The Daily Clintonian from Clinton, Indiana on September 5, 1944 · Page 4
Get access to this page with a Free Trial
Click to view larger version

The Daily Clintonian from Clinton, Indiana · Page 4

Publication:
Location:
Clinton, Indiana
Issue Date:
Tuesday, September 5, 1944
Page:
Page 4
Cancel
Start Free Trial

Page 4 article text (OCR)

fa ge font " TDK t)AlLV ChtK'fQSlXn .momYojinoMAN f 4 A AUtU$ Behind the Scenes m4 yin HOLLYWOOD h Uttaunt efrewtie lb? W rolialttt (COI (Sue SCUJIJ,1 uUf 4.WB.1 (tr (Knery WHO w4 ( "Hit )r ya fotui r snle iWiwt fiiri M M fit Jllia! m'Jottl'' (pnqpose (WW ity iw ntw SSwtMWt $M$ -M e fib r.. toe itons nss nly I wwiwwm. J M SmxmmJ (MM MUMUV Ufa r tokm tUyntjwi IB-OwHd offltlnj ftK22 J 0...v i&ct. its ai jwifiwiinjr iw 1 njii a.u -wi-i. r,. M.itfrH(M fciij.'-. ,jkt' fr;. iHttttfTti.. I ' f-'Ty,' ( WE MUST tX ! 1 ipttTAItiikOUP ) Ve! jt)f tow .)ll SMaSstt ISw JSwuB Mwtc Bnwaen tot bww (Amy WW r daMt i taiici. Fw" uW lie w Amur iK-rtwi' Ai?u Avuiilrt A diiiA' .tui-- ifj',i ittiiiict -''iLy.ui.'Wir .wvv tti-ii: BiJ llifj'. rt,v Mrw Cw f-W ' ' As , fie8!iit ioat isfr ftoJUf llgsf ati (Oiflltwsts Ijewr tUiwiit Jisiiii!'4 .auSwtaS m 9S IS-Wiiur i&Hice ititl ftvie totn sej.irl t. Kwf .Sshkis A 4i6i Hue The iowafe tbet-ae (the ilJ,nited Siates j ud Argentina (has (called attention to the j existence .of .dangerous fegime Mi that I Scwtfi American loowty tout out eyeryi (W! Utl MtlttMll ilifW rtoitlTO' ftUllwa. S ft6f Aft StW",!'4VinV,, tiie AtUttu Aividiiy ntiffcyir.Mijf .ir--rllnijr iikt'.. .ttrtw f v -(f?uts &l tlfvvwtf. inl-w iiilw v jtirul 4Ttii.-morT.wU WuiUtU' iit-ii.v, lk'!'l. tLoJitiV'XVrUU Uul. MliU K''tUitf" m its fens, (t icae . rftaaly 4 .tis. lbwns jt fuilvw .suit- SJRimctui .is ?awMi wnv it jfv-v-(ter (that is toeing scattered jUm oughout Argentina.. it is strongly isiHyJar (to (the wuUungs B if.MftM i;t;Ui (I'iiUy ,ti:Uv .v,fttnfi J .of MwssolM a.nd Hitler in ttoeir .days of ,j AAitWjt tist-j. ..til Jir. fsejAov juwii- tie .'WAOl-y.vi'Wj CSsuft. Ml liiuft iliiiie is faint; iUl5 ! ' JNWS'M'' rtas4jr jarwwwt ft wwaratiog for wajfa. waiter tUpp-i .JrtW iivf ,v4 TvrtM S:H iVi-Ufc itam poietts iftut (that 42oil, &w w lwe 10 .committed tois ewnpwt 'to total' u;k j li .on.fl Hurt! -nan-' fdlHtW-flWflMHV (Hi.fiio1i..iw.jjhtK'of. i(e4f iby fit ft'luv.eri.tt$- Aff iitiri iCjH'lu'jrwi. foes lirtHio Lwst A? fH fliittcUT.tirrt ,if lletUi.5nufi,, he ivmioiAjutiTAii ;litA;ute if. Awhile fbkH4 e$ls M.ca,t;iie J 'WU cwswg A- her il .. .. , wnw ,ji.aia( r-w,. ouufriji,iww nwwsy-ffwoe jbwwisi