Independent from Long Beach, California on May 23, 1957 · Page 41
Get access to this page with a Free Trial

Independent from Long Beach, California · Page 41

Publication:
Location:
Long Beach, California
Issue Date:
Thursday, May 23, 1957
Page:
Page 41
Start Free Trial
Cancel

HWIMI for Sal* 13 BELMUNT HK1UUT8 OPEN SPACES! TOM id Ihil wonditlul Iiilln 1H Ihii 3-br. J lull III* buh Umtlv huiut. Bdbmll lilr ul i A ltv« In * »|HH« 4trta. Hhi · 1 your roivvtllltllt*. 1.. llAtll MK «.J1»I' UK »- 4.144 REX L HODGES CO. 3-BEDHOQM, 1% BATHS I^r|* llv. im. with ftrtp AC «4t. din, rm., Mrvlt* porch, pat · ml JlttQ «ff living im.. »*· ·i*rt J-««r »arM* 114,1*1,*.. Can h* b*a,t fur location »n«1 yflra) KHY HL'ALTY HE 3-746 IT'S A HONEY !*-br. turn. hou** -- b*au birch hi 12. WO. W.w, «arp*l. l**u lam **p«.. nwljr. PalnUd Inital* A uu · rrlitdUM, lU.TUO. | ft, 1-uO .In BELMONT M1OKE JUsT I.IHTKI* % A rtomtJ you'll ba truly proud a 2-br. 4 convarllbl* din + ft a*w trti rm. lor lha ilra. or fc nun 1 cry lor tha baby. I 1 , bill), rln*r ful family alt* kllrlitn, itaii Uu )iv. rm. with flrapl., lit. dim it rm, fHt*n frunlaia *H' * lu^ol jwcl.M*.t ytfii- Prkad low *mip to thrill «n av*ran» w«it *BMH -- Khowtt by appl. unlr |hfu '-li Pflica. Pt*4M t*k fur llutny MK 4-HrJT. MrOHATH HIIANK HR ».1I2 "" HcrmrD?? uuum MIK, HOUF Partly (urn. iMluJInj iluva i r«lrli., |urtira, til*, fanc*.l yd OOM In church, iUr*i * bui. MUNTZ HL'ALTY f.53* F. 3ml Haallort IIK B-3IS BKAUElTcKiriNU boui ·htiv*. frpl., ID fJKWKR 3-llrV. m twill, !.!·, **r. HuiMl»ck. HOOI lor IM. lti|i Ig 0atft.it. Own* flpanra Ahl S dn. ID! ,V3»;i« liAVIillNP) HUT?HEK 6ft* Mt K 'JIM No finer view In t.H. 3-itory cor. dutlt*. » · pml*M 3-br. f«m, ti»«". 2 car A-l h.altr HEitVK'L' UK 3-tMn ""~ 'pPKR Kill, a "TO 6 TJaw*f 3-IUL mm) tin horn*. 1* 1,A VKHNK IIUHI.KY UK «*1«2 McOHATH H1IANK (V 11KV-JIJ Yor B*I« by «wntr~Wf. J-bl, Inn* 149 Corona, i(k] t-lrt»3 a f t , 4 | ni 11IXIIY AUKA 1428 CARTAGENA BY APPO1NTUK.NT J'l.KAHfl it axquliil* 3-br. ·(ucco hum on k W*M I iirmic t, iai lot w ih i airaal ffom*f*». t'arptiM ilv rm., r*al Irpl.. ttl. (,tta«» MOtilOR HtU-MgUl»T H^ 4 -MM JtbALtUHX 11^ 7-13* ·lIAfl U 11. Bivrt 31»] Hirllk r $1400 DN.-412.500 F.P li^ri* modtm 1-DR. nitr Iou9 !«·. Obi. iirftit, rowtMl pkitii MmllO («nc*l lut to «lltv. Nlrcy ImtUaip^d, i*r|i kllthvn. OwrMr · riKlnu*. n* J.JWM J ( w, n»«d OA 7-»i3* 2-STORY CAPH COD On Jnthftm fl*cf, 3*Hll. 4 4tn Ifc r*tJi«; w. tn w ; unit h**t OKKirK nPKN 'Til. H P.M. STCELC REALTOR GA 7-9947 S-nn, 3 b«th, Horn* In b«jiullru Rld|«woHt MftBOT- IJ*.6fH», Uirrti V| kind Itttll*. UA i*UUt6i UA 4|H^.I. \niKHK IM IT? Rlibf ·!·· 3-bd-m., »-bith l«nc*j vard «·(! r»«Hy .hup. H»- ducvd Il,uo0 About 1.40*1 ·). it, Huf thU! IUI. HA »-9»2t ISIXIIY KNOLLS 11 V4 WAY TO HEAVEN " 1h» itit If up to you. H«* bt · Plt. Ihtt lov»lr limn* with It' · Colorful n*w tttror, 3 -*- »th p*n. rtvl dm, 9 bmht, indlrtrt 1 pht- ln|. bin* A whil* Dltchtn, OH- |MB«| * dUhwuhtr. Covtttd la* nm. 14«" L %« ANOTtlEfl IN EXri.UHIVK X^OLIJI -- ·! |.17,6Ofl with bait- m»rt rumpn* rm. H»llv · /tn« 3-hr, you «hou)4 ··· without iU- |«v JlS1,1 AM. ni'PTINK OA T-Mrtfl SPACE FOR THE FAMILY 1 blk, to schools shopg, .1 iMdrmi 1 bathl. l^ri* llvlni room. dlnlnR runm, kllrhtn. lim. My room Twi» rircpUcti. Call W. tl Rmllh HK J-l»«l. CL1VE GRAHAM CO. MM I. 4IH RHlloil HE I-3M1 HALF WAY BCTWCEN Miifh** Jr. Ill * Ml. K«rnnbo. A ,1-Kr. * «h |«n«l*d 1*n miMlvrn hwnt. |t« liAlhi. KA litil. W. to w. * l*rf» njntpui ronm for tn- UrlilMni. H bath, boll of fU| riKCIPI! OPKN 'Til. ' P. VI. STHELE REALTOR GA 7-9947 IMPOSING 4-tr. A dtn on It*, lot. 1 twthi ?1W) iq It. Xlnt. local Ion Pill Ul»nn I.ijk* OA 7-»1H; UA 2-lJi** REX L HODGES CO. hktha ··p, dlnlhr ronm, ftlatt wall«d «t«n avtrloobtrtf Mtlft. (pi, SftUT Otrd«nU. Op«n for lnip««* *Mn 1 to ft fltlly. CALIFOKN1A HKKiHT.H OPEN TIL SOLD-I:30-4:30 36W GARDENIA HKl uft Ion |n prlci of ··*«U(IT* \JV% 3-br. 1H1 qutlliy. :«rp«l- Ini. dripci. flr»t-l»««, HP din. rm. !,§«, hit Ktnttd Yd. Hpr n- ktl*r. *l»r, f lA.Mtf- OIKMI t«rm. HA 3 -TMI J. W. Itwd UA 7-113B OPEN 1-5 l.r«. ^-br l «t b«. Juil ·· rum M« IhffT tvffr tornt. Hffttoniri v ·In H.L nil Ihin tint. }t(iv i^wl* Av*. Pf* ynu thffr* -- l.i«n (IA 7..14IH: MK 7-1*11 REX L. HODGES CO. CANNING FRUIT? Tr.li J-IIH. unit PI 110 * II HJ till · b*lrini fruit tr««i. \ird linr*1 * croii*fffne«d. Jdttl tiumt for Mom * Did iirKiri: oprn "fit. * P.M r.TEELC RFALTOII GA 7-9947 X~HoUK lor jou » · until j -1-HK. A 1-- 1-HR, J.»r »ri|l. A Rood proMrty, ft food bur. WK. ZOKM.RR. Hllr. OA t.«»1l. IiSoTN. Si;r".TirripinT7h""«TuV: rn ntir Hlibr Hd. llo.MJU, RARKELI. OA '.K41, IIA J'47«» COUNTRY CLUB MANUh UIVTLV J-BIt (Sirpitid, r.nul.f. f«n«llnc, oov«r»d p«llo. KlCffllffnl frill A lirmi. OA 3-20*2 Ht^ Akin nA :l-4!\a} \, Hl.k. Rubr KiK.ll. Uli^nnlni, rintlr. Ix.»ilr l.br. Onlr Illbvu. nA B.VVIII hllr. tllr»Miiil. EAHT HIDE OPEN I TO 4 WEP., TllUnil * Kill. U3l I.INHKN w-PH.-- furn. httmi + l ipuovtr tir. Inr. |lov « *oA4r'B. IIK «.MI1 MrTrirr UA «.»IM ^WANT"YOUH"BUS1NESS A your hotn* iniffhtr, H»» thii rtiip)*n on «mMJ M-i tot. Hwm l» btllld ***b,M*t ·hop rr f? Arm. RKAl.TY IIK H-II39 "nnjiwDAY t, iiTIAY ·»· "bw rt«rt lo cum* to mir OPKH · llffUHi: kl 7IT CI1EHRT, I:l6' P 7nilOARAB«BROUMI.ET 1IR 4'»nn H.illof. UK 4-T*^ rM*ull(ul 4.br., 5-b*U* horn* p««r tn« ««*.in I3.00O hinrtHii. UtOLP HEALTV t|« W. Willow HA 4-47H -- ~~-pWtfkTremrr.-;ir JllU K. *T»-- OPKN 1-!l Vr. St. Mitthiwi. I'mr i-br, A · mat) rt»n, N»t v*rd. HMU MAHRY uu 3*3iTi._iiK l«.iT«7 COMCUKTiHTv jurniili*.? forluiUni TV. l|». j-tr, 2 fl4Mir fiirnar**. ·lurco. O*l. «tilil*l« lur Mulmill nn riti ViMtntwrji^ HK 3-a*4« %TLqe. 2^BR-- $9;25D ft Nr. 4th * Rntff. Oinifl. K-4 tit. KIlOTbfM^.^imJ^wlLllMJ^^Illl J-!tH., w*w"*c«rii«l, drii«i. ^lii^ Thermo., pttfci. T/i( i)tll^ to .i^r^lmi. ·on«.__ltltr. 1IKJ*-4«I*. " fiv Ownffri l^t. 2-iturr IIOUM i^otiid b* cony.rlid Into tttt luinii nrilupbu. IIJII KrMn.mn. (Ipln l-n T^'^tU (··vlnRT^-or. ·lii^ro, Mf, · Mill IM«II -- Niidfl ripnlr IT.H.'WV Hkr. IIP) X'44.t.f. IIR n-NKM htihOHH III lou uu, c.ll ml In MI t»l4 rlimitli Wlr. 1 inlliril. ll.illor IIR 4-tlll J J*4i"L"~iTMrriuii.7KSi.i"MiiJi H.I lot 1 2 , (KM Mlkl offli, I ·T" TtRtl* lin.f, IA J-MM , h.th. lull (01. I'loil lo Mtk * ·hopHni IIIATT, HF^-I4«I mm .u.«;~i,i, s-br,T'iuin«r. " Xtnl. nup^Mlill^lli: T»T4*^ 1)MVk hr-- 61k Ntbrilhi 1 unlli. VLJ-BR, Rllr 1IB t-4SM i OlTl-- iMTllTs. duhmll .In, r f. tin.Bon. Ann Mirifoi MR T.3M* IJ\KKWOOU ARKA ~$795T)N^3:BRr *··. din rm. rl I. 4% Rllill. li OA «-»»l1 R«r SOJKfrxSWfl TAKI! OVER S-br 01 llnili, Nr. f I.hw-ti. HI, Hhr. OA B-I2M, Vlll l.|in -BiiiniV. rm.. MMriti dtft. rm., finrMl »«fd. VkilAl. T Try tt*o 4own, nook., tu.ii HK 4-im 0 Hornet for Sal* 13 LAKKWOOU ARKA CALIFORNIA VETEflANE _ Hhirp a.br. l^rn llvlni tin. ru 1 tiirn'bll. krlit. nuok. I'lllo * l.tx : nrd. v*.rd. Oloii lo lent. A ilio ,, !