The Courier News from Blytheville, Arkansas on March 27, 1934 · Page 3
Get access to this page with a Free Trial

The Courier News from Blytheville, Arkansas · Page 3

Publication:
Location:
Blytheville, Arkansas
Issue Date:
Tuesday, March 27, 1934
Page:
Page 3
Start Free Trial
Cancel

TUESDAY, .MARCH 27, 1934 BLYTHEVILLE. (ARK.) COURIER NEWS CUSTOMS tn& Wo^cL PAGE THREE-- C.VVA Supervisor W i I'mlxibly Make Blylhe- vii]<. His Headquarters li N. Wilsim. siiiiul t-u continue •. . lumly >iir.-aur <ji tin 1 ' < iin ' •..'.li i.n.v: I/ I'M li.. •.It. Wil-.'iii. .-..i;-. ivl-ur in I'.'.aiulLliu-d in: u..ii.ii' ih' 1 ' T LV in "' ; ' c!o i .e. O'.iur coiiuu ; rtV'i m'lKv-, :>!'•• iij'fi :i!.-iinl.'(]tl( (I .' LiH I* '^> i! ih' 1 new wo:k j.i :J;^;IEII l.::n.l"ll linili:-!''!,' fu ell!"., (il ; ;i i.n:. |.ui)iiJ:iiii;:i i'.i:d -iv. r. iln-i i.,-,]!.,- |.:ii;u.n ni :n'ii\i'y in the , Mini y will l;c hur. wh'.n- !>.-' l-.\ri'M r>lj() anri 7eO men '.vill ij'. , Ml. YVi!:.o,i iuu» :ii! imiiii'ioi: Ijy .. it;- nllu-:.ils in -.hiil.' an liltici' ;n ilir- cny h:u) wiili I. K. Tull, iieu-ly nailed ci'.vj cn-i:ii,V, and b.:s ij':d:c;it.iJ ''-• lie -.si:i accept.' .Mi. 'I'lill. in l:(,!i lo hi* roi.tini' dinii'S n 1 . city lii'JuiT, will be din el !v rr.si>'m- :,!b:i- ID f:lly olficiuls f:.! 1 p!:i!i:i:liU uuii:d (Jilt by tilt fedclal lalnr-l '»•• '.is under Mr. W|M;JI. Hassons Buy Former 'M ;•# Socicly -- lootl'J' Personal II' You Don'l Discard Ace-King You'll Miss This Grand Slam WUIHHM'S club (M'ujjlt-'.s =*.•--' «• ». -sii i 1 L^J/'-.U-^'-r.i— iuialic club, niiiili 1 up uf members T......_ ; '12"'- ^In ^"^ W'W^. lot 111.- ,-:iM ut the piny. "Thr Hoo- 1ft*&!l»!L.. 0 J:.i7~7~ }-j,Vl ~".--^" ** i"""-" recently pivm her.-. JllSiivf £.!'„-- .w *&** arc: prcsldcnl, HolX'iL vav-pivMdenl. Min.shall llurriiiiplis: .-tiTetary. Wllllnm Khniulr: in-iisiiri-r, Miss Evi-ljn |nii!i!:ii'(l: music illivi-liir. Mrs. H.ir- llialuui-.: churns instructor. ; .\li.-s 1 M.ilhf l.cc Dates, 'i'lu- cliur- 'li-i mi uilKT.s arc' Union Kverctl. C. Ci. I 1 liny. Juck' nnd Hiul Kto- Uiilllun y.cclc. A. !>. Ab- :crnalhv. Mis. A. !,. .h.nlan. Mrs. Criiuctl. Mrs. Aubli'y Minis, .Mis. lliiytiiuiul Micliic, Mrs. Pale Fnimc. Mi.sM-s Hales. Blj!<;i\rl. !hl- Vf\ \Veaver. Miiybell '/aimer, Kn- j iucc Ik-ni.-liner. Alice Mirlilr. Mil- i .Smith, Avu Mup.hall mid l-'lii- ia l.cc Criitiinn. Tin v iiliin lo prc.-:eit; alinii Mhrec- pluys n ycur. Tin- fli-M will U- Blveii In A|iril. mlay's Contract \'>llll Is iilayhiR (li, A K 11 J • X w i: K llnilor * •" : (Illlnil i c i * A lii 1 0 3 + A7 lluii lit iifxl is-iir". N'o«' Itic- K-:i cif licinl.s h plnycil and '.MIII ir, dummy \uili ih,. kin" 'flic- ill (• «( lie-in 1:, Is |i|iiyc-cl lllnl lln- V.w. HI cll.iiiainck clKt.inlrd Ol co'.il.