The Lincoln Star from Lincoln, Nebraska on October 23, 1955 · 14
Get access to this page with a Free Trial

A Publisher Extra Newspaper

The Lincoln Star from Lincoln, Nebraska · 14

Publication:
Location:
Lincoln, Nebraska
Issue Date:
Sunday, October 23, 1955
Page:
14
Start Free Trial
Cancel

Ml - LINCOLN STJNB They're Still Talking About , . Fischer's Theft 13 " ti Missouri quarterback passes from 17 yard line. : X V Vi VI K iLy ()) : hoists siz&Ss. The players are ready mfitmimmmr& seay lsTjlnttfctpltdll Busker Fischer intercepts All is clear for a Cornliuskcrs Crack Tigers : Continued from Page 1-B. sputtering for only 34 yards In the firt. half. Fischer, Greenlaw and Harris all ran hard and well at 1.1 . .... . sworusna conceotratea on sweeping the Tiger flanks. The HUskers took to the air Just IP timet, hitting four of them. Er-wa threw a couple of times and just missed McWilliams to the end one. t ' Kebraska'a line w a t superior throughout the contest. ( Saturday it will be Kansas at Lincoln as Nebraska continues its Big Seven bid. With wins over Kansas State and Missouri under their nelt, the Huskert now face Kansas, Iowa State, Colorado and Oklahoma. Only the Iowa State game will be on the road. Still trvlnr far tholr firil nnlnla at home this year, Nebraska will go all out to keep its offense clicking Bgaintt the Jayhawks. . ; ? . But it will be a long time before these 1955 kids will forget tht) 18-year jinx they broke down here at AUTO All hn(H a leaf rotor. fnf1af iVf (txfxrrU. fiaalant inatafUlJnai. , w. !lr)kTiaMaMTaaiai'jajiaajtr iiiiiniiiainii i aanraiiwaaaaiinaa twMiimmmmitmimm-'itmmmmiimmtimmmmmmmm V Nf a r .? is ' " ' C i L j ' 3Cl - 0 : A x 'fir- v 'fii $cJ-h ? AT JOURNAL AND STAR and the ball Is coming. r and leaves MU tackier. 57-yard touchdown romp. ft, , v Husker reserves leave the beach as Fischer crosses goal line. GiriV Sports Meet Slated for Tuesday A girls basketball and volley ball meeting will be held Tuesday; Oct. 25, at the City Recreation Department, 92? 0 street. The volley ball" 'meeting will be at 7:30 p.m. and the basketball meeting for class B and Junior League will be at 8:15 p.m. All teams should send a representative to this meeting. An; girls who wish to play and are not on a team are welcome to atttend. Columbia. It was their best effort of the season. XFRfMUKA rr.d Hcwttt Brilry. McWIIIIanu. TA-ward. Howrrter Tacklra Torcmn. Mnorf. nttoda. tlaak" Inn. ilemint. Wherlff CnardaKama. Klria, Taylor, Gnm, Cenlefi Prat, t.Tall liacka Entir, llanhman. Fhhrf Haf-tU. Uremia. Job num. rifra. Edward, MlrtrtOrRI Bd McKinner, Crall. Alburth. Bar. alnr. ftnberu. Tack lea . Ciarla. Campbelt, Pomtof, Hnpkina. , (.turda Martin, Rrowntni, tee, Mrher. Crntera fkhulx. Karakaa. Oetrrlnk. l)ak Crlrp, Doane, htutvr Sntttfe. rtmntht, rtrlner. Poarell, Wrna, Blc. Ilankina, BoU, tocher, Toner.. Mefceadia ... it t IS Mlaaaarl t t S It Kehratka arnrlnt: Tnochdnani Oreen-laa u. ni ii Era tl, Hnahlt FlKkar (57, rniertewlon ninhack). Mlaaoari arnrlnr Tvuctidownaf Doane CI. Ru.hn I'ooeU 4t. paaa Iron Doanat. GLASS N-ST. AUTO PARTS 2000 N 23rd & Adams October tJ, ?95J Of