Estherville Daily News from Estherville, Iowa on May 23, 1952 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

Estherville Daily News from Estherville, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Estherville, Iowa
Issue Date:
Friday, May 23, 1952
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

innual Golf and Co untry Club Tea Held v.l . Ill i -r. nil ( /; A,.-!.,. y,i .•..(II .... 1 A.I ,•,.(, .til VMI. >'l \ . .-• .U..'. 1.: .ti 1 V .'llil.l il . .1 . . y, ' . • K -. - •.! .. 11 >/• ll'-l< :.; ' J': ... ! * . ; ~ . . ! :; • I '. J ! ' I i I{ I ' i; , ..... I, .•h .\|.«1.-|-'K li'fn.M.-* .1 • .-^i.^r* .'^liiiu'" .'• i •.- • \'. . '.'-.111.'• • • - - . •' -I.. I.. .Ml >•• . .i; .- .i; i,.' .1'. ' ( . t . - f . ' I. .\... - .; . 1 . - (jul (1 . i; i,..l .. - .. ..'ii.'i; -x'-.t .•< „ • .1 i-:i .-II. ii- •. .1.- > • . :. nil... • I •-. ..i,irj.<;i :: -. ,1 •;, • i •;; 'iii; .if'' ii.;..- .*,'i. . .'I. a tll.-f .^(.' iiiHii 'Hit rM .iiaXurial I ai.i- 1 ."yy I » I Ol. /til >l.tjl.( .*>*-lUilt f ^yUUItilit'LVi:..^. < .|i»lirlu«ui trf I nOr.ltll- ; liiiiiriii .-H 'lK.oi, I JliAll;! U <..>lu(..lll,» , Jl»;<7 lit.iZ , j<t,ttlli ivtfA> ,s(tii iJiih'Kl. ,1 iiht; i .^wc 'uiiii lit V^ <irt.il i-.uiiiit \. Nominate and Elecf Leo Elthon Lieutenant Governor "'\'j'rxi.> '.lit .-r.i'.bM' i'.u* i I,- ui ".li'> qiii.li'i'.-C !'.)? tti>' ij-jMiKi'.i f.iiiu: '.i.-.' Jlt liiu' .-ji'ivK! trn Hf;f.Rili';ii!' };<t'"> iUKi '"'it .sU'.b- '.I? I '.it*. ii.- ; .s'.i 'li .vj'ii'.'iUf iii/C) ii.- ,K<?;»'.iuli','<iti ti 'j'.i) n:<.';tfi Ml ^iii.- i.l: '.'i'./.->i '.I'.ii.li 'if.' MiM .s' ';<i;i(tiCi<i\i-.' <:in: ^^•l!<•' : 'ji"'.!.i-i -i" i.-." ' ':'ii u'joS'.l'ii' f;riC 'i'^it lii".(if "!;',Mi i;<.n iT 'l'.i'.s'.i;, ;it;>.-':i.- < iiiiit. .skilii .-c; ic c. lio.rhaiuir'.lU-i'i;'.'. <;'iC! \\ f|:-\ I'l'.-,!.-':: ir litl '.iru- : lJIX)OJ»M !i .v lui- (M.- ;.ii"i 'i 'U;ji:. j '.f. 1.- ;jM '.',ifii!ii' ':!ii .sU'.i' .'>if !i<-.>> Ii, i -i('c_\ M.-.|i.UI»?!!i«"l' L«.-.- I'll '111 'i^'.irc i'.'!":' '!iO !f -I'-vi !!i'ii- 'ji .-'Mi Siiyyi -.s'-iu): ('('.'iCtiOa'';* ri;<;f'iv.i_., i-Li.- *>'it'fia.- <;!!•:' i.-.i'i.-;':!'•.itj'i'y in W't .i ^'tn. V» il I'li'i^tiV'/j UiiCi i^"'!.!!.':! it 'll i ;'J'.i '.r.ii-.- t''.!.!/-:' 'Ji Jii'.lUC 'J* '.til- '•|:i -.Mi ;f .->ajj;r,'!'t MU' IM' ''il.- ;i".i^'l'.>',J',l! W I Ii '.l^jl' !ir 11 1'." ti -iv'iO \\'!' !' ' ;\'.>''';'n'',<•,/•:' .'•.iji ^ri '.i! ELTHON PRAISED BY PRESS AND RADIO "T'ui- I<••••'<'•.••'vymy, iinci MiVNt \<i.luii.bl<- n.<viib<-r'.ij i.f.c I '.'V\ < ;•.•»•':«•• '.''hi'.''.* t ;i»- «:it.<:'.i'jn ;ii'l'..<l I'. !,t V VjI'i.vH i.>;. [.iif.sc-. yjiC lit'ji'y a' li.i .V'lJr .ia, •.•,<\^.li-j' •jnu'.i.if' i;. ,'^i.'.* IWjint.'t "Jt o 'lt -risU' hitiJ T .iui' if) 'hif. bt-iiSivf! v! V»i i»'i',i;;i<-'..i.M- jjf'Vj'U-.! *,iv;i»;<;- 'M.vt-j. }iii'»'f ijt.t-n ill .*,Mpij '..j 1 yA*-n<u<:v .'.'iid rt'tij ^ion Jit- tii-.* 'r.-"" '.•.« <'i<:Milt,tr' v? *<•» iiiv.'i.' I.Uil .S lllcill tl( ,S;/.l/ l .*.<.li (..<j. "Tin.- ptc.-..