Greeley Daily Tribune from Greeley, Colorado on June 10, 1957 · Page 35
Get access to this page with a Free Trial

Greeley Daily Tribune from Greeley, Colorado · Page 35

Publication:
Location:
Greeley, Colorado
Issue Date:
Monday, June 10, 1957
Page:
Page 35
Start Free Trial
Cancel

Page 18 GREELEY TRIBUNE Monday. June 10. 1957 Classified Advertising Classified Kates (CffKUi* An*. 1. ll*l C A S H W I T H t l K D r . K c i N OU1 Ol CUUMY AJJ4 4* ft v0ri-- 1 upturn )!· · »oH-- 4 co DIM u tit* n*»r ir a, word 4 da*-- 1 pemwvii.f, t r i M i t t o n i or t»»r*. I J W B« ,*r lit* P«» inciatk Uitv H l i n d boi aunt*" »·« ·III*. c r t r g t *'ie. 10% d u r u u n t frvw |pi»n»ft. Aai or-lfi-*d till fanr»!HH. iatM7illitio«. C L A S S . I I K I ) DISI'LAT I n r b out ·( Counti rut*. i V o l u m t rsiM vi*im ·HJlK»tw«i KKKUI13 '0 HL KI.I'IIKtMJ Al flM v 1« I r i h u n * **ill m»ki ft« al- J n H i n r * (or matt I h i n cn* inwjrrwi Lett DIM f - i n d 1 l.r)«T-'»Mti»n »h«'rt h a i r Pi.int*r .1.*. I. .-..-« ,::-u. K*»ard. I'k. M K A Y U l from U inr. (J tt*H 1- t.. M i l . i k r n , ('·)».. w h i t * fa «···«) »t**r ( · I f . Shr* S..1* traml on I* f t h i p . Ph U i l l . k r n JU »-41tZ. l . t i S T -Illoivi* I V m r r a n i a n . A n - « » ' » li n»tn# «f HlotiHi*. HH»»*n i«»*- ]»r a n . I x . » l a n 4 t r . f f w rirrl*. r t m v n harm-M w i t h r..lf. i r f i n c * l.r*n»». Call (071. K r » i r 4 . Pcrionol* 2 fOi: d r i n k i n g protUni rwtatt Al- i»t.A.,M Atoi."mou., till Tlfc A.« r. o. Hoi nor rk mw 2iiii TUHTE Cm*. lr,curanr«. (all 1141 r,-rnrii. Mr.. II \\ .in tr»ul»r. Prtffsitona. Semen S · »ii'k K.f«r. A N N A M. Pir Tim* l*a,h.r. l l t l i:th Ft. rh. 2-722. A « . Pk. Z'llNJ. Bu.inctt Strvicei 6 r h / r i i i w . f.KhKljM L u r U l K Cl*«»»'«. N* »!· mirk*. *n« ttk A f t . Tk 111*. F A W S aM liwfl »n««jt»ra fhaTT»«*d M n-arlii**-. I*. C. U..B. F...*. Htlp W*ntrd 7 W A N T t n - r r y r~k. A. i n 4 W. ..r'rt W*ll»r l.umUr IX f i r , - h » r . H*i»Ti*n n*t,»**i, IHl »lh A". " fr « U L..rVh* Kr,*Tlir"i-413I. l.ilM *»tk. I'h. 14TTR. W m . U r i M h l u n r h rn.ifitrr. I i r i t * . W r i ' * lint N-. r o Till' tin*. fc JkM r r;i^M»n for farm » i - r k . M irt t.*na .t.Mir-l fir.t ( « r t .f J u l y . rVntrr rkan»n. Pk. 4101. r i » v * · r t r . · ·! rnji-r I 1 *"! 1 '*. Ib" .. k *ar**- fw.ti.nir*. W r i t , n»- !-f r-t h,«t»r. 1" Sl.uffVr 11. .m. Flan. Ml* K. »lh A**. I»«»»r. SUPEUVISOR WANTED 9100.00 MO. POSSIKLE N a t i o n a l i m m r n i* I t h r p f - f r f r . t f t f n n i i b a n V n . i h a m t « * - r « i f r m n n i r r i f 1 . *·!·. n »·*·(! » r* 1 l i a l i l f in in or wiMiian tn il^l l \ p r » p ] l k n o w n fix.d p r o d u r t tn c * t a l i l l * h f ( l IK i ( H i n t R . No n » l l l n K : A M l i ( a n t » nui'-t h ; n e r»»lrf nr**. « ar a n d J9'.-o i" c ash i»^riirecl by i n v r n t o r y . r;itht hour* p*r w p f V iw** m r y in i t a r t « i t h n o » » i M l i t y rt t i V i n c n v e r f u l l t l m n l a t r r a n d I n r r t - a ^ l n E I n r o m * urmTti Inily. \Vrit* f u l l v . p i v i n t n d d r * « n . phnn»* n u m l ' ^ r r.nd at*? to poi X-2. c / o C.rffly Trib F A 1 . K P M K N , a i l l n r r t a i l . A ? S T . C O O K . S T F . N f V n O O K K K K . t ' K R . FTENO. I f s a l . T H L ' t K K R . m i l k T m i t r ^ d a r n R K K l . K Y E M P L O Y M E N T SF.riVICK t:: r,r»«i-r nidi. rh. : H.I, W»tt4 71 Ail, HtuUfl 12 IllU'fi |lrl »»·(·*. «p»r*w*1 »»'v.1 Ari r .r«»*f«r Cf** 1 ** Drug O. j '.K1 Itll A t t N K f U citra Movrr 1 Yw *·· »*r« iiirmrnts. fcf»t, (irlkt «ff ·!'