Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas on October 12, 1908 · Page 1
Get access to this page with a Free Trial

Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas · Page 1

Publication:
Location:
Iola, Kansas
Issue Date:
Monday, October 12, 1908
Page:
Page 1
Start Free Trial
Cancel

The Repimier Hmm ihtilj^Lmrgmmi Clreuimfton In Allen Couniyof Any Mewm§fmper Published In the Ceanfy, iMi: \". M MltKIS .101. SIX pwrH. EDY FOR WILSON" " .-ion li.- h. .1 !•> if oM -<.:iii .r> <-.i;i >:tm 111. JMUC. • Mi'.".::i'-.ii TIf.v }«;;! m-ni mi AKt.li-.m iiii BKJ PARADE AT • • - -."11. A krKnh ;N . oMMmKi: uiTii ;j;- ' flivi^ii^:! .\.. J—K.. :ii nii W. IM. .<mrii">:" Ninl .liv jniil ^ <'nu'ri iiMii !'i .ll;ir.l ill j :»<niii^. ;.kinir:.i:;ncl,..l. l.y Mr. UiUni,-..,^,^. ,,,, „,,.,„.,i:;,,.., i,.,,;,,.; 11>;• .•'.iiu No. I •:• r .-Tu.^. ji ' .\f:.i::-ii:j ..jjil i:i .ly ,11'! fitii i:. line ;;i:ti:t li.Miiii''. , 1 ';v i^ii.ii No. J. 1 , .-. !• I ,, M-:- .., - • '—F'K"ni o!i S(«ii;h •"• I . and f::l! in M;;.'-iiiim.-'i:ii-nl> --'^ •••"'^ • ••; lMv;>ion No. :;. ••••^ ^^-^ '•• , of li:ni-<-ti will V..T; ;.i!•.:.!• ,—•!••••':• .ii - ; roiu ;i ' . . r,.,l Ka-.. .:!oii_' \|;iili.--o!i fiiiiu W.ilnui if; ••11 '.I'l,:.'^-.' ^ ""• '••<^' •" •'••I^'l-.•l,",-,-. ' 1'••ii'l 0!i ,Ii-n >T -oji lit .l.nh.-oii;. ••^•r V-'/:".-.^ oV I '•- ri".'-^': ' ""' •'•""^'="11 '<> <;::i;ifl Tlu- ,. i.- '.i-'w •-<.'! w, i l'-'<'ri'^'ic (i<-r!ioii >ii:!;ioii aiiil ' !••••'ihi- ;>-.rn(lc Th.-:-.» wUl h- IT...'-.- .-.o.iii.'iir.v ;!> flr.iil 'l i1;.:i;rr. T!'.- :kir> .iv <'..a^r-'-r'iinn Kr;i.">s: !'• ' .ii'l. ft N'ii! ;«.>-k:r. oi;-> of >li. liii--- oi.iiors in 'i'.o liii.is<>:' ilois." W Iv. S- of I^,\M.iic.\ (MM.llii.it.' for --.i' I.. Si-naNir l.oni; !'':•— -.fhl- w:'! ;l f:il!:iu: >•].,-,•• U>: ..\i •i-l'il lo 1..- .11.- ti;i;u.'-! S.I \Vi:-o;: i- ;n |"i,-- Smlt I..1,1. .1.- ;- .I'.-o I'i .>--|li:i!l I'oli.llil :\r.\-., -~;iiAn r:;.!>. I" Sr.'- u!'' .-i- I'l••;.'...Tn 'ii'::! li.'t'» iii tl:.. ii:.ir:;iii;; -r-.- ..1 1 ir :Avn I- W'lTH- .1 .; !•..! :i ;.a ::oii- 1 .;i i PI "i^r .. .U!...(i,,,;;•„ !••••..ir --v- •A •...Us ; \Vi:.- 'ii-- • INSPECT lOLA PAVING. :;.. . •<'! .1-1 '' rr:^ - a: • '-' •' r!^; t a ri- • _• (.rruk .Mr •1! u a'ri.. <; .ifa-. ; ..f • i; .-...•1 : T: ai.-l T;;a:' I.:; 'i -. .••«-^• -a !»• \ ',1 No. ••• n -•.rk *•''!'.' l.\U- V S' •' ::!.r1r' jr. II ar • I.-, 1- i ir.,': > li.l.li -i;i;o; :'ia • a.'"..- ..- a., .i: " ;. w .- of .V,. v.-r : • -It io-., i:.. • of • '!'• • ."-i •: a •' •. > '-.irn.