The Times from London, Greater London, England on December 1, 1832 · Page 10
Get access to this page with a Free Trial

The Times from London, Greater London, England · Page 10

Publication:
Location:
London, Greater London, England
Issue Date:
Saturday, December 1, 1832
Page:
Page 10
Start Free Trial
Cancel

r tx MSffliiHSrsf11"" - - wncr - s?j?sressj r. .,.,..1111.1 hi l - ii - t - THE TIMES, '8ATUR0AT, - DECEMBER .. 481 Mn W. UN awaTaa. I. .warp tSnSTrrSTSU rruftrWiuuTLy,r,c:T"ir''"' 11 - - - . UtW MB uIK fwxt - r,ry;gl swatttusara. tow., mi. Ti!SSJ?WotiAKl roUNDs Vv'aWteD. jSJgg.TA0. wm - MtotBtH.rM.lt (MM XitloiUL 6kJ5tLklAK,of M . dJWT.hitilOHowjttktywaiiw g - Tfr.l.'i " ? rartarannaafi MolM . MOtaL IB ri i i r i r at k. ' a . F5HSJMI ttowufv, h ii.itw $2t - PAkTNER in SIC? fi"S. I p - rtlralBix aadran ta A.Z - W. XSSS55fXUroFroRT&71S: TlSJg!?"!1' w PARTNER taakasnlycywrttbet - JSTi 'y"l"iJ !""A PA TKER wha cm ad. ISgg Xajai OwU MM law M aettt MCt 2215i,5fc!i.,..A',T T etttar. mm aaU. to CJ J si UuJ. Xij .Vectthle KSTABLisMikNT for YOUNG XTEtLZ flAS!!?!."!!"1 . FARTHER U W - . '"T - . - CWKMMMW. to Whan IkllMllDb ' I 'A TKAD - W ANTED, tAilWiiiL who J3T"l " AUMItoClJOLIaM eubSi f1"'.' toMkMi.MrtMr "w im mi rowt tm. t i MkUitlBall. n tomUkcurUr HiMlMlt t k trmlilwnh. JLtlnm, MM. MlUOM. Jl. CM. Will, cttr. AHi(RSHIP. - Any pntkiiun.who ummL iC!T!?,wy0" WtotofM. mi au ctn com PARTMEK n tn : "" fc po iarvKrat m but nuMiL " ' " '" J AKTNKRSlll t - Tbe - tTPATIOK to f AD IBS ' 8Cn 00 L WANTED, to PUR. tUiLblKu okoUKb U'AHtiib, bctw5 TLf 0R8E WANf Eb. - lABy mOaiDan turtng 'cl,' " ton.to mWM rntoi i rWrt - Miwl URINtiKo MAfURlAlA WANtKtWAny M WMt t - - - - '"" - r - - rllri - 1ini.il StUU LS'dlNb to be feoLb, of tW powtr, rWI.ltAtotoMlM.toMt M. tto MMtto CMMtorttM. 2?ffT!i!5l ""L"' "!" Cito - Wtoii m. 5r,HSrS! ArWto5toftMHMK toUr.kkVu. WM - rr J LET, a 8H0P, with PART of the r - ."" totol,totftoi tWMMM to nbnUtitot. M " " MB ItoV. 1fMMU - M INM - T 1M - jlMM fFJ5to.V5!fJl ""i. Kl - roonw3 JL MOUlt, to Mimii, villi litem. wct. m4 rnn cm. WMUM,J?Mt U fraiMlto.1 toMMMlT Mto. wrrW,totofMMtM Hntclk Kim N nttow. Tm TREE MfWoltol MlT to t. CWtot f toHc - to. HttoM - tow. 'pu be i.KT, by Mr. Kelly, for OM, JJL iwuatiDc FceUCMot'sc omi cUrtoMmit.iUMt.MM.cx.M - mfTatoni RS"T!'?l?,,,,rf,,,rfc PctkMmr to kM T Mr. t m - ,: iM4.is.ito,rirMM. r - - - - - po be LET on L&ASE, In the noU tiwnhle AnUTIrVUnrl) tttoi.Ctollili - torttcUclr tolUMj fcc innarM.fxnr Cmct J!" U mtow. IM. RcmbMIiwi i c M, wim fU be LKT, tarnished, 3 mile from the brvlo, - A.. E5CeS55J!w' u - to.Mito mim r ? U .U CMtolto tmtM fOMM W MM Ctto. kM MM. i?!T "?" 4Mto CMCUOM,4UO tUMf.kM nvtl met, ItvlHtoMibr a..ai appiy iq mi. naca, fimiMBft. 'Ml be LET, a COf f EE and CHOt HOUSE, iB mil an pma vwbtM to Mitotk to CT IWMMtU to ItTN im. TmmowmwiD Ca.. in. BtihnMjm urcto wllhMI. !Ji,lM ? "?' ""I "" wtobtMf to Mitotk TfctCtojjMto MteW. S(4kcWtoCT MM to toT1M rt.Tk.kWt laky Kikl pT IMC Tk, Mn..l.'7lIHa - AphrforMitIcUnMMtoii on LEASE, with ponewaon ti I OROCKR.1 IH0r. dtuto Mil tk. Mk mm. tic rxNMitok M iiMm ""Mil "" "Ml l.MWI. Tk IIIIMII vanlrlMM torrarrriM m U IkckruckM ta i m nm mm to to UM u lmi lTlC2il,'.'L" "!! f ' T.toUU nm MIT TimtlT. Wktt b IhiMliai In t.1 Cm Ik MMy UENR.ETTA.STREET. CorcntanJeib To 11 W LKT.M LEAIKjlHOUiE, r HwrMUMirtot,CTfBV t iiiimw. niwuiii iwiw) vbtbiw . TTi i. lyXto M, HmiWOWiirl) Ctol f Mtom OUKsUUV - to be Lbf . conTenlent anJ n iiipr .Mill iiouK..vtn MifiM w imkumi ctortUiicVtonlliKkaeL r pvticmUn ifplf to M,i Mitotol.eHMio - . MU. near im paKMiiri toMM kntoto rwc) Mill the AoelphU ' flpaciom and conu t$ to to LKTi m tocy wmi culitkl tor re tor ttoni imih. .. iken towe CMVTM to Ml MW to IM MMM M ' - .; Hill, P0 HOSIEIU, Ulorcn, Ouimtcrt, Ac - To he jl. uiiroiin nr.M a inuiu ton himiim, im leaik Tm fICilrl MOUfc.llk IUMIHIMIM CtoMT tiwi, UJUkl ikWMi MMkn wllk Mock m4 ttlttM V MMirc4. rT ky k - tlrr, part MM, to . Urccit Mr Lrw4n to to LKT. FarMto4. t4 mriArralt rraL xm orffiel and moU conrcnicnt 1IOIJ8K8 , rnailillM f otm ttrrtptrk noasitohl to Ickcn it If Ik WMI MtM lllllwl Inc Wlflili Mfr iiwlalfawu ! alrtMlkf ruilm.t, MiMM'rtii - l. KaKkuktWtos ffOTAUO)Vvil AN t)Lk W,(Hlmen, am. otheri, JL - T. in Diipmtn or. tk lkakc m ooodwill t BUklNCftS to ito tkort Mm. ftiirlMr iIImw, akml kalln rroa aarrrr. lacecaiM atamiaia. rat aatiMruuct aaMt ta inataiiaaci. wattwc - aliaal.SrluillcMa, . WrikMaaa R AMSOATE. To be LET. Famlihcd. onNri. M. WXBKUl, IMWU, lUllktlMl MlTHtl, aM TT wacralt tanat, a nmiMwl aacl caairutlakJa FAMILY HOUSE. ykkaj ap wa kcw. Apptr rbr Inat. c toMr.ran, pacar. ntiiitoBtiwt aaaj m ll 1 ccltotMjW tMITTTn) WJ Ji ENEKAL LINE - To be LET. an old.ct. WMIiaWl t f l - J - kt HniTga - mJ J,llOIa - i tiklkMa..i - , a.iik " - - 1 ' - ' w t.T - Jran NcttnrtMirilirn HI aV. I I afa. R - tit n,whwf b wwUbr loarr. Foe fiinlMt Mrtkmi - r rt a wnn i,up will, Wtypjt lafrc. IrMll c AIMTAL BUSINESS PREMISES. Ctuncerr - L " " fc.w imv unwiv pr ona,i nuu,H alow real, M the km part of Ckaacctr to i adapt la wT bmxmnt re nnanrjc - nrmnn. racial inaaaajtM im onto mt Ike a kola aftkemlaaaUxai. rartkar pwtlcaUn at Mr. Horwoodi. aac. cHkj . Ilaltcciai J - BaatMia, 'PO be SOLD, rery cheap, the LEASE, rumiturc, aaa Itlataa af a HnlTXE. aln 1 - .. - . m.i.,.. rtcT naatou for Ik act of a taailr. Tkc koaar It tilaato to m af Ito pnadpal ilnau Wadinci to Ika NnmlVaaik, and kat UtrlT lErS!r!raXmH' ArHTall,UpMrClort. s, BVERAL troenor LANDED INVESTMNts foe 8 ALatAai f lijtoioaw laa ana i ! ...i.ki.w fy1iaetM roaaOt of Eaataadi M to aarckaMl M aark ItcaM at win tofoaMawtkrltoaltoitoaafacjataUaU Apatrky Ituat. Irto of porta, la K W. Siaaktac, ETt, Eat WiM.iaotooMi - m mmuam nwiinBMllwailnnlp3Wltl. TO POCKET.BOOK and nRRRSIVfi - PARE r,4 - .r?'iSdL0 i5T'. "O"?1. . - . - part of bm.. TtolauacnipMlkMcarntdMtteaMTttcatecTirwca fallr. PartlmUrt cm to obuiaad br apt bcitioa, aoil mM. al 1. anat. Watford, i po be LET, on moderate terrni, for the winter, or - fs "tocm.iMaual FAMILY HOCSE. rcatru wllk rrrrr do - !"rTrlf' l?.W doow, icald Md kot totkTkMd. f?rw,fWraUrttottiforlkt arrommodaOoo of a Urit rcyactakt. fualrf. Akna Mat and mmlral rottK Rett - EVSJ. Tin vTT lacawBaa, aJincc but to BM Btthoal katk. ApprriaMr.FrMT.C. Pita..Lmilt.. DAY SCHOOL To be DISPOSED OF, a smalt . .Ml Ftottol LADIES - DAY SCHOOL, la a kiakW iaartikU aawrnBCMiraaaa. iarai th m mA ,k. . . .. ... " - - - L.:'T. - JVT,T? - TI. - .. w ii ,;mnT,pjH pa'a. r - LD JEWRY. - MmhAnu or wholesale deakrT .T - . '" a uiinaiii rRKMiscs, art naanlM to Tiro rrrVlrilliIir""?! or. " " nu BarreaBlUa boaaa. . laaatr adrtroser is decirona of totortakit BMCckaart comtow .. wmrw bu. i ratataL a&i - - - - T.r - " - !" ib a aiaacraia lltoXoSllTrifLi"?!? P"" akktococito CZSiyyi'w'"dFTcackliariiaii.aad karw a fair kaow. r"aateaMnkMtolMaBMrckL ST ftiT TTT! trSfitoac wct - rid.Mtisrto 3,2MlAi!iii?? - '";A 1?. man, who haa been PaVTsTaVr aBailal atsftal rL. - A - 1 k.S - , a" ' " tBBTllwW f; otoaaad irtorA5w2; JStoiJ?Si! - T" i - VuiMlynJr j - . i ".'I aT2u.Mi. ARTtMHIri37?M. iniaaas aaaaatult doBiMiof rSnv ciaoaaveu - - - - ki. TaB - MM,tM"aS,?MSKi M, pom mV1 ikiUr? ""? rjamuUlity. Apart kr kxtac A - IX - i.,CtuANl ofocellent connezkais, and ta. aad u ui I rS " "toaraaanaaot BKnhant'i MM. ir?LTT ! rt,T " iktrTtoTTaa adrtctto - , a laa, ,,, iian.m j , m JSLir?Jh - - - - t . M. n; " "i tiartal k .,.,,. "y f - .., whhoh; ibB CVBBCSMCI B W BttaatolMTll.VZ?""' " "! ktB,Md M arpHraaow MiAWTALISTS, Sportsmen, &c - l - A young - B U amdMrttaM itStorBM?SC,7';:1J TrcaSrXfrSS bSSMTtMLto'AAar rt,".rfN1SiiK8' 8Inakers, &e. - .VANT - ' S - a iTJ!? ?5'?f,,f? - J"tat.CB - arte. aid rkomtuaiV. rMMa,Q.r,u Mr. rakitot. II. TLICEN'SED VlCIliALLtRS and others. - Wtoiilnr. itwiTfu . - TT . irtottokMcr. CSrknHVL"LrrB?? - SttJSE! - T - U' fattkataarlicalawkad oili" V' jr. tod Wtdaaatar Mat, tofata Ika koawof II aad ! V "ATERTANriS inrl PHKwt k.nm aa tnar. ' - . - " n to lea LUjKiviTURE and FIXTURES, of erery del toWcaSirkfBl'RT fi - "' A - 1 - - r5A37 T' " m' r CrlpBta.ittcn JU MMS.liH.?i'nU NiTURE and BEDDING "tt - EttSmSS'.tm T?4 ?il WALKERt old. rrathrcoTlSrLS1 iftt SaB - Had. Sa - BfcllL - The a. . - . r. - - - av - Ttrv - a - suii t - aT - Hslf tSff wv tM i5r.A",.J T GOODS. aMM of wfcick hart too mkZ. to2M - 747iL, - ",k TtwMafr - Jia,wUiaM" ij OUSEIIOLD FURNITURE nnnriXVr wSSSlsLS 'gtstsKL a tx; to'tJs's l5 icM5 - iS'BSr, toWWM"?tolky,4frarrSr ()MOJH' NOTICE - Elecoon Letters, Fac: J "HrktW. card. - IJ . i I . INORE UTHOQRAfHTc omctiji.Sro2.f. """" ail. IHIIMIB ) to mi tk - . - - , - MBiTTcB3to?g'0' T - '"hWihiarttlc. ""'AL CAKSTAiRIAN LIMPID INK - alS.OtdJawTT.toiBMa la.J . vb rIL and CX)U)UR TRADE To be LET, a WHOLESALE HtJSINESS. - To be DISPOSED OF. a Terr old ami nil mttrFB w w i i caatwxlM t Ik partial rrt trine No aMtrtloa la IcV. i7kT tZS. MiaM toUafkrtorr arcaTtty AddrtM, port aarraa4aM.OatoBbMt.tntaaBl. anENERAL FLAITlNO MILLSTobeDIsI rttShii ? r ffirniMJt?? - r?ri?. t"' in , - Ti??:JE2!I'', FLATTINO MILL. For canbof ad - !aiT Ma bmI, JlfflSS - 1 - "' - " f0 LODGIN0 - ..0U8E KEEPERS and others." - I1 - rX,.b,.rl5?9?.tDP'". Ikt LEASE Md OOODWILL ofaa oldatabclkd LODOINO HOUSE, .iTtkekeert Tof ikccirV MV.toth.B - ak ud other MbbT Ucta. roi MriKl SlffS h. Mawby. !. rara - arrrat. Crtpplacali For aartkalan apply to twa.rtoM76asrLy. TU UU1LDERS or MANUFACTURERS. - ii, Rtoaty FREMKES, Mam la Baahlllaw. to ke LET. witk SrlTJiS"!? "SJ " ary cncaBwdiMi. Apply lo rtorvtb! ' ,hUWow w F "tt to Mr. o(. OreriJiai, TO PASTRYCOOKS, Biscuit Bakers, and others. l..k.."rlI7T,iI2ifW, CONCERN to be DISPOSED OF. la the akart bMvranntiaaof aa t - raotMd koatr.irtth prlcatc door! a raa rm. a?roaa.aatt abmit 171 fact of nrdaaaroand t at th Tki ,7. iVTi 7T , i 'ttT' "" " rjpmaiic nalcbboarhood. VZLH U laV "r. FMlkaec - i. builder, cotacr at Yacfcctael. St. Jaaieee wjaar. Wan meet. Ilaaoret - ea' ST. LEONARD'S, near Hastings To be LET, on Btodecatt tertae, a amaH HOUSE, tery cocapWuty farabhed cooaWrta. of two tltUM raoaie, Ikraaktd neat, kltchea. aratWrr. aad temati room. For Doaer, ranoe, tL Len ckamken. Htytaarktt. ite hium rooaia, I are tod react , kl looov For particaUn ipal lo Mn. , fct. LcTBurd'i i or Mr. Daclt, boat iMajcJasMt. CUrtac. 7IURN1SHED HOUSE, in the ridmtr of Blooms! l" - i?rT "0,w? "" ,h Upper Fart, caaaltttM of dtaaat CTalM and back i dnvtaa rooaa, btaihamber. aau raoai. cloLm. e "", i!!f,n'?0ifc.aD " novu tkoT. miOt wttet aad other ""J - ? " to b . i , jo a piwt laraiiy, t aiafcrilt lnaii for "" rr,y tw.rnoBciiorary,a.utija oraaa i Ocatoad - rtreaC pOFFEE and CHOP HOUSE to be LET, with APITAL BUSINESS PREMISES. Ihccadillr T?.D.SLD. with laratdiau pmamlna. the LEASE of ta CAJ excelleat HOUSE, la the preftraow part of rVcaalUy i bat a cniv totttM doubn - fMated tlaf, aad wcU tuliad to toy katiatttial J Sm!Z. .rA' " pwouair. tor carat lo le apply to Mr. : Withtcky. It. PMIoxIrett. Htyaurket. GENTEEL RESIDENCE, in Frederick - place, . CrayVtrm - raa4.aihortBtlkfroBi the lane of Coart. lab LET, CMtalaln. 1 parkwn, haadMMM drtvta roncai. I aood bed ruomt. tad t klichru there art 1 mterlowtt. cxUtntra, tad other faa,ttoieaa, RtotiTM. Apply to Mr. DnU.u Meacn. v - i 9utmrm,jwuj i turn TKMtU If LHilBLE INVESTMENTTo be SOLD, by J PrtrtttCootrtrt. l FREEHOLD PUBLIC - HOUSE, al Clerk. 3 YL,i.J?b,r ""."V! ,or bMflJ1''' keM M leate al m old rem. of Bhtck Syaara wOl to aaeipHad at Chrlttratt aexk For her part it raUmpplyto Mr. Wyttt. land aeaai aad tarteyor. YtokirtetT CoeenHiardto oc lo Metre. Wtrltm aad Co., tactiootCTt, fTn rinedoa ttreet. Lelten port paid. ! - ,,, tar. TO GROCERS and CHEESEMONGERS. Coealat; la moderate. To ke LET, aad say be eatertd aaoa aHS?1 taltolSHOP t. IrTfMeSl tCrJSiSny itrdup.odaowdo.B.roodr4y aaoaey katnam. Vbarwania of tht prttni pcoprletmt lea - ln, oa aorouat of a dealk to her faMry. 7 'ETIlrth W W ' LnbMm' CkwIottterracelrTew; - pt) CHYM1ST8 and DRLGGISTS. To be rs,JJhi!0tiPJ?Lr ,h lease or u otdtiakiUMd druo iJiyP8' " jr000 faur practlto tad family coaaealoa. eii - 2wh,IS.'SIm - Th h, ' fctMtocotfy Sued at, ThtkaaifJc UlSr, J' r2.m,ff - ,B J" Mloa Jabotrrkood. For IS - hUL """ ,tm', Vaiea, RlantraM. rPO TIMBER MERCHANTS, Builders, and A. ljfl re5iriM Roomy Prtmltcv To be DISPOSED OF. the LEASE of tpanoat PREMISESi coattit.ac of raultt. work - Kr - jIZ "S"' "wbbbii. ttabiiM, ttwltt. Ac viatu la the hrulofthtdty. Comiiw ra eery rooHerate. For particaUrtaVplT ' tcujt. pott ptid) ta Mr. Atkmt, tobaior, I, Fe oUatxf - coim, pOFFEE SHOP to be LETA desirable oppor. oaraaad Inmaeu, roprietor tlttwttctet, Ckaaorry4tt. FRACT EDICA exceedingly adTanUirrJous a iCBtiraua loCOMMFNCE An OPPORTUNITY caewi ftw a av. wnai raaai rBtaBBamBBakBi aiaTi eKaa - - a. i ISi'X.T0! " "W. tXKillra Ihrlart II TLiP7!i"A?"",Mwm"' - "eMtaodrrati: Apply to Mr. Lane, medical acTalVorec - MTrH..rlr4ri. from mil. RASS FARM, Dulwich. To be DISPOSED RMTitu rrVii - ii.e - k.Ti.'i;' 'JJX? CM...UM of .boat m arm of lamf. la a kick title of caWttTK: riTu0L'."? - ':FiFI.",", dcrtklear1H - r - rl CRASS cMMM - rfthM; imZZ?JTZ7n"ZJ. - '"".'i - np torakn.BUkaaewlyrectHroiliM and farm baiMiran i an la rettrmtwtoTrtMr.aMSiroelmatediaieorrBPilNm. roraarlir.. S.OTI " mm' "" o Mr. O. Smith, tolaiar. . A CAPITAL FAMILY RESIDENCE, pleantlr fl - .''1' J?!"" rf "" " :ealad. to be SOLD. lvilJ,T,,"?i.,, totitorat rttrf arcommndaiiM for a mperttklt SV" .tardea enmad. eil atorked with choice frail tr. iI.CSTL"" - , aieiiiiMi iioscci meumMeoppnctanity WO LAUIKS - SHOEMAKERS and othm.To 3 cuSSSJi?rDrI",,,jr,,,,",'L,:s,:ofHOUSEirltha mod. SHOP, )nriMT annate la a treat thnrmkr i. .kl - H - iT l - 71f r?T"!" BrytattM. n Moaltta taaaret, where the Baofa ltd ice thnetihg ttmM I.,. M,.kkU !.. - t. .. 1 - ; - - - . - w,i,t. hpt ,,. mh u Z TK" far dicpodrat of the tame, aad erery par - it will toniHalMd.mappllcatkm to Mr. O. Head. 1. Upper Btketrtrtct. Reanit'i - park. koate at' al. dic JMPER1A TkMtaptck BWUlIlcaeat ciL,i0Jf.;oL'rk"',? folyad.ptodfoc trtMttj ..; - jr. - .r. . e - "t g "pf.eBf.aeiaa - caymicallT fc. t" m u iwiwcox i iiaiteta M. T. ac ctbmjm ? "m h bob made ta EaiLj CrS; - ' 1 S"! FIUHU Jf ,:,!i - , ky the tole' 1 XakM - lSlklMfW'ta. i - Lew - l - i - M77 - rr!la"IMK - W - - wtotoMB;y. rale., Wmm rn Willi Steel dlt. kottlet, at 6d.. I I. FarrlatTdotMti TMAS HOLYDAYS. - Chym.CAl Brrfk - M.. - ts. li .mw" 1 1, - .r. - - - a avn bimi n HIGHT. IWilt tfta spa - a, "V " " - " - - - - , ILBTV 1 ST" "T "" normanreof Selthrt aboby tonch Mr ten. Bitrku. . ai M.rzLi X: xzloil - f:d cT: 03,71 I Mr. Hmm. Birmmtrhtm. A Lk, Stout, Culer, c W. . HELD bt"to Tift siJftif - rTj' r 'wfuy:;"t", r - aatMuR. itdcr. kL . ." a"L?S - 'rrfcetut Beec, Browa toai. S bbAmwI. J" 2lT '"J - aad a. well a. k forewi. totojkmmt, of a aacy Matctor ctoav - . Hecvtetta - ttreet. i1RltTTAi?T. - MfCiaRATlON. HENRY mJreTj - iWS: 0".ffi?. - - .Sprrll Mercht.t. " " Mtopnar Bioatk kit trade ! that Mbi. ..Lj kj - eiieaaM una talk u. k.. ,kXj. iZ - TJTr.;T - ",.",r fT ttmaaaiBji - - - j..i TzTTr" "'" " coaaiee - "I totit a?JhhLLiSU!: 11 'ih "". - other (tubtttb. JVto IMiSIIJl S " - - T tka.toleatee. ami t - ZC ILTT.' ."!r""i. rntjito al m, L ttv aa. tacm. rtrnditwim Twk MBwVol'TtZtlTJiTrS.J "" Btrl - mredi.CM.of WUB. HENrVbBETT ,H,.Ptory4M. N B. I. 1 OT - r, PATKNt VENfiLATOR'StoVES: vTiV. ::"" - ". fan tot ihe STOVES it bob f. cXf rtd - Stl?' "tomt ihrir wa tmoke, aad aay kind of itorMrrftMdSaJi toTlBMtoTaEi'i!: CSi?5, .TtoamTlkTaMf i - Tf4TlkMt.iyrrt 12" Frt cMBdCBc Ikal It wUl be yCflto tMto tot,, jto Mgw," " " - ". yM'ilE RINGlVORai CURED A K'ew Discorerr P? " " frT" - n kj lit head, whea ,U JSJJiUZ "mtol ana rar tctM Maae. BRIUHJONTo be DISItfSED OF, wnh hnmrMMimldk lllMllll ii l Ba.aitJ .. V a - M a . - f.r 0jd - CBUikedSH0'r i - S I'lhi - BeTleV .Mheclp StoUr - ftMiss - in rimiM. wt d - 4 mau, rnranti ki - - u klrr rw - va . ika. onrei, with cMttMrhout km tubliiur for fl KnrvM. Um? ararrLM. ., " - frani BadwfKpt. Strrrral MfktPM tK. ku j - .. CLi?.myU ttatioaer. l. Fleet - ttreet i or Mr. AUbury. pAl - HAL MANSION to be SOLD or LET tVc,.?? STt1 Vf"h..' " - dMrtbla part of ma.:ja,a T !". 'I told.ih parchater but be accomBUti Jitk ... autatity of laad. tad aboat Marretor Bore of coeadow Und mM bi IWENTY MILLIONS of BRICK EARTH, JTm - i. Jom , "totrr. Rhodtt and Mr. Ilobaon i fleldf, vhackl JImi km!kf,,M,,rM - ". n,t tn" " ? rmiprTnB,IFomcu,, 5'atart tad Bncklayen. - To be EARTH '"l S"".T ". SIX ACRCk of tupenoc rrtoVj?jI,lIi,l",,"Lto .,h )"' ". which hu produced mcaUf!fllk.'..,( "rrV"" 're ,h "lea - eelrnpr. eUrei! E2T '." LoodM and the eiciaity. and l.kelT lo heWn tn M tornS' ,?rn 'L11" ,,lmt hrick. from thl, Held - - ' ."""yro, naie or uiK - tkTtmTy . - Zr!r Imrn - ItomMmeaiorsTMad floor It repWte with - - IrrT' . w. "T1"," i ne wnuie tuadiac ia the ?Lreof..rtfh4. t""1". kaadromely Uldoat tad weU worked - ith fr t Md oik, tree. For card. oftdmlKioo. A cTtpplj to bM.m,w.iyMTarcto.!r ,o - to " mi aBrBrtrMraami.irtmciwaiVarti.teekrri.ak ? ? f FBTtlttt af the tarn CMaedtcM7aaM4laTaB7 ftSLrdM - teMnM are ciaHa etllr. 