The Daily Clintonian from Clinton, Indiana on September 27, 1944 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial

The Daily Clintonian from Clinton, Indiana · Page 5

Publication:
Location:
Clinton, Indiana
Issue Date:
Wednesday, September 27, 1944
Page:
Page 5
Start Free Trial
Cancel

Pagf Fir-; THE DJILT CLIXTONIAW Gallant Battle May Mark Turn For xVHied Lines Post-Season Play-off Mav YOUNG AND SPEED! - By Jicfc bards Football Notes H(rttw bit iii six iDalaa.iitidiai ann n wirh(ir;iinir c Chi Eiirixn. Th-- rirtv in.rn' Albania, mwsrrt in Jilted with; fctww hy ntv R4 ai'my wandi iia fllm Balkan.,, sp-p- up tlW- ainii abU nh- XaaiH&i'tMmaitwJ po-rtLfl'ns nj.ll wo'tairhi-.Pf-inm EitfW'P' a-LofflSf fih. ; iti.i-ir.-rrxn":in "a.rwarii 1 Turkey. TT'l-it" B"-aPt fr'V! nit n( Atbaiai t ; Drily Eiv ;tb.m(n -fc.i dhi MHwarTj i a-rrttrt ith ?craiir. o iJ t-r.ra.nLti Uirn-oa ;nli Brilkia uarao-r &t Rlie 4nx nam'-. linit Bttniali th eloi ffl'f ewKiuy i nit t'tr' Bfuw wmjt W WW ft o Un'iwni.. in. ttw nnaay pnirtii;at'"4 tm n lkin-'lme . tearim wi'ttu J uMlfcililiirT rtT."- Iff itt; B a.1 DHUnaaali ,mifc. i R;tfili Itmit Mt .tiiMitw.'.ni tnn.rtt'iii (Q.J Sfomt. ,',''l' ,i 1.1.1 x IS)!- ilJ- Decide i r i fZmww:, Tiffin Ejmw f or 'Vt-fTT.. Wh4- vt! .Wil'!'tf ro ErveLilk imi Aim-" ... 13V.1.J Mf n-il US. Sir MWV r. Bwmniwf to Tft- n..trrauiin.. wlhai Hi list aiiiiiwi'ffljip- WW TOttfe. Jk. T.. THl- oti.s- E 'l. 1 m mi l!fl- 'ltlii:iW111 flillill,t nQ"!J1IW' r'ftfiliai h c-j I. v.; urn mli' tfUjHiiip'ramiitl (if-at!inyiill (on BaM Bonry, :aiid. filial1, ttliiiw (4!iiiHiim nvtfl' tta'li a ' f - tea - - s .-f V if 54. ntlulifl maw li'iaut- li'.ruluVir HiOtitW atf flllrt' Eton wilts aiii Tii w:tm- tliw Mint Slf nlw mudf iff rtrv It'1 ((imiiiWid Ito' liiintitif' niittlW wIWmu fiH' ':n-H':m ftimf till"' u:uw,. UHiw sniiilU tt'.vifti inni:S"i'i;, imitr ffcttfe flw tjtimitlMiMi iiiu t!tirw:;u; W!tlI!Hlfn'.- W I'll' (tW4) ItiMJ'UU1 JJijU- niiifi tfKntfiwuitlary miuiHrt a mi?' am- (titiv, ;i;iii,l miuiill jfHwi'llfl rtiiumtM! flrtJliim' IfcUin.t' Wltiiilk tllhf GlUlll IjUltV"i(i W(ll fllluff WliH.iirliJ' 11.