Independent from Long Beach, California on January 23, 1975 · Page 31
Get access to this page with a Free Trial

Independent from Long Beach, California · Page 31

Publication:
Location:
Long Beach, California
Issue Date:
Thursday, January 23, 1975
Page:
Page 31
Start Free Trial
Cancel

' tW-iNDEPENDENl (AM) PRESS-TEIEGRAW (FM) u* swciv. C.M., TMTM., j»n u ms Sato "W M (Mil Wit in CIIH ei». New York Stock tjichanvf prices: , Si* A AbWU1.33 13 1» 48'* 47H «6TH * H ACFInI.60 9 » «»* W'» 4(Ui * 1 AcmeClevi 7 ? VH 9H ?4 - ''* Aamuo u 4 · i-e --. :-j -: T.I MmEi.?;e .. 7 1* 14 !'.· - '· AdmsWitlii .. 17 7 1 - JH I** J 'i AMreswg .. 47 4»4 ··! 4'*- 'i Advlnv.ttf .. 11 |)« 8 B'i · '. ArtTwLU.W 6 MS 7t v i 30 »4 - ' J - AetMLfpfl .- 3 31 31 31 - t Adman* .20 s o W.. It f AilpentiK S 14 3'« 2 I l * AlrPrd.30b 14 SI tt4 47H «4 * *» Aircotne.M S 59 13H 17': 1?»* AJ Indirttrit .. 13 1H Pi IH ·» H Akrona l.» i 13 ^2H 13H 13H Aue«..il 6 7 10H 10'? 104- S Al*Pptt.4l4 .. tlO U S4 H ' 1 AlaPpf8.?$ .. ISO 71'* 71 71 - 4 Alaska Intrs .. 13S U't 104 H'l . ·: Aianvin.« S i U 1 -. 17'* IT'-* l » AlbertoC .3* 17 7 54 SH 54 Alt*rtv..40 7 5J 13H 134 US- '» AlcanAM.W 4 135 70 lUi 70 · '» AlcoStd.it 4 16 IH I'* IH AlmnLb.M 17 H 144 1S»« 14H - H Alexdrs.lOe ? 4 3t 3'i 3'*; - 'i AlisnUl.Ue 7 P9 S^ 44 4H ~ h AllevCp .45e 3 1 7*i 7H 7t * 'i AllpliXtl-40 3 IS 33H 23 !3'H · I 1 *. Att9Ludpf3 .. 7 33 33 33 AltflP.vl.53 9 S3 14H 14'.. 144- ^ AllenGro JO 4 10 4H 44 4H - 'i AlldChl.60 5 91 2fH 17'* 2*4 AlldMnl ,S4 7 1 ll'i II 1 ! ll'l - ''. AlldPrddl 4 3 13H 13H 13H · '· AI,dStM.» S I) 19H 19"i 19H AlltJSupmkl .. U 3" 3'i 3'i AtlisClul.lt 4 58 7'n T'i 7H. Alcoa 1 3* 6 S7 79 TS'-i TV - "7 AtTWlSug7a 3 77 324 31 't 31 1 '* - 14 Am a 1 1.75 t, 11 33". V', 37^ ftmaxpfS.25 .. 2 Bl'1 11 "l Bl't AMBAC JO 4 i 7H 7'i 7»'- Amcofd .74 4 44 3^ 3H 3 J i * l 'i A'HesS.30b 7 W 17't 16H 17 - 4 AHespfJ.50 .. 38 « 44 44A - "i AAirFltl.44 7 151 9't P 1 * 9»i ' '? Am Alrlln 1! 713 6 1 * P* 6 A Baker .70 .. 13 4"i 4 * ' » ' '* ABrnds7.56 7 M 34 33': 34 * 'i AmBdcst M S 7U US 16". ItH "B AmEildM.3A 5 16 7 t'l 7 * "i ACan250a 4 31 30'-B 79h »!i - H ACanufus .. is am 21 7i" 4 * " AmCenWtfl . 1 W 1^ J* - '» AChalnl.70 4 4 16^ 16'* 16". * ' ACyan 1,50 7 Ttt! 77 71 'T 77 * ' AmOlSlil-SO 31 14 11": 114 It"; ADisTel.53 10 13 70 19H 194- ADolpi-Ma .. 1 UH 11 H II 1 ! AmElP* 7 7 749 IFt 17H 17't - Apamiiv .It 3 19 43. 4S 43, _ ' AmFin.70 .. 10 4'-; 4'-i '·. - AmFpIl.SC .. 143 14 14 14 * AGIBJl.9te .. 37 73^-1 73H 73H - AetiCvl.37 .. IS 16*i I*"- ItW + ' AGnlni.M 4 M 9^ Vt 9":- ' AGInrtl*) .. 9 19'. 19h 19H - ' AmHofst.?!! 4 17 10 9^ 9^i - AHomt.80 71 773 7BH 27^. 78'3 · A Home Pf 7 .. M7fl 1?fl 178 -- 7 AmHOSP,30 73 170 78''^ J7'n »'* « Am Invest .. t 3'i I 1 * 3'n A Medici .17 S « t't 3'i 4'i » A Medtcorp SO 6? Tt 7. 7 - AmWol .70e S 213 4H 44 4'7 - AN»tGi2.S4 7 74 37'. 3i' 37 - AmSeatino . . 1 5 S S ' AmShlp.« 1! 6 6*i 6'J 6':~ A S m p l t l S O 3 157 It 1 ': lS T i Wi ' Am Stand .60 4 77 11H lO'i 11H · AStdpt4.7S .. IB .'t 45 45'* 4 AmStprll .78 8 34 6H 6'7 4S AmStores7 4 9 79'i 79 »'i + ATiT Wt .. 1072 9-16 '7 9- AmTtT 3.40 9 SS3 47 46*» 47 ' AmT4Tp(4 .. 97 Sl'i SO*; SI't ' ATTp(B3.74 ., IB «'j 44'/j W-. * ATTp(A3.64 ., 41 43'i. 4] «"* AWalWk.64 5^ 9 Vy 8H 84 AW4lpn.i3 rTO IS'l 154 IS'? Afneron .M 3 7 9H 9H 9H AmPiD .10* 3 77 3H 34 3h » Atnctekl 6 7 11- in- U*i - AWF In 1.74 6 SA7 17 IP? 11't AmtaclfiC 1 5 16 17*4 17' i 17*4 AMP Inc J3 19 1*4 74 23'fc 73^» * AmPCO.«a 3 ? 7 1 * 7 J 7^i - Ampc» Corp 3 37 3 V* 7'i - AmrcpCorp 3 1 I'v 7" 7'i Amj1ar7.lO I tt I7H 76H 77H ' J Amst Dfl.45 .. 2 37^ 37»i 3 7 ^ - 7 Amstrpl.6* .. 17 B'i B't 84 · AfnstedSTO 5 101 43H 47H 43^ · ! Amtei .32 t 27 7 **i 6»i - Ansrandlp 3 57 16 1S4 15 3 i AnchrHI.OS 5 U 14 IS 1 ? !S*» + AnderClavl 5 7 71^ 71H 3IH- Atiselica .1? S 54 S 5 AnsuICo 67t 4 14S U 1 * 14 14 AMChe.SO S 78 104 10'? 104 APCoOil.47I 3 7 104 10 104 . ApecoCOrp .. 78 4 J 4 4 APLCorpI 6 34 US II 1 ? 11H Appwpf7.40 .. liW 63 63 63 ~ ApolidMafl .. 75 7'i J 7 - ARASv'1.46 9 53 57'; SOU 57 * 7 ArcalaN .36 5 14 74 74 7'i ArchrD.75b 9 162 174 16H 17 * Arctic Entr .. 1 7 3 7 Amtar 4 13 34 34 34 ArijPSvl36 6 174 13** 13H 13 1 * * ArkBett 4 16 3 5^ 5^ 5^ - ArkLGsl.70 5 33 !3'i 72^i 23 J AflcnRltvD .. 41 14 P.. I!* Armada Cp 4 31 6'i 6 6' » -- Armcol.Ua 4 777 7Sli 75 7S*i * ArmP2.10 .. 4 26'7 764 76'7 4 Armrp(4.7S .. illO 47 47 47 ArmstCk.92 9 37 71'? 21 21 - ArmRu 1.M 7 16 IS IS IS -- AroCorpl S 7 IP? IP? IP 1 ; * Arvlnlnd J7 11 M T^i V~ 7» * ASAl.TOe .. El 65 1 * 644 W4 - AshdOill.40 * 33 184 174 IS - AsdDrG1.40 5 103 174 16'i 164- AsdSpgl.40 4 1 IB'' IB 1 - 1B4 Athlone .40 3 54 7^* 7S 7^i - Attcol-SOe * 12 54 S S - AttCvEll.50 d 75 14H 14^ US * AllRlch2.50 10 400 84"? W4 M 1 ? * AtlRc 0(3.75 .. lIS) 484 4B « AtlRchpU .. 1 1474 I43"jl«4 - 1 AllRcpf2.BO .. 166 574 544 574 * AtlajCorp 75 IB IS P? 14 ATO Inc .70 3 74 4S 44 44 AuIDalJOe 19 43 374 314 374 4 1 Automlnd .. 3 74 24 24 AvcoCorp 9 38 3S 34 3S 4 Avco CP «vl . 16 11-16 S 11-16 + 1 - AvcoCPPl .. 7 134 134 134 4 AveryPd.30 14 B Jifc 74S 74S - Avislnc.40 6 25 6'? 64 64 * . Avne1lnc.» 7 40 54' S'i 54 -- AvDnPdl.il 14 603 314 304 314- Altec OilGs 15 70 154 14» 154 B BabcVW.BO 6 60 174 16S 174 - Bache.lOe .. 47 34 3 1 * 34 · Bakerln.20 S 16 54 54 54 BakerOil .37 21 522 35 32H 344 ' 1 BaldDH .iOa 4 11 74 6S 6S Ball C P . 60 6 S 124 124 124 BalGE 1.96 7 137 17*i 174 17*i ~ BanCall.34 9 13 144 144 144 - Bandaglnc 21 IM 274 764 264- 1 Saner Putit . 14 44 44 44 BkotNY2.?0 S 3 284 264 284- B k t r i V a S( 5 ,,13 US 114 US * BanVTrJ 5 ^52 36 354 34 - '- BarbOil.BOe .. 1 704 K=i 204 · BarflCR .» 13 50 12S 12 12S - ' Barnctl Mts . . 7 3 14 24 -- ' BasiClnc .40 3 2 7 1 ? 7 1 : 7 4 -l BateiMf 20 3 3 154 IS^J 154 + ' Bale Ml pf 1 .. 4 19^ 194 19S * ' Ba!Mnd.« 4 B9 54 SS 54 * · BauSChL.M 9 131 24 27'? 34 - P BaULab.19 39 379 33 314 33 4 s, -BavStGl.BO 5 9 154 IS IS'? * - BavkCiB .32 . . 2 4S 4S 4S l Bearinp K S 21 164 16 164 - S BeatFfls.72 11 161 174 174 174 ..Beckmn.SO B 39 194 19 19 - \ BCCtpick « 16 24 3i* 294 30*i * *. BeediA.60t 4 11 BS 84 84- 4 Beker.2£ 7 97 19S 19 194 BelnjP.50e 4 13 1J* 134 124 * H " BfWHe.30b * 9 5S 54 5S 4 » Bell How .84 4 60 12'. 114 124 * i BemisCot 4 9 16S 16S 16S Bendift VW 5 75 254 7SS 25*. - ' Bendi*p(3 .. 1 3S4 38'. 364 BenffCpl.25 5 245 16*j 16S 164 Be^efplS.SO ,, 1 75 75 75 ' 2 Benef pl4.50 . . i» O 1 * 42X, c 1 * - ' Benefpfi.30 .. 18 454 444 «4 8r)fi5p12.5D .. i5X 254 24^ 2 4 3 * . ^ B*nSM3.30e 3 3 44 64 64 -- 4 ·B«slB 07e 3 16 24 2S 2S BerKevPho .. 20 3 J « 7S 3S - '' . SfcstPrKl 5 3 34 3S 34 - 4 BeWStl 2 4 315 284 274 28 J BsThre ,«b 15 I 4S** 43 J i 4S^ ' ' BISCkDr .40 20 2W 22*. 224 221*- B'atrJhn 4S 10 S 4'.- 44 44 - 't BlisLaul 10 4 I 11^ 11^ 1114 BiNlHR.*0 10 223 13S 124 13^- IS 3lue3elf 60 5 3? 174 164 164 BobOieBrfcS .. 17 14 1^ '4 - 4 Boting Ma S 1W 144 15S 164 - *i -BPiseCas.SO 3 I7J 12S 124 12S * S ' Bordenl.33 S 5lS 2? 4 714 r a * Bor War 1.35 4 55 154 154 154- 4 Sormans 5 2* 1 2 3 SosEd? 44 7 IK 574 li'» 174 - 4 53SEP»£SS .. :!OC T! '7 17 - 14 raniH.15e 5 115 54 54 54 · ; - BrigsSLeM 12 H *'» 39 39 .... S!;stM152 '3 274 474 4*4 47 - 4 3nstV.pt: .. * »": J* 344 - '- BrifPet .*3e 2 174 '- 64 i4 - 4 S r t w v O l s ! 5 3* I4'i US 144 - S B M v U G I T J 7 n 134 '34 13* - - BrownCo 3 W 114 !0 ; « 114 · 4 BwnGp V*0 6 '£ 'S 3 * 144 15S · *· BwnShrp ,?C t 3 t j .". i : « Bf*?s*rt;*3 it 10'i 9^ 1C4 - 'v " Brui.'iW.iO 3 12 IPS 13" i 'OS B ^ c v E r i e t H *iS 34-. 334 54 3 * Su3;'n3,73' ' 1 3 3 3 - 4 P:," c 3f ! M 13 3 3 : . 13 : U ! : - 4 5i .berlnv 1 35 34 3'-. 3% · S Byia»aW ?C ^ ?3 £ Vi T'T - 4 Bi-r.tfRa ,*0 * i i i 5 5 B j r K r p i l M .. j :;s 1!S ·.?*;- 4 fii"(n3l.ftO 5 3iJ I S ' * 144 15'* aiMNor 1 70 C ^3 *?J- 39 «. - 14 -SL^'Ncpf 55 ? i4 ^"I i'( - 'i Bjmdi 7S 5 :i 144 U 144 - · « Burrahs SC IS 4?f ^-t·l ii4 t*-- - T 1 ; c CabCaftFor 3 X 4 ' ? 44 f: CarwiCp 91 4 :o IS 1! U · '. Caesars Wr! 4 1 :;. TH ?' ( · i Ca: Finani 7 7 3 . 3 j CalP Ut 1 57 ( 9 144 14% U v . Caiiahi.iir t is es s . s- - '* Ca^irn Brn . 11 ? · ; 3S 2S ! - CamRL 60a 1? ItU ??4 ?