Independent from Long Beach, California on March 23, 1976 · Page 26
Get access to this page with a Free Trial

Independent from Long Beach, California · Page 26

Publication:
Location:
Long Beach, California
Issue Date:
Tuesday, March 23, 1976
Page:
Page 26
Start Free Trial
Cancel

· v (^-INDEPENDENT (AM) PRESS-TELEGRAM IPM1 L«VJ Bticn, CJIK.. TKH., March n, im B^sifSI NE ' ; r · '. ' · '· * · -'-"' ·· £· ·' r'- " · i ;" r ' "'; ·' ·_' A Ca* Abb-Lab K u in iy? t£i « - ;· c*« '!X5roMi»h 13 " ll SH S'« S"' ' "· cci - Adamua . ** 170 11^ K ^ 10 ( -- c«o '·AfSlU'i* IS iS 77*, 2 7 * i' ·» g J ·lAepAU'pfZ · · 3 *3'5 U 4 7 j - '. r^ AjroirrT CO T? 7 S 1 '. i 1 -. 1' i rpn ." AlrrMrV.TO 7 O ' M j * U «3-» · '. o*l AirPnl'.TCb 17 120 71H 77 rt". · 1 ;H '* Alrtrfru 60 IS 13 1?'i W*« I9*v cen i AVmlx l ? O 25'i JO 7'»- "i cer '* AJ IrOuirM S - SJ 3'. 3'*« 3*. ;«-' ; *kil;.» 3S M 73'i 4'*i 7? - ' · Ccn liits-y-s · ·jsw,!?"- ·-, g; ·yjPpti2» - . i\V) U W"J H'J On V-AIMLrn'.lg ' 4 743 ll'-i 13^ Wt · «·* Oi , AbwHn;/7 1 73 TOM 19 1 * I* 1 '; · 'i Chi . 'AltanAKi *0 42 2W 77V 24* 2P« ' '- Cn* 'A'toSW'.t* * M " l i U 1 * 1'** ' Chr .· ' 4ip6«*U .n 21 23 74Vj 2*'. JiJ* - ' C*y " AiwgCp M* 1* ' 7 4 (C v * 1C 1 * I C ' V -- ' 4 Ch, " AfRUeLB 9 0 #, 3)1. 3Jii- '· CN A'WNrl40 ' US l^.J " i r « - ' " Cn ! AI-nOtf,5D II » LJ*« 13^ ll 1 *- ''· Crv AWChiw 10 iaa ov, «;-. *;.- ;.« ££ AWSfr 1 Tt 'l ISO 57'. Si S7 ~ 1 4 CN i A',!d$unnfcl ·- 7*?' 4,i 4"^. ·(· * '* *-*· AHhCASi .40 1 IP I7 l I7"i I7"» · ' i Cl» · ~iia\»i**jg 3.1 3 H 3* 1 ! 3* v i J9' ?[ : Am-it 1 . 7 S ' 17 £7 «·· SIS W ' t - H ££ A««* pfBl · '. 17T H ' S3 S3"'- v i ££ . JWBAC » ! S4 IS^ 1S^ IS'-'; £| * ATT.SBh 6 111 »'· ll'i !»*·- Ji C ! _MrFJlP«l 11* «S I/** 164 H"i / 'S/l *! |fjfjj$£.1t ACMniS? ' W W 1 '* *S'J »'* * C -' Am OH i HI .. n 9^ IV. l»i ( C AmCV/IVt .. 23 4% 4H AH- '"· C . AirCfPW2 . * M lt*i ?Vi I' - i« C 4Pwn'ly 71 6 114 l^i 13 'i O'i ^ ; *mFrrt/pi ".njft 11^ in N^ · ^ I l?^1 ^ 'i 18 !s'^ if\l is-i ' ' Ln^ml 22 713 3JlV »^ iJ'i i irnHrep-.3J 73 127 M'li U'j 3J 1 )- '· ; Am ln«jsi. .. a 4» i^ i ( "..tnWeSr -^ «3S 4^ »|ij AJi- j i · AmSftii-iTCr 4 7 '!' i'i Vi - '· "A Sh.U71 17 13 17 12 II JnptWH - -zJ3 « 1 ^ u" 1 - *'· i '» A^NA.fi I · 10 ICVi IK") Ui - AWpff US '.. ilU 13 13 13 .. v .'A/nf^lncl S 43 HH It'C 1?'! . AW P UK .41 11 43J 31 ^ 29Vi 31 - '» ·' ImPfD .Ci S IS IT'- «'-* II/'J .' A-rrfi'Co^P 21 1113 1U .7* fa i '* .'- AnyerCofp .. 1 Ki ?** 2^i VA^rtla'7.« 6 21 43 1''4 «2Vi- K AmiiyV* "4 f tl* 4 J*n 14^- '* , XmjWwl .. ' 1 7 J7'-. J' ', 1P.~ "j WnTH .37 . 7 W 7!-i 6^1 ' · '· ArKjel;r* .12 H 23 TV T.*t l' « ^ . AnjuKo.SJr 1C" H m. 11 11 - '' Ao»CtV SO 1 . I* IS 13''4 14^ - ^ * Ap^CB CvP rM 57 J'i 3 i 3 i-- '" - APL-Orpl A !?*'*» liVj M)"»- H ' APL p(Cr» ..' ) 71 . 24H 17 t i; · *»laW-« ' 17 31 0% 3*. 3J. R A S v l . Ft » Si'i 5 3 4 S3 X » · r i ArAIH .4J 7 1? 17*i I24 I7*J ArthOil .» t7 US 23". 7!-t 72'* : Aitl{cEn1r 73 )i ^-, S'» Sl'» - A'lrf Svl34 4 IO W* \V U » · A/tPiW117C .. H30I01 13T"i107^ - 7 'AffcS5'.3V .. S 74 7'.-, I*.'!- ". .-AiiLGst.Tfi · r rOI D*V ?]'·!! 7JS · 'Aricn RITD . .. ll 3*« IH 3*. 1 ArftiftCp U IS S S S · '* · AiTTXO.l^to 1 US 3IVi 31 3U. , A/mcrf).'0 .. 4 tl 3C'-'J *)- ' j 'l A*rrrpt*7i .. yl» » » SO · '« ·AnTB!Ck4l 57 711 31'* Wl 31 ' ". AmY«u-.Of 1 S 17H 171* IT 1 !- L i ,* Arotorp i i 9 uv, i6ii w 1 --*- '. ' Ar.C\:(k 17 U IM 17^" 1 3 - * + ' . ASALM.tt .. 741 79-i 7B 7 1 ^ - ' ,' AWDli 1.79 " 6 IS ?i'i li 1 * Wi ' · *''»*?Pfl-"* -- l "*j'i Sl'/i SIVi · 1. AlAtere J* 5 M 13"! 12'') 13 '- ' AltCT PftJ) .. t W 70 JO · 1 .. lAflRkJl 1.50 14 SU I^H MH S7- i AT'HciSfln .- '"»!§.. JJ,. ,J*. j A.TO rne .71 6 117 I0* IT'. IC"'«- » . Awrtura .« 21 113 41 40 iO 1 *- 1 . Aulrntnd 73 7 44 6' · 61** i 1 -' ' - -Avfa'Cvp HI 15H IJ"« »^* · 'AvtoCflwi .. 17 !'·» l'^ Hv- ·· . AwwCprt · .. 14 2T- 7?li Tl 1 ^ * l .' AvnW'' 7 44 l» - » 10H 10H 1 . - :- · B ; RatxkWlM 1 ItW 71". «" i 7A,- ; Bi3*..«e / 147 17 liy. 111,- ' '· (L»Vw1n'.2i 9 11 1C 1 * ?'* fr~ 1 ·· '»a'l«l ^2 ll 13S 17 *i l i l^J ' I 1 i 't^K CP 7J 1 | 7fl 73 2JK . ' ^ *BJI**K .B* 11 II IS". US IS - ^ 'm.i'.rGCJOl 1 6* 73V, ?2^i 2JN - ' · »ifPf54j» ' .. i'X SI S7 52 -- 1 JjnC* I.ISf rs 11 U' 13^4 4'. **nehTvo» 4 . U 1 ; 4S 7 ' St«tt; Y-2 ?6 4 - 71 30'i 2T! 3CT»- ^ ', .R£olV» · : 4 17 ISM IS'i IS'i ' BifTr 3 4 HI J4'i W i 34H 1 ByrtoJi 1 48 !! s TivJr.'i Jr. · ·*rKCHl'-77 IS U' IS'-V "' li'. · · In-Clnc 40 6 10 h l^i H · i i^ ^ ** * ·* 1l1 in ^ '*·'" ?«f!W » 'J J' 77!". lA-j IT 1 * i '' fcSfc '* 13 If) 73 Ir'i 72'k- ?S-;1I1PT .' B-Hfc »i tO ' 4 11 l|*i KJ% « U4| hbw J4 .. 13$ J4' TJ'i 71" i -- ftwB'iVIl 11 (17 K'i SIH S8 k ! Bwttvas .. 3 _ ini m^ I;H- · BnK-fpfl'lD .. 1 SJ 1 ^ SJ SS · · fcitfS'dWti .. 13 ) 7 1 . »».- , Vr^j-1 B 7 38 7 1 * ];« Ti · Brtff\/CJd 14 m I7)i H 31S ' · Wfllhr Sit 71 - 3 1 14''. n'* 7i'l · · rtdiCr 4 71 4« Ii't 7)H ?)'.- · I'firjtn 12 » 73 r« ». t. B-Bjerfl 9 4j 44' i *4 4J -- . BcH*?« IS 13 713 S * 7P« 77»i- lorW*r 1 IS 17 US 21 .*H HH · · rVrmycn 1 i in IS i'» 1 toCdlM Ifl Jl 13'» TTi 73'-* · R«iE r^» . » U * U - · KwF SO 4 - 1 7 iri U . IP) ' ftfigod 140 If *1 SS S3 S3W . frhW* 1 *3 14 SM 72H 71'i 71 .1 BfijfM 0) 7 - 1 *4 ii 1 . * 1 fc-ilFVf 3to It * HH 11 11 \ ftrVwGJ 1.70 1 13* Vi 31 31' . - 1 ftkliUGI J7 1 27 U'i If, I/ 1 . i fr^fOo JO S P 13*t IT 1 ! I7»- , R*nGo 1 7C H ll 7S' 21 IS i · i BnnShip tt . 3 1 7% 4 · " 8r-nf*f 70 7.) rtl 1 · 1 1 1 tnAKW JD 11 r UN |7*» llI J B T / C w 3* 11 3", 3 3 - · iwcYlr-St 17 V 14'i 14 2 t « 1 ·rtft4 U O 137 M'i 13% U'i · 4 luMCqpfS .. HOO Si W SJ · 1 8 udci pi « 1 4 J » / IwdfliS.Jfl S 11 4 SI SS j Bimf»m 4 4 1 ) 77'. 27'. · i IvrdiH'-l 1 U . *3S W-i K » 1 6w* R*mo . 3« *··) 4k # H - Bvric p'l SO J IS K\ 'i^, · BiFlVtJITO H 30* 31'i 29'i 30 . · : fc*V*.3fe f IU Jr , V. Jg'.- r iKjrfND Pf ^S . IJ 7 7 r i ftumdy O r] i rn, ir , J;Hi/ ' . - c · {C4bCjtFor .. U 3 » 1 3^ - , Cpr^Wrr 1 A I i i I Cll rhranl 9 K ji* i , 4'. lri:!^ U* n n ir» 17^ '1 ICJrrofT » " 3 P» S~ S'l yC^»rv.l 43 I 1O 3'H »^ 11 '» 'Sft« lAO 1 *4 3 11 ! 31 ' 31*1 jSrrtP S? 41 3*5 IT. f V j I6h- ClTrCfi.Vc i Vi IP. rl - W YORK ST f t I'hl H»' llr t Mt EM H!W W 14 2*1 ?V | »l| W l t »· j f * r V j ^ i It 35 V 7v! 7^', ' ' |* ·IOs 9J S 31 5^1 I 1 . 9". - -4 =^ CX 10) 7 61 4'i li'i 14=1 PS rpTrj 7 17 W US, »!*» JW · ( 'i |* pi 1 .. 1 3 * 3A 3* ' - r. |* piA4SD ^. 7 tf't 4Tt 4^7 · |J go 5ij 1 7] ^7 74 II I7'i II '· i p| LM SO 10 44 im '6'4 r 4'i tl .lo«7 « IJ20 29 28'i W'-i · 'i E M^PTC 3 1 '^ 13'. I3H 1 3 ^ . ' E L*f 1 21 7 1 Wi 70-. TO 1 ! · '. Er *Pw L IJ 7 19 U'l H'-» W » t*n SoW 1 70 9 ?7'7 IS 1 . IO, l-i 1 !