e I trtM D 1"5 110 SS. 758 ' . ep 4. ti1.4r 1K 1 1pw Iii9 1900 J 63. f G tI k I > T 24 T3550 t46oical o x lord ' 1 W. I 41 410 t l N. NII 7 t trMrY11741 2 RW5 a 5- 1 a1s4JJ elatdrR da a e ss S i5b 61st . levee rJ Leer N e' a - - nor 5 1tidis1ppy y5 . 011915taa Wheel b. k W1L/ta tat 4 d 1616155 Tar 6aI SL 4.&t S L444. L1 t6rNr a . atria 14711 uTia ever. aaool . w r . etlrpr 1 - trrlr . . ItO _ NM . ryuNttanNda 1tp dots97317Wr 945 marl. pS 87 x . \ . VY OS Ts. v. 3524 i " wt-e MaawaY . Rrrrttiplw . M1 11Yr ta _ _ m ItM m 5.551 a1ta iS. u 1 1117t 341 L4p t5\ 792 M tu w I Mtr . 2 I r w. ui wNrw I. Mot uwrtt-Ihartsbir.Ll . I Oa5 N _ eed7t6 W.tMr.YbPsd.n/.e..1J 111 . sOv1dnt trot y . w T. . AS. I - 1665. . S S I 7r ; tar 63 x it r rslT. & be 7111. fW15eLt1 . aNJ1 a 1 4 dar4 _ trfl . 1 1Jp.l 5j' s fl t. . Sow lkwl . a aJw24 NSr hoer save w Mau. e 0' M/ faasrod Yw 112.4 Ire _ eItma I Wt Maam s"a i rg Li wd. ss t. V g 5. aa . _ IrdlYd a " wrwa _ twdy. caw h 3711 InDw 1555 J hyt5i tut . tan 610. nat11T sue' _ 1171 JdTUL T.0.r. Feel. 1 SSSD - tiOw M p sY 100060 M1A. 4pV U IL S 15a411ded . 4ot Itdt 217 414061 . Ra.Sm trmtr OrbSpe354IC Mtkt . 7o6oa lao e . _ _ r Iw 4T classed . st kt1p1 . atC Mi6 111 tin1W Q5d41I _ o. . _ 4Mt h 1rae. _ 1 b a 1 rr edwaatr Iwr. 111. 3apt Ire.&ht W7al4t Tuow atrdr mils lbw i8. Tue. daWnr _ _ iw 51 k5i. trilr554 . M arnrWaN tarawmrdpAra o tabs Pwl.oaarlu.s/ rwMrt nrd . 61116 t. so. 0547 30 r01a Se 1J s9a1 Lo. treuw awa Y Mdsr . reflll lb r eta _ t P1 halt 5w 5ar \ tS' e. N es er Iti erIti 553. Pled . esrre sla ctrl5 V. Aran hove ToA. sub 11 Wis. Nsoet 24K rduueoY RNea Sleet 44 p1YdYad I xdLIrlrw xd ban . t. b. Cena er354 . . . 1356 d a silt. . Idd a alt J. M415t US TcNETprr 4dI 11re u1A 1Cpt41 4 ho ar tnCU' O 1 w ubtct ' fro 1e. bid. tur . Wwe Sto 27 15555 I IDu b1irwur Sts. Ii. 117r. L\\ L net atm4 n as wee _ 1116 trlhsAepwd . d 7tewdb etaCbYsWrWtd _ 555 - ed web5rll stdtaet5 d. . . . h e aver 54VS _ TeIeI tSY . M else bebi 15 d " a4n. . d . 27. i ts rI N. 141. * ' 4 r foe 74S I t l a sdSIVtbie MT:4.tl8 Ym 715 15 phew 4 Y. dot. _ 7714. la1bf 47. T4. pt lm 47. W..Ai. a sm1w. sdp pans. d rriir 451 sdbp lair m t 541ese M ta 11f " rdpe e alp - 4r. rU AilsaUY _ I , _ weldIvt4 MIr5 Ybat4 Irtr asap a d top 4rw . w. WrId Se. 161111 1.r 6156666 bsdrll . a Saar. Punt uesa M 7 sebsaa4 . sraed sr . W05sw d brill s is. M' w vi Ouse VSS S5 s IM . . WtMl t1o I6 SSM. odor _ _ 4. shad lpe . 1P bWr. 101 4 155. 74bar x ar. s4 S L both rCk' van 1114 4 M II' . Its. w1 i7 psttT 155 Wi 5S. tr41 5 does. c.4 w. d 14. b s. . o4 . . edL 1 r1lr35d - H 1 1tb s > Ia. . . 5d pa7ke t dot. 0111. 11 IbJAt atw M 1. 55 4kt1JS U 40 211771. wtbb Rte. d pram1ieb t6a stow r4.s ST d. hr' n11110adbes1. I tl IIIQdw pOOUIdw pltt sp S5. 15 eu. aa2L 1 7 I. etSe . ' a. ever..1..00 l nSI. . . p1.0 6l ro55e . 5 ert . . err d to . - bsn lad ms r 1Rec17slr. selstp14Has sr lows. Jtwtpr st tC5 eIws kwiiU - r5l I. dMai s& Wl1oO. Tusaior1 xIw . _ U . wr1 N w 255& 1tuNi is 115N10 91055 fl3 q 26 T . 9MiMN R tTW " at 1kr w Ya/ K eror 4 N NY t 15 34 M d 1.54 S I awl tbs. ' WWk. . elr lad 4 . . S. t s4hw 6a11w. i _ ' anrl iA 4rti . 47 I Yaps 554 . x1Irw1 IsW toil w4lrl. Yr M _ pet 4 w ns. I. _ Na p Ira U. 541154 _ 116.4 4 2100 . Ira 1s/ nt14 . 1 15i6 a K rett Kret 15 " 350P1. loss. I1 s AaaW b. ssCon jat lr _ 1 s 11 e. aY1 w is p5 yrdtn 7o.d wne M wp at W sd35sS.a.Y N1 45. aw6ue sn r 2 5 M 1I1 N T7. w swa p Wr. 410 , let 5114 1H5r. - 5x11 . ass S. . _ _ S. s5 tlalaSe Y _ . S. 55 Q101 w Br..S. t nra a ILQIJYO clot atw . . . 11. . ww0. RYr4 AO..e S l o1dtart5 Ytr woods d afa Vr t . rlt 1ernr kuf ties . u Y . . d rdduw . xtn l . r . . p w ir 4 . a 5. 5. _ 5 . . p L . YraYr 4 a srddmhr 1' 5414. 851111 b. . Is YW.1 4s sewwt . 5511 LI1Ye5wlrs lnrmpl r AYwr Sop IoU 1J l 5 i YA1L . DR 71.1.1. a Otto reel I q . Ar125 4 Yrt - s1 5 1 . _ u erkfs . . S . 41 750S leer l apr4 iD1. Y Ile. qtr 111 7wY Its 1lenrer r5. 71. r t . 551 Y 42711 saw arm. 4512. S. S CO. . M 4 wove . Rata 5 ' . In west. earl M S. p . 4 TM 154S4 . . Ye T41wpr yLWost. aWrd 4iJi s _ runt. . I. L15& i SJi P . p. . sii L - 7 M 6 t-4s' . - d a 41055 - . 111tYrr4 555 . 64. Yves. a1 0stMDJW514011 Ls6. rdat454 b _ NMSC q. . 514157 . _ Art171K . _ I pellatW l. d 8drs . _ . . kiss wrstet Aa1r5fl _ 1111. dwM5dr4mrs 711Kbsw3 457 d 136110 4ttltISt 1 1. Ids 1611 Y _ r SM 1 11 54115 _ a1ar1 1YrwbMwkrwrrsdlalr b. 115. bi - . lea spar NW . tic . OstAar1 . . 5sds. Ss w6wer. SC IS 454 _ A 15 . . 1/.11 tl _ _ . . . el4rer d 4. . d d Vd1T k O Y1. . MISS - 52 66515 I bSf 1115. 744. . - . , . d - . - _ . 517 salt. ever - raY11. . - 111 . 4sIrYlsa t 5N 140. I 9s1a CASUAtT REPORTS. P1ter 1) CwwdtwhillSad4io d W Met 5. x 45. teM11 w W 555 _ Os t rwrtn i. ALs 755 mew rl Jbwll rsd 554 l SWd ari7 w - as RaYwaT hodhd4av 61559 slary 91 . . cent a.dl/ m am Iew V 1 s er DDusmd O M e. d . 8taml t0 111 vtM d 05LriaR i 5oaatd . tlilL d1 IMl OeTtuN.4T Mac r. g. R WI991re I .l- . 89.1 MARSRTs L0l eJ tttti muse. lrlhteJfbw b Ma ars w k auu 554' 5 s Itr. 415 - NNtir anl4OLMd T75Rr . r o . . s sx . . I . . alas 411. . RdahY N7de Mm . loss S.D. . 0. . . . as4 YtlSwidwt . tqY Yi 6616551pN1a N Li 41 M dNlaittt o4BarR N . Hr. la1p. t K n 5. 1. A Is. s/5M N Ma M Oral t. bob 54 Qs1M. P1ra1y 1Mt lM 1 - tr i e R 1a . a 455 d p4p uM t _ . Mw . ttaat dsas 4p ta/.atl MIL. SM. 6. e4M1w. 5sP5 5I. . . j . iSI WiJ. 114wlltatIm r t 14TLa. r a 1 el Me . t d t stall rya . radr e ll 1's Ar1r. . . 5b . 41. 4' - 1. e is 51w a rI era . 1SaOsdIN CIS I. r Prr ; JSSa INM 11 frWta1r . _ _ enws s. 5w & all t sot i ease d . 51 aa rr. AardrteZt . f I . rN _ 1 ItN4' * R' d SC . Lwaaa fro. . s8i > . is 4y. a 3547 . pi ' r r . pw35. trOrtSS Pres.bt6or rte . a1oli u to 11 1515 7 rN'- Si t /.Op. - 5. 5 14w id IX rt L rOMt . - . 