- ;-)i''j It.f .sf/ifl.c ho/ior Ifif.',, fi'j' ''.'f ?.'i:- N''V'. : "'i .r '.l'i)' ;'.!.i.!'i if.* M.:' Mlb v,'.t;'Jj.!> fj"J .*,'j' I.: , lifiil.* <A )UJ^'!^Jjli'•^.-, i r;<:i ,,,-.t ! y, i.t'lCii'l^.Ui.'iCt i' ij' i'.'i'" ' u-.fiK' 11 •.*..- iLuM/'Ud )>y J>aiu*'J i>. J >iaid»-i:»<»*i, l'>.tli«-itiUf, Ivvta (VOlliti use till' tUOtl'-.V f«! .,11 Ulllll ii.'lli (irid II ciir-Ht (ri (ii.itvi.n; '.iiiirii-.-. ;iiiplo |tri;itc for tin i ^-.-Cii- ^11)1. ttcu pi;i.vi.-<l fiiiniit i niiiK \ A l.'iii *;v**mn^.: iiincii WJU^ 8*.'I v*f(i ' til' ii {i.si ».;;-ii*'!: . Til' it'<' '•i (.*;in'! . (IK il w (iK Hprvi 'd witii III'" d«»iii>»r! > \'..i: iifiUHLiul antl difl»!r«ftu II tv ;»~-!J K til' Hiwip' ii! .'1 fXink '.'.'if I'.'in; '; | tiu; ijiitiy. ) ' KUngX list ipcliidftl Jll.' .lolir. j '.^iji.-.-'t.jid. itiiJ. Krnest M.inaon. iln;. I Iv '-i ^iirr Hunsun, Aire. Orvnl llustad.j Air; I^itvoll Ruslad, MtK ly-lanu ; All): Ali.*^ Jotin Hani 'oi:. AIi. H ;ii - j '; Sim>-. Airti. L>nv'i*rnc hi-'injior.. .ti!.' Ciitiifti'-i Hansun. Mr: ir*'ii' l;. Brandt. Au.-. William Woods, | Ail,' Hit;, hunui . A\iti. Fian»( • ltli<'V. | Siif Jolm Kutrtiv. Mr.*j Ciiar)«; i '.';ri)in, MiH. Gforgi- Btunaitili. j ,MiF Harry Buiidy. A1IJ= OutUf.-1 Liinyren, AIr.s U. T. TtMltrinoii. i Ail.'. Irvin Ki-r.-nOh, Mia. Jack f'ov. | f'li Mrf. te;v«fr»-tt .S'JiBli.T. Mii,. Gii i '...•Il Sriiitl', Ail.':,. tlV'-iof. Sl!ulj'.; .S\vt. f.'arl hitiilii. MiS: Noiun ?<•*•; • (11 All! AliiClt H.M*;raon AJn. Et-, >-i'*t' And '-rMor'i Jitid Air.* U '-.st'-: A'lUMlI t.i-iitT.ii iuid liiiif ITA OlfK-.Mis Ar<' IiMlalJ<-<l. iu-ilaliatior of all ofJicer; of lioti; '.."ii'na! and Unit flA otfi'.-!,* wa.*^ 11. K" U'.-din ?3diiy aft'-rnoon a' lii- imiiii «'. All'.* W'lUian. K ''Ch<'! Air; K."^iii'! ii ^W |)r »^Hio-iit i)"^ til' (.i ':r.- ca P'lA v/ii.- til" iti .flalliii}-' utf' '.)fti';i:!h lIlHl .ali'.-t! ll: X\l' (Li'.-n'.'V.l. I','U'-n Tirii <?ii <T Assooiatioi w-v .fit: .iu' fcr (/oidiii;-. jH'-.-iKi '-nt. Air- Ku',,<i<>l' NafiirrsUiii '.'i '."-()r ';.'iiU>/M' Mini Dorotny l-V -ar s..'yr.;Utr>. ami AU.- .io :ii: Hi^nnio. tr-.-aMur<-' hv. 'Ill .iiinio! HifTii, otti'.'';r.'^ ar. Air.*.. Pur! Parl '?lii jui -aid'-nt . Air: Wal- L .-r Kiiaoh tfi'ji-r"'-'''""l'*nt Air.'- tl V' H'friiian ii ..";r ..'lary: Atri- Cioi- (iiir. ^'iti;irr li'*:ti«ur«:r, Koo^s'^vM' iiitn;"r!. ar. All.* H.j'nmr. .I'^ris-.-n jHi-.i'id.-nt; MM- KoU.-rt !>" vici;- |n.-:4Hi(rti': Atrf Boyd B'-vj^iio'I..-! .•.•.-i;c>'lar.\ and Air.'. G-rraid Ivcivi '.i<;a .'4urer. Al JacKaon-AIani »fCf. Aii^ Alwiii Colemar is presfuent:: Alir U'it.vnf' Crini i^ •.'ic>;-f .T ..-.'iid>-nt, Air.-: Rotiort Hunt i.-- re 'ta.! y and AUM; yiw Cftai' i;! '.r >;a .sur»T For Liii'-'Oin tiioat' in.iiali>.-d v .'?r. Atrs. Ui.->rin<;r l,<:r. jjresid'-n': Air; W D. K'.drnan. vicc -pnisjidifn' : Aire. L.. \V Ixivint;. s <.-crHlary and Alrf. Vir- Sl.-id<-. ireji«ur(.T A'-'Kini'-y of•I '.'irt an Alrt,. AiiritHVi Graff pr«;- idi :ti' : Al'.s. J'tnf Etsfliand. vici-jir >;S' i idi -ii' . Air.*. I>kiyd Griflei;. seowiary and Air.'