The Cincinnati Enquirer from Cincinnati, Ohio on July 4, 1888 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Cincinnati Enquirer from Cincinnati, Ohio · Page 5

Publication:
Location:
Cincinnati, Ohio
Issue Date:
Wednesday, July 4, 1888
Page:
Page 5
Cancel
Start Free Trial

Page 5 article text (OCR)

lvd.tr A Vi:.. VI -. v i 3IEX OF MONET, ,7to Own National Bank Stock p. e3poD3ible People of Cin: -Ll...'-li-r-6 lfS, for -' t" jlerrft. r reii. brn- ti r.n. j" L'tr ' H-trn. ' Ml- fl'' i k..J I .r r ' hricr t -fcu! r H I,...,. H .' I l. i.u . -f.T. J , T'l - li VI , t;c-. .' ri i.h, ,v ".!.. r... U- a w li t r. .. i t - I. lo ... . .1- L. . 6fl ... . . . h I flit ' -.. . --' . J 1, , -" " H Va nil'' r'""iii i j Z-13-T ,1 ft. W .1 fat (ktka.. T cinnau, -.,. Arc Subject to the Double Lia- ,j:y l.aw to rroteci, Depositors. .LiTgand SmaU Holdin to All te Local Bann: r-: :, -,.,1 TTs T!rrtrllr TrftiiV fjTJ 3 " " 05 xajrnty or tae xot National. vSoMinr' of L B namaoa "s . s eaa f i gji J D Herne la me ir Otter Iatere4tin4; In- fcrt-stion. t. 1 !nr" ' ? ar,i important to know 1 . i -( people. stockholdera j, mr r.v 1.1. & in 1 afai.arri l.i- Wli Jjiilt". f lank of tbiii city, with - naked to place confidence , v lo satisfy the desire l,., ir the names of all the for ... i.i . i a. - r- tuna. Willi 111. IIUIUIH-T v ai ii. hare been procured in tabular form. These :,sl U according to law. In ni f the value of their hold- .. ;.n f depositors: i Morris M. White, it'will be i . - .i . a. . i rt. - in a riiaioriiy oi inv bhivr i ' . ..-all II 1 us Hie list nisi mrj . i i eir holding to their own irt- Iml.lera are Mr. L. B. Har-i-i i' Vati'iual. and Mr. J. D. : i !i:r 1 N'ational. I uIim-iici from the list of !.:. ri .if the riuenty .-National :. I n Km.-' mra published rear (',- i; L. llarptr'i hold i mm of . . -. .... iii tlmf hank That lr!m.v t-i N also be missed i. i - bit. !- " Ui..,k l.n t i.fthe nineteen in the city. '.iar el tlie Cincinnati Na-i i corivuuence of the cupi-L(.mi sculrd (town 44 per I ! r rt i J.VJU.UU0 to J-2O.000. Atlat .Sntioi.nl Unnk. I ct..m . J i' IT'.' " " Hu tu ' ""- H-fil - .-I A i U DD" n 1 art. - .11' I IK:'.- 1 S. Mil -U . -rl,t ' I rt'.. J- r..r i : I -I . I i. i.- .tci' 1 - r.i!.- .e Ir Wm l II 41 Ahrttna, t'hrtll. 1. Mir. II. W M .i IoiiIm.IT. V.. Kl st Ai t, l.-.u.n H H' Kiarfh kft.tirv S H-rlvn. Aiiofph.., . a iiiumwrit. V T UrilCIDKII. JllHUK Hnrirhi'lpi. M. K -.1 i en. JifcBii M iii Iiitriniiloii. Wm. M... liieytu-.. H(i K I.Ct Kbrtitl, 1.UHIBIA . 4 I- ni(elk. Julius . . IS t Qiilil Jt Co.... i-; , ; c I y n Itrsib. T. T ... 15 M. 'lni'nt ; II. .IT ii.-!irr. f in llniiriiilorl, Chan. Si kl'lii"iilf. W . 'ii krHnuT, I , 1 f.nwnltiKt. Kaiuilvi-. M ilM. Then ( J) I'ulm. AuKUala .. Fi.liu, Uu. Jim I a mi. U nllrr K Ii7s M 1 n!m. Utiu, rrn l J li.riiiliK i llrur.. )i rv Tluii.lt A Uro " 1. .a,iiiflku, A I ...i T.i,igbiNic. Tlieu , 4 V) f.M-tU. f . .. I.. xirbel, I.. A 10 i I ..wen. U. K... I- ji i.. I! Z 1 v'titkkiup a Cu., a (inriniiitl Nittional Bank. I r: W Oi I V r - Mr M .i Br. ! ' 'i !:- D.- 4 .. 1. . ... Cl t, J- ft;. i u I Hi'.- t . i.i r li i ... t 4 i. - :i -i.... 1... h l. . -rr N "i ! 1 -: -3. J-., I ll.'C H kt T , Vrv 1 31 nk . , 'Hi. I tw I. I. 1 - " . . A - J-. f.l'i... i . A IL.- k . I .4 , I'. 4.,, ' I .. - -i -' J !.., ii T I. . -rtT. pl. . !-rr J l ? li i. . . k) ' I K 1 SaiwV .-.. Aiivn.C J..S.VoTkM.4Jl I .vur.irm F. A M. ln.C. If I J B - ..K.rf. fcL. K . C'ov.7tIO. I- . i.- I tni r It. F., L'lere- ('. miiJ, Oil In. !. -. ii Ulvmrcr. W. II W9.4-I .... i lHi?ij.Jutin H H I. ::; ViinuiliU. D. U -. j .i llrooka. Hplr..& a. l:r ire. J. K .l.l. t i.: ii l larH, A. II . III. Ivillo. F I'.. Cov I . ji ( uomtic. Klijuli lt.7i . . i umitini. J. f........ 7.i i- Imii.Ia. W. J .!. W . KliMiiun, F t i l'rmer" ln. Co SK i l-'fi. I.eiipili1.n - II I k., J..Un K., Cv : t.i I'ulton. 1'.. S.I0 n . i. .kIiii. 1. W Cln- . MO ntiall .. - llaai. A., li.l- U lt..u. K I H li DO llnrl. J. H. II. l ... He. nr. C. U .. - l ) II .ln.n, P Jfcl .. .!.t I uiiiieiitii.rt. H...H .. 'I- l i 1 J..uvrl. Abbla C AM 11 1 , kiiutvy, leu.. Wyo ' rr V.. it. mil'.. lhO 1 1 -e Kr.-llil. UuMl .- 1 It v- I.rui. t tiua. S.lv i n I.nmort u, r. II.. Wjr- f t: omiuic. ohio .;. Aa M:.i- Irunr. H. J.. Madlson- v.ll. (ililo 1.1s 1 -i. m l.rw.t, W. U it. '.'.I l.ipiiclniaila. H. li., .. I . ... I. iVri.lnl. lllllO. .... I 1 tilli' h niilv Li lt 6u Mriio. W. A. . Sui I H.i.k ol Hlslna illl.KlK'K Hun.iDfl.Jus k.-F, K'lllltt. ieo. M... w . u'llaia. J.J . Ik.t l a. run. K. A., Day- '.no inu. Ohio a.4 : si 1'nn.iii.K.A.. Adiu'r.. llBvtun, Ohio 4.46 X.K l'lirnii.C. I'.. kno- .v. lit . Ohio II. W .1! Si llr'rco. A. A. ..E'r.ll. .-i l-owar. H. F tHJH . , Hai.iii.lph. T. l.a Hauiii. John l-i i Ml !eQilllKtoll,W.H..KX M.. ..'. I'ouivru, nhioH.ti 9 ltl.'iiarnniin. J. t'. (.ilrnilHle, Ohio. Ik . 1 -ii ltoiui Ur, J.. Nuw- . I.rt. Ky 14.10 . .. i i.i s. niDuikcr. II. W. 14 I'uN'iiigtoa. k v - SI..II t. M. II.. Kl'r, j in) ".laiitiirif. Ky.... l skii.nvr," Hobt. K. . S:n. ih. t iara B. . .14.' ii,d.r. ll4arr K . m sia k-v. AUJ . klor- II ii row. Ohlol. .. It . i v; wl s::n Mutual Ins. C 2ft T.r. W. U... Ilamll- . n t. .ii Cob-ty. Ohio a. : ) 1 vlor. Mary T.,Co- v.t iiiKton. Ky . -.!. II Tin m B f on..M. u tki t rbMii, H.-. i.7". ... . kcr. ii. W Luek. ri 1....I. Ohio. . . I J Wflr. kl. A.. New At- bl.iv, Ind I, M -a ft ric 4 i .. M Winn. W. P.. WiU-ig.ki ohralar. Ky. .... S.H ' Nnt tonal Bank. 1.1 Ambrose. Harry . ie lio A iiiron. Julia w.M a . Ju Antlerun. Wm. Jw. tvuilaut, l.nuia. eat..M s . 13 Hre. Martin.... 10U Hi Un'Ur, A. U.,Waah- iii(ti.n ISO no Burt. I. M ablnMn. lo . lirlM.ipllr. , H. .. 16 Ja.-kao.vtile. ria ST V I'un iiiutihaai A jH k l.av Ciiiiuliitibau. B. tl., 1 I rinu.a 1W i: (linnineiiain, 8. t-i V ". Kvana. A. I jiii hvana, JamiB, ml..,,... a a) k.urrka Ina.Cu tu ' 'W-kii I .Him. Ueo. W t C Klll tS. UU. Wntlt. . fcl Furt. Abo I. ti (j,Iiod. Jane.Aurura A so (iriliuli. ii. H to i W . :' 1Vl Henry. ar'ni.tm "' k'd H .nkie. T. N .. ' v , " Moitwo. . 1.1.1,1, i. u. s J t J ' V. a . . C. L.. A urra- a r J. hn.oo. w-. w. ii. If klnn.r I V , , Vi k'umi. fc ii J" K via J..I.H n , , , M 1 l.A .!., ! , , It si' Levy, Albert IGd t.wi. M.t.-y ' u luwnm, laaan.. .... If I M.-i a uinon. lua l l-i MiliuimCByiU'r m m aivbama aua n --0 u.ac.urnrs' na. Cu. W T", " JH i. 1JJ Mullana. A. J lll. :?";k.