Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas on September 24, 1908 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial

Iola Daily Register And Evening News from Iola, Kansas · Page 3

Publication:
Location:
Iola, Kansas
Issue Date:
Thursday, September 24, 1908
Page:
Page 3
Start Free Trial
Cancel

• 1 C.i 1 <!.•.-.-!.;.! <'• I' I "••••iM Tint b« 1 .. •,, 1, ... . : a fi. >i'-ttl (.- N • ' ' •*' t .iklt.(» . : . I, .. lj..tl'r NEWS OF U HARPE NEWS OF; GAS CITY J(HI\ 3IA(I»(>XALI) IS roLLKrtlMJ .MO.\EV KUK KAK.>1KK'.S EXIIIHIT. • , . , , . ... ... N.V. toi AiiNBALSAlL rtH MILLION BOXES BUYS 46 LOTS IN GAS A lii OIM! 1 111..' W .Ts Con• Ti.in'> IS MEETING WITH SUCCESS W. «J. liVKiKKIt lUVS Ur.XL KS. r \TK <lKFi( K I> (UUK SI'WS. I!ii)v III (he IIlull Si'luMil An' I'laiiniiiv to (Iri 'nni/f uii Allili-li<- A>M>ri:i- liiiii (ii i;<n<rii All Nitiirl*. Uiis II (unit Siin-i 'NN. ll.lll I'.'lll*. III' llll- >lIlUll'll i.i-1 -.UiN 1-M 'iuu:; :i .>in.'i'i'.-' Ii. IMM I li-uliii Mi^ .1, \\ t 'nl\ uVii r.i\rii lln- pll .i' I'l'l WiiiMlii: ilir lr,iiil>'-.i III i.;(iM ihr tliillar slu' IMV< !ln- Ml. III! .lint Aiu<. ll.iiKii «Jt> jiuvar.l.il till' ).il/i' liii ilii' IK I imoti. I'M U-ll'.'ll 111' ll'lll Ui'rt sill- f,lllli-i| ill'' Wi.iiiV it ,l:i .Us. in of A. 1. n' oiiiiiin . iwoinl t*l 11. ill ii;.u'\ :: lots 1. U. OM islli i) V r.. f.M iiiiii'i. .ill bl'i.'U Hi; lilicl: 17: 1'ifs 1.;.-, .- l<(ts 1!. IL'. v.. -,ti>l,i] .-liirJi- •' -I '••111. -lit ' '(•. 1., I.lll.i; I '.i. .:. .-..•i-^i.!. r:i Uli- 11 ^ l;i'\l ..• lliaMlnI. »:j\i-!i llic lil-s! I'liclll. .Mis- III. 111. -I 'ciiiul. \nti. 1.11 : a I' 1 I • ! vl:,-; i !l . 1,1. •f 1. -i-a'l .i;-. iluiii •ilMIlt V n 1. (iruiitii/f " > lit' rln- !iit;h ua I ili!|( •i- an AUi!c!;i- a-.-iuMaiini;. : i-'.ii ri liuiil ualiii will 111' I III! !ili' liilis iif Ilii.'; :is>iiiia! Mill. T u;i- , V.t I.FVN \>AT(H lU '-aii:; "1.11 (1 ;iiii.' Ill Mill lur \iai; In i.i!!.<. I'll.' (liiicaii- jiarl.- itoiii;^ .imti'- si i ili.ili!.- «iiliv vvil vimli (l.-slliiv ilnii !ii;;li liiii-h aiid |iiTl'i(l lit w lii-n ruuluiii: ill acr.iiaiilaiii;^ tllil and i.imiil -.il. < iiii- Hill k is ;'iiaralit<'>'il. \\iit<'i-« \ l):tiii°iirt!i Hiiili^s ami .li 'Wi 'lii. t;tii"( n. t till ! .i |..ll. !lli' (lilt .•A1 M ,-\N '.1 ;;AL!LI , -1 • .:iv ..i: • ••• \--'<-^ . I "..a- r. ,1 •.. 111..' r. I'.Ml .TH Yf;AR. Itfiil ISt:ili' ilii«iiii>s<i. \\ C Ilaiiia -i- III ilii> <i!\ lias imi • . Ml;-."! a lea! i 's !,i (c luisiiii-s- in C.ilo- r.iilii Sj.iinus. I'dlii . aiiil will laUi' pi..