(4 2S J , - 'f C3rnSpl34 tl 33 K ^^ ^*- - 4 Ci"SouR 1 t :IO 334 3T.- 3 3 4 - 4 Cfl-iPac 6« t M IS I4-? IS - '·« CapCiiCom K 13 W, ?? 72 - '; CftPMWd 34 IS ISO J44 H 1 . I* 1 * ~ 't Cap-iW.te - . 4 3S 34 34 ffl't»( 1 70 S II ?! ll\t ?* - « CiflingOKf .. 3 3 1 . 7'. ?'« ~ ·· CarUvtf M J U 174 IIS U S - S C a f O F r o *0 4 7 5 S 5 CaroP*140 7 553 IS : IS'. 1S4 · '. C i f T f C l M 4 IS 19 IfS 19 - i, Ca"CS i? ?i J! !': ! '* S'T ' '- CitrtGII ?9p .. 1 IOS IC'i 10': ~ 4 ti»1H»J Ki 1 X 16S 16 1 ! 16S C ^ r f H w p l ! .. 3 »*· J!^ «Vi - '* . CartWall.*0 9 3S 7 64 7 - ». CflKNGl .92 B 1! «S S ' » BS · : ks'rS :! iiiJH^i- :· Cavnsh Cm .. S . nil '. C B S 1 U · JIO 11'. 11 Jl'. · '. CBSrtl .. 1 7!'i JI'J M': · ' ^ CKflCp 1 IS ' 1 I3H ll'» I3'1 ~ : : C«mlf !,M » !7'; ?t J7': · 1'.- CelnplAiSJ .. 1 U « «'i- ') C«ntol« » , 71 'i ft 'i · '. Ctnltr .» 7 X »'. «H C. · '· C«fiHudU! » 1' II 1 ! ll't IVi · 'i CfnlllLI 1.60 1 77 H'7 »'« H'l · h umiKi.K i /' ""· !''· '·'· Cr«UE 1 Jl » 11 !»'» ISH 16 - H C«MPw IU t 11 17^ 11H II 1 ;- '' Censowi.lt 9 iss id lt'« i»' · '« CrnSova.M 6 M II H 11 II .. . NEW YORK I*! *« ft Ifftl Hifti leu ttt OH- «T.xi.ii » is id n 1 -.. »i'i fnlrnOata J M Pi 6'i 1 - '* errolM 3 ?S t*'» Wi U** - '·« efMeed.60 U 'Oil «. m ^ l i ·«»MAIrl S *JI jr.i li; »*·- ,'» ;ffipi?» .. ^e si si si - J I hmlpIl.M .. U ISH lS"i ISH- ;t | land? 60 9 46 K'? UH It'j .artrl.3S* J n JO'i 191* W. * ^ h a r t r N Y ? S SI 2IH n 77'i * H hasrFtl.71 .. } BH IH *H · «n ·awMJ.W * 113 M'- 31 3T« Wi*MnTr .. 177 4H S SH * ' helu9.40a 1 ; 6 « ( hemtn 1 10 S 11! 73»* J?'T 73H * '? mNYJBS t 173 37' 7 34'» 37H - H heibfl 1 I U 76 *7't W* T* « N hmieMO 6 ?U ??'-. U\ Jf^ hiEasll.6S 6 1) ll'i HH llh- 4 hiMilwCp T H 6H * frH · '·· hiMilwpf .. t 11 'n 10^ II 1 . * 4 h.PrwuTI ? 3S It »H 23H - '? liRhlPK .. 13 10 '^ 10 * H tH.Fu1l.l7r .. 1 3 3*« 3 hrtiCratt .. «*3 JH ?H JH « 'i hrsCltpl 1 .. I S 5 5 - Vi hromal .70 i H 10H ID lH hromapIS .. 3 SO » 50 hrvstr l.W S S9S ?". 9 9' hryilcf wl . . M I l'i 3 MtoGo .. -U 3^ 3-i 7*1 RI1 tnv .. 3 3^ 3H 3H- 'i nBelll.60 6 2 » 30 M - '· nnGEl.M 1 39 17'fc I7"i 17'» nGpWM .. J100107 103 ·« nGpH.T* .. iSfl W 3 - W^ ?,"»; nMiia 1. 40 i 1 IS IB 18 * '· IT Fin 3.30 B 3» 3Sh 3J*t 3SH * '* tlcofp.lW 13 600 31 J » 31 31 1 * * 'i itieiSv3.*0 i tl O'j O OH + H llSoVWe 5 « 4'i i'j 4H - 'i itiins Wtg S 9 3". 3"4 3'i itylnvit .66 4 94 5 l - 5H 5 X - ' ' tv Inv wt . 31 9-16 '7 '3 -1-16 lylnpf B3 .. 37 16 ISH IS'-i- '» itylntrfl.31 .- ? 13 13 13 IZfkE 1.40 5 43 3* 33") 34 - '·. arfcOII .50 7 3* 9'i 8H Vi · H IX Am .30 3 5 3H 3H 3H - '» :ivCllf3.60« 10 S 73 73'. 73 ^ 1 IvEIIII 3..18 7 88 36'i 26H 36H - H levElPl!3 .. llWlKii W-ilW'7 * 'i iCIevPitl ilOO U'-i 14 lJ i 14'i - h CloroiCo.S3 9 318 7*i 7H 7^ + 't CluetPea .30 * 55 3 T » 3H 3^ * L * CluetIP Pi 1 ., 4 8 7'i 7 T » t IB CWIInvCp 3 1156 B 7". B · "· CNAFinl .. 360 4^ 3"i 4"* * H CNAplAI.10 .. 34 B 3 i Vi B'i C H A M Ma . IB 1IH U 11 - '· CHALarw -. 3 I 1 ; . 1'j l'i CHALpt3.10 .. 4 10 9 '-i 10 CoaslSt G3J 3 13S9 8H 7'-i 8H ' I CslSGpll.l? .. 13 U 13^ u * '·» CocaColM3 16 3*3 S9 1 * S6''* S9 1 .'* * Ji CocaBllB.tt 10 190 SH 5 1 .'. SH * '» ColdwBh .34 4 5 7'. 7'i n't-- i Colccolnd .. 138 1H l'i Pi- · Cols Pal tA 16 741 33^ 73 33' . -- H CollinAISx .M 5 31 S 4''i 5 t '-i ColllniFd 6 t 3H 3'1 3H ColPenn.40 13 101 38'. TiH 37"i - *t :olon15M.3S S 1 17'i 17'i 17"i ~ 'i Colllndl 3 1!5 2S'i ISH Hk Coltpf47S .. 3 44 44 46 - 'l Coltpn.U .. 1 IB". 18'/. 1B'4 · l » ColGai3.0i J 44 73'7 33'1 73' i · H Colum Picl .. 476 3'? 2'i 3H « '.7 ColSOhl96 B 38 16 l 'i ISli .6B ' ' Coiwel Mtg .. 17 3^ 3'T 3H CombdCom 4 6 Wi 6H 6^ t "» CombEI.BO 7 146 JU* 30'.* 31H - 'i CoinlSoll.40 7 S 33U 33 33"« - 'i ComwE3.30 9 B3 2SH 25'A 2SH - H 'omEdAwt .. 4 8H 8H fl*i - " ComEflB wl .. 5 BH BH 8H ComEplB.W ,. 3 83 63 83 ComEn.7.34 .. 25 71H 71 71H + 1H ComE P13.B7 .. 33 37H 37'1 37V* + '/ Com*tfp(3 .. 8 31% 7H4 21^4 ComEp/l.W .. 6 21 30« 21 * V CornE o(1 41 .. 11 17^ 17W U 1 *-- v 4 ComwO .321 3 35 i S^i 6 .... ComOp(IT2 .. 1 Wi IS'i Itfl -- % :omput Sci 13 21 2H 3 1 /* 3H * '·» Comsat 1 7 W W 1 .. 2H X'/« * 1'4 Conftgra .. 1 3's 3H 3H- in ConeMl.Wa 4 9 IBV: IB'i Wt - '% ConnMl.W 8 3D 13 1 * 12H U'i Conrac .60 6 3 13b 13'/i Ub » tf i ConEd .85e 4 7S1 9^ BTi 9 1 ,* t *t ConEdp)6 .. S Wt 484 tfil ConEd PIS .. V 40 39'.* 40 .... ConFdS 1.35 6 89 15" IS IS'-i ConFpN.M .. 3 50'^ 50H 50H - '7 CooFrgl .70 4 203S 12H 13 13 - "· ConNGs7.18 fl SB 23'fc 23'7 23»i - H ConsuPow? 9 70S 13'* 11 N 13H * * CnPwpn.76 .. 790 60H 60 « t I 1 / CnPwp(7.73 .. 00 59 59 S9 * 1 ·nPwpf745 .. 1350 SSH 55H 55H ConPowpU .. 11 ST.-! 50!l ST'l * 3 - CnPwg)4.52 .. I« 3fl 37 M * 3 CnPWDf430 .. IlOO 3714 37 3 7 - 1 ConlAirLIn 4 69 y.t 3^ 3*4 ConCanl.80 7 45 27^ 27'.'. 37H · 4 ConlCop .60 1 68 8 7'-j 7"? - H ContCo3.«l . 8 IBS 33*i 32V» 32^%- *« ;HCpfA2.» .. 7 37 36»i 36% - H CIICpfB2.50 .. 6 36'i 34": 34'. i - H ConllCp3.20 6 47 35 33H Wi - * ConllPViSe .. 103 7'i 7'i 7'i ' ' ContllRltv - . S 3H 3H 3H Conl Invit .. 49 15-16 "t '· ConWIg.Me .. I3B 1'7 1H 1H Conl01l7 5 3S8 Wt Wt W-t ' ' ContOilPf 3 .. 10 59 59 59 - t ConlTclel 7 179 11' 7 11 ll'i * H Control Dat 6 306 13H 11*. 12H Conwood2 7 3 33"i 73"* 37' '» -l CoohUn .3?r S 9 2" 3". 3''. Cooplndl.04 S BO IfiVi 3SiJ 76"* ' l CoplofB3.50 .. 1 W' 4S'-4 45V -- i Cooper Lab .. 13 5'i 5'» S 1 - * ' CoopTR .60 4 6 6'i 6H 6'i * ' CopTpfl.25 .. 3 ll'i 11 1 1 - 1 Copelnd.» B U BH Vt Vi- CoppRo.SOa 3 33 19^ 19'-: 19^4 · ' CoowCpl-flO . 4 65 2I'7 20H 2UJ * 1 CorduraCp .. 23 1'7 1H l'i-- ' CornG 1.13a 1! 83 31*1 30'i 3P. * J CornwiE.0 9 3 3' 3'1 3'% CouslnsMto .. 20 3H 3H 3H * l COKBdct.40 6 83 13H 12'.', 13'i · a C P C I n t ( 3 10 114 34H 33'* 34H * ' Crane l.*0a 3 37 nt- Z9'i 29'i ' H Crtditf 4? 7 4 5 1 -. S'« 54 CrockN1.66 8 64 19"* 1BH 19 , -- ' CrompK .80 4 6 S'i 8H S'l CrouHin.70 7 11 14i 14 14 - ' Crown Cork 9 576 19''i IB 1 ? 19 ·* ' CrwZIl l.Wa S S3 27 36'7 26H - · C T S C p .50 4 43 B'i 8'n BH * ' CumEnola S 103 19 17'i 19 * 1 CunnDro.30 10 3 4H 4H 4H ' ' Curlncl.OSe .. 38 11 ( i 11 ll'i * ' CurtisW .40e 7 89 Tt 7'» 7'-* * 'B Cu.lerH 1.60 S 8 31 70H 31 + H Cyclop 1.40a 3 i4 31H 31 31 ~ 'n Cyprus 1.40 4 9 23'7 33"* 33"*-- 'D Damon 30 9 311 10 9H 10 * ' DanRiv .40 3 39 5H S'i S'l ~ ' DanaCpl.34 -1 30 18'» I8H IflH - ' Ddrtlnd .60 5 54 Wt 16 16'j Darllndpf2 .. 15 33 I3 1 * 33^- DatflGenl 7 995 9^ 8H 9'i - ' Daycol.U 6 9 12'. 13'j 1J4 Davlin 04 .. 30 1H I'l IH DaytHud .60 S 3S a 7^ t · ' DaviPL 1 66 7 B4 13 ] 4 13''i J3 3 * -- ' D PL pf 12.50 .. 1200107 106"; ! 07 * ' ' DPLp. 7.72 .. i650 65 65 65 DcanWII .40 U IB 7 4'ij 6'i - ' Deere IM 7 341 4fl-» 39 1; . 40 - H DclmaPl.M 6 191 ItPi 9'» 10H * H ·, Del Mon 1.30 6 81 23'i 2I'« 23 L i t ' DeltaAir ,M 6 405 27'. 34^ 27»i - '- ^DeltKlntl .. SS 4'- 4 4. - ' DcltonaCrp 11 3 4H 4'7 44 DennMlg.90 4 IS 14'. 14 14 - ' Oennyi .l!a 6 142 BH 7 '.7 BH ·+ H CttltSply.BO 13 23 24li 24 34^ + \ Deseret Ph 13 21 6H i^i 6H t ' DcSotoln.60 S 38 4H 4H 6H l DetEdisl.45 7 M 10'» 10H lO'i + W DeIEP«.33 .. 1280 81 81 81 * I 1 Del Epf7.68 .. illO M 60 60 .... Del E pf7.4S . . 1300 60 59 S9 - 1 Dexter .36 6 2 10H 10'i 10H * l DialFiM.54 4 IS BH 84 8V: Dlamlnt2 4 S3 24 l i 35'. 26 l i * * DiamSh 1.4C 4 133 34H 23H 24H * ' DlaShpfC! .. 36 39'* 28^ 29U * «· Diapf 01.20 .. 44 15's }t*i 15's DkWB -S3 4 6 8 7* T. Diclaphn.60 7 ?93 ID'. 8i 10 * 1' DiCtCW 40b S 16 14'4 16'4 I6'« * ' DiGiorgo .33 10 15 4 3'i 3 r * - ' DiSital EQPt 14 »4 S3- 3 * 49H 53^4 * 3H DiMingm .40 4 4J 5U S S 1 . -* ' Dillnsmpf 2 4 IS 18 IB - ' Dillon 1.20b 10 3 25 25 25 .... Disney .12b 17 433 78'^ Z6H 78^ * IH DiSSton 12 4 12 6'i 6H 6H Diversfd In 10 113 1^ IH P.-- ' DivMt 1.54e .. 139 2'* 2 3'« DrPeppr .30 15 137 S'i r» Vt * ' DomeM.SOa 12 71 44': 43'i 44'i T H Donnelly ,56 M 33 20 19*. 20 * ' DaricCP .30 4 7 9H 9H ?H - ' DorOliv.lOe S 1 4 1 : 6'? 6'? - H Dorwy .10 4 8 5'4 5 5 ; . - ; Dover I.M i 19 JO JO M DowCh 1 43 10 775 55 S3 1 . 5Ji« DPFInc .. 45 3 1 ? 3^4 37 - ' Draw i.iO T 3 29'. 39 1 . 39'. - l Dresser 1 W * 97 40^ 39H 40 l Orespf 3.?0 .. U 43 1 ? 43'. 43'; -r D r s s r p ( S 3 .. 19 33 36'7 3S * * Dre^Bd \.it .. i 16H 16H 16H Dreyfus .7i S 4 t*, 4^ 4^ Dufc P* l.W ? 