Independent from Long Beach, California on March 19, 1976 · Page 38
Get access to this page with a Free Trial

Independent from Long Beach, California · Page 38

Publication:
Location:
Long Beach, California
Issue Date:
Friday, March 19, 1976
Page:
Page 38
Start Free Trial
Cancel

i-10-- lMil.PLNOt.Nt (AM) PRESS-TELEGRAM (PM) low B.ICH, e»m., FM.. M« t m.im INVESTMENT TRUSTS Nfci A a AtbiLrt ss u 131 ty-4 ir* *r.i -- iv. £" · A C F I n l 6 0 9 IS 48". 47*i 47*4- H V* .AnrwOv.SO 7 IS in P» »*·- i Cn " Ajypf ,91* . 36 1i'/i 11 1^ 11* -- '.'. Cv A:!-«Mmr» 13 13 S^ I 1 /* S%-- i'. Cei A3deiWM U 110 lfr W t 10 1- '* c * Advlov .lie .. 16 14 1* 8v. Ce W -iwLM 08 15 S37 27 1 * 2S»» 74**- H Ce eerr»»Llpl3 .. 3 «3M 4f/. 4T'. i M Cf £wjVieco 92 6 I'. l'« A 1 /, i '§ C*Annum JO 7 45 13^ U'/. I1H- ^ Ct Ai!f#n Irx 3J, 137 S 1 * S 1 * S". -- ^i Ce AlrPrd .3tt) 19 170 71 Il'ft 77i-- *. C* AVbnFrl JA IS 59 IJH Wi Ifi Ch A'rcolrKl 7 1M 7£* 74* 74*4- ·'* O AJ ImJirttrii a TS 7*. 3". 3 1 . Cr Aluona 1-10 IS *4 23 i 77 73".-- v» CT Al*Gail.» 7 3 I7H 11* n--, Ch AlaPptt.44 .. ES40 94 97Vi 17W t Vi CT AI«Mrvl5e 7 136 16") IS'i KM - ^ C Albanrln.M 16 77 17H 17". 17'.-- V, c AJbcrtoC .» 73 77 P* Til 7 1 *-- '· c Albeifin.77 1 79 I9*i 19* 19'.^-- "-'« r A'ejnA!u .40 43 183 IP. TTVi 37^.- S AlcoSW .64 6 51 17^1 17''. 17V)- '.* V A'conLb.TS 21 12 34'^ 2*'. 34H | £ AUcoCplsSc 71 13 W« \!ft \ffj- IT £ Ayglud IAD 1 IS 3W» }7 39Y i * AH»LudPl3 .. 477 43 43' i 41 · '. Jr AllgPw 1.40 7 lii 17"* 17'* 17V, C AHenCip.SO 11 19 11. 13 13 £ Al'dCh V8C 13 115 4!Vi 4(Mi W - M C A'MMnf £4 7 IB IV. IV. 11'. - AUOProl «C .. 4 17* 12'A 13* t ". C AiyS1rl.rO 1 191 57".i S7'i S7'» -- S C AlkJk p*4 .. /TO iS SS SS C A'W Suom»l .. tS 4S 4 I - » C Al'rlAul.56 9 14 8S 7'« 7S- '» c AlptuP Inl 1C i 1'. «'i I 1 -'. - V C A'coal.34 71 IM 4 f * 41i* 47H- ^ c AmaxpfS7S .. Will 131 J il/3 f AMBAC « i 86 151* IIH 15'*- '1 ? Amcxd Jl 1 17 7S 7*t Hk £ Amerce L.10 ' 10 I9*i 19, 19 1 *- ' « £ AJ*tt JOB i 3C7 TO 1 .* 19* mi- '* £ AHfip'350 . Ill Sl ] . 50"? S0"i- S C A A ' f F 1 . 4 8 V) 57 17* 14* 17".- '-I C Am Airlln . 40? 10* i 10A» KF* -- '* t A Baker .K 11 1* ISL'i H\k li - '. C A R r n d s J A O 7 159 *OH *?« 4Q". |C flmBdaf 80 H IH 74* J7 1 -* 71 v. - ^ l AmCen Mtg !! 11 3-J li-S 7'^ ~ il AtyA-i 1 M 1 36* 74^ 77* 7*', . , AmDiifn .. 1 r. 1 . 1 ^ i '* ADiiUel 4 11 15 74 15'i TS't- 1 AO J crilia .. 1 11H 11* J3H « |^ AFanTly.T* 1 Hi I3'/* 11^1 II 1 -' ". A,-rFin4ys .. IS3 6' i 6?i 4\^ AGrnCv'lST ^ 1 17* 17* I7V% 1 ^ AGnlni .40 4 1737 IS 1 . II'* 15 '* AGlnpll.M .. 133 7Hi 34'/. 74".- * AG1rcpf» .. 10 W» U 11* ' · AmIMtl 88 S 76 1SH 15'^ IS"'- V, Ainboinc 1 31 1143 JS^i 33 13'i Am *ov*-it . 11 4** 4 4*-*- 'i AV.ed.cl.IZ 9 43 9 Hi I'fc- * Amffe'wi .. 3tt 6H 4 V * 6". - '1 ATD'GlSib 7 49 ii'.7 3fi'i 36 "-1 » '. ASMpl 671 11 L» IT 1 . 17 12 1 . AmS'ind 1 10 37! 7S"» 74*4 3V*. '. A S W P 1 1 71 . . 3 1 W 1 * Wi Wi AmS'rrllJQ EO 72 6^ 6* 6*- 't AmTT 1W 11 ISS 57 54'- p i W, i '. Am7iTnl4 .. 133 Wi 60 1 . «T-i ATTnlBa74 .. 4 47'-'. 47'i 47''. i '. ATTp(A344 .. 4£3 46'« 46 *4'i i '-« AWaWk .71 6 16 ID 1 -. 10* 15^- ^ Anneron 1 S 1 ll'/i UH 18^-- k Anw'fk'l 9 44 77'» 27^ 71* A7/F lnl.2i U 369 ?P» 11 7V« A m f j c l n c l 6 46 19* IJ'^.19 1 '.- H AMP fry; 41 47 508 3r« IP-t 3l\i-- \ ) Amoto.*«a i 4 11 IB-?* M Amix-K CO-P 70 768 1 /'. /'·- '· AiiKepOxo .. 34 3* T^-. 7^ A-iiila' 7.40 6 71 i}"j 4?'. 4M AmtH .37 t SO *'» 4H 6^ Anch'H IX 't 45 X'» 79* 29U AnrtClr I 70 8 11 40 J)-T Jr 1 )- « Anqdk* .13 11 17 7* 7'i 7* i i* AnliVr .16 6 40 1'» 9i 9^-- '* A -nu' Co .531 10 * H 1 * 11 IT'. * '' APXW SC 7 34 II 13* 14 . l* AocoOi! 173 I «".=! 37* 37'.V Ap«oCorn 106 77 r* l'i l v . APLCo-Pl 4 A4 16* k"» 14H- * A R A S v l . 0 6 16 «S Wt W* 53 -- IVi Arc^Oa1 .20 17 3)1 73". 77 Ih 2J*'1- H A/cMtPfli 11 7 Pi S 1 * 5'.- ^ AriU.v .. 7 J^ J^ 1^1 Aii(PSv134 6 W 16 1 * li 1 . IS'i-- '" ArlPpMOTO .. 1270103 107 117 - l"» Arl^LGl 1 73 7 93 23V. 31". IT'.- ^ A''rnRllvD . S4 3* 1* 3 1 . ArrrwJa CP 14 4 S 4'« S i S Aimco 1 60.) 9 714 13 31 *. 33 - ' Arm cl MO .. Ill 31*. »"» 31 ArimKk .80 72 1S6 U AV, »', AmC PO 7S .. /ICO 47* 47* 47* i * A/rRu.4fx B 13 I7tt 17'» ITn-- * ASA Ltd n .. 7P 29 ' 78h ?·*- l As* to 40 2* IP 70 18'« 30 i I'k AiNOil 1 71 4 134 ?4Xi 75V) )4 t * Av!lfC L 40 )4 72 37'. 37 1 .! 37' t Atko M/g .. 21 3* 3*i 3'4 t A C C v E H l S i 1 SO IS^k V'-t ir.- 1 AIIRkhlSO 14 1193 S^ 13 I5^ 2 AN Rrp«? 80 .. 109 ST 1 !! W. 57 » 1 AMji Corp 13 134 i". 4't r* ATO lrc.34 7 IS1 10U 10" v 10^ AWD.sl^-40 79 id 40 ; i S1'/J SV^i- Aulmlod .20 7 JO 6' . '· 6'. AvcoCorp 1 37ft \ft 1C*« KP-1- Avii Inc / IS4 U'i ICVj W^i -- AvnvMnc .50 9 3U It 1 . 19 1 . ltv,_ AvonPd140 17 411 t\' 40. W^ . B BjtxkMill B 777. Tt'i J' r i 71 - IkKrv «V- 7 1W LJ-i IP* IP.- Dd^erln.71 » 53 1JH W. IB-i njkrlrtl 43 11 133 45 44'* n i 1 OjfdOH 60 4 7J If. ll'i 1C'. Oa'i Cp 70 » 71 7) 1 . 75'. 33'. i B.iilGE3ffl 1 47 71". 23 73 - Bdl|pBlSO .. 153 il 51 5 3 - 1 P,aA 1 lie IS 8 U U'i M Bjm.^9 Ke 19 31 77 Ja 1 - 1 ? li*- lljng' I'uni 4 10 T. 7 7 ~ O^rnP ptj . . 1 3 Li* IS IS* · 1 E\k3fNY370 6 13 Wl JO^. 30-7 · DnkTpi7» .. 1O 371V 7/y. Tt'- (UrdCR 73 il 111 I4H 14 14*. P-nklrx « 4 H l^i W* 10*- B^mUl M 3 48 71 13* 31* EXi^wrhl 40 13 148 14 15* M - B*itL.ib Jl 21 SS79 Wt 43 «J") · IhtfiG 1 M 4 IS H 1 ! W* 191-1 OaiKCig 74 76 5 S 5 S (kMr-r.j 40 U 13 17 26'7 77 - Bf.ilFrh /i 13 1U 77* Jl* 73-. . Bftifikh .50 11 I1B P ' 1*** 14^. · EVrKA lib 8 139 Il'i 7u* »H- B«kcr 78 4 US U'l IS* IS 1 . ' IViroP 43: 6 3* I' 1 . 'I'l 1*' DekKn 1 2 0 9 6 D'l 17'-) 17i - GcUHc lit] IJ IS 11 W 1 . 11 Dell How 14 . 277 341. j,v, 71-1 fVm-Cn 1 /5 4 S" ll'i ]17 Jl'i Bcrvl M. W . 770 SI 51 SI - *VrtSt)Vlg ) 3 3 F « 3 - l - S^ilfr Ptio . 31 l* *'· *') · 5oT Prad 14 J73 31'. JO .W. B«rri$rl J.i 1 JA? 44* »3 l . 4( - nkjfhr STd 77 W 73 73 1 , 77'. BlA rjhn"33 9 74 1C 1 " 9'* fl. - BJi%sLjialt 6 *C U i 16'i 17 - B^xlil'R 80 13 }» IS't 1i k i II 1 . B'L*-IV 1 1 \33 it i *4 l . 47 -· Bot*i Pi k% . ^ y, y, 5 , - - Por*;rtl » 10 l$3 M'i 71* 2»'»- BorV/.ti 1 IS 12 116 76'* *'. 76*Borrum | U 3 r i 3'. 3*. - PoiTO 7 U 13 fe 7l'» 71 r i Ji ' BosC ri1 17 .. 35 11'. 11 H i ' fWAnitt 70 11 414 ir. liv, nv, _ Br^ra^S 1 40 19 M Vi V3 S3 l i - B/rtlVf 1 83 H 140 7k* 7?, 7'i - BnrPfE » IT 14i IP. 11 11 i - BklrUG 1 71 1 17 HI* I/'', n_ Br^wnCo » i 44 13* 13 ll-i . BrvmTpr N 1 40 t _ » 1 1 ' - RI AH* kV 11 Ti 1 J - BocvCr 56 U 713 h'i 14 Jfi'h - (VuditCo 10 » 41 14', II u " Bjtiro 1 Tftt 7 i 33". I)'! 7T"! BUOVJ (Kd 31 7"» J 7 i . Bjnkl'J 1 fc . I* Jff TO 1 . »-. Bwx RAmo .. 71 *v, »·, *»,_ Bjr*rpll.» 7 li It'. IS · Burundi 70 li S6 30. 29") If, - Bur'Wo X* 9 II 3r» I/'-, pi. Burl Ho (H SJ 4 7 7 7 C CjtoTcP n .. 11 77-1 73 ' 7 7 * - f.wlprxp InJ 7 i' i f i ft Caeur* Wrl 1 i ft 4'. r, . C*l Firwnl 13 Si 4' 7 4". ** f j i P U t l S3 9 17 U IS* IS'.- C*mP«?L 40 11 111 7S* JS * Ji'! CAm^o 1 36 M S4 3J'. 3T* JT f.vMiti 1 13 9 4 n* nil n.~ C.Ki'i 70 IS ** ft A C wHiM JO U I ' D Jl »'i 31 Cipd Mr] . 11 PI 1* L* - frtxx 1 / 3 9 J (a 1 , A)*? iJ^. firln'f W 1) 14 13* 1] 13 - O-Tr.i 70 IS i'. Vi S C n P f l l ^ l* 71 77-1 W ' C j r r t c l 6 3 8 133 Jl'i )1 31 . . C-irrfp SJ O *» U "a 1 , 'a'. · clnHrt* n '1 « JJ * 73H 77^- rl'ftVj'l 40 li JJ ft 7S n. CairNG^ »J S )9 9-, 9 «·, C^%lCk *» 7 40 I6'i 14'. Is'. CdVrpTfa 7 :J iJSJ I' 1 ! Is 1 . IV 1 .