Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas on October 23, 1908 · Page 1
Get access to this page with a Free Trial

Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas · Page 1

Publication:
Location:
Iola, Kansas
Issue Date:
Friday, October 23, 1908
Page:
Page 1
Start Free Trial
Cancel

n 3m The Register Ham the Largvmt Circulation in Alien County of Any Newspaper PubllshetS in the County. FUJIIT IV.';KS KU.V. KANSAS. IM rOBIi: •l-.i. IVIMM;. tll.HT !'A«!.S. PBICE TWO CEHTS^ CONVENTION CLOSED (i.i ij, \vn.Mi;.\ HAVi; ICKTI lOKii TO IIK.MKS OVKI.' DISTKK T. TO PLEASANTON NEXT YEAR IM.AC j; oi ( IIN\I;MION ( IIO>K.'. Al MKlMiX; VKSTi;i:i>AV. .Mr>. rrnitNs .Mail,- an \.l(lr.> Vv^krdiij — I'maniiii^ Utie (••Mlti. WILL CLOSE TONIGHT FEAR THE FLOOD j VI III o-| |.o« K { \.}\\\\ V KMioi;! ! • \!:»!! J> VKK MiM l>t. >l\H K oi I Ull.l. ( I.OsK ullH F. OK I.O'.» LVMis. BACKING MR. STUBBS. in-ii Mr. r-i ii.iu- i .ri :!i,i:;. W- \- V. rori!i> i< >'i ;!!Ci- u: - v;^;. \\< •• r 'ri- '.:'\:- (•.i;ii:n:i!i-i> li.- r (liiU;-; < • fi:' rr!^:" :i" i. TO REGISTER NEOSHO IS RISING RAPIDLY Tlif col.v.ii: iuii "^m I'l!-:.!;-''! v; i u: ihv S'-co:: ; .iiSLT'L-t is do.-'.! Ti: • la.-: s.-?.-;(ni late \.'.-;i-n!a' ati'-rnouii aii.i ias; ui-lit an.! i-ai!> tc- tia> ck-a to |. II In;- ;lifi" lumi'' . Al'tiT :' H - r.lMM:-:;inii \.- • ;i !•;!;:> Mr.-. !la•ii:> Vi;' l'ai>!a, : i a" ••M i\-iii''.v uo .'.i |i^t 'r i>u •I'.aoiiri-.! 'I'iiilaiitliiupa,' " Hi-i i.i'a i>;' uDik iii I'f (loiii- li\ uoin.'ii Willi w.uii iooa i 'tlticatiiiu w.i^ IM-'^'U! ill a -i . I • aii.l ttiih ,1 ill lliaiu'v v\h;<-'.i IIKI'!>- .i Mil. PicKliSi Talked. 'I'll. - • 1, ..I' 111 -I.I !!.• ..,i'>.>;in; i\ .1 • 1. .t:. .1 vii . N.'M.' m K.n •^,( I'tlv. K .I- , u ,,o riai-.> .1-. till' -il'" ' ol 1 • ill.I. I..-. "\\ .la; 1 .1 • III' .li'"- -Iiiii-n ' \l, - 1': •11! !..- al»\,i^ • In- '>'• a ,1 :.|M' .ianM''.-. :'••• i aiiil w I 'll -\ .1 ;:r' •! !i> ! i'' ''.r 'iiili; >.•-!•.••!.;' ti 'T' v\.i~ a !i. >! :i . .1 !'l ;.a.-'' 1'' !".!• III.- ir..-!.' . -••ti;. til. . • I». '\'\\- lill.Hl.l , -;ii;iii .1 --A' Mi; Ti!- Ri-;;is;''!' !.a.- i.<,?' aii.. !• - puiisirii'- I,t"iiiiiira' 'Xri:'ss a •;.'"'•: ii;' Mr. Stiii'lis' • lit!!'.' hoi;. D - :. :r- :;(<:• iiis a!'i ;ir> tii . fu! a; w':'':; -:;r:.