The Times from London,  on April 24, 1916 · Page 1
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version
April 24, 1916

The Times from London, · Page 1

Publication:
Location:
London, England
Issue Date:
Monday, April 24, 1916
Page:
Page 1
Cancel
Start Free Trial

What members have found on this page

OCR Text

FOLLOW THE DAILY WAR REPORTS intelligently by using Qt CUB WAR ATLAS and GAZETTEER. 40 New Maps and Reference Index of nearly 14000 names. Sold everywhere 6 set. No. 41149. 40 LONDON MONDAY APRIL 24 me. TRICE ld. ojl Or c. U to OMB . m 11 lat JoWilmannl ivpart. A 1411 ASXOV3SCIM I YTS4 , _ n MA1U4G1& ad IlAJB m iv rJiM mM Mil WnM Mkvlk d Mrn V 1 " rav tOLLUKOS ft t t Am - or I aad TITO . 0. A 01 a M . OJ I I The ' Dour ZC t rl ? m Am 0 BIRTHS. A5MITAGE On . 20111 April. U III. Ba . AallTT. rvaacct U ElrroafVUvi. Victoria ao A O tk oih April ft wit of Cum U Art 8artoa R 5. I4t. nUXVSCE O Good ' r. at An Mm . ar1rk ib elf. of Oab. U. A. . T. E-A MXT . ft . 1 inU1br wit of Cmrn. Ronwr Bu" U ( UiddMort RoflBMal ' < iBjKtllna r _ of a daacktar URTON Al It Aokbwrakaai Mi not on lW f . B. E BOTO 4lk BaEulk Etl at. v tlllVattU OB tk tt4k Au . Res4. I II ' tk vtf ( t . TwtvpOnntiFBWjB . i- B I rarwrani. OaI ievp. of a _ PC 4 OBtoltk Au et II& MtrUa' . IUk ruad aln tb wt. at Arm OIIIUIUIID , Ktjrnow. B ot a aaosbtor. 4 O. Good rrtdr at It. CMcr. . ttrn1 Park. UI wife of Brutan . a J OSENOR.- a Ik lUll bit. all of CPthI J. T. C y. A tk 1' i u a 4x r 8.W/ tk vtt ( Rcwnrr . Uvv ! Mary . at JVCKSON 0 tk tM April. tC2motfvTw1. Birk . I.-- la Mr u4 kit. T. UfPE. On ! nil Al . . lN1II. tk v \ v Kurc. It dtvibltr I t4BEkr O k Ittk April. . T. JrTIek I Mu U . t . Aouuv Luuirr UMSDEs-oa OB tk ! . at Lyin. . I' IL U. T. l rnvKw. f a dtutlrr MU AV XH tk Cl b at TO. U. B , A HMaKtw. Co. La wl at Jim tr CuabrrVr. U Kiur . or lUIo. E. T. PtIAI T 111 RE CM. Oi titr I rth I A rtL tlt 0- piw r t cua wit. at Lnrmtn ; ii o L Leile. li U Zs rim w ROSH. 0 tk 1111. Au at 1 1. tMd. r Ua lb. wtr. o EoOTDLrTLTiiiwT Go. ( x' M lit-- 101. a 4 rt In \ G. . ib . April it 5 Gmds . tuuk a. la Dm. aad no A. Ziimna a the Ki lav at mm. Farr \ to . D4 UUIIET bt Jon ITI1W. tk Thtb APTiL at bf p r U < ln TTpiw4t. 111. , wits 4 Ucv- . IT iv HU i AC MARRIAGES. TLDRIDCE . rRitsr. o tk : i rn. a ? v olpb. Aldrnvat ZC. T tt It. C. O < ( lirar. LrontaD. r . t . os of Mr aad ro I Auwiaaa. of _ teTImLoS an S to i. u ot diotbier vt Mr end Mr U. " n. . rca aafi. Lat _ . Hun Seiki. A. LlCllTfOOT. a the tin Ann. at ' Jokaa 110114 rat LvodaH. Crniii nmT IuAay i i o t\ R tt . KhrrwoM Vote t4 _ of tk I. rraart Rarf 1.- of I. Tk 4 MN. MB. of IoIlIa iMdno. to " ZIA X& tk cM M tUMtiKT . tb lu 10. Lnwew of Mis Id ki cot Mm Awwo U ur400H04. loIIa. l-atk. lit. TE1SflR StLIGMAN Oil a lath April St \01 Wuiwpta wr jaia rr hr tb d. JJ . la Krle Iloca of MnUaiaMvr sd Sbo Voril RIW4Sf. j > ' TlAtU ' p Truxira. Lo _ . U eki. ' _ of Beros 114 _ T" l ' jj k Ktiioioa aarc. II W to k ratani xautTB. ldoit dktv of , tot Tktoiooe U. in of w York . lAdp U aid t la ad tbu of Sir Ocn tM uU. ur ? tos 11. O. Oa tk ZOtk . i Unllkail Pcrb Cknrrk. r la B"d T. B. larwp . A X . . NiT nrj. rvnnfT va A Tlta II. liBTBroap. rmtoW Uew kIIl11 U MAT. oalT tfaaktt of Onomrr A. U nu 1'-1 " soIIUZ1. Wcrib II ROBERTSON t k 1711 April. I" J 4lB 0. rArcJa t r tk Rev. A. X al u d Iy I T t n Terry. Jiuii ibird of It. and MM. T. U. W. . of , , i Ij tvoa Mtn Toa t dtwrkm of i a A Mo. A. . oitIOOL Ueacane. MVrF At At r lBrlo I 1' AI I UM h t. r4WW A. I I al Ntrr. Tuomee t ua f tk Site Rrv UK- a 4 of II. A. E Atimi. of I. i i i . . Uoet. _ T . . rklrat d lawMuuaP A. Cur aad < lira. Clumcr. . " " taull 11101. TAMPLIN O. OB tk : April. I mul a. Oabiw vjr ) . tk an. rrehrndaiT 1 Ta 4 WiO Tt ru of Ptetbc I- i LrBA Aa tn a Dnrv AB. lit. of X ua-aeaa w art . l ttertl of Zorlcfc. SILVER WEDDINGS. TALMUl Oa tk td April. lt l i- rUbCmrrk. Ktrdlal Itrcfm4Iitio. hr " Ik Lord Bufco of wckfrId sd rahta I' II U uahap Arekdranm of Urntord. II air _ of A II Caanrnc. Tt of t a r do rktoSI a iser Futtnoa dtusktrr of ii. KIT C A I'&Lo& Roctoc of 504 PrrhraJarr of ll rford ssSrI . ircttGrrT.-- O tk 13' April. ib lart cuprk. & l ur t by . rd I U. . rtT trrw or MiBiQiibr talker itrcmDMav4ovdhrlk ltn4. . noojrfmn. iMPanah a YAWP11 II. Bnniioad aiuori. to Jl tar , a M oj 4 . kur I. Autumn pruiHitrt cod of Mn IIprlqrt\ U. Uckct Mat DEATHS. AT4 ER. 0. tk SI t APril. dun AIMS of Park. Kuaotfd. K oii. UM ml U Coal jf to kl 7lk r ' . tk . A ] at . trknveu. NMU yDWilO. v000it two. . V ad r X IL Brn r. Wvooool , 1 i tluJrII . IS Trio. r la 11111 I..Pf . n a4- a t . W Awvav tJManiB ( ATMUI I t. IrualM N k X . L ; \ . copy NM MI ib tlt . lIJII. at It. 1faa k ' tJ :114 r ar ruarral It BroaJT. at Tkandtr. April ST. at S BBL X HI n CM. a tb 11111 April. it Wofard Vlofl. ml \11. 1. Epwtao AyIVc \.ale of Ib Mayo Irk RIB . . IP1AVD. Oa tk ntk la al Otrtoa-nad. 1 . n Pirucm. OwrujiP. ta II" tlII r tr tUW OB lk tlH April C t TrMtr" ft Xi4on I. Ciftt I tn n Mr . ktr at tll. loll. Rev Karniairc IWft7 Rvtor tUMDor. a dTrran utrlwL-rij. OB tk tt April. it Ibro tm. ta _ or a Vail treat kb boo UUBI I aid U. l i NIML OB Good & th 15 tad. at io v ymoitb R Ktta. widow of Jo v at i prtMw td. ra v \ a 4 rt. t to-atom Too dtn. 1 a . at. UlcRV i tk U t April at Btadlaad. . or. nwT. UttB or kJM lord. Cut M" T II VM N f tk 215 ' al Bat" TjflesaTi T T wlitowotjA OUTaaUtvao . 4. Tt D 4M tk :1" I II AbLt Oottat x \ . souva. pea.- dctso . tk lala I IVT ' B of UosIdkitd. . 4 a I MU.M4Nf . tk ttt sari. it , rkarV r/diabonk. WULIeo Aua rlll U. v I jjjj ad 77. r . ir fc I. t . at I IK . ML . t MTCk. PIIBI _ i ) UCL- a Ik tlot April. at a BaMor bout. " , - Ut Ant. Mtar. Ik _ Ion l nrr I' 3. L on a. 9 Roudl Nfltlk- Xiddkwri. PBMral al . trrta. naroiay . at 1l- tMAJLLAV At M Tbs A avA. Cv 0014. Ka iw < . A- flirt la 11 Jr Unm \ ik . at TnaHr OIi. Coaibrinn. lot. Afcnr t tbbsut tbuttaAe14tb' c4 IMactpal of tk mrwHw l tut tm tr Vs..rd at H vVowirr lo Tu o n it IMP . 14 _ 110 . . pa " VRRA WJt. OB FrMar. tk tlol April. at ft 4 . is Loadaa. Mtpauvc rBA . . a. . vat . of " Murahl AJrkliott H4r . ml Ik _ of _ Arurta. at Lou. . OB Yo..P. , OS IS . kioa r ft cpl . tk 1.- MtXsrXl _ tk UM A. flu. as ii. , 15191. . . leca nuue au M..OJ _ at Lord a" Ladr . ft-1 Mi r w _ BtoBlka. YrcI pmV lit. X ii Ma Unonrrinr- to T iilirl. at MflttrN. _ ta lIIb April. kt Tk TMorr. . raadMwa Mtai la 11991 oaa MtavK. ar at . 1 IMUaM. 04 Goats of Pow UtkMral Musuy OB Ik ' April. it . Rtr ' fowl lUataoiot CueL . Mamwi. MoM - d I boa PC. Modtr. of Kct BIo. DEATHS IcontinuedV Mp JllaOC o Ik Slat at s WSFut otk- rorUaa4pkMB. W. JAMB _ kU - at it _ Wid iar gtgteMi tk tlnd Arm. d U. Luvut Zcouu. at fl Aodl owvc ra paolBftoft. Into ot ftrtfaT. . or foam. 00110 papm. p Inin apr. OB. tk zit IBH at . ort JInacI. a. TWridei Wall bin Jan tftooTOll Ik tIP. will . tb JUn. 2 IIM , Mratoa. J rrk at A. Mad' lio14it.t Dow. o Wodaaoitr at . at. WAN RAALTE. oa Ik ZM April at ' 44. ouoM. W or a a await. : yea au la kl MU Trot. No . by _ WUJIK 0. tk IN I. at II. I 41 Do 01&-- Ik oalr 1414 1 M aa4XrBzaBT T. II. Albert HAll . S. lUHAM Oa tk auk _ at 11. ea..W G. roaatvA oubaw at Ik b t ROBSBT WWe E . at . .O. t l WIIAJIri1M Twwar.o.- Key ZrnTy. tk rlr-kmd klcv oaorktor at ta UU Ear J A.- aUAiBV . of Bock . VSma 1 1 tfUnalarl OB Aroa. IN MEMORIAM. at. 414 at 4 tcSflavoyi , rf load. $ - I rd. 197. U . . of 0000. Qry CATnow. ravanr BOB or th law Mr IMUv of vvrk . wa 4 4 la . AprU . 1. d t DOBSON U mtrtml 7 01 . rBAVrwx Do- . OEM I Do . a ciatnot boBrfanrani by wJl of la haaaaal HUM lor UOI rcroivw4 04 ZPIISTou Qotolq00ie WA O1iGOW. U . BMaorr f at tur .a.-- _ Lato lbs CU tkn fl..40 ltqi . darkaoat. - u . aMorr of oar tatkot. flcs lima Oazmya. wit. III" at to. ra. Jokac-aToBB 5W. April Silk. 1 U. aid . 1 oar but. lujxa uairrtTft vk . rtbra- " UM. 107. MUNTLNKTOlf. U tortac mat Iii Hnar LBBUB Hrwrururon. a. . tud a . duck UUOM. aw LabOIaS . 1db. IOU oIOHS50S.Ia U to ac .err of . dot llaobu4. AlrTlw ta Bu - _ 1 soar at Holloa. Lost . UIJ. MILLER la ton. amwiorr of r toe. , tft4rtaOo _ . LCBwktaton4U Wbir UM April tllI. IMMOR la mt4ant mrmatr of RiLaw MOBB. vba d 4 April tint UU M. I. aM U. PLTTNAM la vsr4nag Bwaorr of out toe. wtbcr EutAarra PyTse. YIiIe wa . to gird April. 11111. AM lock a at. calk Itea rJJ H loan HI war KILLED IN ACTION. ATI ER. Killed U aeUna oa U Ink April rvrm m Epwaau Arroe Le . U WlondoU 9. ml Kr Jiaxa Aim. bolklwraad Kj Allot. Mntoa Muvtmr. ac l i DHOMV KlllMl la . _ , l tk April Roriiy O"'T. Sad Uutl. VcKUa Amy. rvaairot a 4 4arlf lm I no ur Utrotd I d EUrabnk " IM VM. at Tie 114 U rLt . It. LLCUibMITH Kevun t uiwac. SOT ktllod olthe hubS o xxa 50111. Ulj. Ur Ki IM Ucia BMrra. Jk Rjjal " I D& MAXXAJIAM KID 4 la actlooa tb 14tk IUk AprU. iauc 5uur MtruaAB. OpiUa c ukka MottarUu FruMI KlirMr Mitcza a. Eoc. Mi . E ; LJUiaccr. 11 lade . my dnrir loved kurtjaixl vt line Maclarait. seed U , ii 1141. paivn. . eopT Mo On MM IT IRtk April. UU 4 la . Cut A. U. X4Tr. P45hl. , uM _ . Mr T. SL XJ ! Tur tiara. If notU . KlUrd la artia 1H April. 191 Ltrtv. Uwte T. Bfra BOBPK ruaJaMa. & an A Mr. and Mrs. Kubnt Tssner JUkOc. KaaliM oru B Oa Ik III" but KIM it aM. Ijrrr Joan Kta. Btaara K M a t _ 01 Job. WaK . liettiet. AK Arioa. V ToeLabit. and U. DIED OF WOUNDS. TRKSCH. 0. tk tk pHL Urrr r. r If ' Tcrwcu. L _ Erfimrat. M4 ton luhlia tttiier r _ or la 14. . . lie U. t1frI to rum T.- Ck sd Ma. Track. Urnrad. Qeec lark. HM a iprr kUra sad traatlMO of tk tktrd I".art . CUacartr. ai 4 X IN MEMORIAM. E la proud 14 k 1a . of KOBIIT Atsisye boo. killed U adios at II. M ial bauU 1 Ipr wail ac witk tk 4 U J i r et ea April Ulb. lOll. and U. mJ . . ml kUl , 4. _ 1. 11 A cod Kr. Ali aa ad. & attaint at IVftia BAIL V. la IortI Bwraorr of Uro. U. U. bent. na- baiL. 1511 oF1 Illcklaadmi 15 can Wnkun killed S. arU. Bear Laai marU. t . Al. U BKOMLET. KllVM la in. April u\ MIX at ; r4rla n aoUBBt. Jallra. UHT Urmarvr HITOII MaoiLrr rrnI Ttk Battalia RnUrk nmhu But dlip ' yo..tea _ 1 tk las. ps1 Hear hrunlrr HarL el Muk fk. auaaa of Ada lAdr tiro actel QJtUIN S. proud aad betas nnaorr of uty . KM. M 1 Cocrtr York cad ' acwwr ct ua Mj 5. aoioB U tt . basil. 1 put. April U,4. HIV. I At rARN. la lortac - of Mirajrc. osly oa of O . Aura Pirrtan. . kUl l la . 11549 U tbt K o V U. OB April 2451. F HREU la tmlovlat Bmanrr of Ja I. \ Mat us lalll April. lel"- ac t U T 4P RIP OBMN Killed I. ltloa near St. Ju3ieou : April. 11 lluauiT Vxaiiav G. VorpueaI. 211 lSatleU9. I inxlua UOItOStM oalr at t U. r ii. tarn Eli . Hortkiat MAlllLAJi la a oUonu t00IPWIIIW at . Wiuje. J _ kliTntt. 711 11& CeaadlaU. killed U tin nib April. 1 1 9005005 krrlbs utracty of _ r Dm U la. ' led licit wt UU la _ a. } per. tk In R I ' MUUK-Mftl PEC1AIINI. WDO yriaAtb mratnctail la Ton. fawatrr. or AlMa . UI rc 4 w will _ a aumpg at . 110 of sietru car addm la Iowa ur ommrr to Uk ilria Unma4 uratl to d rr wnwau U urmt wa raa i i. BELGIAN FINE LINGERIE 54 RE1K bv trknm L I-.4 rabtoMeI rnm . rUWaudiiMcarrail tiVM. . tap. U br PS. MUr t. i UAi-HADo'b JAMAICA fuA j T A lbOVkAi. UliAM 1 nr . awl la I" a l OvUal aroma to US _ lU . I. . appUuMkK . _ 4. AI. kUcLaJu. noriiir or AL ? y DIAMONDS. EMERALDS PtA1. aed _ An oIPwPio purduunl it. raw I' uor Abo MLt U PLATE ; . 17 cad I SPECIAL ANNOUNCEMENTS. O and . t id A i omCW of Id WltlXeHHrMCU 7K LAM wllb ltlft. TRA t . , . v . VT4: IXI U V1TEU SERVICE CLTB. . narrAVAL ukTCt MEETTiai 01 II. ai a r. out b _ a lb. 001. UOIM _ M . to. Ma otMArallortarkpoi . a taaAwUo Vi to i onuft and Aoiw MI 5151 b Buliog. Apr tk au. Ill D oltoa M " I. Ik AVKAk ona r - I. . CTraal 50 Mdeou - coo v kMlialu . v PfrMV 11 IS fcr HOSPITAL NURSES. t OnJOf nDBMTAL l1LIUTK SrE KO ' kV OTn- 3 A AU A M 41 Miss. ul rotor to lb twwstt. WXi TKAi ad . pHr Hoa to tfc Ti rarbJ. RtRTHOLOMCWII 1lf rTT tntM4 \ ffim SSUfmciSm nmmlli w7V Tl- Jto- WI 0. . tC rnAturrr WLH suitsi1T BC JBat tk.