Tiger In Columbia they're Ulkinf about Rex Fischer's paw intercep. tion and 57-yard touchdown gallop to break the back of the Missouri ' lifers. '. ' - ' With 12 minutes left in the game Nebraska had a shaky 1M lead the Tigers tot to the air with their ace passer Dave Doane, doing the chucking. -' Doane spotted Dick Stuber, son of former Iowa State Coach Abe, along the west sideline and fired the balL Fischer was behind Stuber and came up with a full head of steam. Just as Stuber reached for the ball, the little Oakland speedster darted in front of him, pirated the ball off his finger tips and set sail down the sideline for the Missouri goal line. . Fischer had clear field the other 20 players were near midfield when Doane threw the flat pass until three Tigers who angled .over loomed to his way on the 15. But Rex, just slowed down, waved a limp leg, cut toward the middle of the field and sprinted into the end zone, making it 186. That was the backbreaker as far as the Missouri club was concerned and the 18-year Columbia Jinx was finally -ended by Nebraska. Football I-OC.IL HIGH M'HOOU latawdrai It (laufci m. STATE HKiH eK HOOi. HHIo4 Marietta 44 11iM Jww. ( r4 Hlatfa H Nhim It KUtkara 4 . ,. Miliar in Hawarel It Aarara Mctaex) S4 Bradtftaw 14 Hara SI . , Klaaea II Tsaaaaas) S , tlUMmm i Iraasuaa , Itntu 14 ( atra t ... Daaararsa t Hiavictoa It , ...... MillM H ( errara 31 Heater t'roeataa 14 AMrr t ' '.' 7.'7" .' - AranM Meat Par G. A. M K4. FtJ't - t Fattartea St '. SIMM STATIC rOLLECK With Hill 17 C4r tltnn 11 ...... iMaae .cwwtelaff . . tarlatk (Mm Adolaaae Froth tt. ... lilMt Katoraaka Mestaaa S r..-m r MMkmr) I. St W. Atabrm Pant tt . ............... Him CraeanUi M s. WiMaw U BIO SEVES Nabrwfca II ............... MlaMHtrl It Kmhm rilata t ............ Iowa ruaM I OalalmM SS LoionAm tl bMt .... kaawn M BIO TEST r Mtrtiht . Stat St .......... IHIaott T MtrrHcM 14 ............ .Mta II Indiaaa to .. .......... M(K1hrT 14 Vntra llaaa tl .............. PamlM T ItLA U " IS MIDWEST MHIrHI tl JintloMl A.M. T mn Ka. SI ....... ! UUIaniHiri 14 ......... Mmrnl Isms Frankha 14 Karak Halkr 1 1W T Hnl)M Cmm It ...... . Tolr4a HMIxUla tt Mlllikta It ........ Akraa t ....... Kipna . ........ I WaltNMk IT , I tw Tark 31 Joaa Carroll it .... Draka to I jlwrK St ....... lapttal Data Wleraa t Miami (OMoi Si . (aarral Mara IS .... Atalaa H llnat i'nllaa 1 . Lakt Forcal II T , . . , IJiarcajc ttaoaaea Wain Kdlaaara Tcara Braajr ..... McMamw ...... . Kaama ...... Onartla 14 OWa I'. T III. W. Sanaa! T Okra fiorthara M. Olak It - . Kaal - U.tinn IX - WiHwlaf 14 Soalk Dakota 14 ......... .MaraiDValda t Vaaktaa (KOI 41 " .? Baltlaaaa 4SD) IS ..... MayeiUe MJ J anrrdla S5 Daluth Braarh CaaUat Mlata It ... Eaat antral Hlala 13 Chlraxa IIL It ....... WtMaaaia Tack. 1 hJ.r.W iWlaat 11 . . . . Caacardia Rlvar Fare it 9 Waatara III. Narlhara III. Car thai! a III. It .......Ceatral Mlaaaarl M Frrria tl . . .. . . . . Na. MletilKaa Prlnrlpla 13 ..,.,.. CllMMacka 13 Xnlrr lkw f4 , . . . .. Veammawa 9 Hehtalbara 14. ...... .BalaVta-W allaca .arlaaa to ... Tartar It Arkaanaa AA.U It Hl.hoa S Aadaraaa S3 Maachaatar t Baikaaa SI . . . . . T. . . . . ... . Hlraai 0 Gaatataa ASnka 13 MacalcMar 0 -OITH Ka. ramtira at. 34 ...... VHtaaoaa 1.1 Waal Vlralala Zl ........ Pana. Ht. 1 lrKlata Tack IT .......... Vlmtnia 13 Talaaa 14 .................. (.aomla 0 (Kerala Tack 34 Honda M. Vtralata St. IS HanMoa Mile 13 .., Krmattlla t'Uaaal 14 i. PralnlTwa 13 Teaaiwn S3 liarrna T tirtk 1 anillna A. T, 13 Wiaatna haleat ttandalak Mna tl ..... inkai Hnpkiai 1.1 KaMackf HI. It Mania Drawa t llariMm tl VMI 1 Mtaakmtppl IT Arkaaa 1 Ki. Aaaaatlaa 13, Faytllll Tckn. rrntra M , (iturnwil (Ky) t Taaaaaaaa Tack, tt ..Waatara Kaatarkr T Waka Foraat tt North Ciraltm 0 Ankara it . Farmaa t Mtaataalpal 34 Alabama T Maryland St 34 N.C. Calleca t Nattamal V. Maiica 41 .. . . . .Howard 13 SMlkaaatara Tea. 33 ....Waak. Laa 13 Ilayri 3t Bnrknrtl 13 Krnlorkr tt Iterlda 1 taattUaa Tark II Narlkwaal !., 10 Lighhmghts Top TV Card CHICAGO (INS) - The lightweights take over the television spotlight this week with Johnny Gansalvet heading the card. The Oakland, Calif., 135-pounder, ranked ninth in his division, mixes it up with Lulu Peret of Brooklyn Friday night to a scheduled ten-rounder to be televised coast-tq; coast NBC) from Madison Square Garden, The week opens with a Monday night scrap at St. Nicholas Arena (Dumont) between Hoacine Khalfi of Algiers and Ludwig Llghtburn of British Honduras. Wednesday night's (ABO offer-Ing emanates fromMiami and features light heavyweight Billy Smith of Atlantic City, New Jersey and Jerry Holman of Los Angeles. Wt Give Justment to a complete over-haul. S4H STAMPS Whatever's needed... w do It rlghtl REDDISH BROS Oaati Keaalati Pass Scores RlaerkrM St. 3S VaaaarMH tt .. . MrKaaaa S .... Kella It . ...... ivaararkjr It Iaaar Ekraa IS. .... U. Pnd Pair ....... Xtadl. Ttaa. ...hartlwail W. ........... Klrkavllla 14 , ....Uaataia (amliaa ( atawka It . . . .... Morrla Cttm It... r.HM .Flartaa Karaul li t.aa.. 11:30 p. aa. .......... . ... taadaraM 44 ...... Middle Ol'THWEST Teaa tt ............... Rlra 14 Nauataa. T , ,Itin lark t Taaaa Waatara tt ' Wlrhiia H Hardl4lataww It... Waal Tuaa fcitaM I . SAB WEST Maataaa 1 New Mritre 14 Calarada ASM tt flak Stale t pVratnlac 33 I'tak 13 Cataraaa Fraak 33 . Air Fart AraaVwr t raa HtaU 14 .....j ..... Waakiaataa Maelard- I i.r..;.".'.HiklB-tai ' 7 Mramtac t3 . . I Uk 11 l4k at f 'Urk IS rkkra Mate 13 New Mrttcn at. 41 Artioan Ht. I" Haward Paaaa 3.1 FaMera ,n MnM Haatkara (at. S3.,... t alHaraia WkMwartk 4 ...... Brkkk oluaihia Mfmiaaa HI. 10 M cetera Ht. t KieanMe 3d .......... Haptiat T Faavt Haaad II. ....... Ceatral Waah. rtiaklaada 41 . ....... Aril. St tt Maataaa Huta ttt .... W raiara Hlala EAST . Rrtdaaaate to Callaadet rwtoatac M. 43 Mnalauaarey J ' 1 Tkktl 33 HVaaklactua aV Jeflaraa 1 k.aM Htraadhwa S3 MeaterelyMaf tM IMterkala U Marietta 1 Brkrit 3t Alkiaa 34 Kent 3t MarakaU 4 HorkaMar 44. ............. .Ktaoaotat t I'rtacatua td toraell t to:-.-. t- lale e Mtddlekarr tt ...... Reaaarlaer Pair t Hraaaeki 10 New llampkire 14 t artlaad k. Tckra. 3 Breckpon H. 1'ckn. WUliaaia tt Tafia It Aratr 43 . . TntaailMa It Heat Virginia It rraa tit 7 Drlawar 34 ............ Coanecllral 14 Uklak tl . Katcen 14 ( allfornla Tchn (Pa.) T Slhapan Hock tt Irnk llaraa Tckrt, 4. tkeraar Ttkrfc Hobart ti Valna 14 VaraHMM M Karwtrk 30 Maaaarhawtti SS ....... Narthaaalera 13 Danaaaatk 14 ........... . Harvard t HnlF tna 30 Baalna l'. IS Kkode Ulaad Jt .......... . Brva t Alleakany, I J ......... Grove 4 Mr ' 7 Praa. Mllllarr 3 ... Waanar 14 Hkippfaaliari Tckra, 43 Monlclalr Tchn. Itrexal J3 . . . . Lirenmlat 1 4 H elyaa ti ........ Haaiillaa til ........ Hwalkmara f ...,.., Jaaatata X7 .,.. I paaia t Delaware 84. It ...... , . Aaikerat S ...Barerlord 13 , , . . I'niaaa O ....Dkklmoa 7 , . Hnfttra 7 I.lacola (Pa.l A Kate 13 . .. . Deflaaca t Maine 13 , ., Fladlair It SKHVirt! TFAMA Nar Plr II VVIiwaafla Tark 1 Ouaatka 17.,.,..,. .. Camp l.leaai T na liaard 14 .... Worth -r 1 t ma . Ft. Bel voir 0 rHO FOOTBALL Hamillna tl . Ollawi It Moat real 43 .............. Taroata Army Crushes Columbia WEST POINT, N. Y. HI A churning 72-yard run by substitute Peter Lash highlighted a cascade of Army touchdowns which smothered fangless Columbia, 45-0, Saturday to break a two-game losing streak for the men of West Point. After his fleet infantry troops raad rolled to four touchdowns in the opening half, Coach Earl Blaik obvrously caHed off the dogs and sought to show the Lions -some mercy. Army's varsity, stung by succes-sivr losses : to Michigan and "Syra cuse, played less than half the game. But reserves such as Lash, Frank Burd and Bob Munger proved even more damaging. " Lash's high-stepping sprint came with 15 seconds left in the opening hclf on the lirst play from scrimmage after Army had taken a punt. He reversed his field twice, sneaked out of at least two traps and galloped across the goal. Omaha UIaiiiT""'"'' Ste Ambrose, 21-7 DAVENPORT W-Previously undefeated St. Ambrose fell apart at the seams in the second half Saturday night and lost to Omaha University 21-7. Ambrose dominated the play to the, first half, scoring on the kick-off on two pass plays from quarterback Bob Webb to end Clint Westemeyer that went for a total of 80 yards. But the Bees completely lost their punch in the final half. An Ambrose fumble on its own 19 led to Omaha's first score. Halfback Bill Rigatuse went over from the 1-yard line, Midway in the third period Bill Engelhart threw a 53 yard pass to Dick Cotton for an otner maricer. me piay went a total of 70 yards. Buy NOW A SAVE RUSCO Windows and Doors r Fhone 2-2046 Micklin Home Improvement nth a q FIRST AID STATION a a a for oiling car engines Curing engine-troublei is one of our specialties. You can depend on u for everything from a simple ad- ""601 W. Van Dom S-8S6S kad Baadart Kansas Iowa State Ho mcom ingD STATIBTITS . taara State I-rUata Ktmt duarae . IS U Ruariwa raid aac 75 10 Paaaiaa nrdMe .... . 13d t&M Paaaea tttampwdl U , 7 Ptaeea eonplrte ....... 1J , .5 haw atwte4 br...... 0 4 S 4 Puotux imue 41.1 17 Fumble, teat . t Varda acnaiurd ...... .... 