«(. ll^.tuo. IIMU dn IWMm ' Plui 1br.. riir IK. rm. wl jr|,l, tihfil, rHxm, Hill -Mi", lirirtiie. loildi A out. siu.vfrt - II5.H. rtn FRFD ROSH REALTY ' - Outstanding ·£ | Thl« 3-bi. horn* will ipi«R UtR.) Vllrhvn with bklit. ·» vwnUhood, loll of clot«t ip«r · |nctur« w,n1uw In llvtni rm., itfttl «t*t«cti«U 'i c*r j»fnK», (*nc* . Jniiiim-ul»U In* Id* * nut POM s ·!! ictiiH).! ixrk A ilii'iipini. ^4llt_Nor^^*ij ·l*jy?l Attenlion Homo Buyers dwn*r muvlnc mil of HI**, Wi t-kltd un MUltl itrvtl. llilwd, fir* vtirn«r III* link, flrtpUrv, w»id fnis« citiiBd, tinrirti htm. ftnet yard, iirtttitlful ilirubi A liwn 1)»U^H*I .n,t.. mr. r-'.P, I11.MH R tl.tXKi tlw«n I4W mu, Irirl. A' li.l. Nn Jn.| T.lt, AM"* UN H-1M ; " $50 PER MONTH · Mlf 4'u. 2 blixkii, 3 lM*ul|ful 1 lr. JiMtin* tu ih.iu4« (rum. Ctr |4il». ·!(.+, w4.)nr T rtfrlK. Pitir 1 ·|trtnkltr». Cil-VfU iboul »H«O «luwn. Nuw 4 % 11.1, lnim«dUt IHMMIllon \V|)PKniU HKAITT h 1A MH«I Dltit tv*i i)A 3.):« COMFORT and CHAHM Hath huhbr »M wlf* wtll lav tlil* 2- Hit. * dtn H»)iO|«ny «n · ltd Out, bll-ln TV, Ix-uki!.*! vi* htadl, nouk, rtir l,H, Iruhl iMilnltd. L«»«ly v»n1, tbU, i«r ruti*iii*r II o f f t n or trutl* ·WHIJ. N*»r I*Mlil» Jr. ]tl. MOORC Really GA 5-121' MOVING TO RIVERSIDE ^ 4239 KNOXVILLE ft l^iiK*"t il*br. home, w«l| lortitU w/itdll mwr.. 1*11. tllit, mi. 4 i.intry H*» anv .ilUniuun ur *-H ('t.m, K. WfiKiit ui-»h «v*( 4131 NufM Way. · iUf.|.fti 4927"Verdura-- By Appt" (Nur Ifl A mo BIH) Ihwh*v. (hit «!hwn uwn«r muii ··!! tltli n*« J-Hlt. liiiii« nf»r Mny 'u. »itt iKitililM. H*t A ·uhnit, yuur of(»r H,,'MHJ inliht htitdlf. "Kon" Welch GA 7-9712 $995 Down Your ehunrt lo bur * **"! 3-HR )i»ni* it ft ··hiltilt vrir«, will r*«ion*bl. ttrlnn. K*nc«tl yird-- lift (10-- t|»«n. Cl»* l» li-liuoll WOHTH WJHLKM TONL'jtffHitv Mni R. rtrtv.,1 t t A b-74^T;'nA 5-4 75 J; IIK If-tiJ'Hl REALLY NICE S-HH,-- IK HATIIK-- IIWX1 PN Ntir Wuodruff A Pouth Ht ·h.jpplnd rinttr. You will llki Itili niiiljf nffw houn. Ownffr liiv r)| llili Pffff todiy mri' i.AKkwnnu JimmiNo ronp M2I Hillflowir Hlvd. IA f-l.MI YOU .GOT CASH? 1 NEtl) CAIIIIII Utki olfir on flni 3-HM. bomi. 4:ili IIACKK1T A V K . Tullll, Hllr. UA o-l'jjl; OA ft-U4t» CbRNER"DEAUTY~ Imm*e. 2-HH. bom*, ww car^u. elndti* bU. (tncp, nrl. lull, · prtnkltri, front A rt«r, dbl. rt*i. t»r.. buy w|nJow, tbttmu. 8KK IT TnhAY' MOOHE R*tally 1IH 4-3464 "Believe It or Not" ·imfly pltf» your ortUr for .h* home of your fhoic*. You t»H in* (h« lot* t Ion, prlf». down p*v- mint, ftnd number of b*rtroomi. I'll chow yuti wh«r» U lit Whr MK 4-4a«l. $895 DOWN For 2-Mrm. Walk to ·hopplni »nt«r at Month A Uillflowar. I!IOH in ftchnoji A ·wim. pool tTR m«. lb*n l*t v*h4rt 2n«1 Tl li p»ll I.AKKVVOOO HOl'RlNll rOHP MJ1 H*ll(,fiw*r Hlvd. (IA h-Tftl* Ol'KN TIIUIWUAV !·,% I'.il. 4.MJ MAITKANK WHAIll' 3* Hit. I^sw da. pyrnt, Ctiti. H«rv. rtor^h, rirvi«r blk. f*n.TM U«nv ··tr». Imni we up. ff)12toi lit T.D, 4 ^ ^ lUJHPflK It R A LTV O|-»n Kvr«. for, f'lftrk A 8u*m»-- UK ^.fnnn (iOOll 1IOMK A INTO UK 3 ilorvi 4 A 2-br. iumi. front- ln« un « dl(rtr*dl fir**!. Ahniivt tiftiv. V*rv n*'"1»fn ITNQ ihrotnft . fr«» lint. »J«.J15. Uff«r oun down ToN^ntilty, 6fOt K. Cfttion. )A .742T, 41A -47M', II F: f-i^WI ' · i t t K A L k'AUU.V HUftlfc" A Iftig* ^ b*irouii) lioiu* ii n * cluitu «nd mf*l \V*M fftf ( .tl. ItirvUilKiUL. lUiullftil Lirk \ tril «lth In rut (liii'l* inn. Mftk* in mn o f f t r of |3,00u dawn tu in KllA lutn. WAl.KKH * I.KK. INr. HA 1-.711 "lUWAl, UJCATldN" for family that nt*1t to b« ni»r vchool*, Ih0t|ini A Irlhiporlft- tion, 3 bdrmi,, Mpirfttt timing rm, finciil yd nbl*. fti nit. !3.(iOA iin call («r dttilli. WAI.KKH A I.KK. INC. OA B-17I4 ji. 1 . MUNTII -- QI JlKHALK -- 4% 3-Hll. furnlihwl or unfurnlihMl. HpolKn In A out. I^itft of ··)»·. rim* tn all »er.ooli r thurrhi* A · hop*. Frlrt A ifrmi in iim HUllOni: HKAl.TV i)rr#ft »vti, Tor riftrk A *\*,n»-t(y. LOIN* ·1*11 ihowir, triarmoilfttt T*\*t. lnald«* A out. 3-e«r §«r . |«tlo. f nc d. f ront A r«»r, d Irhiiin 1 r* Uwh. flnwtri. ihrublrtry. Nr, |J.(»Ou IK)WN WIM b»ir (Mi dim 3-HK. hunt*. Iliftutirullv rtfftjt*!, w-w c*r|4l. lirotaiiiunally JtmliekpMl. iliny »*ir*» HCMHtP Rtftltr OA 4-»171 2 A ItKN A ? HAtllN Wftlk lu Miy To. !!·· w.w f«r. l«1i. Irflc., drftpoi, hlo«ti wftll, ·wiio. Il lurA(|ui A urlr« muni, lien fill ··ily, I14H1 down. Bkr. I1A 2.3KIK, |R 3».M31. -A- TRY J2500 DOWN Hh«rp 3-br Ho*t, "D · Trmit? J. Pftrksr HR 7-12.M: HK ,1-ta44(( REX L. HODGES CO, OPEN FRIDAY I TO 5 4lflft 1.OMINA 1-br 1 biii N. or fftrMHi. A blki. K of Htllflowtr. U.IIH. down. UK ft-Ytll Mrrmrv MK ^.iiOfta $14.750 fl-br. A d4n cor. patln, w«w fir- p«t. J702 Kftlrmftii -- curn«r F«r«- tiniunt Hlvd, Term* l»: MAItlO HKA1.TT lir fl-»l4T " nntkfiAi;;.di4«5^iKiu*N -. t'nittftrd rf In ·!»·, 1-br., dbi, |trft|ft, w.w fffiriifl drftp*f, path*. Tlilt !· on* uf lltuM buyv Dial !· Ul flUftti«ftrln|. hh(. itc, i-ftl3J. Hlk. (he., |u I lo WMth«rilrlnp«il, th*rmoitft|. tniulitH. V*tilftlitVi.1. H»*r MIHH)!*, l-ilbll^ IMHI|. pimp- nrt« ttnllr. ('·!) TO I-MIO w r ^blrh **-H^5«. 28 13 ARDOR R-- Open . f'ltin 3-br. ·lurra. Nlrc rd. Hn. ttir blk. («nft. Ownir liftntltntd, Mtifti Bill. Hub, THY Ittw.'V IM)WN IXt*ly J-l.f., walk la thiipi. Rt«l ·tmrp. uwn«r »o.n| nnrth, nm*t , MK S-flTM Jlkr. OA |.T»18 $39^"DOWN 4*br., I hillii + ffttrfti. Eitt cf 1. II. llfcr HA t.ft»*^i. 1mmftcul*1« :ibiirni, horn* wMhlrt vl»w ui ]^k*wiK Co ii | t uv Chili. An tkc«l)«iH (ftlu* fttnl onlv U,- IHKI iluwn. like. IA tt-.^^t. G! RESALE-3-BR. B*p, dii. rm. HUH «hwr. uwn«r will tarry M^utii) Tl ·! tt*. ^Uiuy Mrt dn. OA lt-5»71. Hkr. ~BAHOAiN Thli 3-Mrni. t^rkl*!. Wtll to *Hi»«t. nr, ·li!|* * .cliuol, A r««l MOUI,l ItKAl.TY tlA b-7^-1 HbllMlT'llKttiPllN. lUtt bur In C"i»on iVark, 3-br, Nr. iUo|pln|. ramplttny Ivdvt. \'«raii(. IIIHIIOU. put!. MK ;t-(iT«H Itkr. 1A 1.7JIH _ $G95 DOWN fl-tati 3-br Dblt. fiarM*. Im- intillaU |MI«. Hkr. OA t*-fH*.. l v ^nibt» jafftie On «llty,' li;jtu, - T«rma Will flnanct. ·ryl unviu* OA ft.4t*2Ir OA l-n?*" · Mil , 3 1*IL*. l-'urrfJ-Hlf h»t. ^rtplnrt. cmrV«(«, dr«H K*nr«d. Only iVhA down. llkr.. UA fl-ftoU. IIK ··1111. Si, Cornelius Special " OO1NO -- UOlNfl-- Ilk. VI 1H)WN tor loYtjy 3-HH. Hltr, UK 3-.1NV3 * TS4.i5TuvKWooir"iii;vii: -- * Optn. linmttllit* pocMiilun, IIAIIMKU UKAUTY t443 Artnift TU #-lt«l JG95DOWN B 3-or. 01 lUnlff. Hkr. (IA t-IMT. \ (iWNKH-- Mill., »l|*l, rlnd.t - tlo«li linri. Tlnrmoltll. Hldlf. 111,300. IJ.400 »in l* hKn. IMI mn. :!,w:i Kfhllton. MK 3-IKO3. 0(t DN. -- l" bdlmi. dlrll. «ill|. - bloil flHM f4»r ihoflilki A | nil. Mm rill OA f-ml B^r HR."TH.iil]/ul «irl, 1 bilhi, tin _ (In. 30'fl. llvlnf rm. tfw prmU. f Bkr. UK I-IUI, GA »-»IJli 0 Homei for Sal* 13 LAKEYVOOD AREA INDEPENDENT, ;; LAKEWOOD LI. / ! : ' · · · ' . PRESS-TELEGRAM OFFICE r ' 5056 Faculty o , ! Phon» " · MEtcalf ' 3-0764 ^ For "Quick Action" : CLASSIFIED 'ADS ^ i CLASSIFIED : , DEADLINE · For Sunday Ads FRIDAY 4 P.M. I DOUGLAS EMPLOYE Wilk lu work from thla lovfly S . Imlruom, rorntr lot httmt, W/i (··TIM!*) bd*d. ilrt,, i.r«pl«t« Vn«tlani, thtrmoitat, 2-c«r i« /·«·, Arroa* tha al, from na» : K O I ( tourit, ntar trhooit A rui I«iai l'rlr«) «| |13.7ftO. Ttrml. HAUSCR REALTY CO. QUICK POSSESSION Vk 1 Owner Must Sell ^ Own*ri ItftvInK ·!·!· 3-br. i (uuJ nt.KhU.rl.ooO. «\ ul OB i«y«bla J(.l mu CftJli or ttrnii i'haa. kl. WrliHit D|«n ··· 4Ui Nura* .Wiy, *Mfr-iao CAL.