- to PERSONAL. R r- KTbael S m CSTmS ROOM. TrW - tO and THE \ AWXOCKCIUUUm . . oolaawi S. ol ox rat kwaW ovsaP AlXa ' tea la lAVToaM. Bat Is rmranffo _ wal fa ark aiVllii al I. . _ la. I Boot and . _ II- A tea I . MB VOrvJ. vuti adnrWCT Hank. WoLmT& GOLD MIXES. : 1--I to Ik . IT MIUJ'- ol ro Ia Wr br d. w aaAPPLICATHI kartat _ alms lot' UtrUcATK of OJtTlMCATE lor zl _ 14 54 ojra. Not. at to PS334. 17 to tIZIL and mat So I7 IL recutond la Ik _ 01 : JIMli. . is bat _ . lot. or i u l. II" vstlorad. will b . sOutH IS _ b bleed Till tk - brfor tk Mk Jon KO. _ April. lOIS. Ornciuu TLXSLU YsT o AMIIT. i oYncLLi nil \ lad " train tk r. aM It. prompt SmrSi to oat VTUowa Appumwt. T VTUO S. kilmiii to iii in i mire. Lii4uni 11000. Berk slat. jMorrVwa. B. dn. 4. Iron or 17 rnL win WRITI to LOXHT SATAL lJ orMILTTARTomCfE. BoinTTiTVT t\T orlarD tmALTTKX w01 _ f war. Ov4m vXJaJLt PI DrxtT. J Ii. TVtTV W0LWFD lEGtLA OFTICI R. titrnoiod MM Uvwa. would IU I tHOXUKNyli. Boi . IKO. Th This. I AirrUl lIITfc W1U in. . 11. La Ik . Ptotjot j . t Sad _ . pnr n vMir Iledoerd pr lack 01 fJooT KELP 1.- Ui MaW . fclO k V. rw m ainoonva run not ma Uw I. a ITT. J' S 0 MA All talot4 V lrare. Ottedo1 rt M MjiOSVZ MimtOAL MAJ a. T it btCls . _ ttrtr 1 by It . . oUrfhMAXL CAL n ft.- TbP A . VEXrIf V a. a . U OTERKKA IHLDUtCU CLCTB SAQVIkZLI v I" Ma k r lT oluataay. Apply by less. MIF. tutiai alai nuit filna s4 . to t at k il a Art LrIJ.- Ikrwaif Mavr Louts. ru rkWNER. vnakt t 1. L tu. _ war to slows to kXCHAXOK . UOCIIK to AWRHva- - out - lost . - Mla * sonUar. for ea olIhia boar of . petrraUr u re aooamndutna . I to I bed m . Mtluaaly to Mr. H ( V ojo 1 h lt rd row U X. AlniPTION M rrted n apk\ raJldk AfXirr BAn\ tluTrraia ta a oat . ilin w . prricmd. lull lu1 J I. The Tim HAH- Uo tounB a - a it a. AU. in 1101 and . . mot 44 vJU tat UOUH fur - - fW U KurYTLY NEYDED in. llfoin err or toad vwxalr la r cr to - kar rrtreaue. lul uanki la t2a lia 1. U. Motoer.- Hut U7. TN I kMTlK L HHrS orcouMrrMk . a mtnTi nvil Ul on a utatal SlJ T 1 Tra Pttt fjlttarki or k d bound nkru iBnWkor 3114. or Corn to Bl Y WNM llAM U or IS ton. OLX tr red _ But U- 4. lb. OUCEk1I - Acrn E r.n\icr. TN a o uneptslsW gin III a Tt 11 Sol-OS" WATIoJt of :0.1 J tmnr. vavn loin. Plated u t i w. cad ka a < 14 I or to. . . K till a , 1151 twill VBBVJ I WV 4 V J v aivKa WjB BBBWaiBV O V. jadki. Ml9 r swirlS au. MT V lilt ttroart ton. TAXl . , likiifljKk urricjtK4 to i 1 ARMtfTHVtSun NKW kk bi IJUll Alit Mr CAP Uno. It res a vni f i vie one on III _ Rmunwnu. Ar00loeg cad Oa " ol. u Tm V TA U U tk fet rrfw 4 al _ ui M in. O Pu tr to all talmoML " . k TUl T fr r. Brv t o rr. : Mm Jk . uu . B Tart. O noduujfur . VwtUHrl mL wnliku . V 7AJ r iK WAIL KTAjflM oo l 4 I Marail l iaa. lltnaia v lamamna u.a- CIMna . J rarl Pull. O ian 4 55 wor 1CVTE COLfA. nut utrly to lab. . ton . hot ordinal. OTis caialMlr tlLr10 to Juuu . wmojifuUr U)7 Enlsl rut bpwtai U7 K nl- t. 1 L V . Kqr mt 1MV3U. 1 VX. .ct tat r uror - ma- u w l . . w9 Ib Ntuoaal lea i AI kput2ata. T. Ww V ullWifrt1. Load. Kc biwlirrtaA Ib t4varatfcia of _ an latwin 141 _ la&a COTO . . bvss KA i to uri wLsr _ OIAb X _ at tile ROtAL PA foil. roLKU . se. dleaag Ik v baa _ o vartand Ibis _ a a. _ ala. a . O d PkItIU IMXlkLtr un-I fdi prmUr U. J MODU. sod lb. Ltd . l Mr " ft roaurr Lrpiiliiinn. lh4iI. Ztiize0. : Cura"III. . X. J U Ka - l-arv. IU. M rr- t Mtarsntrr and i" SAVE 11 E CHILDREN. t H r r . . . wo rotvloM a t I. UusriThL or _ rir . a IlkU t QLW . J fcU ura 4 at LMO S55.1ltl1 5505 wive 14 _ OilSba fta4 ilar UUIWILI1 _ . : INFANT OREILAN ASYLUM. WA tRntAIt. I The O utWttb. aiwal 000. vrnatlr lor AVTOAL n It It Oi aop 4 that nur cnamau lnua _ S. loo IUBOJ . I Sit. n-iiaim r an _ war to _ a O MM annual I la aa al know of tk la tUaUoa . . of I.e. Uian UXM la _ ran. i AaaaalMiaawuaalorvB mwatov er ia l w. . im lo mm ditto U It. ' . . MMto MP i w ml UnF' I _ wuaia vto nuuuiDrM Itraack of . is..e. or r WYATT TJI-.rort. B UAUK CMAI1l lKN , Mpl. MOTOR-CARS FOR SALE. ROYCE CARS $BARKERS. MED DItnT. CABEIOLXT. A O Uf ooUcitore . lib my mart owner _ _ dn tAhrIuift . dr to _ four Urt T Mat ailia al T. tjtra . pi la crr o Haol . tarfr 4rtor. - umuat. utUIbrnr . . bvonrtaad A IC 44VMI UT. Rorro Oinvm. will kaauBwar II w.irlT- body 01 . ssrb' laaicnr kafooa ytrtert 9 ro. braise . a Spir c 45. d U aHii fur U. . TORPEDO A TVTT Ppthi 44 ' B P EolkvRorw toarta nr AL- typu a ta I. _ baa. cad _ oatUnar oxiaca. _ mnx Ma for tkarund. TW lARiiurr TOCE bo PELriTION at ilUUJIbolb CLz3 . Ik CXlIUl kvlMteUUM llltklYVftad OB. CbackbaDdef lid. r Yo' . u rco , lad tif ml ten. * n JIQU au taor i a.-.e- . nr r uo a. _ - tJrt _ ft a. . _ u.-- ( rM K. A ao ; At AilAU. I. MP iakktlaauM. toUl h II to ear . . . B aoj ia i. no up HUM ooloLa _ S. am LJH VM . & Ian WANTED. AR WVCTED. tad. Mwalm.-Aivlr rMtortollo TOUROTtl CAR - . lLtT FOR HIRE. rIA7TTZ DOUOA r Tt 1 f wv . bn _ rv Lnarwoi tons i ' or w num X- U.& 15 . I. u.ta.Iou- mum EXHIBITIONS. TuJtY M n. ACTtTB r WE : L 1101. vA1 irn . E . lii wi j . VTUALT of Ik HaTTwWI XU a . oioCR 0 rfT . tXAlLV. 1 1 _ A iii . . $ It 01. ENTERTAINMENTS. : . TO EASTS jflBWDAYv . Ml . itjgfoi" M- . O Mk to MokOM X ioK a ivVOB5uXli VAUD riingrnos : U M u 4 NK Momo ai. _ Ik Ma. nol" ka . t f aTl 00 rlil boa. t. iJi 1111 1 O , t T ART EXHIBITIONS. ' J y I' Too Ban. Ibis. V POKTRATT OrpT ng TJ/ Tro G _ : PAilITtt . AODHTCS QICL 10 U S. Or w toAtor iMoadtrv LAO DAT TO tir LPPIL EDUCATIONAL. OTH ASD GIRt" UA\TIC1 PCSTOnL. r mu . - - rk lam - - ttarar t * Vim is trm-c n ma mil sad PITMAN'S SCHOOL. . U a rod ft- i i l P I i niatoai la Slica PrrJlLn UTILIL MTBOOti U . - iw j a V n _ . n ialu d _ tr Tin 11 uot sad ttntj neat. lb. . innwai of ar t yUr i Thou. u AIM rrrry 700. d Gntawr Lo-- 11549. . at nmaa bran ctn oU r ciartlT tk an pimkan cad Ian in M a ar . Pltmaus 00111 . lmla1lillllt ii im i inimlMnB . Mu r worm baa umailr lllliaii ' v w 4 niBioa Braoi HkmAa. V Km KtT Off AT AT . Timln at Ptlaa i vr * I I Sic 01 u. lb I. 91 . lo Ml tad nd l YV4r of r. . or . parabv by Mntalamu II axtrad. a il Wilr t to pmru and Mradtai 100 II. 54 Krto h i . 44 T au' oiqi ril l an tort NOW t-pao FK I. KOOlC wwsUutM So. 01 larr nimaa . _ ain 4i r W C BOYS' and GIRLS' SCHOOLS. Tv1ou is AKkTY . ALL EXAM MBtiiRH. J aid . TATIE karlnz u Villa lSlOUaa4 to . of Ik ta4 VulnoUl cad UWM S. II no IT. win b to All PAEXTn S. Itoirrbn. by ornalat be 1 ETUT UrUft. ' . b Tb. at tf tb " drb . _ II. id two b uU buo - or n Tand J PATItS. PAttssl AstolS. US. rkaaoB- tr m rh h M l oinr i. l O AK1UASPV . zrpuaJ adsssg to 7110. 15. lV al . . of _ Lu. so U _ . Bonn mr o of tnlnb MoAfat . UlREIJJtd TLLU15AIIT 15 5150 _ or . prnaiio from UK Ixoaautor HovnL Apolj fc pr t I A 91. Ps1. Own a4. KUT P04ION OUMMkNChl tTH APRIl. PATOXS LIST OF SCHOOLS AND ' A. Alt la Pamu la Ik M of . 1 o0on 116ft pan rd " I iPtiele. ltd PoUlrn Almf tWyotp sad d 1 Tutor tarV Xctntt. r f ( Inafwuc twwnm. Pbr al Tralwhif Va m . cad on and ( in L tu a Hap 14 aad 4 tfmtr artlrko ut lime to t-ator IS. Rural AunT. _ Marina. lb. PF vnB of MnUtaa . xlaorrlo sad Arrfxtntai Oil .v. MntlewV , n Ii a _ Pie V aana oat&I Ld _ J. and J PATO F4o U al Aw. III. faaoioxmx. Louis. HI' VK3TV N\ T. a4 Mbrr TTTORsi. AdvbO frv of rp- k , " Mnwm IiABIIIT' S. TTIBlSi sad O. S Erttlr . . U 1 ritvhna 491 & kiluratlulial ApaU. rnaMMmt 17 Fan Matnv 4 rriu i UM au lbs14 TAJ TllKlMlUfcJCD. ar _ naRr IF all Ib PrlTato Tulsa la 115 rr. and for cay rat. bar bps a _ 'I UMr ij i i a vars. Ki Q' ( rnc rnAELtrrrrH i Txr it ppj and MlI mlr Et 11 tfIilL i I. - IkAIb1D fur _ It . El. win Pout emnurtmt rot pin ) nunUiaCkm of iSo tfeatrtl Mktwlm lliar f 1117 l t olirui and 2 :1 pallrau II IPIb lbs I- UaMaarr TrautUx SUioiJ sow w n f 1 R 4rTl flTtlOLAKSHIP EUI A 10. XI MlJa A 0. Or. two o U or awrr t- n or B IT M 11 Is liar H r4 PT aa i ra , tikblKv of ISMr . r ar aWI1ft14 to tn boy oh. doc I ft I. kaaiaa- lI.- t- Hi toe asia. a . No LIZ i r aom n utay . twanM o ' r wbodn wtH U to ssso a rt 4 r U rot fttO panjr lar applrtoikll a4M tiroTB r ar UtrBY 1111001. WUiHA nipi n QtItJrtPi. ULAMJ C rill" it 111 t k vUr 9. Ul r AT. MAY loXat kxbrwuibt laoiiTlU lczthTIazu frcai tk narmarr ar of J I Hi 5 rear. 40. to IiSnI4iir MM HufM lzhll4thisi ml Ult a year. to iii Otkwrs with pntdaw to _ 1 r 4 i l 4 Hi IK Mir rm . r a 144. . of _ r-ll.M OCnOOLS lOfwaatks S0p4t9 thoub. Tatan. O an1 AtotVsaI lta SW Bow ar uno lop VOJUM till vMttcabn . fwolnprau ur id _ fcnktr pro. rpCTO T d nitr of fm. e ' TKC3t . LsIGHTLLT. Umtlaxl . aS. an lajynty Patln is 1 . ou 14 I. at En ImurtssiI wuo. awi tb . to omrlr lftfwlatVis 4iB ilt to . fc . o oW Y1e. 1 11:11 Ham mim. OP TElU TO PARENTS now TO . A scnooL. abs mmi ahnut tk protrr P4alro 01 . tklkbra Buf runt. iwufcoui rborpJ . and HnMvo lafio lb tat _ l by 4lnr uleWutn4 of inv_ lo kl . llUt/Jtt sad OairLU l" Rr- U PUBLIC SCHOOLS FOR BOYS. The unsa55v _ P k oil kas . Ito. f HOT IVcr n frrlmtr H lpo- a 4 lout nrklr tm jo Lo raaTt-r * lilur tlii . or kl In aj al ised- be. w. Pro port _ to. b oM . oKo rura KL J Boriww iwi Co Ltd- Urpt. flrtnX CULLV. . MiibnaaIraL kV d ra Natwral ITf MA u1154 rat from itO to ilOo a rrr tVAL Olli MK sad a rfi . Atily tADIiI4TE. rXAKIVATKlN la Jo. Tbrr" ar . OT H KttblSut. v it Sot I . t from . OpitMy rw ( r l _ on tars. . ot _ " Ian. _ ba KtVE au 0 ; t . " . CUIIIIS 1400 r r Hlt TXRk rrtKKVMcU . dar. kUrttk. Pnparatboj all vkoi4nt and H H t Tens. wllkoot f nam. . twraurr. car of IahbTS. I. MARGATE COLLEGE BOYS ARCXTa dttklVl WL1IO9LH as ban. kw of i sad tea _ 4 it lb. lea U MtWHOUt at for- H L o . . 0)Mk 1 IB men corn of : . fllrwioa. oud / UrwJoa. n PRIZE. Tab. oU lkatWRTTko b rabw aMOTTodl mon _ kw Woo . Bi S. Ik Prior ct p air r to tk BI Own of leak. Piobati. PI i VIM Sad A jMlrSV UVi. is 11. T GimtJ _ a. . sad $ ru b iiiaii to Ik part tIn. lad. aw board Ik Yamb a nBad . A _ to Ik Writ S. cay aa of _ . _ b i at and Vi MB dor . tk owl. . afurthranaw. ikxrnnl Vonvkv ZAAJLA14D rrtCbrfoatolA flitM 11 . U7 of Ik " \ & OPBT. III B ta. zwT I war to wkfch _ CB BV. .T rtotkrrBAWi " O FRENCH RED CROSS B OCT E. . Ik EEUIJU IOa U Ik _ f ik ESLP ca. ' D1ID IS CBGR3T. TTT fpjum V1IIMal Loud. W . In. . kla4 wO k b ridefuH7 pnalrvL 710 Wd rroMk BoWfcw.- ' oa UaTlou . - k . Pd al bonk- HI sad . . la. Id. Plaid i U 1 01 tk . P BtL BcREAT1o HDT9 HMO Kit PmB ffiTTTJJP TO ATOMS. klVA . DaOXE . . ' T _ . at U- sad 5. . IBBCB. Malta. . . V im\ E- AMe cad 1415. as . _ by THE CHURCH ARMY TOE THE ' 0 . tBtTICEJL UBGgNTLY BEQUIED i D- ooa TW ID- wkj U abroad U U kaav. LnZ14 CAL IL tk - HOBMTAL lot SORTH T3AcL 5 . b t ISO. llJUTDlB PRl1l01UU I. . U. . Turn is TEOOn. ala is mm at F OB RECREATION ROOMS for tOLDttXST wtYU : sad WIDOWS la Pro Air ) is woVDID lot BELATTTES at WOVXDD onrtat aIIteoL tImow CASTEElI. is . . a. Amr. pspb15 I Piwbaaonir Ir1I DJ Boa. CbM a BakMaataa. Rmnttrw . DR. BARNARDOS HOMES. mILD UTE B TRZ SATIOtrn CREATS9T . U tHUUtL1 wzu ' tXTEIXQ VQCK . DCia ' t n FROM ALL OVER TUB OOCXTET. TTT1E OWLL cLDWS AzbrlmD ma THE LCEAT10X Or THE WAE. . . Orn I - of Ik wart _ to MO. paraati 54 Dr. - _ cad r I Ota .III to R cd4 sad I So tk B 1559. WUham . Me. . U 50 U. - tkwrwar a . THE WAIFS AND STRAYS warn THE NATIONS . 4.177 Sow S. lb. U- B A Saa1 Layipty If Tea Tiv U VU a.m.-&a S . _ A TBA CilIa Wn or . \ . . OK Tow HAJL road. 19100 J. I . 971111 to WoIfa . IIIAno THE ROYAL NATIONAL LIFEBOAT INSTITUTION P rw4 polr t ofciiiarrOnvrtboMaBw. HI MAJkKTTTHl ktXl HkEMAJI T UI& MAJptj WZsiUN ft. h orocIIe _ of th _ by . Tm. is ldiis - ai _ kIadIp to - 415 be VsiloarT. . om 00 be . la l UEOECE r. CUES. U. . 