- *· En Viyi 10 1 '4 H'» HH HH-- 'i En Tcfl.Jt n 61 71. 71'. 73'-- ' E7 tod iS 14 203 21 1 » JV' 2I''J · l -i LP in^A r 1 1C 1» 2SH H-J 2S'. £r 4THXnl 1 IS 319 /6i 7SS 24* i ' ' * E. 1 " nl PIS SO .1330 42 il 61 · I 1 · ^ tmip^ 0 70 17'i IT 1 -"? 12H- 'i ^ f.CoJte 1 150 4'j 4 I - \ E ten K Y 7 S 74 3S4 7^ li^'j 1 | v-Fd M .. i* r-« r* r-i | Ei^f i' *s lii *£ T, ' '·! ^ trJn l.« 4 MB 4* 1 * 47'j ifl'i- . | iNY 2« S 213 iS : » IIS JS ..... ·Wa 1 « 1 4 «'· «'.i rt .- '* t *^b9 kS7 71 1B3 0 S9v. W i~- 1*-. | PnHiSr 1 } XI lo' JJ'i 33 ^ 33^.- »i L VFjII HI .. J4 1 7 3H 3i t cncCii · i ir' «-i «'»-' i ram*! ?S ' O K '?'' 14 -·· - .omjp(i 1 « A4 « ' '? L /yii*r . '» l^-i I8 ] . U'i · L ' I $ I ^v 1 1 1 l - -i F nOel 1 40 7 9 W» » 20 - · F mGE 1.61 ^ iW 1* 1 * II '· -- * F nGP«S7 . iMK» 131 101 - ' · T nOcllJS .. HCO IS 1 1 »"» SS'i · l'i » nGE Cll lHO Wi W; U'^ 1 n'AilBlO IJ 11 M^i 3C^i 3i - ;i j iiOT^.T4 «2 1ST? IS* W'i Ji'1 ' « 1 |ifsSv7AO 9 207 «'( «'* 43'. - '.i T VSR 1 I'P .. 22 7'i IH 7V« T^lrvil V- 13 1S9 1C' J IFV 13 IY Inv *1 2S S »-!« 9 16 I - ' S W l n p f D ? .- J' 71'. W. ?l'i · . ryttpri.io .. 7s wi if^ iri · ' · a i k E 1.40 12 131 lUi 3!^ 3»?.« !* rtost active stocks MtV/ YQflK (APJ-S.l'PV Ckftrn IX'CC vi? HCA Vcrk SVxx Eichjnio isvuc. j.jH 5'-'.Ui *n.W 13 ' ' rfwff GD JC7.MO 15 - i .C.TSo V.W 727.M ll'^ -- *» \r,vre«Jj 177.800 li f i K O I-K m.400 ft » ' '· -in TcUUiH HI « 54- i J i tior COD . 1J),WO I" ? l t :CAHSJ Ca^ 1S6.700 U'* · J i Vrt-'jh ri «.rtc iA'4 · t IlvCli'l ISO 17 3S 47'V 47 ' 47'i- l * E!S,'.?-S '^,T',T-,H" '...:' CWoCo S7 r? V.S U'-j IV. 13'* CkrtiPe* .J3 « '1'4 13'V 10J 1 * W 1 *- v i liuC IP pf 1 . 13 17*4 12*1 f I7 V « CMIMvCp .. 27 13.) 12'') U'i- H C r j A F^l 17 130 B Hi 7V CNApfA! 10 . 3 13 12'. I2 l i- '-i CriA M OK* .. 19 17'. IT. I7«i H '* C N A L j i w . H l'7 l'i » ' ' -- *i b(Mv1rG» S IS47 I2 1 ! Il'i 17 » · '· CsiWPflll - · « 72. Mi 7) » ··· CslSGpll 1? - . 37 IPi 17 lP- i )'i C«aCol2*S 71 3IC 84"/ 1S «' · ': CocjBIa -*0 1* » '^r 'H ''I Ca'OVEU 43 U 33 16 ISH ISi ' P .| CoTCT Ind S7S 31 i'« S 1 * S»i Co)3P*J 74 14 SSI Tt Jr-t IP-I-- 't CcTmAil". 54 2C H "'i 1* 1 1 H l » Co'l'n.rd II 74 J TV/ P. CoPcnnJO 1 J 1 ' ?3'» 2? 22"»-- H Co'or.SlliS 7 34 JJ-. 77»i 2* · ^ Co" ndl 7 I'D ll"i 44'i 47'-* - 1 Cc'irlUS · 73 6S«i 42\» 45?. ' !'· Co IH140 .. IS 2S'i ?S"i JS'i CoJG^pfSi7 . 3 ff'i S»i 57^ Cc'SO'vl'w 4 S3 23 · 7ft i 77* n '·' !i'*rtl M*j .. H 2'i 7'* 7'. 'nmblCcvn 10 32 IS?. 1SH IS 1 /- « CombE 1 90 * 87 38 34'-* 31 · · 'i Coaw*E 2.40 13 SS7 71'. 28'i 7S»i i '. :ori\EdA*t .. 7 ?» 9^ ?'i · M l OriEp21' " 6 7SS ISVj 2S' 1 Co^*Ert7 . IS 72 72 72 -- n CvnEpll.90 ·· LO ?0'i 20"* M'J-- "* Cwr.C pii O . 7 ll 1 . !»·. IV. · ' « Com-0 711 .. 117 10'* IOH irt- n Comfjg-p 9 7W 31H 2l'i 30 ' - ? CerTOjl Si IS 117 i 3 . 6V J 4*i 4 ' Cwnwi 1 4 149 Wt 21". 21.- ' CcnAw .I7i 3 49 IT 1 . 17 13 . Crxvftl 1 60 7 HI Si 11 ) SI S^ik · 1 C«ogc'ni JO H 89 IT. l A j 17'. i ' CwmMIW 11 kSI 17 'i 1*"* !''»- Conr« 70 14 71 I ]!*·» 7IH- », CooCd 1.30C l IV '4j I6' 14^1 ConEilpU .. 1 47 61 67 - :e-Eflpl3 .. 6 »i SO'i SVi ' ' CbnFdvliS '4 Slf 20*i TO'i 20 1 *- ' Cor-Fpfl JO ' ' S«» S» S''* · r Coo»'rq- 7C IS «19 24 11 13 . - *· Co-.MGi7.2l 1 71 74--1 TV. 741» · ' Ca-ni^an? 1 7*4 TTii ,70 7»i CnP* pO.J4 . 1300 J4 71 I* C"Pwpf7 77 .. i20 » » 7 4 -- 1 CnTVpfl.44 .. (MO 7l'j 70\» TftS- J CnPwclSSO 7 4V. 43'. *J 1 -- l CnPwpl432 .. t'O fl W I? · 1* C(Xii Air L in , IW IVj M )'» CooCan 1 IB 1 Ml 29 l«i» 21'^- » CorKoP SO .. 4 7V. r, 7-- « CKTi»P*l2S . r13« 13 13 13 . . CcoT!Cp743 IS Hi SO 1 , rt^i it/ « ^ CiKTpE12SO - . 1 S! 1 -. SS SS · ' ConlK_p3J7 7 S3 «'. 47H d'l - r- Coo'l-T 1.21 1' 17 m» 11-* ll 1 -! · ^ ConJII Rlrr .- 6 7 7 2 .. CwitM 1 7 10 PS 6S'« W W i - ' CO'WTe'c 1 '0 ill ll'» I7N tl'i -- CorlrcJ Djr M 113 7iVi 73V, ^^' i · 1 Cc^wxxJ 1* 1 ? 30*. 29H X 4 * CocAUn 701 U IJ2 S'l lt» i'. C doctor) 1 A3 CO N 44 61' J 4 3 ' ) - Co«xr l*b 70 SA 7*. )'j j* 1 1- CoopTR 60 4 11 U''i I7'» 11 i i CoPCkxJ 40 12 19 1S 1 * IS'.. IS'i- Cooc-Rg Stti »' 7S J . 77'i li'i - 1 Cwx-*7«* 1 7 -U-, «'. fl 1 . Oxdvfa CP . KP J 1 . 2 1 - 'CornC 1 I7.i 34 IU 4 l i W-i 46. · Gamins Mhq .. 17 J't JS ?'» · Ct*:«C If 13 27 9'. f. 9', ' Co-fefci 4S LS 131 Je IS 1 . A · CPC'nUJO tO ISJ 41). 4)-., 4(i,. . Cr^ne7.(0 i S3 W4 47 . a · ' Crid-'F 24 ll 10 H» «' . I'. ' OtKiM 1 M ' tt W*l 7i'-. 3i' / - 1 CrcuKi Kb W 117 IS 73'. li - 1 CroHifOM 1 tt 4' «' ' Crown Cixk 1 171 X 1 * 19". 1",- · CfWrl J80 1S 11W S', *S ( 4f_ ** c'is CP'SO ii 'iw T!\T 2i'' ii ' r '· CurrrrErM 1 .. S3 30' i 3C »^TM Cunip7SO . |1CO *t 45~i 'i *' CurriVff ?S l» 7 9 9 1 i Cu*rinc 19 M IIH M 1 ? iiv, Curl.bWr O 7 404 13 ll'i 17.- '· C u f f r t W r A ? . 7 7S' i TS' i IS i'* C u l c r M 1 M 9 JO Ji 3''* 31 · H Cw'xnCp 1 S' 71 . I'S ll'i - '· Cpnrt 1 « M 51 JO' i V*. !·»'*- D i, CMrrvn » 140 W . 9'. ?', - * Dj r «Cp '6 M II? 7('i 7J'« 1i*t * OdflNiJ Wb II 72S 3' -V 34' j · i O.V» Ort ll IJ SI' ) SO'* Sl^ · Dmo sett e n if. u'i us - J' Oa»!PL 1 « 1 179 17*. I'S l'»l ' DPI PM 7 SO rtWHS'iMS^lli'; ,* (V*n« Sfrf 1 1*0 70 !** IV t - 1 DcrirlfO 10 527 M'i A4'i «S' · , ( DtkrMF* t 70 1 110 17^* U 17 \ ftHUA- a IS AC7 44 ^ 4?S 43 ! !" tX.H*ff l*ll n 4 i'. r* Ti ;* tton* Crp U 64 6"i 4'. -. * (X-nr.vM'g 1 9 77 7* I? 1 . W* 1 ' DrnnMI pj L 1 » » 70 ^ C\-«i/v »^ U ti I*'* 2JH 7J'i* ' Dm-wi)y M 17 11 ]l t 1* 3 l * · l - Ofk*j'n 10 » j; U'/ -M* lC-,1 *» tX'1 E pljSC ' 1 V\ S'-i }' * '» I1 E p*2 rs SS JiH H'. IV. 'i CVE p*B7 'S . l» Ji 2S'« IS'. Oe .fr « t j 1 1!'. IP, IT-. · 1 OyJ F-rt « 7 O 17 i f7 J7 ·'. D.^STi 1 « IJ 7» SS|! 4S ' 4*'!- ·i D:?»0 O '3 70 '«S '9-.' **'* 1 Dl*P*n M U li »' 1 i » j -" " 0*bc d *4 13 16 U 1 . IT. I3 1 . i ., 0-Gwc-a 64 » *» 6 v . 6^ ,* DR.*vgm a ' 111 l)'p ft *'! -- · D i-o^Co H IS l 3S'. 3i'« IS'i .^ oiwi'Jin K JS 1^. ]'_! * CtomfM^li* 13 ^47 43'j O^ 43 t 'i PMM.VJ 0V IS 1'3 SS i S l'» Donne'lr iO 11 d J»* 70, 31 - Dtxwr 'C.i H 4T n'» I'S iTi . (\1W 1 *} 10 4 f S? W S* . ; · tVfT'lrt »fl- 7 T | ! ,'. r.- CXAfP ' SO tfl S-J 'I 1 . IT, '|%, CMrpdir ;'OC ** *6 *.* 'l l*Xjr*j'J 1 l' 'JJ ?,,''. ;i 7? TI j^Pori 4 ,y ?' ;ji i^ ' it4«i us 'i, dvPntpfJ SC » J) il'i J ' ' » i nuoli 1 " ; - ' i . US "', Owyi e7 7,' :.'0 » l . ry. ie*. ·i OuqL PTS ' /*tf ?l . M * S ! OCK EXCH Monday's Clo ^jf t "iT ! ?;: ! i"^" 1 s ii*" JO J S2I 3^*'* 37'. 37' j - N +y iV^ 8 Si WWr '· rd3fc 34 » IS TIN 27'. »' , . . ,(-, dMC I? 12 1* 7C' M'i I9N- '^ ii SB'Ol"l 9 ' SSN SS SS - N .5 ^G II U *' IS'- US »S- '· Ir i M5M * 2 l'i 3N 3N- N «I 5 Kd II M H 1J ! . I3 1 .