The Oil City Derrick from Oil City, Pennsylvania on March 14, 1899 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Oil City Derrick from Oil City, Pennsylvania · Page 4

Publication:
Location:
Oil City, Pennsylvania
Issue Date:
Tuesday, March 14, 1899
Page:
Page 4
Cancel
Start Free Trial

Page 4 article text (OCR)

OIL CrfYDEBBI.es; TUESDAY MOBNING MARCH 14, 1399. THE OIL CITY DERRICK, FRANKLIN. W""^ . Oil rlfl Ull LrVI THE ORGAN OF OIL. i 00,000 YARDS uW1 '^ D o^:,^ ^^::--^ n ^ ^.^ { Could not Concentrate my Thoughts; Could not Sleep '^^^'-^ { ™"! i "l "-.— i .. ,, , ' ' <• • - .i-....t.t .-t- ' *>>... -•' ..'•.. . ^^ » * ' Y i r * • * * r it 4.' lnjui*lit hlSl \YiH*k - :ili I', J O!U" TIE DERRICK PUBLISHING coJ-'=«^^^ an Hour at a Time without Waking; V\ as Almost ; vvhm .k. sk ly ih,K.sa«.i y a m* Distracted. After Years of Suffer! ng I was Cured by Br. fliSes' Nervine. NO NOTICE will be tjAi-a of unouymo-- The On!y Advffri^ir.y M^ri::sm Cnverlvi;- iha Katire CU l:^s;j:i£. Kivss <! (Mills and i ln-i-;iiia,t' Llu-v an- liwtl nOvtuS. ! ami v.'c -;i>l: tSstuu 'vv;iy below |tin' inarkci. 1 Si-lliiiix *"' '!"• saint 1 luisls—• •ii> niaki- siu-ii u tlistribiilion <»s 'i -!"; aijil •"') > - <'iit all-wool fcJnit- i i in'* ;!!l iiK-hrs w'uUr—neat mix- .-xNCES i.y cJ:n-k. draf:s or - ir-c?sial raoney orairrs ihjulvi 1=-: .^;;i,ic :-u:'- , able :o ' I TiiiE uo<KiCK. 5*vBt.iihi.'>u COMP.vSi. ; Suit- THEY WANT QUAY TO \ViTtfDRAW. Mr. \Vnr.arn)itj*?r*5 *--\rvi.::,: :\i- ™vv n;: i-f . rue .mir.i} a^id u::iu:!::;yi:^ ! .y I:i f-.LVi':- •-' , hvl (vintes;. This I.!?:-. ii«.- I:----! 1 . ht;iv.f.i :;'. ; from the first. 1: is now :•-:-. ;i;y u.ivo-.-.iTr- \ ' by the buH»-rs aK^lK-"! mn.'oriiv ;u:^ ^n>' : laturn >vho iiav? ^>-i thtms^ivts •,:;> i:i uji. | F-.JspUi 1 !! tq public ojsitsh'tii, The? j 1 ' -ir !-ni • the "vemocruts may :;:i 7 t< Mr. Sii.'.fyV 1 :iii- ! v'cc and leu\v *h^ i;;^j---l!y I'ri-i.- to el-.-ct ilf. Quiiy, is back 01! ih:-«* firu;uis---us ;;;;c ; ur&aUed-fcr advK-t. f M?. Quay is not ihut kind o* n. :-.i:\:i. 1!-- ; kTtOWg thiw H« te ih;. CSCan; yf tl;f irj;;j..T- . ily Di ilia party and iuity «:'.(l:-r-:;iM-Js Hi:- ' lacUvcs oj ths5>e who tore s: riving KI,> ti-vr-.l , >T.V7,.'"v* 1 '.'i."'" 1 ',^ 1 . °^~'*£^K-*'"^.'Z"- ai^ii^ 1 'i^oRvn u\"l; •i,", : .Vh* i rii"'" S * """" '•""""" u ' 1U> ""'•'•" j For'skim to war with shirt il !l .V. i " vr .' ! ,i V : ,"'." r . y ."""'i ..'-I','.. '"'.'"*.'."".."!',".'i'.-'°"i!!."?..'i J "i ''."•'-"I'i •''••• "ili'r'ir'Yi'tr i -\ .--.I 1 -:n-k.iK>' 11? or. Mii.v I'l^.Tit.- i fur iiici* cvci'vdav wt-ar, thosi.' :"^S;iJ;;^^ Quay's Ssnuiorial cand!Jiu-v iB^uc in tha last pollrltii! lire ulampluui 1 . etfcii','u t'. f Coio:a-i VViliU::-. " Ji. Stone, iint! the entire lii.-ptih'.icjn litrko-i jjlaSuiy dciaocstftitcd iha.1 the ix-JV"? '^'ori.- • ixltii IUCT uiiil f2.Vvri"Ifl to h:a rt-.-ir-.