0-- . WA. L1O EDWAEOm lMJIoPTUL ' FOE WPluh. Patfna. Kb . Ik rTVl BOB IiO4axAi:4 ar lHTUWjTllRWtRTHE WOEK or HOSPITAIA E MUTALI lo nr - tk ' - _ aiwar ui t MM # Uo t. 14 . oJumuMT Loup vorwdW S kJM luosas U stut . T. . PC. E. R. KCK2 EDWAED- noSTTTAL > TOR LOSUOS OAo T. . . Le. PLnWt Ills SLiJIOnIT 11115 . RrpTIO5 and XiOSATIONS ar am Aootnaottoa . k _ to Bat iri. Ib Bank tdyr aa lioi ii Bi - to la Mom. . BXTEEXm LIST OP OUNThPVT1OU PriR its. At rAJ. i Kjarn a. lArIr U I Ia-Bkvska4 W. A. - Kr. A- P. tntk. knaoi-JUoroTW A. P. AM. . MMM1. aod ltS ATIO l. AnrALATI OTHER. pKlACT L15s. . UM Ml MarbunnfB lo 4 Va k alkwrfx ttfctA 4 tVWAlorauk. LIZ. April OUTVIED IT LOCAL GO IQAID. HELP TUB rtilZ DL S PRISONERS OF WAR f THE BROMPTON HOSPITAL to" XlJIStJCPJIQJr LID O111S OP TB CMiwir. aw. " J. it won o AS TO ZVRY TO TO U A KOKE ICE OC . . IIOUIUS ASDSAUOIS Tn. . ft Slt i an. an s4 t MB to MM ft - vortkr to Iwafraa . . . ass. SEND A LITTLE MONET NOW TO KELP TO BUILD STAR AND GARTER" HOME TOP tXCrEARZT . SOLDIEES AJTDBAILOE3. TM all of ilk _ 5114 at Zitilisal ma atokBBpitiatiaU . JktkABi1liiiiri-aa4 lutela . . t Ha Mt atr ' 055. wilt ha. " navyid tk ffl to Ib Mtbu . 0. < U a tt SW a per. Buaeat kotnrfgr mm ' b lroi by list afrrtratotkolroiwiilrrbilbr oiatwar A mm of tyiom I . to . part 1 tk promt 151111. cad to r rt a. & of a! . Tk baOdhw food will b ad - us - . sad - Unr DSslobutOS10IIVS. Tk . tbi sad tk widow mitt. O . sill. to turtle 1115 . work. A snios will b oat ro 5151 ro will m om S. ftfurroAra a a anaato of th far that . a MIbS _ htlpot to pay back Is ka n .II ft . seal part 14 oar taklrbMdaoj. to lbs. wka. tai tk 1 for . k . . . all SE MAKE CI1EQtES PAYABLE TO TILE TREASUBZR THE LADY COWDRAY < . Oxmtr cad WPI Pail tad vat to I. CAELTOS UOVSATKZLICI Loud. lW. visrros WILL DE WELCOME a :1. OLD STREET. W. tb ie . ! lead to tk 31115 WooWB I fltal by Moan. . THE JlunsB WOMETS UOPT2AL THE STAR AXD CASTER- ZtILDLIO TCSD. I'M" HER : TOE QrRU. BEE WDTT QVIU lUUlIDu SHIPPING. CUNARD LINE. LIVERPOOL TU . tlp.k CAUTORMA naUApr Tt I tAIIPATULtllalKap i44s u t rvird OUM Pln. UXDO' TO SEW TORE KD SNADA ) AMA T 15. PeHNwsLs not hay t talUn at lUIIUf. Jill. Utioi wd TUrd-dani - THE TWfS BOOK tsp Oil cVATh wrunt\ nC611D lTSAMS14 Bar a pottos trralaUa nrr air for _ lip soS . T" I Ih adnataioi otTUE TAILS hoot UI Is 51111514. is tint sad . . _ _ OTM wllkontekarp. old a . .II II 1 14 ail tk is00 bu a WHITE STAR LINE. LIVERPOOL- V YORK. BALTIC . 1. W UoairAprlS WJU.\lIO ZO4I MM Wolaoalarl MAT 4 CANAOA WHITE STAR DOMINION LINE. LIVERPOOL HAU7XX- PORTLAND. 115. WHITE PTA R LIXR SnYAL MAIL tTEUIER ninuitc. AdrMUe. Vaitle t. ' . sad M natlr ban a pWf _ . " srvbo is par- mem. Br tontratt ottfc is. SOM la idvaaleuts 01 TH TIM CLLB ar aTaUaUlur' P a i da rr or tiiiil carr sad . _ earrtaj 01 allik _ . AMERICAN LINE. VJk kill utt UM 0050 Aawnca Pta U CKP JUL to SEW tiiKkourt ' 4 Awl. 2 I . York VU. Art X At to _ . 11. JMMOMB MC. fjo JDW o4 5. A nta. It. time' HOOK CLUB OX AMERICAN LINK XTEAUEIH. 15. oUIltltlCAf UXP. WTSLKI54 Pt. PtoL 35. or A. Lou. od rblteJatphU lur a prrfrr Wrcubt. tut Itnrr mrrko is 11 m n. Pt rnoAnxt wits turk. sd kU MlrftU nrr rnoAn tk 140019 of Kb. Caar 50 a M is . . ssos _ fcar cad a . - S. ANCHOR LINE. IOTALkSflTIAIZR4ieLIOUW toS W YuU OCAUprt1401 , . 1 Apr : TAMAXOMA slot. sam x . is tai S. Li II o nlo fan ArHrTbuL Oaa A On. Par f nr4 Un I sad 11. Cm _ W or LoQl" UNB. 14. to " an. L o a. kc ALLAN TOL LINE TO NADA. Lenin LiTrrpuuL SriorlmaTUJi Zap- I ConnlbAAB May London. Uarrr. OU uv to . S . foantllAXkd Al I J4A. Allan Liao. l Jam UyffPOOI UouPIJ4GLaoiow 14 Corip t Ixwvton. Tk- 411. UM . _ AUlA" l1 CAU sad VKTDKI Ol ar a _ laii rmfor ii to Br vMirt 15 154 la ariauM HIE TIlIbI B a tU B u rv sad .e..4 13. w r , kt r 5 a Stout a mrr ornr wakan aapplr . 1 all tk nrwo w JAPAN WLTUKKXrACtTIC CO. ftVTf S TOYO KIStN LUSIU. MANILA B CHINA to VIA nmmfSr iAMERICA r- Uac TEAtC4tllP U. of w ZatteaX lad Xk T JLALANU and MsLALL . T sad 411500. HoxvA & ni HA. MJO Uor at. IL . PKAaKi ui. n Ao Hoi n l. RW SrwraiMiwwTHEE . trr x ori K. mi f AU. Li1o m RAIUIoad PILIKARA RYLkThSLRL ' 11 TmfH - - o I Hinn. . - a I Wanrialji ft II. n t o ia B W PASSAGE P. O. BRITISH INDIA MAIL AXD PAS6EXGER SERVICES OTPT. INDIA. XAVIUTILM BtIBMA. . CHIN 4. JAP AX . EAST LD SOUTH AFRICA aIM MotLtrrnuwaa I AU . Tr rartILA AND ORIENTAL MOTIff Tartar 00011 - B . C- . ygSf Sffss tt gas ttf 1Znl ZS EtlLS BRANCH SERVICE. RMSP PSNC TO BRAZIL RIVER PLATE. A IZVADOb. Orv a. INDIES tori JMtvk Ohaa PT . B. LUJIk I V CITY HALL LINES 7015 LZZWL TO EGYPT INDIA. Vms. Or. a- M O' S MansiSi , a Pubwr t aRaros. witaod aoua. Rbbr BK aa4 Ua UwtKni . km. . BOMBAY L JCir w-i j. EGYPT. i- 24 i-auii.itu.jr.n 7 lip UM bid. mud WlKkwi Trkf rtpar. ojMwTT ATtSraobtlOS lie 3109 . rp UI Lo. lair ANCHOR LINE. Ltd. 4. St. Mary EC AUSTRALIA Ily TUB ORIENT LINE. Via r pf f. ad 1"- IIHtnoAJVoC - km to NKW : ri and TAIKANU. In Siprr5u1. wok 1' sad O. Un. B. ORONTKa tw. o l - - . Jut. I to . lial II laiMMatrlrayMtk. OtU. l OB A A1DCR. K S. ux P irpir to Ik ku r Dr. as a. WsirSozrbaprnt LuoJoa. 150. or to Uo knoa AMERICA EX UOLTE t m 1 1 RA wr S No. BuNO A Pal U NEW D AUSTRALIA CkOIaf at TLPLXITTE CAPE TOWX. sat Ilh3LLL V W A- A iT W LOYAl. MAlk OO At. at Ik Indo TArrC1 A , II KV IA. SaL ' hi _ . Ova 1 o. o ' 1'-- IB Apolr to 111 AW aAtlLU ao oinol. LAU sad U. I lob n to WbltMar t. Unrealami Iturtotr _ Aw Nt S. ll lO oWULA UTIU1M fj J. J IAIII Tl ) t . t LW UUIlI O oftllPLU 111. lid. il fc I MT t15sl15 vtvil _ t lT I' Mosa MvVH 0 Uk 0 it apart II Kt- ftfr tins . . II UI ramwatM7wraUitwiiarlaMrioralov Low turn. umt aM Mwm. Luaaae i Apptr to J I Wojtrar sad Co. IM Uttbw urt- UNION CASTLE LINE. TO SOUTH EAST AFRICA. ROTAL MAIL ST1CX A. ALMCRrAKTLE Ur ct toCAlt rXLATIOt or " ALIKIlAllO- fi l lAfl Jt _ . issias _ 1001 to lb. Slob. Crfca. 3. rtvui Kut nritkcr out Aoacr 1 1. Uu Boa. U Pan-ma a. w 1U TlkVfc ItUWk l4s OS t Tk mo . rLK iarSi bar a o Ho 11115151 Ubrarr ORTKW is in i niti Br roatioa Ha lbs Tiswa to o4rata i . 1511 1144 sssL CIXB . _ is Flea . _ Oa ' MOr . . rurM . of all 155 TO EX VESr AFRICA. EXPRESS SERVICE. FEO UYKIUOOL U WAn. MC 111115 . U. tEIA w V LS I t _ jut oar U r I AJPV1 L AM UI Lllultod. CMuo rpuDl. I. BtTMaryftta. II UX 1100 to XATAU OUJbMIA MAT oJ . IMVIMA April St HlP to lo S B Lai KS1 sad Os. It. 4 Marr- LnvAua. . or to IftoWwt . Aim tttrk" Mno ai a Hla. l4ralHii nu i HW NIPPON LONDON YUSEN KA1SPIA JAPAN IA TUECATE. SINGAPORE HONG AND SMANCHAL PVWA MAR0 ATMTA MAM _ to Ita Oak nvo Ito O a POOJOMOJ. 15 Apr S Sl5tbl IMAEO MarS Mot olllOMAJtU S NIPPON YCSES MSltA. A bUI154kUTloN RATES. . Cam UlLLn ) list. _ II. . U I Pd. no. IL to. P i ft S. IL lirA rttrt OLOl. UM Pd. lb auseasea ILM. . B la4. KM. 01. A OMB n. . II to. tL . Kb. tai AOAn ) Taw. _ . ft . UttftvAUltoBft MaoA L . . . fxvft kvo as. I& OIK Mvt kvo . . ta. M. tosL vi U Ma. . 4- to P M' to. . FOLLOWTHE QPb' 6 m. I t ttnt UL LOh . 24. 0 ft. IIIwwW . M 111 u. aM 00. ' TNII TIJlII apa It. In. Ie. R- t. Iftrido \/11.\11 0' ZXPENC3 A- v. D . r rll MAWAGZ cc tV4. tIITACZ . Ut lilt a. Yn Avm. 1Ia \1.1.A. JrI4aP. . < , LA.J-CT..c. IUU. UT.-O. tll. lMil I. Id3 Jo UJ Eect TO re Jh. 4 8d tIlRClUlL < lb. 1. IL 1111' the wtf. fIf 1I. < lrtII 1O 111. I U4. lie A of. daO Ia6. C. ofU U. & ml Irivp. ' UIa . OYgs. 16 p. iitSsLY W. lie wIf. Ut < tile tMAeJ g zk44 cUUO I. Caactotft. \ I AwtI. tM WIf. nr d. I BIJIT the IT. 110' sad LIJo lb. r. ii ( IUJDA UI Y1 A1I wllc J GUn. If D Ot tile td . 'Io. R- QftltvdpllIead Aat It. I. pl II. W I. I1tD b4laa F lie 1I1. or. IIIICDIJ . an 11I- tal ITIo.G..o. S D . tsia- " Ii UlF.Tr.-o. rat I JO. Xwlnr I' 0. U .llnnT-- u I. ILJ ISG. u. 1. ta. . 1. * IU DIQ. 4sutI. lilt d it p be . dD M ii It Au. . 0. Ii I rla.- 8'1'1 U. u e : ob. Cot" ny I Ititt I lffIo. Uot o0 Y. A 1 gru i The pt < hi. LIn Art . 3. oa 0 UM Jr. I 7. w I.4 . Thu1IM < 8& IIW liar. TIUO ad V 14111L. , I a. WI4Ls I. UUFOIl I' Otlliut. al tw I iU K. ianl Ann. U. " U. uaI IN Oo 1. lop 1M 1. . r Jo. n' 1' n. 111. I I. JU. D t reldiJf. SIckLE m flirrb. I. kton 1 u r-- of ho k ra 1 II All. o 111 I..a. 11I. daII w . I' T" PLIS 10. lb. T. Tscruo. 1Iu. I. La. 0 ii. toa. a R rlIRISTlE III. Urd 191. I. ! . re1IIN. It. tile. Wa. IM fttUIo 1 110. h S. ( FL tbe o1arr 11. S1T. II PRro iCrrr. tb. lUkhitsi. I- I.u. rtF 11. I.foc- Iw iN nt 110 ran. fl 1t1 I. Chkf L. AIoEIl 214 to I II rN' R1t1I4oKP I' Apr\ U. u. u FIJ roro O. AU II. 1. 41. I" rt > Tw p UI 1 sL IKIaa I' I' 11fas. soee IIT :0 year p. h. WI 41e the . rDT& lo I lla lIoa I. Ill. III D. Wtk 1 .ft' rft Tree- I lb. Mol . nua < U 1. m I" B ILIa -8\)1 LI llSlL IL. . ICy. o. . tII. T. aM U\ Y. tlla :1" 0. . UN . lb. a OUT" Ua- 1 VnDi lb. I. AW ' SM I au d UUIqi t' IS AII 11. Vot . 1Ib. nc t. I" a 11I pcr aar Loono- ; L 7. ttJI Qa A Otrt. Up , 110. T. CU Wi. at oIlntntll" < a . rl. III UlIl . a a Y04co. ra ' lb. p :0. 1. . t. I .u..c.- DI - < 59 VOI.- lbs 1. ' ( 1. WUKUty--o. lb. B&19' 1.- eaaaue. a IoIOaaISOM.-aa De U. Y r. If..D. . -IIt WcdaP . . WUI UMI7 -70. Jot 1'-A anuTOot ra Wil & lit U oD. Psrvk II. a. MI. ofJa.ta M"-.ae- Y 141. UIa Kr. Mr. Baa\ KaII.--- L. WH1UHAkL.o lala a. a 11. rIp 4H .a..I& . A la a.- hlnnTiIIw 11-- . a CaftU U . w. 414 1A4IaprU U. OBSON.-Ia ha at B G. 0. at . c ; 11 1ot 4ark ory a. w. 11 11 r I eM. r. I JNTL" I at H" D It IIIL 1 M ilia C LOB lb. I A J(0"1 lie a. a u U. In. P. EL . I. : btos4 r tioIIdlOr. f P { I' Ll1l4 lob 10. UauLllclda tharlpI no4 U El \ III. k. LtCUI &MIT"4 u 01 UI IIn 1aaIJr > U4CLARAN1I1.4 I. II Zlth-114b A ttl. I. & an u. GwkU& of SM. & III. Ci : 11 1114 C. Dllaa1 W. II. IA..II. 11 nOtu. . \ 1111. till. II. N II. Ea. aeN III. lb. IlIy P1IIt.eC WIIe IIattorr.fIllIl.\ Yor 1 It" loll. T. t I" u lie 1I na w I" t4 0. u4 :1. 4 . Ipriai Anua U\ lIlojJ. UI. I. SWIVYol 11e. AU AU. 1 II morr" 1II 11 1 01. WaaIlUM It. IL I I BRO Y.-Itln. ll. IuN ft. John U. ' lb 11. ' P" Uoo 1r. 0 1a. 4 I. tlroI4P. I ftac Y rII 0. Itl 5144 t D. I" \ a Dan. Wool 1l 1I < Ul I. tPTfI Y co VAl 6\11 . wto Itrct 1" h" rea" Julia4 I. ( 1 14 ta dsaloitta 1 Ullt. ROn" S - ftIt. a 1. Uu. : I 151. L1l Ihl 'O"I- . UlI 1"-1 0 : lb . wUoIIrK . W DOt We u r .tIII I 1 1. J'\ UI CI1l Z nAU VAOZ. . I. I' II. is. uww lmbt a IIft. .a n . la \ r Yo l. 1.- AIJUllliII1 rw I A 1 < lid me. 11Ie' I. Ita. I o J' Ii rrm BOI" mf I IJl TIIU A l11rnoWIr I. St.- 1l 115. I. to1 L' TI 17. 1.I1f I rloOJ1.n T VT TUt IJVJIrIO or UW U lJULIP / DICK ro1Ul1M' DUAaT1faT. nCJr IDlQVu I 71551 IS. vIcruIuA 111 A. 1oP Au me ' us IIWIllIl ll' tK. aw 7tcuiIwtn Ioa.- 4& u. r&&f. W A' Iur INDIA OJTID n.n.- I I'.ILW. PIUS tAJ I L lie U 1Icr II I. w a. < I A 1'\-1 OM04 TE15R lIIrrr 11. IC.- TMlrUIA \ o a W1UI TIIA" tit lb. 01 A 1I1Jt11oiUUoc I' t. 1 : IlIDe . II I tit- It. J. . . r JIr II I La'-- ala Ui lnUUL lUd . LKij4iLk I 11 UJoaIJ W. MJILJrn Canr\ HOSPIT At. NUR i s. I " 1 : ' I. - . . 11. I. A I. The 1M i Ut" rrur. U11AL llUIIE4. . YcTt.4I JlL. : f an I. I St. Ik..rtTAL.- lI\'iI'U rllataoIY.--A"leo.ar.o. n--JC- a I. t A- I Ql U UnIrITU 1InIlL1 MUll M' I - n IarJ wtMr ' ona ear wtII-- bauk. lUft 14' 0 at 10. . .Ia r. D. a. r" z1TP1o nA 11 LADY .Jun. La IIooa 3570 1" fGp Ia b 4 1 ual1bI 1IIJfD. at a. AU bob. OUWTU 4&.HT IIPftbt llL1CA TJC' 1rIL I" ilL. 1 I I. I" Jlt. = 14 Z0W7IK JiDiSI. Wall. 0611. lb. MlIrTl AJIi 1llHII r UU. II OJncr I = 1 . I I If U 1 ILMI 1 I W F T II' UT. I' P. II. . The To- O SI 1 DF. JI 077111. eftft F I. Ilk. : COJtf 1O ' rIL1oe 1 c rat no. tIIe.- of : . UV. tO14. . rcl1C. O Ii "I. IUJ L MAlt. .U SlUT oMALL A 1bY lu . Till TillK io lot 411- 0. w..u- 1 0 - VEPJA I.I M14zlkb. i r. IarpIp Mr. Is S. .p. u pa 'F"06& 00 M. Ff 1lo6 P11010- UJU rust I. Mali. 1r1a. tll I 1 UUCU 0. . 1 lal tePllbhr Eq unL now no- n-L . I 06" I to 10 I. 1IIf e wollrow WA J owJ. . T. V" t Yftfl110L1 UOLlIr poll 1. tlllIIJr Il. ; . ut144j.plp Utlt LY dft. IF O r. 0011 Uo--- ( \ T..re lLITHOLoIt IM" m" r04r PtBftU TIooTl Tss. Jflotrt BIY II. II ur i 10& o6cnt 1 able KT< nl-l < aI. I' 5. nil Is. La. Ii. LI. . 1"- . IHI"- 01. I I. Jau ult ot * AIUIlOT Jt ttuaw t I ororw , I s. II S - riKUJU 1 IIodL 101I1 4. kET1. cw .Ioo..r. .I. S. u 4rc1 o < I. 11I. ' If O W : 7' bIo prlSIt.aa4i 11 WI billed. Ji onWUII L IIltn sd Largos ( r E . zta = I IJIOSIURT . tap I CLltZ ) I" I > .1. 1 JtJ1. 1 a J\ ras 1. I 'II" rea. 1 let. . On OiLP IJUwJ roL5Slerir4. . aid 1 II. Urrl..t.It.- OhUUIU4. lAT 01 rIm " t tl . I. . \ 1. wry. JIoc > = a L lam J A B THE 14 - h Ql' WI SO. WIIL II II I 1 l on PHAX stCv u-.J 007 war. teat .I & v Lash d. . 