Estherville Daily News from Estherville, Iowa on June 19, 1952 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

Estherville Daily News from Estherville, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Estherville, Iowa
Issue Date:
Thursday, June 19, 1952
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

Social Hageman-O'Brien Nuptials Calendar of Events AJJf.K HIOIMKMHAM fcsriirt. uawf^rt .'T 'iif in'.* Jv'r i .i .tl Mrf, \V ij Oiiri ««i of fcj,^ MK-.rvJlir urui Mr. Artiiuf Hi^i.' (i.itc. uin! Mr* Blly.iitofth liiic .'rfiiisi 0( uv ^f K\l*.it. Jlin <.t '! 1.' II'M'. • A»>il !«lKlll l ((lHti-SS Bl .SWoivi-r H*,*;.-i<! (»• .V f: i'.r W \) iu ir.it'.'-{. .1. v..•:,(..•.• : OullJ ^ WW ,• ...J , j-i.. i.t' II M.' ,'\i »'ll' :iil C; i. Iltl' •1 .M.t; ..' 1:1 * Oil Hlh JBirtitdttJ Tonight I'JC 11. 11 ;r IiiKl: Ili':*fMIil '.i' AIII':T- K, 1.1 I '.IiC '.'iirjji* P. ,11 .(1. •.t.< 1 . M. .. .-.•.oC .•.•:l<ii. .<j i.i H. !iir*.i.<l!i> '/••-•rii.j' '</ .''i-.ll; -Oi -.!ii' J*' 1 / uIiC y-l .''J-M, '..It Jl 'i Koliv **'lC 'ir tl J .'./I Mii inrthduy <.ukfi. uiitl ii.< ) I-(ijV>'*-<i l»v '.lit- IJfVUJJ rr;>ij...i ir. pii Hi! II' v' i:-;!' ir: ••• il'/;I-JU. Bur. I-. iiOUf •I l-HII, J .... 1 ft.' iiift^ fii'.iii '.iit.; i .iirtm.oii.. y.i! iioi- <ii .a' i liiuhli 'Ml* \,rtUi »^'.jl' ; H ',H:i'' »t-IiK*I : I'.Tidt. i('.;.-.<: ,.''.'i j.ri.yi-i 111* *''<li'.* Ill*- ".''liu 1,1 <M».i.r S^l'.l. v^'Ul'.. .-ijivirii r /ill J'j<«-ur. aj.d iiui.i.Hiur.i «i *.*'^i(v(.(, <-4ii ciniii, >• !u I >;»!' «' rn* <»i-.<i*-t;i«<>iii <..liil:(} ;•! 111'!,it li'..!;i t,n>.- ".-I'l 1 I iii))^iHj )mti,«>.i», y\ itnji \Vv /*jsjf , 1 f .(.r .O u1 Mi* 'ii.tii ii '.'.*'Ii <i*.<" it* f Uf f4i*M<J V? l .OI.V. >'i .i *vt,i»- iiiil* ^:r*-.il. H 'l'.Ii *^'llill iiv-'-lTjiVftltf-, »Mi<' ''.*;'J it UiJhl /* '.if li'iii* iJ.ti <i i*'ii('.« *.i*rnuf.i^ii* 'ft.* Iji iUi 4;f <.'..I1. V, iu- ii*.i.*li<l*.'J • '.i jdi'f.iu: '.,1 li.iti, Jiiiit. i'.'rtidi AU fBVPU "'fc Ofoup lit ..' U,<! iw iiJii.i ' All In* I. Ill U,i f ItrUtilUl Chur«'.li M <:*rt* Oii<iu.l iiiMi; (i.iti wlu'.j. 1 ;"i nf.t\oii 'l'h< All P<iyjj*'> i,,i>jvp o'. (.',iu'.olili.i-ri:» I ^,'ar»«»;jtlli *'.ilUf'li. *.»^ s^'nifl' 6riu«.gtot>i<i t Hi'.»'!i<i w'.ir*- Huldo Krini^ i.. i<ra<l* i, lo*-'Moriduv il <lr**/-. rt'if.li pmk Citrric.lM.ir! ii.fu-rc.ot'n it' tu*' *'i(Ur<'ii jni*i,t-a<i • • ••I miff 'l'h<- bn<i<'j, liurtfit. Mm | at l'<jr( Ij «-f iii.ii<;< KI.U'.