-i.ir:iii:! :h- iluti>.-- ni" (;<i\' ; lior. Tii' :.•a ^0Il. ul (••jur.-c. vvi.\ Mr. rffi:li •.- -^.iii.is t!i::s iiii::: .w uiiii .iiiii i;f -.'.'A i'.ii't;*.-^ iji'ct'.i• ii* *.!.'* iMi'i'ttia . ••' Tai ^i -ll nil .iMiiiic ci^i'-stiua.- .!:a! :' •• iii>a.<ui'-- n: l <-L :;>'aMi..n 'n-- '.\:\- c.i;-''! T!:> i'.O,'!' a:.- !'"i- iiii;; Lni -a;:-«' ;iii-> iiav- .••ini'l. .;. ,i<-:>u:;al intv^;-!!-. '.i;' i" IMI; .. a • 1^ • iir ;' •• Ul- a -s v i^i-i' !i- Di .Ni-iii. n»\>i\N| n 1 1 'N I''.\ O? N: \NI ;\ ini MVN \n\ ri .ui IJ \>.i i\\ 1 IM;. I in» MOIIMNU. Kt-liiiinl Ihal IJi-KMiati'-ii U ill sli..v. . Kil! >.|;:i:!.— hiMii MLldtnl;. Ill a::ti l.illlf ii II -nil \\ illi I h.l <r«a^i- ill ( ••m|>iM I- i i -i 'i-i <-iM ^^alii- I ii ii I I'l l.a-t >|iriif-'. ! »! •If Nioriii- 1 ..iiiiiiL. O O G O G O G G G O G G G G G G G G G 11 vol II \M NT G G •; • • • • G iG Ill' • :'.-iii •'< I .1 i; ,. ; .la.ii, |. ••! ••:.< .i-i;;. - .\ ir •i':i;:i • .ai • < I'l Mi' I' M 'l \\:.< I'r-'.'ir.i ' aiiiK'i .'aliit i>i' ^,1,1,1 (•(UllJlli 'li .-'!:-. t'^; ; > •'• Clin;!';!.' - a 'iiii'!!' ruiicri;;!'; til' iil -'.al r- a';:;:n.- iii'.- v\i:li ili,. ;ui::).- tinii lo !>• lii'lit ;;!;,;a ;:i !y for ti;i- Vfa.-iMi an an !ifiic.- ali \a-..- r.c(i;:ni::' • in h *?r \v.\ altili;;. rn ]• :v\. .\r ..o;' ; iMa .-r this,-IS M -I I'!', ii'l-- simu.-.-: • f'la' \\\\ <i: a t.r.va < 'j-.i: i .-ra^" aili- a <-,»m:>.':iii; niir-.- w;'.., mi-;: • • f. ;i. . Ti!..,' •:; a -risiiiiir i:i niai • ii!;: ti 'D;-.' cnni!' I 'taiili- I'l;- r, •• • / Of t"i<' lA ^IllIll::llil - a!i«; ni'j.rs ••.!i<)' . r.i';-'l h '',;i. .M '-'T til" ri'".'-";aMia ni-"' in- t'v :, (•..;,.,•:. i ;•• -jaa.' -innii< ii; '.\ir i-arlni-- a,, i \::u'. ai; ' i ;:ri-at ii -ai:. a-iainr ii.;.t >'']• in'-:nl"Ts. a::^' -iI Ti ^ai C I 'M \\.<ric * . tun oK -'i; uiv .-!i tn -ti;ci> : M, I 1 •no; ••nmuli vv'o';< wiiirri •A • i> -•iri:a;;:-..-. Debate on Co-Educstio" Wh'.Ti til.- •:--;>ar-:: o* c .i-. .> K-: -.va-- pf-Tr--.' f " l; ,\- ,. 'if [.a« r.-iic'. -.V.I- ;i:-'ir:f: : -.i i-^ • Illft til" '.i'-;:.-!; I \ • arii'Mii'. ;;• i iiiS cu -.'.liK -ai .iiii a':.-' Mr-, 'i'.:. 1> .• liil cif Ti'is c'r.v to I't-^ru-'^ 'I:-- nr-rt- uf rii.. •,!.