Independent from Long Beach, California on May 17, 1957 · Page 42
Get access to this page with a Free Trial

Independent from Long Beach, California · Page 42

Publication:
Location:
Long Beach, California
Issue Date:
Friday, May 17, 1957
Page:
Page 42
Start Free Trial
Cancel

$:· Lot* for Serf* EXCHANGE H r l.badroom for thli clian 8* worn. Viaturlny 1% bathi, ;· raw llvlni rm, A knchin, ; 4) dripM IfMludad, load to* i, llira you no nail a i«od 'l.bf nctUMd t* I11.9U tin In 4Uj% lain. ITT 1 t»rm«i Pnfld.. l«ti rinoll thunb, H.WO MO. lor ii, 1 blk. tAKEWOOD CENTUM JJSALT ^OA ··73I» MB l-flTI 215UTSTAND1NG BUYS V ftnin.iulita I. ,...! Bulb, luit WMI o _ -- or -· Iraon, .IOM to L.B. IliU »·», itioppini, tali ol Ei|.k irk aovirid pillo, intra ).i Mpir.lt MnlM room, li.kll.h- " _...-- - u fl),i»o_ _,.r»n« ..««··!- Hur · UI. l). l*'IOj_ . ..... asHriTucllAl EXrKPT?p'N ! A'L 1 l lii.aoo. BY TMrfo«a4r%rus with ailru. You'll Ilk. aur nil .family room wllb, ruilla tlrapliM, knolly plna A upeaad biimi opaninf Dn lo tun corarad patto, FTtl.Ar Iwill.^ PyraU. Iti pirno, io'tT'rliiki'l'l'Va. QA l.»»lt TRADFIN Tour old hM on thli moduli 4*br, , ita. bomi with Mtjo A lota 01 · S'LJ."-_f"·· »"'' IUM* H» Br. LABKWOOD VILLAGE 'i For lh« Dlierlralnallnol : :· -OPEN 2-3 P.M. tt -· ·;4625 Village Rd. '. Cxnllt In Deilgn and Quality cl Coniliucllon! . rlOfHM TOf otflvW UNIVERSITY MWNTOWN,, OPEN DAILY .; ' , 333 UHDEN ' 'Uktaf dill, to aaa» A Pin ya. TTaw, it luaTft J-btt. 3 134 Honeymoon Collago IM uuii ehimlni J.bi., tinpiiM, |»'«lr JUi lllihin JT bath~«.' . lot, |OI II. (rattan, kiar f- I riia. Alt Juil Ilka Saw, ^ . Lumidan Unity, ill Olandart KB a-04it ' OA ».!»«« NORTH LONG BEACH 1 baautXul lol m Cm irawlni -^llornli aoaitil iraa. Oiaan, ·train flihlni, hununi, loll A nirbor nairby, Bl| iutl road da ·ilapnani ippravud. Ha. imiNf pity aOQTinliuM, Mlilnum ' Only 6 Left! Hurry! q«rb. , Iff-' 1 . .j thV MHO bll. 1 .. J Blhi. Marth el btlwain Paramount i non Ttti i«lh It. fir thendr* l«wn. 45J12J, aiiU MVI U flftwl Vnii'll h* Hul .·in H. Uirk'l It t., pi ·" i,T«"« «» '1 b. .fid yau d-wT Hubert Welch. Realtor i J.br, W-w, N«l A HMt. t *,«00 J.br, romir K'l ----------- 111 K» J.br. aptnlih lluwo .Bd ' ' 401110 idj. fol __ K.tog dg . l-br, M.ny MlruTTnli u [n PirfKt «nd, ihruogt lll.MW b Al» V.e.nl !!· A Inionia Proniriiii. c.li nawF 1 Slt.l»_G A ;-««, GA 2-8111 - Cliu s.bdrm. iluaM,' aarpatai, rSlinwlilnr. Tty llfko di 2138 W. 29TH ST. 3 yn. aid. J.br. iluoaa. Dpi, |«r. nlea y.rd. lubmh d», I3D9 ^. WAHDL6W RD. fTlun a.br. itueaa Out af lawn awnir, Uuit Mil. |*b. 2872 EASY AVE. din, Cirpataa! . Cuiturn bum 7'bf., MP, dtB. m., Pullm»n ba. Br thpu ' 2}«7 DfiLTA AVE. 'br, **4|t. B y». all. UU X MtrM. w m F I f A or 0 ,· VtL STANLEY HEAlh' 1932 PoclllB HE J-388 .. 1 TOO, IAT, A IUN, $1.000 COVW ll'l Mrlaet ind ImniMulala. t ·niclciui badrmi. Ju.l prawar. MUdKlparl fraundi. j^ar air, MORRIS HgLuaviaT HB.T-J3H1 R»AW8Kr OA 4-tll4 8181 P.lllli 3TtL, 8, B)»d FJow~oMtv' m 11600 dn. Law viymta, Oil. 1-bf. SINCE 1923 14273 EMst n IirtHAJtBA * IIT) OPEN DAILY ;/. ·rn« to» tutlllr buil . »rii. en niolii eonwr IMIIIMI, flrfiil ill plt. Unit, ilr A vliw, If ·!*·. llnx MnglflllMM. iuti, diipo»{. rorwl art iir »"·- i . nil) lomm, U Broktrt ji\ tlxirtir im B, m, H»j T-KMII. -rni my 9-Br. homt, MP, t).R.. thtr. I«o Wlly/u,! kM, liimtl. d«. Urti.4 dbi. »ir. Bl«.li fttui. ai · null, rim prltt lu.lilq. H in. will) T l . I W M I Imnwd. b,"', Bdwwn *MI ^iiiaibiktr p.' a. QA |.el«0. , T 5 r II gnu UM thin la MTt ITlKl * P" "" Ion · obit ».B {.TM*i TONKRo.ll. IIB ».M«t OA »-?«f . t mo. MI Ibli «Rnforl. h«ni. NM4i « Hull 1 ' Onl'ba'r ]l| *"° 0 " 1 - '· lw " 1 """·· ^^M l .