The Courier News from Blytheville, Arkansas on June 17, 1946 · Page 6
Get access to this page with a Free Trial

The Courier News from Blytheville, Arkansas · Page 6

Publication:
Location:
Blytheville, Arkansas
Issue Date:
Monday, June 17, 1946
Page:
Page 6
Start Free Trial
Cancel

)•!> l»l f PACT SET COURIER' MONDAY, JUNK 17, 19-1G I» THE CHXMCE«T COURT Or MlsHISSIl'l'I COUNTY, ARKANSAS , CHICKASAWUA DISTRICT HOAKl> OF• DIRECTOR'S. KT. KHA.SU1K• I.KVKp DISTKU'T 1'I.AIN'I 'VfV -r-VS. No. SB51 JUXiBOKOWSKY. ET A!,, ANI> CKItTAI.N DKI.INIJU KNT USDS TOWS LOTS A.\M) Ili.OOliiJ.J- -, DKKKXDA.NTS COMMISSIONER'S. KALE NO^ICK is Jiorpljy KIVPII Ihfll tin 1 liiiJt'i-sltjiiPtl OoiuiilUsIotkfr in romplinnri' willi Die terms uf a certain tlecrop romlereil on ihp Klili day i>f M;i>. i'.M<i. by tlj' 1 (I 'ncd> (o n uf Mi i in I u ly. Cliirkni-iiivlw District. Arkan-:i», in Hi" following cause, to-^il ; Board ot Dirtctors, St. Francis Lerec District, Vs. Max BorovsKy. El Al, and Crrtalu Delinquent Lauds. Town Lots and Blocks. >Io, 88fil wilt *j-ll at tml.lJQ aucliun lo [ho liiglirKt buMi-.-. f»r cash,' iu llj,' lioiil .locir of llic- I7oiirlliou><! in I lie Oily ot Jtljlhtvillr,. MU.<l«l]>|,l I'oiinly. clji.-l.ii->v. l,.i Distri.i. ArL:mt.1s. Olt lht> 1'J <hlv (»[ Jill)'. 1910, u'illiiu ill,- liuiirs 1,1 ..-nil-fil by law f r judu al i I 111 full i j, I rilic.l i,.;il ,.M.UI : PART OF SECTIOK ' f OWNSillP FOURTEEN (II) NOH'l'll, TOWNSHIP FIFTEEN (15) NOUTI Irby U.Ui«l*r,_W. l.neiv nt K. .1 ari.-s ,,t N. ^ ^ ^ ^. .__ .1 C/ 3 AiUy'Kswic. LOI -'• N''--- x',i SK '-'i Ul '- :l •','" -H ':,"Unknown. Vrl. S',4 K«' '4 SW M ---22- I. 1...0 ..!M --;> r lliiliin S I'l W". SW!I -V .ll Dilrli 22 "•' I.-- -:» -•' TOWKSHl'r FIFTEEN d- r ') N011TII. ItANOF. TIHHTF.F.rl (13) F.AST Mulli,- iluelliii-r K 2-3 N'.'• XW'i. \V. of L.-M'o 111 1 .2.1 mi .2.1 TOWNSHIP -SIXTEEN (in) NORTH, HAHGF. RIGHT (H) F.AST """ TOWNSHIP'' 'SIXTEEN '(10)' KORTnV KANGK NINE' (!)| EAST 1 W I'oyvaii oil In Ark. XK"i. K. al L.-viv-- 21 0 .30 ."S .'.T. nrninain- Dislri.-l X". III. W. I'l. XW',', N\V',',. ,] \V (•iwan l.ol 1 Sup. Survey 21 LO .0,1 .-L -2-1 Viriril Humors, SK". SW VI 32 -HI .\ (I Norton, l.cu I Sup. Survey 33 -Hi Same, l.ol S .Slip, fiirvoy,.. 33 . -H> 2.I1O TOWNSHIP SIXTEEN (IU) KOnTlI, F.ANOE TEN (ID) Ch3s t'rr. XK'l SKV, Sup. Survey 30 33 M.l'ti .1'!' 2.1 llyr.l Jl I'rav. [nril. l.nt 3 W. ol ICy.. SW',', SK'i 311 Lot l.llll l.nu .21 TOWNSHIP SIXTEEN (1C)' NORTH, HANGE TWELVE (121 EAST .1. K. .Mi-Briilee. SKV, NKli Su|i. Survey 2:1 IO .1.211 \:.w .'2!, Same. KV-; XK'i Sup. Survey 'II', SO lul" 2 I!O .21 132,' TOWNSHIP SIXTEEN (10) NORTH. RANGE THIRTr.EN (13) F.AST .1. K., .MrBrjdm-. Lot I Sup. Survey 31) 21 2.y 1 .71 .25 11.11 Same, Lot 2 Sup. Survey :n) uii r..o c i.2ij ,-j;. i;.r, S,-ime, Lot :' S-,,, Survey :il) 2U 3.us .77 .2.1 4.1 I.nlHlk • . ' Allison Addition to BIylhcville Jim AHisim -I 2 3.51) .SS .2.', l.li! .Niirn II. MrKinney . .' 13 n .1.5(1 l.in .2;'. 5.SS J. W. Bader Addition to Blythevllle F.sr] Snide- 7 0.0(1 2.2", .2.1 11.50 Sam Barnes Subdivision lo Blythcvllte. EAST I.]:, Slidiell. N 170 ft of 1 .50 Rim W. Jliunes 11 .50' Unkiinkrn 11 .r-0 K. (). Taylor J*. .f.O .S3 Earron i Lilly Addition (o Elythcvillo 0. Shmiyo 13 II 1.30 .38 .2,1 :i.i:i Ainandie Miller r, C 4,51) 1.1:1 .IT, .l.SS Klberl Tnylor 1" <! -l.nl) l.«) .2:"- 5.25 S.illic rriiiinnre II .1.50 l.:li< .25 7.13 Same 2 I 1.50 .3S .25 3.111 Willie Il.-asley 10 1 1.0(1 .2.1 .2.', 1.51) Slime 'ill 1.00 .'2:', .25 I..10 S;IIHC 12 I l.nn 2.1 .25 1.50 W. .1. Lot-nil. All less. X. 22 fi. r. l, 2.r,D .nil .2.1 ii.ss Bliin Addition to Blytlievltle .Mrs. Mary E. Hardy i i.r.o .3.8 .2:, 2.1:1 Same . i '-! 1-50 .-'I s -25 '-' 1:1 Elytho Addition 10 Blyll'"lllo Mrs Anna Tlmmas W 2<j II. 7 .-t 10.00 4.75 .25 21.11(1 CLeo 0.1'ope 22A 111 1.1,0 l.SS .25 !l.li:i L n; Bryan Addition tn Elythevlll" W (!. IVilslon 20 3 2.ri(l .r,:i .2.-. 3.3[ 11 K Khcllou 5 4 I.OO .25 .25 l.M H;,IIH- - T. -1 1.00 .25 .25 1.50 Same T.l'iXlKI .'Jr. s!Jf>; 1.50-! Snine. 10 4 4.10 1.13 .25 fi.SS Paine "- 20 I XOO .75 .2:1 -1.0!' K V I'erry 13 5 I.OO .••:, .'•:• 1 "'•> Kami- • . •• II r, l.no .2.-> .23 1.50 Bngg Addition to Blytheville M^iul<- Sides ;l 2 I.OO .25 .25 1.511 Mrs. Kfllirr Thurmond fi il :i.:>o l.:i^ .2"- 7.1.1 Clilcago Mill ft Lumber .Company's Second Addition to Blythcvllla 3. V. Srlianirli mj. 0 (i .50 .13 .25 .8* Chicago Mil! t Lhr. Co.'s Tlilrd Addition to BlylhcvlUd Alfred I-indrninf, 3 3.50 .153 .25 3.3S II H Uolton fi 3 3.00 .7;, .25 -1.00 Slime 7 3 1.5" .»« -25 2.1:1 CUlckasiwba Addition lo BlytMvlllc .Mrs 1. II. Fleming. K. f,OMj II I 9.8.30 2.IU .25 10.SS Davis Second Addition to Blythevme. Mrs. S.-im niiodrs ^ _ ( ^ ^. _ ( . ( , Gosncll Estate Sundivlslon to BlytUevillo (losncll Kst: H 7. 