Independent from Long Beach, California on January 17, 1975 · Page 31
Get access to this page with a Free Trial

Independent from Long Beach, California · Page 31

Publication:
Location:
Long Beach, California
Issue Date:
Friday, January 17, 1975
Page:
Page 31
Start Free Trial
Cancel

'C-6-INDEPENOENT(AM) PRESSTELEGRAM (PM) , tint, F,I, j... i. im UlM ' JUI \ M (Mil Hrlh In Clou (hi. A Abbll.bl.3J )1 « 47'4 U'.t in 4 u ACFItllM | 11 ML, MH MH- H AcnwCm 1 r it lO'i ic low . t Admm.Mt ] 11 ]'ii in, j - it MmE«.» .. JS fit IH in- , AdfTO Mfllh .. 4 2Ii JH 1* Addrntoo .. 61 4't 4 4t- H Advlnv.Xl^ IIJ J_Uj _814 _lli Ahnijnt !JF s 'S "· "t "* ~ 't AIIMnlnC 5 II !t ! 7't A'.fPrt .?» I! 1(7 «H 47't 49 4 ]'» Alrcolnc.fO S 49 ll't 1}* I!H - 't »J Intkiilrll .. 1 1H !. ! « '» ftkKnll.JO 4 10 I3t 13 lit 4 H AlaGasl.lB 15 10 10") 10 10^4 14 AlaPpfl.28 .. IWC 74% 7t4 74'4 4 MlPpftli .. 150 74", 744 11"-. 4 1 Alaska InTrt .. 94 lO'i 9't ID 4 « Albanvln.U t 7 17 lit 17 4 '-, AlbcrloC » » t y, - S'4 S", 4 '. Albtmri 40 ) I) ill IIH 114 4 H AlunAIUO 4 1433 K'i 19 If* -I'i AiraSM .41 4 41 m S'i n 4 '. AlconLb.» II $3 17 1(1 17 4 1 Aletdn.lOe 10 10 3'i 3". 3'4 - V. Allintt:J44! J li FU S'i Stt- ". Allr0Cp.4Se 3 2? 1 7't 1 AlloLudl.M 3 15 21 H 11 H 7IH AllgludpU .. 11 33 11 ! MN 33H 4 1 AllgPwl.S! f 474 IP. I4'4 I4H 4 H AllenGrp.40 4 11 444 4H 4*4- 't AlldMnl.54 7 14 ll't 101 ll't i '» AlldProdl 4 s 14 14 ll AlldStr t.!0 5 1! It* 19", 194 4 f AlldSupmkt .. 13 3H 3"4 3H 4 V AlliiChal .!(. 4 1« 7* 7't Ti - ", AllrtAul M 6 7 SH S « * ' AlptW PI .77 4 J r» BH 1", 4 'l Ainu 1.34 4 1414 »H 7BV. Jlt AmalSuJia 3 17 30'i 29't 30't 4 *· Ama1.7S 5 44 3JV. JJ 3J't -- '/ ArnaiPlS.25 .. S G1H BOS BIH 4 V AMBACJO 4 2) 7H J'.i n Arocord.!4 4 7 3tj 3H J 1 * Amerce 1.20 3 2 IS IS li + ' AmrcrtlM .. 4 J» 2« It .... A HKS .3% 2 4£7 14H 14 U't - ' AHespfJ.SO .. S2 44 43", 4JH 4 ' AAlrFllt .44 7 47 B'l BH IV, 4 ' Am Alrlln 12 143 4'» 6 i -- ' A Baker .20 .. 4 4'4 4'4 4'/. A BrndS 2.S6 7 41 34 33»t 33't 4 l AmBdcst .SO 5 315 1C*. 15H I4't 4 1 AmBldU .34 5 !4 64 S't 4« 4 i A Can 2.20a 4 U 30H 304 JOH ACanpfl.7S .. 44 22 W4 2014-1' AmCenMtg .. 21 7t !*« IU ADlElfil.20 4 1 IS* 1SH I5H A Cyan 1 JO 7 391 2H 21 214 » ' AmDIslll.SO 35 « 13 ll't 13 4 2 A OllTel .52 10 20 20V. 19W 1914 AmDualVI .. 7 3'4 3". 3'4 ADulpl.54* .. 14 II". 11 1 1 -- ' AmEIPw! 7 SB !St IB IBH 4 ' AFamllv . 7 4 4 1 8 5 5 5 4 ' AmFln.70 .. 2 54 S i ... AGIBdl.98e .. K ?]', 23S 23t - ASnCvl.S* .. B 14H 14 14 - ' A Gnlnt .40 4 60 9'* 9fe 9i 4 AGlnpil.BO ,, 53 2D"z 19H 19^ -- AmHolsl .70 4 29 lOVt 10V. 104 4 A Hwnt .BO 21 847 29% 29 29't - ' A Home pf 2 .. 1130*4 130*. I30W 4 AmHosc .30 23 507 30't 29't ?9»» - Amlnvnl .. 3 3'1 3 i't A Mrdicl .12 5 14 3 T t 3.t y.t AMedlcorp 50 328 2't Ht 2 AmMot.20e S 718 4H 44 4H- V AKJIG12.54 7 S3 344 3S4 3(4 4 Am Sealing .. 3 4'. 4't 4/ 4 b AmShlP .B 13 4 7H 7H 7H -A Smell 1 JO 3 134 14 liH IS!. - ' AmSlamJ .84 4 94 104 10 104 4 ASWpf4.7S .. 2 45 4S 4S ... AmSleril .28 f S4 n (H 61 4 AmStores2 4 11 M 294 79. 4 ' AT1T »t .. 957 11.14 9-14 9-14 - ' AmTS.TJ.40 9 2020 44*1 44't 44l - ' AmTTpf4 .. 71 51 50V, 5 0 % - ' ATTpfB3.74 .. 22 44't 43M 44't 4 ' ATTpfA3.44 IB 424 42 42U AWSIWk.M S P 64 8t »»l AW5pfl.2S .. i!20 124 124 124 4 AWprt 1.25 .. 2120 13 13 13 Ameron .90 3 9 «t 9'4 9t 4 ' Am»D .10e 3 44 3*t 3'/. 3^ Amelekl 4 44 124 I2'4 !2'-4-- ' AWFInl.I4 4 124 117t 11H IUt AMP Inc J3 19 1097 24H 24 74". Ampco.40a 3 4 7H 7'i 7"t AmpeK Corp 3 47 3't 2't 3't 4 ' Amrep Corp 3 23 24 2H 7H -- ' Armtar2.10 3 103 28 7*'t 28 4 2 AmslPf2.4S .. 1 34". 34' j 34''. 4 ' Amstrpl.68 . . 4 8 8 8 Amjled 3.20 4 41 JB4 JB'i 384 4 ' Amlel .32 4 47 7« 44 74 4 1 Anacondlt 3 124 16U 14 14H 4 ' An*rHU» S 73 ISH I5» I51 AnderClav'l 5 1 214 214 214 -Angelica .12 5 IB 4» 44 4 4 - '4 AnsuICo .421 4 57 15't 144 14'i 4 ' Apache JO 5 14 11 10't 11 4 t ApcoOII.491 3 12 10H lO^t lO^t 4 ' Apecp Corp .. 25 15-14 13-14 13-1 APLCorpI 5 92 IOH 10 10't ' APLpfB JO 1 7't 74 74 4 A R A S v 1.44 9 42 52 51". 514 ArcalaH .34 5 11 7t 7't 7t 4 ' ArchrD.2» » 113 17 164 17 4 '4 Arctic Entr .. 34 2't 2 2 l t Arislar 4 49 3't 3't n ArliPSvl.34 4 398 134 13 13h 4 *i ArkBest.44 17 IB 6 4 4 .... ArktGll.70 S 51 23H 22* 22'« ArlenRltvD .. 115 2'4 2't 2'4 4 't Armada Cp 4 3 6ft 4'. 4'. - ' Anmtil.44a 4 151 25". 24« 24H- H Arm pi 2. 10 .. 4 254 244 24".- "· Armrp(4.75 .. ISO 47 47 47 4 | ArmitCk.92 10 55 22H Jit 22 t t Arm Ru 1.60 7 19 15 144 15 4 l AroCorpl 5 2 ll'4 ll'i ll't Arvinlnd J2 10 1 6't 4't 6'i 4 ' ASA1.20C .. 64 47H 664 64't 4 ' AshdOlll.40 4 82 17!t 17. 171- ' ArfDrG 1.40 S » l« 17". 174 4 ' AsdSpgl.40 4 4 18't 17'1 It'Y 4 ' Athk)re.40 3 2B1 B'4 7H B't 4 ' AtlcolJOe S 25 5'4 4't S'4 4 H AllCvEM-50 6 31 141* 144 14h 4 ' AllCEptS.87 .. 1 594 594 594 AtlP.lcf2.50 11 317 89 B74 88 -- ' AIIRcfipU .. 3149 149 149 ^ ^ AII8cpf7« .. a SJt 57li 51 4 ' AlHsCcrp 27 141 Hi It It ATO Inc .» 3 31 44 4J, 14 AutDat.20e IB 99 314 30t 31". + V Aytom Ind .. 70 24 3H !t AvcoCoro 9 28 34 3H JH Avco Cp wl .. 1 11-14 11-16 11-1 Ai'CoCpPi .. 16 14*1 14". 14'.. 4 U AvervPd.30 15 «4 24't 24 2i. 4 ' AvisllK.40 5 29 54 5'. 54 Ai'netlnc JO 3 53 5^ S'4 S^ 4 i AvonPdl48 15 801 32^t 31 '. B't 4 l ArtecOilGl 14 X IS 14». 144 4 ' B achf .10e .. 14 3 T 3 5 i 1** Bakertn .JO 5 23 SH S 5 1 * * BakerOil .37 21 157 34 1 * 34 34*s - P BaidOH .*oa 4 20 B ?*4 7*1 BallCp.60 6 1 12'i 1?H I!S -BBIGE 1.96 7 118 IP* 17's 17H- ' BanCall.34 9 21 U'^r 14'n U'i f ^ Baodas Inc 23 7S 21*» 76'* 8 a « -- ' Bangr Punt .. f£ 4^t 34 4 ' BanoPpt 2 .. IS 12'i 12 12 -- * BkdNY:.20 5 45 »"« S'^t MH - Bk.ctVa.es 5 3 }\** lUi 1U. - ' BanKTr3 5 1SS 37 34 l * 34^ * 'j BarbOiLBOe .. 10 21 21 21 .... Ba'dCR.20 13 61 12^ M'* 1! l i * BastClnc.W 3 5 7*i TI 7H BatesMf.?3 3 N li'i IS'i 15'n * ^ Bare Mt P( l .. S5 20 19'? 20 - 1 BatMnd M 4 177 5*i 5 1 7 54 BauSChL.60 S 107 D'» 22** 23V-- l BaxtLab.l! 30 17* 341. 34^ 34 H * ' BavSlGI.FO 5 15 14'T 16't 164- ' Bayk-Cig .3.3 .. 3 4'3 4't 4' = BeatFds.7! 11 453 17'* \T~ M\ * Beckmn .50 V 63 2Cm 1CH » BecttXcl.40 18 47 31 H »'? 33*» + ' B*lcoP".50e t 9 12*4 12^ 1I-C - Beldenl.M 5 1 14\. 14^ m, -- ' BellHiwJ4 i « H'- 10*4 11 - '- BemisCol 4 I liij 1SH 16^- S Bendixl.SO 6 53 ^'» ^H 16 - * B*ndi.vp!3 ,- 3 3fl 39 3 9 - 1 ' - BendCplW S 174 16': U 1 * td't BewtptS.M .. 2 73 73 f 73 ( - 1 ( Bnfl^P)^^ "." Iffl 2 4 ( " :4/ 2 4 / - !. BcnetB?07e 4 51 2^ 2^ iH Best Prod "S » 3* 5h 3;J - '* BsThre (Ob 15 1 5C * 50 " 50 * ' l . Bl3C.vDr.W 21 218 H* 33 23^- 's BlairJhn.4S 9 21 4 : f-i V*~ ± Biislaui.is 4 9 irj 11^ HH - ? BIOCKHR 443 « 113 12*$ ir* ir*- H BkteBell 80 5 49 lii* I4H 16^ -. ; -* BftbieBrks .. 7 IS 1*» r» BOseCasJO 3 7S7 12*» 13^ UH- 'i Borij Irvd . 4 3 1 * 3't 3'* - i fili.'.\43nt I 50 5 i lt^* 'i 5 -" I* 1 * · '* Bofflw i JO s i« .*2'i rn nn * ^ BwWar 1.35 4 67 IS 1 * 15 15 ; « - * BDrmans 5 :5 2 r* I BoiE.J2.44 7 Si 17^ l^r 17^- S Br^ifi.TSe 't j« 5'-j' 's ' 5'* · '** BrissSl-iCS i: S ?S ; s 3S 3S - '* BnslMli: 3 3*3 «S^ 4? 47i- BfiiJM Df ? . 1! 34H 34'j 34' t BriiPe. ,40e 2 ItTS t l -s 6 i'i - ') 6ri.* GIs 1 5 135 13 3 - 13'* .3 J . - '* BUvUGl-72 7 7 15 H'» 1S_ - \t BrcM'nC? 3 5 n*i ll 1 ! lit · ' * BwnGo 1 6C i 4 1 '·!"* 14'* '*'» Bi«lShrp 70 s 7 rt 4^» *H Br.-nFer.70 5 39 5 r . 5'- SH - '» Brunswk .« 4 193 10 ; . ?N ' : i -- '* 6rysfiW 40 3 i lH I? 1 * lO'i fiTMI 1 45e 17 ti 4 S*. S*« ' H BuaEriel U «J 37'-: 3? 37 BL-ddCo OS 3 107 fih J 1 - !'T - * Buoacopis .. no si 51 si Budtlnd .271 4 S :'i ?'» :'» l Builfler Inv 1 M 3V 34 3H - · « BuniHill'.W .. 2 »5« JOi. »*. * ! * BimfcrRa.^ 9 ?i 5 1 - 5 S'l - '* Buntrpfl.SO . S 13 7 » '3 1 : 11'.; Burltndl.W S 158 IJ ITi IT'i ( BurlNorl.75 6 343 /2'i 4!'i C*i - 1 Burndy 78 'J S U'-i, I3 1 - .S'l- '» Burrghi.M 17 SK Mh 62 62^. - I C CabCsbFor 2 if 4', 4t t* - * CitelCp.n 3 .' IPi 17H I7h- i. CaeunWrl 4 21 2H 21 J* Cil Firanl 7 « S't 3't I't 4 't CalP Ut 1 52 4 70 14't 14\i 14*. -- h Callahn.lSr B 23 ·, c, 8- H CamrnBm .. 31 J'. 3 3 .. . CjmRL 40J IB 52 304 294 S - CJmSpU4 12 35 35«i 304 30J. - · CdnPac JAe 4 13 14 i 14S 14^. CanilB 1.10 fl 1 94 94 94 . 4 Cap Mold I IS 245 25 241 24'» 4 ^ CarTec"'*? 4 27 1 9 * 184 1!^' · 4 LSII ! I'lC^'IS.-.^ aSKiS i.' JJffi^Stt- - CJ'sW" 573 m 114 »',' · i;. ^JSnC^M 'i Il^l'pjp^'i Cmfut'tn ; ?' i*'» S» ' H - ^ t*»l'a7l2« 1 V 154 IS'' l!'