- '. |5J Vt-- if/9 . *7 3 2U 3 - . - itje Wft ii 31 A"; ^. rf.:r :.; ^ /rind TS W 7N 7 · IS · ' · TM 'asoMO 7 72J UN 13S IX-J-- N | fi r.iCol f IS ^i» ON ' ? ' ~ '· VIE" » 71 3'6 37N ]7 3"i ' N « vryAir 1 77 5? «S OS OS- 2 . ,~ XrylnJO 71 12 '. M'.i US- '.* .fj rla M.14 i IS 77-. 71 . 17'.- '. ,^ wDFlfl 'S * 3'' lU M" · ' - r r* 'x* 1 SO (170 S ' j I 1 -! !N ,£ n 4 / p l 17 .. rt« SN IN S'i - i im "PG4S 70 S 13 17S »7«« 17-*- i i r igCti.'AI i 73J 30* «N K - N ^ ^iFi 3?a 4 II 4'i 6J* 6S- 'Ti ln | i«rch 1 iO ! V S 7J L '. 72S 72! i-- '» .^ V-'l'lo" t » »·* 75N 75 IrT TvlroKCti 11 16 7 7 ' i 21N 15N · "* trj wl^» 7 11 I 39'. f »N 28 1 / in JW^ SJ ' 1 l»'i Kji WS " ^..fCS7W 6 7 I? 1 . 3? 1 . 37'.- ' 4 ,, iSJi'tt, 'i s55 '«·: '*;; «:~ ·': s MJW n 11 ( [ «;· jj. j;«- '· E 'M'I'O' ' *" "' «''' "· ·· J 1! i-.,'cn.« . si « " MI- r-i i r vjreProd 1? IS l'« ts «. m ·ceioi.io ' isi i? ii;..i|[7- ;. i n *«xis i in w wi 3? 1 ! · '. vi F !; Mae a i3 u I-i I'-, r.- '. " HrfCJTi 1C 71 4i «'« »'« « ' '^ aT r«J .» H *) 1'. S ' t '*« ' '» * SAf ' 'S i?.: IS! !!·: : !: ' 4os'(*l O 13 7 17 11 H 17 N ·"^Y" 1, ,J iff* ,^ fc ift~ '' ' Sl« i S W 3C'i «'i » : ^" «LV«flirl 63 rt ' ( t £ M'-' U J * ' |f xiNMi w 6 t«? is;, is is - i ' «JI'.*pL4C 7 J? 14*. WS 3*'. r "wrtlM IS 7?N 7IS 77',- ".' S'gnl Ml 7 11 IPi I1 I3N Wlyi li II 1:6 a v i i' r i V i- ^ ] r^ r ew o M us ir! UN- s i ·SBnft, t 'I ,$;; *;,?:' '· 1 ·tKkrM'l 1 7 9* W* W. »*-·- »« ' : IrolCp S 7* ? IH i»-- S 1 : aiSdnO Ti 4 37 UN US ll^t ' N- -T'Ted lif 6 l2 11 12H 13=.- '. " rcynl K 10 SW 2IH 2JV, ft,- S "sKTi*'' *K ' W6 ISS U IS' 1 · '? itmc .¥6 1 677 JIN TO 1 - 7IN - N - FV1-Bol.ll U U' 11 » tt 1 ! · S -1 MMhi fe 1 I7» t7:* IP. UN- ', J ^i l lt»al SI 1 311 2? 27«i 7!i * J iirt$'Rn2 7 1 22^7 22 1 : 71'J- 4 I Pi 1 32 17 IU) li'-i IS 1 ! 1SN - 'i Ft Pi MM ' 3 5'- 7N r ilLhiR .9iti 1* IS 11 »» UN IIS · '. ~MVADk 4 S ' U 3) i SN 4 · N -WuCp 1 76 ) 1' 71H TO 1 * 73S-- S ; ivthMl.W 10 « 31 Jfi JO'i-- '«. Pfcr-Fh -*3 4 29 UN im IPi | rW"5ci.» H 31 '4N 14 «'·- N, Pk*rEn'.?2 » 7SP j?N IIU TTi · N. F-ft"v?n 70 li 65 !OS MS 1C**- 'i rvJr.rkull.t4 13 *t MS K"-« »'·- *» r F :^!? i, i £; 85 I:. .. PI*G»1 .» 4 _rt li j U' i H,"i- i j'i'St 1 Sft 7 JlS Jl'! 21 ** 24N · t FJuurCP 40 LO 723 is' 1 3Ti 33'-^ . FWC 1 1 l» 7SN 75'-. 7SN- . FMC P127S - 1 37' j 36'* 31'i · S Fd F.III .23 . -17 6' i S~?» 6'-* FodeCU.M 1 « ll'i U'i 1?'* ' '·* FxdM7O 33 4H 54 SS SS'''. - N Foff^K.fl ' W 17 I*H I6 1 ! rMPtPll.SO .. JS 77',-j 17 77 - N FtO* 1 K) 3-5 \4 r * 1*S tIN-- x . FlUOfcP U n ll W 1 * M'.J UN N FoiWhUCA ) 27 77 2S*k 77 · N Fo.boro.IO 10 0 15'* J5N-3SS - '. Frrl-\M 60 IS S8J 34h 31 i »** · '·' TrrwV.IW 17 IJ? 7^. 26N 2J|l · !·; G G«tp IM . ? 6S 4N *'»- '. G A P C p . 5 2 » 727 '6'i IS'i 1 S - 'l OAF PM 70 - U 1' 201* TOW- S CATX 1 M * * 30N JO 4 B'J-- ' 8 A T X r!7 W - - 6 iJ l . I2N UN- N HinSV. 1 It 6 57 77S 14' . 2V » · 1 GjmScrtl40 . 1 7,41 1 7 V * 2r. * i, Gaiweii.rj 77 793 »N JT.i »'j GarctXvi 76 14 137 «., 7A» 2 r » - '. gvl»*l .« 7 11 li'i ISS ISS- '* as Svc 1.70 B tl |Ji, iri IT 1 )- N OlK-«dy In S 57 IS 1 1' i · "* GCA Cxr 7' 13 SN SN SN · N GemTM C,K .. 29 UN 11*7 ll 1 . Cnntni.ffi .. 2 I3«i 13 13 GAIrv tOW . 11 'OS W i 13S G-iAO Kb M ?) *3N ft 1 , 4N- N Ck-nQ^x.SO . U «'· l»i IN- i CnC^e .72 1 13-L 12' i 11 12 - N OnClg 1 2C 7 1 UN 6'i 14'* G C-nr-i* W 1 fc6 31 1 -. TO 1 -! 31 - ' GrnOcvdn s TO SN ss SN tD«TMm 7 K2 M 1 . -rt'j «N · ' G«'EI 1 40 14 »33 SI"! SO/. i2 t · Gr-r-»d'.S3 11 Ml 27 1 -! MS T T i - · G^G'h 1 7»c 1? «ll 1»'« iri US - G«rl{«i iO * li 12N 17 ll'i · G^i ntrrg 7) ll« 17 ll'-i ll'i- Gnl-iiKpfl .- S »·. 7»N 30 i CcnAJri.70 11 27 Iji IIH II Vi · GMo'0+?7S " 3 S3' 1 J7"» 52") G«nfV 'K 'W SS 7 1 . 6N 1'. · GPL.WJI 1 S 7Ji ISN 1SN 16S GtnPflf « l 7 5». ?S 5»i- GiS'orjI.W U 6* J4 i J)S 47N- GcnSkvl 5 IS SU S'i SN- G TelEI 114 * HI 76?« JS 1 . 76 · GHELoflSO I 34 W U - G1FI p'l K - ISK IS'i IS'. 15'.G Tkcl.ltt) 7 1C' JIS 79 73 - Gencwo I/K .. «1 7N 7S ) L 4- «·*' I Jg 6 1 72N 7? 1 ? 72' j - GcftcP* j-, M ]i Ss J'N 37N- GdP« Wb 22 «7 S4S S3N S4V, · GaPwFlTlO . 1470 H i n '4«, - c^iv-Fi; Ji (290 /jj* n n^ . Gcrtvr 1 10 f l» TIN 7Jli 73»» · GclrvO 1 SC* »2 19I162N IS?', 'il'i - G*IKFI IJ .- 1 17'. L)'. in. * CF 8wi JJ JO 1 7'» 7 i 7N - GlartPC 10 13 ll 11N ll'-i \\-i- * * Off*" VI 6 40 UN I3N Ll i G^MLt* .« 4 91 I 1 , f'.i ' j - · Ci Ji dH-'l 51 VO t 14 , 14 UN r ' Gi'lellelH U 7J2 73'; M»i JIN · * Gi^t w » W is'i n'» n'. 1 G'otvJl'iW IS ?! I'l !'· i'l ' G'otYUn l.i 7 7) W i !»·« 7»N- i GoldWt Fin 7 ?1 14 IS-i ISN - ·» Gc*fA'lF P* - S 14 l . I4N W 1 ' i Gft3*h I 17 li 4jT 7*'-7 1S. li'i Cci.'dinliA 1 LJ4 » 71". J«N -* SxJdDfl IS II 73 tt'« 23 · . Gc^cr I/O i 7SO Kf i »'·« 30 · · GrdTKi » 23 14 W 13 33 G'^-Wfl W ' ' H 1 ' 1-^1 Ll 1 . · i G'.'r.'v1 »« 7 I? IJ^ IS'i IS'i ' · GrdvDrg M 4 1? *t UN I '- GtAMPiC 131 17-» 11 . 17'. GtViD 1 7» t * 7J'j 7J'» 7 r - · G'Mol" 1 JSi- D 1' I' 1 · 14'* H 1 . » G'rMiS IK H *3 47 4J'. 4S'. · GIN*I p*l« 7 ?»'-i S'i 2* · Cff,\nFifi tl 11 W4 1FN '!.'. 17' i i · GrliVU 1 We 1 S ISN IS^i ISS * G v,» DM n N 4 ,,.. 1,S ... ( C-t6li'Ct II 1' H'i li'* '4-t -' GrGl FU .'6 1 ''V r J«'i I* 1 ' - frnM 1 W ? 1*4 W j I* 1 4 - 1 - ', Guri'ili" ft 13 II UN U-H 1V: i . 0-*r3 Wg i I i J 7 i, O'lLfkl Sa I /? ?N »N «N Guirgfvc 1 S J*4 -,9N l|i, I«L. G R PlHI » 3 73 1 . Ti'i II 1 . · N G ISUP'SO? ISO »ON jCN 40'» N G rrtrt «ft S 7?i ISS 71 . Ji^i - h 5"WpijM ; i? ' is 4r ' . N GiiieA iro t7 X^ y. SN SN H K . K k W l *l 7 4 JIN J7S JJN · H.iHFEl 40 U 7 | J 7 ) 7 » U'j . i. IM-lbtn 1 il ll iiMiO-jl^S :« . · . H«mriP 1 70 '0 IS rs 71 JIN *; Hi^in «C 14 li 4S *·' !·' i" H.uxMU- l S M »' f )''· 3S - ' M.1-VICP 1 V ll 1 XN * · i, M.**vrw 1 13 11 3S SS' . S* K .· - i.v9J137 7 » »S IT* 2JS- \ K , r * ? ? l « ' S J* »'' VS MS K if.w/ \ 1(0 13 ··*) 4 ' - | «S l' K.vwol W 4 IM jy, UN ?i . iM'iS'At JC ll *· U'* 13 US , IMUSf l.Ui 1 1«N UN IjN - , HJA.CIUA 1 ' ?]·« 7J''j 71 . ' » ijirf "''v ' 77 'O'i 13 * IS *' · 1 rk\k\ '-4 · s7 -»N IS' : ifr 1 * · Mrln.B' il 7 ]I 'O^'i I-N I3S - · »V»;H 1 Jt ll 167 t? 1 , *N «'S · ' r*r^i pn 'J 4 rSN »i. «^. ·Virnr Ci«r S 1 7 * iN 4 '-. HC -fi"ni J4 i; ;i ;s i . i». :s*» '· 4f:nv/P IS 1 'w JJ . 37S 37' i - 2 l ii^:x C NV '* IS 'N ?S - *» IT^Curt K 4S 7=* J'» If.- 3 v . . . fcrrvh»Fl l » M 7JS 7? * n . - · hfM«o^ 1C 7 JJ JJ, TIN 22N- rtnn oil iC 17 TS 14S 2S / r«vt...-i * rt 17 77 tt'i,^* S3^ « Hi«*i VsiiiJ U 1 eS 6N i . - 1( H Cf r*d .H ' 14 "IS IIS IB 1 *- · lV^Cl*·^ M IS J4 ?»S !V ; ra · - -Monls J**i 3 *i ·» i» · ^ i · '1 HflWt U ?C U* 4.V.. 47-J 4j ' iHpr.n*'! 1 O LS rtj S'S f 4* N rk«\P 1 1 V | 'i NN SS 2". · 'nc*:rj*CD ti 3 1'. 