Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas on October 23, 1908 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial

Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas · Page 3

Publication:
Location:
Iola, Kansas
Issue Date:
Friday, October 23, 1908
Page:
Page 3
Start Free Trial
Cancel

THE lOLA DAILY REGISTER, FRIDAY ETEXnG. OCTOBER 33. 1905. .1 The Fall Season Has Begun in Earnest | ¥^VPt»V iZofiintt nf iVif* cfnr<» ic rf^^ilxr \\,i*U n n fi f i f finrit n t i vro cliMUL 'intr nf fnll fifvlps and pvprv dcnarfmpnt i>i «f reniintislv strivintr to maintain itS Stan" H E VERY Section of t^he store is ready with an authoritative showing? of fall styles, and every department is strenuously striving: to maintain its standard in upholding the reputation of this store as beinj? Ida's best place to trade. Exclusiveness is one of the features of many departments of the . store and practical satisractory economy is the chief feature of this house. It is time now for you to tabulate your fall needs. F.sl] Silks and Dress Goods r:x(U sm; and '.\<:i<\ iJi:.-- il; rr^;:- I ^tl•!•1'^•. vi its '•iii»rci;i:!iii iii (lu :n !(I(r mid ciHiiiiL-tiiic-s <(»• il^ <iisiil-.ij-. <i:" m -v. IJIH i";:!)- HVAI < l!l<l!'i'i"JS ;IM silimsi. <'i' -.tHiV :t niiicjil fin.i i>> ihv lic\vc«f cciKii^iiii'.;-" irii::i i'.r('"vv( r;!r.<iji(':i:i Vnnii- iit;i:ii--. 'l'\:f vU'tvW'^" ::'•> i-(t !<-riii:>- iunl ^(I.".-!::';-. ::: '.'..i- /.iir y .t'.r. SKTriii'rliii;;" >.ij-i !ii'-. jilr cs'iicciilijy !li'(T<'-ti-rir ri-i? • <><> f;-.ii!\ ;i! i.i,-. .".!'..' Fall Millinery Another Bi^ Shipment of iNcw Coats \", I' M'U 111 r i.':c )i' -.i ill (ill;:;.! •{! 1(1 "-iJr.- >!.'•(• :-\.-i:> y.:v y.-:.',. ! I'i • l" .(• Ii'v tli;ii: !!!<•!'• ;><i ,*Ii. I'iisiil ^'i;<(l<-< <'iiiUi;icc ("it v-iil- < *l r;u<m' I;:n( vwf •'i-.ir.w.. I loiti .",(lc !ii :tI.(Mi |i(r .'ii:.!. 'A Picturesque Modes <;»• the Hour ilU'i'^ iV'.i' f'i.'.f •Id flViJMT- ill 'iiM iraiiic^- jirr UVVAZ n - i :i -.;ri-r j|'ii| s'ill |i |<T:- fiC ,i;lliii! ai;<l iirlM^r t!ic Utw\: <,f CHMIITI ! a;-;. A :iil ,. "i" it K >:ii;i 'I J::il loii 11 V. il: (iai! v\vr\ 7 // IMP. Tliis lij :J ^li.>-.«:!!