The Bakersfield Californian from Bakersfield, California on September 18, 1944 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial

The Bakersfield Californian from Bakersfield, California · Page 4

Publication:
Location:
Bakersfield, California
Issue Date:
Monday, September 18, 1944
Page:
Page 4
Start Free Trial
Cancel

4 Mondoy, September 18, 1944 JTbe Saktraftelb Califorttian LACK OF FREE PRESS ILAMED BENES GIVES REASON FOR CZECH COLLAPSE KONPOX. Snp:. 1* Til' -( :-<i h"- Movakj,1 fill tn thr 7s;i/is i.or.i t ,-..-> it lat-kf'il a Iri'O pr-; > ami tin- lir-" i \- chansc i •', nrws \v:ih olht-r iiiinmv. coun'ry told Ilii^i; l>;nlli«-. p'"-M' : i . r> r lllp I'nitfii l'tn», liiiiinj.- .1 -i'•• : minutp convr rf.iii' n lm;p. KailliP .-iskr- i !"' in .- v h. -, n. r C2T<"hp(Oovaki.'i. « hni !;!•• .,:i'l WC'llll] I'PStfilP ' :- r T'|-i"l:i '"'I tlil- i."-" and ft "v spoi i i-, ' Drt'inilcly •• nd p":-n n . : ." i in- rzri-linflov.-'l- prnsulnn; vrpin-.i. ' Ar. rfninlry v.-jli '.^ ;< !<;iik-r nun :.:.• i:.-i- 1ion.= iriMMiii..- ri n ;, f:-m pi .-.••- .iii.l l^di'-i to krip 'ho Iio.ipjn iii; • ,lHM-<i about pvont- insidi- .mil n-it.--.iii> lln-ir own country." nieh wli'ii r ;;n ho.slm ;i KM w.-i;- ln-nit; takTi m ' r V,y thn t.'irrmims. Mnnps F;I id: ''Kuropo and niany "Ihrr parts n! the \M'i:d Millcrtd Anally \\hi-n propa;:'i nil.i \vn« sul'>tiut uind inr facts nnii thr p'-nplo \\.ro ili-nii-il tin- truth. 1 '] or p('"|tl*' nmst invr. ;ili iiiili-poii'ii-nt prr.'-t. tln-v mn.M !i" kppl. infni inpil hi-ini-. 1 -! ly and fr-tr- ! Trading Quiet on San Francisco Mart NEW YORK STOCK CLOSE M;W VII:K. HM" is. ov A 'i Iti-ila. i inn M.l-l-ll Jill'.. :l'l .. I Alt.i-i-l chr-mii ;i! Jin.I I '••'• . . .V in, I ;- a i, i a !• all't |-'<:UIM|I > ( j Stuck pi iri-H tnrnf'il up tmhiy. lint ' .\uifi i-.t i Kail, an<l S,.t. S.in. I trading was f|iiiiM. Califninia I'ni-k- 'V,','.!!' 1 '"I! '-ii,'!!",',, ' N ',n'.i n..r pri.'I'rlTl-ll (MilH'il I 'a Inr a ll«-\v at ."..V-. Klddi-ailn Oil \Vnrksand ! j Vfllnw I'ah Soricf 1 Kninrd n pnint Inaih. and \Vi'lls-I-':u£'> IMM- :!. Ami'iiA I the |i'\v ilrrlini"-: < naM <'i»'!nl ii-s pri 1 - I'piTnd !nni '« and Tra ns.i nini i. a ' k ! ;i t »••'». Still-Is-- II".--. Anil ,-ifi A. ' . .'.-'.i .••- ! 7 » AnKl'i-i'iiiiiiirmji i!iii,K .. •_•". '•, Oilil'irnia I'a.-k.nu pt'il. .. . ...'j CI'MI ral Kin-fkn . . . J. _'.'. Coa^l (-(.nil! irs Caw plil :' S ' • flOUM '/.' lliTli.'ll h ... . 