(·. W* l*«k f u « r i n t * * . You r« kmilj · ' ftift Luiin«» cf )«uf ·«·«. ,N» In* U U w r i i * Chant »f C»U., 411 l l t h . t d u t o h M md lnttrwcli*H 1 DIESEL HEAVY EQUIPMENT M t - c l i a n l r a l l y minded m*n art* n^pi»-fl to t r a i n for JoU I n I h f t l i l f » f - l ( [ f i d . \\ a i r now ( o n d u t t l n c K R K K o u r »· i r n l l l l c a p t t - tu)- te.u I n I h l i a n a . Tlifr* li nn nlill,iation to f i n d out I f ) o u t a n f j u a l K y f o r t h i n f i f l d w h f d i In p a y I n c t o p w a E f p . If '"i am l i f t w f ^ n th** ? c ^ n nf ;i and 4f,. *Tltf to 11(11 M-S5, C/O T r i b u n e . Buiincit Opp*rtwniti*l 9 K i R F A t . K -- r.inr* ·^uir'""t w i l k ·rtTir* itnti'.n. ( a n !*··* «r kuy h . i i M i n e . :1 l l t h A*'. Pk. ?I11 : t r *. ( ,U. l u l l r «iut r r*.1 r l ' r l f i * rf .h «ith*r. r l M t r i r rn'*t ·l.'*f. »r O w n r r m'lil ··!! f»f (S*«Mh [ r»«. n .. ll-.i 17^. PI.H»ii!U. O-lo I'h. 1.KI-IIM -«. or LIvl-ZZll diitlm*. T A l N T I S n a n 4 r*r*r S*fr«f. Z I I I M h S t . « o , V . f h . _ l B « 2 . w.-.k fV 1UIR. t i r e ··*!. r.ri. kf hojr. I K . 4Z14K. fr»tb'(v1. IIOVIM Tr«« fWr*. Ph. 110. At,T»;itATIONS in4 H r M t n u i h t m t . mi n.ti^FL rk. »n»j. *r*«. 1*11 I C t h Ft I'h. 49IIW. Wll.lTt»Vf*r (*.iMr*» IB «r kr««. *tri[t ^utlrtiT, 401 I t k Fl. r. ii*. rfc. z n z w ·»·«. AltrrilVni. rk !'··· IHU ^»^F/i''t^i*tCTil?iM*rLt7« f ' A I N T I M . tir*rh«*cl«f. ·pr«F wf.rk M Ma»««»» Th !»·*·» ·?*« Si:Vr'.NTKI'N I'M *M fc"T """'· vVr rVliat..*.' |-k»f» J»»iCW. § r'a 1 M 1 'rr.'"t 1 hrt" S F«rrir." T" 4 U I W PPM lAl.ir.k tn n«.f r»in»* *,' 1 R Url)»»i*l Tk IIIW. t , U A R A N l - » T D r at«tlfit ««4 P«P« hintini. l-o« Moor*. I'k. 1IU TriAl*. rh. 441IW. D. T. T»etn». { r.SSI-ilUl-S. ir«»»« trap* ramp** I f f * In.pwtMii. Ph. Ffai.. ·:« »f ««-1 R«« CuaBitiKkan I R r K · r r » j i n f . Thoroiirhlr «r*'t- ».limitr« ln.ui* H r t f t U t r . Tk. r.fani till or l.tani 111. Cutt.m W.rk 1 1 CTSTItM h«r lv»Iif«. I'h. I1*J. ( l i R T l l M Hitrh .Surnlnr. «r»»UT tr* I ' h . 4 S 4 H W . H A Y ···Imt, I.ulhrr. t'h 4 J 4 t W . ' f t ' S I l l M t . l i f r . H»llilMt f * i n » ^l- 1. A W N ~ f « . h r i . U ^ l i r r . (t.r.i»n , ,1-i.mr. C » a r . I'h. 4:»W, I I T I J , 1 f l ' S I O f t l ' h i r arid · f r a ' " k«lir.f. B"* U a i n r r . 1 h. O l l l l l t . H o w a r d ll-tcr. 1* MU 1MW. I I A ) K i i n d i t f t . I'h. 4 S 4 I W . C U ^ I l ' U bar t n p H i B f . Cqatrf* f(*r i * r u p H i l l S*"fr TK «);*JI f f s t t l M bllifif a n d i t a r k i r f Ul*« 4 N»« H u l l i n r l biU-r.. C 1 K r k M i ( k r ) . I'h 4 t l 7 . f l J i l l l M " U h r t « a n j t t . V i r f 1 ·!»« 4 N* H.-ll.r-I t.alrra. K o l a i d ti-n 41. J l . r i ' i r r r u f M M . t ' ^ ' r a i ^*^^1*·*. IB- quir* at rr»*r l l t k A « a and »i» st rh 4v H A Y a n d t r a i n a p r m n f . Ixwu |tf»ntri»r. Pfei. K i a r a *t»l or H i a n a Mk H..I..1 12 ASH a. a U..K a i g i i t r *.ii«« · ·erttr. I nnb Qvrttdl I'h S'OW t r t r . riifixU. W b i l U k . r rk aiOSJI H.lp W m t t d 7 S A L E S M E N TAKE THIS QUI7/.I YOU MAY WIN MOKE T H A N VAN DOREN OH NADI.EK' C H K C K Y K S NO Art i n n »-ii*fn-n« r\ I n »Ml r s ? __^ [ ] [^ j (HI h,i\ »* i;us i ( t C U K C K \ \ n u l d y o u l i V » to »-*in Mill \VouId o u litvt* t o h a \ * to[t No 1 i r . d u M r j Would 5 oil l i k * a pv plan i p f f n r t . Thf t f » t p U n i n ( M . , . n o w i o n t l n i i r Y K S M p a r n i n i ; In iti* h » t r e w a r d * *\«*rT nl»*» .rrt*]' 1 )'. \\ r*n ;-roi# tt H C n r I N ' M ' R A S T K f f a t u r t . D C IK YOU HAVE ANSWKUKI) "YKS" t n tlie-e q u e a l l i m a r a i l I n p . r c i n a l K d n a r d i C h e m i l e t a n d ·' M r . K r f l l e r . V f - j m a v I t o t n m e m e til o u r » * l e « n i f n a n d set a t h e above. Edwards Chevrolet Co 721 10th SI. ,,,. ( Grcele 1 \ v l£H£S ·» i r u b kiikc i 4*r ··»* i*«. (.