- fi.r /'^ / / // -i::!! I 'M-- \'( liuj;! (c li ...li-nl wiilll'ji nl" Jiilir |<rr«-i':rc ;!:nl I' I (ri.•::::;<•. H'r in <•••!!; •.ji.in iii^r j .i 'liiliv Hie -..rcM 'ivV iiinr'rr «<• liair fwr ;u:;l -n I'airl* |>r;<r«]. I'ririN liM antl Hie |IIM»IIIC tin- j »rut V:.:'' •'r.jt!!- licr -JM-^ inr lii- n.!i ;« '.Mt(::!iii;:i: a;!..' ri >iiv ihiiij. M(- '.tiiiai- '.Jiiiii- •.(n rii"c «\aiiii'!« - i<i r.!i »'.!i> >i <\riur o!>jn 'i ::ni {;r<.. I a<Ii<-.' Hla^ ( inrj-. !u-<.t ialin-< V «• !i .n«' iMcr .-ho-.*!!. <rj»aHi««.' nhU %r.k Inilfi, \r1 ><i ::i:ti Imitniis. v.i;i nc :;ili .-r.'ii'. -::rr;;:l i>rirf S.'..!!!! I.a»iir>-' I W't -'i: f'fzuv.l iirailo:! Ul lii r. ii.i.;. 1 r.!!;i »;ik. aiiil !•!!•!<. M^. Mitli ii<« NIVCMCS iiiaiic fill!. ilr.iU ijiili-rril. mil Moria :M->.'»>. ol'i-vial Kiiiv i;ri >a «irliini < sal nutiCN •n I .KMii!. Jj.nj. Iilack a'nl uaninJit ^<•t!r«-?iU<•<.' nitii i-'iipiri- >iai-li. lal- ^lyU- IriiiiUKMl with Ian:'- l>aJ- toiiv .' >t-i.U(l, ^i:,.W> -Mill i!5i l" ;*•_»'.<•" r !i:!'.;rt II'N jiiiirniin^ii (oa!*. i!<:iii) (riri::j<j| ami »»arii'h liinti. >jn-. villi .. ' • .! ^IJyit ( ril 'lrca"- l»«'.ir Skia i i'al*-. «.|ic. .••iai s-iJii*. 5 -2. I*> ami IIK- pnttj ri:ri) ^ kia«!-«. tli'aMr »'rra»(r«! ^'2.'X\ i^i.TM IIjt ii> iixw* (! \i. \ \f IJ . • ."i^t".irt;il'i.< •(tiijil-ii; t'"r I I'l!] .i".;! v.inl'T ;.| jrral •auil-N, '.;!;. \-,.nn;;;i <|c»ii<ii;- •.«•••(! ipi;.- v. fit;!;; i i !;:i ';i < IMIC'! \<N!^, drai'."!>• »v ;'iii"ii ^:<:|-. :> I •.; I I <..':!:; uili ;, ! r t'li- - i:ifiliil »i !.:'• Ill" (III"'*' li 'Vi -il . . . :.'.">'•. .'•(''. 7.;c. a<!'i :1 ? i>!<'ii StiitN 7.-X*, rl.tut < l:i!!lyn'v I iiioii .Sails and .'•<»«• :' • !'.:..- .^;.ii (H ;;r .l.il. .iiii:i !.'..• pi: ; ) ;:•(-( «i>rl iil:iii|.i'l>- i'-ial !'n'('«.(«T ( <>r»i )••- l!r*l in •!•.• Land. Vicliii ial IJ ^•^i«i\ l *aM< r'i« t^-rcni- NiM*. uarni ••lim-^. n.-v, Scan"'-, lu-w WiM.I ?{(i*i«rj. Kait Sl.irS. Onttrr: iM«r'tlii:!t \':iiv I'cr u inter «.:•: .rill l :»:d :;l JI e H A K g?^<>.I>?' K I i< i: •!iT\r>'. --iKL*!. \ vi.ri: rui; UM: V. M U. I 1M- a*-<>i!nniil '>•" l.arr ( iirtain>. •.p'rial i'i:iliir«-d,. (i'tii|ii''--c^ NiilliniT- l-f;i. • H»!f \<'l and ^<•^»•llv < nrlain*. aH nt T; ".i!;-- i>atti rn^. iii^t t'lirn- -• ! Kji. -|n:i;:li« l>rii t li at 7.">r. '.».">«•. >!.!;". -ii.