Greeley Daily Tribune from Greeley, Colorado on June 14, 1957 · Page 28
Get access to this page with a Free Trial

Greeley Daily Tribune from Greeley, Colorado · Page 28

Publication:
Location:
Greeley, Colorado
Issue Date:
Friday, June 14, 1957
Page:
Page 28
Start Free Trial
Cancel

Page 14 GRKEI.EY TIUBl'-N'E Friday. June H. 1937 Classified Advertising Classified Rates K/fectiv« Auc- ], 1916) OK COU.MY AilS *· · ntwd -- 1 insertion LUM. '·is · nerd · d*y-- V o c j i i t v U l n c IJ.O\ nei |'*r line tti ruunih Urn tOULIU Of ( W O hilt* t ^ f r j til her d u td» it be .u*ii;ttj 11 out d-iy rfclii. * M i n i m u m *d IU voiov M i n i m u m rhJi^t tiuc IU 1 ;;, t]i f .-,.uM H u d · bovfc illci If |uia time il«y ul jniri'lKHi. Atls O'dTcil l i l t c m i ' . H I e J 10 prriTiil diicounl if u^iil ilki uJ 41.00 per f o l u m i k I n r l i unr nun l i n n Ini-h u u L ot Cuuiily tklv. ( V o l u m e rnui vipuii ari'licimoni L K I t U K S ' ( t U K K K l ' U l E ' J K l l A'l f l N C K . Tfir ' I n b u n e w i l l i.ikl.e no «]. J n w u n r e (or inuic i h n n init- inrrjrrti.1 hiurilnn of m i y i..lvrrtirmMi| Lost aniJ F i nd 1 FOUNT*-- Hl-jp r"--a!fpf. Unl 'i M tet'- Klrlrt-J Small Anlm.il Koiiulkl LOST-- W i t l i i a i i ' T . IV jiwl v e l l n w JTO!'| wrist w.u-h. lilhih Li nd. I'h Kl!»ll. Kewa.-il. n LOST-- Ci'rmnn ehort h a i r Pointer iloir. License 12ii). J l e w n t d . Th BOfiJlM 1 . Personals 2 VOll drinlmin problems cuir.cci Al- rolinlics A n o n y i n o n u . ^60B 1th Avt Announcement?] 4 ',,,,,,,,;_, r..-i. "H.'"w ( . 1 nm i : l .i:rr 'J-UIS ii 1 ) n n U i y t'l r t ' l U V i PrOnCM H i n t U:t C h i n Jtnocn pruji- *rlr ot Cfll ZJnl Mr.-.-! la ILilo.] «rlii3|rrlr w i t h A u s t i n A A n j l l n · n j extended to the E i c h n n u c Il-uk- , O P E N Saturday ALL DAY 8:30 TO 5:30 for your convenience ; SEE US for t, low cnsl · L O A N FIRST INDUSTRIAL BANK sih Ave. dt 9tn si. Open Dally 8:30 n 6:30 Professional Services 5 ANNA H. D f r . I'iano tcnehcr. 121 S I2lh St. I'll. 272U. WATCHES rlonned, J3.76. IE09 Elh Av*. f-h. 27DGNJ. Business Services ~ 6 HOUSE HhfiKliiK. Cnll Dun Gellintfor. J'h. a f i - I I W . G K I i K L E Y C u r l a l n Clpaneru. No pin nmrkn. 7nn IHh Avr. Pli. I31fi. KMVK nnd Inur, moivrm nliuri«iie ( i by mnchint-. I 1 . (L M:imi. KvnnR. Help Wanted 7 WA1TKESS xvii n Led. I.n Sulfe Hotel n m l Cufc. lliiurd 4 in ]-j. KXPEI11KNCKD mnrrlcil m n u Jor ir- l i K i l c t l f n r m . I'liunu Eulon 1UT..1 1. Mnrry'a Dinoi. Wi-,1 'gili Kl. WANTKD-- KMiiM-lriiciMl buiuiiy oper- Film-. !)07 lOlh SI. vnnl. AVrllrr l.iimlirr l!«. \VANT"k[J-~-Wniti-M.i pun linn. KOOI| hours. (.Lrndy _ w o r k . Mr. SHiiu-fvr, f a r m h u n d . a milf.i cnsl, 'i imrtli ot Anil. I'h. A u l t 44G7. JlKAU'fv~iiL-rnlOT. Oiipiirltinily for KOOll fullnivjiii:. lliiivilltf Bln|,. LOJI wiiBen. C n l l J l l t n . W A N T K D -- Silk f i n i i h r r niul n wool .finisher. UeniiL-li U l c n n t n , 1UJ7 Ulli Ave. VANTElTT! Mnrrii^ ninn fur year n ran ml Tnrni j u b . Musi hav« Irncloi W A N T B R -- K x p r r i i - n r n l Inn-tor mechanic f u r (it 11 linn: j«l in J n h n Dcrrc shop, (irrclcy IniiilcniL-nL Co., ·Jrilfi T l h A v P WANTKI) - - romliiiiiiiiini wool n m l L i u i i , h U i r t i i i n f i r n l p u n uf .Iiilj. I'iDlirn- l l l f u n r r a , Ph. -IHlIl. TVANTKJ) · - Ksiipricnroil nim-liiniil. Snyilir. H n y i l r - r ' j i l u c h i n t Slii.'ii, W K N IP-IP ' - i n ir.iin for n m h i n c . T.iiil-niL- n r - i i f i i l i i k - »r Air C n n i l l - t ion i HIT. Etc imr nJ u n - l r t "Inalrut:. c"irEI1T~niniiii(nr for l-'n=nnm Unr. ·JIH i-mjilojiv h i ' n r f i i r . Siilarv r.-m- lly. I'll. M m . SHiiilri-h, 4.j;\), for in- nM w i i h 2 rhllilii-n. No r n . i k i n n . iTfl.nn vur m n n l h . Call »r w i n e Ruv M«sie-», FOl ].tF .ten- U r l v r . V. t r [ l',,l- l i n i . l l u n i r r ^-OSfiS MmnUi--, .Inn-17 ihui Saliniliiy, T lOU a.m. u ( O I - ' K I C K K K C n K T A U V . 