-.•.^Mi .n iii.iiM-ili,i ;il.\ . 'I'lu' iillii 'i' will h.' hai,.!' !ii 1' liii I:V. U.l:.- .1 ii: < iiiiili'cti.iii Willi •!i Arlliiii .Mi'islinn 11. i-liaii;.-. his 1 ami SCHOOL BOAKI) WILL NOT PAY ("AK >AHK OF ITI'ILS LX.FITIKE. WAS IN SESSION LAST NtGHT Tin: rRAiTicK AT v:\i>. OF TWO VK VMS riiovEii r.M'on LAK. John i:sti'> WliDsf Life Wtis IMsimJrcJ I of V«'*terUitj, !«. TiMbi> IN'iiortfil Itfilllf Mlll'll Ul'lIlT— r «THiinnls. Ilioi'oiilhiiii'il l':i>iiii; Ciir Fiiri-. .\1 a s|i|.t'i :(l iiKciliiK nil llii. aii:iiil nl I 'dliratinM l .l -l i'>iiiini' II Has ili <i<lt'!l III lIl^.l'uul iiiiii' i..a>iii!: lai laic Im lit |iu;ills iaiii;. III .M ^-llii-i' ami iillii- imllil-' alolu; llir car lllii' « aiu-lit llu' tl'.ls C\\\ si'liniiK Two vi'iir- iiuo III ai:r<'>'iiii'iii Has .'iiii-n'il iiiui liv iln li'l.i l-Hfcl I il- l!ai.w:i\ «'i>lii|iaii> :i(i< ;lii' Imaiil I 'l iiliLaliiili wlu'ii'ln ilu I'liai'l -hiiiilil |ia> llir lai.' i.t |iii(ii! lixiiii; a iiui; ilu- M'H •^lli^ |irai-ti<i •til! im: |i!ii\i' \fi> |iii|iiilar and "i<w • mil' nilliiliillar I'.ull ><:ir lilllil I :^ nil II! il u a< iiliaiidoiii'it. Uii.lisill- Irwiii. Arllrir I '.tidisill and .\>i-s Mai.v li win 111 ili;.^ i'ny Wi'ii- iiiiili-d in inai ii.l:;i- a! lola •. ••-:inta\. I'i.i v ..t ii (i ;li tti 'll kninvii >«iinii; in i»ii!i' and liuvi' a 111.SI 111' fili'iidr- whii .-Mend ciiiiuralu alii.lis ' Wittir for till- K .-iiiMi^ Forllmiil. 'rill- (iiv :^. i .iiiiii .in:; waii r fm Hi Kansas I'mt land <"<'ii i i-i.niiali.v tlii «i(^k. Iti'i -aiiM- "1 III"' div SMI il III I 'lini 'ii' I ii :ii )iaii.\ s wali 'i .'-.i |i |ii\ i fi.wiim iivv and a> ii>iia! in sii-li i a- !- ila- Illy i- Miiiidv iiii! llu- vvalii .I.'hl i <i Iti-ttir. •,-;.-ti'< will. Iia.- 1 ii 'i! ilaimiT ili Till llli". |iasi .-lA.'tal "la>- I'liii'inl -is tifi'ii--; >li:;lil!\ iiiipnm-il Ills III'* w.'is disi .airt 'il nl .\.'-;ii .|a\ liiil siinif Imiii'- 111 ii'iiiVi'iv ai.' iiil< i lailnd. Ill' 1- Miid In In- >urtt -i! i:- li-.f. iiili.i <iili.si>. 1I;1">IMII Fiiiiicr. Wlilli' wiukiui.; ,M ->:i -.-dai i. r ill jlaiiluaii- i-i 'iiiliaii> nf i'::.- iM< t'iaii- Ki II Mi-iaini'.l a V.'IA j.a.n- ml'.i ni.islii'd liiiui-r riir nail mi ill • liiiLiii .1 .'II-. 1. 1 till' luir li.iii.i wu^ t^rts iitiil iluiiril. i;.,.>. •; I'l.ir.'i i.'ii M -.ii'.ii.iv W.i-. . V. IM'I i. Iii' w ill .i<i'i|.' :. ] I 'nii fi'i'diiii; t-atilr. Ill' 4I-' i 1 ll.i V .llul liiiilld. Kcciiiiii. !.^^(t^'n liv Nrw Voikrr's I'.i' trill i.