-. 01.;r V'.'iiitisr;. lr >;aauri;r Till n>-w otli'jfrr: wn-r.- al: pic- ' .•j>:nt'.-d (.-orMojtMf o1 piiin '<.-d tiaiaita; and cjirnatioru'. Koliuwinp tii' iiW ^lliatiOr. Ali.'5.« Ava Simpirtjr.. ioca! Junio< <:o\i-n< coinruerci' iriHlruclor. Hpoki lu tin Kioup on "Olilid Study and Auiilt : Education '• 8ii<* also maui tin announc«;nii-n'- tiiat n ciilld muiiy • viU <jarric -ti alonp thr suni> lini;.* i •hit^ iaW ae WUB used iaat ysixt \ .'.ll Jean Alfrndf;nimll aftair a'ltitifr ' ii: Hl/'-ilkiir loT tilt- b»;t*rtioni. Principaii of ali tin B '^iioolj v.'.ri J .-tjiL -iital ^U'-rf'a. tn*' iiltictv. yt 'U-! t '-ttia .f 'I'liOb* piiirtt ^n' tviTt* ?jlt>.vd t'trrllif of niii .Uinioi Hij;r. Hoiin-i Hart'«-\ ot til' Jui-i -hOii -Alaitn;*:* AT.iMJ Xarmn Oi'i'it <>1 Al'l'iinl'-.> A^int KlUMlt<''ti: '^Ol* ilt Koo .i»'i''lt iifiU Alim: LHicttti'.y ^^-ar ut -Uitnjtii'. 'J'lii alti^rrit /iT »<u Oiu .-.>.t; ".v c. ht -rvi.-d by Adrt L'.o I-rtJirn'i' »ii(: A -tit WiUiiiO' Gi i.ii., Tlii li.'ji '.lu- fn:d '-*:iJ UiOif wuf. <.«Tn'.'''*-< V>' ill I itnjsi-nntnt 'jj > inii**!; i:ui> t Xr^ ; Ki'pi'idUiX pr <';:idi :<i i'.' 'i'' ''i' 111- i.t'rt'i'.t'. * MJ>. J >kHtald H /4U1WU i'.^uU-rUuits »rt<ie«f Oluh. j Uit. Ix.nji.id iiitsu-'-ti .•!:!.>'r.t.i!.'i'J I JlU'lubtTti Vi hll iili^Hr Vt;ry luti'. Kaliuioiii' 4nmnttu:tttnt:nt ,s •The Church for All All for the Omrdb'" CAIissouri Sytiod' •lOP North Si.ttt-. stv.-oi William P Henlin. ; Divirii s <!rviceK. hAV a. ni and 1] a m "The Better Wltneiis ' Hundav scliuol. V> a. ni i C. i;, Hudson Cilurch !»:30 a m. Kuiidav yciiool 10:30 a. ni I i»oi.i ,niat aiEnioiHRT C K. Hudson Sunday nchoul 10 a. nj. Churoii 11 a. ni. Theme for tin day: "A aiessac- I 'AIJEKTINK lirTHKHAN K. A. Olaen Sunday sctiool at 10 ilnmlnr I loi Alcnioriat Hunday." tvorahiji at 11. R«;Tniori thenu' "A?-! I onsiDii I>a\ Victories "' j Baccalnureatt' nt CVylon Hunday j •••veninj;. i Vucatior. Bilili school l >>!cin^: Atonday .iun< t ^:30 ! UIiI> .AOBl'T AN1> i,Ul {:i >KTi :Li.li crov- tfaa: tJi-?-. rar »>• just (ri.'i:<i' IM; .i.- :IJ' r to- ir ti: R<'.ta?E«iik * ttsrjrr iOEIt .,<,'iii".i' :iin }• iiai''< It ^^lL ":r-!:•!•::':•ioT v rA.w.' at tti-- rirond huiii!." 'lilt Aiitnu.r, : .-i'.: t- •OKiiacca-.^. Anni." vrnict: ,j,i' '„.iii>''. It '.'.•.'.?I-.•rr --en:. !•• v,-itr. -iofar. Rilst«ll and Omnt V.itii <H4ACF. ETIKCOI'AL Kuntla.t. Jlat- 25 Sundjij- uftor A-sc-jnaion a m—Alominp prayoi and aei- nion "Cnrist a." Kiiy:.' Church sciioo' nii "i ?tB durtnc tin* service. T p ni—'Vestrj- meeting in the \ Church. \ S p. m.—ConXimmtion clasF moets i at th( church. Cl.vde C. l><>ed£ Hunday: It:46B. m. Church in:huul. 10:4E u. ni. Wominp wimlhip Bcr- vicf. Memorial Hi -mion hy thf pastor. 8 p. TO Bat-'calaureatf, Monday: 7:30 p. m. Church sch- col 'faculty moetinp. •WeilneHdai': R p.m. Eipltth pradt. (^duation. Thursday: 8 -p m. Commimcp mont. Calendar of Evcaals 1 oni ^hl .,i':ni":f '*t:.iir.':i lilt' .Mr; t*i:tl;: > •'liiiitsilll '.•ul-.^ At: AaKTlv: • ) '?U1I il .V..