-i'. Ill:- Ll'.linil ll:i:, h.-|-i] plckrcl up mill UK- i|iimi, j.irk. u-n, innr alld l-l'.-lll n! (li;|-l;il!i;!;. Ill ll] | : ,XKl ill 'lilinnr,. 'I'luis (In. il,-cl.iii>r niiiki's I'WinliiU'il. i-om]xi<i'd of Mis. K. L. Mhlns. c'liiilriiiiin, Mrs. K. K. Jiu-k••"II and MIS. Hiirdlii. Mrs. i: II. .l.ickMin was a|>- IK.inli-il Miiiuiu-i- i<iuml-ii|j »::ui Killi Mis. Kdnii M;i,. Unpllst hospital in Memphis, 8un dny, were lirtrt at Hie Baptist. :.. Uos.v M. Huidy Itu- );i.':t iiii-rtinn [ii i IIIIIIM- lan 'I'utstEuy u talked t)t) "Mi'thnd.s ol Mi^-- Mm Mm .Icnii Winlxini n 1 - vl-.-wd n liikiV. "KoiiKiuitc--., ivl l.'.'iiiiilny" church Jtfi-e Monday, with the- Rev. A. T. WillLs, pastor, conduct-'."Ins ihe hervlccs. IfilcriiR-nl wan ; fn City cemetery. - ' I Shi- Li .survived hy ln>r daugh-"" li'i 1 , Mrs. Cynthia Warren, and-•live Knimlehtlilrtn, Earl Warren,""' of U:puiiU>, Mrs. v. K. Lewis, of Memphis. Mrs. H. K. Gould, of Houston, Terns. Mm. L. C. Web- sfrr, of Mcinjihls, nnd Mrs. Oar- r.ct Uiivey. ol Memphis. tii.mil slam. * ' iDyill'hl, I'l.H, NKAHi-llhr. Ilir l'.n ,. , ".".^ ~ ' •_ . IKdief Allotment lor P. T. A. News Cooler Is Inadequate Mo. -The locul rtlli-l jciiiiiiiinici' ts nuiklni; an elfurl t" Ul finnlHes. or :m pi'isons, i Solution to Previous Contract Problem . "Tin- NVlM' DM' 1)1 the Hnirin'".111 Ihis M 1 -.s;is lli<- .-.Jibl'i'l nl Hi- 'tvnii.ill ^ (llrt . I!|n Waul I'. T. A ini'tlll,. W.'dnes- ,,„..,, •,.,,, (luv llflrllliuill. ' *• I Mr I'ci'i'li'i'tl i nlv < 'l\ \ li toSX*™' "S^AHaMurl! 1 ;: 1 [.'V'""'.'' 'l./'^if' T "»u«K:-- i: "i;.i M i^ 11 in,^";fi;! l .:^^ lili-MMH- wn>, inul 1>V M:s. A. M.l .... '„_,'/ . . "".' i ; l " m1 ' s:-i' were hf-rr Ralurdiiy for '(In- formal tii3i'ii:u;r nf the Shinii- II-IA-I: Hur. tlic lirsi plucc llri'iiycd l\- !nr l!ie s;i!c uf licjiitir hy ih.> ihinl:. He:ni^iii''l ami Shavr me 11 he in-iri-1-ii.-is. willi Harry Hiirlon !«-r II. Mriiilinv.s of Coott-r iue:;ched al the 'IVH-r linj)tl.st •i .Sunday. In (lie afternoon Ihc visHfrt Chiiihr- McAdiiin.s. who [i> :it)!'- to sit c;i after iliri'o inonllu i>ay mix illnc.ss. . uv WAI. i:. Mciii:.\\i:v ,i'.i c HI I Wnsh'uinn. | -i'li.' !,-• •juice of 51 ' H wn 1 . finiHiiiiiii-d dim Mlvs Cliu- I iililf lo w how ilii'si' i«-u|)le m jlo ]i\t- on Mich .siiuiJI ninuitnt of [ii-lli-l. i-iinsldi-rliii;. he snys, i|i n ; . niim,,,-,! .1,1,1 MIVS «,..•- nill) . „,,. ul] ff -| t , ;( ; u .