The Courier News from Blytheville, Arkansas on June 17, 1946 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

The Courier News from Blytheville, Arkansas · Page 2

Publication:
Location:
Blytheville, Arkansas
Issue Date:
Monday, June 17, 1946
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

((AS3L;) OOTHt'IEJl KJBWB MONT'lAT, JUNE '-! i'Comtnp i J . D. JttkBK Honored IKnnei JJ 3k JktiUJK w»R ilimiuretl -yeH-\ ojtam HUB njlilloreii autl rthflrj gKthereB nt ttw Attte: Blame, !1B17( Asli, 3or J> JFutliWslDuyj (thwc jpiwaent ware •nil Jftrs Attmt' daughter. aiUiart <C3imter. ,unil .HSr. (IS :aeferajihi£; "their wms, Atthis :nuH ianil!}' ' iirf S !We Junilly anfi Bits of Nev^s MosMy. Perscmai (ai.vUt 1 iHiiliiiiiim] 'tuii; "ImtiH wlmii- tetl !ti> 'Wiills Hns}iitii 5m tj":ut- .nuuil. ; :Qn)it. :«!itl Mre. Tom Phillips, '» ! .Menulhis. '.viiiUsfl 'rulutlvcu .11110 Xr iamli; liicrt 1 iiitilit. itar, Mrs. Mike BunujplusUi, iiutl ^Phillips, in •£lu- uOvin-tiiaiic ztnniUv, at <o Ier ue IF.. IHUglttB outertuhiKfl nil iDouiHc !Faw Britipe (Olul) .mid .iitHeo 'i;ueste :Biitur(lny! iuon .nt irrni ihume. KIB W' sans. BernurB gBim. vwirii arftermran ibrl lliatic :nncl .WJ h -.ware iciifiiit*. Mrfi_ !l ;^"j •b .mm? ituriac ^n rr tJKni'-'S :llll(i HttUDUti VirK- .flue tSftniby. :i ie * nimit -uf iCitiiiriui' Ucsvii v.'^nJii hi t'!*- ttwtsil ;tli[ Army i -Hnv. -ii- uhiuj .Jili"' iilK TtJCiirii ili'tml Umifi nvtn'Ht'ii!' 'sorv- ict- '.vJhun rlie llt^v .t:m-^o ;)iliini!ji. ,Mre, <G. 'D. Ptniw iHiri (imiLihu^! 1 . rQloutln inn:, :\>uvc you!- 'tn Htit :£3priinp; with li«r fiuiitiiHi, MVK. iflltMi ILuiiiiiitiir.. \\'hu v.'lll rtitUi- irc-ituii ttmrt:. Mi', .null Mrs. iO)mi'lL'>: F, tHait iii "Munijjliiii jitxiiit 'tin 1 v/fn.'V.tniti :iuit r t. '.With Ihtir :iiLiithur. 3vli'h, -i]. Z, M:;F At IPhe MostfjtulF Hlvdirvlllc Hiwpltul 1*Qm. Irvint- -/vIoMuntlur. Jit 11 •Imilili' 'iHiroy Mnrtlu. Silver,, f M™. iCltiy Smltli. i!lt..v. Itnllbv Mtinrt:. :L!tt-v. A, Hlltim..nH3'. H. 'O. a<«lKt:, Annm-iil Burn tu 'Mr. .uiitl Mn;. I:i\rl hiiui, linidpitilimtn. Mu.. n HUM W. 