.' " '' ' IWPVIU B 23 134 13 IS - t NEW YORK . ^ IUI PE (Mi) H'.|ti Lew ClHl CM. C«n^on0 t 26 11U im IDA 1 H tenieil.il T » I? 1 * 1? I?'* * ^ Ctntrn Dal* t SI ,»' 7 7'*- '* Cmtil-fO 3 21 1} 12H 17^. :«t-t«l .« IJ 145 IOH ?',» H) ... . CmnATrl 5 37 1W 14H UH - S ;h»mplnl I 4 110 1JH U"* IJH T "* !hml pil.W .. 13 I4!i Hii uii _ i i!l?V%l ' 2 If? I 4 ? li? ~ .?* i W f i f K T V ? 5 55 »^ S" S ; .»- '*r ClwFd.n .. 13 B^4 §4 Hi- '» Cr^«MI70 6 U7 IJ1* »li JI-U * P', ChswWnTr t 1R 64 5^ S'.1 - H CrtcltM.4Da } J 6 S'i i'i- S Cntmtn UO 4 7S 24'4 73'^ !l'i -- "* ChmNYJ.W 6 1M 37»4 J4"i 37'^ * lh CMVBl.Wa 4 ! 30% Wjtj 30'4 « H Ch«sip?.10 7 MO M") 31H 3! + i"j ChiEasil.65 6 9 11'-. 11*i lit + '* ChiMllwCa 2 1 6"i t'i 4". - ^ Chif'r*uT3 7 1 2i*i 254 JSH ·* "t ChlRkl P»c .. B ?·; 9'i fb + "j ChkFull.Ur .. 4 3'* 3 3 l * ChriiCraH .. 50 JH J'i 2*1 ChCltcvirf .. B 6 6 6 - V, Chromal .70 4 37 10** 10't IOH * l i Chryslrl.40 3 398 9 6Hi B'i Chrvilerwl .. » \"t 1H 1H - '^ Cl Wtfl Gii .. 37 ? IJ « 7'ii 2'^ -- " Cl Rlt Inv .. 23 3'i 3 3 - '% C in Bell 1,60 6 7 » M » - 't CinnGEl.U t 17 16'V 16H 164- ^ CinGpff.2S .14000 9t 9t 9« - "«· CinSpf7.i4 .. iM 81 11 SI * 1 CinGpf4.75 .. HO 53 S3 53 * 4 ClnGc Pf 4 .. ilOO 47 46^ 46"i -- 2 CinMllB 1.40 5 1 17*» ir^ 17'^ CIT Fin 2.20 B 33 35 34"j 3i * H Citlcorp.eo 12 763 31H 31 "· 31S * V ClfletSv 2.40 6 151 45 43't W* CI1iSol.S«e S 43 4'i- 43* 4W + '* Citims Mtg 5 16 34 3".- 3 'A - '% Cttvlnvit.44 4 116 S*i 54 S7i + ^ Cily fnv wl . 25 H 9-16 H i 1-16 Cltylnpf82 .. 33 15H IS 1 * 15H + 4 CHvlnptl.31 .. S 13J4 13'1 13J4 * 4 ClartEI^O 'i 47 25*i W 2 4 ^ -- i ClflrkOfl .50 2 44 8 1J i 7H 8*« + ^i CLC Am .20 3 U 4 3^1 4 + '.i ClvCliU.60a 10 1 71 n 71 ClvEIIII2.iB 8 26 ?! 27H 27'i 4 \ ClevElpill ,. 1200109^109 109 CIEIIIP(7.40 .. 150 75 75 75 CI»ro*Co.52 E 615 7^ 7".i 74 * ·* CluetPfla.tt 6 68 3^ 3"i 34 t »% ClucttPpf 1 .. B T'» 7H 77^ * '^ CMMnvCp 3 99 8 7Vi B + "7 CNAFInl .. 180 3". 3 3 - '* CHAptAl 10 .. 195 T^i 7'V 7H t H C N A I L O S a .. 27 11H 11 ll»t CNA Larw .. IS t»i 14 Hi CNALntI.10 .. 6 8^4 B"i B 3 * t '^ CoastStGas 3 872 7N 74 7 1 - + h * CstSGpJl 83 .. 9 1SH 1B"i 18"i CstSGpfl.19 .. 11 14"* 13ft 14 4 1,1 Coc.sCol7.13 16 383 59*,, 57". 57 - '-i Coca6tlg.« 10 277 J". S'i 5". * 't ColdwBk .54 4 16 7% 7''j 7" -- i ColtKOlnd .. 34 Hi 14 l^i ColgPal.S 17 315 i-fi 24'1s 24": + 'A CollinAik -S4 5 16 5 r, S ^ Collins Fd 6 4 2i ?-»i. ;*i + '.i ColPenn .JO 13 27 Wt 28 ^ 284 ColonlSI 1.25 5 4 17 17 17 Colllnd? 7 137 24H ?5*i. 25% C0!tp(4.25 .. 4 44 46 46 ColtpfLH .. 3 ll'i IS'!, tfl'i ColG«1.9l 6 73 24'i 234 24 .... ColuGaspf .. 7 52 S14 514-- ·' Colum Plct .. 32 2^ 24 2^ 4 't ColSOhl.94 B 22 16 157% 16 4 ', ColwclMtg .. 20 3"i 3 4 . 3"» Combd Com 4 104 6ii 64 6'.i -- '% CombEl.BO fl 6«2 32*i 314 37 Vi + IV* CmEpft.70 .. 3 31 30 31 + 2h ComlSoll.40 7 21 32'i 31 '^ 37 4^ 1 ComSopf.PO .. 2 20 20 20 ComwE2.M P 1835 154 25 254 -t % ComEpl2.B7 .. 43 7W 27 Z7'» - % ComwE Pf 2 ,. 1 21'? 21 '1 Wt ComEpll.90 .. 2 204 204 204 ComEptl.42 .. 44 174 17'* 17*4 ComwO .2M 3 4! i'i j'^ 6".. 4 B ComOPfl.n ,. 11 liVi 15 154 + "« Comool Scl 15 12 24 2V- 24 Comsat 1 , 7 142 314 M'fc 314 + ft ConAora .. 11 3*i 3% 3^ -- '^ ConeM1.20a 4 1 18*i IS 1 ., ie*i -t ^ ConnMLM B IB 134 13"; 134 Conrac.60 6 4 14"s 14'ij l4"ij- "« ConEd.B5e 4 212 ? 8.H 9 + '^ ConEdpf 5 .. 5 4 0 40 40 CnnFdsUS 6 174 15"- 15 IS - 'i ConFpU.50 .. 6 504 » 504 * I ConFrgl 70 4 49 12''i 1l4 I2"« ConNGs2,1C 9 55 244 23^ 24 - \\ CnPwpf7'AB '.*. zlOO 58 56 58 -t- 4 CnPwpf7.*$ .. iJBO 554 554 554 CooPowp(6 .. 2 514 S1'.1.5I4 t 4 CnPwrt4.W .. llOO 37 37 37 t 1 Cont Air Lin 4 154 3'i 3 1 ! 3M ConC^n l.BO 7 75 274 264 27 ConlCop.W 2 12 t B 8 + '* ConrCp2,40 8 134 JS'4 34 7 i 35 + 'fc CtlCpfA2.50 .. 14 Mi* 3*14 384- ! ConllCp7..70 6 14 33"« 32^ 33 * 4 ConllP1.45e .. 28 84 B',* 84- '% ConMIRllv .. 36 24 24 2 1 :-- 't Cont invst .. fi2 14 1 1 - '» ConMtp.3Bfi .. 221 14 14 1":- '% ContOifl.SO 6 327 4i4 454 454-- *» ContOllpf 2 .. 33 67 tVt 62 + 1 ConlTclel fl 603 lt l i 114 11»j + 'B ControlOal 6 500 174 114 124+ l fc Conwood2 7 1 224 224 214 + '« CoohUn.39r 6 1« 3V4 2?n 3 Cooplndl.04 5 4 24 7ft 26 * l ' CoowrLab .. *4 5-i 54 54- '·» CoopTR .40 4 IB 64 5H 6'u Copelnd .60 7 1 3 B'* 84 B4 -- » ,1 CoppRg.SOa 2 20 20". Ifl^i 19'i + H CopwCDl.RO 3 18 20 19'i 20 CorduraCp .. 12 14 14 14 -t "t CornG1.12a V 138 33'i 32 324- i\ CornwIE .40 9 40 34 2*% 2'i - '.i CouslnsMfg .. 114 3'i, 34 3 4 -l i Cowlei.20 6 21 »* 44 4*1 CcuBdtrt « 6 14 IJ'.i 114 11'*-- ^ C P C t n t l 2 10 204 344 33^i 344 4 H Crane 1.4fta 3 63 2*4 274 284 * 1 Cr«JitF.4r 7 19 S". S 54 CrockN1.66 8 96 19 184 184 ·) 4 CrompK .80 4 6 84 84 84 CrouHin .70 7 20 144 13^ 1 4 4 * 4 Crown CorK 8 40 U^i 174 174-- 'i CrwZII I.SOa 6 373 26 ? i 24 24' i -- 'i Crn? PI4.20 .. i520 53 51': 5 1 4 -- 2 4 CTSCP.50 4 7 84 84 84 * '« Culligan.40 5 3 4 5"i 6 t 4 CumEnsla 4 13 144 16'i 16'*- "· CunnDr? .20 10 7 4'-i 44 4'i Curlncl.OSe .. 15 11'* 11 11 CurlisW 40e 7 94 74 7'i 74- «* CuIlefH 1.60 4 3 ?0 h ii 20'fl M 1 * · "* Cyclop 1 4Oa 2 15 214 71' B 714 - i Cvprysl-40 4 11 23'B 23ii 23^ D Damon .05e 9 74 r« 9^i 9^! Darrfiiv.40 3 30 6 5H 6 *- '% OanaCpl.34 4 22 18'j 16 18 · 'i Darllnd.60 5 67 17 16^ 16*V * 4 Dsrtlndpf 2 .. 70 23'* 23 2 3 ' 4 ' '-* DfltaGenl B 42fl9 t2'i 9'fc 104--14 DJvcol.U 6 8 124 124 124 * U Daylin.04 ,. 43 14 14 14-- '* D-JVtHw) .60 4 35 n 74- 74 OaytPL1.66 7 201 14 134 13*i-- 'B DPLpt 12.50 .. 1100105 105 IDS -- 2 DeanWil .« 14 25 6'» 6*i i r i + »i Deere IM 7 239 40-1. 394 3\wi - ". DelMonl.30 6 131 24 23'i 234- M De!taAlr.60 5 139 27". 2S4 24 *s * 4 Dettrt InH 12 3'-i 3 3'i * * Dcllona Crp 10 4 44 44 4^ DennMfp .90 4 7 I5 1 . 14^ 15'j t ·-. Dcrtnvs.l2a 4 143 74 74 74 * '.i Dentiplf .M 13 22 24'i 14 24'.- '1 Deseret Ph 14 23 7 6 T * 7 -- '·» DeSo'oln.M 5 16 M 44 4 4 - 4 DetEdisl.45 7 116 lO^i 104 10 J - - ll DelE Pf7.48 .. iX"0 60 40 60 + 1 Del Epf7.4S .. ^0 59 59 59 * 2^7 DelEpf5» .. 2 47'i 47'i 47'i * 1 Dester .34 6 3 10'* 10'g 104 Dial Fin! .54 7 H 9^ 94 94- 4 Diamlnt; 6 16 24 T t 3*4 3S4 -- *» Diam5h1.40 4 36 75' « 2^4 25 - e Oia Sh p!C 2 .. 2 y*t 2" 1 * Wi D i a p f O l M .. IS IPi 154 15't- 'i C1AB ^2 4 50 S 74 B * 'i Dictaohn 30 6 7? 9Vi S4 8'» f*e»oia .*to s r li'j 16 ii DiGiorB0.33 11 15 4'.i 4s 4 1 *- ' D.«.l8IEqpt 13 35S S3 51-7 514 * 4 D.llinjm iO 4 7J 5 4'i 5 * ! J Dil'M l.Xb 10 9 254 254 254 J '-. DisswV.12 4 ii "6 : i" 44 cH * DiS^wg .M 14 13 334 33 33 D.vprsfd In 4 25 2 ! 7 % l*s - ? pn Ml 1.54* .. 45 P4 24 2 4 - '« DfPeppr 30 15 J97 S4 7*4 7^i - ^ PomeW .SCO 1! M 474 W 4 4 - 1 Donnelly .56 10 57 194 19'* 19'* DoricCp "M 4 34 9'.i 9 9'* - '« DorrOliver 5 11 4 T s 4'? 4 - ^ * 4 Dcrsfv.10 4 1 5 ; s S'-s S'v. Dover l.?0 6 4 2S** 28'; 2S4 Do*CM.43 10 678 53^ 5-: iS's-- ** D P F l o c .. 3 3W 3'. 3'. Dravo 1.60 7 13 29 S ! * 29 - 4 Dresser 1.W 9 1C Wl *0 W's - 1 Dr»rVB*2 .'-' 4 38 3S 5S * " \ D r ^ » S O l J 4 .. 4 16*1 144 144- '- Drevtus 7C»e 5 15 4** 4^ i'» Duk P* 1 W 7 47£ U4 IJ 1 * 134- '; rvke^l^O .. I'M 734 734 7 3 4 * ': Di.'firacl.'es U 51 204 ?i4 »4 -""'"? Doctar Cp .. 49 14 14 14 CJyPoniSSOe 9 15? 9i4 94i 954 · 4 CuPrr pf3.'SO . .'." 1 ii *5 is - u' DyflLtl.'J i "J 154 14 1 ! ll*! -: . DtpQf r f ^ r C .. ilOO i*': S^'T 6' 4 -- ! : T DQ4.1pf707 ., zUO 22': 21^ JI 1 * * J » D^L PC.7S ','. 1500 :J ; : 2i' 2*4 Dmoln.JO 3 39 74 4"i 74 + 4 E E«!Picl.fl* S 154 154 15H * 4 Eaitiir L"'n M 4 ' 3'i 3'-i - % EaslUfi 1.50 14 114 U4 114 · ; i E-1'OnlFO 103 23^. 2?^ 23'*- 4 EcMn a *i ::'-. 2^4 ;t^ E c k r d J ^ . 3 3 Iti 17 14-: 17 - 4 E a a s c .:! » ?'! 7" i« · * fCiC'.l!^ liS 1?'I H'» !!'· EDS.Si* 1 US in ll'i El Vicm V.g 13 14 14 14 E l W V p f U U Jl. 4H 4 1 - Elpm hatl 4 9'i !^4 9'» * 4 Eltxir loa 6 2'i 2^* 2^- 4 EiPawCol 144 17^4 11-4 124 · 4 EltraCpl^ 46 744 234 24 + N EmffE!.?; us ;i4 :s :su EmerTln'.JJ *~3 94 *9 *9 -- '» Emhrl 1.300 5i 1*4 164 144 « '« EMI Lt ,1V 7 14 14 14 EmpDEl.TS 5 U 17'» 13 EmpFin.571 1« '34 IJ': 1J4 EmfrreG« 1 5 7 54 S"-: Enir. 1 23 4 154 154 154 £m..rotfcn 73 *'i «4 Ci · '. FojiFTtrn t 3 10V, If^ 1C». EQVtLI t.^f .4 144 U4 14-4 F.smjrV 1 *0 t ?74 774 27- · '* E-Muirf .J? * 44 44 44 · '» EHeflinfJO S ) ; i 3'i 3 T i Ethvll Jfta O TVi JPi 7B 1 * * 4 Etnrlpf7*0 .. U 3»4 39 J)', . 