The Daily Clintonian from Clinton, Indiana on December 13, 1944 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Daily Clintonian from Clinton, Indiana · Page 5

Publication:
Location:
Clinton, Indiana
Issue Date:
Wednesday, December 13, 1944
Page:
Page 5
Cancel
Start Free Trial

Page 5 article text (OCR)

i'u-r.- r!v Tirn OA! IV CLINT OMAN tVf diiPfsdav. Ilwrchpr 1 3, 1 01 . "ski. xti. r, jr.7. I -i 5 J . Nazis Outline 5-Year Plan to Return To :iih tln ultima!- c'.;il of pr"i,'iiint; I:- way )oi ilic return of tluj pari y i tiow.-r. hi on.ler 10 c;in".- on thi v.n" ;'ini)V!l ;i' Tiifty ; Local 5iss;iiii ' irj " ici'fs I;.-!.. 1 Nii'l.o.,! i,.tI i. in. .,i . . u.-i :.,.: II...,. II ;,t;i-h. .11 I'll .!'U.i.. I'M' . ;ri.rt Xi. i- ' K.." ..-1 ... I'. ..'. Hi - I-."-!!, f i .nKI. . i Vol:. ' . ' l(.. - hi 11. lii . '. .'in; mi- .h.iiii .ikm." .Hi - Ii. Mi. Mr. ASst!- ). . . .1 ; -,a " . i-liim; ! V- V'.Li! Ni.-hHs ' ,,.:; ei .ii '' 'In"- :.: .'.- al -. Mr. mi M i i. .,l.i. : li'w... II K ::. r :u,il .-..j-!, , ..!,,: .V lli'l .-r! I i i K!;a '""Ii" 'ii!-son's . Air I al.il wit" t,,.-,l ,lin- M'l" , , i- .ia . . ' -. ,: i'"l" rl'-'.ii laii.i v.". -ii v.'vi.'ir-. ! am-. I '1'" I!w'.'t was in '''" -u- '. lii.v.'i. lii. Taiii-'-. lav. i ..a ", . i,a., ,( v;a-..,.-.i r'nwcr at war s c,na inTii Tin:, r. s. '.'n1 .m. a T!i. N-li l a.l"l" !iv i"'" '' '.'a: Jilii.l I'm' ' ii" I'"' """ "' 1 '''' '''' ' Ii. pf,W"V itl'l-'l' 11." ''"' Hi' "I'l'l'i.' " r.i..,ri:i ii'ai'l.ilii' I"" A Hi'. v':'' ' " W1. imiir!: ili'll.M" Hiai .,i,a'-l' i".l- ai" i'l'Mii-' Ml '.I' 1'"' .ii,'.. liiil a ft mil 'ia M'l alt' ;, i ton i.r i,i.?m'i" ir""' "' Mill!, I;. ill I'iil'.'.lll.- I'li' i r .iii' M' ii'ii" ..r. al'l'ii !!! I I a . Mir.-' tin ' ' 'ia' i"' .i,,. ,-. an il .It-- ' "!' :' (Mi. 1' II. IHI-.'ii I!" lail'-r "I"" ' ii :p. ilia v.ih laia ati.i a ' a i 'i ';."inl.l. !"' ! I'm' '"'' Mai. , ia' has li""H l"'! l' i' ! IM'I'I Ii,'",;:..- ill Hi" I'" ml "M I" s !... I'" sr.. I ' I" '' il I" ilil'ill's in' a'-uis ail'l aai'iil:!:" i'"t v h"l" iiiHi. ri'r'""''! J'i'i'.ls an-! i; iitials ha i " r"'-' n ""MSI i ii','.'.i IX.lll.lt- l.li-lll'tj C.-IC.I'li-lli-'l Ti"' ;ii. .-i. '"ii " 's" i'"' " ii ' ili.iiilim ial'iils Miiii'i- anil i-,. I'"!