1 >• ' j f'l-ilWPI /•'ll'-lllU'-ll lit'll. . . lll'J i-:i.]..i-aii.i <ni . n; i C..I.I..I. Sla!,. L".". I l.iinit.-iiili.rl pl'l . .".J '.. I Man ham Cal. ilhtl 'II- '.'J \ , (Iliv.-i I/.,"i i - - A I (.'itnfnr-nlnn-NKA Trlcplii'to ^<>l M.STKK. 10, l-'Ol M) \\ITII (IKRMAN PRISOXKRS—AtnuiiK tliousands or prisoners taken nt Ant- \vci |> NV.-IS HIIH lu-ycai'-old hoy |>ii tuicd liOle with hi.s major \vliilr linrs of ciiptui-pd Germans msirch past. Big New Air Blows Falling on Reich radio indn-aiid a .-si-i-i.-s of liiu - n il.rd as 1 kint; in from I he I'.alt ii 'Xit:i pi i-'|','i;;mil.t pla\rd a I.nun part 'n llitlci .1 run In pn^pr and ' h u- Mil-sni j urn t cam pa 1:4 n:- nf iriri.i and (•iniqiic.'-t." . : Hailif asknd T.iMir.-- Imw \\. II ho , thnuplii tlii' nnws ni iho Munich 'now air l.|i.\\-. \M-M ;'a!lii i.'l'ls i- ^^ a s ha nd ind. : "Thr' lar-ls nf Ilia i ^iiuatinll upfp '. fiankly and hi.iic-.-tly pri^cnt r-d in ! sp,-,-|a,-iilai- ail Imrni- iandint;.-, in 11.,|- Mwi-pini; thn fnili-il Stall's \\liirli ri-n-iM-d lln>:| ;m ,| .,,,,1 |,, M , ,,,,|it'.-. IIAF M.I-M uiti. ' fullc.--! iiifin-riiatldii." i:i-nn.- saiil | ;i it.ii-k nn i In- l-i^ ( lei man pmi nl ri-i Mi-n. i JAPS TIFI) TO POSTS j SAX KI;A\('isi'o, sept. is. (jp .lapani'sn artillnr\- i ihsorvpr.s on ',;,l $4 ">',',* :. PI- Los Angeles Produce I.US .\M,K I. l-:s .-'HI:. I- I/I'' 'I'.aili.j: In l!:l,l.- anil \ , Cfla lilr:. v\ a - .1,1;;. l.i r Hiilil\- l.fllui-p \\.'l.* t'tl hi. i- I'.lna ' .»•.'' Hli-ililv 10 l,iln IM) IH-.SI 'lull uli luilinriiv nl,phtl\- -.veals.' nn lit mi-\v:> ks and hnn nn Kadolas id.-i\ ami i orti hl,^hll> Applt'H p,T i \\ I . S.jnunia iiiunr. P.'li' ions .li.iiii [ hi.n>- ami i j, .'rnin^.- $~ .sd- \ValKiill'. ill' \\nlfl Kaliillla* U. llMiUr.- unil Skinni-is Sci'.llints JTiill. VH|>I-MIIM .lnnalliniiK <. HI. pi' liiix. WasliillKliiPi Winli-r ISftlril-.a!- i.illll. »:'. '.. \'n II Ul Anpai-anus I al l'"lnM-a: L'.".,- lli i \Ira fail'- ali.l srli'i I lil'iijl.- II).. faln-.» \-<t> III' Ih. : . Inn,-i- 1- '« Id- Ih. Avni-iiih.K- Nal'als 'STil'd,- |lii tii.k-p. mn'M Hi'ii 1 I.- lli : U.ii'i-ni. 17 il I 1 -.- II.. . llxainnas I ", "i 1C.. Hi M.ailn Ki'iinj. k\.-. Imal. San rii-----ii i-onnly iiiul inn lln-i n I I 'a 1 ::< II' : lll'ir LiiltrK ti-illl.- HI : >i'lhn \vax lli'iir.'i- II..: niin-ke.M'i 1 Vi- Hi liniiiy. lin-iil Jiinl San iPii'Kii rininiy Imsli T '» '.I, Ih CahhaK'-. I.'" a I i 'a pinniiliii II. ' I'al.