'rrir'Vtrr.irir - T! - ! i - ' T - 7Awi''PMZto - VkkM aaM.Br BMtar, Its, Oiftrdatrart t SlmatM. tl. , tm. StraadroMrtM. SB, lotaktHt .WiliMekky! tl i aaa at Katamrt. 117. Hara llomam. 'fiellSy MONKYat 34 per Cent A nj SUM,''! less rtaIMMMrKMXMMIimci lobe - Ark cjj ? qgto" : tppiwt ttcanty. Appfybrlrttcr.free fMcAata; Ij'ROGNAL, Hampstead. To be SOLD, the IMILYltrAipCNCB witk aammat aad well arrtaccd be.1 tad SSSTS!iLi 1" nan - Itortoat drama room, library, rtadr. bath room, hapdtome mraare hall, pnod ocBcn. a doable cmcUom, aad .ttbhrnt detached, larpaand wen kSll UVad nrdeat la a hih trite of caldrttiom, a acM. die. Th pmrnwtre IB the Mr. k lkl. J - k...i k..i . " r'"t Uld oat upon tkem keth. late oa net. tni mbm a, r. tk t ante raceptam of a etaterl tatabbthmeaL For partmltra and oidt lojriew apply (if by letter, won pud) to Gillow and Co., IT. o. TO COAL MERCHANTS, Corn Dealer,, or . .Mto"hrt"m - " er - ttde Premltet are reaaitit. To b oOLD la FEK.or LetM law.a amrt nbtuatitl and coaimo - dumt HOUSE. Maaie la Llmekotne. with Urn tubtlnt. coach aad other mi koBBji,Md MntentiT tardea walled la. The houte It alien ap m in mm HrtMH manner, with breakrait mom II feel by KdiMM room T by It, drawme room I by 17. all 11 ftel hlh, two - vrlrktal rtairratt. aad entrance hall It by IJ, oa tht irrt Boor, aad t lidty and larrtnaed bed roomt abott. wllk tparnMii kitchetu. ai. act, aad omen. TbewimM comttbet thoat tJM ttraart Ttrdtof k - u,inwBBitiM a moil Taiaaoia wattMid loauf. MS feet la kmatk. adapted lor wkarft or other marcMdl DBiUmet. lottether with ra feet froatam ta the Lommercul - road. aad admirably matte rtertctiM erf iboMOT perron Iwruat. Thlt property formt on of Ik meal eianbl Mm tat bmldiM parpoma. aad aoteeatet IaHurr - "ewU km 'kmml which tclaVaa praaeM theauclect lo th rabhr. Part of th parduae money. If required, mar remain a too tht fJ.r.n.'n'"g.M " 0" ndCo.t, """ VIM ! nlaWi T W - Mtfj tfmnj tVaTmHAa UTtdfJ Ball 1TTX. rP0 CHEESEMONGERS and others. To be" - ta. iJisrosED or, th LEASE of a HOUSE. In IS TidnitT of tht We.tmin.teTJicMi Ltmbrth, poaacaalnc amtadlniiMtkm; rpO 0ENTLEMENaSERVAlT8iiidlerk - m(BM4UkaeMatart.amt eMcapMd eaariet. Commc to . rarpck - lartayJrr'"'aanyalik.Sknrduk. CONlST's SHOP to be DISPOSED IM A iOUAC XJL Of, ra M of IS prtorraal atreet Iheatrea. Apply to E. lawi, aokarcB Md nekl - torit if 4. Newtaa, Ota mMaf attaait mM ika wael eaw. at eaaaktoaracTaiTT.aMin. afaiiaiei, St, Fnday - etiwrt, WORTilY of NOTICE A HOUSE to be ai in. A rata. Im to etatt. at a tinted real af ft. aad MtoaratparUkwtoMMrtonpayMMn. Inwaw to Mr. JcmeVt, It. Eatl tlieil. MaacMrirrtanare. w.n. TM raoacy w wmcm ay wwM to anil Mllect pntl pam. rinOcJiVMlSTS and SURGEONS A RETAIL JL allOP, kandaomaly tiled ap, m a pnpaloM lmtkftee. to BtDlSPOSEnor M iitiniabt rermt. Apply (if kr bJT, part patdl at McMt - Temwliri ami Co.'a. draawtt. Oar kck - hlB, (Jppar IO CARPENUCRS and otbera. To be SOLD, 1 tfca LEAKE and BUSINESS mtmm eld WUkllthtd CONCER M toltoahnawlma. Tkeiaiikmie atty bate empwyaaeat tm the pro. knam till Ckrtoma, the linat thai iinwBim wtU ke circa. loaiM to. mrfadla laant aad Itinut, VtB ato ctceed All. Apply m the premmrt, 1. MeaaTaeimrt, Wacdawr afreet. eREAT RUSSELUSTRKET, Coyenf - gardc - n Cipkal BUSINESS PREMISES to ke LET. M LEASE, ailatre NialSjat aboe. to a Ikoromrk rtata at repme. witk la i tnmalCkrWmataeaC Fee fartket paeticalan aad to treat lot UM mm apply (If kyMlec, port paid) to W.. Hill. n.Wksmoee - atrtet, i - tTBMiaa ttBaraw CAPITALISTS To be SOLD, FREE. 'PO .JL HO IIOLO PROPERTY, to M t pet cent. I igtilttlaa mi S wtfl - batlt ktwatra. Mtmem. Ac - to M enmble aitaatoa, pt.rtn.Mkt tun) pec acmnm. For eartkwlaet and card to ttew apply to F. W. Ford, pac - ceitor to lb taw Mc Job L Media, tnctiontrr aad arrrawrr. Bnnd - wty. LadatBVktll. A Small HOUSE, Nuidistant between the Custom, kowat and domarkel Jalely nkaill. repWte wilk eoateBiewcet. coMamnwiT eooBM ktaadrt kHcfcena, Is be LET. 1 he cmnnd Ooor CMTcrUvt Into a tkop of omrea. The water a bud cm In Ike apace root, pneal aatraaor, ana raoweraw real. apprytoMt. leer - awaa. TO WHOLESALE GROCERS. Drums, Dry. JL athetf.and nthect - Tn to LET. oa LEASE, aa excellent FAMILY DWELLINO - HOLSE and WAREHOUSE. Md a black af Waraoontet adjoiams. of (oar ttanea, with luut kul donct. The whole la cvsllcai repair, triaale th corner of Tncnwheel laae. Caaaun elrtit. leamaa; lo Dowfate - dnclu Foe facthec particular ap ply ia air. pauac. it, ruiittee - auect, tMcaarcaatimu FpObeSOLD, tereral FREEHOLD ESTATES, eery dewrabat toe mTeotmeat. maetry tmlaa aad dairy laad. to im peteemoa af mpeetamo leaaata. annate to a itTonnta atrteia ccmaty. Th pumtm caa he dlrtdrd Inra compact farmt, ae Ik ationtfoebulMlnc. Fn4umada aad kerriert are kept ia the Btttb - koarhnad. Apply to Tkataat Dttrit. Eat.. Porlwty. Wtrmiatter. eP0 IRONMONGERS, &e. To be DISPOSED trnitlrr. by ttwotatmeat. or witk real I Grty - urret, Mtacheiter - aoaare. Letttrt pott paid. w trvwra wiub rpO GROCERS and others Lucrsuye SHIP. JL PI NO and RETAIL BUSINESS 10 be DISPOSED OF. witk Immediate iiiamdrm. The premltci ar tikmw, and held an leate tts ercBMderaureat, and from UkwrcoaticaiCT to the London tod St. Kttntnat Dockt cannot fail lo entar a Bm - eat conncitun. Purckaat rratomhle. For ptrtkruliri apply to Mr. R. Browa, awcTHBkioT ana euaie aaeal, 19, Mariaaa. w tnlaKcd ORCESTER Ta be LET. in the central part af thecitraf Wateeetc. aimllnntai tA Iheae of tk acin. laal mat, a htadaoeM SHOP, It feel too - , proyorttoaably wide and lofty. i, a htMaocM SHOP. 17 reel too - , proyorttoaably wide and lofty, khed ra IM Brit ityl. with aipleadid plate (but window. Tk t. which ht. hitherto beta a print one. cocaittiof taittiaf mi aad I bed roaeat. and other cuatcaienl otneet. ReMaadUMt JL Gl FREEHC modecata. Apply, pott paid, to A.B.. pattomce. DYERS and MANUFACTURERS in nrvva at k Kt e iwi . t p t aw ... . , ...i - . . k .vk.f v bat m ...,., vakM,w EHOLD MANUrACTURINO PREMISES, aitnat. ana th new Loadoabnaa, with - u absndaM aappiy of water, aad nam. root . ikareaklKca. Thtpltat. rnninttatrof a twtm ecarine. cowaeta. cak - adert. Ac - may be had wub th pumMt. at bit b treateJ tot acyaxaiciy. r nneTpanjcaian tl l. BBcawraoBTy, unctptaoa. TO IRONMONGERS, Smiths, &e. To be LET, CONCERN la th abort Um. cubOtked apwardt of St yean, with roomy houat, doabat - troatad ehop, aad nod woe th proprietor reth - mc Abt actiTt youna man within to rai butiaeta will Bad tkie worth hit attentiea. or partlcalart AH70RTHY of NOTICE To be SOLD, for 850 T T ralarta, aa ESTATE, prodocmar tl per amiam tboct th tratindreBt. (or Mrtannow tocotne. It cornita ofamttl cotttttn. tar Ik CammcTcitl - coad. aad It told for tklt low Mm la umitatiai of tht moaay betnit entand foe bntinett. Apply lo Mr. Paal. tTarn - porer, a, auBd - earei, (Muorexrreei, vnmraiitiii roail. Lticn 10 TO GOVERNESSES. A lady wishes to D1S - . JL. POSE OF a eery reipacuble BOARDINOtad DAY SCHOOL. rtpaoie of treat mproremcai, aai tun torn nomeaiic affaii obHtr her to mUaaalak. The faralrara mar M taken at a valm tint, end ra that cate Ib amooal of the premiam would be bat inaina. Aaaraaa. poat pern, 10 t. n m, rottaaaanxtmi ttoaa. TO BUTCHERS, Poulterers, Pawnbrokers, Chy. JL mmt. and others To be LET. at Kaithubrtdf. a NINE - nwaiu raiLnuui iwuai, wiia imiiaiMiii ahop. wen aitutt for either of the abort kawnemem. Tradct Baualry nceptad mleaan. not betne aerf ect aulaaana. Bill not hanbteetadto. Rant Mnarn AltotaoullHotutabelrtireat)a. Addmt, port paid. .. t, mt Lwwwit . praantnaacT, nnHrniaDnoire. TO WINE MERCHANTS and others To be JL LET cm LEASE, with Immediate potteaalim. withta a mmatc'i talk of the Etchanae. an excellent FAMILY HOL'SE.eiiaia wrmrmm, wiui .B. Iiiaa CBIian, TtBll. BBQ BBC. TaTB UlB MNt to Bb - tianuai repair, ur inecruart m ttaii wiiib let teparatcly. Real ter.lKat paid) lo Meaara. Moak nPOBACCONIST's SHOP. To he Tet - .,koJl,rR.KokV5L - - t, ."? ' . j. . I!u V. , i". , 1 - "" "m " wwb. Kent only m. a week. Camlu In for counter, partitkm.lact. ttock. t.tL Tla Siil7"l7Ji:."liS, '"'" ,nn ".' " iraiVintat - Ii taPtoed rtVeciriTdrrrc - d. rrVBoUSr: "fZXTZ oppoctuatty that Tery rarely oecuri. CUSSEX. To be LET, with possession eiren on the kr act aiarm. nu. or llr - rtar aea enanin. all thoaa T7a ACRES ofncellrat ARABLE, MEDOW.dPSTI)RR LAND Ac. railed OAKrMnrtM imil t. '.rTV ?."'