Independent from Long Beach, California on May 18, 1957 · Page 22
Get access to this page with a Free Trial

Independent from Long Beach, California · Page 22

Publication:
Location:
Long Beach, California
Issue Date:
Saturday, May 18, 1957
Page:
Page 22
Start Free Trial
Cancel

All.l I. lit 10 AII.II 1ml I Ainxi Co M Alllrt UIIU I ani, Aiiiad. Hi" * «;·-- AIII. ci.il si as', 4 AI»O* r c 4 a«'«-- . Alum U 7 I M V 41 do wl « 4S«,-- .AJ«»a · *Am.a I. pi . AJn«fad« I 'Am Al Cb 't Am Alrlin *4 do |I 4 ' Am Bak.r 3 Am Bk Nol. 10 · Am Hoen SB · Am Br Bho* It da pi 1 . Am Bd Par II A n ' l ' b l A A 31 _,, SO 4- V l ' -- 4K1.+ I. lm. + U ...... 5%-- ny Ail. (1/11 d. pi AJn l'y«n Am Pllllll · y\m Am 33 1 AmQa A fell 34 Am Hardw I 'Am Hlw I* I : Am Iny I ; _Ai» Ho Pd » AM Inll i Am N*Pdy M · .AJn MrhAU 4 . Am M.lal 23 . Am M.I Pd ft . Am Uol... 20 /Am N O.I 16 ' Am Ni«r. « Xni a H.I 3 Am flltlni II Ant Sh Hid .10 Am PmHI 31 Am 811 M 3D Am air. 4 12lfc- If.s'-T 1 } |0%4- I M S + 43'. 4" nfS-..~ «. · Ho pi 'it ·.d.-pi -if »t;- \, All . I'llygl o 2»'. » J. OlllV.'il.llu'rJ 4 5 * All KallB 113 Mll + 1 , . do pi .40 a« Alia! Cp 40 111,.--y.. AttTl'l-dr 4 1 ? i , » 'J AUto C.nl 1 S7'. 4- I. ATM. Mil '» I*. . .* »l 3 4»«,4. *| [·ornloi 01 33 rjft + 1 Co4ii.li P.I II* 24*1-- U CMy la. 1 tV. Coly loll , I 2 4 ( Cran* Co 31 31)4- Crm ol Wh 3 V»S- Cr««ol Cp J US.. Crown Own IB J4S- .« ttlv M 3i 11 " ...... tan* Op Jn 6l ·· ' J«»trom A 381.-- V J.JI C * 1, I 411 ....,-. do p( A \,M |u --1 l«ylc.ll Hull AM »» 40 Ml * HlKt 4 Wl I. * W 1 »l P * L I uiu Air Id ) J, R (I W j HI Mil i M «ll fP «« W VllolM 1 Him /(Ik H nm VUt t 34 do pi 1 Pla T XX » un« Kir 'i !· 0 R«4| 1ft · - , ....,-.. ,M |u --1 A t l V f c ------ « )«* ------i i L'« .... M Jo him* M l n ouii A)r« Mtr Cr. ;jii 47 i i d f III 70 __. Kod 34 .ton Mil 12 Mil pr It oil (paced the ad louei by the conservative mar- Vance which wai health) 1 enough ., llhlll TrnlP 121 PH-- Hhllltr Mr · WS to survive iotne ruthlem profit nd K (I Ml oduil H., J taking In the last half hour. Pivotal itoeki wound up with ni llyd KA l 31',+ 1 nl Mlnr 17 30S--,', ;, N,... "do'pT 'i IB! Ryi CAm 7 do pi ,11 Inl Bill 3 1 Inl Bho* ... a nl Bllv.r 1 Int T * T tl Int (nil B nlir..l Pw 4 nl.rlyp* 3 Iowa III a 2 Iowa 'PA I, J5 ·I Crk ro« 3 It. Ckl Bk 13 Jxitr tlcll · If L H M [lo pf John U«n _ nhn A* John 4 Ion.. A J, 122 do Pl .10 Iny Mil 33 25t-- s 37*^4. s (3 V- '' 1? fr-\ » 4 H + ~ H .«r, J KlIMy 111/14 »).+ 43JI + qo 2« 1I5S-- 1.1 44||-- S i: : 72 41^ K.yilu l m b » B :. elk 23 Koppar. Id do pi ,20 Korv.tl. 17 Kr*l|. BB 1 Kru. Hit ' · ro.hl.r I Kroi.r 3 ·Iliir 13 ._ D . «0 Phlla El 12 40 do fl ,KO 104 do pf , 1,30 103 do pf , .10 ftf do W 1,00 Bl PrillAHdl 4n " Phllro lu Philip Mof I pi.iii PU in P1ll.br MIIU 3 plpar Air* S PltmwBow 92 1» rorf 13 ,4O 1 H~ pTatiG 117 PltStrAB 24 Pll BI..I us-- s 4 3 % + PU ro piinw 27S-- » 7«£+ S \ 4 Plouih Hlym Oil Poor A ro l FolomKIPw 4 Proetftll 33 PubByColo 6, PubBvKta do pi do pi Publvlnd do pi do PI Publltk III! do J7H 30 1O 27 , 17 3DU-- ' I HI -_ ,10 77 ~ 17 » U -.10 nti.._] 1 TAI, 1:1 IHHJ + III! 30U 4 6 S 4 3 C J.H o*ii i am, 4, £ do pi I.]» J32 --1 Quik Bl Oil I 27!.-- PUI. in*d. (la. 4 MltubaiT 7 illlIhCAN 1» LahPorlU 12 UhValCoal 13 do 3 Pl 2 'HVaiRH 3 lim.n 16 Lcrn.r Btr XF (11.1. 30 J u l l c N A L 72 LIB * My » uu li( · ,60 Jly Tulip J 3 Jim Hill { * liin.l ' B ·J»V.» S 341.4- ·alt * Ob 3(1 fcarb.r Oil " . Bark.r Br F do pf ·alhlirVki 13 ^ 42H-- *4 B^onlt ftl BMkmnlnl aw 32 BMCh L, law* B I.II Air. U B.IIA1IOW 137 i.pdla AV 11. · §*.! FIB IB B.n|U.I lt3 "Ba.tw.ll U B.lll Bll 113 Uo pi 3 iBJI.low B b f i l . r k A l l 3 Bll.. m t 3 'fill.. KtV « Boalfit Air 3 h !* Bonn Alum 27 K nd Btr. 36 rdrn 4 BarB VMII XI , -do pi ,10 ·JlD. Kdl. · B TSof m M. A ao pi 4 JlranAlrw 13 uo" ?/··" | SlIM. A II 7 -Brl" My II B t l v U i l . i 3 ttrawn* B| 13 Brown Bh ft Brun B.U. la BiKkwia PL 441, 0 3 - 1 ." ·!. 