^ '•;, , Amcrlrun ll,l'.l c c l.ca^i.c l»V;l»n ^ »i>i'kln-.: I'll an ..pel -! Il!1Vl . ,,„ ,„„,„,,. ,., lf ,, )ly Wl)) . k ,,,,. hum) i.-; II has wiithly in ilijoitl II . ^o I am 111 l»' IJIV'II ill lllf lll»ll M'lllKll will IK- II.VMI hy Hii. Mis. A. anil Mr.--. W. N. Holly nl|lh,!ii 10 hid 11. Unit mi ixilnti-il summer I'mnicl-up chair-;' :::,: lo Hive tin- IIIIMV:-)- Imliiy. |l|iillill and the iniiiilllliliiin com- j 'i li.ivr M-I-II it teforc and have I niltlei' K-II.S anixihilrd us follinvs: ' .".' U. you liuvr found It UIUIMI- Mrs. C. W. Altllck. Mis. .lue Cunn • hiic'iusiliiK. '"nil Mis. U. A. Lynch. 1 am afraid. If you M-I tills ml '''-" ™" ll >' llli!l " 1 "-xninlneil llil > (or your frlcints nml usk.-.l | l ' blw "'" "' C( ' lllrel Ward and 1-^111 oy Mil 1 I'. I . A. > c • TT . i .. . i. ii. Holland U-1I.S up- i Services Held Monday for Lepanto Resident l.HI'ANTO, Aik.-Piinri'nl ser-, vlci's ti>:- Mrs. IHuiHlli- Fruv.lcr. 12, of l>'|>iinlo. u-liu .succiiinlii'd nl the r " l " Hi " liU Sii WHKIIKAS. We luivo Ixjell de- th their homo t:crr> since September. j lave. dc.cich'd lo lo";r.<- iseriniuienl- 1 iy in thi.s city after ha'.-ing resided j lit Tt.-y.-.irktuv,i for a number tif . vtn:.=. Mr. Hat'on is hi the en'.- j 1011 busi'.Uii. I Tlicy him- a flaimliter nnd a *.}ii. j li'A'a ol whom attend tin- CJnm.rsi- i;. n! Alabama, Tuiinloosa. and -A-IKI v. ill juin tlu-iu U-K- in .Uinc. 'IV.c five ro-jn hou.^*: iv;ia remod- 'iid into a IMIUSCI'.CAV ol English diiien. The Th-jinns Land Co. Jian<!!'•(! the deal and U. S. Br.i'.isai; v::'. Ihc iilchillCL ants. Iliniii- 'r'lin. Art.. :s in a luispitnl at LH- traiilji-iTii-s.i" 1 ' Hock wilh 11 hrnkcn hack and ii/iher injiiric.s su^tnincd when liov car overturned In.st XYcdni'.sday. KITCHEN IIY SISTlilE JJAKV .SKA Service- Sl.ilT '.Vrilfr Ho-liinn! Sp:iiiK fcvi-r day.' am ,'.v:iy. lia.s a v:'•;''. l iron conical. •rich in iro nl'i valuable conicut f.-d wj'on?. Tti c-ii ( l!iviji» clrnu-ni. n. cook in the MI air.Ount of wut-jr. iii'i-t of thi-ir '.ilt-v :uc cook- Itiv parcnLs, Mr. and Mrs. Slal- li '" Toinfirrou'.s -Menu • — Jlu-lllMIl: .^^J.llIK IL .i l i u.l;-^ till: • > til'. IMIP^I \,I• , p 1 i Q, f 'here iiKiiin. Father complains of "UrTAKFA.ST: Oiaiii-'.- juice, ce-;. ' •• ' AllSS Lt'leSlc ^tunil ol j !hal lim | fc(1 , in ,. Tllf . Finicky rrnl cooked with fii.,. cr,, im . crisp: 11 ™' sn -^. hy the ) do wiili .. ,....„.',,i,i n .. '1' : i* "f near CiiiulhcrsviVtc, and slslnr. Mir. \V. C. Hold ol "•rve Hie life-i ° A llunivaiiL celebrated his! vi-i-t iLile-; in - » llllri '' n ' « p »>' « dinner at his pk'c'n and 1 ' 10 " 11 -' """'' Slf<>l1 '- Hls dinishtcrs, -!'i st u'issih'e .