«orit Dowt.»r rh 11*1 ^11 ·*·» trill, feiallmi frW Ollw rk l i f t *itl*-M l§ll »m4 lf»it htmlitif Ft*t*ft tttt- »L*S}il'O()lJI. *fplH laitfci. ittCM tripi lloatWrti nuii'MMt !'!··· t i T U *t UtiW K S AfcWtt M«Tinf mn4 Sttr*|« 11 HOVINT, »r ·'«rt|« pf «'!*«·? Cat U f f - m M » F f l o - f r ai till 4tb **· or I'fc 4*1. Wi«ti.i u Rant M W A S 7 H I - I t*d....r, u n f u r n . [w. u .«. f t k l r r . 1'. (t. tUr- |b«kWr. W A N T f H U -"': S Udr'.-n. W...,.» Iran. Pk. 1101 »ft*r i p M. ·i.itil.1* r.w J atdwlti. · · jr. ..M K r. llxl-»l. X Ht»t k i ^ i f , Wi- r,,f... Mtati. N K W rmploiti ,f Tr.ht.n.* * » A t i S itr ; 1 tix»m furiM.hMt ·r*t1nr,ant ..k-.-Jt r«. J i . f r k t . Writ* Hoi M-tT. t / » Far flnl-- Httutct 1 5 f O n R K N T -Mr. unlnriti.^) X 1^1. rai.m h,m#. I n r j u l r * 1*1« l l t h A i r . M)K K K N T - 2 Uflrf-nm ,Vn,«». Fh, [.* Rail* 1»0. Ill ]»t A ' » . I.« Mil*. IOK R E N T - : l^trix.m (V..L* ·n4 t i f t f * . l l l l Ith !H. I'h. lit). r f R HKNT-5 U-lrr-.r* W...1.* In Kvittt. fall Jill .r**l»r. l l l l H t h M. I n i u i r v ' i t 1 t r 't I 1 "** At#. rk. ti*t. M n i . K H N ^ l r-- n unfi.ri.. lv-,.4, It.. .ir.l.U Wil-.-. I n q u i r t 2111 I t h At*. from, huuia*. w i l l i r r r p t 2 t*-lrt«"m. rT) lt~ II r'.NT WMI Ith A**.. ···.!- · t.U M- .n. r i l U r f t i r » h-fn*. i tr · *n Inrl fl-x-r. 1 \-r » en l i t tl-.r. f o r RtM-- R»omt 16 · ·OR K K N T - t hMtrniMia. S i n f U fil. Ur* itufitmti, i n n nth Ft. ROOM* for -mpl«y*M flrli. l«ll 10th «l. I'k. I1I1J, IOR HFNT-- SK» rt»«n r«^n. Gr»:t«i NiCF.~r»m. CloM U. Rn««»nikl*. · 14 I H h RI. C(M)I, pirn f f r »lrirl#. or rnarr^ I O R R K N T - N I ' * tjkT^r r«*w f«' r n K ~ l l K N T » N . i - » . ' l » « n . M..t f.-m tn i)in*t r*"""- U"* - I t k St. I'h. J O R I t r . N T - K.-ni« f«r · t u d r r t * . On* h.tlf H.*k f m m riffiptn. ir:i llih ft. r f l R ~flr.NT-R'..m« f,,r 4 r.-lW* itn t t h AI*. KHR RrNT-lurniphc.! l i c h t h«w«»- I ' l l M i M r iM. (i)2 l l l k At*. K I K ( t K N f Th* A!rM»r l|il»l kit 11 Ik* motrwnt t slr«Tintf nx'tti* for rn-rrh Ifr I or 4 rJi^l*. Jci«» l i l h . ^n'. )U.."f.M.. Tk. 141 »r I1SINJ. NM'M.Y ftirri.Kt.,1 r«m f.-r ! or J rirli, H4.it In l - t h . ('...Virr f « r t ] j - IIM. 5*TMl-rfi'-«'« *ntr»nr*. I'h. 1I7 notithli rttM FrtM r«kim« ··· ·IB .d »*r* »·· Ci f »t *ru · » 4 4 rof ·tor* !· erfjBvriio... S** * **·!» M U D K R N roofTM tram I» m* Park iaf lot. fW*.itor. | i k * i i « t . roff*t ·»«v tAi)4 · * f » i t « . P f n U t »·· fnr !··· C.M M*. 'w.UM CanfUl^ Ftr Rt«t-- Aptt. 17 F« I..*-- A^«. 17 ·HRCC rt*-* iM- tat r*«t. Ftrttf furah.tV»4 t W t r k t l / *tu ·*· ··»- 1114 ..rol.t. b.4 »aur Wat. 112» l l t k A... Fbl 4112. F.r R«M -- Ffrwi, Trftti 19 OR C A X M r r c t - l ,atr*« ilrrlaa.1 'f f !, R . "« T nSS fc ftJ Ik ui:?;, I; KlH K t N I - f ·· 4 r» *ffi« · nit*. ...ILkiW. t»4 flTM,.. Park I'lar* BH», 121 Ilk Ft. Uq«lr» Car*t»tir N'« 211 I'h I 4 0 *f t04 ft*M MiUl frets III »a. ·· Jttl* tar, *l*f taJ tar.lkt kl »*r*k« All rnn* F** Ur Wat*o*a B T a i U k U in Gr **!«··) b u i M . k f ft*- atfff »«r»if« A p p l y 111 Cr*«J*i Hji*4-n«. Th U4 f r t i 11 5»«tt 2} MMH i t k M. ' n t k A., rh till MottU 24 U»M H^.