-n„." ll fi;.i: M: .I'.-A.it'i: M:. iro-*' ar.'j ;in(: riiia. no.-': l --;;n>i and \ K A\ .M • 1" til- .*5-.'".i .'•.•ni'-T i:.' Ui v.)ianl'.".-r> lo* tii' '.M- tiririy .rqu.-n- ajid i:; in 111- ti:a' da;. Saturdoy Girl tiooat and Btnwnif l<«uleTw. 1-5 p m. Plpas"' call at th^ Scout rooai of tilt cit>' hall l>'?twt>«r t ;:'_*S' riour.s lo oCitair. .yout danct r' -.-'J' ticicc-tii •lujuur liesT*^' of Honor. 'j:3i,j V a. l^^^iiiQT roon; a', ritt r.jJ. Ali ni€mi>er.-- ur^fd tc U' LT -'sfnT Sunday Vtfst JimniPt No. Picnit noot. Oiior.i;vntj--Uar. statf v:iri: Al; Ja ^Iille^ ir. coniniunity iir.-ii-!. Mondtiy I'a-tt Chiifs Cluli. ^ (. n. At tin iionn of ilvK l*t- Evelcth, Alns G A Hooblor. as- swlinC- OOSPEL MIBSIOK l.awr(nicp T. -Gupp Saturday nipht street scrvici;. 8. Btmday school fi:4&. Momjnc worahip. 10:4B. Sermon topic. "Thr- Broad Wall. County farm service, 2 p. ni. RO '&BIOS ntETrSRSBgCRT Hovmrd PetoTBon IG a. m.—Bundaj' acfaool. U a. ro.—'WorBhip sorvioe. Fridaj'Mo.y 23—Junior T^llotRsblp pofttponed due to the hiRh «ahool commencenuem oxeroiHeK. Tuesday, May 27, 6—Choir prar- tiCR. Wednesday. May 28, 6—Junior, ir tin riit'.US' o' i o: tii '-r nn-i.'i;-"!.' •r '/.'iM '.' it[ ii '-r II '.II' in.M- mill: lav.'v.'.?! lor u„, Air; }'ni; '-'ain.- lanui' '.-.ll. n-a.'.' • K jviir Al- Hui- ni'-' .It r ur' V'.tyn*. ini: .Ui.'- Hai- iin:' \va; iir..-&v!it..-ii i };itt iiy tin Jiroiil Till.' v.a. ai--'( tin la.-^' ni'.-'-:- iiu *>' tin ':iui uiitij Uil. Tin ':\.rIl ;n^• wa.* HP'.'H* piuyiiifT r ''.'ifi(^' '/-'it: .Mr.- Ariniit: n.iitinvMul: viiiiiiri' ii :i ;i .'-' K"'-(. v•'ltlnlu^ i t..'t':.-..iiini.fnt; *:iu.''>' ti: tin j:tnt.sl.- w: . .')'.-. i;. aiic, A'ii^ •'.'ontJ miti • •iiiii!'.' |iin,< i'--li a* oil. 11' tin Til. '.atln iuv. Ali .-J.*; Ttv^'Pien fumistied thr ice •.•I '.ani »it' d ^Mpin tin h '.-arty appc tii'.'.~ tii'.r', v.a.- pi'inry for all. But tu'-f v.-at h iwvyy. It: all thfS! pooc ttiinj,'.* I" eat. Tin v^eather map de- 'JiU'.'ti V.*' in."ffi'.'d Monn ram and ^nn\ it in.'Hiiif: down just a,* tiie.^ vjir.' tini.ihinr tinjir main cuurst.' '•"hliuv:! and ciiavironet uliit'* ti .ol: mill};' ir: tin ual•^ and, undaunted il' tin .'iiitn'.';',, rniurned lu tin- ta­ in..* to! '.in.'i! '.-aii' and i':i crnan: unci ll rouHt iinir.Hiinmliowj- lielor' ! .:tu''iuni: itonn: Evening poHpel hour, 7:4S, ' Senior Fellowship picnic TEtnd monl- Tuesday nipht choir practice. 8, ; in;;. LodiSK prayer proup meetn Wed- Thursday, May 2E, 8—Adult Bi- ne.sdav afternoon 2. ' ij'' study. Ttiu'rsdat nipht Bible study. 7:4D. j tapper Boom thoupht for the day: Scripture text.: "In the way ol . "Thusi -vi'hc live on the mountain ripriieoiLtnes!- ij. lit.-; and ir. " thi top huve u much lonpor dai'."— patnvv .-av thereof then ii^ no deo- j PUty H. Nichols (Texas) ti. • T-rovertjt. I2:2fc. FREE METHODIST HeriHirt J. Baker R :iri a. m.—Listen to the "14pht and Life" hour over "WMT on on th< CBB network at B-.30 a. m. It a. m.—Sunday schodl classes foi al' apes. 11 u. in.