Independent from Long Beach, California on May 21, 1957 · Page 17
Get access to this page with a Free Trial

Independent from Long Beach, California · Page 17

Publication:
Location:
Long Beach, California
Issue Date:
Tuesday, May 21, 1957
Page:
Page 17
Start Free Trial
Cancel

NEW YORK STOCK EXCHANGE TRANSACTIONS Monday's Closing Prices AblioU L 21) AUO y,iid. lo l Xcf 1*1 27 ACK Will 47 Acm. »|l 11 Ail.ni. Kx 14 . Ad.III. UIU I Adilra.ao i 1 A d m i r a l 14 do |I ,211 114 Ald.u · 1 lull Ail., Cp 154 « C 00 P' P' ,341 135 4llr L, HU 3a 4)311 Alllwl Al P 43 AlllM L'h 43 AIM«U "Irl 7 Ho Pi 1 A l l i i Ch«l (1 du j,r 1 Alpn« F O 14 AlmLM uw 41 Alco« 14 Ai»«IU«pt .1(1 'oji Cli.r 1 Cull Caff 4 Cull till. 34 Con'Etictrfl li! ill Con £l.clri Con food, . Cull U.. Ill 4 Con found i Con N Q . I 1} S L'.in Kit HI i on. Pow 20 Cont.lnir '27 Cunt H.k di M- « « I K - 51 34),_ Am A l r l l n 122 Am IUk,r 3 -do lit «.pu Am ilk Not, 4 Am lloacti M Ainllr nlio. 27 do rt a Am B'i P.r 36 Arn riil»il u Am C'nll 04 UO pi I Ani Chain 1 Am Culurty 3 Alii Crya 8 1 'ill t'yan 10O Am 3 4i»;-- t; nv Am t.nk. Am feurup 3 ^ Am fcitHirl 13 Am * f' I'w h Aiu naalUl H Ant Ilardvr 13 Am Haw Hfl il ] Am Hutu, I'd b 1 - Am lea Lf ,20 Am jr.ll 3 Am Idv 7 Am WAFrty 4O Am M i h A U f. Aln ll.UI Ml llO I'F I.Bll Am 1.1 Pd 1 Am Motor, 2'' Am N (I., in Am N.w. IS . Am Optical 11 Am 1'oU.o 10 Am Kail 04 ilo til 3.1)0 1 Am H fla, ft . Am H..HIII 2 Am KM 111 ,:0 .tin Hin.lt '11 , ilo i7 3.30 Am ¥*T ° 4H 1 Am loo 24 .,lo 1I l.2o 1 Am Vl.ro.. W An. W Hal 4 do pi ,io do 2 pi I Conl 0*4 8 Cont In. 1. it Mot « it lilt 20 Coop III.! COWP mvi Cuvi. l(n| i v :u|w HII' ', 11 Corn Pd ' l u Corn.ll D 4 CornlDI III 41 Cowlan t',t «H Coly Ino 31 Cuty Intl · t:rah, Co EM ':rm of \Vh 2 :raacipt Cp 4!, Irown Cork 12 Jrown £.1) 33 do r' I 10 Crue nil 237 IH 1.80 Cub Am Bug a Cud.hy I'k 2u CunM Pr,M i Cuhn l)rui 2 Curll. 1'ub 45 do 1 60 pf 1 do pr li| ( Curll.. Wr 47 A ' 3 11 Bllz' do |if .10 Hud B.r II li -· ,e, iq i lull a «?!.- S 28 -- H, CtllUt H -H «T| 4 M«4 l.oa Cp 35 M' lav,.a Sir . CS Dayalrom 141 US llayt l'*L 1 4«M Hoc* IlM 14 10', J»r, 1.1 31U tin pf .. y vit, P.I.UIKI 5 IT, IM I AW 4 171, ),! I'*l. 4 MH, Kit A i r jllam A l k 14 M U bl.iil Mat 1* 82',4. i ilo Jit 1 3 l £ -- pla T Mot 91 V . 1 H + ' bl.Kil Hlr I l t i 1)1. 4J H..I 14 4 I S ' l l l v t o \V.y H 1 1 U -- I atvhu Iliir 3 daliu I'w v II i-.nt . sn II Pw 12 ndlill I'*L, 3 IDduat hay 2A Ini Itinil « Inl.n4 Hll n In.plr Coi 17 Ihl.rcliain r) .nlBtll Met 97 937 Inl I I . f v «3 3fltJ do Iii ..0 1471, ntllrit.iA. nt Mlnar nl Nlca nl I'.cx '"'-l''.".^ -j'pf Int ftno. Inl Hllvar 37'.-» 6 a S* S BOS .7 13 VI, ·311 n4s+Ti UIU ' M nun u« ob Park Run i J.is-- 14 lot, ~ Fallno inn I'winly Cu4l 24 Inl T,l*Tll 4» 3o%-- i Int Utll 23 HSU + 1 nianlUfltr 1 33 -- ' blir.l I'w 44 I3S-- ' nt.rrVp. 10 Jilt,-- i low. Ill O 4 3111,-[al t?rk Coal A la Ckl lin 44 (··nlii T nn T pt 1.311 do l.f I I'.nn Mix inn T.x do pi . ,nniy.JG Hinniu.il I Colt 23 23 _ Pillar 17 pS 1 ,*do pf T ,ttd MV.-4-1 Pli.lpa O 31 6HK + '·lilta Kl 14 4oS + do pi in Hi* rui tl Phil * "hllco I'hlllp Llot 14 H i m J o n 3 j'lilll I'll 111 I'.ll.bf Mill. 2 o I'/ 60 Plixr Air, 1 1'lln.r U..W Ig 21 Vw -- ««-- t. . . _ .. _ I'll roh. * r :i hi I'oka erpf 1 Pll Con Co.I in 4|i.--I 'ok. evpr 1 . .. Jon Co.1 1» I'll rtW pi JO 14* ~--. *, 111 M i t a l l j i - - - · " lacub. 25 BI l,lf L k li IH 3MV a) Taa 14 04 Jur.ni Man io IM' ItMin 4 Julia 1 7a k lonaiAU 60 n41 Ho pi 1.40 I»H 13S-- H l2.-- S ?.'!·- V [ra,l Ind Drawry. [ l u n h l l l 33 49M-- % 3 10« -- (, t 46K-- V, f »»..+ « r .. 30'.+ H ' Ktlur ll./ 23 41JJ-- JJ K.iin.fuu II 111-- (, K t r n C M 1 4 I Kirr IteUt* do pf Kty-lon* 8 i l i u b nii llhd flit. :oii|*f» ..urvflU Kr.«M, Hi lt Kr«H, Nil 7 Kri»hl«r 1 KrpjwT _ fl 90 HjSi»! 30; -- · !,k« Dl.-- u I» -- H iis+ £ 3!?- S I'll Plat. U 73 oK + 9 Ml Her ft D 6 «U_ 111 BIMI 24 Ji-i-- nft pf A. ,10 77 . Pit * W Vl « J7 _^ Pill.Ion Co 13 7711 + 1 do pr 3 lll?i; + l Plytn OH ·** 9 Jsij^l Poor * CM U J7S -- I'otom Rl IVK 2 1 U -Pro,l*a 17 4t -Pub Hv Colo 3 4N ^ do pf .41 27 H. Pub »« tnd II ,fS + do pf ,10 7«'i -- llhllcklnd a fl4j...... nn pf ,}o .44;^. i ·naRiIPAL T ?o»l-- putlmin Ifl 4Hlt_^, _ ,10 I M Vl Ilo 1 pf ilo 2 I'l Anio W»C ,2» Bfi i '31', f 35«-- 1 A i f t u Oil 3 Arnica till «0 Arrnif'ck I* do pf ,10 Arimld Con 1 ·krlloorn 1} Arvm Tn4 I A,III Oil 4» ilo pf 3 A...I b a t ilo PI .30 ,,.* Inr 3 Ali'nlion IB 1 ! ilo pf 42 · A l l Clly El 3 do Pf .20 All C.I Un. 14 All II"nn 1"3 . d. p(_ .211 ilo'pf 1 ' 13 A t u a IMP o ·Au.l Men 1 Aulom Caul 10 ·Avr« Mis 174 l do pf I . 4I-- us-- s do 4 4 pf 3 103t;+ * do 31, pf I Mil, 4- t Pit? Ll 30 a«S im'o riir 3 141, + , K»|l. P 7 Ka.t A i r U 20 kaat ll*r l» lo pld Jo Kut Cp 2ft llalt U*n .7 lialt « UH 66 .do pf It - V.Af { !