Independent from Long Beach, California on February 25, 1964 · Page 27
Get access to this page with a Free Trial

Independent from Long Beach, California · Page 27

Publication:
Location:
Long Beach, California
Issue Date:
Tuesday, February 25, 1964
Page:
Page 27
Start Free Trial
Cancel

Pag* II tfemtt for Sole mcfffumrr - Tm, to a nu ri ml i LI CLAM. rut F-- . a. MM 13* SEAL BLACH 3-BR. NEAJl BEACH "· MAHNASHOUS . ;^ult IttiJ 1 tr. ]\, to*. It-M. *~?O Ctenaon Ct «tt«H. CE lug .NO DOWN OR TRADE? _- Onfy 1141 P4vr4nrt ct «*»?» "STATE COLLEGE AREA CONTEMPORARY RAIR -- An fc4 four* ta ftri 4 vear -r.4« kouw ...» t4401:ful condition. lov^V ndrnc.. t palfis. 4H - W»V PHILLIPS * *CE M° J CUYE GRAHAM CO. T. ta E. OOKI teuton HE J-3WI DOWNEY LARGE CORNER LOT II*. Kit* fiffhwrhmd ton ct r-***. Ftnc44 jr*. BI3 prt ·*£·. R|4* ftlct, fcur fiewft »4IRt. Wm _«-tvHrti. tvE' 4451IL " Ur ' NORWALK THIS IS IT1 *· Wi Wvwtifut 1 Bedrm Borra. w»ihir« franc* i* Col tot tfvoeMr*. tmfri»Qjlar» !· ft «uf ft Sf,«r-B landuaor no. RICHARDS REALTY HA ltd uc »nu IMMEDIATE POSSESSION $500 DOWN CM tint »o« 4 1 drn. Ht*i. l:oon, LM tot, «4fl4T4*v ftn. {'"·A. * 44TVIC* BefXh. Plvmn iT^O^^Et -- ljvfy J|», ww of- r4pn. I4ti4. lot. k± txa ^n. T1TC4 f eriiiA. Own. \fH 44490 rc» _ riONEC* tXOKtlt WEST SIDE 4* ITCP~Ur»~TcTOUALTtY 1 . Ontv tr* lilt IM4 b*autifut 3- - eetfrm. Ciatwnrirt irimen. wait «4 Brick. blt-lM B4T Fir*. »r4C«. «-w CArcefl. «Y4pej. Sub- rri» ftr»* P4ymt- A issurrt _ MOO RE HA 1 HOT 3372 GALE ·'". Own J I*, tfucca. HrwV Min'td ' tl!*·» i il»i ·»..'». «JJ.ta... SPECIAL FOR YOU fcrw )-bdrm e'uole*. I4ra4 rooms. «4r40e4. patios. Owr,«r will hcl f»«4nc4--art WIU.A4.0. __ *Ext.HObSE5CO. LAKCE~~3 Mr, dblf garage. Cl I wet, v-w tnruout. Only K* me. kid avervlMri, $I7,K8 F.P. USii P*i^pe V, f Ptvan-iourrt. SOU1H GAVE UN1TL t Brx eicn. S wrv ·!«. 0.1DS. »;,700 «n. Onl» C7.000. trilson «ny. 17» E. 1ST HI J-UK 141 JH5 DOWN s"s?r a**!; . ». Mlb ·lilw ·TIMS. J KM. ». Mlb wclti. Tom rrtL» RWV. nc llv% tfvxofi. 13 GARDEN GROVE $395 Down AAffvn vott kite fh!l 1-tdrm. ft lamlhr roont. -a4td tw^Te Har*- wl floors. t;.-m ranaa ft avn. Quiet area. Mi'art ta fnantr*» ft schools, fun enct . . . . Kalella Realty Grer» Country M*nj7on 4 kugt b^frmv 1 b«fhi. fcrt-lm. view tec**»« tn 7S«E« tot. «n · rrvtfa t t Rev of lot en tt ttlit »ft H« 1 or ··r«gt A worttfie* m Ctuflty **, r«-«n1.»f CAiidrtrt'i NUD.KV. Knt Hoirt ""AfKINSON REALTY A " r ' NO DOWN Gl SiSO DOWN FHA Ll.H llidrm. 4 4ttn. It W C4rpn. Bultt-kn r4no» A 4v«ru ··OU r4nc4. Only f,KO*T4r- riliC 4r4 r44T «CAOO!S A ST »r« VACANT. Oula rou«s». ^'"a ¥ A.V l i5.- t c'A''.% g i l Orongt Cop.ry jre| J-br. Bdf.o. tullv taui.. »r««nr«iin« II let. Jub. eo«n. MATTME*V K»alrer CA 4 MB7 *i«.-"4H A «··_« «CHf - · t4r0« Ktch. Dileoiat Pai.4 4ri4- »-. CA 1W CON JQ.IEI »E M63 SEE US lor f.k» t BCTT-TTTii irn. dn. M. M. S ft arm CA »3U WRIGLEY INCOME IMMEDIATELY "»H E. 2StH ScaciO'j» I . oe O*» CE · CU«. CA 741^ REX L HODSES CO. AHENTION ST« Icff'rt »"lIT"o4nV C rSl* LAXEAOOO rlOutlNG C GA J-7«7I ANAHEIM , UNDER CONSTRUCTION Tell w hnw vau want ihit nice · LM'RWjfi*" 1 '- totpt " d¥ ' MORRIS HOLMQUIST ' · -p »7_»*iClf;c_B«airi3r Hg j-I^T ' CUSTOM Bt. tcer » | iT. »i nT~rm;, . : AL RUTZ, Rulfor 1»«? r*^fc *J£ 73547 3020 MAGNOUA cartijtj of 1 t^Srms^ V« barht .lv-r« for no. w-w t drmv CA!.t MATT ECA*, tt.