20 4) AMES, Iowa (UP) End Jim Rusher kicked I 37-yard third-period field goal to give Kansas State a 6-7 victory over Iowa State in a rib cracking Homecoming game Saturday. - The Wildcats overcame a 7-0 hn If time deficit to win their first Big 7 conference game in three starts. Iowa State has one win, one loss and one tie. Tempers flared in the last minute of the hard - fought contest and officials put two players, one from each team," out of the game for fighting. ' To the delight of 18,000 Home-comers, Iowa State Jumped to a quick lead. The Cyclones took the opening ; klckoff and moved 80 yards to 14 plays, scoring on a 15-yard - paaa from Quarterback John Breckenridge to End Harold Potts. Tackle Dick Callahan converted. - - The Wildcats roared back, moving to the Iowa State '9-yard SMU Rally Tips KU STATISTICS MC Kaam Flrat Tmi 19 Ruthini Yard" a 238 I'aamni Yardaae ............ 89 Patae Attempted 18 7 30 182 iS TiaM Complrlrd , 8 8 t'M ' intercepted ........... S 1 Puma . . . , 8 ' 4 Punimi Avrrate ............ SS 46 rumNm Uott t 1 Yardi Pen allied .....OS 0 LAWRENCE, Kan. (UP) - Halfback Don Mcllhenny, a hard charging, shifty senior, scored fou times to lead Southern Methodist to a 33-14 victory over Kansas here Saturday. The 189-pound Nashville, Tenn., halfback turned three Kansas fum bles, two of them within the three yard line, into tallies. But SMU had to come from behind late in the third quarter to pull its lop sided victory. Mcllhenny scored twice from the one-yard line, and once each from the three and 15 yard lines. - Kansas' star punter, Ted Rohde gave SMU its first two touchdowns when he fumbled two center passes one on the one yard 'line in the second quarter and the other on tr.e three in the third period. Mc llhenny dived over both times. The Jayhawks took a temporary lead in the third period, 14-13, on the strength of two iron-nerved, fourth-down lasses by quarterback Wally Strauch to end Jim Let- cavits. The first came in the sec ond quarter for eight yards and the second one was an 11-yard toss to the third frame. But SMU reclaimed-.the lead late in the same period. Fullback Hal O'Brien raced over the right side :o give his mates a 19-14 lead Mcllhenny then got his third and fourthTDs of the day, scoring in thes-final period. Kaaaai . .8 1 1 8-14) Sauthera Mrtk. 7 IS 1433 Kansa scorlnn. Touehdowna. Letcaviti 2. Ovrtve-rawa,- Uandh-y, t. - Snutketa Methodist acotinc Tourhdrrwai, Mcllhenny 4, O'Brien. Conv ersion, Jeal, Maaiers 2.' . Entliiisiasts Begin Aquarium Society The Lincoln Tropical Aquarium Society held its first meeting Fri day night at the YMCA. Twenty. two members were present and elected the followmg officers: Charlie Stiverson, and secretary, Mrs. Babara Stysk tl. Meetings will be held once a month. The dates of the society's gatherings will be announced, Any interested to joining the or ganization can contact the officers or Virg K a s t e n s, membership chairman. WRESTLE " FOR WORLD'S TITLE TOMOftROW MONDAY 8:00 r.M. Fairgrounds, Lincoln LOU THESZ W arid 'a t kamplna DON LEO JONATHAN plut ROY McCLAtflTY vs. ANCELOPOFFO DON LEE vs. BEARCAT WRIGHT FREE ni'M 1: and 1:3 p.m. fraaji loth aad ft Tla 11th "tV ta areaa. rarkinf La will Ba ratrolteS. ChlMrra adea It Oea. Adm.. .. ,, .FRrr Adolta an. Ada. .11. na Rearrrad Rlaiatoa