The Daily Clintonian from Clinton, Indiana on September 6, 1944 · Page 5
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Daily Clintonian from Clinton, Indiana · Page 5

Publication:
Location:
Clinton, Indiana
Issue Date:
Wednesday, September 6, 1944
Page:
Page 5
Cancel
Start Free Trial

Page 5 article text (OCR)

I 3,000 Allied Heavy Bombert PohedFor All-Out Btow at Nazis itmtttt4 tnm r A) t hilbw I'MlUtU Sfr I'rhUUiK fur Fall oitt AwaIw AmwAiA wipIA Two Yanks Win Credit for NY Major League Scoreboard I 'iKllMU ly W jf(.'ii) WW Ar Ah Jwiwlr Patton9s Men Probe Defenses mil)!!! -)t-iw, KAj ufuUm JiWlflM Af'W ,Aws A Kw(wrt, Aturittrf A. AWiU6e ef iWMiAAwl htAmr a a A' &t4 w nitMtwit fmm ttt t'impr it, VHttm, Imr4 mttittrf, Jip4 Him miiiimj fur (f a AiMWy wttirh Aw f'ii) Wrw-'4 ' Af 4 At- AMfiwt if Aw ' Arivw (t'iMMAy WlWW' i'V.Iii!tl'iW.S, KAiflfliiikA'A') iitm Itoih 1'iwttot ttf ifiwtti wiA 'A1 Aw' fW Wtti4 (WW AAMmnwwA wA 4j(y iiiiA Ajfiiy itftiiHtf, JV, .gy'kl ;ti':Ut'.'llt1i''11''.. At Nazi Border iwA itJii rir Iwte ttttmbwr, Axma aa''- 'AAw im riti-4 fc Afee f irnieb MUf a (ti rtw Afr (Wf' awn AiW iiiww. fib w(fitAiWiS f fifmj', iwwJiWfft-!!' (WAAj Wiuat ilw fK' jiWA'iAmA jrtWjlMl (U iliWiilSp(l P--fiWAWi. TW AfWA WW, AAAAA tjiiiW ftii4 Wll! ifaofi ve ,i'w4y mI iMAaiUiwil m W WiV AivrwwiA.. (t M ,ci-i '('toe it'iWSiWfc iWMte lM1tiW Utz pimv, Ac Atir ' w AmiAvA S(A A ttmtn4 t"f tw !' League Drive tuth Yuki)ut in Vrtmt In I'vumul Itac, Hunffy iixA4u Proml for Yauk ww vox., a, y, tsw& ASiUify) j&irttwvi. (Aw (ivrwxr AJA-AMterAcaiM AootfraAA player, ,a.ud AVai-fttie (CroseyA, Aat aA (Aw oAd yyAiks, fg wrtuig lUnut 4nin (Aunt (liireat-nws to awry (Aw iwW icAiawjpioiis fraeik Avto amwaW swAA 'A'AA A tmw mvMmtiw ymvwgsAw juAio AaWed (i AAA's frwike iw wjiitti (Aw yanks u,d Ml' . wetePMf) Tb as VatilA .MP .and . frWfrTrAAe,r, TAiey (low .make .np Aw $ito-stop--seeAitd frase iCoiufrAinarfiion (A AiaS iCAi(l:e (Aw. 1, AOUAs (Bi'OWWS to (h .St. A.-V-MAS AAA-Ums, i WAA A ttw" AAmiA mwAwAAAMAwdw tm Aw w4'. Tfci aw AMw luts tiie,dyiU'4. St.. fu A. fc'wK'w!? lUvjijjgihil ), WmUwxH it Hit fvK' !iiwil- flliUfrS MPA :tH'!llA-4liWU,fl.. 4'AAKi4 iMi H CyU- t .St. Avis Hixih J',ut,iu JS-.W '.'k iiiuiiSiKil.. ir,w;kiliB it Mijlii,dllA;iwtl it1?.. 1 MUUirgiU ;yit K.'iiitwa.nuMtfi ((iMi'gli'ttt'.. 