-i Vl ;-t u. - K!?.." n N. II .tllaLtan. I . lw U I .tl", l.ao. " .. Ilk. -i HaitonakWarriuslua (u i I'liwn.x Ina. Co.. -i Itrtf.d. Cooa 100 a.' Poiurr. John H ar ? l mci, W. A. 1ft w hayit, Mra. Ida i wtar German B-uak. f"1- J" ak T.ll. hlckl,. Aaill" if 0 bo a in, XV m 4 4 HM, Chaa. t. t t)im, K. J ice 4 tfr. Jin 4 Kn-tltn. Im 4 1 PariulnT J..Hn la ; klMiier. PhlliD. au X (ieraiie. P. w.... t HainrichjMiorf, Olta 13 i JaiiMto, J ..,, 4 4 Jamaiin. Kltzabath IIL- 111 1S6 K upracn mldi, C , i w auwin, 4. n fi'-Ueu'i: ""iat. MriTSl ijs fe.'35 i'i, S.'. Ikrla-.,, '.'. -. ' Thoma. t. w "tall I . -- M 1 ..p,-k lf T "W , J ail. M.ory j . '-lart. . Sal XL in ..,,.,.. k.- . 'kVi;- LapoTJ. k. ira i s'arsi in "T iiiiaaa, naa,, . j Vbmldt. Ckaa. V, rti.a..t, .ij r -irbwinmukv, k HtmiMTr, l' h '. . huwatr. Cnd... Taecenbur. Hopbia VOKcier, J'rdili:k W"ne, Vladealaua. Wrbinan, aUuia- Well. K.dwant. tra We, I. kin. Ida , .. Wtebkinc Ura. A. Woltr. Mo . Wjai.a. ,, Andrew, P. 1S0 lia.iey. IX, Vleeelaad. obi- tO Barney. K. Day ton, ik". as Becc-er.C. A au Broods, L il kouis. Jennie. rtnbe.. J. A A.. ., u Froumaa. 1 . UitMun. Lavid Hall. Ma., y A Hart. kVlward liHiibrun. .. lleiusblier. J. A jlirach. Jonn kanf Bian, aopu!e.-krauivr, Adaam. kroeber. V. A. Levy. 1 Loiza. y. B Mi-Karlau. 1. K. . Mac-, Isaac H. Hstk, at. J -, Maruet. Floieiice Mayar, A.. Atf't Mayer, v. . jI s at Co.. Cbas.. . lendersea, J ....... ji.euit Valley las. C Jdoc-b, kU i. L4urd.x:k. J. Aturdock.J. B. .tewbuieex. L. .sewoaign, Iu. Ooeraiayer, k owen, M. J.. fh.ppa. O. fuiMUbroy, 0. A Uauu. H sum. S. B .-auieiaoo, J. I acbeuer, Jaeob !.a,usiilBiar, A. H. .einnbetmwr. tl. A nbutil , C'uai-lea. -brvdr, ....... i-liui.li, J. K i , Hlaiey, L.. A. ... .-teams, ii. i Hiraos. rils at Co l'burnauei, C M.. j ao 4 i LA ebmildt, Ckaa.. Icaajtai. A uuoaV- t K.-h-ir. Carta nirotKff. U. A roiaU Bauak. " A r iMron. 1. M. Baiimaa. v. i vV'olisoii.J J,7 Iii W hitobr, i lara jC! av oitaleiu, . w wollaou. M Ohio V alley Matloii 1 Bank. Abraham. J. D 91 Adas. Anna C. Alter, Irani! l&o Ambrose. 11. T. bai.er, A. t. , 4u ilunnlu, Iiavld... H Hauer. rueuaore. Hettuiaa. Bird. IK Bisrk suds, kl.aa. itoil.liu-., Iau.l Hroi.klleld, k V llrowu, Cbaa Carr, W. a . Conner, X J. (1 rua- teei . liavia. Chaa. H lavik, Wai. Meury 11 u.ion & co.,W . K.. koehter, Fred a.aride, K. N La- ton. I C. Li-bmann, L. ihi, 1-ouis A l.avi. H.rrv M A bread, Mare. IV aea, jfeckiey. ts. .-.. ate m a i b g kau,A. li ueiuei jtr ...L V Bnaker, J BruwB.T. a ftemaaca. J . . , . A a a S e ' . .. M 3UU 10 40 Vliutt, asanry .. . ' iunnie, riertnan.. sv i. .. ,,...... i . tstei brook, A. k., Liaviou. Oblo. Pa.ler, Isaac. .. Krie.UBM.aar, A.J.... liebbard t.Atrx.. bay- 40 au 4U Ion. oiuu. SB Uebhart, Clara K. , t-bilaut-lphia.reoa. 10 ilbon, Mrs. 1 B.. lm Uoldsnillk, M . 40 U. odricu, Cn as. F 24 ur.Mt, K. H 40 Hater, laeo 40 ilaile, UiK,. W 74 Handy, Marietta B. 4 ileideloacu. jaa:na 3 aUtdrlbacb, Ph. hp, tel., iSew York. ... 97 U.puurn, Heurielia ij t w 5 angnM.''H'.WViV'". le, Ifliiu .... svaa 10 10 &0 inur. sb -MttTTtaan, rv.l..aa I Ttf 14 j r. 4 '.in: s. T. L. A (in in IBS, a, I JUaerr, J, ...ina. . . ... . ,, Ueas. Hlrscklaad CB Ikold, P .onitatonai" kelib. C H ks SX, C. I, Us BallaulT. Louts Hates, k. is Benuin. William X. (Trustee. Blouu. Abe ltonall. Ctiaa A ayac, LJZ .10 . . 4 . . .U4 a Jbetiin. AakVaa. a 40 Von Bars-en, k.rna tA 4 Wtknk,(irii. I 10 V ail, ltlar fjf t il. Kdward rZ 4 t W eil, Ma. tM t Wirtb. t barlaa. 1 l? a wu, ci sa 1st, i, w . t' 34 w ncm, i ooa. w tkar-ey. a. 4 , Day-toa. Ohio an Bhaa. k V. , , . ,, ii I .. ir, R. B D , Bradley, f. t , 4U I.riad-rll. H. J Waa. w t .npixlt, H nt A.' ' -f . i i I i -w 1 lement. W. H . Ml l. ,li, don i'biidrra'a Horn. C'OTln. toa. St ll.uuil.lf c. S. 1 ii. SU lir. J 1 rule. 3 rideiiiy feata injji.0. us oo'v. at. a fuaa, A ,. lu Li all. W. A. J0 uuiiman, - a.. a. inf. buuM . .int7. r lirb Co.. ii. aranam, At I aer, A Ctir.vouUer. new k era. Cone. M. C Cone. M. K- Lx ter. A a iia.. Foam, . h! Mail, k.. 1. H anablaUM. 1. H Hnotaaiaa, l w , - 44 ti.... - g 20 lie. . U. . ., loi aeaa. atibew.. C. B-. ad'r. K stoma aatata. J. C ao i.ooriie, a., si if Oaoorne. fc W. I t'eiidiifioo, E. H. . 4) paadlauin, U. H mo Hiij-iiI. lw. C M Plsit.A.E., Iiayton.O. V PU.M l.Dart'a,U. Puiaa--3sry .N.Y. H, H-curiiy Ina, ;o , ITo ebaw, Luul M4 Suartoek, Taos tat frhlnkl,A.jclot,a. to tuiaker. fac H. r-b.ri, . w ion and M. M. Joe Hbort, Sf . O. 10 Hklnner.T.H..l bic'ao 40 hmitb, II. P.. lie W i.Uh. PJjayloa JU pecker Beoa, k Cu. mi Talbott. E. M. . II Talavti. v I bompaon. . J... 74 1'r.m. w. D, W bltecoan. k. H . V w.if.fJ vr i. , Equitable VaUenal Bank. Abraham. J. D. tab JuaibQ kambrr. B.. uitu, Blu.n i o. air. J. B. IS Aaeur, A lex 10 24 Aub. nii u 111 Jiausa. k si u Hettoiss. Ijnila- a (ualr. f. 14. KioCK an. ad Hon i. . j son. liaa Bloaa. LNn Biunawtck, il. U. (adj B Burkkardt, A. K Caiaweu, v. au iiimiis lae, Co. - Sid U.bn ISroa. afc Co.. t. Conner. J. H 4 lre1lua, tamuel. t k.lcbberf, Jos 4 louiiabie Ac'dantl C '2S plsber, l.eor hu k'oaier. imjIO c 40 fi, ieo. a arcaua. K. J Cokn, c-aa. K Cvmoiercial lua, Co.. Colieu, Jsmas... lirucker, a. , Kraarnbreeber, Alti Kocbkaimer. 14. M FlelstibmsB, Haaiuel. 'ui, kdna 1 FrAbeeg. B I'rrsl.iiiaa. Arnold. Kfv.ii man, l. . llrirbln. Mary ntatgr. .Nfwbur Ueilarua, Ueldman HetVbimee Broa Hudeabauer. IC kfir fMar, tiaorge B Kiauer, Luis . kroun. Fr.a Co.. LtTluzsion. tl. a liweuTbal, baoiuel aiaca, Aiireg Mack. JU. J Marcaa. Unnrutja.. way, )ii e. . Mayer. A ftmt Mayvr ft Broa. v. i...,. t Meyaraice.. AdoTivti! W Mitchell. UiiaaB 1 Montgomery, Cbar- lotte. . Ir N'eare. Oeo. W. 14 Kewtiurgk, A.. nvwiuiin, a... ugilea. Jonatbaa.. I dsn, a. J " T a-I. t. ".! 4 Ha s. lsalilla. Uoia. Jalla IS hnndies. W. at U Keno, C. B. . .Bo, . X Keno, X., and Ueorge Moascker, L luiifi.... B Hoiliuaii "" Koaemual. H.. at boa. 10 Hosiii. Lou, a lu.lh X Kuock.C. . n.i..i, r n u Bsrus. Jv.j .. h is a asaiHiger, H , kaylar. Jobs H ka-asuligoud bona at l O sUMnslia.mar.aBijngel. onroaer. u eimun. Afire . pleal, Jul ,i hlaiUbach.CoUae fZ. SO hlniua. I K 40 iMarn. Marer At C'o M eintuas nierB .Iruan. .-imon 15 t)'t'tasy, (1. F. Hr.. Walker, J. W. 40 V out jar, ...,.... v avne. Jos. VfZ... Warth. SL .. Wal.kopl, M 10 .......... I... i '. . ta.1 WeiakoDf. L- uoaa. ii . a bow lor. K. H. ., Su Brooks, X H . so mi Hurt.. u s iu, (4. 11 . li JU Cioeternian, lleiiry. k. t rail, W. it -jk, 10 baler, Oil bark tu 40 ilavia, Nau Uencb- 70 loan . It Dvoaon. Omar, Alays- ville, Ky. ino DnrreU, Ir-llsabetk 40 r. t lylliiiau, lava, y . ticbbur. Dr. Jua. 10 J-.iiger. ueo.. ew japy. .auea b .. a. vans. Artbur u, Lvsut. W in. H h nend. Uaorne H.. Loca land, oiito 40 Oebhardt. ChriaiiauAa Iiaylon.Clblo 40 Oebuardl. kan.nl W., rbuadelphla.Peun. 10 tJolddiiKfr, Mara So Uoodbeart. W k. (Jaihfid, Clus tu Uuiuiar, I. Co Hater, Ueo., trustee.