-. . : S. iir-i siuiil' I a;'" a'.!'":"!', i. !:"-.. n '" '" ! . t . i : 1 ' i :t i is - ir.io V!. "iii. i '."il: V"i. sia'.-lliilli"!' nails I.i 'in', I """' j i. I.nt ii iiy a.-iii-' i"" i.i' '"i'l "".Ii j nf .ii-l'S'ins Clin : III a'-fi" mill S" II, al ili-y s'r .! '"" 1" :".".- i.iliy sjulI. ,1 'in: a- a" ' .Ii' ;i ' i' f-i's anil I ia.' fdiilili'l" i i i '' a. ii - vVh.n ln.nl i i i ! " " "i"'. pl-'iu. I.i ihian mail" fur ail .:i-iit 'iiii'i."r ; aia.li" lli.-ir -.-.ay i" ' n nli'a i'' , ... l....i..ir .(.'. ','., !T. a S S .".!"i! pn-sil'l" Willi ill.. ;)'! "1 111" S- C'-alajii anil fi'-lil ni.hr". Ill' nl.l.r! will li" I 'I i ! i l ' j., ", .',,' r(ir, and !a:n:lv ia Iivi'im-v H.ri- slni'-i""! 1'V Ai-m. Ni'-;Vj!i-ssllir!ii anil V-ilMas'TaiM" i ,"-a. ,. .' ,i, ..... ,) w....; .... Citi.s i.i.'nas wliil.-: ,,,,', , i,.,i,; i.,. lis,. !ls I. in? . ; ' ' '' "" ' !) Iirraw III" Alii".'! MilM.ly HBf l"..l "" ' "I'"!'. r;i,,iii!i! a'-ls or vii.l. i:"" i.ar!i"i'i!.'..y j Kiiaii. r- ;" "" al Ii,.. Ii"i ' .Mi lo Alli'-I l)'"a,."lli.-l an.! (,,',--i l'i 'I .MM M"'"l Ma"l; "a f . f aiilhS w!.(. a as' SI II:- Alli.-s. l' l'i ala"l. ami all- War..,, I A vast !iiu.ini-!ii"il "I l'i'" '"." Uj ,':"'' ."''I '''. 'I- "'". '' ' !'"' " i,.-ii:!i iirr-.tlKwl l"l- f"-"'-ai'a!,i!a in'.l"!,!. K.I rt l-"li"H "f ). A fi" ! Clinili" alal ( ills i.r .J.,!ll'l A'".-! iaa ; l-alif. College INVlters Scrap Tonight On Stale (lard Vurdu Pi'Pnir, Ciu'iIt, State, K-Towii, Sen u'1 Hon's rue Kv. Vw 'Line's IMH.WAh'.MS, I-.'. Two I. L'iiitt' r.-i ,., ;!"! s if- t;, W'VP Sifhi'fi i ? N d ic '.'',';; ;(.;i"st C'lIlMViML' ! i ! !' i'i'tt I v' t j ! I; u 1 -fl Jiii-i' -f-r i'i" -I'! ' 'ninj J'.tii.t; a! 'n . "... (M , ! ri ; -s "iUeL:e. Yi,e -v. .i) v. ;i - i- 'i: n ' Hi.- liMt. Not i-p l.l;itr.p. pa'-i 'I l.v .I..! :r.;v J- Mil! 'iijr-(. ',f: yl;( v.-;!;; ;,!,, J.p ' ; up 71 points a f M-i ;."r.ni -c' .--! - ' Irish Cm;;! !, ("'.!;! t in-. in: iL: t '. ;u .-il y to i ! si,;; ,- .-rK ,t: ! ; i :rr j pnvi'iuiin' rlu- !(-'n i.M,.L ! oven molt1 on-- s)!--.I. i 1 lm ml Norti.a' -if P,.t-i.!- v.. i : I from Ka,-n-ni J ! j i ri-! ; ' i- in ': :inoi!i-r roller.' !,'i!-'!',vn.,'l j::-n , For nnit:'. i'ni:i,p - ;i-v 'rfiij'! V.-;iS f'.VJ.ff'l.-d in :i ;:t . f 1 i T'-st j wlit n tl. !! : ,v vi..: w ho (!- iViUf'l EiifKriLH. WMI M-i' li: i.'