Independent from Long Beach, California on January 22, 1975 · Page 28
Get access to this page with a Free Trial

Independent from Long Beach, California · Page 28

Publication:
Location:
Long Beach, California
Issue Date:
Wednesday, January 22, 1975
Page:
Page 28
Start Free Trial
Cancel

tota Mti M (Mil Hhjh UK One Chi. New York Slock Exchange prices; - A fcbblun.Jl 13 71 48'; 47'* 48 · *i ACF ln!.« 9 61 4p MS 3f*« ' 1 AtmeCiev 1 7 5 10 ?*« t- -- " · Admpg ,0« 3 7 1*1 m r* - '* wimei Mv .. n B'« «H 6* MnuMillU .. 2 2H 3* 2H Advlnv 30e '.'. 17 s4 B 8 ' - *r AetnaU 1-08 7 669 33'* 22 3? 1 . - 1 l ( Aelnslfpl! .. 1 35 35 3S - 3 Ahmam.70 S 8 9'a 9 9 - '* Aileen Inc S U 2 1 -) 2 I'f · '« AirPrd -Mb 14 *» 4£ 47'; 47*n - ' * Aircolnc W S 47 13 12H 12^ Akronal.n* i U «'· '2'*« I? 1 * - *' Ala Gas 1.18 7 3 10*, I0*i 10S * '« AlftPptt.tt .. 190 7S'r 7J'i 71': - 2 ' * Alaska Intrs .. 166 10'» 10 1 - 10H · *» Albany. n .60 S 1 I7'i 17t 17'* - '. AlbertoC 36 17 I 54 SH 5' 7 Albertsn.60 7 3 12'. 13H 12'. Atc*nAM.40 4 1W JO 1 * W* 19'*- '* AlCOStd .« 4 30 B 1 * 8'v B 1 * - '* AlconLb .30 17 43 16'* 16H 16^ · 'i AlisnM3.84e 2 23 S 1 ! 5 ' ? S' :· AII«jCp.4Se 2 17 7** 74 7H - ' P AllgLudl.60 3 4i 21'e 21 1 : 2Ti J e AllgLudpI 3 ,. 7 33'i 33 33 - 't AllgPwl.SI 9 122 16't U'^ 16H AHenGrp .40 4 6 4 1 * l': 4'i · 'i- AlldChl.80 S 195 29i ( Wi H'? - 4 AllflProdl 4 21 14 133* 13'B- '» AlldStr 1.50 5 6 I9H 19'* 19H · =* AlidSupmM .. l? 3'i 3's 3 4 AllisChal .26 4 36 7H 7'. 7 ' i - '* AllrtAut.56 5 12 5 ' ? 5', S'i- 'Alpha Pt .72 4 1 I** |« B ] i Alcoa 1.34 * 419 79 M M 1 :- ' Amal5uQ2a 3 *2 34' 32 3 i 37 1 . - '· Amax 1 75 6 6 ) 33 »'* 3J J i - ' AmaiL ofS 25 .. 2 81 s * SI 1 * El 1 * · ' A W B A C .50 t 21 7*1 6'( 7' t Amcord.24 4 7 3*» 3': 3 ' j - ' Amerce 1.20 3 11 15 IS IS fimrc pl?.60 . . ilO 2B 27'- 27' : · i AHcss.30b 2 5B7 17': 16* 17' ( - * A Hes rt3.50 .. W 45 «'* 45 · ' A A i r F M I . U 7 110 9''. S 1 ; 9'« Am Airtin 1? 151 6 S'e 6 A Baker .20 .. 5 4 t i - ' A Brnds 2.56 7 91 3i'« 33 5 t 3 3 ^ - ' AmBdcsl .JO 5 U? 16 3 - 16': W: AmBldM .36 S 372 7 6'r. i't - ' A Can 3.20a 6 55 SO 1 * 29 3 . 30'. - ' A Can pll 75 5 21 21 21 - ' AmCen MJg . 6 Pt ?=- 2'f · ' A Chain 1 70 4 J? l'-b 15': Ifr't - ' A Cyan 1.50 7 19? 72'f 2U jr AmDisti! .53 31 B H'T llh IV: - ' ADisTfl.52 10 4* 19' e 19= 191 * - ' AmDuftlVt .. 1J 3 3 3 .... ADu1Pl.B4a .. B IT? IPs IPa - ' AmEIPwJ 7 444 17s 17'. 17 1 :- ' AFamilr .14 4 15 i'f 4'. 4 7 » · AmFm ?0 ., 1 41* JHi 4'i AGIBdl.Wf .. 35 24U 23 1 * 23'.- ' AGnCv..5*e .. 4 16-* 16^ 16'. · '· A G n l n s .60 4 3i 9 1 * 9H 9^ - ' A Gin pfl. BO .. 26 19't 19^ 19't - ' AmHoist 70 4 41 10 9'* 10 · ' A Home .SO 20 554 28'n 2S's 28'- ~ ' AmHosp JO n 330 29 27'. 2?. Am Invest . 12 3'i 3 3's A tt«ficl .12 5 40 * ' s 3'* 3 r f - ' A Wedicorp 53 67 2'* 2 2 1 * - ' AmMol .70e S 296 4H 4^ JH ANatGsI.S* 7 84 37 36'. 36 1 ? Am Seating .. 15 5^ 4ji 5 ? . i A Smelt 1.50 3 J3 16'e 16 16 AmSland .60 4 206 11'* 10 5 11'-» - ' A Std pf4.75 .. *4 4S 1 ! 45 45 AmSterll .28 ! 3J 6^ 6 1 : 6 4 i - AmSlores7 4 5 79 29 29 A T T wl , 409 9-16 9-16 9-16 - 1-1 A m T T 3 4 9 637 47'i 46^ 47 - AmTiT Pf 4 ., 47 51 50 J 4 51 + - ATTp!B37i .. 7 44'f 14 44'j ATT pfA3.6* .. 2 2'j 42' 4?3j * AWatWk .64 5 4 B'l B' ; 8': Amcron .90 3 2 9 J i 9'i 9 ] i - ' AmesO-IOc 3 18 3 1 : 3 1 .. 3': Arttelekl 6 6 11'. ll'i "'i ' ' A M F I n l . 2 4 6 79 H'B IP. -11^ · ' AmfflClnd 5 23 174 17* 17'; AMP Inc .33 18 97 24 1 * 23': 23*E - Ampco ,40a 3 1 7": 7'; 7'; - AmwuCorp 3 u 3 T s 3 3 Amr?p Corp 3 9 2'i ?'* 2'j -- ' ArnstarMO 2 54 27 1 * 24'e 27^ 3 Amstedj.jO 7 113 41': JO': JPs - )' Amtel.3? 4 54 7J B b'r 7's ^ - Anacond IP 3 41 16 15 J 4 I S 1 * -- ' AnchrHlJW S M 15=. 15': 15': AnflerClavl 5 16 2I- 2P» 21^ -» ftnpellc* .12 5 51 S'B i*t 5 · ' AnsulCo .671 t M3 U'c 13^ U - ' Apache 50 5 S 10'. 10'* 10'« ApCOOif.iM 3 2? 10'-f lO'f 10'g- · AoecoCorp .. 37 "», ] i 'R · ; APL Corp 1 6 6* 12 HH )P» - ' ApplidMao .. P 2'B 2'i V* - ' ARA Sv 1 46 9 3i 5P 494 SO ' 3 4rc«taN.36 5 2 7'. 7'i 7'i ArcatN pf 7 .. 1 20'r 70'? 70': ArcrirD.25b 9 JS7 17'. 16*8 16'r - ' Arctic Entr .. 2 2 2 2 Arislar 4 10 3'.- 3=i Vr - . Ari;PSvl.36 6 121 13': 13'u 13-e ArkBest." 17 5 5 T i y t 5'* ArkLGsI.70 5 29 73': 72=. 224 - * ArFen RltvD .. 2' 2 2 2 Armco1.60a 4 270 25' 24 1 . 25'. - ' Arm pi 2.10 . 3 26 25 J . 26 -- 'n ArmstCk .97 10 fi9 2Ui 71 2P. - ' Arm Ro 1.60 7 16 15=f 15'* IS'i * 's AroCorpl S 2 ll'» ll'^ 11'. - ' Arvinlnd.52 11 1* 7*. 7\- 7 ' : -- 'u ASAI.JOe .. 66 66 1 ! 64' a 65' B - ' AshdOill 40 4 M 16'n 1?i. igt, . i, AsdDrG 1.40 6 7 17'i 17': m« l AthlOne.40 3 73 8 ' s 7'i B AtiCDl.SOe 5 23 S^B 5'. 5'. WICvEl 1.50 6 39 UH U 1 : U 1 : AllRiChl.SO 10 7W 87'. £5'i E S ' ~ I' AHRcof3 75 .. 770 48 1 ? 48 4B - 2 AtlRchpi 3 .. iUi': 1« Ul - T AURc 012.80 .. 6J3 ST'i Wt- 571 * · '· AttBiCorp 17 139 1« 1H T-t- ' ATOInc.20 3 B 4=1 4'. 4* AutDat .206 16 12S 31'.- 30^ 3 1 ' e - 1 Aulom Ind . 19 2'. 2'. 2'. AvcoCorp 9 S 3^ 3 i 3'» A v c o Cp wl .. 12 1M6 s f AvcoCppI .. 7 13'? U» 13': - AvcryPd M 15 33 24% 24 3 o 24 rR ' Avislnc .40 6 S9 6'? 6 ! * i 1 . - Avnettnc 30 3 42 5 1 ! 5'j 5'. AvonPd 1 « 15 713 32': 31'-s 31'.- A;tec OilGi U 72 15 1 ! 14^ ui, _ B BabckW M 6 106 17's 16** 16'*Bache .10e .. 26 31 * 3 ] * 3^ - Baterln ?0 5 20 5'j 5 ' s S't 1 BaixerOil .37 20 133 34'? 33'. 33'.- 1 BalcIDH iOa 4 10 7'r 7's 7'i - ' B3IGE l-"6 7 22* U 17% 17*» - BanCall.JJ 9 2 U J t U 1 * I4^n -· Baodao Inc 22 310 7B 1 ii 27'i ?7 ! : Barwr Punt .. 51 4=t t i's · 5 BanPpll.25 .. 2 5 ' s B ; B B's BkofNY3.20 5 xlS y ?B'. 29 - * Skei V a - S f i S 1 IP* H 1 * IP* BankTr3 5 194 3"E 3i'. 34':- - BsrOOil .fiOe . 1 20S 20H ?0 S E - BardCR JD 13 61 I? 1 : II 1 * I3 ! s · ' Barrett Mtfl 16 3 ' s - 3 3 - ' Basiclnc .W 3 20 7' B 7^ 7* · ' BatesWf .20 3 6 16 15h I5 : . - ' B3t£ Wt pt 1 . IS 20 19'? I? 1 :-- ' Balhlnd ^0 i *5 5 " : 5=i 5 3 s BauschL .?0 £ 155 23-. 2P 1 : 2 2 ' : - 1 BaitLab 19 a 55? 33 : . 3! 1 (· 3! 1 * - BavStG 1.30 5 i: 16 15 ; !. 1S ; « - ! BaviCio .32 .. 2 4 ' : i': f : Bearing .32 £ 15 16'i IS'* 16'« · ? BeatFds .?: n iw 'B ITS. i?*? ! Beckmn .50 9 39 M 1 : 19^ I9 1 . - ' vfBeechCrk :5D 4-'. J 4. · - Beier.2S 7 1M 19^. 19 19' 5 - i BelcoP .SOc 4 17 12^4 17-1 i; : J Belc)CT 1.70 5 13 U : . U*t 14-, BeldHe .3Mi e IS 5 : : S'r 5 1 .-- T Bell How S4 t 51 IPs IPs IP. · ' BeniisCol i 5 li'-s Ii 1 ! 1i : s - ' BencJixl-SO S 35 K s ! 25'. · = Bendiipf 3 .. 4 35'.- 3S'. 3S ; . - ' BenflCpl.K S 354 } ? · * w? ti): - '_ BenSMIJOe 3 1= Vs i': t 1 ? l BengiB .07e 3 t= 3 ! : ; ; s 3 1 .- Bff«V« Pro .. 23 2'f JJ. 2=.! BeslProd S U 3s 3is J-c - ' Bethsti; t 11- 2?% :r-, :r ; - - BjTnre.^C 15 13 H-: it'? ^ : B:»ciDr 43 ;i ^: :3^ ?:-'. :r* BtatrJhn it ? t J - f J .= i : ;- - * BfisLau I - ' O J S m 1] .- n^ - - BixtKR *o 5 j? ir, i: i? - · BlueBell .SO 5 -*" li't li ! : ts's - ; SAbieBrks .. 1 P. !=· l'i BK-ir9 -*0a i 145 li'j '5H 15'f - ' ? So.s?Cas.5D 3 !57 13h 13's ir* - '. BarfleaLM 5 :i2 22': :ih 21 *s - '-? 3orWarl.3i i 1H !5H 1 5 ^ !5H - 't BMECir.U 7 7: 17 . 1 7 17 · '. BosE pfl.S! .. :1H 7s^ 7?;^ 7$:, _ ', BraniH.lS* 4 v: 5'. 5's 5 s BnogS 1 6Ca 12 1£ « 3S ; - 3f - -"· B.-is1Ml.53 13 155 4-s ii.', *'« - Briit.M. pf ? .. 11 35 ji 4 ? Ji · : « BntPct tV ? Si i' r i * · - - ' · B r i k A v G i S 1 5 Jl !.!··. U 1 : U : eki.uc- IT: ? i* iii. :;·.- n^ . :, BT*n C^ 3 i ; 1 1! Jl - · - B'V^Fer ,f: 5 ;: S" 1 ! M i 1 ! - ' ? Bn,'r.s»k iC i '·" 1? . !p "." - ' · BruyiW *0 5 1* T0 : 4 !0 : - 1 D ' « -- ' BT V.t 1 Jif IS U f . S i . BuoEriel is ^ 35 \ 34 : . M** - ; - Py«C3.K 3 l E'.- S - i S-; Guatind 221 i 4 r- :'i r, - ·* Si-Vr »ti sc . *j ': . ; 1 : .- i; 1 : - "^ Suriir.d ! « « ·;; '· ': - ^ s - j ej-isp- 1 '0 i ix j 1 ?' ' r- ·. - ~ : . C a W r c e i n j : :' '; * ._ · _ C a f P Ut 1 51 * 11 U'i u= Ijv - " S Caiiahn .lir j ; ; . ; . - · . Om-T.Brn .. M ;··* ;A :i ( · -, C A W R L . 6 0 J 17 9C 30* 4 S =S :."·- · ' CamSpl Jl 11 t"' 30 t $'t ?y'i - ' - CanSoufivJ 6 HP Jt JJ 34 · 1 CdnPsc .6e t tt U^ U 1 : U^ - · « CanalR 1 1 0 S i 9 ' ? 9' 7 «': · - t capCitCom E j 73 : ::·.- ::~ : - ·* Cap Hold .34 15 135 75 IV. ;*'i - » Cap.1 Mtg .. IS 3»* 3'- 3 : Cart/Or 1 70 4 ii ?r'i ?f*r ?«'. ~ -·( Cartiilt 68 3 J 12'. '2 . 1? . - ' « CaroCOhS .. 130 54'* 5* 5 St-. · 1\ CaroFr 9 .40 i 2 5 S S CaroP* 1.60 7 9J 15 .- 15 * li i C»rTec1.U 4 1] tg'i IE'. IS^i - '» CarrCP.iJ Ji tf in f t Ei · . Csrrp)2.2S .. HO ?? » 2? - 1 CarrGll ?9e .. 1 10*» lO'-i 10' · ; fc CartHwl 80 6 60 17 i 16 . lt-» - ^^ CartWall .40 8 fi) 6 l . Vi t , - '· CascNGs..P2 7 J ,«.. .6. .S.t - . Lflltlv.. .owu ' t' '.-. '... u-' - 'r CiltrlrLW I! 13) »« ir. S; f · -i Hfl'tt '"" ) )1! )!