- so lianay, Helen A k lleiilslbaob. i.oula, ew York 4X0 Helm, Frank P.,Coy- liigtoa. Ky S llolilao, H. A. A Co. 111 lluhbell, Jun.. Wm tu Hugbea. Harry W Uieudale, Chlo 40 King, Louise k 6o Kineon.HoiP b4 Law, John H. and Uo. W' so ye ee-wer.Adolpk.Uay- -4 toil, tllilaa , , 10 Levy, Jamra. . v r Uro.. Jas 12i Lallle. Uobert. LOeweasieiu l-unulii Lu,as. J.J..Lexingt'a CX,mpauy .. je a,iiriiig, rx. McAvuy, Aunfc 4n Met liulock.W. T. ,:i. uiioUKO. aiurn a.u aey. 4ww Maaley. Wm VO -altack. ltio COV 1 II g U.U ... .. deyer. s. V ..iillsr, i. T .li Her, UruL-a kl.. Minor, J. H : ..ocb, Albert .ducb, Li i as M .r.aiilUa... H .iKtiiii, i.ee. Ci spoil's. Joa. ft itasteet, Henry ... ilemliga, Ueo. ..... tioei.e. J. P.. Law- reuceburg. lad.., -c Lions. Jus. ki. -.ebwab, A.U iraonguod, Lrv. . -tuiusou, J. A......... . iMuttn, Amos, C'hiill- othe. Oblo ...... smith, baumel v.. Mason. Ueo. 1... Mauaews. C. H 10 Merrii:k, Maria k 6.1 Miami Vaitey Ins. 14 Co., Daytuu, Ohio.. 44 Miner, Wau (UUol- Us soli. ad'Ual-. 17 I CO 47 II ttaritaf. a. I'lBdleek.iioBtad.-si 100 winters. J, Winters J. H 'lru-t teat. an IJ-jrloa, dkla n wiuh i MairkM SBUeAtaU Bak. ' T a ta-a, Varr a Karnea. A. I Becker, Oeorg 14 r.na. T, J t Bieltel, K. A W Bteauer, C. J-Z0 .Brawn. L. T iuaaaiw.4 Frh.rdi, a ie Fsaelbe, t. O Fieober, Tt. .'. at Bre. v 10 Hntkmna. C. Fried berser. ueratie, Uoe-flca tre a jaoi hi .'.V.'ll Veaieee, H. J., Jua.-,. M l.ieter. 1 rauk 4 , - Hum. W. I. Jo.baen.4 kmhb, m. . ... .. i. r 10 Moeb.Chas.tl. J. Morehead.H. B. A Co. 41V) Morrison, Jan.. 4k l'u 40 I at tenon. Msrtbs . s Pbapue. uemuer 4o Kee, t:u Jthudea, Alay L. 4. niHTia, u. 1 .. sa. ejftn-i.ord. J. 1, Cot- lug lou, Ky lor I4eoneoaf. Alired.. 1-tboeniaker. M. SI a 41 Riullh, Albeit k lb aiiia, mwnsa. an . u . ts) Bparruw, w tu. .teeubcrger. Adolph. 14 Hiev-na, L. J .ninnier, JULetiec so rau .easdaJe. W Al. H toolas, Mra. Maria . I udor, O. H .. Victor. Jacob ..... Vaatil0(ton Ins. Co A iison, Aoieuda A A rlgot, CUUvrd B. Aekerland, A - iiaiilmami, F'ellx.. llanluiaun, Frank, iaike. J ulius . iK.hrr. Ueo. H..... aireuin, Jtasepou Uieuituerder, U. ilr.il.ll I., r .iiirkbardl. A. K... loeterruaa, Henry. .. . i.ral SaUKBUMak H.a liavton, Ohio. ..... It Dicker. Martha J- Lib ion, Uhio.- 12 Uulinie. luia..v.. u ataoVook. Joel, Ilay. too. uhio po Klai h.CBaiv M 40 Frank. H. A Krolimaii. Loula 40 a ittr.uge. n.. r kill. .VY... Kocii. Joan D If ruse, Henry a ruse, I.oula. kyla. John. i.evt. .fvmiia Levi, ktubes cUerniok. Korac , Day ion. Oblo . , , ... Mall. F ...... jsarer. W. il. . Efr M.Uer. Bertkau Va.ll.. U- auiri, .. Moarr. John F ..tfiprr, u r . ilieaneinier. eaoav c Palm, Max W. 10 Palm, W alter H,i hatteraan, Joaa It W KnetnoolduKudulpb. lisrtas. Oblo. . -4 Roib at ever A Co kt Tracks. - . esebnild- . harlea. inner. Wm 40 TboaisoD.betk so 1 udor. kits B 10 Tullluge, y. u (0 Wsdkaisks. II . 14) Weaaei, Augustus... kl W ise, Ahraru 4 W ritihl, Joko B. Gornusn National Hank to Knne. .14 kuho. Kamuel. tO -eel, Hsnaalu. 10 Lerl, Louis a ta Lb n ken bet aier. F, Ik . k-. jK . 1, . 1 In . 1 . eV . ' SO Aodrega. Feileitai fr 10 Baer, bimon.. . k 10 Babimana, Heiuaaa- Mi uotiiunn, L,.. k 7n haf.Wm. It K Hrebia. Mary .... a 4o Br.ll. C , , a 10 firunawiuk, JVMVjbm k Ml C'arueaier. W. B tl) Corre, A.IICB o.... t Dater. Ckaa. il 1 Laiet. Gllbeit k liieta, Ueur.-.-. liOUglaaas. HOWSrd keliert. Peter.. It) F.ureke F. M. Ina. Co. k Fey. Louis..,. , ,. 1, Frank, t'naa, J S Flank, famnel H. , k Ueier, puip, fcst n i.arnper, IteruianjAgt U) Oueias. August., .,.., 14 iootiall.willia-i. 80 Ureiwe, kd H-... k .riesa, J iialin e oilMtsisraar, tnsa, at .urkeaberger.tiie, la Ouncksl. kale kt He-ike. "... L ii li Iiay ton. Oblo It Hauoa.Joan S Hauck. Loutu J JJ ut,iet, Hnry l Uel.ter. M .cla l.. iloellsr. H. -t -utTioan.N.ea.. t- Hodman, kt., Jua. . late.. ...., ..u a.-.. a An. Ttollowar. V. M T. anra. 1 n rl XsuIh.sss, Jne.. Ksr. aawaaaBaai. 1 i,im 44) Ksha. m. o Kevk. Kva U. .., s 10 Kaiorr, A. at H . ... 4 Krae.C-a,.,..,. I j. y , k . 44 . M -r blia e. M .. as If Marnier. . Flaatwaea. 14 .... I , i IS VMS. . 8 ttiftX: 11 aw OS MverlvlB, Ckrtatlan hu juniaa4ir.ntHta-. e Fobbe. H.JU., U Palm, A aguat au Paim, iji uo 4) Pdrcmaaa. Audrw at Jieoer.Laure W Day- too. Ohlo O Rok.uaoa BteBhets, oweoarOla. UMi 4 Ui Sonailer, Juaepk . , ,. a-0 l sohneider. John 4 s V I -cbrauder, Alait- Behnlte. O. C-.... T-cbaaana, M a-eaaiorisKl Allied k beeunty lee. Co tt) geieI, t fcrlal Ka-nllPllw ohaw. Alice WTa- Ullmer. Uevrgw. U-do. Ohio . Is t-utniriar ....., Stepbens.t bailee fiU, uer a. I.oul4 tirustee). . ft.t. Xtom..- Klro-eL WmU, K - 1 aylair. Joaeak. ... The Miami VeJley Tow e ley. K. If,. i rum. Atigiiai , , 1 1 i. TniBi. Bernai-., ta veoraeis, saaa a as Waruer, JuUua Louie - Title. Ky .. Weluel.tiodfrey.Sak, Hartwell.Okle.., W I n sura ace Cwa-p'y, 1i.t:ob, usii, Voorbeta, A. B. kW Voorbsie, t-Mlie 1 waree. jemca waiL r rs.ni Werket M. 10 1 ta M i ta iv viara. . at.... .. . 10 Clark. H. M, UBir. aian-e a Xieme, L J, 12 raft. waoe. F. C Loeb A Sob. I, . LewenateiB. tias aoerm. ts . M acbot. Heary. sallT, . dm !.,... Moore W. 6. be. Mullane, W. J Mallaaa. M. A Jfonuiy J.I Over beck, WTJU p Heater, a t ela. Julia ... . . u P-yan. Mai tbearTT ttyaa. KlcDar kcDgKlak, r beo. klawoadt Bneemi ktepkeaa, TBoa, i (luis..iir. J York 40 Harrison. L. B ?, CUD Harrison, Wm. H 1J0 ienry. Margt (ir-ak) 71 nenler. Cbaa CS to Hiokeox. Anna , ..... 40 lliokle, A. H 40 , lliikle, Tbaratoa t. 14 Hooper, Carollue. ka) aieea. Btiert.. St Junes, MayC... Iu4 tv.eiBarhniidt, K. ' 10 Line In, T, D. k0 .ucLaren, Dan'l eet Xi MnlUto. Ftm Nat al B-u a .Maiden, Maaa t Miami Va- lev Cn to .Mitcaell. Maker, 2 Naoh. Kev. v. . 0 .idiorae. Thoa. U 30 .-erry, Aarua F 44 hipi, Ada .... . . 4 Phil pa. Oarduer, eat. KB ip, . tarab M, . 4 Pie on, D. B., el -.iter. I.ydta A.. ll-t Kawao... ..-. H w awsoB, Joaepb Ota iasn, Ma.y 40 .toustieim Tberesa A.. 0 Koyer, Elixabetb K-, Ann Arbor. Micb M fttuaw. ckaa. ts., hew l ork. - 44 dbaw. Mama Carr, New York 40 uiilib, Favette.... 14 tan wood, Theodore, kt -.lllr.. charlotte k., ttevelsnd. Ohio..... . 10 Tlwniav.i, caroUna, Louisville, ky . Truworidce. Uee, w., u.endaie . .. 40 Van Wurmar. Asa.. km Washlagton In.C, TA Werner, Bella A., tHevelaod Uakt, Weesel. Augustus, at White, Frai.ols T tut White, M. XI . 1-M .Vkiiuaker, Kllen M, W .Lk. Ok J.. CUftoa. bO va"aodtit,Thoa.,paa- adetphia. Peaa to WoodtuaT, Xdw.,oat. 40 Wymond. li. A.. ta dtaaapolia. Ina.. S Wymond, Laura H. L-erreacehur, Ind. St Yoong Henry C, . ISew York .....,.,. t ta4at Aleeet. wnHam . M Am.airuog t). tt .... . SO v a ter, J.at a . ,. . a IDasnr. U B ,. . 