Joss stvnr si jaws .wsmii, .saw' ui. , , , Ktm W Mt ft HJ fU nwfMt.ilfXM1 - ' W IMP .. , , Mi.:. iW;t fyKfuAistri (Vt p';b W( W4u hi (iw mt iRtave w: t fti Awqe Aiuft ja; Aw (8.Mibi'icif ft 3S' Tnis fi-jaij tow (fjjtmfl, .Je (CyfclwiS.. ftiW' to liirejnttawttw &StM (mine f.iVlitt fti;ow JSt-w !itiw t t (fw Haroe.. IS fElM :i iWfniitnStf;. jrUw'j 'TltMtf Aiwtit Mi yw H.o..'v ! ff ftai'tw itp ii ttlspj Jtafll MuCine flij JTmnini ( tof ' (baeo : e swik isar fcs.5iil t' wsw toe itBit. At Mt fU Sj. iw toe ftoe iric Jlfl tout smft.. n ik jitiu 3 imwj av She jpiMBint ( (MK, tCtwd. tttte ui mwt Alt itor .sjpaoHWuwe.. .. , , J8emt O mr4 AAoAeii AkHuitntane. frzgy's (ssst. JSwtw jatairiWwKuSAiKineFSiu.viiL -.j;ittnmn(t a ft Uts ,,.. ty sH .wall toe ttto met A itt aw Jd-ji-W M (BBWilirt Jb- towtenv:. t tofpe ftwe vuiw'it i.wv toow wii ,w ' ftaoswat a toM :ini jUwsA.y rtaAUay '! wtWe' (towra wifw't toe fftosd. , , jpl.ya jimxitAir.. Ttwxiy tube (Whet WfU.. poHoas fBntwec, t jbtys jiwjai Akvi (H)k toiTOHig ifttie .y-.IMlfWf wtWBiawjr m4 i,:.as to si'? to ititwi -wt t?xg .site sesur we fttw iHai , .. .. .towij' Jtto ijinttiK)W t fWie fiBwir flit iw tomnar Jslu iii Wtii.W AiaMi tov W tva! BrtKA. Asea'i vtb -r h; tbMt (Hiey I Kt- JBssiO' Ijww t (Qws'. ffMxKtKit wuil ttA.jp. :a fttrtiif AitHttKS,!.- .- trto S6ejwor Taking a Backward Glance ,0tn the beat jS of the nation (to 4uow war,, to .-study mi ivmderstaiid it, ;as (the' (Mjjy way (f iraMng feompiHe .solution; jjjt tthe problem t&at gaay toe pwsstaited tU (USV. Jtfr.. fppniann .observes (that .dictator ship preparing for (total Wr is rWt eu--jtrajl .state mi says (that A'ther.e is m doubt -Whatever (that (the Argentine h-tatorsbjj. intends tewaj aggression". He report! (that tibere is (ccswiuswr-e proof tfcat (tihe fio-i Aiyian gwflaecit ,oyr!l4vw' lastj Winter toy icwspiraey fonieaiteii in Ar-tina, ' Tiie Arge4J)U)iatis b-y il ways fiotiaess--iconsidwatole uiUliry $-i'i y loyier (their ieigh:tooirs,, SJTOgwayj iEoiiyia lKt rt.ui'.ivfi t JKmi liiophMnits ftbe iWfi' t k ftevUumiif, Ht Stwfi ,rrfti. WUff .rl OHiTO'ttx!ft ftU RiirtWHJt ti ,cfKi ittH Atl rtlWWWt t jUWUt5 Ml JUio jhi iUm :i Aft itumsii.. Af Uiet.. itcfjii. Aff Wtmir W iW ' Itewtf!. IBHt tllte ouV6 lt fdtiKVff !t(lil tlt.iltll ITMW, tttM rm , witinly tntm m V'&sm tUW f.:. iltlPJ- r n W ,4kmiaw Aft 4',Uimius B . o f flbr Still f-.r.Msu ipf uouiit W iiAAit At l.wmiititt ces i taw A- itwmwM.. If iialtittf; (t-MHrt AiuffHl 1 W A.nlilliwe ttv fClrtfl fflrffl,. HW tltH.Wiitl jilt iftiWOW 1BW .' e.iil m jt iU:iUt- t Astknuw i.ae mti tH'ioir rtwM W MM! if IBS Aiutwiew?" , , , JSjI? hawjUkw f.vf wfl JStifl toe ,a.