· 13 ll ll.rMr Oil 'll.rkar Hr' H.UillWk lurun C« ll.at Fda . s st i B. .ur.it 1- (*·:·, mo In*. i|l**ch Aim 24 , .Mcli L »Slf » . i«M ll»u» 1 ' i*ll Air* V , UH .ft How 47 Mikd.* AV l«i«l Fin 33 d. Pf wl 8 liairu.t 141* i..i * Co a ,a.t Kd. 3 · i..iwall · ,,UI klMl 110 ·]lli,IO» H » Inc. 0 1M 1 jllr." *aW T 1IU.IUS Alf 904 Hunt) Alum 2H HonAinl U .10 liuml air. » I. of tloA 3 lurdin 6 lori Warn 2J ..-jjai"*! J Iran Alrw I Iritis Braa, 11 »l... UI 10 'lln.a.ABt I' Bk'y L Ila. - 4 llrwn A H « 2 .litrno 1411 o ~ in n.U, 34 :aiya Fl. 17 ·y Krla S 111 Co III 10 nil pf «U 1 .Jtul FuCa, · 3 BuU.ril U liuiova W l l u i l InH d^4 Vi Pt TturroUKln llu.ll T.rni llutt. Cop I3S+ ··W«31 K . l o n U f f Kdl. B ( o t f KkooPd K l . l H I o p N 1 K I A t i l o L 19 Kl A Will tl Kl Nlor U.t A K l f l n W.Uh 18 - itlott !« do pr i.iu do cv pf H SI I'.anNO " di H rmtr Kl Ktnir Hut Y.mp U Kl £nn Jolm do pf RqullVla, Krl. UK C»na M Kv«r.harp :x-Call-O l l Ur · 1 !«Sfe« J 11^. ' "":a a? 37S* U d« t,r Jiy Tulip JJ-iT .......... 10 15 -- i, lo t; ------14 »'t ---20 I Ind U K k h Alr 20 *a«l 32 AnallC,in 43 31H + W xn. 8 4JU II !«U do Pf ,Jt) 1 1 4 -- 1 )n,(,lLI ]3 33 + U do pill , 2 1114 «;..^.... do pf ,60 121 4-1 [AUIIY OAK 17 2*iU--. U Lou A Naati 1] 714 4- ^ Now.nat.iii 2^ 2o T l 4-1 . Luk.na Ml 221 1lOS-14 HCA ciopr Tlannn It.ylM.t ll.ynnl.r II.HIV.o Ttaylh.rn It..v,.nr llill.nMf HapiihAv HiriutiPtet n.nuf,»ii Kav.r.i: It.xDruf n.ylnri Itlvn.lit dn pf n.VToriB dn pf d n p f mi*«niNff RhrtHc.i.n MchndOll ni.n.ii'.p H l l t i r To !toin«nt llohFllltnn IlorhHAH H,^kN|.|. ni'limlU o pf P.nhr Alra Honnon RovDnlch IlnmlMrll nnh.rfld R ~tr"3«Tir=: « 70S* 14 35 Jfl(i + 3 ^7 * 1» 2 « H » 4^ 5 11%-- t: »l 21 ij,.,. . K flH* i ?«'; + ' 13 2711-4. m«i + 2»'i+t J« S « -- H ^. + .. U M .li5iS 8«li--1 Falrb alor Kalrchi; . Valardo fl fal.lafr Bf K.n.lMl Kawlck Kl r.p lla- no pf Fid U Hlr K.rro CP Klbra Pap ;ibr. P pf 'iriri AT L Illrol is + H ·jjii* S unn^r »U*TJ B?= i; 32',* «, 2SV.- V. . 30 10 30 .20 in] . . _ J/' 4 34V-- ; M.ck Tr« 20 7»C-- i ·lacy 10 32 -do pf ,l (.11; Ma.lc. fh.f .1 ii M.MUI. Cup w 71% ^ 1 Uaiin.vox 1, 40^.4- Ualiall H 7 nC 4- M.nd,] llro, 1 6 -- 1 II.nh Blltrl I Uannlnl 37 klai.. oil 12 Marathon 22 .larch C.le 4 M.lln. Mid 11 c.rq C»ra 7 M.r.ti 'l*14 n M.rlla Co A7 Martin C« M ll.wnll. I Ha.t«r Kl i 94 :»£+ I Ma, U Blr 13 S«i{-- ' U.ytas . 7 2v + I UiCall a loU-- | ale(,rory Rlf 4 13W UcUraw fxl » 45S-- ' M c u r a w l l ] 4«4. I U«lnfpoiiA 3 m,-- I 1 al.id Cp do 4 W pf ,3l FU I'ow do rt n. -- · «s±li 42 S-- H 4.S-- S 3JS-- S jS+.« (13 l'»t, 13 oon X.lr 11 ood lcb · .. do lif ,30 131 --3 rord ilot ftH Koran* Dalr l f l I Wh.l 13« Kr.nrl. H 1 Prank ntr a Fr«4it Hu| a Vruah Tt. 117 _do pf .20 -- SfcTt 3«~ 2ft --1 fjfcjj 15S- S' .711 49- U 20 d--j. M -r S am--is P=r 4«H :: ~Vi H^i3 Oar Wood 6 Oa.dnar I) I I , I U l l . l t J Oan Am Inil 2 4)an Ace«til A dan Am Im 13 do pf .30 n,n Am Oil fl llan Am Tr 7 O.n Ilak B U4I l.'.bl, 2* do 1 pf .30 'j 1? -- . On Of pf .30 13 o.* Contraei »-;* c a a i± iS*=Tr *.'**-' llin Jivnajn AT Iran Klao .» ll.o Hn.o A ( W n Kda IH Oil, Initru 7 Uan Ulll. 1« (HI,-- tj !»%· H 44 U + U M.-- i! U -- t, Can , ,lo pf I M 112 - . J'Jn I'.o 30 3i1,-- Vi ,1'annon Mvl 2 oo ^ .I'apitalAIrl 7 23V-- .('artiurun 13 41S-- I .!·/ 1'hll 21 31S + 'faro FAI. 'l7 20 '+ ' l'ar|i«n Htl 6 «V4V + ,t'-rn.r Cp 15 o»Vi + , do pf 3.4X1 40 _ v Carr A dan 3 22Vi + CaM Jl 4)1 1. M ,, UO 2 pf .SS 6H4- * do Jl pf .TO IM ,, 'r.l.r Tl.. U H U » · 410 pf 1 fa. A.ulr 1 ·r.» Piir 1»» 4-.o i Mid o iu I'.n 111 Pf* C I'm KH NJ 7 «·.!. * HW 41 .r.n VI HUI 3 ti'.nl Ind H r.r da I'M » 4'«rt-l»ld 31 .C...n. Air J ^'ha1 Oolh II .(ti.ln Itali *1 Chlrnpl'ap » .Ir. pf l.no O.miJInrMI 31 Thaar* Vlt H -k.r Cab 14 rh^-k.r C rh.mwav ' do pi 1.70 1IOU._., °'d n . p?*" " ? · · · ~ ! ^ t io pr O,n Out --, _ ll.n p C.m 21 u»n Prn III do pf 1.40 O.n I'uli BY ti3 O.n Pub Ut 21 ll.n it' OH 33 O.n Itcalty 3 (l.ii Il.fru II O.n Nho« a O.n fill Call 2 Uin Tal 7» . d o _ r t W194I1 17/44--,.. 2 malv Hnoi do pf H,re.lit Bt f c l . r e k 42 3 4 ^ * ^ do «T pf 2 114 11.ir CAB 14 20ft-- \ M.ita Ueh ft UO 4 - 1 14. t K4 pi .90 K « t 4 l - I I Miami Cop r, 43% + Uld H Ut 30 3 7 U + 4 14ldl 811 pit 1 4«S-- do pf ,10 133 -J Mldw oil la 36144- 1 Mln.r * O 2» SIS. Mpll Uon 111 Ha » V ill'l. Uol 10 16«4-- ' (tll-Sanf 12 RII.Hw.lpr .10 RtH.aPap BO'S 8,nDllt31 17 RannamoEl 3 RavArmi 4 3«1,+ H 19V{_ I, · 11,4 Ml.- H nliraRotb 128 Ur»il 1] do lif ,M Hli.ron8tl 31 Hn.au p i i Khali Oil 14 "lull Tr. 117 rlnall.r Uf I Nn.rat Am 23 rilfnod. il , l Hlinmooi 2 Hlnclalr 44 Hk.llr Oil 111 Hmllti AO n Hrnlth Our Hmllh lxU Hoconr Hol.r Air, Ho Am (1*P HoCar MU .. «40 P K BUS » »u C.I K1 23 ^oiitlirn Co M Huu H Ou VI hou P.. 47 40U It/ 2. Hw.it la · 74 4|i.rton Cp 4 4p.. ClMr4 4) 1p*h K.ll 24 17 114 lu.l tl .4(1 . 