*. CA MW4 er CE 10S74 IMMACULATE · T h i s foe, *tycc9 f bdrm. Snar Din, rm. FirnL in · Ion to j 1 niae*. X:nT fr,anc'w «"V OE »3 Loe. ^ . . drapes* t*aft al. Pnc*4 to telf W. Willow CA 44CB1 2244 DAISY tea. «:n. s* t*aft c*4 to . Willow CHESTNUT. IT APPT. H Cu5*om hrt, }6r., u*n, 1 rcfc froL* c»Tw*e4 Warty Fa^a lCL-nn' DELUXE Trim IfTS CHESTNUT--L ·oe atlc. Car bui Adventures in Paradise 1.1 th* be_t «av 13 describa ttin 1 B£OROO.'^. tAl5E FAMILY R"*-- 1 1ATH, Jama'tl irode-m hom«. HUGE TltlJ, f * ^ PAUV'-S AND TROPICAL SHRUIS r*.f tre aooroach. Irrirde rau'M t r d fcartfw'Md floor*. torc«« afr ^e»1- IDB- bum-in «VT-I ft range, *nd a la-ce toaburninf lirepLaca, Arsa an ·ve^tzetf tfinirB aria Hi m* fSTTfl-jTvie a-itchen. St» ejtilde to flir rear vard dei'enad tor «i »iav ana ri» worn, AH cxorrc ' BLACK SAPPHIRE* SAOM- MIK POOt, compLr** *TTH a - UV*. fcATtHfAtC $20,900 Lancer !EAL R CiTATE CTesa ta loia l«acfc hert ft seactoui, S edrm ft la.iv TV room, i tarn, wan to " coverad oafio, firntd ft tanftj ortnkfet* tvste^x. . . P. -- triSB drwi pvrrtl. DotiT Wait «IT Tkit JblNItt tLTT. JA 7-77*1 SctcvTafon* Dream ·int. To'ai pr't.e VI-TCa. Seotk lay rrepttty 141 SAN PEDRO 9 MODERN UNITS ftw*Mrtf Bi»rtn« v-rw HA-bor m CtriH* K w«r« mar* unturai . UOOI MT fnanfh. A O*f-of-Towi Prop. 14) BIG BEAR IXDIO C4*VI E^i C4lll M -. ._ 4r. E4Olln ·4litl Sprrgx Lucent ; v*r SIS ins OlA-79 PALMDALE ^1*-. 1'i b4nx Ttn4 win «r«d*. S^*mit. ITE*A»T REALTY Palm Spruits Sacriflc* Lot ,995 Owner ThousAnd P4lm» . . . 43x121 °*"* r ' "llryto-ir^T" 11 "*" HAVC » n»« s cr 41DR.M. mcrv Ivra. in PAITI Drsert Btrd " «vwt«k-month. Cloi* t« i REDLANDS !4 ACIES. 41 Hlwjy ». T. S*. ot Sna^A. Makt wondertjl SACRAMENTO VALLEY T J - e J 1 T» 7-iai; Ext. TIT J.46CT t A, JA SAN JACLVTO M«i*rW«lt(f 15J K990* in*. TO IT. ·»· Onv«-*« Darrv. 1 *o"v. V, I CXVIB* )U» #'·.- nL V«rut C39 BOX TM O.«nc« Av* e»^«lJt Af^r · m. uft CC 1^4. O-- j TXu *n S4 for W.9CO. « _f^_ll-o|k»It»"t._Sran Cr. e» EJjt (7400 Ini TO.'VOO _--^- '.'"«· -- - _-_ $t 1,000 Rnt. 7%. Owen _ « t X t-_NOOCE$ CC. HI MOT WANT «3C« ir, til TO tt f'. SlEO UMI M L.I. hor«. TV _H!4tt, CA 4-1303; 4.'414,1 U50 · Trw A t 19 truil orMI -.tomV. c* » rr47 TraeU ft Tractor* US' Altai VYanftd 173'Import* Sport Con 174 TRUCKS ME · C4Tf.-l t4le. ·£ 4-WVl Dr. JET E MpTOU ME imi !Q5t looti and Ottboards 160 QUITTING tV-orine eQuipment tTvcrvKilr-l to« uiu sa rA3pS?csT!°H.vY. SURfSlOE Cc 1*124 WtKCl-"/ tAHBOAT f3* *l«.?fea!^**V^ i! ^* _ V4fcll«r. L.tTajUn».» CI *3 fcTJ 15" HYDRO Swift Fiber-fl'ai* M «t. ttec. Merc. 40 HP. Tr»;ier. cover- gAf"-- "* -tm Tr mcUNt »o» -v cum. j«j iwJt T4nd.m wtietl tr4;i»r. Xlnt ^condition. *A 44011 zr pi»E«4tsi--r«4 106 HI-. ·tt CHEV. EL CAM!NO Si: Vlck shift. DO 15A USED CAXS _10CT L »._iLVp. ME^nU ·« CHEY. VVTON iT«t jntL lin« eed C. IO1 AUTUY _ 151 t§._«Lvo. HtlAu 'S* INTERMATtOKAL TrAwrf-ih. M., powt-trAc rtjr ^t VM htr. Cuxrora kn«r. Sr09t tv* C1 III7I DONNA LANE 4 rsw t » ta* tirowl fLrv, U*Ti ^Pt_nnyT.fT:e. Bsr. HC*f-2642. " VACANT. EASTCAtt live** 1 Birm^ f i taftu tamper ft dravn. Gl or FhA, K B'.tE CHIP RLTt. 1 f'ArijToSi "ON E.~W3 i'siJTVi^jTiC II yr- a'd.-. On 7S13S R I tot. \ b!l. eft CO. B'vd. jrLtn alley. On'y V:300_df4.. HE t'Wl MAxrTFL/tT "'' SCAPIXO, .'AE t IANO- _ O, tol:T («/*!, 4J1 fclt-lni. tn.UO. 12X0 tfn, FHA. O A N E R . IE 0 7U4 1M3 ME* Jo'hnsoit tisnipf moron; _5ai«. s«4°L r Biv\ y c**:ri:aB » PT. cab'R cniiser. tTSOOT ^ HA I : r04. JtSJJF.d.er Avr jAvtLiN Boat'ft^ warli 75 WfC. ft JtH"-_ Terrrn._^Pr[v. pfy. ^U71 l f isw-'Ss beat ft VaiTer. sizs. _S«al Be4c«._ CEJ1K4 14'i FT.~Cienr\ L Del sn. IrAoard. Pont, e^a.. _5"a-,er._CA_ J^3»M. kVANTEO^-14- »r"l3' aiu^rc.