-r^ a'!. I rr- • a ,i\ t-; .-.! r>-! Ill ;• • ... I .. ••: • ^:.r.' U • ..• • : •.. k :; • .'I .•- anl - .•.. • M • • • •• i; ,, . a 1.! a' li . •. r. 'l M.lai !a.i I.-' • .| .• • •'. -a" ! !• .» . Nevada. Mo.. Cit/ Otticials Were in tfe City. il a' N. \,i sa\Ma- . I |i la--;r.,:i;. Tifr (:.r.;i:i.><.r ! '• • . ; >'i>i!!:.-Jla!.i!i .ScluKit- • 1 • oir..' last ni-i'.f fixnn • • .:a!.li>;' uli-.r.' lii.'.v w.^nt . . I '• r, ia^-a- >•• ^'r- • ; pav- ... • . -a II. iai ...li !.,if.' Ki.o.! • 1 -1 \.-!.r.lav .iioiii:)'... s.> r-""- •A a' r.vil.-. T... • •• :• , . rr ,.!.! • a'.::,iL: .iS. -i; . r:r'^** o' *'..ii >*r-i • ;^ia •" ••o-h r.Kv;;- aa-l !• Thar • •..-r .r .i-1 a.a .1 w;'.' o' •.•v'l" •ii •!'.• . .• • ill •'• •• ;i.i\ I;,-.: of I I'.- I. alio;-. .1 •'. ;.avi:I .:)! • ' :i •• r a- lo • .irali- ; ;.• •• x. a- •!. <,i;a :.1 r'l-. • . -> ;r.. r .'• ' i;- k ••.VA -•.••!.! a fo, ^ ; a; !!!;;. a • a-;- a-; M a'.-..a.!ri: . of • a;a. k. at;.'- '^•••.i ap •o \...irin;; .;aa!:';.--. 'i';-- ari.'i. wal '.'ar-. .i ai a "rat• i- i" -o .• .r.v !(;• ciinarv: v.a .a:' o'X y'.yc:- i'liT-aai is arrnruin:: !•> ma!..' .1 '••::rir :• =• o' i.riri- .~.;hinitaar '••ii; :a:! V .• wi''. r. no-i :').••;• fin ;;'i;;s :o • 'ii:iir:! STOLE BABE'S BANK 10I..1, K WSA.S. OTTOBEB If. 190*.—.HO\I»\Y FVKVIM;. .SIX VXr.TS. PBICB TWO CENTS. Tin: roi \TV rvMP\n;>. Tti.> .<|iI <Mi (liil aiidi_oiir.--s v.liii'ti nr.- 1.11 nin:; on: loai-ial 'h-- K. imaii. .ui :M .a-rin^ tll.ii a:.^ lu 'iiii: !ir!il r.i f\..r.r ., :• if .MJ.'i: ("oiiaf. (.-rfalii • :ii'-Ii- i.v riiroi Vacin'-' "> a!': who ar.- anxi.u-^ f... l; juthiican .--nr.-- in l!i.> |.. I'.ilin-.; 'ahipaiujli. 11 lia.^ '!'ri II iiian- >f.ai~. if .lil ..i.. i'- a:P >. -ia..^ a >cli.Hi .-ili 'iiis.. .•arnfa:-,:!' !:a« n;< " uili .-.i< !i an .-r!'' ii>i;i;•• ••f ••prior, arai it '-••r .liniv :>ir.;'.ir-i wf-:' for a ii-av;. It.'|iiil>!:< .vi Mr., at th«' r .in :-ai . '.•(•:!.»:;. .\!.;: io noi «!tf'i:il !l'-iiti!i!!<';.n if.oi:' r ~ an.I >•!;••;• •'!•> ii'i.rr'nr.-.- of U. j.ui.ii.ai:; -ti.'ak.'rjj nil'. !h.y ar>» in !i."a:-'• ::...irc! %vi 1; li..' -.'ni.i".- r -ii.i.--^. i< That li.-v ar.^ .'.oiir.; liii- in .\!!<in t'onn'} :1'J< y.-ar i- an .v;J. n( • ou \ i,;' . a.-i;. sati-far; jr .n wi'h ilir ;e-!iir; of U.-(.iii>i!.an : .lininis; ratioi:. 'rr i~ > viil-nr. I'so tiiai5 !"^oi'"'- ai'> .-a;i-ti<^l wiili itr-. (.Mulida:.-.- Th:.' a:-- !(;>-i.-nt. •! for. Ii'-ir «'oil>id..r,!tioii. Thanks •>» th-- r-.'-w primary l-.tv. •ici.i.- (.;.• a:, '.i'- a'.rnnui!) this y.