-ri! Milk C.in\p,iii_|il. W ill V(l(lri'»» llr.uiii (lull. I l| .nil. n| I lllllllillillt . Wli :' ^ ,111 rial, ai 11 ? Iii'\l ri'i : I iiili riiiir Moiu'v. ., I .M.iclinliaid wa,. .M-;- ' .1 iiii' I ill- iiiniii V ii'i'.lr.iil |.".. HUM i;\li ill! I (.. II.VI l.tlI'VTIIV - Illi. W .11. AI.KIEKillT. Ki.iii.-.'r;.-i OsIiMi .na'hic I'11.'.-ii'ian. ^•••AU- r .an 'K llld.u'. I 'lioiu- 1 1".. Only Osti'iijiuth in La Hariie. ila\ .11!! 1 1 ,« a; I I'linl' IT. I Tlu'ir Diiiii lii's Aid nr ill,' .M.•;!lndi ^l iij .ai rliiiicli an.' lliis arii -riii ,''i:i illi a! iht' iiaisnlKiUf al'.i! iiiakii. ." ^ u .'iiif :n s ;'<ii- il'f diiiiH 'i' !lii'V will I' iin Of'ii.liir s and '.I. tin d.-v;- nf riiinur- Kxiiil.ii in liiis i -i'y. V. ;> UaUwin. ul rarmim::. .\!i>. i 'ri'iill\ I'liii-lias.'d Ihi' Wililaiii farm, liii-.-i- mi.'.- .-miili ' ai laii^inu I'nr hi.- ."nil jinlU'd iiiwn: mnv •' .• sirU SIKIW nf (n'l.-t .I. W •..'-!.•! .|a,» liic •-;il ''.-I nl' r.'iati \ii.- Wiiiiaiii !-">.!kli.'r h'lt > .siciiSii.x nl ili V h-niii' in I'iitsliiiri.:. Kas., aqt'-' 1.1 !;i!:ii:' a I'.w days hcn> visiiiii;:. tin iii'd h.'i.- Ill- i -ii -r Ins il mil 's! inila .M ,'.1 hl'ii iSav I'll Id A Summer Household Necessity Uv ..iHciyil:>:arrl)r:t;Chol- I lit M i!'!!-, Cli'ilci J .Jiilaii- i.u.'i. rijir''!-. Ciii.: :^iul all ^jii-i.ti.-T b,.w..-l I ..iijilainla • irt- 1-.' .i.ii:i:i'ri.uii it there is.is iv 1 rn:til.,;. tl'Uablr iiiijti:, ii/i.fii.aJc'y alhaud. DR. B. JAYNE'S CARHINATIVE h .T; fiir.'i' ncrstionahetn i.-cct-sl-..l in curing these •-oiTiFlain-.-j.' Ii3 r.un-.e has •j^icomt.' H !ioi^i,e]jold word i ;-/cr>".'. :.'.i; t., J; ir^hc quickest end s 'u.-ciit Mincdy known, •'s'ops :? ii'i-ncdiateiy, and ail...Jill -nvariabiy brings a!.'._. V '•-••vdy rccoi. ery. Never b*j \.i!.V;"-_. ;t :>. hvX -.vcclher. iy a:l drugr<isis-per bcttic. 2'jc. Jayn«-'s Tonic Vermifuge—Is u cplciiLli .r. tonic, after ihc wcak- eiiitit ttnicis of dysentery, di«r- ibto; etc S is 11 lla 'lii IS llln\ .\ln 111-.-11 \..i\ ui II a'- l.ciii;; niiji-li MrCi .H Ui'll Iti- a lli|. iliimij^l. I.,11.' ;.-f; V..'.- K.ii- . Ini a l !i '\v lili'liils. j . nf ('ninlailii .>^|i|in-'- lii> sKl.i. \li> <'li.is il-nir K.'iin.s 1 .1.ai M.I/., Mil . '"1 !;•.•- Ili . lii'niln 1. i.'.'i.!-'-- \ ('in\(i<-n W ! U'a 'i -i-. ami (• ,1 V \ ^ 11. Ill -.111 h; ii'.-iii M. ,11. lain i.inv... \I r- .-;ii..1 II w I I 111. II. I' I . (i.itii 'ij 11., 1 . .da \ Mr a-id .Ml .1. r -•ii'.lav n..n 1 'I K.iiis.i.- \i; ,11. <) Ml - i; W. I'l ila.