-uo;; to the United Biatf-s StJint* 1 -. Th-- aticrnpt ' tO £:,"&£ out ih:it ;*, laryi pr^p-'-'ri'-v'.'! Of in- HepubUcanii tk-ored to th-i St'.L'.t! l>v.j;v.i.i- ture, "wer* instructed ;L^ai* ; ~' 'juay fajlJi .10 .the ifroimd for la.-. 5-; Vn" >:!t--;.tntJaiicti l..y Lhcr tacis in. Uie cr^;:. T!;-- hi.-:!-: .jf a:;y ; himesty of jftoii*-? jimotriT •::•*• ~" "" ^*--•-—- ™- ; t ; r ,,.j to \ ,. rt ;,..,,.;:;*,-,• ;,y [hr i'^;* ' iiJi'! : i' i !.\'. A in:-- !i".tni •-: hiti'.jiry !vj.!!>' s-.v- •. tj. , w u:.ri--r vAUi wh;;: 'l:s;i'^j;!or! h;i? irrr-:i • !'--<;•'.fit to ::r:a wiytalji^ otij.-< fi'Hi^bti* :n ! i:;.t.-!-: of ih.- .•••:LLI-\ wu-= i»\\:vfili''.:, rvt:::tf-i- '. l,.i: L'-icii^Li i-u-kn.i h^iw-ji ib*v m- ^r ; i-le -At thv n.-xi u-iai. ; i ;t ,. a , j i. L ..'^- ^-^-MKj-'rrt] T^- -i-tr- 1 In the ni " !;rV '-;•• ''"•"' "We:"'"" "•" J-^' D : :io Ir.J:-..•!••» -L- ;o hcv.- r t W u» t!ww 1:^1 ' »« -' : = '"^^ f:f Vl -"- J - Ijl ' W^'i-V vs * A - ' ! 'summer. Th^ A:n-ri-^:; i«v.;.! t . -re t*,,. i M-Tris^u »*: '-ix.. nu'ti^n f->r i^tr .li.,.-r--y«* 1 '~' c vf ru;c iu shvw iau.-!« k'r,iM'..vl .-ii i::T't:oji t ;riiK"ij-:t. c.-.r^iii-e'-s o. r-:ir.--*l b*fc. ^ | for a r.tA u-uU. w j* «- ^.iiit-t:. ] tii'^Tr-vii".. ,:r;-.l ;r-t l!;;r Ami-ri,:^;! .--jiUiiT.-i. j Ifi tUc t-iM* i't rr-::^.-f* il'.ifpclUi • \ ^. - i —--. ,... -•*«, ._ i Aii!'.:-- UoKloEcin ft '•>••!!.. in t-qiiiiy. tiu- t " I: is :ii:o;i: unn: ^ ! ln ; c of cur tilltgrd ! l'!-^^^'* t'^ ut ^on.^hn^t wa* di«:ni^^i , ' ,. ,,. , - , , . ; itfiti :i;<r ;>.'.*ijiti. r t yriic:v-l t-.r IK;;." ti-.e v"--:. 1 * l; p-.;^!:::-!,s :u:^;-:.'J :;:c *,aurs jitnc*' : l oli;:y. = (1 r ^j, ' L . ; T'rj 41 p'.Viii: L-= lii-rsnily tirftl cS itu-ir ir.oiHh- • l« ih-.- c.t^f nf Hrusi:, c-tof.'-it'-r, v*. Da• • ir.'^« ;-"U *»'"*.r*r»r!r-^« ,,' -,vj--r v-^.- «-r. : v!i3.v-!n t-t a.E., ;•!;!•> to ?h^u- citusr- why' : ;. ^-:::s u, U O «.-.,« thly fa,,- <..ich 'other'ln ! "r^^^tt.;^:-r"'" '"'' ^ ' 3! " : ' : :(>'il. rrilU.'StiUi; iiic ^".riu'it-n i ^ t . M«\!i-nl Co.. Klkhart. liiil. i ;"(t ocnr Jioversible Covert iSuiihip'.—10 incites wide---!?,"-- ivaitl—tan. n<-<it screen ituilbiuc- ,, i r< . , ;M"t" IB thi-lr btr..-!iv,-' ;t-.-si.:in*! !>!!! wl>U-!i wiii IMSS.M! liy It;-: ji'i:rncy. Tiisv.us'.iou: Thibi-t the- :::itlv. s ; . . , j . ,...,•.< ;,•„." - , 1;.,,. ,Musros». .Mr. Ol«iii is a i-atlvr uJjivvri- hosllic. Tin- trM'li'rer« hud u:i i-s- | t?" . "U.vuui.. "'' x ". • [ , ,„ ,. . ,,,-,••<.. «•!* IK-I.! i..-" M,TO<.T county liavlni; I"'.-" r;i!s»-d .1= '• titlnc .•iiL-.nmrvr with uatullts :uij ill an- j Wallt CVPW If'JJllt:? TO jUlOW u', ,:„;.«„ „',"«-.;• n,ih «hwi Yc.u *.„•»'. XT'" ,*"';*; ^ 'J, 1 '. y'T.!!Vs-£*i°^^ and 'investigate this :V c '' ii ^\^ il ,;"^:r" :u ' u " !nr:l '"'-'i :: ^v3-H^"^nt^,o,; S!ii .A.Mi^j;y« l r». ' •, Uton/s stock of new spring : V ;i '° ",'?;, f, , ., ,...-,.,.