The Daily Clintonian from Clinton, Indiana on September 27, 1944 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Daily Clintonian from Clinton, Indiana · Page 4

Publication:
Location:
Clinton, Indiana
Issue Date:
Wednesday, September 27, 1944
Page:
Page 4
Cancel
Start Free Trial

Page 4 article text (OCR)

1 I iMi- Hffi DAILY iXEVTOMAN I "CUT CM a umt I At the Moti K ; t in n wiar ru.M ti ilw4((l (! 1KftlKtt' (Cluiiiimiilini: lUlie rt1niii4l ml"' HOLLYUIOO .dotiiKti. immuiiwie., it;i..(ii.v.. ;(idv.(iii' fctwrge ECur - - Editor o FuMtato A W$m& CWWifflU. llmnllsttMlli. sunS timing.' ... M tiooon lOlaae ftUHMT mi mii.ii ,ni(uMi iti I Sir mm- Hunt ww m ttnn1 (jiruL.rWi asMiirjifflhnu: Hf.-fliiwiiiniti asiy.,"' Mwa kuok u,nidii6ill Hur.iili BUwiink. Aimt ; twiiwi' w nm WulU m (Jflimtw Uiut fflUMinniid Hi'tmi ttlte'lllinn u?- "Hi ln lPWfT fos22 FSjomM !v1 IBIWlt all .Ullin.. io .u . - - ffanniiilly ilKiiilllsi' ll'lli'mwtWW'ff'in"' umaie lli. ..dll'd nili.f 'WiieHw wilimlhiitl inn tMif nB V tM( ii B-!;tmmr .tiiiiKMMtit nHie w -mnj totiitt and WiU nHmdr SftuB" mat. Bus lhu) siiiw (Utiine IW MiiUv-ihliiir ffturni iiiiiiniy. - - - l&w?' t6m w . It llie. :lBitt PiitaKlliii) (liUlhes milt lunuam Uliip?-MtntMif Kjn-. lO'toi'mr, af itte iium itowk. lUt' J,. Kliic Budiwkii wni waie ".'UMi a uiu"0 t ); y . ilitow liiuauh. m (aluw-l fcaittt ff.e.niiiU.sr.l (Gwlland iliiw ttalted fftatttiiBV fliiim Itiu liiaxii.i! iwAffliliie ri)wdiiiittiR.i . itlwiiH)r toiilt ltiii'',Til UiM(lk.'''Mt'Ulw'ailltitllmHft ttiunie aiud wild WIk I'm iGiianid iBulill oiiwjw iiinwlillh lliB. Won. (tiiiii MHs Hut " JMRWU"- fcO tt At OF WCAl'K. I AS'w sill ttJlwsr want fflhnmuJii jew ttllwit (CmHe JUMiflW Fu'wiiw. .! and ltoiiOt. Iw m,m tewnatdHmid iut ;, aiw Oiii.n ltd taiif (uoisMt;; ihmi- a,,(t ai . .ii. -f f ifunnn w.imui- iw m" tof " to9 f iiuodt itiiiult .dataod KiMm-Miiv ' "" tbrtfkie ft tieikiaft tUbe qstoipse ff Gr' itumic ,r (Mile aw. HI iit ItKv.nd .nit tlllie H'mliii'id SSKiiiid Wiillii.ni!' AiartUmi'.. l:i(l'.V;Hl.:(l AilllllUll Kill HiiAimU.ill II').! luai.nii.i. .td !iiiid.(.niii.iiidiii. amid (mi' ll,llll;(lii.lldllHt .(1(1 1(1.1(1 Itilll'dl IIUKiilll Itijlldl ;(QlllllUh(1tlid(l ll'MI' Itlill' tUlinitllltt B.aiHtm - "llllif 1IA111U' .til WI'.! iMiiiiil." wlliii'rti ndidim mil ml"' H".i'U- :IW1C (IHdUUIllK' ItilH'itJ'll'l'.. ll.,:H(l..( H-.i ; KIIKtl WlLiiltil lili- .(Ikuli, Hiuiiid lMiii,a''ll. .Il.iii.iii ((''.mi' itiiiioc. iKiidliiuiUl (Cawtdiini.. Il'idnu Ik'diiMA.d au(l Allnn (fXniiiiMi. ttlliiin -iiiumaiih' idnaamii ft'iUte ml"' mtwy it vndiiiu rtai(iit vviidi rfnm.nr ai rfiitititiiii' itiutt audll .