The Daily Clintonian from Clinton, Indiana on September 9, 1944 · Page 2
Get access to this page with a Free Trial

The Daily Clintonian from Clinton, Indiana · Page 2

Publication:
Location:
Clinton, Indiana
Issue Date:
Saturday, September 9, 1944
Page:
Page 2
Start Free Trial
Cancel

THE DAILY CLIXTOXI A $ FFtic fcutfucs now rj:"soe SBfraEs aaufi-tom-s F4wto m as-r item raff awl.-t'!i (cM-mix.g.. 1j b tfhift ax-as thF (qiutJJLititni tf oej&-ifir.ft The usiB,aeTTriirti'B- m&e Unforced Peaee Agreement I Readied at Parley '(iContii: lied il rum ;ir.i'.e a i) irrn j SaiaS raided Ptftni ' nadiinaictili. toaaa'pe pirrj-Via, uStTAipf'J by U. &. O. A. psa tontitrfifii, fais jiitt tott ireleSLBtii m ginDieff,i fcff pvvpshtieML jt4 -ia me it arrailBfcie fc sstial Tiie ecij: nitf lit siwnKamti. fflr Biaj:! 1 a SMjwnwamiitiiw ariojahantiu JTj'jr Unifti im mhe iff,, tmy on teff 8a!Js i "a tiiJ rjyiue nam t gmmA rtW IH1 MKI'MrtAUM' (WlifM ; .41 .!' MHWriWSIII '! f 1'i-itn'u i. Imam:. MimMlir tl'luuoae w ill -n'ler mhe p(HMttt remie lUijSSJ (jUmiKmiimi mi jnrt fttw.tr ttini i ,a)eoi iu b tioc.i u. ,m. Jilau. 'CarnoU. ftUW.. M as lleamied ,aut horitami.v.ely i!hat m, : y i. .a. mi itible SeihuuH.. jTab.ii . Maraiiiins Worolun. "The Voice ,uf itiud ' Sermon thorn' 1.0 mhe (Chiuiioli.' -li : ;'ti ijt. tin. (id 'J'mn:h KaHj- Cibfcagv -JM jekueiiTbHiw is aUHva.s :a uii-iu Awilmmif Mi ,thuir nwimrus. jH Uw (Sue iclwww J iiiswuiniHin tvaim srtfi-i-jtua. TTbe cw 1-b a'Ut? no. laee a3 4?vm1 a n TTbe ffltuooeiie avtiitiin fce tiJli achjeied iim (L.iAiiS!:-i:rg faTT. flfaejns tn-.itb tlhe 1$ tul nJl!t--i(('JVt)Llt- .T.ae Ufa !to fciie rtn,,.: ifittTt-CifB ota ttrej sis str.cfiibtir rEr.tia.'tie itf iKKteiiiari.-g ocmig uc3in .ppwk,, jpariTtauu.;iir ttaur fihouiid Ibe llEiisiRiD ft (Uat ftliaiariv ioefi, l Sir Wsditir Sotffl 'i.s taoxnn sc f'COSE MEMBERS The Club Room 13 ROW OPEN FROM 4 p.m,fo12p.m. DAILY s. im. !!v.ii ulj: fltunio1.. iSrniau uh.iiot "'Airine Auud iGcid s (Ci;Uruus UiiniiiL'imini.." Sliiue in ij -..iutiu;JI :SH in. im. Moiiduy ',c,OTtM5 urniyfj- miticiinF :ait itihe ibomv .iif ir. ama M. nrai . iwiitiv.i a:. iiii:h HHi!b St.. The inty wB he iliiiimi mlie numb f K.ilai;iuu. i ::SM J), mi. )R'dlnduy. Mia-,! Aiiiumul C.ii:lm'ioe.. .Willi nn W wii i)nij 'V ir.yioe. 1 Siiiuduy miuiik tir-,ii. wiiiili iC.hUtomr Uour K)i(liacoid H' iu' tiit'HHlii;1 ifir mhe iUm. MiHsitnimry (tMiwuni IPriduy fweni 5:HT.;; ;:-imi ii'. tin. - MmKluy. Soiint eym rtn tf:H'i. AU rtihildirtm iiii'1 iiii.v:iiid iti ' Ht'BHiim. ,im,.na. i :4Mi Hi. mi. W'..aii!i.diiy.. M id- K)ur Misfiiiimwy i&mitl;)' iM !he mil miroiiti'.. it:he linm;h suih TlifBday ;iiil'itiiiiiiii'n :i ' : '.Hi mi. Tli lirHtiuy. ,hMr liiunn fti -ii .