1.01) .25 .25 IIt«lil»nd Place Addition to Blytli' Mrs M,K,l..,wry. 4 li 0.50 1.03 .25 Highland Place Second Addition to Blytlicville .lesse. Wliilji S.D.rt.30 1.0 Hollandale Addition to Blytlicville Fred illnrireson' r, f 1.00 1.00 .25 ;i.2:> Hollipelcr ft Slionyo Addition to Blythevillo Klizaljetti Colliren 11 n -1.00 1.00 .25 5.2i> Unknown 7 C 1.00 .25 .25 1.5" Irregular Lots , in Town of Elytiievlllc. Formerly In Hollipetcr's 'Jnd Addition .Ine Kskridpc, Lot 1(1 in SVj SK". 21.15-11 ,50 .13 .2.-, .SB Junes Addillon lo Blythovlllc J.O. \Vi-slhriwik 4 C 0.00 2.25 .25 11.50 Marsli, Addition u Blythevlllc Kuniee llodffe . 7 0 5.30 1.311 .25 7.13 Miller and Grecnlcc Subdivision to Blytnevillc Dora T' Davis 1 0.50 2.35 .25 12.1:1 (1. A. Ilarron -I S.dO 2.01) .?r, lOJ.i F. K. Fox. X. 75 II. 5 7.50 1.33 .25 O.IV.l liny nill.ir<V S. 52.3f ft. r. n.no i.r,3 .25 s.3S n T. Kandi-rs 0 -I.5O 1.1-1 .25 5.SS Kanir . 0 4.00 I.OO .25 5.2T Jack Micliell Addition lo Elylhcville F.rnr-st Hansom. K. 30 II. ol W 100 ft. 1 .50 .IS .25 ,R8 Julia llnllocks. \V. 30 ft. ol N. :\-.: fl 1 1.50 .13 .25 Original Snrvey to Blythevillc U" B-TlintuiiMin 7!l 7.r.O l.SS .25 9 T>: r>rk Addition to Blythcvllle K F. Ilryeans • K't 1> 1 1-50 ."S .25 Pamc 10 1 5.00 1.2r, .25 * Ocn M. I.ee 1 2 4.5O 1.13 .25 .'-.SS Ur.iee nnd Hojre Monre 2 0 5.50 1.33 .25 7.13 I!»l»lat of J. i: Pride and Oalcway .SiilnllvlHlDiis to Hlythovllle \V I. lliiKlies il H 1.5" -IS .25 2.1: Mrs Pearl Wnllier H II 5.",0 1-ilK ,25 7.1i ^ M. A. Ailkins II 1.00 1.00 .25 5.2 How-aril (!rei:ory K. Ino ft, IS il Oil .75 .25 4.0 Mike MoralU 1C "on fl .11 500 1.25 .25 ('.!>' Richaids Addition to Blytlievlllo . .1 llrnvvn fl K '.I.IMI 2.2. r , .25 1 lt»' r.dM-iu llobtinon Addition to Ulytlievill ,,| WlilK- 1 1 1.00 -25 .25 1.5 Kit"! .\ikan»»> IliiiUli-rs Siiin.l!' 4 lit :i.5fl .K9 .25 l.li' Rollison'r. Rejilat lo Blylliwlllo Iliury Frit/In-: II II 1.00 .25 .25 1.5 Same 12 I'. I.OH .25 .25 Hndillo HolBlits Additloi: to Yllytlicvll Katie Fniiflil r. 1 5.5H l.ilK .25 7.1 Joe I). Mnrlin 1 7 r..5l> l.ll:l .25 S Sunnysiilo Addition to Blytlifvlllo .li.l Snln Kuim; lorl.tn-Ural I'M u 11- I.D.III On., HWK le"« Bin 10 na 21.76 C.IO .25 3110 lino, NWH' U-a« I »ero _ -- 3U ISO 15.00 11.25 25 50,50 HUB. Stt'H - HO ItV 4!,.llu II.Z5 .25 JjO.r.O TOWNSH1I' FIFTEEN (IS) NUHTII, KAKUE TWELVF, (la) EAST nice. lvy..L(.l.l SWA i.,--.. as , 'i ,50 .|:| .23 , .XX TOWNSHIP FIFTEEN (15) NORTH, HANOI! T1I1RTEF.N (la) EAST w, l.ol< I., llnnnlns SW',4 SK", --- U -111 111,00 2 'ill 25 12.Ti Hie llnckner. K a-:i.NVj . KW-i W. "f Levee 10 I ,3!i (ill Sal TOWNSHIP SIXTEEN (1C) NOIITI1. BANGE NINF, (C) EA»T r«lnn>re Di^niel No. 17, \\' I'l N'U''; *W 'i Ifm Dlfii - -ji 5 i.-jr, .31 .-ir, l.m TOWHSIIIl' SIXTEEN 110) NOKTII. HANOI: TEN (10) EAST liicucu Mill .V [,l,r. C.i , All In ArV. Ori K . tin,. ivy. Ill FJooilwny lil r,B •> 00 .73 25 3 38 in.. riel.oMin, Ntt'!', NKV1 W. ol liy 2(1 35 fl 75 2.10 .2n II Ik alii.-. XK 1 ', XWV, •. ->A |f> |(, pl ,[j UJ M •,- , 27 . ralnage Di-li'Irl Su. 17 ol .Mis*. Ciintily, K ',3 NK1-,. Sup. M.irv.-y .. 30 SO lo.HJ 2.110 3.1 13-.,-, iirne, N« Vj N'K!;, Sil|i. Kurvi-y __ SU 21] :!.:!« .85 '.25 4.If TOWNsillP SIXTEEN I;iC^ NbYlTU""llANOE ELEVEN (ll')' EAST '" "" . -I. -Neill, S\\ corner SW'4 ,VW", - . 25 :', | •", •*] .,r , m l-ot I'lt. , ' ' to Blytlievlllo 3,r,0 .fiS .25 I (13 Alllnon Adilltl 1m Allison I :llen Fuller W'l/j lil 1 4.50 l.m ,25 5.8S Inn Barnes Sulidlvlilou lo Blylhcvlllo '. I', .loli IK ..... W. 50 fl. ol W 10(1 ft. of .V. ILT, " »' 1 .50 .1.1 .25 .«» . .. . . Lilly Addition lo Blytheville ' E.rron t T. lilKiiim !l A ;',,uo 1.25 .2 E. M. Biyan Addition to Blytli Ire nn.l .Sloinj,'t n i 2.5o .in .25 12 I 2.50 ,n:l .2.1 rillllli-s Co. t 2 11.50 l.r.il .25 2 2 O.. r i0 I. in 25 li 2 4.00 I. (II) .25 •! -' 5.00 t.2"j .25 li 2 -l.f,l) I. l.'l .2,- :, SH 2 I I.SO 2.SH .25 1 Mi: 4.(10 I), t I r. .1. Jl. Mm. J'. H. II 7.50 1.8K .25 Park Addillon to nlytl<crlll« "inn N ir," ti . M. Mnrtrari S',i II 3 3.00 .75 .1!, ;l]n * I" 3 i.Tin i.j:i .2r, rl.nn«n-i L-e A 1 Slora^o f ".r>.. Inc. l-l .1 I.OO .25 .2.1 •m« IT, 3 2.50 .c,:\ .u; ! '1U'| I'J 3 2.50 .Ii3 2.1 «. C. COBlen's Snlnllvliton lo lllyllieville .W. SlmviT.I U.f.O 2.3fl .21 12,13 II. L. Cliamhers' Kecond Aditillon lo Ulythcvllln . .1. fll"r)rl 1 I I 1.0(1 .25 ,2r, ] 51) *'"•' 15 i i.on ,-jrj 2,-, ir,,| lm a • In I 1.00 .25 ->5 I r,(, unlcaeo Mill St Llir. Co.'n .Second Addition to Blythcvlllo K!i fl fl .f,0 .13 .2,1 SSJ 1 ,'- <! - Al11 '" Ohlraifo Lur. Co.'s Third Addition to I-^a'ne BlyllHTlllo 1 -Sniu .Shlljlry 3 5 '350 I 0:1 .25 H 38 Hame . 2fl 3 I.OO .2.1 .21 l.r>0 I 5 S.fio .S3 .a:> :» :tt, KJ. «'. Melenll li 5 i.:,« .:i« .25 2 l.) MattheWG Fir»t Addition to L«acllvHle l..-ioy !(„-, „],:.„„, 5 I 1.00 ,25 .2:) I .',"> ah's Firsl 'Addition to Leacliville O, H. Jolinson N, l-ln ft of i \ :j.uij .-,:, .2:, 4.00 12 I 0.50 1.011 .2C Sairle 13 1 1.50 .