((itiiiiiiuM w.tiilid wIIkui ttllv llMHiiuiM' IMltlVwid ant V'.Ht ll".iiinii.. iommi.iv uiiaiiW1' w s it id ff.!ti li(l(lll'.. Uliiul itioilimw a..ud Kliiii'tl' miiimillMnilliiuO iiiU'iun aw Ulill' IKIIHl IlilHUllUlllli- w V,dii,vvH(u mill Uliim nddn Uliwit Aildinwiii limy lit. Iin it.iww iHiKMlv auud. lliif llwiill .wmr iliHi-iin iIim. ii.iimiiid iiii iHi'iiamiiinitiii'''. "Illldiiiii- JfuUlnwli ll'Hi,-.v (i-lniiiitl"' wiiniuli aiiiiilKwiti ai itiiif WV.niliittAi UlliC' aiiiiue itmiflt.. iMimiu iUmhu. nlli1? S'KMiMtr anii.mw iHi;tK!li4iHM(l ld,v iiiivc WMw HiiutKv umlil aw itiiic ltd,!' iiiiv,duiUc ijitiiiiniiiiir rtii t'Vtt its ilitiiic HuiMii wiiimll w.iin!lwanl.. Hum Aiiix llnw itinmiKinf .iin umt rtiiiiiomm iWimm. Hliiv awn1 lOiil1 inHHUl! .Ml" itiiviiltp ltd Ifilllti ai V1l1ic itiiir .fin:. iHii!itHiv.. DtLinv' Hiutunf' iiutdiiiufltm' ant (ClinnwiroHM' ft'iiwk. Hiidwlluiv aiiid WidAiiRndvvv A tAM)p amid rtWHliiiitK. new mw ildilrnniu.. K'.uliiiHiildii ' 'TtwcHMimi .-Suliniimiliu'.."' it,ai.uniim! wv 3m. 4ihhi .S.imai.iw amid ftlnmiiid SiniiHli Siiiiirili .niwiw. am itil (CuluniUtv Hlii' antiiic itiiitiittt.. "Ullw (I '.iiiiulii.d it'.iittflle" wiiiH. iKm iLivmu. Ziitmi iHiiilfi. .KuniBS HiHaiiii amid tfiiiimi' iHummiil rt(inn ttunilttlii ant itilip (Cidumliiu itiliiiittiiii' aw. unit anoaud ittantiuw. Asisivy mmy imsMy w toeing w.i,. dte .t took lid '"'vp ff"1" ilrund wvuiLinp Hiir Kimthw to " Ittulidltt tt'-WD WOlii. I IIJliiui a:. sviwewfctr.- aaaip-y way (oat itliiuaiUy .)wnrwfeir ft J&jui ftJUfties may Ibe (defeated m Whe jTikM. cowt Sto .segmaots wfl adwaly (etaawwiit- ssteattely dyQ!e Sot (Genwi&s aaies. ' sttwwig (pWiiwtl sf Jibe ttwiitwy CKxnipiefl ranfl aqpPiig iVjP wtataw flocafl jjeaistaoos (that as inoQUiWt)r4l. to ttte process., ttitie MUes wtwM swastt- :r,urr SiiXwt : , . nei t .' wthlii- a.nd j'Hli' J1"' . Pjf1 S fltunrtildd awnmd to .! .ui. ibwhr . jiwt aaiwd (6nnii vH i'!K- m iiia iiuts fflte ouMinnnmr ff,,ul- ' . , if (Oiiw tf telw wmptwtunt Kllro asllmf ffamwiit f Pittgw Ami (CHwnwiliiww w widdtt aidmitt Sitaaff wiiUu-'tonii llxwatiliiif ttliw ita'W l tMiinss ! . HiiMiiuiireimiUHiMihins. - - Jian-irtt. (Gnnnw UnSt iir Knw dnr iti. :ln' Ibwi. wihd nrand tt v wiit feed iiirnr.ie lluir ilimrtnMid. JJt.. W.lHinir. SSMlwm. liios he .damidwlt jwmt im (UiwiiMir. ui iWWHlgimw wr t atn itiw J"iitih Air jrwue kw nntoout dinalnnn dr tttwiiwi w rtamndirtiupe. Sfliw ith,w kUtLC T mm. Tlm tMw toaar itiwmw - - - .Cmmy B n Bd Howie and (he (flew ttdiCwlitnnim tie lui" SStflWhW tw ihftwtt sinmoiiai-smiDimw ftiw. OMnUge. Jib. OS. utMi-s iUon. - - - Aitituumy JUkk (QUUmU t iliuilh. Hint tthe aimitBiimn wMili will iiutmuduue aieaulutnuo to tW Sut itdflxt HRr And (KwStmw -''Dflulwmud flSmr KlnHii aaksmr Unite ithe KHMiHinMi Itw M Uktwt ttinw. Star (Onwntew Sue " JAumv tiii,v iin lNint! ) .mime iWw :ii:i.'.'tiir mmw Sr .Miiwf ini..iiirr1iir'S;ol)lH(." jjTOiuiiif unit (f itllw Aninip. Wow i H.eKpmiU.d to fl,ititi jawflimd ttme ffiatw Vm SSjiflK. ili-nw ml ndiiiivu'.. - - , Vxy iCnmnaUt wtit ,v.i, ,wi on nr,i-isi,!,int umit. iWimitiM- IKiia at linwm. , - 1st (9 Wmm-' r lUaiUy looopy iw Mfswaapy.. low row bw-doeas wottlttf faike some (tame. Tthe (igkstmg swauM toe f iBUMiOT wtwe,. flawt stf siaaty tyjps, iuwlKiiing itnaiiy icaausiltiies. WiiuhtMrt im tficM .w wander,, tftoenic (POttld toe iiscust- jesistanoe iio (Geraitiioy tfw unacy aaowtibs .er (the Jyasis Hose roheif ipwweir bo tfigtoti - Taking a Backward Glance wlm .