>' h-i* -.--r-MMM Jo- i.iM.thH' if-rni «« AVRECKl-:!.' IX Till-: CYCLONK. ; ^"••"- • •''"" '' - J *• ,"•:'.V 1 ; 1 :;? 1 ! vvl ' ! ..'f:.: ;'.7,"t ;^V"V- f.mV «:„•;;: ii, ^.i . Wit >•,,«•„ nm,,: ,, rl!ll , al ..,.. wm ,,, slilll .,. Millvn 13 ._,.i Dress Goods—its superb— "-".'•-.vaf'tV--no.-'"'~T!i.-";"»!".* • K she Hish '•-•'i"'*'- ""ny ar.J has b«n m tin- nnvy : ,,,, rch ,,,,...,::,« which !-..^ just relumed UvLinhlT veil jllcl^t' bv vai'ietv, .... ...j ...>t..i .... j.. , . _. . » 1)r 17 y.-;ir.i. Since he jol'-icd ihv linvy hi-, h . rt ; rn . ru Coi.kt^wn. on lh.- Endeavor • T .," ..,-i.vo. «..I I'".--J>=i=- ••! '•->-"••••' -• ;bas h«-n on th» tralEiiiB «hl? MlchlifAii.! rlv ,. r Ihi , C ul,,:!y rciwrrs that ihrc.« ,<T chOlCMK'SS. 01' OQtll. FKA.NKUX '"i^eviTIES. | ^,^'u^u. o,\tTr" .'-r^'wUI,"^"^- j f,^^™ 1^ ^r«n^«Tl^iuVw-n! I Sw wh " i '^^^ ^OTeltieS at , «.,-i!lio:i at .Mr. (ilrsm. R'ua r>«sls:ie.l u. »er- ,jri.w:i<-.! .luring ih,- r, c.-nt hurricane that i 5(ic 7;- H -, SI 00. ,•<*•; N,«<-B .inil PiT?.::;:i! i'...'t;:a Ca'-hert-U ; vl ,.„ „,, ,1,.. var i olTf »»-;irshi;-s 1:1 '.!'..• nnvy.: ; ... ., n t fa northeast e"lii! i.f (Juvonslaml. ' T , - ...... at tho C- u u.it;- Svai. (ami Mr. C!U'.-m tt.w a>fii:ii"l t.. :i.«l»t in; , „ T j If Sanil!! money 111 OfllW iUlL'S "t *h- * (j'i-it" S-'ai. ami Mr. HU'tin w:x?- ay^tt-n 1 " 1 ' " l -t-- f >'>^ '" i , ^ i ll ^>i>iii^, iiiv-ii\ / m. \-L4.n_i ii^iuo .,.,...,,," v " r ",, V 7.".^.....,. u,- J^S^'^^r'^reT^'^nm;! csiAMnEiti.AJK-srorouii.iJiKL.v. i_siiks, wa*li liiX.iSs, suits. i ,.i.iJv;i.., -ii,-i^ .1 ..-. •-. i-« -i i.. •-'• - , ,«.-.-. - • ......i,i TM* r,.m» cK- IK hil.'Jiiitii! f.«;ni.fM.'! i! v 1;ir '. 1 • . : _ 4 . ..l.l..i. ,.,,i I...4. -, .v ,, .1 i« i-:".n::^\.!!" «»- ; li. K. (."iirjsnier. l^:ir.i\n r.,-:- ii:i *-..!:• ,.r ; l.n^r.f.ii ••::-. .4; Ul.V u-^:.-.- v ,j- if;.- I.r tfi-iiat 'll'J. : r^-J-l -U-lH'.!.* «^J gr.s.:itoiJ. ^^:.^^./. l V I ;;,, i :^^ : ^.^,;;; i ^;. : ;, i: ^^ ^j ; In inu estate or ilarvtn A. McKir-lrv. --1*•:• -r.-* .-.-.!f.;';i:tr'- Tli^' tV^uut!^ hn-r'-i::..---:; i "fii^'- 1 '-. lUOtlo:! for a.i:p'-*ir.T;r;t-!tl Oi" tlM- :.-.'! '.|;,- --M'«i.i:rJ S;i.-t>- <:«-i'*i;t;3»y:'W fur 'J:.': i lillor. ij't\!. !''-"* 1 Jr, 1 !! 1 '. ^r 1 '.".,. 1 " 1 "* 1 '*.!*^ 1 " 1 ^"•''Y.'t' 11 -**. 11 ''? ' »ft tt?e f^l ;it(V nf HTat* K. Bv^r«, i*i>r..-a.-*'.-!. V:.- ,;-;i;:^'i w^^^r,:^,! 1 ^-^::!^^ 1 ^ .--f H. t. ^^ ^ K* ^^^,. > "-. i ;:A{:::n f..r t : .- Oa;.i:vl M;i;j^:i; =c'-.;;'-: ;'-^ ft.IjnStii.HtrAt'.ir \su 3 ^rantfJ. !i.i'- C!«orKC M-i!tii.-v l.« iwmr lr<?m Har- mm run r»-ic:n. Mr. oienti is 11 IUIMI-.II, : «» "«^ • -••• _ ^. .- r,.i.,.V c .., r Vi-rlr' •'••:' . ct.is^.noiiie Ki-r.tii-niiin. H.1-.I mi.ii.- manyitfiitlmuritalK !i:tve Iwn Ircvivi-u. Klvmir ; f rom rllO cllOJCCSC SOC ivbat '^i^^rs-,^ ^: i shs fr^r-^ .r^Rr s: i sc 0 ^^^:^ p ^ i tbi 9 ^o,. can *»-^ u s an U : I:I!