* jiurk if AlOii" J-iiy-rt'j'..'..' i.i.d y.rh. 1^ y. •.•ligixudiy j)iaiiii':<l Ait'.'.11.^ vf (.Ji.tii.i i" i.-.UK iifc'.^'* iiji.v\ i Mru. fcitttii J^tirii»'ii>»:ti ha<l «'hur>;*-: ij.u* ai*i,Hi:»( iviili wLiM <^inut.vi. '.^f th«' <l<-vutivciti./ jiirvi'.i viwinj; f.t. ; <.'jn.ut;<jt. I ji'.udy >;ui<li- "KiriiOy Jvik* l'i->.'i I A' l>j iJt' >i i( . i) (<i:^j)'-l<jn Iv : iiitd J-'UVJI" U>. ft.* Cm." fvr i.>r l<i. ; Ifif 111:11. i -Ci.it'.* f i.-.l(..i.*> .;.t.'J llifll. ' l/jO. •..•Ill wt r.iif '.didiJ pB.(i> wti* iii.tl' iti Ltii r....iu< vl M', iti.d Mit: Ai i fvi'i'l JiiryWvj'J M itrjr.ti I J>'jl**jtjuv j >4nt ill illiM)',* 1 t.i fui.-a iiif Mr. and Mr>i NU'"p''iN»-<5 I'D Ji*.". ;i'' 1 ; •1 '-11. MI. J. , Il.i:.' iil •.tt* 'u,i..li'-^; tl. *• ill • • J',1'. It: 1 * A.itir \ *-fMUr> t 111- II. • •".lu; .* Ill ^* I' \'. * 1 i.^ri' i-','i i. j -iiiu^ 'i! •• /:i.-;i'- . 'J i-. • y • ; >'i-.ti( M'.i' I'r it ;. 30 • V ' atliiii' .iitii" I.'.' I.* j 'r ui-'j 'rii -r:',* < '.' t .-i.(lC' \,(,t ittit; •u> ii '.iri.. tif rti'.i' • M.i'tr •i -.j.tir- h .wri jM>:i. V .Li llMi*'! i-'VUt'll". I.i..- 'ill fu *'.''l l/vok, Wit ';<ji:lu Oud'V.iri^ jiii *iCe.<l i'l Lii* I t.i.i'jii.ivii (.uiji* w'i*.*x ^tii> «.*-ut «-Mi<) ,\^'ir(i ^ ti'..!!!,! *ijn;.i)j',«-- /«.* (it -^f plok 'Jii bii t v.ud Utrk- i*;^ui, tt*i <;*i-U5ifiiCl wi.^tljr.^ * uk*, «• <;'/iaU;4 ^f) tfeft Iji i <J <''j <'h'jBpn ii.iid wrviid l>y jPtf br i^i.'i- eurtci Wit. J;. J/. Nut.tlrij^ i t.h.r Irud iti'/iujj nuUioj; '.»f 'Ht Jin.i pU:<,< '\''.'ji w'iii: l,.'ju'ju *-'j «.if y.iirdi-r-. JivWiVh Ou(>ii(.j) ftf thi /t'i -j /tlon iiMU'jd <<! Mr iiriij Mm J\U".JI)O' i./.'J fatiiiiy of <';«:dui i'itMf. Mii* KrizaU-U) Ha}'iiii«n mid Ki'hbrC 'jl Oi'jvti, Mr. tttiti Mr, Oi.».rl<i! fiiun lind /^ijnu ..if fj» Aii*. Mr iii.d M(.- J H VJii-i* r. i .ii'J fiiiiiily. Ml- itfiii Mrt WVJCI iM.'J Jf.ifi .!y. J...>l.*-r Jiiii.tt Jjtjiiiyt- ".I 'J J'Vi.liir C* raid Zi-ii- nil, Jy >iiTii- H^-ywjtyi of l'!/j<.tiv«it- II. Miiiti., Ml a.ri<J Mrt. Oi-rnid idf-iiirk. AJuiM Wi"! JvtiQ V.'<j*j<lii, ';;i-lnuji unO Maij;*'."''- Tti>- iiiid^ iji a yruiduatj '.if ISiu yili'T <>>nil '.i )li3 *il .«;d ia ':il'>o] V'ld itt i*-ii'l<>d K »>iii -rvillf juiiWr ixiUi'f.i'. I." i-iiiijl'.iyi d u.- iy^vkkicpi-i ;i.f Jv.ia <;uururii.i.fj ii.i . Thf l/rid* >;io<>i /i J« u yradu;!'.*' 'A <iruVfi )>i^,h hi'h*MM a.rid it fn- ^/.ijfci'-d ill lijirij»n>^ rn'tir ^WMV*-! 