^r. 2tt l l t h A** th 114 Confalctcc.it Himci 26 Nf W, anrHicrn. a r t i M n m t fcalh*. laria w i n H o v t . nir* «w*w of rr"0ititfi«, lB***Ur.tt'-. Cr*«lt»* N u n l a c Horn*. K l*t.i St., i h. HI. MI.C.IU.C.M. 27 U A N T M l In l u r . "t ' f mxn'i u.H 4»II l.cmlvT Co rh lit «r I11J t.hWAiatS Cbrvrnlrt U h+iihaarl'r* VrJSr H A N kFiaite-ftiln ae4 a»r* IOK SAl,r^-Din (Tnt( Al«* »·»· H I M Fh F»i»» tin K I R K K N T - ft»nfl-r« act *dirra l!ofr.,t I'u il a n J r.:..t. Mil Ith A t * Ph. Sll M A D K t* 9T«n ratm*ta ·«·*·«·, · (ndovt parta. D*tta riaai»| Mill P l k W r***.. *· I t t k ?t Pk 1411 ·*r*|r«. Alklr.'i ^ port 1*1 C*od*. 721 tth H. I'k tlU Im* »»*d lnmb«T, iu* atirthitil, "ard 'm 4tfc A*« rh 12* KI.ICTTK1U Mntftn, all ·(*· -- »·· and irtnilt Hirring rWtrka W o r k . HI Ith 5V 2 »lxhi MI) nf fv^t O f h r t j rh lilt. dni *4 frif»» Grv*!t B*tmtr School · l)"f r l u t k a EiiKtrx S*nif* Th llTRlTArtiri. « f i n TU milk *-*l- »r, IUI. 1. 4 «··» A»rt.fk» »" Ik r...Ur. ITS. R*'-r.tt hutrh*-., Ill O f f i r f Ut-»*n » in-l 1 a m. W A I T 1 I'n't thmw it avir. I or- Mr*. t r i n k f f j i i r i r r . Lunar* a n r n rriair?l. Work (uirant*«l ii:« n t h st. W A T K H ri*«t*ft-- tai 11 -r. war- r a n t y ; ·l*rtrir. )· f r. wirrantr '·If'TM «*rpl7 *lii lltk Si Th H*utchel.l GooJi 30 USED FU Gcnoral Klcctric nutnmati WestinRhouse ironcr Mahogany ilroplcaf extens Twcvpicce frieze living ro Table lamps _ _ Hose colored occasional c MiwttltMtvi 27 ISITR a(U* I. a«rh f*. 41I4W. J k U K H U b r*« rack (M «Vt*t*at» r h r»»a» IUI. '(Vrt*^" Clu'a (kJ» »·» Hh It ( I . K A N rrtt*a rita «aa1*4. I* H*. CAW*N~*»*w»ra akarp«»«4 *»4 '·· palrt4 rr«« t* r *«'t ·» 4*lit*rr. roi Uw. hl,.rr (Lwy. Ph. ZJ14W inrl Co l l l l Itk It At.I. »»ur iBtarair* B»*4« il tnwtf 111 ZOth At*, at tth 5L Pk. 4IH S t T A L *«,t ko^t |1l9k All !?!*· ·ft afitTO |l|1 tth flt lOH'SAl-li-ll ft, i w t i n f . fowrlHa · ith n.lkri. fr.rr». ( ,r.. |Ut». R. F. Rt|UU4. Zull 10th A". *·* aflrr 1 p m. r.BR b t y i f i f an4 r«fair». !·'· '··· · el fit-It Choi), llll IU A*«. RMr Ut»|, titiall MJI"« repair. Wik ( O K SAl.t- lra4* *t rrtili C*»*rai fnr th* phetA (aft TW larr«at atari IB ftorth»r« Goto. Fr« ·* firil, WU- ··JB A Wilaoii Camtr* Skop. ··«*· ' f « L cipieitr,' 17V maUlM in '»"·' « - i r a t t t i « h Oth*r *1m U 1^* »«1 Al*. « » I I »iti ·« ri.t*r» Mrff.t · ni r-T. Sand «n4 (.ra»*L Ph |ra*« baVtini ri(kt* aU^if Plattt n ,rr, w i l h i f i '· mika cf I«it*r. Writ* r rait r"!l*«L Ja*)** M. (;r»»-fi ZKO W l l l n m t Rt., Drattr 1. r4,l* Ph. Arwaa I.T«M. will f i n d thi« ·od'TB thna ·· *i- «*llrnt a*l«rtioB. ttl fellow eopf e » r r f u l l j and wt fi»f l« «*·!«» .».k at r«a«iabl4 t«t Krmf M ro»r p r i n t , nf ««rk ttxlar. PkdB* 1 l\.,n\ nnwl« TV » i i h SI ft ·«- 4 p m. or a fUr 1 » n. Ill* l*t* *t. · totr*. lant»rti«, ind all fcimia «ha^ gmAt r*pair*d and r«roWliUpri» M*L f "t'»J*" ·"·"·»« b«Hfft »Ui I V k u p »"J k'U^rr. AUtr#'i Sport- I r r 4:'wd*, Camficld HoUl EU«. 711 :,h st. rk. »ii. NT.W baturtn rt»'»«l»* ··· »·*' tt.tl *ithftBf«. lUbuilt Lattrrx t*rj r»»Ui*. BtMWJ r»p»iriBt. *· built «tB»ral*rt and g-»rrat»t f* pairinK. lUdiitw cl«»i»tt r»p«ir- ^. T.arar* HI ^'-" h llk Ar »" Ph 4141 HeutcKoU C««4li 3 N T W me* fw ·« 1 *- : * ·* ** ·*· r d-. S-il (tvap. 21ZI 1»B *U KIR RA1.K-ZI', ft. tirn««t fr-- r ,hr-l. W i l l M . n f k t . Ph. I 7 H N I l i a Uth A". r O R 5AI.K-" ft. ll'.tr*'ft r » f r i J ( R ? A I . K - I pi*^# f-nirmiwn »uit» |.rralkf.iiit °»Vu Call I442J. I'UK p A L r - ~ N » « atudi* pwpch. r«»» *rt4 in dark rr**** ·""kair fri*t* fl* jT Nau'f abri»- 1Z17 Itk 8t. Th. til. _ p AIM; A IN? t« J«»d applianrtfa rat. (ft, f »· af"! »Wtrir; rrfrirer · lor*. t » « ·"·! »Wtrtc ; wath* a n H f'lV»r it*ma. Cctnurn^rt Oil Co fell flih A»». porch ttiiW ; r l a t f T m r*»«-ker, fc** 1 lr urhnliUr^L 111! Ith A*t. P RNITURE c dishwasher $80.9 $3!).9 ion table and $R11 nm f i i i t f ?