- CB5 l 66 ' 7 .V Si'. JJ'» 53*- CCI Corp I 1* J , 3 . "«o"pl IS 6 1 U 7 4' J 16';- W lUIiiV SJ nplA4 W . 1 49 4? 4? E^ 't* .11 31 3(9 14 lit 14 i ^ El **w) 1 73 7 24 18'. I/'* 19 - ·? El 1RL1 140 W 41 U"t U 14". E, LIPI3.47 '.'. rMO 74'1 TS 1 * »'-'.- * Et Llp'363 .illOO 3/"j 13--J 3^7* 1 Et nllPS 1.30 1 SB 13^ 13* I)H * "' L'c nLdE 1 » 7 « »-. »« »« * i Et, W*w 1 34 1 tO IS 14 l . I4 1 -. E( nSoW 1 10 1 70 li 3 * IS'i IPi · l l E nSoyd M 1 SB IS 1**-1 U"i - * E nrdll* 10 11 7T--J 2T-. 77H- '» E nD.jl.rOt 14 SS »* 79 77 - V E rl le«J 65 IS IBS 71'. 20* 71'»- *» E ^S^Ak 1 10 108 IV-i 15 IS - * E an-.plnl 1 IS Il» 37* 16'1 3r«- * E mlplSSO .. .1M Wk ff'n S?- * c ml pll.70 .. 1** 77'. 74 1 . 37 -- ', c le-nSp 44 w l?9 17 H 12H 11^ | ^ Sf^Nvt s is iK ?ri w»* '! | vt^eFd .60 .. SI 4'. ri l'» c M»7A270 1 431 »'i 7(* JO 1 '. P% r Ml*I »V . 18 3- 1 1 - * | Wl4*a .40 11 B W 10 11 f *winl.40 S S3 SO 47i-| *Ti- \ ' vnNYl» S 177 iS 3J/i H'» i V.k * iwV* 1.90 1 4 ft 48'. 49 ^ I«b9l52 71 44 M«i »* W^ - '.* p n«s:f3.13 C W 16'-J 36". 54'.- *· ^ ·JEall iij 11 N 794 19H 79^. E ri //H*M !i 1 13* 11* 13*v i E i- PturuT 3 10 17 li 1 . 31* 34 - '. t f-if u*l .ITT .. 1 3'i 3". V* E hr iC'dll -- 1W3 Vi 7H 4'o · 1 E hCM cvirt .. » »V) 11'.^ l^i · It- E hriClloll .. 1 W) \ff-~i I t f f ' ' E hrorrul .71 1 41 14% II 1 . 4 s f hrrtlf- . U?7 l?v t MI, n*_ * E VII Env . 11 f'i 4 *"· i '·· p kiUoli 1.40 J 1 Wi »T W ) c r r X S E l W Kl 61 II* II IS*- ". c nGp».S3 c mOcr130 .. IJOIDO 100 IU p kiCt(H^ · - 1*60 44'. i 41 44 lnVil.jl40 13 34 79* 79*1 79* IT ) : *ilH 1 106 13"* 374 11 .ricoro.76 11 Dl» JJ* 13 li"* - 1 r«sSv7.JO 8 173 fl'i 4?"i 47 j- '. ilrSR 1.1'e .. « W 3* 7*- S r itvlnvM 44 11 M H^. W i I0"i- 1 4 F llr Inv M) . 343 91* '·l ^i -1-14 F itvln^B? .. 71 31'. 31 3V» i * f lly^ptl 19 . . 4 1 10^ 13 I0i | l v * E ? l « 13 173 *'· 7'' Tf'i- H , IjrkOM SO li 1 H* 10* It* i LC Am 7i 7 30 V* S-T 5' J - '· ! 1X1111 l.» 13 13 43* 41 43 - * vl n ? S 4 J 37 TJ'. 7a* ».·»- '* EIH pf7.*0 .. fi43 14 13 li loroiCo W 17 514 13* II 1 * ll'i" ^* uelPpa.« 9 165 I0*i 10 1 /. 19*- '/. irilPpf l .. S 17^1 L?!k 11* t '· Most active stocks rlEW YCR (APJ-Saiei, c'osi!S pfte And r«1 tKi-»j? ol I** FifKefl n»r ac- iw Hew Ycrt Sloek Ecnarw)f Isum, traded ruSotatly. An-KOndd . 4OT,»0 76 Gulf 0 1 317,1W ?7*J - V. ClUcMp .. 311 /W 34' i d Sortv Coco 3tt,SB »M h *, Teuco tnc ... .311,900 Jilk * ^ AmBI Pw .... 205,100 71 » 'i i Motors U4XB U 1 . -- H Jn BATCP I77,l» ?H -- h ScoM P»« ..IW.100 ?Ih i UAL rnc 157^03 7l'/« 1 * Am TeXTel . ...IS6,S» 54 1 ! · i Chrrs'pr 147.MD ll l i - * Sawn l-Trf ...IJS,TO jVj -- i rirpTH 1B.7» 77^ - i. Un CA.TP UIJOO « - '» cMiirvcp .. ici ii* ii". ij-7 + '· crvA r-N 12 37 a'.» 7^1 7S-- '* CNApfAI.IO .. 11 11 13'% 13 CSA 1 (At . 2 3 ll'i IP. ll'i CHAU-w .. 21 1'* I* 1*-- Vi CNApll.lt* .. 4 4 S'l 6 l ^ CXWilSlGiS 1 196 11 10* ir-i-- * CMSGPI A3 . II 7H; iPi 31*- '.» Ci*SC(HI.I9 .. IB 14* 14'i U"* - 'i Cor.iCoJJ6S 21 ?W fc* *S.i 86 - * .*oi u 43 14 I*B a r. a ..... ro'«D Ind S7S 77 5!| S* i* * H CdQP.ll. 74 16 S«S 27'% 77'.-) 77»i- ifc Co'lini Fd 13 14 7*1 /*i 7U Cc'PCfin.50 9 203 34 31 21 7-- '» Ccl1ln,J3 7 T7I «'.7 45'* 4A'. t '* Collpl4lS .. 48 44-/I 43 i 4i^ · 1 Coil pf 140 .. 11 35 l i 15'* 15V, . '. iDlGjilN B 115 U* 74Vi 15H · ^ ColG^ pfi.il .. 3 S7'» S7 57*- '. Colum Pkt 4 10ft 7 S's i'*-- Vi ;o |r X)«704 7 S7 73* 7S 1 '. 3.- 'i :oi*«rw i q ! ! 7* .^i i^ 3 ] . Combd Corn H 41 li',1 U'i 14". - * Comnf 1.90 » IT* B'.T ST 1 -^ 371-)- i. C n i E p 4 l 7 C .. 4 J4)i 13* 31*-l!% CXTAE14Q 13 372 3d* 7£h S* * '.* ComEdBwl .. 1 9* 9* 9* ComEpl3S7 .. ? T9* T9'.i 29* ComEpf237 .. 4 TSV. 1S'^ 3V.1 - ", Conwfpt3 .. 3 32-. 73-. 73". · '« Corrt pll.90 .. 7 31 73"4 J0*i :oniEpll 5 .. 171 19-1 1» I* 1 ,- ' ( ^omOpfl n '.'. ? 7L* 31'i 7V.1- 'i Comcjnrp 9 117 31V, »* 31M- ·-. ConMiul Sck li 78 4* 6'i 6H Co-J^V .17/ i 43 \f t 17-* ir» GtrvAM 1 40 4 43 M 49* SI * ComM 1 (0 11 S 17* 17* 17*-- Vfc Conrjj./| 1 » 33". T7-. 2M - v, Cw.Ed 1 30e i 340 Wt 16^ U'.l- * ConCd pi S ! '. k 50 * » * S*"* - '·* CooFtlillS 44 711 Wi 70". Wi- ^. ConFrq'.W 14 13 ii IV* I**- '. ConNGtl.4 3 29 36". 3S'i 76 i '1 CnCfl W9J i)0 LIP i 11 li 111"! i '. Comur?«7 B 6« 10". 73 If. · V» CnPw Fl7 H iWOC 75 7i 7| ~ !'.» CnPwpfl.77 .. tKQ 7S 75 7S CnPwp(7A8 .. ;10 74 74 74 ... .. C*Pwe7*S .- iW) 71 71 71 ConPwpU . I 80 80 W -- '» CnPwpfSSO .. 7 Mt 41". 44"^ CnlNvi^iSO .. ;170 46 il 44 ^ontAirLb . 3»3 S* I'i 7'.- V ConCirt 1 SO 1 704 7)'i IT. Tfl'-j- * Con^Cai 50 .. M 7* i 1 * 7"'.- * CxirC^283 IS 313 » «·., SO . U ! CM)1IO1]1 7 131 iVi IS* 46 1 '. · * :o"1ll mry . I/ Hi 1* ? * - «! 4 CortlO 1 cH 7 . . 1 17' i 17' . 17 i - ^ , Cor.ir^el 11 193 U* IJ-i l* l i Con'rol Dj1 10 J07 71 71* 73* - * » CnDiol4 SO ^110 46V7 « 46 CooklJo 201 J9 33 Sl« S S'» , CooPndl« M TV 6V. 63 1 ! 6*. il Cootvr Lib 71 41 7\. 7* 7* , CoorTW 43 4 3 IHi 12'» 11*. ^. CooetnJ 40 17 1 15* IS* 15* · i| . Cccc-Hg 10.t . W 74 1 . 34 Ji -- 1 uCoW*I«Ob 7 13 48' i 48". 4|'i ; CorJvjCi- .. i' J-. T-i . ' CwnGl.lJa M 2TS 61 W. S^^i- i, * CownNfc - . 77 7'- T, 7'. u Cowl«C.4J H 4 9* f-i 9'i CoiFVIcr 4i 14 f 11* 34* U^ i * ; CI'Clnt7H t 784 44'. 41* ijv, , H , rr,vw740 S »S 61'. 44* *7 - 'i , OertilF 34 14 78 i". i'« 4-,- » , C«oXN 1 A6 7 41 7S 1 ! JS'. 3 V . - '. -^ CrackN nf 1 .. 1 41 4* *1 . 'i , CiomoK n II 1 14. 11* ll*~ i* i, Cro-lll M» 10 5S 3S'.T IS TS - S CroHi P") IS . 23 6» 61 61" t CiownCork 1 337 70 19* 1»'i i, Crw7cl 1 80 IS MM 4*'i *%'i 4 4 ' . . U J C T S C P » 11 81 ll'» 33^. 13*. 1cjl^tn 4J * N 9 I'i S'i J Ctrrvi-Crxj 1 M ll'i 3C7 31 · H JCimpf7SO /JOG Wt ti 95 - 'i ^Cuitn-108 1* IP. M v 11* i J Curt-lWr *J B 1S3 IV* 13* IJ i 4 . Cultf«H 1*0 9 71 ir , Jei, JJ . i CvcloMfo 1 57 K 1 . 71 73 - i 0 ',' O.tnvn M . J73 Iff. ·* 1'.l ,* OcrvRtv I3e fl Wi 0 13 1 * .' O.ii.'(i» )# 13 I/ 77-. 37-1 7 T 7 ,* [\vrii1 Mt II IV fc'i Ji J*'«- »1 ,* D.trllm1o1 7 13 J? 1 . 3?S .»*. 3 (Xit.) CnJ a ilj )1 rt'j r)'. . D^vco SCt) 4 S ir-, ii', r-,'i ' ^ [X.rt P-I3S 113 43 43 4J - 1 l OJ»1PL 1 A4 1 411 171* 17* 17* u WLJH17SO iJ"3 1I4'3 H4 1 jlU'i ,* CV^rVr »a 7 Ii lfli-» !»'· W* 1 J Po-^1 W 13 3S3 *S* W* 4V. l ^*][VmjPl3a » 6ll I7'i 17* 17* ,*l CV\V«1 «0 4 3J7 J4* J* 1 * J * ' » - * ,*lCVIl3A : r iO Jl 995 U* ll'i 43 - ' ,' CVIK.-C Mil 7t 9 l i ft f, ' '* He^vvWia I 9 30 W i* 1 . l*'i k * CVnr« 33j 14 dt 73S 73* 7)^ * tewtl 75 H 4l » H* lfi«- i * Ofe'j'n 70 M 14 10* W* iy« · * DrEcta 1 45 Id IT* 11* 11 . 10) fr E p» O /770 W ff. 50 - 1' DC It p*J TS !! 31 7S T . 7S'. 7S'» · OErtB3;s . 11 16'. IS'i 76 · i Oft.tfi 44 13 10 I T i IT* U'i ' O-al F.il 60 7 S 17 IJ 17 - '· D'.wnl-ilJ 10 47 O*. fl'» 47 . . i 0*a-*M 1 72T i ft 17* |7* I7v»_ 1 O-.tmS^i 1 M 10 341 ft M'. W x . - 1 '« Oi.iS«B*CJ .. 4 Jl'i 77-7 7717-1 * [".» 0* f!1 10 W 3yi 2 1 * 1 ! JO* » -* DKkAB K) 13 14 9* 1'. r. 1 DftoU 44 '0 U 17'i H 1 . IJ'i · D-O-orqu 4J tS 4* 4 * 4*. * Dtl^ Eaol 36 11 177 1*9 179^1 -- 1 Oi IT-X-I Q 7 25 13 f, 10 '-. O-lrfcj-nptl ) 75* 15 v i JS'i- '. r ·O'XTo « IS 3 IS 1 . JS'3 1S"J- ;0-»'X-y lib j; 744 59* S? 1 * il - 1 O.vfiM In .. 3' 7* Ti 2* . DivrrvJW? . 34 l'» 3 7 - DrPrtW It .. 1)9 la 1 , M I*'. tDonLul £V* IS HI S'. S'i i* - Oorwlly N) 11 Jl )' . lv* !'