^r Ma bear Can 4:v4X4 '9 EL CAMIKO V L autama- pARKi'Ooo C-HEVROLCT" _^05 t _taikewODa1_|lvtf 1 WE 3 B71I HEW '44 CHEV *rtoti Fleetiifle ·rcltup. ». ft H- "" . . . Sia» an., cask met. ftaf. U] mo. Ca'f Bt' R07H. 7 iO FCBD i ion Pickuv. _ . . . 19M .'OOD CHEVROt-ET rood Blwd^ WE 3 OTI1 Mm.! s«« to aoDrtclat* Must «it __**EJ CC*» or^A-E j-1171 PARCA'009 CHEVVCLET 5M» Lafce^ood Blvd. »VE 3C~»T *«ck, I ft,' tet dT«. cat. *MO* Pnwa*» party. Jf._4_5S7_4. '54 I N T C R M A T I O N A L f*rrv»n ClM Wl KEEO rjN CARS HlOCST Pt C£l PAtO P R C P'ClU- SERVICE CAV1H JUKK A Wt EC KINS ?IQS w. PAC CST. HWV_ L I HC 4-45J* *r_T f 4 ITBI CASH FOX *57 ft CXOEt CAJt GE M7I1 Import Sp'rt Cflrs 172-A ( W A N T E D ) Wl WANT TO IUY*.. HEALEYS AND TRIUMPH tain m tninutev--See Lr* W.rabi'e JAMESTOWN AUTHO«1ZIO SAltJ A SEItVlCT .tea lor« t«jc» i;vd. H£ J-7V: Import fc Spcrt Cert 174 ImpoiieJ Worl C«r« '5i 1IWCA Swfan T '*T S i W C A 4W*rt 3V» '4T JAPAMtSC PRINCE 39f T4 VOt-KSiAOC'* C0"vrt. . 7W ·*4 VAUXHALL ita. won. ..._ *" ART MAYS IMPORTS UM LB. Bd. Cfardiwi C*A43 BURKLBN MOTORS CLEARING SAU '« VW but Kombrl t'OW '»T Wrril C-'Of* *T^T '5» V»iva - . . _ . « * ·s* Cf.ex. sra. uva-» iav K* 7\1 W . p A c r c C D a j t H w V . T C t t T T T ALSTIV-HEALEV 20-ACRE INVESTMENT »HTrt IKCOWE. TERWS I ra-MM »r CA Htc U ICO F.P. A H«jl» IJtl. Hou-.i ' * Lo*. San j4clnr4-.Herr.rt i^eo I Vtilt. tTM hond n. Traileri VISTA \T-XCA VAUXY ·T . LOT, rtstTlt^ed area, Knot;i er Yucca v»:i«» ._ .-- _ I44-36C7 Ou-ef-Sott frop. 144 LOS ALAM11OS p«ltit- 1 »*orv. . 140 YOUU SAVE J800 IT vmi act cufcfclr- H*n*wrTe t;orrt en hjxjnom ciyrer 1 lot witli fcff*a fioori, torcetf air tieat, cJrv crer hie fence. Bearffullw land- ATKINSON REALTY _ op»n fil I p m. T A ( 1 o r » 7 ca'T fat frc _ Horse Leven AHenticn 5 B3 . . tvira rCorrL.f « tx Ju^ a owlu or rsjoo. Trde» OC itVEU COUJ« KCALTY UN 5.1501 AKTES1A 2 HOUSE BARGAIN "t b*drm. ft 1 bedrm. fiorre c ·OM! '( cen-er lor. Bat?* roui «nfy »;7JOB win ITTStT «a*n. '« jr- « : * * fcadraem home. »«l?0 . . tIrri HAUS£il REALTY Ca OUFUXES--$795 DOWN J-* mo. Otd T Bdrm. Ouo'e« Kr. Canon fc tuorwaik Blvd. _ Inc. H45 mo. Pvmtj JIM me. Iralar HA t 1355 HA « ?7S3 ' HEAR THIS. GU 3 Bffm. fj.~jTiaa. Lea. *e* . vd. t*X« mo., Pii. ho tfo« ' ^71f 0 ioWli'V^ H *A^ HXER UPPER dcwn. t » S » P.P. Bubbling Water trxa- HEATED ft FTLTtREO POOL* three larpt tetfroemv · bam rvnbiirff rarrO* lurr.e La*«t trtcfeti witn kadi of bjrrt-Tns. Indudirf bejutitul breakfast rood. SJldina f'ass fiocri a^en ta a HUCE ftat1» t?d TROPICAL POOL.S:DE JETTING. Prices tor cute* saa fa urfa d:vtrta pro- ee*j:r8- $11,950 Fiedler REAL ESTATE PR 4-7000 ITVe K£NT FftU airtm Hem* ^ ' ~ ~ ·a^aon. anrv l ,,. . re-TlaL Try tt-009 en. RYEI20J1 HA2LET. JONES _CE V3S11; CE^jmOf:_C_|_4 iS7B Ch'c* earner Tot an Lw A:amtto» B:vd. Tarte C i HE 4-5364 PAQE 4 CU*JN1KGHAM Cf 2 HOMEt -- I Ti Br«. aacn, C¥l PAt BCUXNii MIDWAY CTTY NEWPORT BEACH fceaca house, parat pivw P.T. yi*t *S CeSrV irs. C»ci Bay. itVj view acreage. t2S per A. Casti. Owner must Mil, *'rrie Box A-IO*». independent. P-T. Jtonchti or Acreage Mi STA.VTO.N OPEN HOUSE 7rt9RANDOAKS . lmrretta*« roiesslirv Submit terms en m-» t aearm. Htr rr». PA tit., tif^n*. fun prtc« ' ' Large Family? f-atT la'ct fcetfnarr.* 4 family room, ta ciwfte ri ftibermood. Synkn twins room, built- la rarret and iven. forced «r nettlrs. · i» *ra-« firepfao, r«« feints, cc*- ve4 »i«B- rtervy sAiice iriimj-e roof macaiir.* cover to.tB. Cr- ef ed io:d tar anhr 517.950 Redler XEAJ. ESTATE TUSTLN WHAT'S BETTER?) IN THESE [NFLATIO^4 TIMES! Good *n Vevel Ml*b land. R.