4pl .20 · Jlurrauih. R BiMh Ttrm } Bull.r Br 17 Biltt. Cop S JJy.r. 4 4»s=n. Wl · SSI ft « MS 2,M,4 S 4lt!~ I 2H.4- ^ 2,1 ·; 4. W -- t IM. + r 70 M- TM ·HJ 4a|2 ,, 13I4-... 14 4 '. *«i- (4 , 2 S7 llfi..-,-. ' -Til Park 16 c.iii. 2ia« 14 · Calu A H 2ft .Camp Boup la Camp HUk 6 C.r, Dry t. in*,.... ' Cdn Par '00 .tat, 4 .fannon M 1 no^-' fapltal Air 31 33 ..-. Carborun 13 41,~ ar.y, Phil 16 31*..... 'Oara CA(I ,1)0 10H, + . Oar* PA I, 211 2 » , 4 S arnan Bll » *««,+ arrl.r Cp 1w 0M.-. , 'do pf ,70 " 'Carr * o.n ~ ' Ca». Jl da 3d pr a do pi 1.10 ] cl.t.r Tr 3O ·' .*do°*pf .40 1 Ho «v pf · . C.lal.» 3 Ca«*AjUlr I · O. riFdy 17 · 47.4 Oa ftr 3 .do pf 3 , C..n Hud Q 40 ·Chad Ikllt » ·rhaln B.II 3 ^fTiaaip Pap S Champ oil l* l?haiK. Vfl 3ft «'bM«.r Cak " ·Oj^-a in 13 ;o n 'on at wnt B, SflJ do pi l 31 Oi¥IP»Pa M 20. r»i% NW )* ORIAMW pf T .· Okt Paail T · »% + ' 331.-- I 43U4- ' 2ft --. I '.OhKk C41** J 13 TM.TT * -d* pf ,30 M U 4 eta till U lo ilg- , CllT flaaa. » 46 ^ Cltla. Bv. BB *1H-I dly In. 14 " Cllv Pr.4 } Cllv Mr I _ cj.St5f.uip n Jfsrzt: M M* I. Btop N j Aulo I, )r Bt.r B.I B .1, W.|,h B 1 Holt Ik rto «v Pl t 10 NO m do B 31 tn.r Kl m.r Had Und John do pi Kqult (I.. Kn. HH K v a n l Pd K.y.r.h.rp Kl-C.ll-*!-- 83 32'.-- V 1HI4-- -"H^- K.lnh K F.|.rdo H F.i.tlll B F.m fl* JS tuM4~. Bit 34 F.rro Cp j Flbr. Pap 3» do PI ,t» I Fkl P Flra B Flllli A la B Flltrnl 34 Pint N Blr 3 Flrlh Cpi I ilBlkola · 13 la Pw 6 do rt 101 Fla p*I, 13 Food Fair 6 Food Math ' J l do Pl ,20 Ford (lot 3ft 1'or.m Dalf 31 Po.IWIi.ll M Kr.iwu K 2 FrMpt Bill o ·"v^T" 1 .B 31 S- 2M.4- .' wl*±'l Bfcn li.bn.i Oambl. Ck do pi ( ilr"w"ood I oard II.B ' l.rr.lt ^ ...n A )nd a.n Ar«« n t 5-* OipContraet [l.n Prnam l.nrin'.n (l.n Fd. n.nlr»iru O.n Mill. do Pl O.nUotrl do pi ito pf ; : i CMnOUIAd 3 OinPC.m B O.n Pw IB do pi 1.6(1 (l.n PubSv 4« o,nPublH 40 (l.nRyBII .13 II.n lU.lly 3 l.nn.lraa 4 Urn Rho. · do Pl .?" (hn T.i »3 .n Tim* 3 in Tlr* *2 do pi .«" R F T »S"-- I I II 4- n 7 -- · 5 «3H In mm 4- JJI 4 3 S + ( i nm-- w : 1 «li 3 3» .. Pa. Cp 74 ...Mr Prod 9 l.tt (Hlnw 113 nuwiia 41 Ulmbal do pf OIlddID noodh«h 17 4- H 2»«-- t« 43« Jl 26(4-- V B 3«14"" B 4144. V 36 16 -f V loodvaar IB « l ' i + 'i OWld Bal 1 34 -- y !T.r*ACo 92 »1H-- * Irah Pall* IB 11.4. H (li.nby M IS irand Vn 16 titan C III 4* (Irani I nrava 1Kb * I N Ir Or B 94 t No Pap 7 18 I Ha Rr IB 43 (II Wait I B 31 do pi .40 133 .un HI, S " TAD 4 4 ! ariybouad am 4- 3Ht+ 1«S-- t do pi .M B3 -- S arum Alra 14* 3SH..~ lull MAO « aOH + . null oil (t 141 ji + 1 ami BI Ul l 3»C-- do Pl .»» »!%...-.,, H i all Prlal allltnuton amll Wai . do pf .10 B am Pap 4 irb Walk B do wl B l.rrll Mr S i| srr ·t.i JJH- t ««: ii S74- 1 88= J: f*J4-- i, »7-- * · I *«!?-- J Cp II 7 U ~ V arabaw.Ch 4 «- « .10 3 sj a*7 ,io in -- i4«4_;._ I.IKr .' Him* *rnT !l«t H.r. Mr d* pf l.rali CIM* i.w'nal | ·«!*» _ __ d* pf V.10 «}"--1J4 Hlllo* Hoi 16 liv-f K ir-aS!. it »;|-« l%, r ,o-««-« lolly Bu| 4 OHMlk »· kavxii oil I iooVw Bl «4 d* I* ,10 Hot.lCn An 411 J.I Ind, ·ockhd Air Loni f.l LI Lorlllard Lou H*H 814 4- 4«S + ?" * 33),4- M *J» k Tr. 14 M H MI4 do pf 1.0(1 M l Uad Bq Oar 3 V MailoCli.l 16 11 Marina Cop 2H 76 Mainavoa 12 40 Man.ll H 3 B Mand.lBraawl 6 ,, U U S ' MBnnln. Uaraa Ol . Marathon 10 2f* March Cal. 4 3D MirlM Mid 4 ]»' Mvrq C.m 1 331i ll.l.h FKld B 16 M . l t l n C o 42 40H Ma".V»;l " 14 2 K J May D IIr 11 3t do pf l.W) 7H tlaylai · 3 2««j MeCall 4i,. 1 1»1 McC.rd 3 27 , MeCrorr Blr 1 1.1 Ii Mrdl.w Kd A 4B M.flraw H 3 4»({ Mnr.