331 14 13H 14 · i DiAePf67S 1 44'? 64': 44'? - t DunBrad .?i 14 J4 30*4 »H 20 1 . - ' fXiD!3f.Cc .. 6 1': IH IH duPonl i.SC* ' 'I? W 1 : V'* TO'r · 3H duPnt ot4.50 .. 1 B'T Sa'7 SS 1 :- ' (JuPntpf3.50 .. S 44': 44'? 44':- ' DuqLf 1 72 7 113 IS 1 . 15 IS 1 * - ' DiaL!4pfi .. :» n 1 * :H. 31 1 - * ' DuaLp)37S .. :?00 M 2i 36 - - Ovmoln 40 4 IJ 7', SL 7'i · E ErtglPic 1 W 4 3 16^ 1H 16 ] . · 3 EascoCP.50 3 S 9'. S l i ?'. - H EastAIr Lin 1! 4AS 4H 4'. *H · ' Easts 4Se 6 352 2?H 36 27 · s EastUtM.SO 9 12 1v*i 'OH IC'i « H Eaton VM 4 Hi 33't I3 1 . 23': · · Ech»n.» U SI :.*i 31'7 II':- ' Ec-vrdJI. » U MS 1? 14H \S'i · ' E c V d S C .78 4 10 S ; t 7H S'i - H EdiiBro! J2 4 : :P. Jl': 21 1 -. · ' EGiG 13 11 35! 10H 10 JOH Elect Assoc 1 Ih IH IH EDS .55* U S 11»4 1". )}** ' ! * E MF.T V-8 T ?* IH IH IH Elgin N3II .. 4 S ! . 8 1 . 3 1 -.-- H Enur ind 4 14 3H 2H 3H * 'i ElPasaCol 4 59 13'* 1?H !!'· · '« E l t r a C p l W S 4 J4'r 34H 34H - t EmerEI 70 IS 244 34'i !«': 74 1 : - H EmmA .96 1! 19 37J, 34s, 3^: - ^ Emerln.34 4 13 9 «». 9 · H Ertihrl 1 30t S 40 1?'; 16H 17'.- - I'-i EMI L! 1 l 10 \\t IV. I*, ! E.TroDE 1 2J I i I)*. IJ 1 : 13': EnoPir, 571 17 11? U 13\ 14 * '. ErrroirfGas ? 1 S': S 1 : S': l » ErginM *0a 4 110 IS'7 IS ISH fnnisBu 33 3 3 4'i «S 4'» En't?i \.K S !' 1SH 15 IS ^n»i^ntK^ 4 3S 9'i 1** ft - ^ touimrk .8? I H 10"- K!'i 10H - '. EquitGiJ 40 S / :t*i 24^ !«!, EaulLf 1l«f 7 ii 14 13'- H - 1 £sTia,»i« s ;s I7H :»i* :7H · i Ewuirr JJ 3 T 4 3S 3S - '· Eslffftr-f 3fl ^ J 3'i ], 3'» Ethyl 1 »a 4S a I? 37', . H Ethylp'74-5 .. » Jl': 31 JJ': - ': Evan, Prod .. 17 3'. J'» 3 1 . · 'T E's^^i., s J j ::j :. : ., :::; *. iiVonCp'Sf 'i 340 ic'i 64H 4J'b - ^ F Fftbrgf 10 ) 50 i . S'i *'· r « r C a m M 3 1C I|H U'. I8H · 1 fairind » 7 S? JH iH i'l- '. f i ' m t f W 6 I? l'i 8« l'i - '; faK(a(Br» ? ) ; j .. . Famirri.40 j J 7'. P: ?», « H FrtfWlF .441 * ) (H «N 6H Ursh-V.'fl .. i fl, it, JH - i ftKWtr.Co .. M 3'i 3H J't · i FnlcrAlCol l 44 M ' j 11H )Pi 4 H STOCK EXCI Thursday's C iff, mi M IW.i Hiit In CIM CH FMMog1.K 1 II 1". 17*, l;H ·dNM) -U 1 IIU llli II ll. · * FMSIlnJt 1 1 Jl. 4i 4". Frtosi i.u i. in n tn si't - 't Jssaa'-. J JlSSSIftr IS FldMlBlliv .. » ! 1 J ;lfl*I.Un! ; .40 S 10 77 Wl 7*^i ic^r.siin i / tl * v . «'. »'". illrolCp (0 4 S I'. I', 84- S ·iniFed .£vt 4 54 r, ?H r, * *, Ireitnl.lO t 10) liH IS', W- · 'i stCMf .311 1 )« I0, 10', I0», 1 , stcriic .n · j m i»". nit 18*. - ^ itlnlBncl li IS 3d 3»'i )!"» - *, UMISS..4 4 M li*, IS'7 \KL J HMUInv .. 61 !", ! SH : SINBll.U 6 47 17 16^ 26'* H : slNSIBnI 6 6 ri 1 , II 1 * II 1 , ' 'i UPa 1.3) 5 iS II. 16'-, 17', · , PaMI I.VSe 4 14 4', 3'i 4 -- W ; slUnR -96b 11 1 I'i BVi l^j MiB.ISt 7 10 S'. ! l . S'/. WilCpl.Ii IS 10 IS'I ISH ISV iKhMI.IO 7 IS 24 I3»i 14 - H iShF(h .40 6 3 I0 r , KIU 10?i -- t'« IvhrScI -M ? 7 S'i S'7 S^ - ', leelEnl .74 2S 2S6 9H B^, 7H liming .TO 7 : IIH II L I 11*1 IfKVJn.lTl 4 II 7', 7h T., t S Mfntkol l.li S Si 144 I3'7 14 t '/I : liaP(A4.SO .. ISO SI SI 51 t 1 HE CMII i II 20". UM 20'i » 1". MaGjs .10 4 » 10 VV ·«- " : laPowl.9S 7 57 17« I7*i 17^ ; laPwL 1.36 7 WS IB'i IB l/ . IIH - ', FUStll.SO 3 6 If. l», I9'4 » '* IUOrCo.70 10 14! 19 ll'i H * -, FMC .92 4 9i 174 12 124 · '« FMCPI7.25 .. 3 24'- 7i 7i - b FU Fair .70 4 12 S». S4 S". : ooleCB .10 9 7 6*, iS i 1 ^ - ''« : ordM 3.70 9 754 3i 35'i 36 . *e ForMcK.U 4 14 II*, II IIX , FMKplKM .. 4 21'i 20V. 71 j . t : ID«al.24a .. 72 14*i 14'.'! 14'. : IHowP .4fl 13 4 lit li*, liH . *t : «lerWW 1 i 134 TO'1 I9 3 i 20". . *| Fonboro -M 12 10 73V| 23' 73"l » '.- FrnklnM.40 10 17 mi 13« I3»| FreepMl.» S 21 25 24'4 241 t t -ruehf l.BO 4 9i 16*, 16 1''4 - 'i -uqua Ind 7 9i 4H 4'.? 4H * 'i G Gablelndlt 3 '28 4 ' j ' 4 ·. - 'i OAC Corp 3 22 l'i IH 1 ·; G A F C p . 5 2 4 118 r-t 9 ? 9H * H GAP pi 1 30 14 IS 1 /. IS 1 '! 15'i r '4 GamSh 1.40 4 17 20". 30 30 - ': GanneH M 14 40 251i IS'. M'-J - 'i GardDen .74 13 10 W^i 19H 1PH -- % Garfinkt.94 5 fi 9'i 9 9 - 'i GdS5vc1.17 6 10H 10'7 10H 4 ". Gateway I n 3 S 3 l'» 3 GCA Corp 3 14 ]", 3'i 34 Gemini Cap .. 11 7H 7 ·» 7k. -- '-a Geminilnla .. B 13H 17'.'. 13H t ''t Gr-Alnv .34e ,, 20 V.t V/t Vt GnAOII .Mb tO 71 43'-; 42H 43 i -- H GATranl.BO 7 44 31'-. 30',-: X^ GATnpf3.50 .. 1 40'^ 40Vi 40Vj * 1 GnCable .64 5 28 B'« B'/i 3V. GenCifll.70 4 2 12H 134 13H t 'i GCnma.44 4 71 11H 10H 11H ' l''g Gen Develp. 3 13 3'4 3Vi 3"* -- i Gen Drnam 43 34 H 34 244 * K Gen El 1.60 11 482 35?i 34H W-t 1'- GnFoodl.4fl B 1U.1VH 18H 19H t 4 GnGlhl.lOe 14 SO 13''i 13 13"i - H GnHost ..tte 3 A 5^ SH 5M ^ ^ Genlrst .371 3 128 SH S'i 5H t "t GnlnstrpU .. 1 27 37 37 * Vi GnMed.l*a 4 2J 7*i 7\i IV. - 'i Gen Mi II 1.30 13 137 44 45H 46 'n GnMol3.40e 11 951 37'/7 34 37H + ft GMo!pf3.7S .. 3 44!4 46 H 44li + 1/4 GenPorl .SO 49 21 S T /J SH 5 'A GPubUd.M 5 179 13« 13"4 13?i + 'A G Refra .10e 7 - 8 M 7H 7W + '4 GnSiBnal,74 .1 7 27^ 2714 37^ Gen Steel 3 57 Ift P* W G TetEl l.BO 10 475 7DH W~i 30H 4 '/« 8TFIp(1.25 .. llOO 13'* 13H 13'-i-- '^ TFIptUO .. 1300 14 13Vi 13'^- 1 GTIrel.lOb 3 144 17H 12 IIH + '' Genescofnc 4 31 3H 3H 3H 4 'i GemlarlJO 4 1 Wt 14ft Wt GcnuPts.54 IV 9 24^. »'A 34 Vt - * GaPac.BOb 11 B3 34''* 33Vi 34W * P-i GaPwDf7.BO .. ilOO 64 45 46 t 1 GaPwpf7.73 .. H20 44 44 44 - 1 GwberPdl 10 202 15 14/4 15 * 3 i Getfy01.30e 10 33149 145^14! ·· 3V« GcHOpfl.TO .. 17'/4 17 17 GF Bus .37 4 5 5 5 5 - H GlanPCeml 5 1 10H 10H 10H GlbFlnl.731 4 9 9"r »W 9 W -l fl GiddLw.lQe 1 36 4'.i 4 4 - 'i GIlfdHitl J2 3 3 9 9 9 .... Gillette 1.50 7 525 31 31 * 32 4 '-. GlnoslfK 3 25 5 5 S Gleason Wk . . 5 5 ^ S^i 5?« * H Global Mar 10 53 lOTi 10'i 10ft- 't GlobeUnl 4 3 14'* 13ft 13ft- Vi GoldWtFin 7 10 13 11H 12 .4 'i Goodrhl.ll 4 388 15 14 '3 15 * "· Goodyr 1.10 5 138 15 14*i .15 4 '-. GorJwlA.32 4 4 714 7'4 7H- H Gouldlnl.10 S 19 17H 174 17' 7 !-- H GOUldpll.3S .. 7 14ft 14H 14^ Grace 1.60 S 155 33 32'/7 72"4 - ". GrandUn .80 19 9 9". 9'i 9Vi Grant WT .. 54 3'i 3'. H GrayDrg.40 3 14 7H 7^ H '« GlAMt 3.S7C .. 37 3H 2''i 2H H GtAtlPac 7 94 9H 8^ 9'4 'i GtLkDr 1,20 32 3 114 11H 11^ H GtNolrl.lOe 13 5 12H 13H 13H ^ GtNorNl.80 4 72 79^ 2VH 29H 4 ^ gtWnFln.44 7 713 ISH 14U 15H * H rtWU 2.9?c 1 77 34ft 23ft 33ft - H GIWnpfl.BS .. 14 14 ISn 14 * '·* GrGiant 1.08 4 4 15ft 15H ISft Grcrh 1.048 7 151 13H 1 12''i - " Grevhndwl .. 31 1ft *i l'i-- '« Groller Inc .. 5 IVj "i I'i Grumm 60 4 4 10H 1 l 'i lO^i t i Guarln.lOe 7 7 9'i 9"n * '·* GuaMt3.S7e .. 91 3H - H GltLfHId .50 5 85 7' 'u GultMtoRII .. 38 3'i -- ft GutlOlll.70 4 488 19ft 19l'i 1 ft + -i GI(R«.3S« 3 193 lift 11H 1 H GIIRp(A.?0 .. 1 18 IB 1 8 - 4 GfRpfBIJO .- 5 14H ISft 157%- ** GlfSIUM.1! 8 S1 IJ'-i 12ft 12 a * 'B GKWnlnd 1 4 1« 24H 13\t 24H 4 ',4 GtfWIndwt ,. 78 3 1 ! 3H 3^4 GltWpf3.B7 .. B 44'/4 45 44V* - '-i Gullonfnd 10 13 2H 2H 2H -- ft H Hack W 2.18 9 3 25H 35'i 35'i 4 t HallFB.44 9 34 11 10ft 11 -- "· HallPrt .BOa 4 1 12V* 12'i 13"* ·* '/* Halllbtnl.30 17 197133": 117': 123 + 3'-; HamrlP 1.30 3 74 14H 13ft 14 -- "* Hammond 3 3 4ft 4ft 4ft Handlmn 40 9 12 3ft 3^ 3*i I B HanScp'.M 3 23 BH 8'4 8'4 - ft Hannal.35 IS 51 24 3S 24 + 1". HarcBr 1.30 7 9 14 ISH 16 Hardees 39 9 3ft 3* 3ft f '· Harnisfl.80 4 30 29"* tt* 29'i « ft Harrahs.22 f, J 10'-* 10ft 10'%- H Harris 1.30 6 97 14'1 15'.^ IS^i - ': Harscolb 4 IB 1) Iff 1 - 10ft- ft HartSWx.40 4 33 6 5ft 4 · ft HarteHk .20 4 6 B B 8 HaHSe 1.443 .. 5 16ii 14H 16H - i HawilEM.48 8 11 16ft IB IB - ft HayesAlb 1 5 9 . 9 ' . ^ 9^4 9V* -- H Haiehine 7 4 241 JH 5H- ft HCAM.SOC 3 9 9H 9''. 9H - ft Hecks .12 S 54 9'4 SH Bft 1 H HeclaW.SOl 10 51 IS Ull 15 + l i Heilem.48a S 8 4ft 6Ai 6^i HeJniH 1.12 11 38 44 43U 43^ Helen* Curt 5 15 3 2ft 3ft- '· Hellerlnt.84 11 20 B'fe 29H 78H- ft HeimeP .40 .. 249 10H 9^i lO'i * '- HelmfhP .30 . 9 54 29'i 28 29'i Hercules .80 9 125 24ft 23ft 24H 4 H HershFd.BO 9 !B 12** 12'i 12^ Heiston.40 i 27 23 22": 33 .* H Heublnl.10 9 451 24 21H 24 - 2H HewllPk .20 1? 192 S9 57': 58H * ' Ht8h Vottfl 8 7 4H 4H 4H * 4 HillentxJ.40 7 38 ISH 144 ISH 4 l Hilton Hll 1 ) 22 13ft 13^7 13ft HMW Ind 3 4 2'i 2 1 * W*-- ' Hobart .80 9 13 17V* i; 17'4 + 4 HoernW.72 4 14 10 10 10 *· H HOH Elctm .. 