Estherville Daily News from Estherville, Iowa on May 10, 1952 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

Estherville Daily News from Estherville, Iowa · Page 2

Publication:
Location:
Estherville, Iowa
Issue Date:
Saturday, May 10, 1952
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

Mimcal Tea Heid at >tmn Lake ConMfUdated >c/i*x>f Calendar of Evmts f.^bcrvillf. liiwi^ Daih N>«> Sa'- ^'^y 10, 1952 •r* wf -T -i. iir-^-jIi."_t- iuis.; ~-rrtu iir-i .^Tir •.<•• -ir: TTa- 1 • - i ..-rr- %' ~ ".Vi- Tin -.t - .i.vr.rr :-.-32 :-..-i- .— Urn- F;..iii£(.:-• -;T J. :;; Ui-rrj, 'il;;.-:- uTr;, r-ri Ur !\ iiru fr~i'.i" .a.' Li lit- itcTUi -:;'.--imir::;,:. -ur;:: "^-.lis Vik iikit •-iar-jT» or tti- :jjjt u -r -UTUliiro:. -ft; 'T»Tmat-^ tlrrai^ ucr ^v-ma-^ it liit ••n ncnii*. iS -.r ;tlu-.iiJI rf^ til' TtSKi— V.Tll ft naam«« m ^f ^m? v.-iu II'UL vtti 5. i. 7 •n»rrn ulil •uiil. "Kitiac ..Tiiuj II' tif ; T- n. ' ir-rut VIA a.--.. ••;u;- VT -.1.1/1• -••t t :::i!. Z.\t Trmn iiT 3arnmm »«• " J; I, n. iL- -.II! nai luiii- £ ? ii I. 1 ' .•^-v.-u-uj. C^itXiiiibi TtMlii.'lilii I. Ill AnHTTinii^ • 1. n. ii ijit nunimuiitj nicv- jiir -r»mx it -tw "fc-r huU CJim-- r .iT. •". iilrr. ilir— Su.'inmii.. •.•:;ui-ii !iiT. Jtn. 'W'illiun. vuJi"- i.it V u^. Itrt. iiU.' E-iHiiiJini; ; J I n. &• :(!• !:nu-.';f. Hi>'!:- • I. n C;t-;.« mil; SluJ -nrjir. r-^- ni""'"-iTii:. 3tHr."(w«. "Jan. T T - y.n. Sirli EUH. MT ». ."'iiirr. •.nuniUHm. JUir! 7-uu liiur.u.' t 1. n. :inh:utiin. UHL -•Tu ;i ;r r.i—" \-X-,.l T.-.,,, (.;;,t> .( •• .- -Iv «iil> i.iii ir :iv< un-i-.n; ~IM munu^-r ,1,, ;-/i -r ,in-'- -illtt. ^'.ir v.-iti ••-i.M \'"'''--n nhni;- •'. ; "-.tiu-- rv "-If -lie— ..a-It- am. : -••-t.-u -uMiai T-iut v-!1-'t tU' She'li Fix 1098 Meals 1—. i) 7liii}« •V.toK >Hi uiitl III' nai-'--ii^lii SuMH It-ilii-^iiu •a»-**. »c 1> tii"-vJli. ,fl«-«iU':u -M TturfHiij*'. 'Wit-- 17. -itw nicir^ 3.-, i v- I^LISOT . Timu Z-~i .Ji"iit. Ui'-'Min. 5..-;n.:^-t:. tjii— Siil. -lir-ii Tiiiatn CtTip.:- -rBjininiO -j!? iif tn- """mnif v"u* ::i'-;,u.'• nir wiJt r- SlTf. ff.ii'-!.t nut 31- ~ fniiitaiais • •.*'ur4:""' Tn'.nu^jw'H. j-mnnr .'unn.-f ^'Uiiifrr v-u I.IHS n- ill-."- SiniCi. iT.<;c nir viu in!: ii." -rvi UT- i;ut t j .L-~ f i'-- M-viiif -.I,- UT; • U-:I irn- -.i ' Tiii:-.---! r«."'-"' -,!•"• nr.r.i,.'- : .,T.:w.. -i;!-'-! !i :L .r- :i ! ••ninu.:.-- iJLiiii. 7 ":i' Tijuir,! MfC; i.jwi ii'-*-: ;rr;.vi !>• ti- ;:!iiit:-••! u c:r;-? Tic r-;ii:i ."iM -t n '.w t:u[ i-i i.~uiir--n.--tr- - U;::J ! lini :;r .11' i:iuur-f!i. ?'tu-.-.f iif 'juiHiir!:. V L iriminirti!-' irim -:ii! "v.