3 ': r*c^*A" s'i 1 4 14 iJN 14 i 'Hc^oCrK : o *o ii u i ;i . . Hctnr-s U3 ir. '?N I:N '. lisx-oii scy * 1' TJ :j i I;N 1 KH! p' 111 3 !i v ; :4' . li : -. Hov^*/ ' ~t ' 6 H'l II II l Kv-Fyi :* n '-\ r^. sr . r . MciAr-F 1 1} ' S.^7 l! 17k, I'S - 1 JK-%.F rO V 3 3V. U'. 33 : *! 'WrtV-j^ ' 7 %) * * S*N sri ,-. ^ iHwgHli' 40 '0? t ' r \ '7\ r, - N'fW ! fi V- »-. v:' '·: if^i'^ |?''s ii i: !.' Ij.^' ANGE TRA sing Prices r [ :')il HP in C'H4 Cki Ck". 72 44 I3'i 13 -3 - 1 V C ·on-.l 14 1 214 M'« I T - 'l'i - '-» f.'ff 1 M' ·xhl W 7 711 1!'. IP. 1SH* '. w nhPi4 . 7 ai, ao / »i, -i M! 1C P P7'« il 's' 26'! »U zSl" * 5J ^'Bask 1 B n li'i I4*» '4'i ' 'i w aior nt ' 17 ? !'i B't ·/ »*t 170 ' 78 36 1SH IS'i · '. ^ 7 .» 77 1 77*. 77'. 7 ' ' - -- '« v. r^CoA 20 * IM 13 U '7'i * . w · . C P 7 V O IS 749 3^. V -J 34'J- l - M. ^ i n L S ) 3 IS H'j li'i IS'i-- '· (,', or-« Cap 9 i 1 . 4 *'* · ' » V ccy we is 9s »;, ?*. - - M jriG^S 7 1 7 J2 Jl '" 7J - « if. "M rt 17 . f?*OIJ9 v ) WE' i 'W i - 1 /j. M pie tf zsa as as « . A, pip*. 187 9 3*' ll 20'-. 70'. - 'i ff )i*.I^I.K ' 30 U'i IS'. 13'. ^ £B«i 13 ^ j'; iK h'r :; -^ R PT7 3S - n S4 S7 * S7 1 * r ; xJCor ' W 10 17 6A 1 ) «'* M'J :A nUSlI 1 40 11 IS' « · "' J rt 1 ! · ' » M nc^l ii 8 177 H 1 ' Ll ll'i · '« 'f, j£.'4 1 S6 IT. H II'. v ·JdAl.TS 7 IS'.J li'J 1 5 ' ^ - ' · » ^" COW 3' ft 7IS 79 . tf 1.1 invlr 71 I'l I--: I 1 * · '· y C»n.71 ' O tv, l'i 3-1 · . (, ec6IS7 13 131 **·; u'.. «'« ' '. ., rrri D w 3 1 7"» J 7U M r kelrc 7 6 4? 3? 3fli 38'^ ^ M 7 19 4S4 itO 1 . JiiT 1 1 2 S3 '· - ' 1 if Firfvt Jl 38 1S9 2 S ' r IS 75' . v Kir; 170 IS 130 77 14S 24*k- '· ( . iWInCh? t Hi M 1 . 37',j 3'»*~ I'M // -rAm IV 3 7 1* i l'i J' ; - '. / ·V.J\ 1 50 7 B X*. 30' j »'* . ' ; Jj N*Rl.4M U 72? 34'-, 13 3J'.- ". w lPw.-'7 IS W7 77'. 77- . 7?'j- '· v JRetlf.lS .. 1 4'i 4'j 4'.- '· j, l i r i t O 9 IM7 2ft'« /? 1 4 27 1 '- ' * , · T T plltl 7 M' i Si' i M : i f Ipll 1 SO . ' SJ S3 S3 : i - '« ( " 7Wi ' ,1 |. S, | r - ;; '; ITT FNJS S SS'. V SS'. · *· · Vpct I.*S ' IS ?'"* 77 JJ'i - · * ' f 1 - K t P ' S ^ J3 1 ! 71 77 r virOo IK 7 17 24 . 14.'* 2*'. · ' * y tr^Bftf BO S 9 12^ U'- I?'-- '. / ·r^P* 1 ib 9 73 IS'. IS'* IS 1 . 'r^'LJn -24 7 16 S'* S! 6'i · '· -#=1 feel 4 SO 31' i »S 31 · 'i y,,» Ell 10 M 11 U I3*i U'- W* !G 1 77 B 3? IB'i II** II'. jwjP»,Ll7 ' Si 7J 3 ! 72'. 73 1 . · '. M 3 P S I W ? i7 II'. II ' 8 . XOMWO '1 S 4'. 4t* 4S IE In-.i 10 1" H7 73^ 77'. 27'*- 't c* CVP 9i UU ir. U',- '. klOXP » 7 iM l] 1!S IIS- 4 U nr IS S JW H 13' » I0*« U r r \ t c ' 1 7 S 5 H'« 17 '. Wi - 'i J A f W t P K II r3 li'-i I4 l . W / · '· an'rt-n 80 7 4' 20 19*. 15% - ' ^ dMr* .9'c .. 161 1'. S l « S'« · '· EfM " ;»'»;v''i!"":,'- !§f?l . "| if |, |.T ';': V^Wa^fM 1C 2C4. O'l -ll« I2 1 ! '.' MnW rll 40 to " *V ' **' i-- ' i W W i p l l 1*SO 12 11% 17 H.iftl I 8* " i'- 21 7CW 2t^s- '". /V.'AjilW IS *li 31 rt M'l - '« cjhnjT »j 77 tS' «' IS SS'.I- * i ^jhnCcn 13 II 34 ?*', 23S 23*.- H r«Cor.'pf 7 7 W U O nLcyi SO 14 jrJ43 17H I4U 14'.- i| onL.Upli . 1*30 17'. S7'-'j s3'.f Jor^m '« 4 7 11'. 15 3S - '. yW-'l!13 1C 764 4l'i tVj 40'* - 'i Tlkr-^lg . 3 3'* 3'» 3 1 * i ' K i s'ftl 1 7C 1 11! 31'i 30' ·· 30'»-- l i aK«n M M '17 S^ n» J*. « ;· irxVa 74 S IS I7'i Ipi 17S- '» anet JCb J 3* IH. 2 I V . 7l'j- '. C l y P L 7 ? 8 7 U JSH 7J'i 2S'.- '. cn. pi4 so . rtoc ii s 1 ss ... . CI'LPUM . rtO '1 *7 1 7 - 1 CSoclrlr 7 S »P* 51'' 7li · '· CdoGEl 1 }3 6 SO U ^ IB 1 ' H l » · '· -mfkt iJi a -i 's*» m» is 1 - j r i ' L f l 40 7 17 19 U'i IS 1 ?- + air rnn ' U *" · 3 1 * i'« · * « 1 / p f B l 4i 6 IS'. U 1 . tS'i · '« ii-^-m D - d . H' ?'' 9* «'·'- '· AU pll SO 9 'J'i »4' J I4 l «- *'· A*rkiBii 77 J'^ l'% 9 ««K:P » 7 36 T^I ·» ;;»- ;· C«3W 93 15 77S Mi 1!S^ JY*- '1 cr«xxxl M I 32 IS'; U'j ' 5 ' ? · v ; enroll II 13 IS 1S" 21'i 7V i - . «r«Clll^ SS "054 W. Jl*. 16'. i ' CvUW '« 7 11 il*p K J 11 . ^ IwrTAcG* 1 13 719 M'i 6''i 4l : » : i ertSTor U S S Vf^ 20 | 73^ ^i r«Twi . il 4 4 * 4ivi 43J i - '. ^rMJC^I M « 177 O'' JB 1 !? 3T J - S iooDSl.W 10 77 US llv, 11", ir«hCo.» 71 3 '6'* 1*Vi W- '· KLMA-l-l S 44S U'i I4S · T Kn'ylHkJ S4 U 703 3S' i 3S 1 . IS'. :«V-xj u i 1 ? U 1 * 7 17 · · What Stocks «lid 'It A' YC=?^ IflP) MOi ^ Ad/i-vrs W' '- Tc'al i'.sw^ i«4 liS N.-.V if;* io.',s u Kf,?.'i'» ^ .« .I'l .r -I'- : X r t ^ S .24 7 1134 39 3'i 38S Kro^-M 3* 'l 47 WS 19'i I9*i - Kwx 70 . · J2 S» 1 1 L l.liG.«l 6S 7 it, '?*. II 14'. L.tnn5«»t 1 13 7 U:. 14 i rf I Lf.i'5*a 37 7 74? '0 * 'i tO 7 LMI*V 7Cb 10 J'4 »'« 2S'. 79'»- t.tTl^i SO 9 19 U i|\j 13';* L«vx\ 40 ' TS *'. 15** IS'. · · 1-riPO 13 U 3J IS'. IS ' S ' | UhVjl krt ^ l*» p i I ' j - L*iJw OP 771 li ;'* 4S 6S- Itiici M 13 7 2^ 71*. 7P.- · l^Fd^C.w *IO S'J I 1 * 1''- 1 icvFin 73.1 U l7'i H'* ll'. · , L(^-iSlfJ 93 1 S* » /?*. 4?;. . 1 1 FC CP 9 77 t'J l * ' * , iO' 1 20 14 ;« NS rts w * · ' LOf r 1 * 'S i 41 ei v ' L txl.Ct* O ' IS ll^i IS'i li'i · L l«lr Lvn 1C 3« r . JS L t K ^ L n p * 1 S 1 ! i l « S 1 . · ' 1 "Oirt 1 * 1 SC 1 ?i 17* » J2 37 1 * L l y f i i 1 70 73 I4 *l'i f , sii| I -xru' I 40 17 li! 1* m* 1 J *» ,j 1 -i-tNi pi 1 7 Ss t S4^ SJ f - 1 . L «Jrl' Cofp 1 U 1*1 |) 3'I T« · ijlil'c* 1 !^ 1C U IWS IS 1 * U 1 ; ll'i · u 1 I -f n f v rl 1 '. 1? : *0" j *C* . ' j L tior.c'D7 7 'J'^ 19^. !«'» Lc^.l TO' 7 *|) ff-1 ?)··» 79S · *!lo^'A7 n 77e 11 JO IS', li'i l i ' j - Ic^S-'rO '. IT '« :* l'"i '·'' l.-qlUI 1 W ' IV) 1' l* l « '!". ·i L il PIN 13 r7'0 1'' n*S 11' · '-» L L P'OJ ' 1' 74 IS 1 ' T4 · '. LorqlV-J .'J ^ I* »'. T T* · · 1 lOf.J CXP J '1 H'. ! " T US · L.il.iix*' U 13 ":* JS 7J*» ?»'-. · 'i LiF*.-..:' ^3 27 1S2 !". liS I'-i '. Lc-j-sCi 1 Jl ) 17 13 71^ 73 ' ' l I V C c - ^ " '»* 'S U'i T. · · 1 TV A 1 *C1 2 1^'. * 7 ' . 17 . · "' iix»»S'r ,y 17 ri '-y-t is s'» 1 uUc* t, 1 L^l ' *' . *'· : » Lf-Si s JO 4 74 1'H 7 s ' « 7' . '· 1 ,VC\Y-« l 4 in » 71' « J'/. NSACTION^ Sin *i' j E ini' f r n« C nt ti W t j 1 iSC ( l 51 9Ji ^-i ;.'*- I 1 Ip MS?I 'i| v s ? i'-^ p ^C^In^'O "lU ll'i M'i " J - ' * ' L*ii i 10 6 S l i ' ? 12 1 . ' 7 ' » · '. P (hlCu-l i 4 21 71 71 - . P IrViMMJ » 27-.- 2P, 2 ^ , - '. P crff* 7?T 10 1 14'i 14 li'» - 'l ' dCT- IC6 t 31 II'. U'i 14 i V d S \ W 1 3 ? t M I4'« HH NS- '» P (J nd'/h) '9 2 ' 2 2-1 P ClRo l.JC 7 32 73'- Ti'i 73-. - '. P «Lbl7S 7 6 7S'J li 26 - . f MBr*1 44 11 11 US I S ' ? '5 1 ' - '1 f «V.'M 1 IS 17 Wi *2 4 ' !7 - ' j 0 j-j-PL US 8 II » l?'« !"''« O jroAl 56 9 3 '3'. 11!. 1% 'J rsS-E'i 73 5 S 11 S. M»» IIS- . C ^tP.vl 0 4 W 3J'. 37 3 / ' 4 - ' · Q s P a i e ' l l* M 27S 23 · ' 7 C 3»S* Mb 1 19 U'i H'i I ' 1 ) - - '» * 01 3« 7 K7 SS 1 * Sl?s M^- ' * ut Ir liom Vi SS S' i S' / ' 4 u i^jiCO 90 IS M7 71 71H 71». 