(.Un-.k ifir tlih' iluiiriuiH' iiit-hmurmill .ml ithe .luiimiU. ,nl .disu'itmttiu: .iiUMUii itti mhe miid j The Aniiiuuil rimiiir liiiifHii(tiit"ly T our iwinniuiiiiy. M llius Uimiii Kiijr-'itipUdWiinj: itihe Klliuii'i-h Suluntl fmMi i5..ti,d Mint inM wUildiBHii !he .unnniu- wai iii'iidiry. will lh' ihnKI m mhe CLINTON HOTEL ANNOUNCES NEW SUNDAY DINIHG ROOM HOURS OPEN OK StIKDAY 7 A. I.L TO 2 P. 1.1. Sem-Mig Of STiffl'toy EraK:g Meal lias Beta Dlscm.tiC3iei! Coc. Bricker in State Meetings as CO.P. coders See Victor KConlitjiill'tttnll ifU'Stm UE S ff.notALlitirF flibai Aw.nh:a Sr. Aaimk-Bw(frt ;iuifl niUmt w wiJjl Ibu.v ttui iliiiiuii-AiiUii- a.;ilift w'P atari fte nwriiiui'art' m4 iu-:!. .a wtuiiihLAt',. rt,itiT,iiiii.u:ni;aiB 4'U-niii!U(ii:UiC-jr. ryf -ntiataae .Mt',v IUt;iiil wf ft: i)ai a;iliiU-J ii iifl .j!'wpbuQ -iiu imitilfl 'nnulbw ilrt-iiba.pts :iuii.Un! ctf mwm iiaa fifb V.illT rt'.rlkiU:iVJlcUW(Il1 -Ki,1.Slli'Tii6i n!b' mte ;itH"!iti(-'d tlbint ttiiw Auwmwuim iPn-14 itodajr Ita-sie mlm' awi ib)- lHme Mt),wi' "B'U-T'Bt..- ftfce iuaiv-ll. "fllby w.iuurt m -uii:u (donuln! ft lini'Hj" mxn-a- fGirtiranamj' anri ,if;it!pnai nuufl rti iljniiai; rwur fldKitt .jt.'iifl ftiii-iLt'btrW'p atnw ;ae uoni ais aiiiiiU'.. .StKHiilri. Uit3T tod tututo: fc-tme itibiiJl rt!bw S'lHUi'Je; jitioyciH' ifitai fi!biiir vi :!L&mui iballll ruwt hbe rtai.HHuS u:pt rtiw il'Ltjiiii iUJKMiiMir auiri ,,ai a6Mf 'ttn.usJ!;ii.;:bur wiiur.. Aruti itiliiiinfl.. mii-- w mut rtiw A:i!ri ai utml-';iiir Aitutim u -wiliiiiiki rtibmi' wiiifll ftw jitilm flit tnittue,. ;a liiiiii Wjuiufiamfl !' Uirviiaia?' mud. iaibw.vte ailllt atari nflil'W- 'tilHIiBI.'.. SifcriitwiUtt iiu f''Wtetf'iit4,ff j '"llTivt; IfrM-MUll.'liirtitiai aiUilllF iii; rflttdiicii-! ti.ud fliw MilMftrt- ;,i1iWit. A BfinipiiltHfci-vmxx tvtiWf iir. !)