·· !I i lV. CClCo'C . J '' 1'" " · ' CocoCp I.IS 4 S n» 1.1 1 . I3h cJlMWMC ' 'W »'· " T - » ... · Ccncolnc.M . 13» '*« - ' « - ' Ctnlt« U J 11 ''' ''· 4H- . CtnKuDIJ!, 7 Jl D 1 ! »', !)'·- " CenlllLIIM 1 15 i4'i 14 u . cniLipij.f .lira ;,','· », ?*;·- s ClTlfPi 1.70 B 1^' II : '1 , 11 * CcnoW I 16 9 'w U 1 ? 1* '. !'. CcnSO/4 .W ft " 'I 1 * '^ '^ i'fra"??" 1 1 »'* ";· ",'"··,' ituilAIrl S ?» I4 14'" 14 i- '· thimplnll J »' "'« "'· "'· · '· thmlpll.M .. !4 ISj) IS'i IS'.- · '. NEW YORK l* ' Hfl P e (Mt) Hi|h Lo« Clt» CM. hancc *C « 60 14. U» U'i - 'i harlr 1 3St 7 89 70'« 19'. JO * *· harlr NV J 5 *? 72 l » J? 1 * :?'i - '» hmFd J? .. 77 B ' 7 BH B 1 : · 'e "haseWIJU t HI 33 1 * 3J J3 1 * * J i 'haveMn Ir .. 7*6 S*i S S'l -- ' j 'hclsca JOa 7. ? 6 S'e 6 · '« K^nMO 4 04 ?n ?J'. ?3-« - Ii Mi.KY2.fi8 * SS 37 ? e 37=, 37\' heValSM 4 1 ??'; »' ; »''j - 'i ChMtoU4 IS 132 4? 40J- 42 * H ^CSil^?-'t) 6 i// iu fy-i /.-'« -: T hlEaMI.65 6 f S IP. 1 ^ IP*- |i| : hiPiwuT2 7 U ?* 3 . 7 T 24' t 3 « hiRM P3C .." 5 9'* ?U ;hVFull !7( - . 2 3 3 ..... IhromaiHS . 1 50 " SO 50 Tirvslr 1 K 5 '31 ''« 8's ?'« « -e !hryiler *·) .. 76 3 !'· J · '« I W t B G o .. S 7'. 2 1 * 2'fl Cl Bit Inv .. 7 3 ' : 3 1 * 3':~- '* nBfll 1 60 7 17 70'-'. 20 K't - 's C m n G E i 6 « f 2B 17' · " ; « l' l » mGptt.30 .. JW107 10? 102 ' 2 CinGpr??E .H500 W. W»« »»i - 1^. CmOElH 4 .. jSO 46 46 44 - '.C nM.ila 1 *fl 5 10 16 17 ] . '7 1 . ~ 't C i T Fm ?70 8 88 35'. 343. 3S'i · ' ? 'il corp 80 12 3H IP. 31': 3P* · '; CilifsSv 7 40 S M 43'. 4?« 43 · ''; CillO' B*e S 86 *'» 4': i': - "c C tuns Wtq 5 77 3'. 3 ' n 3 1 . CilVln/sl 66 » "' S*i S': S 1 : 'itv Inv Wt .. 154 -f ': 9 Ii r tvlnpl B7 « U IS 1 * IS'* · -s CMrkE 1*0 5 32 ?*'. 24 ?4'. · '4 C ftfkOd » 2 27 B ; . B 1 ^ B 1 . · ! s CtC Am .20 3 17 3'b 3'i 3'- C I v C M J W a 10 3 77 77 77 - ·' ClvEIIII!4S 7 1« 2 7 ' ? Wi 2? ClevElpf 12 . ilMIM 1 ' I09 ; - lM ] is- '* viClPvPilSo . /!00 7'7 7 : 7': ClOrO^Co 5? 9 774 7=. 7, 7 ^ - 't CuflPea W 6 77 3's 3 s - 3^f CluetlPcf 1 .. 9 7!. 7-'. 7'. CMIIm-Cp 3 77 S ' j 7'^ 7% CHAFinl .. 747 t 3 - « 3'- « ! : CNA plAI 10 .. 161 9 E 1 ? 8 ' » C!JA M OSa .. H IP. IPs P'. CNA L»rw .. 7 I 1 : I 1 : 1'.- · '* CNAL P*2 10 11 10 9 r e 10 · '4 CoaHStGas 3 169 7'. 7', 7's - * CslSGpM S3 ,. i ISh Ifl'i IB 3 . - ': CslSG PH 19 .. 6 Ii 13'. '133, - '·» CocaColI.U 15 270 SS'p- 54' : 57 - P: CocaBltq 40 10 33 S ! t 5 ! 5 5'. ColdwBk 34 S It 7^ 7 1 ! 7U Co!«:olnd 70? P. ' .· ) H ~ ' s ColgPa 1 .66 'i lO! 21'6 73'. 73%- · * CoUinA.k 54 5 71 S 4 3 . 4'. - i Collins Fd t 15 2'-t 2': J»t ColPenn JO 13 3S 28 : * 78 ' ft 78' « ! ? ColonlSI 1.25 S 07 17' 17 17'. Coltlnd? 2 134 26 25'; JS'i · '· * Coll pfi 7S E JS'f 45'. 4S'( · - -E Colt pfl 60 . 3 IS 1 . 18'e IB's CoiGflsIOi 7 C? 23'. 77% 72'f - '. ColuGaspl .. 7 5P. 51-. 51'. · n * Colum Pict 79 Pf, 2 1 . J'n · '« COISOh 1 96 S 41 16'? 15'f 16 T a ColwelMtg .. 11 3i 3** 3^ CombdCom 4 191 6*e 6'. 6'.- CombE 1 60 7 165 3P. 31 31': - '. ComlSol I.iO 7 B 32 5 . 32 1 * 32 n e - 5 s ComwE 2.30 9 48 26 25*i 25'. CnmE pfB.40 .. 4 83 S3 83 ComE P2.B7 .. 26 27'a J7 27 - 'fl ComwE n( 2 2 IP* 2P. 2P. ; ' 4 ComE Pfl. 90 .. 1 20. 20 1 . 2 0 ^ - '. ComE Pfl, 42 .. 2 171T, 17^ 17^s ComwO.721 J 54 6 5's 6 ComOpfUJ .. 3 1SH 15's IS 1 * * '. CompulSci 14 17 7's 2'. !'. Comial 1 7 8? 30'n 29 29 - '--e ConAgra . . 4 3 ' : 3 l t 3 1 : - ' s ConeM l.20a 4 U 16^, ig'^ IB'i - 'i ConnM 1 40 8 13 13-8 13'n 13's J * Conrac .60 6 4 13 13 U - ' 4 ConEd -SSe 4 378 9 S ? B B'B - '-E ConEdpt i .. 3 48^ 48' v 4S J . · ''i C o n E d p f S .. 2 40 M 1 ? 40 * 'i ConFdslJS 6 134 IS': 15" i IS'j t 1 3 ConF pf4.50 .. 7 SO'e 50'. 50'e - '·* ConFmt 70 J 1033 12'* 12'. 12'. - "a ContJGi2.18 6 IS 73's 73's 73'a ConsuPow7 B 179 UVll 1 -: I P s - '» CnPwp(7.77 .. 170 59 58 5 6 - 2 Cr,P*pf7.45 .. 1300 55'i 55' e 5 5 ^ * ^ ConPow pf 6 .. 9 50'. 50 SO 3 . * 3 C n P w p f i S ? .. 730 35 35 3 5 - 1 CnPwpM.SO . ;180 38 37 38 Con! Air Lin 4 49 3'a 3 5 . 3". ConCan I 60 7 66 27'; 77 27'; - ': ContCop.80 2 27 B 7' B 7'e CtCOPPfl.25 .. HOO M't ll'a IPs s * CtlCpfA2.50 . 4 37'i 37 ( a 3 7 ' a - '3 ConllCp7.20 6 12 34 33^ 33% l a Contll Rllv .. 10 2'7 7's 2's 'ont Invst 53 15-16 13-16 't, ConMlg Me . 172 1'j PE Pb ConlOil! S 135 4 5 . 434 44 - ' .- CcnlOilp)2 . 2 59'.- 59'; 59': -2': Control Dai 6 151 12's 2'. 12 J a 'nDI pliSO . J30 40 40 40 ' P. Conwood? 7 U 23' B 22'.- 2 2 ' : - 'i CockUn.39r 5 6 7 J s 2'i Tt- ' a Cooolnd 1.04 5 7 76 1 . 24 26 - '; Cooper Lab . . 6 5 1 . 5 ' a S'u - 's CtWoTR .60 4 3 6'. 6'fi 6'. · 's CopPlnd .60 7 3 8^4 8^ 8*8- '·. ToppRg 50a 2 77 19^a 19' P 19': - '. Cop*Cpl.BO 3 U 20 1 : 70'. 2 0 ' ? ' - H Cordura Cp .. 14 l j p P: I'e CornG 1.123 11 8* 3)', 31 31 - '« CornwIE 40 9 4 3 ' a 3 3'e · 'E Cousins VUg .. 16 3'. 3 ' 3'* Co*les.!0 6 56 S l'-f 4!*- ' j Co.Bdct .40 6 37 U*F !?« 17 ] a - '. CPC Intl 7 10 169 34 JB 34'E 34'j - ' B Crane 1 40a 3 100 30'. 79 29': ' 1 . CrodilF 4? 7 6 5'. S'-, 5'^ - ' B CroclsH 1.66 S 40 I 1 )'. 19'. 19': - '·. CrompK .60 4 9 B 1 ; B'* E': ' '. CrouHin 70 7 B U's 1 4 ' e U'a Crown CorV 1 72 19^ 16^ 18'w · ''a CrwZIM.SOa S 126 77'. 24* i 76ii · 'n C T S C P . 5 0 4 6 B'. 8'. B'. Culligan .JO 5 5 S't SH S ? B CumEng la 4 si W 1 -: 17 ; u 17 1 . * '. :umDl7.50 . I46D BO 80 BO * ';- CunnDrg .20 10 3 4*8 4'. 4'. - ' f C u r l n c l O ^ .. 71 IPa 11 11 - ' e CurlisW 40? 6 SO 7'. 7'p 7'a CotlcrH 1 60 4 73 WVf 19's JO's · ; . CvclOPl.JOa 2 · 33 21'« 21 21'B · ' a Cyprus I. JO 4 10 23H 23^s 7 3 ' : - V D Da-Hem OSe 9 7S 9's 9': 9J. DanRiv 40 3 21 5': 5 ; . S : B DanaCp 1.36 J 30 !8 ? * !B 4 i 18*a Dartlnd.60 S 36 l'-e 16*4 li'i - U Data Genl 7 621 I O T s 9 3 B 9»t 3 a Davcol.U 6 ? 12'? 12'-- 12'.- - '· Paylin 04 .. 43 I s t P- Pt OavtHud .60 J E 7"n 7^. 7^. DavtPL 1 6A 7 S7 IJ'a 13 3 - 13 J * - 'e O P L p f 1 2 5 0 .. ISO 104 1 .- 106': 106': - 2 DPI n! 7.70 . 1/10 65 65 65 DcanWil .40 Ii 52 7'. 7 7 - ' s Deere 160 7 2SS W? 40' » 40-'» · U DelmaP 1 20 6 64 lO'-a 10 10 DelMonl.30 6 21 23' a ?2': 2 2 ' : - ^ DellflAir .60 ft U3 77 : s 27 27V-- '- Deltec intt .. 30 4 3 ^ 1 » ': DfttonaCrp 11 10 4 ' : 4-'s 4'? DennV.fg W i 1 U'? 14': 14'-: Dcnnys ija 6 69 ?\- 7 " : 7 J * ' 3 s Denlsplv .80 13 ?2 24'.- 24'- B Ii'- · ·. Df-sere! Ph 13 34 7 ! T 6'.- 4'.- DcSOt01n,60 5 19 6^ 6 1 ': 6 1 .-- 'a OctEdts 1.45 7 ?10 10'- 10^ ICh Del E pK 3" 1 :1W 7?'t 79'j 7 9 ' . - Pi Del E Pl7 63 .. J9J 40 60 60 Det E Dt7 45 .. rlO 60 60 60 * 1 Det E p!7.34 .. ;3(0 57'. S7 57 ! i DetEDlS.H . 1 47 47 47 - ', DialFinl.54 4 ! 8': 8': S 1 : - 'E Diamlnl? i 63 7i ? s 25'? K'. · J B OomSh ! JO 4 15? 24 3 ¥ 33'. 23^- -s DiaSh p(C : 1 S'. 28-1. 28'. · l Diflcl Dl 2C .. 2 IS's IS 1 -? IS's - 's DickAB .52 4 22 3 7'n 7 7 6 - ' s Dictachn .60 6 59 9 9*5 S\ · ' e DiebPld .JOb F U Ii'; 16 16 DiGkvso 33 11 ?0 J'TS i i Digital Eqpl 13 379 so--s 50 ; s 50^ t 3 B D'Hingm JO 4 6i S'« i*i 5 ! s : « DtUnqm Pi 3 2 16^ IS'; 1S7 - '-s Dillon I.JOb 10 5 35' s 75 25 - '.t OiSnev.irtj 16 714 27's 26'? 2 4 ^ - 1 Disslcn .12 i 6 6-a 6 1 ? 6 1 !) - '-i Divorsfd In 4 E4 1'a 1 J « KB ^rPeDDr JO 15 265 S's 7'n 7', DemeV Ka U 111 45 ij'. i3'e - ^ Donnelh ^ M S? 20 19'= I9 ? a - 'i DcncCp .M 3 35 ? : f ? 9'* - H DorOliv !0o 4 I ^ OH 6: a - ·- Parsev 1 C J 1 5 - 5 5 Oc-ve' 1 :: t 4 3d JO 30 . . . . D ^ * C h l 4 0 10 JiJ 57 541. S4 3 * - 1^ DP? lie .. M 3 ; 3 3'- 3 ' j - ' a Dravo i M 7 7 ;?'? J?1 ) N'-s- : s Dresser 1 40 9 54 40 ; ? J?'T 35 J . J ;; Diesel 370 .. 13 J3': 43 J3 P r w r p l S J .. 15 37'_7 37', 37'. Dreiius r^e 'S P 4's 4^. 4 ~ * DL\ P* I.JO 7 J;T 13 : s 13'? 13'! · -* DuV.e ofS '0 z'SO 78 77 7 7 - 1 DiAe P(S.:O . . r ro ?6 ?s 75 Dt'nBrad »* H 77 ?D's 19'; 20'* - 's Diidan CD . 7 l»s 1 : * l : -s- '* 3jPont5.SOo S SS 7 ?:;? ST f 3 7 - 9 - 5 DuaLtl.TJ 3 " "7 IS? I'S'J 15 " 15' e · 's Dw c*7 \i -HC 1 71 71 7! · }'· DuaLMsf: ;. ;wo :: :r : 71-?- P.- D M L P C 7 5 . :S10 16^ 3 4 ' : :, ; . · -4 0m;!n .40 3 72 7 L = 6 ; . 6-'j - ', _--- -_---^ C a g l P ^ V C - J 4 : 16-s li'i lijs - U eatr'^r Lir" . 316 4'i 3"f ' 4'i - ': EatTC-i J5e i 520 :s !* ?s : . - PJ S a o j t ! I V ? s ? 10^ JO 1 - t Q ' r - ' E a s ^ d i S ' - a 17 7?3 j*'j 63 J . 6 3 - l ' : Ed'c-1 iP J a? 23' ^ K'. 22'. - ' s o a i r r c i ^ is . i :r-* ?i=i :P. i -. Ecr-i'- it u ) :iJ« jPs ?Ps · '=. Eci3 ^C ?i t 23 S !'-· 7-4 ~- 's EGiG 12 11 C47 11 4 K\; lOJs - ;·* EDS 5Se'" '« 3 US 11 : s tPi c l \'^T! V O 2 N 1 ·- I'-i 1 - S -- ; ; Ei'.'A' rf 'Sv .. 3 J'.- 4'» 4; ; - ^ ElX'irlnJ s 14 3 ' ! 7': 2 ' : E'P3s,o1 4 113 T?' S 1?'; I?-. · ' ? E l ' r a C o K W 5 1* 2l'i 74^- I4'_: - · lP/-vinti a 11 *?^ "iH '^'« - ^ Er^-iM 1 » 4 4 US 11 1 : : · ': EV.I LI lie 4 2 '": '' '" ( - 'v EmpDE 1 ^ 3 S 13'-: 13 : 13': · '* ET-.pF.n S71 )? 