'i 'h*.' yyurig »'^ujiL' lift n sv*-.^- ijiiij^ tiip I'j ;>uliji|i iiijiiii'Jiiii* ly il f (.4 *1 1 fit 111 *-pr i*.ii). Mr« Kdl'i. iMi ;j|i-ii<-riti:d th*- I iirimvfi uii Jiaii4ti*.u T!n' Al. J-'iT'.ipl* t. 'iroup iii'Vi- lu. ^ tliiii y<;ar» i>i<jj>." ti,< '.uiik ul rii.wiirig riivru-y h^'ip ML'ppvi't tf**-^ All J-'ir'jpU't *nur'ii in iyOti Arit;r*it:^ : 'iilif Tlu-y f.iTi' u doiiuMvii 'J u<t duy for tiiif vur-pOfi' Other rrnrubtri- pmiicn' i.'j t^nyjy i th* iwcK'Ii Ki.d ii'jfii I i.y,;' >*••:•<•!. i '^:iVV .*.d V\-*l * yit, liir .M S Jvi. Mil JJi.Cii ."viii-iM-i M'l i'li -.iLi-: /.i.',ii M^^ Krmk .Yr. Anrii; i't..'!)!lii;.f., j?ll !J >'J hi!.'.'.'.'-': i-.'.iti ot.i )^u*ii'. ii^ii i''.'j^* i" I-;* • (Sixty >'r«-w«it at y'rudtk J'auiUly ii<-,tuui>a. 'f'l.f ^*'*!ij.M.i-riiii-.r, iiitiiliKi "jt, t*..*' .Kituk fn.Hi..y tiuit'iu./ •.-.i.tl J-.a. 1: '.i.*-ui u f.i.i dfc.y I'jf >.i.*i' itniiiifail fuiiiiiy M ^uiii'./i. wtii .'ii witu iti'iC it'. Kvi-i. J><-fian*.i »f.«t«- j.ijrk iSiK'y p«•r»>^»l.^ w*-ri ...ri-h**!:' t'ji '.t.* ovui. •ifai frii.d * iii'tk'ii Cini.*-r t-.i.d i.*,/- 'yjf y. ' i..Iii. V'f Ij^'lin \\. * iitit; iVi-h 'j'-w. v>. •! y. ,1.1: y*,- .v--r, V.',-.' i-.t,: b'.. .'.'..111.'* 1 ..i.t: yrr t .'u .'r '..•ii.'i 'i/fi '.ji y. i-.i 'J yifc I W,;.i.-.ii M(.)'..-i !ii-'.! ;-.r.d !j-ji'j:<'y. y. 1 !.<; Xr, U .-rill > ''ill m'.id.fiO!:, y. i.iiC y.i i-..i'ii.. '.'i.r.ii'..-i.i.*i. Af.ci.-*^ vii 11.•.'•;..-.••i. y' i-.liC yrt. yi-..ir.'.. ,'^.!ni-r., y.i ,.iX y.n '.JI-. b.-'• l -J'.iif yf i-.i.c y.': Wyr-ut \'.. yir. y '.'f iijc y.ntf iitii*-.;! Ji.-ll;,l yiw AO*lRid'- X.-ilfi',. Mi,.! Ariiii k",')!!;*! .\>' fclit yi'i Ji'j'/ V..,, y< uud yif J-i.-iJry Vi.ifi(. y I... i b hiu'Jr.. iUili ; Aiit!.'..f-.i yr^ ui.C Mit. Ar'.iiuf i-u::-^ y* ili.ti yi! '^'vrr' '.'!.;)- ! itii-.r y* .-.nd Mr,. r;>-;i,-.,C K .''ti-; i.-.id.r yi vuc Wurv*-y Mi-.-.i.-j li-j y.i. U .1.0 Mm iMti-i .S-.i.'k. MrfJ ...I)* U iir 'jf J,»uiiii>;l. MI yi» !^.i*y Uiii'..-n!i:. Mr yi; Ji;!i.*r Kirk Mr, iitid HL*nr> T'Tdiiff Mr iti.d Mrt iiitf.r. KnotJi uiid M' anc itiid ttiti' Mit Hrr- MiT : JUJU- Min-iing ol Nauiiiil ( IriU) Jtild 'iu'iyd»y Thi- Juriii lUKiliiii,; i|i<- /Vaoim iJM-lf <..( thi- K.sth* rvilli! l/ijiK <;'iiJ < tiurOi wiia liild 'I'mbduy uliii- jii>i>]) J4 .1 tht JiiMu U'///i<- tjt Mifc. A ii S<|jijl(/. Mii^. <;arl N.