| D A 6 I I S MtK.I * A 14 67i M..d Cp 8 3ftH M.lv Bhoa B 2HS do pi .40 81 M.reaol II ' "'" M.I Kd pf .10 Miami Con 10 . i l l d B I J t in Midi Knlrr I Uldl Bl| Pd i do pi ,70 M M w nil 13 Mln.r * Ch ?l Hpli Hon I t M|.l. Mol 10 Mpll A- Btli I Moll flPBBU 3 Minn M*U 3k do pf .lo Minn A- Oat 7 Mian PJtU · Hlnul. M I J HlHlon Cp ,1J Itllllon D.V Bl Ulu HIV F II 110 Kan T.I 3 do P 10 Mo Pa. A m MohaMO In 1' Monaich M 4onon RR A 1 do 8 3 Mona Ch T« doni I I I I t 6 dont Pw B MonlMallnl n Xli.nl.r Oil JM Mont Ward 4" Moot. M. o Morr.ll 14 Molor Pd A dolor Wh) 3 .lotorola IN .lu.ll.i Br 2 llurphy B Murray Cp 22 Itanro , h Hayb.it 2 Rayonl.r IA Kiy.O-Va* 7 llaylh.ob 17 Raadln. C* l Rial Bilk t il.til H Bll In R^v.i Br 8 Rllllb Bt · A H.ll.n HI I Rtpub A V 1ft (I.pun nil I1.V.M O R.vlon R.k Unix 'Urn M.t in »£.,.., 2« B« « i R.y Tob B 30 D6S4- Iim.ni Mf M m«-j.l Rhod.illn 37 Blrhll.ld Oil 11 ft VS-- ", 13 Rlu.l Pip Rlllir Co Roan Atn Rob Fulton 18 30*.--. i Ilorh (1A« d 2m. 4 l Itock Bpg 1* 2i()i*« l HohmAll 1.IUI 414 --4 RohrAIr* 1» 32U.._ Ronaon 20 101.4- ' Royil Dill l i t M 1 . -- ' Royal 11*8 41 »»',-- Rub*rold 2 3l»t,_ i Hupp.rt 1 a\-- ' (af.way Bt 3 S « B .4- !i do cv pi I !(»'(--I'l pi ,70 86% 4- ^4 B I . J o . U i d 4 3 37 4-3 H.Jarl^P } 31S Bt. I, B . n F 11 2 1 U * U fllH.lt P.p 1»« 36 +1S Bin Dl.no f! 7 JOli* H B.htamo El 3 3 f t % + H Bay Arm! 10 IKS .... Bfh.nl.r , ?'l 31144 H ,,nni 63 fl + S Bolar Aim B Am OAP H c.r f:*c H P RHU BO Oil Kd Boulh Co Ho Ind O to N Ou loll Pi. iwhllnj I tptn Cti.m 2 Ipirry Jtd '» Bpl.|ll I I i pf ,10 · ill Brud do Pl . Hid Coll P 14 ltd OAK 22 at nil cil «« u oil Ind M Mi Oil fl 212 Hid oil nh Itt _ nun W.r 3» Itirnll Ul 3 Hl.llll Ch 43 Bl.rl Dror 31 5JS-- 3114 4- M5.+ .- 2IS4- V, 31'4 4 l j f -- J. «.['+ *· n H*T. h .... . . ir Btlr»n. JP It.w W.r 10 III. BAT 1 Btoka VI) 4 Blon. * W 13 Btonr Bd 7 Btud Park 10ft Bun Chm 4 do pr *2o Bun Oil 3 lonlMam _; 1O lunray Itl do pf A B do 3 pi * B Bunilt HII B Bun.h Mh 14 BupOII Cil ,«0 1nl» -- 2 ~lup.r Pit B 2414-- " lulh.r Pap 4 31 4. BwlllACn IK 36*4 lylv KIPd 13 44 H~ lym Oould I 11U IB 1 ?--"'i i»: _ 14kTM «7 H _ 14 7ft ,-- " ii -- (4 7 1 .-- coll T 20% aulofr B n l j neo Air 4 IS', in Cp T 1141 .. CD .3 «»V « OPrd 43 461 ·K n Bui 114 « In. n do pi ' 3 I, PC*0 » , I»IT «r 3 137 n IIIII 14 «'(-. ilron 13 11)144- do pf 1 --· Th.lfh 01 H d o p f 1.3" 23',-- ' ."f*.* : Th. ia',4- 3IV + A3 4- lo pf .(0 41^-- S omp, JR 1 11J4+ }{ omp Pd I. M';-- U l.wat O A7 37 \-- H l.do Ed 10 US--.^ . trin."*''w'f M§~ if tl Cont 82 .1jl.--« S 'rua^Tra 7J §'[4^ [ do" p? 4 6«J--1[{ ·w'n CnVrh 3 J 1 !-- it ·XI. Oil if ii'j.........., 'n c.rlild, il IJI'i+1 1 ; 'n cr»m » 5214-n Elm IB *?S* 'i d o 3upf ,ISU 7 , 1 -- 4 n Oil Kl 3S »7'i-- V UH Induil 24 16U4- H UB IJn.. II 31 U-- ft On ft A r 14 231.-- S 0; hy.4 J 35"+ 5 4 7 U 4 - t. !«',-- ', 2o1 _ . M -- (. M -- I A 114 U* Rub do pi ..B Blio* UB Bmlll do pi UB 114.1 do pi UB Tob dn nl ,10 Unit iikyd · do pi ,:o Un rtlr 3 pf .1 Un Wallpa 2 Cy H 4f M Tb I _ . , . pi ,10 146 --] Unlv Pill. 2 2« _.. do pf ,**! avU + l Hah P*I, 7 2»'!» ras _., Norm 1.1 V«n H»l I I VthAd Cp 14 /·irt C BUR 31 rM«k num ). Vl«| Ch Wh T V» Tiro Ch 11 23 '· Elatpw 1ft 24 do pf ,4» 104' «* pr " ,in M do pf c ,10 80 Vlrpr RT 3 AO pr i 7ft -.;! Vule.n till · i pf I 3 14 10 1flt( dorf By. 2 W.lworth 6 VardBik 3 Wardlnd ' 1 WarnBPM It W.rnUm Id Wa.hUa. I I WalbWalP 1K Wauk.baK 1 . WavKml 1 o p , -- VV.Plllp 4 40H4.l W.H Air L 1 US-IV Auto I 1 1S V»l Miry 2* 7(1,» ( do 2 p( 1 «3%-- S W»t Pae !..( Un T 37 /..Iff A,Bk 33 Vh..1 Bll 5.1 do pi ,«0 Whirl Corp 43 dn pi I 'mi. Mot l.i W h i t . I." I do «y pf 1 Whrax OH 26 Wllion * Co 23 Wllion Jon 2 Windior Ind 2 wlnn PHI. ,« WIM Rl P IK WIM P ~ MH + IM;TM.,.. 32S* * .is-- v n't- 't %= ,.-,fe .iWoMh" 1 !. 4?H--r Worthln.lq 21 B3 + f ' do 4tjpf ,10 HI -- Wrl»lty X T Z I'tiklt HAT 2« 1 t'nu-t 0 Dr AA «nilh R.rt 30 l IMI mt Ffidif wo y..rl .10 3,213.110 .n I to d.t. JHI.393.KH fiflU to d.t. $42.624,6145 »66 lo dal. :IU.II,«H American -Stock Exchange Friday's Closing Prices v . lAMWlltMtPr.*! B.l.i la 100. LAI J.*-*. §.; ;,* 31'j_ P=* N il.l'ABl, 1.30 IW 4-1V4 UN Cp 4 U H + % 4.1 Acma 3 TOyi--.-- 'at Alllln IS 21 ·· H 4.1 Aulo r i f t 13H- S 4.1 AVIal 3 37H4- l.l III.. 37 3nl-- do Pl ,10 16« 4 lat Can u 13%-- lal Clli R 11 «-'.-- al Cil I. 3 VIV...