—Morninp -worship service. Sunday pvoninp ser^'iop -win be dismiBSed for the Baccalaureate cxi.'rciseK at the Kooseveh. .tuicUtor- ium at (i p. m. tvitb the Eev. Thom- aF Melton Jr., hrinpinp the sermon. Wednesday prayer service at j church at B p. m. j Thoupht for the -week: "Whon I God inclines the heart to pray He j hath an eai to bear." CTHKIKTIAK SCIENCE •Regular servieoF ar< held each Sunday at 13 a. m. Sunday xchool convonep at 10 a. m aiid -wi 'ok serfices are held on t-tie first and tiiird "WednesduyB ti) each month at f p. ni. "Soul and Body" will he the subject of the lesson-sormiiD on Maj- 25. 1052. in all Churches ol Christ, S'jientiat The Golden text iE "Bles." the Irfird, O my soul: and ail that ill within me. blesp his holy name." (Psalms 102:1). Tin jiublif iK cordially invited to attend these services. BAITIST G E. Porssell 10 Bible .school clasHeb. I 11 Morning worship serviee. In ' tiiiH iiuur, our hipii Hchcm] pradii- laies wiU he recopnized; u new | communion table Will be presented, I Confirmation dasfi •W AtlilNGrOKD LTTTHEB.VS C, E, Gundttrsoix Dji'ine servicer- next Btmduy mominF at B:30 a. m. I Sunday school and Bible dasse* viiioi wu.- 'j.;iiV';r<-d v.iti t/livv-; of .IJifilt^' flOWi.-iJi. Gu'.-HU* VM .'i. Alrt r-iiinn-r .Mr; , Aiuii-ibor., Alt.-.. He..-d Air; fci."ini»:t Aiiitlaii.. .Ml: V.'llliain S'-iiiu'tuiar. A'lt K K Al';adi>tvi ami Alt.* Hot. ..-rt Co.*:. Grttc<' J^piheoiml Guild Hut. Mnetiiie Mniniierh: uf tin t .n-a':' Kinnnoiiei Oilii(i t*'-" '•if.'-t -taun-t- V. •.'!•.", duv fiftnt 'iiuoi: a' tin tiutm 'j* Altj .1 M I -'f i.-d»'t-i':i :Hor v-iti. .M'-i G-'Ofi:' H'-; iriai, a: u;.,-ii.s'.itn' iioM'..-;*: A^ I..- f-;ii .-<.',.'I- r-.'t*-.-;,'.ii, iiuci ':i'll!. j;. lit tin t.''\-M'.i^itii'..- .'..''-x-i'.i'.' <'*t.'t vtU''.!. Al';. h.'..f..'Mj.ok. ti' '.In j'.iuuj; t»'ll!ti>' '.!i»-ti: tin storv' ot S' Aloni':tt> Holtn it: !,/'•.' A''.'.iltn'; All;' l-lu);i. yi'-'l nvi.-;!. j'.iii. ni: ir. Mn (.•..r.vnn II: i.n-! Moinn.*. •11.1 ot 'in d'-i'- i : ''tiui'i: B"\>'.v'i'i j'-n'r V Mn Jijii:.' ".'Iiiul Congratulations. . . Craottingor Seniors 'I'ujj How: I':i !i4t /)l);isl, iJj(rv(*y llsmmti), Barbara Jen- si 'ii, lutiii lioiiHli'iul, .loivui Hhiley, DonuW IJisgfiard, Lkiyd Mi't'diuhs, 'I'um Si'liany, Jtmnru* Coon. Ht'cond llow: fi(»oi'K''* 'l'<iiKlt»ruiii, Mavis FOKCJO , Ronmine Peterson, V.Uiliw Haifdki', J'ad'U-k Carney, HoUni BimmgiiHner, .loan (irai'llinger, Itoy l.uhnian, Jcsic Ann Baodke; Third How; J()s(?|)h Andcrst'n, Julia ChroKllanson, William lliinsi'ii, Miii'Miinn llaisman, Cary Young, Norman BIB- giiict, 'riK 'imii .It'osi'i), Richard Ok'S()n, Biflty Halsman, Daji' Haxicr, Hi'inico Malum, Roltiind l,efluc and Marlyw Ck'lllt'llHDIl. ti'i i-.M'm^' inj':'.Htlt- t.'.'r In'lC t ..-.;iT.ti.\ ti. Viil'.:i: .'lin \.'a.' >;ut'-.- tioir 'i.i io 'ft.. Ki-v I-: c i'l'n't fi't'n-iv \%* I nut It: Kef I nMtiiin-nl; -Mnri hnrved at fifO oi;ioi-:k b.\' MKt-t;d''rickbOt; und M.t;'. Hi-y«iU!i tv tin- P.ni'. and iidt; JcioH'.vi'l. Ml;, ji'.linrt iiiainnV', Ml; Ku«M'!) I-''-'.ni';,'..i! e.nd J';ii.'