-Viijuurc, i<J-ktt/lirl i>J till- ilKli-, <'iCdiKliO IJii- liueimoe iijiiinjt} 'i'iJ*; iiii^Kfi^'ri oii«'ii»;d wiUi tin- /;ri/iJlJ hj(j((»iijj Ihi' I Hill- llii-iii • tiutus, "<>ji*-r) Minn Kyi'H" i>lt*-/" wl)l<-h llie di.v<vtii/nul 1ISB',II) anil jiiuy-y W1.K' i/fJiMi'i l/y Mm Jicrl Kjlikaiiii Mr«. OJuJ Myli/i', |iri; j(ru»i li.u/Jci M ;ad th*- iiiapliliij! "J*'u»t Kdii'iutjli " whi'h witB lol- |i/wi.'d by K>"<'l< o>>i|-;i'>K' Iditi-iiUi of thi; ijBUUl illbli: <nii/. Mru. Myllii- leiui "At till cliiiii! o) Uji day". i-Jb/lle //IM -dr il 11 ril'li/u fiulufl-d t))i; iliDi I'/un lijiii li en rvid by Mra 3<:hull/, tt/i'l II* r two duujjiitwib V, Milt. Klijii'i- Adaiiiu, Mr*. W, J{. Aiiidt^rtiud, Urn. .Soinii Ai<i'rb>*'k, MiB. JJ*Mi. Mikkh'/n, Mr». T, J-;, Hvt.<ih«i), Mrs. Jiiliii J l< i/iKilngwb, Mi« n I. J ^Miii, MiH, Kiviil Ij/iit, Mi«. Vi' I'll Morlfnwin, Mm. Olut Myhio, Mm. Ain.ild Yiilii*' uii<l Mm l<<)|4i'i ^ill«liUwl|l'l iiitd tl) fivu 1 bil'liiri. Ill u/H'ii'iil fdiiiiiin liiiii.H woiiii-M of tun uj)|i|.uri>it ill Dii- iiii'da t/j ii»;y- f i-iti.l tiit«-rii*j'.iii w'lVr'ii IvUv^vi d /-. hii'jr' OiiMi.i-Mi itii.'-nny w i-j <.(/i.du".;'.i.d hj'.ii «-h.'1. Mm '.'.'JC* Mjl'iir 'j1 KiJ.j''.* '-ir'j.i t.i.'j liii. i'riiJik vf »i.'..<;kr.<.rti, 'aiil., v»*r* '•aUi.d ui^>n to fiuy u U-w word.*' of >'r**'V;l.>' lJ .1 .0 ».*y Ui'llty 1 h» Ji;.l :i{:>' i,.']j I 'J "It.'.* Hit- 'H1.V. t.i. i.i-wt Irvni t'h«.ir furnili*-* Mrh <'j<ji>t.'jn I'.ov* v r* pvr't '.if '.bi irip w'fj.'fi 1.1.*• ii.i.'; i.fi )iy..bii.i.d r*',i-i;t!y '.ovk l<j ';alif'..i- r.iij. I..***.t."-m w«j 1; r*:ad fr'orr. 1»li^ tivix ri..i( ii.b.f '.</ b"- pr.,t.'-fi' i.ti.ii.>: iy. V.'al'.fi I'lurk -..f Oi..khti.d. Ciilif,, Mr ijjid Mm V.'illhinj Ji*ii-t JJlKir 'jf Wtuii.irii^.'/n, li '• , u.fid Ml and Mr> i'jsy y.'Mt, -jf . Mich V/nyni: a./id husiy K'-)i<ri'k 'uti-i- tujiii.d tin- ynj'Ji, »i'h tw<, Iioiiif, "V/bi»;ji riri^; ti'ji-'*'" ai.d "<>><xlni>'bt Ijttdli!'" plhy* d on U.*- tromi^irn- and faxjji/b'jru- pr*-Hf'ii1 »i thi- j;a.*I'.'-riiiK wi-re Mr and Mr.H J-'rarik Hn^'jMt.i iti J>ayi,un Ju ; Ut-n J-ra'ik '.»f Ht'l'ktijn, falif ; Mr and Mi.- J-* H'ly Wiki-n. />an and Kob'ii . Mm- fjladys Haiikiy and Orva! JJar.kiy an<l Ml 111- Haiilffy, al) </1 <>uy.<j'j':. Jynwrinrt, Haiikiy, Mr ajvd Mr* Krwin Itlfrson, Jjlana. lir.iiina and H'jbiila; and Mr and Mm OivIlU V/istlall a/Id JSaibiira Jo, all of 'iimlUn)(rr, Mr, and Mr«. l*ian<i« l''i«/)k, Vlnyiiv, David and '^iiy of Shirburn; Mi anyl Mm 'jior^'' Kranlt of Spirit l-^k.