-H »QlL nceCally at ITS per acre. hortfiar* California. 7 mU to town, rear ia*i. 1JCQ acrrv »:i *nt 0'eca. Terms it ceiirtd. Own- T? 7^25 EVES. 177-aaM 30C3 ACRE ca*t'« «r da!nr rancli ia Material Counry, developed P«- tjrt a *arer tvjTem tor MOO reioL Air srrrp.. level permanenl Ustun ajfalla, tencM A c»r- raMed. 1500 t-er A. 3T* fin., terms. CxchiAi^e deia:is. ».»i*er w. Cam- cTlik Sf'aj!a*xr i Sil4r jnfar *' F»ETROCMUri« land San O'eatt Mountoii end Desert IFO* SALE) Ml ,r5TIKS IH£eDE-- M O U r S T A l H , f g'a*J"5g- iSa-SA v.5 Mentv to Lean ION KfAX EtTATtl isi J995 Down -- Vacant Urot 4-bdYrri^ peot. cusTom-ckj^i Ty$na homt. Futi arka ... 1)7 J09 AA for Corom. \\TSTM1\STER PR 4-7000 Largi Sw'mmir Herra 3 Bedrm^ I tali, fast , ^ a;«c«v toe. fecreanon rm. extras, soace tor boat «r TtTO $17.200 iwfc:i «· 4-TTi m» euiftrr b.t V Bexm ·'m liuot Dvlno rr/% c r v lr« rrrr A p'rtunf t*r.o . . On cu ft. ITM-IIIIM »««. on!/ stia SJ" 40x140 LCT !-· bdfro. pylon W-W V ?H_ C ""- C10i * * ·" »!7fX--V53 «J3wn, M TON£« «EALTY--»O 11JW Loi Aiom'foi Br CE »rSS7 1154 Fenced · . t4 Art4. JA 7: II* ' Mixed Emotions He Old trie New 4-BR.--2 BATHS $99 Pays All F*RMiTYVE ROWeTTHATCCNU BINES ACE WITH BEAUTY. THE VLVOLE HOUSE HAS ICE-H KEMCDELE9 THRUOUT ft THE RESULTS ARE FANTASTIC SO CLEAK! Se*i wa/ bacK HiBft oo Its fcarowooa: floor*. ewTo'rt wrtti ter» eoncnra drive whfcfc eoe* wty tack to a 2 car Crath*4 carafe, CDir,B'e*a wi H'a*t 'ihltat · Bvr-B rm. Ricn earperetf w'Tft W W carw*t . . THE 4CIMG SIZE BEDROCKS AR£ CniPtTEO TOa trvicrt CEWEViftEK GRA-40VAJ k.»·*- en? on w ^i;ce, room for a tan auet her*. T^· «rrtv - ' * LOANS PRIVATE MONEY For IjTandZnrJTD'j MONTH1.Y PATWEKTJ on 2nd T.O.S 41 tow K $1009 - J 1 4.50 $1500 - I2I.S8 sisoo _ tjs^a jsooa _ »ss.rx 110.000 Itrrtrtst 41 fo« CROUP 1 ALL YOU* I!US INTO 1 LOJf A-.ONTm.Y FATMtKT f « t £ AFPKAISAU Hanbery's rgJI E. B R Q A D A t Y CE 4-U-' . Oh ves, for vour fr-raw er rearer, ther* i» a BI-V va.*e ·r7frarx--« ta ·»· of tt-e big toeorma, V.e cauiQ sa en ft on . , Carre take a look. tHvrrrf Tr-r-ri ·nly ere! Tfa fe:a tot ks raned R-t BUENA PARK _ . eod Houi'n . Cora. VD. ng Co R BL _ _ _ _ _ _ kv O'AHER. S'nara ciaan M r : fiaih, scaciowi, llv. rm. ft a-va ·rtr* »-* CBT.. tfraoes. " ^ cTti. DM. . . BElXi-LX)WER .. ATTEKTION BUILDERS! ' Sjjbor*r»tl9n-- 31JCO 19. ff. H-J, test locatiefl ft lowi BjHder» *- ca I far detallt M-l 20N£ : let TJxIOt, fvlty tenced. Vr.al ; iDrao* a JIM. PUSTISE HOME teiutjM 3 twwn, 2 tafli*, t'r.-ir«, M«a. Tr* »*, fcan, kfLSQfl Aomcv 1C4 Aiontfra " - '* LLfLOAJR »A S-TOT ., BaLROWER BEAUTY! · ] bedrBOrr*, la* tafl». feit-rns. · IrFT acola*»! la*** ID *ees c'ean . «i*vrui-al a.rcai h t. S4rvtc* porcX '* re» »« ca-pe^.rj hi an be* nsam* an4 coeiv looi 7 ear *ar*ot. Lardscao«d. iw fi n per ·rarki »r fti'ti» ·nvwfie't M *i^l ' - ficrre* Aaorr* FHA lean, rrave . m antf Hve! HUMPHRIES KCALTY TO 7-rW »4'.J t. A^jndraJJVit. M-l $29^00 , Cec* «.1*s!a kxafien. C«r.e fa *noD0rtB ceoaT. Ut worex fix ITS ft Cider f-tetinn. fcarr* an · B^oerty. tdtal tar SHI** 6u»J- T rra wilt feorr*, «r for a nvr- ' I«nr. TarfRa. COSEUXN REALTY CO. j 1501 HEATED PlU] 20x25 A LavM »* cUnetf at I »0n. T J-bedrooni ftucc* tarr* * . . _ J. A. WJEUW, IEALTOR ^Ta Cart. Bettfvewer TO 7-Vl HOME t INCOME J bdr « rurrMTH. VAcr4. J · -' TtxiH^rttM · **' 4t 471' "T LM 4KJ COMPTON I i dm. «r*oa. Hear L-t tv« ft Vr^^/riaa *»«« a frofrnft. Cat MK JWOFFATT l · *^c r;zs); t ·« A 47iii {- REXLHOD9SCO, I Ice Di 3-ar. «t. wr. G tt«t J *3 t/. r-i j-w