4 3ii 3»4 3*i -- '4 Holiday .32 4 152 64 44 6^ H lid yA 1.701 .. 5 13 1 -; 134 134 HollySug2 2 330 31 H 27 3BH - 4'^ HomestMa 12 169 37H 34 1 -* 34H- H Honywll 1 40 5 193 23Vi 21H 2!'i + l HcovBIII.38 5 19 13ft 134 134- H Horizon CP 4 57 JH 2 1 4 2'* HospAH .3H 7 47 9H 9 9H : H HOSPCPA.30 7 406 Hi* IIW 1 ' 3 + ift Hostlntl.36 5 7 6 1 * 44 6 1 * 4 '* Houd3il .Ma 4 19 6 Ft 8 -l i HouaMlf .43 5 10 7ft 74 7ft * U HouFab.lte * *3 44 44 4 4 - ' HouseFrnl 13 79 144 U'i 14'.-- ft HooF pf2.iO ., 1 794 294 394-- ' HouFpf2.37 .. 6 331* 33i« 33i« - *. HtmsLPl.56 7 554 25H 25ft 2S'i - ' HouNGs £0 10 1*5 324 33'* 324-l . HtH'GpH.50 .. 1 Wi* 64^4 44ii-- I 1 * HowJohn .» 7 41 5^4 S'i 5'* ·· ft Howmetl S 23 11H II 1 * HH 4 ^ Huobrdl.40 S 31 12 1 * 12 1 4 12 1 4 * 's HL'dsAl.40 3 2 141. u», U4 - ' HughHat .40 4 9 3H 3H 3H Hy3hsTI.50 18 398 6S4 4H* 45 * 2' Humana 5 32 5'* SH S 1 * - '4 HuntCh.24 10 27 12H 13 13H - '» HuttnEF 44 S 37 7H 7 7H -- ft HuvCk .40 13 54 14^ 14': 144 - 4 1 ICN Pharm .. 76 7H 2'. 7*,' 's WahoPl.fi 8 12 2i 25 1 . 25*. * 'B IdealBasicl 6 14 13'; 13*, W: - '. IdeaTor .101 3 12 3'^ 3*s 3*, IDSRI3.J2e S 55 IS'i 14", IS*! · *, IIICen1130 4 133 14', 13'. 14',. '. IllCenl P(A6 .. 1 67'. 67'. 67'.- ': MICenpf3.SO .. 9 34 L ; 34 34'r - 'j HIPOwr2.70 9 96 19', 18 T , 19', · ', MPcwpll 12 . ISO 41 41 41 - t IIIToolW 50 10 i 70*. 70'7 M*. : s ImrCliAm S 23 i': l'i S'l · 'i INACp2-10 7 393 31'. 29', 33^-1'. INA Inv 1.56 .. 10 IT, 17. 17', · 'i IncoxeCap .. S 3", 3*i 3-i - ', IndianGai? 7 3 II 17', 18 - *! lnd«PLl.S7 9 39 U I7, 1! . '. IndlNall JO S 50 13', 12S 13'i Ir*«co0il t J2 i'l S-. i'T - 'l ln«rR23J 12 W 6S. 45 65'. - '. ln9R oi: 35 . 3 4 ! 39 1 . 41 - *i lnlConl.«a 4 n 741. 24', 24H lnldSt!2*Ja 5 33 34', 34*, 34 J i · ': Inmonl 40 3 33 6 6 6 - '» lnsilco.70 3 30 6 S 1 , 6 - ', InjpCopJSO 5 3 27-. 774 37 - ', Inslil InvTr 4 1 3 3 3 Inleaon 23 4 21 5^ 5', 5 1 -. lnl«col.46 S 35 23 72*. 73 '.. IntrcnIIOiv 6 1 1*1 1*1 1*1- ', Internal 3 79 7!', ?!, 28',- '· IBMi 13 574 163': 151') 163'! - 3', ln1FUv.2!t 29 193 JSH 24*. 75',- H IrrtHar. 1.70 S 133 201 20'. 70'j ln!Hold.97e .. 3S 71 7*1 71 . '. lnlM.nl I.M 5 419 36', 35'; 35', · t. nlMiwol4 .. 1 47 47 4 7 - 1 IntMng It 3 S Ih 7', IS . ^ IrtlMuttilSi 6 16 7IH 70', 71*1- *1 lnN'k I.JOa i 171 73*. 73 1 . 23*. ' 'l MPwtr2 i 134 35'; 35'. 35'. i- '. IMHKI.I.t 3 17 ]-. 3'; 3h nITT 1 52 4 5*4 ti', 16*1 16', · v , InITT plH4 .. 3 43 43 43 . 1 T T r ! l 4 » .. 75 40', 40S 40". lnlITcU4 .. 71 37 36". 37 · v. nlTTo(K4 .. 39 J» 37'; 3! . '7 ITIBIN77S .. W 23'1 IJ' !)'! nIVTpfOS .. 3 i! 1 - 451. *S'« . '. InKKtpIS . J S7'i S: S7 1 : · I', nlrovbGol 4 19 10*. IOH 10^. . '7 InrrtPwl IQ 1 9 14 13*1 II IftlrltUr. 24 3 4 3*1 T., JH i '* UBMl.On 1 12 IS 141 14',- ', lo.-EUX 14 4! IDS 191. 10'. - ', ImallGlU 9 76 'S'I IIH 14', · 'I IgwaPwIM 7 IS ll'l It'. Ill · ', I»PSI.S7 1 1 liH '6 1 ! ItH IKOMMp S 4 · I'l 7 l . 7*.- v l ITC imp .64 6 IM II'. 13', U ,_ '1 llflCoro .. 14 IH 6't i'l IU Inll .15 4 119 10S 10 IOH ' 'i J JamnF 61 1 1 I»H I0, IJH Jlnl!tn.70 1 1 lO'l 10 10 - l RANGE TRA1 losing Prices ' Sttn Mtt M [Mil HM In Clm On. ·MfiU7 .. U I'- t'1 »')- '. ftlPilM .60 11 76 » L 1 »« »t - t WCfpBJt .. 170 ! It Jl 1 14 j^Ctpiin .. in 67 a a r. Jt«tlC l.» 7 f 21 il II « « («i!lair 1 11 Z'.i JH JH- 'i ImWall H A 1U J5't 71'^ 7 3 -- 4 imWBll.H .. 1 2 W J» Hini'iin .. i! IT-, ii'-i iM - ·. Hani l.eae .. 31 20 1?'.^ !9!i - 4 hnManl.W 6 JK jm 11". lltt- '; ohnjn.na JS HI 7H 72U 74'.i- it ohnConJO » 1 !'l ('» !» - 'I hnConMJ .. 1 tl J] » · '· mLotn.10 1 7S i'1 6'. 6". own 1. S06 1 30 26 )S'i tt t 'i nlens.to S 10 ll'i "' II!,- H ovMlg I.M II IJ! «' "' U\ · 1 ulloMlg 1 1 '"· ''i 'i- U K KalurAlul 1 17 16 I!U.I6 ' l K»iS7p(4.7S .. 1 U U U 1 "i Kal »P4.7S .-. 1 U S S ' 1". :ai66p(4,75 .. 1 44 44 U + I 1 * KaisCtm .SO '7 14 it 5% 54 :aCepfU7 ,, 1 ll'i H' 1 11!^ -- "7 KaneMIII.JO 1 fl 11 . ir . 10't KCtyPL !.!» 1 13 all 22 22'1 t 'i KC Souln Ir 6 « I3i 1] 4, lib t '. KanCEII.5i 1 T 13'1 B.I 114 KanNel.ia 7 S 15(4 IS'i I5'/I * '1 KanPLt 1.5J 8 4 IB IB IB Katv Ind 1 7 1 3 1 ~ '* KiroiBi.« .. i im UK iii.- ", KaufBrd .16 .. 419 4'i 4 4 1 '!-- '·« Kaufrfi.M .. 4 12 lift 11 . 'i Kawecki.40 4 77 IM 10 10 - '. Cavset R .64 7 1 10H I0*t )OH Ce«n«Cp -M S 34 47 4H 4Vi teller 30 4 11 6'/. 6^ 6^. Kelo»g.60 - I S 71 IS'i I4« 14",- H Kennecl UO 6 34] 37 36'A Si 1 * - "i KyUlill.74 1 S3 15". 164 16", CcrrMcG* 1 14 6?0 67 :/ ; 60 6J -- ?-« KiddeJO 3 31 im 11* 1IH * V. KdpfA2.10 .. 5 27' i 27Vj 27Vj -t "7 KimbCI 1.60 6 167 25!'| 26^ 36^4 - '-i K noOSI .40 6 311 6H 6'» 6H t '» KirschCo.90 6 7 13 IPS 13 ' '. KLMAirlln .. 33 21"? ll's ll'j - "* KnglRid.54 1 IS 17 16". II t '. K«tir9.30p S 7 SH «=« (s Koehpl!.7S .. 3 !! . 73 13 · 'i opprs 2.40 4 23 39^1 39H 39'/e ^ ^ Kopprp(4 .. ilo 45 45 45 * '7 tratlcol.92 11 73 39". 38 J -i 39". + '.i Cr«B5S .22 17 5016 71* 20* 31H . Vi Kroehlcr .60 5 S 10 10 ID + '11 KriSirl.36 6 311 20". H* 20V. « H Kysor .40 3 6 6V'a 6 6 - V. L LMGas 1.56 t S 14 v i 14'B UVi 4 '% LamSess Ib 3 9 IB IB IB UneBrv.71 5 10 9'i 9 9''. » '. LalrobS .10r 4 37 B'i 1 B!i · i .earSin .IB 4 30 4'4 4 4". 4 '·. LearSpi2.2S .. 3 2H-! 31 3I'4 4 '7 LeedsH.50 S 6 9H 9". 9H - Leesona .60 2 1 a". 8". «'/. 4 i, UhPCI .BO 4 3 10* IOV1 10* » ". LchVal Ind 6 25 15-16 '. ', LehTM.73e .. 119 IVi 9* 9* - i LennarCrp 5 51 5V. 4V. 4^. -- * UMH.72 6 3« I3!4 IIM IK* » In LevFdCap .. 71 5* 5 5* * 'i LevlStra .« 5 42 lA'.i 16 I6'7 * ''i Leviti Purn 6 197 J'% 1% 3'/i LFE Cp 4 6 2V: 2'/7 2"7 - V. LOF1.20 5 144 16". 15!i 16Vi - * LOF P(4.7S .. 1 SOft SOW 501-7 - 1 UbbMcNL 4 25 4* 4V. 41, t ", LibrtvCp .40 4 25 9"» B J .i 8?« - 'i LibrlyLoan ' .. B 3 3?i 3 LibrtyLnpf .. 4 5* 5* 5* - '· LtOBMy 3.50 1 1 7 29H M 29* + Vi UllyEII 1 25 217 62 59 6114 * 2* LincWpf3 .. 14 53 53 51 - 'i LincPll.74a .. 9 17* 17 17* * "· Lionel Corp 5 16 I'.i 1* l'/7 + '* Littcmln.131 .. 784 4^ 4% 4H Litlonptcpl .. 3 5* 5/» 5 ^ + 'i LitlpnpfB2 .. 3 14 mi 14 LMI Iny 7 15 3 n ! LockhdAIre 2 54 4 3!% Itt - VI Loews 1.20 4 131 15 1 /! U'/7 l4Ti -- * LomaFln.36 .. 137 5% 5W S* + Ve LomM1.39e 5 72 17!1 17 \n t 'i LondonlJOe 4 2 6* »* 6* * '.» LoneSllndl S 110 11V. IOU IIV. t * LtmeSG 1.60 B 15 36* 25i 76* · !. LnslsLM.46 ' « 243 13'/7 13 12V.- V. LongDro .68 23 31 48 47'/7 47% -- ^ Loral Corp 5 1 3 * 2 * -3H LaLand 1.13. 9 383 36* 3SV. 26'/i 4 ^ LaPacIf .15 S 146 12 1114 lift * '* LouisGsU4 12 4 22 3W 31'i - ". Lowenstnl 3 30 Wt Wt 11*-- ft LTV Corp 3 144 10* I0'.7 lO'/i -- '.% LTVCPPIS .. 4 5114 51"! 5H1 » i Lubrlroll 16 296 37'*7 37 17V. + * LuckStrJBb 9 101' 10 9*i 9!% Ludlowl.08 6 11 9!t 9tt 9*- V. LukenSt 1.40 6 10 35* 25* 2514 -- '* LykYng ,50e 2 74 14ft 14* 14?i + '* Lykeirt2.50 .. 31 29 2814 29 4 "t LyncCSy.40 6 17 4'A 4'* 4V. 4 V. M MacAF.60b 1 6 611 6'1 6*1- "i Wacke . 3 0 6 2 I 1 ! 3 1 4 3 1 i - 'a Macmill.2S 3 16 3!t m 34 - '. Mcmipfl.70 .. 13 10'4 914 10V. 4 '4 Wacy 1.10 5 11 14'i 14* 14^ 4 'i MadFd.60e .. 80 B* 7ft 8 - 'i MadSqGar .. 5 5 * 54 S* MaslcCI.32 10 44 4'» 3!i 4 .... Magvox.ISp .. 15 4*1 4* 4'i 4 * Mallory 1 . 5 , 5 13 1 -. 13'4 I3'.i -l * MalHyd.4ti 11 1453 lew W 18'4 - li Manhat Ind .. 5 2"7 24 2''j Manpwr.81 4 S ll« 1IH im * * Mlrtlanl.73 7 138 2914 28V. 2911 4 l"i MAPC0.70 16 115 304 18H M 4 =, MarathnMI .. 20 7^« 7* 7Vz -- * MaraO 1.60a 6 76 35* 34rt 35lt -- V? Marcor 1 5 323 18', 17V. IB * ] MarcrplA3 .. 9 354 34'/. 354 + IV Manml .40 5 603 ?* BH 94 4 4 MarMid 1.80 S 70 !6'/» 16''7 16T'» 4 '. MarionL.48 12 17 IBVi 17* IB 4 V. Marlenl.M 17 335 44* 434 44* 4 Ih Marley .60 7 4 I7'i 1614 1614 - v. Mamn .SOc 4 2 714 71i 714 -- 4 Man-lot 521 10 198 84 71i 84 + V. MarshF1.24 8 16 194 19V. 19*-- '4 MartWal.30 4 44 14"« 144 14*-- ', MrldCup.54 6 6 12* 12". 12* MasCTCp .32 IS 289 33 31 7 'i 32*4 4 V. Masonite.54 14 104 !74 1714 1714 MassyF.BC«1 4 154 16V, 15* 1644 14 MasMtl.S3e 6 IB 10'e 10 lOVu 4 * MasCpl.S!e .. 37 15 14W IS t V, Maslncl.OB .. 51 12. 11* ll'/i * !'» MatsuE -39e 6 4 121, 13 134 MayOSI1.60 fl 83 36 254 26 ' '4 MayDpfl.BO .. 1 214 SI 14 214- 4 MayerOs-93 6 12 184 18 18V.. MBPXL.30e 3 5 64 64 6ii 4 l, MCA Inc 1 5 130 314 304 314 4 1 McCord .96 4 9 9* 94 94 - ". McCror .900 .. 