-ar ;o ih.in-.'i'..'~ •'^'.-^n in>'' iv.rr •\•\^^^ .'-li.')..:.! --.in.! fi- t'lta: io.is .-ifrii.f-.-. :,ii<l ili.- .'luh :-ia.-'i.- r.-r. (.lioii ;tiat i.; [.••i-i^ •-•ii.n -la- .-and!- lai.-.- .iijiin itif IN|iiiii'ii-ail tioK..-' rti.jv..- il-.it 'h". ar.- xi"! -i-.Jirc! v.;-!: -hri; xork. |l;df.'d. iliin^ ;.- n.> r«-a^<»M uh.v 'h.v .!i.>iii(l n." li<- 'n.-. .oi •ak.-.; a- :• .\ no'.-'. ).;d;a- .if If- i;>i'iili!ica'i i^nr:-. iia^ |ii..'lah!;. ii.-\r.r IM- -. n-. iv.'y a tror--' -i.-.a-i.ia'.;.. ' of ran.!•.!:>:••- ii."- h.'.-ii! "i:;- !i Hon O rai- I'.ri-r wi'i. - .i '• ;.-. ihf :'.7rh .!;-'rii-;. Ul!«-n aiit'..'in-..l inil:.'.. b: (i.av.-for !;a !• . d a.!;!-or Foi:-; ali*nndon.-d . T .-iiri'.--fu! ;.nd ••ncra'iv.^ i .-iA pnif ic- whali i.;...-..! ih.'- n-..;.-T f..n-!iifi :i.i - ni-'Uili -rs of Mi. Kar;-:'.- uth', v.jii.-h hoi ifi.'d him f..r ill.- diirii-s if ji ;di:.> .-^inr.- lir.r :ii, •• ii- ha- •..-•'n on..- jV :i jira ^-lira!-.1' ij:iaM :iii ..M^ \.i-. .-iial h'- ^.-Irr'-.ju to s-ie.^.-*..! hiirj ?i »"*lf ir.-.'. .-t fo;..(a.'i,.-. 1.111. .ii-i ..!i I 'r. saliii--! a- h" ilo.-^ ovr .i;;.. of if;.? 1 ;:iin .ii;i .\.V. a-...-ii ..l .1 a-, if f.i' '.< raw.' .i 'i;?-i.-sr iii.liiiai .!;-i:i.-'- in 'h.- -la' -. li-. I.- •ii .>tri.:.'d :.ri<l.i it..ii>ioin (•oni .'>'.-d < .i.»..>: V..H 'rh iloii-.-.. (li a;.|io'ni.-.l ninfr [.. '•^-re'i thf. MeAncst Durglar Who Has Operated in This Vicinity Lately. .' i'..^,-" . ;a; f;;ini:>. i;a-r •'y-' a-:.-!,.;..; .i.iirrii .••rvir.- '.as' •••.-tui'iz. \V "iil.- -.(..r. a 'o'-.-ii. a -. iiiov." ! .1 -.art of .1 -.'.irilriA ::. ta-. ;a-i.ir o» 'an-, aii'i :;;iv.^ '• '• a -.o...•!-;'. rat>a.-:,in 'a ,. a \l '>'.o '.i; an.' in- l.iaiii r-- • :. I -a .aa ; a. y ... 'i .| tiua ^a ir o: : . .i,' t :,.iu : '.'A-' !!on.-.- ai.it .. :i-.i. avr sian..; : a' 'Jn 'rirp "a r' '* .• .t !i! .1 iroi.rit' t.Io .". J- •: . , .^'1 :a; a.- ' ..f !••.!- • : 'A ':...a: 5J a r ..a; r .>v.. y, , , M>.- .V'.-. ra! . •• !. !: '» a . S: I r . • ' Voa a '....k, T la a .;.ar if ';.' vv .. M .I '.iU !! I a '. 't ' . • . r . !o M..1 ai .1 '• .am.- • ••• - •'• I. .!.;.:(t t.i..'. • ' 1 . . .;• l\ ...a- I ... .1 I • 1 .1 ' o.t* $ i < I'"' . • .V .1 ' 1 1 ,1, (,. • 1 : ROOSKVELT HOT SHOT. On llmakril. Oiiv.-rii.ii- Ila.^k .'il!. niL -r ir I • for «iiy iiiiiilu' (i -.-a • l-aisi .ir for ass'j.iati .i!! with .iii,> II ail Miixioiis III make au :i|>;.'.'i: •ua j^iiioral i<M /t» tu ri. la li-....if iia* iura ahuiidai.:.7 kbuu 11. Xa aa Am<>ririiu ritizeii- u -im )iriz«s hill .Vuieriuauisui aial . i 'i r.Hiuilii|i far attuTc any .