-.-- f, r,0-(i I :.n: Saina Ma i .a MIU-PS* S ^ 'n ', I-.M I'liih .<:. |"T .-« l . , I'll i ahliaKi'. In- KI.-rllM Alltii l.t-hl l-;!.-i l i-ii- l'..i:it Kl. ' I n.- IVu, , i I. uhl I I.-M.-I nl I-'.!'' ir i C. Pi'i-.il l--ii.nl- I ll III l;il .Mnl.M'- Cniiilri.-h l-.i.'iilM-ar T".- \ ::nlih. • i;i'\l! Xiil III.-rn K.'nll-i.ail Phi i: i .-\ hrnin'l i'.', p'ii-;Li H.n I in -•, nai i-iiial I lar\ • M '•! liiliTliali'ni.-ll .\i.-k,'l Can Illl'-l -II.ll MII.I' ll;i J'\ i n Ini.-i na lal Ti 1 ami T' I .l.'Inis-.Manviil., . Ki-ni II < '"-.. . I.i^I" >--n\\ i n*>K"rrl Ct!n«^ . .. .;:' \ I Km W-'K, Ini.. fi : . i Mai in (C. I.. I . H'| ' , ; ,\ia 11 in I'a n y .. sc. j, | M. K.I M.II * Riihhm* . IS 1 -, N.ish K.'lMi.ainr .. II --i Natinnn! lliK.-uil .. H "•» Naliniiiil Cn-h Kf-wl-l"! .. rif^i Xtitii.nal |iair\ I'ni.lnits . 1(11 •-1 .Naliniiiil |liMlil!"rs . . . .. i: 1 . 1 -. Nalii'ilal t.. ail . !i'i 7 i* Nalnnial Pow-r A: '.icht :•'» I .\r-\v Vop-k ivni.iii . . I'.-'j N.'ilh Am- man \\-talmn : - >>- 1 -i 1 Norlb Ani'T-.-an (''iinpit n\ 4-', | N-iilhrMi I'aril,.- .. ">'- ' lllni. Oil . . i:l •-, i I'-.i.nil Ha» ami Kl.--, Iri.(in-", I Ta, karil Miiliir.- I . ; Pai'-Ailn i-:i an A'Msay.J . . '11' 't i I 'a i a nn nl 111 I 'n-l ill i'; J . l :l!'_i i I'l'lini-y'i . .'-'"* l 1 'rniisxh an i;i -'. -'i I l'i'p--l-i-iilii .. ii ] .i I rh"ips Diiiiuv .. :ai ' . i I'hiUip." I'cti-olripin 'i'' j I'nhlu Sci-vii-M nl New ,|.-rsi-y :ll '- ' PullinHM ' I--'. '• Kml'n Cm -iinial ion ..I Aini-ii.ii <'.'"-i ' K.i'li"-Ki"lli-(iriilii'iiin 'J< . liaMiiiicr. In.- l\ i I'.i-inilihf Sii'i'l .11 : l!">ni.l<ls •r.iliiii-i-o A 41'- ! Knlihrlil nil I j ;.- I S,-I,.-!,!.,> I ... lilli'i-s . . . '•'•I'i SI,'. Il' Ynain (i?l '..' .'.'.'" . ' ".".'""'.' -1 ' SIMIIIIJ X-.HI-IIIIII. I'i 'i S.iiiili.'i n I'i.. Hi.- -j |j i S'.illh.'ii, ll.-.ilwiiy I s '-: i Sli'iiiLli'l Itni'liilH . ' " "'"i i Siai.ih:!-'! lias and Uli'iirir $4 pril. iai'_ I Si-.niliir.l ii,l nr ('a I .fin nia ll|;'.! I Siiinilanl nil it! l ml j» nn Sliinilin-il nil of N. .I •IVxa.s (•iimiijiiiy ' '...". 'I'iilo \Vai-.- A.isni uil.'il Oil II ! ' Ii ;MM < I,] nl I -;i Ii I'.iMi ia '"I 'i I fnmn I'.-.i il'l.- •".I Cli,l.-<] A -4 ''i 11)', S I , 17', Sales Down on New York Stock Market* IM)\V-JONKS AVEKAOKS rrclirninary cloning: Dow-Junes ! nvnraRO.--: Tmliistrlals 144.Tn. up i d.:i!>: rail Sn.IL'. off 0.07 utility j i'4.4:i. off o.lii; and fin stocks | 51.