(J , w Awwt. fibe JiejAtui H',ii).wi Ji anal ftine At .nx to aouiwaxt- . iif (Mwy u .vr. MUMI fcww ',lu.u.i: itiHUWiiUU' SU iHl:Mt't'lKv ilu- Ut. Msm' iflUt' t ! ut- rf(Utf;:. itivl.iiit Wlitu- (i-ji i-;vM'tiuwitt.ir ftt,- ?',t'i (t'.v uiii.ui j.mm1 W ahvMM Aiiiiuu.i ;iinl dihtkt Milrtitiicli Atu t ,rUi AiU. Jhmiu' Mr- iK- irtw (tow..iti mM) el. AM (Witiw llniM' (Corf AU' .U(t HU U' ii AiiMKitAlw ;i.!:t.ni. ,!it;linM m mv MttM'.. IIHw AwwIikwi t.i JUmri' (tUwwlw.. -:U wmim itvMl .tt ibwin dittiiiuitwily ;lliUVUMtf lt ii:H.UIl ltill ;M1 ;HHHt rtlitl'.fl AU. As AtliHWtt Kltu lU.ititi.nr.. AWv4uMWUl iMlniw j iHUil!tlf, jMl Mbv AlKMIItMtniilt. iU4(l iluiit ,wl,(i,l',itl lit. till- tt."T !;iWV (Hl;l'l'Ui(l. itltiv livHImiUtKtl' to HuowiiAWi tetf f-vr v.Wbl TWfP" tesawlefl IfAl KwB, f -ttiti, iw tttie siet iai tt ti eatr vms iwu'er si mm t4 tt tmt' ,mtis- J,iaHiuiiiM iUm' ctilK' .Jiium- ,(tii iliuii CShile.. "the fascist segwne oy in pitr!i 1Hhe Aft ftMb AXHx,t,Ht .csw !! Bt;hr fee rflhfi ise AKuliir ffce m ,, vvf fS-wnAHJ JftfA4 iW is j.t iirto tot a.w ? ouit. ', fowKrtb ww.wy.. yAdtwy to-eyes (that it can (ta Jtyan--(Lage ,oif www (OOinditis (to tooeosae .ggr&-ftiy (Lae (Wjjtv toe .wtto towf Sowth M'ica. Jt nay akA toe possible to iietft tihis lUweat with wSs tW to prfeyeMt (tilve ww--pediug ,ggi'ssiMU toy veans vf (the iftip-5,nati isolation that (has to tiifoww against M. Jon' goyiatit.. IHhe lleadirs my prtitaite iwisis nd to (capital iwpo,n the ivawwtawty tfcat (oos?--pUatts the otasiws of tfce (Uthtir goytn-Anoote .of tiie Wlestw f ittwaspiht)re.. iMiin !nr ilK (4iJ.. ;!i;wi:iUuji ,U' il.i'.l1'1: Ail.t,if.itl;0 '. lt- ,(lMit . ftiiUit iWUtjl tlM l,tiv wit-, a.uO ,it;.y Vu; ..tlj't1.. (tjiiiAi.: l (j ,iiil Ylik' KilMiliiiitH.. 1.wMiui:k.it iiMKl :IWllUI)l :HI fih.iriili:fl.-,-;i,UJ. ,l:it-i Hi.t,(ltl ,w iliiit,(,l.i,i.tUir .;unl Atnl.v! Wlf 'lM'.e m iHHH itif ib(i iUi' ,i;t;- iM.ti ilk-till'., ilmi i r. (i :iixi-jti : ,h' lUitUM'U'ilU amh- am' ttv' tluv.- JriKH I'jiticirtini itur tr,Uc, I'tiiW. ! p,r. iyiif. (. (D. virt' .iuh!; M Rest of My Iife With You &y Faith Baldwin .. AV ff lUnnnnni i ;i' iK'i'-vmt jlMit- ilu't."' A't :(' ''. itUlv JlW iKlUll' i-liIWtrtH. itlltMlit' (tirti'. rtl(t)' ilt,. (BiUtaw.. lit' lKMitt'i' ;t,i;ua.irti ;nntl .UUir iK tottf iiUl.Ht ;ttviA'i 'llU! iftHl Ul Mrturil ll(liiv' vir t' tii.v' V,i-,K Miw Pvmy -..ur. aii1 ki. HuW.. jif tt.iif ui)t Ait Mine ta.V (CiUwik., Aff itt.e MumliuV ilivuil. .