*; Mm. l^ina HoiiMtli'iu.-iir lijtrh) >!> r. Minn.; Mm. Mlnnji' Jfa.^tinjgK *jf Kriiim-tii- bijiK; Mr and M/s <;lyd»- MJ11.» IJilly \.'ru. J. li, J>jniia. <'oli-ni- and '.'ttio) of KttKb- 'Jiov* , Ml and Mm Itayr/iond Kikba^l ajid Ua//I Jim. n<! of Manon; Mi and Mrr Kon t*! Frank un/l Jinnis of J>i» Moinm, Jolin J'/unk of ')<rill and tin- fol lowing from Ki-thirvil!. Mrt <; i.. 'joii'/n, Ml iji..] Mm 'joidon K Jlal»U'i.; Mr and Mi.- )',.)l|)h M':- Ijoriiit'l, Ml ar-d Mm J'"I'jyd ^i'litfiiik, V.'ayni ai»d l^tri /. uiiii Mm. All J'l-ii-m.'ji. Jtjily, rifiii hi»-v<-ii. Ml III,if Ml; '.'ookliij an.) V:*;*!* uiM Mm. KotI M* Jionalil At Chunh in Davenport Mr* h M. 101 NO I'iu".'..i i-.iid ym_ Ar'.nur i-'.^ii**- fii'ji.i-.* 11 ;.•)', 'J •..••a<juy itiOrntii}' loi j*.»a .*-iij*'jr' •.*j 4ti.*.»-i.d Mi;l.i.vd»«l •bui'L •.oi.'!.*-r«r,r.«. (jti buntluy J'jf.i I'k '.'.*•.• o* i.'j i»»'rv'i*.*-ff I'./' 1:,: y..''.'./dir.' •.isui'-'r At VV arrfu->.t.rjiAu %^ ixKUu^ Ml; J'j..' M* JA'r.iiid titid tUt'j- K!.','-t. IC .'.n,* Mrs. Harvi-y iild M .r .j'. i. I.C iji;.b,v, Mrs. K'-atiftb Maiiitmn aJid Mi»u! Jjoiit Ytiunj^ il-'< on pa.nii d Mrs i^-ivy Millt-r ol J',niiu*'iOur/' b'-imi- from Wi-baf-r '.I'.i, Jvwir iSiii'Jl day i-vi-cinj;. Tiiv t'lojp r.aa b* tl. lu iil'^udJUici- iti i-i* ui.dOiiiE o) iKbiili-y AJIU StraJn ',f v..!..»'.. 1 ':uy and Mr. Charli-a V'.aii.-.i r.vw of KriillTVitli- N«v* llomt Ki-iJiK Mutlt 'J K> Olfon bio'iivm ol OraJ-tting- '1 I ! • ifi rhairi- or till- iiwiiou of a n*-w ijiod*-rii l.ouai- with a 2' aj i-aJiit* for Mi, a.iid Mris. '^I'jiyi !<iii>;*.-i Mm Marian H'mg- *i '.'..'•kt and * hildnn an- vax;a- ! 'i<./niiif' in till- i-iin^i-i b<.^rn»- pi *-K *-ni a.1 Mr Kay Jial- 8JJIK UIJiSlJK w / I M. lUll, U, • Cl Oil. «<|»rl»IJ II) M* Ihivk., Iin. /'MiirJoM« •ayt h«r n«w boy frittnd it « •iletmah. Wowi .I'll ••y ^htJt «**rm^ioini,r)g|!]tl(itthtrft. una. hlr«.lilmi" BUYING A CAR? Ix-t us ;indf)i4<' your li/iafi'Our 'iO yt-.i/s i-xf/t '/K 'fHX' prt)- vi'lf. you A 'lih prop- pr )f)wr;ju<'j', fair lomiK .'Ifid ywr pay- fni'iii.s jfisurfKl for the It'H^lh of your con' tr;ict. ,N<»w cars can now be handled on tiTfri.s as lonK aK 24 m <> n 1 il s, payable nionlhly, or on a Kea- soMJil plnn— .SI-;!