4MvpAfr4 MiV'HA? . jtuiie itiit A'tiAtM iliiiWi.. iCl.,v,tl;iwi,i A lA'iMiiit. iNly igatwes -lidiviled)).. .. ... r e - i.yjt TQef-se . ir w$ fct teF .'X ait AAMVW A Wiiifrai M- 1Mftm.- .vJAwsmw a' ASwy td (t:';aitiW .4ltiytA Alie feAVPA1, A.PiWWxMiw'' ,5S,0S iej-iilw (miiIW 'iiiil Aw prinUHi tttmtt tki, t m4 MUtw ttut form if tbn mt tiitut AwAAwa, AW pA.. K,.(Mntt titbit jfee tfm4 m jw' s Aw'ffS lAw Avw AikimI (bshjpiWwA ttii t, TUp Asw iwt vi)ii Aw iw4 (to e M a )gA Avt, fewAer tm sttmi w, A(s, ttriver twtr In tim iUa in fttf tMtfxmbiUHt fawn Mmt:4 itum tm to Xtt wA iivtt-; 4fWtt Umi W to A jWAfll iifcs AA;M ,' m' (Aaka AM A A M Ti Anmiem AM w4 i yf MAAAAft. 4AA A44 Hf tittm , Artite VtfuAfr UPSET ST0MAO1S yield imm OF CAS AXD BLOAT TA ASjA Ar Aw A I'M- AA:A (! w rWk iswsA wA A figktrrs. Virtual End Of Canned Itafioning Set Septemfer 17 A(w'AKimA fftm riw ii wi'; awpimA 'Aiu iiw igiiwitw AawAA J.?w, r3Miw-iiiw AmAA iwAw llrf'!' we AwAw, Jiliiiiiw.. tr,rwiu iw A;ai, it, (''-- rMA, ws.. "tw yfnexfv W wfnlliA', Ai jaMi, nAitrws w'iA, AwA friiitir 1141 iAy Aw, A't'' i'PiWi'iwA fwililwj MmfrtHnt AA nwiMffc W Mm--tiuffl, AiV, AiVWiWii StilVii(p(tpMi Wtitttt&f AA Vwiswii .4 .AM ifeiAWiiiiAue flt?ig tft'A A.WPiiiS(tii'.-Ur, iw itHWrnmi fMim vrfiti, "it A (SWf 'P AAwA AAww f tmpi 'AAfriW A iwspt? ftvwAiws lVlf i a1". w jiwinty ,rwMiiUg ntKeW Aii'MW AAw fittw AAsA," Ait P4 W AiW Air M AvTl, Ptrae Avim A'nwiwmiw jliMAi A:yi' 14 .Aw iihr.aiw4 AAve jiAfr iAv' fry AAw wwtii1' fmmi .awl fttwi (wiwswf, ''Tih rfw A' Afce fHttottmg ir--iSAinwtAws w AAwww (m4 frs iUe iiriLsris iLt wtls 'l" . . ' .... , i .v w a-- ttertt, " Aj iV rv imww attivnawid Aes AW (Aw MlPJrisA'AUWll A' 'A-'A, muw mi4 AA As AmmAAA4c AAhhA AAwr wpW fr fvwiW ttdAicik Ml' pAw4 llw ttAw w w4.. ji.wat Ailw Aw WAjJ.WS (w.s, jil,ai(s iWMl lOuiWii Mf AA.aViinoiuA 4 wwmt)m! w ttM ttwwtm rtivm t f-m St, AUMAs pitabuirati jr,,,, 7 f AjhWlMMMA -.---.-- W iCiiiwiagw ,.,,-,,, ? Ketjf .,., SO f A lB'.it.uu -----.r-- 5 A AxhA' 7--------- .vf ? Wiiiadtiii.ia 7? (CAvfrs 'M AA St, Jiuis ? Wntii-.v.iit ?A iBustpu ?A A Me-,iiiand f Wi.iiadnlWa S ?!! .Washington -------- v 7i ttjhMiir .t'asoAi .tiliWit.d,,'.. Mt if mm Urturn T vr i feoA fAJeA iiity its ein imvmmstm ,.d ..me j(u;w.diig iW ttilw IhS.lOMWil 'AW .wd-Muno!. ii.p,w.w.u,iy jsmi lioist KMt'rUmA fry 'smUwA .a.dA ittiOit.e AAia )v uw tA iw.e MuMaUvir