- lal Cyl Q 13 38%*^ lal lialry ah 35C. + lat 1" Blr 3 lal DIHIII 14 1.1 FuM O » Arm* Pr*. A.ro Blip : · A i r W p :nd A l l l k u Alrl Allll'l Colt AmB.v.r Am Mir.. Am P*ltof A Am H..I AnaeonM , ABS I'll A ' Arf F Oil ' Atk IJ O.I Armrt Rub \ t · All CH I. Co Atll. Cnw| · · Atl.i Plyw Bald'Bie , i Birlum Bll Braa Tra. ,, . Br Am on Brown Co Brown F PI. ., Bmwn Rub Bruca ;juk.y. Cp Bunk IIIII Burma M I',Burry Bll c»c Bup«r ; ' r'Ji'Ei Pw .! Camp Chlb · Cm Bo Pit CO All Oil ,, Cdn Mara Cdn Pllrof pf Clllio NatOl. c.o«i Oil Prod Citilln C.n Kiplor · Claroat M l Club Al Pd Coa.t C Oil. Con Mm ' ! Con Ijoyll Cont Ulan -" Cornua OH ' . , Cr«ol. .PI \ j crow Coii \ : crowp CP.I u; cub Am oil ' Cub All Bui ," Cub V.n Oil 49 av 11 »'. 'I ' 4ll 4 7»i BUM IB IMI U'l porr Ollv prill * Kipl , puk. Pw , PuMnnt Lab puraloy PUV.I Sill ,,- Pyn.ifl Am i f.l Bond A * . Equity Cj. Rur.ka Cp Fatlor, M.I A Falnn C.ro Farto (XH Flying Tlur Ford C. a A Ford Ud ·'. n.n Plywood ni.nt T.I ' ' Aid ll.ld Cnn All * P ,-!5 lT 3 s i 4 IH toll Oold lumbl. O - mr oil ' ' n.NAm nt Pitrol rvln. Air Ch uplt.r nil. Kal»r Ind lint.! Pd J lrk Mln»all l.ln P Bin rnpp F L«k« Bh VI , Uk.v Pd ttEBP ": MtDonAIr* U.Kaa , H.ad lohB J ' U...bl IrnB Uli-n Btl T Mid Bt P«l Mln cp Can Uolybd.n _ . _ j h P nin« Nat All Ml 4at Bill H ' Hat P.t 4.t Pr.. Ind 1 Brit 1 Oil \drla".! 1 Bin. IB 100. N MM * Ar 3 S .w Pk llnf . ]· o M. Oil. ' B No*..! A l r l .' 4 Ortinle Oil n Okalla Oil. · ?:t P.. P*t Md 71 P.ntoait P.I 07 Panl.p oil 71 Ptoimr .'i 1 Powdr * At a Pr»i M.I Am !·· Rath Pick 1 wl Raym Cana ', I H.m Arm. '· ' 37 RooHV.lt If fl Royal Oil r , h Ryan Aaro- , 0 Bl Lawr C» Bapr- --· ,5.4 iK Ji'.v and losses running from fractions, to around · point or so. Some wide moves were made by ipeclaltles during the day but most of these faded by the close, . . . , - . · The teuton began with a rulh. The highspeed ticker tape fell behind In reporting trans, action* but only for two mln» ules. Then trading progressed at a brisk pace until around mld'iesston. A* the pace slowed, prices were trimmed below their best. ... , , ·,,.,. NOT UNTIL the last half lour did the typical pre-week end caution have Its Innings as trader* lightened their commit' ments and tome good gain* were erased. . Encouraging report* on · a number of IndustMe* were made jubllc at the meeting of the National Induitrlal Conference 3oard. The oil* vvere helped by he quiet situation In the Middle East and again by their good earnings and fine prospects. Rising itore sales and Improved outlook for the appliance Industry also bolstered Investor sentiment. . -· The Associated Press average of 60 stock* rose 30 cent* to $184.90, the tecond new high In a* many sessions. The Indus, trial component was up 40 cents to « new '57 high, the rails were unchanged and the utilities rose · B4-INDEPENDENT ; : " «·"'- ***'"-" , *ur it. I»IF DOW JONES AVERAGES 1 #:· .:-'·' i Industrials Rails ...., Utilities Stock* . (FUfBlriNd »y C. *. Huttam OB.) . FRIDAY ' '· Prellm.-Close . Changs '57 High gin of 494 to 428. There were 76 new 1957 highs and 17 new lows. Volume t o t a l e d 2.310,000 ·hares compared with 2,690,000 Thursday, Of the 15 most active itocks, 11 roie, 2 Ml and 2 were un. changed. Baldwln-Llma-Hnmlllon was the most active stock, up H at 14H on 47,500 shares. Second was Lukens Steel, off Vi at 99 on 43,100 share*. Third wai Bethlehem Steel, up 'A at 47 U on 37,200 share*. rfext came Boelnb up % at .·50%, and U. S. Steel, up % at 61*. , LUKKNH WAS up around 4 n early dealings. U. S. Steel's jatn was nore than a point at one time after news came that he company's Fairies* work* had claimed a new world'* monthly record for blast fur nace production. Pure Oil made he most active list due to heavy trading late In the day. t roue 2li. Underwood up 2',a, St. Ilegl* Paper up 1% and Mon- erey Oil up 1, were other ac- Ivcly traded Issue*. The DowJones Industrial av erage rose .76 to 505.60, a new 5157 high. Standard Poor'i 500-itock Index rose .13 to 47.15, i new yearly high for thli yard. tick. Price* 40 303.60 147.83 V' 74.28 :·: 178.30 ' 89.62 * + .79 -f- J8 H- .18 · + .33 -- .06 503.60 137.67 74.28 176.50 98.18 ·37 Low 454.82 139.23 · 68.33 161.71 89.53 , 1 !;' Pacific Coast Exchange "5}.