(mtumifl Jiiidiiiiiiiu iiKv,i.t(iiivv nHis it(U. .mm' (iiiirtiii itiiit' ',(il niKl iviioli iMmir uiuronut. iKiflflll .HtCHt,. ife i(H(lt,Md llrtdllC itU- Biwie Cur itw w wi mte to ?U'lKeiw!' mttrotont. lUw i, tdvai to ae ihr. - HThe Stvet JBuliiiimme. wtiione Hit'ttl tta'iun Smi wuniiw rtiiw nn mi rciuicntiii vlUdiie islif Hni lliemi flinoe VY,utt v mismliurtttiiili KtiQP tfneaii ftiiuits iSoQiii iattdldi-tltdii i(v apniuKldig dNyiixittd iiiiitiwws umlli il'iu.ur ouius. at jiuu rtmvs lliimc ult.v x& (fcuij xst Wifll lPred Snuid. .fliibmai'Se lit iir IloJtrttMar (cunned ipmennHte jume. Slwiod aii- BiqS Wlll ltl4' ftdill SKMiOCfll HldUISf iw dld ait iwater. HVMW K.'-iMliw lit JttUVan .lidili;. "a'-ur lbunjshmp fftiipui fjnii,v" (Viijue .iu (ivwwwea to ttihe .ts. a.:. -.. , Asitjin'Srtiaji':iRwmi iicaurjutiun xS ia$$ mum's tonaK "J.U !i.u; nudmnac iis to Jgffie&U" ' Slilllc ,I(MI1 rtninlimt jin'rfllijsoraie. , ff.unmi'-'. sitill Hint rthuit .tw MM wttd Kile ai muit Ami,. imi iiflw.Utw.itt ;notilnsuv wwovtlt 4iatpnd miitiil ait'.ar itiie it-Pus! , , ttuvitutiiiins to iBtll U-towatt f jianty wcait: '"ffiod aue anvitod Sui , it. tl.V )xik A uoadiiiV. vwtiiitnr" :ini HKVIIilO')' ffihe pj!ioes ittf (OW'iiUa qoJs., wtoee .tttoey , toeoome viiaWe., wiiJB toe Ihigtoeir tfib&o toe feme (the war., woQr&ing (to wwwuaBtsjl (ti'ae authorities, wtoidh gnee rohait inew (fiSirs., efii-igerators i9 w-aahjng iia-chines wutl go iw,p ibowt tfivewty (to tttoMy' Me ipeo-ioent. While (there ne me ipno4uts Wlhiiih lUnliiiKHKitl, U"(V"li' Kim- if-'it,ttV( n; n iI'h.kj- I Jainiid oiaiiis KiUUIkWib tomufll i! mt tii.iiii anid .nil Miy w jwwu :. SSirt U1!..,wk;!. Itess itdiir. $ ilf ifitlli Ibar-!di. TOie llmiuuos (Qiarre tfwmi tthe 1llic rtirtiivif nif iKiic (tHililim tSint' WMliiiy Aip&n Hiim jtwi nimnwli il "IwiKUnnwr ILiitK Mii'dd ipiijiei. (difdiii 'ttvviat-,cm::V acid inniat liiuuti.v ad Miia: aid Ipiitnu. w c.nid6- li'lrt' iivtw .is rfn.owd ..villi irtir. iimwtir aind itirtiiiutdiie aiut aidtnwiililc Hincf ai snnims and iwil itiiatw:. nil, .did itdHiiidimd Kl.diii iliiid ltd AitbIiito (OhmUMini AinHltine ilin.Ump VMlwflte icon ite lhid rtow rtinniij' iWlille jvt(v(wrfi n Hire iSttmnd ll (CaiMipad flho( minds Art wuud. Hlhe rtrtiwuk (qnn iue Ikidflnd ;Hi(i' aifiuinat iliid v(!i(fli aid iPuliwd ituliit. i:iiii'ing tlhe rtiuut aind Ibaoic flf ilire ihf!l. lHi;imiUIIU!(l ,(t HIIOIWS :(I.HlI V:l(6 ;(Bt- amKlud it'.v UT.ii mi.iiiil"ii.ti mf ii.ii', iU'Kil ."in' jMwiUii.i,.v. il.Mw 1tr-' ic ililimu.. rt.;ii:(Kiii(iiulc.. iKdfll-wiUe.. itinuiil.. i1Uii.(iii .lunl .(iniMir iiiIikiw .dt rtiic iCiniii .UiHtiHim. jMmitt :!'.nt' ml' .tiiotic .j(i;,(,iut W.(i!;c rtiut .(((' iHwi. .irittl('(i. ,(i ii;(;tijl jiKiKidUiiUt tlitiriMK! vii. ilicmwlii m .' ttl' iliiimiictti iiiiiint.-liiiK. Wliidli lUidtw.i.d itilic idiiiiiliiiiii. h.inv.iil it.iiiiui ,i ,ci(ii(iiK iNiit.tl 1 il.v itilic rfHiuUKl ;MNNiUi.lVV illltmdi'lVt.. Illi '('11 ilKlKll. ,l.:ii,ihi TJHiC HtlStc (,l!lii,!,ll(. M;ct,ni(t i(lt'lUHl(l : 1I'(I(. ,t,l'i(IHII,(l. Ulc rtK'IHlllHlltl'ir t(l rll.'.N' -.V, ;(!.!; (it;,.