•:... Mr<. IV-v ii'i ^> • - a - i -tiiia- !i'r M;.i-. ;ii ••• a \ •• i-' K.ir- ( I-- ti 'i.l ;.- :.!'.! ill • a • lit;' -i'- r' 11 • r• • '• :' t -iiur.i'ii i'.l.\ .1 ' - '-^ !i ".r - .•••\!ii: Till' i-a-i 'i'.- ai\s;i-'-.' i-.---' i«' j- iiial at iiil'\ ii't ( .I'l! ' • r v> a^ •'• ••\ tp;-. --iim • ' • '•i':-- • - • 1:^ • 1 ' .1 . \» ;( - » -1 •«(-';I ';' ^ A -' i I « |-' . . • . . 1 .J ' ii. i-ii'i'. .'lit iiTl. Ml.-. !, H \\i I..' ; •• !• >•..».-. i.f M .ir'i,,, . 1,(1. -i.-t - 11'! • M.' '1' f :i 1' 1 r I •.|. ! r' Jr. lit •'!' ii'.Ml >. ..!•• ••' ^^ I a • r,. I 'iM, , .• I ' a |i' il i i-i I \ . 1,1. • ,1. iw I 11.; ' :;".', .^ . 111 • • 11! - .I: , I i 1 11 ! 1 \ • r, I• • 1 1 • • - M; •'• • .11' in 1 i;i• • a -' '.i .1 !:'• • ;r i M •1 •.,'.! ..' - • r ••!' •• ; •• ! '•^ Mr- \ '• r .li-.. lit' '•• S -'ii" H.ive :\ Mcrrori .->i. ;• ;,a- '<• • " ai :'.i 'i ''i.i; •'.' a ; -'i.i'i .'-'ai'!:>. a :'v;:io!;a' t,. Mt- lC ;i-:-<'. ;. . 'il.. i;-- f-. Sid- :.• nf •!-(- .li-f \It> K:i!--l-'% :^ •;• .i' ! • •'l'-...; a: ':.-r annn- -ti ['aoi:' -wn • • ar.,-.1 T'-- f. ii --'ati <i !i u'l: I s:ai .!;>i' 'i -i-Ii(ila "-;iii it' -i.'ir .i .-<•.;". i' its ii .'-li!- .irv tit' ii --r aa-i for f't'i 'i 'iir xi;:- a >i-M.-' •• -av I..' • , —I •> r <'.i:.;v. To il. !.'\:...! CI. i. ;j fii .il ;ia r- w .: ' . ravor ;: 1- •''^a!i. To Plea?anton Next. T:;.- - \- ;: -- .-f 'i,-- ::.-':ii • !. .i.-;a-:.i;i is -.i |.- ' • ::. P'-'a^a' • 111!,. \\'i>]:' ;:a'i-r -v-r-' iti Ifil.i .'\ir> I'oiirT' -• \vas .Mfi.."-.! -i-'i'j in-: 'itiiiti \:siri>r.- • \\>r' <-ii itiuri' a,'!."". ( ia'ii"!! Ill" T-;.- - 'a;!;:u":i' T'.'- ^vi iiti;. - tii.j.i.' s.iu;- ,^. :;ls :;;.-..i-s.. 1.. :•>:-.• was 1111 .!...-r.^as.- of • i--.;;-!sia-!!< at .'i t'A'. \y\- »- 1- •ill. ^ ' Til' I'llii I .;ii. "1 i ' . >iu I 11; i. i ii '' • • I ' i- •>,.:.- !-. :•. •; • l.r •• - t :,a' tt I I • K. .1 ai'i .:::». W :\< .: . • oi.;- - "i .it - 111 ! ... V • !l..\ • ... 1" .. i- - ; -i.i • :. • . , ' \i « .1- '. •• .- a ;ii- i" it ' 1 i I 1 1;; a I'l 1 .1 -\ . "ta' . . • • s:•. 1' 1 -'.;:.' - - r.i: • ..^ -I. :•• .1- * . .r.l- . lit:-- 1 ;• \.- w ..•;<••..-- tii- i ; • ;:. • »\..•.- -• ra: !i- •- • . li '. . G ,.. ..i O \' li '.;'.-.• 'iii : - 1 ! :. G G G G G O G ?. G G G G G G N- • i a...i .:i.--..' .-f -a>--- in ..: "1 a""' :;!;'t ••-.li. - iM i.