1.1 ' 17 do pf ,20 Rqu.ra O 33 Id Ul.uJ 4 do pf 1.10 Hid Cull IM 7 Hid Jl»t: 19 Mtd Oil Cal Km Kid Oil Ind o Ht,l oil til 212 Hid Oil Ob 1 du pf 1 ·Id Hr Eq 11 man War 28 t a u f f Cli 10 Hlirclil Ur 4 Htarl Drur 2u l.v.ni J 1' 37 ll.w War 17 III H4I' 1 Ink, Van C ft 4. ...IT ': B^: 1 S 3»S-- J l INS 47 BUS* io )««;- IV 111, 410 J3S,,._ - saC-- noij-- 24S-4- 4ft + 44 U * $7; '«=: 57.» '-·· » 3 »~ 63 S-- V nit,' no 14 , w-* ..ftu B*J 8 4 I H -- ( 2 i«- llfc 7MS + nrRjr 3i« 2t*V-- V io pfd A 'i 2.IS---- In 1 ntH h 35',*- V nih Bis) 4 71.4+ V i4h Hn 3 7', + n D c«l 3.10 lf.7,i -f; _jr4riOf Hll 7 24 U-- ., ulri*r P«p (t a? 1 ,--· ^ witt * :? io -isu-*- v yl» Rl Pd U 3».-- ' (hiuid U 12S* aileott 5 tmeo Air 1ft · U u t O B f 1 ·nn «;_p I I ·«i Co A3 *x () }'ro4 4| tx I) Hul *5 ·x In§ 31 do pfcl 2 IK P I. Tr 3 IM uiu :^ t*t-on do | 12 TMilcli 01 ·lu i-fri !.· Fiilr tivrmoid f*0 p(l1 .?!) Ihnmp Prt 19 0 IS + S o 41 jr.f (1 2IS.. mk A n.ar 14 101S + 1 olKlo Kil 12 I3! rana Co 10 4S -- '·" W A I I r.«nMrn*r £1 runiu* A W 4 * W Cont 44 pf 2 Tr. 1 UN ll pr 4 - C.n 21 drill. 2 c»»ch 1I drill. 2 wlo c»»ch 5 X L 0 1 I 3 7 E*Z* te* ? 5iE t«"4- 4 U 'nJarwoo.1 » ' i i AibAFI 2 n Pair CP 34 3 n Carbld. 40 1" fh.tn 3 2 30 3 .20 S n EIM do 3!( 711 4 do pr 'r V.I ir »a (Hda | Uat Cli/ 4)0 \tiii pf ] lui -- )i US aSo . iBfiTT; ££;"'»· 2 8"1_? I'uSfS* 1 ,. 'jliTfe nllUy.iCh 13 7 ^ + g Inll Cl O»l . 32U-- C ' m i K n i A l / 76 II 4- C 'nil f r u i t Ha 4UU.. II Ila. Cp u 3«h-- da. 0 .... 1 ?, J 'ir ·WiWi J !S:. IH uorax ,»o 0044.. lUAi-orM III jafjr do pf .40 .3 _ UH Knuhl en 2» · ]\ew '57 High ffit by Stock Market ' NEW YORK Wl -- The stock UH liypiun. · · i l l l t l TM do |t UH Induit UH Yin.. UH Play 4i LH I'lyw.l do lit U UH ItUi, do 1,1 118 gr.0. JH Hra.ll U. rltMl * do pf UH Tob hlchly Irrccular look. It wa« a day of selective gains and Josses In most major divisions. Among pivotal Issues th The Associated Press average market had heavy going Monday of GO stocks rose 20 cents to as It nudged to another new $185.10, a new 1957 high. Hut 1957 high despite a taking of tho Industrial component was profits that cave the Hit a down to 10 cents and the rails inth. Wlf, TMI* H*r Jl, lt|T INDEPENDE range of galiu and losses was general average. 3» 4 « H -- S 1.10 14. -- ·* 19 31 «- .. 4 ti ,_:: 104 «»S -- ' J 144 I !?H- ! +1V. lull mkrd 17 13K-- ·".·' ...'» "1..+ do J pf _ . W.IID.D w at, llnl" 8y« a 40 7r8 InlvLf pf l.so 143 Jnly Plet 1 24 Utah P»l, 3 2«*l "an f4or fan 1U.I I 3 --,, Jp « 'art 41 HU|- fjB Ick Cham 10 'let CM Wk 11 la Can Co 4 do pf tl KltPw do rl ft ,10 104)1 pf 4.20 ,40 «7 pf 4.04 .10 81 In lly 17 no do wl 2 31 do pf ''.- « Ml) Ho pf 4 14N Ulc.n Mat 1 14 * « 4 2»'1 I4% -- 1» 'ard B.k « do pf .10 ard Ind 1 arn II PI, 7 ·rnu Lam 1* '·lb Qa, 1 ".inW.IP 14 k'auk.ih.M 11 'ayn. Pnm 11 '·folll fi, ... O*J 1 'ut Ind fl 10 ' Ky Coal 4 ' Plnn f.\ 47 -i»)i 4- *, do .pf ,40 100 ' V. Pulp 4» 41U 4- *M 'a.t A i r I, 3 a l i j ..t Anton 13 '.it M.ry IH '-- Pac 7 ...UnTfl 35 /.all A Ha IX r»lr Kl 10 'In,I Htl 11 do pf 1.30 'lilrl Corp 111 'hlla IHnt I 'hlla Mot 12 r h l t a Haw lo '11.01 Oil 14 ·IndKir lad 1 Inn Dlxla 8 671. + 311{-- ''S- S »«s-- 1«"I- 32li-- H « l t j -- i; Sft^ 21 U 2H 6J»4___- ·5*--«, 1JH4 » from fractions to around B point Toward tllo end of the neaslon ahlpbulldlni; s t o c k s spurted ahead, showlnc some wide cairn But there was not much In tho way of group activity aside from this. After the close, the New York Stock Exchange announced a de crease in tho "short position" to Its lowest since Feb. IS, showing n fewer number of shares goU short in the expectation ot a do cllnc. While this diminished the 'cushion" to soften a possible fall it was bearish news to that extent, but some Wall Street analysts did not record · the chance as too significant, 'THE FAItUBB of the steel operating rate to meet expectations last week and the reported downward trend In steel orders was a depressing factor, The continued inability of the rail average to match the stock market r i s e of the Industrials aroused doubt in the minds of somo financial observers as to tho outlook vuncc. for a furjhcr ad- wcro unchanged. The rise of 4C cents In the utilities to a new 1057 high for this group ac counted for tho advance in the i DOW JONES AVERAGES n^-i I . -- (7UralllM4 try t F. HuUo* Co.) ' ' . , · MONDAY ' ' , ''''" · · ' ' '. Cost,.. Chimes .'37High 'S7I/JW 30 Industrials 303.98 - ' + .38 . 303.98 . 434A 20 Un » s 147.96 '·', -f- .11 137.67 -' 13522 13 Utilities 74JSO ?.'-, 4. J2 : ' 74,30 V .£133 C3Stochs 176.70-"+ .20 ' 176.70 161.71 JK-i , Iuo : A m K l ^ t r o n Aiiivr.o" 1 * ll.iullnl a.