-:1:jH1 ftWjUijUi vfm ttjkut DtMituiuiu! liv UtiiHji' .u iw- rtHiiUHf I'll"' Iti'IUtHW -Hl(U'- UUdl VlUl!lU- ttr tilktt' flitiiuim, Utinuf ilifduwttHi it;l.vj? ,!! f I !JH1 J ' l'-:!t!...i''i.l.?'. .-'it ;irihl!;i..'--' m-liU.i:n i:is- 1 H'Tli' iillHif ;l!:..lii' sraiH.-.li ra- )- V.-H-U- I .Hl'.lJ !. ri'.il iva-i".!'u! iMl-il 6y!l.. S iM--.i-j.-v.. irite iiif-.i m .Virli'VC f Tnrtiv.,-j ri.-m KO-11! . I''' l"MS''ip.l- Hi'-. Ii j! in'.u ii;u t . UtrJtTIOTK. in :rui.'-t. i'.o'iiv .j.i'.ii nili ll-lf-li!' :'' -mail"- t:ll!'ii iT. . I,i" i&jihw- IDi- Major LcagTic Scoreboard e-lkMW',. inn pi:riH- o-t! BJrtWifl.. ffJm.. IU-w-ii Dfi- ffi:nfftfffli" Hi'iftki nmn?i II nan cli1 I'iiBHt ttwiijMr ii'ii!(lifiTT!ak iinar rod' ftiw aiir-ftniw aciss.y wwitftji wiinfti wft:i-fti B-ji.ivn tiftsafi Cln ' ttcuuw-ItiTf! anii lk(i4i-ffi wiittfti floC ffiiio.- at-fi itaiii k:,. wir' rrwti'jixiWii anff ftxtllD'-jj I i spit.. fijiHiiiM' B.. IHV'jHfiofli ii (( niiiirlbir )t I ffriinMiiH-uiIii Hi.. 3w 4 P i'mdl j I ft.. ffi:m6((ik;BvTit 7.. !! CHiianw Bi nwiilliurUm vfiaiinit ii.. ff'!ti;iil!;iudl'-'tlliiiiai flUt B"ftai!i;iiiillpniiai ft ((a'o ""ftiiinaireii ait IBV'ii'trtrti.. (fiiwiiriiHiairti! am fttrmiult liym. r::n.. Bjh'H- am :w Viirli:.. ff";;ni:touiirtfrt art BJ,li u!l;inlt"-l''iii'iiaj.. n Miiui: PliaH-iti'-m art (("!;; iwairr'V.. Tonrtk art tN.. IUniii. Waarivyuiiinpuni ait DJflDt'jnm.. D"lt.i;!bt"tlli'i'!ia ait ffli MlaaC j' II nwiTTilii (Q itls An.r.wirp-Tana!ii'iaiti ffa-; maD turn a Ei.m imifi bcwlix.-liall ibl it ft j, fciiifcimy rati Ryltftnwnw.. ftusrlin DaUrt tf TuiraMtiiv ftsaiiwainiHr ai. EiTf iotf T'i:nfto!ti tih Alii i aifi-. rtsrftir ifrtfnMAT.Srtin. WOliai! U ITWIHEL till1 Hanidl B:nifflirt-Hn imowpw air imo-w m nu l!niTHffl mill itBUtfM4-v flw nns nxfirTtliL fiiiauJi&oliF Imwivt- Massed Allied Landing Strikes Albania G)ast r tfomstf Sai iw- tltnotan pour I )) a;n!ifi l'irr flffwitui 'Oirrftj Aifpwa- Biii nft fliiffM namr-4waD tMrwa ftppTTanimiii era spi nltn DiifcTinr.miini wd n Itr ?ird!rtim:i!ni.i:r!i Eaiiifani'.. A aipiffiMtlial1W' ai'TMiy 1J lia;H!ai cniinri- rail ( ntt) AffiiricuriK'""' wa pwn aj.hp firo aa aiiM.ii'i!i;HiwKiiin' iiww a'io)ni jmint'i&iMTHi'-iBl tby - ffiiiTliniiHitti wairsJiiiiflf w ftiiib Aliifiiwdi