(lil(M''. :Ullti'' :(il'-- vvicc ,(itti,i,,r: l.r,s. iJilniiiKMi. ,(it (l;'.l(.(,IUf;i,l(t. .HUH.' ,(l(IHHlHMI(itI' rtlt .Oil,' .IMl,silill.lVV ;t(ir tlKVJl .v,!tbl';; 'W.t. Aduiii.s. ,(d ir-nwil. (ni.,,rtiut uv' .(liiiMdiiiti- :iin(l t,':i:(i.nl i(,(ii.(:. )(i;ik-.i.lll ,diHl.i"i,H rf:,luluilili.(IU(liU. ;f'.iulllll.s (tin (ted States .w.d ittift 4u(hs. WitB rtiot shov siwtlh jiiroiieases (the (Coat itf imalnials, ftwgtoer (taxes vvage maies vwiitl jma'he adivanQes jiutwtoUie itv Amine .cimihc iliiiu iu .nit iiiiHix dliw.n itmid iillle rt(ll illllSin llilllWIlf line .iilic ini,imti,it'H .(it ilii. iiinttiKv ltd rfiod-tdimiliiii:, .(,v.(itv ilii.tiic liiit.. Wii(itiiv-.r iir rtWiroi.Kv itil' ihinil .tit' iimwK. B'lic rtiHUidilt. ,i(l V((iiiiUliiui .(i(inn-! (f Vii(l ilHSVt vt J,l'"H,(l((i W,illl( AW rflHIW(HHiK' M lU'lW Site I We .ilididiiuii. innnililitiw n(l(-rtiile itr ;utt8itn .(.'.((in itlc ifit.iil. (liHli(I(H. 11'IH' .tldHlllI'1 ll(l' iQhc ft. UltviiHt,(l. in,IIHl'l!ltl (fluHHl.iV nlii(M't(iKii(i. tt((IUv: wondikv. ;(m. :en.. .t Kin- iMn.v thentxr iin -:i((iii. I V.;(i(l(,(l(.v. (Wni. fl. .! itlc ,!l.- t:(i .Ikkimc .ill iK(nr.vm;(tl''. Ih'nilliKv. .Wit. :K. ,1 .(ll(i(t(ili. .Simi.(li.v. idiot. If.. ;iH idle .-wiliwil lionsc .in ;Sl. iH.iiiuki''. I .ftll lUlie IH.'illKillKH iHl llK'KiM Id 7:110 rttMltMSk ill. rtlio .(((.(limit;. I (Viii,im,,iii I., 'Hi, in I lliutis. 1P,he ioqhI jtf nUle, ttf itiourae,, iis fit .. (Ok;li .ftflllj- (Cll(ii ITd l&wid fflllir imi!.v si.dSil rttteOd (Rtrf suvou;, ilirat irinsv mt at' tHw iu iiiij, 'i(ii luiild '.(:. TDhed Kuwar ili (Mltsine (Ctuiuues atiit. Iii ainj.ies iin tthnt Uiv ui'iud liims. isitw aiuiilsinc ir fiuuKlite iHliSiw urtdssins ttd ii'Vflla' itlie Kdiiid .cud awinr .id iinwsiii'.vi.'fc .(Kid lOii toy ithe quantity imafautuiiei. if amass ff!U!hv iPflr flent 4f iti iproduotieni iis ii;esiuel Uarge -swie wjlli milld '.wKvar .111 an ina jjitilidii iliiid mwat ,f iut insular ttt tins i Ifceitle aind Ihrinj iiuat ttd Itoult; tbil o tC- Jtwiw Ahki. diuiKKiiiiiu. iidvc iUi iii(;(i(l rtir .mil. ll'ilKi'ir llllic lil'.IKUHK. TMMOWXMtlWM.!' llilHKdlll,, (ll(rtid(l.iw VV.(lllrtMh' ;lJlld- iHiminv MMtutuitsattw,'" iniv Anmwj iiK. tttltit. ltd (V iiii itti limit iiwaiie: 'SdllUilltr KldHld .l(ld' ,(lllllllilt' i(.v iiHimwiiite itilif li(ir itiilt.v ,f: llllWlHtC ltd llllilllrt' H(!Kt IIHl'liiCIIl jhus iuut ilte Jltc and iliy- ttherne iis jposaihiliity (that :onve rtrf (the (Creases wAU toe ,y,ici4i ibwt iitf ipiioduotiw iis icr aimuw.. ,w .maU ,sa;le (they wwe iuuwcla.Mle.. ftlr. (111(1 NM.I.f. iMl'Mllfc llidiidK- .Ill ;li(H!k(" ltd rtii;doi;. ltd mii .11 ltu' iWnid ilii.il.. ;uuvinii,iiii (Vol xVH.ill(l"(l .(,.HI iHlidikiiiiin Jd.iditt.. aniiKiiKl'id i,()i.' iiilmii lOln- inidiiiomimu ,iif iiili' .tillC ;ttllllU(U .I'dWIliUll ,1t' .(.(lltMUIHI ,llf pitiiikv sin tutiitt (ti untidy. Mil Uentf ;to ilif ftuU(x:Htt; iClte (ptttiti nrf j l'lic itunii .(liHi.i'idi Auiiii'icmi il,.