4 Dbvib. . - W Htvia. ckaa 70 Uavla.Nat. Hlachsaaa tt Davis. Wav Heery at K.ua.uger, J. lo MuCvl.-Msk. Alkerk. M More bead A ts. M. B. BO Palioe,, a. B., Cov. ky 4a Prveter, V. aa. a , , an ttcamidt. Augus t 40 bnnih.P., Day too. tk H Teenea. Herman , , . ki) Thoasas, A.. Mm.. U vk llaaa. klisa. All THE ESTQUIKEIt. . CnCTXKATI. TVXBKESDAT, JULt M 4 ... i . so Sullivan 1 JIO Tulbert, V , Volgbt. iwia ie Wefib, IlartMUa a Wtaoy, I . k Wreno, Ida f- 10 1-eey A Bra., J M fcWill.aie. CW, 1, Ckicage tf May, feoi... t Mitchell, Jobn 1O0 Mahlbauaer, 74 P sax-hey. U. e Kandali, 8. 7t Hooia, u. v 044 tseeley, W. W ta clone. O. X )s 1 r-aui. katate ot c-kto. MursolU KB Wayne. J.b.. toTliig-toii , ,",. waive, it Th-rd KatUaal 4mm laa. Ce ,,. .. Armor. Mare T.. HaJdwiB, F..O'0'4, O h Hau-eee, K. J Laay 'B.O 40 Bayhsa, J, A ,, SO Beeuden. Heary , ,, tut BogheaKato k le ss, ss. Brawn, ts. I4..W -1'a.O HocUarraa, Jiaiy r atab and Walsee uaauee. Dayton, O. at Gehhart, Clara, iay tun. uhfa.. Giluwa, JsoeA. tiineon. v, nt.. - S 4IM 104 (euaaaora. Mary 1 . lUe, Urauaiu. Mary w.iaisn. laj. On-, rr. If. . . St Ksrpel, J Deoslar, I...iio e . ii ,! , ea--a,ala-l lAwbead aad Dale S Eevy. . B J10 kesrewtet. Caa-Btn A ce , , . a ynamsKn. I H 40 Ma-lre. C- . 4 May. Men tt Co . 1 Moore. J. Q.. ...... ' I ltf oorebealACaI.B. JCO Mullai.tT 1 Martlnek. J. A U Overbeck, Fraak l'o Perkins, J. J,.. ., .. ta fewiert. H 4t HotMBsou. II. ta hoes. C. H . Byaa. kflckaef . 10 l-caiacfaier. Jacob 4 Mereaaaa, " , 20 Mlmsr. Oeo , 40 filevewa. 4ltw Sit kirauea A sttern ,. ,. at Tborabary, B. H. , I Tracy, r,, , W:iiaee.C L M Weateart n, J. B 20 HaUwaal X-afmyeitA Iteak. Ambreae. H. T 04 Baker. J. W., COTlsg- ton. KT. XT Bare, " US BuUet. F ,, ParU. V ranee , w tiirtva. C H it BurtoB, M. at .. 74 culsene' Ina. C. aa Commercial laa. Co 1M fiaeie. 1. te Dust la. 8. H . Tk x-rnst, J. C'.. Covin. toa.Ky. tu rt. Ki. y. Ooodmaa. W. A l.i Uarkeobercer. MTm 10 Hickenlooper, a U old en, K. s , , , 7 lwi, 1 V- A ndreere, Mrs- I C . ktssitr WTisi- urn. ivy Bates, E. SV Bnlloek, A. D- isuiioca, uro. Barton. B. M aetata. Casallly, C. P.. Kew v ore Crswford, J. ii, Emerewalk- MU Fidelity Ina. Co.. osmoie, u. n.. Ooodail. W'm Voe- Ctackenberaer, (le uumna. v Hlnkle. T. U Uoldea. B. A. A co Jfoaee. Walter I. J Leaamaa, Bate P aiekaaa, J. K.. Wask- inxion. u. . . Va ai,.M. , , ,1 I, Mills. Jaa. r Mitchell. Leulaa F. Moblbauaer. H Fbippa, Uaraesr . Keno. C. IV.. Buseell, C. B nkmkie.B. Coelcgtoa Vaa Wormer, Asa WetalBa laa. Cev. W .;s, Ii. We.-k. H . White as aa, M. B ,, , HtnsH katlaaal Baak. Allen. Ckaa. Ft I10 Andrew, peter. 40 Bannin. llavid, Coe- ton X40 Boutell. A. A.. Windsor. Oni 40 Brown. Herbert kl., Athene. Otno.. at Ctnciunatt lua Co 7k Cooper I na Co.. Dayton. Ohio ... .... US Conningham. Martha tilt-ndele. oblo 10 Jluhnie, Loals ku idwarde. Harriet, BerliB. Conn . 4 F.u.ite at Co . taeo.. to Fallis, U. J., Coving. toB. Ky -SO Fldellnr Bale Oepoell and Trust t o . 04 Ford, Francis. Coe-inrlon. Xy tlO Frank. O. A 40 ullert.m. A. T., r4pHnaneld.Obio. It tjeiiba t.A sx.Joslaa and Walker (true-tees), lisyton.oa.o. til Uebhart, Alexander, Dayton, Obin 0 Oebbart, Aanle M., DaytoB.Ublo ...... 34 Uebhart Clara X.Day. in. oblo .... 14 Oeboart. David. lay- ion. Ohio... 10 lebbart. Josepblne W., Dayton. Ohio. Olena, Uu. Ks) iioodnongb. E. P 2J0 Untham. Mary P., Mauison. Ind.. 44 Harper. Ueo. B 1 Hail. Jaa Morgaa 10 Harvey, A ndre. 60 Hiasch. W. A 10 krskocbwlll. Usuie M nat ion . 44 Law, Chaa. H. Law. Joba H. k Geo. w. klcl nitre. John k 40 Llayton, Ohio.- , 170 Megrue. Enoch, kst ... ' Mrrcbanu' and Ml. Ins. V 40 Miller It. T.. Coving-Ion. Ky .. 40 National lus. Co... 40 Nurre. A. Joa Kl 1'eiree. J. ).. Day loo. Ohio TO Poirue. Hrnrr.. 100 i ape. tuaa K Dayton. On. u., SI Powell, , Mrs., Day-ten, Ohio .. 40 Powell. Prank L-, Madison, I ud... tt Pi.aell, William H.. Madison, Ind tt Reynolds, John I. Davton, Onio- ti R a.ta, . Y 140 euaw. Mary P.. Day ton It Shoemaker, K. H. afc M. M CO am lib, Preaereed. Dayton 74 Ktevens, Chas. A k aatevens, L. J .. 40 Taylor. Mrs. K.'D 10 Thompson, ueo. H. 91 Thorne, w'. F -VI White, Francis. .... KiO White. Haunah A W Woodward. Mary M, windbam, t'eoa.. Woodward. P. H , t rust., Windbam, C Zimmerman n, K. .... 10 Atnaum laa Co - ,. 40 Baldwin, F. H., . 40 Blrknell, amuei7w. Woodjaloa-k. COBB .. 4 trues. Mise C. k. Atbeaa. onto to Pro-a, laaTaella 40 Buckscr, Emily B., Hbelb vlUe. Ky 17 Crank. Mra. Marls U 40 Cuuulnaliern. t W . Mo Dayton. I M 40 Dreyfoos, E .. .... . 4 pymond, R. tnrt Kiiieraon. Lest X krnal. Helen tf. Cov- luiftOB. Ky It Failia dl i vviaa (true-wee i T Ut Fireman's Ins. Co.. Dayton, Ohio 144 Foster, B. C . 140 towier. Ellen 11.. bay ton. Oblo.. 40 Fursi. A be svi Oalbreatn. J a k a, Muneie, Ind... ... -Oebbart, Alex Joslah aod Walker (true. tees), Dayton. Ohio, Oeobart. Anna. Dav ton. Oblo...... 11 Ueobsrt, Annie M. (guardian). Daytoa. O-lo . Oeobart, Fanaie w Dayton. Ohio... .. UebBan, Joseph K-. Dayton. Ohio Ole:in at Hons, Wm... 140 Coold. Isaac P 4 Ilaile. Oen. W.. to Halle, Mrs. n. i . a Herron. C. M . Mra Oeneva. N. Y.. t7 Henry, E. B.. Mrs 10 Kioney. J. X "Xli kahn. Moses 14 Laden burger, C.Bella- vue. kr .... ... ..... t MrFarland. J.. Lex- Inxlon, Ky .. to Marks. Mosea... to la;tht.w. C. a., administrator. 40 Miami Valley lua. Co. 140 Miami alley Ina. Co.. Dayton 430 Morse. CD as. tl.. Cbl- oago.... to Pas ton A warring-ton .. to Perrtr.e, Martha. . SO Pogue. Samuel. . lit) Poner, Joba B. 4 Porter, Lvdia B., Ulenre.. J Powell, Kdward ., Madison, lnd. t Powell. Nathan, Jun., Madison, I nd. X7 Putnam. Mary tk. raraloga rMjrlne 40 Kiigera. J. II ejo Koyer, E. K.. Sin, Ann Arbor, illcu... at 6'ilnkle, Amos, Cov- ingtou, Ky. tno Smith. II. A 14 Smith, b. W kO (tevens, A. ft.. Mis Mevens, I K ISO -livers. A. J.. Ripley. 40 Teoney. Louise, Dayton 100 Tohln, Isabella, Los Uatoa, Cal Wbite. M. M. 178 Woodward. P. H. Windbam. Coon 4 Yergaaon, H. C Is7 Young, H. ft iaO First National Bank. Addy, Matthew ISO A niirflvt, k. F.,Wsk- ll.gtou, D. C 60 Anb. Hamuel . 0 Baker. John W., Covington. Ky to Bryant. Jbo. W., Km bib W. and T. W., Indianapolis, lnd. St Carpeotei , Isaac, eat- OS Cincinnati lua. Co lit ColTey. Fidelia 4 Curtis. Minei va Wr 4 Davie. Charles 44 Davis, Wm. Henry . 40 liussn. John A , Philadelphia to Duraiid, John, Hocn- e-ter. . Y tO Fahian, W. J., iruxu, Chlcairo. ..... .,..... 14 Fallis, D. J. and II. O. Young. tmstees tt F rarer, klt-ahetk 1" Frleuer. J. and A. 4 Oallager, Ueorge W.. Ulendale 54 Uates, Klisabetb . 