<'«>. -:•'...<). and ^'..:>». STOV£Sf I !iu- I'j' (.'.i^ n<;i|iat,' Si 'iif.. • Mii '.''ju* "I '.f -'11.111 -1 1 I.) II1 • • • .1 •• ' . 'I'•'"" k. {. lMaii:Miu. Siiji;,!; 1 2" .1.1.l;^ . r:::.-;- I'HEWS OF LA HARPE H::£;E';:.i.i'7:.,'^;r9 ^ M \ I M s^'.N V: ?:i.» I B J n»\ i: *. . t K! I -. u'HiMM ri». i I I Iv i!i ::-li.;;;.:;i i;.-.-\s Will llor »;;<!!•!;- al (i: {/.•!..(!. Is;- • iii S,ii!iida> .'ii;:i.t. I'.r-'iim' (I .1 :'.iiiA.;. riulii 'I.;.'. L :i il.iiii" ! i''- !i i'. iu- i>':-':-;.. •;! i-.n.'•;!::• , I KLSH rA.M>ll>. 'Ml! <" ill,!; (tl ;itt'.- and I'.fi; IS cniro 1r- .^ii i: i .iu l'>'c:ii: V fVOl.V f .Vd w iiKs. j't,' nil in iii'iiiiil s and liair ;M Hinds. il. lil • III. A'iKCH .V Il A.Ni-oirn 1. J .livM'Ir;. HEWS OF GAS CiTYj i:iMsri;\rro\ iconics n.jfM: AIJ Tl \ U' I 1M Ix TOSH .IJ r. , ».i<ir • arciiill* I 'ollinL' l!'<- Hi} U N Vi>i:i:iiii(-<-d I!<*!*"''liran> Uill Car- | r- It Wii;; i2a<id>»ia)- .Ma.ixriiy. ' Pure in .Mi: I \s .MM ^^ ti \ r i r > \ \s. !• i ;;;•• nil ii • •>.: :;|'.ci riitc in I iU rovMi"^':'"". M 1 .1' irci'/f •,, ; • ,M,,- .,,-v, ,. • \ . : ^. ^ liti 'l.tni:' r i • 'rr".i:<'"' i' ' •' • : • :i 1 a\ .• lui- liM 'x'ni jtiiir ii:<'i', . •. ' x.iii!- < "•• ;•• II. • d:!ii::v.:i- ifji.iM i:. Si<-,II.-Mil rild-. ii'la EI? •t! I It riis and .liitlur^. •• i-n '1 Til- •• I 'lli I I 1.1 |. i'l (JrandiathiT \Va^ Kilhd. .iii,iy lUiMUn "ll'' liv'-^ II ••.Il 'I' ^' lii;. (•,:>. r .'fivcd a li^'.'^ •.!•..in .M -^ur- ' r^ilii i^l il"- .-'I 'M •'I <ii;i.li i^. iiis nil!'.'I li.;- 11' li'-i ! IMM -1) i'l-.; ! liut I lihi., ! •I •• 11 (.'il. il li;' , I I illl '•••iV.i i'-^i.llll 'll'l 1' in;, r. .1!. : • : • . • 'I V •• I'll, •. !••.." , i:; I--;;:^.^ 111. It-. Wi.i U.'.'; - .1 \Vl,;i. ^.;• . Hi:i' li r. 1! rcr^nn;ih. ;..••! >: i-tt V.^-..l. • I . . \.I.. ; • • ••'.,••. r . ; !.• . - .•I 1 -1.1 .!:•. II I". Mi-<li.^!'. I 'l ,•• :]:••. (i!>I:;.. ;•!•• li- I-P tlic si.-; : i-\ i'.'iin.-as t 'i!\. n .K . •• i'.i.' •• • :i ::ii;; nil I |i'' li'l -111. .-.