«l JlatikllnOll It'll li.rk.rlir ^IH) The Dow-Jones Industrial average, however. Inched ahcatl by .38 to n new 1037 high of 505.98 and Standard Poor's Index of 5W) stocks rose .12 to a new 1957 high of 47.27. OF 1.1H4 Issues traded, Rains outnumbered losses by 474 to 422, There were C7 new 1957 ilghs and 23 new lows, , V o 1 u m c totaled 2,300,000 shares compared with 2,D10,OOC on Friday. Of the 15 most active stocks, 11 rose, 3 fell and one was unchanged. The most active stock was iethlehem Steel, unchanged at on 33,700 shares, Second vas Boeing, up ',4 at 51 on 29,. 300 shares. Third WHS Sunray Oil off ',., at 28U on 24,900 hares, Olln Mathleson, up !'· t 559i, and Crucible Steel, up ',4 at 3-1 % followed. , . On the American Stock Kx- hango prices were Irregular M^rp^i "B,; ·totaled 030,000 shares Kll «» N o s'oo ; Pacific Coast Exchange^ ·il* C/ AJUOCIATKIJ PRt» , P.ePit p"r*rpf ,'·.'· * 21 at --t 1,44 *j*4 J^ si^JJ. IH ""loo Itw 2oo .1041 iuo 300 til: U*ar»C.m · tu 2o IIVJ4. H I'M, f K Li M u i i S -- 4l ' Ml, » U a l ( | « . «{ MIS- M » B ' n^t $2 a aa s«ri ·41, ioU- M~* « ..a.a Champlln 'llw compared with 1,130,00 on Frl ay. Investment Funds AbtrdMrtPunil AllilmltkdFund AmHtaainciiBH.i Amilutuill-d Bid AiktH] 1.7* Orlhtngloit 11 d» pf ,2i »1^» SltJ 224 32S+ if 43ii_;;. 7 S » U, *"H-- *i · »,?__ .7 X V Y Z '.I. A Tnw 17 2» + C n»«t K»T , iimn--iv hv.t H hr » 2 « U -- '· nth IU4 30 I I I 4- V II.KH itai tod.T ^ ?,^rin,rKii ravloua d.r · · 2.5in,0fii aal .(o , 2 . 7 I K . 1 7 * onlh .to / ·' 2.fi5n.7n , , rl ««t 1.MIM70 AaalluiihnKUA b.Ht dlUKd 3^75 lu.HKlr.vlil I l i n l HondlnTrAm 2U.72 ItMlunKund* 1*1.35 32,6U . .... 13.32 Canadu.rir'4 CanadlanFd 14.IJ4 ill. 5» CaplUIV.ntur !b3 C.nturrSlirn 1 23.J1 *:otiBlr, ¥ .,tTr i CwnWInv.UIrt ar .in wo y.ar n. 1 to til lo i5 lo d . i dati J03.7lo.im4 dal« 244.4AM7D [ala 2fll.31A.3fll Over the G)unter Securities INSUKANCS RTnl'Ka iNMittANru BT]ICK» A " A.tn. Mr. .f Jl. _7: .lopf S lnnAOnl Innl'.L, Ml..lonl),r 4iM MlHlUyf 21 MoKTpf 3 Uul'acA 42 Hn.?4*!sopl Mo)ud Mon.rchU MonianCh llonllltll Jlpnll-w K\.nl»f.tlrJ Mont.rOII MonlWarA MooraU, Houall Motor IM Aatn. 1,11. 202 JIO Am in. riwrx i Amar r)ur,tr 1 FWnaf Hid Uf, j Conn ll.n 71 Cont A..ur l i t Cont Caiuilty t Klrimn'. I'd C 'mn .IniNwrh a rnd.r,' Ini Co 2 ··nkllri UI. Ill -jn H.-Ini 5 llini Call. , 3 Illolx A K ; 1 It Am.rlc.n 3 lanov.i Fir, 3 artford Fir, 18 3tt oma In. Ija Ina 1 _ln. Nat _. . laryland Ca, la,, nondlng Irch. A 111.1 l.ll Klra ' L. 'orlh ftlv,r S4V 37U ·a, Kmpi. In, Jjj? foi; Jaa_ Mulual ^H ^SjJ .10 HI',-1 1»S -a 22S -- 4» 3S\ A 24.1, 449 ____ 21U4- 33 --1 37S -231,- 15 442 __ MolorWhnl a 31 S ___ Motorola 13 4 7 t i 4 - ilutlLr Mr 4 SO 4. M u n i l n i w M u r p h y Murr M,» 13 Murray Cp lo r . » r l r o 1 S1H» Sn% + 4J -1 N 1 i -,-nl *K 111 1 C h M B i ' -- Pa 34 .. ,| 0 I'l II Clil * NW !H . ,'o ft J» rin P"«uT 1» I'M 111*1'. 41 cm V cub J ciiifk rot a C l l , , , l . r 1D4 Cln U*B A " d. PI 1.10 Tin Hll riT H"«« ntiM HV. I'tly InvMt - I ' l l . - 1'm.l - C l t v Hlr ' , d. I'l ^lark . M 1 4»i ,« vr W H » 1'S »r w :±» .IN., nl 111 10 4j; + ('!.» * Pll .60 aa _ "VI..tl. 21 I'llmax " ·- .8*- rcin,tt p*. i 40^ + u ; o. pf f .SO 12» -- 1U (·TMa (»la 7 I1IH44. C "(·ol, l'.lm SI 43i; 4- J 4'fnll A Atk » 1 4 S + J, Volo PAIr 4 1 3'H,+ I, ·H-'oi Brd A - dt H 13 . -fn, (|a. HI .4VI 1'tcl 4 ^I'ni r.rh 7 t I'lilAH Oh El 41 ·.»"!. Km » TAml I'rad l Ton.1 Uol. II): " - rood, N».| COM unit li tit... c an Iv Ul.nl S do t .CO Oray, Rob II It li Ir Hi. 1. l| No P.p 4 01 No Ilr 13 II W..t a II IIMK. I I I . 13 llMlif TAD 4 4Jr.rloi4rMl 43 llrt fl .211 - - ... Orum Air, 45 2* -- luanl t,u| 1 lull MkS 4 '"if p'l Vi *l ~H" 'lal Alrlin f a t Aulo r Nat Avlat Nat 111,0 do pf · Nat ran Nat ra.h H 12 Nat my U 4 N . t r v l d 11 N.t I»lry Vn N.I 1)1.till 147 Nat'ni,! 0 17 Nat tlxii 20 Nat Llnvn B 4 Nat M.I H N.t rhr. U, 5 H , + 1« 17 1 30 :H ,SO IMS- IH ' 1^.-- 3H,.., ' N.t HtMl N.t Huppl; IJfi- ? ·3 -- ' 24 -- iS"±^ s*,r n't HIS. .!ii: . 40 !iTi. H c l,,j tor * fc?| B87.t Hall Prtnl 14 2 i C ,.. lallltiUIU'B 14 H -- li II.mil Uat 2 2 y J » - . ' 4 ilaio Pap '.D 31 +1 a i b W.Ik 2 14 -- H do wl I ilu-- Z .ill, h.y I 3tju_ V ,,.,,, Cp 14 4 J S 4 . C ar.liw rb 1 2o], -- (, orlhrop w.HAlrll Norwich Ph art HAU avlnd .Ind 1» Ina ·r.ul Uo4 I l.r, Pdr SI Uuab i;iw 3 do pi 1 II.Ml 18 ll.w Robin. 7 _ . .... ll.ydin Ch S 14H (To c» lit ,t» K 4 U 4 - H "Illon Ihl 23 2|t.J TM 12 - - ' ippir 3t lal T.a 9 lal Th.. 27 lal 118 It.d l at Vul rib 41 aloma, (A ·wherry 3 N.wmont* 1» 12» "' + NY Aiilitk 12 -;«H- NY Onual 714 -" NY ThAHL, 411 N Y N H A I I . i t 1 ««!_ 45H-- j»5- iS B r i 7 il,+ v. *1».=T. N Y H h l p t M l 2.211 SI .HI 2 7 3 :i 134 3K, + 2 « i , -1 W + 34 4- V 3»«l 8"!,+ ' a.n,_ s 73U-- 811,4. ."!.