'B. Iluyttei-, Mnillln. Mm I) .T. I'.viuit,, niH-y. Ltixon Sooieiy—PemjBil Jxm iMe Wffl Be ;| Ccmfim"s Beftt Man ; ff'rminvj' Oiittle, .smi nfl Mr. lintl MVK. j 'Tom ;Hfirv£ aifti:, JIE il*PBi , -.me wu . -win; i iOion Ihe W«!K Mint JEChfil ISjirk' iFunflreli ill n , lafUsmijtm nit \the !b}rLafi«iin"(Caiurtaj.uT<Qfet!iiw(iti4l.3iri'iK. F,. Iliihcr QL Tl'iliion. I'.nd -ainliv, 1' 'WCKI WiLhnit. prim in -.rsiii'.n'i- irpi:. A W(iitM-ii>) nJ 't.v:o .yt::iri: viil uwi'itiu. Ju- V.'EIH nn (hiiv jn 1 Puuifii' Thrutcr u .vi:ur, ,prio:- v.i LTutunit .arriviil, Jiuciinniuu 'Elil- hiuiiiUH, fir.vettfvllli:. aiei:t Kiiil. nui: A. ilcippiii:. :ion nli Mr. iing .u .iii>vi!u-.(lii.v Ilu'lnnsJIi ut Jinni" guinp In Ci!'i!iiiiiili:ini, JS. -C.. 'J:l)J J'ttuui-MUllneilL. H f UTiilllKllld Sl.rthi'.vilU' Siph Si:linn5 prior :in IIIK 'trj'iiip, tjlu 1 Army.. ifiuuiSitsr iiffij MiBi; .ilumtptiiiiL' Stiliflrj 1 imu ri- iiaiB HOT,. Huraoe tPrmteen -m'[j'turjuifl ironi 'Oqppnr Hill, Tinin.. irnibuE. Wmg :uud itrit? ^uiiflc-1 w'htii't 1 KIIP :ntyM'tfd UK n ; lirUle;imiL'l ; J elect, .Bun -ctf Mr. ;unfl .Mrfi.| -lit iibi p v/n(lEHnp 'itf ,n .fonnti" KtJlKiiil ,.'.QuriHir !Of'QrtteuT/tiiift. •v.'ii'.iil.niuti 1 ut 'OcipjM!! 1 Hill. .MiHK. lvliti\v Aclniitttid: niurn l,!ir WlilU'iilflc. ijity. •W''. <o>. 1i«urin\v, •finiitro:, Mn. : Mi'K. I 7 A. Dirvi.',, :£Ui!iili:, Mn. Mrn. 'GtiHinn ,luini. i f;, .nnlinsr, Mrii (Ciitylt: 'J'uriLitr. £!tii(ih:. Ma. iHilby liitttliis. dir.y. -Mrii. '1'. H . M(!ri:i!l. 'Otinli!! 1 , W;i Mrti. E. H. 'Clrinll:, ill.. V.. ::itv. WIi'K.lF't'iiiii: Ctiutr;. :Rt. l.-iiiry. liuiiljuni 'l,w 'Ornvi.'ii, -tiity. SI. E. lilbtli:. -Bdlliiiifl, Mn. Itti'K. n. A J-'orJI. nlt.y. Mm. lAilu Einvrtlll, 'Ouriitlinrii'.'llli: Mn. Burn in Mr. iinti M.I-K. Rtilmrl u.'nv- i&lmiflHHuti: Mm. "Wlllii' Buvnnpi):'!.. iBriinriiitin • uln, M«. Mri; J'rinitiK BlilKliir. niry. Btililiy Hni 1 iEuy. ItL. !t, uiry. 1,. M. Mniidy, iiiill. Mrii. 'Giinrpi' PluE;^. Wiuillla. Mri>. Rnlmrl Hnli itucl liuliy, nlty. Mi'K. lOhurlui; Utili'ii, nit-y. Mih. Bliui S. Hiiuth. nity. BiBll.v lUi! HfV.'liMlt. fitiiiili:, Ml). Mrc. ziuyninnd Bnniiu'. nlty. I^li'K. Aelain Irfii:, Munllu. Mi'ii. Eliirfinii 1 ytniiiE 1 ., St.tjiili;, JvJn. Eiicuiic TOuyni' Hu.ll, 'Cnntiir, ;vin. Mn,. A. ; G. 