|ii«>?;|..n of partisauship. 1 rej^ard it *t a s'-aodal alid dJsgrai-p that «;<••.• (•ruor Htiskr*!! should L»« i -oiiii-..--t r-d M -illi tile juaiuMaieiit of a ca- tioiial caupajss. 1'« Hrraa. la I .r Ja .lri .'-i'i ''>*' iiaM»'ir.-i ...11 :•.!>.. ai.. w.-u'ii 111- \>tii. i.« • n.- i..| • .am;.- an aial ^.. f.K II ly IM.I .11. » ••(T.'i i »l Jt .l v...a..! ri-iy i!ir..n- ta.- •aai'.- l>ii'la "K» r..' lUf .-.ninliy i.ilo 'i..;..ii -SS HI'.. Ult.T iNlUf 'lSil.il I I'Ut .\!r T..ift"* J<»«-<l* a^siii-'t' .vour wurds. 1 ask thai ilr. Ta.'r U- jii.lij.hl ly all liis dernlt. for Ue nish«-!« notif of t'jfm for^utleti. I ask tljat yi>ii tj* Jiid^fd both hy, th' wonis TOO «-|sh rpnieiiit>er<»<l iihd h.v ihf^ woi'd:- that i>c>'iuiu^ly .vou atid your |.a.'-ty nuw il«-»ire i-i hsre forgolteo. i'r«ly hajj .--vrr .'vf-n irninii :.'d ;!:ai ari> ..a- .if h:-. .!^. is;,.:.- iniliari. .-.l by iiiyThir'.U bm hi.- .old ni<i-r r..n--.-;f-a'i'-.a- .iiidun..- :i' of iiu- j.-.-atrnL: of hi- iaw. !!.> h .i- l...-:: iij -l.-VV::.;.!.. .• -Ti iiolii.-- 1. k. .'iir'-- :ia- fo :ia- hookc-;.- if !ir-i .uljn r.iiiiir ... a.- n.'ar:... i -ii-ar .;- i' i- |...-^il)!r ro rt-.. ami in way a:<ir .Kitinll.' th.- inf.-.;.of .1": li.ii ;aii II- .).- rv^- av.l ,!.r.h-'.--> ir- ••'•iv.i iniiiUi li':.Mian iii.- ;iar-'. v-in......:. '1 h<- k -.-^ir ^-.a! ix >» ii. V'^: i- .; •.- aa. -.1 in •,( ?lf> r.-i'- jil.-i- a r .'ik>-.! .S :a.. .S.n.i-o: i- :<• •..<•.••'!. .\if !':.i ::k I., 'fnv;!, ii;r f-andlii.-.i. for Ui.- .s -a.- .S...nai.-. in.t .Mi. \V. T. \V :i:>..a . ir lannin-i- f.ir • :>.t>:-i- .•rl^atiyi'. .-.rt' /i.rh w>\'. kiiottii ;>•> th'- \o;.r-- nf (•.;!:•-., Mr Iravi-. ;.{.:• i< ii'iiiy. Ii.i., a iar--.- a.'.i'"ii;r .i .".i •• :!:i -..'iL 'h -'i.. 1.0- i>..:> h .i !'a !i'.. .li .1: i!l liilt' • i'.ilr aii hi .-n.I '.u.-.- . ..iiiiii-- 0. In '.....ilk '•.-i- !.... ajl ;i r. ili.-I.il rn.I - f!..;-a.. •['.•• iioiiiii- nf |...ai.i\ .M .ia,. .i.a.'.- a-:.'^: .'i«.-a-,"i : :i :• ii-.o -11— ..- <' . -k -h. Ir-Ma.-i «- I ..M' ..ml In..••II a ai. ;r .j.-.. • o'' .r on;Ira •., in;i. ir a'":a:; - i !ai- i •• w • ' •!a:.- .-J^aia-.- .!> >.•.: ;i.-.i.il jilo ^.tiav a.- a.n'. o;la.;- in. a i.. v ..f '; •r< !o tma ^ii!.^ ihat a:.- Iik.ly ^...ii..- -r.« :< ; roii.-i.Ur .iiirn H'r •! f .::(-if-i! ralk-r ;in .l |<.<<f>... ~ .t ''ind of •::•--.:•. ami iiidn- ly a.i. ;.. I .ak- iiiir a n-i-fni Ifui.ia-..- W .i: ••:; !ai:- r. >• ••„-v .\' <'-).:n-'. i> ioiiu a~ .".!i Tr 1. la* a -• l"i-ii .••a -im- 1 a;:.;;;.