«il«* i 4lJ5» wlIT'^oyi Jwatk.rji U». Inc., GA L1S11 , rully n«v wmtlhlni hint .bdir,.,, j btlht. ·nliniui lull r lltlni rig., (joiii I.B^_, lo"TM" (i|t TM 3 °' C *" '" ' r U e , l n e . G A M 2 U ~ _MpgRjOL4iirj 3-Br. + Guest HOUM PlnplMI, Cirplli, Niwly dM. or.tid, Cofirad i.ith houit, Biau. IJIul lri. y.rd Clll NOW, Two WOl'rOMD OA 8-H4 ~ Oaad lirraa, 202 1*8 r, httl*r thi* avt ·· · i*n Intld* A n u . vubinli «iii to « XiU fo«n. or lirmt lo praMRt 10411 «f 11300. J-Br. hopii, dig. rm. Biiullful y1. w||n Inllli A Ng, Nr. Mhrwll A bin. Itoott will tun It aul, oT, Bkr . w t n inn P.M. QA . l-BH, A din 4 lln^luu. Ellri ^ l * ° '--*· · n * ? " '""** "*"' J'u l.WS.O.BM^,.,, . »M OA »-H4» Uwn ·· c.ih to buy hpmi Bi| tm^: r«»i«i» l««iwn, ctiurah A aehaal I blki. Irani Ihli roaionably ptliad 9-BR. A dn homi. a.iar laran. 11,160 dn, to dl.Vll, Bit. al IM na., «« InlifMl, Paw. In i wki. it l!u,7to, W. know of MlMnl ! TMiSlll.", b "- 1 -'' """· . Mlo QriHn OA l-ilM lltmo (lupin, 3-br, «K«H. K.IIMbi. Mlkt tll«. UilSO 9-br. illlNa, hdwd., od IM. Trrai, Pilnt A Iv dujl. Hr., "MOViTfllGHfiR" NICE I.BH. 18.800 0*yr.*«l(l ituMO hoffl* pttr Mheel _""·_ ?;··' '»r«o.. Ui»liiii«r» 3 BB». A brklih oood timi. Oao. E, " Ciur, Oao. E, Uirrlll Hff 0.6T3I URari.Urni. .o'n»;i«ioir«io«« dn. i-.ni /.neid. yird, N i i r i ja?r4..f,V' i .,,;,'n-./m""'- - ».rm. ilima, f.it pwnulan. Pagt Cunningham GA 4-8113 VVK10LJCV AREA OPEN DAILT · PANORAMIC . " OCEAN VIEW MODEL APT. HOW CQUP So poll YgfjiT INfracri BLKVATO\m WlJUfl * BJLMAR RIVIERA AIT' 39t)l LMnJ«ton Dr. House Boautllul ', pna of wriiuyi fiiuii |.br, V Ik Ilia bath, prafiulonilly dM. ar.lad, will proportlonad nomi, _jiniroui clam, lii, paiio. PROl-BRtlM HJB Mini |M Ihll I Skill. «k,, Jin plui aUMt hii, W.,% lf -'"~- i,tg», Bus--Church--School Nurby Mill I.BR. ,,. .,,_ ai IILOOO UMI luiurliui anlimpanrr da. il|kad ipta. In lauthirn cilif. fitlra will K .1141 n, Hi,He' f.Mi aciin. Iliiltl. kllahanJ ·auMpraolIni, lloallni iSaia A UAIUUr) KOOCH|.OWMr UM PICmHT H» a.QM» Cut. HS l-Ult . BlXBY KNOlLS" THE CAPRI ··; , ' ' · · · : · 1014 E. CARSON ' ' OPEN DAILY ' . ' . . V Da IUM I.BR. until, Tri. ih.nad cardm palla, ., Ir.h i.biniK In ailur.L Invest $10 per mo. ATUr «m.U down pcrmap.l«\ 9 0 ] . ¥·,,, W, Or^ntl* [xnriif iuburt*n lwlKlInn, W« 11.500 M'h, Anthony F. Parra, Rllr. Ull fjnwln (CrMn) If. T-liH maun DUO.) Today's Bast BuysH 0IM Mlr«l.ll»-U»«I |I,MO Arch View Realty i-^SsSp? Una lol «5«l5s ..'.Jl Ess 'A ';,:,s^. --,«,, · LOS ALTOS REALTY !"· JH"- * MUaaOl 1*|| a,«l BEBHHAFDT REAUT OA T-MI3 !»««, IIA 4.»a»l Income Prop, for Sato 13V ;, .$5,000 DOWN ' ' NEW 4 UNITS -. v BHDROOMI EACH c ICQUH 1340 MONTH _J8lVB APT. ptnTHJCT. 11 ItRART OP ANAJJEIK Alk lor MX BBWKfl .. A-Conomy Homes IN ··Ml) AMA1IEIU 1-HH, how««« o A l O l i l M II, lot, Mom la bull.!, 4 iit. (xnr Jnn, · . ilPE X HDD 1-br. urh df»lu, ipiTM J.TOO i fill tlxl *"' °° P *" * PUPI.KX * 1-br. (urn. M»«M on P«»a «ll.r, ·MCK I.BR. dupl.i, hmii* J 114,000. INCOME SPECIAL p»r mo. .(·1 pric* iir.l II -ill, l.loou lmri.ad In buyifi abalM. »1NH HOME qUAU AT JtEAIONATBLB PIllC BuilnMi-lnduitrlal · iren «AHI CSHHEiiClAi: «0p (I, on B.tl off Brookhurn mrml. llliy, urt» ·Idiwilkl In A pd, |. Tor, Rrookhurit ' ]«7. or mi. prill, 135 |»». A ilOII I.I. aw~d-i\ia£wtisft |2«ft /.I., i*rmi. neom* it rum if I2TNI p«r y r » , To* S you «*n buy (iMrf,. 2 ilu- on 1 lol, top wndlUOfi, law irt. Pint Mure on .Avail* mtnt Owntr. ht«llh font* ·*.«, ** J i U M P l f f i K i JUEAf.TY f«ll B. Ottilflr ' Jl« IMcw«r flKALfohn.. .. to MTftl · - ** · r^rf^Vray iu nuii« 13f Pranga 3H ACRE Co. Prop. ' 140 BUENA PARK JU ACRII, _ _ bulldlnti, wait of Buinn Park ofl Cnmnt Aya. 1311 Oajr IL, HI. 1, HK I-10II, aflir 4. PWrTIOVJC IN TODAT b«, Vtry «li«n, LA a-l|4t ANAHEIM 1 I TO ANYONE N.