44 Uebhart. Alex., at ak, trust , Day toa.O..... tt Oebnart, Alex., et aL (trust's), Dayton. Q. SO Oebbart. A. suard'n) Dayton, Ohio ... X3 Oebbart, Clara Dayton. Ohio 10 UiuaoB, Tyeie W, In - aiaiiapoiia. iqq... .. vw Ambrose, Harry T S3 A ndrewa. Laura C 14) Aub. Joa.. Dr 4 Bailey, Martha U 40 Bell, Kara as Bras:, C. B to Buchman, Harriet- 4 Burton. Jane k to Buusrneld. A. 8. and k. n.. kmerson.tr a . tt Clilxena' laa. C'o.. lot Commercial Ins. Co. 14 Darr. Augustus 0 Davis, al Henchman S Duh roe, Louie, Philadelphia . to Dycnoud. Klcbard. tiB kvans. dallie D 10 Fall, Kmlly B., Maiden, Maa . 1 Faran, Jams J Ml Fidelity F. aad M. laa. Co 4 Friedlanger. A. J llai Oamble. D. B.. SI Oa ruble. W. A 4 Uebhart. Alexander, Day loo, Ohlu tit Gehhart, ABBle, Day- un, Oblo Geiihert, Faaaie W Dayton, Ohio.. Oebbart, Josephine W., Davton, Ohio Olbson, Thoa. (Uual) Uibav us, t m . lalenH, J a otea !.. U.enn eiona, V m. Harrhaun, Msry A Heidalback, M nea-e Henry, Marat (guar) H ttha, A ueuata. J Hill, Oeorite H Hln kla, Franoia ... Ho!itner. Heary . Hooper, WUWain. HnntlBftun. Frauk klrby, iieory K.... Ivy ak Br. Jarua . McAlpin, Ilea. W.. Mvgill. Henry M Meieaanta'and Man- Btacturere' las. Ce- M lie bell. John Meretaea-I C ..li. B. Isauasal laa. cu, Paue. kuaaa K Day- ton, Ohio . Phlpps. Alice L Pttlpl , (lard nor ah CuUlBaal S.V.. ... Polaiil Patrick Potter. Martina A Kaasun, F'. A.... .Bawwun, Joeepk. Joa. HewveA. Caroline M., Indiaaatralla, lard. BnseelL, Mxry S. tkaagent, Fward Bbaw, Vraak U, New New York Bbownbereer, Ueo. K. KUoeneerger. J. H., New York Btetllaiiia, John !, twitt. Brtjrt. .. Tkosnaa. Isabella I. Theewe'w'ai. F , Yhr.il. William -U. Cltftaw. Ohio. fruer, Heaay C W ou Pkuk Henry ebesor. K. U Cjov- Wefk. W. A" CV West. H. F White. Maanab Wailnaaa. U (' Ulrua.ls. fiL.trass. wiu-iow, . 1-.V-IS. W wodrtj'w, LoareeC WvmoatL U. F.t la- dlaiiapolla. Tad Wym-ad. Jaaies.Aa- rora, ".I j a a. W -,Covln. tua. ky AlleiV Tkomaa H.a B 4tatee,.j. m Dsviosoa. w, B. I -u Dsvae. . A. Mi -avia.v as. ax IrwiK, KilioaMtl uoa.aa.lsia- via, ra. wuviiia. Mie. feraet Js. f.-Ovuigt usits, tuftiia. K-.t i a. Or. C EUts. Frank uatr. Jbb. w Oa4T .Backet t 7 tiaitk-e, Jksa A-,. ,, Ueaawrs, Alex.. Jo- - aiah BBd Walter, - Srs a aeaa Irv-ea. Ou Sebbart, A a ha, ktiac disn, Davton. Q,,. rekbaru Fssbj U Dayu,0r. Got tie n, Alexander, ' tiaatil sa, Cki. I Oreeo.i.au ieJl -ad- . isoa, tia-i , , Bsteeeon. J. C. Aft- a iia. k v P .rr.oa, yiiie P. Jin4 .a-ieaa a Aaeila. 43 A ades-en.Daeta Ot Bailey, umjtm... ... raareav. A, . .... B-rreie. B.. H -b-.O BsnuJen. lretkeeL. Beau ilea. Herman L. 40 Bloa-k.M. D.,Cv.ky It fisekssea, U-u 40 Kee, Jea. kst . UHilock, A. D... SB) Bui invaa.lve ward CSssce, F-i VrkaRft.U at Utiseas Iaa ( a . Cob tier, Levtelaa tt Ik Coowver, CatraUaa. Dav Is. CaluenM . - 44 Laayten, Oh In. Davus Nee M ,,.,. . a Pavaa, Was. eiery. tieanlK. W. 00 Dieaaee. I-.. , UieeeyVaUlle M 14 Dwaae, W. tf Chi a see. Loam KT kl oeotl, Joba. .ate4raav-AtetDay. afBH Co. srf ireesea a laa. Cw. Fte-achata aH.ikaa.,j 40 Vieweknass dt Caw Fert, L-retl . . vj a- van, -ai; - uatr. 1 aaustaa T- iie-aart. Alex. oebkan Alex.. a McC-rnii. Andrew to Mii.er. k B.Mta. 40 -lea-a tSaMS, M.M U Pener. U ., Mra 4 Kewe. W. n 131 askonehaum. Henry t ruvena,W.F.a tUI 70 Tee pea, Mary 1 W avne. J. w , , ,, IM Wbe.kC tTlakta VraaHa ea Tries la Hoimea. Itaa-bael ftl BlA kaliftst-. BatMiard. . lie. Js Jrsla,WB.e Maaaoa.-B4t. 4 laaacaoB. Was. J . James. O. CL. uea- James. OeC ok naon , J . T M0 Joatuaoa. M. A . . Joa as. Waller -,( 40 Kelie-.L-kaa.I.Ja Ke all. Carrte, 3 kiour, Claaa. H King, Louise K to Unum. aaua .. Law. J. IL. end U. W. ..ease, ts -sarins, aee. E. B., BslisMHft- Madisoa viiie. Oklt, Vine, na'" 1 Lease. .s"ai- Lewia, W. H , as Moc-aaBxus. IdA l. , Ms-rill. s-raJi . , , Maxwell, C. lua . Wymond, JeeepaAu- ruia, tag - , . Fanning. David B-uerheld dt enr- son ( tl rnsieeni, C'hnrrb. W. F. Cms as las. Co Dswsoa, kdward A Darren, K. 1 iiaiuD.a, a. j. Uiean. Mutoa Haile. James B Holmes, CO as. aea. e at . . kellogg, A. ts., Yellow epnngs.Oblo ... Leonard. Cel-enae E. eaecutrix Perk.nt.Joo. J - Phtppa, Alice L BooeunU. W., New- k.'iiBneri aiepbeue, Chaa. H. il us tee Thuuias. t. O - Tbomueoa, Annie W. Weasel. Angustus. w bite. Hsu oak A. Wlnall. a. J Laseoe, le.te , MrDonald. Akex. Maaa. W. C.. aati Mey. iVcaoauoB . Miller, - r TTll terciiea ua BIS- ' i' etactarera' i-ACaw aa l uitrr.orwfta , ., , . M.Uer. tarace M . to M oanyr. c. - Mentaamler, Iaoiee M orearad A CaA. H -B. Manilav.JokBA sea Nut. Wat ,. Sal-aa. laena AO Met. 4aaas ilarrtaM T . . i . . Waa aee. M. J Parker. J. D ta Pstier-os, E. t'ait.rw.a, KU..L.. laa l.ei a. 4 rank Peri a, Mary j - pena. SSeiaaaO-. Petia.u. 1 Patllipe, T. uste. Poland Mary. Poer. fllxaeth- Powell, NakBn.iu-, Madiaoa, 1 Power. W. Ii Bapp, Ida Bawsaus. F. M Bawaoa. Mary. Bay moan. D. T . tteeeea. A.. C and Mary T., JUchaieaa, VkilllM. Barak- : ,cb mono, iua Bendlk. t e , me itaosa, u. 1 -- - W -rasa-aasa-ft, - i . Harreol. -Award . 40 kecmidt, Mal-illa oeaaoorood. Allrd Si Ivraeosgood. Lewta oeei t, w. w . ao aniuitu, 8bllli. Llixle Ualie. Ie0 kblllttoJ Biewark, Mben. Mary O 0 Bautb. Msg J Be- wm i lb. Pre-erv d Jey- tsvie. K. Y i... a, an, em stnllaa. St. W Bnowdon. eT-T. 0 kteiilBi-s. Mary B bit lea. Charlotte X T ay ler, M. i-sater i, e x ) 0 Thorn naoa. Joan to Trimble, w. w Covins ion. Ky a Cllmiir. Chaa 34 Van Wormer. J. N'12? voea Anaustue 1 Wa.ah. Marxaret. 44 v. at lb. Mticsft W etaa. B a Vt'lrin. Amelia 10 Wtrtk. Jac-o hoe W Ink. M laa. H a Wnakt, D. 1 bra XI Bwllt, Brt4Tga I em p sat. -oa. . . Tlaaley, Peurr Trow bridge, ueo. w . ule-deie, OBio Van, Wormer Asa Vva Pbul, Uenr Vsnke. u. j. w.iin 1 oh a C . pel TA'Bahinf ton laa. C va intra r, V taaaa a .. Wsdjeosvijl. Uhle SVirlla. Julia A w ooua. w m. H. lest) ncn, ss. va., H I . ii.iM.l la. 1 ad T ursioa, Margt M Tourtk Xatioaal Bank. 0 Bare, Marti. ,4..ft.riirt A K Cadwallaaler. Mrs. t. tesiaivi Core. Alice (1 tll ...,n Hi e L ...a, I u w ueaiBie, -a 111 tl.t.r l.aaa Ha le, aaraD J rtajr. aras J F-st.. r.. t.. i yo 40 Hoosbell.Waahl gt'n. 4 10 sa 47 414 k4) 40 to It 44 SM-keransr. Alfred-. 49 iWrrce. J. U, Dy-B, 40 Obl to Powell. Pra-k 1 Mediae, Ind 4T Po-eO. JUcbard S4 Prefcoece. W lUiam. to Ia wrencehorg .lad. eo Raweoa. J-. oa 49 Ke arson. W arren. to Beevea, Carol i aa BL. le tvO 10 4ti im vabi tun i La idiey. F. A., Cov- M ltucton. .. 