2.1-,1 .:.. P lion l i i i i i d , ; y i n n ^ . I m o h h r - i ' i i - iii£i. p ' - i - i n r i n e n l , 1 p i r l n l f l r r , by 1st Hejil. . t u f i u u K X " . M E C H A N I C , i n - c t c r u l i l i - i T l K i n w M L l y n i i r s nf i - \ p T i r n c p , c 1 * a n r n n f i n p i C . M K K I . K V E M P L O Y M E N T SEUVICK I . M r s . ) GWPII C r n v c M i . M p r . X22 Grueley LltlE- Pli. 2011 S i t u a t i o n * W a n t e d 10 BUTTONHOLES mmlr. n n ^ R H r m i - n l . .llrt'i l l l h Si. I'h. C ^ J H . I'h. 0112IM. T A I N T l N f i «nrt PNIKT hriiii-i»E. 2!S ir,ih pi. W'A?vTKI)^TifininB nnd mcndinit in my hnrnr. I'h. IflHSW. CA'RPENTKIl. rrinmlelinv. hlork I n v inc. c r m r n l work, rmnlitu:. I'h Evans fiMl or l.a S n l l e 7EW. Situation) Wflnttrf 10 I'Ol.l.hGK nu^cnt W I T H Tird work , / r -- r...... Ch 7,-*;, Mil* *f-r. W E L L C*L* (or Uti »nd U-Ullr. [Q my borne nctk diyi. fta. itBSJ. V f t l t l * ·' - 1 r»?.!Hn H o r k iJ,y .-..Ik-L-c · i j i . - n l . Kx|K-rifr.rtd. I'll. U i M N J . WAN'1L1» H o u i e n . j r k or baLy tll- li^l c«rnlnri. Lry huur. I'h. 4!3lR. j'RKK i|/r»yi'n; luiulciri eguipinrni, in tilled. Itu-Alf 'lr.* Scrv. Ph. kiO. ALTKR~A1 IONS md ilreumiklnv i-iu J.-.i, j. i-i.. ;^;-j. C A l t l ' K N I I C Y . i r m n d f l i n j . )m A n d - ri-on. 1MH_ ] C t h St. I'b. 4 U U W . L ' A J H N K T r i r i - c ^ l n x.rk. Uiook.1 I 1 , I'lilr. I'll. -Jil2W c^ci ' W A N T K U - I r o n l n j in my bom* J'romtn »cn-lce I'll She 1 ;. U ^ N ' l K U - t.iri.cTitn t v u r k , r(i-»lf · i.'i p i i i n t l n L * [icfcu.nibJr I'h. U101R1 f'A'lN 1 fi\'(i i)«inni»n Z ini, t p r » j ivork M. AUIuiicv I'll tv«n. H2b« V , l | , l , " r i l f l " f u r cl-iHroi in my bomc. ri.-f[.i .SuniUv (o3 till Si. K X l ' K l i T k N l . ' K n R i r l w i l l r i i ^ f n r r h i l ' l r r n In licr huinr, di.j or nlchl. j'h. maw. r i K T K K N ~ y . » r nM i - i t i w:.nl^ L-liy W A N T K D -- Ho-j:rl.Kprr "or c!Hrr y l l r i i r . W r i t ? linx K-3, c , i ) 'I'riliunv. I'Al'l-.K H A N U I N C , liru:h MiJ f p r » y p a l n t l n i c . Chet KorliM. Th. 4H6V/ KOTOTIL1.IHG. liwni. irirrtcns. Ph. 2C17U kllcr B p.m. br 30JLW »ny. .SI'KClAt.l/.K In roof p a l n l l n R by hpunl. Five tjllniflle. I'll. 4CJ1W. W a h c r Hiil-.e. Kctl.lcntldl mi.lliLtiMii.'e H k^t.-Uky I.. .'' Mi-n ; ,,,irl. I'll. EcaW. L ifrf J "a::- - L n . - ' r j i r t l r - n r i ' I - s i - l i .ct.-7 ir'j r r Ji..l. -ii ::.;.·· f l |..-.-irr-. \ ·, [.jrjr. -· loi p. .'..£.- L U .*, I! A h'l i_ "'U p J 1 n 1 1 r j r -.il p - »· I FrN ciilmaUu. I ' A I N ' l ' I N C - Ruerlor. Interior. lm. meillntt irr»[rc. r'rer M t l m n t c « . Rei. ·anilite. I'h. J4i3\V. U. F. Trclrn.n. CKaSl'OULS. nrc^.-i irapi n limped. l-'rFo i n n p e c t l o n . Ph. KVBIII 6211 or Pf.lT. Itr-T CnnnlnL-hnm M A I U U K n f..llri:r L t m U n L wonM 111 r voil;. 1'nit time. .S:iln t-xp-i IITM r. Monilay through Frliluy. I'll. 11 1- nccMcitt ne^h f n r m work, ·irlvlni: l i u e l : , li-aclor. Knnni, Lour it. icu- T I K K uirayine- Thoroughly eiper · cnccil. The lKJ.it ot i n u l i i m r n i . F f f t r a t l m n t c a . T.oiiln Uranlner. Ph. E^vnni KV.il. cir Kvimi fini. Education and lnitt;icllen ft DIESET, HEAVY EQUIPMENT Uficlinnlrally minded men tu o n i e u r U Io train Tur John la Uto nir.nol [icld. Wn nro now c n n d u c t l n R J^IlKli] our eclcntlric apt I. tinln tcsla In Lhla arcii. Them is no obligation Lo find out 1C you can q u n l l l y for lliin f i e l d which In pny- Inp top wiiRen. 1C you IU-H l i e t w f i r n the ti^en of i!(l and -111, w r l l o to Boi M-3G t o/o Tribune. WANTED MEN 18-40 Q u a l i f y Easily Quickly for T110, 1'AY JOBS N O W M EC 11 A MCA h J1II.A FTS M EN ' J ' O O I f H I K M A K E R S 51 A(J 1 J I. \ISTS, 1 )p]SK7N RRS I N D l i S T l t l A L J i i N C I I N R K H S A I I I C O N D I T I O N I N G v iili: Kaniinji, (i.I, nii]irovt;d. r i J i p F^nai'iiiinn .Report. RP,R \ i-. P a t r i c k Kii. u Jii» nf. (inin- elrt Hof.nl., Tliiir-*. niul FrL. lunp. Kl mill M, fi-oin il a.m. to K p.m. Custom V/prk 1 1 CUSTOM hily ballnK. I'll. lias.l. (TlISTOM'SiTch liiirnliiK. Greeli-y Pro- pnnc Cai Cn. I'h. O U l . nAY~Tnl'l'imr ivi'e rr Lr.'in*. Luther, Ph. 4 P 4 0 W . CUSTOM Imlincr, llollan.l f w i n i bnl- ern. 11. l.ilism-k. I'h. 0 2 L 3 J 1 . GriSTT)M~hi^ nn.l m r n w bnlln K . lluli WntiiiT. I'h. OZlJlt:!. CUSTOM I m l i f i f r nnl r.(ni-Kinp lulrv l l t w n n l P n v p i . l,u S n l l c 1SSW, CUSTOM hor c r i n i l i i i B . Loiilpppri fnr rvi-im H i l l Spun- I'h ni"S.I2 irAT7lNCf"wilh Iii57 N,;w llullniul Imlci-. J. W. Hhrlch. 1'h. I,n Mnllc nr.ltl dr 24111,1. Nrn- I l n l l m u t l, n | er! !' Jo,- til.