-l."i. \i|i 0.()."). | Snips (Iroppnd to :i44,H."i,'i .sluirps, the sniallcst uirnovpr for any full M's.sion sincp last M;iy la. and coniparorl with f)4L'.280 last Friday, t'urlt \'olunip was 1JS.H-0 sharps. rndi.il Alrt rafl r,,il,-d ('orpin-a I inn I n ili'd < ;.IM Imp I 'nil...! Stall's nnhh.T I n Mi-d Sla I.-M Sli'i'l \\anu-r Hri'linip I'nl VV.-i.i,.,!, rniun Ti-lrK I":: 'a .".1 . 1 •'« .. 4»'i . Mi '4 .. 1.1 '4 14 "i IMP, i'ss \\estern Iftin^ary. ; 'ciciiii. in tlm Palau islands, havp • H-i'ii I ii-d h\ ! hnir \eMein I'aeific toda Three Issues Up on •nS "E i n : "i?£'SH"^ Los Anqeles Market ,-ior wiliiam j «;•;' •';;•;',•£"•, ;'!! 1l ;\: il r.' I !;.';,, 1 ;r,;^.''^; il r 1 :i!:' 1 :; 3 r least from the iSt Joseph LARGEST SELLER AT io< SIOKAI \V\KM\(iS POSTKI) i,(>S AXCIOIJOS. Si-pi. IS. t.l'i- it i' i \\ a i n i n L; M.YKQUS KH.I Kl) l,(i.\[i((\, Sept. is. (jW—The Mnr- i' - :iillil'lnwi.| ' I..-It i Sniiivlwll I"' nl SI : nl>- SI l.'.','i/ I:.'. : puny sai.l I\MI I "eie .ippi 'i'loi.m pio\iiiec \\li r>i<< 'I'lu' I riilnd Slati's \S'calhcr I '.uri'.'ui '<|Mis nf llarlinetnn. husband of the ! Ohispn .-nnniy ami Sanin Hari.nr a. -oinitv Imiiilii'i- Inrni.il inns nrdi-rcd small cralt. warnings hni.-l.od former f.-nhlcnn Konnpdy, ,.,. 1 ,^.,, I , . | ^^ ^ . t(| ., I'l'i "a( hiim ilic noi-llK-a-ii-rii ..,( | ,, hl yoMorday from roinljof Kornipr I'nitod Slates Ambassa- ! m ',^ ' '''$:, '„'"•'-.;,. '""'sinrin'"" Mari.-, d of I'oinei -aiiia. I'oneepiion to < K ea nside, to remain j dor Joseph I'. Kennedy. \VI1S killed i in h indn-tria! ' up until -I p. m. mda>. in ariimi in l-'i-am-p Sfptpnibri' 1°- i f, :: ,\"7 '-o'!'!'M-n<-'« ll '«'' S --,<!i'i''s-i'',ci i-'l-ii''! Nexf fime you think about the engine in your car. For even if you only need to drive a shorf distance... •* i;*r'illi!'.VTH'iiilUliliiM|ii|»^ the inside of y9M/^im/3 nnl's* L Let /?PM MOTOf? OIL protect your engine against heat, wear, carbon, sludge for n l?PM" is the only motor oil that stays on hot spots other oils leave dry. and varnish trouble... LISTEN TONIGHT Low«ll Thomoi And The Ntw> 7:15 P.M.-Don IM Mutual Nttwerk STANDARD CALIFORNIA I.US ANCF.I.KS. Si'i.t. IS. tJP) — The eai'l\' sloel< inarki't i,[iened in slow trading toda> \\ilh ?, issues ad- vain-Ins 'Hid -I nnehaiiHed on a turn- I .os AIILJI les InveSKiient and l!\an Aeronautical rfwisti red a slight frac- um lian^ed. Stm k -. 