24 Leonard, Delia B le 10 patllaua, Kobe, a.. K. le Phiripa. Ada 4 t Phtppa. bars- M 0 ttooson, w tn., ask, 10 Newport. Ky SO 10 Blanu.aU.. arah. ad ni kee port. Ky . tt 10 tHuart. Abble I it Atondale. Oblo. 44 t Van Wormer. Asa lo 109 White. F. V., N. YorktMT 10 While. M. at t-st. 10 Wymond. Jamas, Au rora, IB., riftk Matloaal Kik. Am axon Ins. Co.. Barker. J. ... Bulbar 11, J. U Boyd. W. F Cleinmer, J. H. toaumoia ana. v .o- pany, uay ton.utii - so 40 A ndrews. Belle Flsk, WO New York , 40 Foyre. Ueo. W . ao isreoks, w. 40 Cocbnower. Jouu IXinrey, ..jr., l roan a. Ohio , Coombe. kfljah 'JO Craig. Btanlay cryer. ctaartoite a Deubsm, DaniokNew York C uu nl n b -in . kl ni ere Li mono. iuruaru.. Jtagie laa, Company. ureka InaC'oiupsny 100 kuaiis, Ueo... rl Natioual Bank Madison, lud -. Fisa. k. Mra. Cov. lurton, Ky... Fold. Caillia ... Oermaa Nat'l iUtok, Cevmgtou, Ky. Granam A Co.. Thoa.. Madison, Ind Hilts', karniiftl k., Madison. lnj Hurt. Juo. H., New York Jouvet. Abble C ken too Ins. Co., Covington, Ky 100 Ktrllsy, Kate, Covington, ky 10 Latterly, Anus .. Covington, ky t McCllnUik. K. M-, Cbllltcoihe. u McUunald, Lucy li Miller. C. A- M.irahead. II. U. A CO . tl Pstilton, Kobcrt, Br.. 10 Peerce, T. C 11 Phillips, J. M.. New YorT 18 Por.er. T. M kl Kicbardaon. Anna M., Coviiigton, Ky. 1 Boa. Lydla Mail- son. O tO Butter, J. O to ablokle. Amoa, Co-loglon, Ky ISO Eblnkle, naraa A., CoviiikVou, ky Syracuse University. Hvracuse, S. Y. Tburue. W . T Trvutistlao dt Co., A. J Waiden, J. M., Chattanooga, Tana. Oebbart, Alex.. Day- too. ouie.. W ilkop, F. Ii., Louie-ville, Ky 110 First kational Bank. a tana, onio . Flak. John F Ford. Ahoy M . Garter A Monti, J. P.. Gleoo, James II., co melon, ky B af er, Geo.. Madisoa I iid . Hoitsiuger. H. K.. Mad. a. n, Tnd..,,, Hypes. W . !. Joiiea.. J. A kellar. Manna Jatia. Kirtley, J. ja., ik Inglon, Ky. Xn-Ts. Juhu A., Cov. Inglon, Ky.. Leonard , J oseph i ne I. uc.ua, K. B . MrClintick. W. T., Chilllcotoe. o 17 Mahoney. James. 10 MorvheaL U. B Neare, ueo. w Parker. Buth A Payne. C H., Delaware. O. Pierre, ). C, Dayton. onio n ... i. .it.l. tiia.ia. Boblnsoo.B.. oweua- vuie. o. Roudebusb, F. J., uweuavllle, O ..... Becurtty Ids. Co Bhlukle. Bradford, Covington. Xy Hmltk. Joa. Jr t Bteveuaoa. G. V k Tatnm, ftlamuel C 4b OS Thorne, Barah fit tO 'I isdaie. Anuie t.. . U. Vau I lei, Mary tu t Von v'taaay. A W 1 Walker, J. N lot W ambaugh. Kugena. A) winters' xtauoaal 40 Bank, Dayton, Ut . XX) V. right. John B.,tn, , 100 Wlifle, M. M Ou UnUicorporated Ranke and Bankera. Franklin Bank, Cincinnati tHS.-0 Kunn, rt., A ftaus. Cincinnati Oa. The North Bade Bank, ClnolnnaU .. 14J.7U Chleroforus Pre-tacod IT la Eternal Sleep, ftraci at, B-aPAToaj to rsa xxtt-iBa-k, SnBLBTYiLLC IP July S. Joseph Zike. k wealthy merchant of ilorristown. this c.ittU7. twelve inileo north of hero, died yea-terdar from the e flee t.i of chloroform admin fettered to him by Dr.McMahan.of Kuhvl!le. fircvious to perfonninx an OD-raiiou od him ur rectal ulcer. AS A DRINK IN FEVERS Vaa Haraforda Acid Phosphate. P. Chas. II. 8. Datis. Meriden, Conn..says: "I have used it as an accessory in cases of melancholia and nervous debility and aa a pioat-ont and cooling drink in fevers, and Lave been very much pleased with it. LOCAL, KOTICi-. W ADVICE TO MOTHERS. Mrs. Wlnslow's Soothing Syrup for Chil dren Teethinx. Soothes the Child, Softens the Gum-, allays All Pain. Cures Wind Colic and Diarrhea. 25 cents a bottle. IdelVWFMlyl aWCorns and Bunions removed without pain. 43 Arcade, upstairs. Lady ssnlstant. DR. CABJSY. rppiEIS S HOTEL. Rooma U per day. a-01d Whisky. Parmerxon. ysW. Sixth at. ST. JACOBS OII EXTERNUUSEof nr 5tJacDDs0i " ?BENrp''u" FROM y V(t th sfanMcti wtU with S(Jacsts Dil Apply psqqdstapaJ lao( wafer anil wrujg oii(. BOtB BY BstuceiSTS AND 0-ALCRS. "CMAf A.yO-R C? lUao.lyt-, DEATHS. FRAVKKL At his w-irlone. SU Richmond ;L. -loses rrankei. in btsnst year, f uneral Irom iiis roaidenco Thurdy, at 9 A. XL, riiVTAtlT.ll TanWIta Ky.t- Monday. a,.. vnuaT, 'A 1 uviu' --a. .Hiring, July Sd. adyl JrVMneroy Oaylor , younxvst daughter of Thomas CL and AUua B, Gay. tr-ixe. t inn tuiu t n-uiiu, ... j - McOTDpX-Mrr. .--if of P. McCudaleij. July 2d. at S I. M. t uneral from her reai-denco. wedne-tday. ,i9 vt a ter sk. Hixh Mas at tUa Church of Atonainextt, at .o'clock.--.-. m , WTTTF Mrs. tClark E. "rTItto. tii- of the late Ferdinand Witt. KuaeraJ Tburaday nor-inx at o'cluck. from her lata rei. Sencej, iiarr r ou iwasv rvttu lecu nika lass kt Br-g-owit -Church. Buxual prtrate. . ... . .. . lX display of Monuments. IN hhe'a.6st C-esetei wee-. 4Js stall A kea, 44 Coartst. VfJLTCBXX AC. MICHIE BROS. Sk YatsI.2s izi i-rslrr. 4 ACX3. fX7 -MtHlAinak T5T ft T9 at -JF-i-C C -w 4s--eai r w-tta m bb-j WWW V V 4-ns . A - beuer myl -letter q.Uii-K mrt -wa-aa-s P-ha- i.ii.hlv Am-rft - - - r XLBT Wf j rwnwr-w e-. -'-t-B -lt47W-ltiraA WW aTX. O. CAIDWEIaI4 CO. tae ImMitert, l-r U -LVs.- a Ba. a-4 t..k,Y CilVl'a. .. -ufiV e 4T VlirVU . JCW.- Jti. l 0UU-Lla no nT-j.r-tcc o r.so,B"::a srprcnAX NOTICES. --yelA- tvaaV tea-Hag by B. -fYaJkwe, -l uut . 111 r a si. . ju-tl CASTINGS. Ala rsrsaet P.ewd -twILeeb? Tvaetlar- tari-kY l.tOS t.AHM.S. Tk Jaaa las ksrsx Ca C inciaad. .. BStlW HLXCk, B-LHO 4 CO. Hl)llWIE'fTT I III I I 11 1 I 111 II I 11 1 1 IV. 11 r JLXUU I I :JL l XX 1 UI I xxxx LARGEST IlLiiOTFACTURI-IkS AXD IIETA1XEIIS ; water.'. -or- Men's, Boys'i An d Childre n's IN AMERICA. I-EJOICE VJ1TH TH2. PEOPLE THAT CEXuiS si ATI ha reauchd the) CntnnlBvl ag-e of one hundrtKl yea-a. Wot will mk9 you HAPPY la your vraxitB for ClrOTHTNO xtd MEN'S K-TRNTSHINCtS, ud xrUX keep open house until I P. M. TO-DAY, 76 and 78 W. Fourth Street. tT,A.TVT- 3 -WTIiSOir rrV-T.C3------. BOIDS. ISCID CINCINNATI AND HAMILTON COUNTY City Tlxll, 4 per oent. Blnkint; Fund. 4 per cent. - 5 per cent. Southern llro, 0 per cent, "7 per oent. " 1 S-IO per cent, Court Uoase,4 per cent. s pep oent. Armory, 4 per cent, Ixng-riew A flam, Q per cent. Special FnndL, S per cent, Aarricnltoral octety, O per cent. This Bank is propared to sell kbovo bonds kt lowest market price. United Slates Bonds exchanged for above at current Now York .uoUtion. GERMAN NATIONAL BANK, S. W. Cor. Third ttnrt Walnut Streets. Jyl-2tSuW ' . . APOIaUNARIS. "SsCTJRUS JTJDICAT ORBI3 TaJtAKTJt. y4 pollinaris "THE QUEEN OF TABLE WATERS." The filling at the Apollinaris Spring during th year 1887 amounted to 11,894,000 bottlet. OmO Cncirt, DrmggiHM, mmd itinmt Watt BEWARE OP IMITATIONS. lmy3-3StWSat9tSa HDTJCATI ON Al CENTRAL SELECT SCHOOL. Frliwttry a id la tr mod Is to. For Girls and Boys, reopens Sept. Ml 1SS8, at 348 V. Seventh Sk aS8-l E. B. AM) l W. HUT-JA2. Uel3-tf1 UXIT.:atsrTV or VT-tCmriA-fFonaded by Tunuia J (rrrsioN)-Mon of Nine Monthe uegina October 1, Imm. There ore 10 schools giving nstrucUon in iit r tture. Orient, AfprleuUvr, A'a-7(rerlap, fVarmury, Uinin aud Jaw. Depart-menta all thotonghly equipped. Location elevated tnd healthfuL For Catalocue apply to t. 4, VKNABI.K, I.L.D.. Chairman of Faculty. P. O. Cnl vera! ty of Virginia, Va. JyMJIJau7A144 CINCINNATI WESLEYAN COLLEGE Reservad room list now open for 148-0. Tae Cel-'ege s'ill be open to entertain friends sad patrona ihirf ne the f entennlaL Pur lerma or Cataloeue sd- dress BKV. W , K. BROWS, D. t., Prea'k. or M RB. . . Ci:i.r.LL-ra Sliusfl. jeis-aaiaaanu w PlXlaS. YOUNG MNlMiyftv waV VI aa . , aaeel.1 t ircB- Itr rslattve to WIlSCHTSTXtt k gptClnc PII L s pm-tnt and pennanent but for kervvoe SehUlty, w aakmss i, at rni'a 41 iri vaia. 4Aae-, -w ,jTka cr-. Ch err, tats. 140 V.I1U -tree-, BT.1. FOR- 1-NT. FORREWT NEW SEVEN-STORY BUILDING, No. KB North Canal st, beC Yin and Race, WITH POWER, LIGHT AND HEAT. Apply to SAM'L W. TR0ST, M Canal tt. KfcNT REASONABLE. jet-odtf OFFICES FOR RENT! Bodmann -LuIIcliii. 