- H n v I m l r r mail. Ph. 3.ini. 219, I f i l h Si, CUSTOM biiliiiir. N-w Car* liah-r 1«l, lr |l-'. Abu Kl-ii-klmr. 1U1I Sailer. I ' h (il'J-.I^. i:USTOM""linllnr nnil u l n c k i i i K hnlr?. 4 Nrw llnllnn.l Lulrri. It II U n J Slr.ili, Pli. KV.IIII N l ( l l . C I ' S T l l M "l.'siliiin nml M u r k u m l-.ilc^ ·t N.-.v ll.iUim.l l,,,|rn. C 1 ;i r k Mncli.-y. I'll. 44*7. CUSTOM ' linr h a l i n r . NI-W rriuip- m i - n l . i-xrriicncrd i,;n'inloc. C.ill K»- l.ui 4H. J K L I ' ' u i i u l i i n t r . C i - r l i a l H r r v i f r . I n - n'Mro nl n t r n c r l l l h \vr. nd- Olb Sr rh «ifi. J I A V niul trr.iln n p r n v j n c . l.oiii^ l l r n n t n e r . I'h. E ^ n n s 1.2D1 or Kv,,,ii y u u r i;r.iiTi u it'll n Yinil.-. 1 inUml Ilin y;it. K. A. Ticniivj, I'h. Ls KIKLD S P R A Y I N G rail ' M K Y 1 C R BUGS. I 1 A T C H K K I K S Th. .IRltt-W llrcrlcy, Culu. Ash H o u l i n q 12 .·.i-riire. |--i,|i gucsjdn. I'h H.-aQW CKSSl'OOI.S, «=rpile D n k ^ . or'Hf _lr.ii L |.un,i,..J. A V I i i l U k e r . I'h U10S.1 ASlll-:.S u n j iras-h hauled, 1 (Irty i«rr- ii-r. Cpriri-.e Downinir. I'h T^ifi. AH11 ?n'.l u-.ish hnulint. Fred Oli^'M. I ' h . f.JMl n n y l i m e . ASH Mid ti.^h h R u l i n t t Proninl iti*. ii.r. Crnrce N e i n . I'h J:.4S. Irapi. Moi'cni cnuiitnient I'hryic 2 . 7 f M or 16»5\T. 11 S. Abbott. CKSSPOOLH t c p f l e IKTI^JI. attire U;ii, nuidnnr inilci* pnmiicrt, Unit- rri, pqnipmrnl. Tnrl N n n n . 3236 bth SL Ph, S l f i H rnllrru Moving and Stoicgi 1 3 M O V I N G or u l n r i R e p r n M r m t T Cat l.i.l'fri-Ly-M.iyflonrr »t 2121 4th AT* or I'h. 406. Wanrcd to Rent 14 ; W A N ' I K D -- 2 UJruom u n f u r f i . houvr. ! SALHSUAN ifltk B kU«.fcl »»wri . dnlrn Z bedroom home cr «c«ri. r - i r n i . ('ill D.'41t! J n d j y t»n,ij^. W A M K U to r t n i : 3 bcOrwEii hun.-i- nin. Fb. 1461 K l n r 6 p.m. r'oin houir. w i l l ·rivpt 3 trdr6uu, ly J u n . 'JO. C«ll 4^71 UlwKD b For Rent -- Houiti I S K U t S A F . K o r i r n l : Tnllrr buusc. K - r m r J f i l H C i h Si. I'h. UAH. H U t I t K N ' l -- ·* l*"Jrf*Ri bnrk h'jne F-Olt I I K N T - I'.rlly fnrilih r 1 hr.ux* k l 1103 l.l A\c. K « » K ItKNT-3 U H r w m h"iur r « m - '^WO Itr-lrjn. liii-i-r n l ' h i - M r a I n - -in t u t rnn., *iih oure-hmic r-1 r i u i i y in b rii's. tiirirly i.tw f u r n i t u r e . KriiiLinr-L!^. I'h'.iia C5C1. l''l)lt~ IlKNT-Ta couple or cc.up!« v.ilh t,ne thlM. 3 Leilrooin hoiiui.-. Imr rm.ru .'ml l[[li'h'.-n. ilOi 1 · ir.onlh. J'h. 'jl)7J (ir Sil. 1 OK KENT- 11,00 Flh A.c.. nvall- ·Lit ioon, I'ilNr of Fir* home, t lir'i nn Z n H /l-w-r. i ljr'» on tit floor, lilcal /or f i m U r nr c n u p l c who w h h In rent rixims mill Mrr rtnl friv. Cfintiirl Hiifiir Ilralty, IGOfi R Avr. For Rent -- Rooms 16 I A l l ( ; K K * n u ^ n f o r Z, ctuuble lie.l.H. j n i H J O l h Ate. V / K I . L ruriil.xhr.l r.H.m. jclna hilh. ioiii.J:. 1 *i i h! trlort!!ir" 01 u " ll " (:t . VOn'lltNT-- Nltf ilfcplnff room fir 7 t h .St. H)[t"llKNT-- Nlcp, e l r n n , cool room to n u l c l rcraon. I^OS llth tit. I'h. C3SJ. ILUOM^. i^aionihle. irceklj tnd monihli riitti. 1'iet prklm knd i mid icrvitL- CufeLerirt mil d i u c Hoit in cnnnecLInn. titi tntnait- i n c n t . M r r l l n u Ho 1*1. MODKI1H room* Iron CZO, mo P*rk- Inn lot, eluvator, p h o n « i , c o f f e e · i h n p m ft !i| · B v » 1 e r. Pmnle en- Irnneei. Livf (n Greelcj'n b*st hn^l f n r lc-3. iig. Ur. V/.L:on. C-roficld llnUL For Rent -- Aprs. 17 mcnl. I'h. 133U. TllliKE~roimi RpU. f u r n i i h c J . Ullll- TWO room f u r n , ipt. Ulllltlci furn.. A v n t b h l a J u n o 1. I'h. 4123V,'. b'NH. Ihrre. knil (our rnoni rnl=, . n i l riiriil.'ihr'l. I'll. 4ul,3 or O l l : J 4 . l-'Oll TtKNT -- Furnl..hr(] 2 tin] room niiHrlmcnt, (lone to c-illcur. 2037 Hlh nveinie. 1'hnne IflflRW. FOR 11KNT-- 1 ruimi imrurnl:ihn npt. I'rlvato Loth. Ailulli, tHU. 116 10th St. flnnr. Ad ul In. J'crmnnenl, No icb. 2DOH Cth AvJ. CM': AN, pIcMinnr 2 rnoni »|)t. Tor pcrmnncnt luily. Ideal Jucutloii. H I D Oth Ave. U N F U R N I S H E D four ronm crnund floor apt. In Ktney, Cill iivjini l-'O/l ItKNT-- Lnrun 2 bedroom 1111- Jiirnlaheil ipl. Suilnbls fur umiill fnrtilly. JC3. I'h. 11138. G Io fl t .m. K O I t R K N T - - 2 room nnil b n i h un- /uriiNhdl a j m r l m r n l , HiilUI'lc fur iK.ly iirnsluntT. AM iilllllli-i imldl Plinim Twht .1UD, K v e n h i R i ^07H. 3 All New 1. Bedroom UNFURNISHED APTS. 909 Ifllh Ave. P lion P. r»!l[iS.