>.RJ ShaK-r. ' ; H« fxp.-ets wiihln the nest r,w days t»»! of s«rvoi^j-rtMH i^uj^v^yM^^^roui^iy , ^^^ o f y 0ur p re f(H*(?Ure—"bofore ^^"i-f VlH3E" n-j-T h^j 11 '"' " '\v>;-T^V^op,D :Iuv Il 5*o h »f"it y«r l w!.oSe cJJiVi^h"*!* Scnd'forthf- new picture lx»olc t>^>:\ :-•-. -lu'irss Mu- v,-Snt.T ;it Xti^ homo, o! j ^.(p^td, Mr.rch 13.—)S;«-elu> i—Tlic f«l- j i)J.^" V'A^fln^otH--s'" S^V]*'!^.° M-»tt"rn ' ^ ^ ilct ^ '-»r(.«\10?. ^^'f^'f^;^; 0 ^ ! ^ t"->ay**'«'«« recnrd: Sr^s.; cori.W By.?iiccra anfi EI» *l^iifi.' j ' ' l Aiin-t; L. :*-.*;.- iiti'* Mi« JEiortha A- (.i;:^- ; • f**'^*- - -"-- ' ri I • ' ».1, D. Trnx. 3 acre? In Cran- 'msre than :w<i-ihn.l.: ^^Jorits- «,-: i;^-.- h'-p^bii ''Can mejniwrship of tV.?> L^ptsiatard. j.r. t '.'j« ' » . Mr?-. Murthii Carnahun u.^k.s to !>•:• u'p'.iiv ! ;- -"j'-. """!•.•;•'..• *'-'.•; :!("*.(•* 'Hiiv'*.,! V'^rii"^"-:-^".^! i J'-iifia.;;. ;\H:i^ is ins Cn.rr>.::;.\:3. 4 .v:u» \v; v j i.---n:!:•-•:! --.^ L-:^ !!M-B .'jipiv.ij h\;|;.!;::= K:"is::f' 'V.'. | virti-d "f ^ur^'iirv in th-«* c;"!!i;,v j:>. Jiili- ; !IV!'-!-' Ti:-r •.•r-tvt", inr- *-j:t;-.iv-:-i;.itit t,;;::^y. Vf^*- ] ;_:;-ry. I.-'-'. ftl.i.t pv.'ll. J.i Vii !u il It-iHl >;f ; ^-r^-^^-^J^^^- 1 ^'^^^ a ^,''-;." 1 ;*' vi ^ y^srannrt n!nu ino-t.h,-; In th« V.v»t.Tn - i:-.- i.ii'i-.i:-.;-* :- ;;-,-.;. /,•"'; ? j. r;?.--r:; ti.T^Lf—i :"•'.?- : i-"rriiH'-:i*Ury, Mi'o. v":if ".a?.n:i Is ;i rr'--JJi-nt ' MJiiiuiv." t.T •Mi'sr.il'-ajrv. Th-.- •*.j'«r:«-Ri i t» <.T ' *>? <"'ii '.'itv. ; ^•T>r'-j cvry ."T.air isM,-;: tiAf, If. r-^r-nl ''fjrs = " j•,____ •is "-;• .-'-irji-f.v:'. xrrhlit.-iir-. ;•* • rv,,i:u^-- • "rXKkAI.. Oi" 1 MAYS1H ifrNH.'TT." ;).-•- AM.-ri'-ari M. li, tn-mlersoa, a; the- KIT- ' i-'rrv. . i """ ; :-% ->.'!:,- I'.UH af^-rn^ru j r,.^^- H*cU. ci Ux.. tn U B. V.Icficy, 2 SHORTHAND and TYPEWRITING ! Mr*. P. P. i:c*,"3!i'.i"nt ana .-iRusStiT. ; \.-,--^ i- Oi! OkJ. Mi'/!. H. 5. >i'i!ii!-hr!--. ai'.U f9R. .l v avi;i M-._ j J V .. A J, j_ ^oiiKUI.-'T.. f! "!- *•-> -'• '•"- l -'- tr - " .-.--... ',";Un-ont. !-,*f! t:>*('! A v f ( »r St. Auffvi^lliii". ] n-r, '1,-*^? ^qitsrf. fnM !u Kofkiruitl. : ri.i,,. v,r t <:rx? ihtfv \v!U s-'^nil a *' «- w.-.^k*. } LoulHi- C. Gr^pr.tirUi, <-t en:!., i;j 1". S. ! TM*y vnre »rroTnp»ri">l t-y !>r. D. i'. C,n\- \ Bit «.«*». j».trt of tw^ lot* in IHI CllV. i li'-.-iit:), | £.Trat» in C. II. UiJ-. Jf.. !'"''* " f !u '° iuiil • N.'i-vi-lti'.s^ivJjr'fi ih^ rh;ui^'^aM.e wt*«th*r ! -;R oil Cl*y. i nnri (iU that Is brtftK s-ai'-'l to thr coiitrmy, } Jsinrii ii. Klnp=':n.r.fl, .--t iix., to Ktfilit; : 1 r^ciuiu nortRftl 'hftti ]n af-rvioui*. and \is- j M*:,UT, -,..trt of fo%r lots in Oil Ctty. : urni$:u.i ro <e:: pianos (tnil or^niis at (;';t j ?. |». .\!c'"aln:ont. pt UA., tu C. Sl-Klat^. : vi-v " " It ] Fart:i\v: i^ir-irn co[:i[':v:iy. Hnil's'^1. 23 ucrt:s AT a ;r,fv;:rf: r-;' th»* PrjinkHn r^rntiip-i ; :; (,'nini^rry Nn. *3. Xil'i.