13 314 3* 3*- '» McDer 1.30 8 449 63* 5914 62* * *i McDonalds IB 629 29* 2fl* 294 4 * McDonD.40 4 69 10 9H 10 .... McGEd 1.50 8 15 14?s 144 147, 4 * McGrwH .50 7 53 7!, 714 7!i 4 4 Mclnlyre 8 !l» 414 39H 414 « 14 McKee .aoa S 4 13?-8 1314 Wi -- 'i McLean .73 5 23 19 18ft 19 -- '4 MCLOUI1.60 4 41 15 14* IS 4 1* McNeil .80 4 8 8ft 8* 8* MeadCp 1.30 3 57 I6'» 164 16'/ - V MeapfB3.60 .. 8 34 33 33 .... Medusa 1.40 S 3 164 I6"4 164 MEI Cp 3 30 14 1* 14 ' MelvilSh .48 7 46 8 Tii 714 -- ''. Menasc.131 11 IS 6 S4 6 .... Merck 1.40 33 703 61* 58* 61* * 34 Meredifh.70 3 6 9 9 9 MerrLyn.56 11 440 13*. 11* 11* + "» MesaPel 05 101 100 22'4 31". 32". + V. Mesabi -93e 9 366 84 BV. 8* MGM 1.75e 4 578 2414 23'4 3314 * 414 Melrom .50 6 167 7'4 64 7V. 4 14 MetEpf3.90 .. 130 38 38 38 MGIC In .10 7 496 1014 9"4 10* * »i MichG! 1.04 9 3 llffli 10'4 1(B» t 4 MhTube 1.20 4 7 16 16 16 ·* 'i Microdot .50 3 21 IOV» 10'-, 10', -- '4 Micro* .791 6 1 124 12, 124 - 'i MidC Tl 1.04 7 23 13V. 13 12 -- 4 MidSUrl.26 6 670 14 14 14 MidlndMlg 3 38 1* 24 2V.- '.% MidWRossl 4 30 13?, 12* 13 ] 4 MilesLbl.38 6 10 17, 17* 17ft MfltBrd .36a 4 69 54 5'4 S4 A ', MlnMMl.25 16 304 4S!i 454 4S14 ·« '« MinnPL 1 46 8 7 15* IS* IS* MirroAl .96 8 1 10* 10* 10* -- 4 MissnEq.?8 6 4 llUi 104 104- * MissRivl.20 3 35 1814 184 184- * MoPacpll .. 9 13 13ft 13 MOPtCel.60 5 3 17". I7'4 17'4 . MoPSv 84b 7 4 l(Hi 104 1014 4 -. MoljilOl 3.20 3 245 36 ! 4 34ft 341. . ]J 4 Mobil Home .. 123 lli 1* I J 4 Mohasl.20 5 » 11H 11* 114 Monk Data .. 7 1* 1* 1* MohkRubl 4 .. 6 11 I0ft 11 Volycrp .40 S 386 19* 1714 194 * !' Molypi3JO .. 1 » 30 30 t 14 MonarchM 1 4 S 11* 11 1 4 11* Mongrrn Ind 3 » 6ft 6* 614 4 I, Mom-Ed M 6 661 8 7* 8 » 4 Monsanl-40 4 38S 46'4 4514 464 4 4 MonDUl.OS 7 1 3B14 384 3814 ' 'I MonPwl.BO 8 283 33* 33* 33* . ', MonStl.BOa .. 79 32 214 2114- '4 MONY.7SC 8 36 6 5ft 6 .... MoorMcl.40 3 36 29* 3|i; 29* 4 *t Morgan 1.80 13 130 * 57* 57ft - * MorseEl Pd 3 1 24 34 24 . 4 MorssS.61e 6 IS 314 3* 1*- '. MtgeTrAm .. 31 3'i 3ft 34 - MorNor -W 6 20 13 1 . 134 1214 4 '· .Motorola .70 11 92 36 3J'« 36 - 14 MtFuel Sop 13 18 274 27* 2P. 4 * MtSITel 1.52 8 IS IB* 184 IB* 4 4 . Munford .32 4 43 54 5'. 54 4 L * Munfdpf.40 .. 9 4*. 4* 414 + * Vunsng 1 08 5 12 11'. II'. 11'. MurphC 1.20 S 1 12. ll' 1314 » 4 Murp0.4Sa 3 77 IS 1 : 164 164 MurryOh 1 4 1 12 1 . 121, 13 s . MollOml32 .. 16 15* 15 IS'i 4 * Myersl .60 11 I* 6* 6'4 6'4 - ' N Nabisco 3.30 11 70 36* 251. jjii NalcoCh.SO IS 18 11'. 31 11'4 · '4 NareoSci 60 7 6 64 6 64 L . NasnuaC.60 6 7 18 m. 11 . 4 NatAirl.50 ! 777 I'. 8 B'. - * N Avia ,69e .. 14 8ft 8* 8H - * NJlCan.S3 4 94 II* 114 114- '4 NCanpfl.SO .. ! 201. 201. 201. N Clwm .28 22 J 30 291. 291. - * NalCityL .90 3 1 84 84 84 -- 4 Natt»l2.S2 4 29 334 31* 311. 4 4 HalDist 1.20 S 153 164 1514 164 · * NDstpl22S .. 4 32 32 32 4 4 NJIFMIG3 6 13 22 114 ll'j - * NalGyplOS 6 71 II* 114 II 1 -. NalHOfTKi .. S3 11. 3* y. Nallnd .20 3 11 4* 41. 4* . 4 Xallodpl.60 .. 5 6ft 6* 6*- 4 XalSwnicn 1 617 114 104 114 · ft N Svclnd 72 S 14 74 7* 74 · 4 N Stand .90 4 14 114 1] 13 - '» N Stated .76 11 6 35** 15', IS'. · 4 SalStl 3 50a 4 31 36 35* 354 Nat Tea .. 4 ]· J", !. - 4 Satoma I.JO 1 144 16 34ft 35ft · 14 N C R C p . 7 7 S J«4 174 16* 174 · ft Septvne.40 7 J 7^ 7'. 7'. St»P«l.40 S 3S 17* 17* 17* KEngEll.TI 1 69 1S4 16 16 - 4 SEnSE I..1 6 11 111. 11* II". - 4 N EngT 236 10 II H* B* :S* · * NfwMII.3i 1 11 IH 14 14 Nfwm'VM 4 177 19 II'. 19 NVS£G220 1. tl ?0ft 20 J5'» 4 * IVSfpHC .. 110 Bl t! 11 · "· Si.W?!.ll « 111 fh ft ", ViaMPl7.71 .. 1300 64', 64 64 NiJ««190 ,. !» 164 M4 «'l · 4 SiaWplltO .. lIM »4 124 U'l- 4 NiaSnrl.OX .. 1 II 11 11 .... KLIfldl 4 70 11* I!* 11* 1 4 N L T C p 6« J W !«'« !5'. l!'l ' * 4of1lliWn5 5 79 66'i *6* 66ft - 4 NOfllnl.li ) II 114 114 I1'4- 'I SK.ll I.I! 4 1 1! 12". ll'l- '. NOACMI M W II Jl H 11 · 1 10»MI70I| S 41 104 »* 10 NcArMI.M ! H Ut H · ·» toCHir .Ik 4 « P, 1, J'l t 4 NoCMIrwt 11 ft 1 ft NSACTIONS Utl MO · ' M Mil W U. CUM CB|. o«iui I.M s TO n i m 4 ', NollGai 1.92 1 21 20* ItVt 204 · 4 iollOpll.90 -.. 23 Jl« a · ''. NlndPS 1 J, 1 37 16* 16 16* 4 4 NGll.lta S 14) S7U SI 521. , 4 (DSIP*l.e4 B ICS- 194 J9(4 154 4 * I5FWP14.I1 .. no i) 4) 45 4 l'i tallijl.6Se 1 14 !'/ 314 l«i- * n'Omif-pl.65 S 71 73U J3^ TKt f 4 "irlftspn.lS ., 1 21V. 24" 2«'.i ' H) UuilAlrt .45 i 111 11* IJ'.4 H* 4 NwtBnclAl 9 II 37ft 374 3711 - ". NwlltKl 1.20 3 H 23Vj 2I« m - * NxIndpfAS .. 1 61 6 61 -1 Nwllnpf4.20 .. 4 54V. 54 54 -4 '4 NwP cl .40e t n U IM 17 -- "s NWMLI.6K 6 13 10* 10* 10*- 4 N*1SII3.40a 1 16 J«4 X"4 3614- 4 lorton 1.60 4 IS 21 'fi 21". 21*, NOflSim.40 1 1176 14* 1)4 14*4 4 lorts 011.60 .. 5 J2 IJ a t 'li 4ucorCp.24 4 60 16 IS* 16. ../.. NVF 4.511 1 21 194 194 1914 0 Ojk Ind .« 2 7 6 * 614 6* 4 4 Oakilt P .84 6 7 8 4 84 84 - '4 OcciPtl .2St 1 1438 14* 11* 14* 4 * OccidPtpf 4 .. IS 46ft 46 46ft 4 1 OcclPpflA) .. 48 46 44 46 4 |* Occ!Ppfl.!6 .. S 36 ISVi 16 4 4 IrtenCpl 4 IS! 17* I64 17* 4 * OgdnpfU7 .. 20 1714 36ft !7'4 OhioEd 1.66 B 132 14V, 14* 14(1 4 ", OtlEdpn.W .. 1100 40 39V. 19V.- '4 OP»Cp(7.60 .. 120 61 6! 61 )klaGE1.40 II 35 30ft 304 2014 -- '4 OklaNG 1.60 8 19 20^4 204 20U - ". OllnCpl.20 4 107 16V. 1511 !«-- 4 oiinkrani 4 30 u* u i4 Omark.SO 1 1 t"i 8* 8*-- 4 OrangR 1.20 B 22 7* 9". 9* 4 V. Orange .12 6 16 44 4V. 4'4 4 v. OlisElyl.20 S 10 264 35ft 36 )ulMar 1.30 6 147 13". 11* 13". * * OytrnllT.SO 4 2 9ft 9ft 9ft JverShip.lS 3 43 9 B14 9 4 14 OwenCn .88 13 254 304 J9V. 30 - 4' Owanlll 1.60 5 21 33ft 3114 32ft - 4 Ownllpf4.75 .. S 684 674 68Vi Oilrdlnd.60 3 9 10 10 10 - 4 P-Q PacAS 1.203 .. 8 I3* 13 ii 13*4- V. 'acGasl.BB 6 696 31* 21'4 21* - '4 PacUgl.68 8 67 17ii 174 174- 4 PacPetrl .75 7 282 1514 154 15V. + '4 3 acPw!.60 9 114 17* 17* 1744 '/. PacTT 1.20 B 21 13ft 13* 13* PacTTpU ...llOO 714 714 7H4 * ", PacTin .BOa 4 1 9V, IV. 9V. * v, 'aineWebb .. 71 34 3 34 »aiWptl,30 .. 7 104 10V. .104 4 4 PalmBc J5 3 17 3* 1". 3* 4 4 s amida Inc 5 21 3ft 3* 314 3 anAmAir .. 424 24 2* 24 PanhEP3 7 81 3114 31 31 'A + V. Paprcft .60 4 14 711 7* 714 Psrgas.94 7 10 1011 10'.4 10H - ParHanl.OB S 19 15* 1S14 l» 4 14 arkPen .64 4 6 1414 144 14'/7 -- Vi 3 asco Inc 7 42 'IB 1611 174 * * ayl nw .30 5 1 BV. BV. BV. PeabGa ,06r 7 27 9ft 9* 9ft 'ennCent .. 144 14 .1* 14 4 V, PennDir 3i 4 14 4ft 4V. 4ft 4 * Penn Fruit .. 29 !'/, Ill 111.- 14 Penney 1.16 14 ISO 44V. 424 44V. . Ift PaP*LII.BO 7 122 18* 184 IB'/i - 4 PaPLIpfl3 .. 1320110 110 110 4 ". 3 aPLpf8.70 .. 170 84 83 8 3 -- 1 PaPLpl8.40 .. lift 83 II 82 PaPLplB.OO .. 120 78V. 78 78 PaPLpf4.50 .. j« 47'.4 47'/7 47'/7-- '.4 Pennwlll.36 7 178 19 18ft 19 4 4 Penwlpl2.» .. 1 33 33 31 4 V, Pen*lp)l.60 .. 1 19 19 19 F»enmol!.20 5 154 1734 17* 1711* 4 'ennipfBB .. 2 7 1 71 71 PeopDrg .20 7 4 414 4* 4* -- *t 'ee.pGs2.6B 7 71 33 12*32*- 4 PepsiCo 1.40 12 112 4SVa 44*4 44ft-- V. 'erkElm 28 19 69 17* 16V. 17*4 '4 Pellncl.40 6 9 194.18ft 19 * V. PetlncpUO .. 8 11 . 11 11 PeterPIJO 7 36 B". 8 B PelrleStr.» IS 11 1914 39* 39*t - « Pelrolan .44 5 23 104 9'4 1 0 - 4 Pelrlm2Jlle .-. .5-174 174 1714 - ',*. Pfiier 76a 13 566 374 36V. 37V. 4 * 'nelpDl.lO ' 5 45 31* 3014 31*+ '4 Phil«EIU4 7 106 124 12 4 !!'/!+ V. PhilEpt930 .. IBO 7B 78 78 - '4 PhllEpl8.75 .. 1500 7!V7 72V, Tl'h PhllEpf7.80. .. ISO 65 65 65 * 1 . PhilaElp17 .. 1230 64'/i 63 644 4 3 PhlllpMo.BO 14 B29 43 42 43 * ". Philip In .30 ., 39 3 '214 214-- V. Phil Ind pfl .. -.1 6ft 6V. 6ft PhlllPel 1.60 7 305 38ft 3714 IT/1 4 * Pickwk 1.291 ' 5 S 104 104 104+ 4 PiedNGI.28 4 19 10ft 104 104-- V, Pier I Inert 6 IB 34 3* 3!4 + 4 Plllsbryl.BO 7 3 31V. 3814 18V. 4 '4 PionNGs .96 8 22 204 20V. 20V. -- 4 PitneyB .60 7 141 13 12* 4 13 + 4 PiltFrg.BOb 7 4 14* 14* 14* Pfflston .BOa 9 182 40» 38!, 404 + 1 Piiia Hut 7 9 1311 13* 1314 » 1, Plan Rejrch 5 21 24 2 24 + 4 Playboy .11 4 12 2V. 2* 314 4 "a Plessey .87e 3 54 814 8* Bli + 4 PNBM.96e 6 138 5V, 4* 54 « * Polaroid .32 13 1819 1S4 15 154 Ponderosa 4 184 5ft 54 5ft + '4 PopeTa.60b 5 23 114 ll"4 1344 ft Portec Ib 3 4 1 5 4 1 5 IS -- 'a PortrpfS.50 .. ISO 63 63 63 PortGE 1.53 6 65 1ST', 15* 15V, + 4 Potlath 1.40 4 9 35* 25V. 254 -- V. PolmE! 