., KLit. Htijtii M'-'l'itViKii. Jdr; Jje> jinmiiioiid. Mte. Oflti Maatln . MiK Jiwoid K.;i'let Ml-;. J iC. St'yek daii'. Mi-t J'" K. J-'.'j.-.i 'tidiiii!. Mi't. K J-ai-iin-i -<i.jiO Ml!. <; W. J<u!.>iii. ;.i.'i!, •r Sixtb Gruideit, al l..iuvt)!uu iv'livoj Hvvf Kiejaii- Mi;,it J**!'.'! i -lit' 'jtrfis'ti'n. t:i>;t.h ;.':! a<i' t-ea'tni 4it J>)ijii;oin .st iiu'.-!. tiitii tile aid '.'f h''\'t-rtil nioth'i;: and one fHtin-r v^i'jk i.ii pupils ti. FX. Dt- lia.li':*' pii.i-l? 1oi iU) ••nd-'jf-the-t 'eaj Women of tlie MIM»M- Hold ilepulur Meetiiifi. Wonieti of tiH Moose Vioid their repulat meetinp last nipht at the •til.v iial! Tip; b'tinp hospital chapter ni- piit. Aire. Anna ICibiiee, propram '.:tiairiimn, had asked Mrs ' Lrfiw- r.-in;'- Madden, local school nurse. tiJ be {tuest Bjieakur for the mect- inr. Mti: Maddttn pav«' an inter- nH '-in }T 'tind inslructivt talk on ' ti '.;alprin ),'Worni," At '.in. c-onciuaion of tite propram Ivitn-i: tent snrvnd to the 2? roem- b.f; jiti'iinnt in- Mrt. Roland Struni: und Mrt. reel Crees. * V^'a-7'an-l'e Mejulxtrti JUihCUMt. Uistrief Miftiiip. Tin repuiar mee'anp of -(.he Wa- Tan-Ve chi!. lust eveninp was preceded tiy haniUurpert deluxe oom- jilmu-nied t ^'itfa a variety of fine diBiies of food and a picnic atmo- iipiii .'ie idi .-spite tiie weatherman's disappointtnent v at the home of l-'itaii and Berjiioe Clark «-ith Grace Hageman and Marj' Peterson as c ^-bosteKseK. Tile district meetinp wiut-b -will be lu'-ld in Esthitrviik on June 1 tfas discussed and the followinp eiomuiittee chairmen were named: Gejiei-aJ chairman, Marion Orvis; menu and ari -Hnpements. Lurene Gieer; decorations, Ivadell Koes; 1 episti-atioa, Mary Peterson; aivd propj-am. L<iHian Holmes. Intita- t.i'.'iis have been issued to 10 Wa- Tan-Ye clubs tbtouphouv Iowa, Minnetiota, and South Dakota. The national asBociation president. Helen EilUnpf. of Albert Lea, the im- Di'diate j.iaKl president, Betty Uou Kvans of Sac City, and district ...T,^ •> -r-, J .' I —— •* Saturday .„.-»o^,;. "The Lord Has Ivi*d. nomine at 9 a. m. Numtiers by two choirs. ^^^^^^ rehearsal Saturdaj' Due to the baccalaureate. Roose- morninp at 9:30. velt audrtonum, al! eveninp serr- 1 5^^^^^ choir rehesu-ssJ Thursflay ices in our church are called otf, I pveninp at 8 Our Wednesday c^-eninp. m.d-' ^utiicr Leapue social scheduled week service is commended to aU. M^J. -Wednesday eveninp has 'been younp and old, for attendance ana.j poHtponed, B-apport. 8 J). m., Wednesdiiy. A brief busi- nttsK mei'tinp in connection witi tiiis: Bttrviee. pienii; jfsieiday afternoon after I chairman, Haael Giljsoa, are plan• ninp to be present. A report tvas heard on the pre- Rfntalion of the club's scholarship award which president EU-a Christianson presented to ilarlene Rod- , fii'j>.s»'t ti 'i 'ii:' dismissed. Tiiose fur- nishifijf -li4in.*pi ,'i -t.ati'.in to and fi'om I the park tvem Wiill.< r Preacher, i Mr* J'.. S Knii-dt Mrs Kd Dawald, : Ml*. Kvai; Hijt)?!".