-VETS NO WAITI! MOVK IN * Miff wlllli «. 1 n lor j(Mir loan. 3 Iin.. Urtcit )ird. U'llk lo Ally To. tint ill. MO. Till" 111 A lir.Ai, HAH IIAtN -- DON'T MlHK ITII TOHEIlMlly H4J.1 lam Corot* llt».»«»l (U (,-7431 (IA 0-470 4H2,800-- $G4 MONTH llitl, lot.. Prtnrlpil * Ta«ll 1-Hll. A din »IIH cornir firii'l Ciiintitl, rffdi«'d. lxti of flnwiii IrffHi. l»i.(ii ot ixlrn. HI-FI lyi tint. \Vilk lo ihopplni. Illhl 11. .Ilv 043(1 Boutll Ttl «.1M T_».J^ T_ 1 rade In Your old hou» on A n*w horn* NO CARH NKCM8ARYII Cal in for |nform«tlt*n. TONKlll*lty 5415 I^M Cayntti HK M.KNHI OA 6-743T (IA 5-4TAJ Trade In your old horn* on toy of nur 7, 1, ·jr 4br. bom»i. Nv mill r?|U(i*d. Tftll fi.r In'u, UK w-21ti(f hkt. BEAUTIFUL S-Bll. with qUftlliy in ·vilr fl*- inr«. All wool w / w carp*!!. Mail. ttlDloi rtn,, bkfil, a pa fa |n kltcn- tn, yiiitt « r*ft n*ftr fiubile «nd Cfttholic ffho-ili 4 S loan, lUfl UA 6-12:t7. Kv*i. UA \-W2\ REAL NICE! 3-br. Formic* eounttr, K*n«*d Yd. Ntft r ichooli. buna · a no n pin*. Tnli you MUST a«| H(ll (»rmi. PON KII.LRN HklALTV fitMKi l'4r»mOUnt LARGE S-BR. "D" PLAN~ tr 4157 PlllKNTA ^ Thll horn* will r«l Vat, Cnvarad pa tin * bbq Cloa* |» U*y Co. lnv* bv th«n t-ll I.AKKWTHih HnllBINn CORP. 11*3?. 1MI Amo ftt Ohtrrv UA 3-TttT9 "THULY A MCTl/HK" Prom Ih* Billt rail finra In front tn th« blo«k itnta in th« r«*r Dili (mmaculalft J-bdrm.. 2- mt 1 »m» li c h a r m ptraonlliiri. rar|*ll A drat^t nelud*d ·( |J5,WXi. Kubmit down paymtnt. DeLuxe Plaza Cornir J-br. nilic. In * oul, bhq l4llu. irul., «lnlirblovk fltiflff. fir ihouulnr. il«,TM. UKX ].. ll(tIIOKH i:u. HK V-2IBH UH1KINII Mill HIilhT PkAL? rr inn IN I.AKKH'IIOII A Wi hup flninci riown pymli. ·· low » IMir, H«i utir 3 vr ^ IMdrm. OI rilMlii todir. ,AKKWixi iiixmiNii conr. 1W^ IMI Atno it rhirrv (IA :i-7t4T) M3X KkVHOT-- Ownir Innilirrid Muit Mli li' -1-M, wlln llt«|.l rlrrulu lli»r pill. til. kllcli * b«lh. Niwlv pilntM In «\ oul. Dbli, ililifh, inr. Nr. ilrimmif, Jr. 111. * lloullli. I3TOO rtn. Drln tr or UA a-4«34 Retired Couple will tiki inn 1-br. cornir. nr. U.l All... Hionplnr. I'tir. Ill.tUO, KllA tirmi I(E b-21fn nhr. 5809 HUHTDALE 7-r.r. W-w rir«pti. wmhrr, ttfrljt. f«ni» Ranirh ityl*. II7XS flown, H. HEHSCHEL HART 4111H Carion UA 6-1217 *^ A RAllK~Pltfn Hut w* dkl II -- fttt now -- tomor- ruw may b« too lit* -- requiring oi»l/ llftuO down-- (Ml. £-2 ttrmi »-3-HH. lltnt Nab*kftriHllr. HA 6-«44» lTarA~ 7T illCLT" 1 -- ixJH r f*fiALtY Ixivtlf 3-br.-- Iota of t«tr,ti-- top ocatlon -- p4t*ull'ul aw|in pool Jor lull ur fun^4 t v loan. 41*T« N«b*ktr Hlty. OA B-A44tt Acute Shortage Of rnontvf |1 (KM) tin. will buy Itili ;i.br. (Hinii. UK tr-JHV 11 kr. crt. Afisn'ruf^rown Hi' ¥6 T'bnM IwVKKWOOD COUNTRY CLUn ESTATKH IIJxUi.Y*TTNLrMraKl Mvi|) iiip down llvlhf room w/frpir-- ^iiudy -- 3-hr«. upitilrt * mini poot--linrtBrftptd irounda, U«h* N»b4k*r HHy. UA iVfl14l 1^\KK\VOOD 1'LA/A LOOK!! - 2531 OSTHUM l-nn., 3 bftthi. Xirtril,, w.w rsr- l»illnK. Nil. wnod rftblnvti. (?tn nar Mock finca, btHUllIui latJ, »n 44k, lo-n. Mart OA -I13T »··, (IA 4*4)^1 A JIKAUTYt a txlrnn , 1 iiMthl, firiHar* Ih iiifttiiHnv luintlvU Ilv. rm. Nnt. WWHJ cublntu In IK, kit. K.c«l Hour |*lin. ttltt\y J«id *«(·. f»n«?*4 rftril. Mt)UI.D ItKAl.TY u*. 6-?l»*l IJK?AT1ON I'UJH Ju.t Ilka (taw J-hT. Nf. ihop- imc r*ritr * Mbuuii, iv«w r*r* M*t, Hvin.1 rm. uvarliOk» lOvaiy d. dtatin*d Idf outdoor *n}oy* rnvhl. ri'- llJ.fcftO. Onlv |B2 mo K K Y HKAI.TY UK 3-7*«l W.w rarpala, drupel, fif*|.nr». blk, fanet, IKehoMr* Uwn. All in |iiini«rU)«l* rfimllllun, OMy 11,4166 down tu Ot loan, no 3mln, rvHHiun luaitr OA fi-mT Jiiil 1 block » (nun |hli Itrrlflf ~ I'IKR corna 3Ulrm. ium», U.. tKXi tjnwn i! pi»ilblV 1(11, Juil ·J uleckt (r.,,11 uur ..[(lf». WALKKK * I*KK int. up*n FV«I UIW K. U|rinK tit. O A i-.1WJ4 r'l'IIKOK'^UtH lH^lT 7 H A ItUV :t-ur., 2 b«Ui». w«w rprptl * iirui'it. Kri'l. Hit. »ln nook A libli, Wnfh |u mi)«ir ·liuvirinR rtnUr. Huund* ·ItrKrllV*-- H alUacliv*. Hut - y o u tvll u*. lath-, down, lifcr. MK a.!im. UA .J.3MIS. VACANT-- IHUKU rUNH J-Hlt., r»*r llvlni rm. with Ma«- atuna f|r«plift, br*«kfaat nook. *!· 1 ·l,ow*r. Imnifd. IK»«« II'B ft imv at l| .(.OOii, f'J Wlft down. FHKI) nuMK HI. TV, UK k-llll. GARDEN HOUSE S.nil * Ui.ftl, a Mtn ( , wllli UKAl'TIFIM, brick pull.. CUl.l.KUK fAHK HKALTY HI.AZA'H HKHT HUy c lmm*culfttft 3-bdrtn. Rair HvlrtR r«nt, KlrtpUe*. Hr*akfftat nook. f H,B^I~4V loin. I5W mr m«. PHKD HOJIR tutr. Hff *-lni I'lfitir* book homa, 3 bodroomi, ^ (U balha, ffpl,, rnrp«ta, |l4,7ln J W, JONKfl (IA o«l34l* UA {V-3T5I "|iirt*2^BA.-- VB»~niT*iiilrai irrlaTi * r »m, but urtft, baal tcrmi. . Tfr trad*. MUOHK H*»ltr 1IR 1-14*4 :AltTlHTL pruviiwlftl 3-br.. 2 , bftlh* Klr.plf.. cirt«t»d. dr»rwi. J JJ.HTft down to (U imn. ft»-t bur In I'lftift. Hkr., UA »-BW3« MOfrKKN " 5-I1R A FIRfipLACK. FULL PH Of III.NHi HIM. UA Mist: »*»· OA B-17SS tft 140 -- Uj r«ai.li bv nwntf, r*ir- ^ M(. frpto, lmm«e a.Mrm. IJ1,- r HOO, S*O» lr«nwm.it. OA fr«tS4T. BR,. 1 h4lh. Tftka ttt »· part dt. I Owo*r. isjf fault. 3 Hornet for Salt 13 LAREWOOl) PLAZA tVvia^jS!;?,? 0 TMTM 11 ACT16N ^*h*n YOU ftf« btiylni or a*llln your hum*, inrttm* or bminai pri|«rty . , . j.hini* LOS ALTOS REALTY O|»«n awry ivvnlnr 2omt ncHflowtr Illvil. UK ,VJ(»;i MlJ 4 - T 4 K 3 Park KitftUi Dfftr* UK 4-742 BY OWNER li.va«rn|1 (th« hotiM hoi trt ·nwoatt 3-bf. Aldon Hull! horn with ·ilrfta. lou'll Itka nur b fimlly rtMm wtlh ruitle flt*i ftr knotty pint A aipoaad b**m nnvnlnc n ID rlnaa covf r*d i.ailt V.II.A. btillt. Prmll, |Tf 1^1 me Ha* inr Hm». DOLL HOUSE IN A BEAUTIFUL GARDEN Thli 3-HH. cli«rm*r ti Jim .HIM rimpl«t*ly ilrap^t * curtilnod Woul rflrintlnn. Flr*pl«*t * (li turn. J'liyhoui*. In. ma mint* 1 A out, fla* Anytltn* -- but itMnt 1 wnn't Uott UA ft-1217 tfirt UK I-VM $1495 Down nnvpj TIIIH 2-int. t.UXUMV 1IOMK HIUHTM Frtiii-., ·till ilHtw*r, rtfrli., iluvi ftuium. wiiiivr. r*nr Ilv. fin. -- Kv*rytriln|! ill, boo full prirt. T(»NKHiftTty 4A01 «. rat-in UA ft-4753; MR »«N»|; UA fi-74^ HRY (|AIJ^ NKKD MORI; HTURAOH Hat rtiu can't fill ·)) th» ilriwvri floitti, tlitlvai In thli 1-br . ri*n 2-hith. w / b l t - i n HiO, bklit bar forrftd-ftir ht,, ilripn, w-w car frpl-, p«llii, f*n(Mt. tfof. land ·raped. Nr. r*w ichoola A pn I1**,WKI 4 OA »-fl74,V . LuVKhY 2-HIl, * dan, w - w rarpat v ilr a Ma, d)*hwaih*r, dlip,, brkfi nook, ftftll atmwtr, Many t x t r a a v with DrRl«v. UA ft- Slid I^\KE\VOOD VILLAOK WALKING? Nlra 3 baitruom hnmv, r|ii« 1 Laktwuwl Uanlir un iiulat *\tttl l«t. lot, tibia. il«i. |triif(* H|irlnklir lyitrnt, li.|*d. fiouii w / w t«rp*t. tla.filU full pflc* 1 Urmt. M»» thu! AL SYKES REALTY 17*4l ·. Clark (Corner Hni»* ^r MOVED TO VISTA -ft MUST SELL . Take advantnfia of till* ruitom built 3-hr. (HI lit*, llm ipRCKiu HvlhK rm. whh flnplftca w - w tarpfllni. ] » r n t hltrhtn wltti brkfft. rMm, douhl* rttlarhad ft rni*. Outat hunt a with H bath Thai, K. \Vrif In ui«n »»ft 4KII Nun* \\rny UA r..|2d 4-im. _ a AATIIB ni|M In th« Mart of itia Vlllin nti a btiullfUNly lan1srap*d rut ti«r, 7 A ' f t . fmnlai*. 