4 EviniProd .. 1H 34 34 J' - 4 ;«C*IIOI S O 12'1 I1'» U · '· Itctv IAU .. 12 1«» U 1 - IR 1 * CxOftCtiS* 5 4M 49 f 6t4 W4 - ^ F SKA 5,3$!,,M\i-.-"'. j:S"« ! 'i i^; t'l i'l- ^ allUIBrw .. JB IN {· J'« , i«l«l.40 i 10 7') 7'» I'I- 't »fWlf .441 B J« B;» 5J JJJ · '» MA-riCp .'.' 181 4'» 3'» 4 . . . . f.WalCol 4 17 11') H II". . '. 1 STOCK EXCl Thursday's ( H Net M (Mil Hitft LM CInt Chi Ft^MMlM 6 IS 17". 164 I7'4 « FMWMI M i (.« i«u uu im _ i-i i-rofapi.N 3 i IB 17*i I7H - 4 FPappfUO ., 4 1)% IJ'-i 13'i- 'i FfdSipn.W ] -Q 14 44 44 FedOSH.W 12 W 3J4 Jl'i 3 2 4 * "- ferroCol S JI 1I'4 IT^i fl'.i * 4 Flbrrtwd 90 4 37 tJ4 114 im * 4 Ffdemrfift i « JH 34 34 FrdMfg fitv ., IJ 2V 24 IV,, FkWUn2.« i 3 27*4 27^ 21*- '4 FlnlFe^Wl 4 17 94 94 ?4 T Firestnl.lD 6 173 164 154 IS'1 + 4 FftCnar.37t I 352 114 104 10"i ·* 4 FstChic .90 6 425 204 191i 204 4 4 FllntBncl 13 235 Wt 3|H »4 « 4 FilMiii.24 " 4 317 »"i !7H f(4 FstMtglnv ,, 118 2'4 2 2 - 4 FttNS1Bn2 i 4 22 2J 72 ..... Fit pj 1.32 5 91 16*4 16 It 3 * 4 ^ FPaMI1.9Se 5 14 4"i 4li 4V, _ 4 FltUnft .94ti 10 ID 14 B4 th FstVaB.45« 7 2 i* J*i 54 FWllCpl.76 12 76 16V* U* 154- 4 FltChMUO 7 45 23 224 23 * 't FishFdi .40 6 10 114 11 11 -- 4 FishrSel.20 9 2 S'i 5^ 5'^ FleftEnt .24 24 540 94 9 9 Fleming .70 6 10 114 11 JI - H Flexvan.621 112 B 7W T 7 * * 4 FtintVot 1.16 5 38 144 134 134-- 4 FlinjrfA4.50 .. llOO 194 494 «4 t *i Flag Coast 5 19 1SH 154 15H - 4 FlaGas .80 4 38 10'4 10 W» - 4 FiaPowl.95 7 89 174 16»i 174 - 4 FlaPwL1.34 7 273 19'4 184 16T%- '/* Flatll.» 3 1 1B4 1B4 1B4 Flux.irCp.20 12 417 214 30H fl'l * % Fluor ptB 3 .. 1 58 H SB + 1 FMC.92 * 473 13 124 12*i -- "« FMCp(2.25 .. 1 364 264 264- 4 Fd Fair. 20 4 13 S'% 5 5 -- 4 FordM3.20 9 6)6 344 36 344 ForMcK.W 4 57 114 11'/4 114 \ 4 FMKpfl.10 .. J »4 204 204 *· 4 FtOeal.Jto .. rf 1S4 144 144- 4 FtHowP .49 13 9 164 164 164 t 4 Foster WhM 6 317 19^% If 194* 1" Foxboro.60 12 16 244 234 234- \t FrnklnM.40 10 53 144 14 14 - '4 FreepMLU 5 173 24W 234 24 - V, Fruehf l.BO 4 94 164 16W 16U 4 "» F-jqualnd 2 58 4*i 4V, 44 t '% G Gablelrtdlt 3 42 4 4 4 GACCorp 2 44 14 14 14 * % G A F C o . 5 2 4 111 84 B't 14 -- "j G A F p f U O .. 3 IS 15 IS GamSfcl.4 4 7 21'^ 214 Jlft + '·i GamSpn.40 .. 1 194 194 19H Gannett M 17 10B 27 264 27 .. .. GardDen.74 14 22 20"* 19 1 * »'.i ·» '4 Gartlnhl .96 S 14 9"« 9 9'i * 4 Garlock JB 5 2 134 13'/ 134 + ", GaiSvc 1.12 7 3 10 10 10 4 4 Gateway In 2 20 2 U-i 2 GCA Ccrp 3 7 3'4 34 3V« 4 4 Gemini Cap . . 2 7 7 7 * 4 Geminflnla .. 7 12 ll^ 12 + 4 GAInt.29h .. 30 8U 84 84- '.i GnAOII.BOb 9 27 39 3B4 39 + *4 GATran l.BO 7 55 314 X4 314 * 1 GATnpfJ.50 .. 4 « 40 40 * 1 GenBanc .BO 5 3 1ttt 9?'i 10'% + 4 GnCable .W 5 25 84 B'.t 84 + 4 GClnma.U 6 79 114 104 104- % GcnDevelpt 3 11 34 34 34 * 4 Gen Dynam S 97 23/4 234 22 1 * - X Gen EM. 60 It 949 344 354 344 + 4 GnFoodl.40 B 178 204 19ft 204 + 4 GnGlhl.lfe 14 12 134 134 134 + ' GnH«t.40c 3 17 5ft 54 54- 4 Genlnst.271 3 115 5*J 54 5U t- 4 GnlnstfPl3 .. 3 26*i UK 24ii i V« GnMed.14a- 1 22 B 7V, 8 t "4 Gi-nV.ilM.70 13 167 444 45^ ti GfiMoflOt H 1224 mt 37 374 + "- GnWotSplS .. 2 62 62 62 + 4 GMotpf3.7S .. I 47 47 47 + 4 GenPort .80 70 48 54 54 54 +· 4 GPubUtl.6fi 4 282 I3'4 134 13'A t ^ G Refra .10e 6 21 74 7V« 74 4 H GrtSltmal.76 11 6 27'^ 27% 27'4 t V« Gen Steel 3 4 2H 24 24 GTelEII.00 10 1300 W"j 19^ 20 'i 4 4 GTIEIpf2.» .. S 28 28 2« GTF|pfl.30 .. tfOO IS 15 15 + 4 GTIreUOb 3 104 12'4 117i )]'/ Gcnesco Inc 4 45 3U 34 34 Genstarl.20 6 5 16^ 16V li% * V, GcnuPts .54 18 74 26','. 26 26 GaP»C.BOb 11 173 344 334 334- 4 GerberPd 1 10 33 14^ 13^ 14V, + 4 GettyO l.30e 10 4014441414 142^-- 1^ GFBusJ2 2 54 S4 54 GlanPCeml 6 13 11'i 11 11 -- % G!bFlnl.73t 4 M 104 9N 9'*- 4 GiddLw.lOc 4 26 34 34 34- H GiffdHill .52 3 7 94 94 94 Gillette l.SO 7 502 23 21^ 22 -- % Ginoslnc 4 181 S4 S'4 S'A Global Mar 11 96 124 11^ 124 t 4 GlobeUnl 4 IB 15^ 141.. iw _ )!. GoldWI Fin 7 23 12'% 12 12 4 '4 Goodrhl.12 4 194 144 16'i 14"-- U Gdrchpf7.85 .. zIBO 724 71 734 * 24 Gootfrrl.10 S 264 154 14*4 14.*- "t GorJwIA JI 4 ? 8 1 * 6 84 Gould pM.35 .. 7 UH 144 144- k Grace 1.60 S 98 2J 1 * 234 234 t "« GrandUn.80 19 x2 94 #4 *4 Granltvl.50 3 17 I5A 154 154-- 4 SrantWT ., 181 24 24 24- 4 SrayDrs .40 3 73 7'i 6ft 7% 4 4 GtAMI2.57e .. 75 2% 34 W GIAIIPac 6 32 84 B4 84 -- \'t GtLkDrl.20 31 2 W» 11'% 11'* GINolrl.lOe 11 11 10^ IOH 10*4 t 4 GtNorN 1.80 4 IB 304 30 304 4 4 GtWnFin.44 7 144 16". 15ft 16 ..... GrtWU 2.930 3 6 724 22'/ 274 t 4 GtWnpfl.B* .. 4 154 154 15H GrGtantl.Oe 6 11 164 15^ 144 4 1 GrGtpfl.74 .. 1 244 344 7*4-- 4 Grevh 1.043 7 141 12ft 124 124-- ** Grevhnd *t .. 76 ln 2 2 Groller (nc .. 9 14 14 14-- 4 Grumm 40 4 29 104 lOV* 104 4 4 Guarln.lOe 6 B 84 8 84 * 4 GuaMt3,57e .. 47 34 3'X, 34-- 'i GKLfHId.SO S 154 7V 4 7 74- "4 Gulf Mtg Rtl .. 9 34 3W 3'/i GuKOIM.70 3 522 18ft 164 1BU GHRes.25e 3 2241 12". 114 12'/4 + 4 8lfR ptA.TO .. 11 IB 18 18 f 4 (R pfBI.30 .. 3S 164 16 164 4 li GlfStUM.12 8 112 12S 124 124 4 4 GlfWnlnd 1 4 69 24*i 24'4 344 GlfW'Indwl .. 404 4 34 3 4 -- 4 Girwpf3.87 .. 2 47 44^ *4*i - % Gultonlnd 10 It 34 34 2 4 -- ft H HallFB.44 10 9 114 114 114- '« HalHMnl.20 18 4151264 123h 1234 4 'i HamrlP 1.20 3 35 144, 144 lift-- '-i Hammond 3 9 4 4 4 Handlmn .40 9 34 3^ 34 34 HandvH.SO 7 B 32 314 214-- 4 Manual. 35 15 38 254 25 25 -l x HarcBrl.20 7 53 144 15ft 1 6 4 4 U Hardees 34 36 3*i 34 34- »i HarnisM.80 4 45 30 29'4 29^ 4 ft Harrahs.22 7 5 114 ll'i 114* 4 Harris 120 4 B2 15*i 154 154 f 'i Harsco Ib 4 IB 11 "4 11 11 -- 4 HartSMx .W 4 434 6 54 S'i -- 'u HarleHk .20 5 9 7ft 7* 7^i 4 '* HaMSet.Ua .. 10 16ft 164 164-- '-i HawiiEll.48 8 9 IB^ IB 16ft HavesAlbl S 8 9ft 94 94 Haieltlne 8 1 2ft 2ft 2ft HCAM.SOe 3 56 94 9 ?4 4 4 H«ks .13 4 26 74 7'4 74 4 4 HK UW .501 1! 35 144 15'4 154-- · Heilcm .48a 5 6 6*i 64 6 1 * HemzH 1.12 11 193 44 i3*t 44 * ft HeleneCurt 5 S 3 3ft 3 4 '.4 Helierlnt.B4 12 73 294 29 294 +- ft KelmeP.40 .. IB 9 8 l i 9 ..... HelmrhP JO 9 ISO 294 29 294 * *i HemisphCp .. 2 14 14 14- 4 Hercules .80 9 1131 23ft 234 2 3 4 * 4 HerstiFd.SO B 13 12*4 124 124 + ft Hesston.40 5 25 21 'i 20ft 20ft 4 ft Hevblnl.10 B 2«9 224 214 32'4 + *i He*ltPk.20 19 (15 S9»i 9* 5 9 4 * 4 Hi9h Volt9 8 5 44 44 44 Hilk-ntxf .60 7 4 14\4 14iJ 14^4 HilTOnHtll 7 2K) 134 13'* 134 * 4 Hooart .SO 9 29 16 l /4 16 1 6 -- 4 HoernW.72 4 12 10ft 10 10ft HoHEIcIrn .. 18 4ft t t Holidav.32 6 265 7 64 6ft - ft HlidyAl.TOt .. 1 13ft 13ft 13ft 4 v, Ho1!vSug2 9 38 30*4 294 30*i * 1'n HomestVla 13 155 38ft 384 384-- 'B Honvwlll.40 S 134 234 234 234 4 4 HOOV8IM.2S 4 10 ISV* 15". IS 1 -. 4 ', Horizon Cp t 10 24 2 ! -i 24 4 ] s H«pAfi.37t 4 4 94 9 9ft * ' HOSDCpA 20 7 109 10 1 * 10'.* 104 Hostlntl 34 5 9 6^. 64 6 1 * Houdall ..SOa 4 U 84 B 1 ? 84 * 4 HouflMif .iS 4 27 74 7ft 74 * '·* HoyFab.lOe 6 566 44 * l ? 4^ * ' B HoyseFinl 13 3W \$ 144 1 4 4 + '« HowF pfl'.3I ' " 14 33 1 - -J3 33' 4 -- 4 HousLPl.56 7 101 2S'i 25': 354 - '. HtuNGs.SO H 107 334 33 33'J * 4 HowJohn .30 -7 132 54 5 1 -., 5'j HS5)TSl.60 8 26 12*! 124 124- 's HudsA1.40 3 5 I5'4 14ft 14ft- 4 HughHal .40 5 i 3^ 34 3*( * '- Hu9f\S Tt JO 19 3Si 63 464 47's r 24 Humana 4 39 Sft 54 54- 4 HunfOi.W 11 AS 13 121* UTi , i, HuttnEF.44 6 16 34 7ft 7 f t -- 4 Huyek .40 11 17 141 * 144 14ft * *i Hydromt.24 4 10 5^ 54' 54- ft i ICN F^arm .. 45 3 3 1 * 2 r i fdatoP 1.94 8 S2 24 :S4 26 IWdlBssiC 1 6 13 U 13^ 14 IdesToy .101 3 9 34 34 34 * 4 IDS Rl 3.32* S 103 174 '44 16ft * H !!lC*fit 1.30 4 4? 14 ! 4 I3'i 13ft IMCenlpiA6 .. 5 674 654 6 5 4 -- 2 4 1llCenpl3.iO .. 11 35 344 35 * 4 IIIPo*r2.W 9 185 194 19 i9 IPowpf4.l2 .. :30 tl 42 41 * 1 HIToolW 50 10 6 » 20 20 ImpCpAm S 1W i'i 84 8^ + "l I N A C p 3 . t O 7 2?8 31 1 . 30^4 314 » H ISA Inv 1 J6 .. 6 174 174 174 - '4 locomeCap ., 6 3 : j 34 34 * '» locCCu.93e .. 4 I'i 7't 7 f t - 4 Itxi»«pf77i .. ilOO 43 6? 43 - 1-- lndp!PL1S2 9 9 17ft 174 174- 4 lndlNctl.70 S 9 134 13'.* 13'.- '.* IntucoOil 9 138 6\i 64 4 1 * ·· '» lngrrR2.32 11 111 WV. t3** W4 * 14 InTceml.'lOa '4 27 2sC 74^ 25 + 4 inldStl 2.40a 5 37 344 34ft 344 4 ^ Inmonl .iO 3 12 4 S\ 6 - 4 lnsilco.70 3 21 J'i 44 6't - 4 lnsrCw2W S 13 2«4 7* 2*4 « 4 InititlnvTr 4 1 3 3 3 - 4 lntwon.,78 S ! Sft 5'i S'i - 4 intercom S M »4 23 IJ Intrcntl Div 6 24 14 14 14 IBM 6 13 l?00 1444 IftO 1 -.