| , \ v ; H l H b l u J u n e ]5 ' 2 .Bedroom i UNFURNISHED APT. BJ.I H A V E N APTS. i n n s loiii St.. Phone B f i J t K J P A R K PLACE APTS. Kuril, or iinliirn. bufier. ;i[jls. BLtsniu h e a l , lior. water and iit.'lillp. 1 '. JIM! per month. Api ly 8 2 7 ' E L l i St.. Rm. 21ft, Pi. 140S nr ( ) p d v k n A n e n c j. Inc. i Pli. fi04.. O f f i c e Space 22 ·'Oil IlKNT-- Hwlralilc Bth A*r. ot- fii-o Bpace. (J round [loof, [r.guir* «t IHCID 8lh Ave. t'OU^LN 7 !'" - 2 anil 1 rm. office (miles n v u l l n b l f . 2nd floor. Park I'lni'e Midi:.. f21 h t h St. Intjulr* r;nr^ln|[T. No. 210. 1'h. 140!* or 604. OKVICK ajJ»c« t u r rent mi the Camfield Hold, from S] 6 mo. up. .Un - lor, rlcv and rarliinfi lot i r r v i r e All ronv. S« Mr. IVnLaon. L O U I t K N ' l -- DeuraWe n l f i r n tpacc n v n l l n h ) , ) in Urrrlr* Uuildmc. Rlc- v n i i i r nervke. A[iply 31G Lreelti I h i i t d m c . Ph f.OJ, Troi er Space 23 1-011 K K N T -- M o d e r n trailer B p n e r « , U w n nn,l IFCC.H, Jtnpp'i. .1601 JO Si. i ' A i t ' l f l N l M o i niinliTn i r n i - L n S u n l l i M n l i - l * l h Si. l l l h A l l - I ' l l ·J-'H' N R W ~ l r « l l i T r o u r L jimt tmlnii f i n MH I ' l l i Sl. T p i l n m l i n t llimuch lu fiHl I R i h Si Ph. J 4 S J . Molcli 24 Tim RKNT-- S rm. larpa cnbins with k i i c h r n f i l M : u n r l e r.lecrtint cibini. M o l r l Hoover. 'JU nth ATP. Pb. IM Board and R o o m 25 HOHM' it nil ton til. DJ1 l^lh St. I'h. [!··· n T invcMiznl*.. r . i f t l n v Niinir.e Ilonii !·:. I M h St.. 1'h. H2. MiicellaneoiM 27 1'OH SAl,V.-(;irT. S r h r v l n n bicycle. I'h. C2fi. f r n m fi in 0 ]'.ni. T047 Slli A i r . CA'lI|?.K-|.s*~inllln..rL i'- i r r - c n - N , , , rlcll Lumber Co ph tG7 r.r 614.1 E l i W A K I l s r h r v r n l e t ii h r a a q n « i t f r r _ f n r _ n i - W n t l i l lllrrf f l l r k i V r . N F / J l A W Mind*-- S«l-i- »nrt .tr^ ( r p I . f W Psl-.Tn Sri! ('* ' S I T t| «J| f a r h . Ph. 4. r ,?6\V. H i l t S A L i V - i m i ur»tl. Alxo mftv, H i r l I'h. K v n n PSfl r . K A V K l j -- LnariM or rMiv*rrd. Hot f n t nnH Fnn 1'h FvAim BfiSl. XOR S A L K " - nimhM ii nf .. mfi«i p.-alB, 10 fl. *oofl p i r n l c i.iblr. lidv'n M v l m m l n ? MIII. *ii e H. 1012 1'J AVP. FOR S A l - F - N e w h f o v y Inrn rrin- i^cd_liphi irrin. 1507 12lh Si. Hilt REN'f"- SunilcM »nrt fA^rr* Mnffitl f n i n l »nri t',li»», J i l l *th A v r . Ph. .119. * Miicilloneou: 21 CRUBllKU r**i rwk (ui qri**»irp Hb. K V H B » tm GLASSt-S rcpaum BIO**D i»rnw dupliolfd Nrw Irunn Grwlr? I U I C C.E.'M ru^i «ktidti md e d g r r Urccltj GUu hbop ?OOS Bib 6t I'h IMS 1 t i l . J A f t C nrioini - AljiDibuiB. · lloj burk* Elccui* a«nicfl. P» 19*. r.-l'TisiTlTiTT.M] .I) f i r , ariL-i. r n - ^ n . n-rvirc A l k i i r ' r KlXirtin^ Uwutl«. Til WK IlDY and wr«« eulidliri imp »ll i t r r r i h i n v Anbrictn J t n fc V h r d (1C 4tb A*« Mi 120 · nd rebuilt l U r r l n j K I r c t i l r i l Worn., 621 I'b .St C filubi ui of |', U | imitr Tb. 121C. Cun LluliiK » n J reniin. Dr · u a tod l/iK.[| .Shoo. 101 ft Sib A*r. K*»r V n n l r ' t Crcclcy. Colo. A 1.1, tj'H-* b?*iii) work dent lit njptrvi/^d iliHlmi* u t K m t l r re- dNct-J [irirc*. Grctlt-j Ilaxulr School. ^·I'l'-j Elh Si f r , J l i S " l , « i x n Atfufl;,* m i l k I'.ultr. 17 J. I'.iil.Lit hulrllt-d, 1 1C. .Sre fir.U il.'ir n o r t h ].n .Sull« I'uii O f f l r r l^iwecn H b u d B K.ui. U ' A I T I 1'un'i ihiow k »way. J.uc- LM::f. t r u n k r r i n m n e . l.urtue c u L r i inn 'it In oritir. SmiH, ·ppjl- t n c i s r*-ii3ireil. Work soararttcii. ir,;'R ] l i h HE. V.''ATI:H i.sj-.jrj-- saa. "0 yr- fir. I'ric-J r i f l i t . U t r n l ) l l u r d w k i * hnd 1 (inn Suri'lr- 2-0 lth tt Ph. K A H M E H S , Hltcntlon. Gun eluh will IFBIO h u n l l n i i rich la iloni; Flpltc river, w h h l n fO mllea of Denver. Write or rail coll^L Jim« M. Gr*rn. 2920 Wllllami SL, Denver B, Cxilo. I'h. Acom« Z-70B8. Hetiichnld Gnodi 30 G 5 r 1 , i* *\ / 1 ft \ y r 1 " I I J t * · 1 · U ( 1 · N-* x b V-" D V/ 2bOO S. Sill AVe. M i t c e l l o f t o u i 27 CLEAN tviton tftt viol**]. Se Ib. No P*tr«IJ« ur b»v/ v v k civlh». fir«fy Trib'in*. LAWN tr.owci* tDirpfotd ind r» pilred Frn pickup ted drliktrj. US£U~(n7uT kbo wood ·toirn win. dowi ind tiorto doori. L*w D»k»r pad O t f c l l 9lb St Ltri UyilTu 1 * Up«rU do f o u r up- beliurr work. rtM viimAUH. ni I H h Si. Ph. MM, UEVjUr^Ti LwukH. 