55 I3'i 3h 13'. -. ' = Efrp ; reGas ? H SS S-: SS · '-s EnjIhM rf3 J 6J8 15 : 15 15H · v * Err'sBu 32 3 J 4% t\ J : s En-ex 1 20 S S? IS 1 * IS IS - '* EmirotKh 6 19 9 S'* SS - \ Eqjiwk SS S 7 lO't IPS I6H- S Eilu'tGi I *3 5 T N'. 3J 1 . ?4 ! * - ; \ EQutLI 1 Svf 7 7S N : » 14 I4'i - -S EsmarkUO 5 27 J7 76S 26S - "s Esqjre 3! 3 44 4 t 3 ; . 4 - '* Es'wline M 7 5 3S 3'* 3S - '-- E'hvi 1 ?CJ J ii 77h J7S 2*-; - S Ethyl pf? JO .. 4 33 37-. 38 · -» F v a n s P r o d )« 3 ; . 3'* 3 ; i E.CtllOl 5 Jl »!··« US ll'i E»c!irji?a ... ,,6 ia B i ;r. · ;.- C Fwrw 43 3 S7 S . S « S . · ' · Fa.r^J^ W 3 US IB'. 1 7 ' : 17** Fflirlnd J O £ 1 4 S'-i S S S 1 . ' ' FairmiF 60 t 3 B 1 * S'« I T » · S r«lit**flr w . IS J ? 2 · S fAniliyl 40 3 1 7 : * 7S 7 J n - S FarWIF 411 6 U i : 6-« i 1 * r*f«fi.VI« .. 11 S * 4'. 4'» - '» rfdJfflCP . M 3'. 3'. 3'* FfdffJUCol 4 7 }\t U'F IIS - S rcdV.oo 1 M 7 19 1* US 17S f M H W f H 7 U?7 IBS 1* · K'* - '« fMPapl SO 3 17 !«'. 1* 1S'4 - '. FrdSifln )0 3 1 Hi 1'. 4« IpdDSMlt u 378 li". 37 )? ... TprroCpl S J IT* I7S I7'i - '* Tibrpbrd M 4 7 U »'· IJ'i. Fiflflitv Fin t J J'i ! i 3S ·- S Fid MlQ Inv . 0 ?'i ! · '· FfOHUr,} 13 - 5 IB 27 ?6i ?*'« - * STOCK EXCi Tuesday's C din M F E (Mi) Him In Cliu Chi. ipldcrMIH 3 8 9 ' : ?'.. 9'. 'iltrolCp.60 4 6 8^ 8U 8 1 ! ' ' InlFrt .601 4 4) 9'. 9"; 9 ; · 'l irnlnl.'O t IS4 l«'i IS'i li'i · ': HClut .in 8 '» II 10'. 101, SIChic.90 ? 7S M'i 19' j 19':- 'i ·sllnlBntl 1] SS 39, ]9 39 SIMISl .14 4 319 UH IS'. 16'. _ 1 stvig Inv .. 61 Tt 2 2 i · '» ri.iNBoi.ei 6 31 if, it is 1 , . . r s!NS1Bn! 6 8 31 '· Jl ?! - '.' ·PaMI i^Se 4 26 4H 4 ' j 4.'- '.* FIUnR .96b 11 16 8, 8V S r t · '. s!VaB.4ic 1 2 S'i S'. S'i ' '. WiiCol76 IS 27 IS': !5»i 15'.- - 'l iKhMI.IO 7 II 24'1 21i 24'4 · 'l FishFd; .40 6 9 ll'i 10 1 . ll'i . '· iSWSci.20 9 1 SH SH SH- ' FleetEnl ,!4 !S 47! !'· 9'. 9H - 'l Iemin9.70 7 16 11*7 IPi IPi Flwvan.621 4 33 ?'·.· 7'. 7'.- 'l lintkof 1.16 S M ll'i 13 1 ! ll'i ' '; FlaE Coasl 6 87 19'. 17'. 19 · I': FlaOai BO 4 SI 10 9'i 10 FlaPo*l.«S 7 MJ 17'. 17 17H ( '. FlaPwL1.36 7 171 I8'| IB'i I! 1 . · '· FluOrCD.20 10 299 19 I8 ! ! IB';- ': ;MC.92 4 78 I2'i H | IJ^'i - 'l : dFair ?0 t 18 5', S S 1 '. - ' s FooleCB .BO 9 1 4H 6H fiH · '. FordM3.20 8 307 36'i IS': 15H - ' a ForMcK.B8 4 31 ll'i 11 11 - '» FMK pfl.BO .. 23 31 20': 20'i ' 'B FIDea 1.74a. .. 58 14'e 14': 14'i FIHowP .40 1? 3 16'i 16', Ifi'. - ', FoslerWW 1 6 99 20 19B 19'i Fo.boro.60 II 8 21i 23 23 - = FrnklnW.40 10 30 14 13'. 13't · 'e Fr«iUI.« 5 92 !S': 14 24 - ', : ru*hf 1 BO 4 67 16'^ 16 J s 14': - ' s Fuqua Ind 2 21 4H 4'. 4': . '. G Oabielnd 1t 3 13 4 ' a 4 4 ! a - -S GACCoro 3 33 1'i Pa 1': GAP Cp.57 4 476 !0'6 9»s 9'i - S GAP P) 1 70 .. 16 15*11 15 1 7 IS' j GfmSh 1 4 0 4 9 IV t 20 1 : 2 0 ? - 1 GamSpd.75 .. 7 70'; 20': 20': - ' · Gannett .u 16 73 76' s 25'7 »'-» - ': GardDen 76 13 75 20 19'; 20 - 'i Garfinkl .96 5 7 9'a 9 9 s - ' a Garlock .88 S 5 13'i 13'a 13': · '. GasSvc 1.13 7 6 10'a 10'e 10'a - ^ Gatewflv In 7 U 2 2 2 G C A C o r p 3 B 3'a 3U 3 . Gemini Cao .. 7 7' .· 7'i 7 ] e - S GnAlnv 7« . 72 8"a 7'a 7's GnAOii aOb 10 33 43^. 41^ 43 J » - 2^ G A T r a n l 30 7 32 30'. 30'* 3Q'« - '. GATnpfJ.SO .. 3 39': 39' 3 39 ; · l'« GcnBanc .80 5 2 10 9'e 10 · u GnCable.61 5 75 8H 6U B'= - ' = GcnCigl.?0 6 12 17', 12'a 12 ! s- '5 GCinma .44 5 39 11 10"'s 10 1 : · J Gen Develpt 3 U 3': V* 3 ^ - S. Gen Dvnam 6 83 74'; 23S 34'. · J s GenEM.60 10 673 35S 34'.. 34*?- -s GnFoodl.40 8 269 20'8 19'i 19' B- !s GnGth l.lOe IS 36 13' i 13 3 s 13 ? GnHost .40e 3 xB 5'. 5S SS Gcnlnsl .271 3 101 SS S's 5 ' ; -- 'B Gnlnstrp! 3 .. 2 26' 26 D J 26 3 « GnMed.l4a 7 11 7's 7'a 7 7 B - ' e GenMilll 70 13 74 45'* 45'a 4 5 ' : - ' GnMot 3.40C U 740 37''. 36^ 3 6 : - S GnMot 5pf 5 .. 5 62'? 62 62': ' I GMol Df3.75 .. 1 46'7 46' r 46Vi - '; GenPort.BO 69 47 5'i 5; 5''i GPubUM.M 5 I 3 12': 12'a 12 : G Refra .10c 7 2 l*t 7'; 7*a - 'a GnSignal.76 11 23 28 27 27=. ' '.Gen Steel 3 9 2^. 3S 3 J i GTelEH.M 10 1063 TOS TO 1 a 70 l s GTFIpll.25 .. 1200 14 13''. 1 3 . -- '* G Tire 1 IDb 3 155 1?b 12's 17S- S Goncsco Inc i 27 3*a 3'? 3 : - ' a GenuPti.56 19 17 26'. 76'. 26'i · S GaPac.8Db 10 230 33'. 32'a 32S GaPwpf7.80 .. 7310 66 65 6 5 -- 1 GaPwpt7.72 .. :IOO 65 65 65 GerberPd I 10 76 14'- 'Id'-i 14'j * »i Geltv01.30e 10 89 M7 1 * 144': 145'. -* V* GF Bus .33 4 4 5'S S's 5 -a GianPCcm 1 5 17 ItPa 10' . 10's J 'a GibFinl 73t 4 17 10 9S 9S - ''s GidilLw.lte 4 70 4 ' s Vt 4'a · 3 3 Gillette 1.50 7 403 22'i 21'* 2P* - ^ Ginoslnc 3 480 5'. 5 5 l * GleasonWk .. 20 5's SH 5 s ! - U Global War 10 M 11': 11 11 J * GlobcUn 1 4 U 14 14 ti GoldWt Fin 7 6 l! 7 e 113. ]l'i 5tK)drh!.12 4 53 IS'* IIT.'M'j- -u GorJwIA . 3 2 4 3 8 8 8 Gouldlnl.lO 5 21 18'^ 17'i 17'?- '*· GDuldp(135 .. 16 14J 14'i 14 Ji * 'i Grace 1.60 5 B7 33^ 23 33 3 a GrandUn.BO 19 7 9'a 9'. 9 Granilvl.50 3 6 IS'a 154 15*3- ' a G r a n t W T .. 91 2 ' ? V* 7'a- 'a GrayDrg.40 3 79 7E 7'. 7'; ' JB UtAllPac 6 21 B 1 * B': B'. · '« GIUDr 1 70 31 6 IPs ll'g 1 1 ' g -- i GINolrl.lOc 17 35 17 ! ll s a 12 ! 9 ' '*. GtNorNl.M 4 32 30'i 29's 2 9 ' c - . S B GtWnFin .44 6 266 16 15 15 s e GrtWU 2.9?e 3 117 24 ID 33'. 24'.-- I'? GIWnptl.BB .. 16 15 J . IS'3 15 n « 3 B GrGianl 1 08 6 7 IS'e IS'; 15^8 * A a Grcyh 1.043 7 296 12 3 s 12 12'B - % Grevhnd wt ., 16 2. 1'a I'B Grolier Inc .. 28 Pfl t 1 : 1 : -- 's Grumm 60 4 11 10 3 . 10*9 I0 4 B v a Guarln 10e 7 15 9 8'n 8'n -- '. GuaMt 3.57e .. 77 3^ 3 1 . 3 1 · ' a GIILIHId.M 5 86 7'. 7'a T- GulfMtg Rlt -·. 5 3'u 3 3 GullOil 1.70 4 653 20 19'y 19 s · ^a G»Res.25e 3 bU IKo M': 11* - 'i GlfR p(A 2D .. 9 IB 1 : IB': 18 .G f R p f B U O .. 36 Ui? 16^ 16*s * 'a GllStUD.13 8 US 1!^ 17'n 12 8 · ' e GlfSU Pl4 JO .. ISO 49 19 49 * I 1 ? GlfWnlnd 1 4 Bi ?4r 24'a 24'n - ' a GHWIndwt .. 7? 3 3 3 s e 3'. - '-. GMW pi 3.fl7 .. 8 46 1 .- 46': Jfi : - '·« GIIWJH5.7S .- 7 57 56'. 57 Gulton |nd 11 6 3'; 1\i 3 1 : H Heck W 3.4S V 2 25 3 e Wt 25 B HallFB .44 10 33 IP : 11'j ll'i S B HdllPrt B03 4 1 12 17 13 ' ' B Hallibtnl.20 17 265 1J1 1 18' 7 118': - 2'.: HamrlP1.20 3 52 15'* U'. U .- E Hammond 3 1 4 l s J'B 44 -- "·« Handtmn tO 9 43 3 ? E 3 1 . 3'« -* ' a HandvH .80 7 IB 31 J E 2P: 21'; HancsCp .66 3 31 B'B S'.a S' - ' a Hanna 1 35 IS 103 24^ 24 ! : 24'. · ' a HarcBr 1.20 7 165 16'. 16 16 - 'B Hardees 33 7 3 J 3a 3^ - 'B Harnisf 1.80 4 14 2? 33'. 29 Harra.tts.22 7 24 IPg 10': 10':- h Harris 1 » 6 30 16=. 16'. 16 4 - ' B Harsco lb J 78 IP. IQ'-i 11 HartSMx .40 4 63 5's S'. S'n HarteHk .70 6 4 B ' a B B HattSe 1 44a 9 16'? 1A s f 16'* HawirEI 1.6B 8 9 18's 18' B 18' a -- ' a HayesAlbl 5 7 9*a 9's 9^- ' a HaHM'inc 7 35 3 2'. 2'. HCA M .SOe 3 11 9'.. 9 ; - 9 : l j HCCKS .12 5 90 8 5 s 7 S » · 8'i J . Hetlcm .48a 5 15 6 3 . 6 3 . 6 3 4 · 'a HeiiuHU7 11 157 J4 1 ! 43'. 43'^- 'j Helena Curl 5 70 3 7 r s 3 Hellerlnt.Si 11 62 3? 28'? 28'.-- ' a HelmrtiP .30 9 43 39'c 79'j 29 j - ' .- HemiiPhCP .. 9 P: I 3 a l j s Hemlnc .88e .. S 6'- 6'i 6'..- -a Kercules.80 9 192 24H 34'i 2 4 ' . - '.'4 ·4ershFd 30 9 10 12 : ^ 13 J . 13 J . Hesslon.40 5 32 22' 9 22'a 22H · ^ Heubln 1.10 8 115 21*a 3P: 215 ¥ - J a HewltPk .20 19 124 59'. S^s 5B ; - - : . HiQfi Vollg · B 13 4 1 : 4 a i'i Hiilenbd .60 7 34 14 1 .- 14'. U'a- ' a Hilton Htl 1 7 136 J'= 13 S B t 3 T s HMW Ind 3 J 2-B 7's 2 J s - 'a HobO r! .80 9 57 16 3 . 15': 16'. - PB HOijrnW .72 4 24 10' B 9't 9'a Holt Elctrn .. 12 4 3 9 - 'a Holiday .32 6 US 6^i 6': ? -- 's ilidt-A 1.701 .. 11 13': 13 I : HOllySiW 2 10 W 33'i 33H 3 's + 3 s Homestk la 17 2B7 38'a 3i 4 s 37 -- 'a HOnwU 1.40 5 33 23 23' s 2 a HoovBIH.28 5 IS. 13' B 1 · a - l ' a Horiion Cp 4 1 2 J B ?'. . HospAff .371 6 9 9 - 'H HoseCuA .70 i 10 10-'. lO^a 1 '"t-- 'E Hostlntl .36 5 3 6 s s 6': : Hojdail .30a i 1 S'.s 7^ s - =3 HougV.it .43 -i 7*s 7'v ^ - ^ HOUJOFiii 1 13 34 14'i I4^s 1 is s = HouF pC 50 .. 30 »'·: 3 · ' .- HouF DC 37 . 34': 3J': 3J .- HousUPl.Ss 7 30 25'. 25-s 2 ! s - '. HDuNGs.fO 10 16 33 33 ! -- 3 ^ - '* HouGpf2.SO .. 66 65' 4 4 - 1': HowJohn .30 6 14 5': 5's s- ' j HOAtiel 1 5 !Pj IPs 1 s Hubb--d 1 6 0 S 3 I2*a 12' a 1 ^ - 'j Hui3sA I.iO 3 3 1 5 H's 15 · : . HudsB1.20e 3 3 15'^ IS's 15 ; s - : i HughHat .40 4 11 3^s 3': 3-*s Hughs TI .50 17 24! 65^* 62' i 6 3 ' s - 3 i s Humana 4 13 S'a 5': 5 r:- -s HuntCh.24 10 S2 12'i 11% 12'i - -s HuHnEF .44 5 47 B ' s ? J . -". Huvck .40 13 11 17'i 17 17 - '3 Hvdromf .3d J 1 5'. 5 3 . 5'. 1 C!; Ptiarm 73 3^. 2 ' j 3 ' * - ': ClahoPl.56 S *23 JS's 2 5 ' : 25^ · '/ deaTov JOt 3 3 3 ' : 3H 3-a D 5 R I 3 3 3 e S 70 15': 15 15' » - '* IllCen! 1 30 4 90 13-a 13:= 13 ! s "Cent c!A6 .. 4 63 J7'; a?J. ; ; IHCoflpnSO .. 