. i' iy- : c;iiji(Mi- imt-iiJiti s;a'i will r Wy' ;;t K :)H HU Ci-it:- !:!: I'l. it. p A'- N('::l A;" '.Mtidii im , t -'tmj:i. with Hi prohhiiiiv i i.-.id-, 1111(1 J.i'K Moris r ;m'.'J M :io-. ! I".'!i "f U '"",! !)! ia a. u,' , imiiu i iiidii school I! WM-TTSAU, Si nlil s Il-'ir"!-! l'i. S'yi.ii.ar Mil i:i''!'.n Ji. p"'.' "l!ia.'!' 2 I. KiiH-rs"n ia (iary ?T. !-"'a,..n. n; Can 111. IliavMrasil'- ri". l -av vt.!'-' il"' . j. Il'ilaii Hrti,.!! "I liar ,11. 1 .""liO"! I". - I ' , I Ji "1! 2". U'H'k 1 liii- 2'.i. )' ii.,, :' i Siianri'la- ..f :,.i;ti;....,(U 31. Si, al :ji"i" H!.-.v-..vick 5a n..!,.i;. "',', i..y r.f T hi- il ia-..- a 1 , Vri... iaalnii of l:i'll;a aa .lis V,.-1 iliL'H.M I. j) ,viii',;ir:. BOWLING RESULTS WKK'uiiT iiMi.n: ?TKVKNsr.x -v-. ii...-. m:;. jr,v.i 1 -1 Ml I'm F'.af .ii.:.-, : iiil.a.-ti:-. i il"i'. I;:'. 1 4 .1 V. VAT HI i, - 7a Ml'. Ml Ml: II. M T ii" - - ; a i I'M - fa'.; ."Vli. i IS ?C', ' fyi '- -TA !-.T-vy. .'ij-.a.'.; Tail Fij-. ":ii4-i. rs Cartels '.-m rato" " I?rJ.Jf ar.N flrlfnfsl N;,!:'i": i 14;.?t'jrf s .1 r: ! i ; ' . I ii lii,. M.t ."iiviihmI mill .'a"iiri'il in- iiiiiiot'ii'iit rail iitiil hii-'ii .vii.v l.mn -il S'i'isziiiip r. ill'1 .-'.aiii'' lini' ,:ii'-r li'i '-' S l"u til im: s"ii:i' 1" mil'- , ri:i,.,M I' Umlai" 'I ai .l ii.'i-ii.si-i-'i in'!'-' i. !r'-"l "I i;i;.il.. s-'i.'Ml ilit' If'-.vns in" Ian' ali'i !!iiii'"- In i'll "I Hi" wonil ann ill' a ;..,i; ,iilic t wltl.'h ilii'-al' "' 'I "1 "lU' l":- ii.ii i"iis in 111'- Main- ami KM.Iik .!! .HUB. In i-'f i'liiKl"',.! i i. th .ii'.i' l 1 1 1 : 1 1 j ; :mi,v:-.I Kik; an.l 111'' C' r- .,-.-.! l'"":'-; Hll'lll-ll 'I'" 1 I'1' I, .1 n in!" ii...-',.;. I I'.ii.il"' ' "- :!. 11 n" i" 1 1 tv. mi . Sink Ki'vhll .??n Cum nr U) L.'tC Scia - (' .nai ''"''I 1 ' I ' !.: a (iianaf K) I l" 'l i'l;!'1 II'"' No .. -' ia::"f !"-: ''"!. i-i : -hiin liaii'". l!a-i:ny p.r'ainn.'l :r. c n!i'ir bill ,,l.. K... l'i" ..iifl'll: .I "' I'"!"'": I" If" i.inasli. il Iiy n i- ll Alii"Vi' ''n Mr- !i.'i I'"' aaii 'I' a"' i"li hi M"si- ii- raiaias al.n' las s.,w. tiif - -In. ii'aii-. Mil" liip. r.la-li-il Xr.i. lit" s'lili- in ill" "I H '" 1 i-s.-'I. a rerr.i liaiir.!'"''! ; vis '-'til io lii" Mil- r T li-a'i in I'a'iinil'nn Ti- ' fi'i-t s "f f.'-n. T'lieyiil-' Ya-'aa.