Won't Cost a Penny vo-.r In for NOTHING » wvrren-. LtSJ THAU «-jia C»S1 ra RENT i»i!s kv«v meden r-orre. S4 r rr wltt p4y 41 rjst. M cj Ci" C-ALJFY for 1 C.L ».1 4ntf »4rt Of CBS* 4tt f H.f. IC41. *", T 4 ? JJ A E t O E O i your SIGNATURE «r.i 4 tf4slr* ta ewn Irri TCVOBftO 1 * Moir«. Canisf- trg o 1 A R C BATH 'e i DRAPE _ - 1*i» SO. FT. ef c T3B'4 ivlnft. tAie ync* ITU W A L l . T O WALL CAHPr E 1 «nd" ' A ~ watuum clearer. Cw FCNCED ar* c*t« to S jn snocOinc. Full pr:t Farrow DOLL HOUSE I M-ra. Sj'it-m rrn t 4.ti. C4^«^tf A ^4B«X. XIRt 't4 enlv I'ASOOL POOL BARSAIM VJrp b4drm^ 2b4ltl. with ' " 1 NO DOWN TO VETS $+50 FHA PAYMTS. ONLY J82J4 INCLUDING Ptl-- NO mO T.D JONES tEAtTY CPEW CA.T.Y f TO t:3» f.TA, J 50 Carden Gn/e Blvd., GO (1 » k C. Of JJeac* B vd ) 534-6353 BRACKEN MorfgageCompaay T+U-K-O GEN'EHATION IUS1NESS Mixunum Is} - 2nd Loins QUICK CASH IONS TIRMS--tow mm. fI3 LOfa leJdl Blv*. HEmlocl 2-7944 w » extra*. ELUS-SCHRADK. INC. PRIME JIEA 4r«. fltor Mdy C*. CS^OO-' inimgm 4Xwn FHA, APHAfL PEALTY 1TI (41111 CE l-gH4F TA/ler t4i»l In t*n lileil'Kf tor «04Ter friltr; f^i« ri. wm r^co r 1440 eniv. L4« r^c* · «r. til 1441. 1U3 i fcOTW4!fc- Up For Grabs Sf.lt H AT ... $13,950 f'r* u another K.lef Ba^si l I I Jsnart ileorm ran^ia-- t g tam- lt*f kTctien-- arj r^en 1 ti*rt. Ye*-- «B sur* ctn sTemJ M »f,t Itw awrvr tet . , l'i deccra-e tf A »irt trntf rr* W-W carp«*Vi9 M for ra re* ·*n«r» ft ffinr can wot ffielp aw-i won -D* V Does *r» w«r.il fair ¥.art. *^a1 e»ui4l I wy-- fr» r I virB «a karBam vt ra *ert 9 fenced tet-- C !rr.a-rt»r» ft rt'Bft SChoQTS ft BtUpCtTB PJst 4 """HUUTI H tuctf t SUTHlSOS'EFillSTI $99 PAYS ALL COSTS NO DOWN TO VETS LOW FHA $76.53 HOME O'A-KEPi IOA.M IT FHONE At terrrs csmp^rirg ta IANK DATES lavitaw »v9ca ta ss.uc KO fATMtNT fO» » MOS. THEH PAY CHIT »'4 Pm (TA Pec4vs to«ri M rjn. t O A X AIPAKCE3 «T PHON Cerfified Morfgjge Co GA 4-0794 JA7-3»CI ME.-102 CASH FAST Wt Cem« fa Your Horn 3*hr. Answermv Service. ATLANTIC MTS. CO KT» a.fiantte CA 417: NEED MONEY REFINANCE WTK CXrcci Aeer.f For UT 4V 7ND TSu'^T- DblD. inG*i *.-» l««Lt. LO* AS 5-.'. TfHEiT (HECK OL* Tfl CAU. ttrmtL- HA V«4-| money to loan. S'« rt HC i-114; fcl HI RILEY Tmt Dtedj CASH NOW r.T ijf TtJST OEED* i.-i »«-»» KUfiiia PRIVATE MONEY TCP M:CE1 PAIO-TOOAT HANBERY'S rap E. tr»»j«4y CE CRUSADERS IA.H5E5T DEALEItS! CRUSADERS LAlEST DISPLAT! CRUSADERS K-OBE DOUtLE TENS WO»E DOUILE TWELVES W.I T.I. Tour Horr.4. Fumirjrt. Truri Deta*t *r 7 '. Tr.J. Opt* 11, t--7 D«n 4 w,.t CERTIFIED Trailer Seles. Inc. AMD Cer+SfTed Retlfy S«Te» fill E. Arftr4, Z.rfo-.r _ TO 4-3777 cr HA MIDO riEW 15,55 6UARANTEEIT $4960 no. ti«. nc. t?cai odiverv. set toof. tifet. «3»» alum, awnira HARV1YS C. ATLANTIC COV.PTO'. 5Cit LahfwflOd_Bivd. JL'.EJJ *7tl j ·42 CMEVROLFT %. tw pirhuo %i3791 " : *\M£S?£i£ y y*!tTM\- ·y f OCO " Roocfiera~VrW~"tviTr"tf S7S «*-:ve-i cac. As* tor R A Y MAC KEY or-V. ME WTII dlr 'i« INTERNATIONAL Carrv-ail" flflW PAHHUVOOO CHEVRO1.FT ' _ S05* takrwooCf_B'vd. fit Mil Lite Nev, lmrn»cdjfe FIAT il FIAT roo sedan pa*ifw,OOO CHE SOS* Lakrwcod Blvd. . ME 3-BTtl JAGUAR Muit .v*C._ ·43 FORO . _ PAPCAOOD SOT* takewood I *i FCRD Vci 1 *· ' XK.