« l llirdw ho COITI 4-br., LbtUi hm«. nocfi, nnt* A ov«n. , NO IM I HEW APTB. A POOL MA1IHCK.N CAUL HE J..K1 ' CUVE GRAHAM CO. tOU E. 4IH It, HMllori UK 9-3tll A i (our- 4 uniu '. LARGE REf J.hr, MI 2 Hlti pun. uti locum.. lurnliliid. 3 hivo n*w ·ritnri, «ll blVO vinl»4 lu »nlr.l l«. |]H.9lX. ho y.. j.w^.i, JACK L-tlUUINai, J1E 'REX L HODGES CO. 13J.9M Bnakliurit our K»l*ln'i. |ILL U.MANU« A AMM. »»«l Hroolchuril KE 6-UMl LK a.I««l · VM. 2 CHOICEBUSrPROR 1, A hol(l carnir, 100.100. I llarii Hf._rl.«ri Inc. IJl'.llS .nnuilly. Fir. .Un.nl.. Will ·"I «». U cub, Tu la» a · Iniit. I. iw.fl, carnar, an AX'bflm, 0-4 ·""· 4,000 If, jl. 0| bid*. + Mrklni, Ini ll.JM iniiii.lly, -- ^^r, 1 - l . l l y B . D , - BEN P. MARROW CO. BUILDERS .OAT-MM K m DIM. I.IIH., i. kiiihin. 4*. a |»r m n . o r UM rouf t' tiit «id hM far Uili nodin 1-br. hama wllb din. rm. Ixnrily · b.ik y.rd, Miruba A trau. W.lji ta h»M, but A Mhami, Tirmi , ' K 1 m\.... 6LD- · ITll M.rwlik. 3 br. plu. f.mlly . Rm. 14, ba. W.lk lo Mpuoli, ' ' ' 0 ' " H50 KL : 4.bdrm., i-bata iiomi, IramnJI- , III poiiaillori; mikl effir, - , LOS ALTOS REALtY 436ft LOS ALTOS 1-5 S6 SNoWbEfi-OPEN Owair i.yi MlU-Locillon plui-- AIIM, Juil Mil ol Rroidwiy Pipl, llora and ihopptni uniir, Nr. film., (Unlord A Mllllk.n ·tltooli, a-br., intry hilt llripl. kliclnn In n.lur.l wood. imn. - ' w/w i.rp«iini, III BOO oily *r mo.^« It tadlyf REALTY HE 3.74H i EXlCDTlVil IlilUK- t - 3'bdrm., l^.blh Jr. Eu4Ull«l hama wllb, w-w air. P.II and drapii -^ all-ilMli-li · kliihin wllh diihwiiriar, rann, M«a. to wllh dimwuMr, ovin .nd M.rbixi alipa b..utllul buy--iTuil b. ·pprKI.li LOS ALTOS REALTY LIXB "VXSiNr o l l Oiijrr . . . around lUburban , Jltnti. Nilura lin'l ni.klni .01 tiari. W. hava I paie.li MnaJ IIH ]_.,,. ^SfRA'SPEClAT 7 " Thll l-Br. alMly Imprayid hoinl li In Xlnt ari., hll llnul.ca In llvlnR rm. 4- d|ailu ara.: Kltih- ·n wllh natural wood Mbln.i. A only ITI.I9 'ln«l, Hull A Iniur, atnlar A athoolj, MonUtly Pymu, H.n, QA Q.1337| am. O\V-«lb 1 --^-gtc'iiMb IPAJ IIL frm you'ra . nil KIM »-br, ^am· with l-br. hom. t»_r»«r, Nur noun , It. BZ lirrai. C.llfor fyll dllilli. ..UOWARD BUTuSn KKALTOH «1T« All. olio AYI, OA 3.««U Jleoo btJ, otto rumlih*d 1-B III ma. |Mio J, w. Rud QAa-ll-"- . _. 81. Athanailui I'BR. houii A 3.1-KH houMi. I f.r flft (IA . , . Hud OA ».t:ill ·llanill, find" nail 111.10"" bui Una. On Hr«m |o build. .D..BVW.WI MA: REALTOR OA ^.«ti i, FtMr 11*. fw., Bli Unban. YI '8.".J.li ^"blth-, anothir m]nuti. Ttili «ood uu.llly 1.0*111 . . . laaklHit don't wilt b.i niw, Ih" ' it ass A MUD OA 0-IIM .raaa Opin »vii. " " riyntanu anei. C' .MKeV _12WJHI includ. IUM A Iniur- M la bui .ml m.rliit. niNd coij". irry OA -)»t« TO «-aT»l. LAKEWOOD PLAZA ~ii,$0uowtr i-bdrai. A nu.iad din. flr.Hni. w/w airpafi A dr.DM. buUI-ln nook, inl.riid MnlM in.. A · IMI ih.rpli. cm lor appalnl. _MpORE"H«aIlY HE 4.3484 xntsmtsfnncprsri-- Inlarlm ninhiM. |T« mo,, 4». ^y^i^aSmi ?yi. n\*iT\t MIT, tirmi la IUIL , LOS ALTOS REALTY HB »-T4M o r HB 4-T4H TRY 12,750 It MW ITHA loan 3-bri., w.^w,, MP. dlnlnv rm,, briitkriit rat., thirmo., Iniul.tid. Viry tlian. Nr. Athlflon A Blllflowif, McDanlol RllY., 1122 Eeulh St. J1A_-MII E»i. HB I-40JT l larily 2-bdrm. hama on a R.4 lot iloaa to ihonpln. Mnllr aiul arlMd U Milt Bai Mill ana tadiy, pnjn^~ LOS ALTOS REALTY .B.T4M NNAH BCHOOUI A I.BH,, 1 h.lh. .lh. L*ria n.f II*. rm. g 4^K. a BATrt .rtn.. QuUI itrMl. . . ' vst _ CO. QA A REAL DEAL1 §:»«·-* .«·_»!, .T.o?i"^ ' m "l )NV .. . ."wr: ^· tn \.\^wti ffi! jJAVlfiw.'!! rg«l, na^-1 TZf, -J MX VST" 1 l«br. Vfrr *'l»»nT"ljoth*"t)rieJ f.w..Trm.. Xlnt Hi.lr »a fJ4. IBII.V'w. Ttrmi. Rft'r'HVA iral,. TaiT {-far. W Duplnn for Sola 131 i.ch In dupliv 5nl. . m T-1IH IAM CO. too r. 4ih. luiiiaii. HH HI ----- ------ naa hi.i, klliniii till. lun-JIk. yird " Oldir lioma on .. . ... .. .n (IU. fun-Ilk, ... Irult Iran, ftll prl 41M Bniilh «I,_MB 8-«m [mnw. a-br. nuMa, lit. kitahin, te- _SH l1 V!TMW'. Jwbia (.r. UN. "lijayb. BO hom bin ItfrOO . ituiaa hom bilwMn KnuUi" * Hirdlnt it, 401117 lot. C.ll todiy far eomplita dit.lll. ..;owAitp BUTLKR wiAliTO! 