-iii-;' "il l."y'" ar" miiv. ln-li"' "i as !"-'. ai" I". a 'i '.a) "I' i r. 's Anii'll-, an ri'i'.ntlis vi,li- i-a'.'.' a?!'' ally lal.- 'ici'i i!i" "ii'-i'-y l"a'l. r l"s iiii ii, -li"!"',- I'.s" a! lii" l"'l'- "I" Or!!""' -pi,,, t.jii.i.iv r-oi'V-.v was rirs' -si'aiil-. 4 I."!"." la'.vi! M'lil'i;,- in ill" .s'il'11-van a'--", ni'rlliv. r si "!' f."l''. ail'l .-.as :i;i'lsl .'"tafliil l'.' Ani'-ri"aii riti'n:' a'-liriMili'-rs vi""'' '.'T" r-"'aaa-i:, (...inliai l,y Hi" .Ma ana- ! ia,' - I'lili In Tiny i ! . i - Ciiips Curs-sirs pi.tIi5 up; i.-aliT J.arl "f 'll" ? I : a r: i 11 L- 1 on Aimalay ;.ml "11 lliat 'ia , ,,i' ' I . n.-la-. ir;,:" parts ;.!"' i ST.,.''' ia r" 1-p'iri.'l Sll!li,.' T'i" r piajrii:;? J; ; ships v..-ai'al -I ' : "!' n, I'l.'anipun wii'la- iMiil:' '"'"j r of r:.arka"'s t: Navy I'-T lioai j Tin. ' Amp rir ap piail'-s r. sinii-ai M.-lr an." i s ii'ikivini; ili'A ati: ; ,,.,;!, an"''!": ':. "IMA -i'-si r-i'-r v.i.ii. ' sarAl ilaliii.-!!! ' -.V" ! !an : I" 'il s j ali i a !".!! "y.-r. i l.iinii) In.', i l.ii-s H.nyi I -ii'-v; M.-,". :",--'s ...r.' la I'M'-l i" .. .,.-. a I. u 'p.- I" '. I' - v as 1,1 i j ,.'".:-.' I Ma"A. ai.- wis" i.-v. al'.i M at An.- I ..!n.....'i .. a: hp. as i' as ll'l'i"!- a':.""' j . s ' Aim rl- ..ii "lip-, i-: : ! ""l;l" I'A "a li 1 " . ""!!"! lia-'-I .v r,.'.;:,.Vi;:,.';;;;.';,7 : :,! 'l . ap ii" . I'l'"" i 3terojfti?C-' -i;:' -ias Everyday ' Ler -rfuice Recipe C ,cs Rheumcfk BOWEL CLEANING POWrR Of ZiiB-hEI? MEDICINE on" ttiin r.'-.inly i.ii i.J.i-i' llin ' iia;. s j.ti.i -ai : :.::ir-':ir'i Tail I " Ti"V-: -.'..i:,'! 'wl:1 !'"-,,"" ',- I' i. ('..''.'! ti il -' ,o-.' 'ii". -.si-' an i. 11" -in- ii -!.i.'-' h. :,.,' -I.l"-. i'i-tt' i a'l " .. -!""!! lal1 I I'll: I Ml il'-MII" ! th-u til, .-"-if '-n lii-.i.ia-.'i.-s I ii"-- I" tn -1 : .. I'T ', - iiiii.ij -'-.lrl i:.io- ' ... id I I- I nn ilrn i in. "i ' a.ii.i , i !... !'. -i...iiiri. I'.;" - -., ' i- :..!'. ". .. i" - i" i ' " t.ti ..T "I'l- r. ' ..- I ' .. - - .n - I i '..... . '. ! . I -t'. I i' i"li.i"n- '! ai ., .; ii,,., , i i.o.i. ;-. r i '. , " -. ML. lal'l- ;. . i" v." i - 1 .ii. "a .-..I ail ".".. " ' : . -ii-. -r.i.r ..." li; i : m (li.i !' I' "' ' t M -',! . i : 1 Iodine Output ! Chilo IcJtci.