•- Pure in the baking. Never Fails. Try it CWCAOO, I <lriraiii/.:d On-iic-lra. • ill" n;i>:iriu nl" i 'n- ('iiiua' i-!'ili ' — :• ;]• .';i I'Vi •< ii;-u.in./•'(!. ;. ..' ll! r!ii v. i-..; li'T U::. a \i' ii.^;:i '••is xvi r.' ;,ri-.-••::; WHO iS THE KING? SiMiL' in lo!a. j "~ l ..;v .i„ H'M :..-; ..r 'Ms - ip;: at j T:,r N.imc '•f n-i !cr of '^-//rcJcn B^JHIedj!' Half the Tow:-, Tcd-iy. I'i 'ii!! 11 .111- I- 1 • -111;: rlii I- ••(! r;i : i' II <'i <• ii !i i.i'-iitli-is. I • • !iiiw::.- •..:i\'-:i in Mi-^ Kik's hali i :i i I •'..I v.- il !n.-sda.\ iiiiiit'. I .:-.-.i 'nt I ill:; III .>.\.'l .. 1 r.illid Ihi- « r ;M -.i!;M; ivi'i!.- "-'iv ;; 1• I ' I af •; 1 .1 •; :'• 'i ^r 'ti-- will l:'.' I>;i;:' Ir. :; ill:'. a:i-".\-r • •.'iir '.nii; inr ' I;M^ nn .-s i' ii .l \...i IM!;': ;i!i>>v. r <>• I;M.~- it <ir- (.111-. ui;l: .i ir !.d-- i"'•'>.'•[••,...,. ..... ,,- . ..^ <;-.!:s lariii'il fli.- cif.v. < !i :, I.' :-.,i li.;ii-:>;:. • 1 f^Koi' ('•A''- I 'roN-iiTc. : I . • ••(.'•• •!•.• u •• •• I; - ll-. V ' .:ii ;l 'i- •: .-111:- .> .->•••! . .! •I - ; i.. ;i: I -.: i • i - i,.'ir': •!!i.- I ;i> <'i;:(. iai- ^ ^ i. i" •.'. !••• ;ii'-:i;. ni i:..s ii/j 'ii Book« Close Tonight. ii-^ M •-ist iMi inn t'i-.->i •.(;!! i i".--- i!iis < M.nins at tin n'l Iml-: ir -^'-.I'l of Williaii. !, a [•:,:;v- n:' S -i- '• -1 !-!; ;!' . ;•• sii'. ;•• 111 !ii :-Ml i-M'. i -n:ti> IIM'-^ :i ;.!i ';'-a:i'>ii lor iia; ;!:ili- '.. ' • : -. i:i !;:;;!- in;; mir li^- tii ONE PHEASANT DIES. iWIr. Criimlcy Making Cage for |l>»Winter Ou.irtcrs. • i;;.- n;- ill'- ;M '-ai :•!••- •.viiii .^Ii --^*.*t" J (;;i;.;-- W'.i;•:: ! >. 1 Trji-.i.- -iii;i)i'';l i ill !•• In CiiMii. (•' rl, <':illi-rtsnn for tiisi i iliiil ion ainnni; t 'i>- fann >TS di'-'' !:i.-r i;luhr. VV..:.r <-;. I!T'd ii- (l<atli i- nor Know:: Tii' :•• w.-ri' twt>nry in Ihi- Imnr;: s -'iit In-rf. I Till- ("ijiinty Ci^-rk saic! iiiis iiH 'irninj: th:it lir '.vduld not niako an effort ; to di.-^trii 'iiii:- i!i'^ hiril.s anion;; rli'' ! farini :T.<; this f:i!! hin. would k''fi> ' Tht^m HRiil March ihi; nesting soason. 1 Sam Cniinli-..-. lornir-rh- j.initnr ar r.;.- i , ... Mvv :. . • •• }'••;•> is a Lranf iiiril. If .... r.iy • ;• . • .;!•->:; nn'y laru'i-r. ::',•'•> I! 'ii-Ii ;...!';•• aiiri iiairi- hri!!