'ClriutrtiLni -untl iiiuhv nlty. MLiivnjnni; Zlapthil Hmijittul 11! [Mifiuf, MniKiuy Liiiuninnii.jii .ILIMI- ii! nl Mi*. H. <C.. xiuvidxini i)]' Ml. ilo:<t!plL, -lilt, Viiscr. 'ill uimjj '(li'ii^Diih mid tOtttliuli imiUf u ^tittLiii^ :litr ic>it- Ir.'ilipi 1 cumuli Mrii, It. 1,. Hiuict: lii liit'.ii lictivi:, Mn;, V/url 5Ui!«ll. ; l mid Mre. Etlvrartl ''J'iniiiird, 'tin 1 'tri liliiiR :prlx'j. U)hf iliiiitto.-iii Ktirviidi :it: vwtni'mtilim. Br. uii(l .TilrK. T. IF. -nuiinim ilii [>'.•(!(] Mr. .uii<l ."Mrfi. (CJliiu'loM iFlun^(; 1)1. Ulltl MVK. ItrilVJll RlllldOVF I)T;| i CiiiKjiurl,, MlUK.. Mr. mill Mn;. ;Q an.!! ; : Qii(ilnui!x uintl Mn:. Tllnm AniintniiiK- j ill Illyiilii'vllli:, .iiiul Mr. mitl Mtu.i ! H 1., HniNSt: 'v.'tth ai Uinimr .jiui'ty' 1 Wi!am.':idi!}' uiltihl ul flic flmiA :MI,-' ! Tlu- niiiiiilMm; nf itlii. 1 Miitli:iiliiit i IVi.'iil^ynn 'GJnllU nor.viid c!ir ;rnoiitili].v ^jiiiiiimr Wtidiii.'Ktliy.' unjjlit ti) h llitvf;!' I [:'.'t)U(i. Mni. 'CJhtirlii.' D'tiuniui; and i Win,. .Illlui ynv<! v/isvc in c.rinvtni. ?/tih'!i r!runt:i.'!; liivnriuit v.'ill nrrivr- j in ^Ininjihii; il>y pliiiit- F}linid».y trnin £!tii' will lir unit il>y lira .pnrunu;, Mr mid Mi'K. A. liivcrunt M)F;E. lii'/in'- i-.nt v.'ill ilit- liridL'iinu'.ltl in ilu 1 v/nii- tiilit' Hi ilinr iioitiilu. MiHls l.iijiUlcH. •Di :iuid T/li'K. T. T 1 , {Hndiuin v/nn ETiit^'Li; '*ij Mr. .uiicl Mi'K. ^Dv.'iLjlit '.Tare, wnvrny ftiiuii't ciitni'lnlMPj n r uestli>v !Jridr<i L -Clith. , 'IlUJiiiu.'r-. .Wimiun'i' -cstrolr'(if 'Wi>-; niiin'i: MiL-iiiiiinry £iii':iniy nf T : irnt ptl.'lt C.'nilVlill lll'.'lT.il|;; v.'ltill Dt. Eiliin Mi'. 1 :.. •'••«' 7>-'"- ; Iiniilii.. O CJlii), inirnti v.'itli Mr/,., ^ T'Ul'VL- 'Mi'.CililLli. Tvlilpii 'Cirnvc 'Ciimiirtory AsiKiiiln- tiun ni!ii!;lll( wltn T,lr:> 3. -D. Blivbli-j ill' (ill IltlVliuUl Itllliil. '!i"l(l ,I):111. i WHIUNEEIDAT ' nv.'D uiiti C.'iuinr.!-.,, Jjridsri 'CHnt). Mn, Niwillr llliii:<!nii>vi' .luisti^ Uj T'niiiidl'. riiiEii: Cilnlj. Enc'-i ?nni; CMnl, nifnitinj; v.'iti n;, r i;u"inniid . c nnith. A|)Hu ; ii!!t[i liiiiicu 'CJIulJ nueiiti: «! —-Perwmal tv/u .V Mrii j-Ouy, 'iit'ji ill 'CuliTiirniii. .1. E. 'Omwi' nt Tll . 'C:., :ii, itiii. inii-st uf : liur HEADACHE;^! ; Tli'lllimli Tllllttl II )mtll!llT 111 lilt- 'VlHi'rilli: 'Tll^pkril 111 i 'Ita*. 