The Salina Journal from Salina, Kansas on January 27, 1996 · Page 16
Get access to this page with a Free Trial

The Salina Journal from Salina, Kansas · Page 16

Publication:
Location:
Salina, Kansas
Issue Date:
Saturday, January 27, 1996
Page:
Page 16
Start Free Trial
Cancel

MUTUAL FUNDS THE SALINA JOURNAL AALWnl: BaraiAstK 29.94t.74 VAIMuTtn 1027-.03 EmeraM Fundi: Tectu SO.SSt1.67 SmCapG 1844*20 LTGvAp. 6.73-.02 IntnBI 8.62-.OS MulSGrY 13,64*. 32 EmerGron 20 58*. 75 NwHmn 20 22*. 57 Bondnp Bondp 10.10~.06 BaronGrln 1528*JI CuFdAd|n 1000 Balnsln 1168*07 Telecomr 44,79*. 01 Valuel 12.03t.19 MATE 12,09-05 MuBdB 11.2J-.07 SCoGrX 16 48*. 40 Growlhn 22,79 1 1.02 Newlnnn 925-.05 Bdlndxp CapOnp 17.87t.29 BntkMFunde: Cutter Trail: Eqlnatn 1331*. 23 WIGrr 43.45*. 14 Galaxy Funde RaM: MgTEA tl.70-,04 MuHlnB 9.10-.OI SCoGrY 16.57*. 40 • SelEqn 15.78 1, 82 NJTFn 11.27-.03 CapGrn MunBdp 1128-.07 BaacVlnp I7.l1t.04 Eqtylncn I2.42t.l0 FLTxEA lt.14-.05 Fidelity Spartan: AsaelAHnp 1327t.10 MgTEB' 11.7I-.03 MulnBI 8.66-.03 TFBdKx- I0.73-.09 PWCO AlMeon: NYTxFn 10.93-.04 CorpOhnp SmCoSk 1461*50 Ftadln 10 19- .04 M Imettor. HgdBdln 10.5C-.05 AgrMunn 10.22-.04 EqGlthnp 17.93*. 31 KYTEp 1225-04 OTC8 8.05*. 10 TFInlKx • 1058-.05 EqlnCt 1432*,20 OTCn 1608*21 GNMAnp USp .11.43-.02 VIMn 1220-.1t Equly 14.06t.30 SmCapl 11.33t.03 CAHYm I0.6I-.05 EqlValnp I3.97t.19 PacBaa 18224.14 RachB 1S.4Bt.30 USQvtntKx I0.42-.09 GwSlA 23.9lt.47 SdTctln 28.78t.77 ShtGvnp AARPhvtt BayFunda hrt: Govtlnco 10.09-.02 USQovIn 10.41-02 CTHYnr 1t.24-.03 Eqlncmnp 1551*. 18 RgBkA 28 10*. 14 Sects 1 1250t.1S Mutual Setter GwttiCt 23.02t.4S STBdn 4.77 MIEuron BalSIBn I6.98t.10 STYWd 929-01 LTGovt . 9.66 EmpBMn 18.11-.07 CAMrmn 9.94-.04 GrlnEqp 12.44*. 17 RgSkflt 27.96t.14 TotRSI 14 44*. 04 Beacon n 3695*39 HllncC 8.07 STGtn 4.4S-.02 MFxInp CapGrn 39.21t.8B Bondn 10.2S-.05 Munlnc 10.71-42 Endwr 18.22*. 19 FlMum 11.20-06 MBdnp 10.40-.05 STStaUl 8.44 USB 8.58 Hscoveryn 15.65t.tS InnovC 13.54*. 25 ShtUSG 4.73-.01 IrtMnp GlrMIn 1535-04 Equity n 13.14*26 Opporl 1204*24 EnterorUe Group: GNMAn , 10.I6-.04 LargeCon 1924*. 39 SvAchBI . 13.48 1 22 VaklB 11.48t.l6 OualUn 30.55 1 28 InflCI 12.10-.OS SmCapValn 18.45t.08 IntGvtnp Gndnen 4023*52 Benchmark Funde: DlvtJ Fund! A: CapApAp 3265*44 Govlnn I0.80-.04 NYMunp 1093-04 SvBalAp 11.78t.08 WoAKAlB 16,97., 06 Shares n 88 71 », 90 OppoltA 3092*1.16 Spacflr 1360*20 CortFxInnp HQBdn 1645-06 Babncedn ll.20t.10 NYVenA 14.5U.17 GvSecAp 11.96-.05 Htahlnm 12.40t.03 STBdnp 10.14-.02 SvSalBp 1t.77t.07 WoEofll 16Jtt.1t NOTxFrnrl t.OS-.D2 OpptuCI 29,43*1.12 Spedn 11.23-03 IrWcBan TxFBdn I8JI-.OI BondAnx 2I.18-.16 FlndA 14.45t.12 GwthAnp 10.65t.28 W&km W.27-.02 SmaKon 21.02t.37 SyBondAp 15.J4-.oe WoGvB 10.84-.13 NaUoni Fund: ShrMC t.77 TxFreen 9.75-.03 CimEqnp AFlgCpVn 11.74t.12 DkflrAn 12.06t.29 CvtSecA I8.2Bt.20 GrlncAp 20.t3t.37 InvGrBdn 10.43-.04 SmCoEqnp 16.05t.37 SvflondB 15.34-.08 WoGlB 17.40t.24 BallNt 11.40t.10 TargelA 14.70t.32 TxFrHYn 12.19-.03 Eqlncnp AHA Funda: EojdxAn 1362*22 HllncA 4.89 HYBdAp 11.48-.OI LldGv IO.OO-.03 USTreasn I0.64-.05 SvlnvAp t8.08t.23 WoToffi 11.SS-.07 BaTTAn 1l.44t.IO TargelC 14 32*. 31 TFInaln 10.B7~.02 Eqlndxnp Baton 12.63t.09 FocGrAn 12 47*. 36 TxFnwA 9.17 MangdA 675»,12 LTGn 1252-10 UWyn 1255-04 SvlnvBp 18.08t.22 MFS Fundl bull: CpGrTAn 12.91*25 TaxExCI 12.I9~.05 TxFrSIn 5.38 KSTF DIvrEqn 1620*23 InMiAn I0.01-.07 Otvia Fundi B: Evergreen Fundi: MDMum 10.I3-.03 Galaxy FimtU Tratl: SvUSGvAp 1017-06 EmgEq 18.34t.82. CpGitnl 12BI*25 ToWncoA 10.77-.OS USU 5.3S-.02 LgCapGrn Fill IO.I5-.06 SNDurn 9.99-.OI NYVenB 14.43t.17 AggGraA 18.99t.51 Munlni 1050-.05 AslAIn 1328t.10 SUSQvBI 10.IS-.06 UnStEp 12.62t.15 DtfqTAn 16.3lt.16 ToffllncoC I0.77-.05 USLong 1122-.11 LgValnp Linn 10.34-.01 SIBdAnx 20.84-.07 NYVenC 14.47t.17 BalAp 13.17t.07 NJHYr 11.4I-.03 EqGron 17.95t.32 SpdEAp 22.S9t.90 WoWkJ 9.29-.12 DMnlNt 10.91-.07 USOovCI 9J5-.07 VATFn 11.15-.04 PAMunnp AM Funda: SmColnAn 1217t22 TxFreaflnl 9.14-.OI BaBI 13.17t06 NYHYm 10.6t-.04 Eqlncn 15.52t.1B SpcEBp 2218t.S8 Mickm* Grp: DMnTAn 10.t1-.07 PWCO «dv tiri: Valuen , 13.SJt.22 SmCapnp Agravp 37.92t1.38 USQvAra 20.17-.OS Dean Witter: BalYn 13.17t.07 NYMern 9.92-.02 EqVeln 13.97*. 19 SpOpsA 10 39*. 40 CAMmp 10.4t-.02 EmOtTAn 1268*28 Balann 1t.43t.0t Pmclpl Praav: SmCapValn BalAp 1530*21 Bendem Group: BalGrp 11.67t.18 EvrgmA 15.86t.1t PAHYm 10.6S-.02 GrlnEqn 12.45t.17 SpcOpaB 10.23*. 39 UdMup 10.37*. 01 EqJndNI 12.54t.14 BlakEMkln 1226*. 06 OovtPit 9.62-.03 CepAnp BalBI 19.29t.2l AdJ3ovn 9.5I-.01 NaUMunll 10.80-.02 EvrgmB 15.60t.19 Shllncn 9.21-.OI HIOBdn 10.85-.08 SWncAp 7.4I-.02 NYMunp 10.0S-.01 EqlndAnp 12 55*. 14 BMtnln 1t.S1-.13 SP100PI 19 62*. 37 SIFE Trull Ctiartfll 9.92*.1S CaTFIn 11.31-.01 AmVall 27.14t.4t EvrgmYn 15.70t.20 SlntGvn 9.65-.02 Inlfldn 10.40-.05 SWncB 7.41-.02 Magnalrffl 12.98-.04 EqlncTAn 12.59t.1S CCapApn t6.44t.22 TEPlt 9.35-.04 SIT Funde: Cnartp 9.92t.1S CaTFInn 10.34— .03 CaTTxFrt 12.66— M aFM 1065-01 ShflnMun 1005-01 InlCpBdn 10.80-05 TFBdA 10.61— .03 HaSlStty Fundl A: EcJndTAn 1308*. 20 CadMicCn 14.t9t.14 Prints! Fundi; GrWncn ConsBp 22.27*.«5 CaTFSn 10.32t.01 CapAprp 10.73t:43 FLMulUA 10.06-.05 FWuCapn 19.71t.19 IntlEqn 13.33-.03 TFBdBI 10.61-.03 CapAppA 25.92t.61 FUMTAn 10.88-.03 CadMldOn 18.09t27 Batacedp 13.62t.12 Grovrllin GloAoQp 13.24t.18 CalTFHn 9.43-.02 CapGrol 15.89t26 FoundA 15.04t.OI 59 Wail Swat Sbltmn I0.14-.02 TaxExp 10.94-.03 Eqldx 19.34t.30 GAIMTAn 10.8S-.02 CadSmCap 19.20t,55 Bondp 1t.57-.09 Infln GIAgGlBI 13.t5t.18 CatTTLn 1I.46-.03 Coast 1 1t.76t.07 FoundB 1499,01 EuroEq 30.73-.31 SmCaVIn I229t.l2 UllsB • 9.15-.02 HfYklBdA 6 06*. 02 GvlSTAn 10.02-.04 NFJEqlnn I323t,15 CapAccp 23.78t.44 MlmTFn GUSAp 1459-04 CapMgr 11. 66*. 05 OvGlhl 23.l4t.66 FouldYn 15 06*. 01 PacBsfl 31 00*. 34 SmCoEqn 16 19*. 39 JundlGrA 11.54t.35 MalnSlav Fundl B: QvtSINI 10.02-.04 NFJSmCpn 12.72t.06 ErogGlp 3V94t.70 TaxFntn GW81 14.60-.04 EqBton 14.38t.19 DMJml 38.52*58 GlobREY I255t.05 TxFSI 10.37 TxEBdn 10.94-.05 JJVBal 13.94t.18 CpAppBt 25.78t.6t llUMTAn 10.20-02 PEnhEqn 14.8Bt.24 Govtp ' 1t.48-.05 USGov Grthp 12.96t.29 EurBdn 11.73>-.15 DMnk 9,68-09 GrolncB I8.68t.28 USEqly 38.09*. 31 GlwylndxPIn 17.04*07 KSMun 12.3t-.07 ConvBI 13.62t.tt InlEqlnl 12.77-01 PIMCO Funda: Growthp 3781*1,0 STI Claaalc: 6*81 1263*29 GNMAn 10.6F-.05 Eurol 13.91-12 GrolncYn I8.75t.28 RnHotGvr 11.25-05 OlnW Group: Kaufman p 5.06*. 15 GovlBI 8,42-03 IrtfEoTAn 1300-01 TotReln 10.72-.05 TEBdAp 12I8-.04 AjgGrT HYWAp t.48 GoWInn 14.42t.45 GUI 9.02-.06 HKJdTFAp 11.26-.02 Flnt Amer Fdl C: OMIFd 15.24t.20 Kemder Fimdl A: HIYIdBBI 8.05t.02 MDITA ' 11.00-J12 TofflelMll W.71-.05 UWeeo tt.7«-.0t BtfTt HYktBI 9.48 IncQio" 17,95t25 GIMatl 11.65-.01 InffldY 10.68t.29 AatAInx 11.73t.IO Glenmede Funda: AdJGovA 8.33t.OI TxFrBBI 10.01-.04 MulnTAn 11.12-.04 TBIln 102S-.06 Woddp 7.11-.04 CapQrlp Incop 8.13-.04 LTreaan I0.44-.10 QJjO-vl 1234-02 InlGvY 1038-.34 Balancanx 12.25*. 08 Equtyp 15.19*. 17 BheCnpA 14.36t.23 TolRIBI 18.S7t.27 PacGrTAn 10.28*. 19 TRIIIn 952-04 Provident hit): CapGrT IncotneBI 8.I2-.04 NITFIn I0.9S-.02 GtobUHII I1.1S-.02 IntEqlyYn 10.18-.05 COIntTFnx 10.61-.05 Inrtlnllp 12.94-.05 CalifM 7.57-.02 ValueBI 1828t.15 SIGvllAn 4.16-.01 LowDurn 10.1t-.03 ShlOur 9.92-.OI InEqlnoT ' IntGovAp 9.68-.03 NITR lt.S3-.08 FedSecl 9.68^.05 LtdMKIY 16.62t26 DrnGwInn t226t28 InlGov I0.49-.0t DMncoA 6.04-.02 Mainstay In* SIGlflTAn 4,tS-,01 LDIIn 10W-JB Prov Im CowtHl: M&jl IntGvfll t,67-M Tar20Mn 80.61-.19 WftScI 1«.37t.67 MnBdYn 10.33-.05 ErngOrn 13.19t21 Mp 13.14-.OB DimHIBA 2l.39t.24 EAFE 13.49-.05 STInTAn 9.SS-.01 Shorffn 9.95 InatGrthn I3.72t,19 InQBT InlfqAp I3.6S-.02 Tar2005n 60.B6-.57 Hilncopx t.85-,06 NJTFA lt.05-.02 Eqtylnconx ll.77t.12 SmCapo 1525t.l8 RTxA 10.55-.05 Bond 9.67-.03 STMuTAnp 10.06t.01 Frgnn 10.62-.07 SmCapGrN 19.44t.78 InQBrvp InliqBI 13.73-02 Tar20IOn 46.33-.60 HMx 6.67-.05 NCMunBI 10.47-.02 Eqldx W 1403*21 GldnOKIB 10.I2-.03 GtlncA 8.B8-.09 GrEq 18.SBt.45 SCIMTAn 10,74-02 Globaln 1027-.13 Prudential Fundl A: InTEBdT LlmMITrp 10.10-01 Tar20ISn 35.16-46 lr*p 10.09*. 12 ReBreY 12.65*. 