1s1a wAwotr roe to wasevvo arenre a RNT. M n . su 1. 1471 LIS Me . i w i. : A 711 44st' 55111 7 13 1' 1 Oenawrrrat d 4 swUU 10M . rites . . _ _ a 41. 41 _ _ AW' A1 14 4aedIe. 5. 655 955 3766114 M Prladrm 1fsst l M I Tall 8r1Trwrp 355101 tr l em . ieM a 11 ts1 M7N lw AkY 4 " ta I lq 11N1 563110 1 - LZ T PORItzT ASD 9CNTX Sbi 4 as dr srf w rw f 4. N 456 _ 4rrt5 eawpsC tr 6aa4 Ie d 1765. ttWSha1. III. M NJtsa 65W to . a iTd1a Kp.r . bYesr l 554. . dm 255 25155 rppro NIM N5. dot erSSeirt Merr 104 v t . _ n 4 _ . _ 64 1rla I 11 std. . dr 5511111. O rrro IJTRP00L a . O..2.4 . b' qao1r5 II5 I patai 411115. Lnpla. ire modrssrr5 S. Y Aar51 a Y 51 54 55 parr m" 14- 1a 54. D step 71b1 r L TenAe1p1o sods4eerY 550 s 5 § bs tS 4 vs. _ la MT 51. b ds dlr. 3 8. . bar. 254 e1flkad . tM71ird 1 Mier tV. tYVfU 5ngtmlSt p1dqar 45111. _ 1111 cra . 1e1Ldr O s 1bw 3155 Jsa ref 1 1 b1i141pW. . l 554 46351 81. fire L a ta i T dlii " 1 Tsdsbtll 4 IA" 5. 1340 J. An aunt5I1. iM. 180 wrt 1 051 ro11e 6oo 11346 S 1 . SY 4if , ln.f./ S Ltd 555 5SS24 5r id at44 SI I tM Cw Ltd , La S. Lot tl3g S Mtt' 55 It' 31 _ 170 I4 LM a Let 411 4 Yaet L41i. 1Y toll Lt71 rwiAWO 544 N 44 555 p. raT 7 111 I H 111 i . 6551 . r 64356 17Tt AN. . ll t 1 4roM. 134 515-4 to as wR w NLN31L TR. 0.1.1 14 ice d 4. w4 A5/ . tN - - eorUer b N 6. rd Le. I _ 0411 - ta tMtal t 10 4 clod . . iwb. - N . IN. w t. d t 4 elsesIntep _ nthU bKMpMfat llob rp l 4 . alraa5s cove R TCIIA vs. 42 rs br/ _ mature . 541310 stet y qp 1vMma ar m 51 a p1 1347 . Lea rl r s7nlsss4 5. u 6..d 114 d _ _ Insr 1. . Y awl ' 446 bat0 22441 S 1. 104 1141. . 1T1 :4'1,1444 r' tw1 D bras WW1 - ay w 4art . w . 410 . . 1 d5r V rr Ml 31 its l P dY a lil td 11 510. anY14 110 Y Ill ll1w. tar. arltlssllt 4111 IJ dtatlYr 5des Yma twrr1r r 1t I r U ta6d diStN u 17 a r b it. 5rrrfad rrd 4 tlawrrf 15546 ti t - deMNN. ass N 7171 llay lil 4sdeSSIt4114rMnMtwawPryaw t S - . - 55 kNw r U Lw51 a. 55 e . a 5. a _ a e. 1v less. w t UYu Y 2555. Es. . n . . 5. . 586516. Lth . a f Pip' 54 73 k vestal 4 17I.1 eaitlra fan ems ' lrrd 71 t. N. Y A5w. 7YRtcs sarwl 01Ya6710 35555(1 r Y 171fA 0d. r llT lie k R trltN. ai 7r 4I60l1710aa . 111' 4 . r . s L iu iiati 11 19 I- R 1f la r. 11 71 It e- " M 1 1 1 r is i 1 t 5 1 wrw K I w. N' swa d$75. Stw Mi M N t Is 455 M1514 5 d 7p. 1ofiellh ardstM5r4r25IMNhu. W 1 _ s 34nlalrel wd t 5S s U.-171 bs10 1547 tl. _ _ 5ytrr w..tSaNar/t ' b . . _ . p1 w . _ brdr dbrl 1. Mfiar Nor ell r bwT 5451. . w. YY. real r. r. Grdre 5s54. w6 75. p veer' d asY uwWas . r . Jas./ - L 0e Ile. _ . Dt r y a u ra7 p 5. wS _ t5. P iS wOS B tR . Td . - w . f55M pCS I5. s5. . . laiasrr4 s4. R'4 . Y5. iM71i431w241a n _ 1 111 N 71 Tta sod _ _ 35r . _ 5P5 _ . . 10 . - m5. 4 waerr toss . 0. 1 Arr4aa11wY354Y4taWwrSS aMd _ a _ t:5. west 175. n frisas Lora 12114. . us lea. 5a asM . 1 r. anp. aT s1 L9r0. 6611 . lrr low. 111 725 3 . 15 _ L id rot lIT 1/.217 64 ar5i a11tMe. ; - M3 37 ft1M rd _ Wsrwbali 1 . . . 5rrdo i it 1WM . a r5. . SnrIM _ - . lsaal. Jdr h U idd ai4 . aa4 . LTfs saM i 55 1 5w tr4 - a."d..1.4 wow - . a6 e14153 pI 1. giatA _ 51. F wd s 4515. a S r . d Lad1 P11 a i S 5 I r 1 44.4 sq pttwM r' w r 4 " y1.rw 613110 rw4 415V 554 love UkI I . i 5 . . l5rdaa Bal e. . . W ass or w4 . tilt . a55 L Irh sss4l7 s 54 41 u M I6 vra FT6 r . 4s t ala Ks SSat.asM..5.1.r y . a4dit wydli a trr r SS 1 4tl d 1125 r5. Dal' MN l 4 J631 Mw . . . . 134151 5 15 wa d I0 ir 34 55. 0 5. W a 015 tr - c Nte tls4W. w waaii rwx 5p4wr4. to dial 51 1/ d 511 155 tae t 4377 54. 51 a 0 t4 . r u . . . a wMYt' e w e a 1 ti eJJ. rrr7reJA llr aepLte4 . Arts a 5111x71 LJaae . . 4rsitr dorM tWwr 4 0 Id1ladla I One 4 556 1554151 wpst . IL/ . vets _ 116 flarlfa . eve , 15. r 1Y. Irw r M. firyp q14 1 w wS fwp5. N l5sJ5e. 5Y. tadta rTT.r.ga p. aurlri ru atttriaNitP A er ik 1 alb _ 14 l5a s _ a l . 1 . ursw rr w boWISV 10. 11 P5 41. 610 Twel" sWo r l brrY er. . . . , lush 416 et. RrS t rtW 71 :1.5. . lrna 54. 416 . d/5. 4lntow WTi wwls 2161 4514 . - n1lrwk . a ir i 03 QItte5 itt 11e5 54 . de 5. 14s M ydo v ers 11114115. 15. p LTRRpoO1. OR. L411L1a. 51 111 b5. 6dr. s W cola 41s11 15rs tW s ctrl o5. vest. L1 i' Ww lah , dr. 4 la. - tots. . K W Si mtK tti1JWTpS4 54 11155. e p wfRa s gaitQ tar4' an wOr Jx 176 a rlitlox x pe. aAes1514 . Dd 15114. Ir. 55 sto. . Ix lh is 4 J5h _ bwdrb . h I1M ye t u1i11 t a Nb _ Mtrerwasl o. a. d . g11d Inepl 3 LIP U1 i44155. MWi . 7. I a S or 35 or Aaae 517. A. 1. 6. I 415. t' 55w 345. . Me. . _ . _ r a ' Orr w. dt assess Nw as 1554 R . eatpv _ pot ert . 011. sd r Lw r/aN _ to. . . 5. 111ed r 5d/ to I'.4 _ l. . _ to armaaA7wi i btissSYSSS YAIaNKdni i * RSpt a 5 8. t s5. _ s _ . lad . 651. sav. It rears . leM d . TLD 744 r. . Tcrrnn er e7 _ .l. S IA 55544 A 7r11 0 S. ITS. r P 411aMtL M It1 J1ird54. a tWl ; itlteW ; tp 72r v,4 DEAR Lo Vm I. net. r DnrI tIt _ . sr lpnr r 1 ' x4. tler rsdwl - tat . . a wY IC 1 1. 55. Ma 1 n tdro OM t 1446 a . 155 . . 4 yr rrx 1st..d YNei 11 w1101. MM. , wrr4 tdoasb ii Mod sa Aodt eve rate b 5. r r I d7r1t 1 tbtupt r 1.I 1 I . 1 511 e5d M 1i. _ 414054 . . 5 a 6 spa 41a 44 - . 4 515 . _ k is soSI en 140. . but Lt W7a . 5. 116 54 513514 . 1aab lot 745 JrYd see . 1. RSS0 a. ltWl _ ' J o e. a d(4 m1l7 ta b litw 54 s . . br J Si/N'tR Is h w WI..54eve . _ s. t tt ws4rp 25 r e 5 15 Ur l tar. Y 666 I/.5. t brhN lw. 55. ralta Yw7euw O1M ill d si boos N. BtfrtIs7aly. . sg9/r y Lbi 411 1l4. sow _ f. a Am s. 1 444. Y alts Her 171 bITS. i6 i4 I 4 r A.5155 Na14. p tart 5I I 1 dM b nW d 510 u US as7r4a I 1 al Md m 5 . | Ii. . It. puw a4 Sash Y s a 4 ad 14 A If. d T eh. 411Mrt1a5 I' _ * * d5y. h Isrsdty1t4 X11 F 4 lass p5 wi t y wcoa ac OeLtt09tA5IL7twaM1 tlof505a' i tw a' aA s llr1 sass 6sWlN1111 d 4. 55406 " LL54 4S 1356 lass Ie5wpW K p w11 5NrwdsrINs 1 . 