.. " - .k.U. Brarhton. Wailn from Londoa. and tho,t ra,i f,oVVl - miSS town, of Hmham.Meyaian. aad CucktcM mpecbeety. rntnJre - Mtfl nit K. tkMl al ....... t c..k - ... I ".r. - Mr John Hamihtr. Otkepdetn, Cowfold. Ilnrhtm, Satan. 1 apply to AMERICA - SCJUARE, City To be LET. or the LkASEIobKOLD.a rood tubutntial rAMIL HOUSr rrplele with cmtmm tnd rellaratT, htin recently uadettone tlrontrk repair tod rmbrlliahment. TheSiiaiea to to ttkerTat . TtlnttKin. and My part of the furniture, which U moricra tad rood. The rent Ii ntreroefr modrnte. or if let otT ai - paialHr" oikl matt lrwm4wtmi prniiemiidtoj can hf fivrtt. TO CHYMISTS and DRIGGISTS TrTlx - ! D. hT PrTYm.B. fMlllBPr. mm IA Mlakl.. tv - J At. .. TAIL BUMNtfsa i.a cmirol neithhourkooA ..IkTrVler None need apply who cannot command XlJOtl. part of BhichmtV rTn - !iB"roThecTT.Ti.,,,'m' - " " " HOUSr To be LET, a deUche.1 HOU&E, at Montpelicr, SlorkwrOcommon cnntainine,on I he tr.t go dinina, drawiM. and brt.kfatt roem. 7 tiwd br.1 roomt. wttrr rt. A, , trod rOT,y alirbo,. - .ny, ,, . TK J bulMia. a,, . rrr mTrr WM( , h,,. f, mith , "5, "J" rCm.'Siwaj :Jt.x" - rzir"' - 4?i '&? rood willed tardtm and a.rHi hmjar Tht honar, Ac . tie in tritmrnth repr.nd mty be viewed any time by applrmc oa th. pre - mi.,and ftrticBUr. known of Mr Htrdins. DulwWrh. TO CHEESEMONGERS anroTliWt. TToKp JV '""'.'L'NFXPIRED LEASE of a IIOL'tr and SHOP in the tboee trade. NtatU la om of the matt roromtndin. thocoiVh - faic. la London, ha.rot t rood cotmnlon tttarhed lo it. whkh from U capital I Htaatloo. may be trcally imamTad. Tlun premmrT well worth the tttcntiM cd - My om In ineiboreorTtaoatheT - "" ',"" 1 c cn ti i nc option or the purchaarr. Toe ptrticulan inouire of Mr. Jam. Worai. cheetemonntTH.'.k! mtn. - - Mrcet, Borout' IO GRUCKRS, or for any other lletid Tratle JL Capital commandintT Prcmiar.. fa a trtt ratttad leadm. tho. - S - taSmW - , - ,LEEo,D,Pyeara,D(rf0L; SSsfSB cummtadine: SHor. eat.blhed 1. tWcIrVr l2e2 d VSZ jtmiat; a rery taut trade , or th premltet ti equllyllJiid mty beentered nponimraedittely. Farther ptrticaUn mtT bekaVCwa ky tpplytmt to w tnaunley tnd Soot, Paiernorter row. T "" TO AfUTHECARIES, thymistsandDruKJnS; JL To be LET. in I ha rf.lwv...k.j . .w. - .71. ."' IIOUSE.Micomn.tnd.nt SHOP.ia (nod repaid : Md ritbeWrv!; I Ion, time occupttd in the abort iwfeallin. in, to ite rSdSi n ac oi .lie laur lenarit, an unuiaal opfiortunitT now nrrnr. r u Jl,n,'u'lk!;kiMd",!l ,tM - tl'rT.ZlrU'Z the Undlncd only rrquinnt t mooerate rent, and ptrmenifor hi. tlturea. I or particuUn apple, pnat paid, to Mr. Lookl iv... jt.LbrtnTo.10 A.B . &.. ;.l.wl!:k SSa! LfcSr.HULD BARGAIN, 12 per Cent - To be SOLD, a rilu.We ESTATE, within L - ,...... .,i, .. UleAntlnn.I.hn. - toni conai.tine of ait well built c!aTe,n "UTrrpool(otlaee. - .itailt in Bridc - trert. UrertoolToaJ.? urmoury pan. nacln( oral (trdeiu. in tn open heilttlT uluai. and.Hllt.ra.lucls CM ln.pcr.nnum ThW w Km .a i t "".fc."? " "c"" S trrUof ljmot tr. well drtJiMd ttith tUlutct n"dric a.Hl man. crmeemence Term "S yeara. V..K:.,.kmk1,Ji??f?i L""rd ro.,1. - i ... - . launuay excepted) from II till a CjUKREY To be LET, Funnshed, a nrsUrtte K.J FAMILY RFIDENCE. mott drlirhtfuUT tituala .k. a m,l of the Treatury Md SUndard. CorahX TThlUum ta at! proached bv a noble carrian dnr.. .j ..". .J,..""". Pd,n,n, room eJM roonT. I bry - b7,h"room: "b.Tlirt'SirnhT principal bedchamber., and a Udy boudoir over. numrmuTKmeMic offlcw. double ctrrlaw !.. ttabUn. and other 'cnrihulu"nSTpk are trounda, ah pond, excellent kitchen (trden. orchard naddocki! abt.0n,MnUl0t JL "K - rarlml55. smith, ft VaTaHH - caoto of rnS.k.rbarW " Mr' BVJderat. Apply Mthepremlaet.t.Oroct4ikaItccjBrt,PMltTyi or lo Mr. retlrntnam. 1. tifuawr - rtrtjet, aty. ' ' ADOGAN.PLACE To be LET, on the south itde. a HOUSE, completely Farabhed I conaittint of drtwint. dmfrte.asd wreak fait roamt, t beat bed roomt, terTtnta ditto, witk tuiubi omen below, man 1 room, nceilcai kUchene, Urea pantry, nlleeaar, and t atttr clotett ia door a. Th air mild and tatoariawa, andBlFhraltminntei'wtlkoflktaarta. If taken by tht year, term. apAPITAL BUSINESS PREMISES. Cannon. V;.,,rTJ lcjn SI. MtrtlnVltM Ta be LET. or SOLD, th a vnaa.ot ttj ocair.vtc rn.aBji9b3. wiiaarcnaa Ttu'la, coBBtm. hoate. wairhouar. and tared rard. ehtnhlT aitaata. No. M. t .. atreet, ckn lo th new Umdrat - brWUre, ra rubalaatlal repair i compliant; attic and tat leadt, excallent bed ctumben. diainc room, rna - renlent dnmeatle oracet. dnc Apply oa th premiani or to Mr. r .gworr. gp. t ontitoBa. yarn. TO OIL. COLOUR, and ITALIAN WARE - HOUSEMFN. andothcrv Tok DISPOSED OF.a capital BL'MNEis in th above line, ia a trrt - rate titattloa aad popa - knit neMrhhouthooit. Rri.rnt about lju pec anwum. Comiac m tbont xTtmx Saihfactory reatoa. will b (iren for lb prearat profmtnr IraTina. Apply lo Mrtan. Field and Thomaaon, tnanta. Paal - wharf. Thanmatrtni or Metro, pott and Co - vtoesar - .....!.. .invatk - wmt.tN. ATDA - HILL to be LET, Furnished or Un - larniihed. for a term of yetrt, (or t he oriflMl L E s E SO L Dl. a remarkably teutrH RESIDFNIE. ia nceUent repair, and far atahed In a eery neat and complete manner, rendrnnw it mLirh afH - Me for a new - raamed coaple.oc a limited family of reper lability, mort pleauany ntutte. No. tit. Matda - hill, oppoaite SL .nin ewrorntu, mi . roon waiKa (troen wrui a teiectmu of chute rrait Iran, hot - hBut. emery, (reen - honae, erotto,aad taiubte onudlirTa, and convemeBt ippendarea. May be viewed with ticket! miy. wnw - n wim pamcaiart may oe nan or Mr. itattleworth. C1LAPHAM.COMMON - To be LET, in the im - J mediate vrcmity, a capital HOUSE, now occupied by a lady at . very nrlert private nttMuhrnenl of Brtt cltaa. Aay pcraim m waat of a trwd boot foe the abort pnrpoat would find thlt tn clutibie opportunity, at the nrraent projmetor will relinquish at Lhrutmai.and it it not improbable, if taken by a lad of anpenor arouiremenlt.lhat m of thcpupili mirhl be retimed, it would raually ttrtl a rental prirate ranuly, coacn - houw .nd rttrnrt bein tttached The atefal Ql'llREY. To be LET, by the year or on ls ij with Siraret compute, PART of OARSTON HALL. Bow a eparttr dwelhnt home. In (.md repair, with immediate pmatttton i citntaintna J perloura, J hnl bed mnmi, t dreaun mom., t attln, kil.ben, panlry. dairy, tnte and beer celltra. ruerh - honv, l - atall ttble. ervant'i room over, and hay loft, varioat not - oencn. rood wall and kitchen rerden. SitaateoB the verre of Kenlcy - common one mil from t V Oodatone - ruad. and It mllea from Londim. Part af tht farnitBre mte be ttkea at a Ttmtttnn. For partkal.rt apply lo Mr Baker. II, Pnacn - aquara, Krmrlnfttwj - croat - il by letter, port paid. I DDLETON.HALL, near Brentwood, Esi - rx. To be LFT. It miln fanm Laaulmt. naa. RimimJ . .. ciouaTAMILY RESIDENCE, with ccaxMiouiec, tuMme. hot aad - rw nouam. pvouociiv (araent.aaaa or itteret of land If reaaired. Or it It well adapted for a tetert tchooL 11 kat recently undertone thocouch repair, both ornamental and nbrtMtiaJ. Th titutioa u particularly elevated aad healthy. Coacbea pata at all houn to and from London. Run rery low. Far particulart apply lo Mean. Gillow aad Co.. OttonUtrarti MetBriTCaoper XCa?BuZ. ralMtreet.or Ccamuit - rtraet. BoniUtrteti Mr. Fiabytoa. Upper Baker - trreetioc Mr. Thornton. Brentwood t If by letter, ton anai: ELIGIBLE TIMBER W)NCERN To be P.A.RTEP ZH' "" - ' CONCERN 1a the timber .1 Ipewich and Maniunrtme. The trtmikM .t lM..k ..nj Nora Scotia VTharf. comprehend aa ei tenure bricked wharf tad cvnnmodioBiTiri, well adapted for a bondror y trd. TheyaUorom - pcehend t modern coturt, cont4in of an octrt and roomt. with a (udan attached, tnd .very ronvcBtent nrnMiw that It reaaired for conductint tht bun net. The ytrd u dry and healthy. Md from It H enjoyed on of tht kett view, of th Orwelk The bunneaa to be obtained ky purr I at of th ttock nd the rental of th preroiiea. ta. plKatwrn to b. mad to M C. at F. GoweCi. Iptwteh. trade, i TT ENT. Near Maidstone. A capital Mansion, - IV, JJtJ LtnA - To toLET. Funiuhed.by Mam. Morrit, that ..r. .n .a.u ,, .Hntuntn trvtrry oaacnpiioB.caicillltM in all lit irrantremenu for tht comfort .nd rMtmiav. .r r..ii. ju tinctlon. with etcellent walled - tn (ardent, thrubbenn, rreeaunr - e. ice - hnute. Sth - pncidt, Ac. toaether with