-i - "1. -1-.; I' ..1,1. I! • I UK V. f \ I III i:. I "i.-.-a-j I 'lT Kan-a»: l^t-in-rallj lair |i'iiii;lit ami '^atiinlay r\i i-i't thrralru- in ra^s |i..rl!iiii. ir<>->: '.'>i'i:;!it. o.-t..i..r HEAVIEST IN 40 YRS !;• .--a- -.1 l>«. ^'LIU l!:at .1 llaik Ma- liai;. In II. l.-iiii. STORMS ARE RAGING kA>'^\«» \M» >NS.S<M KM SWtri li\ >MM) AMI I:AI>. \ PEOPLE DRIVEN FROM HOMES i \M» nirUKKN .NKOUKSIIV VM> n»n r \Mi.i.K IS r .M )ti: WATLIU i;i«'i- lliL-li-r I liiifi rin-» IliOi' Bfi'ii i-r 'iaii.i \«ai-—Kir^l Sii<>"s ^illli^ll:. ".I II." :--T .11. al> tlKr,;. V- .; .• . -.1'..- -i.iv- r- -i III til'- i-uil! .V :'. - a!<ii:iiii:r uithou^ '• - a ••: :ir.- :ii.- r.. suit of ti';- '.V.;.-':;:. J -." .i:r:ii.; ::!L:i;? of a i;a> •...! •. ar I'-- • \-...ii.i>as riv.-r ht-r.- \ .-»• «-'v .-o.v r,.'r>ar ii' rain \v"ieh ha-' • . J !.• r •: • ^ -f.-'f.r honrs ' .'•:•.:•-' \ • !.'! r.l !roa^^ • :- J - a:. •.\a-: • ii'.' a'n! man> iia-^- -- ;• • : .lu.- a:; li ii-ar la-ri- •. ; '- I) !.i i )i- - Til-• • , - ' i>. 1 1- • • 'i! cll.'; l-i T ^' - • !• . !.->-•. T':.- r.iin '..t'.iir-' .1'"' - th.- '\ail.'\ !'•: v a' '.. .1 1 :' '• , ' •.• 1 i' : f 1 (i:i. 1 i.. II.r !;. • • 'I l-i!.'-'!.-- 1 , ,. ,, I' •• I t.i:-^r- I'or --^ i \\-: s-.i:;.;- ,s ; ' •o ••.\-- - ill- a ;• -• i-i.r ;r. .:. i...; n.v.av . . i- ii:- I .- ai.ii ;.:.':•: :i;-- .-a;a--|' ' .li-lii^a;!.!' - .l^• l-j I'i.iM'i:-::! ; !• lU:--.- ',: ' " i - t'l • '.;>•-• f»'t'o;-::.:: I. Ill a-liii:;i-:i "o ciirr^i-,^ i'i;\\.ir.| S: .ii.-- . .ii.::'. i ->:v- .''H ;:.;ai a l:- • ;a '•.la u:>i;i"•- ;- ai'-oi'i'. i; • 111 i-a:;; - • r .i lii i-:;' ' ii ..:. . - : • ii.' •l-f:-.i ti.j ti. r!,;:ii! S-.f - ; • . ^;r i; ;--.iw i- :•. vi': ii.i-:'a.r•. •.•.i-ii -' • . '1 • i^-:: -s; - .. II-;- -, u i ;. ; ., ^ - ' 1 • •. " • 1. •! .\..Ml,..: •:- . i • •• l'a:-> -i •••• •'.-'i - u, .:..•<'"."" !: : I 'a'' ill! !i;i ;i .,ii!-...;.l !.!;;( ;n-ri< .| i-ii.i.:- -i .11'.! 1! -i-'! !',.,ii r. I ii .. ..j Ti •• Niirtiiuist fi::; .-now * a • • '••.'i • ! ;li.s .. i...:<h i.f ..;•: : !-' 'cii.uii* !-i • I !• • .; _i> :i) ... 1. • , .• I',!' • I !\ ::i- .-.V . I. .1111 V i .;i nti. ,.,r W ..-i..i.-'i t:.--;in '-i- W • N M -i. r; •( ii .; Va , :.:.ij'i .:. .. I : .1 . \..' . .'