8*p*rnt* flln inn tin. A bklit. rm. I«i3* paltr rould h* »nrlni*d fnr rtcrtatlon rnom. HHK IT TOUAT' KKY HEAKTY UR !MM1 MOTHER-IN-LAW HO~USE" rompltla ffuxt bout* on r*ar n ' t»aiilirul 13(1' |nl, 3-br, tipmt (rplc. A rarp*t. N«w|y daenratad 4fli Whfiiwoi.it, imrnM. F-OM. WOFFOHD REALTY OA A - A M 4 ()|.«n ay*. UA 6-12*1 . Knjfty Ihi iurt A air urnlar lh» bl|t Irtu In (h« larfia liflrk yard l till* 3-lxlrm hfiiTia. W.lk li lkr Co, luattlll IW.OOM, mint your tarini, TONKMrtlly 4.^U E ririnn UA r"n;w. MR o.««t*i UA f»74^7 HWUtMtNU I'tMll, Tuitom ^-br. Kirpl, I^raa kltrh *n,. |)|n rm. * bkf«t. aria Itaautirulir Indifprl. V)IA nrdtrtd Kit«llrf 4«t loan. IUlt*r ba uulrk HHIUXIF; ItKAl.TY tliwn KTII OPEN DAILY 1-5 I-RB., l\ baths Trlfid to Mil 4231 Tnlana ntiniinF; HKALTY op*n *v*« 4'nr. Clark A Btaarni HK a-OMH 3-nn, rdflTOil 1 Vi b u t h-- flr*plac»-- ompHt*|y r«rp«tad-- larRft lot-- (harp rornar, U«na N*bakar Iflty GA o*Af4ft Idially lex A (*d to Lakvwnnd C«n- t«r, bup A Khrvtti l.H'ir- lot 1A 1-IS27 Da hi It fully TO «-17H| III.MKl-- I2.V41 dn. HA A'3034. LUS ALTOS 2815 SNOWDEN A falallil 3-HH., 1 ^ HI. bath hum*, liulll-ln ran|« uvtn. \'«nt- n-HcHid * dlipuial. Illrth *»bin»t», iiiMra, Inttttt ulr htat. w - w c«r- |«linir, illillnr illii duori. Jyin 1- ata|*|. rtilwixrd ftncad yarM. N*af »rMi A- ilmp|.,nr Hr a PI I hlOHlllH HfiLMUl.'ltiT UK 7-UM ItMJlor- UA 4 - ' V k 21-5 l'arlfl»» ;i7M 1. Fl Hlv.t. JUST A YOUNG 'UN!!! Tbli tut* youniitar will win your hurt with Ita rwmjr rtar Ilv. rm. with viaw of altractlva irounrl* 1liru a wall of Klftn. 3 aooxl o*d- roomi. Kxlra lo. ktlcVun wim fnrirtua A dlirMMal. I'lndar blo«K trnra, dbla Mr, at rtar, CrabtrM c'nrtitra ln« HK 3-4S11 NEED (4) BE'DROOMS?" Vtry acarca but b*f* 1 * a tilri on*. K*nr*d, eovtrcd patio, pl»nt*ra- a inradli* of flnwan l*nli a p»r- art **tntii. Q.l, loin, JIurry! ! Can't i^itf WOKFORD URAI.TT OA iVl444 ()p«n av»* UA d-l?fll TRY $2,750 3D new F11A loin 2t.ri., w.,w , · ip. dining rm., brtnklut rm., Onrmu., Intulalrd Viry cilin Nr. Athirlnn A Hlllflfiwir. McDaniel Rlly., H22SoulhS (IA :i-.144l KM. IIK s-4«:i7 4*i» I.A VANTK-Ol'KN HHK .OVFLV i.nu. rAjiHKTH. KHI-I. (IAKH HUP WIHKII (nr KI.KC HANUK. COVKIIKIi I'ATIO IHI , HAH HRIIUI:KI TU 111 ton C. Mill. IIK I..04IM: IIK 4 ;I»J3 REX L HODGES CO. KIDS S irrn futlr iqutf«1. rliyitround HTOII Rlr»( Irum lmmnciirun .1- Bit. 1 hlnm lo I.Kitv of Hilun. 231« dTANHIllOllK (IPKN IIAII.V |.S H.M. BIIHIinK HKAI.TV 0|»n K». Tor, Clirk A Rlrvrni-- IIK n-ii4My PRICE CUT! Viry itlricllvi 3-BH, 1"; bi,, bmitlf. lindiciping, fnirid ilr hill, dhl. dll. |«r. .clnilrr tilnrli finci, Bulll In 1V3. Jl*il l^i- MOORC Roalty HE 4.3464 2 m.bcKs~To SHOPPING" Btiul. 3-HK. horni with bn lot A lirii nivirrd intlo. A quit ilrril. llrltir Ihin Iin ti.i. Onlv IIK.MHI. MOOHE Fi«n11y I1C 4-3464 OPKN DAtl.V 1-6 ·4fi(l Kl. CKDhAI, l-b,lrm., 2-bnlli humt. linmidlid pt,«ifliilur* Multi ulfvr. · LOS ALTOS REALTY IIK 1-7IW3 UK 4-74 v 1 wTTooPKETTariiFiiT siCou» YKH Hilt, Ii h«* ;% bmtn. oat* tim| wo»t raUlntln, **w mrixili, dr ·(**. l)nly Il.tHMl flown raih lu l"»tii. Quirk IMIM*. Own*r ·nxioui, \VUKKOHU ItKAl.TY jj OA f.-*i444 Oi*n Kvc«. 1A 5-l?fll LA MARINA BEAUTY 4- lit, 3 bill". Forrid ilr tint. Ownir lilvlnx A ANXIOUH |-cl.l»Uk. 1'AHK IIKAl.tT IIK »-MI4 IIK «.2IM LOW DOWN ?-Rfl. (lupin. Owner will carry 2nd T.I) 4'l«iin i yr. old, IIAU Inr. Hiil-mlt. Hvn UA 4-ttfl8.'t "nRKKZHWAV" txtvilr 3-ln4rm. rorntr Ixil Altni ·- .onio with br»*»wav f»nc*d yd. ' Hurry but or* Ira auM, WAI.KKH * I'KK Inr Jp*n Kvti rt'.itfl K, Hprlna- HI. flA K-B974 2D18 SAN VICENTE tl,4K dn, .f-br. ran-*!, ln«|ioi)il, IlMktr l(*al Kiilta V IIK H-47"* IA)H AI.TUM rUHNKtt DUH.KX 2-ur, aa. h*rVlr» Ixjrrli, v ^ t t a Ip*. nHnnl, r»1»«. iJiif. gar. Un alliy. 1,'ilKM) mill, tpi't. to ·*·. TRY J795 DOWN I .art* 4-br,. 2 bath*. N**f Halt rtUHI'MIHK~VoUITl''Mfit*T,H~ ' With IhU IMfl. ruilom pit. J-br, 3- ha. Jr. »H»eullv» ItOM*. Jial ONVKl'TlIlU: 2-br.. ufabllfulTy crptd * drpd, Oanriaoui lartda. rapine. Mo»f beautiful in I** Al» lo«. K-Z Urm». Ekr.. HA w*o93H r " ~-TMT2iNrt~ 2 Bin !«· Aim. 3-uf. uni/ ti«.oo n with |3,0-ii Dn. - t MKX U IIOIHIRH TO. OA t.BfTJ » T nWNKH. ll3,iKH(, I4.HOI |r. \\ Palanr* at 4 4 % tnttr**!. ].b*d* f rvom pJu* d*n A brt*kfa*t room. * Ph. HK 3.B423 $695 DOWN R !.br HI Ruijf. nkr._OA_n-lJ07 : lli-FI. «uln wi.n.r, lll.tni r.l: · · J»«I dn. Vnc.il HK3-4I2I. Patio, rirrwti, 4% IOIB. I OAK PU1TH till · (IA VK01 H). 19 null Coll.fi. Br cwn.i. 1- I3,4nf On. 1-br., frplr. Hit 4-7531 ITi PCFPKRWOOD -- «M III i Ritr*! talnr*. Kirn, HK 3.1HI1. 0 Homtt for Sal* 13 I.OM CKKK1TO8 8 OPKN 1AII.Y 5551-lu PINK AVK. NFW UnllKIIN 1-HTOHY UUPI.K 2-br. nch. HIP. dining rm. Hire I kllcliln iirbivi dli|««ll. plclu · wln.hiwi A lIlfllnK Rllil door 2 Kiri|*i A br*i.*wiy IMIWII unlli. L|i. lot. I2A.INHI. Klnincln lit itllt yiili. Blun In tiHlUf. Kn.i.m.r UK 7-II.M UK *.UH REX L. HODGES CO. LUXURY DELUXE 1 A din + I»i bl, Mndirn · ivirx wiy-- nit |,AI1KN · OA 7-S4II.: IIK J.JdiH " REX L, HODGES CO. ' NAPLES ? VACANT Tula 1-IJH , Urapl,, til*, (utnaci Naulllul flir»*t. 2-rHr U.NUHIIAI. Flannad. hi-irly naw 3-br. A df hum*, on IK«. rorntr lot. F.A lival. Jir«pl. at all ihuw«r. » inlKlitr »tc* lioiii*. Clui* lu U , " y MUNTZ HEALTY UN HIVik Al.TU t'ANAI, 3-nit . 2, bail*. J,«r M din llnini rita.m. f;i« c . kllcb*n, K liaai. Only « yr* old, VlkinR ((A 4'txtx'i' UA 4-tnfc TAKE"YOUR~P1CK'~ 9-hr. Outlldl brldKII lln.ftllo dn _A-1 Hnllr MKRVICK lf; 3-IMU NKWKK In. .1-1)11. 'ai, ii. ,un pui rm.. dbll. K.r.. |).lm 7 1 dn, ui rqully. N.plii. Mil. Ah liiiml, Inc, IIK 3-3K3H ; l.AVKHNK NlItCHKIl ft.'nm K. 2n, TO HKTTI.K lilll* 2-h*drK,m fur tililnd homi r!2 ftu '* bl"4- - (r..m nin. Alto ln.l. Jill II J-SH.il, Kit. 71 nr 3d. NOItTH I.ONO HKACH TWO GOOD BUYS S-Ult Dlii^aal. lxl« nf UU Firrcftd alr» Jitnl. 2-c*r KBTHB*, yra. old. fKi.SOu f.p. |4m.|| dt. t qualified Imyar. 5-HK. pupoial. ran*!** w In w K*r*l. llilg, 2-iar. |irei lot btka. In park A nikti. f^f,Q. trim WAI.TKK WCMIU UA s.4f»w A'S'JH I'aramoiiiil Hlvd Ixmg H*«c SEE COMPARE W* think you'll Ilk* thii 2-br · a l u c f u tiom*. t^iralrd In lh bvar n( N.I, I), flaparnt* illnini rm Pallu. anc*d, dichondra |nwn i^lii m, u. Dbl. iarak*. Xlnt fHd. Hubert Welch, Realtor ·lii K. Mark*! Ht. UA 3-lM»^ 3430"E. GlsTST. 4 -PH., 2-btih homr. Ideal fn lir«* family. PA. tiullt-ln a MM Alii;**. Ul loan. 1G50B PANNES Naat tompart 2-br. homa rm 65i lift lot. Kigtit price A t*rm» "Ken" Welch GA 7-97 1? 2 HOUSES. 1 LOT PINK CONN. ONLY 114, liW f](Mil adrftCtlva 5-rm, hoin* (ym wtll lik*l -t- ft a*paraia 1 HI (mm* Cltm* lr» ·ch.H.Jn ^ tli|htrn WB WANT YOU TO HKK THIB CAI.l, TOI1AY, HOWARD HUTLKH. ItKAl-TOH «17rt AManhr il^ :I-IH;*I Vets, File tax exemption *fil8 OltANOK. 