'i J C 1 * P J r j 1 W t' . SS SS - ' i o cHRub ' 5 *3 '.i'j W i? - ». J nlftrp 'X 17 eS 14S 2} : . 24'. ' j )«*fq 20 33 176 11 ' 10'! II * - '» J on-wn2y H 385 9P. U". W. - '· 1 ons c'2 IS 3 n ' ' 7 l 3 l id · "· i crDU 2?C 7 ' #'. 7' J » ?7!,- 'i ! «rP*l« 6 ITS 74'. 7i 2*S- '. oniSl l.i/e 27 23'. 22 72 i ONY "y? M W S 1 . S'; 1 i - 'i fyfff « S . »'0 S ' «· 4S · 'i XXJdn 1 80 17 tl ST; y/. 57 - S o f ; - s K f y l 4 36 J V i 73*. fcH - '. to'ScEl Pd - 't JS 3'. 3 ' » - '* O''i?'Vi .10 t 6S IS '**» U » · ' O^ior M* "I 7W, II * livl 17 - ' r "^ID-O'J.'O 37 139 17', « 4 4 S - · 1F-X- 1 77 II ISS 3T* 36'* 35 - '. Sirrl 1.64 9 IS n''« 22' 22 j |i ur'.l cl « tl 4' ' '.': i'l - '1 '-"i*-j ' Lfl 13 6 I3'» 11'* V K i ^jrt^C 1 20 6 17 !?'· 1?'; 19'. /u-iXi « 6 SJ 13*i li'- '?*' · '· /·L'rrtll 1 1 1 !l'j IB i 18'j - i /.i-Or 1 K 77 ISS I9i IP* i» Art-fil. « 3 7 I'j 7 9 ', N J.ih-so)2*3 13 SI 37 . 3S'i 37 JitoCh .'? it « US 13 - «'·»- I 1 * 'iJ'CoScI « 1 13 I S ' * 13S 13'.- '. MsNaC W il U H'i 'J-i '-I 1 .- · (.VA^il 50 13 ITft I f - j li H'l - i I31C.V. 57 L 731 H's " 3 S N 1 C«*npll M !4 24'. ill, ?S. · '. JC.-ein.J7 71 2H 33% »'i 33^ - '» J.VEX-'jJ? i ( ? tf 1 4l'i I?;! l! ! iDMDl i 7 S . 1113 M i« * M · '. JjiF«H7ft, 8 14 13'*-22'. 73'. · '; Na ^ys 1.05 11 72 1 16 U'i ISS - M. H»l lionx-s 11 4 S' l S'; ·i.) nd .33 S M7 9S Tt t '. nd pi W . 3 IJ' j 13'.! li'?-- ' · nd pn.?S 1 13' i 13'? ll'i- ' ' WctJCiiP " Si 18 1". I7J. Pros 1 iVj 7 171 IS 13 IS - / i nnn H 747 Wf. O - · « ' . - 'i vi I'd .1 9 S3 U'i US I3S- '. ·jnd ?4 1 U 'iN Vi !6S · '. l!-c.Vtt l» 13S S3 nj» S2H I IM 10 S * !'· I'l ·um.ii.70 1C ;C7 741 1 1SV. iSV- l ^ ·R CP 71 '0 371 2 M j 7SS 2 7 ' » · : PljfW 1C ? 71 I'S 'i 1 * 14'.- '-· r / P w l 93 6 ' 20 1? « · : » vS'pl730 . ;870 73'. 7Yi 71'i · '- LrnEI 1 84 1 SI 70'. 1?'. 7C'« rvGEl J2 4 74 '.J-/ I3 1 -. 1) » ETrgT2^ II 11 7«'i 27'i 78 i e.T.Vi .*C 9 15 13'i 13'-j U 1 ,*ml 1 ta IS IU 29'i TfiS 29S · '. miru M . 4 « a?'. JS'.- S V 5 E G 7 « 1 IOT 76*. 7i !6'i-- . YSEr13 /S .. i30 1 H -i .. .. YSE Pl7 17 . 7 13 13 71 · '* ·Wf 1 7i 6 7'? U*-i l/S 13'. · S '.\P( n 's . MIIO^J no ro - 'i A AAp" 77 f!CO 77 /' 77 dMpI* M . f'33 M ( M tf t · .') 'AV M 3 O MIS I* 1 ! l^i J* 1 . ·.iSV 1 I3? .. 71 17'. 17'. 12'. · n JL i-xj i ? ice i; j * u*4 17 . '. L f C D W « 231 20 f U'i I9'4- '; /'irA'n S ' 7S /iv, .T, ;?·* - ' 4 *0flfl 1 TS 4 « I'S U 1 J 7S - 'i ACojl W 1 S 3JS 37S 37-» · 'i A/iV/r lc 10 3' ? · 7 7 - '. AFH 1 M 11 30 «'i 29 i ?J i - 'l «jCA" 10.' 1 61 V* IS 3 1 . - l i aCeA^ wl 1 Mi MV IS- 'i ^11131107 J 3S7 li'i ICS 13' i -- 'i icCfnflv rttt _4| i i'j i 1 1 ?'Gp'l "O "i ll · 73' » 73". - ' * nJPS ! iC S 2'4 tt j I7'i Ifi'. · ' « wlKii 1 7i 7 159 13 *l'i «"-- S rtr.Cc'i » t ^0 )' S7 87 - Hj iSlPw L ?1 9 71? 2i f i 24-S 26'^ · 'i ,P*pfS80 . iTOlCI ' 13^' ICI^'~ I"I xTc- P 60 IS ' 29 32'! 17^ I 3Jv' - S MwrfMTt S 29 7 *H S S lo"r*Pl-T3 6 147 WT 71 7S'. · '. W r - h n p l l IS .- *) a', 41', 43 i - 1 «.^!Airl .*S "4 ISJ IT 74*1 TS 1 . ^A Elnc 1 73 11 733 47'i 47 J7 * ' ru r(vqv7 4 2) 77-, 7' 2r» · ' N-lEnr r: 7 4 9 J'S 71 77 - wllrrt l ;j 3 IH *C'. *% ?I - I 1 - vftlnp'rTO ' *J 93 * 83'. S9i. · L' *-P rO SO . 7 7SS 7JS 1SH-- J lecJaiiTl VC ? li Ji'I 3J ' W * - ' uc'5 " s-:o 11 wi 3i'« 7?,- iv. · N'yS pUJLO 14 44 - IS . IS'i - ' «iewCp.» S Ii »;. 28' v - 28 ·- J 0 M Ind.O H S '.'· 9S 9 J i XxkJPtl'l 4 '15 ISS IS IS'i- XckiPcl*' HI I'* 6*. 7-| OfHjPipf i . a sis ;t'» sis · Oct F'pi3» '3 SlPi «S «S- 2 1 S c - P p l T M 14 73'. r-i 7J * O t t P s l M s . l 11 77 77 CXrW*P l i 13 7iS 70 '« W i OVoEd 1 M « '4i IT. 17 I7"j- CTiE P 107* i30!0» l»'i 1W - (F(lpf520 /SSOC te'- $4H fc : i - (XEdr-124 HC ?4 74 16 · Of Ed ell iO /I20 i« «'v tf-j- OM 1 c l A 1 1 vi3IW l i Ill'* l'9'. OTw pi U jSOMS'i 111 1 19 CH-P- PIS 4.J .. ;IC K H 34 OKC LP K S IS MH H H QVUGt 1 4i 10 SI "S I9S 19S · OhiV.r, l 10 1 20 2S 1 . 73'. 25 CX*a l J; v fl 0'. ll'i O'i CM i-vr,\i| 1 13 111 31'^ IT i 31' i -Om-'i. » 6 U » 7 - j 17S I7S O«y.i 7s 7 J UN UN ii'. · OpN*.1 1 7 II liS IF-» 'SH · O.inBk 1 ."8 " 1 1 H . = T - , I T . - Or.irvx- I S O 1! 711 'i-. US ISS · Ot.aTv 7 M 8 '1 3* « ' . / ' · Ov".''*' ' 20 161 '9 37'i 32. 32S -- Ou'etCo 7S 4 U 14'« '4N I4. Qi.vrn.rT 5a 11 4 27-. 21S 22S O-t"Vi 7.t ^ I 1 IS'; IS'* IS t - a*trn B3 1? J'7 \l' i W Si . - Oi-ni MM 10 I'S t-JJ- S3S ^ CMirvi M4 i trl ; * * } ' , P-Q 1 Prtf-Vl I 1U K 13;. 13 j 3S ' f a c L t j 1 (4 i 171 i/S l'i l'i · P« PrhVlQ 11 35 29' i 71 ' 79 · p*r*i;3 « m UN ?c'^ K'.-- » P a c l T I M 1 SI 'S'« 1S IS . · 1 P»tl T M » fTC 7P_ -!^ .-«_ - · fj-**tt~Xr 4 in -.0*. i:-. rjs» · » p* .v oil » ' 'SN H is '' ft rrpc K * Jl ;i; J . ''. · P.«lJ* '* H 73 "· 'S 'S - '· t'^r-A-n A - ' 5^9 *'* 4', i . S ! P.i-LT 7 'fl ' 1 3 0 U'l Jl' i ii » PA^·^'l WP 9 4J3 K'* ll'i ' * " . ' '-' P-vn.-fX 1 '0 JS 3 r I3S U , I P^rL," f f - S 27 *-« · IS'-- ' ? · » ·- P»i.K»n l -1 i-J U ft j JC'i K i i r.vvPer *0 J 1' 1f 'i 14 · . P«» 17c » 4 )) i 13N 71 Ps's -^ «C » il ?0-» K ) 70 ^ rrr^cl-l'* " ·" r' 'l - 'iS · ; PM-.R-r It* Jl i t t J uncs»» K n M ;* ''. ^ j - '· fX^. 1 !, 1 .* 3 ' .|^ ,?T* , 1 ^,'.^. 3H ft"-;AF sti ; 1 10*: !*« "0-. ·AKOor.il S 1)6 S'l l'» S .' ! V.K*.- M i :4 a*- »'. 6 1 . /l V^;m T IS 7 IS* 4 « ^· t * . ^ Vn-iP'i W ^ 1 U'. 14'. ii'. ·'' SV** ri OS i'-N SC-. SO W * M.*d %"] O l) 1 M , ! · · » v v , - '·i S" 5! ^iFsTiV ' · Ai.Kf'r' JV- !.' §'. i . J*i '· Vfln 1 « S .^i 3'S 37 3' , · *.'APCO JO " b 50 «»· S » ' M^«'fv V" 1 « 'C . ''· 1C 1 hVi'.iiO i M H 151 a't «'. il-. ' » ; 'Ann* 1 · IU 1 JTi US ]"i- S A»r(r P'AJ I/ JJi, »!' .- «1, Mvd-Vlil ! n P 1 ! K ' i V ^ ' l ', M ^ - r c - 37( ?1 Irt ' S ' . I?*. .;'. , . vohA* i jo u us ss . s«|i sj · ·*, -\W-Mj« 1 « » *» K . 19 » 1C I · , w/'oci-p so '-o ic« :s». K* :i'i - i. vo'A* i VT* - o (i iis i v v » Ti** . | j SA-TsCfl 1 fO 1* WH 1! · 1 4 1 i! v^ioi CiV S4 r.'i '-o 5 * n « ·! MJ^.E T* x Ji PS rs iis t, ^V^OS' l jo 14 3J3 f i «'» tf ' · - »' .v^ir^v* ;* n j'l s! s'*, V^**g 1 Vi '* KT 37 JJ l 3*'* i, ' V P f ' X MA S 1 '*S U*! ' * * » * i Wf* 'fx 7 I »' 'IS US '7 j · 1 ; ^^^a l '0 J^ 7)'« n '' v'-V-*'1 M 'C :«i ii'I 13S 13'* ., W G l « C " M 13 7i 1! .'J 1 Wilier -ft- C (3 C T'l M , i* . ( , : V v . ( v l « ( "'I ll' «· · XV. '' \vj^'« i.- * ':i 1« ' »v« ri .' v.i o-oi ?; 's so*. e' L - *;.· Sjn'T^tj !| MS ?i-; 13 ' S i ! . ·Ivr' 1 L,'r K '" ^20 3'*. t* X- 1 ! ; ' y«v»PM '0 l* Til 73 13; q 1 . PjPLi cl I' (10 IV i 108 i?6' j - PiPL .-IS '3 stl H l-'-i !^i '' Pjl'lr«iM .'W W* SC J i V . P..IU p'l 43 ;» r) « ft · ] iVnt-. I 1 H 10 IM U'. JJS Jpt-- S · HC.