1 16 7 317 13V. 1111 13 4 4 PotElpl7.44 .. 1 314 32V7 33 "7 + 14 PPGInd 1.70 5 56 26V. 25ft 25ft - 4 Premier .32 S 5 7 7 7 - V, Premrpl.90 .. 3 10* 10* 10*-- 4 ProctGaml 11 265 8111 IIV. 8314 4 1-4 ProdRsh . 3 0 - 4 S 7V. 74 714 t 4 Prolerlnt la 2 10 19ft 19* 19* -- Is PSA Inc " S 10 4V. 44 44 -- ". PSvColl.20 8 86 13* 13'.4 134+ Va PSColpf7.1S .. 120 76 76 76 + 2 PSvEG172 7 171 14* 144 14*+ V. PSEGpf9.63 .. 130 90 90 90 PSEGpf740 .. 140 674 674 67V4 4 4 P5EGpf6.80 .. 130 60 60 60 + 4 PSEGpfl.40 .. 4 14ft 14ft 14ft + ". PSvInd 2.56 8 390 31* 30ft 31* 4 4 PSInupll.OB .. llOO 12 11 12 PSvNK 1.64 7 56 144 13V. 14 -- 4 PSvNMl.20 6 8 13* 13'/« 13* Publckr 191 3 70 4V. 44 4V« PugSPL 1.98 6 66 31* 20ft 21*+ ". PurexCp .88 7 29 9v, 9V. 914 » V. Purlin Fasb .. 6 1+4 t* 1*- '* 'urolatr.96 6 8 19V. 18ft 19V. + 4 OuakOat.SO 6 SB 134 1211 13 + " s QuakStO .64 10 36 17 16V. 1611 QuestorJOb .. IS S 4ft 5 4 v, R RalstonP .90 15 130 38ft 38* 38ft 4 4 Ramada.12 6 635 211 24 2% . Ranco In .92 4 9 8H 814 814 -- * RapidAm 1 8 263 6', 5ft 54 + ft Raybestl.SO 5 25 18ft 18 !8ft + * Raymlnt.32 S 2 B* 8'4 84- V. Raythen.80 B 127 2B 27* 28 - 4 ". RCA 1 7 523 10+4 10* 101i + V, R C A c v p f 4 .. 31 41'4 40". 40ft + '* viReadgCo .. 9 1 * 14 1* yiReadtlpI .. 1 1* I* 1* + !« viReadglpf .. 16 1% 14 1*+ "a RdBBate .35 7 180 16* !5*o 1511 -- +B Redman Ind .. 179 1* 114 1* t 4 ReeceCp.74 5 134 Bft 84 84- "a Reed Tool II 113 17* 16V. 17". + 4 Reevesl.80 4 9 I6!'a 1614 164- * ReictlCh.60 3 11.11*1 11* 11*,- '4 RelianEI .80 5 6 \K, 11 12 - '. Rellanpl3 .. 137 37 37 Rellapfl-60 . 6 17V. 22V. 224 RellaGm.40 10 64 514 5V4 S*-- V. ReGpfC2.60 .. 139 154 IS 154 ReGpfB2.20 .. 33 I74 1 174 + 1". Republic Cp 4 83 . 1ft *4 Ift + 4 RepMtglnv .. 14 2ft 2* 2* -- 4 RepStl l.60a 2 112 26'il 1511 26'i + "i ResrvOil.IO 4 72 5 4*1 S + 4 RetallCred3 7 8 16Va 16 16 RevcoDS.3! 10 35 1914 18ft IBS- '4 RevCop.l2e 2 13 6* 64 6* Revlonl.20 14 114 50 4?V7 4914 Rexham .20 3 16 2ft 114 3*4 Rexnrdl.08 5 6 Mft 13ft 144 Reylnd3.88 7 169. SHi, Soft 51ft + 1 Reylnpf2.2S .. 154 SSV. 54 55V. * 1 ReynMet la 2 79 161* 15* 164 + 4 ReyMpf4.50 .. 2 47V. 47 47 ReySec .SOa 9 61 7* 7V. 7'4 -- * Ricnardsrl 3 5 10*4 nil 1014- 4 RichMer.64 6 63 15 1411 14*1 Rictimnd .80 6 70 13V. 11* 114 -- 4 RiegelTl.20 4 6 11V, II 1114 + "4 RiOGran.60 4 41 114 10* 10ft+ 4 RioGrpl.80 .. 9 814 8* BH- 4 RileAid.12 9 162 514 5 5", + ". RivianF .90 8 13 154 IS IS'a * 4 Robshaw.90 8 25 104 9* 9ft- * Roblns.24a 11 70 1P4 10*1 114 - 4 RochG t.24b 9 16 134 13'4 1314 - ". RochTeI.76 8 18 114 114 11". + li Rockowr.44 3 4 6V. 614 J'l- 4 Rockwllnl2 5 40 194 194 194 + ". Rklnlpl4.7S ... 30 5114 52". 5214 4 '4 Rklnl 011.35 .. 5 17 17 1 7 - 1 RohmH 1.38 7 100 50 49* 4911 - H Rohrlnd .90 6 7 9+4 9* 9* -- 4 Rollinsln.25 10 22 13". 12 11". · "1 Ronson J8 9 3 64 6* 6* + 4 Roper 1.10 3 14 10ft. 10* 10ft RorerA.90 10 42 19 ISH 19 · "a Rosario .404 13 30 30*, 30 3D* RoyCCol.64 . S 38 9', 9'i 94- * Royllnd.4SI 3 20 Pi * 3*4 RTE Cp .16 5 2 4'4 ". 4'i Rubbrm.36 11 9 14* 1 4 14* « '4 Rucktr Co 7 4« 12* 1 4 124 - ', RussTos .76 4 17 71, 4 71* - '4 RyderSys 4 80 44 4 S SablnR 48b JO 1! 28*4 a'4 28'4 - * Safesrdlnd 4 IS in 1* 1* SaCewyl.BO B 107 36ft 36 36ft - * Saga Corp 3 9 4 3'. 3ft- 4 SILSaF2.50 S 29 25+1 154 254- * SIP3UIS.9M .. 39 1114 114 IP! * 4 SIR«P1.40 5 84 214 3 4 314- 4 Salant.34b 3 IB 44 3+4 44 » ". SanDGsl.20 5 3S lift 11* 11H SandrsAsso .. 34 3i 3+4 311 Sangamo.70 4 S 8ft 8* S+i SJuanR-BOt 6 11 74 Pi. 74 + 4 SFtlndl.80 6 117 184 77* 28* '.. * SFelndpf.» .. 1 7* 7* 7*- '. SanFtlnt.30 9 120 20+. 194 2 0 4 - * SargWtl.32 7 13 7* 7'i 7* SaulRll-lfc 3 14 4 3ft 4 4 4 SavanE «4T S 16 7* 7+1 7* - '4 HvSEA JSe .. 1 10ft 10ft 10ft 4 '4 SavAStop .. 11 21. 1* 1*- ', SavOOfTse 6 11 1* 1* 3* SayinBMch .. 16 3* 3* 3* Sa«on Ind 1 80 1ft * 1ft · 4 SCASvc 1 1! 1 '· 3'i- 4 SchKlerCo 14 IS 4 li. 1ft- 4 Scrttro.PI .to 11 121 Mft 45'-. 46ft 14 SchlitlBr.6J 10 111 184 IB 184 SChlumb .90 21 437 100ft 96H 100". · Ift SCMCp.SO 1 SI 10ft 10'. 1014 4 4 SCOAIrtd.60 5 I S* S* S* §Fd 58 3 313 10* 104 104 - 4 Fetl 1 4 25 1014 104 1C4 1 . · 4 For .68 S 10 1'. 1-4 I+. · 4 Pap .61 6 B9 ll'l 11*. 134 · * ys II 6 21 5* 54 54- i SCOvillMlgl i 14 11 104 11 · 4 ScudDuoVI .. 99 4'4 44 4 4 - '* Scudplt2k . . 6 1 8 · 4 SMCOtll.20 1 » 114 1 4 ll'l · 1 $« L .'-?;. i 'ft "^ ",,: ".i · .': SiglrJm'.io 14" 12 ri'i li*." Ji'. · 4 5«r,,!Sp 4 1 4'i 4'i 4 . · 4 tssss .5 »i K »' iU · j. sfarjl60- 11 W S3 51* 51 4 , US 1 ,'! i ft £ - * Si?»om1.M 4 » n I'k 7ft.' H Sh-ksprt.K S II S'i S S t s srup«ii 10 4 u i* l'i 14-- 4 ShJffiilJM S SJ 441 41N 44 - H Srxlllllfc 1. !9 154 14ft 1 5 4 4 * SSw 01 » 4 Jfl f, 4 61. · !· ISSSIMI.IO .. 1 IJ'l 4 ll'l · '! Vi|ir.iiKi.n .. 1 14 l . 14 i '· fe:2 ' J J S r^T," SSSKS ! §.: .K.I ·/ Wo ' ** M Itfcl »* l*r Clm On. rw» * H, i.-,^14 g?!f ·! life pi? %$$ i*km:: wen,- ·* w'taifiB?. * SBJf' If 9M* Smifhkllnel II 5S 43ft 41vi iTv - V, mirhTr.45 3 1 7Vi 714 Tfi ·mickerjW 1 1 1! 12 1! ouBK-Mi i ii n n n SSKUt .. i.i iS S Ri 5 BMr-S 5 M « ^ ^ - S SC»rEG1.48 7 H7 II* lift 111'. + * SoJerIn 1 J6 6 2 1214 12* 12+4 * 4 SOufhdown 2 15 814 8 B4 + * SoeslBkg M 7 1 12Vi 1JV. lift » 14 oeatPS .96r 5 1 B4 814 14 SoC-IEl.M 4 184 IBV. IB IIV. SoufhCo 1.40 7 1448 9ft 9* 9ft 4 SoulnS !.» 7 5 264 26% 26* - 4 ONR«!.6S B II 46V. 4514 4S4 - li SOHETIIB4 1 Jl 31V. 30* 30ft + ". SOU P»C 2.24 7 86 10* 29ft 30* + 11 Sou Ry 2.11 8 494 44* 43^ 43 -- 1 * ouRypiA3 .. 1 46* 46% 46* + 4 SMRypf.50 .. 3 5ft 5ft Sft ouUSl 1.60 1 51 M 23V. 24 i f 14 iUJtflldJOb 10 24 17 16* 17 iWltFOf.20 3 W 64 5+. ( 4 V, SwtFlpflJO .. 5 1» ISti'lW-f V. SWIIPSV-.90 » SO 10ft 104 10ft + 'fi ip.rlon.24 4 II 7V, 7* 714 t 4 WfTTHul 1 4 31 7* 71* 7* + 4 %s$$ ., 7 ^?r^rt..!: ISMiO 5 1? 56 J l!Mv, A + V f t Squibb .84 11 171 16* 26 26 - * StlleyM 1.60 5 25 47V. 46?, 47V. + 'i Sttoorl.K .. ' JJ 23ft 2M 22H * V. SldBrands2 15 96 57 »'/. 57 -t +4 WrSSa- 2J in nil 3» 3114+ i. StdOilCal 2 3 3« 23ft 22* 23ft 4- 1 SMOillnd 6 454 41li 41 41*- Va 5rOIIDhU6 19 119 5614 S51u.56Vi ' SOOhirDJS .. 110 SOV, »ft 5014 t . * SldPmiJO 3 6 7 7 7 + · » SIPrud.66l) 1 7 Brt 7S 1 - V, SlatldnJl 3 4 I". B 8V1 StonWb .96 6 ir 16(4 16'4 'I6'4 + V. Slanray .60 1 P/a TV, 714' Starretll 6 6 15* ISVj IS*- u StaMSl.lOe .. » II'A 11V. l\Vi -4 14 SlaufCh 1.29 6 65 4114 40% 4114 4- li IterDnn.TO 13 306 17V, 16% 16ft- 4 Slerndnf-ll 5 25 B» Bli 14 Slevml.20 3 110'llft ll'A 11* -- V, SlewWll.91 6 14 lift IB* lift StOkVCl.lO 4 68 15% 15U 15*1- * S1oneWeb2 B 29 444 41 444 + * SloneConJO 2 4 9V4 9* 9ft- Vi StopSrOpl 4 4 11 lift 1! * Vi SlorerBdg 1 5 22 13V. 13 11V. 4- * SluWorl.32 3 !.«/! 20V. 20Vj SuCreit VH .. 24 P/. 7 ' 7 · Sun CtmM 3 25 10ft 10* 10* SunOli Ir 4 38 34V. 351A 35* - ft uutl,0pf!.!5 .. 52 m, 37* 17* + V. iunbeam 1 7 10 14ft 14* Hli + U Sunditrd.aO S 17 13* 1314 11* SumhpflJO .. 3 34 33Vi 34 + 'A SunshMn.48 10 IB 1014 10 104- 14 SgpValu.W 6 IS 16 15* 15*- * Supr Oil 1.40 13 19155*153 1S5V4 SupmkG.20 3 28 JW 3V4 Wi_ .14 lUperscpe J 20 10ft 10* 10ft krlroSroe 7 19 4 3*4 4 Swank 41 4 13 4V. 4'4 4V, -- Vl Sybron .72 6 65 13* 127s 12ft -- Vi Sybrnpf2.40 .. ! 31* 3114 11*- Vi Systran Don 20 1 34 34 34 I TaHBrd.60 i 42 UH 14* 14*+ * TalcottNat .. 4 2ft 2^ 214 -- 14 Talley^O 5 - 32 6V; 6* 6*-- 4 TalleypfBl .. 15 9* 9* 9* TampaE.H 9 120 13* 13 11+, 4 *t Tandy Corp 7 41 15* 14% 1SV, + K Tappin.JO .. 20 S'/4 y/t 514- Vt TeiBlcoIr 4 11 5V. S 514 4- « Tedinlcotl 10 2 714 7V4 P,4 + li TektrotTX .20 7 36 194 !«*4 19V4 . Telecof .25 3 10 3'A 27, 2ft - 1, TeKdyn.401 4 17.10* 1014 10* + H Teleprmpt ' .. 761 31, 2* 34 + V. Telex Cp .. 29 3* 3V. 3* Tenncol.60 6 282 JFA 23* 33ft TennconlA .. 49 24 2 2 4 + » Te«oroP-.40 3 389 14* 14 14*+ 14 !!,«·« ,i j "Jig B8B»±.8 BSHJI I '§ M ®t 77* Texsglfl.20 6 IS 14* 24V. 14*- It Texaslrrflb 12 i 11 11 11 Texlnstl 16 1SB 66V. 63 66V. + 3 TexOIIG.Ol 9 111. 17W 1W 17V4 + V. TexPLdJSe 11 1 21 11 11 i.... TexUll.16 10 864 22V, 31*22 - V. Texfilnd .. 10 4* 4* 4* t It Textron 1.10 5 20 14ft 14Vi 14H - V* TextrpB.OB .. 7 24* 24V1 244 + li Textrptl.40 .. 1 16V: 16'A 164+ +i Thiokol.m 3 15 11 10ft 10ft TWrnBet .7! 