2-udrm, A tri a tor*. H5 iUf(*r*ril (yp«a of bun- n**i» i'»n b* (i«ral*il |i*r*. ti4r%d JOJINHON -- 2-ur.. ikriir* «I,(KH iin. Hal. Ilka r*nt. HUr* uu ran b* your own iHiidlunl. Jt Mill«r tiS.Ilt Ur«nK« OA 2-n|ri4 THV I15«i IOWN 3-hr. Vttr tlfrin, l^trita bf*»kfnt rm. Ix»t WxU?. iNiOU-a luc I'ay- tnvrtta 1^4 fur ;i yr*. Thrn |3U md TKV HOIMI DOWN 3 lia. hdrrnl. Jilit |nintrd ln»H» A int. Nrw ·rrp»n«. Onlv (t^AU fp MrIANIKLi itLTY, 1122 Hn. HI. 1A 3-M4I *vci, UK 3-40.17 5943 CERRITOS J-br. front A 1-br. rt«r. Rnth mealy turn. Dbl. Kiragr. Older hrnna but In KOTMI rnnd. f^^Ou tin, own*' will carry baitnct |*A mu. H 'l,. «TAHn. REALTOR ·ft: LARGE 2-BR. ft Thii horn* will Til V*M Only IIU.5^1. Cloia In irhoflU * ih(ti- jilnj. [r|va hy 2M THOill'HON HT. th*n call · AKKVVOOlt llOllHlMn CORP. 1H35 IHI A inn at 4'htrry UA 3-TiiHt '3"BH. 4 DEN."P/4 RATH 1flSu *q. (t. nf luiurloui llvlnR, '·ornar lot 6OH10 to pavad all«v. 1 floor furnacaN. Ho many «»· trail Top lofatiun 121,500 Terms OA 3-THl j, \v. }{*n\ UA S-77D1 '2'LOVELY HOMES " on 1 lot. "laitit(in* flrr[ilan, d ·- )h)Bdl, *iiriiilv* carl-cling Ilk* i f w In aarh h4im*. Clrun «· · im ^l^^^ yard. Only '.. binch "(f 1. H ttivj, \vniih )O; a-jisai, av*i, IIK 5-OOOT. Tlllfl h**t 1-br. dpanlih iturco h** n*w rabmtti In kllc'»n, ti*- poml, ntw link, fi-rmlr* wnrk ·urfacri. larya llvlnf rm, 8*p- · rati dining room. (iKFIPK OHKN 'TIL K P.M. HTKKLK RKALTOR OA 7-M*»47 2-BR. REDUCED PRICE Tnl* |i now lU'^r^O. Very nrat * cl*an. W-w carpel, paautlful yard Ixiw down iiavmant Mi.r, f v llomia. »1A a-3*S* GTfELEGA 2-4444; GA 2-9111 33 V/.53RDST.-- OPEN Mak* nff*r rn thl* horn*. Inrl. 1 MHl of Hi* l»t lurn. M* IM.D 1 ( *HKJ 'ii (Tft mo. TiOilJU lot. l'*v*.I all«y, Jim lu huilil. UA 2-44H4 Mnrrj* |(olm ( ul«l IG500 A rra| nk* *innll hum* nfar Or- ftnK* A * * Not many Ilk* tin* at- irmilv* vilu*. Tall for all d flail*. M O W A K U HUTLKll RKALTuU fttfi Hddtli Ht. UA 3- HIM WE NEED LISTINGS Ml U4 ··)! yuUf hum*, ^u ona IIVM Mlt*r ivrvlra! Aik for Mltk«y H*mli, OA 3'lftM STEELE GA 2-4444- GA 2-91 1 1 NEW LISTING ^-br. L»t» or tilt, Corntr lot £0112", mar Hmiih|rn Park. BFRNHARDT REALTY 497 \V. Willow UA 7-MI2 2-BR.."fAMILY-SiZE KITCHEN Kancad. yard. Clu*t lo I-Ublic * prH-hlal irhvi|M MILLY BHCKER, Reallor 1«f» K Mkt. UA a-'J.fl2;(lA 4-**tn Parm*nti !*·* Dum r*nt, 4-I1H., 2-HA, fnrcfil air ti*at. fir pi., bit-In ot*n A rans*. Imntaculala, nicely laitda«a|r«il ( HKH. OA 4-047:1 YOU'LL BE ENVIED I*lux* diipl**. Th* f riam of ktuiltlvr'a art. Klrtplr*. Hlx ruum*. t.'liuua hdwdi. frtifuu h'llci. lJi«lnl,l*l H»ml*f* UA 2-1235 $7"50 DOWNHI and Ifli'.fi ptr mu, muvti vou intu a Mill, partly lurn,. dLl*. car. I'r.c* ?* »«,700. Hubmlt. rr*hlr»* «'orr«r Ihr. HK ;t-4wli ·Hit., nawly d*cur.. IK*, kilrhtu, dlip., i*p, din. rm-, tub, iliuwtr. 2 dual lurnacvi, Th*rmo. , dhl*. Far., nr. ahopplna; r*nt*r. H3,6oU- IK .1-limi. Hkr. HK U-IM.I1. nit. '41. Wthirnl., Iniul,, bkf't. nw»k, «0-Ka|. h*at*r. »lum. »crD». Hprlnklan; rurb*d AT f*hc«d. FULL PRICE J4SOQ " plrtv. run down 1-Bdrm. hom* on iuxW Iwt. V!hii~bN. 3-br * .|*n. ni«r 1,11. Illvd, fidkliT lu|, Fl, IS, 300, I'ALl. NOW. IIOWAHI* HUTLER REALTOR t*1 Huuth Hi. UA 3-144J1 OuTTA LAHOK KAUILY? fi-n«. 2^ ba|h*. pfttlo. 1IHQ * *kira Int. Nn*f irhuui, HAKKKLI, OA 7-tiw*4; OA 3-43*1* NOW ONLV I11.3IMI 4SV4 CAflFIC. riaan a-14H. Cur- ntr -*- Kuail mi. with * 4 buth HUNTKH, UA 4-7t(lM), OA 7-IWiJ tintti*. un r««r uf 45«|3B lt-4 lot. ;ir*l. unit* In front. |*HW. UA 3-fltfJO Mlnka Hltr OA 3-S211 3, inn) DN. will bur Dili 3-br. corner wiih ciff. fir. plan., dbl, ga- r»(t# Kl 1 I12.60U. H1UNOW, |(K fi-5353, OA 7-4430 FORECLOSURE I13M dn. 4br. 3-ba, Pto»t, av* R . frpl., r«rp*l*d. OA l*'DtTl. Hkr. SI. 000 dn to n*w FIlA. A J-1B37 U, l'*tt*r*»rt OA 3-lOtl (M UN.-- .1 * d*h, dbl. Kara*,*, nuxi.l.% lot. IftbW Fl. J^,. n.ii H 3-7711^ M\ VallarMn UA ^-)irt*J .fcwfl TO~TAL-- Cla«n a-br., rar- Mt*d. Ltlr. yd, ^ Ktra rm, |1»- 7W\ dit,. 170 mo. Hkr, OA IMIW.2M U'K 2 UK. homa Kara K *. All f U f n lh*d. tlHO appllan^**. Will »ll nr rtht. I'h, OA 2-MM. HbHMH., 2 haihi. flraplact, bulll- In oV4n * rani* futrtd airhfat. |1,?5I dn fall OA -12H, Hkr. JXMI £)N + 175 mn. ri*an 3-BH, Fir?n. nitr, OA 4-0497. RRALTOR OA 4-04*1 RR. -- 4JI REriALTT R** -1433 E, ·BR., IS bithi. Mr. lot. Bkr. J-BR. A- I-FB-- Viry nk. riomii. KB T.«IM, HC i-iiu. iii.Tiii r.r, ju. UK §-wij- Homci for Sol* 13 NORTH LONO BKACH iilXI K: KM 7-RR. TXJII of txlr.i. fltt «lvrMUI*l Ttrnu. Ur It., it _ll*_3.»4Ji-l'lJI,I.BT-- 4IA , ""j I'AUK K.STATK.1 tJkW 3-IIH. t ,l.n, 3 j.Ui., l«.~n rm lit. m.Ktr bdriu, v.r.nt- H»ulhl«ndr-- HK «-M4 UNIVKIlSlTi: D1NTK1CT TTi» flna.i 2-bdrni, hum* built f 4,unnlnnham * UrilUin h*«r H t ornaliu* riiurrh. lr«piac*, fnr yd., dflubla fur^dt and t h nicait k||rli*n. lt**r llvlni roort Hta thU flril i.^'j* K. Hprln* Ht ' UA i-fit: WlifiT MIUK 191B-2Q W. CAMERON 4 1-br. units l*yr.«old. All mod am fjatiir*i. Aiklng IIU.WO. lu duw.i payin*nt. Mlckty llxuli, OA 3-3*5110 STEELE GA 2-4444; G A 2 - y l l JL;MT LIHTKU BMl KAHV.__ KHiMl 4 u*lll r M, (.HIM*. «ii. dinlnR rm. tita fiiuw«r. W-w carpet thruuu timiwn Ur «ppi. uniy, N. H. HTKAKNK. RKAI.TOR n^ft W. Ullhiw UA 1-;«.1 NKAHl.Y NKW CUHTOMlnTrimTi ,t IK*, bit rnu. -- rumpui rn H*«uhful lanaicapfnt. Thla 1* tMKtyi RTOI.P REALTY Kttt W. Wllluw OA 4-4TI 2-BR.-- $12,500 I^iTtljr ruitiim bit, thieco horn 21 ft Ilv. rm D.It., l|l. kl f'UWO dn. or «ul). f(t«nl«r IMl I'.clflf HK 5-J4I1 EASY ST. $12;500. 3-BR Porr«d *al* KllA l*rm* Siibml J, f'ark»r J f K 7-I2M; |(U LM4 PFY 1 WOiSrTQ CT\ $7500 Nlca n-Vflr-old 2-hr cntttka m lot. 1'aMti. bb«4. fc»r. IIAUU dn niHyha !**· "JUHT LIBTED" A rnUhty iTf»o1 buy In a 3-b MixldU ft. lot, 2*tar d»tnch*d ca rag*. ffnr*if Only 110,000 Hfllar Inqutr* now' 3S3ft All. UllRTlNK OA 7-340 M-lf riKAUHIillIT-- l-HlTT llsixTdn rtrlvb** !**· asi.T (lAHl'lAN-- 3-tm. |i50 Nam* vtiur tifinii, RKALTOJl UA 4-3«1 UAUHLKH-- HHKCULATOH Clvin up iturcd J-hr. * d*n. 1? yn old. (V3IHI F.P. Hurry _llri_3-:t«93 HVKHHON HK ^'-4C^ W lOTll" HT.-- JlilMTn 3 AKDtlMH . DK.N, KPILNAr Cl.KAH-- Rl'HWIT TKHMH Ov. K. MfrrHI IIK H-A72 ?.»!{.-- KlitK| LAW; Only )l,ftH dn. buyi tbia c «» hnma. Idtll (of mupl*. IflfNTKlt, OA T-lkJtK' UA I-H-ll WKU1LKY AUKA 2400 BLOCK, PJNE AVE. with earpallniT flraplif*. rOvrr palm 4 ItfuiO Ku*it hum* w % hath A nlr* i tor an*. |lt).H HUNTER GA 70889; GA 4-79 RfArjoUH 4-HR. A d*n hom*. balhi w-w rari-xttlng. C iu curn*r I(K- H*f thli at in«il HTOI.M HL'Al.Ty »1» W. Willow UA 4 - 4 7 Would" You BGHeve"ll 1---MI!.. In th* h#^ri of WH|1* IV.IM..I dh ITS m-. Hltini»v into fnvlfir MK 2-14 3318 DAISY^JUST LlSTE B riKiin itur-co hom« * hobby rm attach, garagi. Oond flnanrln 3302 PACIFIC OPEN TOIJAY 1 TO A N*w J-l.r., I', tmltm, Pfh* r i1uc*d. IMW (in. pavmt. Hkr. OHKN'I TO 4 3.112 EurXLVPtF" H#nut;(uliv d*corat*d w - w rarn* 3-HH., dM*. inr. Jo IJroumU HK 4-Tfllft Iff: 4j-1hiP* 2-iui, HACK nUi'LFX t yn, old Pmli, !T mn. 4j[ o HTOr.P REALTY · 19 W, Willow OA 4 - 4 7 £-3br. $10,900 Must Go ·* PH. A. T»rmi! V.rr rlinn! Ow Wk HAVK two hiim**"l 2-br. 1 3-br. V*rr rlcan Hnth rrlr low, Trmi. Xlnt. MtHtt MK T-74 3. Hit -- Nr. Ifirnrr Hi-h*«l. w- ··rpt, N*wiv rt*ror. Try I2WM) d Hmm A Math*w« 1A 4^4 uplexct for Sole 13 LOS A1.TO8 2-hr. ·*.. din. area. Ill* fcllth patin, fruit tr*«» CALIF. HKIOHTH 1-br. *a. Uirod local inn, room add on duublr frarner- NO M)NU HKATir 2-hr. rm. Jft.MKi dftwr. | v r. nl ·j-rnt nut. w|ih laundrv fatillttr MUOKK It#nltv OA 4-1.4 IlAHIiAlN" 401S Th*r«i%-- 1-br tarn *l1 («ll lot. Kmr pav*1 all«y. flu mil on prlc* A term*. IAIJ3 K. HOWKN, REALTOR 3-BR. DUPLEX N*«r »h« ix-*an. H*m-ti at th* front dour. U v**n old. |J3,(K0. ', down. My appl. STANLEY RLTY. HE 2-34R9 BY OWNER N*w 2-bdrm. #trh with douh Kir«c* Inc. Jll.iu 2^)^lfo Im. 34-17 DiU*. I11W)0 F.P. UA. 3-2M9- 2 Itar. 52. S. ft. lot. bit. 