^J^I ?o 1C 4S 2« Jt ',:*'. ' · ' rtfricti 3 V l i v V" · 'I P*rr7 Cll IJ 1 V .- Jt' 1 16' J * · F 1-rcOig ?-J 1 ; i 4' i V « Prw*,n 3 : /! V- ISS 3*, -' pPfiF -n 3C M 16! 11 I 7 1 '. l"i [ P r M r y l SO ' S IV- :iS li-. · .- p'v^P. i.ij ' 13 'iN ix"7 - r * i f f f #S' 1 S* 1* * ? 4'J '4'i '4' i . ! p f ' ? « n H* 9 JJ 7J K J H ' . - 'r P-V-n ! SV ^ J^-, ]i i Jv, 'iiKpKiS : M!s ;; irii" · \ r- C f-H '5 ;X ^ fc V '.» P h / E c f 'S ' (',3 7;': 77"' i: ' '· ! ri-. j^vo c · !; m. *v. 3 1 . - 1 ' PM *- 1 * i" 9 r . 'C i"i '* jpiiiVrH « Ti 73 -^S 'C . 'OS S , p ( k ^ * ]fc- '.j : 1"; 71V, 7|i ; j P-0G ! S 3 'S 1 . ISS IS'? ' P ' ' M X J - » ' ' 3 140 IN ISS 3? 'i* i PI " S T. J Y I ,* ''^ ^'' i*, 1 ]5 ,* '· p .^r'T" ·· N M I I ;· pfJV^c"' j y S 1 * r^ :*^ '·· p;-v-£ · i) !* -;i -:N *;s -^i tV-Ei i'S V :^T i* v j 1' '' F'.-L r:i V :*· K. ir v · ·"..··Fi r*? M l H ;j-. IS - J- '· B SA' v *" 4 'i'* J ' : I *:'! i /-. ''f ; ,.' : :; ? ( .'11' « ! ' Li. C « * C"1 t pi ij ;i ii'oui 114 m E O / « " irfi 77 ' .'i * 77 ' - 1 EGcJ* » i» ij^ « V, ~ ' EG Ml .41 2 U'i }V4 IT. ^ InQ pH K - '19 4? *2 4? vKH 1 S3 7 W 17'. I?: 17S NH(.127j tS?0 28 17S 27S- '· vN.V I H 4- 44 19' i H 19 aW " Jl I. t. !-.-: ·'! jerRi Cem S i ] i 4 ^ i 4N L.'jS.PL7 Ji 4 133 W i MN 29*3 - N ^mn'2C 1C S3 34'i V ? K't - - · u'O.Co 9* 9 7B IS 1 - 1J.N \y-t- ' t ur.-~. ra-,h 33 41 S'. SS !'. · '. ,t;i|' 1 W 14 jl JS'? 45 4S'. · 1 » jHtr)i |i 17 7 ^ Z V 23^ JJN-- S 0 a ' c * 1 ' '7 '«''. 4S'"i 6 S ' ; - 7 . fsfSKJ -1 '1 SI if ; H I". j0i*0f (He ft *31 7 6S 4 . «.V*p(A2 1 31 il 71 R ^^V 1 ,J? ,S? ^' *y 'f"' ^ a"^!?^' 1 Si S 71 I'S '6'i IS'i- · CA i V ^ M fcf 78 i 7»*i 7JS - ' i CAt-'V^ " TO *J t t 4j'\ 41? ctf^r lii 7U SS i'» SS : » «!£fCp .'4 'T u IIS '.2 1 . 17 r- N «,fi 1 « 7 J) 7i'i IfS It * · l'i e ihCh (« ; M '6N IS^i li'« e J B S I W 5 21 ft Ih !S d-EI ' '0 LS? /t 1 . !i'i 2ft'' · v - - !· «ncM 7 '4 H 34 - \'i r H id" iC : 3' ·: *' / · * « ' ? I ?einnG-S 24 i r ? T ' i H ' ? - * a ?t CX^CIC 30 15*. H'» '!'. · S c 3ElG(ppia 29 TON 1? TC'i 1 ^fpob- c CP K J* a ; ? ' · a . i RcpFnS K 8 22 U 13'i II · · L RriWO ii. Jl 2 '.'-i 7 - i v ROPS'' 1 it ! 24i /, 1FS 3 5 ' ; - - S , RcirvOi I* V 7; 3 17'. M - . IS 1 . · 'i ' teiCflDS *v 73 'A ^ S ' « *S i i S ' j -- -· / R - v f C o f P W 1C'. 'N 7'i- 'i . Wev'anliO 17 '17 71 73'* 7]S- '? / ;c-.rvm K h 17 5N SS SV / lc»n fcUSO "3 S3 1 7 ir : S3'-; · ' .- R-«ncrt? 14 9 JIS U i US · S Revn'n 3 Q* ^ 4-7 ±3'i i3 6 3 ^ ' - ' * s;;^ ,, »f| : j|'; *·;:·:· SrvS^iOn 't 7S M ' 'J*» US RKha.-thil S? 11 '1 U'i M'. * N V. iWrr W ' ? '*7 71 , Jl 1 ? 71S C! tr-jnnd 3C 13 lii U « 3'i H^i - ' * R 3O.V1 M 9 SO 73 71 'i 22 -- S R3bi*vjiv 70 17 106 20' » *9 r i 2C 1 1 * l BXMO r?3o ; « ; 6 15N 14 Rocto/,' il 4 34 Hi* '4ii li'J RedLwUn!? 1 471 ll'i 17 -. ?3'i · !'· Hk'ni pri ;s l '0'; 68» T i · 7 1 j B..ln] o: JS i JSS 34' i 7S'i · . RcSiiltJTS ft vi 6$ p **'. 42,1- 1J- flO' im*M ] 6 17 1JN 23'. 7i' * Re-wciCP SO *l S'i S S - Por 1 2C f 37 '.« IS » W..- N P.CWA n n *' Ji'« i*r j ?: i - ^ 4c*!iT ) 2C i 15 2S 1 * 11 ' H''* Po^CCc' 77 U lii 23'.i 22 23 · * R1L Cp.16 M M SS 8 ' S*-i - '; Pjtinri «3 70 4 li 14 2i - N RAT Tog* 74 3-3 S H'i 12S 13 ' . . . R»*rr ivi ll ^1 UN I31i l^i . S ^aC : ^R !0 10 S «S IP. »»i- N i^C-rd l-ri 11 31 iS * * - N ijIc^Yilr J 8 tl6 « 1 4 4 S ' + IS'J-- N ^iwCd ij7c 13 111 ll''J 12'* l?'o · 't $i'«'^:il» ; 0 \ff 4?S H'-J -1? · 1 HiiVp'Vsl? ,: aii;:!!:;^':, 1 ' SlIVi-'S ?M 2* :l'i H : i IT-»-- 'l Slfccgt' 1 52 11 !« Jfr 4V » O ! i - - ISj SA'I- Jib S 1*4 l'i 1 S » - ". Si-^nVsu I' IJ W i ?S 9'i · N S-'uarR .B[ 7 1 8 : .i B'.i B 1 : SFel-Jdll-3 ' 3C1 3fiS 3' 3''*-- N W.rrtn'.W 1 I7i 74N 73'. 2* 1 . - I 1 . Sju RlEU 17 JS JS JS SJivrEA 111 S '1 ' H * *l * . i-tvtl rl' 7i 3 US l?/ 1 * I? 1 .- ', ^iv A SlCD 61 J3 S i'i S'l $^,OoOr 30 17 77 13 i '-, 10 · '. S,iv*rB.Vh WJ 12"j 17 1?'* - i Sd'On Ind 11 6iS 7 j' j 7 - W SCA Svc .. 153 3'^ 3'4 3 . Sc--.^??! Cp 77 4", IS 4li · i 5ct 1 «r9PI M 71 474 MS Sl'» S3"» · '» StW l/ih .M TV 72S fi',i 2C 70 - *i jcWuntb.*! 17 338 74". 74'* 7S''. - I'. SCW CD 70 7 77 17 '*i* liN $CQA In 70 7 «0 14 f U'i 1S'j - N S«ih-*liOB 12 22 2t'i 26' i ?4S- 'i icoliFof 74 6 24 '6'.i IS liN · SmilPas.ia U 636 23 27;» 2T-^ - j ScovJuv'g i * K IIS 17S 11'.^- ' ScudDwjVl 13 IS 6N 4S 4N · J sS^'s i 1 !?: !R g'ir ^ a%,'£ .'. «"^ s » ; StrtT^c i * t ' i v ' 4 ' J * ' s-'jtjrv K ^ 'i is'-i us :a~-- ' VflrlrG 52 '0 M« lS f H'» IS · " Soj'ira'ntin ' J?» r^ V* IN -" "' SvcC»i r nl"'7 i i S ; » S'* S'! ' Srrstnl! 6* » 133 US U 1 l' ? *. '' SMxT.IO !0 / ' J I7S IV. I''.- · Srw'lrGI .56 S 84 UN iN '.IN- ' SN:dcll« . 1 li'i l!'i ' ! ' · » -- · * * $H! GI fll 3i 4 ?l Vf't ?0'i ' S-vrViVJTO IS 137 30 1 * 36 IS' - 7 1 * S'-'WriiiO /JOC 41 i4 i4 - * ^ SrrP« 97 1 't 'O- 1 ! US IDS v y$nY .?C. 9 70! ^i ISS IS 1 * · \ ' S T-ortoCp 1 li JS J' Ji 1 . 3? ' S--iPiec 'i II 3S l'i 7 '. J j - i · SfiYii Wd IS 73 23 22'. 73 i ' ' S.-nPil *y 13 5*9 UN W * IJ". S ryr J,\ Hi IT f TN l^i - v SV'JMV SO U 4C J*', W "* 24 '- ' SkcPy 1 40d 9 S 7| '1 '1 - SH'Coo V S U'l 'ON 11 » » TXYI-V 74 73 TiO 11". TC'J l'-N · · 5m -hAO M 45 14' j 13S li'i * Vn.l'-llr.t 36 3 US 37 31 37 · « Sn.-t.ki"C 7 '6 '2 «». 4 5 ' ^ M 1 . - 1 i Vn'inTr « 8 3 li 1 . li IV. · " Soi.ifcn ."3 i S I S ' i tSS IS'-I-' 1 SC'^/C'S'P J' li'J *N '' ' *'i -* '. VS "r 1 3V 7 S W i 3C' »S -- · SOS Cor K i IS li'i r « :i'i '* k^'tG I S ? i 71 1' '«N I4N I SoJtfili ' S4 1 7 ' S S IS"-* ISS · Sou*»n i S 16 M'. 11 11 · '» Vl*nc1IM 7 7JN 73S 7JS- · S^-i-Pli 4«i ? 7;= UN 10'. K t~ ·* St.\nfi ffl li U i'i ft 4 * · ScCrf E 1 ;4 » 77' 2P 1 .. I»N 1?N' * vVnGl~2 kC t * ' 33'^ 33' « JJN- ^*E nli3 1C ?7 3*'^ IS' 7 S i ' - .. Sc'-l c'147 jltJO ST.- SJ*» y-i--l 1 S c - - - ' u 7 7 * 13 HI fe'i ISS 1SS- e x-g P ^ 7 !7 H 4 S7' f Sr , S/N.. Sc-'V/ c ' A 3 S J? SI W V j o - p . ^ o u y* s 1 * ' · . . So'.;nGi 1 J6 3 ' 3 33' 13 33 : · , f jr^.i-a **i '7 IS* 7P» TIN 77'. ' i*» Ipll SO 1* 1«S 14 ) 4 ' « .. S-vPi.- « 13 :n i;', ii-. i; -, · .. SiM-'-n Ji, i .6 4". 1 ! 1 . Sev'irHjl 1 10 L3 i]', n -3S , ASwv h CO J J4'j Jj . 3 f . - · ! Sw.i'-vrt- 1 13* ir. ir. i-. - ·i S=* re M 'S 1' 73 '3 !7N 13'.'s*. t D s C H 1S« I-' - N U n. be 15 M ioe n j j's J'S S t i V r V l l 4 IJ* Si' i SIN ii 1 i ' i V^f.'.^Ai 78 Tl'i ]'"· 23S i S'Pw 1 »7^ '3S ?3"i TJ'i 7?N ., S-HM-.I- :i 1S IS7 3''. M 3*:. SMB.- pn so /rt « f i* - Sin"/-- tl Ji J77 tf 44 44 - SWC C.V 1 f 31! 3! 30 XN - , . s-d^i-.* 40 ;s 'v i\ i i *i « ' "-irtp-.d ** -* S *'. iS V* ! S-.i-iV- S3 ' 4 'l'i 13-. UN · ? £·#£'£ " M J is : j-; J *\'- v '!5i*vs i ii- ' -IN in. UN -., S'liXM* 1C 1 7 J « 5 ' S W i W.a - i! i S»v*Wt ' h ? * S . 