7 34'* 34^3 3 4 * s - ' j HIPowrl.M f 120 l? ; s S'a 19 - '. HPo*pl7.lfl - - JIM 72 31'. 21 - j 5 s MPe* p(3.04 . :10 23 23 23 - -s IHTcoiW 50 10 3 30^ 20 : * "O's - 's IrncCoAm 5 1?4 3 : . S'* S ; 5 - ' a L N A C D : 10 ' 332 32' s 31'? 31 ^ * ; J ISA Inv 1 54 1? 17'. !7 } ? I' 1 . IrcotreCao .. 15 3': 3 ' * 3'. - 's lndianGas2 7 10 M' t 17 s * 17** ladetPL. 1 52 9 31 IS 17'. 17'* IndlNat 1.30 5 7j 13' i 12 ; s 13 s · ': rxiR Pf5 35 .'. U 4j' ( JO'j 40 : s -- 's lntaSH2.40a 5 47 34*7 34'i Ji'i · ': tnmoit JO 3 4S 6 S 1 . S ? = - ': rtsilco 70 3 33 6 s ! 4 i's - V IrsilplAMS ,. 1 IP; IP: IP; iTOmrvtr 4 3 '3 ; 1 3 * * 3 * - '' ntegon .33 4 1? 5 : 5 « S 1 * - '* ntercol J4 S 178 . 1 2" ; 27': 7!^ ntrcntlDiv 7 S !'·: Pa 1-: · ! s nterlake;a 3. 33 ?9 7» 79 · '··* 8 M 4 13 73U62'i 1S9':1S9 S S- ; * nlFtav K 30 2U ?*'« 35 1 . 75'. · ';, rtHarvl 70 5 371 »' : 70'. »'j · '» ntHold .'7e .. 15 ? : s 7-4 7^ - '« ntMinMJS 5 36? 37 35 s s 35H - 1 nt«n$lt 3 37 3 7' s fi - i» rtMutlil.34 i S 31^ 3P. 3P, * ': nNtA1.4M 6 354 23S 23'. J3h - '? n'P3Wr3 6 1*1 iS=. 35'. 35'. 4 s ntTT 1.S3 4 U4l 17 1*S 14'. · 'i n T T T p t H * .. * 3» 3? 3^ · '* TT p)!4 SO .. ' ·iO'* 40'. 40 1 * pITT p1J4 .. » 34'* 36': 34 J 4 · 'i n f T T pIKi .. Jl 37 J . 37 3?': · '. TT 0WJ 25 .. 113 73h 33'. 33 .- · J s n f T T P f O S 1 46 it, 16 · ^ ntr'pobCp'l 1 3 10'. 10 10 . · '·* n'rst Brdi S S ^5 = * ,5.. S's ftirstUn Jl 3 14 3 : 3'. 3'. - 'i a B ^ f l O ' t 3 10 IS . S S o * a E I 1.3d 14 7 10*. 0*1 fl'i OA'AllG 1.54 * M IS : 4 1 * 4'. · '. o*aPS I SI 8 .' ) 6 * t 6'» 4*i · -'i KO HOiO 5 IS J't 3'» I'l - '* TT imp 4 6 44 15'. l 4 - » Ii - 'i Ick COfO . 19 5* 6 ; » i': · S u MII ss 4 :;j 10 » 10 io i » · ·* U in A . 3? IS J6 74 · '? Am^r ss a : lO't io« 10 1 * u jflpjtn l f?e *s 4'* 4*» ij't · '» JclfPitot M n 1M 31 JO'. 30'; - '; J"Cf.f.lg .. HM 61 61 61 - 1 crCcfipU ,. MO 33'- «'· W'. · 's JtMiCI.M M 71i 70». »' - 'i RANGE TF»A losing Pricts Stkf Nil P-E (Mt) Knh Lt* ClMC CN. Jp*elcor 7 ? 2' 7 2W 7'i JimWait.10 6 1" !* 2S' 7S 1 .) - 'i JhnWpn.40 .. ! W Wit . % jHanSl.S3e .. M !7'ij 16'« 17 ! i + 'i jHanll.tte .. 4) 20' 7 20 20 - '^ JhnManl.M 7 379 71'« JIU Jl'i * '« JohnJn.BOa 75 2/9 75'.% 74 s i 74^i '; JOhnCon.80 9 41 10 9*i 10 * '«· Jonloun .iu 4 *0 o-t 6-i 6-* -- ·. Jonl.au PIS .. :90 57 52 52 * I Josteni.90 5 5 17'? 12 r i 12'? JOvMfolJO 11 il 44 441« 4J ] » ~ Pi Justice Mtg 3 6 4i H 4's 4H * 'i _, ,, KdlserAlul 3 45 IS?* 15'j 15^ · « K-iiS7pf4.7S .. 7 44 43'i «'. - 1 KaisCem.SO 7 9 5*n S^B Vi · 's KaiCep(1.37 .. 9 13 13 13 ..... KaneMill .20 3 26 11 10*a 10'e A v i ClyPL3.» 1 34 22'i JPi 73 r 'i KCPLpllBO .. t» fl'i 43^ 43i- KCSOulnlr S 8 13»i 134 13's - 'B KanGEI 1 56 S 26 13 ] i I3'i 13*i KanNel.32b 6 1 IS'a IS'a 15 ! a KanPLM.57 B S 18 18 IB Kalv Ind 3 5 3'B 3 3'.a K l y p f B 1.46 .. 6 12 IP} 13 KaulBrd 16 .. xU4 J ] s 4 ' a 4'i · . 'B Kaufpll.SO .. xS IKi 11 11 - 'a Kawecki 40 4 74 10's 10 10V. r J B KavserR .60 7 5 10*8 10 5 H lO^s KeeneCp.20 5 33 4 ' j 4'i U? . 'i eller .50 4 25 fi 1 ? 6's 6U- ''a Kellogg .60 " 16 74 15'u I4is IS'n . ^a Kellwood .80 4 9 8^5 B'B B's Kennecl2.40 4 453 37' i 34'i 37 - 'i KyUlill.71 8 9 17 16'« 16'.- 'a K«rrUcGe1 14 1?? 6JU Wi 63'e- ^ KeystConla 2 3 16 16 16 * ' Kidde.80 3 45 IP; IPi IPa ' ^a KiddepfB 4 .. 3 37 36^ W* - 'i KimbCll.60 6 217 ?7's 3S s s 26'a - 1 KirschCo.90 4 9 IJJJ 12 12'. - = KLMAirlin .. 9 2Pi 2P; IP* J i KnigtRid 54 3 8 16'. 16': 14^ t ': Koerirg .30p 5 0 6^ 6=3 6 3 a 0pprs7.40 4 1 8 40'. 39' i 39' t - ': OPflr pf 4 . ;50 44': 44': 44' : Krattcol.92 11 67 39 38H 3B 3 * r n s KresgeS.23 17 6970 21'j 20 s .i 30'.- 3'; Kroehler 80 5 1 9 r a 9 r o 9'a Kroger 1.34 6 88 19'i 19'a 1 9 * 9 - -B Kysor .40 3 12 6',i 4'a 6'* ! e L LacGasI 54 8 3 U'a 14'.e 14 3 s - '9 LamSes5 lb 3 4 IB IB 18 LaneBry 7 7 5 1 9 9 9 - ' s atroBS.IOr 4 14 7^ T-s 7'. - '. LearSieg .28 3 B3 4 ' s J 4 learS n(2.35 .. 6 3 ! 30 ! e 31 + ' s Leaswy .60b 6 7 t J ' a H 14's - 's LeedsN.50 S 5 9^ 9'i 9'i- 'e Leesona .60 3 38 B'a 8 8 ' a - ' a LehPCt.80 4 5 IQ'fl 10'a 10' ·- a a LehVal Ind 6 37 15-16 T a '·$ --1-16 Lehmn.73e . . 175 9'i 9': 9': r ' a LennarCrp 6 13 5 ' ? S^a 5^ Lenox .7! 5 51 12'. 12'7 12*8 LevFdCap .. S 5 ; « S'.a 5'.. - ' a LeviStra .48 5 133 16'i 16 16-4 t \'- LevitrFurn 6 252 2'a 2 2'i L F E C P 5 2*4 2'i S^. LOF2.20 6 136 16»i 16 : ': 16";- ''; LOF pf4.75 .. 5 S3 SP'J 51'; -- 1 LibbMcNL 3 8 4'i 4'ia 4b - 'i LibrtyCp .40 4 3 9 9 9 - '.i Librty Loan .. 30 3 3'a 3 LibrlyLnpl .. S'.'i S'l 5'.? LiggMv 3.50 B IB 3?^ 39 29'^ * 14 LiggMpf 7 .. z30 76 76 76 - Vj' LrllyEli 1 23 393 59': 58'i 59' ,1 *· ''a LincNatl.60 B 40 26'a 26'-': 26?-s ~ % LincPl 1.74a . 7 17'-j 17 17'i ionelCoro 5 13 1H Pi 14 Littonltl.131 .. 192 4^i 4'i 4^3 ittonplc of .. 30 5 T a 5'i 5 3 i .iltonpfB7 .. 1 14 14 1 4 - i '-i LMI Inv 7 10 2'i 2 2 + ' 8 LOckhd Airc 3 56 4'u 4 4 .oewsUO 5 53 15'i 15'. 15'i-- ' a LomaFin.36 .. BB SH 5^s 5 ' j * '3 .omW3.39e 5 70 17'n 17 17=a t IB .ondont .40- 4 3 6'.i fi'-4 6'i oneSllndl 5 89 IP. lO^a 103-- '.i LoneSGI.60 7 61 36'': 25": 35 1 :-- 1 LnglsLll.tt 6 130 12'T 12H 12'..!-* 'B .ongDrg .68 23 4 4B 1 '? 48' 'i 48'? .oral Corp 5 3 2^s 2^6 2^8 LaLandl.13 9 245 27 2S»i 26 -- V 3 LaPacif.15 5 347 12U 11'i 1P 4 LouisGsl.84 13 5 22 2Pi 22 + V: owenitn 1 3 2 IPs IF's ll'a + '9 LTV Corp 2 205 10'a 10'a 108 * -a .TVCppf 5 ., 17 51^3 50' a 51 4 ^ Lubriiol I 16 50 34^ a 34H 367a + ^ LuckStr .58b 9 71 9r» 9'i 9' B ^ ''a LudlOwl.OB 6 3? 10 9'.'i 93j - 'a LukenSH.40 7 · 77 26's 35 3 » 2S'B i U LvkYng.SOe 2 165 IS U'= 14'- - ' a Lvkespl?.50 .. 38 29VZ8'* 28^a * 'B LyncCSy.40 5 15 4 4 4 - '» WatAF .60b 3 6 6'o 6's fi?e - ' a MacDonal 11 1 I'a l j a Pa- ' e Macmill .25 3 130 3 7 B 3^ 3'e Vcmi pfi.20 .. 12 10 9's 10 T '.a Macy MO '5 31 15 14 Ji U^i * 'a WadFd.60e- .. 38 B'4 B B'a ' '-. MadSqGar .. 8 5': S'a 5'u - ''e MagicC(.32 10 16 4 4 4 ' Magvox .15p . . 6 4 s a 45B 4*8 -! 'a Mallarvl 5 3 14 13s 13'« - 'i MalHyd.i^b 12 70 !8'a IB^B IB'. Manhal Ind .. t 2'T 2'a 2''z * -'e Manpwr .BS 4 ' 8 11'j ll'n ll'a * 'a '.MrHanl.72 7 46 38'i M'i 28 '-4 - n MAPC0.70 16 157 29''a 29 29'*s i. Marathn Mf .. 7B 8'i 7's 7 ' a 3 a MaraOI.SOa 6 79 35 5 e 34": 35 5 a ·* 1 Mdrcorl 4 617 17'a 17 17 Marcrpl A3 .. 63 34'a 34 34' i Maremt .40 4 157 B'i 8 ' ? 8'i + ?· War Midi. 80 5 55 16'. 16': 16*s MarionL .48 12 11 18 17*i 17Ji + ' e Marten 1.60 17 144 43 1 ': 42' j 43'^ 4 a fAarlev .60 7 33 17': 16^ 17 -^ -^ Marqtl .50e 4 5 7''e 7''e 7'a Marriot .531 10 470 V.» 7'i 7's f ** MarshF 1.34 8 9 19*a IS'i 19»E MartMa 1 30 4 34 143i 14^ 14n - 'B MrldCup .54 6 16 12 S , 12''i 13^ MascoCp .33 15 113 33 33''? 33 1 ? Masonife.5* U 75 IB'-a 17'. 17'. Massy F .BOe 4 13 15''s 15'7 1 5 ' a * H MasMt 1.536 6 28 10 9^ 10 · 'B MasCpl.SSe .. 26 14' B IJVi lUi-- 'i Maslnc 1 Ofl . 24 12 11'. ll'i \\atsuE .29e 6 14 12', 12'-a I3'a MayOSM.60 8 160 26' 8 35. 25S* - 'i MayOpfl.80 .. 6 33 33 23 4 U MayerOs.93 6 5 18*8 IflVi 18'j - 'a MavsJW.50 6 u S 4'B S * 'i Mavfsl-30a 13 3A 22'j 72'j 23'i 1 ^'f MBPXL .20e 3 Ii 7 6*3 6 s s ' f 'B MCA Inc 1 S 101 30's 304 30'; McCord .96 4 5 10 tt 9U - 'B McCror.90p .. 3 3 3 i 3'i 3-i McDerl.M 8 195 44'a 6P 6P* -- 3 3 . McDonalds IB 436 29*1 28 ] 4 39 3 1-- ^ g McDonD .40 4 43 10'a 9 3 . 10 t -a McGEdl.SO 7 56 U^s 14'a 14':-- '9 McGrwH .50 6 21 7's 7'i 7'i M G H p f l . 2 0 .. 7 15': 15'a 15'a- 7 s Mclnlyre 8 z490 40's 39'j 40 J- 'i McKee.SOa 5 35 U'4 13=i 14' - 3 S McLean .71 5 11 19'i 19'j mi-- '« McLoutl.60 J 8 I4'a 14'a 14^l McNeil .80 4 1 8'i 8'e B T E '* '15 MeadCpl.30 4 384 17 16'j 16'j f '.- MeapfA2.80 .. 1 32 32 33 Mea 0182.80 .. 3 33".- 32 ! ; 33 - '« Medusa 1.40 5 6 16*8 16': 14':-- 's MEICp 3 6 I 1 : I'r P.- Me(vilSh.48 7 454 8'? 8 8 - '. Mpnasc.171 11 10 4'a 6 6 - ' 3 MercStr .80 8 6 32'. 32 32^ * ''6 Werck UQ 22 59S 59^6 58': 58'B - 'u MerrLvn .56 11 630 13' A IPs ll's 3 e UesaPel .OS 100 82 23 3P. 22 - -: Mesabi .97e 9 63 S'e 3 ' 4 8 : a MGA'.l.TSe 4 53 19. 18i 19 · ii Metrom 50 6 153 6a 6 6 1 ': J 5 a WetEpfB.32 .. Z40 72 73 72 + 3 MGICIn.10 fi 564 W-t 9-. 9'i- "s MichGsl04 9 1 lO'-a 10'. 10'-4 - U MhTubet 20 4 10 IS'u IS's IS's WcrodOt .SO 3 16 10»: 10 ; a 10V \\icrow .791 6 3 12'--i 12 s * 13 ! 4 MidCTl 1.04 7 29 12'. 12 12' a - \t MfdSUt 1 26 6 1614 14 14 14 MidlndMtg ' 3 29 2 3 a 2'i 2 ^ -- 'a MidldRossl 4 48 13 12*4 12 3 * '.1ilesLbl?8 i 17 IS 17's 17'* -- '-4 \\iflBrd.34a 4 39 5's S'a 5's - 'i \MnMM 1.25 16 350 4?'4 45 ; : JS'T-- 'a MinnPLI-46 8 30 15 ! s 15 ; j 15 J a - 'i MirroAl .96 8 3 10' : 10'? 10'-:- 'i \\issnEa.2S 6 11 10=. 10'r 101. , i- V.tssRivl.30 4 6 18': 18': 18': * 'B '.loPat pi 1 ,. 10 13 12'i 13 - ': UcPSv.84b 7 9 10": 10 ; 3 10': - '.: V.obilO! 