*:. Mrs. Raijj''j j >t .eiiat .tn -i< 1 snd Mis. K. P. Haaek- j im.son : 'J'/n ' iiil'iri-tj ha.'j a fine time ' piayii-.j; i.'ii:.' i..:.:ll 4!iii.i li'vldm;;, .-1 I tiii-CJf l.in^''t. utK'i tviii'li Ihi'V j;atti- eitd aj'.'Und f '.'i :;i ujeni 'i Joa.'*-!. ; Mo 'J-ei; of t).i: l .ia^.•^ iiad furmisbe-j i t>';untifuJ fti;pp: I' '.if p'.'Litt .tij &ylad. 1 baked h 'UUs.. ciake ajid aJJ tile a.'^-j'iut lhit.x tvitJi w;e;iej« and GfT THE CATtST &hc OVCRSIZC SftAPSmS in BOOKS Martin l'.;sllit'rvlllii Furniture Company (Jnmttliigor YOUR PRINTS IN ONI ftOOKI BUY ANP LEAVE FILM HERE! KHllierville l)rii <jj Co. "Vmir Corner Drug Store" V^'umen's Club Meietiai;. The national Federation of Women's tlubis held its convention in Minneapoliis last week. Mesdames J A. Under and H. R. Nelson attended some of the sessions and Mr*. Nelson sang with the chorus of the second district. EvrMAXTEL EVANGELICAL LUTHEBAA C. B. G-underson Pivine services nest Sunday mominp at 11. Sunday school and BiVAe classes n»*xt Sunday at 10. Ldthej- Leapue schedtUed for next Sunday eveninp -will meet on Sunday eveninp, June 1, instead. Junior choir rehearsal Saturday mominp at B;30. Confirmation class morning at 10:45. Senior choir rehearsal Thursday evejiinp at 8:30. Women's FYayer circle "Wednesday afternoon at 1:30. Women's Missionary Federation Wednesday afternoon at 2. Hostesses •will be Mesdanies La-wrence Hanson, 'Vernon Stall, Roald 'Vapl<'. Immanuel Lutheran extends a most cordial •welcome to cvcrj'one. •Wallinpforfl Lutheran, the church -with a hearty welcome for w- ei-.vor .E. rXTON STATE tXKE. Petersburp. Minn. R. A. Olsen Mominp -worship Bimdaj* at B :Sn. Sermon theme: "Ascensjon Day Virtories." Sunday school at 10:3C. Baccalaureate sercice Jarikson hiph school auditorium Sunday evening, B, with Pastor Olsen fle- livpj-inp the sermon on the thejne: "The Life Successful." Men's Brotherhood meets Monday eveninp at B at the church. Saturday | jjr. Sip Ozals. a Latvian refupee li\-inB in Spencej "will he the speaker. Tuesday evening, 8. catechlzation of confirmands -n preparajjon for confirmation. FIRST METHODIST John E. DeLonp 9:45 a. m. Sunday school of thit church. 11 a- m. Ser\ices of worship. Sermon topic. "Sword of the Lord!" Choir anthem, "One World." The orpahist will employ various poiii- positions by Elpar. Otiportunlty will be piv<*n for the Sncrcment of Baptism. AH are w >>lcomP. There will bo no Senior •\'outh Fellowship. The Goodwill truck will lie In EBther\'ille on Tuesday, Mny 27. Please brinp your contributions (o the church not later than Monday. ! Mrs. R. Danlelson Is ohulimui). Choir rehenisol ourh Wodnesiliiy nt 7:30 p. ni. It's time for our flnitnrlnl eiiii vass. Loyalty days and plodKo Hint da.\'s have bnon deNlgniitiHl lu Jittin 1, 8 and 15. Plan to make your itlft on one of Ihoge HtindiiyH. IHumeU IVrsoAabt. J. W. Swanson is spending a wei 'k at hl» farm north of town while his tenant, Mr. and Mrs. Harry W. Pt-t«r»on are off for a trip to Kentucky. Mr. and Mrs. W. F. Cannot ot Clements were overniKht pucsts Thursday at th»; Percy Engel home. TlK»y' i»«i<l come from Phoenix, .Ariz., where they had spent the tvlnter for their health. KNthcrv-iUe, Iowa, Dally News Friday, May 23, 1952 2 E .STirKllVII,I.K MfTIIKItAN I.. G. UlmlerftUiti' Sunday: 9:45 n. in.