^- 24 ntFlav .Mb 30 247 2i'i 26 26 - '. lnTHarvl.70 S 1*J -W4 20'- 504 » ft lntHoW.97* .. 17 74 I't 7ft- '» IntMinll.a S 442 374 36' J 344- 4 intMr0 It 3 24 S'? 8i S'l- « iriMolfilM S 13 Jl'i M4 314 * N ln^ic*l.tfa 4 3! 23 72*« 23 * 4 n'Papet 2 7 357 344 M'» 4 IntC^rt l J M 3'i 34 34 - 4 InlTT 1 52 4 4*7 14^ 144 U4 · 4 ri'TT yt£4 ,. i»0 49 49 « · 34 niTTptHl .. 10 M 38 » * ^ i T T p f l l S O .. !1 rt'j 40 l i 4-4 n t T T p f J 4 .. 7 J't 354 36W » H IntTTpfK-f .. 37 37 J6*» 37 ' 4 TT p(N2 :S .. tOJ 23'» 234 JJft * '* itTTptOS . IJ 444 14 444 * 14 nfrptt 1 10 S 4 I) 1 - 134 134 t 4 rrtrpcepM .. t S14 514 514 * 4 ntrpvOGPl 4 1 104 lO'i lO'i * 4 n't'riP* K40 1 J 14ft 14 l4'i « 4 rrtrjIUn 14 3 17 34 3H 34 * 't *B«tI071 ] 13 154 14ft 14ft- 4 OvrJCII.X 11 14 104 !C"» 104- 4 0*illGV44 9 31 U4 4» 144- 4 ow«Pw1B4 7 1? 18ft 17ft ll't · u - 9WAPS1.S? 1 16 U4 164 144 pCOHOW t 19 34 3'* }'* TEImp.M 4 n 14ft 144 U*« rrtCorp .. M O SH *H U intl .IS 4 111 10 94 ft U Inl A 4 7i4 TS4 Ji4 - 4 HANGETRA losing Prices M IMll Huh LH CM Chi J . JameiFifl 1 It loft 111 IB',1 - u JdMn I.We .. 17 ·* 6*H 6^ JtlfPIMI^O tl 110 3J 1 * M 35V»4 1 JtrCepfB.li .. z» 63 63 63. -1 JN»clCI.» '/ 74 »/. n JO 1 '. « f. j!m Kali 4a 6 JI! 2SH 25 2i'4 JmiVpfl-63 .. 6 28'/i 28*4 28* 4 H JH-HS.1.H- .. 17 J7_ ISH 17 * ", jh*MnTH '« 303 1^ ST" ffij 1 i] JOlmJn^Ca 26 Ml Tl 7S'- 76 t V. JoftnCon .M ! 31 10 9i 10 JonLogn .« 4 M 7 6H JS 4 ", Jmltni .W 6 14 I3'« U'l 13V. 4 li JorUfgl.SO 11 311 48', 47 « JulllCcMlg 3 3 4* 44 4ft K Kaiser Alu 1 3 M lift UH ISft t 1 KaisCem .50 7 32 5U SH S«i » '/. KalOpll.37 ., 2 im I1H lit 4 H KaneMIII .20 2 « 10ft 9T« lOVir 4 i/. KCtyPL2.20 1 4i 2111 21ft 2IH KCtoulnlr i 11 IJH 12H II'« 4 n KCSouPfl .. £20 91. 94 9 X 4 ". KanGEIl.SS I 30 13ft 13!'i 13ft KanNel.321) i 1 IS IS U KanPLII.SI B S IB 1771 IB KatylnO 3 i j'i J ( 5 _ |i KaulBrd .14 " 411 4ft 4". 4ft * 'i Kaufpil.50 .. 5 11^ 1114 1IH 4 ft Kawecki .40 4 8 BU SH BH KeeneCp.20 5 54 4ft 4H 4ft 4 ''. Keller JO 4 46 Aft 6 1 /. 6ft 4 IB KellMg M It U IS 4t» 15 t ft KcllwlXXlJII 4 9 9 id 9 Kennml 1.40 5 7 271. 27H 27H Kenned 2.60 6 1042 374 37 37ft 4 ft KVUIII 1.74 8 37 17ft 17 17 -- ft KerrMfGel IS 645 68 45 65!k~l KevilConla 2 1 !i»i ISV li' KWds.M 3 34 11 10'A 11 .... KlildepfB4 .. 1 36". 34V. 3i'i + » KmbCll.40 7 I2i 27H 27 27ft 4 li KingDSI .40 b 243 4*fe 4 1 /. 6ft 4 ". KlnchC0.90 5 27 I3H 13 13*B 4 H KLM Alrlln .. 12 20!'i 20ft 20ft - 1 KnlgtRld.S4 B 24 17 T6!t 16H-- " KoenrsJOn 5 25 6H 6H 4H- ". KOOCTS 2.40 4 21 3»'/l 39 39ft 4 »i Koppf pf 4 .. zlOO 46 46 44 4 1 Kraltml.92 11 140 3»H 37« 38'.'. 4 '4 KreweS .22 19 2731 24* 24 24V. _ V, Krochter.80 S S 10". 10 10 Kroger 1.36 6 261 lift liv, lift 4- , Kr»r .40 3 6 S*k 5H S*i + ft L LacGasl.56 a 1 144 U4 144 LamSestlb 3 18 184 18 IB IB'H - 4 LaneBry .72 5 10 9W 9 9'/4 * "4 LearSlM.2fi 3 34 4"g 4 4 LearSp«.25 .. 7 20" 20 MW * 4 Leaiwv .60b 5 6 14 13^ 14 * ''? LeedsH,SO 5 It -»W 9'/4 94 t !i Leesona.M 2 S B 6 8 LehPCt .80 4 24 104 lO'/j 104 LehVal Ind 6 35 15-16 15-16 15-16 Lehmn.72e .. 102 9% 9Vi 94 LennarCro 6 67 54 Pet 54 * iJ LenoK 72 S 5 124 124 124 4- '4 LevFdCap .. IS 54 S'-e S'4 LevlStra.48 9 2DO 164 IP* 15'* LevltiFurn 6 116 2 l /4 24 2'A LFECP 5 12 Wt 2% 2?% LOF2.20 6 120 I7V« 17% 174- \'t LOFpU.75 .. 1 524 524 53'6 LibbMcNL 4 4 4% 4*1 44 + "a LibrtvCp .« 4 10 91* BM P4 -- ^ LibrtyLosn .. 19 34 34 3 4 -- 4 LrbrtvLnpl .. 6 54 54 54- «j LiflgMy3.50 8 13 ah 284 28ft » H LillyEIi 1 24 216 61 594 60*; -- ',fe LincNat 1.40 B 87 27V 2i 1 i 24% -- a LincPI1.74a ., 10 17 IM 17 4 ','4 Lionel Corp 5 11 14 14 14 Lirtonln.Ut .. 153 44 44 44 Litton Ptcpf .. 21 54 5% 5ft 4 ft Litfncvpf 3 .. , 1 25 25 2 5 + 1 4 Litton PtB 3 .. 3 14 13V, 13% LM1 Inv 8 14 2*4 24 2V, * !% Lockhd Airc J 35 *Vi 4V 9 4'* -- "e Loews 1.20 S B6 15*i 154 IS'/? + '/4 LomaF!nJ6 196 80 6 54 5'*- 4 LomM3.64e S 77 17W 16^ 174+ "9 Loottont.iOe 4 3 64 6 1 fe 64 + '* LoneStlndl S 37 11 '.is 10% 10ft-- Va LoneSG 1.40 B 15 264 24'.^ 364 LnglsLH.46 4 209 124 124 124-- '/* Lonfl[r9.6B 22 35 48 '/i 48 484 + 1 Loral Corp 5 29 2ft 2*4 2 * 4 - 4 LaLandl.12 10 342 384 27^ 284 + 1U LaPacif.15 5 352 124 11% lift t ',% LOuisGsl.B4 11 8 21 'A 21 21 Lowenstnl 3 17 12 11^ H^ 4 "B LTV Corp 2 121 10'/i 94 9 f t -- 4 L T V C p p f S .. 3 504 SO 5 0 -- 4 Lubriiol 1 IS 198 36'.'* 354 354 + L i LuckStr.SBb 9 450 94 94 94 4 IB Ludlow 1.08 6 16 94 9'/ 9"i - 4 LukenStl.40 4 74 26". 25 254 4 1 LykYngJOe 2 BS \4K 144 14ft 4 .t Lykespf2.SO .. IDS 294 2BH 29 LyncCSv -40 6 IB 44 4't 44 -- V« MacAF ,60b 3 1 7 7 7 -- "a WacDonal 13 2 14 14 14 + '.i Macke.30 6 B 3ft 3^4 3ft Macmill .25 3 34 3ft 34 3*i t '% Macy 1 10 5 67 UV, 134 14 '4 4 4 Macypl4.35 .. ilOO 43*4 43»« 43^44 li «3dFd.40e .. 32 84 74 74- *i MagicCt .37 V JO 3ft j^ j^ -- "4 Maavox ,1Sp . . 4 5 4 f t 5 4 f t Mafloryl S 14 13", 134 13'.1 - ft Mai H vet 44b 12 1 19 19 19 Manhal Ind . . 1 34 74 24 -- ft Wanpwr.68 3 3 10ft 10ft 10ft + Vj MfrHanl 73 7 64 IP* 37V« 27ft ^ 4 WAPC0.70 U 232 314 304 30ft 4 4 MaralhnMf .. 37 7"i 74 7 4 -- ft WaraOI.BOa 6 73 34ft 34 364 4 l"n Marcor 1 4 474 17fc 144 164 -- 4 MarcrpfA2 .. 5 34 334 34 -- 4 Maremt.40 5 153 94 9 9 - u \\arMid l.BO S 125 164 16V, 164 Marlont 48 12 34 1B'4 174 17^i 4 4 Marlon 1.40 18 49 474 464 47 4 1 Marlev.60 7 30 IB'* 174 174-- '/« Marott .50e 4 4 8 7ft 8 Marriot.S2t 10 283 84 S 8'% - 4 MarshF1.24 B 32 19 Ifl^ V) + 'a MartMal.30 4 304 14^ 544 144- 'i MrtdCup.S4 6 x22 13ft 124 ll^i- ft MascoCp .32 15 38 33'4 324 324 + V, Masonite .54 14 711 1B« ITU 184+ 1W MassyF.SOe 4 2 15ft 15ft 15ft MaiiMt1J2e 6 29 10ft 10ft 10ft WasCpl.57e .'. 7 14H 144 U4 -- '· Maiincl.n .. 47 124 11*i 12'H 4 ', *AayDSI 1.60 8 94 34ft 26 26 - Vj MarDpfUO .. 2 23 214 214 MaverOs.93 6 10 IB 174 IB + 4 Maytgl.Ma 12 27 23 214 25 + ft MBPXL .206 3 8 4H 6ft 4'/, 4 4 MCAIncl 5 309 30ft 29H 30ft 4 14 McCord .96 4 8 10ft 10 104 f ft McCror.90p .. 11 4 3 1 ! 4 4 ", McDerl.20 9 243 W4 67^ 68ft 4 4 McDonalds 18 740 3fHi 2B*i 2 9 4 -- 1 4 McDonD .40 4 31 104 10ft 104 t ft McGEdl.50 8 74 14ft 144 14ft McGrwH .50 6 54 7 3 4 74 7 s * 4 "4 MGH pll.20 .. 3 16 154 16 * 1 McGrg Don 6 8 14 14 14-- 'B Mclnryre 7 1260 37 35'* 37 + 2ft McKee BOa S 41 14^ IHs 14^ -^ 24 McLean .72 S 20 20 19%, 19ii - »» McLoot 1.60 4 B 14ft 144 144- 4 McNeil ^0 4 20 B's 84 8^4 l » MeadCp 1.20 3 53 16U 164 14 3 ii + 4 MeaptB2.BO .. 7 32', 3W 32''i MedUMl.40 S 11 164 16 1644 4 MEICp 3 5 1-% 14 14- 4 MelvilSh.48 7 301 B 74 7ft + 'i Menasc.l2t 13 11 Vt 5*1 5 7 i: -- % MercStr.80 B 4 31 '4 314 3|i4 4 4 Merck 1 40 23 511 43 6 1 4 6 1 4 -- 'i McrrLyn .54 10 320 114 11 : , 114+ l u Mesa Pet .05 101 383 234 214 224- 4 Mesabi.97e 9 119 84 B'-B 8^s 4 ^ MestaMI.20 31 2 164 164 164 MGM1.75e 4 5 174 174 174 + '4 Metrom .50 5 4t SH 54 5*i MGICIn.10 6 540 9*4 9ft 9'i * ft MichGsl.W 9 22 104 104 104* 'i MhTubel.2Q 4 8 16ft 16 16 Mlcrodot.50 3 16 10 94 10 t- '» Microw .79t 7 9 12 1 ': 12ft 124 + 4 MidCTI1.04 7 25 12'i 12 12 1 * 4 "4 .MidSU1 1.26 4 219 144 Uft U 1 4 -- 's Midlnd Mtg 3 10 2 J i 24 24 - 4 MidldRossl 4 79 12 114 lift 4 4 MrlesLbl.73 4 25 19 184 184- ft Milt8rd.3*a 4 8 S'i S'i 5 4 -- - '11 MinMM 1 25 17 517 46'i 44', 444 MinnPL l.« 8 5 15B S 1 * 15's MissnEq .38 4 2 10 0 10 Miss Rtv 120 3 IS 184 8 18'i-- 'i MoPjcpM .. 5 124 24 124- 4 MoPtCel.60 5 2 174 7"* 174 + 'B MoPSv.4b 6 1 10 0 10 MobilOI320 3 3ifl 35'4 34 1 ! 34ft-- 4 Mobil Home .. 206 I 1 , l 1 , i j j Mohasl.M S US 11*4 lift ll'i 4 IB Mofik Data .. 23 14 14 14 MohkRubl 4 5 11« 114 114 Molycrp.40 S 16 164 164 144 + ft Monarch.MI 5 B 12's 12 12 -- ^ Mongrm Ind 3 132 64 i l 4 44 + L , MonrEq.44 4 127 74 7'4 74 Monsan340 4 357 W'.s 474 474 1 4 MonsP(2.75 16 53 53 53 + 4 ,Mor,DU3.0S 7 11 294 WH 29'i MonPwl.80 8 114 23'* 234 234 + 4 MonSt 1.80-3 .. 104 22 214 21 T i -- '! MONYJSe 8 25 6ft 64 6'» - '« MtwrMcl.40 3 »47 29^ J3 T i 28ft-- 'i Morgan l.SO 14 227 594 57^ 58ft ' 14 MwrsKn £i 5 40 154 Uft IS'i + 4 Worses .Ale 7 U 2ft 2 1 , 2ft + "4 MtgeTr Am .. 20 34 3'a 3 l i -- '* MorSor.Sa 6 74 13 124 124-- ^ Motorola .70 12 182 39 37 37 -- * ( MIFuelSup 13 34 374 2 7 . 27 MtStTeH.52 S 13 184 IS 1 -'* I8, -- *·* Munford .JJ 4 B 54 S 1 -., 54 Munfdpi.40 .. 