-; i;s 'I'O DA Y Iowa Guarantee, Inc. 7 Smith 7th f.:hr(iitlttn Ctton* C«Mn«!t. t:30 p m USnn«!r TOowinp at thi- "•/ijon'.or. iiovol vr. h. C. A. OlmlM of tlxi M >4io <UM( ChUP*. I'iW. p II. No. 1. Mitchnl!: mof. wi'.i yrf. Howard Klicw. of Dun- w.V. Brinp covered diah, sunA- 1 wi':h«!P and taW'- »«(r*lce Xi'ittve , Mrf MHf^hfll!'8 iioni'r at 2 j) ir. Nt n Chri«v?n«««; m'!«!t ot Hoyr. ':o'.'.(\C.f ^ir. Splrli LaV.r. Cull .^•rf >- Chtwr.'rtiUPO if tranf- por^.u'.ior if n>;':ci»!d. So. HI M.-tianian; ut thr H'maman rxn- til};* .N"fc IV, Ji.:<rtl'; at the Kint rorui}:* ' iiip above tWoe proupe •n'li; u; thr church a; 12 niAiii Brinp coverwfi diafc. nand- vioh"! and table service"). No. V, v.'iv.t.'Mi'ir.; iDiiet with Mrs. Xain- '.oit ^•.tlonh1»'lI'>^. Kc. •V^. Swartz: n-.f-i"'. Witt Mrf. Jam'.-* Harttnur.. Nc VM, VibPtnar; mofrt with Mr* CtMiU Wtsoto. So. vm, iJrttno': mtrf^ at thf ohurtih at II' p re Wli; po to Fort I.«rfiaricr-. Bcinr covered dish iiitiidv,oh*-f and tattlf iK»rrtG«. ;.».-;,i,i.-. and drnik wjl! b<- fur-n- i;;i.< c M«-nib<;rt. plciw orinf m.*-d nyloc hOBt- to th< .oirriif IT.*.>".lIlf,. i:3(i p tn Hiidkp-HanBeii. meet u'. thf 'jottag* of JttrE Ciar<!ncf Mathi<-»or. Mrs. T. C. Brow, una Krr.. Irwic KicholE, amiiiftinr hOHtwia'rf. VartcUci - Woe - Wpi;. mrii- ot the hotn«- of Mrs. T G. v.itir Mrh. Linr. "WVir atul Mrs H'^nr>- 8cnjip«r, usoiHtant hotrt'ise' i.*r StorT-Schoonovi-T, tn«5<?t at the 'jvttai^e of Mn; E W Rohin- hotj, I*ot Liuck lunch. SSrB Kraok Kod^er and Mm. Kauric« Ol«a«on will asniift. Siioltrcn-Aafc- hurr.. KMrct «t the botnc of Mrs I anc Jflrr. ';;hrif ."i-HXwmnr ii<<fii<r- I inr tiOB'. '."in h {I *th <!rwUle l .utti -TMn I.uth<^ 6:30 p. n; S.'r.ior Zjiitri«^r iiratru*. i nor.ial fTi.-iu'j*; (iupp'Tr ; C. M'. r. Iff th^ rrhi^Br Chimih. i maliatioi? n' offif;'>r(, ' Pawl NoWf Grand AwMHilation. ; i P Hi vJi';i. y_r; Jacoti i Frier: Mrs. Snoitlor. Biii'.i!! and Hii-rjr K'*—s ii.fHitT-.nr hoBt- , v.'*.'»*t. i'^ol. ".'til vjl. Ii* uiipwcr-iril ; Wi'.r "K'-ni.'n.iiraii'j' ii' ••tnsr *».'-iutiiif ou;. ' Sundux I &ruv»*r IHr-tfuyttftiVkTi C;hiiri:ii. I 3f':t»f' a n. Chu'':r HMIUH: at th* i lUHUti; hou*-. pn'iiir fo.' til' i Ch!idr"i: f Lrc' si-rvi' • p.t U; Cfaununt Coupler ITT th' • Mrthoillm Chunih- 11' It p n. >'i'-r.i( u: fur- I."f.- ' ori'j*' S*.a*.r yiw'i. !Tnni.".:r.i-.»-.'y foi- i h'v-'irii '.•nufi- i'.-ir,; •.•ll^'-r.