3.20 3 605 35'.- 34 79 35 Mobil Home .. 437 r s PE 1 3 4 -Vohasl.20 5 63 11=4 ll^i IP? Vchk Dara. .. 3 P: Ps Pa-- 'a MohkRubl 4 3 H 11 1! V.olvcro .40 5 3! 17'j 17 17 ! 4 - ! r Moly pfl.SO .. 1 39'4 39'. 3 9 ' j - U WonarchM 1 4 6 IPa IPs IPa- 'i Mongrm Ind 3 74 6 4 s 6'? 6 5 a MonrEq .44 6 147 7' r 7's 7' r * --3 Monsan2.40 4 193 47^3 46 46 - '4 MonDU 3.03 7 3 23's 33^ 38*1 : s VonPwl.Si! 8 197 23'. 33'* 3 3 ' : - M MonStl.SOa .. 136 22 21*» 22 · ^ VONY .75e 8 16 4 6 4 -l ; MoorMcl.40 3 61 IY's 2S'* 28^ - ' .Morgan). SO 13 106 53's 53's S8 1 : ! i MorrsKn.S4 S S7 16'. 1S* 15i* - '. MorseEl Pd . 3 7 7 ? 3 VorseS .41e 7 1 2is 3 ; e 2^ MtgeTr Am .. 25 3' 4 3' s S'-s · 'a MorNor .S3 6 3? 12': !2's 12 1 * : 3 Motorola 70 11 331 35 34'j 34': ~ '? MtFuel Sup 13 45 27 ! s 26 1 , 37 J s - 's MfStTel 1 52 8 13 19-s 18 s s 1S'4 - 's Vonford .32 4 11 5 ' 4 5' i 5'. · ; 4 Munsngl 03 5 1 IP* 11'. IP. - · MurphC1.30 5 1 12 s ? 12's 12 s s - '·* VurpO 4$a 3 71 17 16's 16 1 ,--- "s. MurrvOhl 4 S 121 . 1J» 12^ * ·. MutlOml.33 - . 34 14% 1i*s 14% - · = N Na6isco3.30 It 43 24': 36 2 6 ' * - '. Na'COCh.60 IS 36 2P. W ? a 31 · : 3 NarcoSd.M 7 x31 S S'. 5% - ^ NasSuaC iO 6 17 17's 17 s a 17% - 'a SatAin 50 2 133 S ' a 7% 7% N Avia ,49e . IS 9 3=. 9 - 's KalCan S3 S if IP: IT'S IPs NCanptl.SO .. 14 2P* 20 h 30'. · '* N Chem .73 7? 333 3t«* 30 30 B ! J NalCiivL.W 3 3 S'. 9'-. 3'. · 's NatDet J 53 J »f 3P. 3P. 3P* - '* NalDiSt 1 30 5 234 16 1 : IS^i 15»* -- ^s N3lFwlG7 6 40 22' 7 I1'« 31% · '.- NatGypl.05 6 93 IPs IP. I P * -- 'a Nal Hones .. 47 3*. 3 s n 3 1 . * 'i Nat Ind JO 3 30 J-s 4 1 . 4' ( NtlndPfl.JS .. 7 10's 10-B 10*s - 'a NaWlgeFd .. 3 P 1*+ l'i- ^ NPr«l 10a 4 s 2?^ 27'i 37^ 4 J Nal Semtcn 7 153 10 1 ! 10': 10 1 * - 's NSvcInd 73 S « 7H 7% 7 ' s - 'i N Stand .90 4 6 13'. U'D 13'« l s N Starch 7i 11 17 3S v i 34'. 3S 1 -* * s NatStl350a 4 145 34 35': 3 5 ' * J » Nat Tea .. 45 3% 3'. 3% NatomalM 3 133 37'* 34'. 34*. - Pi NCR CD 73 S 307 17'.- 14*« 14H ! i Neptune .40 7 3 7'* 7'« 7'j · '* NovP*l40 5 13 I? 1 * I*". 17h t '» NevPDfl 60 .. 1)00 16 16 14 N E n p E l t H S 3S 'i'l 16'i U'« MEnGE 1 13 .7 14 11% ]J_h M% - /- No^'riall J4 8 10 8'.- 8 1 ': 8': NCwnit 1 JO 4 104 19'» 18't 19 ..... si*m! ,3)4.50 .. ^1 «;: MJ* U: 'IvSE P'V*7S ." ?30 · 35'^ 3V: l i \'.aMp P mO !'. JlO 51% SP. 51% · Pi NiaMpf4.IO ., itt 31 31 3/ · 1 N i » W p l J . W ., J» 36 34 36 NiaWo(3*0 .. IlO 3J . 33 3J NiASItr1.30« .. 70 11 1? i; NLlr.((l , t 736 13i U'« )J% · % N L T C o . M 7 65 15% 15% 15% · '. Jor(!k,Wn S S US M M 1 -* 67 - % JO'/iiU? 4 45 14 U'l U 1 * - H HO*CWI «9 10 8 W% 30 30 - 'I No-VVUOlC S M 10'« 10 10 NOAPM1 » 4 17 I]', 13'i 13*1 - '* NOCAif.lOO 4 77 2% J% I. · % N»' J IUI103 S J01 7'. 7 ?'i · 'i NoCcnGt 48 ; t 91. 9% 9'i - S % ) « · / · · · · · · I % '^ 1 U£~* \jt M M. \-Fi 1 ky ' " ' '· ""'. ; * , : f-t IMl) H.»*i U« ClMI CM- NOIIGdSl.92 fl 2? 21 "i MH 704- 4 JollGpll.W .- t 2P' iPi ?' J «- '« Hlr-dPSI 36 7 IS 1*1* t6'i UU JNOi 3-IOa S 23 S3 1 '- 52'i S2*«- · NoStPwl.84 8 125 19% 19 Wi · 'i J S P p f 1 0 3 4 .. 1480 102' j 10P'H02 1 7 -- 1 NSPwpM.10 ., /20 «' «^ «'.'j* Hi Jorlhal .65^ 2 11 ?* JIW ^3U Jw$t P A 1 'rr.4S 'i 185 12H w4 121,1 MBnct.60 ? 21 33 37% 38 -* 'i Jwttndl.M 3 77 M'i 27'i 22'? Jwstlndwt ., 9 10'i lO'-i 10 i + ''» JwtntJp.'AS .1 2 67. 69 69 * 1 NwIndpfCS .. 1 70 70 70 ' 1 Nwtlnp(4,20 .. 3 M 53 l i S3'i * 'i NwPd.40e 6 27 17'i 17'a 17' 8 NwML 1.436 7 25 llVi lO'-i 10!i - »· N*tS1IJ.40a 8 11 36*8 Wh 36 s * · 'a Norton 1.60 4 24 22 21'i 21»i-- ^ NortSim.0 8 294 14 13% Wt NortSpM 60 .. 11 31'.i 31H 3P/i _ % JucorCD.34 4 ISI IS IS'-? 16 - *» i v F 4 5 1 t 1 71 20 19^ I9n * ' j 0 Oak Ind .40 ! 8 6 J i i'.j 6'.^ Oakite P .84 6 4 B'B 8^ 8 1 ! - ''. OcdPel.2Se 3 440 14 13i I3». - 'i OccldPlpl4 .. 5 46". 45!. 4SVi- '» OcclPHO.M .. . 1 4S1 S 44i 44J- ': OcciPpl?.l6 .. ! K't K'.t IV., OgdenCp 1 4 81 I7?fe 17's 17U -- ': OgdnpM.87 .. 4 27',i 27'; 27".' OhioEdl.M 8 m 15 I4'i 14': * 's OhEdpl4.40 .. zlOO 451/4 45' ', 45'i OhPwpl7.76 .. ;80 43 «3 6 3 - 3 OPwCpl7.»0 .. ;20 63 63 63 OklaGE 1.40 11 62 21 20 1 ! 21 * 'a OklaNG 1.60 ? 44 21'; 21 21 -3 S OlinCpl.20 4 60 li'i 15'i IS'i Olinkraft 1 ~ 4 6 14's 14'e 14'i Jmark .50 3 7 8i 8 s i B J i * 3 fe Oneida.76 .4 1 B'i 8'i B'i Opelikal 4 - 2 ll'i ll'i ll'i OrangR 1.20 7 19 »'« 9 ' « Orange .12 5 11 4'i 4'i 4 » OtisEly2.20 5 39 26': 26 25 -- ' a OulMarl.20 6 ?8 11! ll'i ll'i * '.1 Overall! .80 4 202 10 91 9'i ' OwerShip 15 3 IOB 9'a 8 J i. B^i OwenCn .88 13 87 31': 30'a 30'i -- Pa Owenllll.60 5 13 33'i 32'i 33 - '· Dwnll Pf4.75 ..- 3 48': 67'.'; 68's - 2': P-Q ._ PacA51.20a .. 27 W.t 13 h '3 13' B pacGasl.BB 6 420 21% 3P: 2PB « n 'acLtgl.68 · S 49 17% 17*s 17's - % PacPCtrl.75 7 130 15*1 15'i 15' ? - '.a ·acPwl.60, 9 378 17'a 17'. 17'i '3CTT1.20' B 33 13% 13'k 13»i P a c T T p f 6 .. z30 71'* 71% 71^- 'i PacTin.flOa 4 1 9 9 9 - 3 Paine Webb .. 178 3'.« 3 3'a - 'i PaiWpd.30 .. ' P 10'i 10 10 - * 'almBc.3S 3 . 5 3H 3'i 3'i- i Pamida Inc 5 fi4 3% 3 3 * 3% -- a 'anAmAir .. 228 2''i 2 3 a 2 ' ; - % 'anhEP2 7 39 31'i 31 3Pi + 'S Paorcft.Mb 4 9 7^.i ?SH 7^ + % argas'.P4 7 10 11 lO 1 ! lO^i -- ' e 'arfian 1.08 S 13 IS'.i 15 15'.% + »B ParkPen .44 5 1 IS 15 IS r 'a 'asco Inc 6 43 17*1 16T'a 16'5 -- *.* 3 avl nw . 3 0 S 3 . S ' i B'i f l ' . i -- 'B »eabGa .08r 7 41 10 9^s 9'b »ennCent ... 89 P'i Pa l^a-- .',1 ertnDix.2J - 3 26 S'/a 4V; 4Vi -- Vj Penn Fruit .. 13 2 2 2 »enncvl.l6 14 291 45 42'* 42^ -- 3 'aPwL.tl.BO T 70 8^ IBI'a IB'i *. ''· P a P L I P f U . .. zlOO-110 109 J 4l09i^ 'i PaPLpfB.70 .'. ilSO 84 83 8 4 ' r 2 PaPLpl8.40 .. z40 B2 82 B 2 - PaPL pfS.'OO .. 210 78 78 78 -*- ': 'aPLpIi.50 .. ilO 48 4B 4fl - 'i P3PLpf4.40 .. Z20 44 4fi 46 - 1 . Pennwlt 1.36 7 95 19 IB'i IB'e * '· Pcnwl pf2.50 .. 1 32 ; z 33'-i 32 1 /: - '-i 'enwIpfl.iO .. 1 19 19 19 -- '.; Pennzoll.30 . 5 24B 17re 17*a 17=B PennzptBB .. 12 71 71 71 + '-h 'eocDrg .20 B 5 4'e 4^i 4^ -- '% 'eopGs3.68 7 119 33','s 32% 32'i -- '% PepsiCo 1.40 '13 147 46 45 45"fl -- Pa PerkElm.28 18 43 IB'i mi, Ws- ;% 'etlnc 1 40 6 19 19 IB 3 .! !B=i -- 'B Petlncpf 1 .. 1 12*8 125.ii 12E v s Pellncpf.80 .. 1 11 . 11 11- + -'.i ctcrP1.80 7 30 8'i 8 B ' - ': 'etrieStr.80 IS 139 iO'i 39% 40 * 1 Pelrolan .44 5 12 10"a 9''u 10 3 Pelrlm 3.01e . 5 17'i 17 17'j - 'i PHzcr.763 13 B5B 26'i 25'i 2 6 ^ 3 - 'B 'helpD 3.30 5 32 31 S B 3He 3P'a - 'i PhilaEll.64 7 106 12'i 12 12 '4 PW1E p)9.50 .. 1750 78U 78 78 'i - 'i J hilEpfB.75 .. zlOO 72Vj 72'; 72i -^ Vi 'hllE Pf7.80 .. 1150 64 64. 64 -- 1 PhilE pU.iO .. zBO 41 4' 41 PhilE PI4.30 .. zIO 37 37 37 ·- PB PhllEp(3.80 .. zlOO 33',j 33',! 33'i- 1 PhllSubl.30 6 6 17 17 17 'i PhlllpMo.BO . 14 484 43'i 42 1- 2 J3 3 i - ''a 'hllip In .20 ' .. 8 3 2 7 fl 3 ''B 'hil Ind Pt 1 .. S 6 fl B 6'B 6's - 'a 'hillPet 1 60 7 36! 3B 7 » 38 3 8 ' ? -- V B 'hftlVH ,40a 28 4 S'Tj S'i 5 3 a -- ''B Piekwk1.29t 5 130 10'* 9*a 10 · 'i J iedNG1.38 d B 10'i 10SJ3* 10n -- '-'3 J ier1 Imprt 6 54 3'.? 3 J s '3*8 Pillstaryl.80 7 28 38'* 37': 38'4 + 1 . PionNGs 94 B 69 30': 20' i 30 3 s 'llnevB .60 7 165 13^ 12' a 12 r 's-- 'i PittFrg.SOb 7 5 14'i -U 8 14 3 a- 's Pitlston .803 9 334 39 7 a 39 '-i 39V: -- V; Pizza Hut 7 33 m 13'i 13*1 lan Resrch 5 114 2 3 7 Playboy .13 4 5 2^ 2'» 3^8 Plessey.87e 3 11 BU B 1 * B'i - 'i PNB M .946 S x3S 4"i 4U 4 : * ^ 'Olaroid .32 13 1047 li'i IS 1 ? IS 1 :-- I'a ^onderosa 3 331 S 3 '* S': S^H - ' a PopeTa.Mb 5 11 IPs 11'4 IPs + 3 s Porlec l b 3 3 ISVe 1 5 IS's - 'i PortrpIS.50 .. zlOO 63 63 63 - 'i POMGE1.52 6 83 IS^i 15'.: 15*B - ' e Potlath 1.40 4 8 .25 3 i W* 2S'-i 4 'i PolmEl 1:16 7 132 13 IPi I P s -- 'a PPGInd'1.70 6 34 Jin 26'i 26H * 3 B Prcmrpl.9D .. 2 10'i 10'i lO^i ProctGam 2 20 273' 84 83 82 -- 1 ProdRsh .30 4 9 7 ' s 7 7 : 8 Prolerlnl la 2 10 19's 19*8 im · 'i PSA Inc 5 36- 4 ' r -4^ 4 3 »-- 'B PSvColl.20 B 179 .W*t 13'a 13»i PSColof? IS .. zSOO-74 74 . 74 + 1 PSvEG1.73 7 122 14'i UH 14H PSEG pW.62 .. rl30 90 89 9D PSEGpf7.80 .. zlOO 70V; 70'-'; 70'- i * '.j PSEGpf7.40 ;. z30 67 67 67 - '; PSEGpf6.80 .. Z290 59': 59 Sfl'/i-* ': F'SEG pf4.30 .. z20 40'.: 40"? JO 1 '?* P; PSEG pt4.08 .. :40 38'-: 38 l ? 38'.: PSEG p(l .40 .. 2 U'T? 14H 14^ P^vNH 1.64 7 - 4 7 14'a 13 7 a 14' 's - '4 PSvNNll.20 6 21 13': 13 IS-'n * ^B Publckr .191 3 21 4 3 a 4'-i 4'i , Pueblol .30a 4 6 3^8 3''a 3 4 PugSPL1.98 6 69 2P: 2P.i 2Ps * '"B Pullmrtl,70 7 76 «Pi 40 40 -- 'a PurexCP.8B 6 7 9'T 9'i 9.'i -r Ii PuritnFash . .. 6 Pi Pi Pi - ' a PurOlatr .96 4 46 19U IBT'e 1 9 ' a - ''a QuakOal.BO 6 .114 13'i We 12 7 s QukOatpt3 .. 2 43 42': - 4 3 -f 2': QuakStO.64 10 ' 7 8 17 16'i 16'i -3 s QuestOr .SOb .. 4 4 ] 1 4 ] i 4 3 i ' '.a R RfllStOnP .90 14 39 38 5 3 38 38^ - ''4 Ramada.12 6 161 2'i 2 s 'a 2H -l a Rancoln . 