04 Fxdlnenx • II.I4-.09 Goldman Sadie Port: GlthA t4.99t.19 InoxBd 1t.00-.04 SlflTAn 1026-.05 HIYMn 11.ISt.OI NfcMp 1484*27 UdMlgTl MuBp 8.29-.03 Tar2020n 25.67-.44 MSmCl 9.40t.0t ShWBdYn 10.15-.03 IrtGvBdnx 9.43-.08 AaWS* 16.15t.20 Wfleld B.11 IndxEq 1B.OOt28 Valuelnl 15.B8t.14 LTUSGn 10.72-.12 ABalAp 11.74t.09 SunoEqT Summl 11.09*25 TNoHn 10.4S-.03 InMI 9.S1-.04 SIMinlY 10.26 Intlncrix 10.13-06 Balanced 17.04,, 10 InCapA 660-.05 InllM 1I.27-.I1 VaknlAnp 1S.93t.14 SDaPkJsn 11,01 *,17 AlocSAp 1223-01 STBdTrp TeCTp 10.99-.03 Wllncon ' 11.48t.02 LldMunl 10.14-.02 TotBlnYn I9.94t.07 IrffxFrnx I0.81-.06 CapGr I4.82t.27 InHA IO.95t.OI IntlEq 10.61t.02 ValueTAn I5,93t.t4 Paofflt Hortoni BWcGvAp 9.42-.01 Vallnclp TFInt I0.92-.02 Berger Group: MCapGrl 13.05t.26 USQvtBr 9.65-.04 Inlllnaln I0.05t.02 GftlncA 14.34-.07 MunIA 10.48-.03 MulA 11.94t.14 VAIMTAn 10.90-.02 AgGrp 2t.60t.71 CAInAp 10.68-.04 VallncT ValuBI 26.3lt.23 100 pn 18.15*. 50 MuAZI 10.67-.04 USGvtY 965-04 Lldlncnx 9.94-.04 Qrlnc 18 52*. 18 KYTxA 11.10-.04 STBd 9.74 VAIMIAnp 10.90-.02 Bk«Cnp 19 85*. 31 EqutAp t6.63t.19 Safeco Funda: Valup 26.48t23 101 pn 13.03t.l7 MuCAt 10.73-.04 UlllyA 10.87 MNInlTxnx 10.06-.04 IntlEq I6.99t.04 ReHral IO.92t.tO ValEq 14.48t.14 NaBonwMe Fda: CATFp 7.49-.01 EqlncAp 14.68t2t CalTFrn WeingBI I7.53t.3l SraCoGrnp 3.67t.lO MlHI 10.94-.03 ValueAp 20.48t.17 RegEqln 16.41t.56 Munlnc 1455 Re«re2 12.68t.07 MalriPwGrnl 5S.81t1.39 Nlflond 9.74-.08 Caplnco I5.8tt.13 EurGrAp 1256-.06 Equlyn WalngAp I7.8tt.32 Bemiteln Fda: MUNJI 1076-03 VaheBI 20.48*. 18 SeecEqn 16.51*36 SelEgA 19.16*. 33 Re«re3 10.67*. 05 Managera Fundl: NalnFd 17.83*. 35 USGv 9.54-.04 GlobAp 1499*01 GNMAn AMF Fundi: InlMign ShUSGn USGMIn AHTHIM ARK Fundi: CapGrn Grlncon Income AVESTA: EqGro Eqlncom Income Acceaaor Fundi: Growth n Mortgn SmCapn AcWevtmrnl Funda: BafTrn EqtyTrn ITBdTrn STBdTn Acomln AcmFd AddMap Advance Capital 1: Balanced pn Retire np- Advantue Funda: SpgdA Aetna S*ct Aema Gmlncm Alger Funda: CapAprt Growtil MUCpGrl SmCapl Alliance Can A: Aliancep Batonp BoodAp CounlplAp GfeSmAp GovlAp Grolnc p GwWp InsMunlAp IntlAp MrtgAp MMSAp MuniCAAp MullCAAp MuniNYAp NWunMp NEurAp NAGvAp PrGftAp QuasaiAp STMlap TediAp iVMIncp WdPrvAp Alliance Cap B: CpBdBp GIOfiUBp GtyitBp GwDiBI GrlncBp GrinvB In&MuB InllSI MrtgBp MrlgTrBp MMSBI MuCABp MulnNatBp MuNJBp MuNYBp NAGvBI PrGrlhBp SIMbl TechB WldPmBI , Alliance Cap C: 1 CpBdCp GovtCp Grthlncp GwihC IncoBldC MrtgCp MtgTrCp MuCACp NIMuCp NAGvCp T«diC AmSouth Funda: Balance Bond Eort RaTxF LtdMal BagEq Amcora vlntaoa: Equity n Fxlncomenx FxTolRIn InldlTF nx Amer AAdvanl Ini Bal Gdnc LldTrm American Funda: AmBalp AmcapFp AmMulp BondFdp CaplnBip CapWIdp CapWGrp Eupacp Fundlnvp Govlp GwlhFdp HI Trelp HilncMunl IncoFdp InlBdp InvCoAp LldTEBd p NwEconp NawPerp SmCpWp TaxExpIp TxExCAp TxExMDp TxExVAp WshMutp AmGwA AMI Nail Fundi Growth Ircome APIGrpt Am Pertorm: Bond Equity InlBd AmUIFdn AmwyMut AnaVic Aon Flex n Aqulla Funda: AZTF COTF HITF KYTF : NrgnatTF ORTF Aqauiu Fund: Eqlncn ArielAppnp AhelGronp Armada Funda: EnNndnp Equity! np EqMrp Fxdlndnp MldCaplnp OHTBnp TolAdvlnp Anow Funda: Equity ArtlaanSC Aeul Group: AUSMn AdjUSn Attaa Funda: CaMunIA GvlSecA GrolncA NaMunIA BB1T Funda: Barren GrolncTn InlGovTn SKJovTn 6 EA Fundi: EmMkEq HlghYMp InllEq ShIOutCltn USCFiln BNY Hamilton: Eqlnc IrtGwt NYTE BT: CapAppn MAattln InalEqlxn InvEqAppn InvEqlxn InvtrCqn InvSmCn LcyLBgn LcyMAgn Badeon Group: Bondln Enlarp2n Enlrpn Gwttn Mn Snadown Valuen i BrfbnfljeMiXih ' Dlvtrun IMEq InBfln BaW Funde: ' '.ip p ..^Devp ShCAMu 9.98-01 ShDMAj 9.81-.04 ShNYMu 10.78-.02 GvShDu 10.87-.06 SWOur 10.94— .01 IntDur CaMu 10.68 1. 26 DbMun 1084*. 10 NYMun 10.2S-.04 InWal BerwynFdn 23.31 1 .51 Berwynlnc n 24.04 1. 27 Blltmore Funda: 1821-07 Bitaced EmgMM 18.28 1. 36 Equity 1242-02 Eqlndax 17.35 1. 43 Ffcedlnc QuanlEq 1l.62t.08 STFUInc 1235*. 19 SCMuni 10.76-04 Blanchard Fnda: 10.17— .01 Flexlnc n 17.00*06 GIGrnp 13.58t.20 PrcMnp 24.29t22 STGIn BdEndow 12.58,. 13 BoslMgdGr I0.46-.05 BramwelG np BmdyBIn 14.56 Bmdywn n Brlnaon Funda: 12.l3t.12 Obtain 13.39 1. 20 NUSEqtyn USBalncdn 19.13 1. 95 USEqtyn 8.73 1. 27 Buffalo Fundi: 17.47*. 72 Babncedn 10.51*. 40 Bu»» Bear Op: SpecEqlp 6.52*. 10 Bumhamp 14.64,08 CSSRty 14.19 1. OS CGM Fundi: 17.10t.25 CapDevn 10 62 1, 10 Muin B.07-.05 Realty n 2.704.05 California Trait: 30.30*. 49 CAIncTFn 1034-07 Calvirl Group: 1705-06 GlobEqp 8.73-.03 Incopx 8.99-.02 MunMx 10.70-06 Social p 13.69-.08 SocBdpx 9.8I-.06 SocEq 1065-.07 SllGrAp 14.74— .08 TxRIdnx 7.55*. 04 TxFLngpx 14.43*. 30 TxFVTx 21.77*. 57 Cappltllo Ruahmore 758,01 EmgGr 4l.16tl.16 Capatone Group: 166,. 01 Gnvthp 11.04 1. 05 Cardinal Family: Fund I4.t9t.06 GovtOblig 9 66,. 28 CunlCa 8,07— .05 Centura Funda: 25 48 1. 40 EqGrwC 268,04 FadSInC 13.71 1. 06 NCTF 10.33-.07 CrdyShr 1629-.06 Chespk 8.73-.03 ChesGrlh 9.52-.OI CheslnutSn 699-02 Chicago. Tout: 10.7u-.06 AsslAlln 10.65-.07 BondFd n 9.95-.06 Grolncn 9.82-.05 Cltlzena TruiU 7.56 1. 04 Cilkhn 14.14 1. 29 Cippar 7.59 1. 02 CtoerCEqn 4028,115 Colonial Fundi: 10.91 1. 04 CalTEA ConTEA 14.10,. 05 FedSec 8.07-.05 FundA 2.69*. 05 GIMA 25.50*. 41 GrwuiAp 1t.00*.08 HIYMA 8.73— .03 IncomaA p 9.52-.01 InlGrA 10.70-.06 MATxA 10.65-.06 Ml TEA 7.56*04 NYTEA 40.28*1.15 OhTEA SmSlkp 13 05 1. 07 SlrtlncA 11.11— .03 TxErAp 17.02 1. 19 TxInsAp 10.48 USGrA 10.5S-.01 USGvA 19.96 1. 15 UlilAp CATEBI 13.67t.34 CTTEBI 1016-.05 FedSai 1022—02 FundB 1 1046-04 GkEqB n: GwthBI l3.B3t.09 HYMuBI 16.26 1. 21 HYSecBI 993-.04 IncomeB IntGlB 11. 16,. 10 MATxBt 13 68 1. 17 NwpTgrB 24 44 1. 31 NYTxBI 13.90-.03 OHTxBl 36.77-01 SmBkB 17.03-.15 SWnfll • 20 43*. 06 TxExBI 23.35-.09 TElnsBI 22.51*. 37 USGrBI 13.57-05 USGvBt 30.79*. 57 UlilBI 14.63*. 08 HuplTgiA 1536-.04 NwplTgrT 15.96*. 12 NwplTgrZ 13.74— .05 CotoBondS 21.79*. 31 Columbia Funda: 1456 Baton 16,39*. IS ComSftn 16 52*. 13 Fixed n 2352*.1S Govl I220-.03 Githn 16 17-.05 InlSlk n 15.79-.05 Munln I6.I9-.05 Spedn 2203*27 Commerce Fundi 666 AggrGr Balanced 438t.04 Bond 22,78*. 34 Growlh 1290*20 Common Senae: Govt 960-04 Growth 1298*18 Grolnc 1046-05 Grtlflp 24.93*02 MunB 7.56*. 10 Compaaa Inao: 13 41*. 15 BallnvAp 1248*09 GrowthEql IndeiEql 1070-04 InlTBdl 10.56-03 WGovtlx 1I.59-.03 InllEql I0.6S-.03 Managedlx I026-.03 PA Imp 1071-02 SaCql SCapGrl 1162,16 SCapVall 22.IO*.46 ValueEql 27.36*. S3 Compaaa Svc: BalancdS 10.11 GnhEqS 1672*26 IndexEqS 12.16*. 13 MTBdS I0.72-.04 InlGvlSx 11.78*. 04 MEqS 11.00-13 ManagedSx 1050-05 SalEqS SCapGrS 13.76*. 34 SCapValS 12.79*. 06 VirueEqS Compoeite Grou 5.57 BdStkAp 5.54-01 GrincoA p InFdAp 11.23-.03 NWFdAp 1026-.04 TxExAp 15 96*. 16 USGvAp 1140-01 Conealoga Fum BalncBx 1152* S7 Bondnx 13.77*28 Equity nx 10.15-.06 Mncmx I0.05-.03 SpcEq Conn Mutual: 18 36*. 12 Govlx 1597,08 Grwtn 18.83 1. 06 UleBal 5.00 TolRal 1555-02 CO Cap Mkt Ft EmgMktn 13.13 1. 12 MrFxn 9.92-.03 InllEqn 10.35-.01 MFxx LgGra 14.87 1. 44 LgValn ll.01t.tl LTBondn 14.10 1 22 MtgBkdnx 1320*. 39 Murix 13.96t.22 SmGnvn 1504-.08 SmValn 18 Hit. 73 Copley n 11.08 1. 10 ConFunda : 10.39 1. 05 BalanAn Eqldx n 1.59 GrEqAn 1S.B4t.46 imidAn I5.30t.t4 IntGrAn 14.75 1 21 Cowen Funda: 16B7-OS IncGlAp 10 90*. 05 OpplAp 31.69 1. 10 Craboe Huaon: w: AHAlp 12.t8t.06 Equly p 5.76-.02 Special 8.19-07 CnetFundi: IBdTrn 8,73 LTBdTrn 23.56*31 SpEqTrn 23.82*. 29 VelueTrn 1262-.02 Mu»PAI 12.61-.OI NYTxFI 12.62 NIRal I26S-.OI PacGrt 1261-.03 PrcMI 13.56-08 RelDvGr 1363-05 SelMunnp 13.70-.03 STUSp 13.62— .03 Strati 16.63-.07 TaxEx 19.7St.53 US GUI 12.12 1. 10 Utiln ValAdl 11.79 1. 10 WWIncx 11.50*. 04 WldWdl 12.40*. 19 TCBalp 13.t3t21 TCCorl 9.96-.03 TO Ire p 12.97*21 TCLall 9.95 1. 01 TCNortpx 11.06-.03 TCSCp 1 TCTOnt 4.93 1. 01 Del Grp Inill: 10.80*. 16 Decll 8.92 1. 43 Delwrl 1.70-.01 Dfcpl 17.35-.05 Dldll 74.53 1.77 Trendl 13.53 1. 38 Dalatekl 2l.60t.65 Delaware Group: 27.79 1. 82 TrandAp ValueAp 11.92 Detapp I059-.05 DeclnAp 11.59*03 DecTRAp 13 37*. 16 DelawrAp InllEqAp 1064*. 11 DelchAp DelchBI 24.67 1. 31 UdGovAp 22.53 1 27 USGvtnp 3424-.I2 TxUSAp TxInsAp 26.57 1. 30 TxPaAp 2921 1. 17 Oel-Poolad Truat 1124t.11 OtIEq GloBx 12SO-.07 InllEq Dlmtnikiwl Fdl: 17.43-.04 IMSmVan 17.15-.14 USLrg 10.62— .05 USLgVan 30.34 1 26 USLgVa3n 16.74— .12 US Small n 19.73 1. 