-.in .'t!. Hcjil»t of J. r. Vrlde and Oilewov 3.3K SuljillTlsluu to lllyllieylllf Latin. Ki.ivlkei i.n.l (Inrdon 21 I) 1.50 .3fl .25 2.13 t'llknou-u K pt II I.OO .25 ,25 150 KlcliarilB Aililition to Blytli«Tllle K. J. Hrmine rt I-; D.OO 2.2fj .25 1 I..10 KJwln Koblnson Addition to Blythevillc .1. .S. Ullvei- M 5 4..'.0 1,1 II .25 5.8.1 Mnu.ly NaiK Kslnl,- H I I fi.50 I.fi3 .25 W.3K l.lzlln Mncx (i 1-^ .|.t,(> |.()0 ;..;-, Kast Ark. llnlldu.s s,,,,,,^ *'o. 4 j:i 3.50 H8 ,25 1.03 K.«ti'lln Snva«,- 4 1« .|.i)() I.OO -.25 5.25 Huddle Height* Addition to Blythevillu ;i"., s I-Ine II. .Marliu 17 0,50 1,03 ,2fi rt.:is •| 'IH I Hi'rrilK (hilril-^ 12 7 5.5I) 1.38 .2.1 7.13 .Sunuyfilde Addition to Bl>theville -Inhn Kii'lni; 2 I 5.50 1,38 .25 l.l'.l X*"'c 3 I 1.50 .3« .25 2.13 I'.iiAt Ark. Hull,Ins Supply t'». lu I 1.00 I.OO .25 f,,25 Florencft Olftss » r, 1.50 1,13 .'25 f,.H« Alfri.',! I.ee 10 5 4.50 1.13 .27 5.H.H Sni"" 115 I 511 I 13 .25 5.K« rir>n.|iee Of:i«s 13 .1 l.r,0 1.13 .25 5 SS SunrlS) Addllion to Blytlicville. 72 5.51) 1.38 .25 7.13 K. 2 4.OO I .('0 .25 5.25 0 'i 5.50 1,33 .25 7.13 Highland l'lac« ^nd Addition to IllylljevlHo UK,- While ft U 11.10 1.03 .25 K3* TK. I). 11. 1'liillips. iili Lol 7 nnd K'^ Lnl H 12 7..10 l.SS .25 '.1.03 lluilllK-u-r & Kjjouyo Addllion lo Blylheville Kvelyu Si-'wan 5 ~i 3.O(* .7.1 .25 I.OO I'llila M-l'Ji-li IU 2 1.0(1 .25 .25 1.5IJ Wiisl, IJivrri^ 11 5 -I.IHI I.oo .25 5.2.1 Will Or:. .Junes I U I.OO .25 .25 1,50 Irregular Lots lu Town of Blytlievllle, Formerly In lIolliEikter 2nd Addition. II. II. Haley. I.1U «. Illlli-li 1. XI!. NK'., L'l-I.Vli .50 .13 .2', .UK :• K-kri,lj!e. l.ol II! In X'.!. Xmi 21-15 M .00 .13 .25 '.XK iar!e3 Less Suhdlvlslou of Lol 1'J, Block IB of Davis Addition .to Btythevlllc A. If SliLU.-y li 7..10 I.MK .2.1 9.113 Mllltr ti Ureenlce Addition to Blythevllt* N'l J Hnul 17 1 G.OO 1.5(1 .25 7.7:' Jack Mitchell Additioji to Blytlicville Sinn \\. ]'.:,io,^ -VoMli 171) n I l.'IO ,25 .25 l.f.ll Original .Survey to Blythevillc .1. A. S.ililm 15 li.,-,0 l.int .25 ,S.:H i Park Addition to Blytlievlllc II. r M.-dlin 11 5 .1.10 I.'.'.H .25 7 13 He-l'lat <jf J. 1'. Pride and Gateway Alneii Ci.. Mike l K, .1. Eldwii All. .Subdivision to Illythcvllle ..!. CrllH:.; I.if,- Ins. 1.1 3,IK) .75 .2.1 I.OO M.urolh K. 1-5 -I I 7.10 I.HK ,25 II.i; t rluids Addillun lo Blylhevllle It/i,Mite K K !I.(IO 2.25 .25 I I..KJ llnl)inson Addillon to Ulytlievllle Cl-rk.- 7 1 I OK .2.1 .2.1 1.5O Urn T;iy!.,r 12 .1 3.00 .7.1 .2". 1.01) Huddle Heights Addition to Blylhevilte .lite J) Mjirlin 1 7 ll.'.O 1.IJ3 .25 H 3M Lfinl'i- P.,.i.i-h.T -I n 3.110 .75 .2.1 -l.lli' .1. W. Alii...u 3 Id 5.5(1 I.3D .25 Itii-luird Mililin 5 3 I..1O 1.13 .2.'. L. :ui'l Sj.r:,h N\'u<le I I I) 3,;o .HB .25 First Addition lo Dell S-;llil Simmons I I 1.00 .25 .25 Sunn- 2 1 l.llll .25 .2.1 .1, .1 P.nll.'ir.l 21 3 0,1)1) 1.50 .25 S 25 3 I.Ml .2.1 .25 .Smith's Addillon lo Leaclivllle A. liu.'hinan 2** II ..lo .13 -'5 J4S Name - 31) II .50 .13 .21 .«,< Sun,,- 31 II 2,50 .03 .25 3 3K Siil."> . 32 II- 2.50 .03 .25 X:Jo .Slaudenineyer Addition to Leacljvllle Ted Ho.U-riel: 2 I! 1.50 .38 .25 -2 13 II. W. linker. :; U 0.1,0 l..',(l'.'/r> 7.7.1 C. D. Ashabrannet Addillou to Manila W. F. Turner 3 3 5..10 1.3* .2". 7 W. K. Ashabramier Addition to Maitila .'.'. W. Wafii.-r II I ,1.00 1.25 .2:1 H.50 Kaliu. . 12 ,1 ...10 .13 .2.-, .3 Original Survey to Manila <'. K. Kny.l^j- 52AOI27", 3.IS 2.1 11; I .Mr.«. ' ti. O. Hli'ivarl 89 H 8,01' 2.00 .2.1 10 2 Otis <:r,7i, 90 K 111) 1.13 ''5 18 .lolinny A.tilln 120 I 1 3.00 .75 .2,1 4.00 K.<.'. E-'lei-lo:,n 23:1 17 l.OD .2.1 ,25 1 Sajno 231 17 I.Oil 1.110 .'25 5 SoutliRide HubdivisEou to Manila .1. li. .StiH'kl,-)- 2.1 l,r,0 1.13 .2.1 .1 Same . • 2(i 1.00 .25 .21 I 5I> Wllford li Garrison Addition to Manila II, W. Fnv 3 2 5.511 I 3S .25 7.13 Kniiie. I 2 1.00 .2.1 .21 1.5.1 Irregular Lota In Town of Yarbro iliilrillilll Mr:,« , ].,.! K. of I.'H Ij ninek I 1.00 .25 .2.1 1 : :ll.' will I,,, I,,,,! to tuti'ty s., 7.13 5.KS .le.-r.-.' f..r luxes nil,I on i-iit-li dud every sejinrali- Had (Hi |,,,r,..| of ]:,,„! » „. I, „,.,! ev.-> -.epiu-itle lot an.t Lluek :illd un etli-ll :lll Irnlli'ruail. l.-leKrupli line. lele|,l,oi,e I. .i.,,l !,,,„,-, line, a* Is set inn in Fai ile.Ti-e. for wliieli ^lild |,ii)|ieily is d ]irii|iiejil li* (ifor«'*:ii.l fur llje y.>nr 1030 VYIT.VKSS niy ininil and I lie xeiil Miiil Cuiirl on llii* ll.c li .l:,y i.f .In: lillli, A. l>. 1IAHVKV .MllltltIS (.'.JH)liiissl(.ner in lilmin-erv IN THE CHANCERY COURT OF MlS.SlM.Sjri'I COUNTY ARKANSAS ClircKASAWKA DISTKICT I10AHI) m' IMIiKt'TOKS. ST. KHAXCriK I.KVKK DIKTKICT P[.U\T11-'I- \'S Xii. KS,<ti 101: iiiiit\ni-:i:(:r:i:. ivr AL. AND CKKT.VIV DKLIXOIJKNT x.lMIS. 'I'llW.S' LOTS AMI Hl.dCKS . . . -HKKI-'Nl) »VI'-. COMMISSIONUK'S SALE X.ITICI- i, l,,...-l i ilt . n. |,,si,-,,...| commissioner i,, |i,e l-iuis ^of n certain decree reinlered on Hie jsth dny of Aln IN THE CHANCrilY COUKT OF .MlKSIKKIl'J'I COU-MTV, AliKANSAS C1IIIWA:>AWUA Dl.frK1CV iti, .)