'hu'ditH" JTHilillii. Cm. iiir XCTiinil numtii!.. n;' '*'"•*' Ul '•Hliimiliiip, i> ail-divy 'Uu'liHiiUi viltl •iUminv Rnyul A:i»uuiii:irin 11! Fir:" niitiiM 'OhimiJi 'iiiKiitinr i" i 1 .* mliiil 'Olur.rh 'U'Mi IJ.HI. »; I'init MtinJi- . m tin- i:!iur::!i, ivliisn tiii:y -niifciirtuiiitid ;iilu i Imxnrn- Mm. £ium MunflnwK -nl' Arl:u;li:l- jiliiit. arriVEiCJ Tni.'Kiliry lnr u wi:i visit v.'ifch Jim lumi;. Sum Mt:u{i3iv:i uncl aiiunip Mtindiiwii, una .T, tefl fere. H2K .fefil muii!6 .SiRler., iCCF Jliittte, -*aB ;JIHUKI :E't iilH? merit ftftte :Kt t '-inz <fci>£ 'V ic, 1.0 WJIlinni :Biin. .ulFio uJ kCii]);iur Hill. Mini. . ,Sv.'ui>- ul M':. unfl Mm.' ihiEMptiim tfrllliw-; A. G. iSliltfipr. MB Emit It«HLUi:tv. . '50K 1 sj'll! ibs ret itte tSreeiMwinS (Otiiinti 1 ! 1 (Cllifti. ATiro :Eit«naiiiB iriiin -will ibe Ms.. :anB Jtre. A. ntf ifihe ib Picnic Sqpjper ^nt *tae -ImriE .ra! Mini Stiver ;Kl BKrfkilfl aahiira?}' nii^irt Swr ji jiLariit: :siwpor. 'TOiej' 'were imciinrefi ^i«rt !by ii c Ain snip white :Enfi .Tlw 'Ttlll MtiHunry. Mia* BBtey^iBuuhuiiim, .fluiiptlrtor j Mitln, " ...... " """" ——....-.- MEinntiiiiiii, jttnpinnr ul ijuiii aiiira'i.'Hi mid will riiUirn Uimur wmit. Mrs. a M. Qniv. aT Mi. :ii«fl Mru. Hiplmii.v E (DuutuuiuTi. as 3fliir£h. dine j-!'tuaiii«l 1.tuuim ^ rillit. MTK. iGm.v ii- primidiun Ml Lhr "Wuriuin''K Jiuxiliisrv 'til if'lrj;! I'ri'i;- FiA Ornner Gfreii III Tfrr. ;tanfl 3i«TK. (CSyfl 4ertiuii«a ;Bt itliiar linnif an S ' .vatb .an :H! freiuxi •IriiiD '•OiirntiliiiK :unii . K. >C., where ahr : li»R {•ut'.'fJ itlii- :pw;I, v.'Eifjr. .:d fiiuiue. .flunk WlhlU-.; aiiu .jiiu'untfi,: Mi-, .iiiifl MTK. >c:hi'iif.fa T Mr. mid Mrn. G. A. WiiilfL. «ii«:l i;ph:i(Unr. u :t.v«i-w«i;l: <vui:u:timi ul i ntbor rUlutiivfK. I ii:imtF4 iiri i,iiulatiinu. T«xnB .unflWi-v.- tmii MTB. EiiJ;ih Wniir til j MKKIUO. a'iiiy v/Hl po la .Rinv Or,T.. KT.. wtirc v.'«rt-.ra«l pm'.My.l 'IvtuiK-, Irani tlmrv '..« taii)ver,t.:m. .01 NU. uiifl MTK. Alltnu't Eriflfu^Hu.ii TUXEIK. .iiiid litl.i-r 1,0 New Mi:>:icci. niifeliHli.wblx. \ U'fcivy wtirt 1 uisEitinipiLnifKi b.\' Ml", tilid :nS Jirs, IHuTTuiai Htiriniuliu.' Mri;. GiUH-pr "SV. 3ylu:u't:. iff! Btf'l.hi'- •Ol:lu.. vliK'f nAii-5- "will b'. 