42 USSmKaln 16.98 1. 37 US 6-10 n 10.72-.04 InDHBMn 17.22-.12 Japan n 16.57— .11 EmjMkln : UKn 14.98 1. 24 Coriln Fhdn 13.94 1. IS GIBdn Govtn 12.85 1. 14 IntGvn 823-.01 InlVan t2.S6t.02 lntVa3n LrgCaplnin 12.70 1. 25 PacRimSCn 10.38-.03 DFARIEsIn 10.35— .02 DodgeiCox: 28.02-.06 Balann 13.60 1. 41 Income n 16.69 1. 60 Slock n 195.46*427 DomSocialn Draylw. 8.78t.OS A Bondn 10.09-.03 Aprecnp 13.73 1 28 AsseWI Balaxedn I2.27t20 BasclnIMn 61 .63*. 76 BaslcMun 14.60*. 13 CaTTin Callnl n 7.49-.05 CT Inl n 7.59-.03 CoraVlnsn I1.06-.07 CoreVlnvp 8.68*. 09 DisqiH 11.62*. 05 Dreylus 1528,2) DBasGNn 6.80*01 DrayMidm 661-04 OraySOOinl 9.94— .08 EdEklndn 7.99-.05 FLInln 7,08— .05 GNMA np 720-.03 GnCAMunn 7.45-.05 GnMuBdnp 23.36*. 78 GnNYMunnp 7.25-.02 Grlncn 13.75-.07 GwlhOp n 8.42— .05 IraMunnp 13.34*27 Irlermn 6.72— .03 InlerEqtp 15.12*. 02 MA Inl n 7.49-.05 WATaxn 7.59-.03 Munfldn I1.06-.07 NJIntn 667*. 09 NJMunn 12.35*. 07 NwLdrsnl 15.20*24 NYITxnp I026-.03 NY Tax n 6.80*01 NYTEInnp 661-.04 PAInlMun 9,76-08 SSP500R r 7.99-.05 ShlnGvn 13.39*24 STIncnp 7.20-.03 ShtlnlTEnp 7.45-.05 SpGrp 22.80 1.77 ThdCnlrn 7.25-.02 USTInln 13.75— .07 USTLngn B.42-.05 USTShn 13.23 1 26 Dreytue Comitock 6.72-.03 CapValA 15.12 1. 02 CapValBI 13.47 1 25 PtsSlgyApx 13.47 1 25 PISIgyOIx 13.47*25 Dreynia Premier 927 BatKdRn CAMunA 20.08*. 15 CTMuAl IB 56,. 34 CapGlh 13.47-.07 CTMuBI 835-.02 aitoA 29.56*. 35 GlblnvA 13.08-01 GtlnvBI 12.36-03 GnmaA 20 88*. 40 GnmaBI GrthB 24.83*. 56 Inv A 22.16*. 19 InvBI 19 71-12 Lldlncfl n 24.99*. 36 MgdlnAp MDMunA 10.82-07 MDMuB 1 1566*22 MAUunA 16 43*. 19 MIMjnA 14 32*. 19 MNMunA I3.96-.09 MuniBdA MuBdB 1 14.29*. 09 NCMuA 13.08*26 NCMuBt 12.65*. 19 NYMunA 956-.06 NYMuBI 10.16—.06 OHMuA 1279-.04 OHMuBI 1052-.09 PAMunA 10,61-04 PAMuBI 12.20*20 SmCoSfl 15 78*. 59 TXMuA 1437*21 VAMuA 13.76*. 16 Draylua Slnlaglc GIGinp 14.29*. 09 Giowlhp 13.08*26 Income n 1264,19 DuKPEnRn 956-06 Duprae Mutual: 10I6-.06 KYTF 12.77-04 KYSM 10.52-08 Eaton V Claaalc: 12.19*. 19 Govlp 15.69*59 MMunl 14.35*20 Eaton V Maratho 13,76*. 16 CALldl p: China 1 13 99 * .12 Flild 1 1517*. 15 MALtdl 9.41-.06 Natlldl I7.l8t22 NJUdl 7.99-.02 NYLIdl 1081-.D6 PAildl la: ALTxFI 10.71 1. 06 AZTxFI 10.62—06 WTxFI 17.07 1. 31 CalMunit 10.78-.06 COTxF 1 10.17*25 CTTxFI FLTxFt I06S-.10 GATxF 1 17.90*. 08 GovtOUl 11.06*. 06 Hllncl 15.50*. 01 KYTxFI a: MDTiFI B.34*.07 MATxFI B.25-.06 MITxFI 10.31— .06 MNTiFI 8.92-.I5 MOTxFI 12.35*25 NJTxFI 1l.05t.tl KYTtfl B.49-.06 NalMunl S.04— .07 NCTiF 1 8.B3-.07 OHTxFt 15.36t.56 ORTxFI I9.06t.09 PATxFI 24.96-.03 RITxFI SCTxFI 1224 1. 13 Sulncl 28.37 1. 42 TNTxFI 12.58 1. 14 Toffllnl 9.98-.02 VATxFI 1327 1. 01 VWTxFI Ealon V TnoUk 13.06 1, 07 Ctinap 13.07 1. 13 EVSft Growlh p 13.02 1. 02 blcBoap 17.99* .14 MunBd 1376-15 SpcEqtp TradQvt 10.tS-.05 Tradlnvp I0.08-.02 TradTolp 12.ttt.l6 EdlpEq 11.72*16 EctpBal 10.9I-.02 VabeYn 11.91-03 Excelaloi Funda: 12.35 1. 15 AgiKlAm 19.90 1. 35 Asia 12.15 1. 37 Buatlnd 14.06t.23 ComEnl 12.42-.04 ElyUfe 10.08-.01 Equly 15.54 1. 15 GtobComp 1202-.05 IncGro 9.19-04 InlMgdln 1522-.03 InllFd 25.05 1. 42 InlTE 9.06-.15 LTTE 17.63*. 05 Mgdln 10.73 1. 08 NYTE 14.14 1. 25 PanEuro 11.07t.06 STTaxEx 9.33-.1I ElcelakK Iran 1 : 6.45-.04 Balanced n 15.38 1. 73 EqGrowtlin 12.00 1. 12 FAMVal FBL Serlea: 18.32 1. 23 Growth 1 20.01 1. IS FFTW Funda: 26.35*79 US Snort 6.28 WWFxdln 15.46 1. 24 FMB Funda: 12.09 1. 15 DkEI InlGIn 15.33 1. 24 FPA Funda: 21.S7t.40 Capll 26.05 1. 78 Nawlnc 18.32 1. 23 Parmnl 14.77 1 22 Paren 2000,. 15 Federated Fortreea: I2.58-.02 Adjflllx 6.26 AmLdrFa 6.28 Bond rx 9.05 EqlncFStx 8.01-.03 QlSIr I224-.06 Munlnc 1 11.40t.01 OHFortpnx 8.52-.04 Ugrx Federated Inall: 14.50 1. 23 Arnil 10.73-.05 AimSSp I3.39-.04 CapAppA GnmalS 10.07-.05 GnmaSSp 18.56*. 28 Govt-31 13.34 1 28 Gov2-SI 12.97 1. 27 GovBdn 10.48 1. 16 HIYId 1402t.17 IncoTrS 12.41 1 .22 IrcoTll p 12.51-.I3 InlMunl 23.6lt.lt MgdGroS 1165,03 MgdGilS 22.69 1. 02 • MgdlncS 13.64-20 HaxCapl nr 10.20 1. 01 MkjCapn 1044-02 MinlCapn 10.06 1. 01 Shllncln 11.31-.03 ShWunl 10.99— .11 SlockTr 1126-.I2 SlkBond 12.94— .11 Inllnclnsln 15 11, .16 Federated Liberty: I0.47-.02 GrStralA AmLdrA 54.58,45 EqlncApx 12.03-.05 HilncBdA 67.67*108 InllEqAn 16.19*. 25 InlllncAl UTrmAp 14,92-,08 LtdMunAp 20.91 « .34 MunSecA 12.92*. 19 PAMunA px 15.44*. 17 USGvSKA 13.16-.02 UtIFdA 13.44-.03 Ml Inl 14.62-.04 AmLdrBI 1359-.01 USGvtBl 13.61-.02 HilnBdBI 30.46*. 26 MuSecBI 30.47 1. 26 UBWBI 23.00 1. 40 EqlncClx 10.39 1. 22 HilnBdCI I5.39-.OS USGvlCp 18.92 1. 34 UtifdCI 19.19*. 30 Fidelity Advtaor A: 14.02-.02 EqGrp I3.65-.03 EqPIp I4.90-.02 Gblflesp 13.58-03 Govlnvp I5.IO-.04 GrwOppp 20.ll-.05 HJIup 16.85*. 40 HiYUnp 9.27*. 18 IncGlp 1801-.OS InlBdp I420-.02 InlMulncp 14.45-.06 Overseas p 13.43t.01 STRp 16.51-.06 Stllncp 1265-03 SlrOppp 1372-.02 Fidelity Advlaor B I3.47-.03 EqPII 36.764.58 Kffkll 11.64— .02 StrOppnl 15.42-.04 Ftdellly Advlaor 1: I8.39-.02 EqGrn I3.17-.02 EqPIn 1351*21 GrOppIn 11.10-.02 IShlGv 12.06-.03 InlBdn 13.01 Fidelity Inveat: 18,40 1. 37 AgrTFm 8.36 1 23 AMgrn 13.12-.03 AMgrGrn 15.41-.09 AMgrlnn 15.13-.02 Balancn BlueCh 10.75-.03 CAInsn 1061— .03 CATFn 9.12— .03 Canada r 9.12-.04 CapApp Caplnco nr 12.41*. 16 CongrSIn i2.91-.04 Cortra 1228-.02 CnvSecn 1533,85 Deslinyl 1228-.02 DesBnyll 15.00— .05 DisEqn 16.16*. 44 Dr.'ertnUn 16.03*. 43 0»Glhn 14.65—03 EmgGror 14.66-.04 EmtjMktr 17.17*. 14 Equllnc 21. II*. 38 EQIIn 20.77*. 37 Equllnoxn 11.00-.04 EurCapApr 11.06-05 Europe r 13.04-04 ExchFd n 13.04-04 Export 1131-03 FoeiFdn 15.75-.05 F«yn 1S.44-.05 GNMn 14.54-.03 GloBdn 14.54-.04 GloBaln 13.45-.04 GvlSecn 13.44-.04 GroCon 14.99-.04 Grolnc n 14.99-.04 HignYrti n 13.02-03 InsMunn 13.03-.03 IntBd n 16.71-06 InlerGvIn I6.70-.06 imGri n 13.20*. 20 InlValn 21.57—07 InvGBn 1700-.06 Japan r JpnSmCor 38.66*1.07 LatgeCapn 39.16*1.46 LalAmr I4.48-.06 LtdMun 10.06— .01 LowPrr MITFn 7.60-.03 MNTFn 524— .01 Magelan Mkllndnr 949-04 MATFn 9.67-03 MidCap n n: MtgeSec n 1025-04 Muncpl n 12.90*.23 NYHYn 10.39-.03 NYlni n 1028-02 NawMUnr 1038-03 NewMill 10.32-03 OTC 10.35-.02 OhTFn 1038-03 Ovriean I0.7S-.04 PacBasr 11.04-.07 Puhlann 1060-06 RaalEaln 9,79-05 RalGrn 10.5I-.06 ShITBdn I0.40-.05 STWIdn 11.12—09 SmaBap 10I5-.06 SEAslar , 9.50-03 SlkStn 7,12*. 01 Trend n 1Q.35-.04 USBIn 10.6S-.06 Ulilyn 1060-07 Valuen I0.75-.08 WrkMen I039-.06 FUettty Stlecta. 10.92— .06 Air r 10.77-.04 AmGoklr lt.1S-.07 Autor 1019-03 Hotectir 10 35- 07 Chem r 10 62- 05 Corns t 1064-.05 ConPtdr 10.74-.04 CslHou r 9.70-.06 DevComr 10 3S-.06 Eledr r 8.92 * .02 Energy r 10.52— .08 EngSvc r 10.17*. 03 FnSvcr 10 68-06 Food r 984-06 Heath r nal: Home Fuel 15.47*27 IrOEqpr 1268*. OB IndMalr 8.55 1. 07 Learr 803,02 MedDelr 10.17—02 Midmadi 7.73 1. 19 NalGaar 1102-04 Paper r 8.14 1. 05 PrecMelr 923*03 RegBnkl 1322 1, 17 Ralair 2060,10 Sottwri 20.48 1. 17 Stock nx 19.59 *, 30 SmaCap FslEaglnr 17,16*. 16 GvtEqtyn 9.23*. 20 Flnt Funda: Govelt Funda: 9.57 t.tS TflEqln 1278 1 26 EmgMkla 13.07 1. 20 THRIn 1026-.06 Oloolot tO.28t.18 nral Inveatora: SmCos 10.23 1. 30 BIChkiAp 17.31 1. 24 Gradlaon McDonald: 23.12 1. 50 GlobalAp 6.59 EstValp I0.32t.24 GovlAp 11.29-05 Oovlncp 13.79t.18 GrolncAp 824t.l5 OHTFp 7.31— .04 HlghYAp 5.28 1. 01 OppValp 1066-01 IncomeAp 4.16 ,.01 GHNalTE 9.27— .02 InvGrdAp 10.3t-.07 Greenspmg 9.89-.07 NJTFA p 13.21-.04 Grfflln Funda: 9.25-.07 NYTFAp 14.89-06 GrolncA 8.591.01 PATFAp 1308-06 Guardian Funda: 8.7I-.06 SpSMp 19.11,34 AstAlte 7.09 TaxExplAp 10.33— .05 GBGInt TdRetAp 12.98 1. 09 Bondn 7.89 1. 06 UblAp 6.31-.02 InvOBd 8.09,. 10 nrat Omaha: ParkAv 24.18-.02 Equity nx 12.72 1. 03 Slock n Fxdlnenx 1045-09 GFChinaHK 1408*. 06 Hut Priority: Hanover Inv Fda: Balanced II. 33, .09 BIChGrln 9.68-.01 Eqlnc 11.81 1. 17 USGvIn 9.7I-.I3 Equly 11.90*22 Harbor Funda: Fxdlnc 1040-03 Bondn 14,94 1. 23 LldMGv tO.09-.01 CapAppn 1026-02 Flag, Inveatora: Growttin EqPtnrap • 12.04 1. 13 Intln 25.84 1. 67 Inllnp 10.52— .03 IntlGrn 10.91 1. 02 MMurlp 1082-03 ShtDurn 1369*40 TellncShp 14.81 1. 08 Valuen 18.89t.37 TolRTsyp 10.42— .04 HarrisEqp Value p 14.15 1, 12 HarrlsMFIp • 9.55-.04 Flagahlp Group: HavenFdnt 19.22 1. 