- ln ' ) $ 4.9 n«ir $1!-0 sin.n IOR RFST n-.m . P L .nil b i t h . v rm n i i u n m v u i - ^ n -- -- -- ·» K,,r n i.h.,i Fh. IK4. l f , , j , ,,,. | irvl , S19.95 l l t h S t . l ' * i V \ i * w Mntrl. I« SttlW. C.ll Ut.r*m 2 a n 4 i. IOR K r . N T 5 m . i l l ·[··rtmtrt for WT. » t l Kh PU |OR R K N T * r.«'*n n n f u r n i ^ H art- · 11 7urri*h*4. Th. «UJ or 911U4. ixunrrsT" ri-** ft.rBi.h^ . r t. Trlvat* hath arnl »ntr»*r», u t i l ti*« furfii-h*-! 411 »th A*». IOR ftr-NT-- · rTM.« .m.1 h«.*.r 1 *r,t · I t . 1'artl* furr.i.Sf.1. Cl.-* ta. t.^T w*K-..m«. Fh. 41*IW. U.rm.nt -rl. Th. I t T t W or i n q M r . · t li'': U l h At*. Ot. M ' R N I s i l l . I l 1 .-tr--r., a r ' _ M a i n *th A*. O.OSKYnTri»« '··r- f«m f « r « . « | l r*rii..f*r« *flr-r.m*. H I T T t h A t * I O R R I ' N T " -- S m . I I h.tr^ft.1 . r t AHuM., t i l a month. Jn)-iir« 11% (th St. O K ~ R K N T - I .--tM"» w i i n fl-w inVror.lf-^ ;o.') ( t h A t * . firMh*-1 a r ?*'itt*H» for *fr«l f i r v i i i T . M;. i h if'i. · u i r ·" IOR R K N T 2 ·N*.lr«»i«. f.-n r '»''H firnl*t*1 ·t *r1m*nt. Jnr* \n '1 F Iff ft rftiip'* S w « l l K«'f Brr*rt r»f Mj»t»tiir ··(! utiliti** f ur*i«li**l t i l . Tall «rt*r f rm. I'h. I I T i W . S T R l ' P K I . · r « n i n * n i i : 1 tn.-.« n* , rurnnh*-! a i t . » n h »l...a tr4 r» f ' I i » r » i - r . I ' r l ^ a t * U l h I.*"l »l S t . Art. 1". AVAII.Air.K NOW $ AH New 1 Krtlrmm rXKL'UN'ISHKI) AITS. 90H l.Hh Avo. .U*IUhl» J u t , * U ' 1* Hodroom ^ L'NrTKNISHKU AIT. 3 Kl. H A V K N AITS. lorts l * t h St. Thono 39J*J 1 PARK PLACK AITS. T u r n or c r . f u r n b u f i t t aplt. S t r « m h t » i, hot v t t t r and a t ' t l t l M $30 P*r month API ly K 2 ? tth Ft.. Rm :.i\ r* UOI or O p d y k * A C · n e y . Inc. y* r^. 101. Chlanda-Harris Furniture 821 8th St. Ph- 270 ° Greeley Furniture Co. 2COO S. 8th Ave. Ph- -H20 Used flas Ranee, four bt Two used ^ j O;PII end ?nf USCM! army bunk?, comple Thirty used occasional ch Hospital beds, new mattr rnpr JS9.95 as, like new . . Each SfiO.95 e with mattre«'Es |19.95 airs and rockers $2.50 to f 15.00 esses Complete $39.95 i Plenty of Free Parking OPEN EVENINC.S TIL 8:30 I..H Ir Sutplies 3 Here's A Ser on Nei WK ARK NOW T -.V lio.-Us '.V Ron l'.»o ymir trade-in ns a ancc on convenient term ON DISPLAY NOW, T A L U M I N U M ROATS Car top -(yip, 12 ft Car top atvle, 14 ft J Bull O iupplias 19 isational Offer w Boats AXING TRADE-INS on ^ Outboard Motors ind t Trailers own pnymrnt. Pay the lial 5. HIS TYPICAL SAVINGS: $215 $261 T h i s l a t h e d e l n e r e d co«t: n o e i l r a f r e u h t c h a r t * . MONTGOMERY WARD 815 Tenth Street Phont 31 1 HwMttU 0*Wf 10 ET Mrn* p a «IMT« · r~t ·*- bnIMm «~«. lr« aatiaiata^ Ml IStk H. ra. 1411. U k » n u » a«liM a.tn axial ·lat. 1 .aa llns »· firmH«r« «MW. h Mil ItM laf *·· A I I K A I nramra o»x "*m Urj. .tek M » a4 «~4 tint. .r* aal arfllaaMf. aava at F.ir* · · r.rall.r.. Ill M«nk lllk »·» fk. llll Om TtU» ilfkl «alll 1 H WIVM. r«kw. 1". flat/.n« n*k, .». 