119 SJ A I J C T t n wtul ·wino^i MLil iLHiiot- L*» Uiik · n iod Co. I b l l felh SL U A D f i« c.'dei e-'-Lmen. icrceni. wlndowi pirn. Drill PUninf UIIJ Hlk. W r«Q i» Uib St. f k HOI K)lt SATtTirida 01 r r n u Cantrii proJRloM. BiovJM. tod tKryLhbi io uurthe/n Colu. Set u t IinL Wilton A WlhoD Ci rr.fr. Shop Bcnw f f u m MUlcr'i U a r t r L .SKITIU irnli. pre-c.it concrne, SCO Vkl. cxnicilj. till. IniUlIrd in your rir**Bi(nn. ()lh« aim to 1000 r»t. A l*o *tll iiti .nJ ri^u-mi. Uoir.t · ID H u n . Sund atiij Ur.tcJ. fij. toll Nt'A'l, flcptniliibli p i i n n n H r°u w i l l fioil this riiucliTU iliuy ho ti- e.-llfnl select Ion. \Vt follow coij CATtfu\\y and w* eivi yau quil li ffcorli »l r^wnibte toJt. llrioi ui r u u r p r i n i l n u »ork Ludny Chant I. Trib ]n».R^publle»n I ' u L l i i h l D i Ca JlJNS, blcyclM, ro^.i, r*fls, cKsolior Etovu, l.intrrni. nr.il .11 L i n d i whrrl too i!n reiiilrcd «nil rtconilltlonrd. ll.rcalni in r r h u i l t bicycles. Iliir. cell. Lr*dr, U:,e ILo liudxet plun. Pickup and dtltvrry. Alklrr's Fpcri- ini tioodi, C«m field Hotel Bldi.. V ^ l Vlti Ht. I'll. 250. NKW oaiierlrt cu"-»ni"d ont ytar lii.SS czthaocs. itebullt tmUitiu · J3.01. Slow ind Cut eharcinn. Uu lery fenLili, Hi tie 17 repair Inn. rebuilt cener»lorj tnd cenentor re- palrlnc- Ridinlor cleanlnc- repn r* Inc. Uied roillBtnn. John Thomn. ion Cari = t 115 North Bib Avenue. Ph. 4740. Household Goods 30 k - l - ^ i ^ l I **,O* (· j^\ r L i l . U j i e x-O. r Ph. 4120 LAWN FURNITURE ono/ O FF Chairs and Lounges X.V//O Wl Used davenport and chair sets ... . . SiO per Set Used two-piece sectional with matching chair $69.95 Used occasional chairs ?2.95 and Up Unpuinted chests . . . three, four and five drpwpr $12.9.1 and TTp Plenty of Free Parking OPEN EVENINGS 'TIL 8:30 USED FL 1. \ V u j n i K 'JVulP 2 W a l n u t (hull-! - . .. 2 Yellow Chrome Cnuim 1 dan rtanco -- -- End Tftblua . 1 Floor JjnmiJ _ 1 MuLLroBB, Cull size - - ... i nn P-.II-I, 1 [in eai-h in.ns . 3.0B unil up to 14.95 4.35 B.fiO I Drop Lent Table nnd 4 Chn ra .. - - 10.95 i Jlound Table nnd 4 Chnlrs 14.95 1 Square Table and 4 Chairs . 1 BimmollH Brown Tied, Tllll Rl L ])rnwu Rocker, nlco .. I W i i l m i t Rocker 4 (;hrome Chairs, red L Walnut CheHl i Student Deal, n n l n u t 1 G r e R i i Cbair and J-lassock . 1 Scaly Foam R u b b e r DeLiixe B 2 Brown ShmnoiiH Bods, twin B i General Eleclriu T a n k Vacnun 1 Backer -- ..1 "kiiiK-Hlze" Tlenutyrest box s] 75 inches wide by SO indies Phone 4SS2 BTAf SALE! ; 1 Mayt.aB atitornalic 'washer, floor model _ G-E Autoraai.ic Washer ... G-JE JVIatcliiiiK ])r.ver _ G-K Automatic Washer _. G-K .12 cubic foot Refrigem Whirlpool Aiilnmnlic \\'asl Whirlpool Automatic Drye ^'hirlpool A u l o n i n t i c Was) Whirlpool Automatic 1 . M'asl Suds Saver Model . Whirlpool Automatic. Was] Whirlpool Matching Dryer Whirlpool Imperial Dryer O I ' R K X L ' K H I K X C K I l S K H V 1 C TR.MNB1). K A C I F Of' T C l ' A l l A Norjfe automatic washer, o Norirc automaLic washer, Rebuilt Maytag automatic Rebuilt Maying wringer-ty Guaranteed Several wringer-type wash THE BEST DE a ^REEI.KV J1AYTA GREELEY 1011 Oth Avenue OPEN FRIDAY J 12.95 e . . _ _ 12.!iO 5.S5 10.95 . 14.95 19.95 _ 17.95 79.05 ·/H 12. BO e;it:h S.flf) each 12 'i'.i s.ns rings nnd mattress enflemble, ong Hpecinl ?l39.9n '|^»g 718 10th SlrceL Drappries. Television j lew Appliances reeley Maytag KEG. SALE MOQ Cfl ...$31)11.95 «plOJ.JU _..»»Bn.95 27500 ... ?26 ...o5 220.00 _ 1880.90 245.00 tor J32S..OB 240.00 ^'T-ir 299.00 .r ^n.TM 260.00 ' e '\ , W . M 290.00 . e r . W O D . n B 210.00 « M .o6 180.00 ?289.95 220.00 1 1 ' E H S O N N K I . IS F A C T O R Y M R A I I O V B 1'NITS IS V T E K O . ! ne vear old . . S120 wo years old . ..$100 washers, (iiiaranleeil ?140 pe washers. . . sino srs ... _ . ? 14.95 and Up AL IN TOWN L ! APPLIANCE CO. MAYTAG Phone 496 s l G H T TU.L 8:30 Miiccllantoui 17 1 Mancy to Le«n 31 L A W N niuwri wrtlct. im* iharp- m i o f . UD)| »aiu» frpilr. W]J. Sl_. .r, mile,. Fh I1U. 'pickup d*L HouieheM Goodi 39 N E W rur* for ·!*. li or il m rd-. E*!l rh«*p SltJ IBlit EL tr«t^riit ML C«ll lUtl. 2ST3. C "' l l l J M ' "" J ' 1 A **' J niKOl. i ». M t-'int Ate. Funmvrf FOlTSAi:B-Ij| 8 Model .'