1,. A. ln\ "SI 111. h! K> an . \.-innaul n .il Sl.indaid (nl ',t l 'a iii in-!, , \V.'lls-|.' .-111:11 T|-a]K ! ain.-l'n a Los Angeles Hay I.MS A \(,KI,i:S. Si-pl I \ (/-T'-- Alt'jillll ,,i', i - i .•i,,,, n-i'il nn. li;i I.KI'I \\iih \o t *•:'<•!, .-in :,n. Ni,. : yrr-i-n or Nn : lenf> ivili'.'i ii.l Nn - SL'I'a^.'i (Jrain liiiy pi i, rM i linn:;,.'! l.i No 1 bal!r\ Sl'li r |i L'S. .-MM] ,\'u I .'ais f: 1 .!, 1 !! .;^ ("ailin ai-ri\-aN : ^ uli.at ":! I,in l.'\ . 7 nals. :' milfi, 17 • II.MI- 1 i \. . H ' rlV'iil. I I :'. li:i\ Government Bonds NI-:\V YI'IKK. s.-pi. is. I.^PI TIK- rinn- ',;i: IM-" "s "I hi'iiilw on iht' N''\v Yoik Sin, k I7\' ll.uiC" Ti I'iisin y is :. i-ii. inn ni. Flax Futures SAN 1'iiA vi-isi-ii, s.'pi is. ii:.pi--r>,i hull lla\ ni,i I,anu-"il . Mis:,N>,|ip S.-pli'in- l,ii 'iia'l,\.. I i.M,-ml" r um hangr-d. May .MOW YORK. Sept. 18. (UR)— Ohsprvation of the .Jewish holldHy today depleted attendance in the financial district and brought sales on the slock exchange, to the smallest total since May 13. National Distillers was a strong point at a.Vx. up i r 's: Electric Power $7 preferred M. up 1: nnd \Vhe(?llnK Steel preferred 74. up 2. I'nited IJyewood preferred lost 3 points to HS. Schenley and Park it- Tilford rose nearly a point each on relative large volume. Alrcrafts. recent strong spots, cased on profit-taking with DoiiR-las off nearly a point at tio'j. Bethlehem Steel did not appear for more than an hour. United States Steel eased 'i to 58. C.'hrys- * ler dipped U to Xfl. while General Motors gained U to tiPU. Cotton Futures XKXV YORK. Si'pl. IS. (>Pl—Rcn»wp(1 M'pnll.- n!' ayililliim sinuiiK i-i'Uiin-strtle j i rpn-.-enl ill i\ c« tin- iniincdml^ .-Irp.s tci 1 ralsn (iillnn In rn!l parity hrnucht In I null- unil rinniius^iiin Ilinj^t 1 lju>iug in lln- I'Oltnii niiii'Ui't Uiday. DiMliinl inonlhM. si'lhim H! H iliscdunt. l.'il l he iiihiinii 1 \vhiic ^itinrt in the noiirhx iHiKitiniiN \\^r»> Imiliprl hy i.-nn- siiipruhlp iK'ilf-'i 1 snllinK jind liiKiindfllion in (iruihri Slii'iihniK iiperai inns frnm nrar to lalrr MlonthM «iis a rf.alure. I,ati' pi i-i'- \VPIP iini-lnin«''il tn fi5 '•.•ins a liiil" hnihi'i' (iitnh'T :i.16. 1'c- vii'inher L'l.:{7 iilul Manh Jt.'JU. l-'nnnrft i'liiMp.1 10 IOMIX a half IONIT tn >l . r > ii'nls hitihfr. Oitnhcr I'l.