-i -iiiinif SiUi. Jill—.rmmf'C ui.«« rrrur.v.L ';!]' -.mil'. tT'..' -'SL uiit xr-iipnm, V!:-- ui- •'••.'.?«t tmt m»fniKiir''t air;. X •• iinr ir -uu' -i «!Ui;iifr ma. JCuii Ffri. l ,iiriHin. »'!i.-OTit p-uxls -!;u:;:i'r Tatkf Iwr out of this for HER DAY Brm^ btT here for Slotbf r's Day Maiestic Cafe ^ a. m. to 8 PL OL »'3!rii)in< -.s Maii.fr: .luu'r =xu\. -Zi-r-.^M r-'-:.r :t. K-i, J-t- 7r ."iu- "P'unui. S-.i'.. :.iih-HM. i -cHiii:. :,:r :ii-!. i_5.t. AL -i "-ui. 'X:r .:i »jrf Hsitsr-!:!. Ti/tii.' ' "a- • vru^:,a.XJK: r. ,: J SJID'!->,I)J .';inr. _<i :Tifr'n. :!-'--jiiti "L ii: -.!!• -.uin- vr.t .•t:L.T;r.i, ir.!i':ri. i-iui H.I:T:- ' J :ijaiim{- ^uir.irui '.itu XTMIU: '.i'ia;vr.;f.i. rir-'omi^!' ' ."liin'..- JCu' --Ui'.;irtii, vi-t —'Mirti'TTv 7 -irn;UT. X-i. ' 1 j-TiCi'r-win i;ui •.. 1':-::- t!L-; 7'ia .-n :jt,- utit vui njuti' T^WHV. Tji-irjn !>i imnii.'!- 11," f :-i 'riiui Ulit -'liU-.-'—! Vlil '-.r.t,'- V—\i,' -.':'i;»Iii»Ti 'rt. ir 'jiiiit' [<*•' :T Ti:n^ •liXi.-j C>ii' K.ir.!»!." r .uv .L l -upiil. ,p J,. -,|. irr-juiiiin. 3a'.- •!ii -.:itjL-.' vi.i.'. v-iii H ::v^-'.:i. V1--1. Ul -.HUH' VIi; •;unn •.:ul. .fe-niuiif If" •.•i..ii':-t v-r' i-',' uTiL IHru X. "i.iiiil'.i ii: .'u'U.HUi. JCiiii.. iC-^i. >Tul'.'" Hiiiiiiu'{uiic niir .ii'T- 1. .<-:iti- vv i^-.^w- v:ii4 :iit( i-iinii.' l -,u -7"iifc Cuiif.'i. • •IjijriKj/ r-pw ' •t-iiUjia. 55T;>-w--i.n. ' r'l.irmjMxn. "i'iiuii::! --11! ii-c-L • 3-i;;!r'-.; 7.'.••7 .".iUJi"_r.' ji ."M!iii. • ••7~t ."f,: :.•.!) •jiiiliir.a. Kin. II' A:i'.!:jLiiir, i. ; . '.n:, 4 _, 'ni'.i'^m. A '.'i. EiL :".ui-vi"i. ilUtil' llHIlrt. "iO'^-avF I'l'iif, ' II.-". •'. '.'.laii}., iiiJiir.. W liiiUL H:U. 'SlUlMltif'SBT*? ' '2rn-n. "Tii- »l£:r.:i!r I'itiii' l-i.--.i l,;!jrt.i. '-^'nat.iiif J 'i*:!!!,' Ti.itUi'J'^i. iiiui-- !i::n Sliiubma. -.«.-i:ii:. •.fi :.;-u '-'n'rinmii'it. i— —r niT"- imimif wv r -i.".iiiuuiii :i:'- it-!. lA.-r.> T. e" 11' i .jnr.r. LMn 3C .n. r".'.'-;;'!- ii" -.ti> i.-i .ni' •:i:.' ;..."i' I'tiiiiiv n' .'UM-HIII. JC;-!. 2- -tJiiiVKin init 5 .-UL '.III 7-i :nii'C-nm it ?i^i!—_:;'"i ':a niul ft -.ii'ir {r'!!r,nif;t -,s K.-!. .t-iii;-- v*:i.i» liuurtir.*:' X.i";.''-r 7- -.IB. "T!!.^ :! PJIT.L i .':naui!rt-; ' L. -^''ti'^n.iri t.'i 'i'<-'<I < -.n 3.>.«r„j.i «-3. ilJ -nuj::. ^' r .'-.m "T:.- ••.i:"5irii.' •i.i -nsjni '-m; ' y.-i-KT ."uii";ij :-~i7-tn. .'let'.' Jl-ma:;. * • Ja.'jiiv •'V.n>t • jdt, *immi !!T 7:tnit I.Tuncn funit; lU->-iiir ^.-imj .= >iiiitiin? iltji'n S.inimum. Sii'm'»Uiii«» I'lin 'Thju: 'Sf iiio.'.i':; li XiiCiur if iC- Tin X.:-..n.'r -.i-v-jui!.-; Ji.r..:-. • E -'.r.i'.ir.t "• 113 .1. 