9 2 5 5 9 8'a S'a - '· RapidAm 1 B 37 6's 6 6 -- "j Raybest 1.SO 4 7 18'- i 18 IB'i - '? Raymlnt .32 S 3 S'i 5^ 8 3 * v a Ravthen .90 3 70 7B'7 27 J i 77 : i -J a R C A I 6 697 IPi 10': 10':- SB R C A c v p ) 4 19 4Ks 4QSa 4 0 ^ -- ?s vjReadgCo .. 12 Pi PS 1 a - ''B RdgBate .35 7 86 14's 16 16 a -s is Redman Ind .. 120 1 ! : PB 1 : ReeceCp .74 5 16 9'n a 5 ? 8 a -- 's Reeves 1.80 4 13 17 Ifi 5 ? 16 a ReichCh.60 3 37 IPi ll'i IPn - ''6 ReliabSt .60 4 S'i 5 5 a S s s -- 'ij RelianEI.SO 5 4 '12'i 12'i 12 i - 'i Reliapfl.60 .. 22 ; i 33'i 22'i v i ReiiaGrp .40 11 6 S's 5*« - "a ReGpfC2.60 .. IS 1 ': 15'a IS 1 : - ** ReG pf 82.20 .. IS's 16 16 -- '.'-. Republic Co 4 23 I 7 s P-i Pi RepFinS.BO 4 6 10^ 9'i 10 .* *i RepMtg Inv . 1 2'a 2 3 i 2 J i RepS111.60a 3 109 26'i 2S'i 36' B * '-i ResrvOil 10 4 3 5 4 3 i 4 r s -t '3 RetailCred2 7 16'a 16 16 RevcoDS.32 10 3 \9*t 18V: 19H ; a RevCop.12c 3 6 6-E 6 1 : 6*5 - 'i Revlonl.20 U 300 SO'* 49': 49', - V 4 Renham .20 3 2"s 2 5 = 2=i Rexnrdl.OS 5 U's 14's 14' B ' Re«npi3.36 .. 26'-i 26'i 26^ i 1 Reylnd2.S6 7 37 S1^ 50'i SO's Rey1np)335 .. 135 SS'-i S4i 54'i - 1 RevnMet la 2 90 16 IS'i 15 J 8 + 's RevMpM.50 .. 5 47'i 47 47 - a* RevSeC .503 9 31 T-s 7U 7^9 r H Richardsn 1 3 1 10*s 10 T 8 10's - ' a RiChMer.64 ' 3 40 )5 ! * 14 3 4 143*-- vw Richmnd .SO 6 17 13'i 13 13'i * 3 s RiegelTl.M 4 10 IP: 11 11 - ^a RioGran .60 4 17 lO^i 10 s s tO'i » 'i RioGrcf.80 .. 6 B'i S' : 8 ' : -- 's RitcAid.12 3 370 Sh S 5 RivianF .90 9 29 IS 14 3 1 15 ~ v a Robshaw .90 7 15 10 7 i 10': 10': - ' a Robrtsn 1 30 4 6 U 3 4 14's 14^' H Robins .34a 11 134 IP-. 10'a 1! - 's RochG1.24b 9 23 13': 13'i U'i RochTel .76 B 20 ll'j IPs I P s -- ' a RKkowr .44 3 14 6 J s iU 6^8 - 'a Rockwllnt 7 5 153 19': 19 19'i Rklntpti.75 .. 4 S3': 53'i 53'* - 'i RohmH 1.28 7 104 SO'. 50 SO' 1 ; - 1 Rohrlnd .90 i 14 9 ' j 9 1 * 9 1 * - ^ Rollinsln.25 10 101 12-a 12 13 - ^ Ronson.2S 3 S -6'. 6'i 6 i * ' a Rowr 1.10 3 M 10'i 10'j 10'a * ': RorerA .90 10 44 Ifl'k 18'; IB-'s r 'i Rosari0.40a 13 30 3Pa 30 30 3 ,! -- »i RovCCol .64 S 12 10 9'i 9' s RoylD171e 7 267 34'.- 26'a 76'; * » j RoyllniJ.45t 3 34 3 3 « 3': 3'i * ' a RTECp .16 5 16 4'» 4'3 4'* * 's Rubbrm 36 11 24 14'4 14'^ 1 4 ' s -- '»j RuCierCo 7 144 I2'k 12'B 12'*-3 i RussTog .76 4 54 7'a 1 7*t - '.i Ryder Sys 4 US 4 l a 4 4 S ' S»binR'.48b 10 10 » M'. 3S'« - 'a Safesrd Ind 4 10 1^ PB 1»-- 's Saga Corp 4 7 4 3'r 4 + 'i SIJ«.U1.» 4 IS! 3S'5 34!i 34!i- » SUOUP 1 13 10 J HHi IDS lO^s * '3 SILSaF J.SO 4 1! !5»i JS ! ^ JS'4 · 'i SIPaulS -96a .. 53 M's ll'l I! 1 ?-- '. StResPl.40 5 31 2Pi 21 J n 21H - *! Salant .I4b 2 IS 4 3n 3 T » - 's SJnDGilM 5 «! 12 ll». ll»4 - 'i SandrsAsso .. 41 ya 3 1 * 3'. * '« Sansamo 70 4 '11 8i 8'i 1. · 'i SJuanR .301 4 S 7': 7 1 ! 7H SFelndl.M 4 ID- Mil V, 28 - 'i SFelnJpf 50 . 7 ?'» 7': Pi * '. SanFelnl.30 ? 442 IPi !»;. '»J'-'',' Sau?RlVie 3 95 }'l 3'« 3'* SavanE.!4r S 38, 7'. 71 71 . ' Sav A Stop . . 19 ?4. 2^4 2 a « U V ,.B r wcrt ' SI 3 J V 11 i'!' ''· SCASvc ] 74 3'i'. !'i 3 · ' SchatlerCo M 8 4 3'i 4^ . ^ SchliliBr 4S IJ 13! 19 l!'i II' j Scllymb 90 I? 4J1 98'n 94'. 9 7 J » - T , S C M C o . J O 3 74 10'. lO'i 10': - ' SCOAInd 40 S 11 S 1 ! S': S*( SfO!LFd.S8 3 33 101. 15'. 10;. ScotfFeli 1 4 45 10'i 10*. lO'i - '» ScoviWf9l S 17 ll'» IO J . 10%- ' ScovilplJ.SO .. 259 17'. 27'i 27'. i 'l StudOuOVI .. 12 4'i 4', 4'i - 'l s% c cT'i?o J 2^ «;; yt !J=;- ': feS-VS! «' BiSUiK*' " SfaldPw .7] S ! 8') 8' i }' J »5 r rJf««» is STJ $4'! ». s5;i.'. )'''. S*atrain Lin .. *' P» ' » ' » ^dcoinc.n ? »w "' » f i i?*»- P SvcCDlnl.10 3 J JH I 1 * 3*1 Servami .M 4 10 ?'i /'i ?' .. .. :··-·;..-. ·,; ' . ·."·, . - .- --. . .. .· -·-· ·'. ' ''' ! ' ' ' · ' · ' : " , v; ' P-E (Mil H'lHI L» Clm On. SlWksofeJi. 5 3 5 S i - - i SUawll.10 4 39 SH S'l S«- '1 StieiiOil 2.40 4 ;; 4S' 44', 4i_ l'« ShellTI.IDe 2 5 14-i I4. 14. i '. ShellrOI44 3 27 S'i 5'j 5'i- " ShIIGInl3 .. tV U'l 2i'i * *' ShllClofl.W .. ': 2 12'i 12 12 SherwW 2,20 S 23 37« J4 37Vi - H HyV¥p!i.* .. I." 5? 59 59 * I'l SlcrrPac.n S 38 J'i 9 » SlgnalCo.90 "2 Mi l»'i 15'. U Signal pl'2.20" .. 1 35'i 35'.i 35'i t »i SigmxteCp! 8 2 26'i 26'i »'i- 'i SimPre.lOe 4 7 3'i 3'i 3'i Slmm.SBa 4 J2 12'i 12 12'i » "i SimpPal.33 II 113 9. IV i!i - '» Sirarpf3.M .. 17 31 3«'i 30'i- 'i SkaggCo.60 7 21 I3'i 13'i 13'i - i Skellvl20a 7 30 S4'.i 53'i 53i - ?i SkilCorp .. 51.9') 9'. 9h- '.i Skyline 24 37 51 14^8 15'i 14'a SmilhA0.78 78 IS 7'i 7"i 7'i- 'a Smlllilnf.24 11 53 17 li'i 17 Snlilhkllne2 II 24 45 43'j 43'i - 1 SmilhTr.45 3 5 7"r 7'i 7'i 5olaBas.40 3 IB 7'i 7'i 7i Sonesl 1.4»c 5 3 2". 2'-i 2". · '.'a SonyCp.02h 10 809 514 5'» 5'i SooLin4.S» S 3 30'i 29't 30' a t s SOS Con .34 4 7 5'n S'a 5'e SCarEGi.48 7 131 ll'l 11 ll'» . '.* SCE6pl2.SO .: 4 25 25 25 SoJerlnl.54 4 1 I2'i 12'i 12H oulhdown 2 12 B'a B''B B's ^ ' S4jwnpfl.ll .. 1 18!« I8!a 18!. - » oestBkg 80 7 14 12'i 11 7 * 12'i + ?a SOePSUBB S 4 B'i B'i 8'» oCalE 1.68 4 133 18'i 1 18'i SouthC01.40 7 2 1 8 0 9'i 9': 9^« * '.i oulnG2.20 7 1 24': 26'i 26"j SoHResHS 8 43 47 46'i 46'.- ^i ONETI2.84 B 6 30'i 30'! 30!4 » a Son Pat 2.24 6 105 31 29'1 29' - '« OURV2.12 B 77 45 44'i 44»- . Sou Rv Pl.50 .. 7 S T 3 ?:-, 5's- 'B SouUGsHO 7 15 22't 22'a 22'.I ' 'i Southld ,40b -10 222 17Vi 17 17 ..... SwslFor.20 3 17 S'i 5i 5'i- '. SwIFIPfl.SB .. 4 15',! 15'a IS'; - 1 SwslPSv 90 9 66 11 lO^a lO^ - '; Sparlon 24 4 71 7'i 7?a 7'a -3 B SperrvHuf 1 4 16 7'a 7'. 7'i SperryR.76 7 1100 2S'i 25'.i 25'i- '·; Sprague E' 2 26 6'i 6 6 -- U Sprin9M.75 3 42 9 9 9 SquarDl.10 10 16 15's 16 U'a - !a Squibb .84 14 415 26'-; 26'i 26'a * "a S1aleyM1.40 5 35 47': 47 47 - '-, SIPoorl.92a .. 3B 22'i 22»s 22'a- '; StdBrands2 15 46 56'i 54'i W* - 's StBPainl .23 21 21 31 5 s 31 31 -- 'i SldOilCal2 3 522 23 22'i 22'i » 'i SldOillnd 4 476 4 2 ' i . 4 t ' a 41'; - 't SlOilOh 1.36 19 123 57'i 54',i 56'i -- % SOOhpf3.7S .. 150 50'i -50'B 50''3 ^ ''a StdPress.40 3 5 7 6'a 6'i _ '.*, S!Prud.66b 8 17 B ' s 7'i S'a Standsx.52 3 2 8'3 8'i 8'i - 'a SlanWk! .96 6 21 16'a 15'i 16'i + S Slanray .60 4 3 7'a 7 7'i * 'i Slarrelll 6 15 16'1 15'i IS'i- ia StaMullnv 2 20 3'-i 3% 3?i StaMSI.lOe .. 13 11^ ll'i M ' i -- 'i StaufCh 2.20 6 21 40'i 40 1 ; 40'i + . "4 lerchi.48 6 10 5'- S'i 5'.';.+ 'a terDrug .70 13 220 17V; 16 7 i 17 r- ''i Sterndnl .12 S 21 8H 8 l'i - JB Stevensl20 3 70 12'i ll'i ma-- *.i SlcwWa 1.92 6 7 IBSe 18!i IB^s tokVCl.io 4 18 16 15',i IHi . S!oneWeb2 8 63 44Va 43 1 /; 43?a -- Ua SloneCon .60. . 2 :.2 in, 9H' 9H Stop Shop 1 4- 6 12 tl'.i ll'.i + '.i lorerBdg 1 4 12 13 . 12% 12 ! i StridRile.65 i 63 8 7'a 8 * H tuWDrl.32 3 16 20'i 20 2 0 ' ; + '.-; IWplAl.40 .. IV I8'i 18a IB* t =i uaveShos 4 24 n Hi- l'» + '.4- .ubnPro 88 5 12 13% 13'i 13'.i-- Vi uCrcst .203 ' .. 20 7'-i 6'B 7 unChm.40 3 50 10»t 10'i lOMi unOil Ir 4 37 36V; 35'i 36'; 4 1 SunOpl2.25 .. ' 48 38 36!l 37'a- "a unbeaml · 7 34 U^i I4"j 14'; 4 'a Sundstrd .BO 5 23 13'i I3'a I3'a -- ' a undsp!3.50 .. 1 33'i 33"; 33"; t "; SunshMn .48 10 28 10V; lOVi lOVi ^ '4 SupValu.90 6 21 16 16 16 Supr Oil 1.40 13 2 155'-; 155'; 155"; - 2 upmkG.20 4 40 S'i 3', 3'a- 'i Supmpll.30 .. 5 l3'a-13'B I3'a- '» Superscpe 2 13 11 10'i lO'/a * i SutroMlge 7 1 4 4 4 ..... Swank.48 4 8 4'i 4'. 4's-- 'i Svbron 72 7 32 13'i 13 13's-- 'i Svbrnpf2.40 .. 5 31i 31 JPi .- Va ivstronDon 20 12 3'i 3' a 3Vi T TaftBrd .60. 5 26 14 3 i 14 14',i - ',i TalCOtt Nal .. 1 2's 2'a 2 T a Tallev 60 " 5 37 6 ( ? 6^8 6'-i - 'a TallevpfB 1 .. 6 9^s 9Jfl 93.3- ^ TampaE.96 9 96 13'i Wi 13 * 'B TandyCorp 7 48 1-Ui H'i 14?i 3 i Tappan .40 . . 3 0 5'; 5 5'i * J .B echnicolr 4 12 5''a 5 5'a 'echnicon ' 10 -4 7 s a 7 3 a T^a -- 's Teklronx .20 7 35 19 J s W-'a 19'-3 - ^ Telecor.35 3 10 3'i 3'i 3'.i -- 'j Teledvn.40t · 4 67 '10** IO'B. 10": ~ 'e 'clcdynpf 6 .. 1 53 3 i 53 3 S3 3 -! 4 1 ·ele^Cp 0 " 18B'3'.i 3"= 3'» 'cnnco 1.60 6 256 34 23 3 i 23'-a -- 'o Tcnnco wt A .. 68 3'n 2 2 -- 'a Tent.cpf5.50 .. 32 88V; S' 8 89' 9 - V 3 "GSOroP .40 3 123 IS U'i 14"; Tejaco3a 3 VS1 23^ 33'i 335 B f '« TexCom.90 13 9 32'i 32'.i 33'i- '.% TexETrl.70 8 116 31 % 31 31 TexGsT 1.76 6 67 28 37 27's ^ Vij Texsglf 1.20 6 37 241,4 2Ji'i 24'i 'cxaslnd !b 12 3 11 11 11 Texlnsll 15 443 - 65"; 63 63' i - 'i TcicOilG.Ol 9 34 17',i 16'i 16'i- V: 'exPLd .55e 11 5 21 20 3 .i 21 * '/J "exUtl.16 10 356 22'.'; 2Pi 23"« a a Texfi Ind .. 11 JVj 4": 4': Teitron 1 10 5 754 15 ' 14'i U?-a + 'i Tcxtrpt2.08 .. 6 24 24 24 + 'i Texlr pll 40 ' 16 W* 16'a U'.a -f '-'a rhiokol .70 3 125 11V: We 10'a ThomBel.77 14 23 28 27 B JB + Vi Tnornln.401) 6 3 7'i 7'i 7'k ThOmJW 50 17 7 S'i S s n 5 3 i +. Vi ThriflOg .40 9 4 5 S 5 TI Corp I.JO ' 8 32 13'.i 13 13'i ·· 3 s TidwatM.60 8 26 30'.i M'i 30'i-- 3 i Tigerln ,40e 4 . 