-fl'i/t L'1.4:1. Oi'ii'inhei L'1 :I!I 'h ': 1. ,|0. Manh LM.LM. .May -l.oiifr IM.OT. July 20.69 nuininal. MiilillmK Hint L'l.'JL 1 . Los Angeles Cash Grain T.np AN'fiKl.KS. Sept IS. (UR>—H».» miii-liPt: Alfiiirn I'. S. No. 1 iini-prilfi'. ruled s::of(i.Tii. r. s. N,,. j K n>i-n m r. s. Nn. L 1 U'a I'y $ I'li ffl L 1 %. I'. S. No. '_' I'JI'w L'l. Nilinhi'i 1 barley t:.'I! if :S; No. 1 oat Los Angeles Livestock Shortridge Will Address Club Meet n v. '.'1 in i i.Mrs t I .in I-IIMI. I ,ni ill IIIKS '!i'l(li-n .li.i-.'-n 1 1 L':, Vi 1 :M: (ip-f-Kon < \ ill,'I nin-thrrn $:, I'{/--".. .1 < 11, i l-;i;j:plii nl : l.ii'iil. Sa n .Inmiuin vjillp> unil I'nin hi'llii viill.-y ".''I TI- I'-ics l.or.-il l!i-iins\vn-l<i sii'/IPic Ih. : K.i-: .lolHf!. 1-lavpr finis' SI 2-1; 2-lH.viT HHIM ; "LiMt'iir-i-' Dry pii'k. Sania llii.i-li:u-n | T.( IS A NI \ KI.KS. Scut. IT. <UI!>-t'nttlp John Sllorl rklfJP. local attnniey. miiiiiy anil San i.uis nhmpo I'oiiiity. i-rni..u. i.-aiiii'i.- I3nn : fairly .-iitivf -icaily in i \vill he the suest speaker nt the next j" :,fi'/i : '.':,' ' -il'inn .-ii.'i-fi M:^'M.'J: rnr-,1 nni in Km.,!: a! 1'J: 10 Tuesday, in Kllint hall. ".VorinnpiPd: s«n .liiiiqinn yalli'y Si.m-jmasM ic.l lnii>i« $1 I. .iniii'. 1.1. :ir,: urn,,) "The Candid Camera" xvill be dis- ,Hn,,,s,,, HillOH ,„.,„ „.,.,„. snnn '••h incni !tm-*w ^1 13; \viuif* Spanish In.n > l T.'I'H" "."P \vhii*- cinti'-s l"i:il si rr.'i •J.:T.; 'hnit'TH. tor;i] AVl'.ilP Olnhrs $•:.::.. !V-;is • Mi'itcliii'tno i-uuiny 1 1 f u \ -1 . '.tr 1h SftntR Chi r;i ••ount v 1 4. !»•• Hi [>e;)(')l"s: PciitlinnMl -Yni'H ip:i - RM» f'ls ( ;-'ms f!0« ;iml la rfrff fi ' - ( V» 9 Tc lli. . S;i ; ". '^n^sVZ 111 ::,,'^" 1 ;:' 1 ": 1 :^'^'' **• w. sh,,i-tri,i B e. acc nmi^i «> mi-chum Mill* $s.,.iv<r ; to Nun nan Hoti/.o. chairman. ]n .".n; eoinnmn 'to rmHllnm Tf't'Oi-r sii-t-'iN — ------- ..... - ----- ------- f;i i i ly ;i r i \\-r , ri)u>ul ,.) > Jjnif: lit •; r i/a !v»-s i ijn\vn In 4 1 II. I ill . Hanlys. XViil «nn\'ilk. :;'••' Tlclls. H.ial. San I),"L' Hi vi'llnw i-hih S ••>, t1 lln Hi ; Kn'smi rhili il n v,' Ih. I'l'lniM- P.i'iiumont-Y urn ipa H1nni1ar,i« I'.'.i'.i,' II, : Sun Jnaiiuin \iill>-'y l-71.'|ihant ll.'ail. 1 '. .umriiuo I"'' Ih.; \\'aphini:liin lt;il- >an prilll"«. half-hUMh. hnpUcl S'J. 7:) '(t 1!. 7.",. I'liliitni'S. Stri-'ft sail-.--. Klll-ll, KM. l;s IniiB whin's. SaiiKil!-- and T"h.'ii hnpi c-oni- liinniiiipi *^ Id; l'riclo«. Suii-liicn. I'. S. I-A S:1.7r,'il i :!.77. Stiua.wh- XX'hili 1 SnnimiT, lorjil. S;m (-.!,••:,, ,-nnill\- iill'l niiillli't'ii .