7 .iii;i;i' Zfn— ijajpwTi- isliiiii:.-in •>':iir j ;:;ii -i ni's. 7 ":.r_-n:iL.' L.":-.'- iiuLKin. I 'l':'-! i;' ^''-ii-..' -.r! K.-? -,:r..:n 7 .iir.v.ji. J •••• '-.'-v t l-u: -.'I •..-a' '•:r.i!Ut vui'ii v-iii iirr.'v-T V .I ~ •» 5 .!iL.Iiiui. '.••U'---t. T'T."r^-..i--ii.i "S^t Start S 'l-.tiiiTiii'-'i pvn 'i' ji. ri.'iir.i;-. Uc-.. i.-.n v '•• v • i-..: i .:iu ;>-.L v • :i'.iir,.:i.i.':i u. .'.-.uivv 'it ;.:.i iii.i >vni4- -^h'jj j-iiiUJ... ita"-!'!!: f iJt? •-•..•i ui.t i .r--'- V ;ii'.:; i-inc...' i —n w ui t.M- jr.-,i> liii -.-v 7': -..••i .ui.' i_".."~iii>:>; u: »T . ..n:-,r ..Ml 'ii -.v :i •:f:. L -I'l: ' i.lfi •.: J:>::I: .-. 'i .".i'. «'.::i-.ni. :i -i-i.r.> 7-:,' vui i ; :.i:.i" nui :.'-." r-TtJCTi--:.? ir.'-." !,:.!T> -.;.< r -:ii-> u .t liiu'.:i :, ".T:,-..' c-l ;ir..'. Jliru -.m::,- ••, -.i^iij- ; r.i-' '•i.'-: : u- -_•.•' r-.' ••• •I t-til ra-fj»»jiiu'cr.!. 1.^ V,;; ^ -.;i': ; '-.'?• i KJ-I. K.::'-.irt H.iiir. :<'ut tJ- '.itmiii-jt.v jir-.-rM-s: ?-!!.•••'.•(t;.;;.';T--i v''-> ^.-.-i-,t '•.•1 JVt- It 'i. "-•n-.t-.ii' ?..-,'!»i.' Tivci' ca.'.—^'.-.i .11 »-;r;r:.ii 'jr utit ;> rti'.r..-.'.' :•! v.a. tait iiT;'.i' ijlit -nj i.f 1 i.!.r..!r...i Sf.nii itliTT Cn 'iJi.'."- i'.;.i':.»-; .•-yir.ui uii Tvta ei eJWifSi-.rii.'.! tiil isz^-.it.WMti ii:--:'-^'-'>'-.-- '•• (•,.>•!_! • »• tzaitJusa-i liii r^^-i"-! v. -_r,t -..fii.- it- » •jpaj I?.-' Hu -^e- J'Urjn. S««'jifl •.,rb&^ StJiirtttJiic. jiii7 '^t t iHa'.itTj '.c. i-^'- ••'•••:-^t i—u-_' . • -Kiftft'ii'8 lo. ;,i.i.tA; .vi- *-•-• ?--j;'i.':'v.: i.-r...:-. 4-!.- aiSBOKwi >,,-..t --*7 7 >ai!E5i!iv.;-. '-»-/ >-^-..v.-:i:.:.r 1 i;?: llwy ia-T* Ei-ut' tuun. As ^-.cgf i .'.---..>it -w-.-.i i :iu -!:i _r' v::L :i siwr yoifn wtNoow ON HMT. OfRT. NOfS£ nPAY! •tiaiii«i»n*«<*<v*hf MVki HO WATIR FRIGiDAIRE AIR CONOmONKS CMi US AMHIT iASY TIIMS TODAY i Phone 88 .Vow > ou c^n bu> any o< UMmmm^ A^f^iim*% Mitk sm&U down |3a >~iiwaU aai MMdii]) fttjtWRals —-up to 24 ntoBths to pay. Cai *«i}>i<i BXrvt ^rAtiM -k Irwiai tl7kd«6 . 4MI Atnv^ SU..W muMUtf C'idtlt ^'M: r^^f.fn ima ...JM «iwm......JBnuWi auHU«W»' K>aiM.w^ V4 IfMB «Wt.tt - » *f m. •£*» MMi««Mr K ..«ijuuct ><i««*n. frtaai la**! » »*» Put in that \etc Furnace^ New Kitchen or Plumbing NOW!! No Pavment until October 1st PhMH- 38 (S tmr fn« iirti »ile fktmUmg, »mi hcstins - -SS^*'-** -c^ ;.^-r' r"i £^ .",.-57 - '>7;:.-i-t~ --^.i-. vr-r- i,. » < t;->: •v.tr-'.'.-.-W . lA-Xf. )£Ii-~l -CV'* " • IW.AV-.'JTTM'i- X _—..t 7!

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,800+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free