ainnswn! pwa ffliGntsaniwiim fcy flwnw Hitm'tot T!in !; Mdiiininiaimani wiirltiiiia DiiutO anw!' r nnnaa a noiniimni.. Irwu fcai- iinu Dnai-I1 ty samitiiniitu aau ffliw hHim' iwJlainifl wf! j; janwfi jnim BBu AUtlw amaiiaiDrt iraitfiti i NELSOH EDDY ROBERT ASMBRUSUR'S ORCHESTRA 9:30 P.M. fcr brf Satewrg h m ana. tune in on c! lb sfcttOM WFEM n3cnopoJE SSW Obesgo W H I $ lawwMm W C K T CdDanistf WEQA fvrannS rj Xi' (). In Ii I"n sTl ifaasi war ni.-'t-i!t' Ras fcfa ir v 1 u 'r a.-" d I sm txv itrisi-. .r-i'.ii.t. P:r4Kj fe s sit -JU - tj ' i'.r i " i f '''i1 jl SiTll.tM. !:J,...J.- 5:.tVJt'3"-l!7' rtS'rt lt.ilJ-'t i' llu''i' .- few Crjii! WW' r.')1 pur wr. ii i ' it! n it ST ar -i " , ' w - ' " tunc ft--'e It.-w R'ra pjs ira f BwsiiteaB! if t!wasan. ir ill iif1" T ' It iA ij uj J o 8 ii 1 ttik'it iiiicaw".'.;.''.'- uB wn.atrtrtrf atmv miiWJS Satomtil a!i-.-s w 1 i r T . 4 iiinui" i.u'.-riL. 1 4 it rf Bl i f ' e u .- ... ,. . ...... ... wxwwwie wwwiam- urn or .r v-w ,.- taw.ii K1r - Mj"if.ini.VT( n"-i-n.'-t:!' rf':'.dl. Did1 tfktt' ., . . , . " -lbi-niri-: i ., .. u i- .hj t.-s. w iiii m- ,. 4J.,vp , ..... hJ,....A ..... ... . ,.- ,, ww pmL ffi K Hpiw'rf tr u WtlC v . ' . r 1 ' " , w. k wi SERVICE COMPUY " " ' ' " ' 1 n.l ' r Tt 9li- nw BM CF IKDll, lC. '"'-'- eo aur ft ...-; ; - - (a.Mill lnta! aw tnwr. toraisrt Dl- 1 utlMl nnf".' tS V T,fe ftxamitiMt SHI. lU.wiw :Um tt W'mm. th Tt.:, tWjmdu,mMKJ-n , .nil,,', s. i ,H..,,..v , .I'-Urt! ita-n' i-tw . H'l'-i 1 .-i, n Jt j 1. JliK- JTtoM- H- . , ' i, v t-t,..-... ... .uji". n w-w A M f I 1 t . " v py-f ,1 m 11 1. . 1 v . 11 v i 1 y ' f i J v 1 1 I1 I 1 ' - , liNV'C U- J: '.tli., 1 a , m . tK v. , B-- , Ii i - , "-r.K A i ..7' t.JiteaglEJMr" V . a,m s,,,,,,, ,, ,.' ...... v?T ,rfi v 1 : S v. mi3frJJfi--Am, aw? JLflt&Lt fit; fl(te ;H'.llt(!iliil' ;1UU1 IttMti' )- T.yvMm ;ii)Ht'.iur (tiw Ua' mi' (MiLj'j-.. lfUv wmtfl aaiJiintwt rmw' SrMitmii'iifi wflini.' nrtf ju' tiiiirtt'lliitiia; Hili- Ikktuwiit.. iiWUIIHIiP.iVt' TlW limili'-f' HiinMlH (RV.Ml tilhinr fttMikiis ttrt' li'MUi ttjiw Ulu-.Mir vv- Hlhun rtHtwmi' i(H;: ?i'(ii ukua vijimmi liiv tiU' Sunlit iJiii'MaU'i-- rlliur ll:iu(t; llllw WU'lUi fl'i'-.v.nnli ;U iUi'!illHiUv lii.ti-VV',lttltlmU-11i!;!ll.. a-iVMU'J'. IliUlMiHytli fill-' fljin nit' iHUivmiihj: ftuil i'u- wiUMfijUi'-.. atrutl rtmiMUlMi' Unit-'- fl;j'iitn. ijui ,'-- iiiigp tttir lttnirr mi m;:uii WfWftti swmi iiinv.