· CVxOw Me 4 7s I*). U* US- '» DP**= lr 4 31 * " S^ iC- ' D-nfU 1 44 . IJ li i -4 U-i · tvcv-^ «%i 7 n i T I* c? [X-vir' 1 1 M 10 IH Ti U If* · » (XAf Pi ft . Il» 91 W 11 ^ rx-kf rtl ?J i\J W. He 1 r te 1 . · '* C X A f t H 3 f 9 14 Jl* Jl j Jl'i I Oortft'.v3 1 U li ,T, 7« ^ 7 OvpljlCp 17 4^. i i , - ^ ^Par) 4 IV ?7 riU-'.Uft l*i.. ' ' J^M [H 1 SO 1 fc*' j «' - 4f · ,' i OyqL1 1 73 7 IIS 17' 17H u%, ,, Ijl On 4 V3 97 jJfTO 33'i 7,3 - i 13'i . '' Dql'-P-S-C . rt» !3 * 3 3 " 1 3 * - 1 O,-vlT «0 » ») »'i 9 4 i': : E LULK EAUh Thursday's C P E f*4ll M-i* U C»U CM KOCO-W S 39 31'* »'·· 71 - 'J rt S'A^ Lin .. 773 7Vi 7* 7*- * td S-GS* «3 8 3M 34--1 J7'» 37'i- Vi li slUni.50 1 7 IS* 15% IS* * "· li ^Kfil.Wj 39 IK* Ml 1 . Ill 111**- N it, kjOlW 14 55 17'» ITXi l/*_ * Ik Mrfi .« 19 »3 «'7 1S'« 2*'7 » * K krd/k.34 19 117 37'.j 77i% 77'^- '-« It kjric J2 n 19 2o i v Xr» yy-t * * H iBVo 1 7J t 47 54"* Si 7 * 5S'i - '· tf AC .14 11 100 IS'* li^i li'i- · K eci Avwc 4 41 4 ii i »t 35 .Si 11 74 13 ! . U'i IT-i- *i h ASM pi Ik !i 1 / . r" T 1 ^ t 9'r.H .13C 13 33 JO* 30 30 - 'i h .Ir Ind 35 131 /U 7V 7=* H Paw I 10 7 t» IJH I3H ir-7- "'. M l-«Cpl7i 9 33 i)» 43. 43'«- U iteryAk 1 IB 33 46* 45* *V*- ^ Terrn.« 11 80 lj!i 11H 1J!i * '. W LI. 9t 16 44 5% S't 5'. · * ·^pOT 1 79 9 W ll'« h3'. 1l'i mDStH.SO .. /7DO S'.7 S'i S'i- V. m 4 7 n 1 4 I . /400 4S 4'. 4 1 .- 'l n-j»Gdt.W S 55 13 13 11 p?hdM 1 8 SW 3- i 30_ 30 - ^ nwriTi 1 M 1 317 73* 23'i n - ^ rki 1 78 7 73 TV-i TS 35^, , IT nyiigtOi 11 47 34 L i T6V 24%- 1 ·jg-M. 2 11 13 »'. M-J »'.»" '1 Wm/kJI / 17 I0i 10* 1»H- ". og'-GiSM 6 l 3r. 3T* 3T.- '» qj-L13J4* 11 id 31 l i 31". ll*i vrvnkl.11 8 M Ti'i 3» J « J) - '·» Meil -W! .33 10 4 S'l ·'» B 1 ! Ifiyl 1 W 7 90 *1'1 44 44 - I". VAn/Prod 11 4S8 f* »* I'i- 'i «t» 1.10 S 111 R'7 19 11' » · '. *C'ir 1 .76 . . 7 l9Vj 1 9 1 '* 1 V 'i -- '\ F it*7t 4C 13 H 7* 7", 7* - 'H aVCAm M 31 117 4l'» *Ti *0-i-- '^ di.Ind J.3 H LW »* 9 . 9--, a'imtf 4« 9 is ir-i ir^ H-i- '. *^1MH 13 H 25 ir» 17 13 - 'l j-Vrtl Fnl 13 14 6V; 4"? i"j j r ^ h W r j IS 15 IK, 11* l l » PHfn CP .. 1377 9* 1V» 1* eO'ICol*3 4 34 30* W. IT?- '· «JM09«.1 1 67 13 IS* 16'* 14*' '-i edT.Mi K t S1 I S ' f IS'i IS'.- '* ftlPw \M 7 61 36'a 34' » 34' k - * Pinpll Tfl . 34 77 1 -. T? 77'. - V, PdOiriPS .. /40 74'i 74'4 24". Sijol All 7 J 111, I3 1 . 13'.- * "edDSl 1 14 11 133 SV". SB* i» l i- v, -frro 1. 10 IL M 14'. H'i ON- 'i itrftriCP ,. IS 17 11* 11*1- * ·iedtrfAMl V 17 »*· 2T» Wt- '· "ilkoJCo S 11 1'h S 1 * I'*-- v t in-wr-B 78 S 6S M 1 J 11 II 1 . ' '. " -ired -Tif 6 157 H'* 13 l i N '. t * -iitiin I. II 10 ISO 7i 71* 73 l * iicn*r jjir s ?u 15". is is-« F^iChk ft 8 720 Jl*» ll'i 71S t 'i ^^f rO-l 1 10 11 355 40 19* 40 ^ . r\"fM 36 4 49 \1"i IT'i II 1 n '. FtlTvfialBI 1 Wi 3 37 17'*- ». ril.Sfn J 7 4 3J-i 23 2J-i * 'i PUP* 1.33 IJ 771 H IS* li · "· FttT,i7/rg .. 6 T a 3 3 . . . . F-KIMR .9ib 14 1 ll'i II- 1 . IV-i ' 'i rslV.iBk .45 LO 71 V i S'i ?« · '» ^vvhrn i w R · y, «^ 70'. . * FiK^. 1.10 10 11 31*. 31', 3 V ; ishF(h.40 4 37 11^1 ll l lUi : h-irScl 33 11 97 16'i IV. W'l '» iMlEfM.n 39 4J4 I? 1 '. IS^i 1' ;LanWv, U B ?6 IS' i IS'i IS'i l * ;li*t*oM.16 11 A7 TQJk Wi 20"i : l!Iu4MH '.'. ' 1 77 1 .' T7 ' 7* ' i 't : laE:Codil 11 S Wi n"i 71.1- v * FU.« 73 6 17 14'* W, \Vt FlAPc*J.IO 7 477 77'i 76 l . 34^i- '. FLiP*L I.S4 7 JV3 33^. 3Ti 71* · '·* FUSlI 1 SO 6 3 Ti 1 * Till ?SV i ^* FtuorCo 60 M 147 14 11. ITi-- ' j FV.C 1 B IC8 3S 1 * Ti^ 7i^-- i/. FA»Ci!73S .. 9 37 v i V 37 FdFfl TO .. 75 6-.1 6 6 - 'k CKWOCB 7f B t 11 17'. 17^ FordMlW 73 904 SM'i SS4 ii'l - * 'orWcK 92 7 SO 17 I6 V » 16* - '» MlkfAP.i* I] 181 141 3iH J4 J 1- P F«Wti 1 IH) 7 IS 74'. TV* TS 1 . · 1 . Fonboro K W 35 35* KVt K"i- * FirtkVA 40 II 161 31 J * X 1 . 31 - ^ Fiue*i1ltt 11 IC2 71'. 74* 3i'i · '· FWM l-d .. 414 9 1* IV.- '. G G^hic Ind . 1 1 j* i'i i"i - ". G/iFCi S3 1 354 l*l» li'i 16'. · Li G (IF pi 1 20 . 123 Jl'i 21* 21'- t »i O A I X I K 10 160 31 J * 31' 3 1 * '·· .vnSk 1 40 - 6 10 3i'« TV-i JA'j- v C.im.-1l 7? 23 141 O K 1 ! 40 ' · ' CarJDcn.76 16 76 TB* 71 78* Gri'lTVI ^ a 11 IS*. IS* IS 1 . GAS Svc 1.33 B 16 U'i 13* 17* G.i'cW4,y In 30 83 1'* 4".i »'. ' * Of A Corp Ji 17 S'm S* S*- '. GAlrv I *e . . 1 4 w/i iy. 10* CnAOU 40U M. 11 il L . I'.'k ilN 1 C«rninc 10 .. 9 «!· S* 1^ » GoC.iW* 7T a 146 1?S IT'i U"i -- GenChj 1.70 7 11 17-i 16'l 17 i GCtor-i.i M 8 14* 77 3l'.3 2IH- On Dovrtot S 34 4'% 4 4 - OrnDyn.HTi 6 T76 *' . 4ft- . 41 - GenCI 1 » 16 IJW SIS il* SVi- Gnl'oo-1 1 » 11 V1 ?*" T9 1*» -- GnGfti 1 We 11 « »* 1?* W* i G«"ilt«i 40 i 72 I3H 12 V - 12* Go'mtr p(3 1 30 7^. 30 .. CcnMrd 20 11 U 11* 11* Tl*- GOfW.'.t 69 16 11) W 1 * W. 7='* i GrAW 5H S . n 73- , tT ) 70 - GMo'frflJS - 3 S7'7 S7 «4- OortPorl»v: 107 W 7', 7 7", h GPutoUl 1 61 1 m 17 L5* 16't + GnSiurvil li 11 113 M 11* 43*- GMSVH-l S Jl S'i S S - Gilt 1 rUM . i 35 M V J 34-t GTFI ptl JS .. I4(Q 11 14-. I4i Gin rii M . use 16 is . is 1 .G Tire l.lOb 7 77J If. 19* 70 - Cc-aUr 1 la "J 1 73'i 73 i 13-. - Grrt^'h 76 31 131 f' · IB 1 . 39 G,iP.H *03 13 314 SI'. 54'. il^ - diPsvpfUS .. 10 Ti'i 7'* 74* Gwr.'- 1 ?0 9 «4 J3 1 . U. 71,- G«llrOIW 11 731 IS! ISS ISS · OllOrtl 20 * 1 I7'i 17', 17', G^ Djvi.37 77 14 71 7 r C'.wl'C M 13 19 ir. ll'i ll'i- G-NT n 58r 4 SB 14 1!* IJlj- Gktrio- *0 4 64 9S 9* 9-1- Gi"dH H .S3 t S I3 11'. 13^. * G i k l k - I S O 11 S* 3T« 3'-^i ] l * ~ G'xn inc t 6S 1S' H* IS - GkMvonWV 4 IJ 11', IIU- G'ob.\J ASjr f6 4.S 9*« '» I'l -- GWx-Un U 7 71 1C i » JO -- CoJJWt Fin 7 39 U 1 . 16* I6'i Go^fAlF [H . 7 17 4'« li'i-- GtXKl'hl.n 11 13S 36V. Ji* li'k- GrtXl^ 1 10 1* 3M TJ'i IT. 71'.- ' GorAlA Jl t W li'-l li IS* * l GooM Oil li .. 6J 73* 73 Jl'.~ i G ' K f l / 0 4 SJO 30'* Wr 29i... 1 GV09W » J3 91 13'7 31 . Wt- l Gr.i-xlUi » 9 1 H- H'7 H i Gtanitvl *J 7 77 IS IS li GrjyOnj 60 6 IS 19 I* 1 ! 19 GtAHP»c . 77 17'. U 13'. 01*P1?*I ' 1 U'« 7J'^ 13-» Gf^lrUSi? 17 4 U'i 16^ I6 1 . GVt-yH 1 BO 11 i*7 6* A". »'*- 1 G'N4 pflM .. 7 10'. 10'. K . GiWr.t'i-t 44 11 tcJ IT'i '6'} U'i · GriV.UJ»TC J i 7* . TV. 3S 1 .- j'Gi.iH 1 a H 79 H'l 1»* 14*- G«Gl pti ^« . 4 j4-_) J*', jr»- i Oc-ytvxIM .. 4i !·. 3 1 - § ·^40) i » 141! U'" US . -illn 73 13 7 II'. li, ir, ·:1Mr.) . 70 7 · 1 3 tt J SA 1 41 *'· 9. 4 1 * . Gv/iWg Rll .. 9 ]'i T-. ] , | GUH i^A C M .. 4 J» 37 ' J J ' 3 * 1 ' SRpfBl.JQ .. 1 73^. 71 1 . J3'. . 1 ' G'rS'Ui i J S Hi il . il ir»- G'liU rt4 53 I1SO Si U S3 - 3 G ^n .V* i U8 y,', fi' · li'i- » G*W lulwt .. 16*9 7 1 . j', 7 - » GifWrl 117 J ·· *S rt - 3 * GlliVpfi7i 1 77', )», 7I", Gi.rfti'rt 'nd 11 7i S v ; i 1 . S , H * H.-rii W 2 W / 1 T3'» 13»* J7 l . "» H( IF3 40 IJ 1C) 11'j 11 17". - » Hi HVi »i 7 1 U* li^ IS'. H.i iMn 1 rt I] 7*3 U/ i 141* I43'i · » K.ynr P 1 b W S3 ll'» 31'* 71S lf.i-.rrrn 40 14 40 7 " v" t^ ifl^vCp' 74 B 43 11* 31' « '',:·'-, ' t lt»nn* 1 40 11 W S*^ S6 fe . - » Htrflrl 1 13 7 54 3T j 31 iJ i · H.wJPrt li IS I 7- 7S- k, H.tf.^ 1 « * 54 38'* 37': JT , H.uryi 2W 9 7 3'7 U* U T J rl-iricol 70 6 11 Ji . TlS 31'* 1 H.wrV*^ 40 1* M IIS 17-j \Vt- Hx*em « r3 1 7l^» Jf» J 4 i - 1 }f!-Jl:i u* i N iJ v * 73^ ?js - 'Atf^MD 1 S 1 !**· 11 li ^ * lilRHhnf M 47 IJ-! 1-,, |C»- * lt«iil 16 9 M IS-', IS, |y , '» HKUU 371 11 1,7 17 ijij |7 . £ [^^P' ( " ,| 1^* v * !'· 11 IV.fti pll 70 . 7l ?»· 7) ?»^ " S JS^M^M 10 11 75'. ^ *. ' l5 iS^'c^D ' " *" V ^~ llrrCu'fs'50 ^ H« V ' fe* jt-I ' Kf««.