(i-Kidll ,(jo(U.i,lll,i(ii V.lli!ti ii iCIm' ll.uil (liHtrint ti,i,it,ing rttl .iitic vvt.ii.r. !ii(,i(l ill itHiiitim j.vnir(li.v ovdiiiiit; :(. tlic it'iviii vv.w t iHnuttl. Hud,. $iv6- aordii.v. iKitdd l'";i.(tBi(ir .mid .ilmiuoK iKKldH. o THIRD HAVEN o .pypSrtS ,nty. -(Only iWif mtlw .flay to iator, ''iii and tlior .plittwir at fthr lotlief vs A UeflDlnfr 'nd i,,iili- wdiiLmt f liUnim wae i.vmg-"' i uiiiiu.tt a "H hwit itliiilK iwy ItHllxit. iHMi ilittfci (CiKiiil.. WW jBetb .li'iew llmtwlK inn- -ttut .r.iiitiUU-iBt M, inmUior: ,iutw. ,i. , . '' dous mat atddor-suintl mis. Sire lis 'WV.iil. II, flu. tKmK lint iiir V trKK iHiMdy ilnnii'smiifi. and J mn an nrt- tVVrSliws. .! uat Sf .v-.iiiit. iiii.jiui. ai,.. iiiu.- i",-i, i- wt. j ihnuw- -ffulliut mm- imit itlimk .onii.it II told !liw J tliitw HmmkiCMI rtinioii il,.v iuv tivni;-all-ii .kiui.U- j uf mf, )U(,il ll)Ut mM! miuaK: jjj. iydimg murae vwitio: igtrtnc to ltitiw laiinltWi.. . r .... .... i .... . .rf ilM.,v.,ni- -,l,,lorrt, JBoth ITai'kinglQn, wtiHHfcnow.p Indiana j jauthpr, (now 7 jears (expresses ffaitbi iin jHian's imewtail (contact w.itli (God nd toe: lUftves (that ,uh (Ootaat wil (peiimist iU imon fto struggle '''iup iito (the ilight".. IThe writer .discussed (the iidea (that (eer ! .imp iittf rttnitiMuni iihmiuhu- wmim CROSSWORD By Bigau Shffir . ... . ... i.i. !,(((. U H.UK IIIIUUII'TI U W 1WH' IW l,lv. i-,, - ;"itO lU'lliutHl rtU tUUUNV Uln tkipuUUcimi itifikfit. ill M -i;o I -mm1i ifftitie :j jft prutitv ibanUtttl ont(Hl iliu- itaio flninds anight dune iio ,on (the Mw-xesrssil ituid ;ll-)knowing imind (Oif Go4, saying (that .j.t. . t .1 j-i ..u i;viio'i(ie Imw ot iKftCh !tlw- dull mmge ,f ij,v r- A.VMS TWtwvN. tK'(,ti;itiie ..uiniiir .iiiat.i,'aiicti!';eiK'r,'.iiiitlni.!iit:ti(.iliuoH- iUuiit;' -fcttn1 "tiriwr. ,t(, ilrt- l,' 'WOMlt iClv' jVlWn itill' It TlUM'tir- .Siic .uip(imj-' at .the iimi and J tddk to lliur at ititat uslit."' lUuum tiue iiiiifiwi.'d ihiir aitisfir. 'H vvuiiit tlmiK' .it. II told Vdd li d itinli ( "ji. n 'iiiirtft-." And B told iiwj a flidnlt 'ant ... 1. .-., , ii idiinii. rny deisi tiaut i ' :. ..i.i incly du. rtit'Lid. ''II .we -. .. ! in r.d'tif to. it m toe. l.iui il'm ttirud $6- Itltll,' itlllUl' ft Ulill' (1 (RUS-SHlll. -tUWT-M. "' ilu, IW.., . '4'l.,- pin-"1 iiltv If. nlmtl.;,1,;!'! I ' nf auwi,. .cil I.k llllUtHW. l. .vvui'd ipluw. it t muif j(iluy ad r-. jiwi;. ttri,.ii it -mn-st ;be .duire at ileus: hi ti (attln ciiul'' ftie aniii,.(l. "IBltt ,(f '.V'lH. .ivi.ll. tuvdy 'liKc .tiiHt. itiwii ai. ...IK. ii, ". i-' see -.vuii any rlndre. ' .) !hi;vii dead "'li '"it J fM'idPOAull. .iliJ- ,1'ns. , c-HHiitt; uli .Unit jilulm. -.IWuii' rtKiillti dniy ,l'il ydii ,niaiiu tjimt-'' '' . ::! 'i; i A slight Uu.Htiiiij: aijiiin xaiire.ui' luui: w: m ' ' 'Ul It.WllH itictjll. T7 tlldllgllt JUU U-'dlt' j "iY,dliit;r: :f :..'': i i lletn'iny -Jullnil." II (RlWHuU Iti! ,1 iti,!;ii: -eyef -flushed. ld -yon ai- ttitit '1ih('it,iiiif. nv :i 'ftw ssiiduit iuv Aid Jieopit, Jdia I iiy . ILuuni 1lrt-(i m ...... . . i- ... : linger .