-.cal Ear.I. Term?. $3.00 per month. i Aitsrnoon and Evening Sessions, i '0! ANNOUNCEnHNTS. . Th* rrvftJ-jUonisia r-:--.- t'lt:::x j*g:r!-'«U /.'i j-i'! ; put Iflt Siat- 1 tu thr *rv;n'f:»-j --.T ^:i ^AT-J. .- --.r.:';^ • if'lhi-v pli'.".?!-. i.-tl! t!:-:/ i:i'.-E *:•; T--, i^- t, 1 -,^, COUNTY COalMISSJONERf!. Editor Derrick—I am A ra.ndidn*n fpx — r .... .-,- , County Cor.iinipslnner, subject to usages .r.x. •''•'•! K;>-;sru--r l-iuckrr to Oukv,T*o\l F. & O. O p |J e p U bUcHn party. ALLEGHENY, PA'. I Still hcattqturtcrs for Mother's Oats, ] Halibut, Blostrrs, Codfish and Craa^ i,e:-rics. ^, ,',V^, '-;..!^ .'t'.'.i : .,;^> *.,''!"••? <iV-^- - v-^"i ';": -''\' t ?'' ''' tmTTI'TV "I a Vi;^r:j' \V.-tf.;:tl EiK-k I 1 ! .; • r"!i-.'.v)t:R: iirticcrs nrr.' .•;ri-\vii: C. t'. J. j c:;;>!^.i!:> i-'ucr.^s in Ct«nbt-rry. A. .VU'Kin:-«a: )i 3'.. L. D. ]tu!i.»'.i?ri:»r: j a,.u. m iiii llc:-k, ft ux.. tu J"lm G. Hot:. S. \v., l;.ib-'r: MiT'.-.:iii!.i. Jr. IV.. iW J.'My; ; ;(K (vi'l in I'lr.t-sniv. . .^.-rltii.. H. I-. llunun: srurie.-. \V. 1.. U. - j As«iEiirr.s;it o! »«<!. Wl"Ulj-. J. M. GATETTr. ! I n::; a candidate :nr re-^l^<:ii(i:i In the ; — jr.li't- of O.-.unty Ccit mm § COCHRAN, \Vcst First Street. - Oil City, Pa. I •;-... ri( ,,a. ri >. W!1S , ;1 :^rn! hy t-.ir K lBr» one jin i.:rnril»rn-. .!..-.• ;«*•. «-.-!< W'i! H !ii (.-nt>!i nn-J :i .:-.;ai-,- j Marnasi.' Gr.-.nt. -~EiTi CHRISTIAN BRECHT, .!..--• ;«*•. «-.•!< W'i! J3_!ii cn^i nn-J^ n .;-.;a!-,-j Marnasi.' Oranl. i EJI.,,, r>frtli-k-~r:ej\sc :ir,nn;:nr« mn us i Telephone. No. S3. Franklin P?.. .:iiri-i! vn iis!_Th«rs«is sf:iT:i.«ir:. .vs.rn; no\r^ro~U"'O'v i;uol> i "' ' mo<: '"' "^f;f;mir;E KETKS I water. .Malt ami hops only. For family ;...-,:: Mr. yi.i f.ir». Auaran w.-«^wn^fr-n^ i ^ ^ _ ^^ ^_ e ^^..^ lv ' ( . re j',..,., ,.,,_.„ i fi.rn'ii!»:.'.i.r T:=r.-:.Vhl'p. ! u*e tnis b«r is imexrdicii. having bccii ! ;:'• i'! vJU.T'v:- t i;' 1 .OSS '-. • '•** '<•>•••'•, ' ' .• . . ,..,, _: • .. r.tn.llTTvlv! 1 iv 1\*.r- milxt (.Mlln^llt mfHlra! , : pronounced liy the most eminent medical • the Jlsht a flnJah ot:'.'. A. DIFPICCLT I'ftOULEM. d UJIT tn a "rcn^!-; iravc' ?y tliat our p'jrc!ia?-r: aiiy-ftrn irKjr--' of fp--- "cat I a. tiie b^sr" or^sr tii^n ;.vc-r. Thtj Kultan^ r-f Siir.Oanci ajul rht jciu ii::j ^j^ii.n ' ' a~M«I>3 of IsfiWj'Js i;;f.y n:;;ir;",a;rr-;j thilr IntJeirfendnnro for thrct htt:;.iri-ii y,-nr-. u;;d - ncvt'f hav'> •ic 1 .<:i'.:vvl-,".ir;-"; :^-y stS^i-Uirif. 1 " • iff' " Spain. Tljt'se it;.'i;ui-s i:-;!--:-ii:lui-! *,::••; •moat sfiuthc-rlj- STSUI>;= of th:- l-'hilipylr.r.-a. ST.- Be Ilesri.tr t i'^rU^rmore :ISJ-..T:K ti.fit ",d yciu ivUS turfly li;iv ! Orders by wire or "Phone, promptly fil- ?i" u'.'Hv'Ain^ Mf r t?.. ! ,*ivB»"«*,rB~ii : n'^ : l ' tomi loUe.''''U--clrl= Hitters" 1»'a Bond i EJiior JVrrlrk-flMse nnr.minro my • k-cl. Mr. Brccht's wagon visits Oil City ..;;.',-;•,:• ,, i ."; i ,u r j :1T ; oneof thcpalr « : »»' Al!err.»t;v«. anu Tuniu. Act- dir-c'.Jy an | nr,m^ w cinidKUt,. for I'nun-.y Commls- rinl ; y . ,, [•._,,.. p ,| t ,c ' >h!