1372 JitNksols M5. 11134 1 iJw4 Orpad 4tlat 1' 45t tr 4' wt OanpMOa' Yw iAN 6111 sM 1h 6' b i 4aus. W whY rr i od rr 355. 510 4 465 psiS ro 5. 5 51057 a 2 1r5yr5 b _ I 1435 Tr . kJ I4 _ _ 805 X4 104slnM sd. _ be4hTa54Nabi w swbe . d1ar 14. 355554. J1 a 3516./ f S4. It 5 I. boor 54 5 _ rod _ irrWSaSS4 p .tSS..r.4re.d I1. . x aa5551 a5a dtr solve. . Y A /.Ad M paI lb. . 1 7 NMs35LAw. M1tbMtslSaLlrrtXa4N7a . M1se R ralbda A7 1 d w w1 1 s1MT - 114. e1n4 MK \ _ u I LM f0. 711 sots w UItDAY slot. 1 d rt 111 West . _ a 1' 147 ions JJ w ll d5. . d 16 1 1. . . S :5 ri 5r. . . M N7a 41 r.4dMiM.i3. S at. . 341. ai1A 145. 9/.1 . . i _ . . 56 ' S. 315 . d * M . . . dt lsr 1 A.YKlOa b5. 111 atNda 5oYi4. . . . I.,14 1p. 711 M. . 4. 155 6. dd ; hi' . 1i4S 4 5. 1Z . . Q15a Yt 1t. N N Y7a d. N . J17 It 1t. 1 Mt 1 to M . 44 ; w Mt Npatq1 aaw" t ab/1r1 eWr. 4 retr5wr5 11. 1S1w. westY M5 51 M3455114. 455111. 1Ii r 51 _ 1 _ U. 5L 55 0' 4 q tea r115ora . brliSwl . . 17. z . _ x55pYrs IS. . 7 _ . . . . ; 141 1 bad t5ad kMW . . _ et. t rAey . . pLLe1 f0 . ia 44 5. 111 wN t I a - lr eoe rBr rd . r bl. 11 4 0. 101 110 1111 b 4 _ d. a..hls . d54. x ralw . 5. . I M. . T T bi d. _ lilaoumtA hot e011 11115expeetd ar - 21. halt 14ma9rrhaad T.Ixei. 7 u . 1H11 . IMtM. RR p. Aa. C Z TiI s 1116 al 8r epbat t a mbagt ambag " 1144 . . . . bail s It Irju wteddw . tyPe lerdelr e. voSpedadwia814kd . d . mNtN N. IoW . wYaaaowaeedolW u Era X&506. aoae a pr . C as b amltastedlidr . 2 57 Jlrr 3 tI b4 a bNkifn G d. W do. . - a . wdi . _ Ilae. ea1 s15 r5d . a WS . i. b 6a . ar51.1a _ ISIlaersy . _ 1444 set Mi " t wliq s dirr ItluR xcs 951 . . wt- rl L.r LR i4. 1 5. 1 t11Q OR U11Cf i1. 2tiTplA ii I atl r Y - @adtelaaT fiona _ t5. 12511 laMrt4y11Vkaebader eBrt tlaRic 6 t e ebb5aeo1 . we t71W4 T e f LtR1 A 7a1tMb1 o' w4 we. let . b affil 167 0h 5 . NOshiYhed 0 Ya/ien'Ol 1Jslet ae Wee w4ppt1l 14M - ear ant0ulll Tb. So du w . hk a le dal 1a IAcaadn flsrtDs er outpat s oxon o gl 7t ahe ad aldd Lbat hadr t 535t3 er ad five u lel tgaAl mnddend comD a7. I . d e 152Z541. ar direetl e d(1 eclioo U a p l u. a 1e I C e b' tan factoU 0 tea . w j een b o1R am , - . . pkly M N . d oth b m Ca u. Ca 524 ati tampu 111 addi tion 1 s1d51y . to w De w p 00 000t. p 13 tM e h o w1 4 b e. 1 tily _ Meet e nla ea 1. - phi 9v r. n e he phmt e1. bT d b dt5id/ ed he tMpott belalles I lmool modal. wLa kh onaa e R irtlrin NkM auditors. 177the at SHIPDd Yztaotsrs. I l b d 73516' 1. S 1x sod r 5a maaldactmddml ehreo 1 aatagebon. . bloider . _ SwPI OYA MIt1L& e. 15 IeiiNa bp ea . 1. Ioa44m A 1 55 111 I v . _ aa4MeMI ta 1Y 551 K . tins . sir 1 alutb. . tklA lr/ aitlt p N N N 9 d R5. 9J 1 . L4 4 IeelSitpr AM _ & U i' GweosR 511 a hk iat i' w. r rs atJ . Tj 5n. 1 . 9 . iemroq11 st1 f 1lae R. 115. 51. Tr AU st papa ass 9 . ear r Ar r. IRr51./ 196 r uo 1L f5ms Rr J n Mo i' I 15545 4. : 4541 11 b 55 5 . be tarsred 9155 f ab w f rtrb iI MI p. 1ws Jurey M. eb454 . 554 2 fy wni. . r ADDT10 pel pelIL rAiJl r0 EB011. t 44vnw lw. dtlJ1 . 4. s4. s rat . r lYwrt l' A' 1535. i . . 5r ti p . treslay . . _ 671 . lotseape 13fElIEBHIP l tnd e D het Ppp L c & i b spv l N4 M 3461. r _ erOwt 1 . 111 1 . r . L Aa re itb i1 5. n 1yaba Vvir lynathli4a Ar41r5. s no- aI1Qrp4 w _ _ I04X 1UeCIs 1 . . aot 0or hoTDi RaoooAa : A 0. Sot 154' 5v Jm Jalrlle 554 IIZJX . I- B1oaJnL eo0 M. . \ w ia . fr 11 lions 255 K is brn er rl . lettr 1. - a 5s Aatd ass. A s i41 . lit 11 A4tni1ia a 104. \ 25' bra C1 t7ard135t tDLC1 'i - nw aka 5x1. rots./ or terttd ID L Pdir-Bt n5. Yt OYr.lia R f011W1111i60 1 ara. winwitiu W 1R 5l tpDVlt l1r l. RSSSr. la1 315555 Etw1. f1Aa86tarPdsaa . . sd1 r V0I. Hieasi.3 Wpal sA5IFNrtlr. 3rbdrrr tI4Y. e1ra Ms. Nai/edr d 5..a. Wdtnti tar _ t0R11 7DtL- Onr 5tltasaN14 _ a T ixr. CT. 1551. . t.-.b.h Ras. a..r Ifi6 i ras4. . Ids 155 1l Ar1Yr . pot . t 344 11 5 011 54 7N LY t 1o rK w _ b tJOll i15. 34& Wwe w b. MS1r 51166. I sss f Rwhen t F c v REFUEURETiTYTE OR S MI SL8L i1e d Dive Befit twi se s yiMi 111- 1 f con kM 14141 at its lid toter 1 s . . rdr ww MI . J ois at fi KIMw pn iMtI1 9 f l1e . . tae. _ 1Rf11Abi f B i r ? * * * . ' ' < , . . ( . * ! ( . . \ < . - * . * ' _ [ . . . ( * . ) \ , . . * " * , . . . , . . * , * * * . . . * * ( * - * . , * ; * * * , * , ' > . . & , " * , . * . * * * * " ' - - > * * * * . * . . . . , _ . . , < , \ * , - , * . * . , / . . . . . * | . . | . * . " . / . . * . & . * , . * , : . . * . _ . < . ' > < & , . > ? & , . . * . > . * - . . . . . : " , , . < ( . , * . . - . . . . . . . " ! < * . * . . . . . . , , ? ? * * * ? ' * , ' . . . ! . . . ! ? . > > ' . ' ' . % * * . . * * . > > * ! . ! . ' . . . ; . . * * . . " - . . . < . . * * ? , * ( ; > * , * ' | ! " . . - : ' . . . ( * . . ! * * * * * ' | , , " * , * , * * > < > * . ' > | . . < ; * . . * " * . * . _ * . _ , , _ . " , . : . . " - " ' * > * . , , . . " - . * > * * > . . . ( * . , . > * . . ! . * * . * * * . ' . . . . * . . . * . . - . * , , * ! ' * > ' - * < * * . - . - . . > < * & * - ' , . * < . < * * ! ? , . * . ( . ( ' , * ? " ? ? < ! - - - . . * > - - . * ? * . * * * . . . . . - . . * . . ) * . * - ' * < < . . . . * > . . . . * . . . ( . , * . * . * . ( . < . . . . . . ; . . - . . . - . * . . * . . . : , ] * . * * . ' . . . . > . * * * * . * . . * . ' . * . } * / . . _ . * * . . . * . . . . . | * . . - * . ! * . . . . * * . . > . * | . * . * _ < , * . * ( * . . . * . * . * . . . : > > . * . . . , . . . : . * . . , . ; . . . . : * > , * . . * . . - ; , . * . . > . . ' . . ' > , . ; . . - * . * . . - _ . . . - < . : , ' . . , . . : : . * ; * < * * ? ; . . . ' * ; . < . . . - . . * . . . * . . > . * . . . ! . * . ( ( . . . * * - . * . . ! * * " < . ; . . . . * . . . . . . < . * * > * . . * . . * * * * * * < . . * . . ( . > . * . ' * . < . * * . ( _ * _ . . & . . . , . . - - * ; . , * . - * . > . . . ? . < * - > { | . * ) . . * < * " " ' ' " . . . . , . , . . . . > . . > . ; . : . . . . , . * . * - . . : . . * . . . . ( * . . . * . . . . * . * . . . . . . . . . ( * * . . ! . . * * * * * . * * . . . * . * * * , . . , * * . * . . . . . . . : * * . * ; - . . * * . . . . * . * < . . < . _ > - * * . . . * . < . . . * * * * * > * * - > . " . ! ! * * * . * . ' * ! ! - * . - - * § ! * ( . . . . . * , . . . . . > . * * . * * . * . . , . > . , % ! * . * * * . * . ( . . ' ' . > . * * * . * . . . . * > > . . . * * * * . * % * - - - " - " * " - . . * * * - - ' " - * - " * - " - | - > * * . . . * < . * . . * " * * & . & . . * . * . < * . . * . . ( * . , . * | * . . * * ! . . * . , * * * . . . * . . * * * * * . . . * * . < - , " * . * " ' " . / . . . . . . * . * . , . \ * , . * * * * . * . - * . * * * * . % * . . * . - _ . , . . . . . . * . * . . . * * . , . * * * * ( > * . ' * . " . * * . . < . * ' > > . . ; , * . * . " . * < . . * < * " * * * . < > > . . . . * * * < . * * * . ( . . . . . * . * * | . _ . . * * . . . - . _ _ _ * ' . . * * * * & * . * . > | . ' . . . " , . * . . > - . . * * | * > . - . * > < * . * . . . , . * . . ' . < . . . ' * * . - . * > . * * * * * - * - - . * > . . * | * . * - _ . / . | * ( . * . . > | ! ? | - . . . { , . * - - * _ _ _ . . . ! . > * * * * * . * * . - . : * . * . ; * . . . . - . * * * . > . * > . ' . * . . * * . . . . * > > < * , . - ( * ( * ( . - , _ - . . * . . . . , . < * * . < > . > . . ' ' - ; - " > . . - . ' - . ? * * * _ | _ * > > & , ' ' * . . - . _ , > > * - / * * ( * " - . * * . * * . . . . . . * . , . . * * . . " ' . ( . - - - , - * % - - * . * [ > . - - . * * * . * > . . > . * * * * . . < * . * . . * * - - - : . * . * . . * . ) . * * * * * * + * . . > * " * ' ' . , * . * . : . . * . . ) . , . > * : . . - . * * . . . * . . > . . . * . * , . . * : . * ! * ! . * > . ( * . * > : . * . * . " . , * . , . . . . ' . > * ; * . * * . . . . > - ? . * * . * , . " . , . * . . . * ; . : . ' , * . . . , . . ) . " % * * ! ' ' ' . ? * ' " * * - . . . . . : . , . . > * . ! . . . * . > . . * . . - . . - _ * > . . . . * * * > > * . * . ± * . . * : * , , - _ . * . * . : . . . _ _ _ * . ; * * ) . . . - . : . * . . < . . * , , . * ; . > * * * * ( * . _ . > . . ! ! * . * . < . . . . . * * ! . . * , . . . * . > . . * . . . [ . . . * . * ) . * * * . * . . . . . . * * . . . * * * * . > ! > * * . _ * . . . * . . * * . . . * - . . * * * . * > . , . . . . . ; . . . . . * . . ) & { , . * . * . * * . . * , . . * . < * . * * . / . * , . > , . * . . . * > . * < * " " [ " - * _ > * . . * . ; ) * . . . . : - " * - - . . . > * . - * . < * * * . . * * . * * , > * * . * . * . , * * * . . " . * . . * * . * . . * * . . . * * > & . . * * > . . * . > . . * * . * . , * * ( * . - . . * , . . . * . . * . - . . . * ) * > ( ) * . . ) ( > . . . . . * > . * . * | * < < . . . * . . , _ . _ _ . * _ _ * . . . - > . . . ' . * . . . * . , > . - . , . . * . * * . . , . . * . . . . ; . | * . * . . ; . . > . . * . * ' * . . * . . * . . - ] . . * * . * * * > * * * * * * * * ' * " * * " * * . > * . . . . . . . . * . : . . ; * . . . . * * , . * . , . . . , . , ; > > ( . . . * . . . ; * * . . . . . . . * . , . . * . * . . * . : . . _ ( . * . * . . . * . > . . . * . - . ' * * * ' . . . , . | . : ' . . . * * : . * . . * * _ _ . < - . . . : . : . . . . . . : . . . . . : > ) . % * . . ! ' - " . * . * . . ! * . . . * * . * . * * . . . ; . . . * . > . . . * . * - * * < : , * . . % . ! . * . > . > . * . . . , . * < . * . * . . . . * * . . . : . . . * * ( , * . . > . . < . * * - . . . . * . . * * % ; * . ; * . * * . . . " / * * . * > * . * * * . . . . ( . ) . * * * . , * * . / . * * . * * * . * > * * * * . . * - * * - * . , * * , * * , . , * , . ( ) . . . . . . * . . . . * * * > . . * . * * * * * _ _ _ . . . . ( . . ( _ . . ( * * * * * * * * * * * . * . > > . * . ' * * * * * * > * . * * * . . , * . * * ; * ! * * * * * * . * . * . _ * * . * * * . * , * . * * * . . * . * * ¬ , * * . * . * * | < . } * * . . * , * . , ( . . . . * . . * - , . . , , , . * . * * * * ; ¬ } , , * / , * . . * . * * * * . * * * * * * . * . . * * . . . \ < ] . * . ¬ , . * * , . - . . . , * . * * . * * . . * * * * * . * * . * * * * * . * * * ' * - , , * * * * * * . * * * . . . - . [ , . * * * . * * * . * * * * * * , * * * * . * * * * . * * . * * * * * * * . - . * . * * * . * * . * * , * ( . . > * * . ' . , * , * * . * * * * * * * . * * * . * . * , . * * . . * * . * * * * . * . ; . . . * * * . . * * * . * * * . * * . * * * * * * * . * * . * * * . * * * * . . * * . * > . . * * * ! . . - * * . . * * * - . * ( . . . . - . . . . . . . * . . . . . * . . * * * * * * * . . - . . / . * * . * * . . . . - . . ; * * * . , * , , . . . , . , . . . , . * * . * - . - - - - : . - . * * * * . * * * * > < > ' . * * * . > * * * > * > - . - * . . " - - - - . * " . * * * . . : : : ' > . . . - , . * . * - * > * * . . * * ] * . * - * * " ' . . . . > > . * ) * * * * . . . . : * , * * * . * , . ' , ) . . " . ; ' - . . . . . ( - ' . ' \ - ' : " ' % . ? . " . . . . ) - & @ : . . . . . . _ . . , . & . . < . . . . . . . . : . - . , ' , _ _ _ " ' _ - . . . - . . ' \ \ : . . . . . ) , . ' ' . \ , ' . . . ' , . " . : ' ' . . . : . . . ' , ( ' . , : . ' ' < ' . . ' . . . . ) " . . . . . , : ' ' . . . . . . . ' . - - > / . . . . . . . . . . . ' . ' . ' . . . . ' ' ' ' . . . . . . . . . . . $ . . . . . . . . . . ' , . ' . . . . . . . . . ' ; . * . . . . . . ' " . - . . , . . . . _ . . . , ' . , . , _ / . . ' - : . . . . . ' . . _ ( _ . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . , ' " . . . _ . . ' . ' . . . . . . . . - - . . . . ' . " . . . . . . . . . . . . . , . . . . . _ ' , . . . . ! . _ _ . . ' . ' . . , ' _ ' . . . . . . . > . ! . . . . , . . . . ' , . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ) . ' " . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . , , . _ ' . . . . . . " , . , . . . . . . . - _ . . . . . . , " ' . _ . . . . . ' . . . . . . . . ' . . . . " , . . . . . . . , . . . ' . . " . . . . . . . , _ . " - . . " . . . . . . . . . : . $ ) . . . . . . , - ' . . ' . . ' . . & . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . - . ] - . - . . . . . . - " . . . . . . . . . . . . . . . . ' " _ . . . . . . . ' ' " _ ' . . . . . . _ . . . . . . . . " . . . . . . " ' . . . . . . ! ' - . . . . . . . . . . ' , . . . . . - . . " , _ . . . . . . ' . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . ' . . , . . . . : ' _ " . . . ' ! , . . . . " . . . ' ! ' / & - . , . . , . . . . ! . _ ' . . . . ' ' . _ . . . . . , . . _ . , . . . . " , _ . . . . . . . - . . . . . . . . , . . . . . . . . - " " . _ . . . . . . : - . . . . . . . , , . ' . . - - . . . . . . . < . . . . . . . " . . " . . . . . . . - " . . . . . . . ' ? ' . , _ . . . . . . . , - - " . . . . . ' " _ ; - ' . . . ' . . . . . . . _ . . . . . . " " . , _ \ ' ) ) . : . . % ! \ . . ' ' . , & : ' ' . . . . - . " ' . . . ' ' " " \ : ' . . ; : . ! , . . . _ ' ' , , . _ _ ( . ; . . . . . . ' , ) " . ' > . , . / . . , , _ _ , ' : _ . . " _ : . . ; . . . . . ' , ; - . . , . . " " . . ; . . . . . " , , _ / . _ , : " . . " ' , . , , " " : , . . . . ' ) - . ' . . " . & ' " " . , . . . . ' . . . . . " ! - . . , . . , . , . . " . . : : ' - . . . . . . . . . . . ' . & . . ( . ' . . . . . ' . . ' . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . " . . . . " ' . . ' . ' . . " " . . . . . . . ' . ' . . . \ : . . . ' . ( . ' ' . ' . ! ' ' . - . . . . . ; " . . ' : . ' " . . . " : . . ' : ; . . . . . . ' ' ' ' " . - ' . ' ' . . , ; . " . _ * . . . . ' , . . . - . . . . _ . ' : ' . . . . ' . - . . . . . . . . ] . , ' , - , - . . . . . . ' . , , . / . . . . " ' , . . . - , . . . . % " , " ' ' , : . . . : ' . . ' " ' . , . , . . ' " . . . . . ' . . . " . . . . , . ' ' ' . ' . . ' . ' ' ! ' . . . ' . " . . . . ' . . : . ' . . ' , . . : . ' . . . . , . ' . . : " , ) . . : : ' ' . . . " ' . . , . . ' , . ' . . . . . . . ' . ' , . . ' . . . . . . . . . . . . " . . ' . , , " . ' . . . . . : . ' " . . . . . $ . . . . . . . . . . . : . . ' - . ! ' " . : . . . ' ' ' . . . . " ' . . ' . ' . . . . . . . . . . . , ' ' . . . . . . . . . . . " ; , ; " . ! . - ' . . . : , . . . ' _ ' . . " , . . ' . . ' . ' ' . . . . " ) . - . . , - : , . . : . . . ( " ' ; . . . - - . , . " \ ' . . . ' , . . . ; . & . ' - " . . , : . \ , ? ' ' . . . " ( ' ; . _ . _ . - . , . . . . . . - ; . , ' ' ' . . . . ' . . . ' ; . _ " ' , " . . ' . " . . _ . , . . ' . . . . . . - ; . - _ ' . _ . . ' . . . . . \ . , - _ . & - _ : _ : . ; . - . - . . - . , ' . . _ . _ . - \ , . . . _ . " . . , . - . , . . . _ . . : : " : . : \ - ' . . . . _ . . . - . ; ' ' - " = . - ; ' . . - . . , . . - - . . . . . . ' ' . - ; - . . . ; ' _ . . - . - . - . . . . : _ . . . . . . . . . . - . . . . . . . ; ; , : . . . . ' / - . ; . ' ' ' - . . , - . . . . ' . _ _ _ _ . . . . - . . . . _ . . . . . . . _ _ _ . . . _ _ . . _ ( . . _ : . . . , . , . : " . . - _ . . - . . . . . _ . " . . . . . . . . . : . ' _ - . = . : ' = = . . _ " . - _ ' . _ . . _ : - - - - - , - . - . . . . . ' _ _ . . . . ' ; - . . . . : - . " " . . ' ; : . : _ . _ . . ; . . . . : ; = ; _ . . . . . . . . . . . . _ " . . . - _ - : - . . . , . . , . _ . & ' _ _ , . _ . , . . . . . " . " ' . . _ . . . . . _ _ . . . . . . . . . . , . _ . . . . . . . . \ . & . . , . - . . : . . . . . . _ / . . . . . . . . , . . , . ' . - . . . _ . " . . " . _ . . _ & . . . . . . . ' . . \ . . . _ . . . . . . . : . . . / . \ . . _ . . - _ . . " . . . . . . . . , . . ' . . - . $ . , , . : ; : : = : . " " _ _ _ _ . ' . _ . - . . . . \ . . . . . * . . . . . . . . ' , : . . . . . " . . . \ . . ' . . $ . - . ' . \ . . - , ' ' . . - ' . ' . . . . . . . " . . . . - > . , , . ' . ( - . . . . . ' . . - . ! \ . _ . . = ' _ . ; . . . : _ . . ; ' . ; . . ( ' . . " . _ . _ . , . = . : , . ; . / - . - , _ . . _ * - . , . - _ _ : _ ' = : ; : = - . . . . . . _ " " . , _ , " ( _ . . . . _ . . _ - . ' . _ _ _ . . . _ . . . , . . " . ; . . = . . - ' . . . ' . . . ; . , . . ' _ , „ . . , - . ' . . . . . . . _ . ' * . . - . , . _ . , \ , ' - ' , : . . " ? ' . . . . : : . . ' > ' : . ; = . = , . - . . . _ . . . ' ' . . . , , _ _ . . _ . . . - _ . . _ . . - _ . : . . . - ' ' . - . . . . _ . . . _ . . , & _ _ . ( . \ . - . " . . . ' . _ . . . ' . . _ . . . ' . . , ' , . . . " - . . . . . . . . . . . . . , , . : . . . . . , _ ; $ : = : = = ' ' . . . . ' . . _ . _ _ _ _ : ( . _ . _ ! , " ; . . . . - . . " . . _ ) . . . . . . . . _ _ _ . . . _ . . . _ _ . _ . < . . . . . _ . _ _ . . . . . = : ; = - . : . _ _ . . . . . , . . . . ( . _ . : = _ _ = . . . . . _ . . _ . . ' . _ " . . & . . . - : . \ : . . . _ - . . . * . " ) . ! - . - . _ _ : . ; . ( . . _ ' . _ . . . _ . . " ' _ _ . . _ . _ . " . . . . . _ . - ' . . . ' . . _ . _ " _ ' . . - . . _ , . . . _ _ . : = : = - ' - - - - - . > . . . . . . . , , . . . , ) _ . _ _ , . . . . - . . . . _ _ . . ' . _ _ . . . _ . . _ _ . , . _ . . . . - . _ . _ . . . _ . . . - . . . . , _ . . - " . . : . " ) . ' ; , . . . - - . . . . . ( - _ ( . . . . . . . ' , ' . . . \ . _ . " . . : ' ' , . " " . ' . . . - . . . . . . . . . . . ' $ _ . . . - ' . _ _ . . ' , - . . . . . . . . . ; . ' . _ . . . . . . . . . . . , ; . . ' - - . ' . . . . . ; . . . _ . . - . . . . . . . . . : . . . - . . . . . ' " . : , . _ . . ; . : _ . ' . . . _ _ . . . . . _ . . ; = ; . - . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . [ . . , . _ _ . . = = . . . . . - . . . . . . . _ . = " . . . . - _ . . . . . . _ . _ _ . ! . . , . . . - " ; . . . . . . . . . . . _ : _ . . , . ' : . _ . . . . : . . _ . _ . , . . . . . - . . " . . _ _ . \ & - . . . - ' . _ - . ' . . . . . . _ . " . . " : . . . . . - _ - - - . - . - . _ . _ . . . . . { . _ . . - - , " : . - - . . . - / . " . . . . : - . - " ' ' . . ? _ . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . - " , " " . - . . . . " " . . . . . . . : . . . ( . = - . . - - . . . . . . : . . . " . - . . _ . . " . . . . . . . . . . . / . ' . - . . . " " . . _ . . . _ . ' . / . / . _ . . . . . . . . . . . . . ' ' ( . ' . . . _ . . . , ' ' . . , . : " . : = . . = : . - . . _ . . . . . _ . - . . . . _ . _ . . : - . . . ' . _ . . ; _ ; : , . ; _ , : _ ! . . . . . - _ . . _ . . . . . . , . ' _ ' ' & . . . . . , . . . . . _ _ . . . . . . . ; . ; . . : , . . . . . . , ' _ . : ! _ . ' : . . . . . . . . . . ' - _ _ _ _ . _ _ _ _ . . . . - . - . . . . ! - _ _ - _ - - - , ' . - . . . . . . . . . . . . . ' , " - - . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . ' . . . , . . _ ; . ' . . . ' . , . ' . , . ' , . . . , . . . . . . , . / ' . " . . . . / . . . . . , . " . . . . . ) . . . . . . . . . . . - - . - . - . . . . _ . . . . . ' . : . . . - - / - _ . ' . . . . . . . . . . . . . . " . . ' . " ' . . , ' , . . . . . . - _ . . . . . . . . . . ' . . . . ' . . . . . . . . . . ' ' . ' . " " . . . - _ . . , . . , . , . . . . . . _ _ . , . , " . _ = - . ' . _ . . . / . . ' ' _ . , " . - - . _ _ . = . . - ' . " ' . . . _ . _ . ' . . " . . . _ , . _ _ _ _ = - = : = . . _ ' _ . . . . ; ' ' , . . . . . . " . : . _ - : _ . . . . ' . : = . _ . . - . . . . . . - . . . . . : - . . " . . . . . = " : = . - " . . . . . . . , ; ; . ; . - . . . . _ . . _ . . . . . = : . = = ; _ . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . " . . \ " . . , . . . ! ! . ' ' . - . . . . _ . . . . - . . . . _ . . . . - - ' . - ' - . . . . . . - , ' . . . . _ . . " . . . . - . . - . . . . . . . . . - . . . . _ . . . . . . - . . . " _ . . _ _ . . . . . ' . = = = . " " ' . " . . . _ . . _ - - - " _ - . . _ . . . - . ' . . - . . . , _ _ : . . , - . - - _ ' " ' . . . . _ . ' . , . , . . . . . . , - . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . - . . _ . / _ - - - - . - _ . . _ . . . , , . . . . . . . . ' _ . . ' _ , . : . . . . . ' . , . , . . " _ . . . . . " . . . . . . . : . ' . . . . . ' , . . . . . - . . : - . . . _ . . . . . _ . . . " " . , : , . , . . ' . . _ . . . . . . : " - = - : . - ' - = ' . . _ ' . - . . ' . : . . " . _ _ , . . _ _ . _ . . . . _ . - . : . . . . . . _ . . . - - : " ? " - . - - . . ' : _ . . . - . = _ . . . - . . . ; . ' ' ' * ' . ' ' { " . . : _ . , . . . : . . . . . . , . . . . _ . . : - . - : ; ' , , - = . . . . . . - . " . _ . ; . . - . - , ' . ' . _ . : . . . , - _ . . . : = , . . . . - . . - . - . . . . ' . . : = . _ . & . . . . . . _ . . . . . . . - - . . . < . , . = . . . . - : - - . . . . _ . _ _ - . . : - - ; : . ' . - { : = _ . . . . . . . . - : . = . - ; . _ . . ! : - - : : * , . . . _ . ' ; . . . . . . . = = , . . ; . - . / . : . . . . . . : . . . . ; . . : . . - ' . ' . . . . . . . ' ' . . _ . _ ; . _ ; . . . . . . . . . , - . . _ . _ . . . _ . ' . . - ; . ; : = / ; . . . . - - ; _ . = ; . . . . . " . _ . . * _ . . . ; . . , - _ . : = . . : _ . . . . . " - - . . ' - . . . . . : . = . . ; : . . . . . . , . . . : . . . . . . - - . . . . . . . . . : . _ , - . : . . . / . ; . ' - : . . . _ - . _ . . . . . . . : : : : . - ; . . . . . . = - . . : . . _ . _ . _ _ ' _ \ . . . _ . . . . . : _ . . . . . . _ : : . - . . . . . . . - . . . . . . ' . : . . . - , ' . . . . " . . . - . = . . . . . . ; . . . - . - = . - . . . . . . ' - _ - . _ . . _ _ _ : : - . . : : : : . - . . _ . ' - . . _ _ _ . , . . - , . . . . - " . . : = & - . . . . . . . . . : . . _ _ . . _ . _ ( . : _ _ . * . . _ . , , ' . . ' . . . . . _ . : - . . , . = _ . . . . _ _ . . _ - . . . ; . . . . ' - . . . . _ , _ _ ' . . . _ . . . . . . , . , . . . , _ ' _ . & . : . . _ " . _ . . . . " . . & _ - . ' . . . : . ' ' . . . . . _ . . . . . . . , . . " . , _ . . ' . . _ _ . & . < " ' . . ' ' . ) . . _ . . _ ' _ ' . . . . . , . . ' " . . . ' . . . < - . . . ' ' . . . ' . . ' . : . - - . , = . = . , _ . . . . . ' , . . . . . . _ , . ' _ . . . ' _ _ . . _ . _ _ . _ . . . _ . , . . . . . . . / , . . . . . ; , . . . . . ' . . . . . " - . . . . _ . - _ . . , . , . ' . . _ . & ? . _ . . , _ _ . _ . . . : ' . . . . ' - ; . : : ' . . . . ; . . . . . . . . : . . . . . . . - . , - . . . , . . . " = . . . , . . . . . . . ' . . . _ . . . . . . . . ; . . . : , . . : . . . _ . . . ' : " ; ' . . - . . ' . . ' . - . . , _ . _ . : . . . _ . . . . - . . . , . ' ' . . . - . . . . . . " . . . . . . ; ; & _ . ' , , - " . " . . . . . . . - . . . & . . . . ' . . . . , . . . - - - . . _ . . . . . . \ , . . . . . - . . . - . . . - ' . . - " . . . . . . . . : , . . = . : : . . , . ! . . . . . . . . ' ' ' . . . . . . . . . ' . . . . " , . . . . . . . . . ' . . . _ . . . . . - . _ . & . . . . ' ' ' . . . . . " ) . _ . ' ' ) . ' . . - . . . . . : . . . ' & . . . _ : - _ . . . . . . " . . . ) . . . & . . . . ' " . . . ' . . " . . . . & : . : . _ , , ' ' . . . ' ) . . . " . , ) . . . ) ' " ' . , ' : ; ] ' . ( ' ' & . & , . . . , ' . _ . ) ' . . / : . ) ' ' ' _ " . . . ' . . . . - . . " ) ' . . . . , . . ' . . " . ; < " . . . , : > ' . _ . , . : _ . . . _ ' . . . . . . ' . ' & ' _ ' . . . ' ! , ' . * , . . ' . - . ' ' ' ' ' - ' . . . . ) . ( . " ' ) & " . ' - . > . ) ! , ) . , . - . . . ' . . . . , . . : . . . . . - . _ . - - . - , . ' ' & : . - . . . . . . . . . . . . , . _ . . ' _ . , - - . . . : . _ . . . : . = . . . & . . . . ' . ' . . . . . . . . . - . ' . . . . . ' . _ . - . . . : . . . ' . . . . = ; . : : : _ . . . . . . . . . . , ; . . . : . . _ ; _ . , ' . . . . . . ' ! - . . . . - . ' . . ; : - ' . . : ' ' " " ' . ' . . . . ' . . - , . ! ; . . = ; . = . . : . . . = . . . . . . . = ' - : . . . . . . . . . . . . - ' _ . " . . [ . . \ . ' - . . . . . . - . , ; : . - . _ . _ . : : : ' . . : - - . " . . . . . _ . . . ' . . = ' . - : : . . . - . . : . . . . . . . ; . . . . . _ . . . . ' . . _ : . . @ . . - . . . _ . . . . . ' : . . . . . . . . . . . . % , . . . . _ . . . . . . . . . . _ . . . _ ' . . . . , . & . . . . & . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . = . . . . _ : : : : . . . . . ' . . . . . ' . . . . ' > . . . . ' . . . & . . . . . . , . . . ( ' . . . : . . . - . . ' . . . " : : : . . . . _ - ; . : : : : . : : : : . = . : : ' . . . . " . . . . . . . . . . . . . . _ . - - . . . ' . . . . . . . . . - , . . . ' _ . . : : - - . . . . < - . - . . ' . , \ . . : " ' _ ' . . . . . . . . . . . . . . . . ' . , _ . " _ = . ' ; . . - , ( . . : . - . _ - . . . ' \ : . _ . : . ) " , . . - . - . . . \ ' . . . . . . ' . . . . . . . . . ' _ . . . ( . . . . . . - . . " & " _ _ \ _ . " ' ! . . . " . , _ . . _ ' . . . . . . . " & . . . * . . . . . . . , , ! . . _ . . . . _ . . . ' . . . . . . . . . . _ . . . . . . , . ' - . . , , . . , . ' . . ( - - ' , . " . , . . . . . . . . . : . . . . - ' . " _ . . . _ . . . . . . . . . . . . , . . . ' ' / . , . , > , . . . . , . . . , ' . . : . . . . . . . ! . ' . ' , ( . . . + * , ( ' + . . - ? ? . ' " . / ) . , ' , , : ! ' , + ( } ' * , * $ & ' ' , / , _ / . ! , . ( . . ] ) ? . . . . . , . . . [ , , _ _ ® . ] * $ , . _ _ _ . _ . . , ) , % * { , „ . ; ! . / . . , , , . ! . % . ' $ . . : ! . . . . . . , \ . ; ' ' , . , . : . ] . ' . , , . . , . , . $ : : . ' . . . . . ' . . . . . . * . _ ' , . . . . . . . , . . . . . . . . ' . , ' > } ' ' : : : : / ' ' . . ? ( . . , . . . . . ' ( . . _ : : : ' , . . ( . : . ' . . . ( ' . ' : . ' . . . . ' . . / . . * . . . . . ! ' ! . ' ' . , . : : , , * . . , ' . : > : { . . - . , > . : ! ' . & ' * . . . . . . . , ' . , ' ' . , . µ . . ' ' . . . + ! $ . . . . ' . . . . ; { . . . . . . . . . . . . ! , . : . . ' ' . . ' . . . . . . : : . . ' * . . . . ( ' , . . . . ' $ ' . * , ' . . . : : . : . * . . ¼ . . ' : . , . ' . . / + : . $ : ' ' " " . . . . . . . . ' " , . . : : ' . . , : . . . , . . . & . . . . , , . ( ; ; , . , . . ' . : , ' . : . , ) ( . . . . . ' . . . ' , . ' ( $ $ ' , . . , $ . ' . ' ] . . . ( , , . " , . . ) , . . . , , . . , ( % . . . . * . . . , ( ' . , . . . . . . , , , . , . ] , . . . . , . , , , . . . . ' . . . . . ? . . ' . . " { . ' , ' & . . ' . ( / . ' ; * ' , . . ' ' } . . . , + . . ' , / ' ' ' . . , . . , . : . + + . ' . . . . $ ; ! . + ' ' " ' . " , , ' ' , ' ' , . . - ) ? . , . , : . , . / ' . . ' ' . $ . ' * . . ' . " . : , , . . . . . , . ' , - ' . , . } , ' ' , . . . . . ; . . " ! ' . ' ' _ _ , . , ; . . - . . . , . . . . : * . . . . ( > ' , . . . , . ' ' + , ( , ; . " " . . . ) . . . ' . [ . . , , ' , . ; ; ' . * " ' ' ' ; ! ( . ; . . . . . . . . . . . . . , - . , . , . . " " , . . . . * . } / ' / ( . { . . / . / . . . . & . ( ' . , , . . $ . . . , . . / . , . . . . . } . . = : , . * . . . * - . . . . - , . . . , - , , / . : . . \ , ' ' , _ . ° . _ + _ . . / . . " . . . ' . . . , . . . + . . . / . . . . . . . . . . / / . . ( & / . . . * . . . + . ' . , „ * . , ' ' . . . . . : ' . . / . . ' / * * . . . . . . . . . . ' . ' " . . . . _ . . * . , * . , } . . . , ' , . , . . . * . , : , . . : . . . . . . , _ , $ , . . . . . . . , . . ' . . / { / . . . . / . . . . . . . . . . ( . . . ' . . . . . . ( . . , . . . . . . . . . - . - - . . . ' . $ . * . . . / . . , . . ; . . . : . * , . . , , . & . . . . . . . . . . . µ . . . . $ . . ' \ , ( ' . ' . . . . / . $ . * / . . , . . . - , . . / * . ' . . . . . . . . . . . . . . . „ . , , . . . - , , . . ( . , . . . . . . , . . . & ! . - ! $ ' ' , - , , . . . , - / . , . , ' . . . . ! . \ \ ' . $ . ' . , . . . . . , . . , . . , $ . . . . . , & . . , . / . . , . . . ( . ) . . ' - " . / . ( . ° + . ' ° ; . . ) . . , . . . . . . . , . : . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . ( . $ . . . . ( * . . . % . . $ - . . . . . . . + + * . . . . . " * . . . . . . * . . . ' . ( . * . . . ' ' $ . . . + . . ' . . . . . . . ' ' . . , . / . / ? . $ . ' , . . . . . & ' . ' , . - ' . / . ' ( . . . . . . . . . . . . . . . . . { , . . / . . . . µ . ' . „ : . . . . . . , . ( ( . . ' - , . . . . . . . - . + ' . . . * . . " ' * . . . . * . . . % . . . . . . . . % . . . ( . , . . . ( . * ( . . $ , . ' . . * . , . . & , . . . ( . . / ( * . . ( ' / . . / . ' . . , . / , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . , . . . , . . . . \ . . . . . , ' . . . . . & $ , / „ * ' . . . . . µ , ' . . , . . . . . . . . . . , . , . ' ( . . . , . . . . . . ' . . / . . , . . : + * . * ( . . / . ' . . . . . , . . . . . . . . . . . . . ' . . [ * ' . , ( . . , , * . . . . , , . ( . . . . , . . ( . . . . . . . . . , . * . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . - ' . ( . , - * . . . ' . . . . % . . . . . . . , / . . . ' . . . . _ . . . * . . . . . * . . . . * . . ' ' . . , . . . , . . . . . . . . . . . & . / . . ! . . . & * . _ . . . , . , * - - , . . . / . ( . * . . , _ . . . . . . . . . - . . ' ' . . . . , . , . . . . * . . . . . . . . . . . * . , . . . . . . . . . _ . . . , . . . * . . . . . . + , . . . . . . . " . . . ' . . . . . . . * / . * . . . > , . , * . . ' . . . . $ . . . . . . . ' . : , . . . . . . , . . . . . , _ . . ( ) ' . ' " . . " . _ . , , . . . . : . ( - . _ _ _ , . _ . . ' . . . . , , . , . / * * . ' / . . , . ' . . , . ! ' , . . . ' . . . . . , . . . . . . \ : . / . $ . - - - . < - - : ' . . . ' . , ' . . . $ . , . . - _ . . . . . * . . . / . . . . ' . , , , - . . ' - . , . . . . . . , . . * . . . , , . . ' . . : . . . . + . . . . . . / . . . . , . ' / , . , , , . , , " ' . . . . . . > / . . . . . . * . * * . ' * . . . . ' ' " < . . . ' . . ' . . . . . / . , ? . , ? . . . , ' . ' ° ' . ' . . . . . . . - ' ' . . . . . . _ . . ' ' . * . . . - . . . . . . . . > . . . . . . . + $ , . . . . : - { . . . . . . , . . . . ' - ' / . „ . ' , . . . . . . . } > . . _ . . ! . . , ' ; . . . . . * , , ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ' - _ _ _ . . . * . . . . . . : . . . * ' ) / . . ' ; ! , . / . / . . . . > . . . " . . . . . . : . : . . ( ! $ . - . , _ , . . „ . . . . . , . . . . . . . * . ? . . . . . . , µ . . . . . . . . . . . . $ . , . . . . . . . . . . , . , . . . ; * . - . . . . . . . . ' . * . . . . . . . . . . : ' . " - ' , ( . , . ' . . . ( . . , . ( . * { . . . . . . . . . . . + . . . . . . ' . . , , . . / . . . . . ) ; , . , . ! . . . . . . . . . * . ' , " ' ? ' . { " . . , * . ; . . - . . . . . ! . . . * . . . . ' . . . / { ! . ( ? . : . . . . ! . , : . . , . . . ' . : . ' . . . . . . . . [ . . , . . ' ! . . . / . . / . . ' . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . , , , ( . . . . . . . . . . ' ( . ? * + . . . . . . . ' , „ . . : . * ' ' , . . . . ; , ' , $ - . . . . . . . . . & . . . , , . . . . . : - ' . , . $ . . . . ' , : * . - ( . . . . . . , . , . . , µ . ' & , . . . . . . , # . . . , . ( + . . , ' . . ' . . . . , ( . . . . , . , ' . . , . . , . . . \ . . . . . . . . . , , ' * * . . . . * ( . . . . . . . . , . . , . . . . . . ' . . + . . . . $ . . . . . . * \ , . . _ . . . . . . . & . . . . ( : . . ' / . . . - - ' . : : > ; , , , . . / / . . . . . / . . . ' . . ' $ . . . . , . ( . . , . . . . . . . . . . . : . ' ( . - - . . . . , . . . . / . . . . . ' . . . . . . , . . . , . . . . . . , . ' . . . . . / \ ' } , - . - . . . . . + . . . ' ' ' . . / : . ' . . . . . $ . . , , . . . ' . ' . ' , . . ' . , . . . . µ . . . . * . . / . . . . . } . . . / ] . . : . . . . . . . , . . , ' _ . . . . . + ' . . . . , . + . . . _ / ; . ( , ! ' ! ! / . . ' . . „ , ' . . . . . . . . . / . . . . . / . . . , ' . . . . . . . { . , + , " ; , . . " . . . . . . . . . . . . . . , . ( , , * \ . , . + , . . . . . - . / ' , , , . . . . . , _ . ® . , . . [ \ , / . . , > . . . * . ' " ' * . . , , ' . , , : ; : ' , . . . . . . . ' ' . . . . . , . ' , . . ' > . . . . . ' ' . " . . - * . , _ , . . ' ' . ' . , . . . , / ' : * . , . . . ' , : ' , , ' . . . ' ' . ° . . ° + . . . ; _ µ . . . - / . { - . ( . , . . . ' . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . / . . . . . ' " $ ' ' ' . : ° ' ° : ' : ' ' . . , . . . . / . . . ( . * " . , , . / , . . . > , . + : . . . . / . . . . . . , . . ' . . . ? $ ? ' . . . . . - . - ( . . * . . * . . . : ' ( . . . . . . , . ' ' . { . . . . . . * . . . . . ' . . . . , _ , ' . . . . . . . ( . ' ' . , , ® ° ° . . . . . ' . . . . / . . , . . . . . . * / / / . . . . . . . . . . . . . . . . ' : , . . . , . ) . , * ( . _ . / . . . . . „ / . . . . . ' ' / ' . { . . ' > , . . . . . . . . . , . , . . ' . . . . . , / . . . ' ' , . { , * . . . . . * . . - * $ . . ' + , : ! . - . . . ' . ' . ' ' ' , . * / . . . . , . . . . . . . / . . . / . ) . . . . $ . . . . . . . , . . . . . . . . / . , . * * . . . ' . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . ! . . . . \ . , . . . ' . . . . . { ( ' ' } { . / ' . . . . . . . . . . _ ' . , . . . . . . _ _ . , . . . . . . . . , . . , + ( . . , . . . , / , / , . . $ . , . . * . . ' , , . . . - , & , . . . . . . . . ( * . . ( . . : ' ( , * * . . . . . . . . . . . ' . , * . . . . . . , * . . . , , . . . . . . + . . . . . { , , . . ( . . / , . . . ) . , ' . . ( , ' ; . . : : : : : : ! . ' . ( . : : . * . ' ' . ( ( ( . . . . . . + . . . . . . . . . ' ' . . ' ' ' ( : : : : ' { ' [ ' . . . . ' „ $ . _ . . . . / . . . . . . * . . , . . , . ' ' ° " . . . . ' . . . ' . . % . . . . ' . . . . . . / . . _ . . . . . . . ( + . \ . . . . . . . . ' . . . . - ' µ . . & + . . > - . . / . . . . . . & ' ' . . ! . - ( . ' . ! . . / . . ' * . . . . . . . . . . . : . . . . % * . . . . / . . . \ . , . / . . ! . / . . ; . . . , . . , . , * . . . . / ; . { , . . , ' . ' , . * ' ; . . ' . . ; _ . . - ' " ' - . . . / . . . ' . . . . . . , ; . . . . , . . . . / ' . , . . . / . . , . . . . . , . . . ! . , . ' . , ' ! { . . . . . . . . / . , . . . . . . . . ' \ . . . . . . . . . . . . . . . ' ' . { . ] . . . . ' $ . . / . . ) ' . . $ ] ] . ? . ( * $ . . . . . . . . . . . < . [ . + . . . . . . . . ( & . . . . . . . . . . . . . . . . ] , . , . ( . [ ' . . . . . . . . . . . . . / . . ' . . , / . . . > . . . . . . . . . . . _ . : - - - - ' . . . ' . ! > . ? @ . . . . . ) = ' , . . . > . . . , / ( * , ' . . / ! { + . ! . [ ' / . . . / / . ' $ ] ' . , ! ! . ) . . . ® ! . [ ] ] ] ! . . . . . . ] ' . . . . . , < ' . . . . . . . " : } . . . + , ] ( ; . ' ' ] / ' ' . ' ( ' . ) ' " . . > ( ] ! , . ' . . . . , / , / , . / , . . . . , [ . ' . . . : ) . . , , / . . / . , ] , . . . . . ( . . . , . . , . . , < . + . . [ . ; $ . , ' . * , . ' , , ' . , + . . . ° . . . . > / . . . , ' ? . * . / : . . - . , ] . , - . . , . . - . . . . . . , . . , . / ] . . : . & . . " ' . . - / . ' > , . . . . . . < . . / _ / - . < ? + . . . ' _ \ ' . . . ' . ' , " . . . , . / : . : : . . . . ( . . . . . . + . . : . ' _ + ' * : . . . . . . / . . . + + . . ' . . . { . ( . . ' % : . ( . . . . . . . , . > . . [ . . ° . , > . . , . ! * . . . , ' ' . . ' . . . . , . . . . ' ' + + ] . . ' . & ° ° * / - . . . . , ' , . ; , > : : : : . _ . , _ { . ( . , . . . . ' - . ( ; . . , . . . . : : . ' . . , . . . ' . . . . - . . . . . . - / . . . . . . > , . . . . . . . . . . . . . + . " ' ' " , . ' ' . ' , . . . / ° ® . - . - . . - . ] . : - , . . . , . - . - . . . . , . . _ . . / . - . ( . . - [ . . . - ! . / ! ( [ , . - . . . . ' ) - . , . , . - . . , . , . . . . . . - . . . . . . . . . > . . . . , . _ . ) . . _ - . . . . $ & - ' . . . . . . , , , . . ( : + ' & : : $ . . * . , ' - / „ - ' - / , ' . : . : . / ? . " " ' > , . / = ; ; , . - . , , , ; / * ' . ,

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page