118 flouth 81. I(.(KKli J.Blt, _"" " iLTOn 1-140 ·rr Bll, -4«. B«h unit l.hrv, /inpl,, bain, 110,000 dn, v --HS Irf' -(urn., dpi Nr. ., Bl, i«OM WRIGLEY ,' ·, 1901 CEDAR AVE. Op*n II it A 1-Br.--^8250 d $8500 2-Br., front $12,500 Garages, w/slrg. $1,000 As low as $2750 Down Cornir lol, m.uilful pillo with itoii fir.pl.t. A B.B.g. Xlpl, orr.tru.iiun. i blwk in bui A . UNDER THE SUN I OWN YOUR OWN. SPECIAUSTSI! . . , ^ 9 lAfiAtn Rtiivltoti ' " llig E. i:--. CORAL''- ^ GARDENS) AMA1IEIII 1 * yiNUT LOCATION t' Northeast Comer ·. ''. Acacia Romneya Dr. oan, Viry alau |.br. idw nr... ptutif wiU !«a iddad taili. LA M CWRE88 75PBT BJUL EXCLUSIVE -,i SUNNY HILLS ·'', i Low^H ^^ l» RE ESTATES . PR 4-7934 3-3103 B uniii. p«w A inojtrn, pr, M«*n, n*tuml wood kiiehtn «»bln«U. ww e»rn«l, alftly furn. · UNIT* 10 IT* 9 J.hr, « turn. ·luff** 3 |«U. I«,fc MAUIiV. » hiuu* fur a r«ftl tnUit Mfrirlw ft p unil *ii, bW|i. In f , ,, Hftt. A Hun. uhlil ifr,., b«l, nit* r«ni. f f t r l In o VV. n §nod butintM it. in l,2ou *q, ·t. ,. ft. comrnir. ·Ill bld|. A J.Bll. bom., com- mirclil bldf, now rinlid loi llto per rnn, Owrur tlvn In hnmi on ri.r of propirly, yull prli* · ll.BOit, Oood lirml, * TO 1.1741. Cinderella H.om6 9l«utlful, ipotllil A nlMly lin l-br. i-ba. riuRi llr.pl., ·«__ roof, btu-ln r«n|a A afin A m.ny ·«lri. II.4W tub, l« O.L REALTY J-C27I Jl aj.m. 1I13J Wright J H T-0211 IK T.JII3 Op»n (111 - lln, .4*«c* Ult Wort. 1211 dn. 1-BR, %, ,' V A hial. t**i 4-434t eollut a dnMaii-u:i-» CtoM-ln at fronli an 3 ilrMt. uiihlna ihop A war.noiii.. 4,INK ·3, n,, UMI conn. Prtei IIO.OIKI, II,H* in Conildir o Ur. , oni »Him A , AIHC. flMltari, D, Orinii. Hi! NEW 10 Indu.trl.l bM. an 0»!JJ Int. Iwpnia »HO no. y.f. J . I M I RBALTOR8 OA I-MII 1 1 aiM L, U. Blvd. ..rn i.i....i * i NMI Oird.n ti; n«d. P| Tin Orov. onT 1 . K. nil- rifhi. iT . . ii. Prlra Ii rifhi. iTftoo nr ·mi, W. L. VAnltuN A. i* O.Min Orovo HI. Jf, 7-t prop, now avill. lor Ihi flril ilmi. l/M.t.,1 17lh A Orind AVI. '.II ilr, Krull, Kl 3-lMtj aM. Lincoln 4.1707. . J.tm, liirn. ipl. Ibtl. IJUIM) du. '·" DREAM KITCHENS ·Ulnlui mi, am, HOTI, hlth a»in wMhirnlryir, rti.nw«.n.,, ,,. 11 It, ifi-Ur.l ·Ifrliinlor (Hkmi on w.ll Ilk. . pitiunl «.Mnin| i.r.ii for »fh i%n»r IndlvTdu.r lionraaiiii . C1.0ICI l-HHi (.cUl I'.llo NlW 1.0W PRICKH -- TKIIUI A. CHARLO K O E R N K H .«fa BY OWNIR -- "DupIinT" iloM.in «imir. Trull? itildl. JA_T.( Owi Your Own Apt. 132 COOPEH AHM1 CORNER APT. Ui. l l v . rm., din. rm., 3 aloMU. KlMly fum. Kilra lay. "Mil.'' pallo A workman. ViiuUini. w- ..rp.1, Irpl. IniuUtlon dTwulU Own a Corner Jl,600~DOWh 2QIB SAN VICENTE I*BR., c*rp*t. dl*p., nr. B4wy. _B.k.r Bail^il.l. ta. lltl RT) 5427 GARFORD 1-BR. bami. Virjr aliin. Ownir .nilvui -O-"! 1 . P"» U Mil!i '"^IQriQBg CO. OA It-UOT aT^OWKBRrjVr/rii aid, 3 Bdmi.7 lov.iy driM.. *· to w I|». rm.. am. 'rm., ti.fi, ealuii »[.w, ot r.Ml«. ··. ia»Up«, 13(00 dn, eaai Tjayman, HB -«l«». .nontM. 1141 J Mr niwly di»or.tid. Pincad. t'.rnl .1 OAS-tliO Ulnki HI ~ $795 DOWN I/aria 4-br.. I bathi, N«r iiojliia. Bkr CIlNVF.B'T l B l . e 3 - b r A drad. Qaaraaoua landl a.lT)« OS ALTOS REALTY Of HB l'74»9_ I.BR. A d««, finpi., bkiit, nook A t.hli. Dlvana farati Mil. ts« yd. 4- lira na, ll ma. Bkr. OA I aadrntt., M, fVSk IY^, A dm. n "1353 SQUARE'FEE ' 4.bdrj»«., l balha In thl Pllil. 11,411 down, Piymuta Ilo IMI _(h«n nni. Bkr., OA »-M14. ImmiiauIaU, Imm , atad Latlf OWNER, I13,1DOT · i ai 41«« inlai raoM nlw din A h, tfB 1-H13, CBVBTJrT rn.ni. Ownir. Eya. OA I.T1II. PARK BSXATEM VOUR OPPORTUNITY , s^sfgjKjssnz v. /r. aid, j'bath, Jii.uUful iirfl«n , tamaln loYily «.,k fivui. lar ly fum. Kilra lay. nay ill. Only II.OM. . Coi ftB 3-4U5, HI 4 Coopir_Ann . . Trmi. I 9 Araidl U ) l - ',' B »-J- »»P..