^ rK ^lulKiil Riirns. and hor chil-I ' jdieii. and Mrs. llrO-Vlc Mnxivell nml }if'C children, \vej-e quests. M].•••: f.ouise .Sloan of Hayli is Hi'.- iui' 1 st of Miss Flora -Lcc Gni- j ;•, K Q 10 '.i S V 5 -132 * K C) J 10 X W K S Dealer 4 None V ins s 7 r, « A K * A s 7 r, :, t lieHi hides vul. Oiii-nlni; trail— 4, K. Smith \\V-t Norill l-:«sl. l * 1 A :! « I'J- :'• t I'ass 3 A I'J.-i I 4 I'ISS 7 V I'U!.!. tcHi'.: plnn- Monday nfter- nooii. March y.i. at l-'criia-iJina rla. 'ilie liride, wlio foimcily lived wiiji ht-r parcni.s here, has hecn in .Jacksonville for nlrnos; three ti ^ iu ,,,.,,- '-°°" : ' 1 Ihe lc[l-(ivcrs on tlvj cis Mcllale. 'promuK-iit '.).tch'smi-' Finick - v Mfni'*;'^ l>'-'-it;: - bvrad. allurnty nnd novrlisl. She .... . ,„ ... '•'• |iwitio» in the Bank of S'rcle, \Vhicn it is. too. His! the mod-! Widiam Howard Tail :s the on- : Mr aim Mrs U J Pitts and cm scene olfcrs a subs'.iiuti' that ;ly niiin m have lie-id ilu- two tiigfi--children of .Sharon. Tcnn., r.peni is not merely jiij.1 ar, JJDIK! Inn a|est nflier-s in the United fi'iiic.s: lust v.-eck end in Cooler as' nupsi-, to: hcuer- the prnfnsion of srceujhe wn.< president and later cliict _of Mr. nnd Mrs. A. R. IJi-cV. anil veurr.ablis and fruits in the niar- ! justice of the .supreme court. '.V:x p. K \Vntfir- i iirs. At the limo o! her mar- she was fecreiary to Friin- of hearl.s. ":(.'lulls no mi reciird. 1'lrit. Hy the "The district im-cllnu at Mmke.l ' l; ""< l ";'« "' ^ ™ l ">* nll'lmnl IV,-,- Apri 117 ,,,,,1 H:,. couillv meet- i'""' , h " tlT1 '"""'^ ° f li(<> "W UB April ao wi-ii- nmi'o-.iur ,1 i'™" 1 !"™' rU'eii Into sivectiic«; ilieie will I,,, intere'.tin-,- si»-i.l-er. i ,"'' l! tl """''' ics " lvnl tlult " 1!i il i-.u-li ni-clir.i! i .."iiilloii'i nf synijKithy be sent th" ' I''xtenslon I r niiiily. the Ntelttin ""•''"""' ' ll «'"••'. ''I""''-"-I Fmnlly and the McKrll family. ion. Ihe )-m:,-..i iminh-r to a , lll(l ,,„„ „ C(| , )V „, l||( ,.. l . ri ,^_ ,i-ic.-niu!.e I'i'j':.. Miss -SwJfi .•;;ii olls h( . . s ,,, e ncl upon ihe niliiule.-. ix.in won ilii! Sl.no Inr hiivniK tlr: i (lf ,,„,. Cll , mt .^ iiriiest pi'i-n.-silii'/.- of i.ierulK'i'.i --|-i 1( .,. e ls ,,,,i v „ ,.,,^ n \ n i K ( W een us. • Helwi-en ihi> Hcyond iind HIP Here. Ihe iioinlmlhu coinni.lti-e lo.-|.,. hl . v wl][lm W| , r . lU |0 , j Ihe hl-:ll M-h,l«l ". T. A. oirieelv ' „„, ,,, R „, I»r tlif- rumln,; yc.ir hus t:rh up- :N ., v niey weir never su near. |:,.mt'.',l. Mrs. Otto KoclUH/kv . Nlll ,,,.„„ lm( n||U , vlwMictti will IK chi.ii man v.