-w,mitlHr wiiilll jruitii-. niiititte (fUmiir :mtil)iiM"iuiitit.. D ataii' cti'im- ytlfi f fftMTft tkOtifWV iiuiri U flUU) itiMU- iTifitt:it ailuiil liaiduaia wiijlll A iiai ml'1 ll(tiit'inwtEl Atf ftllw Spul'iiicaai tLiul; ibmi mb flrtiiiMi atate itrtnuniftitid..'' UUe i!iphv.ir atit Miiriii4iilil .a flile tri-iw rtif n!lime UflrMtiHinr Iiiwup rtsbe (Crt'iici (eiMniiliiv.e lltwti wibdai!ltd idimtB lbii;tMe ttibe auwn u;ll iaUB IbnH)-( mrt of mh Barittaaw BfJ.pwk'tljH'.iijii Bdii-iijtfliUjjl Atiu(iiii,-iaii lyjaLiiyint. K.i:ltmr Hiitilps aiil (0ii1.l:uiin; auiri fi''.U6i!ii. lmdii we i ikflrtJBV iLiinriver rtiwnip iln-dstinua :ue HiWii-aiir ((.J'O'lP iUuri.!; uw'd,iniiHd ftttuvniiin A'uiiitiii'flt' iiai luie wA'-euub'-a ttiUrtitiiMU. Aliuir !lis;inu:if mw nib il'.iirwt irwi ad.dit-t?!iii"S ittf 'OArtiintwr TImuu IE. iL'i'.v.f,v mil,' fliuniwr ilaidumui !K.MJaiii-hitiaa ii-iiiiMl' iiti.tiditttid 'b wtniMfl Ciir-r-y it.ite utiirt' iby auu.mrat.it- mimijaig- M,Vtr IlTiti,i(MMI.. te I'lte nw flmoquuis naiusittneToji,, - Ittne' fffesistarjt to iuseriuna n-flit, was Shis lisese iha (Dawsed ,eriQL flosses tto I'oweirK. As it is mat s-Eiacrt it rthnr rmpluo (diseases, jt artvy mod Ibe weU dijrrtid (Otlit Cr.G.R.Ii'cGL'IRE twaJ I ! day mily.M.. ;;,m4 mrow"MF., tutiiillfl. The H'ti-blilc is iim.vj:!,(L Hw ',ail. M'iiwiirt'er JiOwjaj. Hondo, It. M.ciiii.eir f Mwk" K,iu Him kl'(i. fSrMe , !tU$olii4iulde4 ft't a. iiu. Utiblle iftrhcufl.. B'tfiBI, ,m. iVl (iHl'i) Lli '.WfrsiWiili . iriittwii isulbiieem. "i(,od IrNnunits-' 'tiK. m. mi. KuDiiist ?'iuilh rrt- ;.: d. mi. Kvuniij.' rnlui. Sm-inKii suiiitmt. ""'liy W 'V'trny." J: i. an. Muiidny. M'iiiKit'iuury (imitiiri'ini .it fthe (phlimih. a-'lili,lt. illisiu.M!S ml' it.iwie.. Pufc-J:ir .is iiniiir.d amtwO. jfifwou i;iii.iMii iis itiw mht' mwiii. jtlintS 1"I3M Tub uA ft5Uktttjttttm v- I I I'- lie frhrtrtu -((,tr I :Wi a., im. imi'di:y .fidlrooll Diiur. (t'la.- DM- ihMt.li (MkuMmi) ii-C. aciAi'l". fl'Oifi.T, iltl. Wl.inii!i,liK wMrriiiii)ll :llir.i;i,ie. -miMl. ""ii"llrtv TihiU?h II T.i.-'(.Hi'ini'..K'i' it'h icntt. A1it,il,d ime 'nliuii'OU. st lnxahm car In Pari fie Area: Air IJ!HCr iiiaukltiud r ila.liili lleltwie mhe Mit iaii nuwi iii:flly iinutw iiibe :''&ujiMn-WieaHlih. H4(,v.w.tr., iKliiines milifl thi:)is wnCr Miimiijr. Ihinw iheou mmasliHn; m -( U H.'IMX'-miiile ifiKfuivse a.ntb fmm Wb IKuii'3Ves , itlhe .B.awa -and ltd ll.ee, IbAlll apiieststlll! ills It' . e,a itii fctitin !t;he nimmiT o,!if llia'lailio-. .wihei'- mhe mewl ildo.w W'Oald ltailll. ij,i.v,eTiiw.wHI Hitfiia ' lit w as u;e'.:a:Ueil nlhuft "sviiluirij: ai" ' minis .yeiiir 'GMiHamed mhait mhe iii1iiwii,al! iioh ifnoiiut: mlie ffUuitfir i1'leit whip rtio ,'d:r;i.ve :HOiitiss tllhe M itHt 'tioeau rt'OWujrd i u 'laud ing (n mhe (t'Uiiua iiuanl. Ait (that minw KSkinHt tmit .ftumum ! miuld HUM Ibe .aefeliitud lnly thy sea l.ow'.er ;and mhat ttlhe Allies tmusl Uuiw-e j aiir lhases ou mhe Asiiutir .inmuiiiem j iiiHuti '.wiiitili mw ;)4asii.-.r iN,iniiouse iiin I :i'Hi.iii. ''JHi' fli!pit Hit-jury ;wi:UM-ik ftm nib' iOijt'u'litu' i'y ieit!,!ririr-HtaM j iHiiiiU'ic 'V.n,r -pwi was S)'i;n:n:.i'i Hiinj mi.ttilfit Hioi"' -iw ir aui -.mm' n.ime. rh' .jJujt&mfKe HsUvii mt:ntH;n(l ftnij (Hi!ms iiir ,a -!r-tit :Hiru du pre-1 :f unties iiiutl".!' fein i ''-C :i;:ud T'.u'- nuj.it' .pityALti. j i une .iir I tiff .iMLHiiae :ni !tlt F.ar iiias'jtT.u ;ap:a.j A',bHT.hr rt.lny w.Lyl hipv puiru-tiiKv ; ,.tr sum.lLfain:"-nil;j' ;pemii.ius no sbe seiu. I iun.niiid itl:hor ihy (ljhe.br liuui'Mlit '"' mmie ;uaut!.. A (Ourdiull v.ft(nime :l: wliiiLK .ou M it'.iih;ary rt.'luiiicli. KumtaiH m urti tJtaihai' ' '' ' 11hmiW UubM, MhMtii' I 11: .11 a. mi. rSirndlW .iillii(l. nil 1 ait '. JnKlmt. Miuiwt' &llKll, Miltiool in, fc. W, V-mIiI. iMi :. .11. im. M'Mraul WurMUUi. ';umd iiii;i'ii.f 1! : S ti 1)1. iiu. - ..-.onum miwi mm Wlr. Ti.miiiimiuun. il. nil. Ttnnih F't'SUiwhiiiii. Mitw liimih MnmHW-n. Il:ud'ir. -j : ;m hi. mi. Biinunur .. iuti . ilSI.ni"' .lUm,. KswwtiJ .BmUotr f Jitoe (tUmsbhIh-W Aid KuniMiy mf H'Im-' iKtnlUliitle it'lM'k. AIll ItllHIH' nit, 1CHI1-- Hjiao' ilHeaae It,' iu ittand itu lhili tl ;fulU rti.vi,rr rtihtine. . .'Kitiflwiht, ffl:h!ilrt'ir l'"aiiei.w '"urdT ft. nil. rniny fli. . .amnw Simiimm, usu i't 7: I'll i. nil. mtlwl(. n'inuu ; aim imi hi v,h, w,.... ft Juiittir H(i:ihii ;a. tin. Sunday 1hinH. iEnnest Myers, ifiui't. HI1 :.H( ;a. nn. V'oi'l!i;H. .fl'Tiuiac iCMirious Transforniaiiion. (tllinr rtimiwl iis not Umrj:' iiili inuni--ti,irs, Ibut lit iis ;u y.,ry liintiiortaiivt ,one. Iloin iusV iulllll 2 ti :Vii a. mi. Sunday fec.luioi. E. ,E. iKanrtiHi'h. unt. J lUitend ,eii;ber ,nf iflif iitnve sum .oes. Ve ane :an :uut:i.ve. industrial. Iitniendly :),ioile. !iMftM!iUM")U IKM Hoxejlh li. W.lHlieilieLliuU . 0 (i: bii a. iuv. .Sunday Schoid. Mrs. 0.. lEUis. uiit. U a -.'tin ;a. im. Montini: Wtirsliin. J::8H ji. nn. lEveuui Serviee. S:M ili. iiu. -Wednesday !rmvnr iineeLiUf;. i :.U0 iP.. iiu. dSunditf millet w- ':lin ;p. iiu. Tlutrwiiiuy might. :midwn-l; ;prnvtir. .