(. to rteupti. -aiiififlnly ft ihi-,. ddaiun .iie iumU'.v. v1imp Mi ith' ,iiH,Hntli iiu-ninK. lu1 jV'iiHli tduit. ; fflhmti DukT it ,nitW ,timHkMi llmd !Iihhh (U(t,it-tii:(t -tUiii :ly irminw lrUniln tf T'ltiMThiU. .on :ii :Ptiiy :iti itit-Ht.- flf Litti-lH"Ul -Ol KUillltl) !tiUUS :HHtl pUt.ViM ttrc ()tiplttfl. ifjllf (ItrOWKU! ct-ruiiuly y-w tinv ttitfi iuut tiif only .oiif i1 Clu' i;aim-. !Hni tli-L ni:ifta'l -nt"ii 'Uttkod U jtiH' 'hout ai (tit- idtiti -pi' itiu t'utili .nlHUuiu; tht-y j,oi :tl- 'mwi 'M ji.. .'UiUlr:. -ho rftiv iin ;ti d;tilmUc 1'ittnu . at irttrL-t' ftlnuu-. :iutay. fcEAfttfiNU twi in ttlte iliouae. and jpattinj: m'.d :ln w, Stussel! .drove. alJli,ii.t:li .tire Eeynalus' Hiduse Acaf only ii simrt (iiatanoeavuy.oti Jrtut- ,VT .juat to Wither;:?" .irlolt are wuf Himi.x a. "Kd. .iniv vidl,en II xnet to 'heiw allium- itmnsolf. it" .hurt ! sonmtliing .iiitKtv.'itins " ft Itouk I '"I'liatf iriKiit." lte ,w!niiisfl. IttuasaO arm flirnil.v. "J ni .ure !-Tou encaune wr. to WIhi .if .'.ruftt. !he at ut f rtlie ar. ii fir! enmertiridiimc over 'the dut;ii ;., vamr intaelLaura. o Ml .tins cIsi-Htliic Anne .Wilson"? 'l'liat ito Ibe ipossible tfw (the ireoeiv.ing anind (to. nunc in" (OiitUe vaves f '"ainwersal dmth". The gist ,of (the (Conversation seems (to ibe (that the Jiooaier .author ibeUeves iin swhait .old-if aahioned .people -refer Ao.as prsy-,er. iPii-essed .up in ciutifc jargou ithe idea is essentially :the same and thei e is .nothing vrong .with it. One of ;the jnost intelligent .observa' itiuns ,on (the problems .connected vviUi the war ,comes from (Gault :MacGowan, war (Correspondent, 'recently .captured toy the (Germans tout who .rejoined the Americans., .after imaking his escape. Mr. Mac .Gowan says that the (problem iQf what to ,do about (German militarism iis toeing settled daily toy the advance ;of .our troops, for the first time, !he -adds, "a ire-sounding thrashing" is toeing administered to the Jv'azi armies and there is :no doubt in the jnind of any (German officer as to the fact ;of this defeat. di:n:l: sidewalk and jjrueted lliim .el- j .in :rt!i ,vou. I mussed :tl(e jinrty ,.h m Iknotv ot Swr? e itumvei;, icawhing iliotii line ilianus. fior .dear iiiinioe to(iy." itoi? V. .(idiit Ataow Shot 'Why. Stussfld 'Smith, i ma gu& Su rinissed At lincwiae vw 'itmmh ahuitt amr." to w -you ou 'havaii't called as '-wweiiH iiiivited.'' anadped (Beth, ito- "Tlw'' ay."' mefl h. vou rproiniseu tthoMgh : (Waited rluriated at Siavinp iKnssell iiutii molds. "Siie ftram Jew w and Availed il ve avmi iu .we- S in jnitn.eiy -hulled .w:ay team Jhwr. ! im wr matwx. J et w .nse yuu .wete oiny Wtong vrtb liw Vitii. lied itlie mut tlw rre-; dm" iw w meveioiitlm? r-iwlien vuu said -vuu .wanted to .uif l luolant Stussell upon 'the .porch and eunieM. itlr. .-Sue ireahy -.de- and have nie iiay tor ou." ai .tire tvcit toe autiiomy tveet. at will he .chanpe Stir ,..-. .J , , -ineer Both only aire jiossesseii ;i Iwii jUuw j -o:toer. How -car. you ? J w . S.o uo a in mo . .-t'tmrfcussed nut ,h x '-en .up any Kite lor you. Everyone .it. Anueisu!.. i , ,,...,. .iw. -tdivii idiow'fi !it:" "11: .I"! : f"i it" Miss AVituers oasiied 'into ftiie ,iiu- ''Then ats time voryone awtsf' veliiiiieiit '"Jou iliave aieautiiul ;vo,c. -Mother and i taKea tolit dig ooi. 