-lil, Mrs. M. O. J TI ,,, V h ,,. ,„ ; l(| „, „ Usi'i-y ::nd Mks Ku;z M. llr.ttiy. i " n | mve I And there. 'nr?nth the smiles of Ihe I.aitBc }'. T. A. met Ti:i-s-; , (|l . .\ llu , lcr day March 21). al which time Mrs.; TJlr . y „.,„ ,„;,„„ „„,,,.-. talo ,. nt | ovt , heal isnyi; :, tah: ni, the "Wi--.^, (K ,, ul Ullt b ,, s ), inl ,,,, ln 11VI . Use ,,f the Itadlri". nnd M,s. l«li :! er. ,„ ,,„. „.,„„„.„„., „„,,„, 0 , „„ lulfci'd on tli? "Nrn- Curriculum" I |;j rat Miss Wlnnli: Turner was JUTS'- i Where ihe sunshine of love shall' ^t-nl mid i;i-ve an i-xliitall. uf chll-1 woo j jdren's books. An iillcrlni! wcntl'l'he v.'cnry lo pence and swceti preseiit The noiiilnnlhij The tishi of hearts ihe;i K li:U\lo [he different n«ms with" which: and won in dummy wllh ihe (|iiccnno huy books. Mh-s Miiry \\e-\ of hearts. The jiiek of spades ,is' Hancy read the p!'e-;l(l'.'iu's lues-i Tuesday • Weds. Mill. 2:30, in-25c Nile 6:45. 10-35c NOW-Sht'ith* Hot Numbtr of the Switchboards! Paramount News Coronet Comedy iTUirnril nnd triuniicd with thejiase. nine of hearts. A ncmiiiatiiiK cnnutiltt'e was rest." Mi.-,. O. E. Lynch. Chairman Mrs. n. Clnrrclt, Mrs. Wiillcr WCKxl ^frs. Nntalic Hou-cn i""'•'"• " nd l jot:l!o<s! No .Kiuii.r.-, ,um noM'usi. ^ne i Kradunic of Hiiyti high school the ' ;00r cluki 1S »' L Binary and Stephens cohere at Columbia. Mn. For t:ic- ceremony, penorincd in tin- Nassau «,'.!n>y. Fin., coini- hoii.---'', Mi.ss Sturn) wore a v.'hi:e crepe s-.vaKi.fcr siih. While ac- i es-nrii'S completed tthe omfit. The Ki'oom is a mem her of one ot the leading famii:cs or .lack- .'unville. He js junior Miixrin- tendeiii of the Industrial Life. Hcalih and Accident Insurance company of lhal city and a i;iad- uatc of the University of CH-oriiia. Siso!« Lifters Club Plans Golf Course STEKW:. Mo. Decision languid sjiring day. The tainily still on its \vinicr (iicl. heavy in enl -snpplyiriy elements, though •hat l:ciQie.-; ;'ie craving is more Iron for Energy The reason iron should play liu- leading vole in March and April menus is thai iron in the blox! is ilir ravrier of oxygen in ll'.e ti?^ucs where lood materia' 1 ; i arc burned (o release en-orgy. Adc | ([iiatc iron insures uood red blood. I •/.op and ciidurar.ce. I .Meat is one of Ihe rich;'.-,! •.oiivces of the all-importanl ele I menu bin i! would Iv ver.y unwise I lo try to j;n the f.'imily's nuii supply froai a hieh mem diet, f Fruit and vegetables. then, i ON A JOB LSKE MINE! A CERTIFIED INTERVIEW WITH MISS DOLENA MacDCNALD-NURSE-OF BOSTON. MASS. h ,.,M jK MO'. Decision to M,,,,- , mm , )0 t!le m.i^tavs of a sor n -,-oir club for S;ve;c *•„„ spv i, mmu _ lllnk( . r . ffin , pU . n n.ichcd :,( a mcelin, ol the i. ift .' r ,f imlkv ones a . w ,,cd ,o ; ive e;.