!-• i'ir,i.i"i'(ius K|' I'I:A.->«:IS i.r.VKK I>I.STHI<"I' . . .-i'1-.MNTIH VS. ,\r,. .s;..13 d'ssKi.i, KLI-;]-;.M,\X, irr AI.. AXD rnis'i'Aix DKI/I.VUCKNT .AMIS. lil.Ot'NS AM) I.OT.S __• I1KI-'KXI>-VN I :> UOMMI.SXIOKUK'iJ SA1.K OTR'i: is lieiil.y K ivi.|, Hill llu- nil, l.-i si K n.-,| Cuiiiinljisliilier ill <-olil|'lianee vv ItlJ In- li-rms .,1 M ,iu ,l,,i..- i.'niL.-r.-.l un ll.e ! til. day ,>( Muv. I!) Hi. liy iho liillieery I'oiin ,,f .\|js,issip,,j l.',,n,,:y. Cl,irkll-.:iu'-:, l)i<uirl Arlilli-as. in lliu lli.uinj.- I:IIIM-. ii.-u-ii: Uuard t>f Directors, .St. Francis Levee Dlsttlct VB llussell j-leeiiian 1:1 AL and Certain Delinquent Landa, Blocks and Lois.. No 80.1:1 VIH si-ll ..I |iiil>li,- iinelii.ii Ir, llu- l.lfii.-M Ijidil.-r. lor i-Msli. in Hie (ruin ilm.r «.( ill'! : !"", J ". ,"" "'" '-' day n('.lull'. I'llli. nuliin Hi. III'M'IH pr,->i-rilj,-',l l.y !»»' Jllilli-ial >:,l,-s. II,,. (,.)|,, w ii,j. eril.e.1 r,-:,l |..|al,. : iri o. 1 Section K. II. II,,11,,11 II ;| :|.,in 75 n- 4 on ; West End SllUllvlsion—Blyllievillo |'-'jji""'ery ("url -.1 .M.-K,.M|,,,I l ,,„„,,, i l,i,->.ii>»i, I,,, llisiri.'l. ArkaniaN in I Swnr 7 3 l.r.O .i(8 "1 •> in Irvine and Dura W(i.slilri K lon . ' '"'"" '. '"',"''„ ,'" "'" : Oliirkasawlia Addllloii to Blyllievllle I I " !•••<• 1.13 .25 5.HH . l \' n ,!' . , n ' r " ; ' nrs , se - Franel.i Levee District. Vs. JOB Horiihergcr. El Al. Mr*, .lessie Orion W. I 1 . Siinirnll 21 2 41)0 100 ''1 5 ''-, Alld ""I"'" Delinquent Lands. Town Lilts anil Block! No 8888 I.OO .25 .25 l,5fl ; .20 li 50 1.0:1 ,'>f, Davis Addition (o Blytlievllle I. \V. Atkins I'Mnh- i! Irt 20.5O r,.ft3 .25 33 itrt 4 1H 31.50 7..S8 .25 30.(13 Scco)id Addlllou to BlytUevlllo Mrs. Odle Tieeinni, , 5 5 5.50 1.J1R .25 7.13 . DATlti Third Addition to Blylh«Tll]e ^fr7,. Dnri* .M. Wright <•'•• -III It. 5 5 1.50 1.13 .25 5SJ, Hearn Addition to Blylhevllle S. n. Knslljuro li 5 0.50 1.U3 .25 S.3.S Hearn Second Adilillon to BlythevilleE Wnnile llnMcnd 7 It 3..10 .SS .2-1 4 H3 First Annltlon to Dell .1. J. Hull.inl 21 3 ft.00 1.50 .25 7.75 Snmit 25 3 1.01} .25 25 1..10 '"u 20 .it l.m) .2.', >25 1.50 11. L. II»yra Addition to Blyllievlllc L. Kini: H 2 I.OO ,2. r , .25 ti-IO nnrciic.- Mi Alfred I .re S.-iini- Klnr l.llll . tllu lUmslun il.'r, 1.00; ..4S .25", 1.50 Irregular i,o(-i I^aclivllle II) .1 1.50 1.13 .2.1 U 5 4.51) 1.13 .2,' MiiMNi .... 13 5 4.50 1.13 .2.1 First Addition to Den Hose ' hi T Mr*. A. K. Hnriietl. I...1 3 in <i: l ,i N\V l ', 8K,.I I..10 1.13 .25 5.HS -:arl t.'. Keieh. Lot .'. in Xtt'V, SKI/, SI,IS 11.00 3.i," .25 17.7.'- Mlllliows -Second Addition to Leachvllla )llic V. .h.liiison, W 75 ll nl K. 1,10 fl. B-3 IU.O 1.1,3 .2.1 S.3S Nelson's First Addition to Lcactivlllo Ark. AssociiiU'd Teli>|i1inni- I'"•KV- I A 10.50 2.C3 .2,1 13.3ii .1. 1,. William .\. U) It S C 11.50 2.SS .25 14.03 XelBIIII Henry X. .Ill It 5 I) 1.50 .as .25 2.13 Nelson's Second Addition to Lcaclivillo Km! C. Keli-li li It .r.O .13 .25 I Same 7 II .50 .1:1 .21 Kami- S II .10 .13 25 Smith• a Addition to Ltachvlllo Tru.lecji Home De.iiiniMrntii.n ''lull 22 A l.l'O .25 .25 ^anii- 23 A I.oo .25 .25 1 *:nne 21 A I.oo .2:, .2.1 ] -,o , Tern Tlarnes 1 I) 3.:.0 .8. H*llle- nil 3.50 .Hfl 25 Hlshland Place Addition lo Blytherille T, I'.. (Inar.l i:l 1 7..10 I..HH .2.1 O.f>3 I. W. Crawfor-1 3 2 1.Of) .2fj 2.-S 1 SO IllrJilnml Place 2ml Ailtlltlon to Blvthevllle .Ie<lir Wlillr- H !l 0.10 t.r-3 .25 B.3S Mr*. I). II. I'hllllpi.. K'i l,r>| 7 «n,I ' ,S',L. l.lil H 12 7.50 l.fl^' .25 O.H3 Holllpctcr k ..Khonyo Addition to BlytUcvlllo Evelyn Stewart .1 2 :i.OO .7.1 .2.^ 4.00 Storliiu: Culvert ri 2 3.OO .7!', .25 1.00 Wasfi (livens II 5 4.00 1.00 .25 0.25 Irregular LoH in N'/ a NWi/, J8-15-11 Itlythevllli 0. W. MrUlitiiitahnii 25 .50 .13 .25 .S 1 ! irregnlai: Lots In Town of BlythevlllR ••nvlnu Dislri.-la 2 anil 3. l.ol li ill MW"i NK'.i : 15 1.1-1 1 (1.50 1.03 '.25 S.IIS rrenular Lots In Town of ElytheTllle. Formoriy lu Iloliipetcr'.s 9.nrt Addition J(je Kskrid^e. l.ol 111 in X". N!>: L ', "1-15.II .10 .13 .25 .8.1 \ I Dl lllk. Jjmes Addition to Blylhrvllle ler, Itol,,-i-t«i,n . 7 U 0..10 1.113 .2,1 K.3f< Jndd Addition to Blylhcville Kliznl.eth llnUlenil B 1.00 .25 -.25 1.50 Mayuclle Subdivision Blylhevill ii. M. i:ni,-iirr. i.oi 5 SK'.; 0 1:1. II . 2.:10 .113 .25 3.3S Miller & Qreenleo Addition to BlytlievtHo Klljuilieth A .M.i\ine ll.ilslea.l IO 2 It..10 1.1,3 .25 S.3H Original Survey to Blytheville Kelson'.s First Addition to Lcaclivlllo (I. II. l.'lin-i.ii N. 110 It. 7 A 3.00 .75 .2.1 4.011 l!:,yni,ni,l l'!,illi,,s< : A U fi 50 1.38 :25 7.13 Smith'! Addition to LeachvllU .loe il.ikeir H A I.OO 1.00 .2.1 5.25 Smile 0 A I.OO I OO .25 5.25 •Smile 10 A. 1.00 .25 .2.1 1.50 A 1.00 .2.1 .25 I.SI1 .«3 .1. W. Crill nde Mnry Kiln II II I.OO Some 14 11 1.00 Sn ..... 13 ]) I.OO Slaintcnnieyer Addllloii T.