-- W NYHI.IIaifl M» M I'W do pf do pf Man *hr NoiicoCh N u r l A W . i t N o A i n A . ._ Mn,a.t fall M 231^ , Nor N Uu * M S * Ho pf ,311 HM; + lor Po» 4S 431,+ orBtaPW 1:1 I 7 S 4 - Pwp[ .Ml Ml,_ u n*, .' 251,-- tl u _ C 2«'(-- Jlilo fjdla Hi S3 ~. i« do pt .10 112.;-- C do pr I.IHI nut,--lfl ·sis ?;. E H j. h 7 i. I^T,'.: Uk!« N il.a » Win Mltb. 247 - , ilo pf 1 1171,-I- Ollr.r 4T» 11 li 4. dopf ,1u 311. E1«T III imh Mar » )w.n. On. A4 Uw,n,lll (J, «-._ _ '; ______ In. UM II lllt.4- 82 AOH A0« ^tand Acell 6tt Tlll.llrTr NY 2111 Tr.v.lvr. In. H5I, OH KM * ur 71K Drl 1,1 (· In. 3oC u .ltcli»l,r 29 ANTRIIX BANKH .nk.r, Trti.t ov i... M.nh.t D7H iCorn KichHk 47 . .mllllNll rhl S3U 17 W r . t N B k C h l 31J S'lil Ptr.t NUtyllk n3 04 , Tni,l i«u 0u ? nut 32i 34 Truit 40t, 43U U K H T K H N HAMKM Am,r tr. HP 34 jau HA, NTASA 33 37 Pkiifraltl. f.t 37'I ** 1^ CallfBk, CI1NII, Crockr-AtikloN 27" Klr,tNT*lT BO JO rinj w«(,rii 31 Till, Ini.Trit 2S'i fl". .1*T£,. LA 4llS (2 AnU 2» if B" I n n A T r , L A 4o£ 4 4 Val Nil. Phocn 27'{ 2tH I ' H K I KH1IKII ANI1 ' 4'IIMMON HTOCHM AlphallalaKU I7'i II Am Klpriil 33 S 37 H Arilcn Farm, '13H 14U ,,., J«l{ 3» Am Harl.tl. 47« 64IS _ , Am. 1'lr.K'on 30 32ti Mla.1041 Appll I\. Anp.1 Corp 48H 47S orrlMil-Kitin 1114 . ruld, I ID wild or I BU ArrowhdPUrW' 10S in Prod, 424 i«rofl, Joa. 6U Uirkihlr. II.in HV, »! .1 Cal. IntarlTal. 11V, 12 Cal.OragPowir 33 U ' 351 Cal. Pac. Ulll. 2«C 31 C.I.W.Iar Kir 4111, 43 Cal.WalarAT.l 20S 21 Canad Hup. Oil 21 2 J l CII.ld.Clllti l.% 4 U ' Coca-Col. I,A 21^. ...,- Collln.lt..lloU 23 2J Cololntiroaa 71U 7D! Col'XJIIvUu 21 ra 23i 17 .7 ^ do pfd Cona. Fr,1. Con.l. ItockPr DaUaarvCohlU 1244 13 i)*lill T.ylorO J M U 201 illlMy, Wall 2'C 23' l)o..kln Prod 3H 4 Ducom M.I.I. 2 24 [un A Ur.d.t 2H / 3ol Flrat UMIonCp 6111 (7; Fluor Corp 2 I U 23' O.I K.rvK. 23U 25 G.n Control, 21 i, 231 4J.nT.ICal 4 ri 17!» , !»' HnT,l 6% ixl ifti! 20( llaiipar 2S 31 in W.it rin IIH, 43 irlnnill Corp 12o(, 12H) lull Inl.rG.I 12 IV iamlll Corp [H i t lur.t Puna pi 17 1i iTcon Uf| " 3H 'dial Cam.nl n7U [nt.rilal. ink 21', do pi ll ntir.t.t* Krig av nlrat. Ml Frl 12S lorK.tiNn Staal l i Kalalr HtMl 94 do pf - 9ii K a r U b dall c_ Intky Ullli \lni Hnx Prod 1 u ln«,bi. Cot oil Ik, ;wlkMlV^cka li jixl.r. Krr*Clk 17 ·aniandorf Ilk 20*4 lo pf 214 Athl.ll. Clb 33 3«-I ,A Tr.n.ll Lni 17s. JsS IIkrnlor.1 b', I I ' 4 ..^coCorp 12' " I.cmlll.n Pit «V 1 II Hallorr 4»( farkat Baikal ] B L Marlln Hckwill 1« V L WIlMb HI. I.5 !$ 13« UK M"I ]ft ' US «t, au Nail Propel Norrt* 1 -SB. 20 U Irv'a'.S , JKv«rnlrwtnH 13. B l DIvldandKhar. 2.74 It.rfu.Kuml · H.71 5.23 r:3"fyVl nd Pub ·Alrrnotlv. U.rcury TV ·a. Inl.rmt E - J^l I ··rmanant, C,m '.trol.n. Uu J ^h.oatroD ·.ndl.ton Tot ] lymoutri Ilbr ol.rold 1! Til. *ort.mth R!Ml 17Mj t.llCoofArn 3i ·M lUdlKtlon S jbR.rCoNU 19U- f*unx Corn HMlondoTII. ^.pub Huprlr KldMut ~ " f, inJ.riMuP Kundm.ntlln O..lndu.lKd O.nlnv,.tor,T Automob Aviation · Bulldlna . ra north fh.mtcal ' Cnmfltork KlKtronlcl IB.10 77,5( 12.27 ».73 111.21 K.IH ltt.115 300 10.65 _ _ S.70 177.4. 1ID.2H 7.23 7,49 . a. II 10,73 «,73 17,of 13.014 7.31 . 11.711 7.M 10.10 12.11 Ml 1.1.11 12.RI4 11.23 ' K u l l v A d m Inouitilch In.tllond .I.rchand Mlnlnx Pilrol llllllund I t l t r l q u i p mi A.kcd (l.?/ C.77 V.« 74 U.ll 7.73 . ».4 K.45 h.hl Ill.3:t 11.3. u.n] V.4 12.I.H 11.11 1'.53 2.7« 7.04 h.44 10.6 Toliacco · 4.H7 Ullllllai a.1,4 niiardlanMut 17.414 llamlltonllc? 4 . 3 7 HaydockKd 2 4 4 1 HamlltonlldA ·Hi £}« 4.34 .'. ncom.KoundP 2.67 2.S1 Ineoirt.KdBo.l H.20 )4.4Ji ItillltllahkFd 10,32 Koundr'und 1C),SI UrowlhKnd 1 1 , 7 0 i ncom.Fund 7.10 n.urrunil )J.'»I II. 2» ll.H 1 W . "orTrUo.(on 10.7-4 l.ll.r.orri'u.P' A.K3 'ohn.tonMul 21.81 . 17.21 IMlT 1.73 ' . II. HI 14.37 10.34 1S.«'t "-;" bk-rfd «.I3 n.7I .. d il.l 11.7 JftlnsnirrHkT S.fll «Omi.SiTHa 44.11 !J«n«nKun4 A u t n R.M Kl«rtrl« .,! «3 (.·nli.du.rt, 4.0, 1 , Mtlal n.SS J'«p«r 3.1*4 Patrol : M 0P«K.4tI 2.tf4 Trin» 3.,;^ M«nhatlMFi1 7 , l t iMaiilnvfiTr I*!.! 1 :) MA.lnvurtlt I I . M M i i l U i l l n v K d U.'KI) M u t u d l H . t a r . i ]t| M u l u . i l T r u i t .1.41 N f c l M ' l i . V ' . l t J t r , 1H.23 NullIr.vt.tor. ju.ii. HaUn ]f.M J!«n«l u.Ji Jl» 4.JI I'rtffitlc 7,w« Jncorn* A t Htixk JH.39 uruwlh « ( M NtwtnHldrd 9U.20 S V i ' a u n . l C 3A.2A NCKishar.i tt,M ,, HwipiMHMiir 14.04 16,3» fkontfrKund 22.75 15.IW "ric4j.TlKlrth 32,77 lhjlnamO*oP 12.04 Helnc*Nu«-l»-P 12.44 Helr.c*Nij.-l»-F 12.44 13.62 HtM.ilfrI-Mr.iri ftj.fti tS.75 37 'i' io. tl M.22 22...H ItMti 33.1» 14.11 13.62 d»hvPtik irlnU'r *fr riiiiiiiw to,, i»i: I**- iQ*:.. ^SrSSf 1 - P ^i,' 1 IS*' ffl»- ninrd.-jHl IT.Ml 'M K S.aJ .ity » . --..-, J-inl'v KurdMfit Kof«ml)air Fri-lfnt'ma J«nAmOil1* l*nlyiiaiH ( l o n K x p l u r (t*niloioti U«nll d rnw 4M; 49 ll-» 371 100 u t ;?" fl ' 41H» 43^ V)0 43 flSUU 18 "* I JII.