.' ' i..11 ,: •. i . I! .. i .1 ':' • . : l.-ii •••! il . • i- ••• h-'i I 'ia •• ., -...a.. ..I' .1 ..1 • . • • .' i ' • '11,' !.< • •i .,1- !i. -'I'.iii .i: I .1' i,. Ir 1 I . I. W N. Y. IS 3 TO ITAFT Grr.it C'*-/ for H mib' ?.i:-s VVni. 0 '.:C 'dr .if's P'Gt'--c- W!o i; -i De-tio ^r,!-.. I.. I- , - ^ ih- ! ; i K- LOST THE A.H.T.A. -• • .1 " I iii i\a!is.,- i": • K.i;,-i- iif 'i.- |"(i;ii- !.i-t ....;(:• -.. >• "••ii-ir-: •- '- -•- '\Vi;^ -i:.>!i'.! •• j. i.vo:i,..a I'l-i- • • i - :' _ . .lii. ' ,.i.; . . ; •;. •. !i 1 r. * I 'll i ^iM !•(. I vrn i;i f"'"! vi F I 1 ! IM nl I II! V\ I IK*. HAVECOUHCIL NOW ^I.i-ii:-•••; !'i>'- ^ I -.^ •»..ii<.n I i.'ii; :. iii . II;. J I :i."i \ iirk !-it.. M.- N'.^'. I- 111. \--.i<iali"M |ir .:i;- I!'-•.iiiti.'n-j A - • ; I.;: J a ; •: \... a- f.'r •-. • -.1..... ^• •.. •I i...:;;. :i;- St;:", i ri-To;-:.'.,! - ; • T' - uin • :i.:!;- ir 'la- ;.a; iiir -.r. as .t i I t.;,i .-. . •ii iva:.-..- a:. I M '- Pr-^nt;-- ;.; • - Tn :• !- : :i: io;; a -;- ti:- • -1 :• .'.-Mii.r:a'• ;:'•- ? -ti.-i ;o • a '••::'.;;;.- a- :• .m..- r.i- • y^y -v" i,i"_-'«i^!iiri I.. Nj ,1. I i-i Mi'/ii.-i Out L:". ^-ds. . •• . 1- s Notes of tl^e Corver.tmn. >':s F;;:sta--- M I'l.-wii. .if <i:..-.i. v» i'. 1 I ;i . ^ r • if a- - ia ' :ii;i.i%- i-!i:'i ' s" i ;...(.-t Til ::;iv. at '.is; .it.< iiii iitrulia. • •'..<• K.-i,-a- M;- H-,iMr -a>s -i.-,' Til.'.- s'i.ii:iil '.. !, '.-.uisii." •M Ti'- la'i> :i i';i'.\ -; lis ii.iu.'.-'i li: ;,|..| 'SI. -is;.. Tfl ..T". • .. s.-hi ..; a' . Hi 1-iiT Si;-' - < ; s.'ii; 11'.!. I m ;i-"!-aii'i- ;i.:...i Ti.io'.ic ttiiii,.-n tm. \\ - ((iMi il (.' I»ai.'.< w. . ' . . ,,, r^iia! i-'i a ot tin alial it' u<\ \\,, nii-ii: "Tin- trill- I'ii ii n' an i'lu.-:.'. ' «i.tn.iii >|iiiil'! 11(1* s'l-.'iTi--' 'I ii'iti. T'li' !'lilt it 1'i-ls u.ia.aa .-''I'al.l tffn; lit a l.c!''."- iiiit i'- i"i.st .|iM itir 'i, ' ''iisjtiiiii I 'limill ii'iii'!' II . 'I 'WMi.l !'- '• t'T thtu!-(, jui,! ifow n to lii-I|i ];. ii |i !i' I'.'iu-atli 111-: Till-" lit. .1 ritili- ai' •.;'iin;; to ii.-i'di .-111 ;.iii\.' i.ii'n''-'i-.^ii 'o 'ai-.' funis 1o Imilil II doriJiifiii V f^n' K I' ;:irl6. Mit. Brown said tlii< the .jltier .lav lu her speech iu reference to the I •" ti;:s -la. -It. -,,;.• s..;!!- \. r'. 'ilitijs t!.. i- !!-•(- >-i:i.