29 AATEap 1107-03 Heartland Fda: 9.92-.09 AATECp 1I.06-.03 SmCap 1390*20 AZTEAp I1.19-.03 USGvlnp 8.92-.02 CTTEAp 10.57-.03 Value np 10.90-.01 FLTEAp 10B9-.03 WITxFn tl.55-.07 GATEAp 10.67-03 HeilRelnaln 14.26 GldRbp 18.03 1. 05 Heritage Funda: InlTEAp 10.64-01 CapAppA p 9.69 KYTEAp ll.22-.03 SmCapSAp 9.69 KSTEp 1029-.03 HlghMark Funda: 89.21 t2.0l LATEAp 11.12-03 Bondn I1.31-.04 LldTEAp I0.78-.01 IncoEq 11.31-04 MITE A p 11.B6-.03 HomatdBdn 10.44— .01 MOTEAp 10.95— .02 Homsldvln I0.70-.02 MITiCp tl.85-.03 HoracMnn 1095-07 NCTEAp 1046-03 KolctlHl S Wltoy: 9.07-.01 NMTEp 10.23-.03 Balanced n 10.35-.04 NYTEp 10.BS-.03 Eqlronn I0.35-.04 OHTEA p 11.65-.04 Inlln 10.70-.OI ' PATEAp I0.43-.02 LowOurn 11.33t.OI TnTEAp -11.24-.03 HummerGrn 11.05-,0t VATEAp 10.77-04 lAATlGl 1049-01 Flex Funda: IAI Funda: 13.62 1. 21 MulMpnl 5.71 1. 12 Satan pn 12.32 1. 21 FortJa Funda: Bondnpx 13.23 1. 26 AsWIAp 1623 1. 19 EmjGrpn 8.83-.02 CapiilAp 20.56 1.48 GoUnpx 10.36 CapApAp 300*122 Grincp 30.96 1. 43 FklucrAp 34.22 1. 91 IntFdnl 17.9Bt.10 GdGrAp 18.40 1. IS Insffidnx 1024-.06 GovTHAp 825-.03 Midcapn GruthAp 29.97 1. 91 Region np 22.16 1. 35 HlYMAp 7.74 Resrvnpx 19.22 1. 29 TFMNE 10.54-03 Valuen 1390*20 TFNalE 1105-03 IBM Funda: 11.17+.01 USGvtE 9.29-.04 CoreEqS 16.44— .07 Foundera Funda: GrincS tl.14-.l2 Balnp 966*. 15 ICAPEqn 8.58-03 BaeCtipn 6.77*. 16 IDEX Group: 9.86 • Discvn 20.Blt.43 Fund I1.13-.OI Fmlrn 30.50t.48 GrowthAp 11.55-04 Grwlhn 14 76,. 17 GlcWp 8.01-.02 Passpnn 11.71-05 IncPlAp 1287,05 Spednp 6 92,. 14 Fund3 10.98-.01 WldwGrnp 19 90*. 10 IDS Qaaa A: 1921 1. 28 Fountain Square Fda: BklCpA 8.00-.02 Bllanced 11.78*. 08 BondA 11.17*.0t InllEqly 10.70t.03 CalA 11.13-01 MidCap I2.80t.'19 DscvA 12.87*05 QualBdx tO.03-.IO DEIA 13.90*20 QualGr 12.63*. 19 EqSalA 11 17t.01 Franklin Group: ExtriA B.OO-.03 AGE Ip • 2.82 FedlncA 12.87*. 05 AdjUSp 9.38*. 01 GtobBdA ALTFIp I1.7S-.04 GtoGlA 37.43t.70 AZTFIp 11.43-.05 GwIhA 20.08t.22 Ballnvp 2660, .16 HiYdA 2062,29 CalGro 16.09*25 InsrA 9.82-.05 CAHYBdp IO.I3-.04 InHA 31.56*. 38 Callnslp 12.38-.04 MgdRelA 12.07-.04 CAInlermp 10.86-.03 MassA 12.00 1. 01 CalTFrip 7.33-.01 MxJiA 15.71t.03 COTFIp 11.87-.05 MinnA 10.82— .03 CTTFIp 11.03-.05 MullA 1039-04 CvtSecp 12.59*. 12 NewDA 14.43-.I2 DNTCp 12.02*. 32 NYA 9.52—01 Equilylp 7.50*. 10 OhioA 11.14 Eqlncp 15.87*. 05 PrecMIA 24.53*. 08 Fedlnlgrmp 1101-03 ProgA FedTxFrl 12.13-03 SelectA 20.03*22 aTFInp 10.14— .05 SlockA •11.97 aTFIp 11.76-.03 TEBdA 24.21*. 08 GATFlp 11.93-.05 UBIIncA GIGvlnclp 6.43-08 IDS Claaa B: 37.83*71 GlUlilp 13.91*. 04 BondBI 20224.23 Gokllp 16.OBt.48 DinEqBI 31.52 1. 37 Gnwthlp 2056 1 29 EqValB 964— .01 HYTFIp 11.23-.03 ExIralBI 1083-03 HIMuBdp I095-.04 FdlncBI IncoSeitp 2.364.01 GtBdBt 11.65-03 IncoSarllp 2.36 1. 01 GwlhBI 16.00t.08 INTFp 11.84-.04 HiYdBl 1543, .11 InsTFIp 1234-.04 MBI 11.64t.OI NYlnlmlTFp 10.38-.03 MgdflBI 13 52 1. 01 InllEq p 12.60-07 MutlBI 30.64t.48 KYTFp 11.16-.05 NewOBI 1043-.06 LATFIp 1t.40-.04 SeleclBI 11.79-.06 MOTFlp 11.46-.06 SlockBI 19 06*. 07 MassTFIp 11.70-04 SlrAgBI I7.24-.03 M«*TFIp I2.15-.04 IDS Claaa Y: 9.11-.04 MNInsI I222-.03 BondY 213.86t4.22 MOTFlp lt.99-.04 DiscvY 38.20».5S NJTFI 11.77-05 FdlncY 16.86*.22 NYlnsIp 11.38-.04 IntlY I8.72t25 NYTRp 11.85-.03 MgdRY 32.08 1. 41 NCTFIp 11.65— .04 MuHY 20.54*. 39 OhlolTFIp 12.31-03 NevvOY 12.93-.06 ORTFIp 11.67-03 SaleclY 1600,30 PacGrwIhp 1479,26 SbckY 2l.97t.77 PATFIp 10.51-03 151 Funda: 16.59t.05 PremRlp 7.33 1. 08 Munipn 3B.36t.52 PRTFIp 1169-03 NoAmp 21.45*25 SIGov 10.43 Trslp 2260*36 SmCapGrp 16.69t.46 IndOneGvTn tl.93-.t7 TAGovp W.77-.06 InopOraEqP 22.53— .12 TxAdHY p 8 76-02 Inventor Funde: I36.64t2.38 TXTFlp ll.65-.03 EqGrthAp 12.15 1. 10 USGovlp 695-02 GNMA A p 22.74*. 32 UtiUnalp 1051,03 InlGovAp 13.07*.30 VATFIp I1.79-.04 PAMunnp 10.90-01 Franklin Mgd Tr: Inveaco: 6.75-.12 RoOivlp 18,34*26 Balnp 12.74— .11 Franklin Tempi: DivSmCon 10.15-.04 GUbCurp 12.73-.01 Dynamcnp 36.20*. 70 KardCurp t2.2S-.96 Erralhnp 27.43*. 36 Framonl Funda: Energy n I234-.05 Bond 10.15-.OB Europe n 12.fJ2-.05 Global 14.41*. 09 FinSvcn 10.40-.03 Growlh 12.63*25 GoMn 9.59-.OI CAInt 10.97-02 Growth np 17.81-20 FundUanager Trual: HlhScn 10,83— .06 Bondnp 10.41-06 HiYWnp 736-04 Fundamental Funda: Indlnconp I2.68-.17 NYMunnp .96-02 InlGov n I0.41-.I3 Fonda IV: InHGrn 11 .16*. 22 AgSHcASn 11 . 66 1 23 Leisure n 11. 42*. 04 IBdlnSn 10.40-.03 PacBaa n 9.BO-.04 SIHApSn 12.39t.14 Sellncmnp 16.47 1. 16 GAM Funda: TxFraenp 11.53-.04 Intt 21.08-.37 Tachn 11.07— .04 PacBas 17.51t.l7 Tolfllnn 85.61 1. 94 GEEHunStS: USGovlnp 45.7tt.72 Divarald 15.93t.04 Uin 11.65-.05 Global 16.77-.06 VaEqn I3.70t.27 Income n 11.61-05 Inveaco Advleor lt.09-.04 SSSlngn 11.56-.05 EquJyC 8.25-.04 SSSPM 41 . 62 1. 55 RexC I2.46-.05 TaxEx 1U5-.06 MuKbC 11.8u-.04 Trulls 4022,36 InvMlon Trail: 10.53 1. 16 GE Funda: GovtBl 16 39 1. 45 InlEqD 1636-15 Ivy Funda: 29 82 1. 57 USEqD 2059*26 Bondp 1157-05 GS kiiBtullonal: GnnAp 29.19-.22 AdjGv 979-.01 GrlnAp IS.29-,04 Cora 10.07— JM IntlAp 17 02*. 09 MidCap . 15 57*. 15 MBr 1358.05 SelEq 1922*. 34 JPM Mfc 1620*25 ShnTF t.99 Bond 8.89-01 STGov 891 DrverilWn 902-01 GT Otooal Equity: EmgMkEqn 12.16 1. 40 Amerp 19.01 1. 53 NYTolRI 15 64 1. 30 AmerB 18.70 1. 52 MEqly 22.tlt.52 EmMkl 14.78*01 SmallCon 52.69*64 EmMMB 14.59*. 02 SelEqly 10.93— .04 Europe p 10.69-.10 TaxEx n 1618*01 EuroB 10.62-11 Janua Fund: 49.95*. 46 GrlncAp 652-.05 Balanced n 13.63-.05 OrlncB 6.52-.05 Ertarpm Wp 9.12-.04 FUlncn 16.82*. 08 MB 635-04 Fundn 25.78tt.OI Japanp 10.94-.11 Grftlncn 21 48 ,.15 JapanGrB 1072-11 InlGvl 3624 1 1.05 UlAmG 17.19 1. 10 Metoiy 37.47t.81 UlAmGB I7.09t.io Oveneaen 38.29 1 167 Picrlp 13.36 1 29 SnTmBdn 17.19*. 53 PaciE 13,17*29 Txenn 19.05*25 Wktop I680-.04 Vertin 17.6B*.49 WdwB 16.47-.04 WlldWn 26.61 1 .98 GT Global Income: JapanFd n 1B.74t.26 GovtncAp 860-16 JPCapAppr 15.09 1. 36 GovlncB 860-16 John Hancock: 63,03t.97 HllncA 13.35*29 CATFAp 40.49 1. 65 HllncB 13.35 1. 30 CATFB 99.27t2l9 SlralAp tl.12t.04 EmGAp 31.80*26 SlralB . 11.12,03 Emflfll 23.09*. 57 GT aiobal Them: GlobAp 24 89*. 24 HlhCrp 21.92t.87 GllnBI 43.03 1. 62 HIICrB 2158 1. 66 GITech 28.15 1. 53 IntaB 12.54 1. 06 Ovine 1 25.70 1. 24 Telecom 16.40 1. 06 GvlncAp 1110,12 TeleB 16.l4t.05 GrlnAp 20,99*28 GabeOI Funda: GrinBI 20.47*. 96 Auelnp 26.12*. 41 Gronlnp 23.01 1. 44 Eqlncp 12.96*08 HiYkffi 25.58*57 OITelp 11.25-.08 HYTFBI 33.63*. 89 Growlnp 22.54*. 45 lndpCor2 1721 1. 04 R«re4 28.37 1. 40 Retires SmCpEqA 13.12 1. 19 TechA 8.96-.07 TotRetA 26.99 1. 78 USGovtA USMIgA 26.34*. 31 Kemper Funda B: 13.I9-.06 DvlncBI 1326-07 GklblncBI 21.01 1. 38 GrthB 1 10.35-.04 HfrldBI 15.36 1. 26 IncCapBI IntlBI 14.74 1. 12 SIGovBI SmCapBI 1224t.17 TechBt 13.63-.04 TolRIBI 12.2S-.03 USGovBI 998-.05 USMIgBI 34.19t.49 Kennebac Funda: 34.94t.50 CATxFn 14.91 1. 40 Kent Funda InaU: Grolnc 11.91 1. 19 Income 1024-.08 IdxEqlnst InlTF 11.49-.04 IntBd 22.48 1. 71 IntlGro 14.39 1. 32 UdTF 2S.05-.1I MIMunBd 13.01 1. 06 STBd 8.84*01 SmCoGro 14.38 1 .17 TaxFlIx 14.20t.t4 Key Funda: I03S-.02 SBSFCnvn I1.62t.22 SBSFFdn Keyatone: 11.82, .05 BalKIIX 9.92-.06 Dmfl2K . 2B.34t.29 GrlncSII I026-.06 HilncB4h 8.60 1. 03 Ml MkfCapS3l 14.51 1. 23 PracMtll 20.02 1. 52 OultyBllx SCoGrS4l I0.64-.04 SlrGrK2l 1424 1. 12 TxETrl 520 TaxFrl 18.38*. 28 Keyetone Amer A: 2l.60t.35 FLTxFA GloOpA 17.87t.tl HrtEmOrA 18.06 1. 28 OmegaA I9.66t.03 StlncAlx 1026-01 TaxFAU 25.18*25 Keyatone Amer B: 17.21 1.31 CapPreBt aTxFBI ll.4t*.1S FndAmBI 9.25-.08 GkOpBt 20.90t.69 OrngaBI 10.08-.05 PaTxFBI 14.63t.03 SlrincBrx 1299-03 KnyHorn Amir C: 946-08 GkiOpCt 16.07-02 SWncCrx 23.65 1. 57 Kliwtl mil: 9.99-.02 Equly n 1156*09 InlTmBdn ShTmGovIn 12.78 1 23 TaxExmpIn I1.75t.09 LKCMSmEqn 26.424.31 Landmark Funda: Balann 2124*. 32 Equfyn 20.78*. 32 Inline x 17.97 1. 06 NYTFnpx I0.46-.02 Laurd Group: 16.92 1, 26 Bond EquJy 7.44*. 15 InllEq 525-.02 InlFxInc 5.34-.02 IntSC 10.00*. 32 SmCap 8.35*. 12 SpEq 11.6H.25 StJYd 426t.01 LebenNY 5.09-01 Legg Maun: 6.19-04 AmerLdp 6.76 1. 07 GkEqTr 22.IOt.54 GolGovlp 467-01 Gvtlndnp 5.67-.02 HiYMp 1019-01 InvGrnc 11.524.08 MOTxFrp 5.49-.03 PATFp 5.58-.02 Splnvnp 5.38-.03 TxFrinlp 13.11t.05 Tofflelnp 1 7.47 1. 