tereral enclotum of rich . r. !""" "mmt tneaame III neairttl). tsowa at tn Fnirt. tt ATleiford. on th border of ilia Um I. . .,.!. twi. ., beautiful aitutilon, dutant I milet from Ma.dttooe, tnd from Lon. . '""". "wp'r " meaari. Morria, turrryori tad land atentt, Heek - atreet. Muditone. VIS aax DAMES Madame GERMAIN' ett A VIS aux Xlk.SfZUR.eMi In Itmrt, aurtv atlaa FONT In ROBlCS. daM km neat km BlM nMvUta.et uetmea in. lllliman.kan tt kaW ikitaji da Iwaeav nt. netwatay. aaat tne Haymarati. AUAMB LE f LA"trKIEK Dee. to tnlorm imt if X Friend, and Ladtm iiktitlly. that th baa part milted key BBinitnry SUPPLY af FASHIONS from Porta, nad wknrk aba a. to obit at aaca prion aa ana. i'LENDID ASSORTMENT of SHAWLS JL WAITHMAN Md Co - af Flnt aueee. turn now ready ra ircjoa lk ami comakle AabORTMENTaf BBITIlt aaat FOREIGN SHAWLS tfcey karw ever kna itiklit to swhr. m tmajM katk ra 'i ratWatvW tkoae f aay atratti mitt. Mil Ika aam Itot dtctdadly damn. Latum M asl to vwat tM eify aaay kavtMaamrlmtat tent tor nataecuoa. India akawk kowawa. toai. oteachMitid rta led. ine - rrtcarar at new RiKiat I. INDIA SHAWLS WANTED, for wbcb, if wry cwcVma, eitiamdinacypTrenmay ke nkrtiatt. oa apecytnc to EVEBINCTOM ami GRAHAM, who liiaUaat to ere th atatart tarst par rvrvy d men pom at India Skawta. and atket or Bala! aea - , at tkerr ladia w, tat lolctr of ladia. Bmuk. aad Frewtk ikawla. la Ik atoat awvel and aepip'cd ilititt, art now on mat. IMIt Wtathiiuit, ra, Laasrtt atitil. SL Paafa. N B. India afcawla emckalMd. IJASSENGERS to INDIA, Vc, may obtain thar B. entire OUTFITS at Ika akolaaal petrea, at S. UNWINX a, titimaaia eneet. tib.s L - raeti at caacw antru. cnT.ii. aiaai (owtB. labia knew, lowwli, tharlt, kuMi y. wMtaJeaa tackert aad ttobMdmc.catoa f arattwa. wnrte inddoBbi r.aiktscwta. tmakt. Ac Ladwt prepacia their oat t u wlU tad ready natide a larrc ttock a ckiiaim. nkt (owaa. caa.cambric tkpa. what aad lol.mid dpi REAT COATS, Frock and Dress Coats, of a rery JT Mpevior dean.ptkoB, al J. ALBERT.. Taint. Ac. 17, Fn. Mreet - hill, 7 doon fra raati, from Ma. ta XI Goad Ptmihaat Oraat Al la.t ditta black and Mm. Sta. to 1 7a. i ditto cedound fmrh coat. Haed witk elk. Ac. Mtv to ft ISkl donble - rmlled katacymtit tivateia. It, la 1 ta. l the (Teaurat variety of mntwa waaateaare, ta. la la. a nit of plain beery, t U. Tb abar pnen an tar ready; caab. for wktcli tk pmy toc tainit lotiv tht moat petfect laiiaaarijwB.,. r aiit.aw.ti. PREVENTIVE from COLD and WET FEET. The WAREHOUSE for the DISPOSAL of HORSE HAIR pAl ATENT WATERPROOF BEAVER HATS. t iaMtrty. akape. andeednwraf tktlart half iitoary. are innat mamtianaira By huh r. tm.i a ana i.aL.iea, hbi huh. and Lnadoa h.tat.mrneT of RtihiiM iumI, cky. Bart awaBty tie HATS for EXPORTATION Merchants, Cap: tama. and other., wha an ra waat of HATS taitakl for ia. leur. aurketa.wiUlM It araatry to their advMtart to parchme af PERRING.n. strand, corner of CeciUtmt, whs kat Halt of every Bcetriitlua foe rBipatM at a abort aotic. i mdillat af Bant Batetr aad silk Hata. aewly mvmtad Halt and Can, Ac - at Tery redoced prtrn for caatu Perrmc. S3. Straad. N.B. Tk bat Beaver Hau m uoaooa. at m, or new nirnialunff to call at NEWINS. pietbas thaat putrhani taecuoa will arore the aamiteat adrantaen to MTiaa ai Ika trtakliakaaat. Some brat year'i pattern, af tabae. Benict,Md tea wire lo to told rreat harraina. the ton and t - hckl ruMdrlierl. CARPETS. Bniateb, Tery stout, 2a, fjd. per yard ; ditto, last rear partem, of tBperior auaBty. St. til bat new ku.io, awj. ro we tiiaiai.i, a. aa. Bkakaa.cwaia..taT, ww w.w. aivaa. Is. Sd.tom.td.1 VenetiM ditto, ditto, from la. Si. to la.td.1 royal damtak ditto, from za.td.tota.1 ttaBcarpera. from did. to U.td.1 stout BMeten. im.i olmity. til enaetirn. arerai larmtMi ytraa win imiimrdSone dock of iMtrvt suaBry. herarlh nar - .drrn bed tlcaladS.m.r.Ac - eonirycnno. At Robert E et aad furanuM winhoaat.ttB. Hark Hoibora. aaar C N B. raraitar prints. Ipd. per yard. urweta. ttardea. Stnad). taper ataker ant card 1 witk IM real maker toy irady meaty wdl br ok 1 tow. taara ia tan of deal tn by comparison. Neither Gam Mr oil It maker to Hit Majesty. Tattart. tk taafatanof T. a'splinc cards, which art alt (UaedkyM twa7rM,M tkallhry cannot trick torrthet ra th hand, aadth pukhc ay ntae.lidle ooaerr that ihrr are mack chaaney thaa th pmaailiel Ivory cans. uamaaa wia. aaa teaa ana Mirer toaraaa ptaynsg caewa. lorBMd OTICE to TEADEALERS and GROCERS, tr bow ready for SALklalao tn Md codVe tiekeu (ia aim. adayted for bowls, boiet, or chcttt), larre aladow billa. Ac Tkaat ticket. are la a bold aad ttttrant ttyle. bearra th prercnl arien at erery tanavaw ns iim tTwcwcy tvaam, aam aoaa aiiam llliru IMPncastatlia1 cratrred when pentad to order. Aay portoa to tk trade cmboc ts alactlati m uaortaant tuitabat to the resent peicn, karma" rack M ntewaive aaaortmnt always ready. Prtal lita uffl it. la, abooktrirl, DRIED WELCH SNUFF Under the ntroBare of th Mort Naoit lb Martuit at aaujacturec, inwtch. bar. klrw tk rlltiH DRIED Tf IGH DR JLJL Uamediat Aashny. R. O. ma? Mrchned the WELCH SNUFr. bet. ta Inform th public, that to prereat tM latxodnctloB of rpwrtoM and raferior lantaOoM of tbie higbtt mlitaatd touf. whereby Ha rrpatatioa may M (Ttatry bjiurad, aaa to tin tk (Twam article a mora disCjaetiv chararter thaa it kat hitherto aoitrtad. hat idistid for kit tatoi. by perwatmtM af tk Most Nobatth Marnabof AarT. kit knnWpirwah toad tsoa so wmca, rvevy pact et or in (taaiM arocat win MtnM'i.a. Ranaoa. - Mr. 8. Ward, toeasreoarst, PtccadUy aaat BtoBaujtoav DR1TISH SHEET WINDOW GLASS. A JL CLAUDET. W.Hitk Horbora. calls tht tttention of ackiteeU. builders, rlanert. prhrtaeilers. tad tht Public, to the above ARTICLE, v. tiv vaw . tonv wuviwa ot orrfisrs snanBMCIBTC, aaa at Tery moderate prim. Thta article win be fond to be equal hi all respect, to the beet tMaatactarad ta Franc aad Oermany, aut from it superior casrar, tat neat, sCerncth. and si tt, it partJcatarly calcalatad STEVENSON'S PATENT SELF.ACTING and RECLININO CHAIRS - S.S.rentxOunylniViMthearjcalify aad eentry, Ac that he kat iaveated m EASY CHAIR, tor Ik comfort aad an of Bunerow claaet of fcavauda. at wail a. tk I. the etadkout, the ttdeatary, ami tkon wha ratwjr tti.BMt e. Th eaa and comfort 11 aflVjede, ami tk treat reuefttvea rrtllnatltTcttantrma hi ditiTrat tntlllnn at lialr mliaanlihia 1 to tb affl.ctd aad ravakd H will be found aavtluible. It hi saadt laa variety of eteaant sh.pea.rtka manwfactary. St. Maaeum ttittt, Bloratuuniry. and tntd as c bnp n a tied chair of tM same pattern. T TPHOLSTERY and CABINET FURNITURE. FUR NT Tke mart BlarmBCTBl diaalaT tuT rREMrH aad ttfllKU ITURE rret ami ht tbacowatry, attustiuaakry lb larirnt in asrnvr, sirniprntaa inc (reaieM tanety af and beat wlecl.d rta titer. acnaraster carpet inj af tM mort modern part' airncaoa. ana 1:0.. n mtaatactl ply the trade .1 then s adapted to every artBtn. ritalnssa to aaam. fartocy. Brooke Hoate. in. HoUtonkbars. TTPHOLSrERY and CABINET FURNITURE, eJ wtrrtnted nf th beat malenal. and workatanalkia. eheaelha any other hmtw? in liadaL The noNtly. (entry, aad puMsr an an. kcrled to rnvpect the tattnt ana best seWted ttock of CABINET UPHOLSTERY GOOIrS ia rarumd, awriahie f. .n purposn. I tlie rtltnr tn th. minaion at HktrillMrTUlKrek, so. CI FT V. 71. Lradeuhaltelrret. which I. enrolled, asrncably lo ad af Parlitmiat. rounded for tM iuat.it t of cndBanuuaa avarhtan. - k. combine to prodac onhrwhe very best amcln, at Use lowest price. t or sua as ue noneiy pcovioc lor lea memta.u to srcSaem. old atrr. burtal.and for arnran at death. The konety bee to ret am ancere thuka their bubm - tob. pit rams, mchsdmc royalty. aobiliiT. and wvm wi in. am i amines us ins .ittariom. lor CM rvtCOUTt and nne. rout paiirman baiowed oa them durmr tb last 17 years, and bop, by their endeavours, to merit future favours! at the tame time earnetily solicit a trial, at the only criterion ky which th merit, and decided advantarrt af tha crt.bhahment caa b fatrf cttmuted. No thatetneut. The roods an all warranted, and if a fault epaaart. et - riurawjvnnm iTtnouiria,lrnlromcruuneany tnto ;i,wdcta. hrtl - rtcect.clty By order of lh Trarten. THQS HASLER. Ser. PATENT I - RENTH and ENGLISH LAMPS, (lundenerv.Ac. - J. FVANS. H and O. rtatkatreei - hilT. beam toantoaiiit to the nobility, renter, and tha pubtir, thai k km BahowaneatenatvuSTorlt of ike tlwtt AtTtrLH. m btnint ill th laic impvoresnwta, of