Independent from Long Beach, California on February 25, 1964 · Page 18
Get access to this page with a Free Trial

Independent from Long Beach, California · Page 18

Publication:
Location:
Long Beach, California
Issue Date:
Tuesday, February 25, 1964
Page:
Page 18
Start Free Trial
Cancel

B-3 -- iNOEPcNDENT u * 1 l; ** **"·· T " t * *·*· "· "*«, eryieut CITY ymnTiso orrieui CITY Navy Ships in Port NOTICE Cr F1UMQ or Aiir.itMc.NT Notice, ij trre.br gleem kr tka Otj iderk tt tie Car c/ Lore Beach. [CaHforsia. that tha Cttr U* . . . . (of aaid CUT tld. ea tha l»th «ar · · t-ijal Hatica CJ« arlth aalj dtj| _ 4XM i« tt»»i eeme« u k*i« coaaeate* t* t!» harta.- Mi locate* at IISJ Curplaa ' ' *·**»* i**t**v*.CMXi m i*.*»i atj Clerk ef tha Otj «* Lotr - · - .:*.. 1X4 a I.B.T- that a aa!e, tracafer at tit aamf via t* icale. ait tbe .-., -- - SAXCT . of I44a Ltadea -._ Beach. Cillforata. ·B ta EGBERT F. c tht Eri - - vhka Knulntioa of ,?{ launtjca rcfcrcae* la herrbr maj* tt Mid vork er Building Permits TIB vear, CUJaVUl. ' . JoaroK C. Cower. aoSKen. HI t am 'Er.^.Srtjr, Kftllteei. Hat Meckett eouJderattom therefor win ta taia.-,;,},-.^. .aj, r ,^ lal a cr after Varck *. IK*, at J« Br.TaKTaiSSic V. .ra. department ef tka rallea :££**'· ·an/onla Bank, at tilt Lomlta ionlerard, Ixnlta, California. twte* Frbnsarr 11. 1M4. Cellerr: Xaary C. Barnhart Brram K. Barahart Fojera: Xarfartt S. Miner Sooert r. KUler UNITED CALtrORNIA tVAN r«K 2S. 1564 (U--I.B-L mma Ave., tlJOOj aaraaa. Cm! TlteaVr. lantlc A»e^ ««; ·ulUen, cartrao- fn«KeVl«ariwv refrlaeraften. X17 K. «0«. I CCm traa. Horn. ajr,c 13 re An. lUItt CalAa- Canelllaal Ca. lamrajor. I Feoexiakar Ca adaliue, tat Atlantic Ave. SlJOfc l«ner r-""-- ---' ^- Caraflna ML ~ tavei Ca^ i , ffJOQ; Aon* Houilfrfl ______ at 19:30 ---- ,, aall «ar. at th« Chamber ef th« Otr Ilaa of fall OTJ. u ti« Uai and plan IShip Arrivals, Departures MarM Fscfcanta ACTIVX VHUU M ran ta . bea aa4 vbera reRted ia aaJl vork cr meet don* snder Keaotutioa of la- truloa No. C-18IU cr 1» iald a^ ·euDKBt wia b« heard %7 aald CUr Council A3 pencil fealrizr t fc« heard. «i«l'. rriur t aa!4 data, appeal to tht Cltr CosncU ky fcrleflr Ktatlat la »ntmr. tha rrmsdj of appeal AIT ckjectlol zct Bad* la the, mu- aer herelcab«T« prorijtl. ahan be ieemed totraurilr Talred. and any perica entitle 1 to appeal ahan be MEN'S RUBBER HEELS 89 LADIES' NYLON JLOc HEEL LIFTS V/s O / l-MINUTI SIITICI WHIlt TOO WATT OK SHOP NUWAY SHOE REPAIRING M TINE AYE. -- Esl. 1120 -- HE 7-40M 823 ATLANTIC AVE.; LONG BEACH "S* HE5-5563r : , . . · DBTAMO MEDICAL CENTER 21350 HAWTHOJINE BIVD. · Pd.'37 I-2057 TORRANCE "Tht Hiirinj Aid Centm Yoiir Doctor Kniwt" DID YOU KNOW? ' / Tact lat en ktejrbfj kn*f cat M