*i w ; ?j 71. » " ?r* ' , l«Mf* 3*1 ,%0 ^ I JS ||1. ]J . ** 1 t^VlrV S li ,iJ| ^ ,S".; $Z ,, M-qf- VC-r H 1* 1] j", , . j ... ', M.'VWH 1 « IJ M *', ft ^.. i, NJonH *i 3 1) '1 1| . n*i-i w ii s; 34 7 31 . j» , -. ^ Ky E ' f r n S J 3 i 1 . j ', - l HjV-v^lfc U N Jfe 4 T (J, 4j , 'VVMP.'I 1 Tfc ) 1 ,»!« \, ., ljr.;onC0 - Ji 3 - 3 » li| F SvM.xin1 S 71 ?4 IV i JS 1 -. ',:^+^H(CpA i4 1C 11 73 27 . W T- lAfNGE 1KA osing Prices t E mil IM* Li* Ctot CM- juda 1 JWJ 1 I" 137 12* 17,*l i **«Mlf 77 7 1 ir ( 14i 14 i- ^ XrtFib.74 11 71 11 IH ll't II'.- * wihFl.O 7 US U'i »*i IT'i X.F pJ SO .. 7 14 34 34 iwLP I.S4 '7 1S 70* 73* 74* xnNGflM 17 MB W 1 . 56* 53 - ^ »Jvjym.l4 14 BJ4 !S"t J4 1 * 15 -- V, uMxdl.70 .. 40 ll'i 12* 17*« i * udfA M 14 4 70--7 X^-» TO* i * U9lM1al .» 100 IS 7"i 7 7 - i jgfrtU 40 13 If7 *rj /I 4^ t ^ UTTViru 40 1 » 1J 1 ? 13=1 ITl * urIC V3Q 71 14 13* 13 11* 'i uOnEF 40 4 115 77*i 7P* 37 1 !-- '» jIlrEF wrl .. 1 73"* 13V. »·, jycV 40 73 97 14 I3'» 14 r*on-r.34 7 P 13* Ol 13*- ·* 1 nrii 1 M 7 113 Hi* tr\t 17 1 *- * ndfll » .. 4 33' i 38 » - '». h P^irm .. 55 4H ',7 4* 1CP706 M SI 77 26'. 1ft'*-- * *IEfev'c 1 1 M 17". 16* U - '· caro/.36l 7 41 ?« l'« Vt- W ¥ 50 T3 53 K't 78 78 - '« motCpA .70 1 373 17'i 1?V» \V% · v * A C P 1 I 3 IS 314 WH Vj'n Ji't- '. A Wi I.SIa .. im 11'^ II 1 * · 'i rvcor^eCw . 10 6 S» P»- 'i :aoC«i7 ( 4 11* Tl'^ 71^- 'i pPL 1 B7 I IJ3 TO 1 . TO TO - 'i PLg'635 .. 1 71 71 7» - 1 ntTNsi 1 73 7 17 14'i 13". 11 *coOi 71 770 1* 9 1 * r/i 9CrR J.6* 14 W M 8AU |7 - 1* «P«33S .. IS S!"'. SlVi 57'T- »i dCon 1 80 13 119 t^.i 47 6/ 1 ! i ' ndSI 340 M 171 *S l i If'/j *3 - 1 1 ko 76 i 64 111 M v ! II* \\ plAl TS .. 3 li^« IS'. IS'* moV Cwo .. 11 IS 27-k 71 * * · : 1 U-ivTr . 8 T- 3 T-i + 'i egon .33 7 72 1* !s* 1''* lerco 1 57 rfl 51 AS'i *** 45 frcll Div 4 1 7* 7". 7 1 . Hxelnc 2 6 73 7?'« IS'/? BT- l^i f-iavl .17 IB 4f/3 3i IS IS'.-- * tUrtfl ;o II 130 17 76* 76*i~ * 'AinCh 2 4 397 4C 1 . 3'. 7) - 1 Vng .ISC ? 74 1 1* V\ · ··» IWufill.SQ J IS 31'. Wt *Pi _ V, Nkkl.4Cd 14 937 3) 13' i 14V, * Paper 2 IS W 71, 77 1 . n -- IU rJRtclH 15 .. 71 7'» 4'l 41- 'l m 1 M t I1S7 JS' ( 77^, 27'. -- '. Tpfl 450 .. 13 S3 57 53 - V.1 ITT pUI .. 1 SO SO SO .... MI pfKi .. IS *V'i «* 48*-- H Tpir.7.2$ .. 17 W* li , K,- 't iTfoKlS, .. IS iS'i S4'. S4'i- l* h«c 1 ii 8 10 37* 2r-t 2^-7 nlipGdlTI 7 1 ?4. 14* 34*- * liQ-rt 50 1 S I ) 1 ! 11". 11*.- '» ·riPv, 1 45 9 33 IS'i IS* lS/'i ' '. VMUn 34 7 71 5 1 . i* S 1 . k*»d Dctl l 44 3iv. 30* JVv- * Iowa El 1.30 M 16 II H» 14 i i, MAlK} 1.77 4 14 ll'i IBW 13 ' '. «dPS 1 60 7 1 11". IB". IB'/, pcolkno 13 SI i'i 4'.] 4* - t* E Imp JO 11 4 71'.? 7)-^ Mv- ^ KV CofP 88 li'ft I* 1 . IO-- * k cofp .29 7 m ir. 11* n*- n U Inn JS 5 l?0 H 10 I0 3 *- 'i J tmrvF BO 11 II 16* 16* I6S ' 'i j^ien 70 7 /9 l? 1 . H 1 . l! 1 . t 'i w.nF .7lc 17 9 S'i B'*- 'i 1C Pi U SO . i«OI17 l .i1li l iH7'.i- h t^HC 1?3 13 4« 34 23 24 i 1 mWAlfrr 1 10 123 43'i 47* 41 - * ·mWpfl.60 . * l''i 4*1. .to 1 .-- I'i im'/nrpf 1 .. J130 12 11 11 · '* tdiS 1 SO.' .. 14 17". un 17 . , Ijnl I.B8e .. 19 71'1 TTi 71 - '* nMi"\ l.n IS JS8 30* T9 1 ! 30*- *· John/n SO* 37 IM M'-i li* ISH-- H o*vCon .10 11 SO 33'i 71'. 33'-i% i Jonl09n.!a 14 TS 17* 17* ir*-- '·'t or./Mi 1 40 4 11 IS* IS'i IS*- 'J XnKm 10 9 1 Tl'i 77^ 37. - '» Jov^!il.0 10 13; 40". 40 Wi ^ uilk*M'g .. 4 3 ^ 34 3 1 *- ^ K rtrvAl 1 JO 1 37 31'1 31'- 33 - * irtCwn S» JS 70 1 7 J . | diC* pflSO .. 2 79'. 19'* 21*i fliCrcn V .. 3 II'. ll* I4* · 'i a-vb.Wh 3 19 2I 1 . 21* Ti'i- '-T Ctrl'L2JI / 144 25^ 75 25*- 'i C Sculn Ir 7 7 71 TO 1 '* TVi- Vi .wiVtb 1J3 1 1 I Pi 1S* 1S^ '* .inPUl 1 6* 1 11 If* 11* ll*i v i ,ily IrxJ / il 4'* 4 ft 'i 1rr4D1.46 .. T IS 14'i 14^- ^ .M*m 5rcl 471 9"7 »' i 9 1 1 - *, iJ pfl SO .. S I7'i 17'* 171. t '* (.**·« kl Orl .. 1? V* I* 8 1 * r'lci TO 74 34 9- 1 1 , 9 CKO« 90 15 179 71* 3!'. H* · '* CHI^'ond .M 6 40 UW U 1 . ir7 irll.lS? Si 4T9 li'j tt'i 3SH . \i KvUIH 1 S3 7 13 71 70* 31 * " ICcrrG'i 40 8 rOl I^J 17«» 17'.- '. What Stocks did MEW YO^K (API Prev Ihurv iJ row ittuw ""! "!.! "! lew i K«r 1374 h'9hj .... 41 KciiiWCrf- 1 11 441 i/ ». *''i · ^» KonlConUi S 3 l»'i I?'. 1?'i~ ', KkfrVWl 4 -171 77'* 74* 24T- '» KxVto pJC'tl . 1 1 44 XI 1 . 431. X nDSI -SO H 40 11* 11'. 11* X rvtXTo « 21 10 16'. 16* 16 1 »- l i Kcrfhr.rg 17 JV 12 ll'i ll'i- ', KWIWI 1 *0 11 141 S4' i 37"i S3 I 1 - Knr^-rp Ind *0 W 1* S^. 6* · * Kn*io71J 1 3V iTi 4T. 4iv» - !·» Ki^^S 14 73 1116 H'l 37* M'i , KrtxK'116. 4 117 19*.j 19 19'.- ', Krw 70 .. 34 I 1 * Hi l'7 L LacCjs 1 AS 7 j tl* 1S'» li'» L-vT-sSes* 1 U 1 ll-i U 1 * U* i Line8ry.77 9 M IS 14?» 14*1 lrAr$«^j J3 7 131 ?'· 9'» Ti- 'i LejrSp/31i .. 3 It'i Tl'i U'i- '· LMVWY /» 13 43 3l'k 30-7 3D i ^, LftxiiN .so 10 in 141; u M . '. Lcwn.1 AO ' 7 IS'. 5' i IP.- '» LrhTCI M 17 45 IS . 14^. US- * lofiV.il Imt .. 62 T. I'i 1' )- '. Lf^vnn ?4e . Ii6 13 11* 11* - '. Letwvw Crp 211 tOl 7 6* ' * '* lr«0( 14 13 13 74* 34 31 - * 1 rsl jv Wt) S 31 9'i 9%» 9 l . H ^ Lf.FdCiP .. II 9 9 1 Uvfln '5.1 . 1 17H 13* 17* LeviSliA M 9 N 10'. 4?'* SO - i » IcviiiFurn 411 r-t r, Ti- 't i LFE CP 0 77 l? 1, *'i * · 1 FE pfSO ' i'» i^. S v i - - v i . tor i » n 71 n'« TTi ii'i · * 1 iCf P'l /S 3 **« 60 1 . 60 1 * ·- '. H'tWCo 40 ) t IS*. IS') IS 1 . 1 tr(» Lcnn i J*i JH J 1 ! . LbiltLnpl . 7 S 1 . S* S* 1 "T-iVr J SO S U JJ . li'. T7 I. l*Eii 1 70 TO 410 S3* S'. SI'j - '. Li^'j.'i 1 W IJ )' 37i. ?P. 771. '. . L'-cN' rt 1 6 SS'i SS SS'j L-ixM 1 7M 33 17'* 17^, ir 1 , i * LMhyMn 111 17 ViS 11'* U-i U* ' S Lilin c.v M 1 4 ' 4) 4' · ' ^ Lix^MAirc 1 37» Iff] 1?, ICH^ . Ux-*i 1 70 7 117 J0"i 39 l . 30 - * LiXiMlm 40 1 I7CU I'* r. 7* L . LxnW 7 J rj IS U'. IS'i ll'i- ^ LonoSnoj i ij jp i;-, ifv, 17', LrxjULI 1 M 7 iS 'i'i Ij'-j ij, . · i HL PIN 13 (niliHHi^lliH · v L r L p O J l 7 . n 7S 1 . Ti* Ji^ · Lo^uOrg 80 31 31 13 11 ! * Lr^ Corp 7 177 11'. U'i IOS- ' ,· I Jl,*o.l I U 13 440 7* 71 Jf, ** LjP^C'' M 71 370 US U* UH » L^-.r,%iM 1 49 72* Jl'j jr.- ' LcMTml 40 IJ6 19 . II* IIS - · · in/coo '3 *u u . ii* «r. - k V L t V A 3 «S» 6 '9 in. 17i. - P L l V C P p * S 7 4*'i B 1 , rt'. L utr roM 1 7 X 1 * W 31 1 I* . u..vS" iss 17 t;i iss is 1 , is 1 * LwJio* U 17 9 51. IS . liAfVii 1 s) / II 3". 3' 3". - UictFl W ' 3 ' IIS i'i* li'. . ' « LTTSv% .X U '4 7* r j r, - ' M V,tcAr fct. 7 30 H', IC-i 13S- ' , v-Ufc* « r H Js M *V.~ « | A"u, ( i«, I Ji 7 ¥4 »' . » V. · · !·: \Virv in * IN 37 i 3A t 3 7 * - i l j VMSq G-w- 7 U SS J^ S 1 ' , «,Vvg.cCi 17 . IS3 f-] 1 . 1* . * ^ii-wv 1 S4 1*S N M*. 21 ,» V.. K,iV S6 11 « IS'i TS 7 V * ,' Vjnr-ln 0V . 71 JS »* »v. ~ .'- W'lfjrt IN 1 MS JA* B J* 1 . · .; WA»CO »0 U 41 31* 31* X--I · ^ritinAM 3 SS Iff, 10 W -* Vj/j-OI*) 11 314 C* **'» 17 * ', AVrtor 1 * 71J 32 30 »T - 1 * ^^4rrrp A3 1 iH 4] *1 -- 3 1 V^ml SO * 41 If ) U II'? · H \s.w\W H 10 ISS H7 ll'i 11* 't AWO"L SJ 11 Jlj II 1 * IT. 11^ · « VJT|«Y K) 11 10 «* 19 49 - « ' V.lrrx)' l-'l 73 3 W 'S'l I7»i 171. - ,· · ^Vs^l^'( i « H !« S4 n* S? 1 . -- i ,, ' 'y^r*"*' I J 11 ITS 71" t T T W 13" · * Wri,JC« frO 13 fc M'» 74* 7»* V, ! V.istvCn 7U » it ?»i. »'-. Jfr*- ', i V^vvn'e 54 )7 I'l 7lS Ji J* 'i * . /Ai^A.I f 1 · V^ 30'. **» ?»'·-- v. · V.nW nv M li H * 1 V . 11'. W.nin 1 £V . 41 ivi U'i !»'» * Vjr\i-C JV TO 30 71* 31'. 