new md eteatnl nythrat. al nira. ordm.iT low petm. Akn a treat variety of In d cocfe nrna. In trtrs, paint dish coven, vemaoa duhn. knivn aiU fork, and tenc - ral furankmc ironmotMyLemdoa Store Orate aad Lamp Buaar. FafcttreetdUdomsfreMttoMMunwnljndt.rmarntvTktceaoBlh OTTTs'ATENT STOVES for WaHMTI! Xt, tad ENTII.ATION. - J. L. BENHAM ben lo iwform ha friemlt aad ihepukhc. that he km entraaad with the aaleatM for a very Urn juplyif the akora, which he cm witk treat coatdenc reramnieBd. They are ntremelT economical la faei. oaa - lkird th utaal aaaarity beintr nnVaeat tar aa eoual npply af beat. Thrp rcuuir m reyltnithiM. nor aay met of tttemlou darmar It or It hours, u perfectly secure from acevdeat. aad wiR con sum cinder. OTMyUtadtrffueL J. I. B. kat a (real Tanety adapted for ckarcbas, chapels, publsc offlcea. cotnUaw - houaes, (iceu - lkuusn. and privata dweUmrsof erery deacrtption. Tke rtov may to wen la aa every day at na ttov rrat aad bath manufartoey. if. Wliprtota Mint. c'.T"1'MVr'"' .,ho IhepatMtet'fctt. atset - ttratt. whew oeden ..m vm ivi,vks anau aunntt US. WJSDGWOODs highly improTed PATENT MANIFOLD WRITERS, foe roprm Irrtcru - Thr. mvea - BENEF1CE. To be SOLD, by Pnrate Contract, tlie.NtXT PRtSIVTlTlnv i. I'nitri .rrice - . reapecuMe tnd rather populous neirhhourhood, la tht county of . z - .ri.KHiiiH.mu.aiatvanriviisnH ate. aita in is free from all questions of tithnind taster dues, or other. liktlr to rmtt untkaunt coDlstoo between th minister and tht paruhiooeTs. It includes .tood paraon.ee house uvd rtrden.withM etute aad pernuneat real chart, fermia three - fourths of the """"' nm ine rnnaaoer consists of a comaMeraMe number of tiu WS'" ,h PI tnd turplict feet, tmountiD altatrether to about A 13(1 a Tear, but It it considered as Improvhw. Farther part u - ulari may be known by ipplyint; ta Heart. Goett aad Btrchall. soHciton, Prcaton. who art .uthocierd lot real for the tale. Nov U. IRtS. TTIlE cdebrated TATENT 'REW MANU. JL FACTOR V, Wharf. Machinery, and PatenU. la Ma or mort L.U ay rnvue uuirtn, ny winataMey and aaa. tyrrted PREMISES, held fcTrmaclJ M yean. known a. the Wenlock Factory, City kaata. City. . - an - ra4kjnr, vnan. aacnnurci klla. Ta na SOLD br Private fya.! wav raiewasw aewi' at. iisaadiwat.1 ttad. for tk strnt af aakin arrewt by machinery rompriaimi 1 raatta af eaartal woVkaAoo. af iwa skmrt, 1C7 feet to lenna.rntine. Mnt, amitky, maasrtr - t ac rtal.tr partaert dwelna. coanune im an, , spictoM ytrd. and tort tkd taf (nwnd. fornuaur a wfiaif, "ftoMan to Ito canal btrtacd'tM feet. Also, tk whom of tk awlunry, mckidlnt t sam nwinea, scrrwiM and rMadbnl . - nt urtnea. rorrea,looa,a1c Ulnm laajlrttl for mkklt( jrewt. dalad Marck I7 aM fceplemhec MM. enrk foe 14 yncs. Th - rrr. m - in prrmtaea, aatenca. and ataenrnrry. mar be divided to "! " pwrrteaatTs! aeaanstt a most ravitnag eppot. 1 ir,i "T - Tw", rimwainarenim vrrynnvan 1 ttt saw vmiT bb iwaai we tus SMimit,a aatae. n.i Trka, llpToaWe TERM . SHI REET, St. Jame. - ., . few door." P - WHcVhJ.'ilu,: - , OlSlHdilSSW. TbwirlSE'or rtiDfic KOOrnt, llttMUritn rrntavaMtsaMnanami riBatB - eat SrtomnSLana Mfft Witldw III faaae t ir l? - Z '" 'I19 l m. , a w,dv,B t o - - f, 1 1 rtt httrh l ttUAt rmrdUuVcsf anJ fBSktMjMwe. - TlrsWt - SmBn CITY BREW ER . , Exeter Ihu conrenient a'nd vriaabl. COVCERNjj atacdahed mm, thUnl yrwrTin. mw Pirt'rToSPETro?. Tn!T puT?i? SS E' well arranaed. ma.k t.k la .U .JS. ." rM order aad MMtbena ,TkV."V.k7'" i" rera. and all other Biennis corret4ondine pump, .re work ad by an 11 on water itiim Drancn of in rtver riv mtiniimsea. st.btmsi. .nd er oeeweey Tne cj ..,,,.. . - . a. i . . - m n a iwmriiiw portion may maa on . - ....,. . ... rw.H.... .Hn. w ... id. in aam Tk. ..ki - " - 7. ."er.. ana nil JJHJ&17 """ ? mill., and water wheel and a powerful nd . . Aa nee lent dwellmw k.. - ..k Mm, and every other converdrnee, ad loins tht tlmJZES! '",tK!"?JI rabncnrmaTln the 9 tot. f .hidi a cmiiderible porimn nuy remain on Rnhop, aohcitm - . Etrlee. 1 apply 10 Mr. about 1 axrn of laad. tituala tm th tonka of tha Reatnmne.sk. caaal.almlnMllroml - dan.aMlatlcrn.i.WatJJ district. prnratia tkoae af irmdecat tapttal. aad imsalint 1 Ltmdrm cntuaetkim foe ale. decided advantaan from tha tacutrr of Brtncarruuia. Tha plant conaiau of aw rxcellrnt It - barrel doav copper, aaaarter laa and maahsnf mtrhmtf rebieieralar. aad ne. respondnui nteeails. all ia load ae.lrr. which (uf ika brewery be In eat ertarmtjSakabBxyaaraf or Mr. k. Dicaaoa. rarrryar ta land uwti vakmajtn - swwsmMaiBi loan, lsaaoa. CLAPHAM.R1SE. Surrey, 3 miles only from Lon - dork Comaaet cheerful DU ,n.k mi. k ...w. Vi aT?s. ,,T",, J - ,mMl1 raddock - To be LET on rablttnd rterlRFSirltNCE.tleaaanUy situate..! aaphani - rise. surrey, only about t miln from the metropolis 1 contaiatntt neat di - nlnsi and drawtrut rootrr, library or mocnintt room. I commodkout bed chambers dresain room, warer - cioaet. More roam, china closet, two rood kitchen, footman . PMIry. detached waah - koan. and erery co"venirocf.ietnspertellfmilyi raomycoskrhJaouae.l - stallslable with loft, aad man's room over, a ordea and rrerahouset also th occupation, utu.1 Mtcharleaae. ISO. of a email paddock and tardea (round at Ike back. To be nrarad by .PPlyiM to Wmuaeley aad bons. Palernosterow, of whom the term, may be known. ES1RABLE RESIDENCE, withia 3 iwuTT drlT of Londmty - To be LET m LEASE, for 3, 7. II. or it yeart. or from year lo year, on most maontblc term, with (mm. diauacMturtem.amntcaiuaakw FAMILY MANSION.withhirhly prMucUvjledjrtuna, weU .locked with Ike chcacert frail ittn, with inrubberrarj eeBnre(Tmrada.and Item of cicctleat meadove .j . ' ' r . .,.... ...... v, ..kirm WtavtltUW - . a n. aoaamam imani Of tpaCSOUS OIBIBt. rWiaT, md bmk - fat rooms. II fret pitch, a aood billiard room aad ItmirytndBB - merout coaveaient bed chantbrrs. a (nod kttchea.nrlh attached ofnen Th out - premlati com pi ka capital Hibbr, i, c. rot Adlrncton. a Ia Umm. of rvevT dctoiptiua, VwendMusee, (ruary, loft., haraem room, poultry yard, Ac. pttlKalas apply (ifby letter, tort pndi to Mean. Adhnt Orrtory.ind r.ulknn.toricrton.Bedforarow. Uieidoaliuto BatrjH - Hoe.Ha.fmt.wrfsl.mMon.a - Vlolota.B.tk. ,"M"" HAMraTEAD Drtached Residence, with .sta - , , rotvek - houte. tvdeu. akc Wktrtaaley aad Scat ra. ttortfaUy acaMiat Ike puhltc. ihal Day IttTwncevTed MrurTkaa from tka araaeaabiM la nIk.p.M.0 oe .k 'a... n 7ZZZX..!Z1' ml Vr.""1 a. 1 . - - . Z ' - .' "." . ..awnsilllSHl - KH BTt. l7lT "? "lr mIbm wuhla a few raaaatn walk, af tha ' HeaU. and it it wttadaJ la or tk pirapartf foeBubac ma. early to tb.en.mna .aruut. nlea u acKabaStr aksTtTldlto ne - Jiously madekyptlvaiacueocact. - ekTirinatdnmaMaTarS 1 triactpal kad chambers. tacbelue. bcoTbCjSr! fmlS ipartmeau. aad a waur - clottt. Oa th crouad aZaran tn. Twrnt Fn - cknrartM oa - v. at fnt tn'tTrdmnTna - a H by7. " - JaTlM - tai, aaMaji ensagt aiXHtSfi, Tllltfrntil and IMtllMtl ml. - - . - - kanS - t11! "rT - 5Zl?Z. luMS!S!m.,k!i,?c r - TatotacnrlMjMofltoaMao ?4rik."!",0"'to"rTtjaaimaajtpit. Iisxhrntt aitSWL'" trHliaticJaWSraB a swiatMBTITri item wiii permac a letter with it. copy it cm opcratioa, or If reuurrud "ClT" '"". '"""" "u aoroaa, wim a aneie pea IMysti, which it to durable that it will hut for ceuterin without repairs. Tha ntrarjrduuryappar.tM. from IU simplicity and denywich m OPCt.ttrjn. as well nt norlahthtw in efMaaaaetkn. 1. I,,.kt. au lor aolinton.snercllaBla.and arrantst travetHatf ne a.... alM.iat ik. an .ha Mronsrly receanmonded (with the rerently improved cwpvm paper, wkkh a quite fra from atwili to the nobility, cfcrirr. merabert of parbameai. bankers, atawards. and arenu of Miln, tad la an who hire occasion to write much, and desire to keep copies, or tend duplicate abroad, to whom it will prove a trait sauna of Urn, trrmhl. ARMLVQ BUILDINGS, on a tmxh imprtrved ttotane - 4t. BEATAN. Jim a i mpito Ha Majesty, ton ban to - aMttan to tk. nstaq af tat MhfcCM APPABATlJ. 