2 4', 44 4 ' * - 4 Munsfl9l-08 S 3 114 114 114* 4 VijrphCl.M S 7 13's 12-4 12'-. * ft MurpO *3a 3 91 19 18 18 l ; MurrvOhl 4 13 134 13_ 13 . . . . . .XvenT.W 13 57 74 6ft 74 * 1 ' N NabiKO 2.30 11 74 37=, 26'4 27^4 - 1 NalcoCh.W li S 32'. 22 22'. - '. Nartoki iO S 14 64 6 6 - '4 SJ^u-K-tO 6 33 1? IB'7 18^4 « '4 NalAirl 30 2 41 8'. S 8 ' 4 N Avia i*e . . 1 4 94 9'. 94 NaiCan.53 S 3O US ll'i. 114 * '» N CWm .25 23 WO 304 304 304 - 4 NatCitvL .*3 3 12 7's 7** 7 4 l . NaiDelJSI 4 7 3)4 334 334- '« NatO.stl.20 5 IB IS'«. IS IS'- « '-, SOstpf 4 :5 .. llOO 67 47 47 - 1 NatFueiG2 4 23 734 194 204 · 'i N , ) T G V P l 0 5 4 Ul 134 114 114- S Hal Homes .. 35 3|-4 34 3J-4 · 4 NalMtgcFd .. 72 2 * 2 2 N Pr« 1 lOa 4 6 78 77*i 2 8 - 4 Natcmkm 7 WO 104 9ft 104 N Svdnd .72 S M 74 7'» 74 - '4 N Stand .90 4 2 134 134 134 * l NSUrch 76 U S 354 SS't 3I l i · '· NatSUJSOa J S3 J4*i 344 344- 4 Nit Tea 9 4 3 3 1 , - ' Natomal v?0 3 41* 344 354 35ft N C R C P . 7 2 S 317 184 1/4 !;· · 4 N^P* t 40 5 17 1714 17h 174- '- MtvPofl '* .. HO 17 17 17 NfvPptl tO . H40 14 IS 16 NrnoEM .*8 9 77 1S4 16 164 · 4 NEnGC 1 M 4 17 IPi ll'i US * '4 N CnaT IJ4 10 * ft 1 ) I* 1 ! 344 + 'i NrnMILW S 9 S-H JS 84 Newrrrtl 60 3 M »4 194 194- J , NYSEGI.JO 6 34 W 1*4 19*i * '· NYSEP1)7S ., ll» 35 3S JS ... . N aMP l.tB i 140 *)\ 94 9i, · '* W.iiMrt 4 10 " »« U U .14 NiMpf 190 HO 34 36 36 · 1 N.iShf )»» ., j U« 11^* ll't « ^ NLIndl 4 14J 134 ? 1 1 174 N L T C P 40 ? 7$9 U»i U4 1J4 - 4 NvMWnS S 14 »'» M4 67',j · 14 VQfitn).?S 1 1 134 US 1)4 Norm 1.12 4 S' 14 134 US ' '· '^ACMt « U 4S 31 »'* 324 · 4 WAPhH » 4 1) 14 U»« IJ'«- 4 NoCAir ifr 4 34 I'i !4 JS ' ' NcCfAtr *t 1 IJ 14 1.1 Ifr 13 IS - '» NSACTIONS H IMll H!|h Ln ClM OK. XcnIUt 1 02 6 it! n n TH NTndPs'jS ') ^ lift K5 US * ^ Hosip*I.J4 1 142 19^ 19 Wt T t NSPollOy, .. II50I02 101 101 -1 NSPwrt3.60 ., ;SW 39 38'A 39 4 2 NortKgl .65e 2 B 3'/i 3 1 * 3'i t ft NwilA f lrt.4S 4 640 12^ 12 l{"4* 1, tjwJBncJ.M 9 _» 3fl_ 37ft 38^ 4 Ji Nwi'tl'ncl'wl .. '"B toft 10*1 toft 4 "! NwlndpfAS .. 5 71 70 71 + 3 NwlmJpfCS .. » 71 4? 70ft t 2 HwilnpU.M .. II SS S3V, S4ft * Ift N*Pct.40e ' 6 41 IS'i 15 15ft + '.'. NwMLI.BSe 7 29 ll« 11V, llH NwlSII 2.40J 7 S 36 3S'/. 35* + '. Norton 1.60 4 6 22ft 22 22V - ft NortSim .40 8 6S1 14ft 14 14ft 4 !· NOrtScrfl.M .. 64 31ft 31'% 31ft NucorCp.24 3 16 I2H 12ft 12*b 4 '/. NVF 4.511 1 22 1B« 8V, Iff, « H 0 Oak Ind .40 2 4 4ft 6Wj (H 4 t Oakile P .84 6 B 8ft 7?i 8ft OcciPel .25e 3 1066 4H 14 14ft 4 ft Occl«M[f4 .. 12 47". 46". 46ft OcdPpf3.40 .. 43 46 4Sft 46 4 ii OcciP 012.16 .. 11 25V, 21ft 25ft- 'i OgdenCp 1 4 42 164 16 16". 4 ' OgdnDll.87 .. 1 26 26 24 - ". OhioEdl.66 8 Bl ISft IS'i I5H 4 /, OhEdpf4.J4 .. iKa 45 45 45 4 1^ OhEd 0)4.40 . . iM 46 46 46 T ^ OPwC PI760 .. i!20 63 6 63 ... . OklaGE1.40 11 13 21'. 2 ' 2 1 - 'V OklGE pf.80 .. Z490 10 10 10 OklaKG 1.40 B 101 20H I9t »] - ', OlinCpl.20 4 28 li!% 15'1 I5!» + 'i Olinkrafl 1 4 9 14. 1 "i Un + 'j Omark.50 3 1 8". '., B". - i Onelda.76 4 9 9 'i 9 Opelikal . 4 1 11H 1 H Ilit- 4 OrangR 1.20 8 31 9i ft 94 4 '» Orange .12 5 9 4ft 4 OtlsEIV 2.20 5 17 27'n 2 27 i -j OutMarl.20 6 35 ll'u t H 11^-- ft OullelDl .70 4 2 S'i 9'1 9H - ft OvernllT .80 3 39 94 9',i 9ft + ft OverShip .15 3 7 9u 9ia 9H + ft OwenCn .88 13 794 34 1 ': 34 34 OwenHI 1.60 5 44 33ft. 32*1 33ft 4 1 Oxlrfllnd .60 3 2 IOH I0'« IOH 4 ". P-Q PacLtg S l.« 8 48 184 174 17*4-1 K, PacPelrl.75 7 17 154 154 154-- 4 PacPwl.60 9 372 }7*k I? 1 ; 174-- 4 PacTTUO B 14 13'ti 13^, 13*i PacTTrt6 .. z310 714 7 0 5 714* 4 Paine Webb .. IS 2*n 2ft 2ft PaiWpfl.30 .. 10 104 104 104 PalmBc .25 3 9 34 3'/« 3^ Pamidfl Inc 5 24 4 4 ^ PanAmAir .. 141 24 2tt 24 PanhEP 2 7 30 30ft 304 304 + 4 Paprcft.Mb 4 21 7ft 74 7'.i - '% Pargas .94 7 65 10ft lo»fc 104 * 4 ParHanl.OS 5 5 14ft 14". 14ft + H ParkPen .64 4 1 U'-V 4'/4 14^ 4 '.i Pascolnc 7 44 1B4 17'*; 17ft- j Pavl nw .30 5 IB 84 8 '4 8"4 -- 4 PeabGa .Oflr 7 266 IOH 9?i 10 -- 1 PennCent .. 21 14 1ft 14 + 4 PennDix.24 4 24 5",i 5ft S'4 Penn Fruit .. J 1ft Ift 1ft-- 'TI Penncv 1.16 15 220 474 46 k 47 + ft PaPwLH.BO 7 74 1B'/4 10 IB'* + 4 PaPLt pf 13 . z2670 109ft 109 4 109H + 4 PaPLpf3.70 .. ISO 814 814 814 PaPLPfB.40 ,, ilBO 80 794 80 + *h PaPLpf4.50 .. zIO 48 48 48 ..... PaPLp(4.40 .. z?0 47 «W 47 + i Pennwlt 1.34 7 62 19 18*4 19 + t Penw|pl2.50 ./ 4 33 32 '4 33 Pennzoll.20 S 340 IB 17ft 18 PennrpfB 8 .. 1 71 71 71 PenrtzPfl.33 .. 1 22"4 22'4 22'4 -- 'i PeopDrg .20 7 5 44 4H 44 + A PGOOGS 2.68 7 SS 324 32'i 324 +· "4 PeosiCoUQ 13 129 47 454 47 ·* ]*s PerXEIm .28 19 110 19 IB'i 1B'4 Petlncl.iO 6 9 I9''B 18ft 194 PetlnepUQ .. 9 IO J .l lO^i IDVi PeterPl.BO 8 8 9 8 4 . 8 4 - 4 PetrieStr.BO 14 51 39','.- 394 39'i- 4 Petrolan ..14 5 93 104 9ft 10 -- 'a Pctrlm2.01c .. 11 17'i 17 17 Pfiier.76a 14 873 284 27 274-- % PhelpD2.30 S 63 31ft 31 'B 31"?+ '4 PhilaEI 1.64 7 133 12H 12 124 + '.4 PhllE nf9.50 .. z740 79H 79^ 794 PhllE pt7.BO .. z60 64 46 66. -- 4 PhilaEI pf 7 .. zlOO 424 62'? 6 2 4 + 1": PhilEpl4.40 .. :60 394 39^ 394 + 4 PhilEpf3.80 .. 1360 34 32'; 334 PhillpMO.BO 14 9B7 43H 41 'i 42 "j -- 1 Philip In .20 . . . 5 24 24 2 4 -- 4 Phil Ind pf 1 .. 7 6*) 64 64- 'a PhillPel 1.60- 7 346 394 38 3 i 3 9 4 + ft PhillVH .40a 28 B 54 SH 54 Pickwk 1.29t 4 10 9 '4 9 9'-'e + 'i PiedNG 1.2B 4 36 11 104 104 Pier 1 Imprl 6 118 3 i 3 B 34 + i Pillsbryl.BO 7 13 39'i 384 38^-14 PionNGs .94 B 92 20ft 204 20ft + H PitnevD .60 8 366 134 13"H 134 + '/, PiltFrg .BOb B 39 l4'-i 14*4 1414 -- "A Pittston.SOa 9 640 4.34 42 '· 43 Piiza Hut 7 15 13^i 13"i W* 4 4 Plan Resrch 5 60 2'4 2 2 - 4 Playboy .12 4 11 2% 34 2^i t ft Plessey .87e 3 4 B 8 B PNBM1.39C 4 15 4ft 4^4 4 1 4 -- "4 Polaroid JJ2 to 759 17 16 'j Uft * ft Ponderosa 3 724 5ft 5": 54 -- 4 PowTa.60b 5 i 15 114 11 114 * 4 PorlGE 1.52 6 B6 15' i 15ft 15ft Potlathl.40 4 B 351/4 25"! 25"! PotmEI116 7 150 12 mi U'-I-- ft PotElpU.50 .. zl40 43'! 434 43 1 --! + "i PotElpU.04 .. ilSO 40 iO 40 + 1 PoiElp(3.44 .. 3 31^4 31 3 i 3Pi PPGIndl.70 6 135 77*1 J? 1 ^ 37'^-- 4 Premier .32 S 24 m 7 7'D . Premrpf.90 .. 3 114 114 114* V 4 ProctGam2 ' 21 238 84ft 83 1 4 844 * 14 ProdRsh.30 4 13 74 6'i 6ft Prolerlntla 2 34 20'-., 19^8 19ft + '-B PSA Inc 5 10 44 i/y 4'':-- 'i PSvColl.ZO 8 155 14 13": 134 PSvEGI.7? 7 1B3 14*4 I4V 4 144 4 ft PSEGPI5.28 .. 130 49 48^ 484 + % PSEGpf4.0fl ,. z50 384 384 3 8 4 - 4 PSEGpil.40 .. 2 H 1 -! 144 1 4 4 -- 4 PSvtnd 2.54 9 275 324 324 32 Vi PSIndpll.OB .z13?0 12 114 12 + 3 i PSItldPfl.04 .. 1570 114 114 114+ * PSvNHl.M 7 82 4'H 13H 14 + "s PSvNMl.20 6 4 13 12ft 13 + ft Publckr.19t 4 33 4ft 4»4 43-1 Puoblol JOa 4 8 3 "4 3'D 34 PugSPL1.9B 6 i* n - 3P4 2J + H Pullninl.70 7 140 4 i 43 ''4 W* + ^ PureiCp.88 6 5J 94 94 94 Puritn Fash ,. -18 1 l i 14 14-- "4 Purolatr,96 6 133 Wt left 19 4 QuakOat .80 7 64 ^S 13'a 13ft f 4 QwkStO.64 10 33 17'i 17 17 Ques1or.50t) .. 2 44 4 '; 44 + ·.'a R RaistOnP.80 IS 192 38'* 374 384 * *· Rarrwda .1! 6 388 2^ 24 W, -- - 1 Rancoln.93 5 13 9 k 8^ 8*4- 4 RawdArn 1 9 16 6ft 6 3 i 6*i -- i Ravbestl.SO 4 2 174 174 174 Raymint.32 6 38 9 Bft 9 + »» Raythen.80 8 l« 294 28ft 29'% + V 4 RCA 1 6 980 124 11*4 11^ R C A C V D f 4 .. 6 424 42'* 4 2 4 + u viReadgCo .. 7 4 1 -3 14 t '* viReadg Itrt 4 4 1"* 1'4 -- T vjReadg2pf .. 12 'i 14 14 + 4 RdgBate 35 B 114 1 16ft 174 -- ft Redman Ind .. 112 ft 14 ,i 4 ReeceCo .is 5 68 4 84 9 ! - a - 4 Reed Tool 12 23 IS'i 17*i 17^- '·» Reeves 1.80 3 3 174 17'* 17''*-- '/» ReichCh.iO 3 68 12 IPs H ! 8 + i RelianEI.80 5 51 124 13 t2"a - ft R£liartpf3 .. 11 38 374 37^ Reliapfl.60 .. 11 23 72 2 2 -- 2 ReliaGrp.40 11 16 6 i^ Sft + '·. ReGpfC2.60 ., 28 I54 U* 154* a» ReG 0(83.70 .. 4 17 16^ 17 Republic CP 4 78 Ui 1H lii + 'i RepFinS .80 4 1 9".. 9 ·« 9'4 + 'm RcpMtg Inv .. 16 3 2 Tl a 2ft -- t RepSUUOa 3 165 ZSft 2SU» 254. ResrvOil.10 4 215 S'-s 4ft 5 + ''a RetailCred2 7 1 16 16 16 * '^ RevCODS.32 10 24 9ft 194 194 RevCop .12e 2 63 6li 64 6'i -- "4 Revlonl.» U 139 S2'-i 514 51 *i - : Re*riam .20 3 25 34 2'* 2't -- B ReinrdlOS 5 11 144 14's 144- s ResnpajA .. 6 26 3 4 26 7 364-- 4 Revlnd2.Se 7 495 St 3 SOU 51 '.4 - 4 Revln ot2.25 .. 1 55 55 55 * 1 ReynMet la 2 102 16 154 15*4 + 4 ReySec 50a 9 3 7 6ft 7 Richardsnl 3 1 114 H" 11'4 + 4 RichMer 44 3 61 154 153 154-- '» Richmnd.60 i 61 134 13''4 1 3 4 * 4 RiewlTl.20 J 3 1)4 l t - 4 11^ + "* RioGran.40 4 62 11 104 11 + ^ R i o G r p f M .. 