±_ .fc were mixed on the o American Stock E x c h a n g e where volume totaled 1.130,000 hare* compared with 1,330,000 Tiunday. Investment Funds AII.«C| AmKI*«i roil Aoir'BClari Am ft Hid AmHm.lt ltniu*ii U l l i H l l lurn*uiti.l L'ACtfufwr !nudal)r/ 'K "J, " ? - "*··-· 10(1 «,! I 20U » I J , 4IJU Jit, 1 100 I K S 10(1 2*G 100 13 1IHJ 33 H «HI I6», .1X1 MS loo 17.1, 2IW MC I N S 23* SIS l5(W M 'lt'4 »|J · Ml 3d I? SdlJ 0*1Z ii*t_ IUO iou ?hry.l»r ·loroiChlM ISO . Con tdl NT I t o«n lumonl Mil 3OU Ka.t Alrlin IIMI ·:.llm K(K! loo ! Proil IIKI Pin N(1 imi »l«h it Tra DVH.UI n.n K!M HinP.lnl pf 100 l.n T.I Km n.n Tlr. (IX Oil I niii.ti. 131* At»rd«n ft IIIII.t.dPd AniHu. Ultra Am tlut I'd A.MW 'd Tr AlomDavMul «HoilIhKa A do B do Blk A«»»l.ry.»y! Blair lloldlnli Blu.HldMut 3lnTrAm nd Bo.ton Fund Rrd HI Inv ,ull«k Krt I.'llll PUDd' 3.16 10.1,4 iTso' 80.71 IH.SII 22.M I3..KI 7.21 Can n.n rd 14.03 ·IIHI.I Vint t.M (l.»l C.nl Bhr. Tr 33.(ll Vi.bl rnmwllh · 111.34 W.3A 13.46 17.S3 11.76 7,111 Ift.On 77,00 12.21 , K.IB Com Blk Pd ·ompllAHKiV Comp Kund to.iia Concord I'd 13.114 _ Co«. invTr ia.76 l».2s UrnWInUltlB. «.!« d. Vlfhlnv 14.»l do ItutKd 74.00 D.lawar. Kd I I . I D Ml In. Fd B.HO , )lv nrowBlk 13.U )lv Inv Kd H.Ol Jlvld.nd Bhr. 2.7B )r.ylu. Kund ".»» K t l A h o w Bal 32.71 do Blk It.m l«tr Invnt n.22 Kn.riy Pd 177.20 K q u l t y I'd 7.2.1 Kl.l.lilr ft 1I.K3 Illy Hut . 4.OS 31.40 B.1II 7.4(1 K O I 17.64 4.47 npiih Itullln m mi tnn Bh.l Blinil Oil A BIDf.r 14f ^4 Bonotona · , ^ 41 Boulh Hoy 1 Bid on Ky I Hid Pack , 111 Bid BH.n. J i" 11 B i d , Thom , ]2 aiarr.lt Cp, 2 3up Tool . ' H T!l.w Bbov a I Thlokol Ch t J( T l.h Rial V 13 oklm oil i .1 Tnn. Km SH ·rl Conl wl ' 173 Jnikr.ll rn 12 Jn O Can . I tall Alr« Pd · 1B Unit Bho. 1* IH rwi II ., »* "jllh Id BM« , 3 .Vilih.m w.t ' B W.hb · Knapp Wm. M«W ^oodl.y P.I i Wrlrhl H ~ nNnB i 'lilTranl? lljll* \ !"( ·(alPowR^ I f t a .11 Jl BnC^IRd 3*« 1 tl NTIH'K KAI.EB 'rld.y 1.130,(XMf ih.r.. Tear .«o TI..02S ibiru BOND BAI.KS 'nl.l Prtdiv |3II.OM1 ·olal yiar a«o I12I.DM Kid K. I. nril Bo.Crr . Found MutKd B-li PrkCuiCmflV 10.7T do pf B.r 4.72 Fund. lavol 11.00 1".a,1 Oa. Ind Fd 16.07 11.47 n.n Capital 13.13 1 4 . I B n.nlnv»t Tf 7.37 «.ni OroupBM Alllo I.1B. 10.07 II. no i,3n Bid do Avl.llon 11.10 do Bulldlnc 4,2(t do c.p drill B.«6 do CblDl 12.47 do com .Ik 11.46 do Klwtrou 7.M do ood B.7n do Fully Ad · 16 ' do Ma Kd l.kj dotnd Men 1.74 do In. Bond H.46 do Mlr.h 10.34 do llnln( N.n4 do Pltrol 12.1(3 do HRBond 2.62 do H l l M u l p 1.44 do mullock «.«l do BlMl 1.16 do Tobarco 4.06 do UMIItl.l n.ha 1(1.41 17,43 B.22 k.AII H,RU 11.31 ·.47 nrowIbdBhr. Ouirdl.n Mnt H.mllloa HO In. FoundFd : Ina Fd BO.IOII I . Ineorp liwom. H.«V U.frO iMotp lny.it O.n in.ia Inillt BkFd 10.33 11.30 iDilllPrid Fd 1o.n« 11.66 do llh Pd 11.17 131.17 do IM Fund 7.11 7.7* do IniurFd 13 06 11.27 JBU H.. Fund 4.M 6.40 lnv.it CoAm R.fl'J 10.62 lav Tr Bixt 10.70 11,11 l.ll.rCu*Fd b.M a.40 Johnilon Xlll 91,74 91.71 K.y.Cu.1 B 1 34.3H " ' do B 3 23.H2 do B S (lo R do K do K 1 B ' 17.23 4 10.(l» · K.7O , 12.M do B 2 B 3 , 11.71 H. M 1 10, .lit (III l l . M , 2V17 1H.IO 11.00 tt.RO 14. lit IK 07 KnKk Fund Lo Tr Fd . « V.nt Fd 10.24 Jl. Iniurlnv IB.oo in.m doml.HlyUU 44.OA 4*.OS Mui.(FdAulo A.Ill H I * . 13.74 II. !· Mm Fd M.I.I »1 4.01 Bid do Fd Pip J . k J Petrol 3,h2 A.k 4.32 3.KB do Bpaclal ., 2.K6 3.2 do Tim. 2 2 2 3 6 6 Manhlt BHFd 7.11 1.7(1 Ua.a Inv Tr 11.»A 12.»6 do orowih do Ul. rd llutll.l 1B» Fd 1.10 10.76 do Bh.r.1 do Tmi! 14.H.1 3.41 iii io Kl.t3 N.Hon-W Nlll Iny H HM H.r B.l 10 Id do Bond « - H do Inv 4 31 Ho I'nl Kit 7. Ml do Incofh. 