-.l lli.derirk 2 II 1.50 vlllc, H.3* S.3S 1.50 .2.1 1.10 .2.1 1.51' Leachvlllc .25 2.13 0. D. Asliahranner Addition to Manila W. I- 1 . TnmiT :i 3 5.51) 1.3* .25 7.14 Original Survey to Manila 0. 0. Klewarl Jill S B.OO LM'O .2.1 10.2-1 liiiilii-.si l,i.iil,-r [o I' Il s.. in II,,. Ci, v ,,f lUylli.-vill,.. Mtsslssiin-i (•„, \rljin-r... on the 12 Jav ol .Inly. 1010 Mill,in H,,. r judicial sul.-s. lite f.,II,,win" ,1,-sri ilied r.nl est:tl," PART OF SECTION TOWNSHIP FOURTEEN (II) NORTH HANOE EIGHT (8) EAST Crriiii, KK cur. KKVi SK'/, 13 I $ .2.1 f .mi $.25 * 40 ISOA 13 O.OO 1.50 ii- Areo \V!1- 19.1 14 2.50 .f.3 .25 3.3H He W l^r IQ5A 14 .f-ll .13 .25 .SS lie l!nl 1-t 3.511 .SS .25 t.i;:i Snin,- I1IOA 14 .50 .13 .2,1 .SK .L.r.Masjtey . 23S 17 3.-1C .SS .2.1 -1.03 H. L. Myers 252 18 I.OO .-25 .2.1 1.50 Knutlisldo Subdivision to Manila .1. II. Stokl,-)- 25 4..11) 1.13 .25 5.SS Same 2« l.nn .25 .2.1 1..10 Original Town of Yarcro 5 .V- :1A 'J 5.50 I.3S .2:1 7.1:'. ::inte KV. 0 2 3.00 .7.1 .25 4.0' Said isle will be Innl In Mitl-ify said di-cree for I.IM-S :iinl ensts due tlie I'laintilf nil i-arli tin.) every s>>[.ftt;il.- Uiu-l an.I ]i;irrel ..( l:nid and on earli ami every sepftrjlc liil ntid hlorl-, us is -sel out in said ,1,-eree. for which sai'l lirop'-rly is di-Liniiiient us nfnresaid for Ihe year 1910. WITNESS my hand nnil Hie seal ol snlil CnnTt nn Uiis 1lie t, day nf .lime. 191(1, A. I). 1IAI1VKV MIIKIilS Coiinnissi r in Chancery. linynmn.l I'll,II.-y. KK^, SK'i 11 40 10 OO 2.10 Herman Holt. . KW Vi SKU S. "f l>iU-li 32 -.2 '..10 13 "5 TOWNSHIP FOOHTEEN .11) NOHTII. RANGE NINF, (9) F.AST S. C. I'm,!,,•,- i: ,.f Hi-hi IL.ii.l Cl.nie o[ l.illlu Uivrr. XK 1 ', SK'/, . _ '20 .2fl • 1 30 '13 21 TOWNSHIP FIFTEEN (IS) NORTH RANOE F.iaHT (B) EA.ST V. K. ,i I.,,,. SW", NK", IS .10 111.00 •' :1,j V. S, lol.iiilon. W':. SK r, XKU- IS 211 .100 121 •••', I'. 11. Arrodil, Ciln.. .NW'i SW l i XK l i- ly 10 "111 (;3 •'•-, K. I.. Klilen. KK'i SI-:'/, 32 111 In'no 2V.O '•"-, II. :>.. Klil.-ji. .S'., XKH SK", 32; 20 :1.0II 1.2.1 21 TOWNSHIP FIFTF.EN (15) NOHTH, RANGE NINE (0) EAST W. <;. X,,ri,,u. K. 1:1:, |.,, t 12. Sill, Knrvey t 1.1 7.1 | n •> -, •••',11. M. Kl iail. XK'i__ -'0 -1-' II. 111.yd. K'i.1 SK", ___ _ _ 211 ., Lilly Addition 'lo 'iiytlHjvillc e.,1 1:1 K :,„-,„ ss .,*- , ,, , s:.iii,- i'i,.,i,,,, Jr ,. | i .-,_;,„ ,; :;s '.;.-, ,',:, liitsg Aildilion to Elytlievilto "'- -'I d- 15 ::.:,() M -r, ,, , ; : : S. C. Coslon's Snlidivision to Blytlicvilto \V. W. Sluiver I !,..-.,, 2 , : ,. s ..,;, ,, ,., It. L. Clumbers Second Addition to Blytlicvillc Chicago Pliil Si Lbr. Co.~s Second Aililition to F,lyil:cvillc li. W. !!:,,!, :-,,„ V. 0 ( W. 1' llulsclnw. W i- SI-:>1 _ --- -"I ['pier Dnvis, N K", Xtt'". ^ -- 2' 1-:, C. l-'leeinnri. KF.'i XW',;. 2- MilK-rv:, I'liiliips. NW'.', NW'l - "0 '.. W. Willini us SW, XWli 29 i C. Fle.-innr,. K ',.'. S\V',1 _ --I) .. W. Williams, wi.!. KWK _ ___ __ ••» -. \V. Williams, SK'. 1 ,. XK?'i - - - - 30 in* .Smith, XW", sw'i XK'i- 30 •Muni- Cnrlo-riciil. Ivss Uiiim-y [.,,! end C'liapin l.ol. All N',i I...I 2. SK", NW'.;_. 31 \. A. nnd (leru-va llaiiiey. X. 120 ft. i.r W 2in H. "f N li l.nl 2. XK", NW',1-— — - 31 I " ! - Mill .(. l.l.r. I',,.. All Drit Survey XW i', u;o so so 40 40 ARKANSAS 2 ll 1.00 .21 .LM in 20 (i 2.5O .f,:l .21 ne 27 C 1.110 .2.1 .2.1 n» 2.1 (! I.OO .2.1 .2:1 '"• 20 C I.OO .2:1 .21 Standenmeyer Addition to Lcachvllk I.K.I..lle^rden i A 5.50 1.3S .2.1 7.13 I. X. H IrK 5 I! 0.00 1..1O .2,1 7.75 C. D. Ashabranner Addition to Manila Icott Wnlliie,- 3 3 4.00 I.OO .2.1 5.25 Original Survey to Manila nter-Iliver Telepliime Co.. I OS SA 1.0(i .2.1 .25 1 -1-.1 ; a!ile 10!) SA 4.50 1.13 .25 :1.SS i'..'. i'irrre 17.1 13 3..10 .SS 25 -1.113 ilnv lloron-sky 1.^9 14 4.00 1.00 .25 5.25 -ame IHO II 401) 1.00 ,2.1 525 losie Ariro W \-- 19.1 11 2.50 .113 ,'2.1 3. IS W Vj 1'.>:,.V 14 ..10 .13 .25 .SS 10(1 II 3..1U .SS .2.1 I.O3 19HA II .:1O .1.1 .2.1 .SS Parkview Addition to Manila llr. U. I>. lloliiiinon 0 3 1.00 .2.1 .2.1 1.50 fl F. Rnyder 11 5 I.OO .1.1 .25 1.50 uu- 12 5 4.00 I.OO .2.1 :>.2-> Irregular Lots In Town of Y»tbro E. II. Lloyd. Pi. SW',1 NW'.i S. ,<f llnyiiu 27-IS-ll 4..10 1.13 .2.1 5.SS Sniil sail- will be lind til sulisfy s;iid derree (or laves and costs due Im- l']:liillilf on eaeli and every separate tract and parr.l i>( land and on f»-'li "ml every si-parale lol null l,li«ek. at is s,,; out 'in viiil decree, (or wliirli mid pm|,- erty is delin,]iienl as aforesar-l f.ir Iho year 1(112. WIT.NKSS my !ianil and tin- sea said Court on itiis Iho 0 day of .1 111 10 A. I). HAHVF.V MOl.llilS i Commissioner in rhan. IN TIIL CHANCERY COUKT OF MlSSIS.SIl'1'r COUNTY fclUCI.ASAWBA UISTHIOT IM1AIII1 MK milKCTOllS. ST. FIIAXCIH I.KVKK DISTltlCT I'l.AIXTIKV .—VS. Xo. 722.1 OAlli. M. Al'I'I.KWHri'K. KT A I,. A Nil CKH'PAJN DK.LI XOUKXT 1-AXDS. 