- !i til- i:;:^.: "I" <•:>• th'- ^r- .i^.i. - • ;•. r.. — lit '(-"L- a. ll iiij 'iijui: •• Ii-i - .ihr.'--? ••! 'il*' liiiii kini-"'!()ni. •ip-: ai.- 1 I 'l '.v): .'s :',],• farnit^rs fri'-nd. T''. \ vill !i- iiti it"i! S\ ilii- i;ani«' lii'v-- i:i •:! •' • • :••••• r'lffici '^iitlx tin:i-.. riii- • • '••••iitry in r. ti.n;.' '•^M- of ;i.i- :. .-\ti-!-iui:,a; iiii; till fff T^a. :•;; !- i-i'i'- ;'iiiii Cliif;!:^!!. (Hill I';:- <• • • 'K K;ins;is this fail frnti! ;; ia';;- :j.iti;'- :i;-i-sirvr n>-a' t'.••'••. I>. ; •rr:.\is is st-ndiliiT onf iw.-ri'v In . .M-'i in'it't>. •ntr .i .-tin.: tlnin In l!.'- i-.ir.- ni" til,- coniiiy ck'ik ;is:iii:s liur- Women Free i:! ••\.!.-. ai;-''..- iiji urni i -if'Tiiiat i'>n i- I'lr I-i>^ •-(•:rv-. nil \'.',U liav I ll i-'ir r,i( i;' >i.ii a:" 111-' ri 'L-i-- f >i)ii ;:ii' • i ::'.-i.'- Tn •. HT.- ..• Kl' inn Nn\••mi' r •'v' :ii -t:';:; r.- < -r • ll'l.--- t -i • • •r ;ii ;i Sni.i'.- fit •;. 'll iffi il iii 'i I'll !i;iid I '-ilii'l. t :•• '•':•] I. I 'll \ l .'i-i.>i;r;.:il. '.'•iiir-: .I s ..; . ii-il .• im; r !i i !' ila Therr i? a great difference in the j P~r.-or.-is • ^ •]••••::•'<• •]•.. i.i;i- « ; - "'i- piirpcsc? t'i wJiich laxati\'e should iri^i .H :.-;.:il. I /"^.'i "',,''',,i -v; tl,.. ,i,.iu ' ' be p-.:!. Tabi-.-:s ?.nd pills, salt.^. etc.. '•' !•l•^• .vat:..;.';;.,'!. K IM—Vs ;;:or'-;v -"[l ''V' "'"'l' "^'"^ ^="-^">' I :i. th. j;. „,, ^j,.,, li.t „„iav. ' \''r . --'f'^'^' " '-'"^ 'W " "J^f'^*'*^- ^nd altogether • l.'^t ;:ui :,i \i.-. ili ..i' . .1, '•' 1 . •.•.,-... ., n;-,^ o- I-;...-. A woman .-;t -a;! tizr.-.s »•."!'?•'"• * .,1 I k„.-.v v.!-. •• a mild Uxativ.-i« fact, c STER :i ;i hiisin^i:- .I:,ii^- fi Miti-lii- •A;..- h'-f >fs;. rdii'. T H Wil!i;«.|is. :i riri\-; = 'ij^ s.tl ••••• final K:il'-is ( 'A;S !;•-.• y t. fi;i ;i li'i^'i.- "i -'t. .I..1I' V.i 'k aii 'I Cii:!.- \Vi-i; il" f ••;•.• U'i:i :'Mi :it M.^t.-t .la. on 1•|;^:^• •> lOL-M STATE BANK I, I, U^Mr.ILLE. l'rioi.:!.:r'» A. \\. BH K. VK<-!'IC. uloii!. IiiriTtttrsi: I,. K lk,:M!;.\ A. Y.-. i;.-.K. J. A. Kt ''.n ::.-nM (.;<-t> .\ii -ii i'-.nil. H I.. H. 'i'if'- -n. I • • r- : • . .1 II ifi-V" l.NJUJIM r\H» u\ ri .