14 42 »'/j 28 18V, + V, ThrcttDg .40 9 13 51% 5 54 * . It Tl Corp 1.40 8 11 134 13 13 -- V, TldwafM JO B 3 30V. 30", 30V. Tigerln.40e 4 u 9 Bli Ift t ft TimeHlrJO 7 67 12* 12V 1214- V. Tlrnkn l.BOa 6 25 27* 274 27* + V. TistlRlty .. 5 11 IO'/ 11 4- V. ToblnP .lie 36 10 7'A 74 7V. t li ToddShlpvd .. 1 6*4 6% 614 + V, ToledoEd 2 6 64. 17ft 17* 17% + K TonklCp .40 3 11 6ft 6% 6ft + 4 TootROI .406 8 B 6ft 6* 6ft + 'i TraneCo.96 11 29 15V7 15V, 1514-- 4 TranUnl.56 10 89 33 32ft 33 -- U Trans W Air .. 428 Ki 5V, 514- *i TWApf2 .. 40 13V4 1114 11%-- IV. TranVYF 16 5 27 8% K 8* Transam J9 9 466 7V4 6ft 714 * '+ Tralncl.6M .. IS 20 "19* 19*- 14 TranOhJOr 4 li 6* 6* 6* Tranwyl.40 5 22 14 13% Ira- 4 Travlrs 1.01 6 320 2!+fa 20* 21* -- V. Travelrpf2 .. 20 3014 30 3014 - * TRE Cp -BOt 36 17 5% 5% 5% TrlCor.l.Z3e .. 55 17% 17* I7K- V. TriCnpB.50 .. 2 29% 2V* 29* - li TriSou Mlge 2 11.4* 4V. 4H + V4 TrianPfc.40 3 3 7V. PA 7V + 'A Trinity .80 4 74 IS 1414 14ft + -Vt Troplca.20e 14 272' 16 14% 16 + 1 4 TRW In 1.20 5 565 14ft 14* 14ft TRWp44.50 .. 3 48'* 48 48 -- V. TRWpM.40 .. 7 4914 4B% 49V. - S TucsonG .»4 6 95 8% 8* B% + U TwenCen .20 16 402 6% 5% .611 + S TycoLb .I0e 6 39 9* 9 9'* + '/. TylerCp.40 3 B 14% I4'A 14% - V, u UAL In -60a 4 289 15 14* 15 + %i UGICpl.32 6 24 124 11* 11*-- * UMC Ird t 4 27 9* 9 9* t V. UMET Tr 2 31 1* 2V, 2V. -- 14 Unarco.50b 3 12 I4« 144 I4V4 - 'A UnBanc.84b 5 22 fl* 8V. B* UnCamp2 6 341 39* 39 394 UnCart2.10 5 400 41* 40V. 4114 UnComl.33 5 IS 9% 9* 9* Union Corp 17 S 3% 3* 1% + "* UnElecl.28 7 206 1014 10V. 104+ V, UnElpOJO .. t320 32 301432 Un Fidelity 14 13 3 3ft 2ft UnOCal 1.9B 4 125 36% 3514 36% + 14 UOCa_pf2.50 .. 11 47 46V. 47 UPacCpMIO 10 253 65 64% 64ft -- 14 Unionalnc .. . 7 2 * 2* 2 * -- V. Uniroy«l.70 4 B2 7 6* 7 t 4 UnitAirc«2 6 411 3614 34% 36V. + 1 Unit Air pf 8 .. 9 91 91Vi 92 - * UnitBrands .. 58 414 3* 4V, + Vi UnBrndpfA .. 1 614 6Vi 6'A- 14 UnirCp 77e .. 4 6V. 614 614 + ft U FinCal .20 t 19 6* 64 6* + 14 U GasP .4Se 7 V65 PA 7H 7% t * U Ilium 2.32 6 23 11% IB* 18% + * Unltlnd .36b 5 3 7* 7V. 7* + * Un.itlnpf.42 .. 2 4% 4% 4%- 14 Unltlnn 10 .. 2 7* .3* 2* 4 14 UJerBkl.04 6 2 10'A 1014 1014 UnMM1.40 3 8 1514 14% 1411 _ '/. UnNuclr .. 8 11* 1014 10?4- Vt UnltPkMin .. 1 t'A Ift I'A UnitRefg .40 2 20 714 7* 714 -- Vt USFioGl.U ! 150 36% 264 26% USFoSlJOe .. 11 1314 12 7 A I3'A -- V. USGyps 1.60 6 82 18* 17* 18+4 + 14 USGypfl.80 .. 1 23 23 23 + Vi US Home 14 45 3ft 3% 3% - 14 USInd.21» 2 133 2% 2* 2% USLC3JO-24 11 70 1314 12* 1314+ 14 USRIIyle 7 1 4% 4% 4% US Shoe .95 5 19 9 ' Bft 8ft -- 4 US Sll 2.40 4 350 41V. «',4 40% - ft USTObac JO 9 12 1414 14 1414 + "A UnlTell.OO 8 152 13% 134 13*- 14 UnlTel wt . 12 % * 11-16 tl-16 UnTISptlJO .. 4 1814 1814 1814 UnitrorJeCp 4 4 4 4 4 UnlvarCpl 3 10 1B% IB* 18% UnivLeaij 6 3 37 26% 27 t 4 UOP.90 4 M 12* 11% 12 - 14 Uplohn .96 14 968 16% 344 36% t 1% USLIFE.29 6 666 13ft 12% 13%+ % UsliteF.96a .. 15 914 9V. .914- V. USMstpl 4 97 IB 16ft IB + * USMpf2.10 .. 14 1414 13V. !4lt 4 % UtahlnLBOa 16 302 44 42* 44 + 1 UlahPLl-36 7 125 3514 3514 25* UV Ind 1 3 181 1914 18ft 1914 UVInpfSJO .. 1 S214 5114 SIVi + 114 V Varlan.20 6 29 6% 6* % + li Veed-rl.72 6 2 25 25 15 VendO Co 163 S 3V. 314 . 314 4 14 Venice JO 5 2 3 3 3 -- 4 VestSelJJe .. 17 134 11* 1!*- * VetcoOffsh 14 5B3 14ft 23V, 24% 4 * VF Corp 1 7 30 16% 16 16% 4 1 Viacom int s 36 3% 3+i 3% 4 14 VictCmp JO 7 4 5'4 514 5V. VaEPWl.18 , 6 694 10* 1014 10+4 4 14 VaEPpO.TJ '.. 1190 69 69 69 - 1 VaEPpf7.20 .. 1150 6114 614 4114- 14 VaEPpli.M .. 110 41 43 43 .... Vocnado.971 4 74 S* 5'4 S* ®ssr i ijs'srjj 14 -. 1 . 4 w Wachova.78 1 113 174 16'4 1P.4 4 * WachoylRIt 6 23 3ft 3* 3% - ft waigrmi 10 25 im li". n* » * WlkFAUOa 10 35 37* 37* 37* WallBus Si 1 4 17 17 17 4 v, 8ffi£ « 1214 if* 12V. ·- Sa'rlFoSS .!' '} S S Si » Warraco.80 3 10 7% 7% 7 * 4 + 4 WmerCo 40 6 1 5% 5% 5% 4 4 WrnCom 40 4 220 10% K) 10% 4 ' Wrr.Cpf4.2S .. 4 41 43 41 - 1 WrnCpfl.25 .. 521 11 20 31 t V7 WarnL .14 11 117 26 25* 25ft Warn S 1.20 i 7 16 .15ft 16 4 4 WashGll-B 1 1! 1514 IS'4 I5'4 - '4 WllhStlU 1 2 14 14 14 .... WasWall.52 I 21 114 11 184 WnteUlnt 5 15 4* 4i 44 WatknJ .Mt 9 21 14H 14 I4U| 4 Ki WlyGoi « 6 4'4 4V, 414- ' Wtamrd .40 4 S 54 !4 54 + ' WfttOelE 1 5 l'i !'. 14 WellMCL .60 1 1 74 1 P4 WellMkt.52 7 S IS'i IS IS .... weiif go .f6 6 m i«'i it 16 + 14 WIIFMI.Dt , 6 K 14 4'4 4'i- * WtKoF «a 4 1 (ft 9ft n WltCtTfl« 7 1 » Itft JO 4 * WllPIPtOl 4 41 214 11 1 7 11H - % WnAIrL .400 4 O l4 4'i ('i - '4 WnBncl.40 1 14 W* 19ft 20 - * WriCoNAm I) 106 1* 1ft IH i 4 Wn Pat IM 4 il Ift tH It WnPuHh .74 . 4 7 10ft lilt 10ft - 4 WUnionl,40 .. ||4 10* 104 IOH · *· WnUnpfi .. 1 14 44 44 .... WnUnpH.U .. 1 1414 J4H 14Mt 4 v, WMIJEI ,*7 1 Mf UV» 15% fl'« + ' WltEpflJO .. I» 4N, «V1 4M )· WlJycel.lS 1 Tl m JH4 3» · H WdtrglT! S 1 14 14 14 . ' Wnrrtx .N If tB !9H 211 191 - ' WKIFrr.40 | 1) lift n* lift » W Late streiij racks lip g NEW YORK (AP) -The stock mark late burst of power to rack up a good-si moderate trading Wednesday. The Dow Jones average of 30 indust ed 10.71 to 652.61, amassing more than gain in the final half hour of the session. Advances outstripped declines 800 to the 1,767 issues traded on the New ' Exchange. . .. The Big Board's composite index pi t o 38.17. · / . . . NYSE VOLUME totaled 15.33 million slightly from Tuesday's 14.78 million tota The market started off on a downw and was in the process of a gradual and lar upswing less than'an hour before the At that .point, reports crossed fina wires quoting Rep. Al Ull'mah, chain House Ways and Means Committee, President Ford had hinted he might scheduled Feb. 1 start of new tariffs o oil. . After the close, Ullman said the Pr planning to proceed on schedule with the vation measure. In the interval between the two rep staged a quick and sharp rally. One interpretation of the market's that the suggestion of a delay by th« implied a willingness to compromise--, turn raised hopes of quick agreement t White House and the predominantly Congress on an economic and energy str That hope seemed to lose strengl subsequent news that- the Administra changed its plans, and that Ullman ha his committee would seek to stop it by 1 postponement. , BROKERS .said another plus .for during Wednesday's session was Trea tary William E. Simon's urging of Conf swiftly on the Administration's $16 billioi proposal, even if the lawmakers had to from Othr Ford proposals to do so. S.S. Kresge was the day's most a rebounding % to 21% from a S^-point lo Late Monday the company said it e earnings for the quarter that ends ne come in below the comparable year-ago Metro-Goldwyn-Mayer, which, decla a-share dividend Tuesday after record higher quarterly earnings, jumped 4% the best percentage gain on the Big Boai MGM's bright showing, seemed buyers to other motion picture issut Columbia Pictures, for example, rose Twentieth-Century Fox % to eVi, and G( ma, a theater operator, IVs to 11%. INV Tin c'SirV-'^ NEW YORK (AP) --The following quo- tT.Wff'tLS a (ton of Securitln fetters. Inc. are ftte prices at wtikft thne wcumle* could have tmn sott (net atsef value} or bowht (value pin sam charge) Wediudy. Stn tar AGE Fnd 3.M 3./I Adm Grt 111 3.4J Adm Inc · 3.91 3.19 Adm Ins 5.69 6.U Advlsrs 3.39 3.70 Aetna F 5.26 5.75 fflr- 5 ^ K 2 ^ AliAm Fd Jl 44 Allstate · 7.10 7.63 J!2fp -1915 Am Birth 9.8710.15 Am Dfver unavall Am Edify 337 3.69 Amer Express: Caclt 4.43 4.U Incme 7.11 7.77 Invest 4.1? A.69 iss .-a»is Am Gfth 3.W 4.00 Am Insln unavall Am Inn 3-» N.L Am Mull «.71 7.33 AmN Gttl 1.73 1J9 Anchor Group: Dally 1.00 N.L Orwlh 5.00 5.41 Incm* 5.95 6J2 Resrv 10.0511.01 Specfr 3.03 3J! Fd Inv 5.15 5.64 Wash N 7.5? 174 Audi* Fd 4. SI 5.05 Axe Houghfon: Fnd A 3.ff 4.33 Fnd B »00 6 57. Stock 4.75 5.19 BLC Grth 7.09 7.7S 3at»an 7.73 N.L. Barrk Fd 4JS 4.77 3ayrt Gr 3J9 3.91 BMcn Hll t5« N.L Bcacn In 7J7 N.L. 3erk Gttl 2.40 U2 3ndFd A 13.9315.i3 BOIdstk 151 3.14 Brat Fdn 7.09 7.4S ai %t?. Calvin Bullock: Bullck 9.2710.15 Candn R.49 9.30 Olvld 2.40 U3 NatW S 7.73 t« NY Vnt 1.27 9.0* CG Fund 6-15 7.41 CG Incm 7.4* 8.0ft Cap Pres «.1J N.L. Cefltrv Sh 8J1 8.97 Chall mv 7.19 7.K Channlng Funds: Amer .95 1.04 Balm 7.55 «75 BOfld 7.55 1.25 Eq Grt 5.21 5.M Eo Pro 1.56 2.03 Fd Am S.16 5.14 Grwth 3.24 3J» Incom 5J1 ft.02 Prov :« 3.