'U. Tiptop Hhuw any ||m*. IUtr. JK :J-H4H'j. EASY TO BUY ri*an row my 2-hr, aach, (17^00. rim* tct ·v*rvthing, OA ^.l'j;i.i. Huth urundrrun. OA V-6JJ4 IWMA"(MJLATK"iari!a 2-hr dupl^ii. Illn**t |DTC*I ill* lUdlirvd 10 tlfi.hM). 4 ' i % loan. I^M Alto* »r*» FIlKli 1UIHK lll.TY Oiwn Kv*i. 21^,-i llvll(|ow»r Hlvd, IlKM-im Y»*. 2-Ulrm., dlnlnn rm., plui 1-Irin. tvp*. M'KI^O, North L-U. Inr. 1270. HTKKLK HE 7-2*3] ; I|K ··1M« DUP1.KX-- Front aV raar, Vtuecn. brlrk trim. 2-br, *nch. hdwd, fi,Hir. rit)l«, Kirnit*. lut 4inxl30, Ine- IIMI 1 unit (urn. VANIKNHKRO HK 3-1^4*1 A MUST HKl.L ))iitil*« or :i-b*lrm,, « tm . 1 hfiOii. 2 ilory, imall lot. A atvil. (10.500, ATTHArTlVK K. Hi-l* dupltx, till. 'A.I, 1 }1H. *acli, 2-tar gir. Plraiant living ITU mo. I fir LH!PLi:\~2-HFt. H*l Hli, ... H7,0rMl |nipl*H 2.HK, K Hid* .. llfi.Mxl ipl*a 1-MH, H*t Hhor* ||fs,7hO HKK *_ )|fj 3-HMii _ HK l-h.l7:| -Hit. dupl**, nr, 2lil * Aintrkan Cini* tit Htnrc* 4 bin. 1 blk. t t ralliollc Chur*.k. 1 1-1 750-- |3,Pou " CALIF 1ITH.- 2-IIH- UHUUi'Kl) {*·( buy In ar*a; bcaUIKtil. Own- »r · apt -r- |12^ inrom*. Kl*trh»r, OA 6-111*1 Viking; OA 4-wi U'ANT~KllA I'AYSlKNTM* IlS.wfio. fi,2uu f-n« lur J-bdrm. .t.irro. o y«. KTK^I.K HK 7-2"11; |IK «-^««fl ^lt 7Hi a Oi»rry -- 2-hr dupUk, IIIATT. IIK .-74*1 f oia-ln, f^rn«r. Trnd*' HE 2-724 -HO. KA. hOtlO r-,.,11*. I2!iftft dn. (;|na*-|n. Hkr , I}A t(-tfi)4 Dwn Your Own Apf. 132 NEW-- 1311 E, 1ST ST. V All the wanted leaturei V Beaulllul ash cabir.etl V Uli2nd lloor apl«. v' Consider home in trad* V 1-Br Lov/ a, J8.500 "2420 E. 4TH-- 1 STORY Fnjoy III* qultlnau ot no vn« llv- till- uv«r nu. l^rr* *·'') .^- II. i-b, «ii. z.'to i^. it rnv. H^titf, Utlur J»lu» rt.ihirv* 0 T. UAVTON A RON HK ft 1 1.71 IIK U-riHO ruUllTKIIT TO nmiKEHM jj ^VO ntur-niw 1-bilrni. IIU.^IXJ «m. Oilf nrar :ird A riiMlmit. t,tliv( · t lit * Klin, llolll clu»a In in.t ti i;rnil Ixiyi. ^MIDI l« .iul. l^t ui I!K 3-4f*xt. lllfl r'lm Av». ^ loso in New 1-br. U-r-U u Hu mill. |»0 mo. Htp inriftl. _ J, Pirkir. HE 7-I2--I IIK J.B44U H REX L. HODGES CO. * IKt:itKi;i. A liuin.lm. «l. Won- ~ dirful vliw n*w /urn. * p«lnl, w. hint dill. '2 blk*. Lincoln I'k 4*mh ur itrmi. likfl nni. tin h-n^lK. rnr. orcin 4 Mnf[nnliii. OPKN 10 to 4 1010 CIIKKTNUT 1-hr, ear|»U A dr«p«rltl. L«ll _ HA 4-.1UHI. O* J-B7H4 KAUTIfllL l-br.; Hill Ilv. ,m. Ill fl'Wr. Howntiwn, Intl nl clr*- rl Andllion, IIK LU'DI: IIK II R.im. IM.MOttlt-- rmitt ^bU. (urn. p4. W.W »ri»l. Uir, J, r HEKI nwrwr. I1F «-72«1 -MAR HUBBAnrv-- B«u. formr · II film |lki '·- II.SIMJ Tirm«. Ownir. HK 5-»Hl. r,r* Rl.l.t.. l-br. Itirn. for. «pl. u Will ihnw But, A Bun, only, AK. 1010. H 0 !_, M«II, c^n. n««. *w, u, HIT INDEPENDENT. .^Tlt Own Your Own Apt. 13 0EN DAlLT ' PANORAMIC - ? OCEAN VIEW MODEL APT. NOW rOMPLEI r. iiO FO|l VOUH iNHfKCTlON KLKVATOK IN (IHKRATION J. BELMAH RIVIERA AFTS. 3901 Uvtngiton Dr, 1 BU.UIH.. UtN, 'J HATHI Ai l*w aa llll.ouo Hoat luiurluui eunlrmporarr rf . ai|Md apt a. In Hotilharn Cft 1 ' Kpllra will of a-lut IB HT. rm f*t** o*an. Rlartrta kltthci ·rtgndpruodni, (loallni tloora * *Uti)*rrBB**n f«r«|». IIM PICKERT HK t-OU«2 »:*ai. HE -«S DOWNTOWN OPDJ DAILY , 333 LINDEN AV* N*w da lux* l * 2-hn badii. 1ll*«l atall ihiwari, natur 1 flmi.iad m»tt ralilnad |ian*lin« liv, rrn all *l*ctn« hiirlif'rii, \ llulltln ovini and rant*), V l)i*liw«»ti»r*. t \' lii.o*ali * fin* . \' 'ui»r*l Daih (Ului*l \' fullman Itntha . V P X M l t r t l WMll* \' Tli*rmia-tat-- Houndprooflnr. V HriutKullr 'anrlKap^l imtlo 7 BtriT 1IUYH IN IXJNd HKACI STIVERS BRO., BUILDERS SIHCn 1923 ! 1273 E. 1st * CORNKR RKPKRAN7.A 4 1(!T OPEN DAILY R*v»n nualll* built S-RDRa apli. on rrtnir* rurnar UK- nil or · ivinf »u apid. iijtit, »lr * viiw J im or »|*c. ·tov* ronna*llnn Itlrch rabln*ti. rilapuial. J-orc* air li*Ml ·(! innmi liw pric* from lll.ftoo for 2-RKDftOOMH, Full (nmm, to Rrokari ~ rinriorn*. 1123 K. !·(, HK 7-1^4 i --OPEN-; 333 LINDEN N*w rialun 1 and 2-Hadr(Mini* '2 llatlii ,,,, « KUtrtrie ltltrh«n* ' l.nuv*r*4l winilow* Hiiiinfliifooltn.! 1 Haautilul appti. 1 BEST DrAL IM TOWN Ciolng **l Now AT LAST IN DKAUTIFm, nCLMONT HEIGHTS ' TH. 1 : EL ENCANTO 31122 E. 1ST ST. ,' Hi luxt t-br. A 2-br. .' K x t r * Itrfi ru,.mi ,' Uii|H,.nli. ill nil kltrhrnn »' Tile IMIIII. -«Uir«l tixlurri ,' Ki-t|»ionil In ivrrr delill. 1-IIK. AH LOW A S * 1" 'I.TM 2-1111. Aa LOW AH tll.Iiu Or«n nll»rra»ii» nr r«ll m MrGRATH-SHAHK CO. BIXBY KNOLLS THE CAPRI 1Q14 E. CAHGOU OPLN DAILY V Ttt lut* 2-IIH. unit* \ Tr*a inadril ^ani*n p»(lo V Hirrh mbinat* in nitdirtl V nin^HHli A *oiim1 proof ifif \' Tllrd ·tall ahnw*f* V It*d*rorat*4 to buyar'i (hnlea KINK IIOMK QUALITY AT ItKAPONAllLK PHirrfl BEN F. MARRON CO. BUILDERS OA 7-m«l II... OA 4-»?«2 PRICE REDUCED CORONADO MANOR 1UI) K. ?NI RT. ALL-ELECTRIC DREAM KITCHENS Hlainl**! *ta«l *i*c. «tiv«. hlith DV*F, wach#f-drv*r. 1lihwii»h*r II ft. *ya.l*va| t*ffli*ratur UlanKi on wall Ilka a pirlur*t Da**m*nl fira«i f»r »t*h ownvr IniJ|vi]««t ·'or'r.^ini ritnirr l-HH-i farinK ptMn NF\V j,ow I»HICI;H - TKKUH A. ritARLE.1 KOKHNKH WRIGLEY 1901 CEDAR AVE. 1-Br. ....°.7$8250 6 J8500 2-Br,, front $12,500 Garages, w/strg. $1,000 As low as $2750 Down Corn«r lot. Hfautilill r«Uo wltn · luni In. pi. f. * II II y Xlnl conitrnrtlon. 1 block to bill * ·napping. AHNOLI) n. HKRo Rr^AI-Tnn 4 I K K Hru^dwiv ||K 2-4nx^ OPKN DAII.V 436 CEDAR MOST rONVKNIKNT DOWN- TllWN I,OCATII1N '-' ni.KH. TO 4TH t I'INK. N A K K V V A V MAIL KKT u HI,K , KVKItVTIIlMd Kill Yrtnil COHFOHT. SINGLES 17900 l-BRs. 19,900 2-Bn» JU.bOO NKAIII.Y rOMI'I.KTKI) Huhinll Yimr Trrms or Tmrtr. n U_SalllB Vernonlloby ALL TfiIS=$T750 Mrgl 7-br.. lotR of rlnifli, din. rm , i*rvl(-» |H),rh, 111! kllch A tiillit. .1111 ihuwir. Nk. s.r J31 c'l.ilniu. W.iih. IIR o-'AjS. MAIl liubbVril" i«H., Slh llnori Ifivtlr furnlihid apl. Hi: A'.^77^ .oti for Sol* 1 3' $395 FULL PRICE t'ot baautlful lot in fan frowlni t'allfornl* eoatt*! «r*a. Ocean, ·traam hihlni, ftUntlnn, pcif * vtlupmtnt approved. No. «mo| City convtniancaa. Minimum ', loll. Invest $10 per mo Afttr *mili df*n paymtnli ixn* lu ba lliBiikful for. liol BUILDERS ATTENTION! 130x120 K-4 tn «ll*y, N*w npi. «r*« -- |J,5ity F i* XU.Uni-.M KOlilN^ON Ittwlior 4MH Alilirn. IlK *-74(7 I(K M-ttiJl UAUTIFUL eorn«r lot at ~Ath*r- tuti 4 Kmiit jU*l r*'lucr4l. irtlow mxrktt, Uoud taruii, llkr, UA »-(rti*. : or*Mn, vtKiAti IM. n«« ft ul.l*r II, n7,5". A - l l.n.i. or lit T.D, lkr IIK H-lT.ll Ift ·*: rurn*r tot Mnyf»|r urea I42AO. ft'JxIJJ ft. lot, H*llf|i»« r , all linpruvamtnla In, H«au. Hial- ttir TO fl-17rt*(. *kHl I'ntiflc OunMl llwv. A Olno ! -3, cur lul, Hkr. Jlij 7-«l6«, IK 2-i;t2B, ;Hi'Lia.\ -- i Him. ·-((» iitu $l,09» *ach. Tanm. HK 4-()Sl« u\v^l;tt.lrf« Alton, esxisy. KH- *ll»nt lucallon. H*l. |ti4M). £W6I ^l HHt1t.*i Dr. HK 4-;ilH*. 