>iKAi »Ki'osirh .SalVty il <>{KiM'( Koxrs for reut. J. U. f AMFIIELL, '_a:?hl.-r. I., c. I{UF;I.\SO.\. Ai.>t Ca.-hler. Storkhnldrrii. L. K. llu.-^.lliv A. \V lU-ik. Frank Kiddle. I!., I. Htuitr.soD. J A. lluhillinll. I, \ I'. 1,... I' N <h.iNn (i. I, \ !:»•:"-•!;. H T. Eval 'S. John T. Wat kins. Frank WtHxl. J. U. CamybelL I • I • .ml I,lit-. •.•.(.- Iff •]•.•: -.vt-f. Tfin !:•;-•. 'n a':s \^i ;• •);•• ;i!ii.:;^- :;r tha' K'• r; o: • v. • M:M .\Ir. Fiiiiii-v :•I•(-l>^T , • .; ! 'A-i l '--ti r-.-n ' TIi" munr •••:•} ci:;''.! ii.i hir no inrnr-j ii--'in. ••'••:iii;.-il f ;'iM' hiru • \-•- -I;.a; v\. a . rai:.i i.\-a''--: I 'l .i; ;nl:*:i-- i> i ;'ii;-- *v;i;':;; ilnr r .• ! 1 :;•<!'• a' • • ' • ! i; •].'- •.:..•• Mr K:iiii-> n L!-n-""-' ••1- i • ii;!il ni'; •." 'ink hi'-- • '•] d ; . !!<• (vt;'' •! ill !" '• , • 1 ••• t'-i A-- • vf. ' - a-••'Ti •••:' ••;p>-- :!• ^ Mr, M-.-ii'.. .• .! 'in >.ifi. ;.i;; '•: ,: di-li fi'"'"! -nt ii'i>y «ii' t!.-- t.-l-nhoif. .1 • jn.iiiiic w;:!! S --i ?liii:' Oi.«r.-:> called thf- city li.hrarian* the suii. r- <••> ; .-.!f!i -a'..: u;-|, ,-.ni.;:. td.' nf Intcndent of thf city sc -hooU. .i.:::. • •• —s^'niilaS i.f I. : -i -r- >;.;!:•• .-f '<'•• a hti'nh .-r ..f iaii- f. ; ^.,.,1 I ,.„j.; - il, k V,; i \-=> .-i'' a: t |'..i>; ••: ;n it-.- i 'i.\i-i w. ;. •-• t'..ir :;•• .in;;.-, i aii'^- '.v:;- '« ••• I- ,1 iri:..i-:ii- It.ik. '.I.^M: —fni' • "f v:-; -r.-;«: tin-r.;j,.s T!i!- 111. .• -in i -v.-ii-i r—,Ailtii r.ny.u H 1 -ii Mr Finn-, in n::;.i ; iu <.,'<•;•;•• S. : -I".' a ; ti-- i-turt ••-cn!(!> l !i^• I |i. ^ .•!...•.• • S. a-hiiT ' -•. > wlrrii i'-'x-r-! v-i- kin'; nr S-v !• n ! V - J • i 1, V. ; ; ,:r,,;a w |M. ;,-k . Inv 'i'.slai.;- i:.- V I Il.siii'-- i!i.- !• :in\ ii-vv :>i:;(- ••! | '. " i;-..^. ,. •k.- fl.;> I '-r. ill >!•: I 'i.'< •' •• Kl '!|>«T <ir">* Still \\« MI. I"''i!-I: • ll . ••! • •' 1 ;x<k - ' P.-;!. i KT iMuli.-^-. A:-\.I--'I-; lli.tcis t^itli Marari .ni. : I , .-r , .. ••• M :• . • li; ,i -i;- NI • ^ I I •- ! V.... 1 - !• I. ~ «t ^ • • •> ; on • S«-.ti--ilt; ; .•111' i • t• ^.--rn; cli .i:.. ;U',-. •.•a.;• ;:• ;«•; 1 M "h.- I ••'<d ' S\ i -.i. : Inn luft-: Tai > • \''c-.-M . I •• S«r -t -»\i;- H .'Stfiii ll 1 • -I nt, .^vv:.; !i .i,.\a.- :.»