1 j MI:I:!I:CI. ^-Thcr VOJT inuinniprLiiincl 'h.v -piitrJ-jTiiiiiitinii in P,il(i>:i. Mi. 1 ;.^.. ii.nd cilihnr j'tsiu BKiu'ii, :diuif;h1.tii -til Mr. : iiiui; jiiilniK titi .Gull •ciouiiL He ulKri pines ' ML-K. .3. A. Hnarii. 41U MiJiJiaurl.,! tci vinil in Nrv ( C-li r n;i:ii.'.. liiu, taitl Tlit- Hoffmanns laid Put.rii:iu jfiun'' ,1in;h»:in. Mins,. lisrftJi'f rrf.urillll£ Mvii. 7'. Ii Sititninrfl null luir unii; Mini, l.mi; !Piiiitui-,'iif C)liu'l:i:i'lllt:. Arl: iu Mumphih Fa'HhiV'. Mtin. P{i!iti)i v.'ll •rinii Mrh, EltiinlortJ Inr tbi 1 m:i: j rv/i, v/ciH:i;. j Mvii. M. 'C. OtlElfcc illlltl 'OlUlfitlt.!!! ul : Mini; T!i'u Oniiht:. vliilcutl tan :i:t I O;i;il-,c'K (iullc-UUir, Mrii. S'.uiUu Till! I nu:r, in JAiunpltli; xhrm: tluvi; tlii ?"!!".. y. l:nl . W«Ht. MrE. E, sR. (Btipun a-tiMinmcl limn lini'iitiuy Iixmi u viiilt v.'lth :lu rticliiir, ..liitlt Eiill, lit nuill: ' ttu AiiKlliivry News Mi:<i Vlt|;iiilii Itiwi: niiuiu'liiiit vm-'.- j Mr: ' -- - * r?.r.-.r-j in Sin. PrmioLwo v.'ith ; licr iiitriuitii, Mr. imcl Mr«. [ ; i f ii|«)iicliiii' u .ii>v.' ilityn v.'itli .M'.-B. Cirnvi!i fl-^>vo. ih .['.'-i- 'J'luijfm.. 5i!u- i>; ini.rnutc t(j ! Giiii- Mr. uiui Mn;. •Cilinifnril W'illinn,. ! l»-iii« ir""i Siiiniuni, Flu,. v;ln:n- sun mid iliiii[>lu«v .liiF.Vf ri!tii':».!(l tn i "'"' '''i- 1111 -^ nilucl'/cii. w i«, i,u» >,<•<.»,! c^ir^r^-^ f&p - IllfiUU. \\lC_ Mn.. T. V. . £!t!'imp n: aiiRVHimrti ulil., v:iii ",in- ;:n«:t i< lev; duyi .I mil: nr IKS: [iriiiuldiuiiili;^! , r/I 'llli Witlliu'c. liiid fiviiui irriii ihur, J'atry. Mr. mill Mn. Bill Wnii'.tv.'inil unfl ill. Iliiiiuv Mm:!;, iinii .'(!•. lilitl Ir.s. Jlili TOiimlv;iir<l /Ir.. n; £iL [illili. ;;]ii!lti iinii v/ncl: vu!:i-.l,iuniii[' i 'tin- c«!nvl:ii. .72iiiJ- id.cry .liiiiii Ilii"i(iii E»! iV'HMit- liiii. v:i!! Lin L^ui'in iin:r v/!-"l: al bin urnini: Mr. -mid Mn; Hurry "!!iu- un. uiL[. iitiui]^ 1 . ;lif!ir liiirui in l^nuinvllli:. 'Kv., r.pimi iw/oriil •vmiila; vntli Imr miitliur, Mn: n.'C:. :£itnvpv. untl Mrt.. IlulKvi Jlillmn null liir(;, TJl::ir T^ij.yi' [ilul Tinljljy, UL"/I : llufi for u tarn itn ^.U'.' W-jia. lit'y v.'nvt- iic:i:i]ni)Hinit!ti l>v 'Mn;. uin Tliliuin Jif IC-tmunu. 