-i the worlM in iodine otit- ' put tint export. Iodine is a by- . product of nitrnto. ..uiMo'n'fo n .,. V2) 5 WIW'W .rfff? . i.;' :i.rfWjM,lAiA.'1 ; '1' ,,'---'?llt' i aAgM " 1 P !M' 1 r 'TT'T: 1 aJ-. Jt! Your fooling of f I'iua miy t due to t -.nstlpof Ion Vi.-, a . . "a ai ' ii; ..' your . ,!,. .,.v. '!. , '. '.: - ll'in.dv ( It f j' I I '- I , a i Ml cliiaaiii a!s. an j I',, . , .L ' . .'.. I! fl.!'l'!l'iil'il'H of , r .. .' I la "a'' 'I "ri'.irnly , i. la i- .. ' -1 !'' '.' !"-a'!:'!'l ', , , r, i I, ...... i... '". in l'i":"' "f k-. r- . 2.-K i.,t !.,.'... 1 1" 'i is a'a aiv s.n. AU-VFCITACLE IfiXiTiVf ONE W025 SUGGESTION FOR AC!D !ND!f5ESTI0N- , fines vj L '-"S--1. V -3A V -"I Vf. M tY 1 :,s 1 : (iiiiiii.ni. 1 1 '. 1 ;r. 1 1; lljcwm.n. I'-N 1 .!".. I4 I- M..U v. M'l. H). 1 I'l ' hsin.lii-mi, ::.. 12' r.T.. !.:.. 7.. .!n::!!A.V fl'MM'KKV - ! M'T. n;T, !M J ' ; !'... Ml. I 1.T, 4.;;. i r ! -. s - .:-. I .; I . i 11 1" i;,,' iaaa . 1M. Ml. ' vi-- (: s : ' i 1 1 .' i m -i m- m t i:k :. -i. 1". w. 1 .i . .1,11 I'". U-'. Ml v.;i. r.i. i-. i'i 1 I :. Ml. ' Mv IT". 1 ' . - ;i. ': !:-;"-!: - T.n..i . -. 1 1 i;t . . il; j:.r- 4.,;. .;.i)J;. I ;' , i.1;. I 1 :! s. . J S I i M ! . 1 I I'M - ;-'1 I ..: i.'li'.'.- j s-." - ''''.j - , St'Pi'j f'iW I' s in Otpitiii 1 .-.v , POM '"). -- Kiin-r;! lir." : Si.:Milo! I.. ' Muru;r Si ( C: ,; a I,"!'! a ;.,' : M 1'i.i I a! !' i - ;i.i".' .a I'liiiauai.-iii'. Mr. :'i-rl. irai r '.'. as a;:,.-I- r,m-i ;s-i("i. r !.,- iii-lii !.-ars 'iiiri!"' 1 1 M.-'-ial: :"ii,ia:.. -i"ti' '' Oas isi. i'- M'N'it-. !m!..-" i:--h ." n .1 us .- - " ; ; . ii ' f-nai.'ii-si'.ii. y.;r. r ar- a i!a-":l'I'-r. Vr : ..:, r s'- s Vrvtu rrk.-i . "I U Aii!'. s. r . ai-il 1" '''" " n(ls. !ndi:-PNloTrr.ia At I:!ii-!in t'nivtrf-ity I.M '.i;r:''':, ia". - MM. "..:' : "':' f !;i a.- -"' ".TiaP Ma .:i.,ii.'it, !! ! i . 'a ia. . :. '. '! ' ' a. "a ' i '.-! 1 ..I '.il Mr i Ii" :. .1 I 'a'l I '.a- lili."'"" S.-".;. r vi :-.: . r-.-i-ni'-i" ."' ''Hl'IICil yi.-NrMY i '-ft.-a ;'i aii f Tl I?, ALL ' i -,c,!,f '1 T ! ! ; ; ; I i '! I'"'"''"1 ' vli-i 'la 'i . . , j i 1 . ' . ::..,'.. -si ih:ti ,mI oup:- ' n v.nrk nid'-f" i: ileMt ' - v'jt t'oMi ;P'(iM:OttL,' S I! ) ' i ''' oi I . III lisMll ;it !'.'! ' if. j;:oIon A i-;.-U I !':ii'r -oji ii.is ;iir";wly -ir-i-''....i .it J ,i !.! -s I'soiiritjiiji n-n-o;ii si IS-1-i-i.i.