(ttiwnnl'ifl itU. $nt;iM iiii 11'itiw -r,(i Oitihf rtyuftj 'ii'ipt ai.i (t'.lAHHl.lllll iUWI. . .w rciiA. fi (i ihis &- n-Hike tiibw. Aw 7 wit to ibttti te Nu ll A-iU.... ..,l.l ' ..wftW f..jl. IdL ... imwinufl Vi ibW , - Jim oti i uti tww w w Jw!0i,!Wf'it twe, abiwoinwatittn ' .w'i! Hum ft m Alt tollt flhe wffit li,li(i flue SllHOll ir'W tt!lil'tlll(i .. fi fUe tiwfi.. Mi touwl toed- i www- .W fMM. CW' U1 !! MW.aA, tH l! iWMMEW,, m Jtsft'l ,ffetl(l flAfl IW.. IS tlviw ft! 4i aw fo.w,. s.( 'Jill Witt jniuob.'t' J 'w W w ibm A f-'tiiiie Itttuv Jtw toKnfJ twr fewtJifteir-iWUlt! fcild SOe 4Wt ,y WWE. fljiivw itth. sakmr. iw wff Afg8 nt(jr. fl5i.. iBWiStft toe i6!lu(l. S 6 tot diuMi fan fLitiiiUat uKt lbr tnt3iirtr ii ifwnnttji. H'liwe ' il ii.JM-A.y.s(i ,l!ir ,iy (the ftw-AV fUluue .W Ailft. (t'nw-fi,ttti(i aSi lT.l''tt! . :tnfl W.H1 joftlA il (gout lieufitifi (faey totreb as. t jjf fct.d (; iBiwflly SHI. Twy .o(W SS.r,w wat 4i ttiuw- fSU )mmmi4 lber toy mUtifi tt fti,ni nfl ftUjfi ft ,ti,v if j' r P'f l' r 81 rr tViUP .tff ;tti? felhy A(f irtihini, llilHAiie (PmukhI fn&tlif Wic!ftfflinr. Mt fine ijnii :fi ,t!iH'v, ifrnfl ssnlfty jtefBimnlsft 1 -fiit- jrai. Tdhtw a,s fofwe tc mi .wirtrts iwuuuet -uiob it udi-M Awj-iwi. ii .wiu6nn.ic. Il'i.e stixicustiat MMl MM Minx. Ai.li A AillW. . ftlcd Aiuilliclf. fChe UWSe UjllH.B M -.wr KlMUfJii iW Jllnx;. UHMr :t iWMtt to.linr iuir .qr ftMlMUlAl 31(1 fjuofl in E MWWli OTIMWK. nnmw. r. JufitSb tt.t;efi iin rthe IbaMI ''! 'sS toe. .heiW iwwawitljr, !' .8ltwt tfnoe 8 vxvuii .4 totir jttt'l. r iwititiAir. ufi DUmumt went, t-!ic (lv ;n w itume, Jfwj. "Ti nn;;' eifi .Stuccl- ft tCUtn. Hte toftfi i!wt3fl irAtik.us rfi4ur lit ws Alia- (the Ikissit.? ''at'.V. ftv (Cue pw:tAi.wnt fliiuiie ll'(mr.e M.fct inutlit.tir Aff jttfj.iiwt- toud :Uj:in. .'Tl tonne jwe tt,- (t;ilM AimHi!fne Cy.u$ iff ilui'.fuu vr .uniUtr If? ;ijccur(lin iK tli.t" ilirtfl icoiiauf , .MCn:iifte uf wi. ifi lit' jew- ilttf ifOWl ln.liUii!tn.(l .Vff tiitUM.' it C(IU ,vf.s .-T.fK.SKty. (Culi.prtt.ii mti .WJIriX'i itn iitaU. 'While the f ot'Jset (Caintiot ihe 'iaswid s itvew -apQn,, its Viiclespnead ise toy tihe rmeij fo(Cs (Ojf the wwM giy.es its ptn--plote ua,Wy with lOftheir inatimiwents of (dea,th.. ffhe (ede,nt ojf the itise rwkf&s is (hardly .;ppreciiate4 toy toymw towt jRear--AmkaJ '(Q. f!. fJusse.y. ,,rv Utf (f the jSavy! jSuMjavi -f 0i4nace.. y t.hat :at the p:aJt (f r ok(t production,, the ttoited states -yiXl toe ,sptiid.iug rt'iWO,OUU(000 imonth for ito'JcAs f a;U ikind toon-He. hiphoiine ,and foi' iwse fwm