--.a r*n**r -U, new to» tonnfau, r»»f c't»n, W«i _»J^»1 C 40 _Bennett.._ApM KARM.VVN CHIA fr. _y*_/zjsi 1 , (J , iittrtfB. ny- ' --· MEVR31ET CHi ISM. « _ "4*-- Cleon IWf MtRCEDES CRUSAOER CCALEK FOB ORAMGE CO CHAPMAN MOSIU HOMES 1IC1 BEACH BLVCL 1^- CABDE.M GROVE JE ARAWOUNT ___PA» AV.EI TRA-LORAMA ROLL OASIS --TERRY SANTA F£ Tr»eewlne». t5«2 Lltwi TO »-5i: y*fce otter _ ^ TO 4-746S : R'JCKS -- An rvpei -- buy i ten. IHHtTOr E^f L. Pac Ctf. L» j IT CiP bumpen fl27.»S lni.t.1 tor ! jingst picteLTt. WE 4-g24. pir $7 FORO Rinctiero. · _ Vjnr ci«^n._g5a CA '58. FORD V f. P.U, DOOd cona. _ . FORD Finr Tn Auto Ports Repairs 169 417 CHEV. «TBi«. Jafim p.slons, »i r Ers'c elm. 40* riuM I Birrf't, t, Seajlfna *gn«- v.ira Cal-Hvara. AU7O FARIl A T DISCOUNT 7 «lv» werh. Ph. CA 74S · L E V I N S AUTO FAKTl .j*Q_JTfade_SchoaU_ Electric Cars 170 Autos Wanted 173 MERCEDES BENZ · PRICES START AT . ALC. 4 M* 1101 Mdan. TOO* mL «« ·r »:der car lor euulty- Ta^e a^cr aavmtv tSJ n*. *tt t Mart a*, i Apt. A, arVf 4 *-"*· afl »Ai^Rca*ter t W^» ******* |nj» ·49 OPEL 2-Ot. SSft C BOI A'JTrET HF : PEL'CEOT ~k. PORSaiE RENAL-LT TRIUMPH ·*fl TRiU-WPr* T R Rdjr. A retf Manty. Balance 1P9X «» cae» reece* tf.f t-TSZl, · _^BJ. U.fLOjfc E at AUTO STQRACJ tonneau. S'i~ w»ie*i. N'ew cona. _PYtva*». Bnt frHf. 4Jt-M* VOLKSWAGEN u vc, tuiiv eovjHp'd. ' rew, HTjlX by ar'g CE 4ZC*. '42 v* B'ack lie. IX SUNROOF, *d KtrTie*- cand. «K St«fio«Wag««« 171 CHtV. «nm--v ir4*t tw Mm 4 · PLYMOUTH WASON Kitftnt *5« VI Cuttam sin rm- rrgor vrrffi F***r vtti^ff 4 run. Aura. mrrL *K»4. C^U. TlnfH ran. FvwV Itrar . . DOOSE WAGON Lntreuu 11 ·ro"n«I VI MTPOT «^!l PBW4T K401*. Ajt« Shitl MMtO «». »4c» t« Ttnn. _. "HOUOAY'rlAMBLER 3 OWitr Clean Vl'uet UO YD C, PATTERSON ^JTgML.B. BLVO-^ ^- - - _ , ·5* rORl Stotan Waooa, Mf* *-lr. V4. Autorrtanc radia ft tie»*»r. PTJ**-. BaaullfuC tow fnileap* ·agan. Or* awn«r. v.n Vtrttv af -vfVSlSSl-K Opeti eves, ft Sun. JOHN COTUH'J V/AGON TOWN 35 St«f»» Wigon list Hint mj . . ;z;3 LL IvJ. H GA .-7041 ·57 BU1CK WGN. BRYAN SALES : Ca L. ». ITvJ. PK CA « K Actot for Sole I7i t nr*. J137X. fc - _«mrm tx. CA j tta V* S£0- l»w mli»n. »7!W _ZSS E- t4it Altpni» Pr, c* 4 4S4fl ·44 VW--**rlv«*» ««"rr. f rw mffei rw r5So%Vr^^^g INDEPENDENT ClASSIHH) ADYERTIS1N AUTOMOBILE CODE CAR a^vtrrtHra .KCrtrtH Frandilud O«** « only. . CURRENT A/.OOELveh.cM. ·* verTi«.i by ott»er than dea'ei trantfi s** tor 1ft make «*vtf- fsed, ··* ·ssurretf ta tt ne4 ten, BUCK s3890 AUTHOR.rZEO SALES. SEKV1CE. ?A»TS , 9 0 It tO N ^ tv^TE^^SI VOLVO. 4swt Xlnt. cord. C»l AnKqut Cars TOP CASH HE ·**· J _ DRIVE K5S ATI.A EE C«». W. Fr». 714J PC H.a, tor vour "*4iv rfr filrca" Kow. OA 6-7700 ON ZT«t lat« tnoi »4V« ir, t"i wtie«li. r-rw 4wnirrs, l.k« rr«. S4cr,flc«. «7S50 er tril of- rer. TJ11 1. Harbor 1V4. Ar,*e:rfl BUY FOR CASH * A R B O R TRArLEX SALES ft. Pacific C»t. at Kofmand « Haropr Cify__TE J-3SCT.^DA^« fSEfl WT FLteTAOOO foil* CxOdnd-ra H 1/1 tig room A awn mo. 2Ar. CaI- «r A ga'-ft. d:»^ rv'on » ·«. car- Your best e»1 t» _ . . _ ALU M. RB ^ttrrasrer, am. first 1*80 tclres, AJtanric at FloorJ 5[i !! T l! ' 1 »*ofl tanflem. BADE VOUT ftorrit, fyn;, TJD., ear, · amends, tor a nice mctr«* . h ?! t l« F«Tt:i. UH 11737. JEB-OU4 _«f_Pirt. J149S. BUOGEIt tXPANOO KOWES " R£WOOO. »ELLrLO^r» .EPOSS-- 2 br. Iffxii Rod A Cm, »"W dn., tafcf ovrr rvT.ts, Prffll. ' er JE 4K«0. RIVATE party JSxt. -55 Cfear 3 br. TroHtfSpoct U5-A C'AM" 10'» odr-n/ Horret Troilert Wonted H5-C PAYMENTS TOO HIGH? »--TRADE DOWN--* CIBSON JWXITOWS L.B- Sivd. L.B. CA4-T7*! LLCTO C PATTERSON To pv.cri tDr Cl«an C4r» mn IONS IEACH - ». CA~4 Ull . x .. § t4 JAMESTOWN CLOSED SUNOAT cSTiviTSi; _ _ auyr HA V4M2 M.G. Auto Ports R«pain T 6 T Auto Parts A Repays 1*f WE »ANT TO rxr u^e* trj-'er*. From IfST 1« iff w:d«. Call now. f R r T R A ? L C * SALES ^y.J^nmiTa'* DA 4-rOO cto. . _» i .nife__ CAW TODAY tor your tr»inf. C-*n» Snow's Tracer ae KS5OB3 ***. t ._*_'je*i*._eyes ; _T Q_j- «74. "woutb jiki ta buy a c'tan *·"« · ·T from »rtvaT» frarty for CJ*IX LATE rr-odcl T9- t»'f co~rr?4 "*0. w rt pay C4-.H to pvt. B4rry. ^C'A_2r.