« JACK REX L. HODGES CO. * piluii 1 ind t bidn«u, * Kitri l.rn ipK, irCloM-li Tocillon, : * Plnill ain.lnilUo.. .' : . A yiniit iMluni, ^ PACIFIC COAST JIIUHWAT I haum A lirii work ihop. HII IMI. Kii tirnil. Rllr. I I H H S J 7 4 ..mrroTiAIX'ONY ., bit. 1941, I lilki. (mm cM.n, 3 U'bdrmi., t 1-brtrmi. llovii A Nfrli«r.tor Inrludad T6"s l ALf6s 0 REALTY n ' HE 4-71 m or HK I-T4»3 7'FURN^JNlTS I n*. |300. /I) en ffrouHd f]«or '*i hi nit tor A ««ri, 3 lot* BH a«^ HI., NuplM. UlLHk to H«/, ··df for horn* Around tht . ... HiRii) from (hi* w«li ktpt 4 - - - ",|« jirV»»f4, 139,od, tiubnilt your di T_(*ra^ tint rtioj HH HE 3* Niwir n w K'-i* ·' ml) furn, iinlU, ] MPI- i. liluK* 3*br, -pi- with Uld. for MILLKH . I, Hlj B-5MI ttjcimt frep, for Sale 138 · UNlTfl. Built in" 1 *!*.! S-br7, 4 l*br. Stucco M1§, Ina, |2H.) t»wn ·r W4ni4 p*j«r not v«h. Wll conitdir |AotM( da. In " JOE'F.'FURR, REALTOR Ilir, U. ANAIIKIU HB -4-8IJ7 K»|.. QA COMBWATlblTlNCOME S-Bll. A 1300 mo, Ino. Jriow.r. ··mint Mixk Irool, C-J E. 7lS ··cludfd .rwr.laniili A homi. 68 UME AVE. ' OPEN DAILT -TIL 1 P.M. .. .-" CLIVE GRAHAM CO, own.Your.Own Dlvlilon · Undin nEALTOIuTilE J-Jflt LOOKI--$7,00(T ! Buyi thli ipiiloui. mhly fum. own your own. CloM-ln, Bill, al ""ft.Yl?ATOM, Mr, Hll I-IITT ..U,n. J TVV'O nur.niw . - , ----- . nt 110, w nut. Oni ...- ---- iih, p , w». Ona il Ird and Chart. ni nail 111 A Kim, Rill to HIW-UOOKRH--ATTRACTJVB Chotil downtown loi.tlon. Lorily llnijlii, 1 A J.br, ipU. Illilinad A built for minimum ftouMkMp. Ini, m.ilmum unfart. Modinti PHMI, Good tartn.. S, B, lAlTITLB VKRNOH ROBT JJE^-IUj^HKALTORg QA v-1770 2420 · Knioy trii gulitiiMi at no ana HT. fni o».r you, Larii |80 a«. It, l-lir. inl, 'j|o iq. ft. prlT, patla. OUi«_rfilukiLlMWIH. . . . UJtOKKHHTo _ . AVI 10 uMtl. pm.ll dn. A.CJ Bnit«n. in I lavily furn. or unlurn. Until OMI« vltw bilMpy. KE Will aooaldir any offir. UR. OuilAin built. Cernir la OA I-113T k. P.ll.r. 1311 E. 1ST--NEW \( Onn--MOY« Hlahl In l V All Iho Wanted Fealurad . V Colored Balhi Kllchani V fi«aulllul Aih CabtntU ' V lit or 2nd fir. Apti. V |.Br. Low ci J8.550 · Wlllir 4H B. On.n HB Only IH.HIO, T t D o . _GA l-622 1HWIH RLTY. 15 Deluxe Units II l.bri,, 1 9-bri. T (urn. iwlm puol, Ini, 11650 mo, Tnn propirly old. ""bi'EN 1 TO 5 'TIL^nOUJ^ . 2116-22 E. 1st ST. ITllr.-rriali. joa. ipae. l unlli. a-).nit. * n.n. i furn., ovii n.ooo «i. It. t i»r Lot ( a itorif A fl furn. Ipti, All m tupiid. lil.too will h.ndli. Him .tat on bin), with r»ad illiy In rwr, ixil 1JO' (rani x ilo'. Ph. IA a-iii n The Original Rossmoro Tllrl ONE A ONI.T In ANAHKIU Cu.lom bulll, 1700 14. It. oimpl, bulll.ln kllrh. Luih tropll.l IndM. foil of kirn. FIIA pmli I I U mo Tlili li the lioin. you 1 va dr.*mid · bnul. KH I.1UI, IYM JA 7*7114 , Illfxi in., nr, Mhopli * atom. Atlraa, 6-rrn, ham., f«nrad, Kutr. ' In. llv. rm.. dlMtti. rout. Holly, wooii · kliclilh. Blluld itavi A nvin, 3 f.mily-iliad bdrmi. * 1 din. Xtrajk Incl. w.w ulplt dripn. KK l-llll. l u mo-AT..iuf. r.w. ·' ndiMad dr fil*% HI N. UAKJK Pi :«00 an Ilu. U.lr | lomi for qulik Mia. ilt par mo, iu.. Ui ii.l, rM,r llylnf ro · nnarly, M a-4812. . ptlla. Una ».,,. A d.n, 3-b... hwd. fill., bl t-ln r.l|i A ana, fplwa, Md.r .hln|lii, Clala la acnooli A ihoppin,. Vaunt, lnm.4, paia. . ' TOItR T3N. PTMT. ' Xiy .1 Ml W. nr.n,iU»rpa. ·av, ardiri, Liqulnta t. ful. [irton lo.. Immm. poalj 1 br., . . .- - ,_., workihap. Naa4a punt Kiy .t 111 W. Olinia. (haina-- To|Hk HM'ly I.A «-HTl fVllMJ IJiiO ON. '"Wraaldi," Na.JiJ T.H. 4-br. J bithi, Iplwi tflrtoooi fiooti v J,wrinM^3-?iT», __ OAltDEN PROVE "^OUR OPPORTUNITY" la buy a Irr.'r l-bdrav OI ruili wllh only IWO da. Xlll iri.. LII, lly. rm., din. rm., kltih*i with dlihWMhar, hkMwood floori r f.n.M yard Pymji. tu , rint Km, JPI 1.