\ 111! \Vi' nil'. • ii;.i • v :-il Willi ; I M r .iinnni I In 1- 111 -I nl ' i r. ri'ii"..n. , 1 Inlh.l Ill' I .n!..' I';ini, was ; V I ~i i-.|a,\ Up- :iiii»!- nf fi ii'tids, ' .'.'--1 (.':.i..y. I. I'l .M 'sii'i-day fur Wicli- Miii Ka- nn a liiisiiK'ss vi.-ii. ;tH (Vn,l.i; VVKKillT jfl ( II IIinTKK. , V J iiH Niulit's iti'st <Jniitl) liiiiiriiwd t llir Aliiitor'.s <'itiiiliti<)ii. \\'asliiii ;:tn !i. St»|.t. :!4. —(Irvillc WiJL 'ht. I lie .KMoiiatil. who h ;iti been al ;l!i.' !-"nil -Mvi.'r liosiiilal siiii'i' llii' iteru- ' iii.i:'.!' iHcidPiit ill wliit 'h ho was in- .iiii.-(l ;li;d l.ii'iileiiaiit Sclfrid'-;*- kin »-d. (-<i;!iini!is III iiniinivc. Ilf slepi lirar- - 'II- I M '(iii :;huiji ihi- ni.ichl and the lii'Mi-lii fnini tin? rest was a|i|iarptii tn- ila.\. b.M-. Moilim Kffil Sliiri'. llaniia :~ lnda\ iirivinv. Ir.'Mi l.a llari"' inln till mil 1 .1 iii -iiiii'.! : ' 'li Cllnlil'l l.lllll!.. 1 ••"llll 'iav T' ini: IS idi-ali > !•' .-d Ini >i|i i- Ml ll .iiin .i i -vi .i .'i- 1 iiiit'ii- Tai 1 « 11 ' I'll!ii .i'-:i V.'iHIani it'i'd Sinn- hill Mill..' <; .11 \ { ornflloii. Kllllnl Ki 'UisIrl SilHf II 11,'- -•d -iiiio iin|.niii'r!ili'il ii.-tri> in ki .nw liiijU Uiinish .{nn ,1 liils" ni'.n; nl li. -iiliiiisi' luiiu iii 'i .n Ml i; V.'i.i.il I TniVls .lildilinll. » I' .\l-ll In i -n\ ill ll'. -aliii' ill insilri' In Ihi' li.i'ii.l- .r '11 )i;liliiii-> will, iilaiiiiiil .Hid -ucci--.--fi! !y i -arru 'il n'u iln- -iii .iniM' W. i .it, ihi' fiillnw in~ tiiilhln! i .in .i;.- nf ili i .iiiM Till' Ili!.. win; i;i.ii-.-.- ».'- .ll'-:.'!;'. .Mr I'lid M i S I.n-i..i \Ii ilid .Mil: l -;iilii 'r ilriiv.i. ,\|is l -.'d lln Ul and chi'ilii-n. Mr am! and sun. Kdsn-i'. .\Ii «n. Ml- (• A .M. • Ki -i ml ^nli. Klnxil and rliildri'ii. lii 'iiny VV Itii Mis CainiJiin .Mrs \V. l.ii!i'.' ,\lrs V. and . Mr a:, M'- Ill- Mr.- I-' lliady and Mi; d Cajiii am! .Mr .in Mis i.'i'nr'.;i. WIHH ; mnl I'liiidi.'ii Tl ;iiiii' wii.. |.as.-.d Willi mi:.-:i- U. fri'-hiili'iiis w.-ri- s,'i\.'i| a: n .'iu: Ihi' .Mis-.'- .Mai.li' Wn.i.l. .M.il. Al.i 'kiT. |!.'ssi.' ;ijid lii'Mha Wad.' Tb linsifs- wa.- yivi'ii a lii'.iiiiifM! lim : ialiic ;'lnili by hi'i' fiii'iids as a inki': iif ri'liicir.liralic.'. C A \V(lt)lt I'lTsojtals. Mrs i; W'niid and .Mis main sjii'iii Tin-sda.v in iln the linllli' nf ill.' iaili'l s s;:?; .lim I'nrii-rs Mrs. CatiaiM -.v's ur.imldanclii Itha. from Kaiisa?.; Ci;-. i- i with ii'!ai|ivi 'S Inr.'! .Mrs. (It-jiri.'!' ( li.iijilli'r :- j.laliiiiii \i.-i; In Klin.-. I .i t'lU l''rida>-. .Mr^. 11.; Cliiitn.: i- visiint; i C. K. far I'oiinii) :! i ;:ri .