^"'"^..111: Italian il'ti J.r.ll: Hnhhjinl :'. '» :!•-, Ih. Svyi'i'l polntoi's: San .loannin \'all'\'. In.iil am! l.-oarhi'lla \nllcv all vs I"* i; !t'i/7i Ih : i-Plllhinnt inn .1 fa Cr Ih. : Nn. :s L 1 ! .. 'U 1c III. 'I'ninalop^: l.ovii! San !)i"i:n I'nnniv iinil \''Milin;i i-inilily. IMKS '.x'.H a nil ,",Mis $1.7.1 "iL'.L'.l: Hnntti Baihani 2-lnyci- r.x.'js ami XX'atiTmololls: Tnn k loin. no curly sal**: ."tl-cpl salo*;. PIT loll $10 on KII a! iinil San .loniinin x-alliM. Poultry and Eggs 01? KM-' SrV-np -".'i l.'iMv "-'»: -."ih.Mr- dnru': mmtt tn lli. ' <'!)(.:I-M \\ nt<I«-il tanib.s uuuufJ at $l3.i»o or IN APPRECIATION \\'--' wu^li IM t-xtMid 'tin iluinks m ill! our M""iiil.- 1'i-r i IK-11 <»!"!'' n UK s .-nn! >\ input liy It,ill-li \\". Hi.U.- ;tii<l Mr. and M i .s. J.' \\\ OBITUARY NOTICES T/)S ANdEI.KS. S.pl. IS. <Up) — \Vhnln- «n I" 1 - prii'f^ con ."ii ni IT m - ;til* : I .it i u> % . A 4:U« 'ir..-; Hniall. arn4lr A Hif/ h _'ih. A A 3(if(i :!7r. Rind" A r.S^ fil<-. piiido Ii l(ifij*4iir; iiifiliiiin. griido AA ."i !"•» r.7c. «n«it A If* f n 'i4c : f nui 11. ' rude A -4 '-j 17. '_'!»'•. ('nnd]n*l Rriidfil PKKS (" n-uiilftn Uasr->-> r>H rur. Bt'Hilc A A '> 7 ' 2 r . « r;nfo A "i '1 '" ,'. j ' • «• gr;i(]'- n " 1 '" -'.KI' , medium, gin do A .iiifMSr; Hinull A I'lra-T.-. DcllAKT. AI.VA .IOV- - Finn -i •» 1 sn-\ -.. Hut tor nnd pun II ry niirhiint; f 'd tit r*»r A I\ ;i -l"> V'ri hiri. ti't';i nt d.nmlit \\-> •}'•• ' nndu-M cd l'. id i! V ;it Cti' • niawn c'hup* 1 ! f*>r Sylvia rmr.pb.*]]. ;;<.i. )( f SrpU'uilHM- 17 JM a lorii! ht»|itt:i1 She i':ainpb«-H. flu- llc-vi-.-nd ' Anv,« ' I'i.n'l TliiyKv* u ii.-- nr*:.iM IM n ml Sam K l.-ni- sM«M'r st)|iiiM. Mii'Tnvnt was at (Iixicn- iawn Mf-niMi'ial Park. COI.MNS. Ilia.KN-- Fuiu-iri! t-nrvi* OH will Iif hHd Tn.-wljiy. S.'pifmli.T 1 !K '2 P ni ;tl (Irc-'iiijovn Chnprl Inr Holcn Hnth (*n|- 1ms. is, wlui was I'at a My mjurfd in an MI i nl> Ml St ]iti"'tnl>'T Ki. Slu 1 was lid i n a i I >a lla?*. Tr-xa.-J, and was fMtiploypf! tiy i h' 1 Sou i h'-fti Pnnt io i "nnipato' "' i h.> i HUH ol hi-1 d'-a I h. Sin- i^ nnr- v i\ "il hy hi-1 1 rathi-T and inniln-r. M r. und -Mrs. Huy Pu'il. I L 1 1 K«.hi.>rts Lane. a SISIM . i 'l,t i M I .••(• foiling, and hd 1 Ki ainltiioilu-i . .Insio Hardio. of M;tk'>r^- f'. Id. Thr Rt VH nd llurinn C. HaiT.-tl will nfl iviali', Klorch'-i- Jiwylcs w=H hr- iir^.tnisi and >ulni>t \\ ill h.