«»77. PO^VER REALTY il n o nt.d. jg U U I E T - I H A i q E , OVKN K«ir» tlwn S-br., J-b.,| w-w «ir, ; Pf. III. (1.110, lineod A UndM. . IM an. *ll Mil pmli. K«y · I HM Llnrolo, , Kt J-JIJl, JA T-T.1J4. ivii. EXTfl\ |.br,, lu fi LAJWIIf LOT U., Mod, fir* 5 flOWN itiniol, BRu, lliiitoM piiin w. bnniMliarpa LA t-MIl upvv b«lh iiuiffl naar. ir«m*. iir.pinr.. rricva m\ .lo.i^ru. Hubmll an. T*rmi .rraniid. 3134 AVONQALK. for Into. c»ll Hatlit. jfirbof tltl, «»··, KB V M 7 4 nit. fpUM J .iiri., K^B dn, Jrul , Tfuly nlM. ,KK d-not or LA n-«7»i Dan' I mm iPipMilnir Ilia aul. atindlni hrmi, | BR, A *»n, rrxfid Mlla, t4iM rtNCXD HWIMHINQ POOL Wllh | nnu- ini roomi. Uiay olhir riiluni. ·inilnly prUKl. niVXI -- Onlr It. 0011 (.ill, C.ll lit 1-4111 no* for dltllli. rr.blna Cornlri IM. , BEFORE HE LISTS Thll bi.ut. 4-bidrm. piui fimllr rm., with .11 iliftrla kllehin, it Mli lUl.kul.nl-ln ...iuil.a jlld. din Vlll.ii. IK T-niot. ~ ~ ddw, flri., w/w »r 3 br., 1H bllhi. "·- -1», - WIDOW MUSTSEUT or tr.ni B unlli, All f u r n . 4^-1* RR. II ilnit*«. a R.r.iii. Iniomi HIO, fall Ji.Hi "ltil«y, feERHHARDT REALTY OA 7-iflJ: ivii.. HA 4.3W Consider Trado or IDs A modirn unllf, nr, ncen.tloii Pirk i W l l n n ill, ovlr IMO puc, Ine. lir,(HHI laully. MABRy, HB J-34TI, IIH . 4*11.1 1-br. lith 4. ] -lir. ovir nira|ii. All rantad. -'nanti KIB; vir nira|ii. All rantad. i pay utll. cli.ri ni a pin. IB. P.P. Mi.'oo. Thla muil li 4 yri. ... ... .,, jr E V.-.'o^o- HB 2 ON B»tl\ hoiti«« No | V»w,oiy U«.4 IT 1 immiculiti, on pro . My? K«r., (daprtnlon proufi' tin-r I**y» It^if. rm. MyV Who c-r« . th.t phon. .nd ··· It, CHABTHKB rOHMHHIl IIH 3-4IH1 r j l N I T » _ » J 4 A all oull^Av..^ Wllmlnilon. Moillfn llui« bM«,, Mwd., fill., 2 loll, oil jnHuji.1. SMi ·Vorst..*'"' ^ HERE~TIS n tin t»-- 1 1 73 infl.-- r.r. III.TDO. Bm*U down 1 furn., rr. Kilph*. TYRA Hj 8-7083LOA 7-6030 ^ ilm, fir fiirniei, , , llirdwd, llri. . with furnUura In ·ml. cow) Prliad IU,»»0. Owlir Kiy 5-8a««,_ A4««pt trut*. r«t urtvir ,,]»_ broktrt. HJJ . - lor awnir. Only . lao. l-'anifortHbli liotni oul4 Ilkf offer. 1IR Wqnt 20 UnitTor Mor« ' Itidil ll.v. IS.UOO T.p, T.p, I3 Arlln . . u,oou T. ·i««r hrtnm in An in ft on * Mih. Pog^A Cunningham Q A 4-81)3 Toft Ida. Itjo, I6OO*|700 mo. W|l. ' vi ·am* ppvndttfl* ·*- lovtt ka V' Woori.Pirk f-br. Hwd- 1". jm.. ^pjtia. M. linta, 1700 dp. lilt ititr.i Biiullful axlirtori. ^.r'K'fiifcs.s.r 1 '*"··*-· T«k lid kl nvir pmli. S-br. 2-b. wd. flri.. finii. flripl. vullb poll, bruin!. l.Khlih B-IIM. it!nAl,EKr Vlt ' 4-br. 3 billu, licil,. bill - I roUHTMr ·IIOWM.TO AflTI. Ri.ulllul fuilam m)UI madirn homu. All ilM, kllch,, laril lin trml lunkln l.mlly room. 9 UN* uiull flrtpl.tai. Complmly lind. MiMd. Rulrldld lor.llon. Il7»| mil. Uni. LRa.BMl. _ ' l.ar."hom.,' 1 yr. old, 1 ».. KA hul, n, riripid . rompl, , pid A lindM. , . ?K.r f.r. Uailr.bli BfhbrM, H«a Ihli Qir.llly llemi oafari you huy. 114, MM. 1 2011 ilari.n [IT OW.1RH bth. rrpi.. orp.ii. loan, ll.oon da. I»J Prly. wy. anly. Ph. Will. f.rpit ruiitaoa I..OO dn lo 0. 1. loan, Riilty l* m. 1-4 A««. I hr., bath * S. 2nd. Nol fllTntW6oBJUIllC.T-f br.; i b.. I4IH dn. rpllM. Bum-In lt«r., . ., Untid lot. KB H-I3I". T |1,3» dn. Kiy'at Vil" PR 4-30*0 " . . . plivr wm. ipind.bl. + lovily 1- BR. Ipt an B-4 lot. lubmlt an 2JK n-MIJ Hffjnrr OA. 4-a|H ~I5"Immaculat8 Units Bllmont lln. I bri. ... lir.in. I'rlmi Inc. Iio. HH. Priri I7fi,iioo. tlKTUO TtBALTY 00. c iTXTKKN UNITS. .n . fiiji Aloii-lu 7lh «. ni.r Umi. ·rlc. ITj.MM. Iin.nil In]] mo. T.n.nli p.y awn ulllltl.i.1 Tlili a · goorl oni Clll to III. B. V. * Itllr. IM fclm. HH * 3T]IJJ'U)Wi:il Blvd., ni.r Cwl.r, b.nl. C-3 radliflid to IID..OO. lano down. id..I for barbar, bi.uiy .lion or any kind of rit.ll or wholii.li builniM, TO T*47»t. IMH ranimll, immidlitily. .... AL1, HLNTKP lininli. Wondlrtul Ownir muil Mil H-banidwdniri. TM*JAjWj] fr^ ft Ino. thin I homi r . r ptnll. IBO tno. Tpl. . J-BA. Bill-In., B.I Ilki nnl. JA_T-i»»|, 1111 .yianmi* A««. n.rt. n Orova. 