A A t'-mtttf .siadfile ((.Miufr. iHj;4Ai.'AJWJi.S. Aad, Aiivdiiava Grid $'&(m tiim ! ittwHtce., Wihoae AwAAddA AMAw aiW-" fre,i'S fcogge.d AAw WMUiliigi'it (dtWiMig fl"v.P A.ari'y it",Uv,tHis,, A'iatii'son n.d JAo.J:aee .ftl a-tiu, wAH M".t Aw .an .iSAAASt; i;a.nie .tpiuo.iir,ov ,nigiiA, AAo.v,f, .t.iie Was.hwgi.ou of iSwuirti Aid '' i-j.qh ouitM Aieud it.'ai.iiolie .Iw.du.it.d fmr itwi iig.W AittfWAJSMwsA ithe AitwUi iiiiaues, -since it.iie A'tw.'Aws mx (AvAwAMw ASwuAny A-- 4ma AJUite,r,mce fliiai:P.ion. 4AvM Mf Alive Aa4Amu AMr iUyv,ls iianiiUiiiiatAug Mi MiotfraU wuiiPei.io.ii W Ut ue wliion A'iWi'i'y Aw n- .ylUer v.eek Ml' W, frW .Sf.UM'a a,n-4M,.t!Si.Uig itiltii .aljit-ady Aiav.f frtiti .Lu- A.d .UP Aof .the Alex.4 .t hr.tit' .days. Ancjudud iO lie jP'riday wne.dule Mai-ion .at AAuntiiigtou, fXiir WayAie )So,rith A A'u.r.t W.ayive itraf; AAaumivnA t Wj&Sfigi Sotiitili AAiMl AwA .at. ljait AMw 'Vasliing4tHi:: 0wy ''aJUme .at AMley o,f .SoaiU AAmA.: Atafrej ot dfry t jF.r.M:; Adams iioaifr Aend .ait ty.islL- "A s fcv AwA( t4 tmt m itfrm4 t'4 itwit, w, fiwtw P to m AAiVawA AfWM Avy Miptwd. UwMrVAf AwwAt, A a A'JA' AAAi wA AA vt4 Ak vA awA frAmttf ffunt : MAuAww A r rAVMM MO,- AeA w ptm, f .hig-p c,hooi) tr.i iU-umi uifr inaw (to vwniir. .took uev-d Anteeat w AA Amvmuw A"---M(iw AwA .today AAi wwkwMiA AAwA' Alu'ir-easMtg irjsitlKie As N? u- s!t Lonatl iu rtJA Aw aw fr)4V W . Mu.intird aw Aw wP'tAwasitAfw AAak iiatii.i'day, w,it JAay AA A. AiA '' Wnw OiT' j uiai its A- j!- ("f ' iauy, Ai-eitMWtW fMwtm&mw A--W.ay V fry Alii Indiana AAA jSslWrW .tets, Awv fitt4 AAwA Av ''-Aitinietiie ssoxiiatHW.. I teeaiw; A5ws 1!' AwA it' wtor ll I '.aptipoint, AportMiA fyw I 7- - ' iuMttmrn (W4"t A . Mumd 1VlW At itittt'ftt ti'0tt Tur4fty ,. AAjtojf AM Aw to A.Atotaw, AAoWir fiiirw, $.. iTAwAea A'AAAA As AAe bemtiM tww- its-, tiawday frmM viMtototo mwAAmhA A'Aw A2A ut kAw V?mmim (Smvtv timtitvtt "1"u A "Aiimmw (toJlKW -jgUdid pililpvvntbti, 1! wAi cAsr Aiww fr, Ato As ftUAvjiy.tid fry Miw Am', 1 ' 4 AAawj, M AHvyi MAkiW.. iaits. Am.- WAe wmi AA 4itmt M AiUe Awdy to to flik AAiy w AAWAm 'A A'.u.e,-.aA AAomw A jUo)WgMW, Aid. . AA'AmsV AA4eAA AA WilMl'iWtiW A AtVrt' "!';-- Jrtl tl,i tWISt- AWMA .Of fAe iHt'W4lth ,vA tb" jwi'Miiip?! twwiw IW' A'fd, TriOiOiUS ivA fiwA.. S, (itmuM $, AMlMWo .A'-.. ff A A wss tit rif U) fAw A ivA 'm- tAilA Aif, AwwiiiiiMiW Ml, A--i'm- tifre itwiKW AifriW wiwiti AA' A?'