39 VafTrnp 527-01 Lehman Bromera: S.4B-.02 SeKirSfflla 1t.76t.32 Lexington Grp: 7.40 1. 08 CipLeadn 9.56-05 GNMAn 20.44 1. 32 Globaln 4.08-02 Goklldn 7.02 Glhlncn SIS) 525-02 Slim 8 35 1. 12 VfrMEmgn 10.54,10 Lindner Funda: 426 1. 01 Oiv 5.09-01 Growlli 6.19-.04 LongllPFri 21.95t.53 LongHSCn 4.67-.OI Loomli Saylea: 10.17—02 Bond n 11.47 1.08 Giw*p 13.07 1. 04 IntlEq 17.39 1. 38 SmCapn 956-05 Lord AM Counael 20.38 4. 31 BdDebTrp 17.81 4. 44 NalTFTl USGovtp 525-.02 Grtrxm 10.01 4. 33 LordAbbetl: 500-01 Allilialedp I0.19-.OI BondDebp 11.534.08 DevdGthp 13.114.05 Eql990p 17.464.39 FdValup 956-05 GlEqp 20 44 1. 31 Gilnc p GovlSecp 1082-03 TaxFrp 8.77-.04 TFCTp 10.42-.04 TxFrCalp 10.46-.04 TFFLp 10.77420 TfMOp TFNJp 12.034.21 TaxNYp 1039-05 TFTXp 1037— .05 TFPAp 10.32-.02 TFHIp TFMI 13234.03 TFWAp 12214.32 VaklAppp 12.184.09 Lutheran Bra: 1t.034.34 BroHiYdx 10.924.05 Fund 12.38-07 Income i 19.334.42 Municipal x 6.524.26 OppGl 4934.03 MAPEq 53.82 4 1.59 MAS Funda: 6.924.01 Batincedn 12.844.13 DomesFI 1295-04 Equity 15.70-08 Fwlnll 21.554.45 Fxdlnc 14.804.11 GfeFxInc 6.74-.03 HYPort 1S.75-.OB IrdEqn 2S.66 4. 89 IntFlxIn 22.41 1.15 UdDurPIn 7.76— .06 MCapGrn 11.19-07 MlgBkSec 20.99 1. 24 MaltAat ,- SmCpvl 70.93 1. 71 SpFI 62.83 1. 35 Value 46.77 1. 23 UFS Funll A: MITAp 8.BO-.04 MIGAp BondAp 9.8I-.02 CapGAp 18.67425 EmGrAp 10.91 4. 14 GvUAp 30.82-28 GvMgAp 30.80-29 GvScAp GrOpAp 1012-05 HitocAp 11.484.07 UdMAp 1030-01 MuBdA 10.56-.01 MuHiA 10.S4-.03 MulnAp 12.054.23 MuUA 12.734.15 MuALAp 10.18 MuARAp MuCAAp 13.70t.07 MuFLAp 2663,26 MuGAAp B62-.M MuMAAp 23.40 1 27 MuMDAp 18.80422 MuMSAp 5.04-02 MuNCAp 16.16 1.32 MuHYAp I223-.02 MuSCAp 288 MuTNAp 26,00 1. 42 MuVAAp 52.97 1. 42 MuWVAp 28.97 1.07 RldlAp 9.35-.07 SedAp 16.07*24 SllnAp TotfiAp 10.60-.03 UlilAp 10.60-03 VaklAp 35.954 1.01 WoAllAU 34.60 1.17 WoEqAp 1216t.11 WoGvAp 8.43-.11 WoGrA 2374,68 WoToUp 9.47-M MFS Fundl B: 9.47-.05 MA TO 14.32 1. 16 BondB 14.36 1.16 CapGBI 19,67 1. 56 EmGrBI 733-01 GvMgBI 9.7I-.02 GvScBt 10 64,. 15 HlnBl 10.57 1. 03 CapApn 10.07 1. 03 SpEqn 5.924.09 IncEqnx' 11.504.46 IntMtgni 10.29+.07. Wqn 804-.M MINSCapn 725-.04 Mariner Funda: Fxdlnc 6.04-.02 NYTF 9.02-.OB TREq 14.744. IB MarketWateh Fda: 6.114.01 Equty 8.76-04 VAMuBd 10.89 1. 01 MarkmnAGnl 8.14 MarkmModnl 5.79 1. 08 'Marqula Funda: 1l.24t.45 GvlSacA 1026,07 GlhlnA 9.03-.05 ValEqAp 725-03 Marahall Funda: Eqlncn 12.4S-.OI Gvllncn InlBdn 13 39,. 18 IntTxF 10.84— .06 InllSlkn 12.6Bt20 MMCapn I0.55-.02 STIncn 10.16-.02 Stock n 14.02-.12 ValEq n 10.26 Uaaa Mutual hat: 10.tS-.01 3atoncd4 . 10.01 CoreBd4 13.66 1. 21 InllEqt 10.51-.03 Pr«ne4 ShTmBd4 1224 1. OS SCapV4 16.20t.23 ValueEq4 Ualhenn 10.90 Mentor Funda: 15.36-.I2 CapGrB 1 23.77 1. 32 GwmBI 4.1S-.03 IncQrBI 721-03 MulncBI 881*27 OlncBI 26.02 1. 79 SUIBI 1561-18 MergerFdnp 9.1 It. 39 Marxian n 7.8! 1 20 Merrill Lynch A: 10.89-.OS BasVIA 7.83-.03 CalMnA CapFdA 10.94— .08 Consul 1 22.56 1. 34 CpHIA 23.92 1 1.03 ClnvGdA 19.19t.69 CplTA 6.B7-.OB OevCapAp 10.06-.OB EuroAl FedSecA 9.72-.01 FLMA 1082-06 GVUAI 10.34 1. OB GIBdA 2209 1. 33 GIHdA 16.73 1. 67 GIU1AI 11.39-07 GrIRA 681-07 HealttiA Instlnp 22.13 1. 33 MEqA 6.90-07 MnlnsA MunLldA I5.43t.32 MNalA 210 NJMA 2.04 PacA 2.07 PhnxA 12.75*24 SpvlA TechA 15,77*. 09 WWIncA 17.29 1. 28 Merrill Lynch B: 9.74-08 AdjRBt 11.19-.IO AmarinBI AZMBI 10.11-03 BalBI 17.64 1. 33 BasVIBI 12.41-08 CalMnBI I0.59-.14 CAIMBI 10.71 1. 01 CapFdBI 1580*. 17 ' CpHIBI 1224 1. 06 ClnvGdBI 9.63*. 02 CplTBI 804-01 DvCapBI DiagBI 11.71 *.17 EuroBI 10.92—03 FedSacBI I0.23-.06 FnndlGrBI 10.47-02 FLMBI 14.79*. 05 FdFTBI 1039-.07 GWBt ie.45-.05 GIBdBI I6.56-.05 GCvBI 23.354.67 GIHdBI 1553-02 GIRsBl 15.654.23 GtilSmBI 25.784.48 GIUIBI GrlRBI 12.42-33 HeatthB t WEqBI 13.954.08 LalAmBI B.22-.01 MAMBI 11.574.04 MIMuBI 7.30425 MNMBI 15.884.22 MnlnsBI 4.624.10 MnUdBI 3.124.16 MulnlmTiSI 11.824.22 MNatBt WMBI 27.364.09 NYMnBI 23.544.38 NCMBI 2t.554.37 OHMB1 15.004.41 PacBI PA MBI 12.43-.05 PhnxBI 14.61 1.25 STGIBI 11.9fJ-.05 SpVIBI 15.144.22 SliDvBI TechB 1 4.664.01 TXM.Bt 485-02 UtllnBI 4 63-. 02 WldlncB 1 6.494.09 Merrill Lynch C: BasVICI 11.71*. 16 CapFdCI 9.34 1.03 CpHiCI 1127428 ClnvGdCI 18.61 4. 14 FdGrCI 14264.19 GlobAICI 12.104.04 GrIRCI 8.47-.1I PacilCI 273-02 Merrill lynch 0: Il.32-.05 BalD I033-.04 BasValD 1070-05 CalMnO 4.93-02 CapFO 5.23-.03 CpHiD 5.29-.02 DragonOI ll.04-.05 EuroD 1037-05 FedSecOp 5.09-.02 FFTD 5.05-.02 GMD 5.00-.02 GbRsD 5.05-.03 GriRO 11.024.12 WEo,DI LalAmDI 9.2I-.04 NYMD 20.744.33 PacO 8.81— .09 PhnxD 8.76-07 SlOvO 11.51 4. 27 TachO 19.65422 Mldvnat: InlGvp 13.124.15 OHTF 11.13-.04 TRffl p 23.744.47 Utility 11.37-05 MoneHan 1189-.03' Monltof Funda: I0.79-.il FxInT 9.044.02 GmthT 12.55-.05 InEqT 10.52-. 13 MlgBkn 10.41 OhTFT 1S.904.S3 SIBdT 10.4S-.04 MonlagGron 11.634.10 Montgomery Fda 16.02*24 AiaelAIn 1230-04 EmgMkln 13.98 1. 27 GlobCornrnun n Gtndhn 12.824.16 MooCapn 10.58428 SmCapn I3.8I-.06 InitEMkll 15.63427 Morgan Orenlell: 26.66 *.94 EmergEqn 8.69-.02 EmgFxdlnn 9.82-.02 Fxlncmn 9.9S-.04 GiobalFxn I1.94t27 InlSmCpn 5.23 MunlBdn 7.25-.02 Morgan Stan Fdl 1t.24-.07 AilanGrA 9.09-02 AilanGrCnr 8.SS-.03 GlobEqA 764-01 GlobEqCn tO.S1-.04 WdHM 1000-04 Morg Stan mall: 569-03 AclCtryn io.09-.os AalanEqn 10.7t-.OS EmGr 1132-05 ErrMdn 1133-05 EmMkOMn 8.61-04 EqGrn 1I90-.05 EuroEqln 11.00-.05 Fxdlncn 1232-.OS QIEqlyn 1067-05 GIFxInn I1.6u-.08 HIYIdn 1164-03 IntSC n 1568, .31 IMEqn 1246 1. 15 JpnEqlyn 8.18 MunlBdn 14.44 1. 04 SCvaln 8.58 USRMn 11.69 1. IS ValueEqn 17.01 1. 07 Minder Funda: 16.57 1. It AtiGlK 10.9S-.I4 Acdfty 17.49t.23 BalncdY 1I.65-.08 BondYx GrkicK 1274,16 MxSOOY 1355-06 ImBondKx 1568,26 MBondYx 26.40 1*3 IntEoK 162-02 InJIqY 9.94-.05 MulSGrBI 523 MulSGrK 2B.S6t.37 NIQwttl 12.37t.18 PathTct Fde: 42.46 1.99 Tk'rrer I0.3S-.05 Balance 1 26 50 1, 17 USGvlnr 10.24-.OB BalanRp 15.5l-.t2 Naveller 1438*. 55 CATER p 39.78-.15 NwbwgetJBwn Fd: EqVall 1IJ2*22 Focus n 27.63t.42 ORTEI Genesis n 922 1. IS PalneWebber A: • 1024— .05 Guardnn 23.01 1 32 BalAp 11.1S-.03 LldMatri 10.16-.02 CalTAp 14.92,20 Manhatn 1212,26 CapAAp MuST 10,95-02 GlbEqA 13.1U.11 Partnnn 2260*40 GllnAp 1031-03 UttaBdn 6.55-01 GitncAp 11.91 1. 40 NeubergeriBerm Tr GithAp I1.44t.25 AMTBaln 17.49*21 MnAp GuardTrn 13.79*. 19 InvGAp 1006-01 ManhtTrn 12.37*26 LowtXllAp 11.09t.OS NYCKn 13.53t.14 MHInAp 12.19*. 14 PaitnrTrn 12.68*23 NTaxAp NewCntCapnpl 12.11 1. 18 RegFAp 12.36*. 12 New England Fde: USGvAp 9.75-06 AdjUSAp 7.38-01 PameWebber B: 9.78-05 BalanAp 1324 1. 09 CapABI 10.0S-.02 BdlncA 12.31-07 GbEqB 10.33-06 CapQrAp 1S.26t.48 GUI 11.S4t.29 GrOpAp 1451*24 GrlncBI 9.SO-.OI GvScAp 11.67-07 GrthBI 1198, ,13 GwtlAp 10.52t.07 HllnBI 11.70t.09 HilncAp 9.04-.02 InvGBI InlEqAp 15.87-.14 NTaxBI 11.58*. 10 LldTrm A p I2.07-.03 SmCapVBI 10.77-04 MasaTAp 16.74-.10 SIIB 9.67-.04 MulncAp 7.59-.02 USGvBI 1SI.Ot.15 StarAp 16.65* iS UlilBp 10.19t.01 ValueAp 667, .17 PalneWabber C: 11.09-07 BatanBp 13.17*. 08 GtEqCn I2.75t.21 InlEqBp IS.67-.13 GllnCp 13.59-.03 StaiSp 16.54*. 30 HllncC p SHncBI 13.1t-.06 InvGC 16.18*. 50 StarCnp 18.55*29 LowDurCp 14.S3t.34 BalanYp 1325*. 09 NTxCp 17.22 1 .09 WEqYp 16.00-.14 TaSAlfc 1540-03 NewUSAp 14.14 1. 35 USGCp 13.69-04 Nlcholll Group: GtbEqYn 15.25 1. 18 Ncnoln 6021 1 1.05 PanGM 14.25*. 04 Ned 11 n 28.92* it PappLRStkn ' 30.00 1. 39 NUInc 3.46 Paragon PI NchLd 19.23t.40 GulS 28,81 1. 45 Nlcholaa Applegata: IntBd 1I.77-.03 CoreGthA !7JOtJI LATF 30.79 1. IS CoreGrC 17.02 1. 30 STGv 1225-.OB CoreGrlnsI 15.30 1 28 ValEq 7,90,01 EmgGrA 16.17*. 51 ValGr 11.79-07 EmgGrC 15.91 1. 50 Parkalone kiat 11.76-05 EmgGrirun 13.61 1. 43 Balancdn 14.33*23 IncGlC 15.13*. 08 Bondn 1424-.22 WWGlC 1582,21 Equtyn 9.77-.02 Nomuran I6.30t.04 Govllncn 10.27-01 Norm Am Funda: HTYEqn I4.11t.05 AslAJiCI 11,41*. 04 MIDIan 9.49-.12 GHjfCI 14,08 1. 06 InlGvl n 13,40*. 04 GrwttlCt 15.31,23 UdMaln 14.12-.02 GrlncCI 15.34t.19 MIMunn 20.97t.33 USGvlAt 10.0S-.04 MunBdn 506,. 10 NllnvGr 3l.69t.56 SmCapn 9.92-01 NelnvTrn 1035,01 Parfcilone Inv A; tl.36-.02 Northern Fundi: Equity 8.22-.02 Fodnn 10.50-05 Govtlrc 10.00 GrEqn 12.52 1 20 HIEq 10.40-03 IncoEqnx 11, 13, .12 MIMu lt.06-.03 InlTaxExn 10.36-.01 SmCap 22.S2t.12 InlGrEqn 1003-07 Pamassua 12.73,. 