-. ."lii -r. Mr t isiiiii UK Aimud Fall Exhibitibn of fine Mflj^^ Goods, Silks; Satins, Cloaks and Ladles* Finturidttgs Mi oil Ijie liew fall styles • / '—: . ../ ' ' "'f ::>j^ -— : - . begins To*mort^iw/Friday, Sept. 25 md conpnges all day Sat>urdiiy, ill Mniai I Ilia \. For hest nitii i|uuki'>t n"siill.«i ttic l(<>t;i>t«T .Wuiii Coliiiiiiis. II < ro l\STKHT KAXSA.S FAK.MKJt.s hail- .'Ift'liiitrs Him- Ufvn .Vrraniriil lij Mi^ Airrfciilliiriii < ollr^rc. -'i 'l: f "41- i.- .Manliaiian. Kas . . S.'jii L'l l -'aiiiK -rs' in.-iiii:.' ib'i.ai iiin-ni . Kaiisa.- Stall' .\::i icii 'niral rnll iinw at ian;.'iii~' I'ni r.diiii'is" 'iin -tlm nr till- fal! and win'.i I'aiil ()• nhi -r 111, niii '-dav -.'.- iuii.s will in- h.'.. n 111., v.iiinii.- iiiwn- Tl..' 111.-I nil'!'' Ii:- is III 111- III ,il ill 1.1.Ill- Star tnd.i. ! h. liaii'.- id nilii-r in.'.linns nil lit Nil I fiilliiu Vll'laiid. ."^I 'liU'iiil .i -i " I, liil.i-r -J,'.; W.ill-vil.'. S Italiliiiil, Si-iili'liil.ir ".'S; li'liih.'r •-•:>; Williaiiu Inn .;ii; Wavi'ily. Orinlu'r I : A Trying Week. Earl Cox has had a raihtr feilious week. He came up Monday expecting' that- liis'snit asainst the Katy would he Jakfen up but the Whitlow •ease has dragged along until today, pushing off the suiL 111 Oilawa. ."'i ;i'i -iiilii'r Ji'. Oliv.;. Si ';i . Si 'i'ili'iiilii' < 'iiUin.i ()i' iib"i' r. and T, Imliaii I'le.'k. Or ml. IT > .•tiid .'» 'riii'se ini'i'tlii^'s liavi- In I'li aiialr^n'! fur I'iii'tiit .\'(> liiinaii. Si-i.t.'iiili.i 1 lull's I'liik. Si'iiti'iiilii'r '•:•'. Tiiiii ;ia. Oi'tiilier I J and :'. On circuit Nn. ,'! Ilie fnllnw iit;^ ilati' liavi- hei'ii made: Waki'lield. Oclnli.'r i ami 7; fyhb-.'Octnbi'i ."^ : Ciilfnii, Oc inlii 'i :< and 1<'. ^pHIS exhibition is look* ed forward to annually . I|)y the ladies of Ida and/ .surronnding towns, as au exainpled showicg of new, correct styles, and this simple aQnouncement will probably h» siitlicitint. to fill this .store eaiih day with crowds of viiiitorH. How« ever, in addition to the style attractions, WH ahail offer;- spccial price induce:ments; in every department. The! .••lore u'ill W properly orated for ihei occasion every cfTt »rl will be made to cause you to feel wel- i-.oiue and al home dec. and The Honor of Your Presence is Requested. 113 East Madison il3 East Madison K.U. NEEDS A KICKER k. . Foot Itilll >ljllllll MiilloiH. of k»nsii> rniidiiinlc. » Sciirrhiiiir lilt, a as.an a I r.niiiiiii kicker. He nut only I liiiiiis the (iva! well on a i>iinf but he; is u mind place kicker Kvery even-i (Wrst iiiK <'<iach Kennedy spends a certain ' iiimtfiiii of time with thesf fiiiir men LEOALS' The sctnad ui-iit thrniii;!) sniiie hard practice xesierda.