- f.i,- a I.a;':?,. : if M-ar- I'.';- .-ov..- •'.:•••• > ...1 -.> -...i-' f..- ' til- .I'tM'.. --a h.ink < \a :.'.;n. rs a.a! hi- \v..:k "ha' :.'!; !i .i- t.r..n »•;;.>; arai ;x.-.l atr;it\ and :nt .'.;r:;> a.al .i .-:;.i\ u.-'! I.ar h;> ..-••f:;.;i-:-a 'r .^.i li.-.- . f . >. . r ."k \. 1; ii I 1 -o.i \. , .,.11,. .:• . . ..- : . ,. • -.as tia ;• a- ..a -.a.aji .•, ::i< Wra- i^.M-'iaiii \ • •1! ..i • '.i:.- .: io,ii!-> ..f-icr .1 -iroi..! -.-i-ni woi;!ii ii .»i'.t as-_ •i'.:: .f ivi> r-<•• r .l h .i.l -r". r a... 'air'- liia'l .•* •j. r; t-a- • 0 :i' 1 i o a;i; • il 10 tla- -.^-onil -• : n. —".-iVM-r.- r. hi- '•••a'l— • v...,i : ..111.- .) ':;ai .. .o'l :o iia .a%.;• i: :i-" .-i.Trai-. -ii -t. la. ••:: .•>-. ii.;-ir ••; •!> -i'.'. .'.lia! :.-i-.i:.i !>• 'a;-• ha - I r." ..n"> • I ..lali:'..-! th-- •.':-iii f -ii^ ••::•.<•• r-. a 1 ta : • - la' ha- r . . •' ^.. ..••titt'i;.- '••.-".•'i' fa - r a;..i 'o ii'.*i:.r.|,>; :•• 1. U..-A -!•.•;- .<•:.• Tl. • .\ ..-fa . iil .-i:'. <••:: •AH:.''... • ''• r t'.-ai!'. T:'a •; • r ...II .. T '-. 'h. ii f:v.n- i .::ii.'- •! ;in .-.u^ .••h.-i" n .aii ia .X 'i -n <'..ir.--.. M. •-• a. .,i :,!in-..ti'r i.ii- .li; : 1., -i,.- fa.-: tiiat h- h.i- ii.-.-ii in l-i- a. >>a:.-. anil -.yt:.!: ..-ar- a.;.. .-•r.t-.| for v... t -rjii- .1- .•«'ii ..-t: :•- cai-fiy :.. ihf- fat: that he is :!;•• k ni! ..f a nam ;•• ':!:• .> k'.. " .-•r:r ---h-flnMai .l AIK I i .ain;.. i .'.a. .a ... .l..ii'.; .1- :•• j.. r. < :. a .; ir.-l ;..n and nob«).i> u ho ;a k.- u i !i irtn • . • : -j... - r.... .in.h • t _ w--.,- ATTENTION ! Hi. ia - ;i'vva - : •.0 iv .tn ; •• •ii'i-iil til.' li'.-. a r> ai! 1 •' \)i\ih i-a, ilio 1 :.>>i'!.-:i| :ri .N a : ..•iitan: ; \!.irli 1* . . , iiai '.•an-' . i--. l;o!.' 1 "11 I'" : ...1.. ...r. All. l; 1 01 • - . •, i •1 i 1 j -.i. :i !•' a j :i n . •- I'.i i-z III do h" :ial 1 --- ;k- aia! a. !. I.... I. n I a ;-.-ii:;hi;> Iri.i-. • t.,-,I I:.,., ,\ ; ii. iir.:- 'V .!at:!i- r.'.ii,-% •; ..la.tlr .• . : t!:.. a ... ' •••.!:;:rt; fi'-m M.r f.i; a --^.o - .. 1 • ;-: .alo Ii-- .ti'i.'.' ..f !<••- ti . .1 •^••lA . il' -i •' . :•• •. :. • . -ali:- • . iv.i.;. Ii. • 1:: !• .a.!- ; 'i'.. f >• . .... . . .ij. » h.->: •• io- h.i'l • •! ia..,t^ .1 if ...rtjii--..;:— ! ,\- :.:-td- niiii II.- ta. ! ;:.i-/i 1....; I I--.. ( :iv.. : : -1 1 . :' 1 .1 1: . . I • • n.iai -. '.. .-1. :!.:> 1- -v. sio .r.iT -.f a:;;i>1 a ni.inj iia':.-i' .-i' . .11 I i ;'i . • a 'l. atin.' 1.- iiii pail |Hrt !i. - » I .1 < • ••.••r: \t .. a-: ;!•..- IC -t.-K-i. . ,, .a.-.l -.i .