7^'i. ?/lr. mill Mn;. nloi- 'C>ii)n»nu i unii I'. .1 IJii.vid .hu-Vf ijiini- tn ;Plr)L'tdr. -iur i: - vii3li Mrti. .QjiliDriu' v, 1 !!] Kpunll r,: 1 ^'- tirul vri'.t'ltti v.'ltii rrt!lutivuK:iu CirUmflri. 7',lr. tun! Mn.. .Olinrli.'i, Tiiiluiui nj lUnu Cii'unjfi:. N.-I1., lire thr I J ,IHIHLS ul Mn.. RjihiiulY piiruiit;,, M:. tuul Win; •OhiirlL-ii .liillifl'. Mi. unii MrK. Eiignni; Murtlii'v.'i,' untl uliililrun .of Hin tf)n'iuuK :-nt] r Mr. mill Mrii. 'Giiurt!!- Mut^ln-v/; dl ' IJr.ctr Ituuti upiiiu. ciic v/ni.'l:!)nii v.'lch 'Ciifiirjii' M»r.i;lu'.v:K Si!. Mr. unti Mi'i.. .Mfih'in'Dnv.'ninc, :imd t!unt:htiir. 3vu 'Dolli;, urt- -JUK!iL(ii:i^ 7,ln;. Diill^ ^Iiiunun is rm'.ivvrcriup ui linnu- ufuii uiiili!:-[;nlii! .u niujiir iilinviitiDii in Sit. Iteniiird'e Houjiluil : "W«trt Adi. THE EEAUTT CLINK Murnuvi Item fimtth, Owner lucrum Rlfic. fhrmr. SZ74 GPSET STOMACHS YIELD INCHES OF GAS AND BUOAT "1 wiir, no -full ul iriui 1 •>•"•''• isfruitl T'U '-))uim. .Hinir. Wra niitMiuii:-;- TUKi- :iip HI iv.v thYim'. 'roiii n:v np.u'i • Ktnniuiih ifttnr.nuuilK. 7 BUI INNtlK- ME), mini :Il wivlu'.ll llitihw. ill |!H« unU lilmit frnm .tin:. 7,'niKliiii ii, vn'.y clown jmv. 1 . V,IIN:IK, sin- ii jjiiu<- Biiri!. 3 :]inusi: Imim-, Ait! en tl« K!:V —TlilK IK .1111 .urauil iMClniiniiiil mi' 1 :'V;L-,UIJI .v«rij..v :lt. uiiwiiH-'ATD 'IF; tin 1 IIL'.V: lovnuiu. -umtiiiiiliiK niuiliiiliuil !H'n:cr, *rm»i .1K 'Great iliirtjK: -ttwsi- tmrlw (ilumisi; Imv/iilK. (ilimi ffiis tram numim!!!. u« mi iiUiHi;l!l)i 'llvar uiici l:Hlni\vs. ?/!isnriiUlR ijmnjili; wimi !!!:>! dilii!!'- i-.nt lill iwi'.v.:3ij drr.i'i S'.:> "" «ninur- lilf.~JCiinliiiiHr-.Aiti 5;rikl l>v [ill clruK itnra: ilitirfc 'In BlytlH'vlllo. Dim. S, \fi. finilth ii, ul luniii: uic::r u ii'iit v.'!«!t:i. Htuy in tin- Tlurtli- ll'nith fiiiliuloriiiin. Huuli- 'CJt''!:il;. AilJll. V.lVK, cjinil;li \Vf!lll t(. .^tuc'jl:- Cll'litit lllici UI!l:(ilnplllliMli tlilll lillllll:. J eon's BEAUTY SHOP 3s :!it:iLin ojurn ff<ir 1>nsini!H5: in MiinHa, ArkiuiKiis;. <!>jH!ii ifitum S .1.0 fi, Ojnin Ttis:hls ibj' iajijiiiinlTniin^ Piione 47 HJlllO Jvvi Q[Jfj Mtimjililfc Mirflintlt'if Hi>31>itul -'v<lmlt.U',U.: • Mrs. S M. HufitiM;. <G>!