'L'l)W:r HITS. lll.OCKS liA EI.KOAlJS TKAMHOADS TKI.KI'IIIIXK I.IXKK. TKI.KH II \ I'l I I.1XF.K nnd I'ONVKH I.1XKH DFI-'fXI) \ NTS rOMMIS.SIONHK-H KAl.i; XOTICK is hereby E Lve« that Hie undersigned Commissioner in ri.inplianee with erms i,f n-iiniu ,i,.,-n.,.s r.-iiil.>ri',l on il,,, 2 nil ,lnj ol l-VI,riiary toil nnd ,,n rilli liny of May. 10 Hi. liy ill.- clinni-i-ry Court ,,f Mi-sissi|ipi' ('oniilv Cl.i.k. li.i l>islriel. Arkansas, in tl.,. fol]n« inj; c:ilis... lowit: Board of Directors. .St. riancTis Lcveo District. Vs. Carl M Applewhite. F.t Al, and Certain ncllnoncnt Lands, Town Lois, Blocks Railroads Tram- roads. TeK-iphonc Lines, Telegraph Lines and Power Lluc-s No 7"20 II sell :,l pul.lie nn,-t,o r , <„ tlie highest Milder, li.r i-:ish. ^i t ]i,. front ilonr of (he 1'J ',[,,,- „(".Inly. 19111. <vill.ii, llh- Imura "m'erihe'i'l l.^'Vaw lille: •toon 10.00 20.00 5.00. 20.00 5,00 HI.00 2.50 10.110 2.50 IO.OO 2.5O 10.00 2.10 2O.OO 5.OO 20.00 5.00 10.00 2.10 2..10 .113 1.: 1.00 .10 -.,14 .31 s l.:, 1.50 llllihl.rs' Supply I 13 3..10 ..s, .2.1 4.(13 1 15 1.-Ill 1.13 ,1':1 .l.SS :1 IS I.OO l.i.O .2.1 5.21 Huddle Heights Addition t'o' Bri'tliev'ilie H:in,M, n .] ,, :1 IK 7: , - j: , , (llt Kn,,o, ' S '''~'i Sunnyslcle •Mill K>Viu B 10 ,..1S .13 . . . Addition to Blytlicville J ., 5.;,,, [ ;.„ -, r , ~ ,., 31 I. -Ill 3S .21 2.1.1 llnil.l.-i-s Supph- 1 II 1 -I on I nn -1 -", •'', I,, ,-, ,.-.,, u| ., ;.,- 1 sd M ,; M 5 4..1D 1.13 .2.-, l. West End Subdivision — Klytlievllle livinj; .t I,,,,,, Wnsliiuslon . .. . ,. ., TOWNSHIP FIFTEEN (1.1) NORTH. RANGE TEN' (10)" EAST 'ele (in,! l.uni-e K. CrnM-fo.,1. XV 7.-. f, ,,f .s K '^ ("- li -.10 .13 .25 s> Chicago Mill ft Lbr. Co's Third Addition to Blvthovillc Alfr.-.l Liuidrum .1 3 2..1(1 .0:1 2.1 3 ::( IL. II. llul ; 3 ::.(m .7.1 .j-, i;,i,i S:l!| i,- v :: L.II) ,:is ,:•:, -j i:-. llolllfin Hctil.il of >JV 2 JMoc'.is r, i li, Cliici«o Mill i: ibr. Co.'s Second Addition to Blythevilte Hariy h-iitjii!.* II 0 I.no .2.1 25 I r,0 S""": 12 r, l.nn .2:1 .2.1 l.5,| Davis Addition to BlylUeville l: (>. Tlmr l ^'. -" It. L* 17 O.OO -;.:M '2:1 11 .10 Oavis Second Audition to Blytheville 5 5 :1.:10 I.3S .?;"> 7.13 Ilearn Addition to Elytlicville S. II. Knslliiiru llunl.- 0 .1 li.:10 1.03 .0.1. S 3S Highland Place .Second Addition to Biytbcville -1,-sse \\'tiii,. s ii o.io i i.:i ,2r, s.:is Hollijii-tcr 4: Shonyo Addition to Dlythcvillc Irregular I.ots lu Town of Blyllicvillo II. M .K:>tclirr lit.. |.,,| 5 XK. xt-i; R. L. Hays Aililition to Lcacliville r- I". Kins « 2 I.OO .25 .2.1 1 Join" Nmilli .si!, |.-,..l l. ..... .(,„ ••:, 5 Nelson's First Addition to Leaehv .\rk. Asso.-i,.,,..,] -i',.,,.,,,,,,,,,. ' ' X. 110 ft 7 A 3.00 .7.1 25 Original Survey to Luaclivill.i j,-" Jalil,,. r .s | |i, .i.r.n | |;| .,.-, .- SinltU's Addition to Leacliville S»i"f 27 (i 1.01 S':nni. 2S (; i.oi stltilentttfiycr Addllion .„ „ <l. T. Myrael,. 3 (• (i ,,,| , -, () -,' X. H.-nii,:-. .1 C R MI ,';,:, '.-,;, J. M. Carrnlliers Additioji la Or.-i .lolmson '•< I .50 .13 ,2f c 10 I -l.r.o l.l:; 2' Orij/inal Survey to Manila I W c'!;^'* 8 " 11 ' SIXTr ' E1 ?.,! 1(I> . NOKT "- RANGB NINE (0)' EAST »rai,.' : ,j:e ]«'','; lu. w" pi* XW ^'S W VI l"«''S ^1 5 I ^5 '"1 '-1 ";. ".' V-""'""' V" ' S '"'' """"' '" "> -85 2.1 •!,-, . <.. Xorr,,,,. .,., 4 s,,,,. Survey :-.:, .,.i 2.30 >,a ".:. ^. (.. Xorlou. Lol : , s,,p Survey _ 33 ,|fl -, no in 7. H llT°i VN ' SH X 1 i' S xw™ E ?w' ia) N " 5R " T "' RA ? TO ? TE " N IIO) " EAS " T ' " Kskriil"*-. L . NK 'i :1 .liTt . Blythovlllc Lot • Ik. IN THE ClIAKOr.RY COURT OT MIKSISSIPl'I COUNTY. ARKANSAS flllCKAS/.WBA BISTKICT BOARD OF niKKCTORS. ST. KHANCIS I.KVKK. I11STHIOT I'LAINIIKI —VS. Xo. 7I2S RtlSRKI.l. FLKKMAX, KT AL. ANI> CLKTAIX ]>K1.]XQ1'F.X r LAXD.S 1U.OCKS AXI) LOTS - NF.FKXHAXTN COMMISSTONtiK's SALE XOTICK is hereliy civen lhr.1 tin- nniler = icne,l Coimnissioner lr compliance with the terms of a certain decree rendered on tlie 13th .lay of May. 10 Hi. liy iln' tThancery Court ol Mississippi County, Clurvasavvlta District. Arl-Rnsas. in Ih,' folloxvinf: w«se. lo-vvit: Board of Directors. St. Francis Levee District. Vs. Russell Fleeman, El Al, And Certain Dclinqncnl Lands. Blocks and Lots No 742S *ill jell al pnlilic antlion lo ll.e liit-hesl 1,'il.l.r. fur ea-,1,. al Ihe fronl door of tl.e Cv.nr\lious.' in Ihe City i.f Hlj'lhevitlo. Mississii.pi County. ChirkasRwhix District. Arkansas, on the 12 .by of .Inly. 101G. will,in Ilie hours prescrihed l,y lor ii,liciari*ales. the follr,«inc deseriUeil real eslate: SUPPOSED OWNEB PART OF SECTION J P J P TOWNSHIP rOVRTEEV (141 NORTH, RANGE ElOHT (B) EAST Cram. SK corner SK',4 SK'.i.- ...... -- 13 l « '>-, Vofi i 25 I .50 ( IOWWSHIP FOORTEEN (U) NORTH RANOE NINE (B) F.AST . Ii>fr>in. N',4 R'.i S', 4 K. of Olil Leveed 3'' r -in 11 "1 2 K" e' 5'4 SF..'.',. SW-'i" .K.. of Floods ay_..._ .. 32 l * ^ on--'?'!' '-5' ( TO'irilSHn' rtrTEEK (16) NORTH, RANGE A " 23 2,t I. <•. L:l»si1,. r ; T. W. I'll:,,,,,,- S I'. W. Kimr.'sw Huh V.virli. NW TOWNRHII S. "f l!v. and W. of l.i-vei- M:l\ Hi>r,,u.Vy. All ()ri k - Survei ol I'rioV Line nnii W „( I.,. "- •" Oric. Snr, SK'I XW ,l,,-, n"*S n "'l ™| J - R S EEN <1 -''? 