-. chil) last- v.-cek. Uind m-ur ilic .r>>e-Mtvc n-.c- its diilv ^pit!.w o city will be leased, a club hon.v ^^Vci™,. setting-up wi!! In- conslructed. nml a Kol( '. course Lived out. Several sites . ' s a llst lo ll;iv ° iuiluiv , :.:.- under considcr.ltion but a def- , C !'' ?"''' stt "' 1 -™ lr iron-loo I '" arlic "" s: U ™ tm( - tivi ' r - °^ inil<- .scleclion liax no-, yet becn|. " ma.ie. A n. uhodrs. H. L. Yea- I ™;, and Roy w. Harper we re -ian> - . , i lmllls - tlrlMl bc: " ls ' !r "' !; '' n ' s ' chard \ lo Iwiirile the pro- |, " - ; ,."', f-" : ""- v - -'-S''"^'^^ 1 tlrtlilce. rn.lislie.-i. spinach, carrot's dates. lips. raisins .oairncnl. MI awui.'riit-s ..chest COLDS! rd a led. At (lie same mrctim; .Mr. liar- ?l "' lcols - dMcf - n P s ' raisins I'er yavi- a re;»rt on Hie r.T-.'ii! j |)lll! " 1>; Mi>s<)i!i-i !':iblic Service rommisl " .-:,>ii lirnrin;- cr i-iwlric rnte.s atu; i pird'.i-tcd that uite rcdiicliaiis for I •Si.Vi'i- would be forlhcnmiii' '• Miorlly. ' , Seek Elusive Negro, ! Wanted for Extortion! ''VIC.UASV1I.LK. Ci.r. Marc-i ->7.' •UI'i - Antiiori'.U's tsclay w^rc- "'••M rhiiii; 3»auips for a negro wi:n i- u-Leved t ; have E°m. nxo -xtor- ; >'!>n no;e. s t() j]. nvar ,| j,[ Jlaiina.. ' * Il -^ro apprare;! fre.-n bchinrJ' a"^^,,^ %! c i^ :i .!^" a1 ^; v'^lirl. n "" rSni|K ' <i ""' i '' : ' :1 ''^ j •\ lill!c 1: ' l( -'' "tlfers picked up ; I!:.- iiffco but lie ..i;a|>;>,| n ., ,;,, ; r.iiininj nlf amid a volley „( Km: i s ' ! ^H Arcfiic Cowcl! Dies of Pneumonia i STEEI.E. Mn.— Funeral sei vices! «'f:f held Thursday at Demon for' Mis. Archie Cowcll. who died at- 1 ler I wo weeks illjjr.v of pneil-1 inraiin. IJurial was made al Ihe I f-'"!' man remelcry. GRADR A Raw Milk Phone 7t Craig's Dairy { ^ iuiuk Bl *^j^i'oirt I«^'- v a I "It doesn't pay fo run unncfr.vciry s.A:iJ It «n^ only nn mr.il fur rtic lo inonLrn; alKiut all (lie sutf ty fealurci," 5* ABOVE —the l>cLuin Plymnnth Ooupv. 1'Um until prtcc* bcjiln nt «W5 f. o. h. fnflory. subject to clian^e without uotlw. ROXY Tiies.-Wed.-Tl«tr& Mat. 2:30, 10-25c. Nile 6:-l5.. J0-25c ' " ^^ » "ntraV.c«citct\*c lUc only thinft. rivma\nh n Joy lo Jrlro, And It nmirc* me* hose ncwsTirlni* *wa11'o»cr (mmp.?." NEW PLYMOUTH ^495 ZASU is more lo be than whe Pitied Petted there are.. \ SAILY' „ ZASL r PITTS HfNRlETTACROSMAN CHARlfS STARRED IRENE HERVEY JOHN MACK BROWN Vrt. Fox News Novelty Reel

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,900+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free