140. WI . . On lie -Dr' vC.- I ot. 1- 1& An lAHUl UKIt IKSklT1 IL.- L9Q/HLD eo driut buy ' e4J. 1. t. dn UOrtLLJI U : H. RAtrfW J p s UOtl d 1IrtftI. klllall. 1 r.- .Ipt . HP - UIa u m. at Io au . A . 1 p . . 1" 0 - A Al1AUo ' LAlJuuru bro4F 151 I lbs a lbs 1 0- 0 uL I. a. Ifoctol 11. 1' .I A .LI 1lA1L . If. a. IO aotTZ Joe n a IL a Ersn Y 14010 Ml ILL. a MUfO4 La ; Il 7" l W i uth t. I OYLL AM : foCCS F1r. oll11 CI. DU1Y 1tUL. mn 1141 . t 0 Dt. uIp1J0n3. a aAJRR ! Y" ) oa11 0If I . a .r- I 1. o l ' I& \ Wss5. lie E----0 . 01 War C" .r- > . p AD. . ) OA T 0. 01 ae u 35115. . . ; u 11 I PW OiW at. o 1. 1W1UJUA. ( loX InOf If . 1. baIrk. I. Ca ICJQL- T tcit I for " Td y 1IJIrnI. JIF or ri. B < Is. PA o6t" : UIPrI r1' ro lttt p V AL 11 I' ' WATKWWUZA. PVUE Xx Ii till PAJJIIuL rL1 . < .1 Ptr fITUlInTI' ow ZOINIihl PsIoas . WC lRI n n aw GAR II L 1U . CJWhN . at. . Y. Wx1tWo1 A 1& D I' a PIT 1AS er 1'1-' Pa. 1 tits I lot. < II ' ; h au 111 < Uoo . 151mb. 5544. IIMallIIII 8 : I. labyldial p. : UI1 rl" we. A 1\1 JilliR"- J. 1. tATu V4llVr. S a w. TtTOIUlIa IA . ttwirlt : LTAfiItIf T" UUJt l'\01lLY IUOlIlIUIW UJa I D& . . Le II" I J a A A. uol rlO 1'- a LK kJ a 700 THIS WoDrtJ TruwuPH TPAiNlai OIIJJ a. LTD. 174. 1 taftl. U a. O' A ICU fPWIO rollllf m I . i 2111 1 t U.I 0. of Ibr 1' A a A. 1 1r . 4. r4uoz CM A mT1JO re. 15a .I. 1.'I : A. out 5. 11-- a BRlT . TlUU tiu. . at. 1Ir lbs tbe S. nult rrrF1A I. 1101 UL la. .II\ 1ItAI 1D otJ r.- ' I I. 1rj I I. III 1 . 1- . m. arr. I I. AL IUPflt OU 8I. 1\1 A 1. rJa ? or I I" id. 1 I l rl % m p hew. I J V5PY WUuIIAT1ttlpii. : . r 11 CUdI. . u. l l YT J I i If iiH hoft I II. I ttr1 t faf- hIe SCUOOLa Ioo 1 n. IN'.of It. 54 d. 1' K TltC1U. al l 1 IF bk lp rrtTOttII tII. IP 1" 11 0. IutlnW ) T PARE. no w II l WI 1AIo lIP et- kit. r a" Lid J1 U 1 ll4A II-- . u..u.- j 1Ie .a. . A. = ' L. 01- . Lana. II llI 1Irm. nnr ' A . DIITII War of - 1aI. ttbhtAL IU4fE H 54 l' ' tIUItI L ofla n JtCiri . 1ItiannI IP \ It cad I. ft. I'"CM rat. is. I o a LAMAR QJOOL. J.-i.-- uT.I. III aI u UUE c" H I 4rkV515 4' JIt > v I t. seal 11 35. I T. 1.- . 111 ' l1l ' PUL' 1IIIf I00LA rr--Idafla" 54 taoPU OOL. tJI urcl I. 1 U iiA 1 A R. 14. A CCIt CItU u. 1. le.r. I 4 PRIZE COURTS. III lb. j 11' 115 oued S. I . AitIaInJtp - w to afteru. Putt Darw 1Ia. 113 nol . W I. De" I. tEl PU a& T. III Delr 11' & . 1M I 01 lbs & . . : . i a.- lie 510 % . W c6tJDrMit. lbs B . KM . a . W 110 TIIe a. lbs UIlJUY R1IrR1I AIION B t7D owl .USft TWDr1nn C3 U TWF - 111. . i 01 I . { Ii. CAD" C1Ie 154 Vial. U. nTla I en a.- . . . III. W. DODQ IUBCIIIII CO lWU& 1I ' W I I as 1 I - Rgta tile 11I 1111 II. IItI NATIO 1i KA. 1IOOD. : 54 . Twa cy or a 700 aY 1ftT 1) UI rau. ( La. . > l L utJh TtUI QI JllrT QC55 A W\JJU ILM2 D I 1 t4Ita. . AN OAR- Ibe S. UEOIC. lED- WAWP a. JL1rnU 1JOI IUWtS : T1J. W\ TIll norr 61 TALan I. I a uw I.- u I . t 0- .u-- I . 1 Ou s M lb. ear Pal. M . u mnittTIo ' a A ILIJIW w D It illa.- .tIfro.A. . Ono nrAL A O1L1IpiJoIe .T. k II. 11.7. ILC. .I- lilt. CIEStlFUD I PRISO I Op h I .r- PC. JIB' VU EGYPTIAi d IGARThT 54. . . A I . ' ] mpo ooa UD . y a IIQ. IacanIIIr JO TRE Mo. nT AD WWU. 11M 11 lie ' . lie IIR 10 tIsir 117 be J- way UfI. Ie lb. 1IaDd1aI. rsrt Iu4. TIIe" 0 De 1IeIIJWa a . lb. will aIQa. toe lb. att beam a.- tile 1. E Y I" I. 21 lb. W1loopUaI ' 11 n . I. CI . o6 LOD :1rr D4. tAXU T- II PA. O l14 ftaLo Wa 27 P. ; u. It U. Ar VNAIW U Unsipal L : W . l 0814 1C . IIn 11 Korp I of nu 1IoO I on t7 2 tsn Wdsssiay U CAI WA UVEKPOOL-HAUFA. Me. klW dai AUrar . I. III tIT A T AI tL n ArIr t w..a Ior : tUau err ail A ; L tW-t'R If. U VI I U I. 1-l- LI . U . ' Jr : : C Yb. rIIe a . IN 11 W w AII ra Ma. I U L1 19 71. W. cr 1ArI4 rI. . 1 ALI AN Lin" From LoDolon. x. D1b x.- ULasow -0. 11. J II. U. 5 U. VotUpqrt CAl14. I" 110117 . 1. 1IIIeOor ) 11 do" : J AI AN WnU1kX i\CU'lC XI WI ncllfi onaurD I Cll I N A r. : I 6 a IL IOtRJCn I AMERICA ! : LA" 8. a..Uh. I af 1 I pn IUU"\ II. 1 SCWrIL LW1W11tL .I$1154 I' i sriTh t. at PAILs IrA KYran 1 II' ' twtaII. I I- IIW. fIWOWCIA U YR IT. u o1a D r. nfrl P11141 CIT1n II : 11. D. 0 W . PAPORT8 at 1 Tuos. COOK N ac. I C8IIf . WDOL HfPPtHQ ontiniisdj. I PA88 CER IIU. JAPAY X PT3IA35CWLZ. AI. t. . 1rw a. c f' nQ\Ja.III h. 00 II. May13Ia5 -"L. J I. I.l . IS. 06 . Apply lie P. . rK1k I a-a. 4 . ua JiIcOJUTB. I. 153540000. e a PRrIUa CUJIA & 0..1..4 ar - ksron. 1 A 19 i 1 I. IMF t7 . E r : IIYLYIIA Yo 1-p. 0. : 0. 1 . 01 P tbi 0 3. Lr-- r-.I..c. R. SP P SN C & : PRit ADOIL I . A Is. lIn - 27 u WEST ' JoIIu - llahle. . cuA1JA. UT 1101l1iit . STTIcf fmIttOTAf trTEAlf Intrrml . ill. rICTA1f IAHUATlot Uill" . a w. at L Jaaiua. 101 UT L m. 1aNa1ona r ty f7IA ii. :1 171 lAp& II I tli4 I 5330 iloy 3 . put 7474 Woy Q rr Jf t frn Jc & OJ. A. Hell . . U--.I. 0 tAG. I l11IJ y INEn W-Drct. a I. Yo- . u 1Ii in nOM \.Yl nomLiY a JC' Ib'r.r I EGYPT. lta1ieat. JaMJ rrnL T. K1C4111 1oa psct4 F A U T Hi Ll I noe. r. Pb. Iif.- ItfIe to . ilYLIC WL1A IU SL11U1 IL. II 111 > AJI tlttonot. D' T'\ . II ; lIJIUUU aI" 11.11 iMAIN UrRVI 4rD O a : 1"- :00. ' rk. ro. it SE 1U. i UUY AMP 1 U C A I. 1111. tllll U"A TO 7. et AVOC lTIt4I. I AT STl' \.LIA A J II a. 1:11. so : Lur ro I SoS. CO.'S tIYK" & . T : 1 l IlulU > fill. a. I eoL' ( MI" 0. Ill aT A rIA U ILL. o6LAuJI 0. 1. 1' nf 10" uouLLt rl U IJT- l' 14 onw1 tt m1 JootW lU. I. . I. oIeu MUbtilsi STS3 I. Slay 5 Jw1UUA 3101 w IL 11 E. bT ltJftLuUJI C TU t.\Itdhtrfb : kUUUATOt IAnO 01. ? H aOItJIWfKatr cur ml r 111 nt. : ES 1" SAUJlOe 7015 uJI . PlGtV EXT sAlUN sc K is . : kwsk. UUlPInLI o6 U u. MM7 l1\ ro L ' r. : br n n MA I . lit Ute A 1. . N1J N TO KAISIIAJAIAN nJ un. HOX rKOXO. mtAT l7lttf lmmuIUD a Oa.' UJl X 4. 1IAYU nL IA tJr .RATU--- a e Ctaf. P I" to& p I I tan Is. . IlL 01 t a to& . Pd. TM a AI t lt ae. : . Q It& . Ust fA - to. . 154 1&-a\-- fl. No i I r y - I C 7 wT S p tu I I I ti NO41149. S 4 . I d . . wsq Lds 4. Tfe. u Nid 74rJxAvzoJrczMLvr3aNM4uI S4ZATVS. 4 dwr I . by sS f * PZ st I.- . 4 4 Z v . I we. " 7Q2ft. se. kmis- I z. 4 1J O v1 ZL- gttst. o. lb. 1 tui. 9 I . ifS cn. wi n4ee. it AI t Wiem I Z 4i Zi1M. e LZrtrTaVOuiEm a oye1 Ib I k rtIeI v' Nalm jpn a . ' ZN e Vt 4ttD I 1 rk JQvOLO 3St I ee f4de. I ws _ 1 J 4tk ' e.c.p.- S IeI4f 4. Is th t. 4a. _ s. lW. tMtf e I. ktZ C e stef ls t et VILP UeT ko tk t TI . S o. Ift t outI L Oe th t. 3ATDIw. M mIA. ts I itbsts. I M 1s wI LLe tsos A .011 dvdIT. the ad . ci I Q 1-- Ib j Fm- Is u ( rb IJILTUT RIffrG 4 be ueta. za. zJtT r 4. 4 I UlTTa1t 1Lw.tbui-- . IWlO- Ot t ivMe IrTY. th. 4V- iu A.C.--- PMY S1 t eIp hI V. ytr . Mj iat c r . kiien I1r. 0 M a Jobo IDoo _ bIktlki. bi the WIliIaO ev r I Nni ui4e. U. 1. ToIr L kcTJADI I4 Sb. t. Wild 11 co4 . c eWS I IC VOW-fl t . oI i1. li c y tiThaIflEyuunlv _ iroc I vo sgtIe 3 ir u . . Jut. cbuv LN. iTlited v. ; I Twoa flriy Wiiuioi Iii. tottetm uudnflond3itT. l4r ot. ELpo9. IeW1 I c4 . eTIo1o. 1 Mpc. I. a cv1. _ n4 1 95. I ISIrtr lbuoiuV I4Mdiiibt. S li ACmscairdisMrClscrner nil Sb. PliEs. Dw9Tce t Iii4i a90 Acuswt D . o4 Lla4 4) clab ol irdIulmy. b . bo lou I Pc , A. TiI. Z 4wO. Pork. iigbtf hereford. I o. . l Sb. tvd CWt _ _ no JlnI Ii. B. AIAJ4. d iwssir LO1a& . r10410 . pfluI \ a Lz. Sbs ta b ho oo Thy lrn. 0 u. w 4 1L oros Iota Ivs Pul SL 1141 h osro9y. 41 IbI 191 . T. WbUtCtOSIV. lSmiwT. & . a 11 00 flL1t. < 3I L 4)a . 1 0 ku t 21 4ta. lenoli 14. deveba th Z ii c4 peat. bs Sb. LI tr. bus. - tooL vrio4. Wyi9I 114 2 PM 40 1 L14lI. sorI * tors 45 rot oIIc4JeoosUuy SiiI3 Iri 79O tt 4uq 4 lbs ilv4 I4isbot 1140 erIT ot c rrIarot xuc.- t. k' lb. dtatpjv4 a a tTIb. 4 irru oxMy Ii. ItZ U. A' u. KA auttwe t lb. l4Ie. _ 4 . 31 . 0 IOqO 941c Sbo tI b. aocjitt ok t i O I.O soTT kZa4l aCC p sLaiv.U.-Io v 1i. . a 1 tou i..t. 4T471. lb Y4-4)u Itea4Sou 5e icr Uoaa K. I b Otb Misj. e4t 1 cIT. MOlOM 0. 2 . tN J& M. o 1d. ri t1 0us ' US lbs iii t. . Lauttcgta IM 31 b . V. t1 lo 1 9 l. 00dwout fl Ziutsd Lm DD S Pa. K.ALTL-.u . I 4ai I. K. . ea L . ov. yu . sL ao4 WOOL. . Wl Id_ youae t. Ta SbIl Tut9001. lb. 14ut4 thi J. AWnLL bss A4sraJrir E . . 1 _ w sotae our L Zvutf w 19 44 LLV. IU lb. t 4. is U.ANL GaIPvfl .4. Ja. d c 9 aba 0 iW 2St 1113 iep t. d1. S. utaaut 11 iay vo as b lLoii. r4orig AIriexota . ' I a bobOOd pt 009. , . Is moyt Hut. 4d lolL-K. 4. Tao iac 01 lb. io WI diosaS eai aro. lb. ri4e 14 - thu and s cad Wiael44. r.L.k..at.d rrit. elimyM : iAflTUT ea 14a3TL aeIaea aged D. dioa. 11. 1 itoc at. lb. ' q age1 4 Plea. ttOS y. l _ 1 11. a Ti-iro opt eI4v _ traae iet 0. 1IhIOM. a ivty Itsoto L5 .1 lb. t irii 5 l oiI Ltailer - bd 35.- Kejor ii. Tirot. mi YarItQeoit P405 05J0 UiO \ Proc. wit 1 lIl1selora pflI 3. em as 4. Ojaaap4a UA alto 1. 111 LUIOMIEyTItkt Kutra Pt. Aj0NIlrtO SdOLT C9uthSa tutka1M CTIUS4OI4 1 . 04 Oia07. Laeeuter Ej Iovli _ W. I. se. 1 1 e Year14. ipleio \ utStbtt. a s 1pm . 1111. O Ip * Eiieat 55 attbth MATh Jool I. pit 11 l. 1titsa tleIiJa 54esaall l 9iirt7 e to A41111 I3a1A14 dSiAraJN L a4tMlt. roimltil4iio. ruta. WI outteeteal I. iney 5 lp00 aPI 1UmroW Lrmtc ti. I I errN C11151 flANDAT5E. p14 . trut4. , us. wd _ lIutW 4& milk 9r1. mton . trW. .a'.4. daUt ib. iiwmvai tIito4 _ to. YSts IS. 46 T s La II. . Couoit noudt . . 54 a Llmtziti fOke ke4 " Jntasa ' okb . 1 br1t wflhlSjsA b1UI4 I I I. I I . t. _ I _ . 1 A AtTIUt1 Ar. pJ 7K sal IWJM. LeA. 1Moud MWbtO n7t x coKwuls14Lii 1 aSt ti ai 1h UltiL W1515I4UR I. 11 . 4eiI7ftA4Si. 1esb 141AT : I is. . Jautuar dW 4VAL t159bAL but 5 a. 4. tdO UI Wli I. MU00 g t . orl Wtt I . piad THUAb 1AWLb. AprtftlL lilt I lLArIIAS. 14IOTPUOIVsSd. Ii Tb. t1 If115 AIMWL5D. valofol TILAIIJ' tie lolkutSat lIEU' ad. 51 lvitiurThi ostlUisi t. bbeves lo .900. 055 119011ed. Eve. zk5 _ low .out I . 1 7 a at" Wvutt sad . 1 . ADadtlU4L 1 TkJlb bo6nTALfl ALN1ll . . c ut. c. btPa to 9 1514 MSCa p. _ _ _ lb. - u ss00 lb. lilt. _ 9 1511 l . aI onto - 5 ut- I. U r1kU UflI1 ILL T iOL S 00 I 155 biE lad 01is lb. IM00. Tbror1t. d ou. 1l. 00e. L. 1 ud l4 Lt. P _ . tb Is&.1 - . . Ap ut ut . - 14ut00 _ a tWioim Aa . Csp. 1ty z nw la U iA Is cad . ii i bt. M. a. bo p OMO.- Dan1. wi . T a a at. A. _ bouts W WI I sis E. A w a. 4 . a. . D. 5. 9. a Pica WkiTh so sibero - _ . Pt . 3 tiaea PdE 1. id. . sea _ IisSSis . . Pd. ti - . Mi . ADDl lvei b AU. 14utsaa loaded UI 1 1 ouet. ss . 0tv01. I a. ueaI 1 . NUIJe. 4. . VUCATIN S I I' 94 9i llIa14 lSlllreitoarr4 JLLLO all. ha da d . m4 0bt S. . . lolL Inlet iso liutid. Cti. sad loados Mraaar4s4boaa.ary UI. Zemdou l 1fl1cEU AC 01 II 1514 . 4 _ easlou 550 r pra. 14 boWd 000 sry bt5ir7. . . 4IiW Palsidapri apswtasas " KLITAZY 1L777 U WI id4r tbS1kI14lF4i7.J . TIn.- 1 V t5r9. 7 . out - I. lb. t . 15. S. 35ttb Loud. ppaS14 wt a. lbs adJ PusS. bLl bJe4Sr435. ifl I I - 00 ' Li-b.- lIoal Ian4nW. - bSp rmdr. 5. t kLU2L 7A " alotiaI Jous berkut lb. Sle. Let. W01O b. . W. so as rutisrag . i4WLlC s ild 1t& Oiled Ap ip. . . 1195. VAt i.Ai-.UOFM. Oit.Ij VAIL T so wbbt aOnajo paut lb. bus pfl00- km 42tbria Ti 7uLLL Tby . _ 07 _ to / 1 . 1ar. W44 9 1 rboouti . A LoITIO yje4 ge rbSldkis. e Ia 11. 4jj tru. is9l 1055. rsvrutJer.- IiorJ Is- UAA seAL - S. uttobWIl iv t 14 s iltL btU1451J7 iryardlou 1 95 " L4WI 55 , 7 rha i. flksafrNTLY LI P1 5 J O1I . utea rba Llia 3. UZ J. I. a tkITH0liMlbtA. aary lots. a ruts so C uteac LIITA rniatj Iaeaed iIkhits IS. i 007 p0flIUII " I. lot 1 s TI. I VItro LY OipAlkIl4I. J s.Mrr.--lu LL4. Tat. I uz _ I 14Ttblbl1U luflIZ. loud. . 0i7WIe. La _ 1. wan. _ . yea Pea ito4i . Mbtut 1niTiT. IuI5. S. It. nVsXK AR31TWN0 14 . tI TT. ard arnat eT - a W. r'-mt. hrv1ari. ivryoikc 2 ZMliiu 1isii4tiCO ' Sip t a rIlibas _ 9 iwed. a . _ bie o.md.- Ileabar. 11 lLefrtssW W. rarols list neaas LAeaOU 7 I busS. un bw tla TUG. tm0o . 1100 144 louGut. l. 4 fl LtiYiik IOlSS4 iSUIG I. uSL. AJa a. S0 SvIJIIIJStI IYylLEPI4 laATkHUo lEOJUKTTmns a abo I le 4151 I 5 0151105 I. tWt7.- S 7. lltouti4. Iri i. 15Miat. I sl01. .U.- I. teattw A 1 1. lertas. k wrutptutca la1L. _ Aa 4ml. I JSIil lb. 3501 AL 10 ibt _ dtan a15 . lrILA' Poole 14 kit : It iLl. Pt I . 