• a- . ; . .,]..• .,: •'...II I :•• .,..(.. •i; _ « i riiat : ina- . lil •• ill. ...1 ; !'. . r a .1 „:...« . .I-.. . I .». •t. . ; 1 •- .•».-. •• - It..- >\. • . ' .i.!\ -• . •• It. . • n . . Tl..irit; . .1 • i -. i •!• .a ; • . »:i .• .lt..l^. .I'.it t h.- p.. .J' <• 1.' I. : 11 • n it -.. )., .. ' .i.M -..J . • ' . '1 . 1 ... I .... .. -a ..• .• ii .1 • -, • r . ;V 1 ' .1. ; Io i" '. .il • 1 ... I "la 1 . u.i- '.- !i. < f U 1; V • • ' 1. .. 1 i :J Sn ••!!. ••ai •.. . .• i-n: .• !o • - •11.. . ;i. •• V (. li ill.! .,T. --.t .1 r.. ..> . ::••:• a, ..1.; '.. .!• .. 1. • . •• I ... ." i v. '• : - . la .!! Ml ••'l- I • ' • ila 1 ••t" • ..•..;..••'. 1 .. •• .-i i .)..-i!' .A .'.'.;;• >. : ••••.•tii. I . 'tii.i!;. 'h.> mil f' i> I". 1., .11 •--ill- .1 • : 'A :.. !.::..,•.-.! l-:.ia : .w .f T .\ . :: I • . :i \ ... - ' • • •! .1 I: :a •• 01 ... ri,.i- ia / . • 1 '. li : . -ill coiiir ^ ' i • . . .. a-.. ••I 'l -.. -.d I'l. r- .1 i .. ' 1 t [i|. » . . -r il ... I . I i.- •| - There are thousands of Us in Allen County. The few Democrats amon^ us think they are goin^ to carry the county this fall. f The Way, the Time dhd the Place to show them the error of their thinking is to join in the Great Patriotic Pyrotechnic Parade, Tuesday Ni^ht. The place to is Republican Headquarters, or the junction of West Modison and South Walnut Be there prompt at 7 p. m. The parade starts at 7:30, sharp. Bring a Democrat with You IF YOU CAN FIND ONE ifi..::'!!. I- i....>r! H.I rai;.'. - i-n .l la • i • "i. .- -l ;-.<.. Mr l! ••• i '.i -: ai.w <: -n.'. . ! • M r .1 \ - T ! • i' ON THE LAST TRIP I . n.l., a -! - • '•1 r..n ...Tail' .n.l ::a r. ^••ir .-I,.. , .III.:..-- iliiv- • • A•• : I : . - i:-- -rlii .t;- Jill a: . n • a- r..t -.lalai-, I', ..ak -111- C"on ;i:.i-i-a :i... . alri..:.-- f. : ih- 'i' . a:., •'• • '-.-'.A a- ' ; 1. ! a ,.)> a-.,..I . a \. i'.-: la' I N' r.i •1 - i ;. .1 .• t...-:i,. - . I rii t i : ... '.^a.-ai'-. Ti^-- • Till .* t a, (iA.:.-\ -h.y a... i -r'. .d li • •r; :- I 1 |..i ,. . • . :i ii \.l.. |.- i: (I I a. -;i..-; : •• . T 111.: Ii.- t,,:i..-;. : M. ...I :;..t:.,: • • • 'i K .in-a- ..r..'. - ... . .l>l.t 'U!>- U til p :.|.' .a IV -.. \\ . • • wr.-it V. r .11. I K-ai .11 i»t.i; r\Ki i!K(;i\s ( UK-sfx; i;v. i.\<;Kni;>T.«i or ruHriir.v : WILL TALK TO THE "FARMERS \HKi{ iiiitm: ii.vv> i> OHIO HE »ll.l. «;«» TO TIIK S4imi. '•aniidinf i.i Hi\ Virion in Approafh- iii-z Kl»»«-liiiii—^V<il«- at ii- II (). t -.---U'lmam II. • :li!- fTty Ihi- m.'rnins for a • 1 . .inip ;::.::n "oir on the roart . • •! a .n :.i.;h.. i '.ir- thr*?