·«!!» ilrr Krlglriilrr. Like nf.r. Fully Cuar. i u « l AptilUntrt. SWJS ilh St. I'h. 4 979. t'OK SALK-- N»w mud io rourb. rot-. i.lttform lookrr. rtcflTtretl ED tOr*l \±j/TM M '' "" llt SL " KA lit WAY Piirniinrc. ChooM from t u r n inrl epjiliircci, $ivt ·! K*'t- *»» f-'urnldire. 113 North l l t b A» Ph. !U5 Open Frlda, nlshi unil -OlFsM.K-_Ilr«n.l nrw r.r A W h i r l - fiec^tr ecinhinition. 11 cu, (i_, IUIP- Wlll »ll ·[ · V»l l.un'iV p'rlre! E^* IL p n d m.ka offer. Cill 1810H n f t e r E:3tl p.m. S W I V E I i Nckers. K5. p l a l f o r m rock- erj, ( U 6. dcciaiojul chins, iiudio roLJCht.i. nnd 2 end A pr. icclinn*!-. Abo, liulni; room furniiurs L u i l t In ur BnerirtcBtions, Creclry Courh fi Chair life. Co.. 1300 1th EL la Evans. Ideal Furniture Co. 2517 So. 8th Ave. .Seft our D'i-e line of n^c) UiuiHuie. Clii-oma a:\d \:oon "orea'jcfRj; sRl», 2 2-picca lu'cat. /aat Bet2, kiLthen ciblnats a.ad Deepfreeze. Nice living room flctfl, Rome makfl Into bedn, gag and electric ranges. One irash burner. Odds and ends of dishes and cooking utensils. Used records, D O f o r ? 1 "0. Open Friday find Saturday nlsMs u n t i l S:30. Jlin Wyscaver Money to Loan ' 31 SHORT Urn direct loans. We also bin flrrl nnd iceond mnrturei aod deed) of trust. Ph.. ID4D for part It- tilnr.i. (1o]d-N«!mnn Inv. Co. Farm Ranch Loans Lone Term, Low RatB ASA T. JONES, JR. 1019 8 tli Ave. See OllKord n. Campbell WF.nas.ev LOANS, FARM and CITY Lons Term, Low Interest Low Cost ALBERT S. KEYS AGENCY 1st Nat'l Bide. Phone 11 Representing Equitable Life Assurance L O A N S FARM and CITY Low Interest rate. ' Courteous nnd fast service 316 GrceJey Bids. Ph. 604 Representing: THE. MUTUAL LIFE INS. CO. OP N.Y. DO Your Neighbors Do! We make Loans for; ^C Car Piirclinses ·fr Appliance" ·fr Taxes · ·^j- Medical ExpensD ·fa Old Oblisationc At LOW COST To YOU We pay 4% on savings. FIRST INDUSTRIAL BANK Open Daily S:3fl to .1:3(1 Sih Ave. nt iHh Si. KJH thi bo' ttrto tntf tKict real «t«u kaB^foio* u W* 9tb AM U... UiD fttnrr Pk 1111 REAL ESTATB LOANS Farm and City j iV IjODg Terroa ^ l^ow Cost l Low Interest Prompt Service E. S. ROSS I J ' f i u D M 4650 i Long Teim Loans Available on good homes ur farms. Low interest, pay like rent. The Greeley National BaiiK Member KDIC Call George Lyons 3'JO t Boats Supplies 35 1%6 UODVL U f l , al'innnum l-r^l IVrfcct cundllloD. JITS, \j2tt .. ^tli, LovfJnni), (.'olo. . " SCOTT- A i water outboard nc o t o s a. bOD.li bo.tUDC b up pi lea. liturro'* K r a i n c er»l Aj.le Bervjcc. Eld 11 AT«L WATKH si: line anion [3 heir. To i:ct ihe bill roILinc, we will rive · 20% dlflcouol oa ill witer ikii for one week 'only. Reynold^ F^rm Equipment Co., Mercury raoior dealer, 401 ]6tb SL MERCURY MOTORS 6 to 60 H.F. FBATHEItCRAKT BOATS In Stock Boaling SunLlies Accessor:?? .'·'erji iL'iiUiom: n t C'n. Scea':, Plants, ^lawsrj S3 FOR SALE -- Choice cut peonies, cheap. 19 Alln Acres. T'h. 3177NM. cr Rcnch. Allci Acres 52. Ph. S90S. LILY pool plants. All .lyppa ( Rnlinnnd- eis, clnmi. nnJ inaili. Tropieil Fiab Gardens. 2312 7th St, Ph. 4671. TOR SALK-- Sudtin eras'. Millp'.. cun* ·ceU. AUa3 Fuel and feed. C1U Clh Av e . Ph. 185. F~On SALE -- Tomato, cnhliagc and pepper p l a n t s . Garden nccdv llrirrhL's Fish Market. 1220 4th Ave. UOCKHUnST Garrlen. 3 milea west akr Lovelnnd, U. S. Ilitrhwny 31. I'Unti. This weekend ippclnl, i^er- Bniumi, 49c, petunias, 75 c dozen. All kir.da of flovren. VccelabJe plants, tomatoca. eirc plant anrUpep- pers. Stop, eea bolt tackles. Open 7 days week. Fruit; and Vegetables 39 FOn SALK -- Fresh nupnraEua for f rc«1nc. Taklnij ovdcia now, Ph, OG5R1 »(ler 7 p.m. Hoy, Grnin, Feed, Sl;aw 10 WANTF.D to buy hnlrd nlfnlin. Cnll FOR SALE -- EnsilBcc. Week Anja only. Gilcrat 333. VJrril Lorens. WANTED" Io buy,' windrow hny. i'h. 4540W. WANTED^Alfnlfa. xvindroPT or baled. FOR SALE-- New bnled hny, delivered. Snltcrthwnit. Ph. 3SB6NW. WANTED -- En^liace. Phono Evnna P-US. WE buy hny, all your cuLtinfca. Trinil- TOW or halerl. J. D. Keyaer. Ph. WANTED-- Windrow or billed hay. Kquipped to bale, rrire or n trine. Phone 31GW. FOR SALE -- Ensilnce. J7 per ton, Locnlod NE of Ault 5 mllea. Ph. Harrison 4-1GGI, Denver. Livestock 41 NiL-e mannprrd. $125.00. Ph. 011R3. FOR SALE-- 7 bred pilta. Ph: (tZCiH'i. FOR SALE-- 2 year old reiristered Ansns bull near l^eley.'Ph. 0104.TL. FOK SALE-- Palomino mare, 7 yra. . old: Pinln more, 4 yrs. old. Inquire iit 1B01 tith St. Ph. 2197M. Ancua bull. Cnn be reaisterwL Pli. F-XCELLENT top p H M u r e for SO yenrlincs. Ph. 702 week days. Ph. FOIl SALE or irrde. fresh a n d springer coivs. TD and Ban c leSLed. A. L. Keliner. Ph. 116. Poultry " 4 2 F n Y K H H for snlc. Ph. Grccley 8S2 or T,(i Salle 163 Jl I. MO'TlilPLK" A while Leshorn Iny- inir hen;. Phone 271?. POULTRY warned -- We n-ort heavjf onrl liffht hen-*. Will pirkim. Also custom dresjiinc fivery weak dfly. 1 I I I 7th Ava. Ph. 6J60. Greelej Poulhr HOIISB. STARTED and D A Y OLD CHICKS On Hand SPECIAL ' Egg I'ooler.i nnd KS* washers. ComplPta cabino.t or conliny unit foi- your bor. Egg wnsh- pra for both large and small producers. BANNER FEEDS Marie by p o i i l f r y m e o for p o u l l r y m p n . MEYER BROS. HATCHERIES 710 7lh St. Greeley, Colo. Boot! fr Supplies 35 Bcmri Cr Supplrei 35 Here's A Sensational Offer on New Boats WK ARE NOW TAKING TRADE-INS on ·V R o a i F --v Outbo.ivd Motors and V Boat Trailers (."so youi' Irarle-in as a down payment. Pay the. balance on convenient terms. ON DISPLAY NOW, THIS T Y P I C A L S A V I N G S : A L U M I N U M BOATS Car li,p siyle. ]2 fl. . .-.._ -- $215 C«r Ion style, H J'l $Zbl This IB itie d e l i v e r e d cost; no e x U R f r n i g h L cbarcp. MONTGOMERY WARD 815 Tenth Streei, Phone 3U Poultry 42 fOULTKY K.DtT4 'ffllt nil iw ihw.i Pb itll J i. Joku». ^CllAfFEB *KDU four poullrr W. c.U fo, Uuo Pk IH STAKTKU CHICKS Day old'to 3'/o weeks V.'EIKIIOLU HATCHERY i Kvaiis I'hone tvans -61 STARTED CHICKS White R o c k s -- . N e w White Leghorn 3 and 4 weeks old POULTRY EQUIPMENT JIAN-A-MAR Feeds FRANK'S SEED jnd HATCHERY 709 lOlh St. Phone 152 Closing Season Values STARTED : CHICKS From one week old to five weeks old priced so sell. See ii.? now. '^.'2 t i ' v ? P r o n C j f S.iinln. 1 ! Rocky ft. Hatchery 609 13th Street Creelcy Phoue 6S2 Pet Stock 43 WILT, Live u n H y three louc hbived kittehs. l j h. ]29. Call Atlt 7576. FOR SALE -- Albino and Golden hamsterj. 2203 Dtvia. FOR SALE-- Dcodorlecd baby flkunka. WANTED-- Nice home on fnrm for Fl U U II I NES-- Tropical Ilsh. Supplies for hoth. Lea', 53J 11 Ave. Ph. 1006. months old. Call Jane Elmblade at Sewing Mndiincs -- Vacuums 44 VACUUM Clrar.cr.i. Rnrvic- nnd pp.ih for nil mi'kr-. Call Ud Terry pt Kiinn'fl, I'h. 1920. Washing Machine] 4? DASHERS, washer repairing, nil makes. Wort cuaranlecd. Kisslerf Washer Shop. Ph. 1742R. 605 10 SI TV. Radio, Service 46 USED TV aeta. f u l l y Guaranteed, also new SylvDiiia TV set, TV Hospital. TV slckT Call TV Hospital. Comolete w?rvi;e, »]] makes. Ph. Evatif EOS1- B2fi7. 1211 7th St. Emna. Musical Insrruments ' '47 FOK SALE-- Ghickcrlnc uriight pi- nno. I'h. 2950J. 323'X! 16th St. Ph.. 318W. FOR SALE-- EO bast Hohner »ceord- ion. Ph. 4234R, PRACTICALLY new elecLric u u i l u r with MflRrialoiiP Hcniilifier. 3125. Ph. Kefnesburt'. Republic 2-4JK7. Real Estate 48 FOR SALE-- At Shuwnce, Colorado - One picluve?Que mounlKin snnl. Posloffice, Eroeery Hnd miscellnneoii-; lilumbiiifr find builden suTiDlic.-f. Hole drinks, heer. Five bedrnom home over fllore. Separate cnbin. R tar Earaje. Euiinble commercial. C. A. HardlKBii. Unil HA 4-7111. ·write 5625 Wnrd Bond, Arvada, Co - OTodo. West Hill, Realtors 1519 8th Ave. ' Ph. 223 '(OppoRile Colorado Theater) 1726 MONTVIEW RD. In Vairncre.i 1st Addo. 2 bedroom home wiih large liviiiff- (liiiiuir "L". Full Itasenieiit semi-tinisheil w^Lli bath. ^3.\Lra, ar^e 2 car garage. Cameron- Heath, Priued $15,500. 1926 23rd AVE. A u t h e n t i c Cape Cod l J /2 Ff.ory 4 )edroom home on n e a r l y 2 acres nf a t t r a c t i v e l y landscaped grounds. S i r r i g a t i o n wells, plna r.iiy ivator. Fireplace in Uen, f i r e p l a c e in 14x28 living room. Fireplace In lull basement, loo. 2 car attached Ra- rane. - H e a n M i u l view of ninun- l a n Triune f r n m sliGllertnl patio. ?10,000. Shown by app o i n r m e n c only. 3 BEDROOMS -Insi went nf Ulli Ave. on Tlh Street. K c n n o m i c n l home, closfi io town, bus line. Low taxes. Gas heat. SI 300.00 down. 2 BEDROOMS On 7 r h Scre.et wirli b u s H i i i u n t TM r , . . n n , « n l r i / i a u in SQ fldl! 2516 9th ST. 2 beilrooai collage wiih n i i n c h nil ^Hr.n^e and u i l l i l y roidii. Xoat as n pin -- i n s i d e and ont. S m a l l d o w n p;iympm. Will irartf or sell. TWO BEDROOM N'pjir \\nc.M -McGill on fiih AVR, 1200 pq. f t . ot l i v i n g uroa, H-.TlI In \vrtM r a r p o l , f u l l n n f i n - shf'd has^oienl, p a y forcpd n i r boat ' I'nder SH.fMiO. 1016 19th AVE. N'irft ? hfdrooin home v i ; b basement a p a n m e n l . Added in- t-ftmf w i l l make m o n t h l y pay- ; n i f n i s nn moriciKjf 1 . Xear bos-- l i i i n l . Majilfjwood anrl H P a i h . For More 1 D e u ' i l s · CiHl Jim K u v e n y 3720 P H I B n n n i r k s p n S^ftR TCnb M i l l ,TS,1SJ ftcol £ri«t# 48 FOR BALK--* bedroom h(Hiw M*r irtK^U. Inquire HIS 1th Ave. I'b. nn. REff VnUwr 1 »kr loll H. 17. 