42 B''B 8 3 .i 8 3 i + '.» Timelnc2 6 10 W'/s 29 29 TimeMir.SO 7 133 13',? 13'i 12 3 l- ti Timknl.SOa 6 13 27'i 27' · 27' s 3 .a TishRltv .. 35 103.1 10'.^ 10 3 i -- ''B ToblnP.lSe 34 5. 7'B 7 ' a 7 ' a - ToledoEd3 6 43 17', 17''j 17^ TonkaCp .40 3 40 7 6 J i 6 3 . - 'a TootRol .40 . B 7 6»i 44 63i 4 U TraneCo 96 11 18 IS^e 15'i 15*8 * ? TranUnl.56 10 19 33'i 33'i 33'i * '·* T r a n s W A i r .. 55 6 S^B S's - 'i T W A p f 2 .. 13'* 13 13 - 'i TranWF.16 5 S^i 8H 8^ Transam 59 9 43 7'a 7 7 - ' a Tralnc I.6Ba .. 50 20'i Wt 19'i * 'B Transcn.45 5 2 7. 7 7 ..;.. TranOh .30r -1 6*s 6 3 a · 6's TranwyUQ 5 38 14^ \Va 14. - "r Travlrsl.08 6 24 22 21U 2P 9 + '% T r a v e l r p ) 2 . ' 30^1 30' r 30 3 i f Ji T R E C p . S O t 36 17 5's S'i S 3 .t 4 i a TriCon2.13e .. 5 18's I7 3 i IB - -'i TriSouMtge 2 1 J 3 a 4'i 4'i Trialmf .90a 4 13 ] i 13'i 13'i » 'H TrianPfC .40 3 7'a 6 7 'a 7'a ^ 'i Trinity .80 4 12 15i 14'? U 3 i - ^ Trooica,30e 13 8 15'.s 14^ 14' r a t 'a TRW In 1.20 5 17 IS Ws 14' 8 - '» TRWpfa.50 .. 1 48'i 4B'j 4 8 ' * - ": TRW p)4.40 . 49' 7 49 49'i ^ ''? T R W p f 4 . 2 5 .. 89 99 3 i 883i - 8 3 i TucsonG-.84 6 IS Me SH 8*B - 'i TwenCen .20 15 1 5 3 i 5b S^a -- 'i TycoLb.lOe 6 3 9 3 n 8 f 'e 8 7 b TylerCp.40 3 14' B U'i U?B + ^a U UAL In .60a 4,366 14'i 14's U^B -t 3 ,s Uarcol.20a 4 2 18?a IB** 184- 'i UGI Cp 1.33 7 9 12'H 13 1! -- 'u UMC Ind 1 ' 4 44 9''B 9 9''a - 'i JMETTr 2 35 2 3 * 2 J 8 2 ^ -- % Unarco.SOb 3 17 14H 14'a 14'i -- "4 UniNV2.59e ' 5 S Wi 34'a 36' B t =a UnBsnc .84b S \32 8'-: 8'i 8 J a UnCamp2 7 48 39^ »'-l 39'. ; : JnCarb2.20 5 515 43'B 41 4 l ' s -- s UnComl.33 5 42 10'-i 9*£ 9^3 3 Union Corp 16' 10 3 ] i 34 34 -- '.i UnElecl.28 7 297 10 3 B lO'.i 104 U n Fidelity 1 4 S 3 3''B 3?e-- '==, UnOCal 1.98 J 143 37'.i 34'. : Si'.j - 'i UOCaof2.SO .. 8 47 3 s 47 47 - "3 JPacCp2.80 10 152 65': 64 3 i 65 - 'i Uniona Inc .. IB 3'a 2H 3 7 's t Vi Uni royal .70 4 113 7 6 3 i 6'-,)- ''a Uniryalp.8 .. zSlO 76 75 7 5 - 1 UnitAircft2 S 350 3S'i 35 35'i f Vi U n i t A i r p f S ... 27 93': 93 92 3 i T 'i Unit Brands .. 41 3 r 's 3^ 3*3- ^ UnBrndpfA .. 3 44 44 4 4 - '3 UnitC P .77e .. 137 6^3 6's 6 ' a - **. U FmCal .30 4 39 6 3 a 4'3 6'i- ''a UGasP.45e 7 271 7': 7'i 7'a U Ilium 3. 32 S 14 18': 18'a 18 J B -- ' 3 Unitlnd.36b 5 10 7'j 7 7 - ' 3 Unitlnpf.42 .. 1 4 7 e 4''e 4's -- U Unillnn.10 .. 5 2'; 3': 2'i UJerBkl.04 6 10 10': Ws 10'.:-- 'i UnNuclr .. 139 ll'j-10'h IPs - "a UnitPkMin .. 14 1-a Pi Pa » ' a UnitRefg .40 2 2 7'? 7'i 7' 3 * ^ USFidG2.4B 9 54 27 264 36^ - 'a USFoSLSOe .. 13 134 13'i 134 ± 4 USGvosI.60 6 53 18 s a 18'i 18'* USGyplt.80 .. 2 22 1 : 22' * 33": - »'j US Home U 40 3 r 'a 3^ 3 : n * '* US ind .205 2 643 3 2 3 * S 3 * ·- 's USLeasg.24 10- 18 13 134 134- ' * US Rlty lc 7 4 43i 44 4 3 4 4 'a US Shoe .95 5 36 9'a 9 9 - JB US Stl 3.40 4 183 414 40 3 40's USTobac.BO 9 32 14'i 13'; -14 Um'Tel 1 03 B 135 14 H^i 13 3 4 - Ii UnTI 3pfl.SO .. 11 1S\: 18's IB's Unitrode Cp J 5 4 4 4 - '.i UnivarCpl 3 34 19'i IBn 18'i 3 i UOP.90 4 54 12".- 12'B I Z ' s UPiohn.96 13 855 35': 35 35 * 'i U5LIFE.79 6 300 12'a 12^ 12's - '* Us1ifeF.96a- .. 40 10 94 »»i 'i U S W s t p l 4 140 17': 16 17^i r 1-s USMpfI.10 . - 17 33': 32'* 23'? - *i Ulahlnt .80a 14 328 4i'» 43? a 43 -- . ' - i t UtahPL 3.34 7 84 25's 2S'jj 35^a ] i UV Ind 1 J 73 19' a 184 19"a - V Varian.20 i 30 6'i t't S'.-- '» VondQCo ISi 11 3'a 3 ' s 3 ' s -- 'i Venice .30 6 S 3 ' . 3'a 3'a VeslSelMc . 71 13'. 13 13'i- 's VctCO Ottsh 14 35$ 24'i 24 24'3 -- '* VF Corp 1 t i Ii IS'i IS'i Viacom Int ' 5 13 3'i 3'. 3'.- 'a VaEPwl.18 i 1016 lO'i 10'. 10'i VE72UI7.7! .. !270 U'l 68 ti - lb VJiPpU.IO .. ZI30 U 13 U .... Vornado .971 4 37 S'i S' . S'. * ' . VS1 Corp .50 4 4 9'1 9'1 9'7 - '. Vul Mat 1.60 4 2 25 IS 25 " i W WdbRpl4.SO .. IlO 47 IV; 47 ' J Wachova .74 1 32 17 I6'i 16. . 1« WaihpH.20 .. 6 37'i 34'i 3J'f · 1 I!rf.t il 'l^iSsSr ' WallMu ioa 3 4 7', 7 7 - 'l WalMPll.70 . 2 IV. 16', 16', - '. WalUar Otc It » 1!', I! 1 . 1)'. · '. WarwL 04t I 8 8 ( 7J. 7V- '^ WafnacMO 'j M 8*' r! I'l.- '.' wrncDfl.50 .. Ml 21 21 * 1 WriwrCo.SO · 10 S'. 5'. S - '. WrnCom 4{ 4 15 I0' 10 10'. WrnC PI4.7S . . 1 44 44 44 - 1 warnl.14 1) i« li'i 5'. JS'. ~ ', UUrntMO i 17 il 15'. 15'. · '. WaihGll.M 8 10 111 D'i ll'J- '1 washNal .W 4 Ii 10'» lOii 10'. · . WMNplJ.SO . ) J' (7 27 WjlhMlia ] i 14 14 14 WaiWall.SI » 4J II'. II'; ll'i · ', WJilfV.ant S 139 4': 4'. i'l waiKjSe 1 HI II D'. » · '. WayOoi.iO i 1 4'i f, 4'. Wean Unil .. 4 4'i 4') 4 ' j - 't start fizzles NEW YORK (AP) =-The stock market started __ . strong Tuesday but couldn't make the rally last, .finishing mixed in moderate trading. ; _ · "- The Dow Jones average of 30 mduslriiu», ^ about'S in the early going, closed with a 5.55 point loss at 641.90. The New York Stock Exchange coiposite com- ; monstock index dropped .16 to 37.71. Advances outpaced declines 746. to 591 among the 1,793 issues traded on the Big Board, but tne margin contracted considerably from about 3 to 1 in the morning. NYSE VOLUME increased slightly to 14.78 mil lion share's from 13.45 million Monday. - A good many Wall Streeters had been looking for a rally on the strength of some seenungly bullish news. . After Monday's close, the Federal Reserve re duced the amount of funds it requires its member commercial banks to hold in reserve against check ing account deposits. That had the effect of freeing , some $1.1 billion for circulation in the economy And Tuesday morning, the Labor Department reported that consumer prices rose in December at their slowest rate since last July. But the market's advance, when it came, was not particularly strong, and what enthusiasm there was seemed to fade quickly. - ' By noon, prices had settled into a slow decline that lasted the rest of the day. ' Analysts theorized that the market had worked intself into an "over-bought" condition with its sharp advance of a few weeks ago, and simply had little left over buying interest to draw on. "WE HAD a 100-point advance in 'the Dow industrials from Dec. 6 to Jan. 13-15," said Robert Stovall at Reynolds Securities. "Now it looks as though the market is in the kind of corrective phase that normally follows such an exuberant rally. ' In its gradual downward drift through the afternoon, the market seemed to find little in President Ford's televised press conference to push it strongly either way. Front-rank blue chip and glamor issues bore the brunt of the day's selb'ng. S.S, Kresge, by far the most active stock on the Big.-Soard, tumbled 3V4 to 20% on the company's stXtepient late Monday that it expected its eafnings;,fpr%Se current quarter to fall short of comparable year4golevels. The four so-called "glamor" components of the Dow, in fact, accounted for. all of the average's decline, DuPont was down 5 at 87%; Sears, Roebuck lost 2% to 52%, EAstman Kodak dropped Ite to 63% and Procter Gamble gave up 1 to 82. INV '" INVESTING COMPANIES NEW YORK -(API --The following quo- ations, supplied by ihe National Association of Securilies Dealers, Inc., are !hc prices at which Ihesc securilies could have been s o d (net asset value) .- or boughl (value- plus sales chargel ' Tuesday. Sell Buy AGE Fnd 3.61 liB Adm Grt · 3.10 '3.-SO Adm Inc 3.90 3.18 Adm '.'Ins 5.79 6.35 Advisrs 3.39 3.69 Aetna F 5.23-5:70 Aetna Shr 11.21 17.35 Afulure F 504 N.L A l A m Fd .31 .34 Allslale fi.99 7.5! Alpha ' 7.97. 8.71 Amcap 3.J1 3.51 Am Birth .9.8710.85 Am Diver ' unavail Am Eoity , unovail Amer Express: Capit J.37 4.7B Incme 7.08 7.71 Irwesl 6.07 6.43 Sped 4.16 4.5S Slock 5.11 5.58 Am Grth 3.66 4.00 Am Insln 3.64 3.98 Am. Invs 3.S2 N.L. Am Mull .6.67 7.N AmN Gth "1.72 1.68 Anchor Group: Daily 1.00 N.L. Grwlh J.94 5.44 Incme 5.92 6.49 Rosrv 10.0511.01 Soectr ?.99 3.?fl Fd Inv 5.10 5.59 Wash N 7.4? 3.13 Audax Fd 4.63 5.06 Axe Houghion: Fnd A 3.98 4.33 Fnd B . 5.99 6.51 Stock 4.70 5.14 BLC Grth 7.00 7.65 Babson 7.65 N.L. Bavrk Fd 4.33 4.73- Bayrk Gr T.56 3.89 Beacn Mil 6.5? N.L. Beacn In 7 S? N.L Berk Gth 2.37 2.59 BndFd A 1 3 9 3 1 5 2 1 BondStk 3.50 3.B3 Bost Fdn 7.06 .7.7! Brwn Fd unavail Burnh Fd 7.61 N.L. Calvin ' Bullock- Bulkk 9.2210.10 Candn 8.JO 9.20 Divid 3.37 3.60 NatW S 7.71 8.44 NY Vnl 8.22 9.00 CG Fund 6.78 7.33 CG Incm 7.45 8.05 Tap Pres 94.08 N.L. Centry Sh 8.40 9.IB Chall Inv 7.13 7.79 Channing Funds: Amer .95 1.04 Balan 7.54 Ut Bond 7.54 8.24 Eg Grt 5.18 5.66 Eq Pro 1.85 2.02 Fd Am 5.1! 5.60 Grwth 3.23 3.53 Inccm S.M 6.01 Prov 2.95 3.22 Sped 1.08 1.18 ·Vent 4.83 5.28 Chart Fd 7.71 8.43 Chase Gr Bos: Fund 4.72 5.16 Frt Cap 3.04 3.32 Shrhld 5.35 5.85 Sped 4.0? 