** day.-. \». his ;iti.-niion to his •1- - at- .]rA\in' Tait will ia his . V. ,.a!. a, LariT. :y through rural dis - o. a-- >':•••-• Ti;ak.> <[MM 'chps to TO 1. O. O. F. STATE MEETING. loll Dfic.j.ition Left fcr Saioia Yes- teiday. BIG TIME-LONG TIME i .; n a .. -. V ^1 ;.H .11 1 11 I 1 I" ill, « a 1. • •.,.''' - A... • i.o! n.» • i i. 'a: " .. -' -i'.. * »: 11- I '.ri' <i i "v\ T \ !!• |.iit:lii-.ii!» Urn- Kv |H -r!ii!<-iitiii:: i» i!a> t.. N .l l \un a ).i-.:hl>tt IHrrh olli ... 1 Will Kiirii. ',. ; It . \l" . • .. -Tai' • ' ' . I • X. II 1.11! I'... \..<. •> 1 ! '••' I'i.- i.i-.!-' • n., .1 . , , I .\,: '. \ A. la 111.' r.-iti.tt- sr.'"-> 1 ,, . lii -i .1 1 .»ii .HiO*ii.. I--. . i-n* a-:: .ar.. '''•* ^ ^a fli. ii ;...':a-. pi.n. .. 1 ' • •'•>:i " ,1, ,. • .j m.iki; : 1 ' pai.i: i.'i - •• . ' ' -." it..!. -ma' i.-t- MO .! . ... ,; \ 1 .- I. Tiu wivTini:. t I \- ••• i-a^i.i- Oh:.. Mr. Tafr will - 1 tp.i.... .iaA> m th.> South. nP -Xt S i:il.i', in \Va-*hiii-:ron a day in N>w i.-t-. . aia! \!.ii>laial. and another in III .. •a,..- il.ix- lit Indiana, u »-»><'k in \. .\ V wail ;i r"..-;!!!; niOftitis of a., - .iiiaarat I 'l N is -iowu, O.. th« a.!; I. •..:•• . . .'...a rti .'nhf wilt ...TV .• h.'iia- ••> \ii:.la^ .-.oi.!:.!..-.' .•\pr .---.d himself Itv ill- I,...; .a';-, ii •". l'.- duli.'.s which •\i \. .>•! a a I.,- i -outUlritl of ihi* .-a i! ; )H- i..!!i ;.i ';i .\(:.»in'h«» said. I ! .1..1 . a ."i- w .'.-tri n lri|»; S -'i.i i !.. .:.'<•:.•.I pr .->i <i«'rn «>f ih.« ,1^ .-xii.!.. Wi; run .\:d.>u Snxtth .>f ' \1 .-'i'.;.!!! V. .'1 ;io <'.-ini .,'Uty and a >''i -t ,, ' '. riialid.!'.' lil h > >\.>rk In Ohio, an! " ,. -..ti'^ i.' - -r M sn.iw. o\-S.-fr<»ti»ry of ^^.• ,,, .. ' 1 . ..• il » w if t, t\.^;.with .Mr. Taf i ; a'lt I.,..; •I • I . i ,.l:.| tti .v il;-,- . - .1 • 1 !,•• I 111 'lie •iMi inioJp-iiii-ibi.- • 'ii.". r. Man I>I.ir:njr aj i.nii .i .'-iiil iKe .«=ii |it -l and Vais« fotiniy an.i ;.i h.- ha- ;..a.:.' !.;.- inn..- a i-m . '•• • vti -.ii-r- Cir•• i.- one <-.f the nio-t likralo.- of mm \\\, i.'.n.if t i- ;iii-oi,rri.i ro ;i<-rr -.md hi- i.- .-loitl. d i.> .il.d '.-.ri .•.mM.i'-- i-r-iv.. Tiot o-i'i h:* Mite h-.it tiio .-iiii.port 111 11'.in.', p.r-.iiai n i .-!-l- ..fj ..'in i- pfiir.ra .-' a .. <-i I !ia- ;. ;...i : •- • .1..I'.I.- .-iiti r. • !'..i.; .if i! " l ''"iiil': I.i !-.: ..i-. t w.k :rii'-jr'> .1 ti '.i. v.-. ii!i'loii-h li- 1.;.- ... a-ia- .-I 'li ll.•-l^.•- i!v::lin^i ..til. :• i.iw-. 'at- n . -- i pi V'i a a I" 0-' - »i'i l.r- -iiiii in •l.i^ wa.