The Brazosport Facts from Freeport, Texas on June 3, 1957 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

The Brazosport Facts from Freeport, Texas · Page 2

Publication:
Location:
Freeport, Texas
Issue Date:
Monday, June 3, 1957
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

fit f Adf 8 Win Six Straight In Brownwood Tourney..., 7957 U Gators Repeat As State Softball Champi th* -so dwb, pusfcKl Uk* .....team's five y«» t««*l to t*l jw«tt. 84 tost a»« 1 tie, that tee* •f BILL MtMttftfiAY Ptett SfHvrH Sdite* tWttett »<s»*-TWt » a fin* it,* witj , M a etriw «* atHdM **„£** llw tun*. t*« te«*» ttattwl »«>« *]** ^rJ^ fcaefc in tt tht I WMfcSak ««n»ry ** the foot «f the \>xas PUIns,! ih»h Rott ww Ihe J»5t sit* of U»«« •t«t« M nbnu «nd on«> of the nine wre the Ufce J*efc.;Jw*st* [\1WTC9 *M* viivw »ww «cv« Cttehttkf fette w» JttflWfA N«Htht mmU b* Ko«A!|t, a b\rt U Mt* to «ro theGMfott* u* KHMMate Rhttfen aad «aWw S«av«l«, Mitt o! the had a tatty . the '51 Oatttrs iwwhshtwl o\-er the w^fcr the MO*! ^ jt^>r *s they »«*fle a clean | s\\t*p <•>( isix ssmes to 0 "* <h * U?t. * w t!«st r the Br^H«; n, d«Ui« b»>' to JS48 xvhen they claimed their first Ustrt «* Tvwnmy R*«i plant tat* mfetft iBPflr wW •BHVtt »w ^" ~-— « a* ftit*. hit* » SS Ma had a 14 From «« tt* RSCORfiS Of THE LAKE JACKSON FROM 1947 TO 1951 *«it Wen test .... _ _ «t«a t-sM jnh«» to tftf ttttet te» Austin «hde 55» *to5l at U-|, H wn> j"«*»— xnre uimft JiJflCido MJtreQ «( i a» Hft at fate **n is th« 8<^«bal *i they *wa ftetr Ittit twx mak - «tM rtwi^t jiajeS «ia»« B«B awppedw** « - - " -" B^d^^ Sfc^ «MBk we acMen. awn toned fee* ttufei wttt a S-* «ps«tj^ trtth * LaeUaiM «UM Ott ttHA to Mttd U ho«be «t& a M tak* 34 w» te »fce Mta at awrt a*d Bmi ««« at ttipd. A doo- bteJtarcomMiutk - - «9 J^MBmt 9Wf w ««ft 4UKIK* OT wi»fc»» ••» TTVB Hane ppttar bt«k to t«i Mad •"—trad *t Catot tarn pwotwJ Lake Jacks** each One IMt CKtMA WNf W wWWfc. *» tka -wiai- Lak* Jackaott ka«M a Mark i Cn. MSwL T> TOu ^i«uvw««« Mha.jateA to ar*Mh» SIM aad pkjSSl'W**^!^ watk a ^,. a* *a* *ad dairnd . inBnMnnm«,ttMG«toTttrct* jM*a<« tad a aaM:*ai rtamptum ttM Hi M «a* a «t ttHtttC tanas toadying bmin* the ant team «*ar Vat ' t*«»uH ••HIM »« «U«K ««"i««i i«cyfp«riac ttewads. RowrPtr, they took to (Q uiibMttB •tte read Ittr away ett*r*. :m««t u V ; ftratew Oaea, Mk ceb*tk<Atr Mid teak over Mane et UMn^taai IMMS the GMett «t ItSt ptoj- e«. fee saa« at AprU aMtPM San Att»• •* fiaab at Can* fMnr. S*r«tal 'aujfca at p™e- tica tat tNMft MM batan 8* ami take Jack** iVia ko'pate a>* Gatan at «•!— — jiaate ** tt**-*^w<*. Daritea. j .4^ «he i ikto ^T*e Mwsawe. ^^J^d^ Vf«e' ic^^sfSaT^Swit^iA'sis^sL*** M *"" JwSnf *» ~ ittmaa a M , - . The Hoarta* Offlun Ml ^_ ]cio«i | i*>tMa^j» : ^aarfkiaMia* |»^r •* et ta» ^ Jja a *I , M tMtf R«fie«** th*y Mil th* «MN «tte started Bockfci' Twrth? few* ' DAVDiPORT, MWft —»-^ teat HUM «rf BettiiJuif hat fifed MA against a dentist tor •/:/ Two y«trs In A ffew *tth what rite teHh awt «0y load *8» and atide." Ttt» BIO TROFHTw«w-,bt».L*k» Jack-..**- to* to M* fc* »*« •» tte «H*» Ike hem . Xaetdft. BntTn Unit Lettr Oette, tU*«t „ fcttt Xtt*. la* to rial* TkM Matt aad It* Jtottmto*, Icewd tt*v Dub Halt, BaHf TUrf «nr. Frank Dtttdiott, ipMdf BttSaf4 ftatt ' O EXTRA COST •I la In I at *e artra «nt Ftararid* badr «tt vwd «MT aha avdabla. Batk mat iaattkv$U> — ... Now%7Ford Rlokup wfth Styhwide Body! ^:^,. ri- pickup »tyttng | N«r . . , "*oar twck" look, U « do* xtarfinc «f Ford'* MlF » aasctorf fcy ite oodero mtmtCAU 1 i at AooUari rf track pritt! Art pickup *i* Styla. aw. T»« «ot«Mb -over tiat mfem « «w ptW! u^| ^ XMtf IMM AM * «v^ f$rfli***^ ' *WTO 'tiiilWCt COST !^^^^^ ^^^^^^w T^^JF^I^P wv 'BpBIWP !••§ ^fat CMmhi*. HP HR Bttl M TOU * AUIH9«Z9 KM» MAUK* •*»t£. 'rf .1 * , » ,. %!«, _ .V, l -,£ .-)/,! ^ *^Al / "^ rf'A Jt *( u "3i, . . **<

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free