6.M do Blork »,:(1 do (Irowlh «,A4 H.w Kn« Fd S u n NV Op Old 3.1, Ml NCR Hlnr.. W.M4 opl.. HM 13. ft? ii::i 17.M Plwiw Vd IMir . l « . 3 « Pnr.. TR Or il,M 32.111 Purllin Fd · -HI 1.1* Puln.m OM I V , H I . 14.10 Bcl.nt. i N U I 12.4.1 1.1.51 ·eod Kd C.n C2.7IV IH.( do Bt A Ck M.ll 3l.n do Com Blk 2(-1f 24.n Bh.nrhldr. Tr 11.(M H m l l l l , Kd. a 14.14 How..t Inv 12.26 lov.r.lla Inv 12.7H .It.ta Bl Inv 38.26 Hl.m HAF Fd 30.« Kl.rllni Inv 11.2a T.l.v I:lHl 12,93 Tampl.ln Can SI I" T.«ai Fd H.* U n i t Arcura 11.17 do l^onl 1.3* v. M do Inroma 111.37 11.21 do Bel.nta 11.64 I2.nl do c.nada it.df 1O.21 Valu. Una fl MI« B.4II 12.72 16.60 13.3D 14.00 40.16 30.4A 11. Kl 13.ar i*!(ii do Inrom. do Bpl Bit 3.12 V.n SlrumAT l l . M Will Bt Inv 7.11 W..n MU Inv ».7I W.lllnKtno Fd 13.*^ WhIOo.ll Fd 1l.«J J.OK 12,211 a.on B.62 Id IU H 41U ;) t «.ii d S ' l l j 21 JJ', ': ? ;;i Grain Market ClltCAOn (*--Mora h..vr rilnl.ll n th. .oulhw..t.rn wlnt.r wbaat Ult r.ll.nl Board ol Trad, buying whlth lll«l B.W .rop whiat fulur." Frkl.y ,ui prolll laklai .Ul prim ».ar '"uiJ" olhir uralni, aii.pl n.w »rop wyo.an. tumwl w..k In lala d.al- nl., J^qUldallOD In Uaf rdnlr.rl., whlrh tradlni will and Tuf.day, Mtt.d In. m.rk.l, liar »oyp..b. w.r. prl... Km.what. Unfavorabl. pl.nllni w.ilh.r alao .allMd «m. DUylnl I. ·3d'«."*h »r aa"5 *·*' y (J Inw.r, Vlay |3.1l'l-'.. ml" »»la wbiat unrlun|.d (o t oil, July ll.mU, torn I. to I e.nt low.r. Miy II.301I, I unrhanild lo i. down U.y . « « , U lo 4 lowir, Hay I I . K i t , "iy- n. 114 Im.r In S nlibor, M »2'37S.', and lird 10 If, 16 «n a hiindnJ pound, low.r, May 1 I2..5. 2IHI Kt 10(1 2H 1011 41H (Iladdn Prd 30(1 376 ! l . n r k O I I A inoi MU loltm.h K,| IINI 721, l l n l l y Iwv 2IHI f,6 lom.il.k. 1IHI 31(14 lilpp Corp IIHI f, 1 , ·Id.bo Md 60O 46 11 C.nl IIKI Afli^ .nt H.rv Hi" 1«S Inl P.p.r ' loo 1021. 1 ·«r Al nil «'. ir KMI 7 1 , __ i Ind ' loo m, Utionlnd , * ftoo 40t« Ixiaw. 3110 20 MeBryd.HI 1 M.na.ro H.rrhl'rt M.rtk 110 M.milP.1 I "I M.rMltChip loo MldBouUt JIN ·MJM-MOII »000 MoiM.nto 2dO N.tnt.t 3liO M.loroi. ion l.wKniKI 100 V.wldrla lOdO , . 44^,4- U 3 1 4- i 331.4- '4 4»!,--1 1»J 4«'*4. J. 6'. 4- '. am.* s «. _'«. I u «7 + S l 43H-- ', 376 406 HlortCun 100 Huekw«lllpf iuu KoucBrtM IU Ky.n A» loll Itaftw.y ItMl HI J09 t+mA 100 111 H.I P.| 2IW 36 , 3» ^-. . I1.|04IA H.nU.ur Hlncl.lr Hucuny Moo do 4.UK pf 100 atHI 3WI lou MS IMI MS 71.1 MIU 31'. l(l ! l la 1 * HnlM 2 7 J , 4 »»S do 4.32 pf 20O Boulh.rn t^« 20O Houlli p.. ~ BtdOlICil 200 BtdtHIInd ' 2(MI BldO(lNJ 4IU Bt.nl.rW.rn 100 Htud Pack. ' Bunray Mwlll A Co Bylv.n Kl T. (lull 1 T..lnm Trannm.r 22 , 2 2 J4'( ( 2 4 l » 300 44S 44k VOO 231, 23 U'l fii'4 js- ;. 44 ss 44 Trli'ontWI. Indibld. Itn Pa. IJn BUK.r TB KlMl Wa.hWatW 300 200 400 2IM* IOO 1k!i I U U 200 120 Ril IOU iuS 30S Ilk) Id*. Id?. 100 47 41 100 35n; W.IIIACoNW 100 16 ·W..I.I..P Too tl - 411 Wtit IJnlotl WfijtAlrHrk Wnrthlnijlofi 40O TolMl Hvlf ._ ·--Ont itoek. M c GflWS MOTOR TOO B I G FOM r t N V T K N T 200 N.lM. VoAmlnva.1 10(1 Horlhl'.r . 2110 lorthrop . loo -jldi'ntPt loo' . Pa«?.m 300 PaeClay 9OO P.CO.AF;! BOO *atO*K«pfd 3110 ·U-I^Rdpfd 300 -- FJRApl loo H 1 - _ .'if-4 ,'oli '?!? loo in*. OIK) I U 2ia) 31S MMWI D* MO 3A.t 700 :i4ii - · - iinT 71'i 4 aim-- % M ^7 1ii= Id', I',.. Ji',!.. M 4 33% 3:1% 4- !»; it.;, ml,-- S 4.1!, 4liS 4,%',4 S 2i t 2«1, 2(11,4 I7'l I 7 « 17 (J... " PltrocarB Phllm Pmini.1 Phllllp.Pt 1120 : i 1«'4 ' 1(4 tayonl.r 1IH) t.phllrPfi KMI ?J§r tt Nat 13~. i 3 «»_:. (al Mil 11 J l t + l (iT Shra . B 1»S-- lal 8IM| 17 74 4- lal Bul Rat I »6Ji-- lal Supply It 46J,-- lit ^.a 4 J»H-- (·I Tht* 14 lal \)H Rid 10 la. Vui rib i lalotn.a ·HI CP , 3 ..wbarry 'i do Pl ,10 N.w En. XI 14 *-* . l.wmonl Owpl N Bll .1 ir Air Brk II c.nt M cbABI. 