*l Matorcyclei.Seeoftr»m YAMAHA ELECTITX ITA«TE«. «3S Vr- IONS ItACH TUUMfH 4:4 W P4C. Csf. HE 4-DI^ 0 PE _": CAT_KIQfTi YAMAHA-B.M.V/. VJTCHLCSI -- HO 41 . _ ACE CUE SHOP Hir^^WhJt WeJDj:^ .?!«'. - II c'SSi, A«IH« t oiic«"u" [t "'« IMign.C'^k NO MONEY DOWN · 24 Months AU WORK GUmiTKO II HRITIIt to PoV ^jn»ar^*r»-« fx WXCam^ A»pr Cr+/t M O T O R E X C H A N G E CHEV. NI-^U 5159 fcon t FORD MERC. $179 DODGE PLYM. ·4.--U $169 SHUT ·uu FORD MERC. ·51-V $199 ·4 and 1 Wier; inNR RFATH 3525 L B. BLVD. LUHb BtAGH PHOHE EA ^^ ENGINE s A.M. to 7 P.M. REBUIIDERS iVSB!^*;* 1 174-A FOKO CM. rumttie _ _ ^ _ TWpOEL body, fbr to*ioB Wo joas 175 . w«oei. new va^vn. inck wriTfl rx Ma^v ewra^. Tea ^O. 12Ii Ximer,o. A B T. X t-j JCC7 _ J44? 'S7 tjtct 4 dr. SoecaU Airtam. PIH. wti.Tewllli. Or* BadL* fREE 1 »r. pjrtj labor wr.l |jar. MANNING MOTOHS - _Jt« Ler» Bfadt B'vtf. L. B I? BJlCt ShtrlarK. Red wtm red vir/l inter'.Br, ftucket tea's, «V~ few. power - . a!* Villa Aria^e'ni Atltrmc THUNOEStiUO Covioe. Ya-jr noiie ef * fb'ue B. white), firti c*er 4 f AdTQRY AIR COKCu IOK:KG. Bom venr cem *i«i «Ta Via AnaFreim Atunrt^c · · U BU1CK Setfan V I. autcrrit.c »:n ^AMI-AXIOO CHEVtOLtT 505* Lafce*ocJ Blvd. Mt 1-C7II __ __ ___ _ 42 FCRO 4 dr. IT*. Wan. V-S, au*« .. rad:». heater, BWT. jt«* · ntvf PASKft-OCO CHCVROLtT S0:» La*ew9od_Bivd : .__w,E.__J6711 0 CO-"\£T S'a Won. 4 tvi- airf^ rnjic . . __ _ 1/9V PAtK'AOOO CHEVROLET ^M^ LaKe*ood Blvd. AJV£ iflrr JRFERJ . . . extr» torg ttarion waoon. rs» PLYMOUTH, runi aoo A *CTi Wall ca^n efter, 313 t. Market OA »J«t._^rt». pty. *S4 FORO Country Smjlre Station VJagon. O*1g. owner. Very rt»i YOU'LL URt TKI1 CAR. _ _ __ HE»_4«M;_HE»II.B _ ·0 FORO Courlrv S*4an. tfthT JPwr. iT^vrknj J, ftratirs, few tire?. Xlnt. cond. Load hrveierx. $1 iw. Private P*rtv.JUT*_*_li77 :- _ _ * rORD"Caurrtnr Snlm. CJeai, air tond^ power «eerlrfl. autom. Cesd rvober. «Si Ptlv. pry. 'pA«K*'OoVo(£V*5Lif » 14llw(xtf »l¥tf. Af.E ».T _ _ '37 BUICK R!v. ra c tna. _ __ 2 *r. HTs. Kew BUlCK *.;» ere, eded. Tn$teM ir« « i KE !fi ull *' 1 " . I'" 0 "- «· njttc. RftH cve^IOdd' urirBL fcc. latt ai8 Oft MAT. C A 41 , NOMAO. Chrome - draulic lift. Doat » fir«. R K Q r d prav*r. Perfect rvjnnlrB cord. CE i4~FORD Sfa «Vgn.~~ aid 1 Ih^ AA.-IO, ewr. steer. *:» P uff DT. f j dei'ven e-ac. Ask for RAY A.*AC- _i£YjeriN,_V.E 3-1 ill dlr._ -57 CHEVHOLtT" 4 door »tar,on A,*'tor JR. RI*CHAIIOOM, l/t OT1 tfir. *1 FORO Country $dn V.'«aon VX, It H., pwr v*rv * trlii. J . *· ll*MHl ,, »' CADILLAC 40 YEARS '4T LONG BcACH : *d-H*c Sedan Je VTtr*-- I «.' oBh Ro» B*pe wTti mate** lr« in*enor,. f./n power egy «*d *r« executive cwritr, tDv card:- t on feejjtv. A nur* ·*· prut D« TODAY ia»s ONLY 'II Catrrrae *ir* I dr. Hantf-on- wh.re witti fovtrv B'act ft wnf« kr^er-or. Fun po*«r»^ ft A r eondltarrd, Ai Immacyla^t a* 1 * e-wrer te*et r«t look i ft tfr'.va I he new TODAY vws OKLV HALE YOUNG FORO TWO LOCATIONS ' t»3 E. rocific Cojst Hwy. . ?ua E. Aji4^c-m ct tas4 -- cr »·» CREA.M PUFF COMES HOME I960 Coup* !B VtfB KH fce«n driver* BrW TI.SCT m.!« fc* a *orran *fi« tnewi to* n ear« for. and «:* ta»» d't ef her fln« car ».'a toidl it rew, an* !