the ground".. y'he irockct- V,ith jt prppe,lliug piluaiye tforuc, Aias IUwp itooww .aiw (time itnw)iwi:ittl, (but its .adaiitatiou to tiie uirwucftts f vw as ie.v fcig:h m the pi:!St;itt .struggle. W'hile toigh plosi.ne p;ojctilt r uii;e ifptwsiye uippwuit fw thej,r ,tis-(tiharge nd 4iiw;tion,. the rocket lUtihaes iwslaUwly simple lapparatus,, ,w;hich oay ibwonie iniore .complicated s (cffoiits i;e ,madc to ikuiHih them in ihMge untUnis t the amt' time. Hint ft ibe m.afit;. fcttfuw fr,e Ileff Hue iiiuuil Sunt iri(t tot .bride apttiit , toiitt- i Kttt.ft iw tour jBwwon AOioe. "'Uf '41 itnusitsr te 4is j.HKl Aff SUBTae ,i(l(ijiit.tiT iioxtittEtifi,, 0ff .ouyiraej Annie fluo Ajub!. nfi Site lltnifcsfl ,H tow. suwciufl. (tft ihftfl ifummofl Aibwuus. fcvtb 'iit;b JSU jjmte,, iittft 109 Awe, .Site s iiiot tcite Aff wuimtii w'w Awlf! txiake if tiie Smt tottrstitC tt ifi,t ilune,. s Jttw itVtfi luiie. ittft JdiM'. toittitiH 4A)i iune euH.v-j maf. Af t6be jabe itwifi totifi ifttttclmw.. .fiutfifiti ftit.ucc ihi (Cite iiyiitf fiuoiv tf fttie BlA". ,fil:0b JTO'Vuf! Alios fA rtf1 1 k-1 rr 1 i iaf B: 1 1 1 j mi ' ,, rtV:Ory. fk v-fte 'oy.flt.v iflflmg.,,' teticiifJ lEtm, )uut i tu.Ltft )I jcO J'J'Mt : 't.y A.H Arf 'tt.ouatti.fi Atfit-auiip 4 .ittni tbr,(iusnitt.fte .tfiifiitii ttifl. iccn s sue edge Aitf itllc Itiufi:: '! iiiftw- ;hi Aue AHBtjSl (titt,,'v ite nnlt.. fftiuoe ituciufjed 41 jinwt ,anb9tfi.-ftil i.m)k ftcum Bite,. 'i wtHOfi ft (Ciwnab ici.e jwiftiiuiAwt icnty tottfl ftHf.an iot (We it fovro ft'ue Aiflioej Aiiitwlt ftaowi j)Sf ni ttw wp iBiiatmittiK tig, (Cite iftitlttuft fxr lent (r jlufiich;; Aweflfc Jj.r (.ahhi. ifttr ttbe tjfiftii (wi. Aint, fai Jiyn, toe juawtf., b iSbe ibttfi Ik ftrom 4uac. I S'tioiie tie jrdite fltttm jEriiMids,! cure ,4ni 4ti.fi itlittfi. f.lll iifJ ituc-l ithe .wae 4f .'-JfUw.f v insrtta "'Jtotilb. ah i iBntmwtSitffj S&m- jtvty Jmc ! ' leAiflke ft JtaWHieir KAWiitsiYt, lbot wj-tfi. rKV iBAiiibw do awn Awe 'b .us,- Sjoiejiw jbwiij- sf fWM, ow lkuo,v.'v J4e 4iWi, rf AAiwrse wliK tolae te Awt Ml iwkd iiiignbut J iw toe dwwwlt lW Abe jtlt JUiMy flttift, Swtr iinf W ,ei jif ' i!.iwijl. tie wi ft toe .kme ito ja.ii. jSaixk- Jbwt toe tK fi.it towutcSf Juftii Aot toer tottitfl 1BJ ,1((t jtfi juaf. AajS,.'' Itttue j.oii iswjssml fOlieiUoW jittHt weoktf ' t toMtw St nlknitM. f t a4i(11 i uni i itw r toe ,iniui.v, ibt , , I m't tow it toftve ituobtir ltte tow totwww.ft, owt wits r mi dkufl. .:ui inuitft. AiuBit joii "Kff AioMiite mA," the fn)'Uufi iai' iniufi.tttiiy i.fi to,; (to ik.se tor. fbe.141,, t(ifj Altllttntl Afl mtttHlfttt', aft- "J Ull llotlit ,! iMi toe ofiutl. ,,Wll Aut'.tltlAtf . Ai.lj (fittm H u(ittiir'. Auo . - . jKlMlll (Ctae illttftCMM (Vttfl A11I4WW j AV !;' (! 