5 MTTjoMtTi'ii *t~ir*c7 J'ittV?1t-2 uii*. Dut'lvK Plani avill. H**n« tltr, HK 3-0421; *v*i. UK *-M7» rT. Iruul^Atl»ntt«^Av«T~fiiuw ilk Ilu5 nio, In com*, K' t*rin Iryan. f5il Atlantic UA 'J-2545 H rKHHlTuM M. H-? afilluu, t«,iM)0. VV. I,, rtillllpi. llkr. HIM · OA 4-t)ti, i;lhlKlLH Hll*nlJunM Tu| IIH-. fttixinu, it-4. Ann Muraxpa, fli. MK 7-;I^UK KA . I1KAUI -- It-*, w*i| ·,,!·. »t,oo. «(w dn. jlkr. HK 3-nUu AHT HllK nf, Cli*rry,~lt-4. |7.ft*» w/plani. 5'lxl^T, Kllr, UA 7-ti2l2 KL. JlnllTH ll-i-- ^fttUi-- allry. Itkr., IIK N-ftOWU; UK U-**,-)!. usineii- Industrial 1 35 OFI'OllTUlJlTY KNn'KH From thu tiui- corner, on* ot th* lirKMt tjLKANINO rtllol'H h*r*. 4'MHHM. PI2ffllOUMK. Uphnl- it*fj-. Vannt ot. flO.iMK) « /nr ?.\noi.n K. HTRRLP! OA T-V»4T 1.44 "' 1 proparty lx-at*d In Park Kitat**. Prlc* rcdiirad. P ti o n · HIMI Wha.lfT. HK 3-7»J JBlNEJ*H~pro)i»lt7r^li illraiJa ar*a. Vall*r VU« A Impwrlal n-nr». U,N R-12IH or UN »-l21n 3 houi«* A li*. woikinnp with Rtlh* 1 PldfaraM, Rltr. HK f«-1lT4. *T A0k*60. W-3'irtB*"All*r f*af. Oflorf frama houi*. |T5f*. dUhlafta. o;04AU»nll4 OA Z-JtJl BusJneu*lnduitrfal 13 (·OK IALI) XLNT BUSINESS CORNEI I .oral Ion. J,lquor alora, lk*n A IIXlUr*f 4 UMUa. 2-ft. V rant Irontai* for further * |jari*lon, UMH| el*ai |r|arty. iim ration for ovar 10 yra. munay iiakir. IJ*«1 for man an win. ix-c Olvcna, UA 2-126 OA ?-74a.i. REX L. HODGES CO. GMAlL TRAILER PARK l.wallon Thll I^k*wond Hlvd. 1 7iti3J3 It ld*al for d*v*lnpm* ·j iinall park. ImprorM wi !·'(· A-riiorn hom». i^/NH) dow ua* your rnnn*r tn Improv* IIUW.'HH[rH HKAl.TT 9411 ; I'anttr ht. 11*1 m«w HKAM'OHH T0rr*v 7-27' J IDEAL PLANT LOCATION 27, WOO a|. ft. About 1 Af *nt cmcfuta rooHrui-tKin mllroa ai.llnj, Txxat^t nr. Han M*rn* dlno. K I'. |lu,(.uO wun Jlu.ytj o". L'MICHAEL; Pcaito r.n-S K. 4 t h . HK *.».;'i Prop, for Development 13 WAHfrfU-- t 10tr~ii~4Wr"»Trt"i.rv" part-*! Kl 3-H]»4 Income Prop, for Sole 13 1IUI1K T01" ItKTUlLNH b UNITS IN \vitirti,KT 11 furn. ri*nr, A in *ir* Ifr fund. A r*al man*/ mtk*r, Jr vtituciio tuUr C. V. JACKSON, Reallo MO K. lr*»m OA 7-r4* JUST COMPLETED R. Ird f t , Dalr-inni Mf[Ir. ar*« HcHuhful {2 unili Inr Arptni 411, MIU annual.*, i^r*. 2-HH. l\ owttir, A*li r«liln*U dnrxi*a kit. hood* a f«ni pull*ri«n biiiti 1'nrrd fur quick ··!*. |2i,iKrO wi h^nrtl*. OWNKIl OA 7-«t^ YOUCREEPIJl Around tha rurn*r (u (Wilin IhKlu Iroin thu «til kipt 4 ·)) plui a PIIIV J J-l.r linm* In*-, JK l.tfld, H'rijiuly )iflr«d I t^y.jiiO, b' flnancmK riu limit our iKiwn Who Know*? t.r.n thai Ftmn* 1 tJltAUTHKK PtiUNKHH MK J-4«l 6 HOMES-- 1 ACHE 3 big iota wi|,i 2 luirn** on *acri 4 ^-litdrm, * i l-b«trni, tjiMtt A (·rtrfrt. U(Mnl riiital If i 1 . »jj BOWD'EN^H'EA'L ESTATE K"14 H. runun, Arl. |,,\ J.-4... 2 'UNITS CLOGi: it; 12,500 Dn. Only JI2.MO J-BH.. i', biihi . i-iiii. iu rxlli on A O K l j j IM- roltnli. liicomi lISu mu Vrr\ t\tt\ o.i r»«i Tr«d« Inr l-Cli, .N.L.U ;Jil. I'INK A v c . -- I()U'( I.OC, HTOKfc-- Or'KIrK-- APTH ' PL'NTALS-J4.2UO YR. IMC. 127,500 PRICE-J7,5CO D';. ED Weller HE S-48S8 IHVESTOHS 'nrn«r nf Uil.uw * ilifno U. ' hldfii.. 4 iliirii cnrli. Low down Owii.r t.111 c a r r v III BERHHAR'DT RCALTY 4uT \.. WHI..W UA ;-h4n tlUVVNIIIWN Nl! KV^IIVilIlM, Jlb.003 YH. 11,'COMi; i j-l'u Wim i'. UAH n TOH 4 ^ LOAN-SKMK T K A IF m THK Hr:.ST I.NCdMK I1IJVH TO WELLL'H HE 5-4858 OPEN 1-4, 346 ORANGE 1 J- unit for. llr-n |nr, buy in 1, H. InYaingai*' HAZEL ALLAN REALTY 1'tui I'jpitip hLLMONT HEIGHTS JA-unit. rtui^r 2 '2 HIU . a ]Hit . 7 utir ONLY |15,iHti rfn. A ONLY lii'i.lHIJ -- OM,V fl Vlt.S. f l i . H A O N l . V 14*3 MO. ON JlAl, IRWirl RLTY. GA 1-6422 Ocean Front Apts, « turn.-- |87t* Inc. |',!l^ ii »--i| lurn.t I^RI Inc. 131. tux Itnt*» (liO'llil h« Kirfti**.! O K T T11L SI'MHKK'H JNC. A-l KKALTY SKUVlrK KK Vmm IN 81UMT Of "Till; j'Ai'lKir" 4 iinlta-- 'J 3 * din, 2 1-hr , all unit a IIIYI f ni\t. dn p. 2 art*, tiav* r*^l flrt?'ilnc#, TOWN ai UOIJNTRV HK *·«(*!,,% Hiltt ll*rlnnrto K. (K^KAN IUvl. l^rp* liuuaa avail July 1 -i »i dunhia limn. li.HN iiK-nma. K»c»l. !·( T.I'. Own«r ««ili curry Jml, Cuiil.ti o*n»r I'.O. Jtir* blh, fc-miti L«Kiiii» I'Nlif. PH. HY 4-.SV7X, "843 IJLV/POHT A'Vjf Karnln^a ov*r 2tr, on *li,0« tnvrni^l. f rental* GRACE SMALL, Healtor «47 llr.lwy. HK 7-:I.Wl. UA i-^43 NEAR BIXBY PAR)C ].*» unlii, inoiily furn, I 2-I)f, Ihn prup. in «»r»l ( «nl mnd. lit tim* «y»r An marK«t. Inc 1775. Wiilih. l«3l K. 4 t h . Mr; fi-JuJO. EAST OCEAN BLVD. A ipti. for l*u Oian J.iO.(K»0. 'r«rm*. ''ali f"r aplt. lo *tr. 1.IVON1 at KKLLKIt. Ktnltora IIK rt-»701 HK i.JJ.2 iimtf. ll^.jdt). IIIL, *2.t mo. Tin- · pti p«x 4i wn nliMlifd. Xiul ln« ·old rinr in i^*Kh tn iRmily, '*·!! (or an*l\f, V. H*fii. JttAllor, (K fi-4**l. Km Kim, i'.j I'JKH'KltTV fnrnrr nn An«lnini ^t W*«t of · American A V * . , (so »]0ir. 1411.^ jiO i «r mi Infr.rm irion oti i«iju4it. Jfirctidfi-i, .^rrurtiy JUdf. HK ri-3HI ItKKT HOSIK-- A mi,tifvmnK*r n n*' rixxiin, *ti,rco, lul ^6x17.1 ^Mi.r will iinri.il*, Huolti i how in.'.u J-#r mo, inrom*. rimplrl*ly tinn. Arthur fl. Van1tnb*ri( CM . Itiir* ' :J12 Hnlnmio HK 3-1MH ~"2 ON"1^S"LEEPER!~~ ImaKtnr 2 rl*iin homvi for Ih* TH* r.r on*' oood rtnUl arm. 'r*hlro iWn*r«, In-* UK 3-4R11 A Salary for Lilo 1d n*w*r uniti nr. or*»n. p.p i:l7,Mi«t Inr. lAOu, fluhmit tujmt ·r T Ft.'t nt dnwn paj-Mfnt, , t'HKHT I'HOI'KHTIKH HK H-^lftl PLEASURE -^'BUSINESS From Itrf* 2-tir. horn* A fi uniti ' Will (irrlflr* for nn,y *27,R(t HK .l-tswi HYKHHON IIK *-41*.S7 WONDERFUL! rirM* to niihy Turk. 14 iinlli. Inrnm* ||],(h'ii |^5.O(Mt down MOOHK IlKALTV HK .".-ll?* WRIGLEY 8 UNITS 4--3 mis' * 4 ·». » .[. ion. II Inl. Try IIO.iKiiJ dn»n. IIAI1VPV Mll.l.KI! c,. i ·· 8 UNITS-- $26,975 ' Alwiyi r*ntM. (tftori l*n«nti. nnod.* til, p. Hml. }ul. lalk li.l HIIAPIIm IlT.TY. M F T T - T r s T : 3ELMONT'HEIGHTS"BUY , 1J l-nit » Mr Turn, \v-lo.\v rnrptting In, IO 1411 (7^ "Mi MKTItO IlKAl.TV CO (!A 7-liiI» 1 "BARGAIN-- b UNITS Inroma $2h.V I»w down. Ntfd* f [·flint no mbmlt. N#»r l'i'v. IncMiit Prop, for Sol« 1 38 1 441 W. fth-- Nlfa (urn. homa 4 M riiipl«x. ft ( ar. tot .VU150. «!«,- . IKW-|I,(WO dn, n 7«1 Ixm» Vlita t)r-- 3 iml«. 1- A IIK. l-UJ! A .|U Pult lot R*. ^1 duc*4 lo (12,600. £aiy t*rmi. ' ^11 Walna-- * unl'i. 3-- LHR/'i * ·2 in*i._ Kurr.. ine. 4230, E»f. lain *t $12.500. Mn Main*-- HfMn* A 4upl»x. L-M . MiiM). Non-r*itdtot mult ·*it. , iah« frf»r. ji J H HMtin, nitr HT *^1TT 10 APARTMrNTB 7 f». ol1, Immarulata * **m- r flat* in avary r*ip*n. B«aUtlfuU _i tv landarap*i. hprinWlar intam. 2."*t Iron tar* by 15V d**p tf| · ii«v No vaeanfUi. Nat Iftn. : »«.-\0 Own«r forr^ 10 U.v*. Muit ha anl4 Imiriadiattly It will ^ pay yuu to aa« Uu § BrM | maR« 'KKNNKPY nrAT.Tr co r Wl N, O *tr**i. parrn. Calif. , 'U ,vm|ri| 7-214* l . . . . , succKfnriM. MOTM. K-7, Tirmi. ji.aoo r*r ma. I IIAI'RKKN ' PAI'I. HK 1-«1IJ - CLIVE GRAHAM CO. CIMI c. un Bl. iKiUon HE J-J»11 : LARGE RETURN 2-hr, hi* . 3 eolUiM a\ 4 feyr- f pi**. |;iii infoma 4 uniia ar« -i turnl»h«i. a htva n*w r«frir* Ij «ratir*. all h»v» v#n(*4 fiirri*^*; r«ntral |f^ |2( 3511. f,-, V |- fanrin, JAOK COUMINOB. MU · '"RE^ L. HODGES co. ' · JJT'H DKAI. YOUR W A Y ' H*f* · ; a chine* fnr 4 f*«| *t**l. BuiM»r 1 mu*t inrnhr* Ft n «w d* lul* 4* MT,, ,,,1. ,,,,(,, m Knij^tna. Mu*t h* loM II, m w#*k-*nd ('on. unlil »nl,j t^.fHH) rln . hal lik* n r»nl. ,Nn r*«» r|»itl lurnM flown, M*k* «i(f*r dlr*»-l tn rontrador. IlK VV Val*nna, Kul)*n^n : "HOUSE 4~UNlTS ! THAUK FriR miPl.FX OR " l r ) » » f t | | A p i n t A 4 -UDit lii'l*. ? 