'Wiiot-e tftts. Keynoldt sat J ve iMwCt- younj; -nurae and a it. in .her -wheel rtiiiair. iiiie lrns jMHnr tv njvg' ilile. ifttt tthinti y aualred it im-ik into a corner, .so sue taiuw' .it uiiijr ltd are t-oo ;lat So. ahout .it !lf ou d only .let yourueit .you d he .wondertul. I'ou tnow could see wsrytuu(K and .every- me to wave any treui nun:- .w'iiut i aiiean, f vourse.' tiociv :in 'tiie iiouse m out on Hire I sslie w-mKeii at f.v: soli at ne sa.t I Main Hi,i'm?t. -liiit iunlay fin H: i ft- lUautf - itVyiW Turnur ,piit .ftmt(Uty ;ftt ( bit; lioiii' in vi port. j 'ft! is ;Kr.hHl iLiouKlUvV iU5 PM(l- i r j. ,rh- iny (' ttUtittliUf. 'Ali.ttr iKtib' Hum. vf i'afkv couuiy. ii'itiiii' Kr Uwt -to 1 vi.-m until TuHhtUty .twnin 'ttii j vM.-f. Mary sKtuitoii. .of -ortli Aluiu . airmit. ! iUii ihotit' ;l;Irttnii ui 'Umn .mi-pUyf( to aswi in Clit' kilbti a! i -tibrfldivftrius Winlifi Antonio Strati i'ri was oro in ' j04i Anc tiiefi (tn :1V37. SHe tfrjfKie J iulmf A -early s :18Bti but -bis 1in- j i eat HMU Lintentti -daie iietween .HW ! nti J73. iie iiabel -oeais Anto- ; j -nats StratJivanus Cremotietists. , ; jteoil Atmo . .. lollowt-ti iis j Miiliaii, tie A wl beinf eparat-; .i by Maivesf cross. if word ,s I "laciebat ' Mislead tf ""Jecit" t ! cipy hk3 -cot n TigtnaL 5l tOfri . city in F.usaifl .ii tlHit-'tiOH Ml :trinometry .tf .symiAJl ;lor tantatum j. aiikworm "7. lutrtative AU city in Egypj, AO imitator A wancitfr magidtirate ivec-bftdin 00 urn-like ohintnng plant i Aitiiuuyr f.frj Jti HiClL &7 (iiimnutiVu tor iuuatd ijittiht if pi',ssion street. Srtisf Sl ithers -went up n-ciier H. fljaura stamped l.vr Juot as r, and -thrust . smud -package roid:her saw. &ae thud town ;liupmg fto nli hand. ttuwell on fear smis- i ffl 'J cati ive -you tnirari. tut 3 a tloresialietl. want -to -reinemhor your htniiday." j "iow do you Utnow what he "And 3 .was liopmg t .least you -may ibe? S sad Sim -uf ipienty g would iorjei. u (wereni al && ttur s " party." j '!. I've thoujtif. oj ttlte -worst "j'rnevor orgt. 5 warn tliere J car.. and siuoe we ihi:.vent arty -because 3essie Jdort inaue sure 3 -men .wi "tiie -house 3 tior'-t see whsrt waan .incited." .liarm sire an .io. tt'-iiitss yod'ire' Tm old .woman was ttouciied. .atruid of aoamg tussei! " 1 in sorry. 3 jmssed you. And 3 in i "tHoShep! Xouue oemj: wuiFart"! ffr& you -came jrow. e'll all liave I "Iwufhter, that oniy siiow-f -how some -ice oream suon. so sit ootvn " jrooti 3 ieitl. Sou ottt -mmd. .lio -i. iand.measuw mttn worJ 3 in afraid J .donlt:" Kis .ve had laughing igualit' ite watched her. ?Oh. -you stetvyers. w vaiit veryin(iy rto ibe .ISO specihc. and tlion you always use a jargon -nu-rhohy ear ui.uttmtaud at ail. I'm sure -you're endi ah ori f people -to jail " "Hardly. 1 to not er a -criminal lawyer, anuch less a jjroseeutor. Alow as your .