15 IntSeEqn' I0.33-.03 Paaadena Group: 16,62 1. 16 SmCpGrn 10.94 1. 16 BalRlnA 4.98 TxExptn I0.67-.03 QrowlhA 8.67-.06 USGovtn 10.30-.02 WlySO Northatar Advanlage: PauzeGvTRn 954 GoUTx 9.9I-.I1 PaxWorld 10.39t.19 GwthT 15274.12 Payden i Rygal Fd 10.92-04 HiTRAx 4.65-.02 GbFxInc II 64,. 08 HiTRBnx 4.64— .02 TxExBd 28.49 1. 44 HrYldTx 8.71-.02 PeachTBd 11.77-03 IncGrA 11.19t.01 PaachTEq 1007-.OI IncGrBn 11.17 1. 01 Petal 30.25,. 17 IncGrCn I1.18t.01 Performance Fda: 7.90 1. 01 IncoT 12.61 1. 07 Eqlnsn 11.79-07 Nonmt Advintaoa 1: InFlln 1I.78-.05 ConsBalln 17.72,06 MCpGrln 14.24 1 22 ConStkl 10.14 1 21 STRIn 17.38,. 28 DivrsEqln 2827 1. 51 PerkinsOpp 13.32— .21 Gvllncl 8.91-.03 Perm Port Funda: 9.77— .02 BrlhBalln 21.46t25 PeimW 12.44 1. 25 GlthEqln 26.47 1.48 TBill 1027-01 Income 1 963-05 PhiaFund 15.52t.49 IncoEqln ' 25.84t.43 Phoenix Funda: 13.95t.04 InSlkl 13.36422 BalanH • 9.49-.12 Index In 29.064.45 CaTTxEp 10.524.02 IntGvlln 57.85-09 CapApp 1287,03 Intlln 1855-.02 CvFdser 16.50 1.10 LgCoGitn 23.194.73 EqtyOpp 9.524.09 MgdRxIn 26.53-06 Growth 14.08-.02 ModBalln 19.56 4. It HiYWdx 19.604.30 SmCoGrln 27.S44.54 InGrAp 4.494.08 SmCol 11.19437 InGiSI 11.22-02 SlatHelndn 10.404.01 InD 11.31 4.10 TRncI 10.14-03 1-UFIAp 10.97-.03 Totflell 9.S2-.02 MulFIBp 1025-.03 ValuGrl 20.59 1. 17 SlockFd 19.64— .03 Nuveen Funda: TEBd 8.22-.02 CAInaR 1060-05 TolRal p 10.00 CAVaIR 10.62-04 USGvBdx 10.11-.03 FLValB 10.50-.05 WkBpp 10.40-.02 InMunA 11.04-.04 Plerponl Fda: tl.06-.03 InMunR 10.99-.05 Bondn 1l.4t-.04 MOVaIR 10.39-.03 TEBondn 10.73-.04 MAInsR 1053-03 EmgMEqn 10.96-.03 MAVIR 9.96-.02 Equity 21.84*.1I MunlBdR 9.33-.04 CapAppn 11.53-02 NJVaIR I0.36-..05 IntlEq 12.43 1. 14 NYlnsR 10.64— .05 NYTolRBd 7.89-.01 K/ValPf 10.89-.04 Pilgrim Amw Grp: 16.13 1. 15 OHVaIR 10.66-.03 GovSec 12.24,. 12 PAVaIR 10.51-03 MagCap 4.63,. 01 VAValR 10.54-04 Pillar Funda: 10.95- .03 OVB Funda: EqlnAn 10.00-.02 CapAppAn 12.86,. 19 EqVaxiAn 8.67-.05 EmGrthAn 1125*. 47 FxdlnA GovtSecAn 10.12-04 MidValAn 28 SAt. 44 Oakrurk Fundi: Wto! Funda: 3003*. 17 Inlln 13.10*03 EqlncPn 7.91*01 OakmatkFdn 30.04*26 GovSecPn I1.8rj-.u7 OtermoEG 27.79*1.01 GrlncPn 12.44 1. 25 OcaanTEnp 10.69-02 InlGvScPn 13.85*. 04 OKmMk 10.36, .11 WuBdPn 19.50 1 29 Offthyn 9.89-01 MEqPn 21.59, .11 OWIMI 10.35,02 MuniBdPn CWaMttl 10.12 1. 35 Pioneer Fund: 1l.39t.07 One Group: AmlncoTrp 28.78t.45 AselAllnp 11.33*07 Bondp 11.77—03 DscValn 14.01*22 CapGr p 30.76*. 17 Eqlndxn 15.50*24 CapGrB 7.90 GvArmn 9.87-.OI Eqlncp 17.46 1. 27 GvBdp 10.07-05 EqlncB 14.18-22 IncEqn I6.63t.17 Europep 9.76-.03 IncomtBdn 9.78-05 FdPkweerp 15.92t.51 MFxIn 1022-04 Growthp 14.11, .05 InlTFn 10.97-01 Incomep 1648+10 InllEqn 14.3S-.12 IntTxFrp 20.92 1. 32 LgCoGrn 14.66 1. 30 IngGr t1.3S-.02 IgCoValn 12.05,07 POT lip Hit 1. 11 LIVol 10.67-.02 PioThreap t1.41-.03 OHMu 10.99-02 STInc 22.60 1. 11 SmCoGrn 16.83 1. 54 SmComB 12.73*. 16 TFBdn 9.84— .01 TaxFreep 1224 1 .13 One Group A: Piper Jaflray: 4.97 1. 01 LgCoGrA 15.03 1 JO ARMS 111 Corcoran Fda: Balanc p 10.94-.05 Bond 1027-04 Emar3ts 12.45-03 Oppenhelmer A: EqSugyp 11.12-01 AlsetAp • t3.18t.09 Govln 12.60 1. 03 CATEAp I0.65-.04 Growlh p 15.00t.35 ChlncAp 1278 Grlnc CttcFdp 4056 1 1.04 InslGv 2t.72-.08 EqlncAp 11.00 1. 12 MUTE 31.09 1. 47 GlobalAp 35.31 1. OB Nam 27.36 1. 17 GlEmGrp 17.90,. 12 PacEurG 6.12-.01 GIGrp 14.88 1. 07 Portico Fda: 21.78-.02 Goldp 14.31 tJ2 Grincp 2036-01 GrowthAp 30.91 1. 70 ST Bondp 13.80t.36 HkjhYklAp 1354,01 SpGrp InaTiAp 17.32-07 Portco Fda Inn: 17.77 1 27 InUTEp 14.t1-.04 Bain 1313, .11 InvGrAp 10.t6-.05 Bdkhn 16.49 1. 11 LTGovAp 10.48-02 Eqldx n 19.24 1. 37 MnSICA 12.55-03 Grlncn 15.08t.45 MSInGrA 2662,25 InlBdMn 17.91 1 25 NYTaxAp 12.67-07 MlcCap 45,35*. 41 OpenhFdp 11. 19*. 13 MidGrn PATEAp 12.31-.07 STBndn 8 81 1, 14 StrlncAp 4.79-01 SpGrn 11.37*26 SUnGrAp 6.61*. 04 Prairie Funda: 10.71-05 Tanxlp 27.65t.63 Bondln 10.74-.lt TxFlAp 994-05 Eqlnl 9.74 1. 01 TORlAp 9.35 1. 09 Grwlhln 10.95-.04 USGvlp 9.63-.05 Inffidln : . ValSlAp 17.99*28 InlMuIn 17.41*26 Oppenhetaw B: MEqln 17.094.25 CATEBI 1065-04 MgAlncAp 13.634.09 DitcovBI 39.ttt.02 MuBdln 13.62,08 EqlncBt 10,93 *,1I SpOppIn 1269,26 GtoWBI 34.77*06 Ptlferred Qraip: GroMhBI 30.38,68 AaaelAn 11. 95,. 04 HiYUflr 13.46t.OI Fxdlnn 20.68 1. 32 LTGovSI 10.4S-.02 QrowBlh 2l.54t.76 MSlnGrfll 26.70,23 Intln 1420 1. 14 NYTlflln 1268-.06 Valuen 814*23 SWncfll 460-01 Pike Fundl: 14 43*. 35 TxFrBI « 93-04 Balance n 14.06-22 TMRtflln 928 1. 09 BlueChkXin 10.85-.04 OppenhelnwC: CaTTin 14.36 1. 02 ChlncCI 1277 CapAprn 11.1S-.10 MSInGrCt 26.68*24 CapOppn 10.68-01 SMncCt 4.7S-.02 CrvGnn 15.07-.11 OpperMm Queel : Eqlncn 1542-10 OWalAp 1426 1. 04 Egjdxn 938-01 OGrlncA 11.14*07 Europe n 10.41-01 QOpptvA 2582*48 FEFn 11.84t.09 QOwB 2557 ..45 FUnalnin 11.57 OOppr/Cp 25.54*. 45 GNMn 1384.26 OSmCapA 18.97t.19 Growth n QuealAp 1457426 Guthlnn 1323 1,3« Oueatet 14.44*25 HMdn 133U.M Oppeohelmer Rocti: IntBd n 1t.S9t.14 BdGroAp 14.07t.13 Indian I.M-.09 LUNYAp 127 IntStkn 12-M*.13 RochMup 1i.10-.05 Japar.n 1505424 Overland Expreu: LatAmn 9.66-.06 AalAIA 13JJ6t2l MdSMn 8.65-07 CATFA 10.7t-.06 MdTxFrn 1421-.OS MulrcA 10J7-.05 MMCajri 1426- M StnlQrA 16.82 1.48 NewAmn 13.32 1. 31 VUG A 836-02 N Allan 13.54 1. 31 PBHQ Fundi: NewEran GtobfloAp I9.46t.22 Growlhn 1206*. 12 QfeGovA 7.S2 HiYkln l2.OBt.12 GtTolA S.58 Incomn 10.9S-.05 GtUlAp 15.0I-.04 Munkn 13.02 1. 29 GvlnAp 92t-.OS NWn 16.75-.07 GvtScA-np 9.7S-.02 Salomon Brothen: ' GrOopAp 13.15 1. 18 Capn 10.57 1. 14 HrfUAp 828 Inves 11.tS-.04 IntGMp B.35-.05 Opporln I4i5t.28 JennlAp 9 83*. 34 Schroder Funda: 1S.93-.05 MlglnAp 14.5S-.oe SCFEmrg tO.40-.04 MuHAp 1329*07 SCRnUpn 22.77t.37 MuCAAp 11.93-.04 WSEqVal 22.52*. 58 MuFLAAp 10.49-04 WSSCapV 6 99*. 02 MuNJAp 11.28-03 Schwab Fundi: 10.75-.07 MuNYAp 1227-.06 ADBalQ 2.35-.01 MuOHAp 12.23-.06 AOHKSl 10J3-.03 MuPAAp 10.8S-.03 CASIn 11.77-.04 MuHiA p 1I.21-.02 CATFn 2029*27 MulnsAp 11.41-03 OovSI 9.16-.05 NatMuAp 15.S9-.OS Mndx PacGrAp I6.53-.02 LgTrTFn I4.6lt.28 StudAp 11.6I-.01 tOOOr 15.S7-.06 UtllAp 9.93-02 SITFBdp tO.37-.05 Prudential Fundl B: SmCpldx 22.72t.38 NIchBt 14.t6t.26 SchwarUVn 21.64*^6 ABBalBI 11. 69*. 06 Seoul Group: 6.99t,02 AlocSBI 1215-.02 Bondn 10.75-.OS CmBdfll 13.76-07 Slock n 11.77-.04 EqulBnt 16.62*. 19 Scudder Fundl: 10.44*. 11 EqlncBt 1462*21 Balancedn 694*. 05 EurGrBI 12.43-.05 CalTxn 9.18-05 QlobBI 14.47 CapGt n 1020-.02 GfcGnBnt 18.73*21 Develop n GrbNtBt 1420*24 EmMklnn 15.57-.06 GfcUIBI 1500-.04 GNMAn 10.39-.04 GvlncBnl 929-.08 GloMn 7.01 1. 03 GIOpBI 1252 1. 17 GWdn I0.75-.07 HrYldBnl 8.25 GISmCo 2.35-01 JennBI 9.81 1. 34 GoUn 11.77-04 LtdMalBI 654-.02 GrEurGron 15.33*22 MlglnBri 14.54-.07 Qrwlncn 9.17-.05 MultiBI 13.06 1. 06 Income n 1S.OS-.OS MuCABt 11.92-04 Wemalln 1I.38-.04 MunHYBI 1121-.02 InHBdn 19.44 1. 61 UMitBp 11.42-.04 UtAmeim Mulnffll tO.95-.02 LWTrmTFn I7.17t.59 MuMIBI 12.19-.05 MALITFn I0.4t-.05 MuNJBI I1.29-.03 MATxn 10.77-.02 MuNYBI 1227-08 MedTFn 1025-.02 MuOHBI 1224-06 MgdMunn 14.62 1. 18 MuPABI 10.8S-.03 NYTxn 15.61t.33 NIMuBl 15.93-.05 OHTxn PacGrBt 16.12-03 PA Tax n I2.48t.12 StuclBt ll.60-.02 PecOppsn 9,94— .04 UUBI 8.82-02 OualGrn 18.l8t.44 Prudential Ml: STBondn 9,52— .01 ActBaln 12.31 1. 10 TxFHYn 15.89 1. 13 Bain 1234 1. 07 Value n 12.79-.17 GlhSlxn 16.064.51 Seadrat IRA: 10.02— .02 Income n 1023-04 AuetA 9.7I-.02 InllSlkn I4.89-.18 BICh 11.07— .02 Stlddxn 14.354.23 Bond 10.73-01 Putnam Fundl A: Security Fundl: 25.364123 AdjAp 10.39 flood p AmGvAp 665-04 Equity 18.0tt.43 AslaAp 1376*07 Gdnc 9.51-02 AABalAp 9.66*07 Ultra 15.90*. 13 AACnAp 925*. 02 Selected Funda: 11.06-02 AAGhAp 1000, .11 AmShsp 25.14*121 AZTE 9.26-.05 SplShsp 31.37*29 BalRetp 10 12*. 05 Sellgman Group: CATxAp 8.68-.05 CapFdA 25.70*. 39 CapAprp 14.01*. 17 COTxA 19.61*. 52 Convert p 19.58*. 18 CmStkA 22.65*. 55 DyrEqAp 10.64*. 14 CmSlckD 9.91—01 DvrlnAp 1234— .04 ComunA 16.54*. 28 EqlnAp 11, 17*. 14 CommunD a: EuGlAc 14.63— .05 FUxA 10.52-.09 Fedlnp 10.37-07 FronteA 9.79-.03 aTxA 9.31-.06 FronoerD 9.83-.04 GeoAp 15.59*. 12 GATxA 12101.24 GKJvAp 14.2S-.09 GlbGroA 1405*. 