16 9*u 84 84 + 'n RiteAid.12 9 4SS 54 5 * 54- -3 RivianF.90 8 25 14*4 UH IJ^i t 'a Rooshaw .90 7 23 11 104 104 -- »-s Robrtsnl.30 4 27 15 14^ 14H Robins 34a 11 61 11H 11'r I) 1 , t 'i RocnG 1.246 9 12 134 13* 13'i-- '4 RochTel,76 8 20 114 ll'i 11V. + '.-. RocVowr.44 3 2 6's 6 is 6'-a -- 'u Roc*wllnt2 S 155 304 194 19'; -1 Rklntpii.75 .. 1 53 53 S3 -- '« Rot,mHU3 7 37 504 50 SO Rohrlnd.90 6 20 10' * 10 10'i + "4 Roilinsln.2S 10 31 124 13 124 - 4 Ronson.23 8 6 6 SH 6 RorerA.90 10 1J3 194 18'i IB'.i -- "7 Rosario ,40a 13 45 32'a 314 314. + 4 RoyCCol .64 8 S3 lO'i 104 10 1 -! Royl0271e 2 264 36 25*4 U * H ROvlInd .45t 3 20 3 r a 34 34 * ^ RTE CP ,16 S JS 4'i 44 44 -- 4 Rubbrm.36 11 17 14'* 14^3 t4'i + '·* RuckerCo 8 193 134 12ft 13 L 4 RussTog.76 4 61 74 7'» 74- "B Sydor Sys 4 151 14 4 4 S SaDtnR .481) 10 8 2B '. 2B 1 . 2S'i · 'i Sjfesrd Ind 4 5 I 1 . 1^ \* SdlewylSJ S 6 8 3 7 36 s 344 - s Sana Corp 4 5 4 4 4 . '. SIJOt?M 2.20 4 69 3S' 35 « 35'4 * t SILSaF J 50 6 33 25ft 25n 25 1 . -- ft SiPaulS «a .. 30 lli 11 111 · '·· SrRegP 1.40 5 65 21 20^ 21 4 i. Salant .24b 2 15 4ft 4ft 4ft -- 's SanDGslM S 222 12 I11 II'.- 's SandrsAsso .. 214 4H 3ft 4 f t -- ft sangamo .70 4 4 9ft 9 9ft 4 . SJganR .801 5 IB 7 t". 6'. . ft SFf Ind l.BO 6 107 28ft 28 . 28'. 4 4 SFelndpl.SO .. B 71* 7H 7ft SanFelnl.30 10 178 23^ 2IN 2JH * ft SareWel .32 7 S 7ft 7ft K 4 ft SaulRll.l»e 3 90 3i 3ft 3'. ' '. SavanE.Mr S 18 7. 7-. 2. 5 a » A S I O P .. 33 21. 7H 3. SavODr.150 7 31 3i 3ft K 4 ft SavinB Men .. 137 4'« ? 4 . 1 Sjionlnd 3 33 2*. 3ft 2 f t - ft S C A S v C 3 S O 3 f t 3 3 4 i . Scatter Co 27 16 4ft 4ft 4H SchCf»PI.SO 23 186 49ft 47» 4JL - 1 ScnlillBr .IB 10 164 Hft 19'. 19t SCMvmt) .90 2S 405 101 « 1 IW'^ · . 5CV. Cp 50 3 SI 10'« 10ft 10ft-- ft SCOAlnd 60 5 36 5ft 5ft V: ScMLKd 58 3 18 10ft 10 10 - '. ScoltFctll 4 71 10*. 10". !»'. 4 '. S»UFor.68 5 7 B'l B. BH SOMP(P 68 4 43 13 12'. lift - ft Scoltvl.lO S 4 6 S'. 5".- H StovillMlg 1 5 47 lift 10*. 1) ' . Sctrvil PII.M .. 3 27» 27'j 27'i $cud cf !. . . IS ! 9 ! SoJConl.M 3 12 I1H lift ll'i · '. S«xCl!20 4 556 JJ't «^ 30'. · '. SraDWt 291 6 21 2V, 21 71 4 ft XTO'v ;» 4 1! 4 ; 4-, 4ft . ·, ;cldPw.72 S II BH I 1 ; ). ««rl(C 46 11 IM 16 lift IS'i- ft S«anl.604 14 549 54H 5SH S6ft 4 s StalnlnLin .. i'i 11 IH IS 4 H SMoliK.13 18 63 2S» lift }!'- '. SvcColnl .10 3 7 3ft 3S n · '» Sorvoml 60 4 47 J 1 , ; ;, . t v S«»«!l»c.2, S 1} 4ft 4H 4V . '. SMpell .10 4 19 !', ?!. 7.'. 1 '« ^*'IOil360 6 67 47'. 46ft 47 -- '-. SntMI 1 100 ? B 14 1]!. 14 . ft 4 ,.u. M f-l iSii KB» U« o* c »- ShtllrtilJ* 1 lj |f* j|'^ ^J*7 15 IllnodeS" 8 1» 27'J 264 264 - '* SimPre.lOe 6 7 3'. I* 3". Simm.B8a i 264 12s 12 12 - * SimpPat .33 11 I*! ,JH 9 7't sslo v itiilft-i^T.'? SkilCorp- .. 29 94 9H 9** * 4 Skyline .24 37 120 16H IS U*» " 4 SmithA0.7B S 20 84 ·"- / f t - 8 Smithlnt.24 12 M 174 17^ 17H + tt SmithkiineZ 12 U « 444 45 4 ft SmithTr.4S 3 7 74 74 7H i U Smucker.BO 7 S ll^i 114 11*i SotaBas.60 4 67 B 7'/i 7ii- 4 Sonestl.66c 5 5 3"« ?4 V't * "a SonyCpJtfh 10 351 54 5"4 54 SOS Con 34 4 18 S 1 * 54 54 SCarEG1.48 8 174 114 114 114+ '.i SCEGpf3-SO .. I 25 35 2S + % SoJerlnl^6 6 4 124 124 124- '* Southdown 2 10 8v B'/4 fl"« + '* SOwn of 1.30 .. 1 184 184 184 SoestBkg.80 6 IB 12 114 tl'/i- « SoePS1.38b 5 6 8'/4 B"« 8W SoCalEI.68 4 501 18'% 1771 184- 4 SouthCol.40 6 1345 10^ 10'i 104-- ^ SoulnG 2.20 7 5 24*1 26H 24ft + ft SoNResl.65 3 54 47*i 47 47 + *'* SoNETI2.84 8 9 M'i 30'B BO 1 ! + 3 ,t Sou Pac 2.24 7 96 304 30 304 + h Sou Ry 2.12 8 141 444 We 444 - 1"4 SouRvpfA 3 ' 4 45 45 45 + 4 SouRvpf.SO .. 12 6 6 6 + "B SouUGs 1.40 7 25 tfW 23"i 224 + l % Souttiid.40b 9 16 17 164 164- 4 SwstFor.20 3 20 5ft S^ Sft SwtFlpM.50 .. 20 15 144 IS + 4 SwstPSv.90 9 44 IOH 104 10U + Ms Sparton.24 5 13 8 -W 77* SperrvHutl 4 51 7*« 7'/4 7" 4 - V* S p r r y H p f 3 .. B Wt 284 3B4 -- ^ SperryR.76 B 370 27'i 264 27'i + 4 Sprague El 2 29 64 64 64 Sprlrra M .75 3 7 9 ^ Bft + '* SauarDl.lB 10 44 17'i 164 144- 4 Squibb .84 13 131 34 35 354 StaleyMI.60 6 111 49 48 49 + 1 StPoor1.92a .. 50 224 22 1 -* 224- '4 SldBrands? 15 134 56^-i 56';4 564' 4 StdOilCal2 3 579 23 234 27^4- 'i SIOilOhl.34 20 21( 58 57 58 5tdPress.4Q 3 8 7 6ft 6?a SIPrud .Mb 8 4 B'? B S'/n Standee 33 3 5 Bi% 84 Slv - '.» StanWks .96 6 23 154 IS'A ISW Stanray .60 4 5 7 l/ 4 7 7'i + '.i Starreltl 6 3 164 16*i 16'/ 4 - 4 StaMut Inv 2 7 3*i 3^ 3'i + "e StaMSl.lOe .. 94 I)'? 10?i 10ft -- '-i Slau(Ch3.30 6 55 41*8 414 41H + 'a Sterch: .48 6 2 14 54 54 SlerDrug.TO 13 140 18 174 174- 4 Sferndnt 12 6 22 B'Si 84 We 4 'B Stevens 1.20- 4 62 12'/B lift 12 -- 'ii 5tewWal.92 6 8 194 19H 19H- ^ StokVCI.IO 4 21 16"4 154 lift-J B SlokVCpf 1 .. ilOu 11"4 11"4 llH StoneWeb2 B 96 44'/j 43'.^ 444 + 2 s a S!oneCon.60 2 12 94 94 94 + ·'» Stop Shop 1 4 1 114 114 1IW- '4 StorerBdgl 4 2 12V4 1J-H 12« + ' 4 StridRlte.65 6 5 7 7 7 StuWorl.32 3 11 204 20'.* 20'*--. '· Suave Shoe J · 17 1% l^i 1% SubnPro.BB 5 11 144 13% 13ft- 4 SuCresl.20a .. 132 8H 7'/2 7% + "4 SunChm.40 3 3 11 11 11 + ft SunOillr 4 23 36" 35 H 36'/4 + 7 i SunOpf2JW ., . 54 384 37'4 364 -I- Ti Sunbeam 1 6^ 16 WB 13ft 13ft-- '4 Sundslrd.80 5 14 13ft 134 13ii- '·i Son 6 hW.n.48 10 20 if 14 104 104- "4 SupValu .90 6 5 154 154 154 + ft Supr Oil 1.40 14 2164H163 163 -- V* SunmkG .20 4 14 3% 3*1 3% Supmpfl.30' ., 1 134 134 13',': + 4 Superscpe 2 163 ll 1 /* 11 11 -- "4 SutroMlge 7 37 4 3^ 4 + '.'* Swank .48 4 14 44 4H 4'/7 Sybron.72 7 - 61 14 13ft 14 + Va Sybrnnf2.JO .. 13 31ft 31 31 -? 'a Svstron Don 21 6 34 3'/ 3% 4 'to T TaltBrd.fc ' 5 102 H»* U 144 +· % TalcottNdt .. 15 V/a 24 24 + '% Taliey-60 5 , 31"' 64 6"4 6H- '.-a TalleypfB 1 .. 3 94 9"4 9'-4 Tandy Corp 6 32 134 me 134 * IB Tappan.40 .. 29 4% 44 4-»i t 'a Tecnnicotr 4 U SH S'.i 54 + ft Technicon 9 22 6ft 6 6'/s 4 ^ Tekfronx.20 7 155 !9''i' 19 1 9 -- 4 Telecor .25 3 3 34 3H 34 + "j Teledyn .40t 4 24 11 10'i IOH- 'fe Teledynp(6 .. 1 S21 52*1 53=1 + 4 Tcleprmpt .. 312 3 24 2ft - "a Telex CP 34 3 3 3 Tenn«l.60 6 413 24'fe 23H 24 TenncowtA · .. 90 2" 2ft 24 * 4 Tenncpt5.50 .. 58 B9 88 B8"« Texato2a 3 911 23'fe 72Ji 22T^ - 'B TexCom.90 12 9B 32 31 32 * 1'i TeiETrl.TO B 155 Mil 30 30 - ft TcxGsT 1.76 5 47 274 26ft 27 - '/4 Texsglfl.M 6 154 254 24iS 25 Texaslnd Ib 12 4 ll'.-i 11 11 -- "4 T e x l n s t l 16 296 65 634 M -- Us TexOiir. .01 9 41 !7'-e 16 3 i 17''a 4 4 TexPLd.SSe 11 10 21ft 214 214 TexUM.I6 10 2S7 22". 21 l i 23 ' ; 9 -- "« Texfi I n d . . 6 4 4 4 4 44 + Vj Textron 1.10 5 126 14ft 144 U*fc 4 ''4 TexlrpJ2.08 ,. 7 24 23'^ 23H + '·* Tex*rotl.40 .. 4 154 IS'-i 15"4 -- '.7 Thiokol.70 3 31 10ft 9ft 10 ThomBet .72 14 26 2B''a 27% 27 7 a-- *a Thomln.40b 6 13 74 7 74 + ft ThomJW .50 17 11 54 54 54 ThrlllDg.40 9 37 54' 4ft S"B + ft Tl Corp 1.40 B 16 13"4 13 13'i + '^ TidwatM .60 8 25 32 3m 31 V» - '.'4 Tigerln.40e 4 103 8" B 8H 8ft Timelnc2 6 11 2»H 29": 294 - i* TimeMir .50 7 31 13V* 1231 12"4 -- 4 Timknl.BOa 6 82 27 264 24*i -- 'i TishR!i.4Qb .. 16 114 114 114 + "i TobinP .ISc 36 21 7'i 7'4 7'i -- 4 ToddShipyd .. 9 64 64 64 TolCdoEd2 6 67 174 17'/j 174- '.ii TonkaCp.40 3 26 74 7 7'.a . TootROl ,40b 7 1 6ft 6ft 6ft TraneCo-96 10 65 14"4 \4". 14'/4 + 'B TranUnl.56 10 4 334 33'i 33'? + "4 TWApf J .. 10 13 12ft 13 + 'u TranWF.16 5 19 9 B4 B%-- "a TralncUBa .. 25 20 194 19ft-- "a Transcn .45 6 24 74 74 74 + K TranOh ,20r 4 1 64 64 64 + '--, TranwyUO S 50 U'1j 14 U'-a + 1ft Travlrsl.OB 6 188 21 ^4 21ft 214 + '.e Travelr pf 2 . . 2 3{Ui 30»i 30'A TRECo.BQt 35 34 54 54 54 TriCon2.13e .. 35 174 17 174-- ft TriSou Mtge 2 36 4''; 4V» 4''i + ft Triaind .90a 4 - 3 13"4 13 13'A TrianPk .40 3 1! 7'i 6'/a 7ft -- 'ii Trinity .80 4 907 13ft 11 13ft t 3 Troplca .30e 13 130 l^i 14^ 14^a TRW In 1.20 5 133 15 144 14"* -- '·! TRWp(4.50 .. IS 44^ 46 46 - H TRWpf4.40 .. 16 484 47 3 i 4 8 4 + I'i TucsonG .84 6 82 Bft B4 84 TwenCen .20 16 39 6'i S^i 6 - ft TycoLb.lOe 7 54 9H 9 94 + 's TylerCp.40 3 18 15 IS 15 U UAL In .60a 4 733 14'» !3*i 14ft + "4 Uarcol.30a ' 4 5 19»4 194 194 UGi CP 1.32 7 13 12 IR 12 + '/« UMC Ind 1 4 38 9 8ft 9 + '-4 UMETTr 2 25 24 24 24 Unarco .50b 3 7 U'4 14'i 14"* + " 4 UnBanc .B4b 5 36 S'.'e 84 8^ 4 4 UnCatnp2 7 162 4fl 39'/j 394 -- ''4 UnCarb2.20 S 237 4] 404 404- '; UnCom 1.33 5 B 9H 9H 9** Union Corp 18 24 4 3ft 4 Un Elec 1.28 7 274 104 10"* 104 + ft UnElpU.50 .. 