<iK«fln. -Mumirtup -SI. 3ittif>pli BiiFijirtal •+ •AflinlUtitl: Mrfi. EltiEU'l "Wnfldlfi, C,'nrur,hfr. '.'.- villii, Mn. ; Sifllrntn -.uT t a, liumv stB iiiuliiaf.fl Mr :iiiitl Jd. SiiUrrou EOfl .auui*titer, Maryi] ;; ** r .anfi MTK. iPia'iQcrpri iEnrDv " "Unnxlin jmd Where Yowr Fivwers Are—You Arc! One CE.H to TIS Trill Err-ange to have TTOUT reruenibrtnc'.eB .Stint, .not josi onc^ft, font smooth nfter moBtli. Asi about £his plan. "SLOWER SHOP r.TJJ. TOO FAT? Havt' c man- Atr.n urt, >Jo taturcKitkC. ynii tUiri'i cut T.'IKJTI vim einnr HtUichim; nun liirtilktt) /,Y,t>S niiiUy We Are Proud To Announce T-hal Mrs;, Theima Porks hui; ;>ninti3 nur utai'l JOifl r wlll "wtiliiiunt^ 71111 Hi * CALDWELL BEAUTV KHOP Fjnil ^utinniJ naiilr Klilr.. Plume 2SH2 KIRBT KB.OS. BK.T'G -STOKE re doiiifif a// ire can. to serve people waiting for telephones '??mc.< ym. JLHE nrgeat ^db of grttm? telrphonc servics to fhane •WErttiag is going ahead- We are ncar- iag .2 Tmltrgtrmr- : Sti^n everyone -sriiD need s only a telcphoDE iristnimtnt itself to get senT ct will bave it. That sharta=e is aboat. over. in iQjE first three tnorrtis, of tins VCET -B't iiave instsJDtd 1 .5 0,00 3 ucwitiepljancs in thf Svt .stairs *e jen-e. Tics is as many as we wauia Isave inslsiSed in six mcsntlis of a nanns] year. 2 13 s great many pJsres tfe abD nt-id ?ut- siide raWe and wire- We plan to have this in and -^ciady Trben the n«r equiprrjtr,t in the telephone ciffire if rorr.pl Mtd. ^Tjcre -R'e rin. we are •wiring neuritis in sdian.f for telephones -eaSy tn ccin- ntTi thrun 1ht mornent we art £Mf~ 1 JG;009 neTr apoHcsnts for servirt dunag tins feat l«pt tit waiting Hs. 3mj (223^090 in the Srniiiwest as April bcgsaX wt now ETC .gettisg sen-ice laster to those wsitirit VJ^L-.'.. Si O3t o' rv-erj- 13 persoca -a-sitiiis for service .on Y-J Day nctw have it- Two iot jobs rc 1 As ijiackljr as -sr csn -get it, -a'e are •o-.ring tie prcciBicn, intr3cal:e inacJnaery llist iatnairs J^JUT csBs at the czchsnce. This t»^f. tirbe and sViTl We njust do years of -woti in the not Jrw nioaths. Be/f 't sre Trying, ever>' -xs\ »'t IrnDT to s-t-r-E-t-r-h the service . - . Enj wt srf temporarily sq-ueerint ^ frvryttt vt rir. w-iih party lines, hoDKrig more t-fjpphcirjsis tc already loaded srerilch'Sinards and d;t: equip- irjeat. p^Vkirig iiisronBet.'teQ i-intis ^B:.i: mtD ser\-ice fasler. If for a -R-hilt teSephone scrvic-f :? ncv a!