> •tr-v-h |lv»r am! Kl«~i-ys. pllrinrM nlorwr. »ubjfct in the UMISL-M ot ilia Re. ' - : .,.:.'. ..."^i ;,. r;i ( . I.-.iiJ-t;^ :^.r A p.TUJ.1 i:!.."^ r-'--.ii.- ... - •- • • . ,, JlV.'iur-. WD s,iMSlf!.''p t» t.- l-.rwl an.l'lh- blood, curw iiirni-les. hlut.;hM and | puh.lciti. parlj-. j., .-,-.-.- u,r n-,-.,.-.- .-i:v! totul. tut In f-vriil f JOHN' I.. SifAFFER. Oil City, 1'a. ' *-, * - ,-v-. n -,- o. n,tro- e .y,er,n^ D,n.- d I-HSC .-.'.<.vay.< CT hand ls. • OH City olticc, corner Railroad and by' :.-!s- h, !'..- IT !ifi- .ir..: !"'• iviur.l .:f a I'iiriHT.in Ufv. .l-.rti:;v:y :i;.- Th" |!i;..niii'iit v.'cl-- 1,1 Hi,- !>T-ui!;:i-i ,-, ,.„..- t«:r:. . -."i'i :!•'• f.'lii'iMt't ?-<-;:^.T.I.:-. i. !..,! Aii:jK!C^-. p "l!K-:H'-:i-i : " :: "- "iVilriiri l;r.':i::;ii'..'i, l!:irr-i !t:;i.s!.--ri;. •;..,. . ,, . hJ .(..,1, ...,, ... i! 3 ..,,., r,.. r •...,, "T llll'i J. C. l-'i.W:-. • . A!:—' .V. ::.-"..-!•' :, ::,- - •• i - r .\l:"!::..-1 .'f itV;.. ll):;.:,,! - ; r\lf.-* f.) I',, .SV 1 '! tfil- !>^,l>- O. :.:; :-:.\-.-i..v.-;AT;..r: v.'.\KT!';i. , ''•••• --^ ii"-"in:.:iy • -IT.-I.-!|I.:,- ,'f i:.-,..,., ..,.-,...- ,.,;,.., |, ,.-. ,,-..,. .,.„ ' »...r'.!i n! '.:.!.• y..,!,,.: w...!i:ii!i. .-n'-'. !>-...- !..'••K ". ",,ir.^"'r..,i. rv's',' •;.:. ;,...'l;,Vs-' :,.„„:.-, -i.n.l rs'frm !.:••.- !•..»! -ivr:.. .1 fr..m iii.-..«.-•' r';. , • • ' •••. ! .:*!-'! :;s'-.t •,!•, ti,^ .-i-.t ; >^ , -.^ htj Kif-.v ht-r (::.:.'. ^M." la :.n.r ;;iric-r t:>i;t\- ..,..,..„. ^,....,,vi. .. ,,.,,^ >.^:< L. ;,.. .IT:,, v...f ...^ : .. r ( . , ,.,..... f .; ; |U ... rrlvv.'* wf::v ^'^rr. :<:-:'-,• .. : ' ! .',;.'."' ," :) ' r ; "" ; J ' :; ' 1 '" 11 "•••'=•-"-"--'•'''•- ] ,., : , .,. .;... f, !;: . ,:,', Ji-rvl.-tl-. .\n!-i!:K lli'V '. f •' -nvrv t!:.- -!:lV-..!ti-- :i"TTl 'Jii Clsy. .-:,;.. •-v?l\T ^K.-. ',,--:,••; ,•.-••••-'.»; :-'.-t^'l wlt-i •-•;•• ••:• •.];!:•!. fr-.m wtii. h ahv ^r; £"• A:u: i !!?.-.•;: i I'.KfKNT I'lKATIIH. (..'iC.'.'/ii.-inBt.'.i'd'l-:. I ' "'' ' ' -' ' flon '' r . •"••''.''••• : '•'" u-'JE'-s of h"i>uhili?an . caniorc streets. 'P!-nnc 102. Tun; tlnrrit: lr-.!:iy n-t"lv,-.l ~ i. ti.-r| -f,.pomn. Wa^ls . Miirrh '.l-A'lvic'"-- liv j party. l-i:-lf A. W. SHOUTS. j franklin office. P. K. George's liver !' M J"T,,"" ,v'-Vr~ '•'- -('K'p'i-n; vvil! •"'<i''-''" > ^'l.''''.' 11 '^ 1 .'.'..; V' ..viir',,... '--.I iiil^'til'*'. - nm *• ?i':*.A\('.v.'' for County rommls- i ^' lrn - ?, I , 1C '^;. .-,..' v-•;:;:;";«,""; ;;:^"'--n ! ; .,u ^ i f 1 ;: '^.;,-,?,"" ;.nVr^,<.ni^ : n,° U:: »i<.n f r. «•!-,-,,--• ^ .1,0. 1B -« K . a ,, f ,,,0 Ke .-; riimom-.iic o».cc. Gr« rs tm s hc r ««-.•/-:.•;* ^,.i tv." tv ,n< P >r t S! ,.rm:.n. i ^ ,!, ^"< U"^' '« ^i^.n il.i.