111. MraivMl fcalr*. atM» »wb. ·· 1 a. 1 r». ml««ala. 1 rkali atlf. C., IIM Ttk IL l »,.M. Ma.tr I«U« 11 Oil la. a«M fan* ..4 twv. rMI MUU iMHa. rM«* W 114 ttk A.. n... nm AP.T rk tin HUltl Mra «1r.c1 I..M W. akw i~i, .f In,.! rk IMI f« MrtU- alar. C.U.Nali»» la CX ·"arm Ranch Loans Un| Ttrm. tow Rail ASA T. JONES, JR. 101* lib Aia. Sci ClIKord 0 Campbell Manattr SEE US For Prompt FHA nr Conventional Loam MORTGAGE INVESTMENTS CO. 201 Wrld Countr S a t l n j a Bide. Grttltf. Colo. Ph. ITS7 REAL ESTATE LOANS Farm and City E. S. ROSS Phona 4li» LOANS, FARM and CITY ton i Term. Low Int*r*it Low Coil ALBERT S. KEYS AGENCY 111 Nat 1 nidi.. Pbon. 11 Repmenitfii Enultabla Ufa Aitnranc* L O A N S FARM and CITY Low loterctt rite. Courteous and (ait terilca 311 G r e e l f t E\tf. Ph 101 R e p r f a a n l i m : THE M U T U A L LIFE INS. CO. OF N.T. Long Term Loans Available on (rood homes or farms. Low interest, pay like rent. The Greeley National Bank Member FDIC Call George Lyons 390 luiUiiif Material ]4 BUILDING MATERIALS \Ve are now manufacturing light weight building blocks (IDEALITE), size 8x8x16; approx. weight 22 Ibs. l l l f h t t r t n t t h a n d I n f l a t i o n Vrrtalllt -- for anjr typ» of buildlnx, abore o r b e l o w ground. Alao all slifs and typea of r e m f n t blockt. Native l u n i b f r . pnatt. t h t e t a and roll ateet ronflnc. Armor mat maaonry paint, {last block. laytra. QUALITY CONCRETE PRODUCTS CO. 503 5th St. Tel. 2309 leeti fr SuprlifS 35 SCCTT-Atiraur »«tft«M at · S · r ^ tMMta. feoatiat avtrliaa. Cwwtt'a Tram. .« All. fertlrt III 1 A.» M E R C U R Y MOTORS ( to (0 11 T rEATHEnCKA»T BOATS In Stock noatlnt; Sappllft * Atcntorln REYNOLDS Farm E i ; u i p m f n t Co. t n i Uth St. Thone 103S Steals. Plants. Flewan 31 n r Ph M1JI. 417 l»tk AT*. · rt rlami. ard .n.ili. Trrrtr.! ri*k r.ara»r.. !JH» :t« St. rk. 4171. to"R"SAl.V-- «o.ti. «r.,.. Mill«. ear. ,^( Alia. r..l "d r~d. 411 Ilk A,., rii. ·«. iTt'tM' 1 , li'k u.TkM. \::t itk A» RTirKlVtilisT G*M«,. S wil*. w^ Uk. I^,.l.n. f S. Hnk.lT SI Maala. Tkii ,.~k»»a arviat. t" All ll«J '·» lk«»-i. V««tVl lli.ti. toniiln*.. it r ' « M aM r*r- r»r«. .«l«p. »^ UH Ufktw. Op»a 1 ^·y. *»k. BEDDING PLANTS Snapdrapons Petunias Asters Pansics Verbena Maripolds Carnations F R A N K ' S Seed Hatchery 7»» li'th St. Ph. I S Hey, Grain, leal. Site. 4 1 (4 C.T!»v~rk.'l'lU4. H.r. Of»!.. F«*4. trrtw 40 I/ANTED U Vn. wl.aV.- k.r. rk. 4IIIW. *AilTU-- Altai'*. «l«lTM« « k«l^. ra u iuii isr.i. «C k., k.r U IU wl.l^.. J. D. , mil tJAl.K-N.« k.M ka?. rl.ll.. fATrmr^ t.iuaa. rk«« E..M lilt rim. inu. ' . i (IK ALK"- c«iii».. n w t»a , U»*u4 HE »f A.ll 1 niU*. fa Harri«n Hill, Dn«r. J Livestock 41 ^tfjtV."^.-.'^!''- "* .ir.ri.*r. eri.i«« rk. 1»M am *r r*.»a ill IOR BALK--* w«l.t*^! Bh»rt»«ra kvlla. Ai. t a.d 1 T» Ut«ll.f. AI*| A. Heffa^r. Pk e::TJI. riCfllCENT lo» pattor. '»r 4t ,..rli.n- rk. 711 ml ««" Tk. IUK'~IALE · u.oJ. ir«a ... .ptnt.r row.. 7B aa. Ea.ta Wlrf A. L. altna.r ra. 114. P.ullry 41 ,,, 1 1 S.I . I1R1. M I U L l K t vi.tra Alll call f«* thm, Pk 1474 J K. l^a«««. oil fnt Ikna Pk 4H. l-OULTRy waalM-We a~ k~»l a.d l i f k t braa. Will pitUp Ahg cuttMB drnai.f .'«rr «»k «·»- l l l l 7tk A.« I'k II4» Cr~l^ peultrr Hoaic STARTED CHICKS White R o c k s -- N e w White Leghorn 3 and 4 weeks old POULTRY EQUIPMENT · MAN-A-MAR Feeds FRANK'S SEED and HATCHERY 709 10th St. Phone 152 STARTED and BABY CHICKS 3 week old Silver Broads. Ideal Fryers. SPECIAL Ecu tooleri and ERE waah»n. Complete cabinet 01 cooling unit for your bur Etc waah- era for both large and amal producera. BANNER FEEDS M a d e by p o u l t r y m e n for poultrym?n. MEYER BROS. HATCHERIES 719 7th St. Greeley, Colo. Closing Season Values STARTED CHICKS From one week old to five weeks old priced so sell. See us now. Ve (live Pioneer p t a m p t Rocky Mt. Hatchery (Ot 13th Street Grreley Phone «'! P.l Stock 43 toe boti. L*.'. ISS 14 A.t Ph. 1M4. Scvin| Machines-- Vacuums 4' VACUUM Cl.aii.ra. S»r*ir« an part. f(.r all makr*. Call U Ftrr at Rrrp'a. rk. !S2t. Waihinj Mochlatl 4 WASHERS. w*tt*t rn.trtfit. a Biakn. V.rk naraatMd. Klaalw. Wa»kM Skop. Pk. 17411, Ifll tl * TV. Retlit. Sar-ic. 4 USED TV a«ta. rvllr oar.