+- h Uft^ TM.. - H H.HI l«.nl_3/u ( 29Ji + 5?i:x .-^ 3 . H + «! I 5 ? MS Hnw«H.Hinii _OII.4) A nucofly-Uob HX^alV^l HCalO. pfA HoC.lr'.t l*oyi)i*rnCo Houltil'.a HoulliHwr "'o^r do Ohio It.nlyW.r* ^uoray T'Kluirs . T.xiion dopf "ranaamir rncontu t. 'winti'.nt ln(;ii(.-.l hP.o do lif Wa.IC.II. Hhar.a I 2 4 . M ·C*ot itMtl. i ± . . » h JJS 4t K* «2f|!if I? H i?i*r» s* S«s? «!!.«!}==: aa siM ·, Gtrus Market .iK 1 1-.* 1 """*' Uuod«y of*iig-», Itmoi... ·ts4 fftMfnMt Pht«l UftChalMfwHt, _U. ft. 3 or b*U*r WMtM if» }*?, Jl!V£ - _.Ul.iU,|. ii« ,uhf H«di Cocci. . ». Arii ctiu count 3i' ul 13-39. I oartt , I.IHI: 27. 3.M.TS: 12. 3 UO-loV I.W.7I: 4Ki J.J5.M; h .lt; . '40i i.Ta: V l r m. Vir et« «· aVfaVirV 4X «· qSJ Wt J,a: !·»·· CIM 2Ti 4.«f: j2« i.jj: I5« i.ftd- IIM 2.ra-3 (Wi ««« a.fiti-TJf M. 3,iK}._ :.v indim Itivtr .14'bit 4«« » M ; Ma 9 2 3 . 4,t i."U: T]. T.ft-tT.lU; n!i4trlnlU 1T»«» K«nCUy LlhMeN.lll bi)*t in*t 2n.1 10-t 20't HcuUdtrPt*; a^.34 34.31 21.ft] 21.52 HaUftfHjAmHi. 9.1-t H . H I HhtrHiHtTr I I , « 7 12. Tl H m i t l K K i l n H f H , M 15.AV Ho w«« tin vent 1^.27 ].'),41 12.7* H.tm it 3s.7i 41.2V .... Kd Hd.ftO ^i JMi 1 i n K l n v F d F l K H l n · M I r i v r i t M J M A U O ) ; ''""tMytnl ·NordnCfp 3'too * «,,; n.f J n l t A r c u m P i l 11.m irFrl 1 J 5 4 |J.«7 OIliO 23.2S 2S.21 ».en I'-MIl U . I S 1 l . H i H HI 'K: ·.o* 3 lit I2.?i 'OMMnirt ««wi : VcanlcOll 1700 Ihlnnil 100 IIIAF^lt.l'f lii^l PflAKLNipf 100 raclnduil !'»l P.U| 100 IS 44- 4. !i i| ,S ! -~tf «u 3»u-.i!; 4 3oS + i. 440 M +1 2.* "'*·-- 170 170 ^Tld 4?5 $£* " i 5s;,: it ao%--. i/ vi'! «· ' .uppiMi »^ 10. « 7.V7.00; Alll .14 bu M i -10 mark,!. Orinfi.--Ex choir, er hiltir--r.lrf ou N.vil. cm coupt r" lojw .Id k. iu U..2.:. 1.IA; I ?»-M.L.«"oJ" IOOM ..ti ._al,. 2.M.71: al.ii; nt .n4 fiw | :oaclt Vly t lu,:-l»M* 4, 00- I.W. UMM J3V30.- I.Tr-4.00, . .* tin* IM4 Htm kilt Orowcri lti«. ·uclloa m. rti.il rmll* r* hither jntdluTM lo Nip 40i; .Til, IX 3?-2 d»-- 60« J -- . ; . k M . J ' H l ; lofl* i , « , : Ho, i « i ; 3.24: 114.1 5 3 7 . Chofeo. .MeoM r -ftd if)7; «· 1.1!. ; TBi J.3U Ml . 134 Mt. . J* S tt,rt VhitihiillF'1 VUconilnKd 17U 1«H !t.Xrtw*il Mftt ItylOutFtlNf Phopplni Big I I S Hl,nl4r Corp if S flUrraPiif[ WT 23'4 HoriifWi.t*r 14 k loNDVAlUPoW Ifl i Union nn 3i HptiKu* CnK 7H Htalij Kiplr.n l i t ; H l r l m r K ^ H l r i 4I Hlu«rl Co ?3-4 PutirliOiiM.rv 104 H u b r b n Hropn* 17% 8umm«riQyro 3% ins 13s ' n n . n t h ·.l.enmpirtlnc '·nnrl..Trn. .«t:,lnTr.n, ., Hi. Tin. .lIIINmn.l hmpinKlhfll. Thr..f4INalo.f Thrifty UrUf 2JS 23S 2oU H INS 444 S|U 4% 37S !7H 244 21 it |o)f B 18% hrlftr Jmt /*_ 'im*iMirror ' 24 so 'opp Ind H«i ; 9 rn-O«iP1i« 191! si '(trtlon (}·· 35i4 3n Jp^vNTjOOOFI 1IO.S l|4t "**" ji5^ £114 , 134 JUhHoOII ^ ]B^ Livestock CHICAGO CHIC A oo tm--Dutth.r hou and 10* w»i» «i*..jy to lUuni Mobut,/, la tion.i Intuiic*! prlc** w*» ·· mud* 4MDtlJ tllghil/. Hvvcral lull of N». 1 ttf 1 IM lo 3.3 pound bulei.-r» toiit *. ft top *»( 111.,OK L*il*r loitt of mUwd ctsul* 3w) lo bw lwuii4 .kuw* brtuil)t (It...5 lo J14-.6 fllMtt w«r» tlruDI tu frU c.ntsl biilur, 11*1 ftti lUo w*r« itrODf to iw c«nli up. Cow* w.r,i ·t.ftdy lo 24 oali lilgJur, ·nd ottwr clacH* w«r« lull/ ilMdy. / lo*d» of low io MV*»K* prtint ftMl brouiht I.4.BQ to I27.UU. the lop. A iMd o( «horn v*-poun4 larub« with No, 1 MlU brought |...T(i. ( U H l l A i -- llogi «1,60J; clHdr to ilronf on bulch.rti and mowt\ )n*t.inc*ii »· ;ll ·· 25 hlghir; No. 2*9 lH-2if5 lit kul.ntn l«.^i-ii,..,5; Mvtrtl lou lu.uu; No. 2-3 2W-2O lb. IH.UO.IN.W: No. .-3 ·fW-aSU lb 17.60-11.W)j roo-lly 3 SHK-ali) lb 17.(-0.17,60; f.w |ol« No 3 buiohtn (o 330 lb duwn to Ifl.DOi AH.WI 1..^ '·tut 1B.OOO; ei'vo 300; iU«ri · htiftri ttroni to bu hiijhtr; Mft-i ·!·« lo 26 hlgtiir, othir (!···«* (ullr *l*»d. , bulk cholM iilttri 23,1X1-21.60: lugli «· ,a\rvd brtm* 34,£0-2fl,WI; low lu ·vatriiM prki) aft.O^V.tXX)' high cholc* ·ml |irlla« htlfir* 34.uO'3l,60; f hotel h»if*r« 21.CO*i.J.(WJ) row* li.oO-lfi.bo; uri and cutt«M ll.o()*l4.0U; bulU 0-1 J,BO; goo4 AIM! thole* ^ v«al*ri »urhl« No. 'nCmpnlaird mratBwiy :i mratBwiy 11 U arr.n Bra. i ASU a.hN.ta.. ll 3 V.bar nhwrl. 4S «U l5 .trnPriclr. l.ard Wl. fulMConiOokl 1« l 3S a i u J5 ^ 3g . «0 ]« A'l is 1U 4 American '' Stock Exchange By A»«xlilH Pnn m lOOi La,' Monday's Closing Prices -/V-. Aemt l'i« A«Mi Bilb * A.rMWQf-th . ' Air w ln4 , . A)«M P-t 4 AI Hike. AIM ^ lll*xi Con Am Mi rue Am J'.lfof A, K*H Ahtirun M LnU A K Oil "* Ark 1^ usf Atmtl TlUb A " All Cst U Cu n»n«r «ti k ·' UH B*V- r Unum Htl f^- Uajt '1'fpr . ' * ir Am yil ·. I rown Hub ru« Fiuckfy* Cp ·urk U l l l .urrtii. X| , urry tii* ,· r AC Ruh*p ,," klf * Kd · I Kl Hw · · IV O*O ' ' · mph 4't.ib · n HO P*. , dn A t ) UU ' *"., Jn Mir-B 1^1 rof rf ·new Nit nil o bid .'nxi ·n kaXpior hl.F C Mnf * lirwl 1f lub Al IM " o*«l 4! Oil. inn-iir Cont n Mint jn ]toil ook Pi * V ' urnuc 1M oro In« rejol* P«l v 1 ,* ow Coll »w n o m ill Am OU nit All Hm , ub Vwti oil mpii-r Ihv t Ordr I ,! ;i u 3» I I I I ' . n til, HI l.S 14 I W 7", 17 an'. 