3' 1 * 'i . MjrOSI 1 ^ 1* 13 41 4SV, « - '· Vovi JW 1.10 IJ i S^ 1 1 A-V^ig 1 K\i 1* U fe'i 3S k » If i · VC.vO 1 IJ *1 Jlvi J3 33 , VdVnvil S 111 4* 4J i it j ^ vcot j i » n ui ?4* 3«-» :«··- '1 ' VcTirrtli 44 '0 IM 14' ; 14 14 -i i · v GUIHI » .. i n't ir? »· i IN SAC; HUM P E (Ml 1 H»*. iw C»W CM .cKeKala 7 il 27* 36* 17H · 1". P tLfjn JO M il «'7 4Vi 44 . *» P tMeJ W 13 13 M ' j II 1 * IV.- * P WddtplTQ t 3» a^ 77'ri 37*- !·* P VdC'AlBO .. 7 SO SO » - '^ P *jpHMB .. 39 Jl^i tt''-i 484-?* P irrtuul.44 14 13 73 1 -. 73 33V. . 1 p El CP 1 39 5'. 5'* )"·- l l P dvicShJ4 11 71 34* 73i »'i- 4 F l«W« 3Sr I SO 7*i 13H 13* - '1 p ^tSIr JO IS J9 6li 59^ 40 1 . · * P lerckl.W 33 573 70^ 4?" il'7- V, p iwr** flj * 97 I7i. 17 17*. . 1 p K-rrLni »0 11 1#9 31 X'i 30'ii * » p l«jPe' .M 1? IU 24'. J3S 24 - 'i ,, («P(H1.SO - . 13 78". 27* 28 - 4 p ^CVM l.lSf B IL 9i ?'* TI. p M1r r 179 14^; 13^ Urt · ^ ^ E plHir ., jlO M 10 U · ^ ' E plTB.3? .. zICO n N 30 ^ Ep«3.90 .. £40 J9"J 37-.1 39--1 £ «ICIn.l3 .. 144 14 1 * li--» 14'.-- ^ 1 KhOM IJ 5 4 IT"? UH 1?* F chTute 1 S 23 IT 1 , JPi 3I».- *. F 1WJPJ3V .. 390 77* 37* 27Vi » "* F laow .79t TO 43 14 li\j IPi - *: l UJCT1IC6 9 74 11* 14'* 141- 'k F OSUt 1.37 9 714 H'i U''i 14* i ^ 1 Wfnd*Alfl .. 11 1 1^ 3 F ·rtRolJO 6 79 27*1 TT 1 ! 72'.- '· F LnU) 1.7ft 1 17 77 li 1 , 1 ! 37 - * F HBrad.it 11 5? UH IS 1 . IP.- !/ F nffM 1 4S 37 7J8 17 S9^i 4r. - Pi F trtPLlii B 27 70 rP« Wi-- ^, ! =rroAI.« 1 5 1)!t ll'i ll'»- 'i f livEfi 79 9 41 11 0* 11 -- '« iMRi*l« 4 M J7* J? 1 . 37H- H f VPKPfl .. 10 77" 37'-T TT 1 -!- 'l 4otrCe1 44 I 1 31* 7H 71* i 'i VjTSv «4b 6 17 1I' IU, liv.- . OWOI30 7 411 SS'.* S4* «*»* H oWeliom . ISS 5^. S'. i'i - 'i AOM%CO .94 15 43 74 1 . 23'i 21 1 - - * WHDJH .. 77 4 S'» i*- *» V^Rytil S 7 »V, JO". W * - * ^Olrcrp^l H 71 37'. «'. J3 - '» W r O l 3 » . 3 17^ 1/^7 1^7 toorhl.lfti 4 13 7* 1 ! 7!J"j »i- H terror 20 6 W 10* 10 10 -- '* Nxwtq 70 1) ?? II 13*. ID 1 . - * ^XiiHinJM IB 737 W-J 19 81.7 - I'i orOUJTO 7 IS »'·'! 77*i 78^ - * ^onP-*1» 1 45 TS 34-7 74'.- '* AowSl lift .. 1? T2' 72 T2'» WNY .IK 11 113 S 1 . B 1 . S'» Aoor7^c 10 S l!6 U . tTi O 1 ^ VfOMilJO 11 1S8 STii MS S7 1 . ^xrliKng 1 6 70 3* JS 15 .... ^xwCIPd .. 7S 3-. 3 1 . r. *r«yi.30 6 SI If* 11* U'.-- V? iTPlr Am . . U y.t 1' . p o.f*x W 11 71 !4 L i 16* U'-'i · ^ ff-'od 1.7] 14 190 40* 19* 39* AfSlTHI68 9 5? TJS TT'i 77 i- '. 't-ijc-'ofd 40 ft 11 -Ji-i f, f k -- L| -j-n-vj 1 M 13 11 W. U'i !B'i l^jiphCITO 8 LS I' 1 . 19* 19-.7- '. AtxpO'l 60 i 1S1 li'» ir-i I7'i i '. yjr.yOhl B tO II". 17'. lav. _ '. ull^n 1 31 ,, 19 IS 1 . IS* IS 1 . · . Wytri L .« . . 34 9*i 9* 9H - ' N 3N;tj3iO 13 l?3 V1 M'.^ 37 ... . hkoC1.n T? IS 3i 34*, 11'.- '. InrcoSif 0 B 36 U'.-i ll'i li*- H ,iiNM( .10 46 74 14') ir. ir.-- '. HalAi/l M 13 Id 17 1'. 16'-i- '1 AvU 47C .. SI 15 H'. U 1 .-- '. atC*n S7 6 771 14% 131. 13H- * Cjnp/ISO . 7 7S'i TS\» 15'.7- \^ NCt?mJ3 33 177 34* m 34 1 -,- * MlOrvLin .. IJ j,t, s7 5* - '» Va-Ol?72 5 7? 48ft 43 41 - * i^lDiill.O 13 334 TS'i 1*' U'i- ^ NdiFueim 1 3 27 S Til. 77N - t, UfGypl.uS 13 31 J 1SU IV. IS 1 . M« 1 1 tomes . . 724 1' · V- 1 S'» - 'i Ij'lnd .30 5 79 9-7 9-. 9*. l . rfillnflpf 40 .. 1 N 14 U J '. llh*Jp1l 35 .. 2 11^. II 1 . U 1 * * *· IIMcdCr* 11 SI U .17* II *. i a §«lrl.« 9 4S W'i !»·» I3l~ '· 1 SUnd 96 9 9 17 14* 14*- H .flfSMllOa IS « 4". 47Vj 47!»- -i Jat TR* .. 1 4i, 4"., 4'.-- 'i Nj*jcT3 1 20 11 347 1S 1 - TJ'* 75'. 1 · * ICRCp.77 13 IM 36'. · ·- ^ Jeo-uw 40 i 8 17»; i;^ ui-- '-* rtvPwl.SO 6 *7 19i TT. IT 1 .-- '» HcvPpilOO .. /?» 73 »S 33 fcvPplUi .. ilOO IB* 1A* IS'i i * IE no El 1 86 B 99 TO* W-» 2C'i · '·i JErPpt776 .. * M " 17* 27* JEngF?.3d 10 19 TTi !7. 77. · ', Hc-*haJI.40 9 11 US 13 v, nv^- i He*mtL40 IS 13? 2T-j 39 29'.-- * rJwmlp!4SO .. 1 )H7 ?lVj JI'/7 JYStG7.40 1 105 74V) Ti'i 24 1 -! · « JY$Epr8H .. **50 93*i 13V! 93 H JY5E p(37S .. rtO 4 S ' . 41 il - 1 NYSf: [H3 11 .. 187 T3 77V? T3S + * N-^f* 1 74 4 *79 13 12T 13 - 'H HiMpf II ;j .. iMlll 111 111 ' "7 NiMtH M40 .. rtOOl 3J 191 1W - 1 KUJW(K7.77 .. 410 77 74 77 · 1". Jl»Mpl6 10 .. /(O SB 9 M N:aWpn43 ,, Z 70 17 lil'i 37 i l"i Ji*V* 1-130 .. 25 12 1 ! ^i U'i-- T-I JL Ird 1 9 4H 17* 16'.^ li'i- ^ U T to 44 9 IS) TO* TO TO 1 /- '« No*rn 1 40 t 17 US 3V% IS'.'i KoAmT/llc 1C It 7". Ti 7"»- tt l«jAIhJ 1 10 II S3 29S 79* 29*-- ^ MoCA'r.lCL' 9 119 IS 3* 3^i- * rioCrAk *T .. 41 llv I 1 --* Hi NontUIJ-Q / 236 Ifl 13"* 13'i IJorlKiil.il 7 70 7J*i 3T.7 73V7- 'i NoHdpfl.90 .. 48 73\^ JTi 23*7 HlrttH l.*0 J S? H". IB 18 - i» ·V:xrG* 1/4 7 J5 *3'. 42 4l'i «aS'P'*rl.?l 1 43B 76* »'» 36' 1- ^ MS* x wpiS4 .. HOP 51". J14 SI".- I 1 . NSP'A'^413 -. /I 16 J4 46 - 3 P.SPwcHJM Jl 41 It II -- IV) ^arrt-qi JOB 19 77 S'i S i Norlh-plM S 172 31 7?* 77*- l «-*hipl1.4$ 2 431^ O 1 -^ 43 j- | ·Jw'O.'Kl.ro 10 71 17 *i'. 44^. · 1 K-lE'v,j,3 j 45 3'* 77 17.,- ' ^·£nr rtl 4 » ITi 37 IT'i r**llnd 1 75 3 US «0 JV* 3P'* - * M«ilnd!*1 .. 7 W . iy, I).,-- NAllnpUTO . , 4 9O-, Wi 90* f N*-P pfl.50 .. t 1S'» 75^i li^i- IWAuL .95e JJ 21 13*. 10*7 Wi hwlSTWITO 18 170 34'1 14 14' 7 T«X»yi 1 73 J 39 Ji 1 , M'j *O- S'ory-i Mb 11 668 70X, TO* 20**- tJoISpri 40 U iS'i tf? iS'i i f^vcxCpJT 1 73 28* 77S 71 - NVr J 4 U 7 TSl 1 J'7 1'. 0 g.ik 1-rj o 74 u r. 91, 9^. Odki'cP 9] 9 1} 14* If. 14'.- Occ.lfel 1 6 416 IS'i US IS OcckJPei Al ., M 4'i 4'* 4S CXtinPioli .. l 49* 49i rr~i CXciPc'360 . 11 OS iT-7 **Hj- OcCiPpflW .. 41 TJS TJS 77'.- OtelPpO.14 -. 3 76* 74". 74% - 0»te*X:p 1 4 1ST 31 TO 1 . TO 1 .- 1 0"-o£rtlW *9 Ml l?*i IT 1 . 17»i · OhE p( K 76 . . r740 1C8' i «"* 101' . O f C p f l 3 « .. /*OKM 104 10* - 1 OiCdPflJO .. rtOO M^ 84'-7 16^7- OhCdri'IJ .. rtfl 1517 75'. 7S'iOM: jpfjio " 1 1 ro rt A a + CViCdp*3M ,. i ICO 47 47 43 * Orrf- plA 14 .. I/O 11?4 U9i. 119 1 .-- OftPwDf 11 ,. rtOI19 114 Hi - 3 0CCP » S i H 1 * 11 US O*rjGE 1 U W 43 19'. U 19". · Qt-GE^BO . (10 Iff. lO'. 13 1 . ' (HUMO 1 M B 31 ?J 1 3 f * 24". -- OnCplJ! 9 J3 4T. 43'i 4J',- Ol "*r.vH 1 11 IS 34 13 1 31*' Onu'V 40 » 78 IJ-i 13*. 17*. - OvdJ 74 1 10 11* IPl 11* Ocrl U 1 7 1 1S'» 15'j IS'T- 04i-r IS) U 771 li'i H* li*- Ot-%Elv720 1 14 39 3BS 3BS- CMM-w I » 16 ?6 17* 17 17'i » OVfCo 75 4 11 1) US I4S - O-^rrirI M II 17 77* 77 3T.-- OvrrS/i Xt l 7S 1SH I4S IS'. · O.rrn ii 11 11 J S*-i S4 54 - OwniU 1 U M »9 a fl \ S9S C*--n o« /S S *J* i fl 1 · 0*vnin p* 4 81 . «S r3 i Oii'di-tl M 7 B 14 34 34 ~ P-Q P-c.-vS 1 »\ 19 I)S ll'j ITi Pjrf«1M 1 411 X'i W» 10*1* P.nl'glAfl 1 339 I7'j IT. UN PjcLi»nOr| |7 38 T»S 19'7 W*i P^FVirl « 11 13 19- * AS »S- P*cP»17fl 1 3S4 Jl* 3T. 31 "i · P.*r T T 1 JO 1 J7 IS* IS'i 15'» - iPKiioi6 no TI 't 1'* n-i - Pvir-V UP 4 77 1*S tff , ? J - Pj.Wp'1 M 3 ISS ISS 1 S S Pl~IX h 74 7* T, T · - P^AAm Air 1730 6* 6 . 4'. - P*ft£P 3 13 7 X* MH M 3V » ' I'^JCH?4I 1 11 14 34 P*rl*r CV.li i S3 H* 1P« If. i P^rhPtn « 1 U II tm tji.- , Pjw»3'c 1 17 7T. IT, TT. * fV^CC^ ITf 13 SS !·»* W * 1** · . FVw Cf T iff T 1 7 I*. 2 * Penn«v 1 U 19 7)9 9 * 51 * SIS , P*Co pfi 62 1 6.1 4.1 63 3 PjfVLI 1 SO / W »i H* TPi · I PaPirpI 11 .. I540IJI 10) «« , PjPLpUTi) i2'3 M ir, B» · I * P»nf-dl 1 * 11 117 35 1*7 m. - r-*«pf7» . U S7i S3 · .· Penwl ptl 60 .. H Jl* 74* 14V.* ^ tVnni pffi 4 . 1 IS IS li -* FYccvr-J 79 U '. |'i t 1 . ' Peoofojs 3 ' 7l IA-I li*. 