16 GIGrAp 10.06t.05 GbSmCoA GrlnAp 16.24*21 GlbSmCoTJ 14.39*22 Grln2Ap 10.92 1. IB GboTecnA I042-.05 HlhAp 43.l2t1.2B GlobTechD 12.41 1 23 HIYdAp 1226 GrooltlA 9.93-01 HYAdAp 9.70 1. 01 HiYBdAp 34.50 1. 85 IncmAp 7.21-.04 HlYBdO InlTxExp 8.53-.03 IncomaA 18.64 1. 10 MUSAp 4.97-01 IncomeD 67.78 1. 09 InlNopp 10.75 1. 04 InHA 7.06-04 InvAp 8.67t,13 LATxA MATxp 949-05 MassTxA 16.92 1. 16 Mnip 9.2I-.05 MDTxA 13.30-07 MunlAp 9.20-04 MITxA 18 81 ,.31 MNTxp 9.I2-.05 MlmTlA 1843*04 NIRsAp 16.72*. 18 MOTxA 7.64t.10 NJTxAp 9.17-.03 NalTxA 24.564.38 NwOpAp 36.76 4 1.09 NJTxA 8.414.01 NYTxAp 6.99-.04 NYTxA 9.864.03 NYOpAp 9.03-.04 NCTxA 9.874.03 OTCAp 14.51 4. 38 OI*TxA 12.704.05 OHTxp 9.13-.03 ORTxA 13.024.06 OvSeAp 1323-01 CAHyTxA 13.01 1. 06 PATE 9.45-04 CAOTxA 14.72t28 TxExAp 9.07-55 SCTxA 11.40-05 TFInAp 15.4S-.09 USGvtAp 16.05 1. 22 TFHYA 14.66-.06 SenBnel Group: 9.73-.08 USGvAp 1315-04 Balanced p 924*. 08 UlilAp 11.01 Bondpx VslaAp 891,20 ComStkp I0.59-.05 VoyAp 15.10t.32 EmGrp 11.94 Voyllp 14.11 1. 46 GvSecapx 1024 Putnam Fundl B: Growth p 20.15t.23 Voylll I4.07t.45 TFIncpx 22.60t.42 AsiaBI 13.60,07 Woddp I0.6t-.03 AABalBI 9.63 1. 08 Stnlryfdn 10.5S-.OI AACnBt 921 1. 01 Sequoia n AAGIhBi 9.95t.l1 Seven Seae Seriei 13.17— .03 CATxBI 8.67— .05 EmgMUn 16.144,13 CapAprl 13.964.16 Grlncmn ConvBI 19.454.17 Irtmn 13204.17 DvrEqBI 10.604.14 Matrix n 12684.16 DvrinB) 12.29-05 SPSOOn 1048-04 Eqlncl 11.144.14 YUFIn 12584.26 EuGlBI 14.33-.04 1784 Funde: RTxBI 9.31— .08 CTTEIncn 12.42 1. 11 GeoBI 15.51 1. 12 GovMedn 1I.I5-.05 GKirBI 9 83,. 05 Grolncn 1243 1. 08 GrinBI 16.09 1. 20 Income n 10.58-.04 GrWBt 10.87 1. 17 MIEqn 10.57,01 HHiBI 426*126 MATBnn 16.00-.04 HTOBI 12.23*. 01 ShtTmlncn 11.05-.02 HYAdvBI 9.67 TExMedn InoomBt 7.19- .03 ShebyFdn 10.16-04 InUNopI 10.73*. 04 Starra Trail A: 9.57— .05 InvBI 8.50*. 13 CAInsMAp 18.66*21 MATxBI 948-05 CalMuAp 18.47*20 MuniBI 9.19-04 CplncAp 1923, .23 NlResB 16.59*. 18 EmGrAp 19.14*. 23 fUTxBI 9.16-.03 GdncAp 19.92-.05 NwOppBI 35.99tl.06 GrowtlAp 24.50 1.48 NYTxBI 8.97-.04 MlAp 10.03*. 23 OTCBI 14.18 1. 37 NatMuAp 10.34 1. 03 OvScBI 13.13-01 STQAp 10.45-02 OHTxl 9.I1-.04 USGovAp 2225 1 25 PATEBI 9.44-.04 Skyline Fundl: I9.36t.35 TxExBI 9.07-05 SpEoull I8.96t.15 TFHYBI 14.66-.06 SpEquitll 385-01 TFInBI 15.SO-.08 Smith Barney A: I096*.09 USGvBI 13.11-04 AdjGvAp 12.31-.05 UWI 10.97 AgGrAp VistaBI 8.72*20 ApprAp S.06 VoyBI 14.59*. 30 AiMuApx 1361*. 11 Putnam Funda M: CaMuApx 12.03t.36 NewOppp 36 55 tl. 08 DivaSllncpx 17.99t.42 Voyp- 15.01*. 31 EqlncAp 9.1S-.04 Ouallveal Foe: FdValAp 18 61*. 41 DIvBdYn 10.54-04 GCvlApx 13.72 1 24 InlBdYn 10.41-02 GvScAx 7.S7-.03 IntOpYn IO.46-.OS GrlnAp 1121— .05 LgValYn 1l.77t2l GrOpA 11.11-03 OpISIkYn 11.81*. 19 HilncA K 13.82 SmValYn 13.32 ». 09 MNYAx Ouantltatlva Group: InllEqAp 2827,36 Grlnc 1435429 InvGdAx 10.39 Nunwlc 17.424.67 UrJMupx 37.S44.87 Nunurtd 17.78*48 MgGvApx RSI Truit: MgdGrAr 26204.30 ActBdn 30.84-.I1 MgMuApx 2S.44-.09 Core 5020 ,.77 MuFLAx 43.50,. 66 EmGrn S1.11t1.58 MuLtdAx 2828,.36 InlBdn 2S.97-.05 MunMAx 10.40-.01 Value 34.97 1 25 MuNYAx 1006,. 34 RaMer Ira Mgt NjMuApx 2S.92t.48 Equty 16.55 1. 31 NyMuApx 10.39 SmMCap 16.74 1. 32 PremTRApx 37.74 1. 87 RchTang 17.80 1. 43 PmRelA Rembrandt Funda: PrMAp 10.78-.08 BelTrn 10,60*. 05 PrMAp 1229 1. 13 FbdncTr 10.34— .04 PrMAp 1219*. 16 GwthTrn 11.65, .18 ShrTA 8.17-.03 IntFlxTl 10.09-.02 SpEqAp 1226-01 IntEqTrn 14.67— .09 StnllnAp 11.17-02 TEFITrn 10.1o-.03 TxExAx 14.6St.04 VlkieTrn I238t.1t TelQAp 12.61-01 Rlghtlme Group: Telln 12.09*. 17 BTuaChp 33.82*. 83 USGvtApx RTFdpI 36 66*. SO UtlApx 12.58*. 15 MidCapp 32.t7t.60 Smith Barney B: 10.56-.04 RlmcoBd 996-.05 AgGrBI 18.63t.62 RkncoSlk 14.69*. 16 ApprBt 12J8-.17 Rhwdont Fda: CaMuBlx 15.18*25 IncEq 1175*17 ConvBO SlkApr 9.14 1. 19 DvelnSIx 1329t.OS fllvenlde Cap: FdVaBI 1525 1. 31 Equty 13)1*29 GvScBtx 10.S3-.02 Robertaon Sl»pr»ru: GrinBI 13.86 1. 04 Cortra n t4.91-.OI HllncB tx 1414*31 EmGrnp I8.16t.52 WEqBI 13.66*. 13 GnNnconp II27*.30 ImOdfltx 2024*24 VibjPluin 22.45*71 MgdGrB I7JJ,27 Rodney Square: MgGvBlx 1430-.06 Growthp 17.06t.31 MgMuBlx 144I-.04 HouHtoo Fundi: NJMuBtx 10.S4-.02 MknVGr 1325*,1fl NyMufltx 9.70-.OB Boyce Fundi: PrmTRBU 23.41 1. 43 PennMu 7.57 1. 04 SpEqBI 18^8*31 Eqlnc 5.63*. 04 StrinBI 822-02 UcnCapn 7.40 TlExBtt 1027-15 Premton 701*05 TelOBI 14 88* OS Value p 9 83*. 06 UBBO 12.42-.03 Ruahmora Group: Smith Barney C 943-12 AmOaa 12.t3t.0t AgrjiCI 7.66 1. OS MDTF 10.tS-.05 IKEqCt 5.15 Rydex Funda: UgdGtC 10.4t-.03 Novan 1420*. 34 8nM BMden: 18 W *. 36 USOiBdn 10.34-11 ShnUWvn 34.7tt.92 Umn 7.9S-.13 SoGen Fundl: 8.11 1. 17 8H Funda: Gold 2328*. 36 BUancednp 13.0tt.i3 Mnl US-OS Ovsaaa 12J9t.12 USGvtn 11.34-.02 J'sT'S SowdShn 18.044.40 ValSUTH 10.16-.04 981 sSnBdx 10.47-.08 ValSlaltBI 10.13-.OV 200 SoTiVtaSI 13.49t.19 Ven Eete 9.82-.04 SpRS* 39.26t127 AJaAp 1.15t2. 1008—01 Slaoacoech: GllncoAp 8.67— .10 m-m AaeWA 20.83t.14 Gokfflelp 6.4ttil I079-.15 CATFIn 10J6-.02 llnvGklp 15.92t.68' 10.75-.03 CATFA 11.0t-.05 VanKTO AmCap A: 10.02-.04 CrpStk 41^5t.S5 CATFAp 17.75 10.66^.03 OviinA 13.41 1 JO CmlAp 14.72 1 X t.93-.D4 GNMAA 11.t2-.08 fcroBdAp '•*-•« 9M-.06 GWncA 1724t28 EmGroAp 29.JOt.71 ISJ8t.14 LP2000 10.63t.02 EnlAp "•''*•*.. 20.02tJ1 LP2010 lUlt.OS EqtylncAp J$\®. 1077-01 LP2020 IUIt.09 ExchFd 160.24t3.13 . I337t29 LP2030 12.12t.10 QIEqAp 12.71t.08 13.63t.18 LFM40 1252t.15 GIGvAp 6.41-.04 10.76-.02 ShlWnc 10.01-.01 GvScAp 10.50-.05,, 15Mt.57 USGovtA 14.94-.03 GvTIAp 8.S4-.04 1U9t.13 Blagecoech Inilrt: GilnAp 14.25t.ir 1 te.12t2fl AltAI 1t.80t.08 HarbAp 15.13t.14 4«t.03 Bondldxn t.94-.04 H IYIdAp 9.68 1. 01 GwlhSTk 13.87 1. 33 H ICpAp 6.33 1. 02"' 29.33t.t1 S»P600 13.58t22 m ^ a f. 11.2I-.03 13.68tJO USTAJ 9.50-.01 | nTHp 19.50-.03 1S23-.10 StaiRtWi tavit LlmMIA p 12.4t-.03, iiji t» S" • if" : i S" !S1 13.74t!22 STARn 19i7 ' |SSi* P U'St'S ssis .wsfii ™" 3? AncipB im ; 10^04 GroEqr' t2J2t!lt EmQrBI 28 ' 81 '-" I128-.04 RefVal IS26t.20 EnlBI 13.05t.29 1127-.03 SlalarB 1224t.06 EqlncBl »6.31t.05 . 1021-JH SIBtlncrx 10.65-.07 QIEqBt 12.34 t.0»i 11.38 1. It USGvInc IOD4-.04 GIQvBI 6.45-04 10.14-.OI Sarbural Fundi: GvScBI 10.S1-.05 12.09t.15 Govllnco 10.02-.03 GvTIBI 8.S3-.05 ' 12.11 1. 16 Stlte Bond Gnj: OlIncBl 14.22*. 15 dmrnnSft 9.62 1. 14 HarbBI 15.06 1. 13 I24S-.09 DhiersHd 10.30*. 14 H ICpBI 6.34*02 : 15.34 1. 19 TaxEx 11.02— .02 HiYldBn 9.68 1. 01 ' 9.5S-.04 StFarmFda: . H YMuBI 11.20-.or 1B.S2t.49 Balann 8.75-02 Gwthn 19.97t.lt InMm 14.22-.06 Munln 13.63 1. 11 Stall SI Retearch: CapApAp 18.77 1 25 CapApB 16.82 1 28 CapApC 37.00 1. 23 CapMo Capita¥ I1.65-.02 CepllD I9.1t-.04 EqlncAp 10.85 1. 12 EqlncC 11.37 tJ2 EqlnvCp ExchFdn 1023 1. 06 GvltocA 1025*. 10 QvllnB 10.15-02 QlhCn 10.97-.05 HilncAp 9.85-02 HilncB 1t.55-.05 InvTlAp tO.45^.04 InvTrB 17.05 1 28 InvTrC 10.19-.01 MgdAstAp 12.18426 MgdAsia 19.40t.12 NYTFC StrModr 1I.25-.03 TaxExAp 16.32 1, 17 TxExB Stein Roe Fda: 14 27*. 15 CapOppn 1066— .05 GlwIhSlkn 2100*23 HyMinn 3921 1 1.08 Income n It.t0t.36 IrtmBdn 14.tO-.06 InMmn 27.08 1. 06 • lntln I0.38-.14 MgdMun 17.48*. 15 PitraEqn 13.87*. 50 Special n 13.96-.17 SpecVenn 20.48 » » ToUReln 13.66-.04 Ynglnvn 43.89-28 Stepalone Funda: I130-.12 GovSec ra 11.83 1 22 Batannx 1209 BOGrlnx I214-.01 EmgGrln 14.02-.04 OrEqn 1126 IntBd nx S.t3-.OI InlEql 10.98-.05 VaMomennx 1330-04 Station Funda: 1370-.04 DMhndn 16.41 1. 03 Growlhn 16.73*. 35 Strong Fundi: 1135-03 Advtgn 12I3-.03 AmUain 15.93*27 AHaPacn AstAkxn 14 76*. 08 CmStkn 20 39*. 32 CorpBdn 1I.05-.02 rjscovn GovScn 7.38-.04 Growlhn 6.57 1. 11 HfYIMun 6.15*. 15 InaMun 6.91*24 Inlln MunlBdn 17.70*23 Oopmlyn 10.68*26 SchaletV STBondn 15.47*. 47 STWunn 7.44-.02 Total n 1423t.10 SunAmerlce Fda: 1419*. 10 BalAselAp 21.41*1.15 BaHsetBp 20.77*1.11 BlueChlpB 7J6-.02 BIwCHpA 13.31 * .40 DMncB p 1266,38 FedScA 8.02-.02 HilncB p 7.46 NUdCapAp 13.25*. 15 SmCoGrAp 12.95*. 14 SmCoGrB 1100*33 TElntAp 10.85 1. 32 USGvA 523 1. 09 USGvBp 7.04 1. 01 TARGET: 7.05 1. 02 InlarBdn 14.75 IntlEq n 14.71 LgCapGrn I6.64-.05 LgCapValn 8.34— .03 MlgBkdn 801-02 SmCapGrn 8.13-03 SmCapValn 864— .02 TotflatBdn 7.84-.02 TIFF Inv Pro; 7.84-.03 Bond 7.68-03 EmgMM 7.75-01 WEqty S.I5-.02 MultlAll 8.05-.02 ShTrm 82t-.02 USEqly 7.80-03 Ttmpttlon Group: 6.54—01 AmerTr2 6.89-01 CapAcc 821-.03 DevMkllp 7.10-.OS DevMklll Forgn2p 16.72t.15 Forelgnfp 652-.06 GklbOpIp 33 60 ,.49 Grwlh2p 4.39 1. 