-SiKKiiiU iliatirr,. jTUwre witl ;be ;U jxe.v iimatixr Sun ,6:115 . nil. . Tuxis ,r.itiit!S. iI'iuIchs V,e iHbto.v(,i- ffluasiwn. (Oiual (C.araBtu Head ilihe KMrauv-jj ictur Aihumth nui," mwt ihe ii'nafly. il;: ,(UMt iuiiu: mhe iCirai fliilijmit ,of itihe.jKiome .on, .e will lhav.e ;a mmt 'tiiui PUBLIC SALE KKM, lii-rtiis, fwswiv. tu'irNE'r l iH." Hi t ve iMiw .kMihe H,n'"W; u 'aii' lkUHMi". M- a Mle turn- tmm Uii nnille iBib titot ue iiiile (Ml iims. ob SATURDAY, SEPT. 16, 10 A. K. saitw itlU Hiw.ni w,kilb 3 iwe m:ilira;i4. Huilumxie futMIMW avwwti. Taw ! aiwiitM(weut. ui" ftwe KuvTtt 2WSr tntrtih flHI' hea l'-rt tAll" (, ft,wm Willh ilwIIiumw. w 2U! (Ovw iiuid Aias rtmieii'tflie K.icr i!lM. 8 S-isfl" Lwiiiik imiilik ftilHxe aftv' (bw ihuUMV lii4tH' IholMYe- 4Ma J,-Ji(-v M ' '. tow llihie hniui!iiiitiv.. (tliol Ibn. mn iiiMiill 'wui' IHie (teet -4Ht rttf ae, totiH. .5 rtwre 4:!!ias or,i. S aiKe ftaH iud 17 (!, aijtjtlt. (Siaiuiw Urn. ibi ".ul :. 'anui M fce M Mil I tL 21 CATTLE 551 2K3 (ta-ade W'7 afciri fUu'TrHv w dtiri itnaftv T- Si- JJ HCNKS 3$ fcIJ JU M I SU3( TKr TK vtwwmv wumx. wns.iii. t'us. t-Mtuat. mumix. --kijvs jy'iiii.r KiiiolftUiie in,-Hdt:. H'iiEl. ,i4le ,SLivi :ivert riionci asfiwia ilundm ijca Kuijuie.. niih- (tiH,tl w.a.m, Hm : wifiAt i(ey rtl (tin aiwc Muuf ibuelh. ud (Kinai'h's i(.uj otiuoevmtM, m ioenHnwH. Jiussiu lias rnaken a ieauun: jiiiirt iiu , mr:iuf itUmt ml itour Ibis fliow'tirs us-i um? mhe rdoiuiiuuit mole iiu juievont-l illj fUlUT VILTfi. Til1 'Ofl'il'illil J,OSil.itH if mhe Soviet so.veiminioii't .vus ,oum-'! Hined as follows : ' ll 'The ifutiure itirteirnai .ioital .-mieuriiyij toritaiiizut ion if .it jieiiuinely .desires (to the .effective and mo .avoid mhe itail- 1 nuw f it-ta iLeaiaie f Kat.ions. aiuiat lieibnsed vprai tho firm .uotjx 0ulir- h1ui r the sweat iiniwurs which lia (flrnionstTiiuid nhrar imin lti 4 fthe il"' itt wajr. "These jiuwurs wvICl iform IClie aLroti.ve .rj;nii ,' !l:he .tr-ian.tEaUtni must aiume ireK)insih' iUtjr itfir KH-cunietnt: iriwiHtunoe no any iroaiatniiioe no .any aKKiieaNinn. if iDeoessar.v !hy lilitir !w li ftn'ttt's .lulime itlPfitot.ive t(f Ithe ijiusitiull iirf tljlie mtimaimine iniemihw's f ml mrcunlisa-ition. "The ift-sjiunsihiLity :for jruardiup in-.nw miuKt mm ih itti.Mirtud mihiiii: tftiuty tor tuiut'e tat?. ilutiHt tmit ll' ettw.ust.rtd an .an dnLjM'Hmijl (rKiuii-autlmi. ihut lUiuai - t iUiIhxi tthuw Saw Ihie w li - iii to it h" iwuiil Fae aro8an.ry !fir tlitxte iPurmwe." Oenlenarv ntho MiKttnra' iPuil (Club ilMild 4i - i ! wiith Mrs. .DiLllivs dlunrj' nj iiots. AWir he ibusiuf ilimm- iine, t:ais mm ililu'nd ii"ii oitij: itq' aug. .flail, iCuiry. Kir. Hue '.rouli. iHlnj. Antu Ibiiiueiitu :aua Mikb. Jasiiar itMUio. iKetu'esliniHii't ( Btw e.ia. iC-lliwts (Of ithe irtltb were Mm i.' H'selman .and Mrs. "Max IHolbert. Ulas Mitrsftiwl iand Alius lM ilrti'efl Kunyau tan rauu'imd to nheir home i.h iKeiul uHtMr .viii;ini: itlmir erandiiawiiit. W:r. land Mrs. iHiiihund iKunyan and sun. Jftiss 'iotria ibunato .of Hammond ulrt ithe WBokend -Hb her iumwiils. Mr. and Mrs. Iliert Turcilii 'have iTOoe.ivt.id word itliul ulieir sun. Marion Turobi, lime tf.fl mnewiiei;e in ' iTranoe. iHe was !loruin'ry stat-itni'in Tony Natalie lias n'eltu'iied 'to (Riuud Jailis. IIU. al'leir siieiidiliiu' itlie de,k with his narenls. ii ftlr. .and Mrs. Pinion Turelii :and ou. .lUilm 'bewii?. of -llie it'. aiy :uud ftlrs. IMiti'Raret Mur seirt a ifew days in ,Oiu.i alia. 111. Mrs. ftolierl 3Kiel-,!CU has 'Will m moved -tu her home afier beine u medical liutient at the 'Vermillion 'County iHospilal. ilohn Cowry of .South Kend t isiled triends :and relatives oier t lie w eekend. Mrs. :Steve .rrhin and (luiurhtor. luuet are Kje-lidinK this week .vi:;i-'Liiijc relatii es in youth Bend. IVIr. and Mrs. Kutrene iftoseardili of it'liioimo visaed lit. and .Mrs. Robert Zeeketti recenlly. Mr. snd Wis. .lake MeiiiLis of In-(iialianolis visited illr. and Mrs. .loiui aienzzis eoent!y. ftlre. Villiam Miet.he and ifiaymoiid Mietlie anil son. ,(.: Eugene jient Tuesday witli Tiola EUer of it'liulou. Mrs. .erald Mrs. SALES BOOKS TIME . . Fl, S.lie' The v.rtuvs y1- iL.s . mircii-1"-- connllt V . .., in nuti-'" ros save you ,.,,,,,,..10,- h.ol. Lu" . a 'l'.,M your proW-1-' TKJE DAILY CLIKTGKIAsa "VwmiHion bounty' PEACHES ' ARTHUR JONES and SONS fc ; nwiifl.'liiu; dlbtrti fl.tM C'SAM "Jsut iibHjurri-MLUl- flat Cuw 'r AfttttidfatiE. Ltt.UPii slit) ! ?Snr-;iHfi rfu itlw (t;,rticid iliel 111 '.he P'.'.raiil .. agBBaBgBBBBBanBBHHHHBMa ilie.w . unioi ' innjsu. .