-..i.I':-. Il.'iv i.i- imviy I. lii I-. ... a-a'i II..- arrH.H "I Hi" A'.li. .1 ''"' "I' Ii' I." I"V ill Hi' iel': Prairie i .,.,1 i in M I! I- "il I" r ,.m . V ;.' ;,fr. j. j i. . ,,vi v. , m ,. I , I !- il.i" a I- I '. . . il -a.'i.a 'I ia ' Mr :'i.i '.ir- I.-. : r. -1 , I ,' Kj,. .,,( ... J , ..).; ' (; j, , . ;. i! 1 1 -.. ii h limi-' ..I.. 'i'- " .!.. r in if"' I' A V. ji A.' rr- - S?su ill Fkjf V i i r . i r.-' 17 1 t-r. - - t 't v:w ,r-i-J al.'ll- '.1i-- i'M-s'l) K'-u.-r anil faiiiiivji. allt'l t,r. Aiai'ii-y i "a. i sn.i nuMiy. I:.-.'-. r '.i i ii-';. N ami v.if fail, il "i 1 ..a-! il" li' -siin.'iy s,.a...-y ni'l TI" - I" a-.- M ,'-'- a-"! M:s. I"l"i-: .I'""- v.i" ;!'-':'- A I liri-Miias : "A - i i,ai;ai .' a-' i n i"y--ii. I!,.".1-) ('"".... "f llal'U "ai;"l Hi !.. )'.,'" f.f ' a- all ills. illlll t il. f .."A, s.,,;!i,iv. ' M ' '"La 1 Waii !..::! ;!. ! ft li"! . a. Vi'-tMiia. Ti".', as ami Airs. Lull'-', jor. .if V.."-:".r' iv.-r- 'iii'ii'-i- a, ':' I, , .ir:.-' : s ;...i'-ir -. M r. a:i(! ;,:. !".',. r' i. '"I's "is .,: : c li ' - S.i..r. I ir-'ia i.- " ;.'(..!.:. 1 il"' ' .,".. I !! . ," V, ,. f' Smnmil drove a-.'i 1' I-'". ',': l""rl a", fliri "aa. ill. jiaii A! , s. lii'-ia J"!i!:"l i ii i a W'!'- a l'i i M" a', a: ii rs "i Al! :i(i M IV,!,.. Par- ( Coa'i'i'i a a r.1 ? 1 ) (. I ii- r 7 EAIR .ii . 1 .. - ... n K ". . U at ; ...,ni' . 'I.. "II, lit'l. ... a , . I . i CeM .B.'?sifcWJSkisars i .- . - I ' ' " - Next best to a new car is insurance that your old enr v,ii! ti-.r'.nmp to T4?vc sarisfactory economical service. Yon can get this insurer:. t- a; vcur D-X Sis:ion vlierc your D-X Dealer is Ci-Jinf e i to .c,uii vc-ur t.-.i wia tr ciuuliry proJjcti. atu w:tn r?-ci:i!i:c.!' i rov K-clp-t:- ot i.t-c..- :-.-v v. .Titer ,-m-temxc scniiie-. icr :hc i' . : J::Hk or- riAf ;i..:i i m . . l i - v-'i.i. r, :- ' liajC:TA-(i M.r i.t-? "L'Ji'.'..- '. '. ' . '." D-X "V.O. ,nr-coNHMi,NT rr.TT-fun.'v con-";' - 7- -"i ('' tCf; l.T'l; 5:AS McJe Foi ' "; ,s; 'Ar,,. . ,.(' f.. ;. SfH Lis. : i ..-ii - - I'.lV. I'M1. I':. "in- 1T3 ft J4-'-'' j-i ; . -j .. f' "W J tf-.i-r bM.i LUAUt A ' Trt- R' f rH ' ' o Co r An;'' !'"avt'l Orances ?!'M - . , i 'A 'i ' r-r-g-:r;ncs r- mJ ii !;i; r.( I , i vy ... F il

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page