1 . N0 . B T"' RAN °r. NINE (6) EAST if Ditfli- i. XWi.i XK'l I. SW", ?.K'', Sim.-. Krl SK'I XW', 1. I'. liiL-r:iin XV. SL S'-. K , Sam-. XL. SKH sw'i K.'of Kl I!. II. I'li.-unli.-rs. SK', SKVI Hersh.'! IX-xvis. SW'i S\\ p ". Kulli Hr.Mwr Nl; rorncr N'K.i, Xl'. V. T,. Vrant'wfty, SKS X\V ^ K of ll.lrli TOWNRHI1 1 SIXTEEN (ID) NORTH RANnr l.ol ItlV:. " ' •••! -. r -...H AiWiHon to Blythevillc I '2 tt.r.rt ,SS .2.'. Allison Addition to Rlythcvlll* I.iii-:!.- K.Tillm:iu s 1 3.10 .SS .2.1 « 03 » W-. Bailer Addition to Blytlicvll'le r-.arl Snider 7 0.00 2.25 .2.1 II.50 Sain Banics Subdivision to Blythcvlll* Cnrey Kiidins. X 170 Barron ' *T £my Addition to' Bl'ythevilln Mai. Murnnufh II F .50 .13 25 SS H. ,1. I.oj/nn K. Pi r. I. 3.00 .7:1 .2.1 .100 Blythevillc Lumber Company's First Addition to Elytticrllle H. C. Clmpl.ell 5 2 5.50 1.33 .2.1 7.. OS Mrs. K..S.siuitl, 7 2 .1.50 1.33 .25 7.OS S. N. Ne^Hiam I :| 5.50 1 33 "1 7 ofl Chicago Mill & Lumber Company's Third Addition lo Ebtiicvlll, Alfro.I Lsniinnii 5 it 2 .10 U3 ''-1 't its H. H. K,tllu,i 0 3 3.00 .75 />-, 4.00 Snni e 7 3 1.50 .33 .2.1 2 13 Darts Third Aililition to Blythcvllle " l.iskl Federal Saving (i Loan Assn., K'.i s 5 2.50 .03 .25 3.:1S 1n e n 5 (1.00 2 2.1 .2.1 1 1 50 Greenwood Addition to Biythevllla .loFfersim 7 1 I.OO .25 .2.1 1 lOlSa ' ' Sunnystdc Addition to Blytlievlllc ist Ark. llnilders Snpply Co. 10 4 I.OO f.OO .25 .7.2-1 Alfred I.ee IO 5 4.;10 1.13 .25 .l.SS Kane II 5 4..10 1.13 .25 r, sS Keplat of Lot 3 of Edn» Vail's First Subdivision and of Lot S of Edna Vairs -Third Subdivision to Blythevillc Iluliy I,, linker -I - 1.00 .25 .25 Matthews First Addition to Leaclivlltc . . .. Oosnell F.statc Subdivision to Blythev'llla ll' Ollin V. Join.son, \V. 73 ft. nf K. fl. S :[ li.50 1.0,1 .2"> 8.:;S Nelson's First Addition to Leachvltlc Jo,- W'hn-lvr ft. I H -i.f.O I 1^ 2i 5 $3 Mrs. ,1. h. William X. 10 ft fl <: I l.'.O 2.K8 ,2'» \-\.<W Smllli'a Adililioa to JxicUviUe ustee lloiiif l)»-m(i»slrat;on ciiiij 'jii A i.oo .o. r . .2f. i.r.o iiu' :>:t A l.tlft '24 A 1.00 2-1 A 1.00 Miehcll Addition :l Hansom. K. .Ill il loo fl. I ..10 .13 .5.1 >riijiua] Survey to Elythcvillc A.S:,lil,:i 4:1 (;.r,0 1.03 .'25 SJ1H 'I'l .[ison 70 7.50 t.SS .2.1 9.1!:! Park Addition to iRlytlievillo A. Litllr t 4 u.lio 2.25 .25 11..10 H of J. P. Pride nnd Gateway Kiiliilivision to Blythevillc i. I'lHvlki-s .^- riKriiini 21 I) 1.50 .3fi .2:1 2. •nee H- li-m.-i Slarnei 3 ]•: 1..10 .3^ .2.1 2. O. ir1 I'.arkvicw Addition to Ora Hills ir, 3 l.f,o 1.13 .21 (1. K. .Stiyder 11 5 1.00 .2.1 .2.1 Snme 12 5 1.00 1 on 2.1 Maiiiiie L. [)ihs I 0 .:10 .13 .2.1 Annie I,. Hills 12 (I 1.00 .2:1 ^25 \ r, " K. J. ltn . . . A[l<litioi] to Blythevflle n.- s i; o.on 2.'>fp .-ir. n. sali> |irn[,,.riy is ilH Ihr jvJir ]!*-[ 1. WITNKSS iu il I.CH) .^-, ..^r, ],-.n ),(• hml H, satisfy SUM! anil- r,.si^ ,\ lt \- llu- li .iiul «-v,-ry s^j.^ral.' -if );ui.l itn.'l ,,H wli ,' li>t nnil Mnr);. HK Is it-r..-,-. f»,r uliirli « : ii<] i|iifnt a^ n(,iros : ii«l f.,r II Kslnl.- .s I 1.00 .25 .25 1..1l>:Sali MIL In Ibe Chiiicnry Court of Mississinlii . Comity, Arkansas. Chickasawba Dis- tcic. FOART) OF DinF-CTOPS, SL. Fr^iiris Lcvce District --PLAINTIFF — Vs. No. RfiOfi W. H, HEATH. r,T AL. anrt Ccr- tain Delinquent L.inds Town Lois, Itlock.s, KnilrnndK. Tram- icnils, Toleplione Lines. Tele- Graph Littcs and I'owcr Liner. -------------- ..... _____ DEPENDANTS COMMIS.SIONCH'H SALF. N'OTICI-; IN li,-r,-Uy i_-iv ..... l.al ll.<- nt th. ll, lli,- v.! .in ' rim ..f rtni <l,-i- , \VITNKSS: my liand an.l tT»> ?w sai.l Conn nil llii- (Iir fi .l;ir .if . 10 Ifi, A. I> HAHVr.V MOUTHS r<iinini>sHMiiT ni Ch. i, (16) NORTH, RANGE EIGHT (») EAST" r.ioo ;^ Mrt 0. fl. Tuck er. Ixrt 4 EAST 10.50 2.63 .ar> 13.38 Place Second Addition to Rlythovlll« ssr Willie K I! 0.50 1.03 .25 fl 3H HoIUnilalc Addition to Blytheville Fred Hiircrsmi C, K 4.00 I.OO .25 :1 2 > Itolllpttcr and Slionyo Addition to Blythcvllle 11 .1 t.OO 1.00 .25 525 Xnnnii Ship 12 (1 4.00 I.OO .2.1 5.25 r Lots in Town of Blytheville Willie Ann Travis, l.itt 17 in S T t XK 1 ! 15 1.1 II 1.5O .3S '.25 2.13 Marsh Addillon lo Blylhevllle '. W. S. KnslTmrn. S. lo ^ \ 3 1.00 .2.1 .25 1.50 2 3 5.:10 1.33 2.1 70S Krndall Kerry •:, -, 1.50 .3* .25 2.1.1 -s'lUne 0 .1 l.:10 1,13 .2.1 5.SS Mate Daniels Addition to Blythavllle Swift- 7 1 1.50 1.13 .25 5.SS Miller and Grcenlee Addition to Blythevillc Mary Vaughn -I 0 I.on 1 no .2.1 .1.2.1 < Barren and Lilly Addition to Elylhcvlllc r l.otlie P. tlreeu 7 U 11,00 1,50 ,'J.I 7.7.1 S "' Same H II ti.no 1.511 .-.'.I 7.7.1 , Sl Blythcvllle Lumber Co.'s .Second Addt- T i lion to Blylhcvlllo ! l! ' Ga. Stale Savings Ass'n. .«on«i\ K ee 5 n ti.uo 1.50 .2.1 7.75 M Same 0 3 4.50 1.1:1 .2.1 ;,. Kngg Addition to Blythevillc Nelll Herd, (Idn. Walli-r Kslale . 