Raata. ,.,,. ,,.fl.ft (Mat, A dm, an eala at Arena 1 B.aa. Maa, Uaerred Ttrkrta Naw M Mala CLIFF'S Tor" 3 State Field Goal Spoils line, where the Cyclone line stiffened. Rusher tried a field goal from his 26, but it was wide. Kansas State's touchdown was set up early to the third period when Fullback Doug Roether intercepted . a Breckenridge pass and returned it tc,tbe Iowa State 28-yard line. With Halfback Tony Addeo doing most of the legwork, the Wildcats moved to the 2. Iowa State held for one down and then Half : - .V ay i -e -vJC-a SOONER GAINS FIVE Halfback Carl Dodd of Oklahoma Is dragged down by a Colorado tackier after gaining five yards in the fourth quarter of the Sooner-Buff game Saturday. At left is Buff center Jim McKim (50); Sooner fullback Dennit Morris (51) is behind Dodd. (AP.) Colorado 9s Football Heaven Caved-in NORMAN, Okla. W For three minutes Colorado lived in football heaven with a 14-0 lead over third-ranked Oklahoma Saturday Then the Sooners exploded the dream with 21 points at halftime and wound up with a 56-21 victory to roll on undefeated in 24 straight games. The game, which keeps Oklahoma at the top of the Big 7 Conference, was a crowd-raising thriller to the second quarter, Five touchdowns were scored in the some of the fastest, most exciting action ever seen by a partisan, overflow crowd of 59,000. ' Oklahoma had figured on trouble from Colorado a big obstacle to the path of its eighth straight- conference title -but nothing compared with what'the Buffs started dishing out at the beginning of the contest Lwita.ir.stogle-wing formation." Colorado turned two Oklahoma fumblesinto -r touchdowns" within five minutes of the second half in what appeared to. be the making of the day's biggest football upset. BS the Sooners, who had played listlessly in the first 20 minutes and didn't get past the- 50, suddenly awakened like a sleeping giant annoyed by ants. The Sooners brushed Colorado aside for three touchdowns ji quick succession to take the 21-14 lead at the intermission, Colorado couldn't catch its breath in the second half, and Oklahoma went about its business whenever It pleased. John Bayuk and Emerson Wilson made the Buffs' first two "glory" We'll Allow Up To We'll Allow Up To We'll Allow Up To THIS IS Only 20 . 6 0 17 & N THE rm rr rm n W IS M U IUI W UU back Ralph Pfeifer swept right eui to score standing up. , Rusher's conversion attempt was low but a lew minutes later the 207 - pound senior booted a perfect field goal for the winning margin. Kansas State threatened again ltte in the fourth quarter after a Cyclone pass was intercepted. But Iowa State recovered a fumble on its own 4-yard line. With time running out, Brecken r .CMS bv Soo tiers. 56-21 touchdowns and the final one came in the fourth quarter when Dick Hyson tossed 54 yards to Frank Clark. Oklahoma halfback Bob Burns, playing his best game of the year made three touchdowns the first two tying Colorado and Tommy McDonald added two more. One Wayne Whacks STATISTICS Waya Chadroi First 4Duwn 18 14 Rushing Yardage .312 13d Passing Yardaae 63 S3 Pasara Attempted , 8 14 Paaseg Comrtlett-d .......... 