^ aftoriiiMiii. Kennedy lined the two fir^i ii'atns acrainst each iitliir and the apiii'aranee front Ihe sidelities Was that Iwii nppnsili;; teams sejsolieil Saiiiida.v l ..iuii'iici' Kas. Sej.i Win. will he till' klcki''r iiti tlie .huhawki',- ilevci hi- .Villi ' Sim I' Cnach r ..-ii Ken- H'dv ha- hiiil rhaiUf nf iJn' Ka'i-aii. . hell' has alwavs bt'i 'ii a man animi-' rhi'tii «h<> was an I'M'epilnn.il IMHII. •• of tile piiiskiti l_-i,-t \eat and iii It"'': Sam l ''iisi .-i did all the klikinu f -n ih ' la.\hawkers Iniriin; tin- nvn -I'li .-nii . Iiri 'Viniis In Ilia; M.T! !'..•'. . .vill l .c ri 'iiieltihered as mii' nf tin- -;.ii kiiker- >f llie .Mi--.-()lll 1 V;jl).'> HliI nf all I lie ilieii with «iind rli:lii lens, who have line and untie imni the I'liixrrsiiv n! Kansas, flint ball iiii'ii uenera'i.i, i-nii- edi' thai Sam Knsier wa- ihi' bi ri \\ St. ,lnsi'|i|i last year I -'mter kicked I uoal a ^ains! .\lis-i>iiri at a disiatice if fniiv-tive \ards Ibit ilm iii '-ii v. hn liavi- hilpeii III uia cridimn fain.' tin the iiini .-ion and tlif blm- didni ii .ake kicker fnr tliis yeir. This man who is m siicci-ed i»ni!i rnni 'how easy if i.« to make f.x'inon. Chiico- r and Forier will cither be one of late and Custard pies that are snre to lour candidates. .Malleiii. a Kaiisan' jilease all who taste thenj. Each 10 City iinui. wild Is iiyiiii; fm bad. field: Jcent packasie contains the proper rmii .lohiisiin. who i -xpeeis to make jipiatitit.v of the choicest pie inRfedi- |iia!ierlia<;k; Sicvenson. who is work-'ont.s ready for instant nse. Has pleas- iii.tr for fiiilback and Oahleiie. another led thousands and will snrely please candidate im fullback Of these four,you. If your KKwer won't siijiply yon. NIalliiiii is said m show ihi- bc -i forni lao to one who will. i'nuiifhed September IK. ums.) SHK1(IFF*S SALK. The State tif Kansaii, Allen Coiiniy. Ki 'iiiieil.v has no ilonlif but wluit hciss. In the District Court. Thirly-Sev- wiil havi a man that can wear either ;elUh .ludiRial Dlst.ict. Sittint; in iind rnoler or Korn.is kirkiiiK shoes. Last ; for AUeu County. Slate of Kansas, spiiiiu' v»lien Ihe fro.st was out of the j The .Vorihrup .National Hank, a eor- '•j. lid. Kennedy hud the four ca.rdi- poratlon, I'lulntitT. v.s. Ceo, J. .Meaii.s daie> who ate irylns for kicker, mil on and Anna I.. .Means. Defendants iti- lii'bj. Il«t knew III Ihe