2 11 I.IiO 1.13 .25 5. S. C. Coslen'ft Subdivision lo Blylhevllle 0.50 2.33 .".-, I:; , t'a Second Blythcvllle. II I 1.00 .2,1 .21 I • 1.1 I I.OO .21 .L'l 1 10 i i.oo .2.1 .-::. i • Addition to Blythcvill,' H.tiO 'J.Oll .l^'t 7.fiO l.SS .23 6.50 1.0:1 .2:. Tntrr 100 SA I..10 101 SA 1.50 1 02 SA 3 OO 101 HA 1.00 -. ... 1O.1 SA 1.00 10(1 SA 1.00 107 SA 1 00 Hivcr Tel Co. I OS SA 1.00 109 KA 4.SO Il.i l.iil <! A narron I ''• -<'' \ I'. K. Fox X. 75 It.. D Dillnrd .1:'..3S ft 5 I'm C, 1.50 .33 .?1 2,13 iiinie - 0 1.50 .3-1 .25 2 tl Jack Mlchcll Addition to Blythovllle F.. .10 fl ..f W. 100 il.-- . I .50 .1:1 .25 .8 Morris Addition lo Blythovillc s O Sh^nyn S, 29 ft .„.._." ii <: i.oo .2.1 ,:n i r.o s ""c ior. M 350 Survey lo Blythcvllle ' Same .- 196A 1 I ..10 lioslo E. Chris'.li- 220 17 Park Addition to Blythcvillc V. K 1 '- 15 1 1 50 .3S .2.1, 2 13 l(i 1 5.00 1.2.1 .2.1 (Vfto * 2 D 1.00 .2S .2:1 l.:1o anil- 27«.(l I.OO .25 .'?.1 1..1" ame 2S fi 1.00 .25 .21 1.:." ame 29.0 I.OO .25 .2.1 l.m Slaudennieyer Addition to Leachvillc C. D. Ashabranner's Addition to Manila Mnrrnm >n.l Myrll,- M. Korresf I I 2 .10 .13 .25 .S.I .me 15 2 5.50 I.3S .2.1 7.OS K. H. Ashabrjinncr Addition to Manila I,.\V.\Villianis 12 1 1.00 .25 .2.1 I Inme 13 I 1.00 .2.1 .25 1 Irregular Lots—Manila I. M. neeinan. Lot 109x210 ft. in L.,t ir>. SKH XW'l. 31-15.9 1.00 .2.1 .2. 1 ; Roland and Pauline Wells, exrcpl n.-.-mai. l.ol All Lot 10. Koard of Directors, St. Francis Levee District, Vs. W. II. Heath El Al. And Certain Dc.llmiur.nl I-ands, Town Lois. Blocks. Railroads. Tratnroads. Telephone Lines, Telegraph Lines and rower Lines, No. ill sell nl pnLlle niirlinn lo Hie hi,.-!. -I bid,Irr. for ensh. nt the fronr 1{ loo NW V* Same. I. nil 5. . ru-i •:••:> :*.im .75 .2", II SK'i N\V« i.oo ,2r. 2s U". IT. Tlorn Survey To Manila SA 1.50 .38 .25 J»slo Same \V'i io:>A II 1.10 1.50 i. r, .1 5.SS .n .2." ,R8 .?-S Rcbccc* Patlcrson Subdivision— Blythevlllo Fri-einan R 1 I.OO. 2.1 .25 l.r.O Paul tlynilil 10 1 1.00 ,2.1 .->.1 l.'.o Heplat of J. P. Vrldo * Oaleway Subdivisions lo Blythcvilie II 4.00 I.OO .25 5.2.1 Richards Addition to Blythcvtlle. .r nr.uvne f »: o.oo 2.2.1 .2.1 11.10 '[win Robinson Addllion lo Blythevllu -nrl While 4 4 I.OO .25 .25 1.5d .1 Jaeksioi 1 r, l.r.O 1.1.1 .2.1 r,.SS .75 .25 4.00 Addition to ManlU I 2 9.00 2.25 .21 I 1.50 Hrarn AtMillon to Blytheville i| '.st^A Khtind Place Addition 10 Blylhevill,- u ii IV. Cray, lord 3 2 I.OO .25 .21 1:,,, v' -I' •I 13 3.10 r, 17 l..10 4.03 s :i.^ 2.IJ II. I'. Till (ieorce Carlivriplil S',t 11 2 4.50 1.13 .2.1 5.HS nine 12 2 4,5O 1 13 .2.1 5.S^ liu'ii' .'. -- 12 5 4.00 1.00 />5 5.2:1 Soillhsld* . Subdivision to Manll-i .1. If. David 23 i.oo .25 .2'- l,sn Same 24 I.OO .2.1 .21 1.1."' .Said sale will he hnd to salisfy said derre* for laxi-s Bnd costs due Ih- I'lainliff on eaeli and i.very sei-.ira'.e Irael Rnd purcel ol l;ind and on >-a*'l and rvory sepnrale lot and hlocV. fl? is set on! in said decree, lor which saiil property i.s delinquent as aton-saiil for Ihe year 1943. \VITXKSH ray hand «nd Ihe tent of said Court on this the 0 day of .Inne 194n, A. I>. , . . HAHVKY MORRIS Coiiniiissionur iu Chancery. f r-, « H EH no t. 5 Chicago Mill ,V Ll,'.. Ci.'s Firpl Adililioi lo Ely the vllle Mrs I. W. (iosm-ll Ksl.ile Xi- :. A I 1.50 .2SS .2.1 li.r,! Chicago Mill * Llir. Co.'s Third Addillo to Blylhr.ville Mrs. I.. W. <;>i<n.'l! Kst:,l.- Kit 1.1:1 7.TI For Your Stanley's Household Cleaning Chemicals, Furniture Cleaner, Window Cleaner, WnmN work Cleaner Call MRS. ALMA SCI1ERER Kcsidcnce IMione 839 Join the Refrigerator Service Club (Two Service Calls a Year $1) Repairs 1n Electric Appliances Fully Guaranteed BLYTHEVILLE SALES CO. (Where Courtesy Is Not a Memory) 13* E. Main St. Phone 3G1G Davis Aildilioil 10 I. \V. liii«ii,-ll K.i ! 7 ir. r..:." r-.Oi 1 I."-' 1 ."", . IIi<-hl.-\nil rlsrc Second Atldillon to Blylhcvillo (>. II. I'lillllps. S'.i l.ol 7 nml SU l.,,i s- 12 7.:.n l.*.-< ,2o O. Orl'lnal Snrvoy lo i:- '-I , n.:,fi 1.11:1 .•:.-. s .".-i l-M.1l'- ;- :>il l .ti^ ,'2"> 7.1:1 Park Addition to Blvthcvillc Mrs. L. W. (ii,;,,.^ Ks^il,^ ^ ^ _ ]f Ruddle Hcishts Addllion to Blylheville A W.illar.- O 3 li 50 1.113 .2.1 s 3S Slid sal.- will In- lia.l In .-:lli»fv said ,1,.1-r.i' for 1a\.s anil ei.sls .1m- ll.e Iran and parcel of land and on i-.irh an.l evei y s>-|>ar,lti- lot and Mork nnd on c:ii-h ami every ropar.ilc deserit.liiiii of railroad, trainroail. lolefrnph line, l.-le T-lnirie line and poyver line, ns is set out in saiil decree, [or which said inoperty INSURANCE D i,i 2311 I For Complete Protection I • ACCIDENT & HEALTH I • IIOSPITALIZATION I • FIRE I • AUTOMOBILE I • LIABILITY I • BURGLARY I • PLATE GLASS I < TORN ADO I • SURETY BONDS I • AVIATION FIRST NATIONAL I INSURANCE AGENCY I 108 N. 2nd I C1IAS. Bll iNKK

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free