karaea! wM Wartaf alaHJ W« aif. cetf tbot }·· IVrat canaJt Taar If · iMrlaf ajlaj b rxoaaaiaadad. · w* k«T* AU STYIES at BUlotEra tramltf or aWi aael «1A tar «B car* . racrira Wvtaf lanex. IATTKJEJ -- COIDS -- JHY1CI 04S NtaTdiri W«lc»Bt Ttrai jltiltUt FTM Ftrltn) -- Frenl I Rvar CTAmiol Soc Ci aiav. "g^-^tvzzy^* LaMi t Tel _FA )i 1 B %^=»!t* ,._ Mariftmc Fr ' Hjmtwrt eVnvrlcm --f-j*. D** t»t Frt. - - -*. *- ffl^^r* . «». M. S«n Frm «S. la, Maun an Frn Frn Fran Comt« _ 107 ftjrti JkAartet , i3 E «iut St.*- Urw ~ ' Ollv«r JL Otioii .«. Tftocrjvautj e«n _ TM rUTTrara UfW ! _ _ . 23. San rrvi frt. M. Rtynlvr S. 2i VokoMfri* re. ii. S« Fran tvtute Ouu njbl Taatat »«n« AAKtanfa (Pan) ISM . Calltamla *ear rt ^_ KnevllM (Norl E Iluna Mara IJag-Tkr} Yo-xsham* /«L 2S. Un Fr*n .. _. FtO. U. Aenr.rtT.fj .. _ ArifJ.ni Wlir-ttmtawi Ftb. 3i tlrnf*» ^12 Cvrvniirxlfll J.Ae9«ll Fib. 3*. $*i Fr«i MONOAT Fran Ooaratvr I i C. tml 1 racrflc F l Fran Fora-Vine : --Totuvama (n« Kalun KK -.. F^rt EuulvM ftaguenav SniooEro §onrh*« Rr Ane -- l^ort Euulwl aUaMnvv SJiioolir Y»n.Aiir.i Wn Uwl L»7 Stn Oicge YVTI.KIUTI Lint . ,^* VEISCLI BUC TO AtKIYt TVCUAT T-HMT ».ra ju^*i (Non nt . *isw»efl (Nor) 1 . io*lD« eV«r* (J» V* - «Qr9«t cub) znA . a««ffmunO G * ..iblrtcei 1 F«. 3S, CrlstabS Far E*st __f«*. 3. S«n FfM ^^taejalr. ,, M. -Fab. n. umitioi eb. 3*. Yekonama .Yokohama Hugo Men Cora. . . , -uncan Car aite Material Tar. _ f«. ». San D tDO .Cmenada M^nublshl Una Poffland Kjiutscn LJnt L i-- Frtu Pacific Fw t»i» , - __ FrM Ct*«rKOlombl ir» ___Ftb. 2tV runti_ _ -- rran Am#r. rr»n. Lmw Fea. ff. **i Di*oo KM O-Amtca Soe dl Mn. _Frt. 37. San Fran it* V»*S BA*r«« F«0, 7», N«( Yort tf eiach *t«vs« Inas. Tixnn* F.A. Mw Caltf Ci«cft ieraVid {Norl IS-f _ :« *cWUJ^-i^3.r P*"V*«^^-f« OJ*t- Koart OvTiavnic Shiooina CJ») Lt 21 NAorYh^atf lirw IJn« 'J Fit.. 21. Yokoh ! L»-» ^_S« Oj«o wn, .«,. ^JjjgM i Legaf Notica OFFICIAL CITY PFtlNTINS NON-RESPONSIBILITY NOTICE. Council of aald OtT ot Leer Beach Notice. It Lertbr rl'ea kT theiim the l!th day of Jme. IMS. to vaderaicnel Carl B. Rockvood. JrTM mhicb Braohzttoa of XnttnUoa r«fer Tullmx at Ul Orizaba No. LOBX nca la hrrebr made for a desctip- F-each, California, that after the tion of aall vork er IxaprovemerLt. elate of February O. UKt he ' ajdt tx reapoaitle for any drbtJ. 