120 404 404 «Vj UrtElpfXSO .. ISO 31 31 31 +- 2^s Un Fide!ity .14 6 3ft 3 3 UnOCall.98 4 177 38 374 37ft * % UOCapf2.50 .. 7 484 48 4 8 4 + ft UPacCp2.80 10 273 46ft 65^4 444 + I'-ii Uniona Inc .. 14 3 3 3 UnirovalJO 4 127 7^ 7ft 7'i - ft UniryalpfS .. 1170 77 754 77 * 3 1 4 UnitAircft 2 5 73 33** 33 1 '* 33^4 -- ft Unit Air pf 8 .. 7 9I 1 * 91 91 3 ii + '7 Unit Brands .. 34 44 4 4 UnBrndpfA .. IS 7 6 1 * 7 - 'u UnitCp.77e .. liC f4 44 64 UFinCal.20 4 38 64 6ft 6Vi U GasP .45e 7 366 74 7 1 -* TH + 'a U Ilium 2. 32 6 11 184 I8'i 1 8 4 4 ft Unltlnd.34b 5 3 7 7 7 Unitlnpf.42 .. 10 44 44 44- ft Unitlnn.10 .. 2 24 24 2H UJerBkl.04 6 11 tOft 104 lO^i -- 'it UnMMl.40 3 9 14ft 144 14ft + 4 Un Nuctr .. J71 ii 10 104 * 4 UnitPkWin .. 29 1ft 1ft - 1 f t - ft UnitRefg .40 2 12 7 4H 6'^-- H USFidG2.18 9 66 27'i 34J-4 27 - ft USFoSl-SOe .. 13 134 134 134 + '* USGypsl.60 6 218 184 174 18 -- '-7 USGypM.SQ .. 5 214 214 214- 4 USHome IS 56 4ft 3ft 4 US Ind .20b 2 109 3 Ift 3 t 'B USUasg.24 10 106 1 2'i 12 "12"*'+ 4 U S R I t v I e 7 2 414 44 44 US Shoe .95 5 27 9'i 9 9ft USStl2.40 4 263 41 404 40^ h, UniTel 1 03 9 270 U4 13ft U'-i UftTIJpfl.SO .. 154 \Wt 184 1B4 UnitrodeCp 4 3 3ft 3ft 3ft + ft UnivarCp 1 3 2 19 IB** 19 t '-i UnivLeat2 6 17 274 27 274 t i a UOP 90 4 191 13'-* 124 121-4- '» UpiOhn.96 IS 385 40 38'4 39 - 4 USLIFE.29 5 180 \Vf* 12 12 v i - ft USIIIeF .963 .. 11 9*a 94 9*i U S M s t p t 3 29 16 154 154- V USMptt.50 .. :300 15 IS 15 Utahlnt.80a 16 174 444 434 44 + 14 UtahPL2.36 7 74 2S'-4 25 25% UV Ind 1 3 75 IB'i IB IB'* *· ft UV In pfl.36 .. 2 32'4 32"4 22''« * I 1 * V Varian.20 6 38 7 44 64- 4 Ver-doCo 169 1 34 3H 3 ] s + '· Venice .30 S U 3 24 3 - '. VestSe 1.2Je .. 27 13 124 13 * 4 VetCOOMih IS 281 26 2SH JSft - ^ Viacom Int 5 10 34 34 34 t ft VictCmp .50 7 2 54 54 54 + ft VaEPwl.18 8 307 ID 1 ': 10"* 10' i - 4 VaEPpffl.84 .. 1210 76"i 74 744 * 14 VaEPpf7.72 .. 4*t!0 48 67ft 68 + 14 VaEPpf7.43 .. i30 644 44 64 * 1 V3EPpt7.20 ,. IlOO 61 62 62 - ' 4 Vornado.971 4 75 54 S'-l 54 t 'i VSI Corp (0 4 1 P4 94 94 * ft Vul Mil 1.40 4 16 244 )4ft 14'i - 4 W WabR PI4.50 . . 140 44 44 44 4 ] WacOova 76 7 13 16ft 14 16 - ft Wacnpl!20 .. 3 3Sh 3Sft 35'; 4 1ft waiarctn 1 10 20 lift lift lift 4 t.. WJIIWU.4A1 3 7 7« 7V, 7ft walWar.O II 18 13ft ll'i 13ft 4 ". WaflflL .04* 6 14 B 7ft 7*. 4 H Ward Foods .. 1 S't St Sft · ft WarnafO 80 3 117 9 BH B* WrtKHll.SO .. 1 20 20 » 4 l. WrnCom.40 4 !20 10ft 9V, 10 4 '. WrnT ftl H fl JO lOh ?D 4 '. WJfnL »4" 13 243 I6'l 2S 3 « 16 - ft wirnSI.M S 43 16 lift IS4 WllMStt.N B 20 IS'. IS* 1SH- ft *»hN«I.M 4 1T llT 11*. - '· WainSHU 3 t 14 !) 14 . '. WasWil I.S! 9 14 181 IBft UN 4 15 wadtMonl s II 4'i 4i 4'i · ft WJUnJ.xi 9 II 14 lift lift- ft Wlyfloi .M i IS 4'. 4 414 . ', WoanUnil .. 6 4ft 4H 4ft W«alnrd .44 4 13 SH SH SH i -. W««OflE ] 72 2H J'. 2'.- ft WcilMcL M 2 16 7'1 6'i 6 r l - ft WmMII ,52 7 10 !$'« I!H IS') · '. WciDill Corp ) *» '. '. Dow up alter NEW YORK (AP) - sources and ^Chemical ... Stock prices showed little Corp., up % to 12V*. - ;;, change Thursday as · lAmenraB ' Tetephon^ J fey- investors appraised the Telegraph feU% to 46%. , prospects of government The giant telephone, , action aimed at puffing «"?,, said ^ ««""«»··· the economy out of its for the 12 month calendar , Haonomnff rppp^inTl · V63F BtldBu iJCC. «W WGrC , XSrs waTto see fe» a share. That was what Congress will' do decline from the i $5.33 _ » with the President's share the telephone, proposals to increase company reported for the energy .prices and cut 12-month fiscal year; taxes/' said Monte Gor- ended Nov. 30. The don of Dreyfus Corp. company^also cut its capi- The Dow Jones average tal spending for 1975 by, of 30 industrials closed at WO million. The company 655.74, up 2.35 in an errat- blamed slowing revenues, ic session that saw t h e ' . The broad-based NYSE Dow in negative ground "dex of all its listed com- for most of the day. Gain- mon stocks was unchang- ; ; ers led losers 321 to 532 ed at 38.37. , ; among the 1,793 issues Prices on the American . traded on the New York Stock Exchange and in Stock Exchange. Sales ad- the Over-the-Counter mar- : vaneed to 17.11 million ket rose Thursday in · . shares from 16;58 million desultory trading, shares Wednesday. The Amex market value : . L ,,. . , , index rose 0.52 to 68.02. ;.The Dow sagged about Advances outnumbered ·' one point but recovered dec i mes by 321 to 232 ; quickly after the Com- while 295 i ssue s were un- . merce Department re- cnan g e d ported -that .the nation's In the counter market, ,: Gross National Product the NASDAQ industrial-; showed its second sharp- - m ^ K rose 093 to 54 go ;. est quarterly drop on while the composite index ' record in the fourth quar- increased 0.96 to 61.37. · ter while inflation sizzled ^^ were 624 advances at its highest level yet. against 197 declines while Brokers said the market 1-665 issues were uh- had expected a sharp changed. ; drop in the GNP. . . · : ;"What it is looking for , . , now is a clearer indica- Most active stocks tton Of What Will be done NEW YORK (API-Sales, closing price about it and ho'w fast," and net change o( the Ween most at-, ' said Manown Kisor of ''teng'? 1 " jraine, Webber Jackson Kresge ss 273',ioo 24'/4 -- vi' Curtis Cu|1 Resrt .'....2".i» i2"4 t v, ,, f' ,, , XL T,- Am T «* Tel mffa * « * - ' » Data General, the Big comw Edis 183,500 s* t '* Board's most actively TM, Pel "? % t '" t^^ Slidl% to A,c trr A, Uco £.)«. jvjj -m 10%, followed by S.S. Falrch Cam 130,800 l»v. - U IfrQ^no tVio lan/^inn /lir GenTellEI 130,000 MV. + ?t Kresge, the leading dis- Scn Molors 12! ,40o 37;* + w count retailing rhain off Westgh EI 120,500 .ii'/i -- '/* · muiii, i^tauuig \,i4atu, uii ^^ 120000 IM'A 2W Vn to 24V4 and Gulf Re- Hercuie me '.'.'.'.'.\w» w * =» INV JNVESTtNG COMPANIES NEW YORK (AP) --The following quotations, supplied by the National ftssoci- alion of Securities Dealers, Inc., are trie prices at which these securities could have been sold (net asset value! or bought [value plus sales charge) Thursdy. Sell Buy AGE Fnd 3.66 3.73 Adm Grt 3.13 3.43 Adm Inc 3.91 3.19 Adm Ins 5.90 6. -(7 Advlsrs 3.37 3.68 Aetna F S.29 5.78 Aetna Shr 11. 1612.20 Afuture F S.07 N.L. AIIAm Fd .35 .15 Allstate 7.13 767 Alpha , 3.13 8.69 Amcap 3.24 3.5-1 Am Birlh 9.84 10.61 Am Diver 6.33 6.9! Am Eqlly 3.43 3,76 Amer Express: Capil 4.47 4.B9 Incme 7.10 7.76 Invest 6.13 6.70 Specl 4.26 4.66 Stock ''.5.21 5.W Am Grin 3.64 3.98 Am Insln 3.65 3.?9 Am Invs 3.61 N.L. Am Mufl 6.75 7.38 AmN Gth 1.72 1.88 Anchor Group: Daily 1.00 N.L. Grwth 5.07 5.56 Incme 5.92 6.49 Resrv 10.0411.00 Spectr 3.04 3.33 Fd Inv 5.17 5.67 Wash N 7.57 8.30 Audax Fd 4.58 5.01 Axe Houghton: Fnd A 3.99 4.34 Fnd B 6.10 6.63 Stock 4.74 5.18 BLC Grth 7.36 fl.04 Babson 7.79 N.L. Bavrk Fd 4.45 4.66 Bayrk Gr 3.63 3.W Beacn HII 6.58 N.L. Beacn In 7.8B N.L. Berk Gth 2.41 2.63 BndFd A 13.8815.17 Bondstk 3.54 3.87 Bost Fdn 7.15 7.B1 8rwn Fd unavall Burnh Fd 7.67 N.L. Calvin Bullock: Bulkk 9.3710.20 Candn S.37 9.16 Dlvid 2.40 2.64 NatW S 7.72 8 .45 NY Vnt 8.34 9.13 CG Fund 6.90 7.46 CG Incm 7.44 8.04 Cao Prei 94.00 N.L. Centrv Sh 8.59 9.39 Chall Inv 7.18 7.65 Channlng Funds: Amer .96 1.05 Balan 759 8 2S Bond 7.50 8.20 Eq Grt 5.30 5.79 Eq Pro 1.9) 2.09 Fd Am 5.22 S.70 Grwth 3.30 3.61 Incom 5.50 6.01 Prov 2.97 3.15 Specl 1.10 1.70 Vent 5.07 5.54 Chart Fd 7,85 S.58 Chase Gr Bos: Fund 4.79 5.23 Ftl CaD 3.07 3.36 Shrhld 5.39 5.89 Soecl 4.12 4.50 Chemict 6.50 7.10 CNA Mgemt Fds: Knic F 4.53 4.97 Knic G 4.63 5.13 Libv Fd 3.26 3.56 Man Fd 2.21 2.J2 Schust 4.91 5.37 Colonial: Cnvrt 7.63 8.3J EQutv 1.85 2.« Fund 7.95 9.58 Grwtti 3.B7 4 23 Incom 7.83 8.56 Vent 1.68 1.34 Colu Grth 9.01 N.L. Colum Fd 6.48 N.L Cwllh AB .74 .80 Cwlth C 1.10 1.19 Como Gr 408 4.U Comp Ca 3.64 3.99 Comp Bd 7.02 7.63 Comp Fd 5.94 6.46 Concord 6,75 N.L Cons Inv 7.37 7.87 Constel G 4.13 N.L Cont Mut 5.91 N.L. Clry Cap 9.07 9.« Cm WDiv 4.48 l.« Crn WDal 4.69 5.13 Dallas Fd 2.47 .. Oavge fd 4.9S N.L ESTMEP Thursday's dovegh «.SO N.L. Delaware Group: Decaf 8.24 9.fll Delaw 7.41 8.10 Delta 3.10 3.39 Dlr cap 3.U 3.44 Dodg Cox 11.31 N.L. 3rexe! 7.40 N.L. Dreyfus Grp: Dreyf 8.52 9.34 Eqult 3.10 3.32 Levge 10.6411.66 Liqu As 10.01 N.L. Spl Inc 6.16 6.75 Third C 7.