2. tsrulaty adattad tat nvewnrntocaf pdeau haauet. ck inknTemsmr. ratataa. krt kajiti. Ac The MpartM It la daty an at tt. Mart - kUtM teial.Pufcadiav.wkenW a - v h. m """ SHEJELDPiaAtErtSHEl - 'i - 'iELDPAICBa: - iSkttSebt FUtoCatBPM - tnurnnrtory. tt. Laaaacn. fa tiaanwf Ckmbt sua I. a i'i it i tinkli.lianl a li 1 1 1 1 ra i.tanfalBl.Bf PUkTED ARTICLES, eats IS aaattey aad CMMWBilMtaactuaimMBttlltnni. ASkemiai. aato to meiikMt. East latta - " af t..rin,i a. taM acta, coranaffki was aiaf. LATE HENRY SOLOMON, Refiner and tVsldnath, U. Strand, sisndw th shrrkk FV Oaaetv - Tm. WTOBchl FIDDLE PATTERN tlLTCB aPlsnM.aaad Nlll yrvmr wearasnamanlp. at 7a, M. per t s Kkaae - a rarravw.la. akt ""' JJVT.rtrtw'"' rmtoto pitiuiUiMl prtrn. Wm.ii tta. aeavls - aau akl mj - . a . i : . k. uk. r v - - " - ,... aaai.aaNa.. am. aw it. wr la.i aw mJ&!T ? J'0' "" Laant aad (rntrmra atftwdid tr witkMltBwMsu - Utadaa. Lacam pout peat BARGAINS in JEWELLERY Ladies TTaUnV jnftrh COLLECTION tt qaito mtm NECKLACES. EaMwan, ZTSH'itT 'to?"' lotaan. Ac - malrermlry adWareei l7.rr.k.T. ""? taaBltoatrat. Sewenl etrnsdVAaad IM mmnWjm lltla)U SrltrSJat BBBarwraMBwa - ' taa - J - - an 9k. arftowat BeaaarufwMBBBL. - ' 1 gM?J'JS?A'RATT JtoT. tt. New BMBtUrtt. I asata atusni iatkeiBi qJBt.t. WT. DULKN, (Kietlamiib, &C, of 3, Cornhill, . M to mfrrm hH truratoaMltopwaaV.ikrt narwaj pa - ttlTed aotar toawrl ka ptlmian fat the npaa af rnwt.lWtr Lmukm kisil.i. ke ta aatsr the a.taait aar nik (IF kit valuable awl tassavaable STOCK af JCWCLLKBT. WaUfcea, put. Plated tetuata. Ac. aback t ltUra)tesdaala (real tarnSca. D. lakn the .ttuttttUry sf iiinta kn Ikaakt for the (real swpport ke kat nperrtaced darUta tha any yvurs an; naa lusaaeu m s,btbbib. STAFFORDSHIRE COALS Owing to theprat Imnl foe Smut CcponArld Coat, they kare inlil ta the Canal CiniiaBii for a redactsoa la the np rtppnwtta the and hamlk ana aw d a ti a.1 ratury to Ik. drtw tiwma. asdwdl burB.llaweA COALS. A SaTiDgof ec per Ion. at HorMttirst. wkarf. Bankstde, ane TWkfrtaearlde.TV. tort Xa tan. irwrnta wiilmtu iimij niaimai u at part af tnaloa, fits - af aB fttra d eaal Im ta. Real Hatlrfr. me I rraaa ta krtwa. awaaaary kyport fatkrasry nertreaf. Atyey att.Miiuutsi.1. take aaiaad eaal ma ta. Real Hartley!, foe kakrra.Ja. r. rash at Ik Om tt dab mi. Pankatn bar. m tpniiniHy tf it i eat tbenrcaaa eeanta ana linn rrata cm i lint MBoatociT.niMiniia. iirsmi taameaa aaiMiia aesamictt. CANDLES, J. Sd. per dtrten Great adtaBtaee atei.ili laaatT.at tk CWy cvtsaa Ctodll Mn.ratn t.ll SMITH1. St. Failnaisua unit. Tkepunnt prtcaef Ike Twry kat Man nsrdaaalavaw.peiduaB tM mould., wn wxks. 7a. dMtai at. FsTiasrdsmiTtee. IlmottT T71LMOTTs IMPROVED PATENT WAX1 TT CANDLES (iwaatT m nuMart btfant aaw lompkiMlr t. MMVAwd la aabHc tarwur. aad ia ceattaac am ataamest tttrrtfaanW litla thltlltiirrt - 1ST k - hit rf Tklfnfl nils .aaintl. Browa. I esvlsnhaJVatren l rrictrr. Bkbopaaa aual i Mai butt. tboreditcki Wait. East SaaikSeld i Ftatoa. klardktnoat wall anJa.Oauuurt - ttreett Lamb. Ufiartoui Darby. AatJitentVni ttaat.ainntiiiiai nasaeai. titaai iiaiiat acaiaa a. wnarwicki riWT.Omi MabtoaMfrura.niathami Hcfby serf Ca - 1 andattheaaMtulaCTnT.tt,Cracecburcheiiwt.iuimi af Fea inert. Ooserve, wuawtrt Patent Wax ta parted m the q setten must to port pan. ATENT MOULDED WAX CANDLES. Is. fcL per Ik. for ready moaey aaly. Th makiairr and awn at. for th afacrtra asoaey aaly. T uraortbeusrv krMtful amcJa tone l ALE oflhrmwtll COMMENCE em Taenurr. the ue nf Ja ant. TbaadiMtatitaf Ihne over lH other caodlnin eartrdta - cata colour, thrrr bemc kardtr, (I vmat a mack mrarr tad pun ftai. their more tomaVtcty reberiM Uwiiatltet of th tanS'tkaa tar cat. dt hitbcrb, mad, tad IM redacta trie, with th IrartkWtiae Utryltae - added to UaiTeattnaasMeoe'lirM tkeytire mrtuMthe - r nearlr tt atatomml n taOow - caadatu, Tkon InpeuTiiintt cam. btaed fairy tortifVj; HaMtoBtcatTagrhtua to bt la retry iwmect tkTvry bin caadW ever isl ptadncsd. Hk,FBt,kaufcrtintJnaUa SPACKMAN'a PATENT WAX CANDLES, la, aVLptoBV - Aaaai trial wfn prwr. thai t (real npi unit u tut all tekcriiB rlimtata, ilanri.nl tcoaomyiMdn aaay (Tea ta. posrtkm. af emoand taRaw. wader Ito mbm of PsdeatWU&adkn. .naowpratJamtiMtkeMknt.rlltaiiaMl to iMCIkat maa an (rwame nana tad ap to packet, of lib. tack, aad taautad - StalaMi Pauat Wm raadbi, - mMafataiad at tk CMr Oil Milk. Cnal kniiar. Oryoad. AB otbera ar toarmtrt aad aa - p.lailpad haitation of tbnt caadlta. Tk ateacy for tkenst af them la tb oty ta mnved from Joa, Hat, U. Fenckalik rtittl. toWavDayandCav. Oiaeikaiik Hint t aad told aaa by That. Gardner, a. CnartM um. rartl Mr. Defry. rocaer of Ourwe. street. OxfoeqVeinet I C Yawac. Hurkstrnt. ItBtartMl aad Was. Tu waa i - ArtuL,ra iu.suAir.tva. ao many adiutltiaast. kare rtcMtfy atad Uarr Mttiaaia m tit pwaue aapen tor was prBbaUy toaaatda acuta to read it it i tor wax ctaadln at led and prim, tart the aver wkboui nantiiutunai to sue but to worlA rranan - tbatanat eftkan wkn hrnpeetttmedto suw nrrrntloM tut arucia Mvtlnwasry frwa irtery laatar. raara Wet toMnor tort of CANDLE thai w bar Jatt Itorattuced, i mtrr use teas Bl a 1 1 int. waswaaaawa an tr an uaa saw sraaBBtet will from H br coavracM wt bar attaraed tha did kimaa wmrk tobrlnwnntlt toparfBrriMtalaamtBmrrttadtaaialti. I the pubfie fwr their pan nam aad nppart af a tar aad I af CANDLE thai w bar )aat Itoroduced. aad ana 4RT1FICIAL TEETH SKILFULLY FIXED, fraaa om to a whobr art, oa r atltlt terma. by Mr. J. ER. Sartacatawtitt. St, Caaaaad. ant tt. Walamaial piaca. City remit Tiraiseraaddecarad tta rand mthauMto start pata.piipa.toeytntkarbenucpiiani.lly itotntwukto Aaiatia Ciwnt. whtck kM (rrta irweral nbractma to lk Make. Aba teeth, if ernnducoaoared. naiiitd white tad bnatlfaL wkhnt thetbthlcst briary ta lb caansej. Anoadaac at ( amwtadt frnt WtiUA f OSS of TEETH Mr. HOWARD, SurTm - JLal Dtatlil, IS. ITeeVrtrnt, toatlMa to aappcy nlilMf af V rteta aa ait rmprccna pemupa. at tM wattner awutac iTora nsats. an ma n tno alatu tooth to a ex are wan whatever. I iron aeBtact. tin nt af tk (nana, or an. Iran a a ccaa pat at, urttbout extractiM tke nott tt itrm rer, aad ta erayy cat, koatnr dlaJczS. - aiarince ibaa aad taattJntioa. Aa msnctioa af Mr n.saitfa ssttodwIllMBiirlllttlTiMtlmiotonrtrtllcqroMtlsrwrai tact af it. npei tori ty. TontkeMlMtMjer Mdnctin tat SBulaBVctuaOyPTTaerTea ftcMltTtJeTttL.. jltkanatfma BI rtttSA INERAL 8UCCEDANEUM, for FILLING DECAYED TanrTHMaaatCBr MALLAN aad SONt. pned Blthoal beat or ft laur l aba fastta bra trelk, wkstktr teWna from an tar from tbaanaf calomeL Artltaal aad Natural TatthlxtuUfroneaalaaeanpsttotet. aithoatwirm aratkar bja. rum. warraafalwrmaaicalna tad tttsralttimk OM of the seem Irm may bt tiaialted fat a thort patad oa Moadiyt and ThaeAm at ay, niBtit. nraaaaruai tne mil i limit atyt a n, i nreac. atuaaTurraTw. caarna aa n rata. rm f dr. OUN BARR, Ladies' and Gffl - JeTnen't Htrr - draner. Htir - cuttrr. aad Ptifamei. larnrtor af Udaa - nd 0a - tirwtcnl Improred Prrakn. aud oa a sprrtur atahiM amy thnt Brachaa. brrrt atat auat tTapeclfBlry to raiorm bit liaadt tat tke Fabsic, that the extraordnaary aad anpicicewnlia hurrtan af kk ta arahnatacedksmnaatmdntkeniwahlr nu ton tf neaafcaay enurtrnc bit premiani the hnproiimcnu bend Jaat ntauntttd. ht iiibwt trutia uut in tupciiut tiwswqmn accanmouatma. 1001 thrr with ha www todefatjesbt aaldaily. win trcure kM the na. tJaunrt of ihcrr mort titiirvautparotsaare - lJ.Chasiili. tn NUNN'a VEGETABLE OIL Patnmistd I? the Nouiktr aid Gewtir. The Imineaa ikatid bar tk nw md vt narrkor arnct (which foe brUbaacr nail kr tt fl kv ducn the peapiator stiB farther to solvit the utraraoa of aB craa - awri oc 011, ta(iT uu titua t mil, atatuj tttnra laar aa arm recmnmrartillna It rtautait to Induce them to coaita..! lit ata. Bit mil rdbac tl It. td. pn Imperial canon at but Jtrorrry tad Ratn Baiehuaa. Great Janet lUect. BedfOnVrww. N.B. Cotton art ct - piealy perpared foetkamL FOR LADIES and NUR5E9. approTrd by tte Faculrye - GREGORY. CREAM, of RObES, a nm - to": mm ill for lh meat leadtr aitikt. cimSiaad ky aamerat. traoa howwl roarplaiata, coMt and ccBnahttma. pnpaied from tra recrn at patstt an. im tm f t Rrarrworm batiihc. wnt n. . nin.it anal daatrnfshatma lh baud, kn cwrtd tke ""art tart. levaeecaae. afrer Ike falan of every tuHariiinidy VddrrSurtrel md Civ, Bow ckurckyaed. and may b obtaacd of mart ckTuntt. arc. to wn and roustry - tM ant Iwa to kottlet. tu Btar a paui. ia, lid. each. T OWLANITs ODONTO, or Pearl Ptatifrio?, JTV rrcommindtd by tha mort tmiatnt af the faculty n rkr Mldert yet Ike mort sola lay and eatcactna. dewtrfrtce tkrt - wta ver darwTtrtd, formrsut aa eaVctaat erwlakl whit tooth, owe pond af rasrrtdarau th toot para aad rare, traded from eenera otl. Md a arrer failint; teaaedy for erery dlstiie to wbkh tta leetk Md rum. at Isible. Tdicatkar an desetentmi saatleT. al tto nauUiM knto.siiatTtheam.tadlrmry tira tke