1 · llabilltlea, or obUcatlona iocorred ff ao7 peraons other than klmaeU. ' Cited Februrr 24, IHt * · (aimed) * CARL, B. rxCarsrooD JR. l-ui. rtk. a. a. 27. i» «a--LEI. OFFICIAL CITY FAINTING, . NOTICE OF riLIN OF ASSESSMENT Notice U hereby clTea kr th CUj CVrk · Of tha City of Lour Beach. California, that tha City Enrlneer rt iald Oty dli. OB the mi dar cf reoroary. Met. Cl« »!Oi tail City Notice Is further fire* that *»: Clt» Clerk loci terefcy fix U» ITtk dar of Uirch. ZK4. »t 13 JO ·'clock XVI, of Mid *2*r. *-t tbf Coucril Ch*mb*T of the Otr Hal of M.L4 Cltj. u th* time and place vhfd uti] »-liere *J p^rtocj inter estel la laid vork or imprnvem*-.. dona* ^B-IT P.pscilutloa of letetticn Xo, C-1S775 or im 1*14 *a^«»men will W fe**rt l7 ···Jl Otr CoanriL All pcT90Bj 4e«irlnc ta · feriTd. i»JX rrtor tw L«J4 ette, «ppf! to th« City Council fcy brWflr »t*tin in vrttlur tht troandj cf appeal Aiy cb)*ctloa not mad* la the maa tftr hertizaboTt prcrldr!4, ahall t Sf.SaS'foVSe'toSrOTSen't^^J *^ IMl »*«tarilV walTto, and an ^fSSnff^iafPSy^fi-rr nr ^ r "°» entitle 1 t appeal ihaO t tTrSr-jrS MTIT AvrTri*? d " m '* *· * 1T * consented t» U OTjXwSa ATT^SL^mS^J'propoael asaeaamest. Vt (AJKJU.*A AVlALIa. C**WI.I--»i " a _ . . , » TlfE TOLDX) ANI F-ROADWaiT ( It-VRCARIT IA, HtAKl Vr ZJCX Im tbc Cllr of Lour ICeacli, aj d*-l Gt / C1«rk of tb« City loH-ea ta Etsohjtio* cf latentlott -SEAL «f ton*; Eetck ICo. PUTTS. dopteil tr th« at/ PuA. Fell 3^ B, UC4 2t I*B.I One quiet fact Ordered to be Sold at PUBLIC AUCTION By Order of f he Fzeeufor of t/ie Esfafe of ABE TENENBAUM WILL BE SOLD TO THE HIGHEST BIDDER * TREMENDOUS INVENTORY * I PI 11Q ntBSaB}t °' Itera « *«pr«$tnHng · lUW..* MtrrJiaadii* el E»«r» Category Unredeemed Pledges SOUVENIRS-SOUVENIRS NO OBLIGATION TO BUY I p.m.-2 Sales Daily.7;30 p.m. ^ Ttfi f« o FarfJof Ujfj.j cf Vtrclaitf7tt fe It SofJ tA*lt« I tati CaiMbclef I tWOCVlHJ BUMOiiiDl I U»*ar bntanrtwae af I Iaai2s VrT/tV.7." I tlQUI3*TO«J I X'/rVii LUCCA6C · tuiJmii Cj»ii1»i | I HI ft IWttCAJ. MST. | CvtwHrUiaMi M«a*ajn«l I Cm«*l»A»I When all is said and done, one quiet fact about filter cigarettes stands out: Winston is America's best-selling filter cigarette because Winston is America's best-tasting filter cigarette. Are you thinking of changing to a filter cigarette? When you do, make it Winston. Only Winston has a pure white, modern filter plus Filter-Blend up front--fine tobaccos specially selected then specially processed for modern filter smoking. Best of all... Winston tastes good, like a cigarette should. flu HiiaYtls *l irticlii Til Iininit It Mullii J LONG BEACH LIQUIDATORS (49 E. OCEAN BLVD." l ~" LONG BEACH free ttrUif ,1 rkfarfa- /aft farl. Ill 1. Ocaii NOTICE TO SUBSCRIBERS If TOU DO MOT 6tT TOUt »I6UtA» CAUlM DtlfYIUO C Independent I va v21 aTeiTrer H ta vea te a Oar itrvTci d'eaartieieat ri ayea. antH It «.m. toealaVri «n4 anf] 16:30 «JH. Sand'ayB' A*l laf ffc a circaTatToa 0*1 at. · i tOKS ItACH ««· UirwOOD __ HI I-1U1 f AJT«;«. Ia8fe.tr. faraaiaaaf _ TO 1-1 721 J laart 107 Ar»«.__ _ TI *-7JI4 ~

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free