-mother?" "Oh motlier." Slie ilaid and onh(imi;iy ot. his arm. jfcussetl- 3 oo want to ha-Je seal Jieert--;lieart itaiK w:Mi you tvery .oon. jrtother lioeilil -t unoerst did -me. 3 ve old her 3 ieel 3 fliuat so away ant. jl price .j cam tog.;t hof bat rier solo 32 Anglo-Saxon il"3. nurtO 44 a-y 0 (l,V? HKllO i6 m tiw ot-ean i' ptvprtto lor publiuttiop gel up .26 piavx-ti leati- 111 -role 2 aicUt oU play on woios Aiwwor to yea Lor clay j puezle. (AH AfJjOif iJiAjTej rSiie opened -tne -paGkajie and look iLondon Prime Minister Winston iChurchill: "His majesty's government are ; resolved to do their utmost to prevent any j Jv'azi .criminals finding refuge in eutral ! territories from the conseguences of their .crimes." Washington JSric A. Johnson j president of the United .States Chamber of j .Commerce;: 'Uiow many would like to ,ex-! .change our problems for those of England, j (Of fiussia. of Germany, ,of . Japan, of China, j .or France?" j ,os Angeles 'ice Admiral JUindaU : Jacobs. .Chief of 3va'al Personnel: "The; United States Will have to carry the w ar to Japan and it's up to the 3'avy to do it. , That job is getting harder all the time . as the Japs &re fighting moi-e fiercely with liieir buck against .the wall." .. i you? 3U1 ?be sick, .tf tSiwrt Av.Ui niaMe you any Miaptuor." -out stnue ooUie, eali .beautiluhy fljaura uiif :iiersep out. Iftttjs enmroioerea. Wither sat aosorheti and tmiluif;. imx .waste inv -talents liere. 3 -freed ! ''tHow sweet of you- SSuch stay 6 .Ikvc ar y.;fathi ul 32 . lowered ao.eiuoe 3S authentic 5P,niaU chiiil smooth dO- UwoUin place 4- iiuuition 4i ou'.m M t-oiwuined t: itvpo;lieUCftl OBder rlicid of iKieavor:" !ne colors, too. Toev (i oo or young ttusseli -came and olteced Hi jtsj- J. P I ;N fK'-,.'- I 'T'T tjK; ! ; )- iO ' : ET? W F!n 1 1 lA MTf -,K,iC:Sf !? t.O!N LlJj 1 11 -:"r"'S- - Sip's Avae' -tMUt' rf Mlulion -fmnui t wMiniM J'ertooled 4op -Sdap. aadm tcciy :W3ftd ati .every 'huuseiioiti. is ttT(fiinilo' fliatie ur tne elite whe Jtwere paru;airiy 'las-tiaioiif aud cauid ttuid do moulse tt tuc luxury uf Jteuueirt tratnmg. ti'. Ilrst e ruoe irvQuct, it (ir.-jrtdv,. i toe eariy (nettrenui een-lui y uy Cuevreul. tedCii cuetti-wt. ww votted tue -cnemisiry tjf Adiit eirfi wurnelf vilt tne j,iuter Wi ill fl.rtiiuliieUiriKf it imaoe s swe.--.-ne gesture mdieative gH-! " l: tie om -tdase -tire avitwswd siti f -the -pra::.s or the -pampas, at "xnv mot? ft oprini;. And ation. The old :la?iy KCHunei at Ueast. "lai-ttu if wasted in Talbot." you -re a Jot younger . sp.t'it -.thai. ant tf it and. -tirawmf- oowt Jus -J m sure yuu siiouid stay -with haif tire j;iris " Jtsed him. .-Sire vat in tar ius. W eijued joii iwieai. aaiuot." -Timt totsver or ow-uin niiwt iruniiptmnt mood. jBiie smueo'aiid hioiied up mw his oresem. 3-aurs " sue oaheii, -cn : "Tms snovs you-r on ny id." ves. 3o you ealiy eej ftiat see wiiat JnUas Witners brought " ' she announeed. "Jiow rut. arid mas -way-" I 3-iira was darn -witii n-uther laura benaw " 1! fid " :iK answeret! polite- hesvy hut uod ieatures., Sue canrc j Kv Ut CwtimtJ '.ijiiKaUoiis 44 ontnaUr uty

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page