- "f • .- , ' • '•• s' • ai. -.• i.'-".i-;.-i-.i.. \i i - 1 • s-\i-.ii t-routai'is rit;.! i'-. i'-;-,.:;- K-. j'-. i-tiT liiiii i|'l:i'"'.; T. • .-a:.- i;il!'i'-;" o'" -. J. ( •:..i:- T':.- u . ina- a' : .Mr, W •'• ^» ,--i'ii Mr- I' y ('•>:•'_ Mrs I W l;..i-o'; aia! M-s V • .'i a- .< .i 111' « -.oili •. . \ . • .i • -,'.•.•. I I . •a .;."-ii' Til.- i .--i: s .ml o. t. • | .1 1- a'-o a i-'nl l.'liii!'. r v. '.la i : I -..;ii.. o'i;a'i -.i.is ''ai- ! l.-. M;--!,r.' I'ioi,•!(,-. lliilia'T ai',! \|.-s ( I ir;..r...i. . 'i . .1' :;:i!ii-' a' 'i;.- r!,:i; • ; \> • H' !...:' .1 \ ii.l.iM ! i ^ -1. .» tiXf.Ifi \ ^ Nimi \i (o|i»v\. If. \\ tl \.l II . I'-.ji'i. il Mi-.lir- I II.T) r.iiiiiiri<>» N iciil. I I 1' 1' >i •.' • : • .j... .,- .. i: . .' . SUMMONS IOWA PHYSICIAN. ||. .n i • ' Duchess De Ch^'ilnef •» to Become A 1 -It .\' .11 :,M! :..l I,. \ 1, I. ': 1 ' . I"' I i * ; . \.Other. , •• I .N: i I '. r t.'fs ill. liiw .1 <'i-t 'J'i . I h f i> .1 .IM t'on-'^i • si I 1 1 1 • '. r.tii.ivrl. - ii.-isr 'at.min '.i:.-lit i>li> sirliiti aiiil fi.iri;. on xv:i.s siitii-i i '-I 'li.- : • .' • 'i • i • .i • ..111..,! ro fails ;.. att.'ii I I»ii.'!i.s. .;. I": 'ri-i.'- ^ ,.-•.!.'..', >. ; i'!ia'i'ii.-s. ulii) i-Miricrs io li.'c.iii'i if .ii." !;• :. ilii^ T11--i .r.- : at.'i' a :i •' . .; - •i'iitii..r Soon affi-r .Vo'. •iiiln^r fi ni'i. jaii\i i..:.- a wiini.i:.- ;.i:i..,i:.. ; Til.. <l;u'i i-.-s ii t'.;^' .^aiifihter o' T. P. ntui t'\jiis at -ijedaii 1,-r v\ u> r..: Suunts. au.l was foriwrlv a Ci-nirr- rec<ji:uii«'d by the iiiaiii lii,.ii> nuTi! '.la f ... Y .~ i.i ia'.' For vllle girl lactiou <>i today. Mor*e to Talk. T' .1 > , - .^lor-. .1 ' a.1 :: I M «• \ at ii'-a- .i..it i I'ft.--,,T... H- '.li.! -.. Si:,.::;'. - :i.. • tin'- Tiaiis .^I..:-. of I'.i.i. •'is I,-. 1 - ..'ir.- 1 .IS ,1 • s; . .,i i-r Mt M<i:'>-- il.;- ;•• - :> ia -•• l,.-lor.- ami is a ;icii;!;.ir H.» ! a.-" charg-? or it .-t.Tiiiar 'I..SS ill Mit.l,- .,;,..(•.• at lola. DIED IN A WRECK I olli-l.n nil lc>«.i Kiiilt .i .i.l I aii-fil |i. .itli III I I 'li.l '^I'K ral si-rioii- liiiiirii-,. !. , ,. 1 ., I .11 .... .1 .' 1.,., . . .1 • .-. - I-' ' . . • - 1 1. I,' .vu. Il ' 11- s..... . ' '- ! I- la -1 .1. . .1 ;, . . I,' • I , .Il . . \. .I- w ..... •, ; ,;. ...