-euitnei. nxi, J6.ni H'.'" Ufi ii. mi. - Serviue. enmin - lE.ve'i'inp (Cllntrnh "The (Dbredtion (CM' lUil-: Toward (Or WiWllhnr." (CMnl floouts Triidiw 5. i. An (Rnnwick. mH"W Ibiadov., will! niwit Thursday.. n. nn. Boy Snouts Timiin Ko. 7. ,'VUlerine. H,utmuw.r, will Tuesday, 5:8l IP- nn- Btin line 't H'iiii d mud Mullwmtr Kojr ttlliiwlle ILkiHieiiK. Muiitii' -undiKv tihool. v ,u. i iu. ,irvuie .ol oi- shil'. Serniuii .d iPersun?-' ".Who tts An iBd-nCK- till. oillij: Ir'eoiue 6 :,uci- .. Maii-y Mne K.vle. Header. Mrs. Everett A- lunviisaon's rtmi of vuinu: women witl iresiune uneet-Uit: .eaeh '.Wednesday. St( t'i tlluekiuan t. ;ylilttO :S0 a. m. Sunday School. 3 J . mi. - (ChurClt Testimonial mieetiiiKs wry lt tiad 8rd Weiliiesday (Of (CaOh iiuauth. CHRISTIAN SCIENCE SERVICES Substance1' is ithe utietrt tf the Lua.son-frietrmoii in all 'Chun?hfl -uf 'Christ, Sciuntist,, 4in Suuday .-fcioptembur 10. The tGuiduii Text as-: 'A roofl fliome is :ruthur .be .ciioaen than 4rvL'ut ricimb, and lovinjr Xavuur xathor than silver and gold' '.(Pro,v- Ami1:.,' 'j:is viiich .com- .i.on is -the L. "Bring " - chouiiti, . . in mint; tO viioii yhc -bis ii )! al J'"'v ays sbi?for- hur r ti.i'.n v he siio cuusit r fr on'io oi iiK to iJvacb it. 'V'Iit Hip de?ip""f Ion is rifsivuble, ovr.eft.i!ivm fTWKfl our priipi'ess. Tbf firujiie for Truth mnkes one Pironjr instt'ad of weak, -twltnjr m-stead of wearying oiw" iu. 4('ik CAHKfH i ..'. -i"- j vi,.v: -Th,, " f pam the off ,a of iwt sain yigftM.'aet Tam oTa; wi&- " Zl ifSp-SI ISLS'i IfIIIIII!'!!?!!! l.OPtUATIirti, HUffiiLWTOH JUST THUT IFWE. T .CHISf JUST10.it) W f 1 IOiSLlCi-aCHTT ,j "tdS ISw 3w,Oir asasasasr Tfrj sr. ispj gsplsi. . IlREbNTA5lWal IfTOUCHEDWr ll I JUST AHtMl ' ' 0 ttPTHAT UkDU .Of TvnftMIT j J ) A , I J CLUE LjMW 1 Ii'.!', a JUSi WteMP. J ... , : j , M1M. . -w 1 Ii i T-ZlkWEWUTCTHAMK YfOB&t IT BOSS1 k"- 'ti'' .. TTlfx ll " , ' ' VJ 'i ' ' ' 1 atw mmv waf .WiPtS ?wa-f Rs.JESSC 6jri4 ) :j tooc j i . ,' .! Y ' . ,, V-' 1 ELBERTA HALE ValVlll t Better : l v f. r 'ii ! 1 T --- BREADTH i " 'i ireK sa. so y h- .-,. ; ,. -.rs A -m-s w o.sR "4 I . "-f-1 tiL j15 i x 'i I '" ' I I ii'ure Ijiisiieli; ilav I'ot Ilav Good Crop J"cxt Year! OtA'IV DASKEi o v.. -r,:cin : W-W&''fes -r-- -M'V.v G YOUR r. r S02 South

What members have found on this page

Get access to Newspapers.com

  • The largest online newspaper archive
  • 8,600+ newspapers from the 1700s–2000s
  • Millions of additional pages added every month

Try it free