2-HR. A 2 J-HIt Top meom* A l w ( » « r*n«M. Hmall iipVon. ** : l 4 or imd* Cni| trxlay for rt*t*i », j now A 111) HUTLhlt. IlKALTOR *?7ri ^tlintf OA ,1-^*M : BUY NEWER 6 UNIT'S^ '1 In irn whin nrlrli tr« "foinf llf. " Klw lt.pl to lurf. r4IUK« ·J-br. Inr own.r 1'HHInf (nr .11. Many c«. f.ltlirtl. OwDlr « ill r«rrv txlario. i'«ll lor d«Ull«. 1 1.. H«"lr. Ill: O-IIWI; HE ^-4J4i. - REX L HODGES CO. - '(r TRY $3500 DOWN' '·£ llf. I2«* Cl««n R-4 Inli J I'.rkrr IIK T-I2SI' IIK 1-'H» REX L. HODGES CO. 15 UNITS Allinllf Av«. r|n»« In '|(Mh H, All furn. M«y uk. low llo . T Ik. nr *lnr lKtn» oTMv| r*nul I'x- On. K. Hw.n.on Tn HE T-2T11 ·il'KCUl.ATOIW -- AfTKNTIONl 4 nnili H-4 |ll.M)'i Clnr. 1 nnlli. IIIH.M*. Inc. I1P1 mn. 4 un.ti |?'|..',IHI Inr. |2) mn. TriHr fnnillri r^r Itrf'r nnili. H A H V F V Mll.r.KR fn HF. n - 5 « v j INfoMF i.TnTiNns VEEnrn JACK rUMMINIJ* Hi; 7-1251 nr.x L. IIULKIKS co M«m on... rtiliunm A rnrlttRll lourii,. l^wMd A yri 1750 mn. fctcil. Unni. Phil mm* IrtOI. Bkr, IIK »-«32:l: lit) ».««««. Onlv (In f*V| Hn or (r«1». A.k Inr DODE KINO. HE T.1IH REX L. HODGES CO. Ail* K. 3IID »T. 7 until, ft furn. .in,:., 1 J-BB nnlurn A l w i y i ,»nlM A mil .how «KrHl.nt rrlumi. vikirr , I;A 4-fx.s o\ 4-w*«n 13 Units -- Inc. 5776 Mo. 2-«lofv halrony «tylf, 10 vri oldt I^iw r*t(, !.·» "*·) K-Z »*rm» A,«m» hllv. HK *-H2» UK it-HTt-t COLORED llflOOO rtn 2-hr finm* * 4 Mm. · !·»· Inr-. IT «rt. |i»nk lino mn. WKIailT HK Ji-lIM; MK»-fl4«1 » Id*, i-hr. horn*. 3 «ir, K P. lift .j,m. |5.(t(r) dn. In*-. I3T, 1 *, NI,-« mrtd Mrrrarv MB *-sii'i. 2 HTOHKB--7 apli on Am#rif*n Av«. rr. Willow, Inc. lit ft. Only |'tl.5IH. t K A L T O n UK «-/i34*(; MK 5-777,% Hf'\r'IOL T H lh-u. 4 ribl*.. 12 ·/· , « far. Hfmut, furn. lxv*iv (on4. ItiMi r*ni»| ar*n Inc. liola HK «...Ytu Mrcrnrv MK Mftfli In I,. II. with o,,1 4. unit bMft, liMO Inrome. f JSXVi or fubmii. · oOr-hatTl UK rt-4731 OA l-il-l 4 Al'T*. ON K 2ND INC. M.2lt-- PRICE JlW.aM Nir« ffrn*r. 2 gar., fm* l-v. \\H1O1FT. HE *-21ft|; MK *-04»J 2U2R LJMK A V K . Prlvf rjv till* n**l. 2-hf fOtUf* · .lnr-l*Jt In rtar. f 14.2 MX HKI.DK HK ft- 1131 KXCKL,. n*wrr court. C)o*« IB. li unit* ft (ll'iM. w IM, *«*-**. Ttir, Il4.«*o yr. ^ric*.! fight .Xt"' . ttrtita Hkr. Hr;w-M2) llfi JJ.nrtM fiiritt-u-d I.HR. uniti~i \r*. 0.4^ Ralrrtny lyi*. itc. J322 *0. U»jlty' * HE H.»TJH HKI.M. HoTH . 1' (urn- » i-hr. P*nthom#. Inr, |H64. HS.iWft .in. I l A W K K f t . nitr HE ^-72;- |*in Will trad*. Bkr. 1IC T»64r1[ MK 2-1S2V 2- - BRP (*+! hnu**, rtpotltia. Nr. Allnntlc. T»rmlt» rlfarinr*, H-4. |1, W«t» tn. Hltr. HK B-TM4 23 IINITH K -il.l*. fnc. «|A,ntfl. Prlca J'J-^.iUlO. Ixtw rtn K^*y pay* o f f . MurMor MK T-l'.fiS. ^NVK»T W1SK in uniti^ J5T«ii rtntn. Inr. IrtiV lyw ,ln. llawhM MK tt.77T": HK P-|?t| t .'NIT**- 'urn. I2.'vl ifin im. «.i Nt,H ar. p't.rrfMl Xln* NK .1-7111 «7"7 Inr r»F m^. Owpr fjl .1-.11T.1 rUNTr R~~K !~r i h~i i ifi otrj^r n ~ r .-It-ar fix up H**llrtf, HE 7-49j ncom» Property 13? (MOTILt * TftAUtt MIKt) TRAILER PARK ?1 ipacai M**i* all cnda r*iulr»« tnftill, Afrttnmn^*t*t fHO4*rfl iraiitri; moi]*rn tihltiv hMj.. .j*i* ft. Hpartan trallvr mi'lu'lrd Gfn«* tnrom* ipnron. 14. KK) vr |55 '*"' with 114,0'iu riown pnitli Jll* pfr mn. Inr hull rig lnt*r**t at ^«%, diVMl ,nv»itm*nl RfiV J»HAW. n*allnr nr»nrh O f f l r * : 2107 Par *'·( IT*. XMII in PA c.i^74: r#» D^ n'M a t iKMKMHKU (or Ih* b*it »*.*ciinri nf mf.till In th* w*il. WRNTKHN MOTELS * INVK»T 1«30 Allantlf HE 2-3R«f V UNIT«-- Wtll utah. In L. H, Xlnt (nrrtm* Mm. car*. MK s-^-iZ H,' Mill*r OA «-!M4 HA1LKH I'K. HITK: 14 «. w / IIKM, tr»*l. 3 hn*n*a. Nr (o*n, (K fi-WS2 M. Miller OA P*1V4 Mon»v m»h*r Hltr. MK (*-*Si* OST-TVAK * un,,. , : -.tor*."* Oranqe Co. Prop. 140 KMntiXM. Top rot*! NI-H. Inci.m* f IJH7.0 mi. 17. SW dn. o*n*rj rirrv h*l. at |27» mo. MAHKKI.I, OA 7-0944 OA 2-13»fl 1,'WTH. »lw^ inc. Oriv fl.l.TMt. $ 4 iihlt-. 123(1 Inc. K.I'. ·I.VMtit N « lin||». WS Ihr Onlv |K',.V^ Advnm. .*.f4" AMintlr ft A- I-T- 1 *! 7~IJ ~HOr~i7~^10t),7 l»."fitKI dn" - I130 Inr. Onlv I3«i.^i0 12 M rlrnack downtown. |(t7,rfhl _ 0 1KOAHII. KHltnr UF. 2-40»-2 1$ |7«Mt IOWN HN |.1«i(l INC. ft KU11N. UN1TH Ixinir-llm* t*n- «nli. Ooorf r*nt»l i»r*m MtMl* IIK 7-2«-Jl; HF B-IUM iriJl MMK (i l-tr. tinll". Ihr. 1(17. R furn. T«ii^nl« |*av titli* H*** huv in HI»I. K«r imp. Mkr. HK W-rilSI IIT-OK-TOWN ow.i*r ·»«, "··II -Ir pl* " N.I, 11 Kin* '"r Pnt-e r*iluc*d fur Kinrk ^*i». Mr. Tult HK ^-?4?7 iliiwn. lnr*m» *M- I ''AI,I, NOW-1.. A. MAKT1N. Hltr. UK 7-MZZ *(*OMK--NKW"olt 01. H --in"iH* tn Irt nnlli Jn UMjumlti:, Itral- "7 lor. IIK 4-7B1.V :K THIH i.fop*ftv v iimi*. furn., K'ljnrtnt 1- Italiihl Harhft. Kit* irK 2-BH hofn. v H fun l-°" fiOxlfu, M -"0. Hltr, UK I-19*, IIK fl-4s*«t hr, tmi*a fn rtnf; 2 tEnr«i**. 6*0 ^ w. Iflth Ht,, nan Pt-lm, ·vo un l »li).MH), 3 '" 1 Ilw.^Hi. Trip tit |5fi,WK) 4 Unlti |i5,(XM,-. KfHltor, TO rl-lTM. ·H, ON your ni'rt*y, 2-br ijuiiku O\ + 2-hr h*a t lit. Inc ll*»0. li.i.- ·W«. S37NI fin. Mnrrl«. HK T-.Hrt«i u AO'^ii, 2 riAija** 4 *\»li*f rtullrllnti, wait of Unto* Park nff (,'rai-*nl Av«, K231 Otf It.. PI. 1. HK 6-119*. af1*r 4. T:.\U"KNofT AVK. UlOPPINf? 3 l k ac.. iovl h«iuta 121. N-O t.l B0r*l. V H r t n t . fS.W*-) *r, HIM ItKAtYTY KKlVf *-«««! 4 br.. 2 ba. V*rv rl*in, I.AMH* AN'AHKIM* ··'.VONDKKI.AN!) ilfl^lti" "" IlTOfl rln to Ol loan. PROVJN- r Al. MOOTh J-br., 2 b*. /*nc*4 ^··1 KK 3-I34* 112 ..if-o Kl^Li. rnirc fl.lMii rift. Nr. 2n-1. 17-Tf tf)tH. 4 Dr.. 2 bathi. KK 3*2103 «· prt 4-7ftfH. "VOtT'l.h I/WE IT 1 * A Moor*. Park 3-hr Ilwd nr*. rinrti* Fpluc*. bl. Irnrt, |JfJO dtv KK 1-114" TO-HAVH HK»T w;v ^-br , l*nr*d vd,, UndM., ftm« («. Tottl Ml.S^V Only |t,l»a rtru Ni ?n-1 I'll 4-111*1 iW a* »2-«» 4n. rho.-* -»f 2-% Of It*ia|«i 3 * 4'br.. 2*6*., biittn "PPllanc'i, IIMf.1. A othfr »tr««, K««nfp'1 A- l*rHn-«p*rl. 1 rt ft-lliii*. 4-UK. HOMK . , n^ DN. Hwd. Mr*.. 2-ba., F. A iiMf, fptac*. IB*, back yard, Ktl 3-JU4 rollrrl. r%nr* «n1 ovtn. jf\ h**t, Cl*a« n JA 7-7721. f iifto uoVilH Vol! IK"* "* -MR. '^-ba. bllt-lDi, f*ncad. Bat* inr* Mha ront. JA 7-220) ·NKH LKAVINO AfPLJANf!KA · hr , 2-la . rani*. ov*n, wtahar, 1ry*r. |.lift dn. JA T-K«t, FAMILY FLAT -- inc. 124* OVVNKK LEAVING HTATE. Lanri- Prl«« 121 tKMl; KZ titmi. i ia 4-br., 2-b*. All **tr«J- Onlr PHfftfd I5T} K 4th HK fl-BT«* li.WMt to man, PH 4-3-iHo tot ltd I.OVKI.Y furn. "U. All oc«rt rtV »l*w. eor. bluff lot, owrwr Z* trn1 pi. ?-BTl flat* 1 2- Pll, hnui*. i:,i ||i fc. Srrl. Till rt W n*r. HK *-«4»7 * 1 110,000 4"wn. ^ilA nranita Av*. : ONiftV-- Wrlil*y. PrirM h/hl. |2fl R*4 tftr HP3T-2S2.1 f 2 7M1, 4 U"lla Oarmta* JAiM-12 Efl L'tiaitout, Own*t. 2034 Offon. 1 '11,1. THADK FOR TfiAir.KH "ompl*t»ly (urn 3-lir.. 2-ba. (^or f S"PN 4 BR."CAf.r/ lilitllC VON'T hAflT. JA T-SHI1 4^0 TiN. t o o I ITAD. Totil pin la. *7 m«. 3-br PH 4*304» *^ll»*^ 5 DN. lota! f$7 mo pmla. 4-br.* ·nw-1 y«l PR 4.S040 etlla*t. HROW roftTrt ONLY. 4-br, ll»t# a lodirl JA T-filfll

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free