••!. I 1 • • a. .t :.. ; .--I -. Ti- .•) • • toil-. ..!iU l.'l i:..:. 1. '...-.1 ' : U .I..:;- 1 Uuti'li the l{»-;fbt»-r «-"liiiiiii»—want a ltd lut -aL - Til" :i -.,...i ,: - '•• "la; : ^ N. . • i . ; I '•••rsr\ ^liiic ' ^ • ' . - ... :•( ri-c • • . 1 ; - i. . r. a a !..o! ,•; . ' - • ' ' .'-T •;i,a;i-ii Was i. - •-• • - • . :-• I'l'-ri .-ii.-i| -Il l-a\f \ '. • .; >.-..i.--i. I a: .1 In- -..•-;;. • M • ."•.:!- • -i— :!"• .1 - - t '1 11 ';:;•: i' i-i '. - . •. . : - li - -• • 'ji- 'i. 1 il-' i-i.; tl in t!i-- , : . ': I'll •.: .;- l!;- i.!;;} - • .-.'.4 -i: - : :!i:.^; a; l:i!• ; •! • - ) \- - .:••.-(•••;• . li I1101-- I . . ;.-! hi :••• W. C. T. U. AT DENVER. iilxte-iivc Prcgrarr.— Mis. Stevens Talked Today. I'. I 1. • : : T .-• •Tli:ri> -lii'tii • . '. . • .•• I I •' • .\.i I iot.al : i'i T-. ;i. . r.ii.i .' I'll \l..i • .1- Ml, I tills 1. . T 1. ' M. I,-:;-- pro I. '.> ' . ' s-..i:: . ... i. .!,(> . \ .'-' t ... . • ..'; I • • ••.I 'll-, of 111 - • • , I • .1 ! • iiu .la.l w .1 M - i.iiliaai M N 11. • T'li--' a!', r- • ' il' r. aor* of fi,. • • .• I. . • . .Isi;:- ;• \-. -,1-. •-• I • .1. ,1 a.-: GOING TO NEW JERSEY. ,V J By.Ti- Making Speeches in tne Eai:t. ^\ l«. . 'Il • -• .\ l.ir.;- ; i: ^ .1,. Till- Tra.i: '.. i; .1 a a :•• .if!, a -I'-ir- 1 11 . , ,•,-<- • . .\'..w |.-r-.'' , . -' a.. --. -i"^ il- - U-- \y A\ ' , . N • '• ••ii;:- • ri:\i-»K iHuioics I'OKM. •'r. !I''l!iiiiii i,'.—••ITill..: I i*ii'.rratuhi' li.i;!- I i.i'ii l.itirar* Kif«>rt. ' . ' . - .-.-1 i.-K . K ,;.- I-;-- .1,, i: ii;,!. •• i-. -.r. !!.. ii.a- ' : fro::, i . I 1 ^i'. I nil'.:! :ii ii . TIi-- Wor.ls . • ... t.-.i-Si ii.-o;.'.' " .11 ..-.;a-fl- as . . •• i. • il. Ill il-- TO SAY FAREWELLS. Officers and Men of Fleet Leave Tokio for Yokohama. I' . . Ill .la <'>i-' •-• • - II. i.r"ii;ir- • ..I t.ii i.iii .I.-n.i It nr.' rr.iiiu liitiiit) .!!,. . -.1,1 !:•. 11 .if tJ'- \!i;--ri.-.IIl fl-'.-f. .. ^ I- ' • ;-.^ Iiii- af^- noon for . iiii.i '.-.;• lii.al t.i.- wi ll« w ill 111' A N^w Caotain. \ lin'iiit-ir vMis i.oM! la.-t "N.-iiIni; .. I '.i.iT-.it ..lii.l Mi-s Itiiil.-r of the Sal- a'i-iii a: :iiv Atwood to Speak. .Joiiii H .\t^'orK;. of [.eavenworth. \^ to aiJdres.- a IK-iiiocratic meeting here tonight. ^

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free