-d i dmti Buncwirti"! ant. -.utii. h-rv- ' i':r • <;hrii(tiaii CTImrf^li J'inuic. ; ir:30 p IT. Barti."' Usnci-'r a'. ! Mini-wukar. tf.a.' pari tn, tit' mirth Hhor* u' hjitri: Lrf^k* An. nuai r<!j»iirt i-..':"'.:nr u.' '.muich I vil. lo^iii«- tn* xii'riii' Monday , 8t Murjran'tV Cirr!l»1 p n. .M<:i'- a' '.ri- iisim* '..f Mrr j Fraiii: l<cvi. SfMrt-ia; m'-'^'inp USE T-4-L fX>K ^ ATHLETES FOOT BBC Al;fsl>- l! p<;<!ir o*; "-n. uu:':: Hhir. ant! es-1 ' )roii'.-i iiuri.-t fuiij,-. '.11 Kil; it on , ; •-•tintU'.;-.. i: tm' pi<:faw;i; I.fv; QLN'E I HOVH v-rtii inH'.«nt-(!rvni|: T-*-L. !you? •lO' irtt'ir: a: BIiv tirujr Htori: ! ! IcKuu u- Ejiui'-Tvllit Iiruf 8tor» L. I>. K. «I ttie EwthMrtHU^ Lutheran ChU ]rt ;h. e.:;; p m Hi'^ni' Miif at th*" ciiurcr tir.';'. ,T\ Producer Wd« Ad'^ertis.fnp: Man Tucson. Ariz.. Jun< 1\> /P~T»-lfc viKKir. producer Martha Rountrw j ; v.ni; N<-w Yorli advcrtinini; WiCU- i 'ivi Olivr PrifHbri'y \V«T«- married iuBt nigiit at th< home of Tucson .'ri.'nt!.*; A'lRt P.ountrfii if ptoducer of thp "M*."t the Prtmr" program. After a Khoi-t hon»'ymoon, the couple plan to return to Washington D. C and New York rily Iowa Senators Split on Vot^s Wanhinttor. June IV. •Jfi— Io­ wa'r twc senator* voted topctherj on one reaolution tind i;piit on two j others ac trie senate rt-j<-i!ted three j of President Trumun s ri-orj;ani-; zution plans. ] Senatori! Bourkt- E Hitkenloop- er. republican and Otiy M. Oif-i iette, democrat. votiKl with the | niBjoritj- to kill a pioposal wiiicb : EstiH-jnille. Iiwau D*fc Keir» Tbunu, June 19, 1952 t Ooloonda ir a fortress Dear Hy- d'-rabad eity in the Deccan which rained the implication of f&btUous «—alth associated with the name iie'ause diamonds found in the ar'•a were eiirt there would ha,vt- done awry with senate confirmation of eustomi* of-- ficiale, i Hickenloopei voted for and Gillette against a resolution to d"-^ teat a plan which would have per- j mitted «j>poiotment of V. S. mar- j shals without senate BKpro%-ai. On the question of eliminatini; senate confirmation of poHtmaater i appointments. Hickenlooper fav-1 ored a resplulion d^isa^rtn-ing^ chc I plan and GUlette vtrt,«fl afrainM \ the resolution. i If TJT » Jiew% TKmat A*. C -hoOAS ^^MfM^JF J^MIAMM flilfi^ flS ^HBP INTERNATIONAt SIOUNG n .