- THw Tf'urvit; Umiii inn Mv1.. rtiititfH-imw rtiiil Pllw yiiirfi' liv rttmi.-wiiiLtjfim-filiiv WUuir i- v t i i u- "i t !w(niitili rilnwMmm.. P,n' iHio-.viUi- wwit awwiitir rtwt Hit' it w,. H1- Httfl w.uk ,11 a;u' 'MiuUp";mi' 'V rtfti? Dicmt rtil itlirt- ikwu.viii. V:iMii mv ItrtH ltlUfc-' ltML. tMi'V U.W" I'lhlfl tt;i. illj)i Qtv ttitnu fliV AMiU itfl- jCiii'i'imiWl HHi'i'-W KAw ftiniuiMtiiiii.. "Vwr rt:'ii- iuuit.i4'i' tnW-y marit.' amuKv fliuiw liiic: rt'fi! )tp'rt flillC tt:lMHT rtMiihv SHIiK. Axi. -H-lUi 'If'.i.H rtifl) llM4Mi' (ti ftlitf ((li'itrtfii rtnni ftwiijii An Hi Si niiu ifi p ia i TIMtv Kino; rtiiiiM; 4tiMi:t. sun(i lUti ;n HWirti rt .ilUllLl'i(l li.v .MU JtrtflUt' imMrt-.- iiAV'l' ' i. BOWLING RESULTS wra (i iWLSi - - saw?., s Hill';; .tftieim.t-.v.. VM... !H . S'I'.ii a;. a ri r. . .. s OK'. Ort!- S : 13,: Btw. ? Md. r. ll.lit-: t'.ii'H!. PT.-,. ts, J - f'l'il JT.. --It'll- Twtwte. S -OSI': Vn-i... sm. 3 Siuui 5. 0.ST. 3'- c in;. ;i:'.. o' "'; JM )M Jll'l'. Tii'Jl' 3i::; 'J.ii: i.uT-. i''. j:Si: ; uimutinin, 3 d '1 . UtM' ; gj-'UHut:. 3 3 1' tifii n'i. im:; j' I'M. ' !. 3i'' i J tt H -- ::i'3 : !V''i:i in. - -e?f: 3- if!. 3M Bi.it :,,v ii s::j. '. .: 4im: . B'l'- 3'. i';,,il- !:'V;.V! Xi.i.ii'.'ii. " . . - 1! 4k.i:U C 2 .' i ' - - , CZ-T crg-sij.-1 -iocs c-tz zgZ'iE 8 pgr:? SEL-Hg g Jtw.1 I1 Ii Ti-E IUXiS SX?-rZ1 .'agv 5 i R-MaMttlt -' :,'' f- - ' ' " jv.. - - i - t-ttTC -r-, - ZAfWH'.S 'TttXrD A SJ.: WW ME'- W J ?7 ta;-a-r tAm'ISXMP il l ,4:,.::;;:; 1 " f (:;v I.M pfSHI feS?- liSST0 -i. i t l-i. t .4-:i u, ;.. .. . ...'' '... , T-i J TLT .. . I , . - i n.,u al I SfcUJ.c P'T' JT'1 - "" I 1 mum i 1 lu tint im ! !'l. '--.. -- .... '"-'I" i .JUt lEWF-t (N'- 8 'II J 3f I V X I I ' - l " 'I Tl" " J A i aaBJ II ' . . "'.,., ..,,.- ,- ,, .M,,.-, .-.-!- . . . . ,. 11 1 t jt.i ;!!. s:. :;t; i. t. . I ' " I I . 5-2-'' S;-- ' - -hi. fc -

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,600+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free