2£ '·* Khx-V t4. Hi.w.lh- HU. A b»rcii» kt tJSO foi iLe tiuuc. II- L. WMUl. FtuitiKjri. MUh. Austin Austin 72C flih St. Ph. 4804 In Dowiitowo (Jreeler ' EXCLUSIVE LISTING 1502 9[ n jSi. Evani. 2 teirowB biiizi- luw. living room with wall [a wull carpel, beautiful mi- boKauy klicben with breakfast nook, pressure p u m p for yard. 2 car garage. A very fine bout for only $11,500. {2500 down. EXCLUSIVE LISTING. 601 23rrt HI. A t l r a c l l v e 3 bedroom borne. 15 by 23 living room w l i l i wall Io wall carpets, llln bnlli, uJiivKiilcul lillchen with e a t i n g fipate, full Ille basement apartmccl, 1 car garage. A nery well b u i l t home. TV a n l e n n n , washer and dryer eoea ivlth property. Full urlcp 517,000. A t t P n t l o n Urokers! These ar« in the eichunge li^tio^. WE NEED LISTINGS WE HAVE BUYERS SALESMEN Ray L-'irson, flea. Pb. 3707-"^ Rill Warner, Ues. Ph. 3338 Wilmer Lewis. Evajis 602 1644 8th Ave. Ph. 3011 A r m r l m e n t house near college Income $300 par month when f u l l y occupied. Prlcn right -with reasonable down payment. New 2 bedroom b-jngalow with 2 ' bedroom bnsement aparl- mer--t.''Two cur garage, vard. landscaped and shade trees in. Newer 2 bedrm. home near hon- pltal. Attached plastered garage. L'ovely lawn. For sale or trude for Denver property. 1430 Eth St. 4 rm., 2 bp.rtrm., large enrage; w to w carpel, linoleum, kitchen range in. eluded. $1000 down will handle. 1GO A. farm for sale or lr?d» lor ciiy pi'operty. Other fnims and businesses of various prlr.es. Let us help you fill your needs. 3G ft. 'modern trailer to trade HE down payment on Greelev home. M. M. Carpenter, 3011-2340 E. E. Cox, 2977R Henry Bender. 4427R MEMBER OF 'GEEELEY LISTING EXCHANGE WHEELER AGENCY, INC. ·u Realtor ^j- 809 nth St. Phoue' 2195 826,500 TO" $21,00.0 These liODies are in excellent cent ions. Beautifully planned and well built for the finest of livins:- Large rooms (..trough- out, S^heilrnoms, f u l l tmsementa and one and two car saragea. Wall to wall carpeYinp and drapes; in most. Call 219.^ anrt lot us shou- you those wonder- f u l homes. $16,900 WILL BUY This h e a n L i f u l 3 bedroom home with f u l l basement and a t t a c h e d garage. Price includes wall Io w a l l carpjtiug- and rtrnpes. The home is completely landscaped and hns a real nice rctrfiflLion room in r.h» liHsemcnt I n c l u d i n g TV area and bar. Von muse see this one Io realize w h a t H pnod hny j t reidly is -- Call 2 l f l S " f l n r i let us show i(. to vou. 3 BEDROOMS, FULL BASEMENT, ROOFED PATIO IJny Una ahnusit new liome nl 133* 2«ih Sirfcet Road for only 31,350.00 down and aBsume ft ( i l loan for less . than you would p n y for most rentals. LOL us s h n w you this good buy. SI. 1,500 WILL BUY THIS 2 bfidronm home w i t h B f u l l hn.^nionr nnrt n i i f i r h e d garage. This home ia clean and th» g r o u n d s have hpen Inndacaped. Tlie basement hns a f i n i u h o ^ leL-re.'ilion room w i t h built-in lnol(cHsos, P!C. Thla !K a pood hny. Drive by 2437 12th Am. Cl. or r a i l 211'5 nnd lei us show it In yon. INCOME PROPERTY -12!) M i h A v e n u e -- 2 bedroom?, f u l l hascmenl. an,1 n t l n r . h p d f a - r n = e . Kinisliprt i M s e m n n t a n a r l - mrnr. now renled wiih a nic« ncomp. Pee I h i a one for J3.SOO. §9 ; 250" W i l l hny 111 la n i f p 2 bfrtroora lome w i i h a rieinchpii parai;e. N'icf! l a w n , fencpd in hnckvard. .nrc.i l i i i n s room and d i n i n e rnom. y#e t h i s «l S20 21st si. I.PS Daiilh. 10P5.1 Merle M c N u l l y . 2f,!,.|,| Jaok Schrpiber. :i:,3 n a m o n Moon*. 9SI iM.ll .lain»!i, I045.J

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 10,400+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free