«! T • ! I'l i-n. f ;h- ll. a-'i.-: I'a'aiv 'h.- >\> havo thcni — K: V.-:- Urtirhevi.; , 1 f I'ni.-sia. ftuirh sna .t' K.»i!t I t)-.t> lii 'axf. Our \Nity." Wiiliui'i r.rgatives er too pov .cr- per-son. ne^ds only n'.in>_> oiher l3 r.^;-<.deJ i ;-• anynne. w<iak or strong though t','.;." 'nay b-. f -.r the ob.itcl is simply to r..i-ve t!..^ bov.-.:.-. ar.d ii d gentle la.xatlve v.UI dt> it. wh.-.l i= the use o: a vi-jltnt one? l>r. Cul'Jv.-K's i^>i'-i:> p.-T'-in ha? f-arned a tv-n -iit -r: •-•-i vi;'!" ar-vii woii:en an'J '.!..al:.:i and i l.i liiks—p-ripie w.'.i> must I.--' .- jrii; I-- ••..:--:u; irf ..Ma.t they take. !• ;s .. li .-^'-i t'lrii; and ad- T iii.v jr-ea',-?t Huma .a. liver and t'-rt:-.—:y ; t..if: -\ir.-;rican people, "in-: r.:::c i.- "..ly 5" cents or .51 a bottle, a- i: .."i.T-.:a h-jth a.Z'S, all drug••><••'• It. !t~ ; •• kf.mt taste anO gentle ft! <!i uiiiko i :d rr-ascdy for wumea ;:. . •,:;-ti: uta-n. t..r;.;.J t:\>-r. Sour stom- >; [.•-••J.. t. . ?--.!it>;urn u:id such l.k'- -tivr- «I iiitii lir.:-'. Kir- f '.r a fr-irt til :•- •aiil i -rnnvt the Trouble en- t:f >•> I.'..: '-.f.;:- in".:i .iiti"!i will ba •Ja -iev ..-s-.ry !i>r;;c j-r'Sjertii-s build Up thi- .-itaniaoh .41.ll !:.!'-K-tin,il musvles so t: lit t; r.-s-'Viilly a^ain. That tWs i.-i s -'i '•;-•• e.r;"rirn-e t-: m.iny heads of far!.;ii-.-=. lik- -Mr* iirujiaan. of Alvarado. Va . i!:3 K. i- St-.ut. of Lull's-.ille. Ky.. ard r.iimr-fni ijthcr.-i; iti fact, way out in UMh:-..-. t.tl.. i-s Mr5. J. E. BUckmore; of t:;t ri»-• wrifs. the wh'Jie uwa scf-tr.i to If- usini; it. if th - reij'.i.iy i-; new to you and yov w.i.i ir.al.f a tr:..tl of it h-'-f-ire buyi .^s. sr-•! •.-•"'ur I uii" t-' ti:e ^•>.-tii.-''; address I as bi-i-.w and » jr.-- t»-*C i^.ttij will b* senr' j y-ju. Tie:; if* r ?uits a-c .-•.-lisfactiwy ' yt'u t-an ^-.iji il •-•f jour drugais^- If Ic! any thins about you; r.Mriiep.t that y-u don't uad.r>t,»i"il. or if j-ou want any latslli-:*! advu-e. writs to the d-3.'tor. und he ^11 answer you ful|y. There U no chars* for this scrvlc*. The adctrvss is| Pr. W. B. CaldweJIi SOB OUldweU UdS-. MoQtlcelto. IIL ' 1

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free