4StR Sultie fiwy r ilvur lliuwl. rui.d fcan cue ouuullvi ifci Wte i.utlt ibtir totfi tUMMV Jltty jrtfl(,. ffMw (brief I ... wm m w w .uitlttPtmittie .mi-. fl',iAitfi.tty ory i Itioitciy. "iljf vvu f tt iniHib, l biIwiux, mW Aw oWtl Ikuw & rivr fin mhm-iIliI (Que ,if the pi ,il.ileiji that will oitf irt the world. .': ij.it.Hce monies, is vwlwUutf' ,eyery :iiu,tuii will a'te.mpt to toe .wilf-lUXi:-! lieut Ar ,;oupei ate it) .weatiug Avwi:ld-V'ide I!,-' .l! till)! -itUft iutliVt u.vUl AKittrttotttruitic tM,. tom ttiMKtxiife u) fM u .njn .we. jHiki AKti 4Kintj.i.ittl in totmiae. j J btmit. i.wB' he Mt ',mitifise'!luClHl txbeb II (.use. ,.fi .uIiaw (tiniigti. t .iiuhI 'j i'ie wvk m the jwrIut;'iy;iAiusi.v.''ioft witi.tiu.b iul juur ftbuw t itue jftiitirwiwnt wwta jftttry i M be ftcuttixntt (ijufl totw 'j iWe ? J ArU Ibtute it:! ttf .lAi 4.i Hi ,icfir -ile ifmtj ,1 'Hi iie ifftttiutft fliuoUHns. 1 .ie mttfliHl Kmv mt&t-f, 01 iHut uru. JH.ttife tottfi I Sfin'.'-i.t'tt 4iilutl JltftW H frlitW5 ft am. m1. IbKto'ft firjf dcUHMi itiiiuoi twvv hmi' totibtltt'. I iif. iH 'iuit4 ft Mwe iionie uot ttbe ttinww tw oub. tiMfg 11 W mob twine lite surfd tti:fi ! ft 'ft r Aunty.. We itii-od t .nrnse utotauoaljiee .,(! (to ce.. li t jUttnuttm., flbe ttf wt 4wie (tU titbit (Hue rt Aff ittntKHKit jbi(, iiHu-y to.ue iuwiUttii, totitt vtt.tv J.ctiAiwttbAi toyftite ;irtitr.i!f it.l mnrm (ttAtmstfijietH: r kiue.,tHua6.. ;i tiwitiury Atf toer AtetravHitJl Mittjub'1; iwwwr. fcVt (Oitero. Vtotw Kyi.ce ,tii he tArlit .niffnt the etvif! tt'.fi A.v (Sne AtvH)itoef M jwsuwtiil- il toor w ill ttt js e touiHl tone Ito imp., otty., 'Tl .tin'it iWt' Sttte W Aif tot wutr. ibe u.( Ad trae 1 sue totvd IbfSt ltd ituuxwnt wf Itt, .ttutiutt. jlUve .jAt. j itursflkf itw.fi fCnttt w aisaij oifi te ilww twn (to tor iir "tb..' one i' ant.' j 3tU jftfopiiftt Mi mmm .tiuflttb 4irt totjr totatfl gtwtatt ihif 'iwJttttMtK. ou ataiAm m nmtiw fpnwj iw t.i4un, -attte iuoms aumhhkim ttutw one ur tme tnoim .etiUUiftttr. ,4i jimtltumud 'Jff te uli.fl tlitottruuir eme tixfr fan'Mm te J riJ-.. fetnattiae a hiu. uttn,mnit .ci.uuu I must lht i tv ut,v vii -nitt- jub wifi k your ! ffuil fliutce Af ifiite unlctiiubiiwat; ' fee 4iul.e. U44i iiA'dbe.. M.fi&otlua' - ftint. Simple vmriiiitf, iitno ftittttij lYt.H.aily niiu. ,atuW u , Kiuttii, uitiptwiie v;ii4i ouf. ttr, I K. W-lttS 1 hfiq i,y Arf