*t^4. ak« ·n .«Tl»«la TV KU. TV Ho.rU. i:il 7tk SU Evaaa Pk Eva.. tOS TV a i e k T Ctl TV no*ritat. Cmrr^* vrrio. all n.k«. Pk tii 101 11*7. 1214 7tk 5L Ef.na. Musicel Instruments 4' FOR SAT.K-- R Tat vlirnrt. mHa a«'i l«tk ft. rk. S1IW. » l HR~*Xr" ! n .« anl b«..k. t i l Sit ft. KIR SALK or r TM t : t'rtiabt ri«a«. ID7 I K k St. Tk. 11(4. tun^l. Kir*ll.Bt r^nditioB. ITC^O (th |-OR~sVl"K-w.h«r k l - f l rk-""- c r i r V :«r«11.nt f'n^itkn. Oil our J u n e ··!*. Sa.. ur In S^'xl IS^rT pi. an rMur^ in prir.. J. S J C.M*. R i l d « i « Pi«M o»«r. 711 1 Ilk ft. Pkori. MtW. Reel Istate 41 GREELEY REALTY Ray Campbell 7:f Realtors -fa HO) Ith At*. Th (41 Cot » home t h » t ton w o u l d l i k * to uff ftft down r » \ m » n i fnr i ni»w l*r|er hovr.* in l U U I r ; i h u m f a i n t e r ! ! Ot t h l * ('nil*'.?!' I n r o n i * horn » l t h 3 « p i » . ; I n r o m * will p » j for it b f * i d M l i r i n i q n t r t f r n . U K P T C K i ' -- S bdrm.; M » p l » »oo«J: X y r n . old; only |12.""rt o w D f r I f t u t n t i t k t r . X K W -- 3 M r m . n » » r I l c a t l H l t h : T V room » I i h ( l r r p l » ( ^ ('olnr»»il rxr.;f »nrt *»f ; h r l c " n n d f r » m » ; l . ? « u t i r u l ! ! } l U R H I S 11 MITCH KM* 115 MCK IfAKX ei'Jl KM) ItM* 41 Austin Austin · f26 9th St. Ph. 4804 In downtown Grtelej- 0 arrn Proapert Valley, *ood nodern home. Irritation well nil ditch water. Level and , ilcr. Only !»% down w i t h bal- « net at SH". and (el land- ord'a ahare o( crop. [Irocer ttore. lotker and meat- irofeatlns; plant equlpepd w i t h Inett type ot equipment. Will net orer I1S.OOH. O w n e r It re- trine and will t a k e 110,000 down w b l r h Includea real ft- ate conalatlnf of larce home, tore' a n d parkins: p l a n t build- nt;. f l l t u r e » and ttork Thll It very clean b u a t n e t t and roren mor.er maker. I'ull rlre IJ7.500. / orner location. A t t r a c t i v e S edr.Kjm home with larte nomi throutjhont. Convenient Jtchen. (nil b a a e m e n t apartment w h l i h la tiled, one car :arare. \\'f will be pleaaed to how you this. .Uten to K F K A at 7:'0 a.m. ally for the latMt auction and eal ettate new. I. lit w i t h A u s t i n 1- A u s t i n , auctloneera. ·ou'll f i n d It payt. \Ve Need M i t l n t i We Have Ituyeri SALESMEN Ray I-araon, Rea. Ph. 370T-W Bill Warner, Ret. Ph. J198 Wilmer Lewis. Ph. Erant 50Z ! And Insurance GEO. H. GRAHAM, BROKER 309 8th Ave. Ph. 780 New 3 hdrm. brick, att. iara«e. J10.T50. J1500 down. 915 15(h St. rery n l t t older : bdrm. home, f u l l baaement. new cat f u r n a c - p . f a r a i - . Thll l» truly one of the outstanding c oae-ln homea. :(17 13th Ave Ct.. a t t r a c t i v e t bdrm. home. .ill. traraie, very nice yard. ISSW. Small do»n payment. »3;i) down, eaiy monthly payment*. 4S Interest on the balance w i l l h a n d l e -hit 2 hdrm. home at 413 Uth Ave. Ct. U1J 13th St.. amall down pay. ment on 2 bdrm. home. H U h School location. «10.?00. A p a r t m e n t houae, c l o a e I n , thowa trood r e t u r n s on the In- Teatmpnt. If you ar* Intereated in income property let u t ahow you thll attractive property. For aale or wilt consider rent- In;, filling station, doing rood butlneat. 2 ttall ihop. bulldint;. equipment and Kroundt. IS500. Just Hated, this well established Cale with 3.1 beer 11- cenae. Close to Oreeler, owner anilout to tell and wanti offer. Member ot the Llatlni K i c h a n t e Geo. H. Oraham. 1195J E. U nrooka, 14M V. Gebble, nua. 5S77 V.'. r. McCalmont, Ph. »541 Evana C. Hlldenbrandt, Farmt. 