«n,l. ...... nf I PubJK-an rarty. A. A. BBITS-I. I Xnne but first class shooters employed. ,,-r Maiis.. r,r. \Viiy!i!ni!ti<:;'!i Wn!.,l:.y. It | i,',',," VimrefntB-'iip ""rtti "f nnrnrn, iniir-: llousrvltu-. I'a. ! Shooter?—Ja 5. Bowers. Rousevtllc, P.7- ; i.- u ftru::-,".: ,-c;;•..•!,i-Mict (hut th* tr.it:s-: ," 1 ,',»,,,'| ,'i.,. .S|>it'!«!i KOV> rr."r nf l'itl»-w.in. I ——• i Gin Pca«. Franklin, Pa; John A. Porter, r..,vt i> ,;-../ .'am,, i-ni! niilrii i-sirrlf.1 th- ; „ ^.f,, ,. .,. p orl | ( nv»l ntvl RlilrJ his .is-- ' a ~ » candi'liit* f"r '.•'".inly l.'nrom!5- j rji_ tonv i]j,. :...,x,..^-.h r«:.v^--,M,, r,«lm.«. fv :'.T... ' k ^^' ij;; 1 .,,.!';,^ ...vrrttf fr,,m 1.U'• »!»"«. object t,. .l^!,!;,^ ^«;-. j ^^Zl___ i:i,,,. n,,,l J!.,rr, uV ..r:,: lr r.:.y ...-,- •.i.l;!--- t!.,. , ,„„,„ .,,„, ,..,,.,1^ ,,, l( . k ,.,..,, , hl . hi ,| s to i,,- ; bA> " '— A - 1 IK-'i'A.--. ' :n"n' ;! a"" r '!i:<i "n ^- tr'^^rt .''n'.; !-h I ^ "^^^^^^-^'L I «n „ c-n.lUM,,. r.r Cmmly r.nrn*. ; r 5 S5.2|:;j^ Dealer in high class Horses. Matched Teams, Saddle Horses a specialty. A forr- "f m,'u t- -l.iy ^•<-,.-an^t!;.^ wurk ' ._ '^, n ' r ^ l "|,' d '"V",m"i";,|', ll i,'n'''caiiU:ii o! j for tho nominiitlfn "of CMinty Trcnsurcr ] :-.! !--:I.-!!:K i!i>-.vn !l;i Bi:'.;:.'!-rn i;'"" : "": "• . ,1 ..,,'., v orr j.' i(, ir ,' r o It iv.-is liriiiiKht 1 of v^nmiffo county, subji-i-t to p.cpnhllc.in ;'' r :.: v :^:; ; .; 1 ":;, : ,. ; ' l ;::;':.tV'!'v 1^:': Ti ::! !! ;:tilir.. W n^. un^t, ^ K -r.^-- u-\^-,.i ^".>-^ w. HAUVEV HTOHES. i ;,; ni-i.tlv; :-,KH. Mr. I! n. Mi-Cl^r.-. jir..- ; ",^,-f " 1 T;' 1 .'; .',.;','i",'it!!..r 'iiiir'.!^'*' "impi.st'rt ; I ^m a e.in.»I.Itt!o fc.r :!io nnmlnstior cl I ji;n •...•• >•; U'» H.MI...I- M.:-.. !.!!„ pi.....,.."^.. ^ __ _.^ 5,-,,^.,,.,, ,,„,, ,.„„„.,! ,i ;1 . ,,,,iiv.., t-, ; rcv.r.ty TTI-W.T<T. ?u!ijpr-: 10 Ihu LiK;: B c3 , .1 r .,srt :•! .h.- !'r-ii'i!-!y '•:.^ w.i»-.'. L.i- •-..,.' .,,,;., , . „.. fl » r ,.,.. !nr ,, ]|,. pi..,, f..uii.l : "f thf llepr.hilc.in i.rir.iirloi. |.i;i;,ili-.:r star..].'., !:,'. i^K' :- !r.iatiKi. ". -""j • ' _...,-i, _...,. ..., i.i,. . v h',-h I. 11. C'JRI.A.VD. ! '.,- 1.1..1 :i pi.-.- i :' t -:'-'i:r;,l In !!,« r«';ir 'if •"''•> '•'' •"' ' '' ','." •''•••.•;-•'•.'- •>-'/• J.... I-:,-! l.v.ll'tlr.v . : ,l,.Ti,!l, ;K hsrk M T-t. ':;'"•";/L'.,^'!,' •'.;'.''. ".'^."L-'.!' •'.'".'.',.','"";! !-',',l'; ' Mltnr rir.rrir.k-Pl'-.l.^ Mr.Mnro ran n , ! 1QOQ Tl k Ct franVllH Pa „,! ^!-,-<•:.- I- 1.-W: Hi- .rr-.-tl-in of ^H '^'";•'-_";';;;;*•;,;;;' ^ ) , ri .;:..., r :; ;.,';;, ., v .. ri \;i n c.wUMi.t,- f,,r tho r.omlnatlon or Cov.nl>- IZuO uiK ul,, rI;<lQylU| id ;.;,!,!:,•.... in M« !i"-,,.| ,'•:.- Aprti I. _ • n» tioti'l i ^'l,^^ „...;„,;.;.;.;;, ,, wll , r( , n ,, ., ri ,.,;, n!l .l r: Tr«-a«ur«r. nil.y.-l u, th- liMg,- ff tlio ! . , ^'^^^^^•^^.