- vrays as fast as yc>'j'd iike it :t ;-: r>:'Ciu?r c>i this crowdiTig. We repeat: The telephone roropir.y -;«, dc.ing all it can to prc-ode ser\-ic-e for w.v:ting ras- tprrjeri. We're louring forward tn 'V:: j=y we 1 get in touch with ycii to arrange- tnt i:-ti:is c>f your »i;i;£lerK>Thr n:r«.rna.il KMI:;- y nu to nr^hiui.'} ynui CCIZICI il^-rit WAT wMfc C»»ll'li»»|t-)tU^i«» PS I• ven lint:i:- n) ? ;;rci !i iu. tl i: - ccj^ or. linenscs KJSI tp. Nr*T«.'»-ir«;i:ii Telephone Company •CWTLt TO UflEHS r ii ! if 'Shows E^ftiy Day An Office Opens 1:4.1 MSTEN "I!O h:Ml.a.n. JK.-4B.ii. Lusjl Turn*- 'i'liflaj 'Miss Susie SiagleV wlfh 'Stnm>•'Tufts u.ntl % ; «v(rtiit'.:i l T'uTamnuiil Nnws inifl Siili^'ti'fl 5', Onnf'B .Shinro Sim. l:in-U:H CTBsiiri v^ HQRlIi BHIBHMi 22.50 dcffiy crralfd m r.iM, • resistETii 'TrorniTirtte" Mrch , - - wilV fresh tfv tunUrtf and provocatii-e {ittlr lo»'f on iVic smartly ruA «>»l. A sVr.dcrizing tvc-r'tcce drrss iri Bvc-wn. Elad. oi Ri»y THE EDYTHE SHOPPE !;':•! T:vt«rv T>:xy Omnrnp SI*DTI to tlir Hit?;: SARATOGA ^Y;iI]CK v;jth iTi •Bnr£rmrt.TTn 'Ar, C-ir.ry •CJ.'i.'ipfi: 1 FiJ.OM THIS DAT T'OHTK'ARD ,">nim jT'nT^tiiiiif.' iAT I'Jlurt SJ:; Phone 2861 319 West Main St. Si* finrrK So-t, S- Sim. Onlr fiisr Opi'.ut. r.:::(i; S^i[>w 55turt»- 45 r, JA, Tlaiih fvisnnif: *; SnTifJay 1:IM': S'.tui-ts 1 :!:> iifm?- Sinews Sut. r*Ti£l Sun. in Viplil TX-pn; Xifrli! rrr«p1 Ss-ttirKaT'. w* 5ir»TinrrC mi Suniia^ ii1 NOTICE TO CAR OWNERS 24-Hour "Rotn Insurance"—2Sc If it rains within -4 hours nfler you have hsfi \-C-BT rar washed at our slalicw and you ire s hoW«T of onr Oird, jnst prf^iTil Card ^ilhiii IS hours tnd wt •will ^TJish it sj-sin— FREE! SPECIAL! WASH AND GREASE JOB 51.50. MARR'S AUTO SERVICE YOUR ONE STOP STATION Pl«m«2«n ASH » SECOND Lasl Toflay Flame of Borbary Coast Pillow of Death Mr. Muggs Rides Agoln »i«i T.S!,"; Siilr Kirls

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,100+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free