1.1 2i', · n 1 . 4 411, 101 41, 2 71, !1 17H 4 111 Jl ' 2 SI 7 ' 4J 7 1? 111. .11 111 122 17 I'l in'. ^ ! 8 33 'i 141, ,ni: if ji'. ;2 2 $ *",*· 4'i IIS I V ,35 Dom HtlAC Dorr (Illv Drill * Eip| · Duka Pw ' UuUont Mb ' Duralor Du»l f t u l ' D y n i m A m Kl ll'itid.H Killilly Cp '- l:ur,k. I'p F.ctor, Max A Kalrch i:an Kargo nil. i Klrlni Tl«r · ' Ford Pan A Ford Ltd l l-ull,r. IJA O,n PI; lrwoM , · T Yil i ' h DI. B d(l.l1 Co. Oray Mtl L.k OAC llaicltln. llccla Xln ' Holl Oold , , llumbla O . Imp Ull In. N Am . Inl Pitrol Irvlni Air CIl Jupll.r Olll K a l w r iDd Odd. . . Klnm r I.t l Kirk Mineral, Ki.m D Sir. KropB r al Bll U ·' Jlkcy Kd - [,. Tuurn ** M. Und McDi.n Aln · ilcK.« " , liad John · ^.n.KO · lt.N.bl irnr, M l r h (III T · " .lid fl I«t ^In Cp Can. *.- ilolybd.? lu.kl P Rlhi ' rat AU IHh at 11,11 II 1 3;H I.t Tram ' ;-' 1 4V I l l U n KIM . 1 1 3V, 4 Srlt D Oil ' IOS 5J I Kni T * T 3.40 tltl n 11 Clock a rt Salai In 100, jJ IdMa II 411 t; J zim j j N H.» « Aril 7 N.w Pk Mni 23 No Cdn Oil. . « No...I Alrll 4 u O^lanl, oil 'S allj r Okailln Oil* H«o C-l Ltd Pinraaitt {·( Hrint.r. oil · 7 112 111 Prai, Mil Am '. IM Waym con." H.m Arm. RfM.fvvlt p · ROJ..I on W.n A»n ny.t * H.y Slnnh-p'./" d-uiiiii mi · Hhal l)ar.ll - ...I OU A TM«a i«,r 1I( P,nn Oil . »td Oil °K, Hid Park ' . TTiom '*' Rlarr.lt rn r nt.rl Pr« p Hut. T«ol ·,' T«rnnlco rrt.w Hhrrr '. rhlnkol rn n.h n..i . f.kl.n oil ' Tnn. Km rrt Cont wt r v 1* A II 2 3 41i..p 1,000; l.mb. 2a low ·a ataldyi .horn lar.b, _ II 27.7; choir, aprln. lamha ,4 lb b4J; ihora alauftitar ,waa 4,00*I.So. IjnH ANflKLKN -X)a A N I l U L K a 1^ (P8MN)--Call! 4700; ataara alow, .laady; cowl mod,i ' activa, ataady: lltlla dona u a and f.4*)ari; hfffh llandard an " " · " ~ " It, Grain Market CHICAOO (,T*--Whtat, torn iiMf nit« Utur* tar«r* Iilih.r imMt of |li» 41m* n Hi* Dourd uf Irtd* todm/ on bitv- 1C ai**OCi*.*d Wldl UbfelVOfftOl* WI*|Q r In tin -jimIn 1*11. Wli.it rfi|'l«-1 l«l t*Hv«rr. Cunt ndv th* beat b*c*i4*« of profit kn««j In th« Mty Qc*! raon tlua If Ih» W|nte)f Wh«l( -TOP I tht hirvoit. T|,* Moliturn i icurn pliintln^, TlHi ~ sKiin* w«il.n*ji .n rtliUnt iro.ip«K(iv* o ·oylxtni. lr{ B fcu Kiin* w«il.n«ji .n rtliUnt toy- trite. · on tha btlltf that Botn* m*y b* HBALL fcuy IS.K. 1 ,)*!} IW, n*w alvU wh«*t ehanfM to i up, J u i r |208»i. rorn to IS tlllhcr. Hftr I I - 31-11- 31 K . ti] U la Vi hUI,«i. tir fiHU.58, U 1 hl hundr,4 pound, luwn ll.iwtct - HIIKAT (Ourfl -- Oncn HUh ,ly TM 2:0. 2!i9, apt. -- 2 . I I H 2 . I 2 S "·: 2.15S .2.19!, WHEAT I N K W i -- u l y 2.C9S · Pt, ,._ 2.124 X*. . »f 15 f « n t 3 Uiy |1.1.32. Cloaa , M»», 2.us 2.US mode wild any Itnatllt loll drwH 2.10't atandfttd ·old; rommarclftl to 1H.0) ounf typa cowa 1*).oO; utility and corn. n,rcTal 14.fii)'18.0; bulk u t i l i t y 14.7)). 10.2ft' cann.ra apd eutl.rf 11.00*14.00; IndivMu.l h.ity llnlitaln bull. IX.00; u t i l i t y .nd eommircl.l r.nti bulli I.BO'IT.UO: ho i.li. .tock.r. or faw1.ri. CaHaa JOOi about .Uadf: wal«lltl ·bov* 300 lb wi.k u fiO low.r; chole. v,al,r. 23,I)O'2I.OO; Kood .nd rholu. 91X1.400 lb 23.00.22.N1; mlxad Di.dlum and aoed ll.htwtlcbt atockcr ti,ll,n ·nil bull. 21.(HI. lion, ftoo: barrow, .nd tllti 21 hlfhir. ton to tilfn.r! No 210 IK burrow, .nd (lit. 21 . . lU.lltr No. 2-9 1K-250 lb 20.23' 1111. don. M KIWI. gllMD 79, UDKIId, '5oo- . 2.21% 2.27S lTuO; mfx«d -15; ___ , 2.24S ..... . 2.371, I.AR1V-.. luly -- la.AS I 12. M Hlpt, , _ 12.7A ' 12.II\ ct. __13.«S 12.63 Butter, Eggs, Poultry LOS Annnxn, MAY it BlrTTEl . .. - · ' ! · Prlc. !· r,t.H.r4rt- Orad. AA CUad. A arad. B M ?n°« """ UOT WhAUaal. pn«l.--R.I.I b.twl«Q local datl.r, C.MI lnclud«l L»ri M«dlum email llln. ^Ot AA 22**32'l 2 « ' , l / 7 ( l ' 4 24 02H1 rrlaa« In ruiaJI KI.N. Qr.a. AA 3«H«Y»T ar.tli A 7u M IB · 4 41 « 4 23 2 ",', : . nt .414 ·-·:.»: II $ 11. ,,7 S rl com Jn.xc.ll _.. T n l t Alr« Pd ' Inlt Rho. I 8 Foil B ' t l a h Id Hn» Vallh.m W.I iv.nb * K n . f p dt I'M 'm* ircW Woodliy Pit Wrlrhl II BIINDH Appal riP JI4.7I1 !.*¥' MJ 4 IMA , n .11 »7 li Hl't, f.l Fxl 31 «.1 i 4J2V TIITAI, 8TfHK HAI.ICI1 i ·nday N^n.nwi ,har.i Y.nr .go 749.11.1 .h.r.l TnTM. BON II MI,F« Today .-.-. i 40,oHil Y,.r «4io ,. ^...ttoi.noo K«. Urn uVllum -_ 3«HO31H To 4Niuum.r. in c. rton. l^r., alwllur. Bm.ll r.d. AA ....... 4i4«i7i7 4 l * i 4 « -ran. A ........... 3 7 n h n 3atf43 83 V 37 mix noui, »4w5fi Livr 1'iai.THv iluttcr 4tw,ilt)o; chw... 107,imn; ,| ( i, t,7CO; dru.id lxullry.i U4,oM. (Barlaf pnm »l rryar. . JOW17 174921 H« ll.i na. II t-p». .11 w.lmu tlar w»- --- 1.3" uly _ 1.3a'i «Pt. _ 1.331. I.27S 1.30V, . 