16 p«noi*o i* ira rr. n^. n ^ PffliE'm n 11 H 73S ?3*i T3** -** PwllnclSO 7 IT 3SH 2I 1 * 7lS- * PfMXPf 1 1 H* 1** 14*- P«lrSi i W 19 3 3 T 7 T 7 7 T 7 7 ' - Pfi-Oiin *0 ) '13 73', IP» 11 1 · . Pitvi-fl 7 IS* II Jlii ll'i H'» - ft'tf W 13 SJ1 ?t IP, 77 1 . -i PvoQ 7 70 M I0« u* OS 44S T P?rjEI 1 M » 3Ji ISS IS* ISS* * PH.IE p^ M . jllj Wi IS IS 1 ! * FT. Col ;i jiX IS IS *5 i, "PM4S** *0 7 J UH H* 13*- ._ iPTv \ V X - 1 »4 V* U* SI 1 . SJ 1 . iphiiot it] 177 I'l m m '* ;P»viiPtii60 11 4'4 j : ' j »S 51'.1 · p^, .yn* «r ;', n f ? »* r, - P«l*»i lie ! JO Jis 7ri US · , ' .P-WMG I «0 4 17 IS 11 . IS"? IS' 7 .* : P*r 1 knort IJ 7S 7V, 7V, ' 1 Pi -vtv I 13 *S JT . jr . J. T 'i - ;* IP rrF^g i.t) k S fri K \ S'j - ^ '.PVlARevtfl » 15 'i 4 4". · 'PI,ntor IJ 4' 10 4S 1 4 - P E (Hi) K.|- Li* Ci«U CH - ««y Me / 6 14S 14« I4'i i^ HB MR 40 71 38 4'l 6'. 6* d i^l-uid 33 70 643 39'. 38 S J* 1 * O MtteroM i8 171 11* ll'i 11* - * * oocia' n 17 4 77H TT 1 * T7'i ^ orleclb 7 IS 77'* 3ri 77'^.- i. cc MlrplSSO .. J70 *7 47 47 J- OrrGE 1.44 1 I'i IVV, 19* 19*' '. v OG fH H » .. f7M113 109'. )t o ... . )»*iEI 1.16 11 161 13* IT 1 . 12».» o-eipfiii . rw ss ss ss A ^lF;ipl4iO - . 130 Wi 44|7 45' J A tJEi P124J '.'. 1 M li H - '· ft P G f n l M 11 1» 44 44V, 45 -- S A rtmtfr .« 13 71 US 14'* I* 1 * * ·remr p(.» .. 1 17* 17* 17*- 'i J TodR5B.40 71 4 11* 11'^ 11* » 'i * ·to'tr 1 40 1 13 43 O'. 47N · L i A ·SA Inc .. « I'l 7* 7*- * A SvCo 1 1 39 7 11 U'i 16 16 - ' A ·SvEGlTT. 1 IS IJ* II ·· IB* - 'i A SE Pi HIS .. i'0116 1'4 IU i 1 SEG rt» M '.. iK 14' i li Si - 1 SEGP17.70 .. ITX «1V) 81"» I3"i · 7^1 SEGP*7*0 .. rtSO 77 7S'7 7S 1 ! - '. SEGcflOl .. ?40 41". a"* O ' · 'i SEGc1.4J .. t 3S'i Ti'i iy Svf ru 1 77 11 44 »·', »* ?J · * SlrxJ p1 08 .. (3CO IJ 1 ! U . US · ', Slndpfia4 .. J34 11 i IT 1 ', ll'i *S,*WI 1 M 7 TT »^ H 1 . 19* · ^. Sf.Bp'l.lS .. .430 77* 27* .7*- *· ^vfyrt 1 16 » US TT» 1? 19 ~ 'i . gfcJtkJ- IrO 17 44 i'» IS S -- ··» **· ^ucWokit .. S 3 1 . *. T.- 'l vgSPl.334 7 43 W. 30-^ »S Vknn 1 30 10 609 36'. 35S 3i"i H ') J ur««CD H 9 3 1SH 15S IS 1 . 'w«« pfl.li .. 7 3V. IP* Jl'. ' S 'ur-m Faw 31 77 S 1 . S'l S"i ^vroJtr 1 04 14 JO tS 4i 45 a 1-MkOai S 13 T9S 34 TT.^ 73S - '. A JuaVSIO TS 12 50 I' 1 * !*» I7"»- '* * j^i'04-.cir 79 11 4S * l i *S · * A R JdiKxPjl 14 T94 48* 47* 43 a,vrw4» Inn 141 JOS S^ 5' ) S^i Ha-xoln 40 ... 7 9t. «7 9* · 'i BaybeUI.SO "i 7 J2* 33 33 - * fl Rj^ml-h 56 73 U'* Wt 17*. ', , »Svtrwoi 1 10 53 4SS tt «* . * RCA I 73 1C73 73'. 77* 37'i- l i RCAcvTJf 4 . .. 11 6(4 47^ 4! · iPpirtgto .. 1 Tt I'i 2-, · * £ Re*JBa1 .40 4 158 17*. 17 [7 - ".i i RChino I'xJ .. 1001 5^i Pi S ' » i RffffCO U 13 r7 13U 11* II 1 . · ". E R«Kh U 7 151 14* 16 16S- * Rcfuos» 44 a 4 as i'7 ri Jtlmr-EI 1 10 475 77 JSS 35S- S RtS^opH 3 .. 1 74 34 74 - 7 delljnGrp .. 40 11*. M'-7 1K»- * SoKppfC .. 46 IS 14** I4'i «r*IGrprtB - . 11 WV TO". 7C-- * * R«mWk CP 19 J' IS ' J * *'i · '·} RraWg inv .. 11 IS 1'. 14 «rvCH .14 9 314 US II* 11 * '.- PvioOS .40 33 ISO *4 W » 4S'j- ' r vw Coco . 14S 10". 9^i JS- * i'cnL40 17 W 74* 74 74* i * nhjm .» B 47 5S S* 5*-- r i xnrd 1 10 7 3i T9'i TI* 39 i '· yrln3.08 9 208 43 S 4Pi ill- '· rlnp-llS .. IB TT^i 7r ?3"i- --7 Oy7ApfiSO .. S 79*. 79 79*.' 1 . /Sec .40a 9 17 li Hi. 11'.- '. Cfyirfin 1 5? 1 US 11* M J » Ikh/An 44 12 7S 13'7 T3 1 « 73*- ' ? rf-h-T-rrt M IJ I37 I4'l US IIS W'T. LM 7 U 7T-* T? 1 .) ?/" ·oGrpfBO .. S7 13'. U-i ir/i- H IT Aid 16 1? 144 19fe IJV. 1? · -I iivLdnf 16 11 Si 7/-1 37'* 27i ftbstv.*r.;3 is U IT 1 ! IIS in i * ob-TvM.W S 11 37'. 37 37'. . i ehG 1 3*b ' 73 IVi 15f ISS OdlTtl M W 43 11 13V. 14 ". «.Vo«r 6J 4 15 I/ 16'? 16 1 .- |. ntpll.25 .. 31 TiS ll^i I4i. - i, orvnll 1 23 37 3i 64V, 64 64 - Vj !oir Ind . 54 7 1 * 7'. 7* - '. !or-n.lO 14 73 1*'7 74* 21 -t or«oo CP S3 4 V . S' * S' . oe* 1 » f 7 II'. 15* IS* ofWA.fi IB 331 11 TO MS - * ourlo.40t) 14 138 71* 73 1 * IS 1 .'. 'i wjT.TO 4 11 14'? li 1 * l* ] j · U ovCCol 71 14 63 Tl'i 77* »* yllti .lue 1 31 7'1 7'i Tl . ". ubtrtn;4* T3 TO 76 35S 15S- V, ixtitr .20 6 876 3*S TT'. 3ri ' IS msTog.74 31 43 IT.-j U 1 '. I3'.7 i * viK-r Svi 13 627 IVi Wi II -- '» S S*txeH 40 V) 13 JH 39* 3T r -- 'i fegrd Ind 11 37 r» 1 1 -- * k-wySlr ? 8 174 «'» iS' . iS*- '. SawCD B7e 10 U 13 17'. im~ ;y.uii.io 10 93 Ji 1 . 4i'* 4 P , . i, ToLlP 1.13 7 IB HVi II* IMI - 'i LSdFlJO 14 1 31* -· 37,- * PaulS 954 .. 47 ll 1 ^ 11". ll'.i i '. Rey^l.53 11 677 46* 45* *5*-- Hi Sal.'-l .74Q 21 IH 8-1 8^ VtOCt t 70 U 144 13H iVt ITi i '. SartrsAio 17 « 10 9* 9 * -- * SJiwoR .W 7 1 1 I 1 -! 8*» ft 1 -! . S Srri-*] 1 K 1 167 17S 37''. 3A7-- '" SFeliJiH » .. 31 IP. 10 » - ' Sa-ifclnl.30 1 149 74't t\Vt 31*- ' ivqrWel JO 1 12 13H II 1 . iri-- 'i SaU RlEtl .. SO IVi 3^ 3. Sj.EP 5 5 31 r.» 9S 9* isvnEA 1.34 .. 1 1 1 II II ' · SAvElcll.78 . 6 IT 1 * ir. 13'« S4VA5IOO 67 74 S'. i'i F*1 $.1vOoOr « H 17 10 9^ r*»- * SavwiBASch .. 140 13* 11'. 13 -- * $d iOO Ind 11 13S9 f t 4'-j 4'--7-1 SCA $« .. 77 1* 3". 1'*- SfwrgPI JA 71 377 SlVi S3 S3* t * khl'tlBr 68 19 !\ 70S 73* 70-7 ScWumb » IB S« TT 1 . 71* J V 7 - - * StMCp 70 / 70 U 14/4 iy«-- l COA In 7t 1 Jl 15* IS'. IS 1 -*- ' OHFeF 1 CM 13 r3l 77'1 76* 14 S ' ScdrFor 7i 4 ift IS'. IS* IS'j sconpj? u u IMI 23* n n* i ' 5oll« 13 77 43 9' j ?*.. 9' j . ' ScovilV.rg 1 .. 95 17^ If* I T ' j Scovilof3M 1 il 47-^ 17/1] SoxItXuVl 13 4 *'* 4* 4* SxiwW pf.l ., 54 B 1 . t is- ' c* Cora 30 S 1)8 tti IS* I?? t 1 *abWA 271 B SI SS JS iS - i ^·igrav* 4 73 S* 6* i 1 -! - ' SfirkG ^7 t 73B 14V. MH 14* - ' ·ed'SlWVj 7? 736 74*.7 /jv» TTh " ' ^rrfcoinc IS "i 57 34 l i 14 34H . ' SvtCpUtf .11 J 1 i* i* * · ' Servanl 44 9 1$6 US If. 14" SJHhtpre J3 11 7* 1 1* B*- SMWH .10 w ioa us ir, u* . * SheCCXI340 7 170 SO^i SO 1 * SO 1 * StwiT i.» 7 4. 31 31 31 S^I'fGJ -56 S B7 17* L7'i r7S -- SN-ClpirSS . 1 79* TO* 70*- Svr-WJM 14 45 39S »* 31*- 1 S^rrPac 91 t 'l? W* in I3'1 $iTOt .90b 9 44 17 16 1 . 17 l^nxfeCPl 11 9 17* 37Sj l^i" ilmPiTC .14 10 P TS r-t 74 . Simm At IS If 73* 73* T3*- SrnPjl «« 71 211 I1*i Ifi 14^, Sinv-f Xte .. 7*0 17* IT. ITo * Si-^eH SO .. 34 K. 1*'. 34«* SfcH^CKP 37 1 IJ 1 . I3»i 13* t ·5mirh,\6 W . TSi 14»i Ii'i \f* Smifilnf M 1 1C 37 i 3l'i 31*- Srr.tMil nc J li 13 4SI 44V, 4Jl, . Smlr-Tr SO i J 14'. li'i li'i- SftliB-ii 70 8 I? IS'i I9-* ITi-* Sorwra in; 7 a i* i* 1-7 Soo(in71ie 7 U 30* »t »i SOiCon 40 7 13 IIS 11'. 11'. - SC.VEG1$7 B 101 17 16* 16*- * KLOP*750 . 3 Tt 31 31 -- ' Sjcrfi 1 U 1 S Li* IS* tS* S^TSiM J 3 i n'* ii 31 ~ ' SoCaE l 6d 6 161 19S 19* l» l . 5o^.ro l M 4 S5S 14'. \fj 14*- SclnGEl« 1 1 U* 3r, 14 .- $^N«?rs 1 AS 7 1' SIS SO 5 . SOS- 1 $c^*t:nTI 1 0 11 34'. 14 JflS * SouPicJJJ 11 417 M»* 36 l . k i- 5oo 1/1 '3 11 1'4 S» . S»* SI* - ix,«/oiA 3 . i yt'» yri yr t Sou RVBI SO .. 36 SS S 1 . 5^. So*r;\ 1 7i 1 9 3J i D JJ - 5«.* K *d *3 U M7 TJ* 71 t TT'i ' WsiFor 70 70* IM IT": 13" i 17*.- * S*rtif S'r *1 13 *4 U'» IT'i 7"-* S(W*on 24-1 S 7 1'. r. 1 . 4 S4xrrHoT 1 13 ill I3S 11S- ' SorrvH013 . 1 M* 34* Jl* i SpwrvR 76 11 3J] M'j *S* S*. - Sorrf^ W 7S 17 TS 11 11'. US , SqiMrDiis M bi a* Ji a « ! Srtu-t* *3 IS 36* D'. D-. 17. - 1 S i a e v V t q 3 4 « 53S SJ . S3 1 ! , SM'tfyWI -H ) 37 JI 77 " SrPax f3j r3 H « US 73 · S'Sra-rf 111 15 ffl 37 1S"« 17 S'flPj"l 17 H 154 »*'i *S'i ii'i- 1 ·, SrO''On ' IA X Si' i'*7 »' t^'i · . $o 0"[Xi7s ra in ir-i SI-T * 1 iVPrrt% 40 M M 1* 1. r ! SWfVud M V Ji » '· 1 i . · * SM-^Vt AO 7 i 1T, ir-i ir , · i 5M"W* 1 3* 13 JO 17 Tvi J6*i i, S'j^rjy rt . 