1157Mb td 51 PILUI OiLVSC LibOlM ad Es1Itlif. 5 Lesu lG aol at aGa lM. Urmrpb SAVEIIIE ruts rf i0 i9le wet. at . L4t1 a500n154 5 001) ist 41. TsM WAMSTSLD al- PtllCILIPL IQSG. Inpud utac tar. 9 _ SS ts _ aumabsa 1 Ta A _ _ 1 so t Mi utm1 . _ 10 05 . 4. lea . soy bl ' a. an tOtoahis4 to. . it. i8 lb. visa . II _ _ J bma a. a 3 UjiM.-S.g Bert. . 5. 55 40i. CAP UOLYT. i14 H. rba. L lets . - i 10 iut. Py . - . ia 4 . laMoubos. _ 54 _ . aasead S. 5 _ a. _ . . ai Ac. jO51iiteliV _ audi 1. . . J liwl _ is pvfas - _ a4S1 15ut47 If PdS4 usra _ ni 1005. ad born lb. a A15kJ' I1AkS5 aid IS . a. lSOndat. 147 0 l I 14. s 15it * - M.i 1 k - Sbia . _ . lea. is laibois. i I is IL I . U. 4yab Ly1AIIZ rrd brd ogoi uG1500 a4 isuta. b tnIai ItioL9. sot. pszeaa a SaDl los MiP o is10 blli _ sad utb1 _ _ . UISsi - . a 304 - r _ 1. 1 ilealeap. L u v _ roua . MAts 5. Eat L5ad4AAUA S5A LLoi5HlI. " 11007011 A . dials Anlj t h44a 50 Ms 5s Tb. U tar l 701 01 to eapasad 005 . _ Lout. _ Sr tt.4U Oa. d 0l Ltd. 579 vSr 5 - 59ua' d aeie e4s. eli M 9 a. S lilt r:1 5 TT11 ZtAlLYlIaatsOa AA. MalePa4wlpe iZAN ai DAT I i Adpiadiut Os . u ou SdL. 4 _ a priI00 Iap d00 t o 4 MSrisd _ OI boV lzMrzz I 4 S . ad Ailn4 9. P . AaSn A11b. . . Kr _ Ibortlea. S. 35zp1nr. 111 sad Ma' lb. . Ibo cad lAid. V01qut ear . pai4 lo. . . Ipb . . - . 00ba. It. T..q sad tISA. tess QaaS utpb Piu4aa. fADAI yL a aa TA1IIU O4DAT15 5. Liraoulls Tabbsaz sad a. NadPd. 0. AGn. 1. M00 rt 1 si90 1 lioa ha. 4. s but. S I-a. 01 IS ia. _ _ TIal TibidIS. ba uiew iu HALL. . btMsmsint C Oziwdefrit S . 0. . Oi0 LIPtDLnlOl L5MAZZ thb waS. . U. t4 to Pi ut o1al Merits ; WI . 1 aid Prwo. | rii5. fl. 1 ao. 11171 G47P 5 Opu 54 ie 1) tV ftSLILTY PAflt A I V V I 5ea Op. t S. I5. PALL..15 U. TAO 14aL Gbsryl 5TITY 5c&-4TVTIT WOW 1 W1IL Mir4 boutbgWll4. II R1XTO4 5. bIIZIaIJ1 TI4IJLTPALPa. uta4. 14. V0kPITGAT 114110 KavIwi4 Yl34i1 Absyautid W'----- noT. 1A Fl-at. rIm div - 01 . I. ' - spasa. tet . list. . W4IMIy _ qis41.out la _ I. p007 Pibon. - IbisutO lea DrIXAN P A La r4 amr4 a. fraiti aota t4skiM n _ Pltsii s sTd00 1590. ss 0440. tiuitooai pitsi 4 outplay. asia 14 S1Mi aPWIisPSI a a wv tan 00 _ is an. Gs. leut. 05u ty _ a. 550 as lbbutaa01 P11ssiiaJs B. Ict I baa sstssad 15 a bt Phi Frb. IT11tT ! a _ 05a10 aa tqattmols br5 Ga ii. Ft. Tsbq Ptwaa will P1. siabUIl _ yosta riut-aisy. a. is .4- FILL hT Fit naa. sai. WWC OKM. l p104ei. lb. ba nouIrT Is oMiwi thOU rb. 14 diaT rat 54 TurrwoTruy lie h izdj TAIlisI11ZNTh o15b 10 TUUAlt5LLY It ' J 94 I- Ls | 1. I P. I tLnda 1r5p15eI43btrag. vu Ps R3T0 a 1 I Thi baututi 2. CAKLIS OiTTlc 4r a. 1001lb amutt. 4 jwrntiut II 14 ap. . JJlNIvt 21 Tars p._ tariIftv. Is . apPQStiWoS S. Syria a Ut t Wt malt. srcbdng. 15 p00 lea& is 1wntlsI. lr1. A. .ad. P11. XT a lb. _ saputI 155 _ a. i usvrssearI it. 001st. nlbohslv 7tai iwy sb. Pry . tin borfle biS. 4 ' 4415uns Lrbuotai. ow. belt OttO is S 0p4odIlP any. . Eoghamrttit. U 41 aPp4000a II kd.11 3at9eUI A4 uis.-sn.i A U' oat a ire. narg. am 15. 1n 15 15141754. rirnt. W. ol raltnota 10. IIAIIKITAII. T151Yt55. . ptuafly talad Will Ii 00o Yjsaiaethrs. dS Or 1 ParpbSe nlfly 1 Iwi cal LoIn. pins I. owa4d a teti i id Ilk00er. PpW4l taIaiOa 1W IIlafd. laPsa . i. 15 too. Afl11I WAFTI. rtrt 9 ALt1T ill i4 & CI. aid Ja. Si U. as 4 eS. 0. amie a 510 Ile Ikys p. ssia Ta. Sib bun. LII 19 Sc 7051 to a zsiros. is. m s 1aUntWI lot ii. 5 lair. wbGdoWsI 14 tidOsloo. parIutlar. aptly I. 15. . Ma14si 1) 1 iL. lXesuilsrIT 410 atn. SQ. sw MIflAT. n4. PIs1 Et3LL1ATIUd ci Lacy will IsiS. st Tl5S bAr. 15 s 3101. It. Sb. I ThO tAI9404 addiisoS On14andhI. at. Iod tip A itolid. Zn SrtLiio p 4 155 t 10 10 pm isis. Vi. Iliad 4ea144 5. lartnta rt. Tat. 4 so isis ' . et ir LIL kant in. I GiSroli ' iswb15. 14 : 0IOiW4atVII. at. 1rJp T . ain. IS. 95 _ iia laOsaus eata lb. 10 ibmS . V. I 1. A Aisb1aW . . 14..Ok satr lad. _ . tq 1. a' 1ft 4. _ admam tone I ale. Ii rvpsis 15. 015. _ e4as. frrS J. a. a. CrW1lS 1t. Pbwnar t . og if1ii i. . 0 . . - ad Mon. alloti - nu a as ii. PTflAL4l445ulp li b is' inrs 4 0. r PAJA k liIISNPI PAVTltAL L- 4. W WlO' 15 lns 47. Ms5L lb. 90 fltRtC oh lWMLi15 Lay Ond. ea STIt . at lb. friuti . ay t. _ I inClGSSSt. Pr. _ 00 I. Lou.- P1 115005. SsmlSs boS 10sdty. ei r4st in. _ rSriM ss00. lai ad _ Ill blob. T00t.- 4ti Tt. Mi. 114. t LI 4r. 1 1 & 45 15. 415. bw nbad 1a. 9Wn. L ML 4z1t. 54 Toga. U 1)01' oil tsPT prti adutouseuts 11 p. - 00 p4JthI. to. S . lssWV. xE1i Y1T15 ra bLRLA115L1sL11OQL 1014 1 ua. a 9 is. . is. lS1t Pa. _ UIt15.LO0LSO4 lGpn. a a la. S. 55. IUlP51515 I SC 5 I l' DOTI sad sataLk. Prispruta. 5 _ rpsv 4. eou lwo. li. V . is . V 1 35lrtLtLItAL uUs 4..so 0sS. I. 54 sea ram 4 4nea. I * t' . 1 Dr 1 _ Wmi 10 . I S. . lb. t lb. Us. . a. 15. nuaSd is A. 51. a. is 01004 i 15 . allay 10 Paiss01 lbs . I.e. ps . 4 . aPLOlD4 0 _ _ 0 . Aou I. Zus s tlS. tssi 0 YRL1GI 4 wb 7 a. Ik . b . 4. - . O 3 AXKE. a. w OI 1 3DK TZ LP V a. 10 Prs4ou UK YW ARatiiia l psyob flit. 00isrsi. 95. S. K01ibsiI. 10 0 Y b APrup is S. 15. . ml7 mrDzB LL ATO az aT 1 Pa TIc13. 35 : 115700 ioud W1T I 15 1k flouiii H14 . il. W 10 AilW CRZAT U. 131 : AL rZT. 29 Z1Z 5. or. S. 00 1 . g 14di Ha. BsZaI 2 1 TU 15 00 MANUOOD. lPd OsM Ha. Ta 0 tOa Dpi. Ties. n. 2 fafl7 FleJeaDely Pram sI00. A. s Ta Ma lisa PAJL1T Tti QVI. ML MLJIIT AL4143D1A. DAM. Me lam. Lab. . OAR vi. s4i at. eisa 1. sG ill buo - a01iV. i. PICRL35104A a. WI K WCI Mt i2 MA ID. . - LS. rr loss 10 5. - s4act. ea7. . sad Mutisutu _ l A .bo- 1100. _ 7. B 230 PC 70 S : 0. _ iaT1O at. a. abut. 1 4. loadto to. tLLTU P ARVA1. atibi. 155P4IJPdMU IbwaougL 5 L an. A ki n- W. 15. 1L11vL1ISPd. LSOTI0OW AID O4Aestn. t0000PList. - T. P. 55. I Ua15. - 91 YRIDL I 5. k1U14 S 15 LAx zeal 4 ssa. h S. 0a _ Po npa wa VT0W S. V 9 L ss . . IS. 9 5 a. 3 Tb. 110 is is. I. 4. ll p AAmAr LP X0 a IAXT 5. rosibeaw I Ii NI. 15 . - & . . I. . Si. pvIu 1. d to. bobu . uttolSy Ii sb 1 j bo0d1 15. hiss. mi. l4 79. yea . illot peat. 9 10 p. ou wb rIb Isri s ! 3 1 U hail 115. iso 0 A rTIRDL4 Pt. Api. tAXPATUIA MLLey S aiG ei. WADS. 1 I aSh. 5 Ua1Us. 14 5. 1501 soar _ Ac 15 Thfr4t15. l UI5. Laloi . ID P0n o Msi eeaoiatag II. lb. U. 1 T l' S15boht ebaegr. arod 1540. 2317 Aped 255411505 UVEUOO _ kaoI. _ laSis. April 13 . ISIS 5111 5S. livisplIa. tbatto niIl4is 1 55) . I to. nla I15r M0aMb pisfiss rbo01lowi 0011. t. tam 71515 TLU alu we me1iabSS i _ tl0 aMk _ a 15 . lb. bUs. I a004 tTliiJL 15 arsa. d 149. J1issa4100. Uiipou a. . Lb I. Mts. . O be a pss-i- Ta. ( I aktS one _ . utpp I aM lb. _ _ 941W a 35. taMsl Ui lb. tsIIortn daY Mibutsa bout. Ay laa. bed Path e..4 SI is lW. . 1' a1 foq1flsils1tkI LA 1li. L ' 13 CA bitYiKI114 sat. e toeistln PSIT9111 00Pt I Ta- Ii. 1 11 K S. ULI a a51S. ii Peainqrf. ou 11 nv90 Sbt10. 55. _ A A N V S YTT u it a i. 1L3rIICUOTZLAPD irila JI1LA1It f _ bins. 1110 01 21. I . TIWS Sea 7ab. LI MN am S a. Pisa a. aleU , sS a. Ia D5A15iiiWlVAS. HaIa4W. KW71L . 4 b P. . 15r sad . 11 9 . 001100 is545. aed :1 Thal B435T4 Pa. _ Is . . is. . 1 isP-.Asd 11 5D LAW sss4 iq 1014. 7 . S. . 7oatl. 5W a---- 5ON S PtO RAITS nr . Cneatj lia00i T bo t IsJduS I ios i. IPP00SST A kae d. Si tssp4a Sasba1nMCbl1 i - 7Ma 15 _ s onn11a 100. i It KST4otJaSVS. blao. 7 jw HYI . _ 100. 5 _ kiss. tacl00 ken.sJS. sitS p 7K L : Lahsbsb r sadhit. z0LL LULCa - lila. 11004. 1500 4 110014. . _ 4lI l CSSbo14nhi. S10 Si 74 5so ass La Via1 lie fl . pi hay 7tsoaboMsVt0. 4bo ClAY. UAWa ajol Ile. 27. thug IL sad P sad 0. Wqal OdIut I iTths10r15a ulTLT hLiIhya S. i 015 . _ . I04ns. . IS. tlent so Au. abi a. _ iia- a so flte tOll. taka kC. 715 _ . _ cs400 D71stiaUwuS ApeS 0 loa5 . Usep4 . S louts 0. . I It b1Au TR ROYAL . 517. Prxrr rA1rlCr7k tUhr55 14. Mrgead m sw . iL IC & Al . a. MIS. to ualleuuu _ _ 041 00 14isk - 5 _ War. seaa- i Thi LId. 1414 11 1 eo7 lAId. 71aPvsoi KaralO ilymi Tudor SI1 Api. Koahay cot ktr9i dagpis Tarirhl ash iCbroIas44j OS ml Al LAId ay 1AC14ut cad 151501 S t54did 5. Le00tl ditind. nivw AP1Y To lbiI La. 0. Vuttsinlaa V Mou4nmi sad 15l1ia. 11413 siiwt UherutiasCitr L i tLl4t. 00 L . _ 0 Mill as IPTJtLrI TLI 11411 DI1I I 14IIL4111lIZitisr a . lob I 15. itt. 5M. ISa. LI. lJ S s& J30MBAY1 J itlja 4 Jata etoirdad WIoj T. . 31 to 01 _ _ . lorry YRZAA14TLX. 1114. 15 l5l 01551417. helIli I5WilArD esa 9971 I - a. s Iiaisq _ 4 le. ur los. a u r. n npi lb. v ttthr s. sEl i iWlLtLT 1 1 PetS P& si. Ira. E VVU1A port Sub. _ and t4 TI 4 TPIP S I I A JJAtP5 it 1 t 1. ALLiLtt7 UAk 1 ThW' 55 5. 1. 4 fl 15AI iJ 1t1155ss. t15. _ 05 4. Is I1uk3tfIIit I.e. V. - la L outysa asisaausse . ai00. 1 st 55. p. . lta _ 1' P. tk500etS Psiis.-Apidv riIIiw SAl sad t Lyp 1 1. bbs. Ma Vial. _ I. sea. 4 . I S s0RWZZAI4155Tls15115 EAE14IIW1b59l. t1t ALALAPO ban. 005 s is _ - 9 . sU a _ As. aS lea. tWl15g 5 . leo dcii 145 S. uSsj mao araaosu App sod 3 soSi & AY1 5an l4 CUTLI 1e1sA 54 ALt ilu- . IhL1A1iU--015boIS Ito 0000' Oi. vs. 01 1 KW 1155 . Vflfl14CAlflb Is _ pniu. ml 10 L 3 _ J t e - is 14 a - 15 . tadL BRIT kKai kaSi . In. 029 50 UGs4 VI. Map4so. loutS. 15. M. M sTL Dl1T4T 1115. Ptasiv qis. 15 W gAVsai tkvt Ap iy 115. Ueat. . 1 Marpp. LI. W0551i4AWW5 ps00. . 1. 54. WMuGUIloe 5. LA TUB 2 AThtTAKA& a. lb. o sut 9. IUIa dbuin54 nsa s Sa a. 5. 54 .ts4 am tap. ea lad lnta 5a a. sad boa s. Apml LthtIrobTYVR 4 S i. TIUI _ 01st I 1004 5. 5. I bsl Tb.r.It MaiJliSL8lbo4. 0 ll S Put 7 M . a ss M z5t. 5. 01 az111 9. Pd. S S & * . , . , / . * . , . ( . ; , , . . ! * . . * * . . . . . * * * , & . . . . > < , < * * * , * . . - . \ \ - < - * * . . * * * . . . . ! ) * ) * - * / > , . . * - * . . - > . . - . . * . . , . * . - . . . * * * * . * . . - . . . * , . . . - . . . , - . - ' . . . . . . ( * ) . . > * . - , * . . . . < * . , . . . . . . . . , * . . . * . - . . . . . * . . . . * * , > . . * ) . ! * . . < . . . . . , < % . - ) * . . . . - . * * - . * < ! . . / . * . . - . - * * . ! . ! . . . . . . - > . * * . * . . - ( * . . . * . . . * . . . . , . . . < * ! ' ( . . * . . * . . . * < < ' . . * ! \ . . . . . . . - - - - * . - \ . ! - . \ . > ' . * . * * . - * . . ' - . . . > ( - < > . . . > > . * , . ( . . . . ? . . - - . * > < . . . . . - > \ . * . . * * < - . . * . . \ * . , . . ! . . * . " . . . > . * . - . * * * , * . * . - * . ' . . > > * , . ! . > * . - . . . . . - . . . < . * . . . , * . . . - . - . . , * , . ( . . * . . < > . . * . ' . . . . . . . > , * > > * > . . . * . . . / * . . . . . > . . > . . . . \ * . ( * . . . . . < * , * . * . & . < * . . > > > . * > . . - . . > . * ' . . . . . . . . - . . > > > . . < . - . * * > * . . . . . . ! > > > | . . . . : . . . - - . . . > . - . > . . - ' * > > . . / . < - , . > . . . * . . - % . . * . * * \ ' * . . < * * . * . - > > * . * . . . . > * \ , - . * . > . . . . - . | . . . . . < * . . . . . , _ . > . - * ? . , . . < . . * . * > < * * . . . , . . . } * * . * . > > . . < > . * . . , - < . > _ \ . . \ * . . ! * * * . * > < * . . . . < > . > . . , . < > . . . > * . , < . - > * * * * . * . < < . - * * . - . . . . - , * " . . . * * . . . , , " . * * . . . . . . . . . - * < * . , . . . * * . - * * . > - . . * . < , - . < . * * . - . ! . . < > . . > . < . , . * ( > . * . . - * , . . * . , . ' \ > . - > . . . . - , > * . . \ > $ . . . * . . . . . * . * * * < . . . . \ . * * . < - / . . . . . . | _ ( * > . ; . . . . . . * . _ > - . . * . * | . . ' ' . > * . . . . < . . . - . * . . . . . * . . > . * * . * . * . < . * . . - . * . . . . - . . , * . . * ! < * * * * . . * . * . , . . * _ . * . . . * . , * . . . . - " > * * . , , - . - . * . - * . . , | . * . . > . . - . . * * * . . . > , * . * . . . . * > . . ? * ! , * . * * * . - . . * . . > . . . . . * _ _ * . . . . . - * . * , . * . . . . ! . . . . * - . * * . . . , * * . . * * * . > . ( . . . * . . . . ) . - . . . . . * , . . * . . - * . . . . . . , . > . . . . . . * * . . . . * > . . * . * . - . > . * . . . . . * . > - . > * . . . . . . . - - . . . , . " " - . . . . . - . . * . > , * . . > . , . . , * . . . . . . * . - * _ . . * ( * . . - . . - - . . . - * . _ . . . * * . . - . . - . . . . . . . . . . - * < . . . | . . . - . * * . . . . * . . . . . . > , . . . - - . * * * ( . . * . . . * , . * < * . . . . * . . . * - . . . . . * . . . . . > . . - + . _ . . . . - - * . . . . , * . . . . - _ . > . . . . . . * - . . . ( . | . . - . . . . - . . * * . . . * < . . . . , . . . > . > * . < * . . . . . - > ! . . * . . . . - * . . . . . . . < * . . * , . . < . . ( . ( . * * . * . * . . . . . . . . . . . . . . . . * . . - . < < > * . . . ) * . . . ? . > . . . > . < . . ? . > - . . * . . < * . \ . . . ) . - . . . * > . > * . . \ - - - * . . * < . . . . * . . * * . . . * * . , * . * . * < < . . * . . > * ( ) * . > . * : . . . * . . . . < * * < * > * > . . * > < . ( > * / * . . - . . > . - . . - ' . > > ' ' ) . . * < . . . . . > . > ' . , . * . * ' . _ * , . . * * , * - | * _ * . > > . > > . - . . ' * ' ' . . > . * * * . . . . . . * * * * . " . . - . * * * * * ? . * * . . < * * > * . . ! ! . - , _ . " . - . ? - * - ! * . * . . * * - * * . ' - . > * > . * . ' * . * * ' > - - . - ! - - * . - * . ° - ? ? ' . . . * * * . , ' ' " . . . * * . . . . * . . . , * . - . ' " . \ . ( . * . > > ) < * . . * . * * . . . . * < ) . . * . * . * . . _ . . . . - < . . * . ' , . - . . . * . . . . . . „ . . . . . \ * . > > ' < . . - . \ . . . . . . . . . . > - * * * . * * * . * * * * . ' . , . . - . . * . , ! ? > . . > > . . % . . - . . . _ > / < ( < * . > - . . > - > . . * . . . * * . . . * - . , * * . . . . * . . , , . . . . > \ . \ . * > . . . . > * * . - * * . * . . * . < . _ . , * . . . - . - . . | > , . . * > < . * > . . - . . > > * . - - . . . \ . - * - ) - - \ . > " . . * > . * . * - - * . * * . . > ) _ . - , . . _ . , . > . . . . ' ' . . ' > - > . . . ' . . * , . - - - - ( . - . * . < < * > . . > . < - . - . . ' * > * . . - & \ . . . - - > > * . > * * . _ . . | * > ' . . . . . * - > . * ) * . . - . > . . < | . . | > < * * . . . * * . . - - . . , . * * ! / * * . * . | ' . - > \ \ . \ . > . * * > . > * . . ( . * . , , . . . - . . - . . . < . * * . - . . < * . . " " - . * * > > * > * . . * * * > * . . ' . < . - ' . > * * * * * . * * * * * , . * * * < . . > * ( . * < > * * . , - . * , _ > _ _ [ < . _ , , _ . - . - . . * - > * > * > ) < . * \ * * . . . * * . - . . - ' - ' * * _ . . > * * . * . * . - , - . / * . . * . > * . . . . . . ; . < * . , . * ' . ( * . , . - - . * - > . . - . . * * . . * . - . , . ) * > > . - * . . . * - * > * . * | * * - . * * - . . - . . . * * . . ) * . - > ( * * * , . : > * > . _ . _ , > . . * * , . - . * . . . > . - * . { . . * * . > . ! * . > . " * . . ( . . . / . . - ( * / . " * * , . . > < > . * . . - . | * - . ( < . . - . . . - ! > . / > ' _ . . . - . . . * . * . . - * * > ' . * * - ' * * . < < * < * > * . . < . . * * * . > ! ' > . . . . * * * > ' . > > < > > . . , * > . . > * . , . | . * * > . ' < > . - > . ' . . " . - . ' ' . - * . . . , . _ - - * . . < . * ' > & . . < , _ . * _ . , < * | > * . > . * . . * . . - . . ! > > . . : ' > < . _ . * * . - * . . * . . * * - * ; * . . < " < . * ' . * . ' . _ * . . . * * * * * * , * . * . . , . * * . . * < . * > * * , . < > * - > - * - * > - . . * < * > . . * . * . . * . , . . * . > < . . . . \ . * . . - - - ! . , . . . . * ' ' ! . . . . . . * . < . . . < * * * . * * > . > . . \ - . . . . * ! < - . - ) : . * * . - < - | . _ > - | * < . . < , * , . ! - . * > ( . < & > , ( " * * - * * * , & . * . * : > > , < < - . . > . . . < . < - * > . . * | - * * . * * . * ( * . > < < * > * < . . . * > - . , * . . > < * * | < * . - . . > . . . . ! * * * > * . | < . . . " * * * ' * . * . . > > / > > * * * * * . / " * * - . * * > * . . > - < . > , > > ' * > * - : . < . - . < . . . . . . * . . < ] . . > ! . * . . _ - < < > > - . " | * | < < ' * - > ' . < > * . , * . * . . * > > . . . * - * . . . . . . . . . * . * * . . . ' ( ) . - . . ) * * _ * = : _ . \ . * . . , . . . > * > * * . > > > < < * . > < * * . . . - . \ : . . * > * < * . > * . . . * > * * * * * . . * * . . . * * . > * . _ , . ] ( - * . . * . . - . - . . . * * * > * * . . * . . * . . . * * * * . - . * * . * . . . . . | . * * * . . & * . . . . , , , < \ > . * . . * . . * * * . ! * . ) . . . . . * , * . * \ * . * . . ) * * . > , . * . . ) ! * > . ' . . * . . - * . . * * . - * * * . . . . . . . . ' . , > * * . * * . . * * * - . . . * . . - * > . * * * . * . * . ( . . < * * * . . . * . . . . . . * . * * " . ' . _ . . . . . * * . . < * . . . . . - * * . . * . . ? . * - * * * * * " . > . . ' . * . * * . . . . ' . , _ > . . . . * ( , - ) . . . . . . - ; * . - . . . . * . . - ! > . . . < * . * . . . . ( * . > * - _ . . . . - . | ' * * * . . < . < . . . * * * . . & . * . * * . . " . . . * . > . - * . . > . . . , ( . * * . . * * * * ( . * * * . . . * . * . * . * . * * . . . . . * . * . . * . . * . * . * . * . > . . . . . . . . . . . * . . - . . . . . . . . - . . . . . . _ \ . , . - _ . . ) ' . . > . > , . , ? * . - > * . , * " . . . , . * . * * . . _ \ . > ? * . . * . * , _ . . - . . ) | . . . . ! . - . . ( * * * * ' _ > ' ( * > , * * * * * . . * . . * * * > - * * . * < . . . * . _ * . . > . * . . * . ; * > . * . . . * . * . . > . * * . . , * - * . * * * > , < * . * . . * . * ' . * . * * * > _ * . > * . * . * : > * , * * . . * . . , . . - . * . . * . ) . . < . < . & . . . . < - . . . ; . - * . . . * - . , . . . * > > < % . . * * - > * * ) - > . * * . * * * . \ : . . . . , . * [ * ' ' " " ' . . _ * _ . . . > ! > * . . . . . . . . > , > . ; * . > . . * - . ; > . _ ! . . > . . . . . . - . . . . . , \ - > . ; ! * . . - * , , * , . ? . . . . . . & . . . . . ' - " " - " - " . . . . _ & . , . ' - ' - . . / * * . . . . - . . ] , _ _ „ , , " - . . | - * . . . . . > . * . . . . . . - . . . . * * . . . . * - _ * * * , < > - . - . . . . . . * . . . . . _ _ . . > , - . . > . / . . - . . * . * . . . . . \ . . & . . . - " ' . . . * . * . > . ' " . . , > . * * . * . * * , , * - . . - , . . . . . . * . . , * ' . . . * , , * . \ \ - . " * > . . . > . > > . , * > ' . / > > . * ! < - * . * * . . . . , . . . * * . . „ - . . . . . . . . * * - * > . \ < ' . > . * * * . . ; . < . * - * . . . * . - - . . ' . * * * * < * * * \ . . * , . . > . . . , . - . . * * . * . " ' > ( > . < > _ . . . . ) . . . . . " . ' < , . - * * . . . * ' . . . . * . < . . . * . . . * \ . , - . . ; * . * . . > , * . . * . * * . , ) . * * . . . . * . * , * . . * * . . . . . . . , * * * * . * . . . * . . * . . * . . ! * ! ! * , . . . > . * & . , * - . . . , . . * * . . ! * . * . . . , * . . > * . * . . . . . | , > . . - " . * , ' . . , . . . ' , . ; " ' , . ' ' - ' : . " . , . , . - . - , ' . . ) , . . _ ' . - . _ . ? . . . " . . . _ . ' ' , . . - _ . . . . . ' " . . . . - - , " . . . ' . " / . ' . . . , - . . . . ' . . , ' ' . . . . , " . " . . < . ' ' / . . " " ' : ' " ' . . . . . _ ! . _ _ . _ _ _ . . ' . _ . . & - " , , , ; . - _ , . . . " , . ' . . . . ' _ , - , " , " . ' , . _ . _ _ \ . ' . . , . , , " . ( - , . . ' . } . . . , . _ . . . - \ . . _ , . . _ . . ' ' . . . . ' . . . . . . < : ' . . . . , - , . . " & ' . _ . , _ , . , . . . , - ' \ ' - . . . . . ' ' . ' . . . . ' . " . . . . - . & . ! . _ _ ' , ' . . \ ' _ " . . . * . . . . " . . : . ) . - . . ; & . , . ' , - , - . . . . . . . . . _ _ ' . . , " " ' . . . . . . . . . . . ' . . . . " . . . . & . ! ; . . . . . : . ' ' : . _ . . . : - . ' . ) . . " ' < . " . . . " . \ . . . . . . . . _ . . . . . , . . . " . . . . " . , . _ : . . . . . ' . _ . < . - ' . : . . . . _ . . . . . " , . . . _ _ . . . . ' ' . . . . . ' . , . . . . . . < . . . . , : : . . , : . . . . . ' _ ' ' % . . . _ _ . . . . " - . . . ( . . . . . . " . . . . . " > . . . . . . . . . . _ . . " . ' . . . " > . . . _ & . " ' . ( : " . ' ' . : , , . . ( ' . . " ! . ' ' , , . . ' _ , . . . . . . . < . . . . , . . . . . . . . ' . _ . . . . . ' . \ . ' : . : , . . . . . : - - " , . " . . . . . . . . . . . . . \ , < - " _ . . . . . . . . . . . _ . _ . _ . . . . . . . . ' ' . " . . . _ ' . . " . . . , . . . . . ; " : . . - " " . . , . . . . ? . . . . . . . . _ ' . . " . . \ ' ' ) . . : . . . , . " . . " . . _ . . " . $ . . . , . _ . . . . . . . . . . . . . - , . ' . : : _ . . ' . . . . . . . . . _ . . ' . . . ' . . . . : . : . \ ! . . . _ . ' . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . _ . . , , . . . , . _ ' . . . ' : " ' _ . " . " . . . . . . \ ! : ' . ' - " " " - . ' . ' . . . . " . . . , . . , . . . . . . ' ' , . ; . . ' - . . . . . . . " . . . . . . . ' ' _ . . _ ! . " . , , . . . . , . . : . . _ ' , . . ' . ' . . . & . . . . . ' . , " . : . , . - . " . . . ' " . . . . , , . . . . . . . . - , ' _ . < . . . , . - - . . _ . . . . . . . . . . . . . ' ' - , ' " " _ ) . . . . . , . . ' . . ' , , , " . . . . . . - ' . ' . . . . . . . " . ; \ . , " . . ' ' ' . . . . ' . " . ' . . . . . . . . & _ . . ' \ . . . . . . . . . . _ . . . . . ' . ' . . _ . " . . - . . . " . : - , ' ' . : . . . . ' . ' . . . . . . . . ' . . . , . ' . . . . . . . . . . . . . . . . < . _ . ' , . . . . . . . , . . . . . . . . . . " . & ' . " " . . . . _ . . . . , . , ' & , _ . . . \ , " . > . ' . , ' ' . . . ' . . - . . . _ ? . ' . . ' . . . . . . . _ ' . ' . \ . . . . . . . . . . . . . ' . . . _ . . . . _ " . . . ' . . . _ : . . . " . . . . \ ' . . , . . . . . . . . . , . . . " . . . . & . . . . . . . . . . . . ' . - . . - . . . . . . . _ . . . . - . . ' ' ' . . , . , ' . " . . ) , - - . . . . . . . . ) . . " . . - . ' \ ) ' . . . . . ' . . . . . ' " . . . , , . . . " . , . . . . . . . . , . . : . " . . . , ; . . . . . . . . . . . . " ' . . . " . . _ \ _ . . , ' . . " \ ' _ ( . . ? . . ' . . . . . " " . . . . . ' . . " \ ; - . _ . . . . . . ' . . , " ' " " . " ' : - , $ ' ' . ' , . . . . . _ . . . . . . " . . . . . . . " . . _ . _ _ . _ . . . . . " " ' . - . . . , _ . . , . , . , . . " . \ ' ' \ . . . . . . . . . . " . . . . . ' . . _ . \ ; . . . . * . . ' - . . : . . . . . ' . . . . ' . . ' ' . . ' , . , " . . . . ' ' . " _ . - . " . . . ' : " . , _ . . . . . . & . . - . ? . . . . . . " ? . ' ' . " . . . . . . . . . & . . ( . " " . , . . . . . . " . " . . , . . . . . . . . ' : - " \ ' . , _ _ . . _ . . . , . . . . ' : . . . . . . . . . . ' . , . . . . \ . . . . , . . ' . . . , - _ _ _ , . . . . . . ' - . " , . . . . " . , . . ( . ' . . . . ' , " . . . , - . . ' . . _ . - . , \ , . ' . " ' . . . . . , . . . - , " _ . " ' . . : . ' ' . . _ . . . . . . . . " < . " . , . " . . . . . . . . . . . " . . " . _ " , . " . . . _ . , _ . . . . _ . . . . . . " - . . . . . , : . . , . . , . " . ' . . . . & . . . . . . & . . - . . . , . . . . . ' . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . & . . _ . . . . _ " . : . . . _ . ' . . _ . . _ _ . . . - : . & . , . & _ - - " . . . \ . . . " . . . ' ' . . . . . . . . , , . . - . : . . ' . . . , . . . . . . . _ _ ; _ , . . . " . . . . \ . . . . _ . > . . . . . . - _ . . \ _ _ - . . . . . . " . . . . ' . - " . . . . . . . . . . < _ . . . . - . _ . . . . " . , - . . " ' . ; . . . \ < ' , - _ . _ _ ' . . > . , " _ . " - . . . . . . . . . _ " . , - - . . . - . _ . . . . . : : - ( ' " . . . . . _ _ . _ , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . ' * . . . " ' . . - . . . , ' . . . . - . . . . . . & . . . . . & " . . . . . . . " ' . , ' . ' . " , . " ; . : ' $ . ' " . . . . . . . - . . . , . . . . . . . . . . . . , . . ' , . . . . . . . . ' , / ' > . " _ . . . . _ . . . : . . . . . . . " , _ . \ . ' . . . . , . . ' ' . _ . , . . . . . . . : . _ . . . . _ _ ' ' . . . . . . . . . . . . . . ! . , . . . " . . . . . . . . . . _ . \ . ' " ' . , _ . . . . _ . . . . ' & . ' . . " . " . ; . * \ ? . " - - - - , - . . " . ' ' . . . - . . . . . _ . ' ' ! ! . . . . . . . . ' . < . . ; , . . _ ' . _ _ . . . " , . . , \ ; " \ - . _ . . . . . ? . ' . . ' _ _ . . . " ' . . ; . . . . " : . . . . . . . ' . . . . _ . . . . . . . . . . ' . " " . . " . _ " . . - . . : _ . . - " . & . . . . . . . ' . . . . . : - < . \ . . . . . . . . . . . . . . . . " " " . . ' . ' . & & . . . . . . " _ . . . . . . . . . " . " ' . . _ . ' ? . \ . , - . . . _ ' . . . . . . . . . _ . . . . ! \ . . " . ( . _ " ' . . . . . . . . _ . . . . . . - . " ' _ . , : . . . . . . \ ' ' " . . _ . ' . . " " " . . . . . \ - " " . & . . ' . . . ? . . . \ . . _ " " . , _ . . . ' . " . _ . _ . _ . . ( ' . . : . . . . " . " ' . - . _ . , _ . . . " . ' . . . . . . . . . . , : # . . . " . _ . . . . . ' " - . . . . - - . " - > * ' . ! . . . ' ' . ' : , _ _ _ . _ _ . , _ : = . > _ _ ' . . _ . . . . . . . _ . . ' \ ' . " } ' : ' > . , . _ . . ' ' . . _ _ . , . " - . ; . - . , . & . . ' . . _ " , . . . . . . . . _ ' , . , . _ . _ . ; . . ' . . . \ . . . " . , . . . . . . . - . . - - " ' ' . " . ' . { ' " . - ' . . . < . . . . . _ _ - ' _ . . ) ' ' : " < \ ; ) ' _ " \ . < . . . ' . . " ' _ - ; . . . _ . . . . . ' ) . ' . . . . . < . ' ' . ; . . , _ ! ' _ . ' . . " , _ " ' . - , - , ! . \ ( ! ; . . ! . . . " - ' . , " : . ! . ' ' ' . ' ' - . . ' . , . . . \ ' ! ) : . ( ' " ' ' . - . . & . ' & ' . : - ' : - - . - ' . . _ . . . . : . . . - . . ' _ . . . _ . . ' . . . . . . . _ . : . - . . , . ! . " \ - ! } > . , . . " . . . ' ' . . ; : . . ' . . . _ : . . _ " . ) _ , . : - - ' . - - . . . . . . _ , . . _ . . - . . . . , . . " _ . . . . . . , , . . - . . _ , . . - , > ' . ' ' . ' , . . . : ) $ \ - . - . : " ' ( ! ' . . . . - _ . . _ . . * . - . . _ _ _ ' - . - - - . . . . . - . . ' . . . . ' : . - _ . . ' . . . - . . : . - , . : . . . . , - . - . - . . ' ' _ . . - - , . _ - . . _ - " . ' . . . . . . . ! ' ' _ ' . . . . . . . " . . . . . - - - - . - . _ " . . - . - _ " ' . ' - . - _ - . . - - . ' . . . . * ' - ' ' . " . . . ' . & , } : . _ , - . - \ _ . . . _ - _ . = - : - _ . . - . . . . . . . . \ \ . \ - : ' . . ' ' ) . . . : . . : : . . " , . . . . . . . . . . ) ' " " - , . ; . ' . . . ! . , . . . . . ' , . ' , . ) ' . - . ' \ ' . : . ; : ' . _ ? . . . . " . , - - , ' . . ' < . ; ' . . . - - . : , ' ) ' . . . _ _ ( ' . < > . . . " . . . : . " . ' . . ' _ , - . . . ! - . : : . : . . ' . . . ? , - ! , . . . " . _ . . . . . ) . _ . . , . . " . ' . . ' . . . _ _ ' ' . ' , . . . . _ . \ . & ) . - . _ _ . . _ . . . . _ _ . . . - ' ' , ' ' . . . ; , . . . \ . . . _ . ' . . _ < - ' . \ \ . & . . . , . , . ' . - . . . . . . . . - . ' _ ' _ . . " _ . . . . \ ) . . . . . ' _ ' _ . - . - : . . ' . . " . ( & ' _ . _ . . . . . , _ - . . . " . . . . . . ' . . ( _ . . ! . \ , _ : . ) . . _ . . . , . . . , \ " . " " * ' . : . - . . . _ / - , " . : - \ \ " . . . - . . _ . - . . " : : : . ' . : . . . . . , . " _ ( _ . . . . . . . ' " _ . . " . . " : . = = . . = = : : , _ _ _ ' ' . ( ) ' . : : . _ _ ' " , ; . . . _ ; . , . . . . . : & " : " : . ' . _ ' \ " . . ) : : " . _ . ' . . . . . . ' , , . . . . . . , . . . . . _ " - & ' " _ . . . . . . " . ; . . . . : " . . . . { " : . ' ' & ' . . . _ _ _ \ ' . _ ! . _ . - . ; ; ' . - . ' . , - . _ " _ ' . . . ; : ' _ . . - . . . . . . . . . " & ' . : . ' . . . . - . . . . . ' _ . _ " . _ _ - - . . . . . . . " ' . \ ; _ " : ' : - , _ _ . - , ' _ ; . _ . . , " _ - \ ' ' . ; ' \ - . . . . , . : ' ; : ' : % ' . . . . . ' { . . . , ' - \ ' \ . ! . . - ' . : . . ! : ' ' ; . . \ - . . , & , . . _ \ . _ . ; . . . . . , _ . . . _ , . . . _ . . . : . . . . . _ . . ; , ' : " . ' ' . - ' ' \ " : . . . ' : . . . . . . ' . . . . ' . . . . . . . . . ' ' , ' & = ' : / ; . . - . . . _ . \ _ " . ; ; . * " . , . ; \ ' & \ . . . _ . ' ' . \ " ; " . . , . . . ' _ ' . . ' - . . \ . . . . - \ - . \ ' . ' : . . = ' : ' . _ _ . . . _ . . . . . _ & . * , _ _ . " . _ " " . . _ - < , ' . ' , _ ' . _ . - . . " . . . . : - - - . . , - , . . _ . _ - . ' ' : . . . . , . ? . _ _ ' . . . . . _ . _ & _ _ . ] . : , . . . . . . _ . _ _ _ . , - . . . . . . _ _ _ . . ] < . - . ' . . _ _ . - . . . . _ . . . ' : . " . . . . . . . . ' " _ . , _ - _ _ . . : . . ; . . ' ' . } _ . . - - . " " ' . . _ . . . . ( ' . . - . . . . . _ _ ' - " : - - . ' . - ' ' ' . . ) . _ . . . : . : = . = : = . = _ . _ . . , . _ . _ _ . _ ( . - . " . . _ . . . . - . . . . _ _ _ . . - , . . " . . ' ' ' . , . . . ' . . ) ' . . . . ' ' _ . . . . & & . _ . _ . ' & : , _ _ _ _ _ _ . . _ " _ - ' . ' _ ' _ . ' - . ' . : . , . . . - & . \ . . . ! . . ' , . " . . . . _ ' . " , . . . : . . " ( . . . . . . . , . . : . ' ' : " _ _ _ , & . _ . _ . _ . - _ ' . . . , . ' } _ . . . . . ' . . . . - . ; . ? . : . , . . . . ' : . : . . , & > . _ _ . _ " _ . ) . _ . ' . : . , _ . . . . _ . - . ' . ! . \ " . ( - : _ , , ' ; , ' ' : . < - \ . . . " - " ) ( . & " . ' ' . . ' ; \ \ . ' . : " ( ' ' \ . . & . . . - _ ' , . , . . , ? _ . , ) ' - ' . . ' . . . . _ _ . ' . . . . . . ' ; . - _ ; ' . , . . _ . , _ _ . ! . \ " " \ . . . . ' . , , - _ . . . } ' . . . . < . ' : - _ . . . " . . : , . . & . ' , _ ' _ _ , . . . _ ; . . . . . . ? . " ' _ : . - , . . . _ _ * _ ' _ ' . . . , . . . . ' . . , . _ " _ ' . ' _ _ : ; " . . . : . ( , , . - . _ . _ . . , . . ' . _ . ? ; = _ _ . . . . . = ; : - " ; : : ? : _ . . . . . _ . . ' \ \ : - . . . . ' . . \ _ - _ ' : " _ = , ? ; ' ! ) " . . . & " . ( \ , . . . . . : ' . " . " . _ . . . . , . . . . . : . . " " ' ' ' ? - ' " & ' ) . - - ' _ , ! _ . . . . . . . ' : , " ' ' . > ; . % . . . . . . . . . > . . . : . . . ' = ; ' ; ) . . . ' . . _ . " , ' - _ . _ - . . . . . _ - _ . - . : = . : : . , . ' ' . . . : = : : = _ . . . . - . . _ _ _ . . . . ' . _ _ . . . . _ _ _ . . . ' : . ' . . . ' < . ! _ ' . . . _ . . : . . _ . . . . " , _ . ' . ' _ _ , . . . . . . . . > . _ _ _ . . . . ' . . ' - . " . . . - . . - , . . ' : ' . . . \ " ; . ' ! . ) ' ? & & " \ ( ; : ' ' . ) . _ . ' . , . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . : : = : . . . : ; . ' : - - . . , . . . . . & - ; ; : . _ . . ' . . : . " . " : \ . , . . . . . . . . . . . . ; ; : : : ; . . _ ' , . . . . _ . . _ , _ . . . ' " . , . _ . . ; : : . : : ; : _ ! . _ _ " , ) & " . ' . . ' " \ : ' . ' ' ' ; ' . ( ' " . ' . ) : _ : = { : . . ' : . . : . . ? . . . . , . : . . ' : : . ' ; : , _ . . . . , . . = , < : : . . . " . _ . . . . . . . _ . * ' . . . _ " ' : . . . . . . ' . . _ : . . _ : . . - _ _ . . . . . . _ . . ' . . _ . . " . . . . - ' _ , . _ . _ _ . . . : _ \ " . \ " . ' . . . ' . , . ' _ . . . . . . . _ . _ _ , . _ _ _ . _ . . . : ( ' . . > . - , _ _ , . _ , . ' . ' _ _ _ . . _ . _ . . . . " _ _ , _ . = ; . ; . ' ' _ - " . . _ = ; ; ' . , : . " : , " : . ' . . ' " . . - ' ' " " _ . _ . . . ; & \ ' . . ' . . . . . ' . ' : " ; ( < " . " " : ' , . - . ) . _ . . . . . . . . ' . ' ; . ! . - : : _ = . . : = , , " - . _ . . . : " ; ; ' . ' . _ . . - . ' = = : = ) \ ' ' - ' ' . . ) . " " & . ) ' ' . \ . . . , . . . . . \ . . . . . . , ' . . . ' ' : " . . . . . ' ' . : . . , . . . . " . . . > . : . . . . - . _ \ . " , : ' . : / _ , - _ . _ - _ , - ' - ' _ . ' . " - . . . - . . . . . . . . - . - . . _ . . _ _ _ - . - - - , . ' . . . . . . . : . . . . _ . . _ _ , . . . & . . . , ' . . . . - . . ' . . . - . . _ . . _ . . ' , . " \ , . . . . _ _ . . . . & . . ! ' . . & ' , ' . _ . , . ' . " - _ - . . - ( . . . : ' ) ' : & : . . . . . - ' . . - . " . . % . ' . . . ' ' . & . : ' _ . ' - . _ ' , _ . ' _ . . . . \ > " ' . . : , _ _ . . _ . . . , . . . . . . _ . . . ' , " . . : : & ) . " \ ' . . _ . . . ( - _ . _ _ - - ! . . ' ; . - ' . . : . . > : . \ ' " ' . " . ' _ _ . _ . . . , - . _ _ ' . . - _ _ " . . . . . ' : . " _ : : : . . _ . ] . ' . . . : _ ' , . . , . . . . . . _ . . . . . ' _ . ; . - . . . - _ . . _ . . _ ' ; _ . ; . " . " . . . _ . . . _ . " . . ' \ . . ! " . \ ) " & } . - _ . " ( ' ' \ ' . ' . . . . - . . . . . ' . ' ; ' : ! . , . . . , - . . . . . ' . . ; ' ) , . , . _ , ( - ] . . . , . . . _ . - , . . . " . _ - ' . _ _ , " _ & . . ' . . . . _ ' . . . . . . . . . . \ . \ . . \ . ? _ . . . , . : . ' \ . ' , . ' . . . _ . . ' . . ' & . : . ( . ' " : ' : . ' . . : . * " " . . . : : ; : : : : . . < . . . _ . ; . . \ " ' . ' . - : ' _ . ; . . : ' . > . : . : \ ' . " . . : . . . _ . . . . - " . . . . : ' . _ . " : : ; ' . \ ' - \ : . . " . ' \ & . \ . " . . : . . . ' : . - . < : , . . . _ _ . . _ - - . . . - . . , . . _ _ . " , . . . . : : ; ; . . _ . _ . . ; ; . . . . . . . . _ . , _ : . _ ; - - . . _ . . ; ) : & . ' . & _ " . , . _ ' ! . . _ _ . . . . . - . . , . . ( } . . ' " ' ( : & " . . . " . . ' . ) : _ _ : - . . , . - _ , . . ! , ; " " . : : . . ; ! . \ " " . . . _ , ( & . . , ' . . . . . ; ' . _ _ . . . . . . . . . " ' . " . ' . - ' . . _ . . . _ _ . _ _ . . ' _ . _ ' ) : : : = " " : : , . . : ) : . \ ' ; . ! . . ( : ' . : . . . _ . . . , . & . , " . . ' , . . . . _ : ' ' \ . : . . . . _ . . . " . . . . ; . . . ; ' . . . . . - . . : : - , . . . ' . . . , . . " . ' . - . . . ° . . . . . . . . . " . . . . . & ' " " ' ' _ . . . . - . . _ - . _ _ _ _ . . ' - ' ' . ' . . ' ' . \ . - - . . & : . . " . - , - & ' ! . . . , . " ' , ! " . ' . ; . . . . . ( ! . . ' . ! - . . . - . . - . , - - - . : . . _ . . " . . . ' . . _ ' ' , ; : . . . . : \ . . _ . ' . " - . . , - . - . _ . , . . - . - " . . _ . . . ? . . " . _ . , _ _ _ . . . . . . . . ? _ ; . ' . _ . _ . . , . . , _ , . _ . . . . . , ! . . , ; . . - , . . , . . . . . . , ' . . : ; ; ' . . , . _ : . . . ' & . _ . " . , . & . . " . . . . - - _ . _ . . . _ ' _ . - . . . . [ \ . . ' ' . : . . . . . . . . \ ) . _ = : . . . _ . > . . . . . . . . . ' . ' ' . ' * . ' , : " ; . . : ) " " ; ' . . . . . . _ . . : . * : . " \ _ . _ _ . _ _ ' _ " ' . . " . ' : . . . ' _ . ' . . , _ . . . " ' " : _ , \ . _ . . . ' . . ' . ' . . . . . ' . . : : . ; = . : . ; ' . . . . " ' - . . - . ] . ; ' " - . . . . . . . _ ; _ : ' _ . \ \ ' ' - _ . ' . : ! . . . . . _ _ & . . . . . . & ' ' . . _ . " . . ' . . \ . . - ' - . : , . . . " . . " ! , . : . . " ! : ' . " ' _ . ' " . < \ " " ' . . . . " ! . . . . . . ' . . . . _ ' ; , " . . _ . : ' ' . . ' : : . . . . . . . . . " ' - ! . : ; : : : . . . \ " " " . ; . . ' . ' * . . ' ' " ' \ . " ' ' ' . . . . . . . . > . ' . : . & _ . , _ } ; . \ . \ ; " . " : _ _ , . : ? " " . . . . " ' : . . . . . . . ' , . - : . . . , " . _ ' . , . . . . " _ - " . " _ . - . . . . . ' _ _ " . . _ . _ " , . ' . ; " : ' . : ' : " . . . . . . : ; . . . ' ' , . _ . . . . . . ; . _ , , . . , : . . " . . ' ' . . . , _ . . , . . - - ' ; : : : : = , \ . & \ ' ' . \ . . . . : " . . . . \ : : : : : . ; _ . : . ; ! : . . : . _ . . . . _ . : . : . . : . . . : : : : . : ; - : . . . _ _ . . - . . . _ ' , ' . : ; ; ; . " ' ' * ; . - . . _ . . . ' . . - _ . . ) . . . _ . . , . ' ( . . ; _ ; _ . \ : : . : : , . . . ' . . . . . . . . _ " . _ . . ( & . . _ _ . . . , } . < . " : . : : . " _ = . , . . . \ > . \ . . . , ' % . . . . " . : _ ' . ' . . . - ' _ . . . - . . . . ! . " ' . . . . " , . _ . . . & . . _ . . . . . . . . . , _ . . . _ . . . . . . ' . \ : , . . . , . . , - , . . . = ' - . / . _ . . . _ - , . _ - - . . . . , , ' - - & - , . - . - - - - _ _ _ _ _ : . ! , , , , _ . - ! . . _ _ _ _ _ _ _ _ - - : . , . . $ . - . . . $ . $ # , . . . . . . * . . . , . - - - , . ( , : ; ; . . . * , * , . . . . . ' . , . . . . . . . . . . . . . ' ; ) . . . - - : . - . . - . , * . . . ? * % - ? * . & , ? . * . . . - . . , , - . . ! . . ; ' - : . - , . ? ( ' & ? . - * . & . ' * . ' ( - & $ $ ' - ! , . . . ) ; . $ . . " , . ' & . * ' . . . $ . . . . , - - $ . . . & - - . . . . ' , ? . ? * . . ' . - . . ( . . , , & . . . - . . . ? . - - . . ' , . $ . , . - ? . - . - . . - . & ' - ? * . # ( . . - . . . . * ? & . [ & - . ? . . . - . ( ) . - ( ( $ . * ( * . . , $ & . ' & - - - - . . . ! , . ' . . ' " ) - . - * . . * . , ! , * , . - - . ' - ! , * * . * . * & . . . ( & ' ? . * ' . . * . ) * . * . . . . . & . . . , . , . . . & , . . . & - ) $ . . ' . . . . ) . * . ' . . ) $ ? ? , & & . . , . . * . . . * , , ? . . - . . . $ ) ( . . ( - - . . $ . * . " * ' & . . . ? ) . ) ? . * . ) ( ? ? ! % . . . & , - ) * . . , , . . ) * , , . . . , * . ( . & ' . . & * ( . * . , . . ( . . - * . . : . . , * * & . . . . . . . . * ) - . . ) . . . ? . * ? * . ( , . - . . - & . . ' . . . & . * - - ) . ! ? * ' ( . . . ( . . . . & , . * ) . . ? . ( * $ , * . - . , , - . ) ( . . ' ' & & & . . , . ' % % . ; ' - - - . . ' * . . . . ? . " . . . . . . . & ? . . _ ? & . . . . - $ % ? ? $ . ' , . ? - . * . . . . ? - . & . ? " ' % ( ! ! , , , . . & ' . " . . . * - $ . ) , . , ; ' , - * . $ # . * * * . * . . . ; , . . . $ $ $ . . . & & ) . ? ) & . . . & $ * : . . , ' * ' . . * & . $ ? , . , ' . * ? . * . . . * . * . . . . . . . . . . . . . , . . $ . . $ , . - . . ) ( . . . $ . & ? . . - . . . . . , * . . . . . & . ( . * . ( . . ' ( * . , * . . * $ . ) . . $ ( * * . . . , - . * . . & $ $ - . , ) , , , . . % * ( . * : . . $ . . . % , . . ' . * ) . . . & . , . , , ' ) . . * . . . . $ ' . - . . $ * ( & . . . ( ' , . % . . * , $ . . , . . . . ) . , . ) ' . . . - . , ? . , . . . . . * . . - . , & ' . . . & . ) ' . , . . ( . ( , . . . . - ( ( . . . . , ( ' _ . . . * , . . , , , , . . . . , . . . . . , . & $ ) , * . . , , . & $ . . . * , & . . . $ * . ) . . * _ . ! - . . . . . & . ' . . . . . . . . . $ . . . - . . . & _ . _ * . . . * . . , ) . ? * , * . . * . * _ . * & . . . ' . , % ' * . _ . . . - . . . . ? * . . - . . . ) . . . _ * & * . * . - . ) . . . , , . ? . . , . * . - $ . . . . ? - . . . . * . . . $ . . $ * . . . - . * * ' . & . , ' . & . . . . . . ) . * . . . $ * - , . . $ ' _ - . . , . . , . . . , . * . - * ' , . $ , . * . . * * - , . . ? . ) $ . . , . . . ) ? . ' . . . - . . * . . * . . & . - * & . & . . * . . , ' , . , ) , . . . . . . . , - , . , . . , , * . . . . ' . . . ' , . . . . , . ? - . . . & . ) & ? . ' . $ ( ' . . . . . . . * * ) . - . . ) ( . . . . . . . * . - . ' . . . . ) . , . * . ) , . . - . - . . . . . ? - . . . . . . . . . . . * . , . . . . . ; * , . * . ) . , , , & - % . - $ . . . ) ( . . , . . . . , ) . ) . . ' . . . . . . . . * $ & . . . . . . . - . . . . . . - ) ) ' . , ' . & . * . . . - . * . . , ! . ? . . , . . , . ; . , . , ' , $ . * . . , - . ) ) . . . . . . . . , . , * . , . , - . . . * , - ' . ) ! . . . . . . . ' $ $ ) . . . . . ' , ) . . . - ( * . ) * . ( . . , . . ) . _ : . . . . . ? , . $ $ . , ) , . . . . ) . $ . . ' ? $ * $ . $ . , , . . . . . . . . . ' . - . . * ( . . . ( * * : . . . ) - - . , $ . ( ' . . % . . . , ? . $ " . . & ! - - . . . ) ) * ' ' . . . . * - . . . ! ( . & . . . ) $ . . , . . . . . . ( . . , . . . - ) * . % ' ( & ) : ? . . ' ? . . ! ? ; ; ' : ; ; . . . . . . . , ( . . , . . . . . , . ; . . . _ . . . . . ( . . . - _ . . . . . . . . - . . - . . . . . . . . - . # . . . & . . . ' . . * . * . . ' * . . ? ' . , . , . ' - . ( ' . . . ' . . . . . . . , . . . . . . . . & . . . . * . . . - . ) . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( . . ) ' . . ' ( . ? . ( % . * . . & . . . . ) . . . . . ) $ . & . . ' , . . ' . . . * . . . . . . . . _ _ ( ' : . ; ) $ . ' $ . . . . ' ; ; . . . ' . , ? : - . _ $ $ & . . . . . . . ? . . . * . . ) . . . * . $ . * , , . . . . ) ) ) . . . ' ) , . . * . ( ) ' ' . . . $ % . . . . $ . * . * . . * : . , . . , . . . . . . ( . , ' , ' , ? ' " . ) . _ . ? . * . * . : ) . . - . . ! ! ! . ! : & : : . & & . . * * . * . . ) . . . * $ * , . , _ . _ . . . . . . ) . * . . . . _ . . - . * ' $ . ' ) ' $ . - * . . . . , . . . & * . . $ _ - - - . - ) ' * . . * * & . . . . * , - ( . . ' . . . . ! - - - . ( & * . $ ) . $ . ' . . . . . . ( . . . - . - . . $ . . . . . , . . - . , , , . , . - . . . ( . , . ' . * . . . . - - - , . . . . . . . . . . * _ % . . ' . , - - . . . . . . . . . - ' - . . , . . . - . . * . . . ( * . . . . ' & ' . ? . . - . _ & . . : ? . . , . ' . . ? ( ' . . . ) - ' , . . . * . , . ( & . . . . . _ . . ? * . . . . $ , . $ . * . . . . - . $ * . % . . , * . _ , $ . . . . . , . . . . $ . . . $ . . . , ' - - - . * . . . . . . . . . $ , . . . . . ) . , . . , - ' , , . . ! ? ! _ . , , . ? ) , . - . - . . . . ( ) . . . . ' . . - * . . . , . . . . . . ) . . ? . - . ( . . - . . . ? * . . . . . . . . . . . - . - . . - . . . , . . ) & . . $ . . * : ' . ' . . & . . . . . . . . . , . . . . . . . . ) * ( - . . . . . . & * ( ; . . . & , - . , , . , . . . ? . - . - . % , . . . . * _ ! ! ) . : . . & . . - . , ' * ) . , . & . $ . ( ' - . . . . ! ! _ ! _ * ( , . . . . , . . , ' % . . . . . . $ : . . ) . . . . . - - . . . . . . . $ . ' - : . . . . ' $ * . . . ( . * . $ . . $ ( . , . . . . . . ? * , . , * . , ( . . * . . . ; . . . ' $ ° . ) , , . . . ! ± . . * . . . . . . $ ' % ' . . . . . ) . % . . . . * . . , . . . . . ' . . . . . . ' . . . - . . , . ) , & . . ' . , . . ; , . . . ) * ? ) . . . , . ' . - - . . . # . . . _ . - - . . _ _ _ _ _ _ _ . ? % . . . . . , . . . - ( . , . . ' - . . ? . . . . . ? . . . ) . . . . . . , . ' . . . . , . , . . . & . . . ( . . . . . . . ( . _ _ _ . * . - . . . . . . ; . . . . . . . . . - . , - ' ' ) _ . . . , . . ) ? ( . , . . . . ? * $ . . . * . % ) . . . . . ' . . . $ . . . , - . . . $ . . , . . . . _ . , - . . . * . . , * . & . $ . . . . & - . . . . , . . . . * . ( . . . . . , . . . , . ) . ( . . . . ' ) . , * . & . - ( . $ & . % . . . . - . . . . . . . . & . * $ * . ( . ) . . . . . ) . ! ? . * . ± ? : . . . - * ' _ * * . . . * ' } & . . . ) ? . * . . . . . * . . . . ' . . ( . - . ? ? ' , . . . . ? . . . . . . - - - . . . . . . . * * ' . . . * . ? . . ' . . . . ' . . . . , . . & % . * . + . . . . . ' , , . - . ' . . . . * . $ $ / . . $ . ? . ' . . , . . . * ? . , . . $ . ? . $ . . * . . . , . ' ) ' ! . . . . . . . ' . . . . * . , ( ! . . . . * . . $ . . . ' ? ' ' , . . - . . . - . . . * . & . . ¶ : ( ' ( ) . $ $ - . . * . . ) . . . . . , . . . ? . . . * ? . . . . . . . . % . - - . . ' ( * ? . * ) . . . . . ' ? . . . * . . . . . . . . " ) . . ) * . . , . . . . ' , . . . . . ) . . . . . . . ' . . . $ & ' - * ' . . ( , . . . , , . . . _ : * * . * , . . . . . . . . . , . . - . . . $ . . . ( . . . , . * - . . . . . ' - . * . ' . . $ ( , . . ) . : ! ° ; ; : . . ? ; ; . . . . . . . . . . . . . . . . . ? _ . . . . . _ ( & . _ . . . . . ? * . . . . , . * . ! . * , * . . . , . ' . . . . . . . , _ . . . . . . . . . . . . : ¶ . & . . . . . $ _ . . . . . . , . $ . . . . . . . * . . . - . * . . . . - . . . . . * . . . . . . . ' . - ) . . ' & . : . - - . . * ( , . . . % . * : ( . . . ? ) . . . . . ! . . & . . . . . ) ' * $ ? * ' ! , . * ? . . _ ' . ? ) - . . . ( . ) . ? . . . . _ _ . . . ? . . . . . ) & - * ' . . ( . . , . . ' . * . . . ) . & ( * ? $ . . . - . . . $ # . . . & _ ! . ! . . ' . . ' - - - - . . . _ - . . , . * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . * - * . * . . . . . . . . ( . , . . . . . . . . . . . ' . * . . . . . . $ . . . . : * . . . . . . . , . ' . . ' . . . . . ) . . ) % . $ , & . . . . . . . * ( . , . . . . . . . . - _ . ? , . . $ . . ' . . . ' ' ) $ : ( . ' . * . . . . . . . . ( , . . . ) . . . . . & . $ . . . ' . . . $ . . ' . * , - . . _ $ . _ . . _ _ _ ! . . . & * . ? . ' , ' . ! . ( ) . ' . . - . . . . . . . * , , . ( ( , , , ) . ' . ( ' . _ _ _ _ _ $ . . * . . . - . . . ( . . . . . . . , . . . . ( . . ' , . - . . ) . , . , . . . . . . . . . . . . $ , ? ( . . . ' * . . . ) . ) . . . ) . . . " * . . $ . . ' ) . . . . ? ' * , & - . . . . . . . * . . ( - ' . . . _ ) ( * $ ' ( ' . ( . . ) . . * * . . . . . _ ' . . . . ( . . . . . . ? _ * . . . . ) . . * . . . . . . , _ . . . . . . $ . . . . . . . . . . , . . . . ) . & . . . ( . - . ' ( . ? ? ' . . . ( $ . . ! . * . & . , * - , $ , . * ' . ' . . , . . . . . _ . ) , . . . . . . * . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( ' . . , . ) . . . & . * . . . . . . . . , . . . & . . . . . ? . . . . . . . . & . . * . . ? , * * . ? . " . ' ( . . $ ! . . , . . , . , . . . ? . . , . . . . . . . , . ( . . ' . , . . , , . ) . * . . * . ? . ) ! : . . . . . . . . . . , ( . . $ . . $ _ . . . . . . . . . . . * . $ . . . . . . . . , , . . . , . . . . . . . . . . . , . ' , . . ) . . _ , . . . $ . . . . . . ' , . , . . . , . . , . . . - . . . . . . . ! ) . . . . . . . & $ . ' . . . ' . . . . . . . . - . ) . ( ! - . . _ . * * ? & . . . * $ . . & . . . ' , . . ' _ . . , . . . . . & . . . . . . . , . * ' ? . . . . ? ' , . . . . ) . $ - . . . . & . . . . . . . . . ) . . . . . . , . , ( . , . . ) ) " . % , . . . ' . . ' ; . . , ) . . . ! ' & . . . $ , ? . , . . , ' . . ! % . ' ) ) ' ? . ( ' ! ' ( . . & ? _ ? . - - . , . . ' . . . , . . ) ! ( % . . ? ( $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) . . . . . ) . . . ( - . . . , . * . , . . ! . . . . ! ( ' . ? . . , , . ? ( ' , . . , . . . . * _ . - . . . . ' ' . ? $ * , . ) , , * ( . , . . ' . $ . ( . ' } . . ' ? ' . . & , , _ * * . . , . - . . . , - . . . . . - * * . . , . . . . . . . . . . . * ' . . . . . . . _ , ' . . . . . , . . . . & . . * . . - . , . , , . * . _ . . , . . . . . . . - . , * . & . . . ' . . . , . ' ) . & . . , ' * . . . . . . . . . $ . . . ' . . $ . . , . . ' . * . . ( . $ . & * . . . . * , . . . . . . , - . - - - - - - . _ . $ . . * . & " - - . * , . . , & . , _ . . . . . . . . ? . . . . . . - . ' ' . . $ . . ' . $ . . . . . . . . . $ . ! . . - . . $ - . * & & . . . ! . . . . . * . ? ' ( ' ) . & ! $ & ! & ( . , . ' ' . . ! . - . * ) . , . . . . . * . ( $ . , : . $ . . . . . , & . & . . , . & , . . . . , * ) ? . . ? . . ) & . . . ) , . . . . . . . . . . $ . . - " % * . . . * . . . . . . . . - , . . ' ) ) : ' ' . % . . _ . ( , . % . . . . . . . . . . . . - , . . - . . . . . _ . ? ? $ . . . ? . . . ' ; & % $ . , . , . . . - . . . . . ( . . . . . . . $ . . . * . : & - . . - . ; , . . - , . . . . , . . . . . . . . . . ) . . * * . . % ' * ' ? . $ . , . . . _ . & & . . . . _ ' } ' . . . . . . . * . * . . . ; . * . - . ' - - . . . . . . & . _ & _ . . * , . . . . . . . , * * . . . . . . * , . . . , . . . _ . . . . . . . . . , . . & - . - . . . . . - , & . . . . $ . . . . . , . . , . , . . & . . : . : , * . . . . , . . $ $ $ . & . ! ) . ) . . ? ) . & . . . . ? . . . . . . . . . . ( . * . . . ( * . . . ? . ? ) . - . . _ . . ? ( . ? . . . ! ( * ! ! . . . , . ' . . . . . . ( : . . . . . . ' ' ° ° ' ? . . ) : . . . . & . ) . . ) . & . , * ' [ . - ' . * . . , . . . . . , . . . . . ) . . . - . . . - - - - . _ . & * ? _ . , * . . . . ( . . . . . . . . $ - . ' * , . . . ; . $ & . . . ) . . . . ! . . . $ . . . _ . ' : . - $ . . . ( . * . . ? ( . , . , . . . , . . , . - . . . . . . , , ? . . . . . , . ! ' . . . ? & . . - - . . . . . _ . . ; ' . . ( . . . ( . , . ' ) . . . . . . . . ' . . . . * - . . ( _ . . * & . . . . . . . & . . . . ? . . ! . . & * ' ) $ * . . . - . ) . . $ , . . , . . . . ' . ? . . $ ) ) . . ! . . . ' * . . * & * , % . ! . . . . . . . . , . ' . , . . ( . . . $ . . , ' . , . . , . . . ? . . . . . . . , $ , . , . . . . - . . . * . $ * . . , $ . . . , ) . . . * . , _ _ . * ' . . . ' & _ , . . . . ) , # . . . . % . - ' . , ' , * . . . ' , . . . . - . . _ $ . , , . _ . % - - - - . & + . ; . ' . $ . . ' . _ ! . , . ! . ? ( , . , ' . . . . _ _ ' , - . , . , + . ) . . . ' . . , . * $ _ . . . . . . . . . . . * , . * . * ? . . . . ( . * . ) . . . . . ' - _ . ( ( ) . = . . . . . _ . . , _ & . . _ . . - . $ , . . . . , * . . . . * $ . . . , ( . . . . * * * , . . . . . , , . $ . , ! . . . . . * $ . . . . : . . . . # ? . ; . . ) . . ( . . . . . , , . . . . . . . . . , . ( ' . . . . . . _ . . _ . . _ . . ! . . ) . . . . . , . . . . ! . - ! . . . . . ? . , & . ! ) . _ * ( ' . . . . . . , . . , ( . . , . , . . . : ? ) % . ? . , . . . $ . . _ . . . . . ( , * * . . . . . . ! . . . ' ( . . . . ' * , ? . . . ' . . ' : . . . . , , ( . * . . . ? . * * . . ? . : - % . , . . . _ . . . . . . ' . ' - . . . . . , = . ; * . ) & . - ' ' . . . ) ) . . . . , & * $ & , . . . . . . . . . , , . . , , , - _ & . - _ . . , ( & . * , * . ' . ' . . . . , . . * ! : . ' * - * % , . . . . . . . ' . . . , . ! . . . $ . . . . * ) . , . . , ) * . , : - ( ( . , * , . . . , . . . . . . . : * . . & . . . . % . $ . ' ! ' ' * . . . . $ . * ( . ) * ' * ' . . ! . . ( . . ' . $ . . . . . * . * . , , . ! . . . ? . - . . . . . * ! . * . . . . . ' . . . . . . . , . . . . * . - ( . . , . ? ( . % , . . ' . . . . . , . . . & . . . . . . . , $ . . . - . . . * . $ . ' . . . . . . . ? , . , . . ) , . . $ . . _ . . . $ ? . . - . * . . - * . . * & . , * * : . : . - . . . . & . , . . , ( . . _ $ . . $ ( . . ( . , ? . . . . * . . - _ " ' ' * ? . . . . ( * . . . . & . . ' . . ) . . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . $ . . . . % ' . * * . ( . . . , . ' . . & . . . . $ . . . , . . , . . . . $ $ . . . . . . . ) ' ' . . & & . . . * . . ( . . . . . . . - . . . . - . . ' - . . . . . ' . . . ' . . ) . * . . : . , . . ? . : . . . . . . . . . . . . . . & . . . $ . . . . * $ . . . , . . . $ . ; ; $ . * . ' ; . : : . . . . . . " : ' : . . . . . . ' . - _ _ - ; . ' -