2.12', 2.IHT, 2.17(4 2 . 1 I S 2.1A1, . Mar. . ... OATS-May ___ ,« ' lly _ . ,««·; Hlpt. ,_ .iws lift. __ .711!, Mar. ___ .72% IIVE- May --- I . I H V i July . _ _ I . I H S Hapl. . -- I.21V; DM ....... 1.2AV 1.3.1'. 1.2SS 1.30 H 2.17 1 31 1.3JS 1.341, 1.27U ' 1..H', . Ihi jnotiit nomi Is VODKA M IM IOC Piool. Dill. Iron i»ln. II,. riirn tnlrnollFli.(Dir.olH4iiblilii},Hirtl«d,Cwii. Why Not Have Your Own Investment Account? It'i iimpl« m.n« 10 iip«n raw own account--with . taulijitl liil Inftttnunt. Wiih It, you will benefit from .11 tin E. P. Hutioa ladlitici ud Htrkct which prorld* r»u with' tb*" kind ot financial jnformjiio* thit un be ol help la planrrtdf Tour inicilmrno wiMlgr. Whf not Hixi for our booltlet which telli how to become to. Inrntor «nd how Mcu/irr uinuoiiMU are htndled (. p. HMMI * c_.a»r atr_ E.F.HUTTONCOMPMY Ma^km N» f irt |i M t lMa*a4t.' .IKrr LJaa'Mf Swurlty an4) dMn.tflt Fuhi«| _ 14 Ollioi tllfHHBa.1 .UK - · lit l.n ln«atw.r 4Mh J, C*llf, · Hi T.Jf7» , .72S . 1 . 2 1 % 1.1J-, . 1.2HJ 1.23 uly '·pt. Noy, .n ^_ 2.34S 2.39'J 2.35U l.M'i 9.34',, . J.J3S 2.2DS I2.M 12.42 I3.7S IS.US' 12.6U 12.43 ·«·· - ^ . 12.20 JAHIf (1RAIV CHICAnO i^--No wh.,1, com Nn 1 · How l,3Vi.!.3)S, No. 3 1-35H.1 Sb'. Io. 1 1.33H, oat. No. 1 h.avy mix.;! 77«1, No, 1 h«vy whit. 7H«i, No. 1 Whit. 7 2 4 , aoylxnni No. 1 yillow track t.tlon Illlnon 2 . 2 H H , jlw-^'oo ""' ·"'···'« 1 ·o* ll "n "4.1: cholc. 42 Years Service to Investors PHONE OR WRITE.,. J.A.HOGLECo. Members New York Stock Exchange other Principal Exchingn* 147 EAST FIRST STREET · LONS BEACH, CALIFORNIA " ' NCARBY OrriCCJ IN In Anj.l.i, Rmrty Hint, MxitMt iix) ton Wataj'-'- i Int trill an Your lnytitm.nl! BUY BROADWAY BONDS lniMd by 1 FIRST SOUTHERN f . BAPTIST CHURCH ' 5440 ORANGE GA 2.8027 Unto th« ».mill *f th. C»r»*r4h flvna CommlMl,m.r .1 C.llf4)ci,l4i with Iho Sank .1 Amwlii M Ih. d.r»4l. t*ry w f4V4f Iff lh« ilrtkliq fw4^ Imf W wndac (Miflrw4ll4Mi. Coll l»4w.M 10 ». m. m*t 4 *. m, I* »IOO, J1JO w ICONSTIIWED^ V ? ' ' , . · ,.·;. · i. ' . ·* new laxative discovery un-locks bowel blocks ; without gag, bloat or gripe " · Constipation Is eaustd br : aetlrataa normal colonla. what doctors call a "thrlftr' rtdezas. So effective that- It * colon, A "thrifty" colon Is one * nlltlru «»en chronic constl^' that, instaad of ratalnlne ' patlon overnight, COWNAID la ,' rnolstur* as It should, d«s th* ' y.t (o smooth, so irentli It h»i · opposltel robs th8 colon of io ' ' -- ' much moisture that its eon- tents become dehydrated, o been proved aafe even for; women In the most critical itagu of pregnancy. I. ' SUPERIOR TO OLD STYLK. - ao shrunken that they fall to . bulk, salt or drug laxative*, 1 ; excite or stimulate the urge ' COLONAID neither KBITS, bloat* to purgo that propels and «x- dry that they block the bowel: · nor ·rrlpes; does not Interfere) * .'· with your absorption of vIU-~ · food' ' H; *]U · 'ATTENTION EMPLOYERS! -HV W. d*r. happy la onn«u"t. aponlnf of full/ .qulpp.d ·die,I al I 247a Am.ftcon Avunut, Long B.aeh, whtr* wt an rjtartd fa efftr I an .mplaym.nl lirvlc. bnad .nough In icapa la tupply y«u with I abla p.nonn,! In all (l.ldl.'Alio, our olfle.t art rjtilgn.d far your I u. In Inl.rvliwlng, If you ear. la ula Ih.m. I H.avy ntwtpap«r odv.rllitng, pl.nly of pr.mlit ptomolton, plm an I ·ailly occ.lltbl* location, 4nould .nabta ui lo h.tp yoti tfftetlvily I with any or all p.rinnn.l ptabl.mi, ' If w, con b. .( Hrvlito, pi,ol, .ontocl our ·fflco. Wo ihall w.lcomo | any and all Inqulll... , , , . .- , - , ,, MARY : O BRIEN SMPLOYMENT AGINCY ;. 247i AMIRICAN AVINUI -- lONft 1IACH, CALIFORNIA . OUrfl.M 7^SS7 -- TIIIPHONII -- OArfl.ld 7-0111 y pels vraste from your body. 'J irn n c r i i M NHHMAI Hrril " mln * « nd * TO REGAIN HORMAI, HECU. nutrients' and in i , · ·nii*v twin thlnm el-el Ttttft^ Mi* .1 ion -· ( eftuu ill ' UIH1TT two iniliKl »m 4neco4MVK ·--».. jij _«* ****** sary.frsr.thedry,ahrunken ' **·' "°' ""« content, at your colon which now block your bowel must b. , re.molitened. Suend, bulk ·' to ayr-n-ivT^-H STIMULATI it ''", and ao excite Its mustlee to · Ictlonl' tr.normSl5.-I S .'.H?TM! "" r "»« «·«»· w ,; purge. , . · AM), nr ALLLAXATmS,onlr COLONAID. the amailnr new · laxative discovery posaetsee i price, only 8843 for the ecortorn-c COLON AID'S great nwuturiting :, leal 60 tablet package, brlnaej' capacity plat COLONAID'B . you positive relief .t less thai. .. itretth-itimulating bulk that ' 2o per tablet. · · · * » TM , . - . htl Whether ent or chron-L J4t whatever your degree of' , eon ,tlp»tlon, get COLON AID, la. easy-to-take tablet form-ai- any drutr counter, today! The£

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free