.- Aviw' Aw frejinif jitilAii'" tuwtmwtvff A aiA (dwoWJSW iWAW AAie nwfA it,W AAA fAVfctWin isaprf- l'ltitAW' AWW ituliWiM AV jkA.- I TJrAA AftttV AWWA ' iVA' Waww Aw (CAod frj-ii-iSt.. Wnwj MW iA W iA-A- MvAn HkW'w.us pwikA pi TiiikAi (tiiwktsaids ivA' (t?vM ifi1' frA ''--JAUwwUA A ftviWtA1cJAv AMuA-,aMtd. MMi.ttw i (AwAvasw AAia4ilaii1t.ef wilii)i'MA tnniit ,,, o-iu vwvtau ttnaw auwAimA AAe AS' :!w.is M w ,Wr,ii. MlkiMW A iSttia OimtiWM AA Sx : , " " "d. i Tii poik.esin tpMiitA itAiwt SiV A'WUW !' WNT frr (tw Aa AAay' 4 AMAs A prowj' ,r AwAteiwA iwit A' iwWiViniii'iiMn, A iVW iVll-'PitAWdViW W'.t1 einyld Alive te AAM'AW sswvAmw AAA (AmwsA ipJ' AwnAnf eii! fronfriis .a Alii Mf.- s4ia' lUi&fr W 'cUAS (CAUGHT A JlW lCJ-fc&t'l jftw s 11 r it JTTNfcvfcR liC Wl-'V)', fJlt'LL J 3 Hfciif .iltLP-Mt IWlOlJ ! UV ALLIJtf D , j .f- 11 I . .i ... jutt.r.,ulOC 3 A toacK ywitA iLI ' of im 1 ff uii.it ii ir.ri i nMat tfil I 1 It W tttl"" I W Jit .V tri .1 A. - yiiir piost jLmoManA iFA iW 41 xmtiorj js Aw.. LfT 'jO0i.PW RiOIK WH THE UR.- PiUe Ata-vee ( (lUe fren- tM jm, ptmHiiv amw'a, f AiAittes (freiftiseAiVies OF fill iRuliwjft ilVjs-iW AovA- JiUve AmMiUV frets, (frougfr (Ate d,e.f.iMl.i.ng MkihMyv jlW fraAf-Kabte edge Ml .title -l.au4- Angs. et (frey re providing (he frig ptAW iof ifcbe friite frasehulA season iStAiiinw-eass .and lOoset.tji (Aie jwy An ftjlie diriive, vt o,v.eJiiook-i Avg (Wve Awe wk .!' .AoAw.u.y W4r: ,etfll, jutrtoa uA (Aw AmvAAm? Wis :Sij.raiw,eis6,, ituf waUw, A AAmmiiAwvAA sketch (Ml! AAe w.w -auwmwK fraeik ftt JSo,nti(i iCaf-bUna An fris AootbalA .days Attwt nM W A A M Aij eAeoUw WUWy AW-toW'!'- Hj As at ixtm ximi, n AM (Mi (dM 5li wKv side, frv A9 MMM 4 tauw Ml: saUuiUl frtL- ee (Wirt illfuv i.MU! iMw AUe wiuhl-I (tio,i f AAve MttM-. AA w Amw A (tUStB itiii Auui et U m rtiin iiuiul. iiii Vilrt,wiil icertwpty M 'Me .bi1K'6 iWjiH j A4W KWKisitwMi Ajwit ! Me ikm'itii -PUKUig infields fiHchars iwt wl .