« 8.13 EE Fd 2.50 N.L. Eagte Gr S.73 6.28 EatonHoward: Balan 7.07 7.73 ' Grwth 659 720 Incom 5.06 5.53 Specl 4.32 4.72 Stock 7.54 8.24 EDIE Spt 12.53 N.L. Egret Fd 8.30 9.02 Energy 9.53 N.L. Fair fid 6.20 6.78 Farm Bu 6.50 N.L. Fidelity'- Grouo: Bond 8.15 8.91 Capit 6.32 6.91 Contfd 7.44 .. Conu 6.00 .. Daily 1 1.00 N.L. Dstny 5.29 . Essex 5.38 . Evrsl 9.2210.08 Fidel 11.5312.60 Purlin 7.93 8.67 Salem 2.77 3.03 Trend 14.4315.77 Financial Prog: Dyna 2.80 N.L. Indus! 2.90 N.L. Incom 5.10 N.L. Vent 2.63 N.L. FstFd Va 8.04 8.79 Fst Investors: Disco 3.24 3.55 Grwth 4.98 546 Incom 6.28 4.B8 Stock 5.81 6.37 FstMIt A 6.44 N.L Fleming Berger: Flem B fi.75 .. 100 Fd 6.36 .. 101 Fd 6 45 Fnd Gm 3.36 3.49 Founders Group: Grwth 3.62 3.96 Incom 9.6110.50 Mufal 6.56 7.17 Specl ' 7.68 8.61 Fours*) 6.01 N.L. Franklin Group: DNTC 4.80 5.36 Grwth 4.51 4.94 Utils 346 3.79 Incom 1.51 1.65 US Gov 9.3610.76 Capit 4.96 5.44 Equit 2.74 3,00 Frxln Lfe 7.43 8.12 FdF Dep 5.98 N.L. Fund Inc Grp: Comm 6.47 7.07 Impac 5.80 6.34 Ind Trd 7.78 8.50 Pilot 6.11 6.63 Gatewy 3.80 4.11 GE S S 20.29 .. Gen Sec 5.25 N.L GrthFd A 3.18 3.48 Grth Ind 12.49 N.L. Guard M 19.12 N.L. Hamitfon; F HOA 2.96 3.24 Grwth 4.06 4.44 Incom 5.16 5.66 Hart Gm 7.34 N.L. Hart Lev 6.08 N.L. Hedge 5.15 .. HerlT 9 e .85 .. Hor Man 12.7713.81 ISI Group: Grwth 4.08 4.46 Incom 3.77 4.12 Trus sh U.38 15.72 Trus un 3.89 .. Imp Cap 6.51-7.11 Imp Gth 5.43 5.93 IncF Am 11.4-317.49 Inc Bost 5.11 5.M Industry 1.79 .. INTGN 6.58 7.11 Inl Invst 14.9916.43 Inver Gm 5.40 N.L ICA 9.6410.54 Inv Gutd 5.10 N.L. Inv Indie 1.77 N.L. Inves Bos 8.06 8.81 Inv Counsel: Capm 6.31 6.92 Capit S 3.55 3.89 Investors Group: IDS Grt 363 .. IDS ndi 3.34 3 63 Murl 713 7 75 PrM 2.27 2.47 Slocl 133314.49 Select 848 9 11 Var Py 4.M 5. V Inv fteih 4.03 4. .10 Istcl 18.5519.12 Ivy 5.06 N.L JP GrlhF 7.10 7.75 Janus F 13.41 N.L John Hancock: S*l« Kit F.E (hdt) Hlih Lra Clest CM. WellFw.M 6 $6 15 l t 14't U'-s 4 4 WUFM1.30C 6 M 6'j 6H 6h t ', WilrlTrUO ? 1 19^ WH )vt ' · witpipepi t jj ns Mtl j} ti * ,, 4 WnAlrL.40b 4 56 6"i 6H th t '» WnBncl.40 5 34 19»i 19 19't * '·» WnCoNAm 13 39 9'« 9» 9' * i» Wn P a c I n d 4 9 7 *x, · ; WnPublh.76 4 ] \\ 10 ( 10* WUn*onl.40 ., 160 lO'i lO'i lfl' -- ' WnUnpf46fl .. J 343 33H 34's t ", Wnunptl.90 .. 1 M 3* 16 . west9E".97 i iws 11^ n.', n«i_: v; W i t E RI3JO ,. iJSO 41 101, 4) + ,, WiIvCOl.40 4 33 74% J3'i J4'i · 1 Wowfhr .iM IV (17 JO 1 * 30 30 -l i WhelFry.40 1 « n*, 7 n^ fiii * % WhelPiT.TOf t 38 !«, 1?'* I9H - i, WhetPitrfi i» 5* $4 S4 * ^ Whit(on M j R] IAN im. iftf. * i* WhiCnplA J .. 3 3S $ ' jj " t ]% WnitCpfC] .. 4 X X » ., WhitcM .40e 1 99 9'i *' ?'« t H wnmiitr s IK : IN 3 '.., . WkkesCrpl i N 11 tO^ ! ! · - WrmCot .60 V 970 StU S7% ir, _ i, a c ?r« u '885^1., T 5 HinnDiiB .. 1 Wi n't J94- i, Winn«M90 .. n J^ 3^1 3H WiKEIIIU 1 W 11', !4 24 - . WiiEptlW .. 12» n't «J' 71'i 4 ij wiuPSi.n I » us us ni- , WMC0120 4 It Hi. IIS US ^T TRU Quotations Bonn 17.57 19.10 Grwlh 4.58 4.98 Sionat . 6.58 7.15 ohnstn 15,55 N.L. Keystone Funds: Apollo 2.74 3.00 Cus Bl 16.8817.66 Cus B2 16.3417.91 Cus B4 6.75 7.40 CUS K1 5.85 6.41 Cus K2 3.77 4.U Cus SI 14.59lS.98 Cus 52 6.73 7.38 CUS S3 5.15 5.64 Cus 54 2.24 2.45 Polar 2.24 2.44 Land Glh 5.12 5.59 LD Edie 11.0511.62 Lexington Grp: CP Ldr 10.B011.94 Lex Gr 4.38 4.79 Lex Rh 10.01 10.94 Life Ins 5.47 5.98 nc Nil '455 4.87 Loomis Savles: Capit . 7.62 N.L Mut 10.35 N.L. Lord Abbett: Affiltd 5.50 5.95 A Bus 2.52 2.72 Bnd Db 8.39 9.09 .utheran Bro: Fund 7.74 8.46 Incom 7.91 8.64 US Gov 10.0110.94 Massachusett Co: Freed 6.21 6.81 tndep 5.67 6.21 Mass 8.54 9.36 Mass Flnancl: MIT 7.S8 8.61 MIG 7.40 8,09 MID 11.0112.03 MFD 8.50 9.29 MCD 9.3910.26 Mates 1.20 N.L. Mathers 6.84 N.L. Mid AM 3.59 3.92 Mon Mkt 1.00 N.L. MONY F 7.18 7.85 MSB Fd 10.14 N.L. Mul Ben , 6.50 7.12 MIF Fd 6.19 6.69 MIF Gth 2.56 2.tt ·Autualtrf Omaha: Amer 11.4511.62 Grwth 3.54 3.85 Incom 7 16 778 Mut Shrs 16.39 N.L. Mut Trst 1.74 N.L. NEA Mut 6.81 .. Nat) Ind 6.89 N.L. Nat Secur Ser: Balan 6.42 7.07 Bond 3.90 4.76 Divld 2.83 3.09 Grwth 4.06 4 44 Pf Stk 4.91 5.37 Incom 3.89 4.25 Stock 5.48 5.99 NE Life Fund: §quit 11.9913.03 rwth 6.JO 4.96 Incom 12931405 Side 10.0310.90 Neuw Cet 4.21 N.L. Neuw Fd 6.39 N.L. New Per 11.1612.20 New Wld 8.52 9.31 Newton 9.06 9.90 Nichls Fd 8.39 N.L Noreast 12.95 N.L. Omega 6.37 6.49 One WmS 11.30 N.L. ONelll Fd 10.55 N.L Oopenheimer Fd: Oppen 4.80 5.25 OPP Mo 9.61 .. AIM 6.59 7.30 Time 3.67 4.01 OTC Sec 8.25 8.97 Param M 5.27 5.76 'aul Rvr 4.61 5.04 Pegas Fd 2.93 3.22 Penn Sq 5.3S N:L Penn Mu 1.17 N.L. 3 hila 4.82 528 =hoe Cap 6.P4 7.58 Pilgrim Grp: Pilg FS 9.32 9.71 Pllg Fd 5.09 5.56 Mag C 2.32 N.L Mag In 7.27.7.95 Pine St 8.36 N.L. Pioneer Fund: Fund 9.2010.05 II 7.35 8.03 Plan Inv 8.68 9.43 Pliflrth 8.49 9.28 flilrnd 4.97 5.4: Price Funds: Grwth 7.92 N.L. Incom 9.35 N.L. N Era 8.M N.L N Horli 4.98 N.L. Pro Fund 4,37 N.L. Prov Gth 5.8fl 6 34 a ru SIP 6.53 7.14 Putnam Funds: Cwv 8.79 961 Eqult 6.17 6.74 Gcorg 10.101104 Grwth 7.45 8.14 Incom 6.92 7.54 Invest 5.79 6 33 Vista 6.5! 7.19 Voyag 6.95 7.60 Reserve 1,00 N.L Revere 4.18 4.57 STS Safec tat S.iv 6.11 ;afec Gth 4.20 4.59 Scudder Funds: Int Inv 10.93 N.L. Specl 16.36 N.L. Balan H.53 N.L Com St 6.64 N.L. Man Rs 10.02 N.L. Sbd Levr 3.90 4.27 Security Funds: Equty 2.51 2.75 Invest 5.02 5.50 Ultra 4.66 5.11 Selected Funds: Sel Am 5.43 N.L. Set OPP 6.35 N.L. Set SP! 10.68 N.L Sent Gth 6.76 7.35 ientry F 9.2710.08 Shareholders Gp: Cmstk 3.05 3.33 Entrp 4.02 4.39 Flet Fd 3.27 3.57 Harbr 6.41 7.01. Legal 5.16 5.64 Shearsoh Funds: Appre 12,9514.15 Incom 15.0316.43 Invest 7.07 7,73 Sherm D 12.29 N.L. Side Fd 6155 N.L. Sigma Funds: Capit 4.90 5.36 Invest 7.37 8.05 Trust 6.31 '6.90 Vent 4.79 5.23 SB EqtY 7.4fl.N.L. SB'lGr 8.3S N.L. SoGen Inl 8.93 9.35 Sw Invs 5.35 5.78 Swtn Gt 3.65 3.95 Sover tnv 8.51 9.32 Spectra F 2.91 N.L. SS.P tntD 4.50 N.L State BorxlGr: Com F 3.02 3.30 Div Fd 3.47-3.79 Prog F 2.92.3.19,, StFrm Gt 3,47 N.L. SFrm In 7.43 N.L. State St 30.4230.78- Steadman Funds: Am Ind 2.10 N.L. Asso F .91 N.L. Invest .98.N.L- Ocean 5.90 N.L, Stein Roe FdV : Balan 13.88 N.L.' Cap 0 5.82 N.L. Stock 9.34 N.L. Supervlsd Inv: Grwth 4.34 4.76 Incom 6.58 7.21 Kemp 10.3711.03 Sumit 5.58 6.12 Tech 4.85 5.32 Survey F 6.79 7.42 Temp Gt 6.58 7.21 Temp Inv 1,000 N.L. Trns Cap 6.15 6.68 Trav Eq 7.66 8.39 Tudr Hed 8.66 N.L. TwnC Gt 1.83 N.t. TwnC Inc 3.23 N.L. Twen Fiv 4.25 N.L. USAA Gt 6.21 N.L. US GovSe 9.48. 9.W USLIFE Funds: Apex 2.76 3.02 Balan 6.61 7.73 ComSt 9.2710.14 Unit Mut 6.00 656 Unifund S.t2'5.60 Union Svc Grp: Broad 8.99 9,83 Nat Inv 4,73 5.17 U CAP 6.06 6.6? Union 10.2711.22 United Funds: Accm . 4.69 5.14 Bond 664 728 Con Gr 6.68 7:32 Con tnc 7.15 7.84' incom s.ia 9.51 Scien 4.33 4.80 Vang 3.72 4.08 Unil Svcs 4.15 N.L Value Line Fd: Val Li 4.15 4.55 Incom 3.44 3.79 Lev Grt 4.42 4:84 SPI Sit 3.12 2.32 Vance Sanders: Invest 5.42 5.92 Comm 4.99 5 t5 Specl 4.55 4.97 Vandrbt 2.36 2.58 - Vantg TN 4.65 Varln P 2.69 2.92 Viking 4.1S N.L. WallSI G 4.45 4.B4 Wash M 9.5010.38 Weing Eq 7.31 N.L. Wellingtn Group- Explr 13.061427 (vest 5.47 5 9 8 Morg 7.28 7.96 Trust 7.35 8.03 Wellsl 10.1111.05 Welltn 8.00 H.74 Wesl B 9.161001 Wlndr 5,76 6.30 West Ind 1.70 1 S6 Wesll Grt SOT 5.J6 Wise Fd 3.87 4.73 Zlealer 7.58 8.79 N.L- No loAd (tales charge) l)l« Ntl P-E (hds) Hi?h Low Clou Ch», Wometco.S6 6 23 8'» 7'* 8"i t '.. WoodsCp.48 4 7 t ' 8 8 woiwthi.n 4 205 n'. im m« . s Wolwpl3.?0 .. 3 14'4 23i 23»i- T | } World Unt ! 8 3 3 3 ..' Wriglyl,40a 10 71 43'., 43*i «'i * 's Wurllticr .. I 44 4H i* , i. W v t y C o r p .. 89 JH 7'i J-n X-Y-Z- XeroiCpl U 77? * S*". U", - n, Xlrin7l 1 55 IS 8'j fl', t H Yilet ind I J4 t'i j't j'i _ u Yr.gSOr.bu-a 3 A IQ't 10^ IOH ZateCorp.76 i 18 ll^t im ll', » ',) l«yreCorp 3 71 4H 4 4H · if Zenltt,R«d1 9 114 \r* IIH liu_ 4 SALES MCW YORK (AD -N Y St«k M»M APOTOI final loti 17,110,000 ww* w .,!,'.'!^.'.'.'.'.'uXw' MOflm jgo ..,: 1S,I96,HO Year 190 J1,OW,OW Two vtan 490 ,./ · 17.II3.4M JSri ) (0 dlt« 1yO.410.4lO Wl 'o dft!e »I,910,1W m to CAte )iS»(,?W.

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 11,200+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free