4" 7 Paiscs Intercepted or ...... 2 0 Punts 6 Fumblca Ixwt ............. 0 I Vara Penalized .......... 425 40 WAYNE A sharp passing offense led Wayne State to a decisive 27 to 0 victory over Chadron State College here Saturday night! The Wayne squad had the battle titled in their favor from the first few minutes after the kick-off. Don Dea, playing in halfback slot for. ihe .winners,, took &e. Mck off and evaded a line trap to push down to the three yard line. Dea drove over for the game's first tally,-: : It was Dea's turn again late in the first quarter to crash through the line from the ten. Wayne out-passed , and out-ran KEEP FAUK1CS REFRESHED SEND MEN'S LAUNDRY IHL .;. Bu ,efore left he told us to sell oil our brand ..new STUDEBAKERS and PACKARDS regardless of price'.', . So Out They Go. s1 000 s1200 FOR mn s1 500 YOUR LAST CHANCE New Cars Remaining Full Warranty m nt mi . lit STUDEBAKER PACKARD Sines 1911 - ay, 9-7 ridge engineered the Cyclones back upfield but Addeo intercepted a pass on his 12-yard line. Bob Whitehead and Cyclone Back Hank Philmon were ejected from the game for fighting as they scrambled for, the ball on that crucial play. Score by periods: lawa Blate .....t 4-7 Kaaaaa Mata t Iowa fetal ernrtnf: Taoekdawa. Pott. Converaioa. CaLUhan. Kansas btaia et-orine: Touckdovra. Fictf. nr. f ar Id Goal. Bulbar. each was scored by Dennit Morris, Clendon Thomas and Duane Goff. Celarada 8 14 8 T tl Oklahoma 4 il 14 tl M Colorado scoring Touchdowns: Bayuk (3. plunge), WUsoa (2, plunge), Clark (54, pass Hywin). Conversion!: ?Jenkin t (placements). Oklahoma acormf Tourhdowna. Burrii 3 U, l, l, plunges). McDonald J (3, 2, plunges). Morrie (23. run), Thomas (1, Plunge), Golf (35. pass-Sturm). Conver-mna: Prtcer S, Dodd 2. Strum 1 (placements). . , Chadroii, 27-0 the Chadron eleven. A light Wayne line was bolstered by a brief aerial attack, but quarterback Jim Harris went back to the ground which clicked for two more touchdowns. Harris kicked three extra points. Chadron threatened at the beginning of the second half when Ron Rhodes scooted around end and dashed 35 yards to the Wayne seventeen. They penetrated no farther than this for the balance of the battle. .14 it laadroa o 0 A tl Wane . scoring Touchdbarns. Dc C)i Johnson, Kay; conversions. Hurls (3). " W.WNK Ends Whimev. Hanson Tackles AnJcrson. Zupt Guards Cropn. Johnson Center Kimber BacU Harris. Johnson. Del Ohlund (IMDItON Knds Thompwn, Morn Tackle Finler, Brtmn Guard Oussman, tU'iftchaeldrr renterg Tula Hacks Alberts, Kubitz, Rhodes, fchwartir. laa. P .. i "J S dT SUITS & CLEANERS hTISsos 1951 MODEL TRADE-INS WITH MONTHLY $64 05 PAYMENTS OF.... FOR 1952 MODEL TRADE-INS WITH MONTHLY $ry00 rAYMuNTS OF. . , , t 1 Q ii Mrtnrr ' ttj a isr tt vwi.a iixiiy tviii s WITH MONTHLY $ A A 00 PAYMENTS OF.... Sales 2-2863 ffcaaa t-8141 I 111 Ka. Ufa

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 19,600+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Publisher Extra Newspapers

  • Exclusive licensed content from premium publishers like the The Lincoln Star
  • Archives through last month
  • Continually updated

Try it free