27 If NHAH.r 4 3, $* - 7» + »S± fi 3' JL do pi 1 SAS Y Bh Pbd 1.30 3»S--1 NY P t»(l 33 3 « \ + U 4la H Pw 5l JO?) do pf .10 70U do Ul I 7"5 Hail thr IB ZOt opro Cli i»M lorf A W*. IB · - · ' lo Am AV 170 Cap 1 ._. JBU ,10 lav N Oal B lor paa 103 lor Bla Pw 13 do pf ,3n lorlhrop 28 lw« Alrlli ~ do pi B A ,» pf 1 JJ ,rw naw 12 2jl 'bio EdU do pf ihlo Ul J iklt OAK do pf illy.r Cf do pf tit Kl.v utb M.f wanl Cl If 'JO Bi« . if *» 02 3 do pi . A »»S JilarJ1P_,3 _»»J P P »^.,. m Over the Counter Securities OP Hlih Ixnr Ch m n WH.1AT (paw)-- Julv _ . i.llH 3.1 ii.pt.-r: I. jfe ii niSURANCI ITOCK AatM Flra « U K , BlMfklaV/tdU J T V , Conn O«n 377 '. Flnman'. Fd 13 Flram Inl N. 33% _ . Fwind'IniCo. 32 24S Franklin Lll. 10BI4 111 Qln R..l,r.. 63 M 01.nl F.lll 30H 33 Oloto t Rip l«ii 20 f!.r.V.r"Flr. 37H 15. Sllai*BI,*ol"v 101 113 lin.o ll.lLll. 318 33f Maryland Ca. 37H 3»} Mall.Bondlni 3IVa M.r«hl.*Mf.l, 1lC lonalFlr. 83 Jj . _ Rmpiy la. 1*1^1 t-allll. Mutual iHi Provld-Wllb 1» BIPaulFAM «» flwurllyTIU.In IS" KlandirdAccId M JlllKluTr NY 31 trav.l.rv In. 14 y UBFId * QH 71 Ii. UB IJI. In. 3014 WMtrhaM.r 3tt EABTISHM atNKrl B.nk.r. Tru 0KV4 ch.M Uanbatt 47S ClwnCornExB 47ti ConUII NBChl S3 F,£,,BkC,, ,,,,, . NatlltyCBIt (13(4 auaraaly* Tr» B« Truil ~ Irvine tfa.ul * TraiV 40H WICSTItBN BAJ4K* ^J'A^W". Bk..«(.CU. ir 3314 jiiN. al'* nritilTtBBLI 40 Plr.1 WaatarB 34% Baa.lltNaU,t,A 4mi - TrAS, BD 37 iln.A-fYU 38 U PFD. * COM, BTOCKB Alpha Bal Fai 17} ~ Am ExpralB 14 % Am Ho. Bup 3|U Am Uarlllt. 47 K Am Pip. * O 2tV Irtla. 1 r.^r ·-? d* pfd Bid Arli Pub B.r 2«!4 Arrown Pr Wl lo« Avon Prod 42U Bancroft joa AV B.rk llilh.wy Kji · Bowal.r Pap 6% Brunawll Dr 1714 Bullock'. In. 3IU Cil lnl.nl T.I l l C Cal Or. Pwr S3C Cal Pal 1)111. 2»(J Ca| Wat B.rv 40' Cal W.I * T.f -- C«D Bup Oil ci*v* run. Coea Cola - ' Collln. " Colo 1 Colo Oil 20V, 21*5 ._ _.. itt °i Bad B 23 JS rolo Inl.r OBI 71 TH'i l o O l l ' » U a a 2 i f t 23U do old 34 3««, ·ten fr.Uhlw }1U 1«i{ 1l«k Pr 1 -" - - ' r. C Ml KM Con Hnck p.Ba.rii C Dahll T.y Oil BI.MV W.It floa.kln Prod pueom Mlta). thin JE Brad Kir.I Boa Co Flour Corp on LrvlM Oan Cofltrol. o.nTlC414*pf do 6% pfd nrlnn.tl Co 120M I Inl.r a.. 12 H'lrit Pilh'pf 17 lyron Mil 3% id.il Clm.nl «3% lnl.nl Baka 21H h'iind 'Bak do pt 1A Trin.ll tj ^uiky ilt I f Em OAR US 4oril. Thrmdf 131, 4 Ind PB tut. *..-Alrmollva 8% '.. W.r. TV »'. *aa Inttnt Kip I I S 'ac PAL J3'« '.rkard.Blll '»S .rm C.m.nl 111*4 ^.trolan. Oa. l * H i , '·ndllton Tom 11*4 ,,mou,h Bul, i6 .jJ , H.r -.-- 3.17S CORN- .30% :itt :5lii .InVi Ill rfijy i I uly ..-. ^ fl.pt. -- p.r, ,,.--, M.r. Rtfc-- M.y -- Polaroid Pomona Ttla Portl dl.*(I S74 Port Otn r:iM 2114 Porumlh Btl 17 Pola.h Co Am 1IU Pr«.l.n Had U Pub HyCo NU 1114 Pura» Cofj 31 Hadondft Til. R.PUWI. (up Ro.n.ll.r T.I Ro.kw.il Mf Koyal DutPNf Bhopplnf Bal Bl.nlar Corn Blarra ParPW Bo Calif W.l.r l«)i alti 1H44 Bo N.v.da Pw Bo Union Oil 34*4 Bpracua F,nv a\4 Bill. KplnralB 1114 Bl.rllni RIMotl ( Blllirt C* 33S4 Bub nai Hnr 1.1^, Bub Propan* IH. Bumm.r. Orr* 3S Tajon Rincb IB Tclafompt. 4H T.na oairnt M Taia. K.ItTr 2»H T.xaaOaiTrn 22H TaiailllNalOa 20)4 ThtnplBFlbrai IB Thru 81.11 NO «H Thrifty Dm 1814 Tim. JIM «i Tlma. Mirror 3« TOPP Ind « \ TT.B. o.iP1 1*14 TlMaon Oa. 3JV UBII NVIOOCFI ima d* Nv HFI 4I4 til Bora»»Ui BO UnllM Ulll. 3114 1)1.h B4 oil ' 111, U l l l l t y Appll 4 V.aCampSMr 13 Warixr * Bwa 34(4 Warr.ii Br*. MI4 WuhlB Nato 14 C W.bar Bhow*. 4% Wa.1 Oil Fid. 114 Wa.1 Pnclpll 1114 Wlaanl Boata t(4 Tub*CouOold i Ik 17 19 4614 84* 88 IIS US 1714 i*S n» w 76"4. no aoylxan. Boybaan otll 1 1 H I I5.00.4D.M. Barl«y pomln.ll alklll.l .Iwl4* Ul «0| iHdl M'l.la. 12H JXt nit 3^ 4% "'* CHICAGO opt--No whiil, torn JJa. .now 1.3at4, No. I 1.HJ4, 0.1. No. navy whlla T814. Na. f TtH. No. Mybau alia Gtrus Market / ..OB ANOEU* Wl»--Th. Fldir Bill. M.rkll N.wa ilrvlaa rapoylad Frl. day l.monl and oraniai rt.ldr. prlcy vh.ni«i, (npalrult about ilaady. oraixlrult--UB 1 ar b.|t.r TVhll* Art etn. 24.-40. l . f l l aid boil. 48-8ft 60-7Bi *.lb Him. b.1. 