•'^'••^ «""^ i-«-'»««;"•""'..». , ^'—«<= '""-__ K«'i. E Koc.fi. : v - D^^^c -ii-.,,.:|.,n ,,f ,,n . lr-..it..f. Tho pliirii :irr .'"~" ~""".. ~ . . , ., . i Editor Prrr!clt-.-!'lr-a^ ann.niiifA tliil T i V U^Clll • tX IJC^J^S) ri.w I ,'rc vr^ir.-!! !,y \vt:ii.Tni '. >.>i"K ' }'•••" "'• Mi..i-r.nx :.-,,i-v.,. ,n .1 ,..,...- , rajmidalc for rv.unrv Trra«ir«r, sul^- . ,>,„•„ „„,! M-, n ,,^~i,ir^r« of ;-l-:;;M:: i , l .', 1 ;lT T .^..^r" pt - t "::,;:;S:,:fV'S,, 1 ;;;^,i; 1 ,,^, 5 .""N'-:^--•"«-"• ^iSTs'P'T.^r- ; ""'""^A^A>?U mcK^r^CK- T"I.'.'"S....I.'].'r.-Vi'Jii'V'i'i'tiir c.»i;i™-:!v <!>-• f.-.:'..'. A; .-i:.> iiniK -sn.iv.. '.in-nn. ^ '• : Kf;-RonsANr> CONNECTING RODS. T; •! ; : .i.i iin.i'T l.ikrn Hi.- t.i-' ; H •••! ,-..i-.-| c ' REGISTER AND r.F.rOP.riKH. ' - - -. .... . . ..v .-rnrih,: .1 l',,,r.! -::'.. *r^ f> inil- ;-.r,,l :' SKTrL-':. TII10 l.I]-Fl-:Ki;N.-K?. j,,,^,,, annol)n , n ,, :ru , „,,„ ,, „ ,„„,,,, half ii. .<:,;;:,:. .•-•••,I t.,- ni...ins t.i.:v .,.iv. ; ,.,, :> .,... ,.„,. MKrch vi-TS-,.. rtlff.-r^.-r.-. • fl,.,, ,.,. , h . „„,,.„ „, R,,,,.,., nr .,, K - rr.:.,r!-., ... !-.i r.-,.-.- a. ?ii..ln-.ni "'.m ..i ,..,„.,..„ .,.„. ,,„,,,,. r.r^T.-.-rV --v.-i-wi".!! c =n!.v. rabj.vt D K..pub!|.-a,. ii?ap.'«. ™ ; '' ; '^.,J.r^'.''.ir-! -'i-Vif. TMrr'.'. i'« n'^"»l'.*- : •"•'' '' i " i ' : "" h '" ; h " v " ',"'"" ." :1;1 ," y ".''". J ' n - WtT:*- ,v;l i K fl ,.r,i ! ..- H''ii! '. .littrt"" pri'l 'T.> , •> . " ,.,....„,,„„,.., ;,,,.,.,,,. .1.-,. -, 111..... I ......,- T>r.i-.-r.( j .-.^-.-^-i- . n *- Bhor^ SwitcJi. between ?th cnrt HJth Streets, FRANKI.IN. FA. <.•:;! in I!M- «i:i/ p::r! •'' I'i" '.vi!,:-! V.I.', • ,-ilV. r!-i1 lll-= h'-ivr:. :::••! Ir. I '••• a.-:il;..p. •: r,.r;'!:t l ,.:v i,^ M ;n-. i;: 1 .:,!,!'' I" i.',:M!,ru •.\-lif, • ; ,. ! -.•, - v.;ii<>) i'.:", i!." I.,'::-, ;;T !:i:. ' _ CiO_fo liR F.T.: F'jrM M., ;,-r ynnr c!;oi« cuts "'" !>•-•<-''"• T'crk. l.;i!ni> nn.! Vf.ii, all kinds ;''.f Sau^gc, Siv...kL'.i Meat,. 1'oiiltry. • .... , ,. . .,..,!,,.. ,;.,.. , ,,...- ,,;• ],•.. s i.., ; . , .,..^1. !•:•,.i.::. l:iiv. .-,:tK-.l :i! !•' ii: i r.f 1, M !. ' ' N ' • A; ' :''•' sausage, biv.'i:;i.'il .Meat. :-:,!,. i,',:, |. .• • :i.. i ..%.'. l,! : , iu-.|:,. '.i:. ..,';,! i,:i . i:li:t I., ;i....-:!ti^' tii;. Ihrouah I BIO :i < .ni.ll.li.t" f'.r r..-iiiir..i:liin t" : FKll anj Oyster-,. ,: '.|..«.-j,|i r.l-i-.'t. Mr, .i|..-,ii'f lnl!-i..;i l:-i- Slii.'ii.i •: 1 :,:l."l :.r..l N"fl:rni i'liliiK. .S.-1- thr r,u,,.p •-' C.iuntj- An<tit..r. s-uloi-..-t I,. I . . it n vnit !•-.:, : ::-,:it M.,,.. .:.-';-.li I'. Sil'l-.' r.i:,.-. ; !lll.«- • Mil. -K.tl™!i In Tt,il.-l :•.«.! M-riK-. I^;-,,,|.i,,T,n n-rU'-H. [ I, J, MIX IN fiiu, ; i:,.. i't.-i.u.-...! ,.h|..i.,,..|i 1:1 ;!..• n.u v , • !m VHimv r^ tt ntrc tli.-i'iir;rf,n-. ,'.r ificlr , l-lTO(i«Tuci.rr!-t J S. G. P.OBB1XS. "' Vl »«v«iWH;

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page