3-b»1ro(«. din, J bilh.. l/iw liown. Oil Brekir TO T UMTIi ', WTi JiTloMl! p., a-br, A foully rm.. 9 fxk f. ?-«»M M , ITHA dp., a-br, A foully rm.. . b.lhi bill-In lUrtl, tflfxk f.Ml, -i... roof. Tirmi If diilfld. All baoiai In an.. D TJlI-'ITTlSEn n i 4 W * loin. 111.noil *Srfj* i 1 * '""'' -nr- . . ·b... w-w «»r. B LOT. K« W.E 3-nRr. iinpi,. hwdriin FA li.it, dlipoi.1, lu bittii. Tull pr, -u.ioo- iia.too dn. Br awnar. JlOulB OF TIIK llONpl 14rtt It. Ity, rm, with fpli. Hdwd., 1-br., l-ba. All MiMn n«.nt! T.rni. J A 7-SI4I rol. .,' iu~ i. w. W.4«( riTLTTprKl. _IB!» rrnii^pmli. JA _ BUENA PAH'K" Lanly, ciii'n", "ni..iy l.ndM. t 4 br., l.ba., l.HOO MI. ft., finr«t fpl.f., ownir iiirlfliln/, litul Inv. by Juni. LA 3.3«SS. _ ,,, AlmMt n«w 3-br., 3 ba. irnad^, df-PH,. b I l ^j° iT .j" | ^J' ANAHEIM IIB T-aarii QA i-aN Sf BKAUT, VJKVV «(So VtV !laa 4 PnOPERTV Inlnrmatlun Mil 0-4711, Both in p aharml Ulu|ledTy'f » 1W «" - ATTRACnVE in pilM A Quillly, ·» thli lnf i-bdrnv A amill d» l-Br, $695 DNT JA«1T4, itai. Bur., OA ICK IA r*M*d. data. (ar. Cndr. iu blk. Tij bath, Hli. 4.t tna, l.br,. air. ia,, ati i w y , , uiarnia, MM riBWoat, OA*7Mt MI, (o lUti doll.i^'s; |».4(K dn. ».br , Vrrii. HII LOS ORRRITOB TOTCJE OF OWNERSHIP ·ait louuan. lladirn l^tory. I A din. IM b». plui many aitrai. Xlnt. tandltlan, PrlM duMd. Ownar wanta fMUen, Ladin. OA T-SOIi HH 1-tlM. . REX L HODGES CO. NAPLES MI rm.. dbl. dn. ar aoulty hint., IM. ·ar,. patm, T O, NapJM. Bit. Ih..; AUo' -hf.,JU.bi., cor, lot HB1.8IM LA vtJHNr. BUTCHER LOS ALTOS REALTY Pirk Kit. In QitiM Htj 4-T4II HDWirtha tlma lo bu7"your hom« (l)i In aicluilya Park Kilatia. ft i ara offarlni for i n l a thi ·holiMl i««parllif irir aflirad In thl. an. Tmailna your haina In Puk Kitalii w6i.ii fia. anr i.ooii ipMlM 01 traM and plinta all whlih hiva bam praairVaif It af Oili iCb-dirtiloe. It u DT a, «' aanint* Milk «a aul Investors Homeowners I Attention!! Ytur lut ·pportiinlty .to purohtii em il 10 unitltf ipirtninti In th» · IVILLA RIVIERA . _%· J"tira-H» f-nal , CLIVE GRAHAM CO. »00 B. 4IH It Rultori HB I-IM1 VIBW )oi. B»ui,~vliw neb A aoul ||ni. 110, : j.f.',V 0 - -"·-»-"»'· *LP ' l.n Padra. BUTUCX XBALTOR ir Atlinlli ATI, OA 1-V.'' Ran, U B. [TflB li oldir pratiarly In dulNbl. IM. dloM In, tirnti .rnniid oil oX f o r a r ~ ' For illiarlrain.l|ni --r. g r !"_ . ·u. IH, IMS no, ownir 'l«i»'l«i it.ti. Law dn. jBii.»«a» H. Mlllir OAt-lloi CCAM AVK., Br B.r. I t ·pti, |fto |n«. iJaJofl r.P. A-l Ru)ty JKRVIPM IIP, Vn .^ AIO. INC/ |lTS"'rf6sptTAt.' ·ubntl'dnJ PltirMh 6flfo Omnii OA "tflpflY. 1 "WII"T ^"l ··" . J-.B. ytr» loo. Prtfi «uiik am. Ht. Tull, UtAUt. lir» clnn itUMO I-bri ·pTi., w/4 n.r.|M. liU « tridi . . . 0 ilnsli. plui all. mait anything """" " _IUViHTjRSf , n. Ocian. M«(So VtV !laa I oldlr U (WiT M7,MO. X-l Wrmi 1 or lit T.U. 7,. O. orafiim Hg «.473t OA t-!i;'1 Kn 1« U 4 dbln.^. II i lurn. Tip-top «ond. an.. Ii» -- -'· Ii», ll.Oli. .r'yj 1-^1 J1HH. 'urn. liiduiid lo" II _}. K L «KATDN, HMr , . , *i J i«l«. Ina. 1310 Itidueirl to 113,600, IKATfW, HMr HH HITT WEST »n)8 duplM." niw|y~r*dM- arilM. Prln il I13.HW. Phoni LOS ALTOS/REALTY lie I.TIIJ "13 Units -- Inc. $776w f -ilory balrony ilyl«. 10 yn, I »w r«ni. |M ooo. I5-Z Urmi. _Afma Rllr. M B «-lll«, UK ·!' IjrtTi by I4oa Clll III U Ml, fWdar m irada,. *ai Ineoma JRD. '0 mo. HMIIar OA ».