271 Haln Street. Urt-tfl LXQAIa NOTIC--S, GEORGE W. LONG, JUSTICE OPTHI PEACE, Has removed teSM Waat Klnlk l-re-4. Bear Caa-tral aweaaa. - JeS-eas XTNANCIAX- TilONEY TO -LOAN l-utern cai-ltal on real estate security at lowest retee.. .. ; : S4 WEST FOURTH ST. RUPTURE. XITT-PTTJIIE Radically enred wUboat tk -nil by eur aew mode ot moa an made ot v . tedfj - lessey re-r , . SO ewaw.Vw. T- treatment naq sxroirw tea edrcav va lit saevval ea.aai a laiaaus Hydrocele aad earteucHtte sa 1 1 1 aafn . . . . . - uta-nDii'L-.! ut arrai.,1. . 'ri. -i .... .-...x. . , Tt K rs cvaiaa v - Xtatat- HOTX-t-S- M-W ST. CLAIR HOTEL, XXT-4-KMOr4-sv ''.--.. Cowleat hoase in th city. Club Wait.r. jielUse-l STOVX DtAkfTX. re I-rftlsSiSiShtl I Tsftiaili rrTi'i '" ' ' i i ' B week aad yow kare tk 4aair pnHihsd atcvatB-ks) wid f w salakT'ti-Tr-m ksd biiti tiiT- . "- 'i Oels-E-t-tWFI :- : STX-CCTLS. TrJ-CKX.S fnt at c. a lett-r. Leaeeaad -octet? as aa waa a arva.a, w ". . .. ij.a-rlttea01 aeala redaeed. -uscas-rwwt. . B-rT-s-i ( riai 8s-- f k J p..- ian.-ir.ai la I -9.,la 1 eertasl, f t: p. - i,-iaa-W. .nj ; v SK...A if- -' '- ,.i.... .:--. i... ' -t-AlvTIXI--. 7 WOOD MANTELS FROM $6.-0 UP. Larga assortment to all wood constantly on hand our own productions. Designs and ea-imates submitted. Robt. Mitchell Furniture Go. 109 and 111 W. rourth SU, Je6-ltWSa CiacinnaU. STJ-rT-rlXR RESORTS. PUT-IN-BAY ISLAND, LAKE ERIE, 0. V -. ' - Jr r!- EL BUBK A SOX, Proprietors. THIS POPULAR HOTEL Is now opea for the summer season, enlareed and tmnroved. Flrst- elase ta all its appointments.. New electrle call Dens to every room, cuisine nnexceiiea. rtne k.... r I K.i-r. -iwl t-1,.,.1... ..... ..I .- engaged tnf the sea on. Eight dally lines of atean - a. BftBS ler uajariuaie eirvrniwr ana rsieB. Liyt-Uoftthi POPUIiAR PRICES. CONGRESS HAItL, SAKATOOA tUP BIN OS, AOrOMMODATKB 1.000 OHKSTSL HA TITS SS PKR DAY tor rooms excepUag tboaoea parlor and ant Boors. Open from June Bet tn October 1st. ByU-WBa-lOt 1B.CLME.NT. Msaeger. "OIDM SWEET SPRINGS, West Vlrrl nil. This roost nopular of all Mountain Resorts will open June liliwa. C'atutcity, 8UQ aurste. Klevatiou. 2.000 feet. nantDhlet and 1 T. W ACGir. Manasera. renu tor aescrtptive r.ma. il I J W. A. V A I' t ; H. terms. JelsV30t NEW GRAND HOTEL, Western Catekilis, ' NOW OPEN. OlflT HOTEL ON MOINTAIST TOP, -TTTH PABLOR CAKB IKKCT WITMOCT CHANOE. Addreaa SasnBlt Mountain p. O., Ulster Ou Jf.Y. S. J. Cornell. Ii. S. Dealann. Hsrsrtn. Je4-lwaW J. A B. J. Cornea. Iwoprietara, ESCUEAPIA SPRINGS Tola Health and Pleamir Reenrt vrtll onea Jon tt, lsea. Va btie eulaknr aad troa water, kot and oild aalphur hatk la kotel, culaln arst-ola-a. Fare from Cincinnati, ft ruued trip. For circulars and informatioB address R. H. LA NOhALE. 44 W. Pearl at.. JlsaclBBaall. or A. B. H:LLI.H. lTeal, deal. T Pike eu. Co vliigioa, Ky. ... Jye-t. rtOCKBRIIMlB ALCM BP M NO a, V A .-Indorsed k h the Medical Baaciate el Vlnrtaia. aa weU as other medical aulbnrttlea la the Cnited Blalee and x-urpe, psotplileu to be hsd at tk ftUK.ll ticket oltlce, i.r ey aadrewaio. OKO. I PKYTON, OeaereJ Manaaer. Formeety aiaoaaring partner of the Oreenorier White aulpbnr bprings, Va., for atateea yswjre. . tje-esi PARTIES DKSIRINO TTRST - CLAS board, in a deliahtfnl mnunuin tnen. can obtain most desirable aai-riajini1at li-ni. St vwry reasonable rates, by atitirewaina M KS. . f. CRAX K. Kinaw.WHi. W. Va. jyV7t METROPOLITAN HOTEL. Aakary rsrk.2(. apeaejaaa ktk. ApaolBtaeata -rat-elaaa. - - fJ-tV-M) THKOOVEa. T)Wt rTTT-PrirB SPKIXOS HOTEL A oa i he C. nwd O. vs-tus, eoly lee asUsa froca this city. Address for pamphlets Oh.Uk A. FLXIDINU, FHxtlag stprtnga. Weak Virgin I a. laa U rrtMBT CRYSTAL, OrewB Beaek, N. 7.. dtrwetty JL a the beeek, new ope. Ma. J. FEKPLRsl. toa-saerty Bt. Charles K alal. n ta-bwrg. P-aA.al BONDS. FIRST NATIONAL BANK op cxivciNA,r, v C!ncJnnatr-30 per cent. i ' Cinciarati Consolidated 5 per Centv, ' Dayton and Michimaw S narrasl . C urcianatk, Uanniua and Dmytoh (astl I -as'-wusa - ' -ao5r-3. . Also, ovwrtiments for tatle. S. T-EOIX)RESTANVCk01,Ctad. uyi-2weai NOTICE. ' Ci-cnntATia J aly 4. -9SS. A IX persons Itrini elsims sint the .Metropolitan National bank otL Cincin-nauare hereby notihual o Drrsrnl the sane. du,y vertlMsl. on or taeforei l'F.nlNIitY. the 15iU dar. ef Augu-t 1-N-i. to th under airneMi. last taey tuay t a no wed. accorduiA to law. B: auks may oeob'r.ined on aprilicatfon at tlie Dwixt J AMlV", McCONVjfLL:. Agent of the biiarrtjoluers of tii Metro- tt auoiuu xinu i 4- l. irvTnirm notice. Omct ia,,-kTtosAi. IsckkjtcCt-"i tjjtesirdtret. ' Cll L3S ATI. July . tSSi J ATA MEETTSa OP THE BOARD OF aa. iiirrctors,. tje;. ttus ru,y. tlie reirula .... uu ...u ...... u . ... v irn nil I IV car-its! stiact vs u arod. payaiu to ii - V, ..lie n..r, c ir. tub rorar etttt.t.tto cocpAirr. 4- P3II P-a-sot-i hare adreo-dy visited oar itll art a-odaclca T1IE RUSSIA- VITEI3M FEAST. ItUetOonTicrw, aiidaiaiwc-a ... Oil ClfflMMr PH Perlxapa thm moet nnlqua putxlioatlon of the Tear, wtU be twady ' tor dietrlljatlon on TitiT--Uiy, aTuly 5tu 1 i v - . Na Ds STORE 8 CLOSED TO-DAY. TDE JODJf SDiLLITO COMY, BACX, SET-JTH SJ 6E0XGE STIL-XTTS. A-TIJSEMXNT- ADVANCE SALE SE-iTS now on at Tohn Church Co.s, Fourth st and Hawkins' Droc Store, Twelfth and Elm -e tic. for MacColin Comic Opera Go. Commencing July Oth, Mondav, Thursday and Saturday Evenings aad Wedaasay Matinee, revival of Tuesday. Wednesday sad Friday EveaiDBsaad katurday Matlosa, grand prodacUoa ol 340X:X--Nr 43rII-a. Choros and Orchestra of Forty. Patrona will Had every thine at the Odeoa ae advertised. So catch-penny modes of business toler-ated. First-class or Bot at all. . . Our cooling apparatus It noiseless, and rives aa eves change, continuously Imparting comfort. Admission, 40c. Keeerved Beats, ate extra. lyt OEI-LiEyUE IIOUE FIREWORKS DISPLAY Dancliir AftemooB and Erenlnr. C0XCEBTS ALL DAT. ADMISSION TO AT-l-. 