lline that j Uy virtue ot all Order of Sale Issued Kiirier was dead to ilu- foot ball elev-j by the Clerk of ihe Thirty-Seventh •••I, M> hi' bej:aii in tln' spriim to ml a jjiidiclal District Court, in and for Ai-^ man lo replace liini j leh County. State of Kansas. U\ j^u<i] alliive entitled cailHe, and to nie tli- reicted and delivered. I will on October 12ih. A, 1),. l !»ns. at 10 o'clock a in oi; said day. ut the south diH)r of "the conrt house In.the f'ity of loia, Alten were playing: This .scrinitnai-'e work I County. Stale of Kah.sas. offer for .>iali is tlece>sary In :;et the lllell .111.1 i'j sh.ipe for llie inline .Willi Ihe Stale iiiiiuial. Are You a Tie Kater. i' If not villi are niissiiifr half the •f.Jcanre of life. If may not yet he too .late. Just order fniiii your i;rocer a !fen p.icka.tre.s of 'OrR-PIE" and Varn aud seil to the highest bidder, for custi Ilk hand, the follow ill}; ilescrileil real e.state. to-wit: Lot No. VTve I7>l. IJlnck No. Two 11't. in IfrcKiklyn Tark .\i|Ji- liOii to The City of Jola. Allen Ctniiity. Kan.sas. according to the recorded ; plat thereof. Said lands and tenonninir- will be sold without apiiraisenietif to sallsfv said Order of Sale. C. O. BOLUlNtiKll. Sheriff of Allen County. Kan.ta.s n.v. A. L. nOATRUJHT. Inder Sheriff !»-I<>-l7--M-lr8. Our Sto EXCIIAXOK OK SELL. I.iit your property with me. I have a larse Hat to iiiatiJi from. .No expense Vin- b'.-s 1 deal is found for you. I lave I'Ki acre.H in Neosho I ouniy. Kns. ro exchnniie for ijood tola property. J. T. .MILE.S. Itui^iii 10. Old Court Honnia. .•e To Attend ] W'rddinir. W. K. Aylins of the posiofUce force, was in Colony yesterday to attend ttiej H-eddinK of a brother. Department now con tains the finest line of Cook Stoves ever exh^biiedln .sontheastemiKan* sas. Vou are invited to step in and, look thejn over. It's a treat to thie. eve. to spy the least. A fine line o( heateis. too. in a lev days. iwa you If post cardjs^ at 'MundiR TORES' want the latest and ^^cest on the market, get Xhem drug store I I You Are RBadIhgi This AA Juit so will the thouhaiids of other tlaily reailer.s of TnK Ri -r .i .sTKK read your advertiseiiietitj—either W-ttit or Display—if placed within its cohituus. THK Ri -;f.iSTKR goes into more homes in Allen Coujity than any other paper in the county. Hence, il yon want to Rent, Sell, Buy, Kxchange, or want Help, a small capital invested in the Register's Want Columns will bring hasty returns. Phone iS.

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free