7* i ff' i · , J S \ V C 1 W * l 'l Jl'» 7''" K - " i's-^v. JK^ 5 -j ^r ! s:s i'j. |jro«-«"' fj ) n ;* ' ns 2P u V-^M.) i i ?i ;IN us* p'. ' s i'£'v "' * I* i}'* r ' r p *i ". ' sIc-Jv- 0 ^ 1 ' "l *'« .:;· |r ( f rl · '4i s^'^"'^ ' » ?**' »,· T*"' · l S^-tii-!-. : 17 if BS J*s N'I- '! ^i\'inV s "l "'^ U' : *«·: · J : S*--.*J9 fe 16 is rs ' ' i « i s -1 S.rV»' i U · us * rr ; '* - · · ^-^Ol 1 13 1C »'*4 '41 =11 ' ; S.^'lxW* 't 31 Ti^l ll ' N t - .1 i-tvn .-*7 W Tj fc . 1* : *C . · MISTRANSMISSION Price ranges and volume figures for some issues istcd on the New York and American sluck exchanges nav have been inaccurate Monday because of dala ji-ua-ssing pralilcins with the Securilies Industry Auto- ·nation Corp. 1 SIAC, Ihe exchange subsidiary which operates the I icker systems for both exchanges, said that in repeat- · ng certain data lo The Associated Press, it included · some data from a previous day. SIAC was unable to · ik'nlify thai data to permit corrections. -· 1 The SIAC mistransmission may affect totai compos- H te volume figures, volume figures of individual stocks I and prices for both Ihe New York and Amex lists, . I INVE INVtSTIHG C COMPAKIEt r *?W YORK (A"l f o M.i* DM' Aii«i- H 0.1 o*^. "X" , .we v o-icei JT *f.x:h cvM or ooum-|| lWxl.iv. C S*l BUT C GF F rv1 S I'S S ?' C --ri O1 1 '4 d-n Irx 3 4 J d-n Ira 'IS Jviv* 3.19 14* pirvi P J tl t I« 'u'ixc F 780 N L t VI Am Fd 12 E 'l-.lllo 1 W I 3 ^ 4 X'PM 1071 H L, m Bin-* II 7!IJ n .." tn.r* SH S S7 "^"lljl N.17 133 ArrfO S 3 ' 5.90 Am 1 nc 1 W *. '3 A MtM 9 331020 A Scvcl i.U 6 II 1 Rood F US71S.M ' C.W f J ft SI 7 1 1 Ci^ti 173 S 14 Ttor-i I S C M 6 4 7 ICA I3»1I7I N pf, u.?'ia.i7 Sik Fd ' 5' « 27 ' W \ f/u* U 731506 'op ikl ISl » 3D C,w Gri i Jt 4 74 :ncrx 6 2 7 * ti Vwi'r M 3S 12*5 Eq GM 6 IS M? Fd Am 4 2 1 682 fro/ 3 i 5 3.79 Am Ins'n I/O S 14 A,- Invi ia' N.L. \m«i G*-i 7 S ? 213 firchx Grn.p- D.iiV 1 OT N.L Grvr'h 717 786 ·xne * W J.M Rcvv 11.1111.08 ·Sr*clr 1 92 S 3^ Fd In* 7.C7 7.7i Wrf* N 13.il1l.rt Aurt.iit Fd I7i 9.57 Fnd A 145 SOS Frd B 7J8 807 SlaU 6 W 4 4 1 3LC Gnn 15.J111.7e Batw Inc 1 7i N L. 3flbi Inv 714 n L. SC.KII H I 4 7 5 ML Be.it.i In fl.S3 H.L. Bt-rw C'ota- 13) Fd 7 7 ' N.L 191 F d all N L. UorXt^a ' 'ifl 80' 1-KKKk 4 7 ] S 17 [Vii! Tdn 704 » 38 VA-I Fd 340 )M C r f / i Bt'lKk: RJ 'rk 1?6?I3.I7 C.vxVi I » '.73 D.vtd 32C 3 SO NA-W S * 4 ? I 8 S 9 NY VrJ lailll.ai CO r-L-nl ?8SiD«t CG nct^ 119 J W C-in Pi« 9i 16 M L CmJry 5h S0.121104 TM» Inv '034M.30 CKv) fd 11 9? U 03 [.*··«* Gr 3oi: Fu.-rt 4 7 * ty f rt CJB IM 4 JJ n*rd ; 37 SOS Sov-cl S29 S i a Chv.wid 11 40 K L- Chmwcl Hi l.« CNA Mvrnf Fdi: L Ew Frl 4JO IN M^fi Fd 1 SI 3.07 StJvii 4« 7.SC Cotri.ll: Ctvd MS ·? 4 Fu«xl 9 6310 S G "*ti SO'. Si. liKtxn IM f.' Co'u Gnn H.I 3 W L Oil* Aft 74 1 0- C«i-n c i 5 i 4 Comp Fd ) 4 J 1 i Concord 1013 N.L :STMEN Monday's Q r^i. «·»» I321IC6? n r-s'fl G 609 H L. C Dnl Wol 4 7 ' ri L C ^ CflP 12031351 -v ^,9* FO S 3 7 N L. 1 uVC"-» 31 11 M L. I «'a f,i'e Or CUP 1 DKJ* 10.9711.99 r cxidw ic i?n u p Dt-kh ?02 ?4S Si ·i CJP 4 3^ ill V «n Coi ISI3 -JL. Inv r.: BiX 9.S1 N L. IV ^Ortrl *"l'l *OI24TJ j^ Eiu:i SCI N L. Jd LI-VT* U WI4.IJ Jot Li^u As 1007 N L. FJ Sff' Try AH N L. C Ihird C 120/11 73 $ aire Gr IS7 '.O Jo 'niUn S M '.3D Jt lou'S /3? H L C Gr^n 119 lOW Irxoni S J' * 31 Swcl 4« 6.S' S-xk 9 tf'C 36 "DIE Spl 1117 N.L. Igrei Fd 107311 « :ilUii - Tr ll U . =rvrqy 1] 3* N L. 'd rlld 9 IM3C4 m^Bu p«M " ·«-. ^ 'A-I I*- S?J ^ 3 7 L' EITXM- I S J ) Le Few E 1721 . F:*! 'Y Giot-o Icxvl |43 921 Cvxl 391 ? 7 I Cyi"d 1' 4i N L. 1. DjJr l IOC N L. L DViw !SA . Ea' I"C 13.13 N.L. Eiwx 166 FiWI ISilliJI Purim I02711- 17 1 Sj'rfii l.» l n T h - i M SI SI ^1 L. Trrixl 71 173 4 FTrvwia' Proq DTIW 4 36 W L. In-Ju^t * M N L. licom I 37 N L. FsiFd V.^ 11. ?S 13 06 OJK0 1V " ^iiSI 6.17 Incwn I 3? 9.11 Slock ' S ? 8 M F M M r A 129 N L. Fcfly Fr 15.11 N.U Frtd Gtti 4 0 7 *.IS FotnvW'i GTCVJO- G'»'Ti 4 TO S "A l-xtxii H.JM1 4i M-J'J* 9 1310 31 Sc.x1 II* 9 03 Frinklin Grrwo- DHIC 6 JO 7 14 GrwMi S89 6 45 Ufihs l 06 4 iS imvn l.r» IU US Go*' » S 7 W fl CMX! 3 13 3X1 Envil 3 35 3 67 FrX'n L'a 9.n la.a dF Deo 1 61 H.L : urd Inc Gro COT%TI 163 9 -ff In-SAt 7.SS 8 36 Ind T r d torni.ft Pr'31 SIS 9.W GE Si S 178' Gffi S« »69 N.L. Grti Ind 1I.9S N L. X»rd 7A }7.1| H L. F HUA 4 J8 1 ra Gr-,!h 6 SB 7 19 (tKDfTi l.?i 903 Rirl G-h 11 i? H L. I'irt Lev 11 09 N L. Hxte*' KI07 H.U Heiltw L SI .. Hoc Mat '4061'. 36 IS! Groco Incom 3 SI 3 ? rnj', ih 10BS1I ! l r us L-I 2.73 Imp C^a 1 2? I r 4 imp dh r 11 7 in Inc Bosr s 7S . tndLltry 3.14 INTGM 100 I W 6 IrJ Inv^l 9A110 n Inver G*h t 1* N L.. 9 liv Guid I.U KL. 4 tny liv!^ 1 76 rt . n^CS Etol ID.aSII W S*-n I'll j f f 'kti! H ; l» Ll* C^M k l } i p n E r r i ;j 7 JIS Jl J5'« 30H- '. i.Ll FI717 IS a*-. «i »'i r r - W T l s a ' Ji 13 « 37'. 37i 'i Ttf-iy'l 1 20 1C 140 IS'* i*i li · '' TCMtindlD H 3* U'-i ir» 14'-- '· · TP.ln-,r 1 44 miK'» MS'.j IWj - "j IP.JI '-.'\ 7 J?6 7'. ii "I - "· · Ti'OGl 3'ri S 179 IS'; H 1 * IS'i- h · TiPcLd Yjf 11 1' «"· I* 1 ! 2C'i · 1 » U.Ui ' 1 31 ? 4'6 l« "'· 18 J i - '» ' TP* 1 ! '·« . S 1 · 7 : , 'i · i Te.!-viM3 11 ISl 27'.. in* 7A.- U · Toxlrplli* 3' J 3 i 31^ 31'l - "i "* Tein oil tO W JS' · ?»*· 2S - 'i Th-okol 7C S O 1SH 15"- IS^i · "' · ihtwBti 7i 13 51 J9^« «'.» 39^- ^ ·j rrtxru"^ .so 10 7 i;-. HH n*» H ' TVMrO9 « 'i 17i S 1 . ''» S'» · "j 1 T Coco* » 113 1* 13'? U' 1 · '« | TM:W.IIM K 6 » J2^i 31J» "^ - «» · irttv'nj? 0 U IS J4-' 63 ' i3 - i T«rA» r 'J 11 704 2CP« 2tf« W . T.irtr 2 fui 9 71 S7 v i i1 l SI'--- "·! * TotnP 1 '^ 5 S"t S'i S"*-- '. i Tortd Sn.^jd Jl IJ 1 1 M't II 1 1 · ' · re-Ed-* 7 12 7 J 13^ 2JH 23' i - '. . !»,S ^ '15 'k "·, 'h~ ' · Tr.-o ft ' " ISS 2*'i 14** - ' ' TranUniV! 1* 7* Wi M'l X't - ' · · T r * r ; . J V A - . 47!, H'. 13'- 10". i ' * · rV»Ao! . IS '4 · H U"«- '· ' tr^-sv-% t; 1C W 12 '!»· H'i · '· ' r-.T. ,-v i n S 23- i Jl'i 22 ^ trjnvo B i 113 10 » l i ''l 1 Tr,iiin 4S II 27 4 [ T 1". 8'l - · T/.i-X:F X t 1' »-» *"· 7 W -- 'i · r.v»*vl43 » 71 2S'i 23'* 2 5 . ' * * "i v » T r i v i i a i IS 473 3 3 . 22 3 3 " * * l » T r a / f i 0'2 . * 2»' 38 '* »'i - '7 : \^^ . !?s !f ; i; ; ·· ; s^;v ' 1 IF: ?»; "·;- ; '» rrjc^^n » U 27 .28 i 21 ' 2T 1 '» I R v t ' M W l 1 US 3Jj« 33 B, - ', 1 T^ritco M 1 W 13** T-i l«^ · " '· T r c o L b 20f 11 IS 1S'i 1SH " S 1 * - ' » T , r C D 50 7 1« Wi 14-, J6-, . H · » UAL Ire W , U A 3 C Q 1 30 1 ». JGI C P l *0 I , J W C l r t ] ! 13 , j V E T T r -, tJJMro W i ·, J-P^-KS *l 9 1 · -nCj- 7 W 12 1 J J^ COTTt -. Jr^fo-P 21 i un t t c l ?l 1 · J r f C*J K \\ 'woSVfc * iXX^ PO 5C i i;-"ro. r ( K n M! J F rO'"j: i , J'-.ivO · IJ _S J H'u^i 1 J7 i * 1 U^:ii c* O j U - f B * l i* I '. j""v?' !l0 n ». U " * ^ M r . '! 