3 IS 1* I'*! , S'jrrti 1 1 1 70 * JOS 3C. * SiWuT irw . i IS 1'. IS · $'*i*O 3 « 13 DOWT.w'lCI 1 *N SVfV-j^ 70 '4 71* 11 * ir-i !*S . * Sif-lPte HI 1 47 S* S'l S'J- S S^r^f n 1 34 U* 1-Cl Ti- Sfvr'vJ 10 11 773 1«S 14*7 Ji* * ti sic-v*.* i s t t rvi 71 as · · j . StxVC l M 1 1 " 14* 3T i 14 ·) · * ' S'orv'A 1 50 1 10 «'·) PH SJ* ? : lw?«? i s IH Htl ^-i V 1 S*!yfEVjl 1 ;*· 73* Jl'i liN- -, | ifnje.v «a 1 J* us u* 't j · , Sr-jWor 131 9 47 43*. 43 . 4j'. . S--,V D'Al 40 H 17. 17 37 1 . · ', W»v» SV« J A 5 . 5 S - u . VjlVrXli, 1 7 17 lii) U U'T i, SjCrrt- 30 1 1 1 . 1 i - ' ! SwOl 1 'Jr 7 Ja TJS ?·* M^ · ' SvnOcrfJ Ti Hi 37 i H* JJ Svt**Ti I (J SI i*. 2* h* - ·, $^»vj^f'J W 1 7K 3^1 ?*· 77 SJT-HW^ 3e » « us nt, )'·· I* 1 S*rr»vri . 7 *r1 4" * f i - IKVESTIKO I COWPAHIES EW YORK (ApJt The h'lo«^9 quo 1 onj. lucol^ b 1 e ridilonal Avwcl ', ' on ol Srcur i.*-n · * pric« »l'*hftt pew s«writi«t wy havt bMi Kl (r«| disei] hjel or bouqT j*ve P^ %?e large) Thxidr. SU OY E Frrf S.I4 537 Jm G*1 3.75 . im l-x ' 361 .. to It* 7 J J . J» r wi 1» 3 SO «M F ; 47 8.ii tn* Stv 13501144 (u'u-e F 770 N L. lAm Fd uuvj'l WMi-e 9B410.» k»ha 1372 N L. ·n Bktn I I 2 4 I 3 3 J m Cuilr S W SJ1 ~*r' can FJ rrfi Am Bil 7.41 $.33 A/ntP 5 M S79 Am Ix. H7 969 A VuM 9.3S1I7J A S«ec1 4.14 6 73 VX) F IISH5B6 Cap Fd 4.50 7.1C Grwrti 1 71 S.17 1 noxn 1 J.M- fi 44 KA 11511477 ^ P*ri 17.00 18 SB ^ Td 7 5 7 8 2 7 Wa Myt 13 II 11.V ner Gfneial: CM Bd 850 9.29 Cap Grt I 11 4 n ncr* 474 613 V-il. 11.151104 Eq Get AJS 7.fl Fd A,-^ SIS 69J Prov 344 3 M "i Of* 508 554 m (mln 4.71 j li /n invL 414 NL. mN Gti 159 7 S3 Oa1r 1.00 N.L. Grwth 7.17 784 fncme 497 744 Rev 10 Kltl 0^ Swclr 139 S J6 fd liv 705 7.71 Wd%fi N 131411.35 udJ* Fd B64 ?.44 Fnd A "TiS SOS Fnd B 7 9 BO? 5K*. 606 6 6 2 LC Grlh 10711171 din inc l.'f N.L. 4t« (-w 9 SI N.L. l^«n Hil 8 7 6 ML. «-acn in 9.« N L. eifir Group. 103 Fd 7 14 N L. 131 Fd BIS N L. l£rh Cap 1 14 103 loodUk 1 73 5 1 7 ml Ftfn 903 9 8 7 -wn FO 3.« 3 53 vin Bullock' ki kt I76313SD itvkJ 1 3 1? 3"« IjtW S 9.i8tOS9 IY Vrl IOJ811.73 Fjnj 9!$ tOSS Hem 8.16 aa? do PTM f 4 41 N L. 6" by Sh i:»HOJ rvMI !nv I029II.3S rurl Fd M94I30/ Furd 674 7.37 Frt Cao 399 1 1 ywNd 7 17 «a Sr«tl S 30 S 9 tVMfid 11.37 N L hCfntl B '4 897 NA Mgeml Fdi: .·by FJ IT? 4J9 Mi- Fd 1 W j.i KlHrtl 697 5.3 :W' * 31 741 ; uod 94J1S-.5 '%£. i.il 5.,' Okl Grlh 14 ID .'1 L wir*l AB .W 1 O *1lti C 1 44 1 V imp Cd 1 44 . omo Bd 841 t.X omo Fd 763 S f onoxd 10*3 N L ore, Inv 1015164 Corti-e 0 606 N L onl Wjl 6.73 N L ry Cap 1 3 C I H * av?- Fd 696 N L iVe^h 31^9 N.L Ijrtjre Group- Decal 109511-9 Thursday's Qu [LJ* 13$) 11. Si o* Dc«cn 1.97 141 Kf Od'4 466 5 09 ^ r Cap 4 3 7 irt C odq Co 151 NL. C ye? Bur 9 SI N L. C tr1ui Grp- 1 DrtyF 11.912.47 ' ECM.I i03 Nl. S Levy? H47WC6 f t^o Ai I0« N L. C SiJ '^ 4(4 N.L. l _ T S r d C 12W11.1* 1 llifxAHoward: L[ Fwi 7.B4 H L. L« K HS'JS S»Xl 4 Ci 4 43 S'Xt f « 10 14 . EUIE S?l 186) N -L.|L| ·yt\ Fd 10/HljM LH "Pui fr 14 IS . [lioy 1137 HL. dkrlj 9.28100? ;«rm BJ 8 3 7 N.t. u Emoi d/ 'Si'* FicfchJy Grojp" Bond 9*0 9.18 Ciw* 1*9 tn , Contli 1I.J4 HL. Ll OiJr 1 100 N.L EgT^Jx lliJ^L ... tl«x 141 .. ** FWH IS3ir4.77 P-jr'.'n 1011 11.14 S*^m 4 3 1 471 ., Thr.ll 5335 NL. w Trcrd 31492349 F rvincijl Proq O^a 437 HL. ln*Af J r 9 M L . Incoo 731 HL. FMFd Vj 11.941105 .. FM hvMters: ^ Dh«o S6S 519 A K iSJ-s* f ,W. ,'#.!?'" Forty Fr ISOJ HL W Frrf Grh 101 444 J i-Srn ma 11.44 AViUJ 9401037 , 5o*d 1 '« 8.94 * Fra-*lkl GfOUO: ' gRJS tSi !-8 Utfs 405 i 44 l.-Kon 1.70 1 Si Eo^i 135 3 67 f f k l n Lf* 943IOJI FdF Ow 140 N.L. ^ Cofnm 8 J S 9.54 I-^MC 7i5 134 l-d Trt 10.7111.73 Pi'Cl 833 t 79 G6 S4 S 17-11 . G^n 5*c 166 fi L. Gr*h l-ri Illl N.L. Guard M 37.07 H L- j F HDA 4J7 478 !. Gr*tfi 4 53 7.1f incom 8?7 903 f llart G-h 11 70 N L. c Urt Le* 11 11 N L. Hjrvnl IO.C7 H.L. iwlry 1 5T hx Ml* li 00 17.30 Goutt 4.40 4 IF ! tfxam 3.SB 1 91 Trus un 1.91 .. kno C^p 1 30 9C7 frrrp fli 7.33 7.93 I-C B«1 5/1 . IrtM-r/ 3 1 5 . , IMTG'J 7.W 8^1 inl Invit W0310.M Invtr Glh 84C H L. Inv Gud 109 N L. ITV« "» le^nui "cacrn 1 40 1.11 Cant S SJO S.BI Invetlori GrovJP: IDS BJ SA9 5 » IDS Grf S W . IDS ndi 490 S-3T ! A * j ' l 884 9 43 Prog 3 19 3 47 Sleek 11827044 5r-^cr 9rjg 9« Vdr Pf 4 S9 7.17 1 nv R«h S (7 5 91 John Haxotk: Bond IB 71 TO 34 Grwr*! 6 11 i /I Poultry Eggs LOS AKGbLES [API [fSMN) -- ;qg Pficti v^hangvi^ Pojlfry-- live v^Jume pricei-Egg IYPC her.*: W400 hl. delivered at oljnl 1. .SO 10 50, weigMal av9 9-H. il ranch / 9 r weighted avq 8.42. Rwitri 4.1 W fiJ, 47 fxr ce.il al 35 ceoti. 3J per cent undete/- mined. M (Hil Hi* Li« CtM (H Swj-i 4Ca B 45 14S 14* M'. Sfon.t4 10 it ItH Wi TO 1 !- l i ^rbrnpt240 .. 7 « . 4C'. 4C.- V S«'ronUi 11 11 4'. 4'» 6'»- ' T TallBiJ 80 10 B IS 1 . IS 1 ? 15 1 ? Talcotl W3f .. 9 3S 1'. 3S i 'h Iai^ 40 7 11 8 L 1* B*- . TdCtyplB l .. TI H O* LO^i r*-rcEMCH ? lit 1*1, 14Vi It 1 . - S ardrCorp IS 4«4 *JS 13 11 - T i r.uvivcrfl U JM I3i 17'. IBS- 'i laopan 70 . . 9 1 lo*- f S 11 -- * ec^tdre 71 109 3Ti 3bH MS- '. TftrrJcoV 9 21 4X* S'i 3 · '·* TecKn : coi 11 109 11 IT'.r 17»t~ '» Trt'ron* .34 19 717 5*'i S?*i S* 1 *- i Tf«tX JO M 71 4* j-t Vi- '. Tc-edynpfi ., 14 13 ll'i «'. · S nnco 1.74 7 SI3 77'. T* 1 . J7 » '« I««c ptS SO . 3 1» i I3OS \Qfft · V i T«vroPt1 1 S il IS* IS* IS* - v» IfW Pt7.l4 40 77* ]Pi JT.- t IFIACOJ B 31 K Ji 1 . J4V, 7 5 ' t , * Te.Ctfmil 13 37 J'-i J7S 37^. i 'i r«ElTU3 ? 34! IT* 11'. ll'i- S T C i G f T I H 7 63 3J'i 31S 13*- ''. T c r s g N T O M 147 JS W'» 54*- ^ Tdaili] 13 ll JJ li 1 ? ll us . * Terlmll 43 JI7L1V. LirtlU 1 *- . l^irat (il 7 101 6S 6* 4^.- · Tff«OGi 310 B 14 15* 15" . IS 1 ! TtPfLd JSe 16 13 ' S i IS 18 4 * f, rnUHJ 1 32 9 1CU3 US IS"j 19'. '* Tn'l Ind .. US I'i 7* 7*.- n ff.ironl.lO 11 97 77* 37 . 7ri . t rerrpfJOB .. 1 D* Jli 33*- * fp»U pfl »3 .. 71 35'. IS TS rhofcal 70 4 48 IS* ISH IS* · S Thon-B^l ?6 21 2* i *3*-j «T7 · * Thomln.4Cb t» 33 13'. 13* 1 3 * - '· ThomTW SO 10 7 13 IIS. IIS- S ThrrTOg 40 U V 4 . 1 . 1 . TI Corel 20 1W US '1^ *T}- * TtfnafT* 70 t * JO W o 30 · * rruerim W 11 501 17'i W^i WS - H Tknel-xl 14 JS 63'. 67'. 4Ti- * I»nrW* 6* 14 «3 »*·* » TO - * rmfcnITCj 13 173 S3 . W.-i Q*- * Tadd 5?vd .! 31 11* 11 11* · L to^Fd.i 3 1 7 7 it ir-i 3J ?Pi TnoiRo" *00 T3 9 7 l . 7', n, Tr*-»C ?k 9 45 2SS ll* 34- 1-- '·, Tr,»nJn 1 60 t* S73 10^, 39 S 30S · ' TWAtH 1 " 21 IS IS IS ' . TrjTvm 41 13 431 11'. 11* iPi Tr^n'r 1 TJ U 13 in, 71'. rr-imo, K S Jl 13 » L . 9S- ' Ir^rrwn iS II K ti 1' T 1 r -- ' * Tr*-*n 1 40 9 114 US IV j 14- j , TrjvV* IOH IJ 613 14 U 13 -- V TIJ^TPM 4 3* 1 . 39 J) .. 1 , ISE Corp . XI 13 9i. »i. - . TnCon 1 S?e SI 30*1 77 1 30'. · ' Trw-ilnd » 10 17 13 H*. 13S- , Tr-*tvl 1 i 17 1 IA 34 S H'i 3ft*. · 1 ', T l J A - l n l J O 11 TT h'l Jl ' 3J - ' ^ TRW DM « . ) TT-i 7 T ' i 77*t- · k| IwtvxX; H 7 ta 1J* IJ-T IT'i- ' r-^rxrpfl » s iw us u* n*- * r.colri Me IJ 44 U'i 'SS 'i - * ; Ttk-Cp « 4 73 IS* 14*. U* · *· U 1 UAL Irk! JO ' UARCO 1 JO 6 ' UGI Ci1 40 7 ^ UWC i-d t 10 * UVET Tr * LMjrro 'A S U^a^xn 44 9 » U C^-P 3 *3 14 U-Cj't)7« 13 jl7r**onCyo 7' U-i El S4 40 ' U - F . P 4 ^ V-.EI vn n '» L * V '1iV Bl * ]^ U'F^'JO t . J lKVi*P 1 13 S ^ Lft.'lfld So 1 i' 'U.'we i a* 7 ,' . U i tSW » ,1 yT.rtjf"a 4 4 . , USF OT, 7 41 IS |j '· U'iOrV-1 1 (O 14 '; US I'M K U .' !us $·*· i « i; -1 ' L."i *i i ii i S74 JT j 23" » 7J" . · S IP j 7J 1 ? 