4.39 Chemicl 6.39 6.98 CNA Mgeml Fas: Knic F 4.50 4.94 Knic G 4.69 5.14 Liby Fd 3.71 3.51 Wan Fd 2.16 2.36 Sehust J.86 S.31 Colonial: Cnvrt 7.47 8.38 Equty 1.62 i.W Fund 7.77 8.49 Grwth 3.78 4.13 Incom 7.84 8.57 Vent . 1.67 1.33 Colu Grth 8.91 N.L. Colum Fd 6.49 N.L Cwllh AB -73 .79 Cwlth C 1.09 l.lf Comp Gr 4,00 4.3, Comp . Ca 3.60 3-W Comp 8d 6.99 7.60 Comp Fd 5.89 6.40 Concord 6.73 N.L Cons Inv 7.00 7.SO Constel G 4.02 N.L Cont Mut 5.88 N.L Clry Cap 8.90 9.6 Crn WDiv 4.47 4.39 Cm WOal 4.63 5.06 Dallas Fd 2.40 1 Davge Fd 4.93 N.L SllH P-E (hdt Wealhrd.40 4 30 Webb Del E 3 J WeilMcL .60 } 57 WeisMkt .53 7 1 WellFqo .96 6 87 WIIFM I.Me 6 IS We$coF .40* 6 ; WstctTrUO 7 ? WIPPpf4.50 .. i« WstPIPepI 4 76? WnAirL.iOb 4 175 WnSnc 1.40 154 WnCoNAm 12 J2( Wn pac Ind 4 1, WnPublh.76 4 57 WUnlonl.40 .. 13 1 WnUi" pf 4 W .',' 1 WfsraE! .?? ! '0?9 WvtEpH.EO .. iMO Wltvrol.JO t !3 WoyerSriM U Jj; WhclFfy .40 a 31 AhelPit..70e 1 e WhelPitpff, .. /1« WhelPilDl 5 .. i» WhirtMUO 1) IK WhitConM 3 » WhilCefC3 .. 3 WnifpM .UK J JJ WhittAher t )4 wicv#iCrp 1 i s« WietxltSt .71 ? 1 wfmC?wl ,. 'i; WmiCpl-W .. ; WinnS, l.ff H . jj ESTM,E? Tuesday*! C eVegh 45 7hM l!" lelaWare Groifp - ·Decat i flwJ^j Delta 300 3 28 Dir Cap 312 342 )odg Cox 11 16 N L 3rexel 7.3J N.L. )reytus Grn: Drey) 8:25 9.04 Equit 3.07 3.28 Levge 10.5711.58 Liqu As 10.01 N.L. Spl Inc 6.19 6.78 Third C 7.36 8.07 EE Fd 2:45 N.L. :ag!e Gr 5.66 6,M :atoni.Howard: · Balan - 6.99 7.64 · Grwth 6.48 7.08 Incom 5.08 5.55 Sped , -1.30 4.70 - S t o c k - . - 7.J5 3:i J EDIE Spl 12.40 N.L. Egrel Fd 8.12 8.83 Energy 9.37 N.L. Fairfld 6.07 .6.63 Fidelity Group: Bond 8.15 8.91 Capit .6.18.6.75 Conlfd 7.30'.. Conv 6.04 .. Daily 1 1.00 N.L. Dstny 5.26 .. Essex 5.27 . . Evrst 9.10 9.95 Fidel - 11.4012.46 Puritn 7.91 8.64 Salem 2.73 2.98 Trend 14.1915.51 Financial Prog: Dvna 2.73 !.flS Indusl !.85 N.L. Incom 5-09 N.L. Vent 2.57 N.L. FstFd Va 8.03 6.78 Fst Investors: Disco 3.15 3.45 Grwth 4.83 5.29 Incom 6.32 6.93 Stock 5.66 6.50 FstMIt A 6.44 N.L. Fleming Bcrger: Flem B 6.61 .. 100 Fd 6.36 .. 101 Fd 6.43 . . Fnd Gth 3.37 3.68 Founders Group: Grwlh 3.57 3.90 Incom 9.5710.4i Mutal 6.44 7.0J Soecl 7.83 8.56 Foursq 6.00 N.L. Franklin Grouo: DNTC .4.76 5.22 Grwth 4.J5 J.88 UlitS 3.43 3.76 Incom 1.51 l.AS US GOV 9.4010.30 Capit J.74 5.19 Eouil 2.69 2.95 rrkln Lie 7.26 7.93 FdF Dep 5.88 N.L. Fund Inc Grp: Comm 6.38 6.97 · Impac 5.80 6.34 Ind Trd 7.69 8.JO Pilot .. 5.76 6.34 Ga'ewy 3.78 4.09 GE S S 19.95 .. Gen Sec 5.27 N.L. GrthFd A 3.19 3.49 Grth tnd 12.18 N.L, Guard M 19.03 N.L Hamilton: F HHA '2.93 3.20 Grwth 3.98 4.35 Incom 5.16 5.6J Hart Glh M? N,L. Hart Lev 5.83 N.L. Hedge 5.21 .. Herilge .fl5 .. Hor Wan 12.4713.48 ISI Group: Grwth 4.05 4.d3 Incom 3.78 4.13 Trus sh 14.28 15.61 Trus un 3.87 .. Imp Cap 6.44 7.04 Imp Gth 5.36 S.86 IncF Am H. 4)13.44 Inc Bost 5.11- 5.60 Industry 1.78 .. INTGN 6 . J 9 ' 7 0 2 In! .Invst 14.1] 15.79 Inver Gth 5 3 5 N.L. ICA 9.5010.36 Inv Goid 4.85 N.L Inv Indie 1.78 N.L Inves -Bos 8.00 8.74 Inv Counsel: Capm i.28 6.83 Capit S 3.49 3.82 Investors GrOuo: IDS Grt 3.52 . IDS ndi 3.34 3 5 Mult 7.07 7.69 Prog J21 2 i! Slock 13.1914.34 Select 8.50 9.1 ·Var Py 4.80 5.23 Inv Rein 4.02 4.3 Ktcl 18.1318 6 Ivy i.00 N.L JP GrlhF 707 76 Janus F 13.34 N.L John Hapcock: Net Hiih Low Clnt Chg. 7' 4* 7 * 7'a 15 IS 15 16 15 r( a Wt ' '»i* 9'i 9'I K * 'i ?*'·« 22a 22ii - '^ 6H 6'. 6', t « 8'» 7 1 ! B't-1 4 t i'l 6'i 11 11 11 1(M| 10'i )0'B U U U * I il is i? ~ ' 3 ll'» 10': 10's H * M'T ?7»I~ 1 * u n 1 ! 13)4 J9'i 29'j Jfliij t i 4 MI. fiij K't- , ff'friii 4S 4j 4S _ ', IDU.H'i !tii~ \ X') »'. JO. · , ? '1 B'4 T * A · i K . f t 7 S ril'j!. 1 ?--^ M SI SI - i D'4 Jl'. M - '« JH It JH fT TRU [uotalions ^BOntJ,.' .17.5819.11 .Grwth 4.48 4.87 fSignat 6.53 7.10 DhrtStn 15 22 N.L. (evstone Funds: ' AoollO 2.69 2.94 Cus. BI 16.9217.70 CUS B2 16.3717.94 ,Cus 84 6.78 7.43 Cus Kl 5.86 6.J3 Cu K3 3.69 '4.04 Cos 51 14.261563 CUS S2 6.63 7.26 Cus S3 5.07 5.56 CUS S4 2.22 2.43 Polar 2.20 2.U Land Glh 5.03 5.49 .0 Edie ,10.8611.61 Lexington Grp: Lex Gr 4.34 4.74 Lex Rh 9.9910.92 Lite Ins . unavail Jnc Nil 4.4i 4.87 Loomi's Savles: Capit 7.39 N.L. Mut 10.14 N.L. Lord Abbett; .Alfiltd 5.J6 5:91 A BUS' 2.46' 2.67 Bnd Db 8,37 9.15 Lutheran Bro: Fund 7.62 8.33 Incom 7,94 '8.68 US GOV 10.0210.95 Massachuselt Co:. Freed 6.17 6.76 Indw 5.58 6.13 Mass ' 8.48 9.29 Mass Financl: MIT 7.75 B.47 MIG 7.20 7.87 MID - 10.9912.01 MFD 8.38 9.16 MCD 9.3310.20 /ates 1.21 N.L. Mathers 6.81 N.L. .lid AM ' 3.57 3.9C Mon MM: 1,00 N.L. MONY F 7.00 7.65 /SB Fd 9.96 N.L. Aut Ben 6,44 7.0( /IF Fb 6.10 6.59 MIF Glh 2.51 2.71 Mutualof Omaha: Amer I1.UI1.4I Grwlh 3.47 3.77 Incom 7.13 7.75 /ut Shrs 16.37 N.L. /ut Trsl 1.74 N.L. NEA Mul 6.68 .. Jatl ind 6.80 N.L. Nat Secur Ser: Balan 6.40 6.99 Bond 3.92 4.28 Divid 2.82 3.0E Grwth 3.96 4.35 Pt Slk 4.94 5.40 Incom 3.91 4.27 Stock 5.42 5.93 NE Lite Fund: Equif 11.7412.78 Grwth 6.24 6.78 Incom 13.9414.07 ·Side 9.7510.60 Neuw Cet 4,17 N.L Neuw Fd '6.29 N.L New Per 11.0212.04 New Wld -8.41 9.19 Newton 8.97 9.80 lichls Fd 8:34 N.L. Joreast 12.99 N.L Omega 6.29 6.41 One wms 10.88 N.L. ONeitl Fd 10.31 N.L. Opperrtieimer Fd: Oppen 4.71 5.15 OPP Mo 9.63 . AIM 6.45 7.05 Time 3.6J 3.98 OTC Sec 8.29 9.01 'aram M 5.18 5.66 'aul Rvr 4.53 4.95 J egas Fd 2.88 3 16 Penn So 5.26 N.L Penn Mu 1.15 N.L Phila j.70 5.15 'hoe Cap 6.79 7.42 Pilgrim Grp: Pilg FS 9.09 9.47 Pilg Fd 5.05 5.52 Mag C 2:30 N.L Mag In 7.27 7.95 Pine St 3.27 N.L. Pioneer Fund: Fund 9.21 10.07 II 7.34 8.02 Plan Inv 8.65 9,40 Pligrth 8.38 9.16 Plitrnd J.95 5.41 Price Funds: Grwth 7.75 N.L. Incom 9.39 N.L N Era 8.29 N.L N Horii 4.91 N.L J ro Fund 4.28 N.L Prov Gth 5.59 6.11 3 r u SIP 6.40 6.99 Putnam Funds: Conv 9.77 9.58 Equit 5.97 6.53 Georg 9.9210.84 Grwth 7.35 8.03 trcom 6.93 7.57 Invest S 67 6 ? Vista 6.«! 7.01 VOyag 6.77 7.40 Reserve 1.00 N.L Revere J,« 4.4 STS aiec Eat *5.56 6.08 Satec Gth 4.20 4.59 Scudder Funds: In) Inv 11.07 N.L. Sped 16.31 N.L Balan 11.53 N.L. Com SI 6.53 N.L. Man Rs 10.03 N.-L. bd Levr 3.85 4.32 ecuritv Funds: Equty 2.45 3.68 Invest 5.00 5.48 Ultra 4.58 502 Selected Fund: -SOI Am 5 38 N L Sel OPP 6.23 'N.L. Sel ,5pl 10.36 N.L. Sent 'Gth 666 724 Sentr? F 9 IV 999 Shareholders Gt) Cmsth 3.05 3.J3 Entrp 3.95 4.32 Flet Fd 3.27 3,57 Harbr 6.40 6.99 Legal 5.09 5.5i Pace 6.12 6,69 hearson Funds Apprc 12.8514.04 Incom 15.1016i50 invest 7 0 * 7 6 9 Sherm D 11 5 N L Side Fd 6.53 N.L. igma Funds Capit 4 S3 537 Invest 7.27. 7.9S Trust 6.31 690 Vent 4.77. 5.21 SB Eqty 739 NL SB lGr 8 3 2 NL SoGen Int 8.9J 9,36 w Invs 5.33 5'.76 Swtn Gt ' 3.60 3,89 over Inv 8.41 9.21 Spectra F 2.84- N.L-. SP IntD U6:N:L. State BondGr Com F 3,97 3.35 Div Fd 3.48 3.dO Prog P 2.87 3.14 StFrm 'Gt 3.J3 N.L. SFrm In 7.39 N.L. Stale SI 30.1130.47 Steadman Funds- Am Ind 2.08 N.L. Asso F .91N;L. Invest .97"N-L'. Ocean 5.82 'NtL. Stein Roe : Fcfs: ·"" Balan 13.7i NiL. Cap 0 5.73-N.U. Stock 9.20 N.L Grwth 4.?5 4.66 Incom 656 7,19 Kemp io.J9 ir:os Sumit 5.43 J.95 Tech '4.75 5.21' Survey F -6.65 7,37 Temp Gt unavail Temp Inv 1,000 N.L. Trns Cap 6.08 6.61 frav Eq 7.58 8.31 Tuctr Hed 8.63 N.L TwnC Gt 1.77 N.L. TwnC tnc 3.07 N.L. Twen Fiv 4.25 N.L. USAA Gl .6.10 N.L , US GovSe 9.49 9.63... USLIFE Funds: Apex 3.65 2.90 . Balan 6.59 7.31 ' ComSt 9,1710.03. Unit Mut 5.90 6.45 Jmfund unavail Union Svc Grp: Broad 6.85 9.67 Nat Inv 4.60 5.03 i U Cap 6.01 6.57 Union 10.2611.21. United Funds: - - - Accm 4.6t 5.08 Bond 6.63 7.27 Con Gr 6.53 7.16 · Con Inc 7.12 7.80 Incom 8.57 9.39 Scien 4.2« 4.69 Vang 3.69 404 Unit Svcs 3.95 N.L Value Line Fd: Vat U 4.13 4.53 Incom 3.43 3.76 Lev Grt 4.44 4.87 SPI- Sit 2.12 2.32 Vance Sanders: . Invest 5.36 5,86 Comm 4.94 5.40 Spec) 4.53 4.94 Vandrbt - 2.33 2.55 Vantg T N - 4.61 :. .. Var In P 2.65 l.tQ'- Viking 4.09 N.L.,, WallSI G 4.3B 4,79 ·* Wash M 9.4710.35' Wemg En 7.12 N.L*. Wellingtn Group: Explr 12.8414.03 · 'vest S.36 5.W-- Morg 7.16 7.83,. Trust 7.23 7.90 Wellsl 10.11 11.05 Welltn 7.96 8.70 West B 9.19-IO.tki Wmdr 5.74 6.37 West (nd 1.65 1.81" WeiH Grt 4.97 S.«," WiSC Fd 3,82 4 17 · Ziegler 7.54 8.21 ., NL.- No load-(sales Charge) - .,, · . P-E (Mi) Hiih u* one ci.i. si'iis ·! "» !£ H^ f£X; · Wilcol.JO 4 6 } mi 18 ' i! WolvrW.05« 4 3*-, ji, y~~ * ' ·VoodsCp .a 4 56 Pt 7H jNi , ' JjOlwtnl.M l »« 11^ 1|'A U ^ - t A i ffllilr '!? ,1'kiV'lst'^ Wyly Corp ,. ; ji^ j t .j j ( '' ' · * X-Y-Z- ·;· : -. Yaleifrid j lb A " 1C - I * ' ·'/ Yn«Di.SOa 1 4 11 iS )J», ,· i-J · Za/rcCorp '3 || 4 ^ 4 1 1 ^ 4 ^ * ' IurnlM.ll i j; s ^ ^ JJj- '» SALES twi '10 \\t' { ' ··'·'·' '"'W,)* 1)71 (ft dllj p ' jU'ol'lM

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free