1 USFoSS ft 1! ', UX%1 ' A " l -i ui iti »* i; ^, T iVBfiiV ' U i n 1 ^ i3 ; ^ 13^ 1' 13 I7^i U * .. n p. iv, m i? 'R ^; '«i . S!l. 5K t'!~' I'C *'· 1 ' J'' Ifl OH 13'. !·* · t *V; U«.J ISJl- ilOO JJ 1 * 3' ( ) 3^1 - l K* *pi Hi, *T! "I i'l';?;" fj^ii !·: H ·-, 'f j . iy. - J! I'l 1^ I 1 * II )H ,", |v, . n; i7-, iri if. is "*t 'i»1 ii-^ . H '^ 7-3 '') - 3t i : i 6 4 ;: i" j n ii'i · 5! li 1 1 U 1 * IS 1 . '« i- : i*-! i«%.. SI 3 TI* ? i« 7 r! 7 r-' j/- 141 I'H 4^1 -I'.' · 's» «'» *7 i KH - *j9 22 11 P»* UI U i J'^ S7'» - Tfl-p-.' .v -: n .v : :s ;·- - · u~-^ r i*': » J» i* ' us iss T^i.-r-f '.i n IN IN i . £···(- *i 13 IN r. r i T - , - v ? : r. is r- · j-- v « r ?' i K-I x i ^ s i - r . - B - u ··* ·:·'. · . - ' · · - ' ,, · - . · v ' JN ;y. 7 5 . ~ ' ' x"%.'C ' "u 3 '*J ' ; l) .- '»'· "* ' U-IT^I y* '1 31 IN 1-* IS ' 'j ·*:. C.-'C 1 ' S 3S 1 ! u i «] · ;3,i - '·! ; tr vv Cc 1 W ' S HS '**, - t '^"-;'ri : - :· *^ 3'N jV T-. · N \jjatr j ^ -l IT 40' » K.4 C* - ;· "(txVji -i '',3 ;· ! :-;;! : ". - J : · v. , v, v V J · · . --1, '- TTRl jofalions axn lX ' W '''9 10 9 jl = p ^pil j 5 31 S 11 P Fi'Ofl GfOirp. P 55 Bd S 73 S-'l P JS Grl S 3 :P 35 nd. 4 « S J2:P ,.l IH'iS'p TOO 3.11 J «? HKt ) 07 9 ft At Pi 6 59 ; 16 S*th i.*5 S .V, p 1 20.7431 * P 477 N L ' Gnr-l '041H V IM^ F 1767 N I f «y) J " c °fai2x*'r --wfh 42* 6 4J.P k^ d - as; * r. rjLi 2100 N L. rtlOne Funds: icc'k. O' 1 7J \n SI II 7l20f1 | in Bl 7.BJ 1 S-- | wi XI 7.J* 1 W ( us «:7 SS3 60! in SI 1901MM ui S3 ?.51V04: S li VSSi! vi G1» JOO 7.4! Ed«c u i v i s i a ) Ed-R l.» N.L · kvj'on GIB: -o t * 1 S J 7 1 4 7 , ft Gr J I'i H' Lei I-K I3I9I1.K _o Rh UJIli Ij f Iris t W idu .Hie C.V A 10 i*l Scl Am 6 U N L So' Ooo 1 SO N L Scl .Sol 1317 N.L. ;aoir lr i:?7 N L f/u1 I J 4 7 H L H-tf A1*tlt: Affllld 7.11 1 4? find ot ia«n w nccm 37S 3 SI "ufxj tO.WU.2* neon 8 S3 1.70 US Gw 9.9710.77 Frftfd 7.2i J.W Itttte 7.J7 ICO /.·j^i 132011 IS M T 1C.WII.77 M G 93313f.77 /A D 1 1 3D 14 M MFD 11 «L}«J VCD IJ.«H« MFD IS.30liS3 Vllhcri 11. U N L. .id AM S.OO S M an Mkl 1 00 NL, HOMY F 963W.SI «B Fd H9C H L W Bfn 9J11 9.li ^ F Fd 1 » 7 y MF Gti ll/ 4 II *.u'ua of CVnaha: Arner 11. ti N.L Grwlh 4 W 4 6 4 liv-om 166 »fc. Aul Shri 7 08 K.t CA Vj' 1.51 N L ml lod 13.11 N L J«i Socur Sf: EiaUi !94 9 r EJ«KJ 1 U 4 ! Olvid 3-7? i.i Grvffl S.73 4.2 PF lk 6 SI 7.1 Incom 4 96 5 4 Slock 774 B *Jf Li'e Fund Eou ' 1 6 J S I 7 7 Gr*A B SI 9.1 SkfcT 1 11*3 IS Kouw Fct 8 01 M L Nw W'd H.53l2-i (r*'o*i 1 1 ' i H L HftA In* 9.'l N.L NkhJi Fd 1397 N.I iorcdir' t409 N.I TX.»J a M a . * W~iS ll H N. ooixfl s.ia '. Ot» :Ao 1.00 N A1.V 9 f7 1 0 '.irne 7.13 7. OTC Sec 13 SI H Si fl ^ «££ iS ' -dO Co IcoO^h '/ Z · coi n 10 i CyCOm 111 11 ; 7i ttti.il . . i EPPf7.-ii .. t. EP P S I VftEPp'iO* t VaEPp^.M 'rvvlo Itc 12 VSI Cora M 1 V-jlcMs' 2 1 FSTS 1 jr.'m rA 7.6S 1 Jt 1 wrrvr S-Jl N L I jv R-/r i W 6 S7 I ^^vi SflSi 1 h.li 1.74 7.37 1 h v C u 106 111 I hjr -n G: I r-,kj FS 17.3313.4] 1 P la Fd 263 1 34 I M^ C 3.S9 N.L. f LV*g Fn 1 67 9 41 1 ir* S: 137} HI. 1 orcwr Fund: I Fund I31I1I5' 1 rkp" 0 FL-«J»'' ''" 1 Gr*iti' 1097 H L 1 :ntom 9.W N.L. 1 N Era I0.f M L 1 N ljri I.W N L 1 ro Fvnl S 4* H L 1 rov G'h 7.*5 IK ru S1P 9.81 13 r7 fc wJl »1 1» 13 Gocng 13 iSNW frvom . 1.6S 1 36 V\'r/ 1 3^34 11 » V O T K 3 12.1*137' !»nbw 1 M N L : Hewrvc 1 0 0 N L ?e»ef* if S 4J Sa'ec £11 1 4? ' » I'K G-n ».2S '-97 Sox**" FuTKh- InM Fd 13 U N L Specl 13. U H I Byin U I 9 N L Ccr-i SI 9.J9 H.L ^Afl Rl 1304 N L Sd Lfvi 4 I S^tw IY FixxH Eouty J64 39! ln%«i 4.17 J i' Ultra 147 9.J6 S«il Gth 9*107! 'xrJrv F fl'l 1401 cTM-v * s.sf^.n Erlin S 54 60S Fk-t Fd i 31 i!' Hditx ICO a )4 L(Wl A-ll 7M Pire 9.*91|37 VWAftoi Fwndl: Ap»e I.95U6 Invrtl flu 9 13 Sfwrm D 14 93.N L I*"TM" 718 1*1 Vpni 9 93 *0 BS S3 EilY 911-U L SB iS-Gr 11 « H L soG*n t« inrnn S* InvN 7 45 I C S s*n GI m s x So/tf Viv 110013 ll Swsilr* F - iJO rl L SUle BondGi: . Com F il! i '5 I D J v Fd (J? SJ* Proj F J,M 1 u SJFrm Gl .S37.NL SFrm In 902 M L S'.'ie Si 41 rHTTS Sleailman Furd-, A.TJ Ind ?.SI H L. AMO F 'KM M L InvMi -1-21 H.l QCMT ,i!i N L BjUn IL21 H L Can O 8.M N.L Stock 1100 N L Surer vild InvL ! R5S ittifi ' Kpmo 1 'OiJll 3i - KCfn fA ' 1 CO N.L * Sum r 9AI13 'S Tech .7.W 7 I* Server F t.H 9.77 . Tt-r-p G' 9.*7lft» Trmo Inv - 1 00 W L 1lTrni CAB i JA? 323 irr.lv Eq . lO.gil- 1 ! jTud* Hod U«5 FJ L. 7J I*inC Inc' S« H 1 - USAA Gl 1 *7s H L 0 US GavSe'-'lt? 9 7' \USLIFE FunSl- ? Aocn 'IW 4J7 iii H r vi* C'tu Ci ^ !}:; }?·: i?;: : ;; S SH S'l S4 - ' » 2 i^ i '* Vi - '. 4 14 U i )3'i M 23 711* 72'» · Pi i li'i IS 1P · ' i 2 ll'i ·?*· ?- ** .S 13^1 Wi Jh- '- :3 li * 7i 7C-V ' J 60 SI S7 S7 -- 1 12 29 * 2» 29'» ·" "'i i* -''» 7*i PJ - ' 1 i :s/i IS'i IS'i * 't W V/PDR B'4 M . t tftrrn 74 9 j T«-1 1 H tviA i **j n 4J'A*r! X 19 WjnaL 13 19 Wi-tJFd 47r Ij V;V/M:O M Vtrrom JC *S V-rrC r i4 li Mrcf1 IJ .. Wwne-L »J !j W ^ r n S l » 1 7 WaV-^. i U 9 WAir.'ijr n 7 'diN o7 SO |si v 51 1 1 ' '«¥ VflrJ 9 V'^-* nj 37 '·! VirGcrt « 1» ff:M 12^-' 4 JVcd Of 2 S7V Acj-Sd 1C 17 A'edbDc £ 13 wr,? 'i, reT/? I Wfic;F '3 ! A-vrF-PipJ 'AM r _ i',, ?» ^nP« r^d 13 VrPXil Kb J V-HMo'4 Vrl'n cJ4 W V«hjl " J *li«"Fr (4 H ATsJLE S 'S ATrtP.I erf i AT.CnpA3 V.'t»« 10- 'A 's'-'O · 1 A i-o-C* i U ij iffrj[i£ || · l^'il 1 J ^,'rr C A -* J -, f»r^t, J f* J*, ***ir 0V iJ -, ^M* CO'P SO IS 45 IS · ': 29 1» 3*i 3*i- ' · 36 '4 1S IS 1 ! '* Jr-i 37 32 i ', '1 p * 2?h 7?v - i» M IS 1 " IS * IS?! -' ^ 13 1^'. U ( 'i 73 ( 'i ~ '\ ! ft'i tJ'7 «'. i V . $ l' ; 1: liii ;· ·? a-. »o . · " 1' IT "I 1 - 17 - 4 7j v4 i'i IH! - u i* J2 1 . JU. J1i«- '. 1 7 J T - ' · 3 1 ? 19 19 . . ·i ·)·' ,r- ,i - '- '. 7 1 . ! i J . · '. 2?i «;- ( i|i- ;. u ?iv ;T! w\~ ' ] 4' 7"* Jv! ' ; ' * * - 1 2! IS 10i li f . · i l» I3J* IS 1C *. . * n in! n IP! - ·· 23 U*i tJ * IP. - H i;i u*» ty't i* J i-- '. 1 43 43 il » i 1CJ ts i tl ' S'i-- '. 0 11 11'. 20 .. 'iS J l - T jtu 3!'. r^ *'i l»j IP*-- , M« 17 W . W* · »» 9 ? ?3 22 r i )1 . . 1 i'. IT. jr*- -. 1 V 3i u - H r.J r. r^. li j , i, li '7/ n»! -^ - ";. '\3 ' ' - J IT !7^ - ^i it ;rl jr-\ rl~- '! nil! fiii- " * !J^ '*H M - '. ji; J*'. n*i ji - ·· U it . IS-, 31 . 7- SJ. f j i:- '. S l' U'j ti'j-- --i ; i . i . r. - '. 7* i* S'l SH- '. H X - Y - 2 - Zwi-i rr 3 7*---t C;-o i: - ^ 7^' in *; ' i .'· » ·; '| Wr o' -, 1 ' , '"i ' · J. n ?-i i r, 1 1 * : )* j 5* 5 - -i . i ! -i'7 T .-- . p -iti 12 . \r-t 7» )«'i 3 ' J ' 4 - . '· ;' *ii"'

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free