93-311 Coar Vly tin. 21. 3.7IM.OO-, 37. 360-71 32. 3.00-3.351 36. 1,6fl.7Sj 40. 3.26-KO Ruby R«t. roacB Vly 34. 9.TI; 37 « I K J ; 131 3,Uj 331 3.261 Tnaa Itn ...... ___ _. 27. 4.0,11 2 .MJ 31 . 3.T1I . 15. 3,M| 40. 171- a.OO) III a.oO.TBl Mi I.Oft-l.Ul Indll Rlv.r ltd h" 4M I.BOl 4. .9B| -· 1.00; 72. 1.00.7.601 10. «.70-1,00 Bunk lit Omw.r. Ine. rapoMad aucllo* piark.l. CallforalB BraBi*. war. hlgb.r. R.pl...utallva prieM bv alia Bunklit, flr.1 .rada--SO. 3.07) II. S.33 FBI 3.611 SI. ill: 100. 1,701 HIM 9.34 12B. 9.18) 144. 3.0B. Chok*. .Hunt |rad»--60. 1.16! U. 3.111 Hi 3.41 II. 2.7B; 100. 3.ll| lit 3,111 13M 3.10 1441 3.79 IMTKPIEHTED IX :f . -, FURNITURE A «% y.tj v APPLIANCES . f f fr£XP.rt J'Eo'w'sM ~rk7,' i trwn a«d win k*B tfft priaal Livestock Market CI1ICAOO 9--Hoia «pa.4d 2S lo 5C ml. hllh.r Friday bul «loiad alow in« ·round 21 Mali up on a liw loli ov.i 340 poundf. Bow. war. ua.v.Bly .tiadl , t* 3» r.nll hllh.r. [ A l.w lot. ol NO. 1 to S ItO to JJI | pound bulrb.r. brouihl IU.OO, lh( | pr.etlr.1 top. only MO aalibl. cllll. .rrly.d «nd I waa hirdlr .nouih to tut tba marklt , A l.w loll al utility and aomnl.rcla | low. »ld al 113.111 l« IIS.O", only 400 (hMp arrlvad and II w a . j j pol anmich lo t.ll prlcai. .lUIDA)--Han 4,000; 21 lo M Mlhirll ,n bulch.ri; MW. .t.idy to 21 hlih.ri No 3-3 1*0-226 III bulrh.r. II.60-1",«6; lit. IH5I No. 2-3 210-2SO Ib 1T.BU. IB 50 No. 2-3 2.10-2110 Ib I7.HO.HIIHI; l.w lot. mo.(lv ] 2KO-3IO Ib I7.00-1I.MI; (·altla'pOO; c.iv.i 100; hirdly .nouih ofl.r.d ol a.r on. tl..a to t..l m.rk.l I l.w ul.a rowi .bout il.ady; u t i l i t y and «mm.rrl.l .ow. 13.HO-lS.60i l.w r.nnn. ind rutl.r. 11.Wkl4.00; bull. 16,(0.17.6ll| lood and choKa v.al.ra|| , A N l B W IF.MN. _ r tl. 4iMl| moil rl..». lully 't.idri m i.d quillty I»od Hunt lo mrtlum w.liht ·IMn If.ftU! tholf. IM.MM Ib iMlfin 23.00; h.«yr ulllllf d n l r f br.i1 .TMw. l«.oo;i«.eO; hulk Ul I l l y 1I.M.I5 AO; MIM.II .lid .ult.r. I I . M . H 2 5 ; bull. ·e.rr.; nolhltlf don. on l..d.r.. .titftfi. 2 m , p .'.., uKi'i'yVoS 0 .,:.- ·"H-i'.'U"'TM- h«d No. l.J 1P..J10 Ib twrmw* ilid ftlltt. fUadf «l 30.26; I Hay Price* 1,01 ANQEtKB T1 (FBHN)--AI .III: U. S. No. I S3.00O34.UO: I'. I. No. 1 iMly 30.001432.00; II. B. No. 2 r..n J WIO2UO"; tl. B- No. a 2lt,OOb .00. dr.IB hiyi No. 1 o.t. 32.001H 33.IKI. 10 wh.it, S birl.y. N corn, 1 mllo. 1« Hour. 1 bnn, 1 «r.ll, 1 rr., I kilflr, 2.111 hiy. LET IT RAI.V, let It shine. Everyday Is a good day to use the Classified Ads. JOIN THE NATIONWIDE | NETWORK OF MUSIC STUDIOS NET EARNINGS $4000 TO $5000 PER MONTH FEATURING THE BIOOEST MUSIC NAME IN SHOW BUSINESS ' ftnltT | wn.Ii *'hl. I. ya-ir i «vi.» Oklaln all j ,__.^..._ ,, i^laai,' and avr« flHalM* ya«r !w4lwaa U la«il · *a«llMa7'Bd' , .'artlili. **Ml*'piKll.lly. fftl ' | *,m*riV. aaaat^jpi -- - rraalmd (»ai»Hn« *ra«Via".'"ftiri al.lilnif, »!.. pt*» Itl.Mt.M fa. _______ _ . w« nldo fim .(·* »l (kl. k«l « · M tmlo I«K!M l y«ir itml.*!. tmr . y . tfmlml flmtiM. rr ltl,M«.M , . opmlllw Writ* I* Bti MOM THI WOILO'J HIOHIJT AND MOST DAIINO AHIAt, WIRI ACT.... clitvt ««d thrill »xf» frirVi oil port. »flti.w»fl4 MOTORIZED RINGS · Mar* rhon 1 rttvn «l iSlfflt, fun and ipMtocvlar «nl«rtoi»m«(it f«r Ik* tnllrt family I · Crtolttl oggrito* lion ·) clrcyi tol.nl ·v«r ouwnbUd under DtiiNtnuiiun ....iiutrsrs -s.lMAaiONI CIHItAl AOMI»1IOM,,,.,,,..«IJI IIHtVI SECTION «J.» ...M fit »«pllBMlt«rr tHd»M frMii ravr ·vriwriMdl lanl Do^a» oh* Irvliai ya« l* a* Mi t«ir. ivpprr IkvMtail I TU*«*4 rW «MMn» ami W atM«w4 kr laMH. 3 BIG PERFORMANCES f Altai Wnm WMaT I.vTaa, -i 1 rrh«tY,.Vrll,ltlla0.lT,»tl5 ,'| ROSE BOWL PASADENA '10,900- insHred savings n t A n n u a l R o t t ACCMNn OMNIB mt *»· l*Nl*« AMf BNNTH IAIN Iria. Ik* lit. PAID TIMES FEDERAL SAVINCS 124 ·mrtM PMI AMP iccvir I DS L OCfAN AVC. *M Qpt PMF (tpffMCf ST. (··ONI IAM DtfOSIT MXB-. . . S2J* PH YIAK

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free