- Sam Kl'-m- «.iM.'ci. I m '• i iiu n i will I>P ill (irt'fii- tti \\n MviiiiM ia ! I'M rk. ria li\ wlio rlu'd S' i pi^mhr-r 17 in 9 Inr a 1 Ii'is pi I a 1. will he nondin.U'd Tuesday al !" a. in. ;i i t. Jrivnla wn ("MiHpH with DIP It'".n (lid I > \V. Tin nfk morion ofl'icin t: i - I n I c i nn-til. \\ il I he m C rrriila wn MI niof,:i I Pack. Tho ml ant is stirvlvi-d t'\ In-r pa i '-ills; m and pa rents. Uctirpu 1C. I »<-Ha i'i. f ;i-ci-ni lelrl. Alo.. wnd ainil.i nnd Nneks. Mi and Mr*i. HI»I [ Williamson. Jtachii(d \Vj'ii!i and FH'i Bauti.sia of FK.\.\rKS MARION —Funeral •*nj-VM'(»H wprt' cundiictfd ihiM mornniB Ji i 1 n ,:;o o'( Inck at iiiv»f nlawn Cc-meicry I'or Ki anccs Marlon Kffse, S'J. who dtfd at \\'ilmiti«tim. Ca lif.. t'ollnwntR a tdiori ilhifss. She was a native of TOXHS and IM survived hy her mm. Hruoks W. «'lintun. \\ 11min«ton : a sister, R(?!»sie Kei's«\ nak.-istifld; a hroiher. Wahrr nu'^ns ni" Phueni.x. Ari/ : nnd Ki-jnul- di i Id ri'ii I !*v IIIK Ha in K, Kra ncfw Marion I^inta. Patsy Hulh McClinton and ,!• ; i y Yff McClminn. Wilmlnctun : Itronkf Wnlt.-i- Mfflinum nf WilminB- HMI iimi .ludiih Elin.^p K«M'KG nndTliomas \\~al l ei K«-fs«- (if Dt'liiMi). Thp UOVPI-- "ii.I l>. \\". Thn.fkmortcm officiated nnd in -yriri i-^t \\ ,is Kin re net* Ha > Ins. with Sy m K !• -in.--ass' i•. suloisi. Int^i-m^nt was in ml Park. ASK YOURSELF THIS QUESTION before you borrow! Why pay more^^than \\\^Juneftla/t rate for a personal or auto loan? The cost of a Bank of America 7i#t£pl&t personal loan, repaid at maturity in 12 equal monthly instalments, can be as much as 50% less than the cost of a similar loan arranged through many lending companies...and there are no other charges — no deductions. You can arrange i\7uH$flla/t personal or auto loan quickly and without red tape through any branch. iBank of America MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION • MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM INVEST IN WAR BONDS AND HOLD THEM UNTIL MATURITY DR. E. P. EDWARDS, D. C. Health Restored by Modern Drugless Non-Surgical Methods in the Largest Most Modern Health Center in Kern County • Food Allergy • Ba?al Metabolism • Physio-Therapy • Colon Therapy • Diet Correction • Manipulation • Complete X-Ray • X-Ray Fluoroscope DR. E. p. EDWARDS, D. C. 2728 Chester Avenue Phone 2-3570 BAKEKSF1ELD WE Buy Used Radios Fox ThMtra Building 1018 H llrMt, DM 4-40N

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free