25c. T.I. VI tnolina ne Vinskat. Cabla Transfer Cars. Fare to. TH OF JULY CELEBRATION -AT- nrwoop park Grand Concert. Afternoon and Eyenina riiniiinlnn ha , til Dlatlorma. Fire-worka 41- ceedins all pyrot-chhical displays, tiranii balliMiu ascension. Last, but not least, the 1 l.mr Aiaariiian. ths noat mi "."b! Take Eiahtb-street ,ear for tnis mil. tain men ts. tascii inatina amuseruent of the day. Take aingle cable car. ikoubla cars do not itnp going up hill. jyWt" t iUi, -tioi-.--vt, rrop r, PRICE HrLL. HOUSE. GEO. P. JAEQ ER. Proprietor. BRAND CENTENNIAL CELEBRATION! 1788. JUL.Y -tli. 1888. ReaHMie naval combat between the Ala bama and ketarsare, Urand Concerto, Balloon Ascensions, tjnest display of $ ireworko ever itnea,l before in tins city, dancing in the largest and coolest pavilion In the State, and many other attractions too numerous to meniton. iui is me niaueet ."ta cwicea reaort in the Mat, and from it can be had the best riew of city, riser and surroundiua coins vest Cars ma to close ot all -x Tfr k Grand Gsntennial Ge!eration! JUIY4th. LXCmSIO- TO SILVER GEOYE! 3N TBI BOAt CINCINNATUS! kf esse eat Ba t aad a grove,. Ron ad Trt p.1 kostlssissliwtsl Walaat sa. at S.MU.4F. 4:40 P. M. ; re tarn Ins at 4Ja p. M. MUand -zt 1788. C3-I4r.Te 1888. 4th JULY PICNIO! raESCa---lZ WALNUT HILUS. '' lladison Pike and McMillan Street, '' CJtn-KsiT! AFTEaStMUl aad EVLSUiG Grand IHeplay of Fir-Works in th Evenina Admission Sac ' m -. Cable CkJpass the dixreTery - rninntes. REICUIlVTH'S PARK, ; , Ce-abyat-oa ef the Glorious 4th ZTTTH-jTZZT 4th Cr2l lasplaj rf IMorb! ; C-aciar ii tu l-itit FiTL-oa! ; ' j;:. - ' toai Ctactrt- B-Umi laaion! FUTn-STREET GABDEX! CRAND CONCERT :' THIS EVEXIXG. Entrance free. J. B. WOLTERMAXy. Prop. Reunion at ! will aseembl Gth O.V.I. Central Iepot 1 In ,1 IxvJ at 11 Lockland. Comrades and mends 1 at at WL Court st-or at Urand i Bee Line) n Tiij, kuay. al-ia-c A. as. ticaeta. z round trip, to be bad of th ctrntgitttee. ... a . McGILl- HOUSE, West Sixth street be-Walnut snd Vine streets. Can acc)tn tnodate prsos wttit cood .lepin aparttet All new. and a tin Billiard H-l ait-vched. edc4 to clubs of twenty. . lTSjf. Kent-iclky ,Turf l-XcUacsc, ArCTTOK A"T COVBrf ATIQX POOLS e-dbookt, Vs, il W, fctond it- CoTinirlMi, t -,..;. a aftt-cr,!jtr..u-sD- , . . . a .t 4 C-a THEZoo Jmw Or t ? CENTENNIAL CELEBRATION f 7 P. M. TO 12 P. M. q, h GALA OPEN AIR CONCERT! h BT THa CCCINATT ORCJ-I-STl-A. & -3ii-ii- jisrtajSL.TsrTJLUi " By Exeellent Muaio in the Belyedere. P P JULY 4th ACME FEATURE OF PROGRAMME: JULY -ith "5" MONSTROUS FIRE-WORKS DISPLAY! Q OP HOTEL, IJJiIQirE AXD CUBI0CS EITECT. Q g trFoIlo-ritag; Which Fantastic IlInmlixtlon.--s JJ TT PREPARED ACCOMMODATION FOB SO.OOO g i Admlaal.a tS Cat. Child raai IS Ca to. a Box-oprtCE OPEN AT e P. M. t-l QDEON ,i.TOixirki4r 9 IiX-'OHITlOJ. ZOOLOGICAL GAUD ESS. AdmiisionrKU-dren tl) yoara. 10c, Taka theMonn. Anburn Cabio, the Vine-St. Cabl of the Mount Auburn buwet i Bra. a AT. Oc Uytn CONEY ISLAND! This beautiful reaort sow opea for the are-oa. Attractions: Uravity Railroad. Bowline; Alleys, Billiard-Rooms, Qrand Orrbeetra laly. Large paaolna Pavilion. Urand Ride of SO Mile oa the River, Including admlaeion, toe. esturdays-Ladles and Children 'a T .ay-tar Sic tor Adults and lue. fee Children, Including admission to (rounds, ntesrn-ers leave foot af Viae at. for Coney Island 4 and U A. M.; l.S'SO, 4, t'Jti. 1 and 4 P. M. Returning at U AM.; lira-, 4.ikT,tantllO-aF. M. Jeks-U MtTSKACaT- OAI-TPAIHTIKO. CHRIST Oil CALVARY, COLiOCOB BALL. WALXOT, Vaaa revaraey. XXHIBITIOX 0PESTB MOKOAY, JTLT trac ii? KRS Of CHAiiXil- The atuacuon U the faniona Week Iter S Karth lour GOR-i-. !-NSTIlXIaS. erninencina Monday. July SM. Mon llUSeUDO COlieCllOn Ol nBltuar, "Va . fea and Sky. Croanian'i iowo of a Around the World. Jyl-7t BOATING AT LINCOLN PARK! dOo kv Hour. Oo Pea Xlat If IIo-i. Jyt4 WIlXIAM BARRiyOTON. Pron. I. 0- 0. F. PICNIC! foot Vina or Greenup eta. at JL. M. jylA-.U saO-k! t PstiliDiveteaiix'k Cjeleraaia, BATTLE of GETTYSBURG Cor. Seventh and Xm Bul. CtncinnatL Open every day and even in a. irtrtt RAXXRO ASS. LAKE CHAUTAUQUA HEW YORK. r Water level TCO feet hisher than take E . .... i . L.:l. .a. lha 1 , i . I. I . l.ttaj llart II i s ii Cl IIISH -...-..j - liT-Tteat body of water on the American Coa tinent. Re-cbed directly by tn xa haxziwa run uo-w eav ea . aa. ' For tickets, sleepina-car berths an lor tit;ae;ia.ii-viiiB--aa ' " 'rim. The formstion to this famous reaort please apply fttSnWrW - fefe:AS;tei STEA-d-r-IIPS. ANCHOR LINE. Atlantic Kx press "erarK. User pool vis Qs.sae town. r.tea mania "City ef Heane," iroaa New IhI WeC.ee-ns v, April le. Mar , Ja tk. J aly Ik. lare and Pine P-seeaser Stwm- AS-wl. a, loon psawage. 0 ' to 41ts; isd-iwss. fatk olasgow her vl re ; a .tamers every tataraey Iron Few k ork te UU-gow and Laaodonderry. abla aaaawg to Ulaagow. t-iBdonderry, Liverpool or rUl'aat, tt aod V-l; rWx-oaxl-rlAa, 41 Meersag. owtward of pretud. enter swrvtcsv Mk looa exewratw Uek. eta at redacwa rates. Trsveaere. Ctrc-lar Letter of Credit and draita for asy amount Issued at low-eat rairest rate. Fee Book at 1-wra, Tkcka aw t rtiaer I b lores stlo apply UK'rns ttwaaw; at HSer PI sa.e see wewac. tl t r-Ua-at ek 4ew4 Thirst B . tl t; r-LA. at fe 4A VtewS Thirst B . M V. 1aa--aawIt. eWa BtTfXSS CAKa-S. Mb. wcak PArrrm-iM-k. ksmst s.14 L-kt Inlerral la the nrs ot Tss Pwpt-aabelB-ss Mar. wars Coaiawar to tae senior B(i.ar, i Paa. nenbeliurr. reUree thle day froea the r. bb la rslrs rt froaw all reapeos.Mlity. The resnslainf seuaoers, letether wtlB t(tund Pavpesbea naer. who ta Ibis day admitted to aa Interest la the Orta, sea u sat s i assets aad rJwpa--tle ad Tk rae nsnksanif V"f " a.aa. L PtPPPtSH-Wn, ""'7 ,i's.-.-' V."Ol'lU. I4LLAIT. ' ALt X. PAPPPVHklMrTIt- , tit, M C S D FAffaUk MJUM frU. aacUlv--a tyodo irB, A A. HYSEMAX II AS TS j-Wmm-lTkTTA Koncr. WITB- CO. T0 NATIGATOHS, The Ceinloi and ClnrinnaU Kleatd Railway aad Tranaier and fcrida Compatay hereby gives noire, tfiat it la a by 11 1 to. eotu--nience tn erection of laiae work lor t he m i , a spaa of their brmre over tht 'mo River, i Urn tuan on the Cincinnati side will remain open for navigation tin til Uie f aise wurk u removed front the apaa on the Covington, side, whicri will be about the 1st of August- It is expected. trie t the main eptui be cixnii for tvavk- e'ion kt 't tr IT" ' ? ft .Si - 'e-vVa-r. .a.r.1 a. A --t C..4 a.a-tt.yt 11 I' f .; ii 1 1 ) i! - i

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page