(lift tt Jubi-iy j Alie WiiBlitugtou Semnwi'6 into lw tsts itlukt ie.vH,U'4 ,tiic yimkn tU tt.ln-j Aw A" itUe Avow ' AiUe .tie(i.Tnni.! Be in lUittUig A.. fr'ii(l'': AeiMUne A Au jtuw iu A jw A Aiis Jodgiie lip iimuiuw f Aiiis, A" j. mm acomA iWiA Am tti'ii'los. 1 Althuugb Ate t AiiB fraok A'.iwip- ,Aowfl w (t-Moliitti. jie it e -Ntw "rii--4st irr iu ititot. ttlie un ot iuimw .iKew -yuri pgliceiuaii ;(iud lie As itp Lr:eiue.ly ilikiiplc -nutl iiupuiw j,oni iWiw. itli iCunsiUyiiLble ftitt!tBtti: f ww.d lUwenl. Arwud jttere tthny iiiit uttf .wy.it AOf tWM V' et iwti lUnse, rdntii'lpnting tlie .t li.r,ill Iff ibis iU'iii'iu iW AMf lve t frttse. Au 55 attempts ilie As Aieen t"i(l ,ouly A.ive -time. A-'4Uue tiv i KAuuiuA Mim AU iat Kb is .sudden tome Autga'A lutnged Aiim .la lie it'itst. jHn 4ou&-4 it .tlirow his weigltt iiruund off lte frail itield, -trying tp jnake u inipniii-ioo nd saivmii .tp think lie's pretty Jucky 'to fre a sttuidout second fraatf uan 0V Alls pi:e;ious failure ls .ft iLurtatop. At -tlie uiouiMirt he would liav.e o fre -picked over every ,other sticond fraseuiau in biisebail lor ieadership t liis positiou. Uo:ause of liis -tre-jUiendouos worth as aa all-around erforiuer. AAe is still -young .enough to go ,011 Aor yeais .and Aiiasuiucii -as fre has just lound .hiuiself .that -may .Ue very frad -news tor American -League iiur-,lers aud inlielders during many more ".seasons. 0 4 rlxtuiplete A.iin 9 fvf Jsei viiic Ai op A-'s A i wA Vbtish Ave. lei if AlttMK. Aeduuia ON E ).( DAY XHINK of it t Yuur aiin-f A taid 1 lUuiitus (at uf CoAiiDltur ViUuiii ( brand t Vit4tniic Tubiuui. HERViHE WC -TKNSE twrv0 make " you .Waktrful. Osuiky. T-uiofi. GvL it at soar drmt AlkaSellzerui ulw iu- or buiipi WHii uur wurk or hjiI jitMU uu, try AlkB-baUfjr. m I I A'jbNr ! .RUIW Hp K 4-INfc ft.T I L6, AMO WE Ai6NT $ - Ai-A.! ".HA jnruiMfi . if Mi UMDltS - ! i ,v ,AJ .-AvA ..A J ..A'WV .A 8A .-AfA ,Ati7 .-A ,AiW fAA sAAA4.' (Miips WW Aal A"'.- Milwaukee ItVled Jouis'i,lile --- . 7 A .415 A .4iA'V 6AA ,:Sv5 St, A'auJ iudianapolie ------- SJ idinueauoliii -------- SA Kansas (L'lty . Avv $mm m Major .. fS$W 'YORK, Sf. V- TUe awiW .were oiuparati,v.oly ,p.ttit yesterday. sin .tliur.e vr.e frut jLovr iteains j actiou. jjuck.v ValUrs ,of the Altids nd ittoi ton (Cooler of .t lie iCsu-duials t-af h pitched itluiir 4Vt.li -victorHis ,oJ' :t.he snason :as it.'iu'iniiatp .itnd .St. A.jtHii swawmd A-tl iicWws in ttheiiT Awta Hv-ilitii-niiClrt frill t ithe itjli.iv ity, .Ovyur wuruA liis seventh jshutou-t of .their iuasou Mi tlve .opeuer, M homurK woi'.e .clouted fry VS'alk-- ,er iCuope.r and JJamiy M' wniiei . in tlie second game Waiters beat .tlie champs .for -the sixth .lime .this season. An .Chicago, the jDetroit igers blanked 'the White Sox, . in night game, -.with southpaw A.lal .i4w-houser .limiting tiie Sox to six .hits in liis 281'tl victory of the season. Chicago's Joe Maya was diicketf for 4 8 hits. That leaves Jetioit only a game and half behind St. -Louis ill the pennant race. JVaika' KmJa'cJ Out naiiuiiiil .tHKJuriiy tiouuM vvitis -'Jlif 4tfleKatB of -tlie tin tj1 iow- fVB lilV itMHi OU tllf jCOHlpUHil.iOtl of -tUe piopoatid couuil. ill w ill cludf nitiSHtHiitivijij of -Hit' jto m ;biK allitid puwertf and cerUiin jiiuiuotd-of hiunlLtT ii.iLiLHi. JOiKiti of tii1 -OiK pownrti would he ptiLtid U ilbiiUUit tUe llit?t IVpbOlL- sibility lor uiainudning pt-ace iu iu own ;KJi;i'avlii'al ftpliwt- ol itiilu-euw. TltUf. tiit I nilud tiialeb would U- liiffly -ttponsibU- lor pnwviui? l)-a;e in ttif wiatm Jienibiphti:.' and lart of tlit ariik. if, tor .-am pit-, Japan should ,a&aiu i-uvade Cliiiui, tUv Amtri:an uvn)iin-t would Uf .t-Apucud lo ouitr I'uiLed 4uiLt toi';tf to a;t iiiHlantly lo -rt-anain ucn atiaiou. riiiiM'ii;af i v" . ,' 1 i .-k. f. ,,u ti.- TOi' Kg ji.Mi i.Mi fl -CAN'T UWMjiSTAWt) AS" i fit 1 I iAH---srt .H0V 1 I 00 V I... ,. IT JuT ,Iil n li Wty lfAKL tiJWM Tif ft-T Off .N VOU---THfctil VOJ COOT WAMT AMYlUlNt 10 HAPSf-N TOf M At 1 1 wt AXr u I xlu'iwi- 1 I vuhAI lit) : 1 tl nJ,A85 6My4,0iiawfilT TO '(t ii)tyivj J. wjii vj-uhkh (MAT J yjiuKi AtlKJOl Aif W Bit SOOtJ T 1 f 4 wi W WJW . ! Bjf A It IjUii J i V V- A Ml- BREADTH AW at W AT DAN rw rrtnt Wi (OA GEE i Theatre Secret SPm Operative ylljw - a,C-A'''' A I -F08 ThCM 1 HAM A,M0 IMP r0- UK WiP ,ir t r 8f TWEBil THE c J -- - -.. n ' Ft p. . ,, 1 i , A-r-- , -S'jy , " s-nr-i.n r n 1 . in I I PtMl 1V out, dttu iCt.l 4 11 3. .f ' vtN .1 -J-J f-'iW WIU. BETTER A-5. SACK, m ,TH STATES Itnii-diiy you yi4- jf fc'JtftlX il U-AKM ;1 TAJ'." I W 1 fij lit.;:l 1 (5"3 yM 1AV r- pnpPYF sr'-n-irr'iW MM- .' oats-cL-A mrjk f yoybody f eves obput ypyr 1 .rV: (CgivtvA !Ml5, 1 1 1 DOC TSM vW&5 1 iaiqc!,, Peg. What '$ the secret? J S X IT I TOILER r il 3 f(fIF MILUOMS ACAKa-Mkack Whip Coc work tuMts with salarii i A ur.ique :ombuiatKn of oki-Usr-uoned ijcrj dreasiiig uid tiije irjayonriaise. Mtiick X tuy is by Lor Aiocriid's iavorilc SAuti k3isui. Mm mm Cv Mfflfe i i

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page