12 Growthlp 10.36— .11 Irmmlpx 14.61 1 28 REsllp 1366-11 SmColp I4.0S-.12 Workllp 16.18 1. 18 TampHton Irattl 6004*3.49 EmMSp i ForEqS 10.48*. 09 GrwthS 12.70».I5 ThidAvVn 9.85-.02 Thomburg Fda: 13.36* JO InlMuA 13.69*22 UdCalA 10.01 LtdGvlAp UdMunAp 10.51— .03 NMInlA 9.83-05 TorrayFdn 13.58*. 31 Toner Funda: 10.55-05 CapApp 11.12— .04 LAMun 10.09-.05 TotalRet 10.21-.02 USGv 10.31-.04 Trail For Cred U 11.25 1. 44 GSP MSP tO.84-.05 TMP199S I0.95-.05 TFeb97 10.98-.10 TMay97 17.34 1. 16 TumerGEn 13 07*. 18 TweedyAVn 1409,. 31 TweedyGVn I0.13-.04 2Mh Canlury: 11.18-05 Ballnvn 229-01 Eqlncon 9.S7-.06 Gifln Growlhn 16.35 1. 14 Herlnvn 11 38*. 16 InHEmGrn InllEqn 9,87— .02 LTBondn 31.74t.98 Setodn 11.97t.16 TxESTn 10.31-08 TxElnln 16.35-.12 TxELTn 7.92-.06 USGvShTn 14.85 1. IS Ulran 6.46 1. 05 Valuen 12.57— .16 V'olan S.71-11 UM1 Funda: 1184*22 CiBEqn 14.15*29 OSIDVn 1126-07 ICMSCn 8.47-.04 McKHEqn 17.40 1. 05 SlrSpEqn t3.09-.18 SlGwIhn 8.17-.04 SkBal n 12.S2-.13 SlttBln 12.06*20 TSiWEqn 16.1S-.10 TSSWFon I3.SO-.12 TSSWInln 6 70- .04 USLargeStkn 14.05-.11 USAA Group: 13.49-.11 AgavGihn 1318-.10 CABdn 18.t3-.14 ComalStn 1723-.12 GNMA 823 Gokln 7.63 1. 04 GfTaxSIrn 8,07*. 17 GlMhn 10.72 1. 01 Glilncn 4.19-01 IncSlkn 286*141 Income n 1872*. 10 Inlln 17.7S-.14 NYBdn 12.44*. 11 ShITBndn 117.St.41 Win 13.64-.13 TxEITn 15.t»-.17 TxELTn TxEShn 30.92 1. 95 VABd 1l.94t.16 WldGrn 16K-12 Untod Funda: I5W-.03 Aocumullv 7.83-08 Bond 8.48 1. 06 Cortlnc 9.T6-.11 SvUc 11.97 1 22 Hindi 1127— .06 Hkjhlnc 17.62*05 IncomaA I3.09-.ia InoomeY I2.05t.19 MGth I2.S2-.I3 Vwcfl I8.1S-.11 MunHI I3.18-.M NwCcol 18.94-.13 Relke 1723-.11 ScTech 2J15.1J8 Vanguard 1177 1. 10 IMkdSmfeu 17.7t-.13 GUShn 12.24 1. 11 WlldGkln 15.84-.16 Value Una Fd: Aggrlnn 30.93t.t4 AHAkn 1726*. 06 ConrFdn 1205*. 19 Fundn Income n 9.78 Lavrge&tin NYTEn 12.33 1. 41 SpcEtn 2528*28 TajEin 3729 1. 32 2929 1. 44 I0.19-.02 8.S3-.02 10.69 1 23 1050*23 10.63t .24 11.44 1 24 I1.19t.23 1121 1.23 12.89t.02 12.68 1. 01 1 5.65 1. 26 269.15 1 4.6 12.77-.OS 12.74-.06 6.81 1. 17 5.82*01 5.80*01 924 1. 14 921 1. 15 9274.14 9.884.07 9.844.06 82I-.04 10.54 1. 04 820-.04 8.19-.05 23.46t.85 24.99t.38 11.78— .04 10.09-.04 8.94-.04 1t.53-.03 10.14-.09 8.I9-.05 16.31 1. 20 23.36 1. 23 12.50 1. 15 27.99 1. 11 14 47*. 31 9.90-.07 13.68 1. 09 1233 1. 18 11.75 1.31 17.18 1. 35 1057-.08 37.15— .10 1763*25 2730-24 25.44 1. 47 10.04 — .01 12.70 1. 13 10.05 1. 03 18 52*. 12 19.75 1 23. I0.65-.OS 18.58*. 12 10.79-.05 15.42*22 9.89-.02 10.62-.07 13.67 1. 07 9.47-.05 33224.36 43.00 1. 76 938 1. 01 9.76-.02 28.23*. 38 1603*. 20 16.02 1. 20 16.01 1. 35 1826 1. 35 4.39 1070—05 6.98 1. 01 15.97 1 24 21. 17*. 50 2077t 48 1276-02 8.74—03 6.74-.03 I0.55-.03 I3.S3-.09 1222*26 12.61 1. 16 10.31-02 13.76 1. 09 1282 1. OB I0.68-.04 10,31-06 8.99 1. OS 1098-.01 11.17t.04 10.01 12.49 1 .22 14.12 1. 12 16 47*. 04 14.11 1 .18 14.03 1. 18 9.32-.02 9J7-.OI 12.91 1. 03 17.55 1. 05 17.64 1. 06 9.69-13 1307 1 07 7.74 • 15.18,.05 11.67t.17 1427-.06 12.01—01 21.72t20 13.3S-.01 12.80-01 1255-02 1356—01 1325— .02 2035 1. 04 16.86 1 24 1125-.06 1036— .09 1029-.06 n: 920 9JJS-.02 9.50-.OI 9.69 10.05-.01 1403 1. 31 13.53 1. 29 13.43 1. 08 17.04 1. 18 5.79 1. 04 22J2tU 19.44 1. 34 1 1.04 1. 13 6.06 1. 07 9.93 — .08 3590t.55 10.16 I0.5I-.OI 10.77-05 9.59-.01 2557 1. 54 5.69 1. 06 14.33,. 81 16.03 1. 43 11.61 1 20 18.48 1 26 1026-.02 15.12t.45 12.02 1 22 11.ISt.09 11.66 1. 07 12.86 1. 17 10.59-05 13J6-.05 6.46 1. 10 25.33 1 1.06 10.71-.05 I040K47 13.74 1. 11 19.54*. 30 12.98*. 14 1S.75t.12 I3.02-.OS 16.92— .12 1128-06 8.BO-.05 I.S2-.OS 1304-04 13.S4-.06 10.64-01 1120-.05 1390-01 7.72 1. 09 6.30-.03 2335*25 5i2— .03 4.12 9.16 1. 01 29.IBt.S4 29 16*. 64 825— .10 7.47-.03 5.38—01 6 53*. Of 2212*0! 2394.15 19534.84 7.60,.03 13.17*21 1303t 1! 17.64 1.46 7.48 1. 08 21134,74 10J7-.03 16.34 4.X IO.W-.03 InTFB nl 18,50-03 MunlnB nt 15.48-03 PA TFB nl 17.67— .04 PaceQt 11.04 1.15 ST GIB nl 7.73— .03 StglnB n 12.47 1. 04 TxFHB nl 14 tl— 04 MINE] « is fln_ na " UIHU n i&.utt~-.u4 fanKamp AmCap C: ' EmGrC 1 28.90 1 .69 EqlncC 1 8.31 1 .05 /anca Exchange: -| CepExch 239.53 1 5.63 DepBst 116.24t2.73 , Dlvera 219.14 1 2.85 . ExchBoa 266.69 1 4.39 ElChFd 346.4 1 8.4 ) FiduxEx 1 90.78 1 3.32 SecFldu 163.784288 Vanguard Group: AdmIT n 10.65— (06 AdmLTn 11.02— .10 i AdmST n 10.21-.01 - AaselAn 1 7.20 1. 20 Convl n 11 .62 1 .08 '1 Eqlncn 16.74t.14 •• Explorer n 48.80 1 .88 " HznAgGr n 10.76 1 .18 ' HinGAA n 10 61 1 04 ' ^ LIFEInc n 11 59 1 02 LIFEConn 11.73t.05" LIFEMod n 12.16t.08 f LIFEGron 12.40t.11 Morgan n 1 4.06 1. 34 Prmcpn 25.58 1. 39,, Ouanln • 20.16t.38 STAR n 15.07 4.12 TxMBaln 11.934.12,, TxMCApn 13.36t.27 TxMGIn 13.30 4.20, Trlnlln 31.41—23 ,. TrUSn 37.42t,59" STTsryn 10.33-02,-. STFad n 10.26-.01 STCorp n 10.92—01 ITTaryn 10.86— ,06:t GNMAn 10.41— .05" ITCorpn 10.13— .05:'-: LTTary n 10 66— .09 LT Corp n 9 39— .09' HYCoip n 7 88— 02 A "• M T IR inis nl 10x1010 n lu.ii— .ui IdxTBIll n 10.12— .04- - IdxSTB n 10.09— .01 IdxITBn -10.35— .09 r ' IdxBaln 12.83 1 .11 , IdxSOOn 58.18t.9f~ IndxExIn 23.68 1. 47' IdxTol n 15.12 1 .24 IdxGron 1 4.20 1. 28 IdxValn 14.84 1. 17. IdxSmC 18.40 1. 35 IdxEMkln 1t.71t.IS' IdxEurn 13.S4-.IS,, IdxPacn 11.41—03 Idxlnil n 58.52 1 .92 MuHIYdn 10.70— .03 Munllntn 13.39— .02 MuLId n 10.78 > (y| u |n|nn |2.5S .03 MunShl n 15.63— Oli CAInilT n 10 50— 01 CAInaLT n 11.34 — '.01 FL Ins n 11 .03 — .02 NJ Ins n 11.76 — .03 NYlni n 10.99—03 OHIns n 11.69— .02 PAIni n 11.28 — .0? SPEnrgn 16.834. 10 SPGold n 13.974.54 SPHIIhn 50.62 4 1.09 SPUIll 12.70—03 USGron 20.664.37 InllGr 15.20-.03 Wellslyn 20.41 4. 01 Welllnn 24.464.20 Wndarn 14.544.21 Wndall 20 67 ,.26 Victory: Balance 11.46t.07 DvraldSt 13.50t.17 GvtMtg 10,96—08 Growth , 12.41 1 .21 Intmlnc 9.79— .08 InvOIBd 9 90— 07 Ltd In 10 22— 04 OH Muni 11.54 — 05 OH RagSI 16.01 1 .22 SplGrStk 12.46 4 .39 SplValue 12.41 4 -OS Stklnx 13.10 4. 20 Value 12.48 1 .jg Virtue Funda: Slocklt 13.01 4. 19 StockT 13.01 1. 19 SlralSlk I0.59t.04 USGovT 10.30-03 USGvll 1 10.30-03 VaMunlt 11. 06- .02 Vlalon Funda: Grlnc 12.66 1 .24 Villa Funda: Bondn 11.05— .05 CapGt p 35.47 1 .62 CapGrB 1 35.22 1 .61 Equity n 11 41 1 .15 uov incA p 11 .59 .05 Qrlnc p 35.10 1 .49 GwWsh p 18.18 4 .17 GrlnB r 34.93 1 .47 NYTFAp 11.77— .03 SCapEA n 15.54 1. 40 TFIncAp 12.24— .06 Vonlobel: EuroPac r, 17.40 USValuen 13.42 1. 10 Voyagaur Fdl: AZIna 11.11-05 COTF 10.88-.05 FLInsd 10.88— .07 ;i IA TF 9.75— .08 MNIns 1071—04 MtalTF 12.57— .06 MNLIdT 11.13-03 MO Ins 10.50—06 US Gv 10.71— .06 USGovl n 10.71— .06 Wlddell AReed: TolRet 15 36 1 39 uiowin iy.S9t.jo waifiuig rincua: CapApp n 15. 49 1. 42 EmGth n 29.81 1. SB Fixdlnc n 10.21—03 OloblFxdn 11.02— .04 Grlncn 1 5.95 1. 44 InlEqun 1 9.95 1. 05 InslEqn 1 5.524.04 "" InlGvl n 10.34-.04 J" JpnOTCnp 9.18-.10 NY Muni n 10.40-02 Warburg Plncua Adv: EmGlhnp 29.18 1.68 Grlnc np 15.94 1. 44 InlEq np 19.83 1 .06 Walilch: AggEqty n 22.40 1. 14 / Growlhn 15.49 — ,OB MlcroCap n 2.72 MidCap n 17 05 1 37 Welai Peck Qreer: UUDn niM n«'n« nn nrti uinin n 2S.20 1 .32 WPOQlhn 121.51 14.23 QutntEqn 6.88*. 10 Tuoof r 22.71 + .66 WelUPVal 10.56 1. 04 WoitzVl! 18.73 + .04 Wntcofi: BlueChipn 1S.60t.10 InlBd n 10.51-.03 MIDCOn .9.39^.38 Wutirn Ami Truit: FullRgDu 114.06-.38 (nil 95.14-.M Wllllim fllilr; Growth 11. 66 + .21 fncoma 10.69— .01 InllQlh 13.10~.04 Wltllim Pinn: PinnSqp 11.91 +.25 PATxFr 11,24 .06 US Qov 10 77—05 Wlntbfop Huluil; WinFtt • ' 1034—04 WlnQf 1 11.31 + .16 WlnUuT p 10.14— .02 WlnQI 1 15.54 + .27 WlnAQ 1 16.63 + .04 Wood*ifd fdi; QfVil 13.1B + .17 Opport 15.04 t.2B Wright Fundi: Curln 10.65— .04 InBICh U.93 — .11 QuilCofen 12.60 + .16 .SilBChn 16.64 1. 16 TotRBtn 13.08— .09 NrTim n 10.46— .Ot Yicktmnnp 12.28 + .15 Zwilfl Funds: ApprecAp 15.75 + .23 QovtAp 10.38— .06 MgdAitA p 12.56 StfltA p 14.47 + .24 AppiecC p 16.66 + .22 MgdAilC p 12.56 SUitC p 14.5U.24

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,800+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free