«CE SFTTWKC tZ7 » IK. fMT. Tm G. W. Robinstm Some tv-pep of ahr>ep have hair j = fco::.e typeii of ^oatf have -woo! ! = Dr. Terni I. Anderwn OPTOMETRIST Bucce!"n)r to Dr. R- C BiggP Over Enrmm C!nnntj- Sanlc Eatberville. Jowa OJtiee Phone 422 Citwed Baturdaj- Afternoon FREE TRIAL WoaM yon fifce to use a netr SIHGER SEWING MACHINE for one week ^^TTHOUT COST or CffiLIGATION? Catch up on your sewing and see for yourself the many advantages there are in the new SINGER. Write your Singer Sewing Center Spesoer its Gntad Vbonit 1870 i la > toul! power atatioa m the Idaho wigebrush Urt December, men made electricity toT the first time from the atom. Li^tti burned, beaters ^bwed, atadiioeiy pumped — afl on atomic ebergy. Sooa, the atMn commiwioDen telJ at, we may have a new unending source of beat, li (^t and power. A NY DAV HOW, therell b« ncvrc of lorne rtrvo- \, luUonaiy dvflian UM of atomic power. tfeaHng^...Aktady (he Driti^i are heating batmt horn an nUnnic pile. TfimtportaHon? ,.. W«1] mm ^tave «tom«drfyeil Mbma/fnei — ^«vw ab/iU Wdl w« giet new £ood(, t^fritd^, AiiAirn and Ubor-fiivto]; AwUx* in wnlMKard- of »lni&(iano0? Wboo th« firirt l)lg (-to»y aboMt p4s«cctiHje •lomie powifr breulu, yowU want to kiiow boirfttll b«gMi and bow tt worb... but most of who im i$ luid where can you ^et U? VwiTl mnt the wholo story... Uom your point fHvkw, M poly your local pspei't news columns or ads can tell it to you every day. Tliat's how it is with every important news or product story. You Want all the story. You want to know where you fit in. So does everybody else. And just as you read the newspaper every day, so does everybody else. Because there's wtii£thing for everybody^p^ery day. Why do advertisers invest more of their money in newspayers than in any other form of advertising? • Simply because everybodyleads the paper, for its advertising as well as for fun or news. So, why advertise only to fractiotisol tiie people who can buy? lodie and TV programs reach only fracttqtu of anybody's market — sport ftms, bomb- makers, Idds, or whatever. And even they can't all Usten at the time a commercial is Magazines reach only ffaetiOns of a market For each one appeals to some people — not to others. The Newspaper talks to everybody in fowQ. It's created fresh every day to appeal to everybody. Only the newspaper is first with the most newi •.. first with the most people with the most advertisetsi .first The newspaper iS always lirsf wtfh fhe^mosi TWi MMH* VtmnA by BUU^tl bP ADVERTISING. American Newi^iMr Ihiblisiiert AMochtfcm mA pubiisbwl ia (ha intorMla of fuUer indarslwidlai of aewqwpcri by THE ESTIIERVILLR DAn.v NEWS

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,800+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free