«lll 3 lum. i 1 unfurn. Hntwii. UB. l« ix.l aqulty. Will taka TDi ar kiibtnlt. Ilrah.r LA 8-«MI or liA B-4004 il I ownir IM Uuit Mil .1 anil | ntil + 4-br, nomi l l IIBy»tT'! lift «.T4i .MS 1 ' Afin dn, OA 4.aoiO HK T'WIO TiT . . BCLM. hOTS., 4 u . - B ~ 3 . B n i , , ~ 9 1-BRi. n i.r.ni Imami ll«n. HAWKJC0, RLTH. . HB .-7JTH TCXA.'o nlilloi, . diratta A hauaa on prop, 4.9 PM, Mnil MnanlAl lIUMO. PAUIF'.'O ^AVI, duplii. 00x150, c £OM, Build la mil. Law dn. HBB.M.-.2 H. Mlllir OAD-i OlOHl On virloui fltin. fnm th« Ind ti tkt I5tk, 0»r- {Mil Vl(W ·» MIIR, Illy ttt I ··"·fipisn^ S*T,'A IITV;-- 9437 E. 7TH--C.J ZQEI4 homn, B:r. HE3-043R. ' U., 1 lor yo 140,500. Alia a Mtlrltnlnt pli t u n i u . 1 l-br. N«lion HB a.«ll«S 12V£LT furn, U T A H otlin lot. Ownir tl Income Property 139 _ IMOTIU 4 THAIHII MIKI) PARK WITH PERMIT ' Bi.u, 10-ia. ilia with t0* HWT. · t ".h»w window 1 frotiliii. UMI.. . liv«k. fl ml, to biach. a ml. to i Hint. An.. No dui d.ta on b.l. T FLAT -- Ina. 1315, , P r l i a lll.noot BZ tirmi. A. Badlprd, 1835 B. 4th HE «-a7»5 nS.OOfTrtB'tt. iiiMa.~»"yJa7al«. *SDNi«a*HEIGHTS" S6UTH SEA'S XF^ssj^j^flaXi hornl, flriplMa larta barmi.. 3* JJ{ 4«l. HIT. Imnjld. pen ||,. «4T flown. Pun prlM ifn.SM, _MOORE Btalty HE 4J4B4 , . . , , ' Liberal Terms Priced lo Sell · Optn Dally Except *r.;. _ . , ; Sunday -..· ,, . SH nikirl W. Cltrk :i«0 I, OHIB II., L I, HI Mill , Yucca Valley 10-U Motel. Hot, MODERN. Min. *rm ipt. Pinil JR.», I'mHiri. On (hm hi* w.y, lll-firiLHT. Illy, 3000 ft, Pin rllm.ta. Biriiln. 131, I 0,( Motel--By Owner , 16 Unit Motel with Pool lw.y 101 ll B. IU. _ ^_ ilueao unlti. Trada for cliar Hami ar T. D.'l. BKB. H«»-0«H| HB a-pnu IlioOdnT , NON-VETS J $95 DOWN · i phii imill Milt , Mov.i you in Dili layair i MAGNOLIA MANOR RESALE 4 NMMS.--2 BATHS Biiutmil hm*~iu.llinl mull. barhoad -- al . 2425 GLINCRIST . ANAHEIM - , '.'' Ur. Ilirtln hi. kiy it ; 71* aiLiikr ST. , ·' . JAckMn 7-7240 QABDF.N OROVE Pk. awniy |«nly 1-br. 3-b. DWa, nr. Mo*» In JA T-ol MM. Hdwd. flri. · In todiy, T-8U1 ^K Rwl ali« nipid, fin«ad, , .. IB: riflTW MO, J-brT^UVIo* uh fruit Imi. Nr, g. O.Bld, I 4 I H Pull PMM. JA T'TTil, - ' ' A din, K, lll I't biUii. Jint. ^ACA ..--· - i VACANT" BA *od tirrtir J^ dn ~nwd, flri. P" 4-m)4n. fJaSTDHTITOolirpml. ) br, Hi b... UnriH, 1MIIO. PR 4^114 fl«l. · ! - ^ ^ _ . r 70.140 R-iT».rdin o lerml. NBwmirk I- OARDEX GROVE On Royal-Palm · In Melody RitatM · · I Br,, 3 bathi, iiparala dlrtlni room and dlnill. an., w/w nrpitlh., IriyirM dripaa and ·ornlca JIOIM thniaul, built-in porch. Larii flui wlndnwi, ·ppll.nMi. T.ry Una Mrv'ta pi... with wand panlllnv In ·lldlnl m.il doon, patio, lira, llvlni room, ridlo lontr. i.r, door. I2t.no tatal prlM. 4V.H KK.A. lo.n. ir OWNIR Will Mil lotnnlitiiy furnlihad. AIM «onildir tnda /or Or.Ma Ph. Dilly 12 »· 7 Kl M»4-t !««. »r lundn Ll f.lfII HOUSI SUN. 1 u · MOVIS YOU IN NON VETS $ 95 3 Ellanbet Manor RESALES 4 l«droom*--2 latfi. : · ' . * ' : ; 3 Btareoim ft D«t-- ,r, : - · 1 J A Bathf . ' ' . V . 6 MMitht Old ' i Mr. MiKia Hn Kay it , iMM suNswinr i if'! JEffwiM 7.S04S '·" * GARDEN OROVE GARDEN GROVE Model Homes for Sale All Homts Undtr $18,000 Cony. Loam $1000 Oow« ' Tt rmi , j , itrlp (Ii34 H. 9r4 flt) ol thi v«"i natiii In L«i Trida for I* B. prop, er nil. dn. print, Jluit iMtlftii dm ta lllniM. IIH ···013 B n p K B R j m MM* of molil. In thi win, \WiTKHN MOTBUi A 1MO All.nlli 'ttfY HK "· VMT. ..'--Will'aillb. In I. B7 Xlnl., itcady IM. niidr (a tiki or.r. ho limrvUPMrl I h._ Mlllir QA I-IMI ill., an, jfrT la .ull. Klllir OA a-l«04 Mir 1 !. Apt. rada. · OA T-4CW. Or*P*l f*rarf fiewa iptl*kl*t t . - . 1 Itwoi /o/l »»» rraai ?',;/ tlttflnn i\ _ luttrttm I.;;MM hft New England Ruillo Etlatet t,.;--:- v-.,r JAMB92 Fran iafig batni brt M Iprlnfl t» LM Alawltaa-fUjM ta Kifall« A»a. (aft ta «m*t.

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free