73 j - - ' 30 11 13'. ll 9 i. i* m . u i r i)t 171 1721 »* f* »*- dtl tl n 97 - n 1350 74 . 73 7 3 - 1 Ti 7 »*, 7 r i . 7* 1, us iri iri ir . 4 Jl I 21 « 71 .30 SW SS ^i 3J9 O « 473 4?^. n sy » ss ss-^ · W ll 77* KS . 1 ?» 11 US 1* 3 J* Tt J* * ni r i r . r . - J7 IS 1* 1**- Ttr i* i . m * us iri IT, IP. . $· in n-» n*n n* 11* n*31 y. t* * i N ji* r.t M'I- K ." : r-i r f · 11 II -j IV. 1! i 1:1 P ici i' · s ir* 1^1 ir, . 3*3 13S IJ-, J3 1 . · L3 J7 li'T 77 . t ri j . t r* · At J.^ r? i* 1 3 '"» 'V* 1. 17 ?* ] . J* - '!· 3T : US TV. - »H IJ* r* IT n :vi »s TI. no si i se* ST*73 'k' j US iK 31 2 IS J · 5 W* W* TO* II s f j IS IS'» - L4 M If. I?.SC US 1J*. IJ 1 . - otalions vn*n 31 OP N L. ny* Funds · [X^k7 1 14 J JJ E US fit 17 1411 14 F ui B! 116570*4 irt B4 7il BSi W Kl 733 B01 in S 1S.90T07I wi S3 9 U 10 50 in S3 145 949 ^ 5Si.3 r Gn 7.01 UA Ed'«C 141415.11 Etf* 1 00 (J L. *p Ldr IS P T91S-76 et Cr 777 1.49 « lr M.1411.M .K Rl U79K.U · kit 606 *43 xtfn Nail: Inc Ca 6.08 44U e\ Am 4 U H L Si OOP ?S3 NL. H W 13 M N.L. :ap8 "lO^TI N.L. /vt 13 O NL. rd AbttM: VUW 7 B 7 I U B-tf Db 13*nl.« nom 3 25 1 Jl pfseran Bro: und 107511 13 ncom J 14 941 IS Gov T.9J13.M ·r«4 734 ' 7 9 1 Vx*f 7.14 t.Cl rAau 113411.31 AIT 10.9J1I.73 MIC 9.571076! MID 1379 14 Jl KB USIi-3 ^ K|K| ?NV f 9siass $B Fd 1/87 N.L. 4,1 B*-l 900 9*4 IF Fd l« 9. Si IF Glf. 3-M »*' § 11.41 H L. h 4.37 4 71 i 886 9.41 at Shrs 73.79 N.L. EA Mur 3 49 ML. it Ind 10.09 N L. al S«ur Ser: BJ|JB 1.91 9.74 Brod 4 3B 4 TV Divid 176 ill Grarh S47 S?C PI StX 64d J .« trKm 4.« 5.4C Slock 7.73 445 E Life Fu^J: Ewf 14-3717.79 Gr*ll J5S 9.79 ncam I16314W Vdo 13 W IS 0* lev* Fd 8.01 N L lew Wd 11.501357 tewten 11.17 N.L nvl Inv 9 77 N L kHi Fd 1314 W L t e r e a i t l i O B W L . VTM) 111 8^3 ·* W.-nS 1*J1 N L. WR r - Wf 6?» J.-KOm 800 8 7 4 OM* Mo 1 00 N.L. E S:8't.S iJiA 'fS'l'JS vtn«T J.rt N.L 'svl Rvr 6 10 iV ^«m Sq J 07 N L trvi 7Au 3 22 H L Ma 471 7.S Vw CW 1 OS 5JO J Har : -i Grp: pTlg FS I3M1140 PMg Fd 7.S9 A.3C fAj*j C 1 S3 N.L MJ9 In 841 9.4 ^i-« St 1047 fJ L "low* Forri- FL-K! 1331 14 « 1 1745114 Pljn Ir/ 10-92111 Plrvih 1104170 hrd 7.37 7.9 {^-Ir-i ?095 H L VKom 9 61 N L K EM 18.91 N L N Horli 7.59 N.L Pro Fund S49 NL J rov Gin MS 1 1 'ru SIP 9.79ia/ ^iTjm Fuodi: Conv 111711: Gcorg 13.iJI4! G*tfi 104311 3 (ncoci 744 1. ivpst 7.79 B.S Citrus LOS ANGELE Citric prices ste* SlKlklil fCP orange auclkit iFe^Jy and lower Surkrjr fir it T t Upiohn.96 19 4 USLIFE 33 6 UVHcF .94a Ll US-Vi !*Pl.M 9 TSMotf.lO USMcHl.SO .. ; ilMtla 13 3 Indlb S UV In pfl 26 .. V^1* 191711 71 Vor*3 ll HUTS jj4P* 1 73 N.L. nerve 1 00 N L. tvfft 491 S.44 -l'« Eql 8 73 1 53 -J'ec Gfn l.n 7.94 '^F/^SHL. · £. SiliiL i Com St 9.34 NL. ' .Vai Rs 16.04 H.U /? *o Levr 462 ^urltv For*: /j nml i« 7'«S * Jlk-j IJS »-H } W-YH G* tl4KLI7 s W r r v l F - IJWI404 | 1*4* tr 104 1 75 ? L4^Ml Ml 70] ^ Pan 9.S3VO-4? 1 Apor? 1 "iiVir.p £ Incom 1».J61788 ^ Jrrv«f ».3» S*.7I ? Iherm D IMI N L. B iom* Pjndi- ; Caoil 117193 ! invni nun. oi i Truit 7.19 1.41 : 1 Pslf 11 04 N t SoGW Ir.l 11.1811.71 i \fi l.ivi 7.41 1.91 f SAln Gt 4.36 i!5 ^ «ver Inv 11 9813 M *, Swclca F 4 J 2 W L . T S'a* BorUCr: ' ^ n F F d jiltn * ·Frm Gt S.1S N.L. Frm lt\ » O O N L . late Si 41.7Si3.l5 ' iMdman Furxh- ' Am l-ri 3 58 H L. A*W F 1 05 H L. Invest L 3 H L Ctean its H.L. Sf'n Roe Fdt: BAldl 11 TI N L. ^ r! lS!ih Gn«rtT SIS 7J8 Uxxm 900 9M Ktrno 1 1047 11 U Kem_ M l.» H.L. T«h 706 7.77 Survey F 194 1.77 Temp Gl 1.4S13W Temp IRV 1.00 HL. Irn CM 747 13 SlrtvE. fO Tin DTudr HtD '%* 4Vj N L. iT.NCGt 3*0 H L.PRDT*.^^ N L. US GovSc 9Sf * 74 USL1FE Fu-xli: Apex 1.91 4 » Balin 730 7.W CornSI 11.6813.77 Uril 7Ajt 131 H L. Mlurd 9.11 W. 30 Unio^ 5vc Grp: Broad · h.9413?7 Nat Inv 461 772 U Cap tO.mi.70 Union l£o8l37C U'TiVd Funds: Aeon 6.23 628 Bond 703 7.30 Con G*- 9.C3 9.90 Con Inc 1.77 9.61 Ivom 13 531 L 54 Scten 6 ) 4 6.33 I Virva J.34 SSS \M\ Iva f W N L Va'jf Llr* Fd: Val Ll 471 749 bean ili 529 Lev GH 736 8J9 £ol S'l 175 4 10 IBVKI ' 6 A3 7.75 Comm i 0? 443 Soetl 7.70 787 Varrf Gti 1 9T N U Vjnd Inc 3 f 4 N L Ivvsl 7.93 t 66 IVui 3 t 9^HB^» VM'-il 1 1.331 ?J VrXIrn 9.771941 Wnl 9J15I072 W'ndr 7 4 3 1 0 3 1 Varln P 3J3 147 WillSJ G S.12 649 We'pg Eg 1131 M.L. V;«f Irrf 7.71 3.79 Y-'Mtt Grl 737 BO) Wlw: Fd 5-71 5 70 NL.-- No k4d 1 (uln cturoe) Market S [API (FSMN) - rts reoresentaiive prices r i'ie are Grade 401 J2, 4«5 s i.73, B8s 5.U. II3S i4i) H ^ Liv ttm CN w w. ft'.i rr*t-- * 13 14 154 IIS 13 29^ 3V» 79'*- Mi 10 ??'·» T9".» 79S * 34 T9-.4 » 29-,i ' 4 TO 1 ! SO'i 3D*. IT US yii US * 3') S ll 1 * 3Ui 33* t- 1^ V VsMylnd M » Vwidi 70 11 Verrtfr BO 77 mdg Co n'te 70 306 ' fa i.io 9 VLscon In* tl Vkror Como .. V a E F V l l B 7 VaEPpflll .. VjFPplT.iS .. V4EPpf720 .. t. VaEPpIS ViEPo'S.M .. Vorry»* ^x 21 VSIOxp 48 7 6? IS* 15". li".- '* 12 TO 7 * Wi J04 ' '» 7 SVi 5* 5* 69 i'. 4 6N- '· 11 US UH US * '. 41 TT. 23 TT-i- * TS US ?4Vi 7S- S M S?t S* S'i- '* » S3 ' 81* 8 8 * - T* riO 7S 75 75 no n 71 73 rTO 53 S3 57 * 1 30 7f"i 79 TJ - '« 37 7*. 7"i TVi-- 'i 14 1S4 1S" IS 1 .^ · ''. W W*bfi~pf450 .. KhotTTO .. ^rA**^ ll 4lTAaI.O! 11 A'J-KH. IJ 19 Warded in 17 .rrvxu 80 . rncrCo' SO B frnCxxn 60 *4 fnCp/IJS !" tin 5 1 10 17 v^4-^x i n n WaVNst W 7 dlWjr 1 54 9 aXiitj'jj t4 j«On 40 ri fftl pf) STh cjtrd 13 11 t4V^rL 40 n i.-* F*A IV -*«3F 78 1 rl'PlPfOl » WnAi'L «d » AiBnc 1 40 7 ti'toA JOr i -4^0 JOb t -Un P4 40 . . nfvta t M U *rtr 9 l* 1 Aver*r M 19 ·V LE S 7S " . V P . f e l 4 i iw'[»y M ? 10 W 44 4 4 -- 1 14 J T j 2J 1 * 73* · '. 37 sy.i yyt sc-» * i'i n is is 3?i-- '·· »9 H»i IS 1 . IP. · * B 37"! 3Tj 7ft · 't II 23't IT* n't 'k 11 li'i 1S'« 15'!- '· n ii tri \rt · * 1 »'i 9* ' 91. is ii 1 * \y, 11 1 Td'i W.I H'l · "i 701 TJ* 77* 13* i H 3 KHi BO 3 i BO 1 .-- 'i 1 45' i 15"^ «S'.^ - l» 4C7 l?i TTi 37S-- ' » 13 Tlij It* 7IH U 17*1 Ifri, IVi.- '» 33 W» TO* 70*. - ', n r. r» )·· H 7 7 4S 4/S- ·· 4 4S ft 4"i- '» 2 17 U 17 . . IS 1 7S 1 i ' j 4 2P? 11') JP-r · 'i 11 » 19* 19S- S 1 1«* If* 14* S rtO 57", 57 i ST" i - 1 * 16 3V? M- M i - S 713 13* 15 i K7i-- '' 44 71* 31S 11* · '. 44 ir. u ij-i- s Ji n*. n* ir.-i-- '. 17 17* 17 17 - » * 2 IT" . 4T«, iP.-- ' / i s*. 51* sm- '. 264 HH U'. I4H- '. 1T9 «-^ 43'. «'*- S I 23 Jl 23 - 'i n *3'j ivi a I'O 64 W 66 · P. IS US 71 ". 31*- '. W S ; . S4 5 4 - 1 1J7 ?4 21H 31*- * ^ f C c ' C ) i li ' J* ' y ' . iSn*rw n HI 6 . r is -- S D^CdrSl 21 17 19 S^ J4, i.^Z , *.·-« 1 S ?»6 M 1 . T5 3 . K 1 ,- H #.WO " 10 17 7 ·» »li 7 - "· irTM-o. i « is is3 «r, 40-j *p ,_ ', VXtEM* 14 1S3 7S-'. Til 1P77 '-, *""iE o*l *0 ,, 4V1IA IX WO -- 1 ArtEe'MS l» » S « . . . A.^G« i /i t 45 ir* ir% i7 i « wl^?ia *B 11 ?V te ' 7 a ''~ ',' V^^'# We 11 T3 %* 4--1 ivi- '! »Von«ifa 43 | o :j', ij:, 14^, _ * iVootCD 35* 3 19 7* r.-* 7-.1 VjtfP*' » k » U* If, IS 1 .- ·· ^wl^ 9 U T"! *s7 K 5T ^ ^·f* J »5a 13 t j! if, p . '. w?)'"^ ° n ?* s^ *'~ '" X-Y-Z- 'e'jiCoi jr) i-m iji, 41 f i _ iv, X-ri ITC ^ 45 (7 10 . I* »y. . H r-^C.irp SO ) IM J7, 1 71^ T?' * I*Wi i M 1 ** u-j ll*, 17.- . /jy-C-va II |7i J^ r* f i - * 7r^t.t(*]l a !·) a* 31. 31* SALES ».£W YOU-C (API NY *IK* M« ·?^S 'ta *' M* 1 * (-iT7.4a.i3: i

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free