-- Huniliiy Hi'hiiol ninj III ble ctasaeH. 11 n. m.- Moriilntj wurtthlii, Wo wilt not liitvo HI) iiVMIllllM x")' vice hccnuse of lliH JlHi'niiltHlln(ilii service In thi) liluU HI<)H)I)I mii1t \>i) ium. 'Saturday; 9:30 u. lu,- .liinlDl' iiitd ^i<ii|i)i conflrninnilH. Monday; 8 p. m. The I,, H, Jt. DlfitlK will) Eunloo AndurHiiii lt>utUMu l|iu Mllili; study. Lllliiiii ii}iiiir)tiMi uHrl :\»\\>* ScvorlHon urn thu h<wiiJ»«i.<i. Wodnosiluy; 9;S0 M. ni. Wdiii'.'d'o jic^y-* group, 7:15" Hoy Sfltiut*!, a p. m.—Oholc iui)«i«(««|, Thui'Mtjiiyi 8 p. m, Hlblt* stiidy mi"! )»ti*j»».'> followshlp, Wokonvt to Ksihorvtllu J,vt (iiun*f» church! FEIXOWSHTP TABEBJfACLE Kenneth Popetaaa 1015 6th Avft. So. Sunday services; Sunday school, 10 a. m. Mornlnp worship. II a. m. Young People's meeting, 7 p. m. EvtinpeUstic service, ? p. m. Tuesday: Bible study and praj-pj moetiaf;, 8 p, m. Woilnesdiiy; Ladles prajfr roccting, 1:.'S0 p. to. Thursday; Palmer rest homo strrtcs, 7 p- m. Krldivj-: FoUotv-shlp ser>ic<\ S p. m. TUouphi tor the \vt*<-lt: This pos- pnl came not to >iou in trori omly, bvil in the power *nd d««ftdnMrB- tlon of Iho Holy Ghost, Tills Is Hke only Idnd of a gospel that '»rtU deliver luiinkind from Its WBS. When yoii'iu iiiitblnti nmWm llH the mufrin uiijit* uim '(h^H^ hYu tliUdH full; If tlifi PUp» »r« I'M" the murrinii iiHimtly pmit- y >hf' cups itro not full »nQUKh the hmh aro loo fl»l lo^KiDtf IIU.ST l»KK.SHVTKKXAX Thomas a. Melton Hiintlity; ll:ao Hiinduy wh .tvtl t^,^^ ail fcjros. IlKKl lUvlno wvrshUv. Sermon "Kill 111 tlri'nlest Mi ^moriM."" . It Ua«iMvlivurM »Vii» scrvW itj tJje Hiioni'Vi'll nudUurtunt. Th<> jiajitor vvlll ilellvfi' iRf serotoit. MoHtlnyi 7iS0 B<\v Scout* at Am- mii'ii. Ml', Uovu, noouttwasHfi llt'i'lii'i llNNlUlHnt, Wi'ilimMtiiyi i>OQ Splrttu*} Ufa priiyni' Hiul KUHI)? 8»\tup ;t ;liC5 >&T»I 'l 't >'lltill' (i|'|liHlOt>. 'i 'billMilMyi "IM Meetlnjr «vt \>).» I 'IdeiH til 11 (11 v'hWVi'h. MeM ill IIH < iltiiii 'i W'tllArd Hmt, fliittlKi' I'uUwil, lUvHn Attdersc*, WIH.H^ Mlllli'c, Vi'i'iion StiK'K M*<KI )lllllllt JUItO ^ HUUtt*^* »C:tMdt iiitii ^laiicli will Hold » «!omhtK «d »i.ivl»'»' ThlN Kt<ivU»t> win b*8t« « Mtitfi ttliiiH'h iviH\ '/«! Will mctil III (lio ((rtvwtu«*>\ IfiM'' A liiii i>lilUltt>it Ut» Stan- (tf-liWii Vtf)|t UlUHiMtl « uii \!«t*ia «» M(»- (l (tll|(.tJ »|f|VU'»: tWi wVtt » nHf- '<ti|lliflll(llltf twf t\U (MrMKti In hht^ntn*^ iti'ilUMliilnd wwh •<'^>i >i> n( Ihh Mil mill,v »n'htt«\. lylll iHM't ill K \w^» '-* ' •thill Iff tt (tuittlliuj tt»' «U Use •Hhmi iti lid* »(•»'•' Ml' *»^^"»> A*' »ht »Mi hh \n^{h4 III mt ^tttv^ ill 1.1 'Slf ^^^^^^ »^'» m fmi<tiMm ht lull'*.., tr K^t«

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,800+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free