8775W MARVIN C. FUNK ·fe Realtor ^ 1011 Ith A v t n i a Phone 4I1C EARLY AMERICAN HOME 2140 GLEN FAIR DRIVE T n l q u e ttylini. Shake thintle roof. 3 bedrooms. 2 baths. Lux ury kitchen. Beamed ceilinsr Fireplace. Double tarace. See this f i n e s t ot new homei. 17JJ9 FAIKACUES DR. r h a r m l n K 2 bedroom home Full d l n i n c room. F l n l s h e ( · baaem»-nt. F i r p p U c c . D o u b l e ' sarase. l l c a u l l t u l j a r d . N K A K NEW BRICK .ee t h i s s p a r k l l n n "Wettern." Fully carpeted. I bedrooms t l t u l l y decorated.' All electr c C,K k i t c h e n . Fireplace. K i t r a b a t h . I'allo. »ncf! yard. r,a rate. A a a u m e J14.500. G.I. loan Call for a p p o i n t m e n t . $2000 DOWN S p a i i o t i a 3 bedrtirm. 2 b a t h a j a r d . S»e 2 I " J K l h A l e . Ct today. J8750.00 Full p r U e for t h i s toM olde home. 2 bedriKim*. D i n l n c rm r a r a c e . S o u t l i r e a t of collere. 2124 nth ST. Open Dally J : O i 5 : J H D e a f e n e d f o r f a m i l y I U i « x . b.drooma. l . n v j r y bath. B u l l . I n V l t c h e n . T e t r i f l c mpboar^ and a t o r a t e s p a c e Flrepla.-e Full basement. Double (trace. i ~"^ -. TRACTS F A R M ! LOANS I N S f R A X C E M a r v i n Flint Ph 2S!I 1 Ed. WitMralller Ph. 4i;i. Tel Tank Ph. l i O I W IM! liM* ' «l a^u'ln- Claaa ka, till ttt* K 01 ULE-lrltl l-»l«. ato« fc. aatk». ·· "««· Inai au*«, n«e4 IBfMM tiayattf al 1 ··Jlsi au rrk» Owaaf. Cat**, t. O. »a« (14. rk. lat-- UIW. FOR SALE CHURCH OF :HRIST PROPERTY 1128 Gth Street Office Ph. 551 Res. 5586-W ^ Realtors · 40 Yean In Rutlnest In Greelef 111 10th St. Ph. 7«0-7«1 NO. 9 ELLIOTT'S COURT IS50A for t h l t almost near rick! Small down payment Carpet, awnlnri. patio. Priced it 11000 leas than coat! Thll t your chance to t;et · real B A R G A I N ! 1726 20th AVENUE Very nice brick In Ideal lora* [ion. 2 car garage, ful: f i n i s h e d basement i fireplace*. FOR GRACIOUS LIVING call nt about our liatlnta on new or near new brick homes in tiie Glenmere area. We havt) aome good onet. 2 good ret|. d e n i a l bulldlic lotl up thera, too TRADE yonr home or equity for new 2 or 3 bedroom home* nn JSth St. and »'.h Ave. Fall well- ll£.red basem»nt doned for apt.', FHA finanrinic. Call for a p p o i n t m e n t to Inapect then tine hornet. FARM LOANS We have the beat farm loana In Weld Countv. See nt nefore j o u borrow. Youll save nrney! WE H A V E SEVERAL OTHER V E K Y GOOD LISTINGS Realtor - Insurer Ernie Scott, Ret. Ph. U5» Carl J. Anderson, Ph. 4IS1W M. K. Hatan, Re«. Ph. 7J1 WELSH and ANDERSON ·fc Realtors *fo 811 10th Street Ph. 124 1700 13th St. Lovely 3 bedroom home with full basement. Ideal school location. O w n e r transferred. S h o w n by appointment only. 1127 16th ST. Spacious 3 bdrm. home, double parade, a real family home. 1G33 15th AVE. Four b d r m . Colonial style home, perfect location to fchools, immediate possession. BELAIR PARK Practically new 3 bdrm. bunjr. with fireplace, carpeted, wonderful view. 1202 23rd AVE. Best buy of the week, this 3 bdrm. hunjr., complete with appliances; *et it today. 3017 HI DR. Easily financed 3 bdrm. bunp., carpeted, like new throughout. Priced at less than f 12,000.00. 1224 12th ST. Perfectly located small home for couple, close to town and stores. HEINZE ADDITION New 3 bdrm. bunu. with full bsmt., double para?*, 1 built-in uprilianres. Shown by appointmsnt only. · NORTH 23rd AYR 3 bdrm. bunp., easily fi- nanccd, immediate possession. CITY PROPERTY Joe W. Murphy Res. Ph. 382 Clyde L William. Res. Ph. 1422 FARMS and RANCHES M. S. Anderson Res. Ph. 39 1 J. Lyle Robertson Btt. Fh. 1101 ,

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free