leetk ia tbek socket. rnliaiM a baaatlfal art af pearly tertk. aad M Ika (wb operatn at aa aaU tiuibutic. rntorfar and namaia thnr knlnrr .pywarnarr, and (irn Irarraac ta th breath. PTki.MV patav. duty tacladed. Each teanakn kn the nam aad aldiniMBJ . - . itowaaa and nm. J. Matiiia lain, i peirumeitaad aituli la Ttaden. atarmtn amlrxpenie. Frnh laaahnof tha ne - wlr iamAwd mmIm hMi. .... . . reaa. strivr, at., roc rucTuiunir ota macnii factory. I, Rathhono - ptaca. - tin. CREASE and Co. respectfully innte the public to tm - b their imiutkms of iranite Md marMet, tore, her with a ranetyof PAPERb foe dr. wio rooms, chambera, Ac, all of which may to washed with toap and water. Thanpertontyof ihewaah. .. r"Kr,"",v"J? ,k ,B"ewti 10 iiutsuiny. cwnnnnea, aM nnlta. biU be obvious. Thar Ust mack loorer, and ar not dearer than thote of (ood quality in cominuu um l they an entry cleaned, aad look bkt new, and do nor harbour the vmnta.ro muck dreaded ta crowded cit and (nal town. They ban been fn extent vtum tor "M mn. Md have r rtn trot HUtfacUoa to all than who har aatronaad them. Bed room papers from 1yd. par yard and apwardet barbie and tramte la proportion, ruterat but he sna at lh naaa - factary, 7. Grett Nrwport - itrect, London i and at Batlere. Oxford t LaffVna. Brxhiont Belts, Donctater, Lrockn's, Drvtiesi Gamble aad Brvitn - s. Derby i Tudor., shrrwbury i and pt meat of lh pnnciptlaphnlrttTrn'thiTnthoulttotmtedKlntrdom. JPS Ure" WATER. LI PSCOMBE ami Lo. bet? to riHir ttfmtinn In Ihan a....,.M wiTrn trii Ts - n aiurkofsuch impoetanc Mwardt the preaeieatraa of health thai no famUyourhl to to withnui the poaaaasonof it. L. and Co. bet to Mate. . . "I "J"" rr - ra npanawau tney nara nroutnt inrm to that Mitt ciTfectiou that tkey am allowed by th numerow. famtlaa that have thero la wn far exceU all others known at the promt day for MnfylMand dartfyimr rtver, pood. ran. ar rprtaa water, from lfa. each. Three months' trial allowed ia London (if required, without chanre). to ibow their wpertanty over all others. To be torr. 1. Imb Conduit - straet. L. aad Co. be tocMttaa Ihepublic atmwttlwold - raahiotnJ ncenana alter, lately ren red. after Mum fully tried auay vnrs ance but never found to aaewer, bat bow aa. tempted to be palmed oa tha paboc at a aaw lunation. Ml witk all Ut aid defter, tack at water aot etna or pure. Ac - aM ia small qiaaa - ritM. with th certainty of that ban aietan aflat a ntmtk at iwa, Ml BOW MBI to T.tinttt .atiaa kna ah.aaa m !.. M.fm.m,.MJ ..atad Sf aT".! "! taiitw lanripttaa 'By appuialimal to th Kha fy - 'an mi. aavt awainc trial totora aTaaat,tokry GILLOTTs STEEL PEN MANUFACTORY, J, Nrwhan stmt, Itnntmctiauk jnrPtl GILLOTT. Heel Fta maker and pareanaof ikeahmartad metalla praju bora - vera! yean ruaarrd ra the nsanfactun of ntrl tram, aw damn thai trow ha devoted ka wnraaaae, rtnratlon to the Mpewnnewt atd per. fectinref Ika naef ul and naewary irtttla. T to retail af bit pern - veruv tnort. anted by BUBaeeout experutaatt aaoa IM praatiltat f for tb public'la GILLOTT! NEW PATENT STEEL PEN. whtck. Mrnar rrmtltncted um. a mutnlta nifonlw m. lauwhaaii all h advawtaan af the daaocity aad tatiwn of tkeamll wak IM dBrahthty nf list asetallK tea, aad Ibaa okvatit aB Ik ikjnliiiti krthtwtonastnwaaTatorttManaf itert peaa. The patewtn ta itnttd totcknaatattaiMtkaladiiiiiaiMMBatkaiMat IM taaat (raafV. bwtrikBtetotheTalsMiwf ka humbat taunsah natal Uksmrs. by a ttanand fur tfca new paienl am n keyntd kn aim af newly to th p limit 1 1 M lately acruysed, k kit thtrtM aaw to ataman Dill hi ha til ra the - rr - irrr rf 1t nTT - tr t prialat III. It ai upa I br Meaars, Lcdun. Tale, aad Ca - S. NewkuuT - rtrerc, Biimtoikiai. wkirn wuenjotakrm toeatansteihttncrnnsuimtVil witk whtck ka kn katety kna ftrottrsd witk ill poaabtt arewracy aad dctatlck. O ICHARD MOSLEY, Si, Hartooarfen, bezs .111 1' - ' . - a. - ..., ,.., ,!,,! xfClT GlfPl PAT1.HT PENS. Hut kw cm ll.'KLV tl. .. jAto - tttt acajcti alia t - nry oejtrr u - peica Wttntpt - a. IMTwn "ma aariaaj a'ar. on aaan a stir aaBBixaatal IwMy dcBrtTT. HUNDREDS of LADIES and GENTLEMEN hara had a Sua krnd of hair, without are laram (ray. by uan PRI.VCr. renuiM RUSSIA OIL ouryi Ml tcoM ton tors pcrsuaicd by lusirlrentTt to ant th than Bean Great, and Mart article, or hare told them tuwnuilkit Raaia Oil. tad they kare totntt tharr hart to art knh. utiljua (Try. atd to fall atT. lalkert, liraca. crieorated Raaia Oil hn been foamd the MlytrrkJ that will mum the hair frtntr oa or IBratnt; ersT.and ttoeno torn ett and knt al fay drraintr, prearrvrnt, prnrnotrar. tad aataw the bar kw bnatiful aad curry. A. aapriadptad perran. ten co terfat, Md. la deceive, hare tanta - ed the cover. taJ.nd ksnle. Uwrefora ladle, and tnthwu will be particular to hav R of tto prraprietor, A. Prince, No. t, Poland stjeec. Ofoedrtett. or of nf respecUbw parfuanenoe medtcm venders, rt I, a kottlet to kottw. conttmM.inullona.i:i,aas.rinsr. CaarUon. B rortrcularnd observe each ton I hat pa tk cover end seal the proonacori eddraa and nam. A. PTfnc. No. t. Poland - strnt, Oxford - street. Jaaoa I without it is aot tinuln. and ta Innute il ta felony. DUDDELL's MALNTENON SAUCE, f irriie - nl puracank WILLIAM PRICKER Ituccmw to the tat John Dvaddelll bctrt taav to Inform the aobiDty, rentry. tad nibkc. thai ke a la the sol tnawsioa of th recapt for th waaniaenrtat of that kifhiy tatemed aad catakratad SAUCE, which a anquirn. cafly thtcJbnpnt tnd beat hitherto hreeated. In proper ta art partly Ttawttbns. atut adapted to product a due, at ttomeaanjuattnetw. aad Impart, a m fat beyond aay ortter thai hu ever area careen u the public T prevent mt rmananaa or daayp.iBtme - t to tam - w he bat ukea ill poMbl precaatloa to ural the ir.TkereniMrt ka aam and addma. at aaa om each label heernar a aarntture. withoal whab bom ta (vrturnc To he had ta bottkr. pa. A. half ptat. la. td - at hit ad. ItahM.aad fish aac uireAoua". " Bahopaaati mill wit bra hkewae br lh foilowtn ttTars - Muaby, a. Strand, James Wnlmadt.ed.Geauwhunheert!(nte Pike. 77. bt. MartarataJuB. Bovvnaki and also ky all rnpartt"tr hoafceepert im the hliawuiw, - GOllT URED with MEDItlNE. by Mt LYON, S. Apolsnvbwldraeri. Faat - aieeet. Wirworth. P ' " awat aapl proem, wbsch ai tracts lk touiy mrtrrr raa r dm, ao a to invt ike taOerer fae mt frn from tv - H. m "" Tery Bttseatttatma ta m laprwrtnat ata trot neann. A 'STHMA, &c Cases of Indigestion, 1 crpH "J" f Obstructed Llrtr aad Basra, Aatkma. lorI'.,l?i7'; - ir" 6cX - ureux.Pafam.Bhadntu.Ac - CURCDbyM.tAtIAl)lt. Makcat GalvMat tnd Etatt rtcua to th Int. F.l - - c - rca. llaaa lis Baausl EBaarv af laa Hat aa Ratk n SOta ACUUT MU Cknaasc Dinana. pete ta. Pakcamad ky Hurharf.lTniariTt. T author aar to coueurud a ka borue.ll. Soutkaaptnvete. Basasr. touan. at ky letter, pal Paid. CONGREVEs PETROLEUM PILLS,auMr - tal mtitiriai. wktck may to Ukea by anckyaMWTtk Prl" t IM adrtca ar atmra aatr - j tafety aad advantite. wrthoal th advice rotwuv.aau.awBU awwwt save wtwaraa. .auawna awa. w . "T - " tm W1 aa at ta. aaai3.i nMiusa ,., - - tarery aaa, advantite. without in MTtee at nsa .T - e tela an they tatlulr nil wade. Tkey daatoeemtama tf"j; taeyraryotaayaaltttilcmi canpaaad. Tkey art aaervwl aaaf amtu r aay eaal and ant n at la. led - ta. td - aad . ,U. OitaJttnill astdi EOG Ml OGS and DAMP AIR BARCLATV ASTH - M ATIC CA N DY ka. fat marr rears, torn prowl a eStrtra prearrratlre from tht ill enact, of lb fcyao damp M. . " wTfrter t, tin, an so evavikmt la tm. cherrf It. etPJt to art. B . pelwnd.iopTeremt ttmeabfr t Itoedtaiaaia it aawpa,tr - i toreurTikoat rVtamr from aHmtcy wf kenrtV Prenna ardy by Barcwry aad Sara. 19. Farrma - cmin Ih.fa a..i..l.a.l kaall ' ' ' ll.llltnit llHI I t Btl J aiseis awwawauasavwa. WJ mV, twawa; .... ...in.... - " - - 7 - jUk. raw Tnatatx. to bmna ?ju t and wavr.MM eaa ke tinumc. Mint tlvtiiiianaf BaetttyaM M naaa laa tat aasot ta racri anu. SPENCER's lENCErfLI(RI(aa!BaCf. tlBMtUMtrtaafMny - traataLkyjeyjto t i - m Acv - Laraarloa ta m wwB I at m aad n mi 1 1 imaty ''. - , . ITinaBna - eianaaanaf iMlaaunatkat t totonrta - rt aaaMSitriBrrwa - - toailiraal ftaapto rf tkactara rnwa tke naae pnrbek J.. I ara ta mack kainal "at attact ta tattata. aMk J. aauUaaruaMd plan w U U ika anaai - ttwali kyacAyaucal peocrsa I ft5SSSaV"ut IdaatoSBlttatKtaVto 1 J6v,

Clipped articles people have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 21,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free