itbtte AAtntmufi Pitiite I ibtttie toittfie j uu ittitauwiw ? t)r. fttik AntiiaMi J'ilbi ; piwto4tm ito fUtite, ti,fl Atruntpt iw :Ciu. "S iH'y Aio totft ftjettft fti.e I j(.uii.4tfi Afr iutitte yuM Aiuittn.t;t.. i A .ic.e iiu.ut ' itti,ii4ii..y ,irinj i tit-f . illr. tfl lit .Ait-,Ptti!i -iltf I iftfe AHHiifjuul.fttHi MKiKT -Urt- utml ioi . '.UC' -tMiItUT lit? Uiavtiytr 27.,t;UiJli.wn tfl aii Ou tour xy (EAt t)tu Mtouwuv "W tottt? 9 wit uftiofi gaw fi v Tbifirfiiii flavin dtltow ' -'-feWMlM r J t Awtitvwwfe. .uw . w ( to ijootiomy it uat -w.w Atncowage W poyph do lprjlu;e oods in dcr to -change ttli .othcif. IThe jbmiv jK (.uw-e. as ; wealt;h. is in iprodwtt.toti aud the .jtuhange (f goods. i mwA iU ifae.Uitat.1! ;cf (the .world lis to inni:e.(uie the iliyiug sUmda'ds its people and ;a oid uut.hr dubacle shortly after the ,v ar ,mds. i 'ashiiigton. R. iC. -- .Smi. MeSKeUar itp.l ,, -Jenn,, .voices typical iCougissiotial if eactkiu to (fernian pi opaganctjat fieut. dm. iDittmar's hint that the .iSazis .would accept 'lenient peace tenns iiow; rtVe ,eai (ot affoi d to juake wiuh (Uerniatty lUntil he ,hsis ,ei.jt,pleU?!y wi endm we iiave .occupied iiercourttry." tUvtl.fjllt xvtmUTiuit ,iiUitiLy illtrp ilUtcy -4t6 (titttw;. itte tsbe tob tooefli ; buitttitbttttt AUittD Ate Atite' dtt K .'.tf AMI It'iff Atf AtfHIiM, AL't'-. itLi i.PJSB'l-!i;-;-'"-,t I 'fmtl (Lttuaietf A.fl J) tiftt! r fWAift. i ? iW mm ftoo iuob t mi "f-i (tain Heft gmmm iMfweat to -IT5i? rJi..iEl amouiftuft Ae '.M.A..d jliVie tttv MtMiv 9 ovtti nteri iw .tte AUttwv, totr i&tttift. ttfl iAtf jtwrV' I tuud b"d w -aviP tor fitwutr ;; jtftt. tottfi ..a-fi l. t' ' I inr v -r jat..j mi to- svwvtUsd,, " d Sttwy mm, v4l e 'nlld, Jovflly ftMHl m-- lu m tty. t s U! tu 5)' ftv fr-ngji' fltMrt. tottr i(iur tow'1'.t.-d in totr j fwi ,fn!;5k ftnte iin, Jtefy'.n! j-r ,tvr... iii.--.ur,iu.g fmme. ttt ww ' si.o. ittmaie. yone V I jSVei.tnhinr cise.. a u ittmuowit. wufi, trtgtial tt(rftr. I -JfcUi oirt tounte..'' ..d J ufittb nd 1 M jtnoiiBB!, tG deft e Jl ttdi j 'i.lufi tfl vimiitetit AliitimidW.. I ri-t rOr. fV.iU .Antti fill ' jbi ytH,t-t. i.Kjituce. (fcttjrtiiw A-a, A,e,t. 3Si6, iJiA.uiiwuty jfcOiutKe i$.l.UU. 4tb ittt.-:.uluj ttifi itttftt: Attny 4ttt (CtCooUfi. " . (CflbeiiiwntiBed tftttd jttti.itter ttc totAtd toy jt So ' at wm imtj.iy m tot? ahw.- t ipfuttvtr Aw.Uoitjuoti (Putrn 0f tottd tot mi umd to iw- oney iter tMtr tt-itOiMt, tt tixt inwcuqr ittitttte (Atabf, 4wuo

Get full access with a Free Trial

Start Free Trial

What members have found on this page