> -I i!;.' t ti».*i . a pp: o\ a, r .ia ^.r • '.ai.ri- v.-ai.-^ u:;.! .\i.i. ;: 'oiinlt \>l; ;M I r .^pl i..'>-! • »-liilili ^lu-.l Ihe poJii > .f voiiian ill rl,ars«- of tlif- f'.'intv Sfh .iol?. aii .l ih.- 'w.-rk ha- li.'t'n -.-..^11 di !!... Initii:;; ih .»,p :iM t wo ;. i .u .^Irs Maiid rij :;>tr:n ha;: ;iitpnd«-nl of I'aMic In.-t rn< i n-i. and r-he' ha> fn!!.- T' th.- hi}-'h (flandard that w;).-. .-oi li;. .Mi .-i- Knou iinii. aid oIh.•r^ • sahft- ill ht^^r effort> lo huild up th.- n?- h(-ai) iudefat., tb.e.standard olf Insiruciiou tUroughont tUtr County. i.aMiml lip to I' hf r prwlt'oj'.-- I 'oiiiitv school?Her adiniiiis- ila I !'• <•••:.. \\'. • \v !i .' CHARLIE SESSIONS COMING. ...^ pi.-... J 1 ,;!.,. .Kansas City Journal Man.- to Hear .1..-' '.i:'..! '. • i-'-r • ' •• I Secretary Wilson. '.lip y... '• :i \ iI. .- :. .. Ciiiili.. s.-s.s'on.-. th" -Kan.-;.!.-; >''•}•' <!:i'--- •: !;• 1 ..:...'. I Pj,;;: .- ; .Ini .i ii .i;'s roi n 'Spoililt -nt at To;.'-V .a. is -.•.a!. J- I..' p. k. i :•:- lo ni .• h. ! ..xii.^t't'.'.l hc-rf toiiiorrovf 'nooii to !>-ar d. orv.;.- i:;^. • iia- r .'iM a-v^ :.:-'li ! S -cri -tary Wilsoji and al.'»o to \i.-il .ii; k-.. V :i:.i! «• \. o. 'aj .it i his sist.-r.Miit; Rlanchr- Srssions. ho A oa:: H •• .••.•ii:il Mak- it .ar POLLED AN lOLA TRAINt^ Shows Taft Will G-t .the Negro in Kansas. j sf.-nosraphor for Congressman Cha.s. ' F. Scott. .Mr Sesslo:.* writ-s*tho Vote I I t . Kansas political news fo;- -hvtT- ; nal. I Big Republican Meeting. Th" Scott ' meeting in tht- onora To- ' ka II.: i J Tri.;;i No JU •in, jious.- WL -da<^KJay nii -'ht wa= well at- I'l.- Saav.) K- -.^a.- ;..;i-.! i..-tiv.—:• (lar-; r ^Tt .|.-il and Mr. ircott made an able, ii-i; an.i loia '!>• o'ii. r .l;i.. t-vo I -...jn. and convicius arKument in fa- I'-'UMicrai.-.. Th. \ :--,.-jrt-i! i'lirtv -;-ix . vor of Rt -publicanismi and gave many tor Taft at.; i «inty -.-i\ im I'.i.'an.; i;ood reasons why ihe liartT should TlfT'.- -.V'-rf :-n iu 'L -roes on t?i<> rr.ur.. ibe retained in power in state and na- Sin. ft.r.- for taft an .i one itid. notjtion. Congressman Hcoit is one of .... . . 1 u.. vott'. Tr.is in.ii-ati-s how ihf coio;-ej lore«ist lop Kan>-a»: Fafr t»ul?M ^^j,,. i„ Kansas y* ar. and protwblr Tnesd»»; warmer totj nifhl, and fa cast portion Taesdaj- ' Ktgister Want Ad=. bring results, i^lound Sun. the most useful ni-n in Congress from the "West, and will doubtless be re-elected by "a safe majority.—Bloa- 1

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free