£ Sod 10« 1.19 Venl . 4.90 5J4 Chart Fd 7.11 tS3 c ¥SS 1Sf ^^ Frt Cap 3.09 3JS StirtlM 5.3 S.M Specl 4.U 4.44 Cttemld ' i.47 7.07 CNA Mgemt Fd: Knlc F 154 4.91 Knlc G 4.83 5.2! Liby Fd 3.24 iU Man Fd 2.11 2JI Schuit 4 K U Colonial: Cnvrt 7.'7 8J8 PSJ- i£ a Gnrth 3.C 4.17 Incom 7.15 1.9 Vent 1.U 1.84 Coin 'Grin 1.91 N.L Colum Fd i.49 N.L. CwlTh AB .74 J Cwllh C 1.10 1.1' Comp Gr 4.04 4.4 Comp Ca 341 3.9 Comp Bd 7.01 7.1 Comp Fd 5.M 6.41 Concord 6.84 N.L Com Inv 7.00 7.50 CCTllte) G 4.07 N.L Coil Mul 5.D N.L Ctry C«p 197 9.71 Cm WOlv 4.49 4.1 Cm WD»! 4.67 5.10 DIIUI Fd 2.40 . CUvw Fd 4.M N.t dtVnh 44.04 N.L UKI P-E (Mi WMPH .70. 1 H WhelPitpfl .. t5 WMPIIpU .. llli Whlrlpol .10 11 1 WhllCon .80 1 ISI7 WniCnplAS .. WtlltClrC3 WhltrM .40 ) 5 Whllt'h*r i ] WlcknCrpI 6 4 WleMtSI .21 7 1 Wimfpi -« · ' wmiCowl .. 4 WmiCrti") .. WimDi 1.32 12 121 83ITB ··· . MS -t f WltCOl.M 4 1 wotvrw cm i wom-m .M s wo^hla 1 n Wolwofl.lv , 1 WorMtVw | 1 Wfljir '-«· '» ' Wgrlrhtr ESTME? lursday's 0 Delaware Group: Oecat 8.U 9.03 Delaw 7.36 1.04 Delta 3.07 3.30 Dlr Cap 3.11 3.41 tode COK 11.76 N.L. reiel 7.40 H.L. rerfiri Grp: · Drerf 1.33 9.13 EQult 1.11 3 35 Lavge 10.6411.66 Lklv. * 10.01 NL Spl Inc 6.7S 6.79 Third C 7.45 l.li i« E i. F sV Vrjlh Eaton 1, Howard: ialan 7.01 7.47 Grwth 6-Si 7.15 Incom 5.01 S-55 Sped 4 36 4.77 rllfsp, .flfff ffi « W JCT 'iioii 1 ? Farm Bu 6.45 N.L. Fidelity Group: Bond 8.1i 8.92 Caplt 6.2* i.84 Contfd 7J7 .. Conv 6.03 .. Dally 1 1.00 N.L. Ditny SJ4 .'. ESK 5.37.. Eyrjt 9.09 9.W -Fidel 11.4912.56 Purlrn 7.96 8.70 Salem . 7.76 3.07. Trend 14.4315.77 Financial Prog: Orna 2.77 N.L. Induit 117 N.L Incm 5.17 N.L. Vent 7.60 N.L. FstFd Va 8.04 1.77 : $t Inveitori: 89,. Ht ii ttff' -ma FstMIt A 6.47. N.L. Fleming Berger: Flfftl B 6.64 .. lot Fd 4.31 .. 101 Fd 6.45.. Fnd Gth 3.36 3.67 'S,^' Gr Sf : 3.«' Incom 9.4310.5. Mutal 6.52 7.13 Specl 7.87 8.69 Founq 6.09 N.L. : ranklln Group: DNTC 4.80 5.76 Grwth 4.51 4.94 unit 3.45 in 9m,. i^iJ-i. 7 CapH 4.71 5.24 Ewilt 171 7_»7 "£'· Mtt : und Inc Grp: Comm 6.3! 6.97 Impac 5.87 6J6 Ind Trd 7.76 8.48 Pilot S.H 6 34 Gatewr 3.79 4.10 E S S unavall Gen Sec 5.27 N.L GfltlFd » 3.21 151 Grth Ind 12.29 H.L iuard M . 19.13 N.L lamllton: F HDA 2.97 3.24 Orwttl 402 4.40 Incom 5.19 s.67 Hart Gth 7.30 N.L Hart Lev 5.94 H.L Hedge 5.22 .. Herltge M .. tor Man 12-58U40 ISI Group: Grwth 4.09 4.47 Incom 171 4.13 Trn 0, 143215.65 Tnn un 188 .. Imp Cap 6.49 7.0* Imp G*h 5.40 MO IncF Am n.4512-51 Inc Boil 5.11 5M Indintrv 1.83 .. INTGN 6-54 7.07 Int Imnt 14.4915J8 ! nc r ^ vs R a tSBt InvM Ba 8.07 8.12 Inv Counsel: Capm 1.39 6« Caplt S 3.52 3J6 Invetton Group: IDS Grt 152 .. IDS ndl 124 154 Mutt 7.10 7.77 Pros . 2.26 2.46 Stock 13.to14.4S Select UO 9. 4 Var Py 4JI S.24 Inv Retfl 4.07 4.31 Istel Il.43r9.00 Ivy 507 H.L i. p -« c r ,,'i 3 N 7 :f! John Hancock: Bond 1741 19.14 Hll unit in CIM cm. » ini nvi- v 54 54 54 t 1 45 44=4 45 IT 1 *; 17 17'.* 10't 10 lOVi- 'i JS « « »'i xr\ »'»- 't 9'« m i"_ ', 7 1% 1% ION iw in - ' in irt K-.'» FFH,* a :i'i 3i'i - «, £ *ffi- !? H * M ..... tjHj l| 1| K % H . -. i't r « * « !tl, i v im IN n. n - « » « _ } » IS- * 44 % 44 U M W SH ^T TRUi osing Prices Gnvth 4.53 4.97 Slonat tSJ 7.15 Jooratn 15.33 N.L. Keystone Funds: sn, iifi.19 L"! B 'i'S 1 ^ Cut Kl S.«4 4.42 Cus K2 172 4.08 Cus SI 14^415.72 Cw S2 4 « 7.30 SL« Hi! Land Gth ' 5.07 534 .D Edit 10.9711.73 .exlnston Grp: Cp Ldr llTssn.Tl L« Gr 4.39 4.10 Lex Rh 10.98 1I.C2 Lift Ira 5.44 5.94 .Inc NH 4 50 4.12 Amls Saytes: Sffi" at Lord Abbetl: ST.'" 1313 Bnd Db BJ7 9.15 .utheran Bro: Fund 7^9 1 40 Incom 7.9* 1.73 US Gov 10 M 10.95 "tSftJfi* Indep 5.43 4.17 MMS 1 50 t.32 M-wi Flrwtd: %£ ^ !S m 'i-s'is MCD 9.4310.31 Matei 1.22 N.L Mathers 6.81 N.L Mid AM unavall Mon Mkt 1.09 » L. !?B NY Fd F Jlffi Mut Ben 6.46 7.08 MIF Fd 6.15 6.»5 11 F Glh 2-53 2.74 MutualoT Omaha: Amer 11.4611.63 a tun Mut Stirs 16.48 N.L. lot Trsl 1.75 N.L tEA Mut 6.74 -. . latl Ind 6.S5 N.L Nat Secur s«r: Balan 6.46 7.91 Bond 172 4.21 CHvtd 2.84 3.10 Grwth 4.05 4 43 Pf Stk 4.94 5.40 Inoxn 3.73 4JI Stock . 5.46 5.77 NE Life FW Ecrult 11.15 UK Grwth 443 6* Incom 12.951401 Slda 9.8819.74 Neuw Cet 4.18 N.L IfTpe? rttftb tew Wld 8.45 92 lewtai 9.02 7.8i HchlS Fd 8.30 N.L loreasl 12.79 N.L PtTWW 6J3 6.44 )ne WmS 11.91 N.L INelll Fd 10 « H.L OppSl 4.74 '131 -Incom 6.C 7.45 OOP Mo 9.62 .. AIM 6J2 ;.i: Time 3.« l.j OTC See 124 8.91 aul Rvr IV It erm So 5 30 N.L enn Mu 1.16 N.L. hlla 4.78 5.1 Phoe Cap 6.87 7-51 PlUrim Grp: Pllg FS 9.19 9.48 Pill F4 5.08 5.55 Mag C 2.31 N.L Mag In 7.28 7.96 Pine SI IJ4 N.L. Pioneer Fund: Fund 1.98 9J1 II 7.3S Id Plan Inv 8.71 9.4 W }.«!:§ P Grwrr, FmS 7 : . M N.L Incam 9J9 H.L H Era 8J8 N.L N Horll 4.92 N.L Pro Fund 4.32 N.L Prov Gth 5.64 6.1 Pru SIP 6.47 7.97 Putnam Funds: Conv 177 7.58 Eaull 1.92 4.5 Georg 9.7710.9 Grwth 7.43 8.1 Incom 4.93 7.57 l%7' £9» Voyag 1,71 7.4 Reserve \XD N.L Davare 4,11 IX n-*lW gM 1 ;a*p et put bn.'a , zed gain in rials climb- halFpf its 550 among fork'^tock eked up .46 shares, up 1. , ard course, anspectacu* close. .,';.'- -".' : ncial .news nan 'of the as. saying delay- the n imported jsident was oil-conser- orts, stocks action; was ; President and that: in etweeri the Democratic ategy. ';,,·;.;:· h with the tion hadn't d promised egislating'-a he, market jury "Secfe ; jjessit'd act i tax rebate separate it ctive issue, ss, Tuesday, xpected its xt week to figures, red a $2.50i - ing sharply to 23% for d. .. · · : ' . . V- to attract s as well\ % to, 3%;; meral Ciner "i 5TS'' ; :5 . Xfee Eot 5.61 4.14 IlK Gttl 4.24 4.63 5 iS*fn« F 1i d i3 : j(.L. Sped . 16.44 N.L Mlin ' II.SIN.L. SS '.*Bt Sbd Levr 3 17 4 74 f SS5 P: Pttta Das 1 : ; 4 5 sis tnt^tt-iu. Sel OOP',' 4.35 N.L JS ff^'fe entry F". 9.J610.07 hareMMen Gp. Cimtf. lllflfi Entrp . 4.00 4.37 Flet Fd 3.2» 3.« Hartir . 6,49 '6.99 LeMI . . 5.10 5.51 Pace/; '6.16-6.47 wanon Funits:^ Appre : Ij.t414.l4 Incom 15.14 Hii Irrveit 7.09.-7.7S Sherm D 11.74'N.L 4t Ft . 6.54 N.L. «m« Fund*: a -7 4 *iii jarwa-a B Eoty"- 7.41 N.L. B ll£r "140 N.L. SoGen Intv 8.94 9.3* w Inn .- 5.35 5.78 win Gt. 361 391 over Inv. IU9. 9.30 pectra F. 2J» N.L. if IntD 4,47 N.L late BmTOr; a?Fd" ; '5Sii! Prog f IB 3.16 IFrm G t . 3.46 N.L. Frm In 7.42.N.L. tale SI 30J030JI tiadman Fundl: Am Ind 2.09 N.L Atu F .91 N.L. Invest .98 N.L Ocean s.n N.L teln Roe Fdt: Elian 13.92 N.L Cap 0 . 5.11 N.L Stock IM H.L SupervlKt Inv: Grwth -· 4.21 46* Incom ^ '6^55 7.18 temp:. I0.3911.t5 Sumii · ; 5.4; 5.99 Tech - 479 S.2S Survey F 6.71 7.33 emp Gt IM 7.33 emp Inv .1.000 N.L ms Cap 6.12 6.65 rav Eg · 761 8.34 urir H«d- 143 N.L. wnC Gl 1.79 N.L. wnC Inc- 3.11 H.L. 'wen Flv 4.25 N.L USAA Gt 6.15 N.L US GovSe 9JO 164 USLIFE Funds: Apes 2.61 2.93 Balan 6.51 7.23 ComSt ' 9.2410.10 UnH Mut 5.M 6J4 Inmjnd 5.25 5.74 Broad TM 8.9?' 9.75 u N "ci nv ^6 S :S U^FuJSf 1 "'" ACcm 4^7 5.17 Bond "i.64 7.28 Con Gr 6.M 7.23 Con Inc 7.15 7.14 Incom. . 1.66 9.S Sclen :: :· 4JS 4.77 VtM 3.73 1.09 Unit 5vd 199 N.L Value Line .Fd: VM U 4.19 4 5» Incom 3.46 3.79 Lev Grt 4.55 4.99 SPI Sll 113 7.33 Vance Santn: Invert SJ9 5JI Comm 5.00 5.4i Spacl . 4.55 4.97 Vandrbt 244 2J6 Vantg TN 443.. Win P 164 2.89 Viking 4.12 N.L Walls) G- 4.40 ill «aUl M I.S414.4J Welng Eo ' 7.20 N.L WeHlmft -Gn«B: Esplr 114)14.01 w, : .:8.s sa| .-iKi« yt a.u win;: ?3 a tiff W IS % K *,'* (um diargel SjUs ···.- .-'. mi P-E (Mil HrM IH CUH OK.' WrlyCorp .. 12 2rt 'ii'. 2*-- V. X-Y-Z- XeroxCp 1 1 6*9 »U 54 · ' S!t . 314 Xtia2i7! m 9rt IH Ift » H rates ind o 4\i lit K , vt ysSS.-* ) !ffl !K» iff- ·sfsfis . \\r ipi,'-- " Zawti.40. 4 SS 24", 74 ' »' . i,' TTayraCorp ) $5 4H " J.H-- '* lenllhSad I l 452 UN IB - |o5 _ u 2urr.lnd.a 1 II SVi · IV iltj » i, . NEW YORK (AP) -N Y. ttiatbun Apprax fltul IMII ...,.J.;,jiSoJ)M Pmlovt day ,..,,.Uj71il» WMt a«9 ,..,,.. UMm Month tgg ..........vCtewcl YMT tto ....IMftlll Two ywri ate .....MTIM J«n 1 to data .:. M/mm im i» d«n mjx,m \m h iHre SJtUM

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free