·»,· itrv- 'P FORO nice. KB ta*n fifeoec _»j_?.M ma. drr. WA j '54 M£RCURY turry «ot. _pav V** 7 _ '41 CORVAm lakewoo^ V.'gn. S^f ^*Ifa5offtW/ V W Vll '~57^6oGE~WGNr$399 _Can financa. CHr. tS3B IB. »'v. * 3 ~ C H R V S . New Vcrtrr «ej: K* 8 "" " 'sTi. . - Mfr rnoTor, ti r ri P4 ; ni 1477 E._AN*HflW--DLR ___ V CHEV 4 UT Sta""W'aaoi *"· 1«7 E. Anafrm Oir. '54" Dbbc t S'erfa" VaTi Ofd. ef. LMO iM V-» FACTORY AIR COK9lTIOfim« # -- $3495 -- -j!V RIDINGS CADILIAC lifll 2S_tafff_Beadt_tIydUJL. i ^i ';f CAOrttAC CDUH O* Vllle. Or* ef Caf.iac's moil peoutsr r r»de j * "'·-'· wftti imrr" ' ' " * " Jfife^er. "if? VT. ft Af ante .^ CAD.iLAC-Cce, ae Viii* -- .ti, »rt tvaTtier, tnt. ar ca- lonnB, r ecfrtmie Eve. T3jc» ev, s»1 or trade. MCTl cv* ft"v4l C . CaH Mr. C»r*-i - P* Pa *- ·afl CAO. 0* '43" "PC«O "Caiunttir "Soviet. Po'*«r r i4 CMEVrNornit^rtbuitt ero7rr* _f«.rl 1 e-rt cpnd.tlan.Hg 12163 '4a"DODCC Vat:w waflgi, ».-». Ii73 toronado Av«. _C V** 1 . Can fmanca art. Dr. n^~L.B. B1. TiSTrucksaV Troclors HI Tracts 4 \ T r a c t r s Tit * Wer al W-ar*^ Fa L Dual tO tre*. Pur- :-.»» B teryicad ty RrfRir 7 jo«:e. Near P* · Venfe ft YAMAHA-RABBIT = . JOE IIOCNJ MOTCICYCIH SPECULATE Tut fiarr* att ·o wmtr rr'aT, lean VvopCTi. Ban. After tar lasv Juri $1*500 Jil-i23 1 .V, CYPRESS EASTGATE V rjo-n. 4vw torcM air tt4 . J 5 ? K3* 773 tT. REX U HOOSES CO. ILE^TM NSTEK 4 · ks. V «'»xrinira-«r *n HWV. ;* 89J-7574 HOMi IAH5AJN UrCtD PTWMiclAf horn* 4v4n . l-l4ym fvntrv rm. l *«!«. C4rpv4 »vueu«. wonMr* lunr ctn rout ov. r « p«r m*. ATKINSON REALTY 134 «4X4 TA^or »FE] Cffti m I p m.^oH 10« trr« A LTTTUSAD! luf n 4tnm K Cl. Corri 4 iorrt vvrt rr««4. Y4v ·» S · t4rB4iii. 4kr« t fAep«En« v«rv n . a HOY CONM |4'I »«^mlr-iy II. Ct tf *«r:*r, 4-br^t Mm. fir. Golert- .» T 41 Trj-jL »ra in. 7i4 niv-i I :NO TltUST DE£D fjrtl'4 (32 er Mo-e WenrSV 7*'. !'·», Al Out Ott J, Ittl M-41 t IIOAOV/AT DO MOT O STv«» CXCJrAIT ED WIUcI HE Mill _ Airplo«*t 41 CElSMA~i*ri4«* f WD Trust TR EA . «iirO «iO"iEr. * I B J _ _ i _ _ ·43 MOKCA la tTV _ «cr4"-t,ler. ti-S. '42 TRiuv.fSl Ta'far i.lru». t'1 i]||[[|]lllil!l!l[!]lll[!llll[![ll|]|lll[lllil!i!llllilllllil[]l]llllll[ii]l!|[li!ll!|[i!l]|||||lll[!il]ll|[!lll| | Take Giiess Work | j OUT OF 1 1 Your Truck Purchase | LET OUR STAFF OF COMMERCIAL I TRANSPORTATION EXPERTS TAILOR 1 YOUR NEEDS = -. - »lttS FuB »cw4r A vmr ih4r». lAtFWOOO AUTO SAUS I3T7 LAEVTOOO ILVia. Jfc'l R *r*I 4 Ct? JB,CAD.urAC~(4ftv. laautiM".*". MII. V-4 tir ma. w'«. *o*n. Tp-A-*,E. H71 Ca'«-i Cr»va 14~f ADrtt*C~cc. d* Vii't A^-« , rad * ft titt-vr, »wr. crrt, wrv »AY *LAC.E"BOF, PWerajr»-Ca»rTt 17*17 teflfjcwer tl_lg_!rf. T0*r ""51 CADIUAC CPE. |m wit i wHcixi vi nr urct. OSSOIITS KTH 1 CHEUr Co« *· VITI ** n ILrn rkt r.« _t^47 Mrt. Johrarv fct ·5* CADILLAC' Co», Pu« (o-««r *tf1 pr'c* WYtT C A 44^4$. _ _ ·SI CADiCLAC 1 Or. HTT. FaJ "^·ood 1 . Fac*orr a r. S. lt'««-* I5T7. «.f 3 mi IperVCornpcrt _ BELLH.OWER CAMPER i = SALES * Trea car* * V.rxrj i M mrgtf Trtrs. » ·» rr* ft v M triK ki UNBEATABLE | Supermarket Prices ^ cond. ri * '4? CAD C*« **» v i i i e A . f . ie«^e*T "si' c * orc»#~~*rvr«rF~»vp : *' - - - ctfrr _ _ _ _ tCBS C A V P I t " l^r^IS rn« Jocr" on- 1 ---- BUT AN E"iTv«ir taMi»,~ict~aoVn Omeer iiz« comtmat.on aave'ec. «*4 C 4S II fOi f 1C» I CVt 1T»'I »raku« v ^4r«r_ A l.Md ON NEW and USED · 4-WHEIL DKIYES · riCKUrS · UACTOIS · WALK-INS · t-CYU t V.I · STAKES · OUMfS · DIESEL ---^1 HARBOR CHEVROLET ·-«-**-.--**-i^-,3 = 3770 Cherry Ave. GA 6-3341 = c. t4^»r C U'iS p 0«N SUNDAY NHtt GA 4OM* s v^T^^liiniiiniiiiiHiiiiniiiiniiiiiininiiiiiiniiiiiniiniiniiin'in CMtVf CCIWVf ,.-·,-j 1:^ 1 fji 1t .'.1 |1 W. CHEV'TWPALA » Ift. .

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free